skip to Main Content

1972 (Graphit Hann x Ozean Trak)

 

Samenvatting

Grannus Hann is een zwarte hengst die is geboren in 1972. Hij komt vort uit een paring van de hengst Graphit Hann ( V. Grande Hann) met de staatspremiemerrie Odessa Hann (1967, V. Ozeam Trak). Rind 1974 is Grannus gedgekeurd door het Hannoveraane- en het Westfaalse stamboek en eind 1965 ook door het Oldenburgse stamboek. De eerste jaren waren de fokkers niet enthousiast over Grannus omdat zij veulens erg klein waren. Bovendien presteerde Grannus zo matig bij het verrichtingsonderzoek in Adelheidsdorf. dat een rechter er aan te pas moest komen om Grannus beschikbaar te houden voor de fokkerij. Nadat Grannus achttien overwinningen en vele ereplaatsen had behaald in springconcoursen in Duitsland kreeg hij meer merries te dekken.
Grannus is van 1975 1982 tot beschikbaar geweest voor de fokkerij en in Duitsland zijn 2368 nakomelingen van hem geregistreerd.

Grannus heeft diverse uitstekende springpaarden gebracht.  Voorbeelden daarvan zijn Henderson/Everest/Virtual Village Grannusch Hann (1979) van John Whitaker, Almox Grand Plaisir Hann (1980) van Ludger Beerbaum, Top Gun La Silla Hann (1982) van Jan Tops en Gio Granno Oldbg (1990) van Franke Sloothaak.
Daarnaast hebben diverse zonen en kleinzonen ook succesvolle springpaarden geproduceerd.
Het is dan ook terecht dat Grannus algemeen wordt aangemerkt als een uitstekende springpaardenleverancier.

Als fokhengst heeft hij enorm veel kansen gekregen om een eigen dynastie te vormen, maar daarin is hij jammerlijk mislukt. Hij fokte bepaald niet uniform en het was elke keer een verrassing hoe een veulen zou uitgroeien. Hoewel 87 zonen van hem zijn goedgekeurd voor de fokkerij, hebben die zonen geen kans gezien de hengstenlijn van Grannus voort te zetten of uit te bouwen. Veel zonen zijn door de fokkers nauwelijks gebruikt en als ze wel in de belangstelling van de fokkers stonden konden ze de verwachtingen niet waarmaken. Een uitzondering kan worden gemaakt voor Graf Grannus Hann en die zijn zoon Graf Top Hann, maar ook hun zonen hebben zich onvoldoende in de fokkerij kunnen bevestigen.
Het gevolg is dat Grannus in totaal in een rechtstreekse mannelijke lijn 26 achterkleinzonen en slechts zeven betachterkleinzonen heeft en dat een volgende generatie zonen er waarschijnlijk niet zal komen.

Maar liefst 119 dochters van Grannus zijn moeder of grootmoeder van een goedgekeurde hengst geworden.
Van die dochters zijn vooral Gigantin Hann (1980, MV. Goya Hann), Wiadora Oldbg (1989, MV. Argentinus Hann) en Grannuschka Oldbg (1991, MV. Ramino Westf) van belang geweest. Zij brachten goede fokmerries en meerdere goedgekeurde en succesvolle hengsten.

 

Voorkomen en afstamming

Grannus Hann (V. Graphit Hann) is een zwarte hengst met een mooi getekende bles, rechtsvoor een sokje en rechtsachter een witvoet. Hij heeft een stokmaat van 168 cm. Grannus was een laat veulen en is geboren op 27 september 1972. Hij is gefokt door Ludwig Decker uit Hohenhameln, dat 35 km ten zuidoosten van Hannover in de deelstaat Niedersachsen ligt.

Vader

De vader van Grannus is de bruine Graphit Hann (V. Grande Hann), die in 1964 is geboren en een stokmaat heeft van 165 cm.
Graphit is in het najaar van 1966 op de keuring van het Hannoveraanse stamboek in Verden goedgekeurd en vervolgens gekocht door het Niedersachsische Landgestüt in Celle.
In 1967 heeft hij deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek in Westercelle. In 1968 heeft het Landgestüt hem op het dekstation in Hänigsen, dat tussen Hannover en Celle ligt, geplaatst en daar heeft hij zijn hele fokkerijcarrière gestaan.

Graphit was een imponerende bruine persoonlijkheid die, waar hij ook kwam, altijd opviel. Daarnaast had hij uitstekende rijpaardkwaliteiten.

Moeder

De moeder van Grannus is de zwarte staatspremiemerrie Odessa Hann (1967, V. Ozean Trak). Ze was als veulen door Decker gekocht en bracht hem vijftien veulens, waarvan Grannus het tweede was. Odessa is ook de tweede moeder van de hengst Prinzregent Bavar (1990, V. Pilot Westf).
Tweede moeder van Grannus is de zwarte staatspremiemerrie Gitta Hann (1961, V. Gotthard Hann). De moederlijn van Grannus gaat verder met dochters van de hengsten Freiburg Hann (1933, V. Flavius Hann), Allwieder Hann (1933, V. Alkoven I Hann) en Feinkorn Hann (1925, V. Flavius Hann).
Gerekend over acht generaties voert Grannus 6,25% Engels volbloed en, door de inbreng van de hengst Ozean, 25 % Trakehner bloed.
Via vader Graphit en moedersmoedersvader Gotthard komt de hengst Goldfisch II Hann (1935, V. Goldammer II Hann) twee keer in de pedigree van Grannus voor. Goldfisch II heeft die een inbreng van 12,5 % in de bloedopbouw van Grannus.
Algemeen wordt aangenomen dat de springgenen van Grannus vooral bij Gotthard vandaan komen. Moedersvader Ozean Trak is wellicht niet zo bekend als prestatievererver, maar was wel winnaar van het verrichtingsonderzoek waaraan hij heeft deelgenomen.

Fokkerijcarrière

Ondanks zijn jonge leeftijd was Grannus in het najaar van 1974 op de Hannoveraanse hengstenkeuring in Verden al een opvallend imponerende verschijning. Het wekte dan ook geen verbazing dat de hengst door het Hannoveraanse stamboek werd goedgekeurd.
Toen Grannus in het najaar van 1974 ook werd goedgekeurd door het Westfaalse stamboek is hij door het Westfaalse stamboek omgedoopt in Granit. Een jaar later is de hengst naar Oldenburg gegaan en daar was al een hengst met de naam Granit, waardoor de naam door de Duitse Hippische Sportbond (FN) is gewijzigd in Grannus-Granit. Tegenwoordig wordt vrijwel overal en ook bij de FN de naam Grannus gebruikt.

De Oldenburgse hengstenhouder Heinrich Klatte uit Lastrup wilde Grannus kopen maar viste op de hengstenkeuring achter het net. Grannus werd goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en kwam in 1975 in Westfalen beschikbaar voor de fokkerij. Hij dekte dat eerste jaar een behoorlijk aantal merries hetgeen resulteerde in 31 geregistreerde veulens.
Eind 1975 vernam Klatte dat de hengst wegens het faillissement van de toenmalige eigenaar te koop zou komen. Om collega hengstenhouders niet te alarmeren liet een kennis van Klatte blijken dat hij geïnteresseerd was om de hengst te kopen en stelde Klatte daarbij voor als zijn adviseur. De vraagprijs bedroeg 60.000 D-mark en dat was voor een hengst die nog maar één jaar had gedekt en waarvan nog geen veulens waren geboren, in 1975 veel geld. Klatte had echter zo veel vertrouwen in de hengst dat hij besloot de hengst te kopen en naar zijn dekstation in Lastrup, dat bij Cloppenburg ligt, te halen.
Het Oldenburgse stamboek keurde de hengst voorwaardelijk goed omdat het afstammingsbewijs nog in de faillissementsboedel zat en niet kon worden getoond.

In 1976 heeft Grannus in Adelheidsdorf deelgenomen aan het verrichtingsonderzoek en presteerde daar bijzonder matig. Hij begon pas goed te springen als de hindernissen hoog waren. Dat waren ze bij het verrichtingsonderzoek niet en dan liet Grannus zijn benen hangen, waardoor hij matige cijfers kreeg. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek was de afsluitende galop op de renbaan waarbij de gerealiseerde tijd doorslaggevend was. Grannus haalde echter de maximaal toegestane tijd niet en scoorde daarmee een onvoldoende. Wellicht dat hierbij het geringe volbloedaandeel in zijn afstamming een rol speelde. Hij behaalde voor het onderzoek een armzalige 86,46 punten en werd 58e van de 66 deelnemende hengsten.
Veel hengsteigenaren zouden met het resultaat van het verrichtingsonderzoek hebben besloten de hengst niet meer beschikbaar te stellen voor de fokkerij, maar Klatte had een grenzenloos vertrouwen in de hengst.
Door het onderzoekresultaat voldeed Grannus niet aan de grens van 90 punten die het Oldenburgse stamboek hanteerde als minimum eis om toegelaten te worden tot de fokkerij. Klatte vocht die 90-punten grens juridisch aan en de rechtbank oordeelde dat het stamboek geen hogere eisen mocht stellen dan in de Duitse veefokkerij-wetgeving (Tierzuchtgesetz) was vastgelegd. Door de rechtelijke uitspraak moest het stamboek Grannus erkennen voor de fokkerij.
De fokkers stonden in het begin niet in de rij om een merrie door Grannus te laten dekken. In 1976 dekte hij amper 30 merries en toen de eerste veulens in Oldenburg werden geboren vonden de fokkers die veel te klein. De kritiek was vernietigend en Grannus werd een “ponyhengst” genoemd.
Klatte besloot Grannus in 1979 aan het dekstation St. Ludwig in Wegberg, dat tussen Roermond en Mönchengladbach ligt, te verhuren en liet Grannus de volgende jaren door zijn zonen Ulrich en Guido uitbrengen in een aantal springconcoursen. In 1980 won hij alle drie wedstrijden op de nationale landbouwtentoonstelling DLG en werd hij op de Duitse kampioenschappen voor junioren derde.

