skip to Main Content

18 februari 2020

Over de betekenis van de hengsten Rantzau xx en Birkhahn xx zijn aparte en geactualiseerde overzichten gepubliceerd.  Eerder werden deze hengsten beschreven in verhalen over de hengsten Bay Ronald xx (Rantzau xx) en Herold xx (Birkhahn xx).

20 februari 2020

Het overzicht van de betekenis van de volbloedhengst Pasteur xx is geactualiseerd.

3 maart 2020

De laatste jaren zijn van verschillende zonen en kleinzonen van Gribaldi (Totilas, Glock's Toto jr., Millenium en Grey Flanell) zonen goedgekeurd.  Daarom is het bestand Gribaldi geactualiseerd en is over de hengst Totilas een eigen bestand aangemaakt.

6 maart 2020

Het bestand over de hengst Carolus Holst is geactualiseerd. Toegevoegd zijn enkele nieuwe hengstenmoeders van de hengst Clinton I Holst en een overzicht van de carrière van de hengst Hardwell KWPN. Ook zijn aantallen geregistreerde fokmerries, en behaalde winsommen geactualiseerd.

22 maart 2020

Vandaag is een geheel geactualiseerd bestand over Carthago Holst en zijn nakomelingen gepubliceerd. Carthago heeft zelf met Jos Lansink als springpaard aan de Olympische Spelen van Atlanta en Sydney deelgenomen. Hij is een zeer invloedrijke fokhengst en bracht goedgekeurde hengsten en 85 dochters die moeder van een goedgekeurde hengst zijn geworden. Van de vele nakomelingen die als springpaard de kost hebben verdiend, springen Cash Holst (1996/ Marco Kutscher) en  Mylord Carthago HB SF (2000/ Penelope Leprevost) met winsommen van respectievelijk € 1.350.000 en € 900.00 eruit. Bij de goedgekeurde zonen van Carthago springen Colman Holst (1996), Cicero Z van Paemel Zang (2000) en Mylord Carthago SF (2000) in het oog. Colman heeft tot 2020 46 goedgekeurde hengsten geleverd, waarvan er 17 meer dan vijftien nakomelingen hebben. Daarnaast heeft hij 16 hengstenmoeders en 226 internationale springpaarden gegeven, die samen bij € 4 miljoen hebben gewonnen. Zijn succesvolste nakomelingen zijn LB Convall Holst (€ 1.268.000 / Philip Weishaupt) en Catwalk IV Holst ( € 1.067.000 / Robert Whitaker). Op de WNFSH-ranglijst van springhengsten heeft Colman de 24e plaats bereikt. Cicero Z van Paemel heeft tot 2020 40 goedgekeurde hengsten geleverd, waarvan er drie meer dan vijftien nakomelingen hebben.  Ook heeft hij zeven hengstenmoeders en 354 internationale springpaarden gegeven, die samen € 2,67 miljoen hebben gewonnen. Zijn succesvolste nakomelingen zijn Jewel de Kwakenbeek BWP (€ 226.000 / Max Thirquin) en Eristov KWPN (212.200 / Jordan Coyle). Op d WBFSH-ranglijst voor springhengsten heeft Cicero Z van Paemel de 18e plaats bereikt. Mylord Carthago heeft tot 2020 33 goedgekeurde hengsten gebracht, waarvan er vier meer dan vijftien nakomelingen hebben. Hij heeft daarnaast twee moeders van een goedgekeurde hengst gebracht en 332 internationale springpaarden die samen € 3,4 miljoen hebben gewonnen. Zijn meest succesvolle nakomelingen zijn Timon d'Aure SF (€ 596.500 / Alexis Deroubaix) en Twentytwo des Biches SF (€ 457.000 / Romain Duguet) Op de WBFSH heeft Mylord Carthago de tiende plaats bereikt.

23 april 2020

Als eerste artikel over de betekenis van de Holsteinse hengst Corrado I (V. Cor de la Bryère SF) is vandaag een overzicht gepubliceerd van de betekenis van de nog jonge hengst Comme Il Faut Westf (V. Cornet Obolensky BWP). Comme Il Faut is een achterkleinzoon van Corrado I en is erkend door het KWPN.

5 mei 2020

In september 2017 is een verhaal gepubliceerd over de betekenis van de hengst Cassini I Holst en zijn nakomelingen voor de fokkerij en de sport. Daarin is ook aandacht besteed aan de hengst Berlin Holst.  Sinds september 2017 is de invloed van Berlin aanzienlijk toegenomen, Meer zonen van de hengst zijn goedgekeurd voor de fokkerij, meer dochters zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden en meer nakomelingen hebben goed gepresteerd in de springsport. Berlin behoort volgens de WBFSH inmiddels tot de tien best verervende springhengsten van de wereld.  Om die reden is vandaag een artikel over de betekenis van Berlin en zijn nakomelingen voor de fokkerij en de sport gepubliceerd.

