skip to Main Content

13 maart 2021

Na de publicatie over de hengst Pregel Trak en zijn nakomelingen is vandaag een artikel over de hengst Abhang I Hann gepubliceerd.
Evenals Pregel is Abhang I een nazaat van de Trakehner stempelhengst Dampfross (1916).
Abhang I Hann is van 1956 tot en met 1971 actief geweest in de Hannoveraanse fokkerij. Van hem zijn 103 dochters opgenomen in het Hannoveraanse stamboek, waarbij 45 merries het predicaat staatspremiemerrie hebben ontvangen.
Daarnaast zijn acht zonen van hem goedgekeurd voor de fokkerij. Zijn zoon Abdulla Hann (1958) heeft vooral via zijn zoon Argus Hann (1964) de nodige invloed gehad.
De door Abhang I opgebouwde hengstenlijn in inmiddels uitgestorven.

Back To Top