Volgens gegevens van de Duitse Hippische Sportbond won Grannus in de jaren 1977, 1979 en 1980 achttien wedstrijden, werd hij dertien keer tweede en vijf keer derde.
Door zijn successen als springpaard nam het aantal fokkers dat een merrie door Grannus wilde laten dekken hand over hand toe en bediende hij drie merries per dag.
De jaren daarna heeft Grannus steeds veel merries gedekt. De Duitse Hippische Sportbond heeft 262 hengsten, 1249 merries en 857 ruinen (totaal 2368) als nakomeling van Grannus geregistreerd.
De laatste jaren van de fokkerijcarrière van Grannus zijn overschaduwd door een schandaal toen uit bloedgroepenonderzoek bleek dat een stuk of veertig paarden die volgens het afstammingspapier van Grannus waren,x in werkelijkheid een andere vader hadden. Het dekstation Klatte werd door verschillende stamboekorganisaties zwaar gestraft en een tijdlang heeft een externe inspecteur de gang van zaken bij het dekken c.q. insemineren van merries gecontroleerd.
Later is in het Frans periodiek Annuaire Monneron gemeld dat een onnadenkende medewerker van Klatte de al op leeftijd zijnde Grannus wilde ontlasten en sperma van andere hengsten heeft gebruikt, maar personen die goed op de hoogte waren van de praktijk op Klattes bedrijf achten dat zeer onwaarschijnlijk.
In hun exterieur blinken de Grannus nakomelingen niet uit. Bij de exterieurkeuringen van het Hannoveraanse stamboek scoren ze voor het beenwerk en de correctheid van de bewegingen onder het populatiegemiddelde. Ook de zadelligging en het type van de nakomelingen komen te kort.
Bij de fokwaardeschattingen in Duitsland scoort Grannus in 2015 in dressuur een index van 0,58 en in springen nog altijd 1.26 terwijl zijn nakomelingen inmiddels allen ouder dan 20 jaar zijn.

Nakomelingen in de sport

In de sport stellen de nakomelingen van Grannus zelden teleur. Uit zijn eerste jaargang bracht hij de hengst Gunter, die werd aangekocht door het Landgestüt in Warendorf en de spingpaarden Goby (Eberhard Saul, GER) en Gigolo/Moët Imperial (Nelson Pessoa, BRA). De eerste nakomeling die internationaal furore maakte was Grand Slam (Nick Skelton, GBR). Andere internationaal succesvolle nakomelingen zijn o.a. Grannusch (John Whitaker, GBR), Grand Plaisir (Lutger Beerbaum, GER), Gio Granno (Franke Sloothaak, GER) en Top Gun La Silla (Jan Tops, NED).

Volgens gegevens van de Duitse Hippische Sportbond hadden in 1990 de gezamenlijke nakomelingen van Grannus in hun leven meer dan één miljoen D-mark gewonnen en dat was meer dan de nakomelingen van enige andere Duitse hengst tot dat moment. In 1992 was de gezamenlijke winsom twee miloen DM, in 1996 drie miljoen en in 1998 vier miljoen DM. In 2015 bedraagt de gezamenlijke winsom € 3.586.516.

Door de successen van zijn nakomelingen is Grannus erkend door stamboeken uit Denemarken, Frankrijk, Italië, Nederland en de Verenigde Staten. Het KWPN heeft in 1991 Grannus toegelaten voor maximaal 50 merries. In de KWPN database zijn 93 nakomelingen van Grannus geregistreerd.
Ook zijn nakomelingen waren zeer gewild bij buitenlandse fokkers. Zijn zoon Gameboy werd op een veiling in Duitsland in 1993 voor DM 390.000 naar het buitenland verkocht.

De nakomelingen van Grannus waren bepaald niet uniform. Hij gaf grote en kleine paarden en op kleurgebied bracht hij zwarten, bruinen, vossen en schimmels in alle toonaarden. Zijn kinderen waren geen doetjes waar iedereen mee weg kon rijden. Ze waren zelfbewust, liepen over van kracht en hadden in de sport allemaal een gezonde portie strijdlust.
Grannus was een enorm karaktervol paard dat zich pas ging inspannen als hij publiek had. Op het bedrijf van Klatte kon elke beginnende medewerker hem aan een halster meenemen, maar als hij ergens kwam waar publiek was, had Grannus meteen in de gaten dat er iets aan de hand was en toonde hij zijn persoonlijkheid.
Als hij in Latrup in zijn eigen box stond en hij hoorde dat er bezoek op het erf kwam, sloeg hij hard tegen de boxwand alsof hij wilde laten weten waar de bezoekers moesten zijn als ze hem wilden zien.
Grannus was onderdeel van de familie Klatte en liet zich op 31 januari 1993 bij de jaarlijkse hengstenshow op het bedrijf van Klatte zien zoals hij dat gewoonlijk deed. In de finale toonde Grannus zijn grote, krachtige passen en imponeerde hij de bezoekers van de show. Bij het verlaten van de ring struikelde hij en viel alsof hij door de bliksem was getroffen. Voor de ogen van 4000 toeschouwers blies Grannus zijn laatste adem uit.

Zonen van Grannus in de fokkerij

Grannus heeft een groot aantal zonen gebracht die door een stamboek zijn goedgekeurd voor de fokkerij. Sommige bronnen spreken over 62 goedgekeurde zonen, anderen over meer dan 80.
In dit verband zal aandacht worden besteed aan onderstaande 87 zonen: Gunter Westf (1976), Grando Oldbg (1978), Grannenfels Oldbg (1979), Good Luck Oldbg (1980), Grannus II Hann (1982), Groβer Dom Hann (1982), Grand Canyon Hann (1983), Gervantus I Oldbg (1986), Granikos Oldbg (1986), Gervantus II Oldbg (1987), Grandero Hann (1987), Gala Z Oldbg (1988), Galiani Oldbg (1988), Giacomo Hann (1988), Gingerino Oldbg (1988), Graf Grannus Hann (1988), Graf Grannus Z Hann (1988), Gran Charmyng Oldbg (1988), Grand Ouvert Oldbg (1988), Grandeur Hann (1988), Grannenstolz Oldbg (1988), Galion Oldbg (1989), Götterfunke AWÖ (1989), Graf Rossini S Oldbg (1989), Gragenit Oldbg (1989), Grand Amour Westf (1989), Grandom Hann (1989), Grannus Ass Hann (1989), Guldenburg Westf (1989), Herannus Oldbg (1989), Germany Hann (1990), Gervannus Oldbg (1990), Geysir Hann (1990), Gio-Granno Oldbg (1990), Glaneur Oldbg (1990), Gordius Oldbg (1990), Granini E Oldbg (1990), Grannox Westf (1990), Grannus G Westf (1990), Grannus Grande Oldbg (1990), Granus B Oldbg (1990), Grasco Oldbg (1990), Gratulant Hann (1990), Le Grannus Metodo Hann (1990), Spangles Hann (1990), Geraldini Oldbg (1991), Glaucus Hann (1991), Glorial Oldbg (1991), Golden Grannus Oldbg (1991), Gramento Oldbg (1991), Grand Master Oldbg (1991), Grannex Westf (1991), Grannus Z Hann (1991), Grannusch Esc Oldbg (1991), Grawido Hann (1991), Galayo la Silla Oldbg (1992), Gambrinus Bavar (1992), Gastello Westf (1992), Georgio R Hann (1992), Germanikus Westf (1992), Gigant Hann (1992), Give me Remus Oldbg (1992), Golden Game Westf (1992), Grand Royal M Hann (1992), Granilli S Oldbg (1992), Granius Oldbg (1992), Grannus First Class Westf (1992), Grannustraum Oldbg (1992), Gratino KWPN (1992), Grantinus Oldbg (1992), Grantinus Westf (1992), Granulit Hess (1992), Gratianus Westf (1992), Gratinus I Oldbg (1992), Great Pleasure KWPN (1992), Kapsones KWPN (1992), Kupido K KWPN (1992), Garmisch KWPN (1993), Giradelli Hann (1993), Gonzo Go Oldbg (1993), Gracieux Oldbg (1993), Gran Corrado Oldbg (1993), Grancesco Westf (1993), Grassini Hann (1993), Gratinus II Oldbg (1993), Montealban la Silla Oldbg (1993) en Grandino Oldbg (1994).