13 mei 2020

Vandaag is het artikel over de hengst Cassini I Holst en zijn nakomelingen geactualiseerd.

15 mei 2020

De opmaak van de in 2018 gepubliceerde informatie over Contender Holst is aangepast en de grote hoeveelheid informatie (247 pagina's A4) is verdeeld over twee pagina's (Contender Holst A en Contender Holst B), In Contender Holst A wordt aandacht besteed aan de hengst Contender, zijn fokkerij- en sportcarrière, zijn dochters die moeder van een goedgekeurde hengst zijn geworden en zijn nakomelinge die succesvol zijn geweest in de sport. Aandacht wordt voorts besteed aan zijn 32 voor de fokkerij van belang zijnde zonen die zijn geboren in de jaren 1988 - 1995 en aan de 78 goedgekeurde  zonen die zich niet hebben waargemaakt in de fokkerij. In Contender Holst B wordt aandacht besteed aan de 73 voor de fokkerij van belang zijnde zonen die zijn geboren in de periode 1996 -2010.

3 juni 2020

Een overzicht van de sport- en fokkerijcarrière van de hengst Cornet Obolensky Westf (1999, V. Clinton Holst) is gepubliceerd. Cornet Obolensky is de vader van 238 goedgekeurde zonen, waarvan er 57 meer dan vijftien geregistreerde nakomelingen hebben. Omdat veel zonen nog jong zijn mag verwacht worden dat het aantal zonen dat invloed heeft op de fokkerij van springpaarden in de komende jaren aanzienlijk zal toenemen.  Cornet Obolensky is daarnaast een zeer belangrijke producent van internationale springpaarden. Volgens de gegevens van Horsetelex zijn maar liefst 368 nakomelingen in de internationale springsport uitgebracht. Zij hebben samen meer dan € 19.000.000 gewonnen.  Vaandeldrager van de springpaarden die Cornet Obolensky als vader hebben is de ruin Clooney Westf, die in 2019 met Martin Fuchs (SUI) in Rotterdam het Europees Kampioenschap heeft gewonnen en in 2018 in Tryon tweede in het Wereldkampioenschap is geworden.

5 juni 2020

Het artikel over de hengst Cento Holst is vandaag geactualiseerd. Sinds de eerste publicatie zijn diverse dochters van Cento moeder van een goedgekeurde hengst geworden en de zonen Cento Sohn Holst (2001) en Centofioro dei Dioscuri SI-Unire (2002) zijn beschreven. Verder zijn aantallen geregistreerde nakomelingen en gewonnen prijzengeld aangepast.

20 juni 2020

Vandaag is een artikel gepubliceerd over de hengst Clinton Holst. Hij is een uitstekend springpaard dat met Dirk Demeersman deelnam aan de Olympische Spelen in Athene. Daarna is hij uitgegroeid  tot een zeer succesvolle  stempelhengst. Zijn meest invloedrijke zoon is t Cornet Obolensky BWP.  Andere belangrijke zonen zijn Utrillo van de Heffinck BWP, Eldorado van de Zeshoek BWP en Ugano Sitte SBS. In de springsport hebben zijn nakomelingen Obolensky BWP, Coral Reef Via Volo BWP en Clinta OS grote successen geboekt.

27 juni 2020

Het uit 2017 daterende artikel over de hengst Indoctro Holst (V. Capitol I Holst) en zijn nakomelingen is deze week geactualiseerd. Indoctro is vader van 106 goedgekeurde zonen, 70 hengstenmoeders, circa 1000 fokmerries  en van meer dan 700 internationale springpaarden. Zijn meest succesvolle nakomelingen zijn Nassau KWPN (Jeroen Dubbeldam), Indigo KWPN (Margie Goldstein – Engle), Unique KWPN (Laura Kraut/Nick Skelton), Valentino Velvet KWPN (Simon Delestre/Oleksandr Onyschenko), VDL Groep Arera C KWPN (Maikel van der Vleuten), Baileys KWPN (Michel Hendrix), Hello M’Lady BWP (Scott Brash) en Cas 2 KWPN (Harry Smolders).

