skip to Main Content

14 september 2021

De enkele jaren geleden gepubliceerde pagina over de Hannoveraanse springpaardenleverancier Gotthard Hann (1949, V. Goldfisch II Hann) is hersteld (de gegevens over een aantal zonen van Gotthard was weggevallen) en geactualiseerd.
De actualisering heeft vooral betrekking  op de fokwaarden en in sommige gevallen op het bedrag van door de nakomelingen van een hengst gewonnen prijzen.
Voorts wordt over de hengst Gardestern I Hann en zijn negen goedgekeurde zonen een aparte pagina gemaakt. Die pagina zal binnenkort worden gepubliceerd.

Back To Top