Grannus dochters in de fokkerij

Meer dan honderd dochters van Grannus zijn moeder of moedersmoeder van een goedgekeurde hengst geworden. Opvallend vaak betreft het merries die het bloed van Grannus combineren met dat van de Hannoveraanse hengst Argentinus (1980, V. Argentan I Hann). De kleinzonen van Grannus hebben voorts vaak een Holsteinse bloedvoering. Een overzicht van de betreffende Grannus dochters wordt hieronder gegeven:

Gräfin Westf, 1976, vos, MV. Frivol xx, is de moeder van de bruine staatspremiemerrie Diva Westf (1988, V. Dramaturg Westf) en van de hengsten Damour Westf (1989, V. Dramaturg Westf) en Rex Grannus Westf (1991, V. Rex Fritz Westf).

Diva is de moeder van de vos hengst Queen’s Land Westf (2003, V. Quantum Holst), die in 2006 is goedgekeurd door het ZfdP. Queen’s Land heeft vier nakomelingen die zijn uitgebracht in de sport.
Damour is in het najaar van 1991 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en de stamboeken Berlin-Brandenburg, Brandenburg-Anhalt en Sachsen Anhalt. Damour heeft in 1992 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen waarin hij achtste is geworden van de 39 deelnemende hengsten. Tot eind 2015 zijn 136 dochters van de hengst als fokmerie opgenomen in een stamboek en zijn 91 nakomelingen uitgebracht in de sport. Die nakomelingen hebben samen € 43.487 gewonnen.
Rex Grannus is in oktober 1993 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en heeft in 1994 in Münster-Handorf deelgenomen aan een verrichtings-onderzoek van 100 dagen. Hij presteerde matig en is 26e geworden van de 54 deelnemende hengsten. Tot eind 2015 is één dochter van Rex Grannus als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en zijn tien nakomelingen uitgebracht in de sport;

 

Burschikose Oldbg elite staatspremiemerrie, 1977, vos, MV. Löwen As Hann, is de moeder van de vos merrie Bermuda Oldbg (1988, V. Zeus SF) en van de hengst Zapateado Oldbg (1990, V. Zeus SF).
Bermuda is de moeder van de vos hengst Lapateado Oldbg (2001, Landor S Oldbg). De hengst heeft in het voorjaar van 2004 deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen in Neustadt/Dosse. Na afloop van de test is hij goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en erkend door het stamboek Brandenburg-Anhalt.
Tot eind 2015 zijn vier dochters van hem in een stamboek ingeschreven als fokmerrie en zijn 16 nakomelingen uitgebracht in de sport.
De hengst Zapateado is in 1992 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en in het voorjaar van 1993 door het stamboek Rheinland-Pfalz-Saar. In 2002 is de hengst ook goedgekeurd door het stamboek Oldenburg International en in 2003 door het Baden-Württembergse stamboek.
In het najaar van 1993 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waarin hij achtste van de 52 deelnemende hengsten is geworden.
Tot en met 2015 zijn 83 dochters van Zapateado als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en zijn 171 nakomelingen uitgebracht in de sport. Hun gezamenlijke winsom bedraagt € 315.887.
De bruine ruin Zappzarapp Oldbg (1997) is met een winsom van € 38.511 de meest succesvolle nakomeling van Zapateado. Hij is door Rüdiger Renner (GER) in de jaren 2004 – 2009 uitgebracht in S springwedstrijden in Duitsland en Oostenrijk;

 

Koenita II Oldbg, 1977, vos, MV. Vierzehnender xx, is de moeder van de hengst Lagranno Oldbg (1989, V. Larinero Holst). Lagranno is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Brandenburgse- en Beierse stamboek. De hengst heeft in 1992 in München-Riem deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij is daar als elfde geëindigd van de 35 deelnemende hengsten. Tot eind 2015 zijn 33 dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek en zijn 92 nakomelingen uitgebracht in de sport. Zij hebben samen een winsom van € 62.914;

 

Felizie Oldbg staatspremiemerrie, 1978, MV. Ecuador xx, is de moeder van de merries Fiel Rouge (1984, V. Argentinus Hann) en haar zuster Fiola Piccola (1993).
De staatspremiemerrie Fiel Rouge is de moeder van de hengst Gala Z Oldbg (1988, V. Grannus Hann, zie hfdst. 12).
Fiola Piccola is de moeder van de bruine hengst Landius Oldbg (2001, V. Frühling Oldbg), die in 2003 is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en een jaar later is erkend door de stamboeken Thüringen en Mecklenburg-Vorpommern. De hengst heeft in 2004 in Vechta deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. In 2006 heeft hij in Redefin aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen deelgenomen en is daar 15e van de 24 deelnemende hengsten geworden.
Tot en met 2015 zijn vijf dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en hebben elf nakomelingen aan sportwedstrijden deelgenomen. Hun gezamenlijke winsom bedraagt € 4.995;

 

Garnett Oldbg, 1978, schimmel, MV. Harnisch Trak, is een internationaal
springpaard en is de moeder van de bruine merrie Ladybird Oldbg (1993, V. Landadel Holst). Ladybird is de moeder van de bruine hengst Argon Oldbg (2008, V. Argentinus Hann).
Argon is goedgekeurd door het BWP, maar van de hengst zijn geen nakomelingen geregistreerd. De hengst is in de jaren 2014 – 2015 in internationale springwedstrijden uitgebracht door István Fazekas (HUN);

 

Granissa Oldbg, 1978, donkerbruin, MV. Löwen As Hann, is de moeder van de donkerbruine merrie Gragentina Oldbg (1993, V. Argentinus Hann).
Gragentina is de moeder van de hengsten Landjonker S Oldbg (1999, V. Frühling Oldbg), Anton Oldbg (2003, V. Abke Oldbg) en Chris Oldbg (2008, V. Chekandido Holst).
De donkerbruine Landjonker S is in 2003 door het Poolse sportpaarden-stamboek en het Wielkopolska stamboek goedgekeurd. In de jaren 2004 – 2011 zijn in Polen van hem 70 nakomelingen geregistreerd.
In 2008 en 2009 is de hengst door verschillende ruiters uitgebracht is S springen in Duitsland en heeft hij € 1.440 gewonnen.
De donkerbruine Anton is goedgekeurd door het Australische warmbloed paardenstamboek. In 2014 en 2015 is de hengst door Billy Raymont (AUS) in 140 – 160 cm springconcoursen in Australië uitgebracht. In 2014 won de combinatie een World Cup wedstrijd in Brisbane.
De bruine hengst Chris is in 2010 in Redefin goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek en heeft in 2014 onder zijn sportnaam Chekker in een wedstrijd voor zesjarige paarden in Klein Roscharden voldaan aan zijn verrichtingsverplichtingen. Chris heeft eind 2015 een winsom van € 1.120.
Van Chris zijn geen nakomelingen geregistreerd;

 

Luping Oldbg, 1978, MV. Löwen As Hann, is de moeder van de bruine merrie Autogramm Oldbg (1984, V. Argentinus Hann). Autogramm heeft als springpaard met Thomas Mühlbauer (GER) ruim € 120.000 gewonnen en is de moeder van de schimmel hengst Carbido Zweibr. (1989, V. Capitano Holst).
Carbido is in 1992 goedgekeurd door het Rheinland-Pfalz-Saar stamboek. Tot en met 2015 zijn negen nakomelingen van de hengst uitgebracht in de sport;

 

Galta Hann, 1979, bruin, MV. Cardinal xx, is de moeder van de zusters Saga Hann (1983, V. Salut Hann) en Salta Hann (1987).
De vos Saga is de moeder van de hengst Paroli Rhein (1987, V. Pilot Westf).
Paroli is in 1989 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. In 1990 heeft hij in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen, waar hij zeer slecht presteerde en slechts 67,16 punten behaalde.
Een jaar later nam hij in Münster-Handorf opnieuw deel aan een verrichtingsonderzoek en daar behaalde hij 102,41, waarmee hij de 26e plaats in nam van de 54 deelnemende hengsten.
In 1997 is Paroli goedgekeurd door de stamboeken van Sachsen-Anhalt en Brandenburg-Anhalt. In 2003 heeft het stamboek Mecklenburg-Vorpommern de hengst erkend.
In de jaren 1998 – 2000 hebben Tim Oberdalhoff (GER) en Toni Haβmann (GER) de hengst uitgebracht in M en S springconcoursen. Paroli heeft een winsom van € 9.148.
Tot eind 2015 zijn 15 dochters van Paroli als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en zijn 50 nakomelingen uitgebracht in sportwedstrijden. Hun gezamenlijke winsom beloopt € 19.397.
De vos merrie Salta is de moeder van de hengst Zingaro van de Helle Oldbg (1995, V. Zeus SF), die is goedgekeurd door het Belgische sportpaarden stamboek SBS. Het stamboek heeft in 1999 zestien nakomelingen van de hengst geregistreerd;