7 juli 2020

Vandaag is een overzicht gepubliceerd van de betekenis van de hengst Corrado I Holst. (1985) voor de fokkerij en de springsport.  Corrado I  behoort met Calypso I Holst (1973), Calypso II Holst (1974), Calando I Holst (1974), Caletto I Holst (1975), Caletto II Holst (1978) en Corland Holst (1989) tot de belangrijkste zonen van fokkerijgrootheid Cor de la Bryère SF (1968). Corrado I is de vader van de stempelhengsten Coriano Holst (1990) en Clinton Holst (1993) en van vele succesvolle springpaarden, waarvan de merrie Corradina Holst (Carsten Otto Nagel) met een winsom van meer dan € 1 miljoen de meest succesvolle is. Voor de Nederlandse fokkerij is daarnaast de Corrado-zoon Indorado Holst (1990) ven belang geweest,

15 juli 2020

Het overzicht van springpaardenleverancier Cardento  Holst (V. Capitol I Holst), dat eind 2017 is gepubliceerd, is geactualiseerd. Een aantal goedgekeurde zonen,  nieuwe dochters die moeder van een goedgekeurde hengst zijn geworden en diverse nakomelingen die meer dan € 50.000 hebben gewonnen in  springsport zijn aan het overzicht toegevoegd. Ook de aantallen geregistreerde nakomelingen en eventuele springindexen zijn bijgewerkt.

10 augustus 2020

Een artikel over de hengst Corland Holst(1989)  is vandaag gepubliceerd. Corland behoort met de hengsten Calypso I Holst (1973), Calando Holst (1974), Calypso II Holst (1974), Caletto I Holst (1975), Caletto II Holst (1978) en Corrado I Holst (1985) tot de meest invloedrijke zonen van de legendarische Cor de la Bryère SF (1968). Corland is eerst enkele jaren in Denemarken voor de fokkerij ingezet en is toen door Wiepke van de Lageweg naar Nederland gehaald. Het KWPN heeft meer dan 2000 veulens van Corland geregistreerd en in totaal zijn van Corland naar schatting 3500 nakomelingen vastgelegd. Met Wout-Jan van der Schans is hij als springpaard internationaal succesvol geweest. Hij heeft 36 zonen die zijn goedgekeurd voor de fokkerij en 33 dochters die moeder van een goedgekeurde hengst zijn geworden. Corland is echter vooral de vader van 300 nakomelingen die zijn uitgebracht in internationale springconcoursen. Zijn meest succesvolle nakomeling is de merrie Silvana HDC KWPN ster sport (1999, MV. Widor KWPN, fokker B.J. ter Denge) die met Kevin Staut (FRA) uitstekend heeft gepresteerd. De merrie heeft een winsom van €  1.708.500. De geraamde gezamenlijke winsom van alle Corland nakomelingen beloopt circa € 4.500.000. Vanwege zijn prestaties heeft Corland in Denemarken het elitepredicaat ontvangen  en heeft het KWPN het keurpredicaat aan hem toegekend.  Corland is in maart 2017 overleden.

15 augustus 2020

Het begin 2018 gepubliceerde overzicht van de betekenis van de hengst Clearway Holst (1993, V. Capitol I Holst) en zijn zoon Ckarimo Holst (2003) voor de fokkerij en sport  is vandaag geactualiseerd.

8 september 2020

Een overzicht van de betekenis van de zeer invloedrijke fokhengst Cor de la Bryère SF is gepubliceerd.  Omdat de tekst te lang was voor het computersysteem is de tekst in twee delen gepubliceerd. In deel A wordt Cor de la Bryère zelf, zijn dochters die moeder van een goedgekeurde hengst zijn geworden, zijn succesvolle nakomelingen in de sport en zijn zonen die geboren zijn in de jaren 1973 - 1982  behandeld.  In deel B worden de zonen die na 1982 zijn geboren en hun nakomelingen  besproken. Met eerdere publicaties over de Cor de la Bryère-zonen Calypso I Holst, Calypso II Holst, Calando I Holst, Caletto I Holst, Caletto II Holst, Corrado I Holst en Corland Holst en hun nakomelingen, is de rapportage over de hengst Cor de la Bryère afgerond.

18 september 2020

Vandaag is het artikel over de hengst Cambridge Cole HSB geactualiseerd en is over zijn zoon Renovo Stb KWPN en zijn nakomelingen een afzonderlijke pagina gemaakt. Daarbij zijn de laatst bekende gegevens zijn vermeld.

20 september 2020

Vandaag is de pagina over de tuigpaardhengst Fabricius KWPN en zijn nakomelingen geactualiseerd.

23 september 2020

De pagina's over de tuigpaardhengsten Manno KWPN en Patijn KWPN en hun nakomelingen is geactualiseerd. Naast de meest recente fokregistraties zijn over enkele hengsten, zoals Delviro HBC, Lanto HBC en Lexington  ook aanvullende gegevens gepubliceerd.

23 april 2020

Als eerste artikel   over de betekenis van de hengst Corrado  I Holst voor de fokkerij en de sport is vandaag een overzicht gepubliceerd over de hengst Comme Il Faut Westf, die een achterkleinzoon is van Corrado I.

Back To Top