 

Grandiosa Oldbg, 1979, MV. Löwen As Hann, is de moeder van de zwarte hengst Careras Oldbg (1989, V. Caprilli Holst).
Careras is in november 1991 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. In 1996 heeft het Thüringse stamboek de hengst erkend; in 1998 heeft het Rheinland-Pfalz-Saar stamboek de hengst goedgekeurd en in 2002 is Careras erkend door het stamboek Sachsen-Anhalt.
In 1992 heeft Careras deelgenomen aan een 100 dagen durend verrichtings-onderzoek in Adelheidsdorf en behaalde daarin slechts 52,46. Omdat het Oldenburgse stamboek 90 punten als een minimum puntenaantal beschouwd heeft Careras in 1994 in Neustadt/Dosse opnieuw aan een verrichtings-onderzoek van 100 dagen deelgenomen. Nu behaalde hij 114,95 punten waarmee hij achtste werd van de 30 deelnemende hengsten.
Tot eind 2015 zijn 28 dochters van Careras als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en zijn 58 nakomelingen gestart in sportwedstrijden. De nakomelingen hebben samen € 27.858 gewonnen;

 

 Lupane Oldbg, 1979, MV. Löwen As Hann, is de moeder van de bruine merrie Lupine Oldbg (1986, V. Almé Star Zweibr) en die is de moeder van de bruine hengst Agrostar Oldbg (2004, V. Argentinus Hann).
Agrostar is in 2007 goedgekeurd door de stamboeken van Baden- Württemberg en Beieren. In 2008 is de hengst erkend door het Oldenburgse stamboek en in 2009 door Oldenburg International.
In 2007 heeft hij in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen en vervolgens heeft hij in 2009 op wedstrijden in Schwaigern en Rastede voldaan aan zijn prestatieverplichtingen.
Agrostar wordt sinds 2012 in internationale springwedstrijden uitgebracht door Ashlee Bond (USA) en heeft een winsom van circa € 20.000.
Tot en met 2015 zijn drie dochters van de hengst als fokmerrie opgenomen in een stamboek en hebben elf nakomelingen deelgenomen aan sportwedstrijden. Zij hebben samen € 611 gewonnen;

 

Gigantin Hann, 1980, vos, MV. Goya Hann, is de moeder van de hengsten Winterstar Hann (1984, V. Wittenberg Hann) en For Pleasure Hann (1986, V. Furioso II) en van de merries Loraine Oldbg (1989, V. Landadel Holst), Sabina Hann (1992, V. Sandro Holst) en Fortuna OS (2001, Furioso II SF).
De vos hengst Winterstar is goedgekeurd door het Zuid Afrikaans Warmbloed Paardenstamboek.
De vos For Pleasure is in 1988 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. In 1989 heeft het Hannoveraanse stamboek de hengst goedgekeurd, in 2004 volgde het Holsteinse stamboek en in 2006 het stamboek Oldenburg International. Ook de stamboeken SBS (België), SI (Italië) en SF (Frankrijk) hebben For Pleasure erkend voor hun fokkerij.
In 1989 heeft For Pleasure deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek in Medingen. Hij behaalde 114,68 punten en beëindigde het onderzoek als 15e van de 68 deelnemende hengsten.
For Pleasure is van 1990 – juli 1994 opgeleid door Hans-Joachim Giebel (GER). Daarna heeft Lars Nieberg (GER) de hengst in internationale springwedstrijden uitgebracht. De combinatie won met het Duitse team de landenwedstrijd 1996 in Aachen, maakte deel uit van het Duitse team dat op de Olympische Spelen 1996 in Atlanta de gouden medaille won, won de World Cupwedstrijden in Brussel en Genève 1996 en de Grand Prix St. Gallen 1997. In 1997 maakte de combinatie deel uit van het Duitse team dat in Mannheim de Europese titel won. Individueel is daar de vierde plaats behaald.
Vanaf 1999 heeft Marcus Ehning (GER) For Pleasure gereden. Die combinatie won onder andere de GP Modena 1999 en de GP Stuttgart 1999, maakte deel uit van het Duitse team dat in Hickstead Europees kampioen werd, won de GP Zürich 2000, werd vierde op de Olympische Spelen in Sydney en won daar met het Duitse team de gouden medaille in de landenwedstrijd, won de GP Luzern 2002, de GP München 2002, de GP Göteborg 2003 en de GP Aachen 2004.
In totaal behaalde For Pleasure 79 overwinningen in springwedstrijden klasse S. Hij heeft een winsom van € 1.843.652.
Tot eind 2015 zijn van For Pleasure 36 zonen goedgekeurd voor de fokkerij en 241 dochters zijn in Duitsland als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.
Het KWPN heeft 18 merries en 24 hengsten van For Pleasure geregistreerd. In Italie zijn 79 nakomelingen van hem geregistreerd, het SBS heeft 26 nakomelingen geregistreerd en SIRE (Frankrijk) heeft 426 nakomelingen geregistreerd, waarvan het merendeel echter ook elders is geregistreerd.

Van de in Duitsland geregistreerde nakomelingen van de hengst zijn er 569 uitgebracht in sportwedstrijden en zij hebben samen € 2.927.297 gewonnen. De webside Horse telex results heeft van 214 nakomelingen van For Pleasure, die geboren zijn in 2004 of later, de internationale resultaten van springwedstrijden geregistreerd en komt in februari 2016 voor die paarden tot een gezamenlijke winsom van € 3.176.277.

Succesvolle nakomelingen van For Pleasure zijn onder andere:

a. Farina, 1994, merrie, MV. Jet Stream xx, die met René Tebbel (GER) € 266.247 heeft gewonnen;

b. Firth of Clyde, 1995, ruin, MV. Caletto II Holst, die met Christian Ahlmann (GER) € 250.799 heeft gewonnen;

c. Fit fur Fun Hann, 2004, merrie, MV. Fabriano Hann, die met Luciana Diniz (POR) € 658.677 heeft gewonnen;

d. Barron SBS, 2004, hengst, MV. Nabab de Rêve BWP, die met Lucy Davies (USA) meer dan € 465.737 heeft gewonnen;

e. Firth of Lorne, 2004, hengst, MV. Stakkato Hann, die met diverse ruiters in nationale Duitse wedstrijden € 192.570 heeft gewonnen;

f. Flora de Mariposa BWP, 2005, merrie, MV. Power Light Hann, die met Penelope Leprevost (FRA) € 360.633 heeft gewonnen en

g. Hello Forever Oldbg, 2006, ruin, MV. Nimmerdor KWPN, die met Scott Brash (GBR) € 184.810 heeft gewonnen.

De merrie Loraine is de moeder van de hengst Fly High I Hann (1996, V. For Pleasure Hann), die in 1998 is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Hij heeft in 1999 deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen in Adelheidsdorf en is daar als 27e van 53 deelnemende hengsten geëindigd. In oktober 2007 heeft het stamboek Sachsen-Anhalt de hengst erkend en een jaar later is hij goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek.
Vanaf 2005 is Fly High I door Rolf Litz (GER) uitgebracht in S spring-wedstrijden en in de jaren 2009 – 2012 heeft Anke Stroman de hengst gereden. Fly High I heeft een winsom van € 18.281.
Tot eind 2015 zijn 28 dochters van de hengst als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en zijn 96 nakomelingen in sportwedstrijden uitgebracht. Samen hebben die € 208.917 gewonnen.
De meest succesvolle nakomeling is de ruin Flying Boy Hann (2001, MV. Sao Paulo Oldbg), die met Simone Blum (GER) in nationale Duitse springwedstrijden € 98.206 heeft gewonnen.

De merrie Sabina is de moeder van de vos hengst For Ever E.D. Hann (1997, V. For Pleasure Hann). Hij is goedgekeurd door de International Sporthorse Registry en is als hengst actief geweest in Noord Amerika.

De merrie Fortuna OS is de moeder van de bruine hengst Syltus Hann (2006, V. Stakkato Hann). Syltus is in december 2008 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en in januari 2009 door de stamboeken Sachsen-Thüringen en Brandenburg-Anhalt. Het stamboek Sachsen-Anhalt heeft de hengst in 2009 erkend.
De hengst heeft in november in Radegast deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij presteerde daarin minder dan het gemiddelde van de 17 deelnemende hengsten. In 2010 heeft hij in de sport voldaan aan zijn prestatieverplichtingen. Syltus is uitgebracht in M springen en heeft € 1.676 gewonnen.
Tot eind 2015 zijn 17 nakomelingen van Syltus uitgebracht in de sport;

 

Goldperle Hann, 1980, zwart, MV. Löwen As Hann, is de moeder van de vos merrie Fine Lady Oldbg (1984, V. Freiherr Oldbg) en die is de moeder van de bruine hengst Axiom Oldbg (1993, V. Argentinus Hann).
Axiom is in november 1995 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en heeft in 1997 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Axiom werd in het onderzoek vijfde van 36 deelnemende hengsten.
Tot eind 2015 is één dochter van de hengst als fokmerrie opgenomen in een stamboek en één nakomeling heeft aan sportwedstrijden deelgenomen;

 

Granny Hann, 1980, bruin, MV. Archimedes Hann, is de moeder van de hengst Rex Grannus Z Zang (1995, V. Rex Z Hann), die is goedgekeurd door het Zuid Afrikaanse Warmbloed Paardenstamboek;

 

Reinke Oldbg staatspremiemerrie, 1980, donkerbruin, MV. Sigesmund Hann, is de moeder van de merries Ronja Oldbg (1984, V. Argentinus Hann) en Reinate Oldbg (1988, V. Contender Holst).

Ronja is de moeder van de vos hengst Seidon Oldbg (1991, V. Sion KWPN), die in het najaar van 1993 is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. Hij heeft in 1994 in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen en beëindigde het onderzoek als 24e van de 53 deelnemende hengsten. Tot eind 2015 is één zoon van hem goedgekeurd en zijn drie dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek. Van de nakomelingen zijn er tot eind 2015 46 uitgebracht in een sportwedstrijd en die hebben samen € 84.002 gewonnen.

Reinate is de moeder van de vos hengst Shine On Oldbg (1992, V. Sion KWPN), die in december 1994 is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en begin 1995 door het stamboek Oldenburg International. De hengst heeft in 1997 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij heeft dat onderzoek afgesloten als tweede van de 36 deelnemende hengsten.
Tot eind 2015 zijn 43 dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en 82 nakomelingen staan als sportpaard in Duitsland geregistreerd. Zij hebben een gezamenlijke winsom van € 37.515;

 

Diana Hann, 1981, donkerbruin, MV. Leutnant Hann, is de moeder van de bruine merrie Liana M KWPN (1993, V. Goodwill Holst) en die is de moeder van de hengst Omni Star KWPN (1996, V. Quick Star SF).
Omni Star heeft in 1999 in Ermelo deelgenomen aan een verrichtings-onderzoek van 70 dagen, waarbij hij 9e werd van de 12 deelnemende hengsten. Omni Star is alleen in 1999 in Nederland als hengst actief geweest. Het KWPN heeft 29 nakomelingen van hem geregistreerd. In januari 2000 is de hengst goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. Later hebben ook Zangersheide en het Rheinlandse stamboek de hengst onder de naam Quincy Z c.q. Ostar M goedgekeurd.
Tot eind 2015 zijn negen dochters van de hengst als fokmerrie in een Duits stamboek ingeschreven en 68 nakomelingen zijn in Duitsland geregistreerd als sportpaard. In België zijn 44 nakomelingen van de hengst geregistreerd;

 

Gräfin Hann, 1981, bruin, MV. Weingau Hann, is de moeder van de bruine merrie Chamba Wumba Hann (1996, V. Calido I Holst) en die bracht de bruine hengst Café’s Champus OS (2006, V. Café au Lait Oldbg).
De hengst is in de jaren 2011 – 2015 door René en Maurice Tebbel (GER), Matthias Kühlmann en Tim Rieskamp-Goedeking (GER) uitgebracht in M en S springwedstrijden. De hengst heeft een winsom van € 7.541.
Café’s Champus is in december 2012 goedgekeurd door het stamboek Oldenburg International;

 

Grandezza Hann, 1981, vos, MV. Löwen Ass Hann, is de moeder van de hengsten Syndikat Oldbg (1988, V. Strohmann xx) en Leader Oldbg (1995, Landadel Holst).

De bruine Syndikat is in november 1990 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. In 1991 heeft hij in Medingen deelgenomen aan een verrichtings-onderzoek van 100 dagen en is daar als 23e van de 53 deelnemende hengsten geëindigd. In 1992 is Syndikat goedgekeurd door het stamboek Mecklenburg-Vorpommern en de hengst is in december 2006 erkend door het Berlin-Brandenburg stamboek.
Tot eind 2015 zijn 28 dochters van Syndikat als fokmerrie geregistreerd en zijn 51 nakomelingen uitgebracht in de sport. Die nakomelingen hebben samen € 22.497 gewonnen.

De bruine Leader is in november 1997 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en een paar maanden later erkend door het Hessische stamboek.
De hengst heeft in 1998 deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen in Adelheidsdorf. Leader besloot het onderzoek als 30e van de 40 deelnemende hengsten.
Tot eind 2015 is één zoon van Leader goedgekeurd en is één dochter als fokmerrie opgenomen in een stamboek. Elf nakomelingen zijn uitgebracht in de sport;

 

Granni I Oldbg, 1981, donkerbruin, MV. Odysseus Hann, is de moeder van de hengst Pinon Patriot Oldbg (1985, V. Löwenstein Hann), die in 2001 in de Verenigde Staten is goedgekeurd door het Internationale Oldenburgse stamboek;

 

Golden Touch Oldbg, 1983, zwartbruin, MV. Präfektor Hann, is de moeder van merrie Carmencita Oldbg (1998, V. Carthago Holst) en die bracht de donkerbruine hengst Quithago Oldbg (2003, V. Quidam’s Rubin Holst).
Hij is in november 2005 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en heeft in maart 2009 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest, waar hij beter presteerde dan het gemiddelde van de achttien deelnemende hengsten. Van Quithago zijn geen nakomelingen geregistreerd.
Hij is onder de naam Floggensee’s Quithago in de jaren 2009 – 2015 uitgebracht in M en S springwedstrijden en heeft eind 2015 een winsom van € 5.824;

 

Goldika Hann staatspremiemerrie, 1983, zwart, MV. Lateran Trak, is de moeder van de merries Corinna Hann (1989, V. Contender Holst) en Surprise Hann (1997, V.Sandro Song Oldbg).

De bruine Corinna is de moeder van de bruine hengst Roncalli KZI CH (2001, V. Raphaël Westf). Roncalli KZI is in 2008 goedgekeurd door de stamboeken Sachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen-Thüringen en Brandenburg-Anhalt. In 2011 is hij erkend door het Oldenburgse stamboek en het stamboek Oldenburg International.
In het voorjaar van 2005 heeft Roncalli KZI deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen in Vechta. In het najaar van 2005 heeft hij deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen in Neustadt/Dosse, waarbij hij achtste werd van de 33 deelnemende hengsten. Van de hengst zijn geen nakomelingen geregistreerd.
Roncalli KZI is in 2010 en 2011 door Gerd Sosath uitgebracht in S spring-concoursen. De hengst heeft een winsom van € 7.279.

De bruine Surprise is de moeder van de hengst Quite Rubin Hann (2006, V. Quidam’s Rubin Holst), die in 2008 is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, het Oldenburgse- en het Brandenburgse stamboek. In 2009 heeft het stamboek Oldenburg International de hengst erkend.
In het najaar van 2009 heeft de hengst in Schliekau deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waarin hij vrijwel op het gemiddelde van de 43 deelnemende hengsten presteerde. In de zomer van 2012 heeft hij in Schliekau deelgenomen aan een 70 dagen durend onderzoek, waar hij van de 19 deelnemende hengsten tot de onderste helft behoorde.
In de jaren 2014 en 2015 hebben Tobias Meyer (GER) en Jan Sprehe (GER) de hengst uitgebracht in internationale springwedstrijden.
Eind 2015 zijn twee zonen van Quite Rubin goedgekeurd voor de fokkerij en zijn drie dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek. Zes nakomelingen van de hengst zijn uitgebracht in de sport;

 

Gotin Hann, 1983, bruin, MV. Black Sky xx, is de moeder van de hengsten Limelight Oldbg (1991, V. Landadel Holst) en Ludwig Oldbg (2000, V. Looping Holst).

Limelight is in november 1993 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en in januari 1994 door het stamboek Baden-Württemberg.
In 1995 heeft hij in Munster-Handorf deelgenomen aan een verrichtings-onderzoek van 100 dagen. Limelight is daarbij als 17e van de 59 deelnemende hengsten geëindigd.
Tot eind 2015 zijn 25 dochters van de hengst als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en 71 nakomelingen zijn uitgebracht in de sport. Samen hebben die € 66.001 gewonnen.

Ludwig is in maart 2003 goedgekeurd door het ZfdP en heeft datzelfde jaar in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen.
Hij is daarbij 15e geworden van de 22 deelnemende hengsten;

 

Weichzel Oldbg, 1983, bruin, MV. Wicht Hann, is de moeder van de bruine merrie Calista Prieure Z Zang (2000, V. Caretano Holst) en die is de moeder van de schimmel hengst Peretano Brand (2012, V. Pessoavelle AES).
Peretano is goedgekeurd door het Anglo European Studbook;

 

Esra Oldbg, 1984, bruin, MV. Ehrenfels Oldbg, is de moeder van de bruine hengst Capitol Oldbg (1988, V. Contender Holst), die is goedgekeurd door het Selle Italia en in Italië van 1992 tot en met 1998 actief is geweest. Er zijn 24 nakomelingen van hem geregistreerd;

 

Gentle Lady Oldbg, 1984, bruin, MV. Furisto Oldbg, is de moeder van de vos merrie Avantgarde T Oldbg (1988, V. Azarro Oldbg).
Avantgarde Y is de moeder van de vos hengst Ludwig’s Lust OS (2004, V. Ludwig von Bayern Bavar). De hengst is goedgekeurd door het stamboek Oldenburgs International en is door Torsten Tönjes (GER) opgeleid tot S springen. De hengst heeft een winsom van € 4.793;

 

Gina Oldbg, 1984, zwart, MV. Echo II Hann, is de moeder van de vos merrie Ghana Oldbg (1999, V. Painters Row xx) en die is de moeder van de hengst Rubens Star Oldbg (2006, V. Rubinrot Oldbg).
Rubens Star is in 2009 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en is twee jaar beschikbaar geweest voor de fokkerij.
In november 2009 heeft de hengst deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen in Neustadt/Dosse, waar hij onder het gemiddelde niveau van de 32 deelnemende hengsten presteerde.
Voor zover bekend zijn van de hengst geen nakomelingen geregistreerd;

 

Grandia Hann, 1984, schimmel, MV. Fernal Hann, is de moeder van de schimmel hengst Fosbury Hann (1991, V. Wanderbursch II Hann).
Fosbury is in oktober 1993 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Later is de hengst door het Rheinlandse stamboek erkend.
De hengst heeft in 1994 deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen in Adelheidsdorf en sloot dat onderzoek af als tiende van de 37 deelnemende hengsten.
Fosbury is van 1996 – 2002 in springwedstrijden uitgebracht door Guido Flaβ (GER). Vanaf 1999 is de combinatie uitgekomen in de klasse S. Daarna heeft Siegfried Ficker de hengst nog drie jaar in M parcoursen gereden. De hengst heeft een winsom van € 10.892.
Als fokhengst heeft Fosbury drie nakomelingen gegeven die in de sport zijn uitgebracht;

 

Heidira Oldbg, 1984, vos, MV. Adrian xx, is de moeder van de zwartbruine Quiryda BWP (1993, V. Grandeur Hann) en die is de moeder van de hengst Omnistar BWP (1996, V. Quick Star SF).
Omnistar is in 1999 goedgekeurd door het Anglo European Studbook dat in 1999 en 2000 in totaal 54 nakomelingen van hem heeft geregistreerd.
De hengst moet niet verward worden met de eveneens in 1996 geboren hengst Omni Star KWPN (V. Quick Star SF en MV. Goodwill KWPN), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en erkend is door het KWPN;

 

Persielana Oldbg staatspremiemerrie, 1984, bruin, MV. Ehrenfeld Oldbg, is de moeder van de bruine hengst Landgold Oldbg (1993, V. Landadel Holst) en zijn zuster, de bruine merrie Persianda (1994).

Landgold is goedgekeurd door het stamboek in Letland en is daar tot en met 2005 actief geweest in de fokkerij.
Persianda is de moeder van de bruine hengst Collander Oldbg (2003, V. Colander Holst), die in november 2005 is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek, maar niet actief is geweest in de fokkerij;

 

Helianthus Rhein, 1985, vos, V. Hartgold Rhein, is de moeder van de schimmel merrie Cartana Oldbg (1997, V. Carthago Holst) en die is de moeder van de hengsten Deister BWP (2003, V. Quidam de Revel SF) en E-Pleasure BWP (2004, V. For Pleasure Hann).

Deister is goedgekeurd door het Belgischer SBS, dat in de jaren 2008 – 2011 in totaal tien nakomelingen van hem heeft geregistreerd.
De hengst is vanaf 2011 internationaal uitgebracht in springwedstrijden. In 2012 en 2013 is hij gereden door Perry Geryl (BEL) en in 2014 en 2015 door Koen Vereecke (BEL).

E-Pleasure is goedgekeurd door het Belgische sportpaarden stamboek SBS.
De hengst is in het internationale springen uitgebracht door Brecht Bille (BEL), Perry Geryl (BEL), Kirsten Coe (USA), Jerôme Guery (BEL) en Trevor Breen (IRL). Het SBS heeft twee nakomelingen van de hengst geregistreerd;

 

Gitta Hann, 1986, zwart, MV. Waldhorn Hann, is de moeder van de donkerbruine merrie Comtess Hann (1990, V. Contender Holst) en van de bruine merrie Adessa Hann (1992, V. Argentinus Hann).

Comtess bracht de donkerbruine hengst Scandiano Hann (1995, V. Sandro Holst), die in 1997 is goedgekeurd door het ZfdP. In het voorjaar van 1999 heeft de hengst in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 36 deelnemende hengsten heeft Scandiano de 14e plaats bereikt. Na het onderzoek heeft het Oldenburgse stamboek de hengst erkend.
Tot eind 2015 zijn vier dochters van de hengst als fokmerrie in een stamboek opgenomen en zijn zes nakomelingen uitgebracht in een sportwedstrijd.

Adessa is de moeder van de zwartbruine hengst Continus Grannus Hann (2002, V. Contendro I Holst), die in november 2004 is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. In maart 2005 heeft hij in Münster-Handorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Daarna heeft de hengst in 2007 en 2008 aan sportwedstrijden deelgenomen en daarmee heeft hij aan de verrichtingseisen voldaan.
In de jaren 2006 – 2009 is Continus Grande door Gerd Könemann (GER) en René Tebbel (GER) uitgebracht in M en S springen. Hij heeft een winsom van € 3.064.
Tot eind 2015 zijn drie zonen goedgekeurd voor de fokkerij en zijn 19 dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek.
Van de nakomelingen zijn er tot eind 2015 104 uitgebracht in de sport. Samen hebben die een winsom van € 39.515;

 

Monique Oldbg, 1996, vos. MV. Weltmeister Hann, is de moeder van de bruine hengst Mareika Oldbg (1997, V. Landkaiser Oldbg), die volgens sommige bronnen is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek, maar Mareika is niet bekend is bij de Duitse Hippische Sportbond;

 

Nachtlicht Oldbg, 1986, vos, MV. Kord Beri xx, is de moeder van de donkere
vos hengst Cöster Oldbg (2006, V. Coup de Coeur Holst).
De hengst is in november 2008 goedgekeurd door de stamboeken Mecklenburg-Vorpommern en Brandenburg-Anhalt. In 2009 heeft hij in Zweibrücken aan een aanlegtest van 30 dagen deelgenomen. Hij presteerde in de dressuur minder dan het gemiddelde van de 22 deelnemende hengsten en in het springen beter dan het gemiddelde.
In 2012 heeft hij in Neustadt/Dosse aan een 70 dagen durend verrichtings-onderzoek deelgenomen, waar ook weer bleek dat Cöster een goed springpaard en een matig dressuurpaard is.
Van 2011 tot 2014 is Cöster door Birgit Gärtner (GER) en Josef-Jonas Sprehe (GER) in springconcoursen klasse M gestart. Sprehe heeft met de hengst ook internationaal deelgenomen. Cöster heeft een winsom van € 2.508.
Vier nakomelingen van de hengst zijn uitgebracht in sportwedstrijden;

 

Grandessa Hann, 1987, schimmel, MV. Widerhall Hann, is de moeder van de zwarte merrie Raphaela Hann (1993, V. Raphaël Westf) en die is de moeder van de zwarte hengst Vasco da Gama Hann (2001, V. Voltaire Hann).
Vasco da Gama is goedgekeurd door de Canadian Sport Horse Association. Hij was in 2007 in Ontario kampioen van de springpaardhengsten;

 

Linkia Hann, 1987, zwart, MV. Ludendorff Hann, is de moeder van de schimmelhengst Cantero Oldbg (1994, V. Cantus Holst). Cantero is in 1997 door het KWPN aangewezen om aan het verrichtingsonderzoek deel te nemen, maar heeft dat niet gedaan. Hij is in 1999 goedgekeurd door het Italiaanse stamboek, dat in de jaren 2000 – 2009 in totaal 98 nakomelingen van hem heeft geregistreerd;

 

Salomee Oldbg, 1987, bruin, MV. Kronprinz xx, is de moeder van de zwartbruine merrie Sanata Oldbg (2002, V. Argentinus Hann) en die is de moeder van de bruine hengst Balou de Coeur Joye Oldbg (2006, V. Balou du Rouet Oldbg).
Balou de Coeur Joye is goedgekeurd door het Belgische Sportpaarden Stamboek SBS en het Selle Français (SF). Het SBS heeft drie nakomelingen van de hengst geregistreerd. Bij het SF zijn geen nakomelingen geregistreerd.
De hengst is in de jaren 2012 – 2015 door Christophe Vanderhasse (BEL), Felipe Guinato (BRA), Eike Sato (JPN) en Lorenzo de Luca (ITA) in internationale springconcoursen uitgebracht;

 

Germina Hann, 1988, bruin, MV. Widerhall Hann, is de moeder van de bruine hengst Ramonus Hann (1992, V. Ramiro Z Holst).
Ramonus heeft in de zomer van 1996 in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen, waar hij als elfde van de 28 deelnemende hengsten eindigde. In november 1996 is de hengst goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Vanaf maart 2000 heeft Olaf Peters (GER) Ramonus uitgebracht in M- en S-springconcoursen. Eind 2000 heeft het Baden-Württembergse stamboek de hengst goedgekeurd en begin januari 2001 heeft het Oldenburgse stamboek Ramonus erkend. In februari 2002 is hij goedgekeurd door het Oldenburg International stamboek.
Ramonus is ook erkend door het Rheinlandse stamboek en is tot en met 2012 actief geweest in de fokkerij.
Vanaf mei 2001 is Ramonus onder de naam Albführens Ramonus in wedstrijden gereden door Helena Stormanns (GER). Zij won in 2001 met de hengst o.a. de GP Gijon en wedstrijden in Berlijn en Maastricht. In 2002 volgden overwinningen in de GP Poznan en wedstrijden in Leipzig en Bonn.
In 2003 zijn wedstrijden in Linz en Hickstead gewonnen en in 2004 heeft de combinatie de GP Kecskemet en een wedstrijd in Paderborn gewonnen. De hengst heeft een winsom van € 162.886.
Tot eind 2015 zijn vijf dochters van Ramonus als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en zijn 23 nakomelingen van de hengst uitgebracht in een sportwedstrijd. Hun gezamenlijke winsom bedraagt € 35.673;

 

Granessa Hann, 1988, vos, MV. Wohlan Hann, is de moeder van de bruine hengst Ritus BK Hann (1992, V. Ritual Hann).
Ritus DK heeft in het najaar van 1995 in Münster-Handorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij beëindigde het onderzoek als zevende van 59 deelnemende hengsten. De hengst is daarop in november 1995 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en is ook goedgekeurd door het Zweibrückense (Rheinland-Pfalz-Saar) stamboek.
Ritus DK is door Rolf Stumpf uitgebracht in M-springwedstrijden. De hengst heeft een winsom van € 4.993.
Tot eind 2015 zijn acht nakomelingen van Ritus DK uitgebracht in de sport. Zij hebben samen € 4.872 gewonnen;

 

Granita Oldbg, 1988, vos, MV. Isenstein Trak, is de moeder van de hengsten Bono van de Kiekenshoef BWP (2001, V. Skippy II SF) en Cantari Stern Westf (2004, V. Cornet Obolensky BWP).

De vos Bono de de Kiekenshoef is verkocht naar Zuid Afrika en is goedgekeurd door het Zuid Afrikaanse warmbloed paardenstamboek.

De donkerbruine Cantari Stern is in 2007 goedgekeurd door het Oldenburg International stamboek en heeft eind 2007 in Schlieckau deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij bij het springen duidelijk boven het gemiddelde van de 32 deelnemende hengsten presteerde en bij de dressuur duidelijk onder het gemiddelde bleef. Cantari Stern is voor de fokkerij ingezet in Virginia, Verenigde Staten;

 

Firanca Oldbg, 1989, vos, MV. Argentinus Hann, is de moeder van de hengsten Game Boy Oldbg (1993, V. Hann), Andantino Oldbg (1996, V. Argentinus Hann) en Ziko Oldbg (1998, V. Zeus SF).

De bruine hengst Game Boy is goedgekeurd door het Belgische SBS, dat drie nakomelingen van hem heeft geregistreerd. Ook het Anglo European Studbook heeft Game Boy goedgekeurd en dat stamboek heeft in de jaren 2003 – 2012 50 nakomelingen van hem geregistreerd.

De bruine Andantino is in 1998 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. In 1999 heeft de hengst in Warendorf deelgenomen aan een verrichtings-onderzoek van 100 dagen, waar hij in de eindrangschikking op de 16e plaats van de 20 deelnemende hengsten terecht is gekomen.
Andantino is tot en met 2005 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Twee dochters van hem zijn als fokmerrie opgenomen in een stamboek en tot eind 2015 zijn acht nakomelingen uitgebracht in sportwedstrijden. Samen hebben die € 16.523 gewonnen.

De donkere vos hengst Ziko is in januari 2002 goedgekeurd door het Oldenburg International stamboek. In 2006 is de hengst gestart in M springen. Voor zover bekend is Ziko niet actief geweest in de fokkerij;

 

Gala-Dame Oldbg, 1989, MV. Vollkorn xx, is de moeder van de donkerbruine merrie Gervante Oldbg (1993, V. Argentinus Hann) en die bracht de donkerbruine hengst Larimar OS (2011, V. Levisonn Holst). Larimar is goedgekeurd door het Oldenburg International stamboek;

 

Genia Hann, 1989, vos, MV. Argus Hann, is de moeder van de vos merrie Ana Hann (1997, V. Argentinus Hann) en Ana is de moeder van de bruine hengst Cezar BB Croatie (2001, V. Colonelo Hann).
Cezar BB is goedgekeurd door het Kroatische stamboek, maar van de fokkerijresultaten van hem is niets bekend;

 

Gipsy Oldbg, 1989, bruin, MV. Shogun xx, is de moeder van de merries Ginetta Oldbg (1996, V. Grandeur Hann) en Georgia Oldbg (1988, V. Silvio I ).

De bruine Ginetta is de moeder van de hengst Condeur Oldbg (2005, V. Con Capitol Holst). Condeur is eind 2007 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en het stamboek Oldenburg International en is in 2008 en 2009 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
In oktober 2008 heeft Condeur in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij onder het gemiddelde van de 17 deelnemende hengsten presteerde.
Van Condeur zijn twee dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek en tot eind 2015 zijn tien nakomelingen uitgebracht in de sport. Samen hebben die € 837 gewonnen.

De donkerbruine Georgia is de moeder van de bruine hengst Checkpoint Oldbg (2002, V. Cordalme Z Oldbg).
Checkpoint is in april 2006 goedgekeurd door het ZfdP en heeft in december 2006 in Schlieckau deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen.
in januari 2007 hebben het Oldenburgse stamboek en het stamboek Oldenburg International de hengst goedgekeurd.
Van 2011 tot juni 2015 is Checkpoint door Johannes Vornholt (GER) uitgebracht in Duitse springconcoursen klasse S. Vanaf juni 2015 is Maira Groβe – Albers (GER) de hengst gaan rijden.
Checkpoint heeft een winsom van € 27.013.
Tot eind 2015 zijn vier dochters van Checkpoint als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en 22 nakomelingen hebben deelgenomen aan de wedstrijdsport. De nakomelingen hebben samen een winsom van € 11.135.

 

Gipsy Oldbg,1989, bruin. MV. Winston Hann, is de moeder van de donkerbruine merrie Arabella Oldbg (1996, V. Argentinus Hann) en die heeft de bruine hengst Ludwigs Champion Oldbg (2004, V. Ludwig von Bayern Bavar) gebracht.
Ludwigs Champion is in november 2006 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en door het stamboek Oldenburg International. De hengst heeft in de zomer van 2007 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtings-onderzoek van 70 dagen en heeft daarbij de achtste plaats bereikt van de 35 deelnemende hengsten.
Ludwigs Champion is door Gerd Sosath (GER) uitgebracht in M springen.
Tot eind 2015 is één dochter van de hengst in een stamboek opgenomen als fokmerrie en is één nakomeling in sportwedstrijden gestart.

 

Grace Hann, 1989, zwart, MV. Weltmeister Hann, is de moeder van de zwarte hengst Farceur Hann (1999, V. For Expo 2000 Hann).
Farceur is in het najaar van 2011 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek, maar heeft niet deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek en is voorzover bekend als fokhengst niet actief geweest;

 

Grand Malheur Oldbg, 1989, vos, MV Flotow xx, is de moeder van de vos merrie Queeny Oldbg (2000, V. Quattro B SF) en Queeny is de moeder van de donkerbruine hengst Chlodwig Oldbg (2009, V. Calido I Holst).
Chlodwig is in 2011 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en erkend door het Oldenburgse stamboek.
In november 2012 heeft de hengst in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Zijn prestaties bij het springen waren boven het gemiddelde van de 35 hengsten en de prestaties bij de dressuur lagen onder het gemiddelde. In 2015 is de hengst uitgebracht in M springen.

 

Grandessa I Oldbg, 1989, vos, MV. San Fernando Hann, is de moeder van de hengst Lianos Westf (1998, V. Landstreicher Holst).
Lianos heeft in november 2001 in Zweibrücken deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen en is in februari 2002 goedgekeurd door het ZfdP.
Lianos is onder de naam Horse Gym’s Lianos door Felix Haβmann (GER) en Stephanie Paul (GER) in (inter)nationale springwedstrijden uitgebracht. De hengst heeft eind 2015 een winsom van € 172.929.
Tot eind 2015 zijn vier nakomelingen van hem in sportwedstrijden uitgebracht;

 

Grandezza Oldbg, 1989, zwart, MV. Arsenik Hann, is de moeder van de zwarte merrie Grazienna Oldbg (1994, V. Rubinstein I Westf) en Grazienna is de moeder van de zwarte hengst Donates Oldbg (2001, V. Diamond Hit Oldbg).
Donates is in november 2003 door het Oldenburgse stamboek goedgekeurd.
In september 2005 is de hengst in de Verenigde Staten goedgekeurd door het stamboek Rheinland-Pfalz-Saar en daarna heeft hij deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen.Tot eind 2015 is één zoon van Donates in Duitsland goedgekeurd en zijn vijf dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek;

 

Grannett Oldbg, 1989, zwart, MV. Gepard Hann, is de moeder van de donkerbruine merrie Connett Hann (2004, V. Contendro I Holst).
Connett is de moeder van de donkerbruine hengst Casual Chic Z Hann (2012, V. Castino Holst), die in oktober 2014 is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Daarna is de hengst gekocht door stoeterij Zangersheide en is hij ook goedgekeurd door het Zangersheide stamboek.

 

Grannuschka Hann, 1989, zwart, MV. Wörnitz Hann, is de moeder van de donkerbruine hengst La Salle Oldbg (1999, V. Lanciano Westf).
La Salle is in 2002 goedgekeurd door het Thüringse stamboek en heeft aansluitend in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. De hengst is daar 22e geworden van de 35 deelnemende hengsten.
Tot eind 2015 zijn tien dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek en zijn zes nakomelingen uitgebracht in de sport.

 

Grapefruit Oldbg, 1989, zwart, MV. Prinz Gaylord Westf. is de moeder van de bruine hengst Longford Oldbg (1996, V. Landor S Oldbg).
Longford is in november 1998 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en heeft in 1999 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtings-onderzoek van 100 dagen. Van de 47 deelnemende hengsten behaalde Longford daarbij een 15de plaats. De hengst is tot en met 2003 actief geweest in de fokkerij.
In het najaar van 2003 is de hengst door Evelyn Blaton (BEL) uitgebracht in springconcoursen klasse M. Later is Longford gereden door Hendrik en Gerd Sosath (GER). Eind 2006 bedraagt zijn winsom € 6.029. In 2007 is Longford verkocht naar de Verenigde Staten en is hij in diverse World Cup wedstrijden uitgebracht door Bliss Heers (USA);

 

Grazette Oldbg, 1989, bruin, MV. Favorit Oldbg is de moeder van de merrie Granette Oldbg (1994, V. Continue Oldbg) en die is de moeder van de vos hengst Capriati KWPN (2008, V. Glock’s London BWP).
Capriati is goedgekeurd door het NRPS. De hengst is in 2014 en 2015 door Frank Schuttert (NED) uitgebracht in internationale springwedstrijden;

 

Morika Oldbg, 1989, bruin, MV. Weltmeister Hann, is de moeder van de merrie Larika Oldbg (1993, V. Landadel Holst) en van de broers Quinnus I Oldbg (2003, V. Quidam’s Rubin Holst), Quinnus II Oldbg (2004) en Quinnus III Oldbg (2005).

Larika is de moeder van de vosmerrie La Belle Hann (1998, V. Argentinus Hann) en van de bruine hengst Albatros Hann (2001, V. Acord II Holst).
La Belle bracht met Coeur de Caramel Hann (2004, V. Cordalme Z Oldbg), Bon Balou Hann (2006, V. Balou du Rouet Oldbg) en Quidam’s Son Hann (2009, V. Quidam de Revel SF) drie goedgekeurde zonen.
Albatros is in november 2003 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en heeft in maart 2004 in Vechta deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Na afloop daarvan heeft het Oldenburg International stamboek de hengst goedgekeurd. In het najaar van 2004 heeft Albatros in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij heeft dat onderzoek als vierde van 48 deelnemende hengsten afgesloten.
In 2008 heeft het Hannoveraanse stamboek Albatros goedgekeurd en ook het Rheinlandse- en het Beierse stamboek hebben de hengst toegelaten tot hun fokkerij.
Albatros is in de jaren 2006 – 2011 door Gerd en Hendrik Sosath (GER) uitgebracht in Duitse en internationale springwedstrijden en heeft een winsom van € 14.790.
Tot eind 2015 zijn 16 dochters van Albatros als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en zijn 67 nakomelingen uitgebracht in sportwedstrijden. Hun gezamelijke winsom beloopt € 62.941.

De vos hengst Quinnus I is in november 2005 door het Westfaalse stamboek goedgekeurd en is in 2006 en 2007 door het Westfaalse Landgestüt beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
In 2008 heeft Quinnus I in Warendorf aan een aanlegtest van 30 dagen deelgenomen. Tot eind 2015 zijn zeven nakomelingen van de hengst uitgebracht in de sport.

De bruine Quinnus II is in november 2006 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en in januari 2007 erkend door het Oldenburgse stamboek en het stamboek Oldenburg International.
In november 2007 heeft de hengst in Münster-Handorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij presteerde bij het springen beter dan het gemiddelde van de 23 deelnemende hengsten en bij de dressuur minder dan het gemiddelde.
Vanaf 2013 is Quinnus II door Tobias Meyer (GER) en Manuel Feldmann (GER) in S springconcoursen in Duitsland, Oostenrijk, Italië en Nederland uitgebracht. De hengst heeft eind 2015 een winsom van € 14.613.

De bruine Quinnus III is in 2009 goedgekeurd door het Poolse Wielkopolska stamboek. Het stamboek heeft in 2010 vier nakomelingen van hem geregistreerd. Vanaf 2012 hebben de Deense ruiters Nicolas en Søren Pedersen de hengst onder de naam Tailormade Quinnus in internationale springwedstrijden uitgebracht;

 

Pagana Oldbg, 1989, vos, MV. Shagya XXXIX-1, is de moeder van de bruine hengst Quo Vadis AWR (1996, V. Quidam de Revel SF). De hengst is goedgekeurd door de American Warmblood Registry, het Britse sportpaarden stamboek (SHBGB) en het Anglo European Studbook. Het AES heeft in de jaren 2000 – 2002 negen nakomelingen van Quo Vadis geregistreerd;

 

Patrizia Hann staatspremiemerrie, 1989, vos, MV. Inschallah x, is de moeder van de bruine hengst Stakkatogran Hann (2005, V. Stakkato Hann).
Stakkatogran is in december 2007 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en het Oldenburg International stamboek. De hengst is alleen in 2008 beschikbaar geweest voor de fokkerij, maar er zijn geen nakomelingen van hem geregistreerd.

 

Wiadora Oldbg, 1989, bruin, MV. Argentinus Hann, is de moeder van de hengst Sandro Boy Oldbg (1993, V. Sandro Holst).
Sandro Boy in in 1995 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en in januari 1996 erkend door het Beierse stamboek.
Later is de hengst ook goedgekeurd c.q. erkend door het stamboek Oldenburg International, het Hannoveraanse- en het Holsteinse stamboek. Buiten Duitsland hebben het Belgische SBS, Zangersheide, het Franse SF, het Italiaanse SI en het Zweedse SWB de hengst erkend.

In 1996 heeft Sandro Boy in Münster-Handorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 60 deelnemende hengsten kwam hij in de dressuur op de 40e plaats en was hij bij het springen de best presterende hengst. Dat resulteerde in een 13e plaats algemeen.
Van 1997 tot en met 2002 is Sandro Boy door Manfred Herzog (GER) opgeleid tot klasse S springen en vanaf 2003 is de hengst gereden door Marcus Ehning (GER). In 2003 won de combinatie de GP Frankfurt, in 2004 de GP Dortmund, de GP Düsseldorf en in 2005 voor de tweede keer de GP Düsseldorf en de GP Brussel. In 2006 zijn de GP Zürich, de World Cup finale in Kuala Lumpur, de GP Lyon en de GP Frankfurt gewonnen en in 2007 volgden de World Cup kwalificatie in Leipzig en de GP’s in Mannheim en Hannover. Tenslotte zijn in 2008 de World Cup kwalificatie in ’s-Hertogenbosch en de GP Frankfurt gewonnen. Sandro Boy heeft een winsom van € 1.286.834.
Als fokhengst heeft hij tot en met 2015 tien goedgekeurde zonen gebracht en 94 dochters die als fokmerrie zijn ingeschreven in een Duits stamboek.
Tot eind 2015 zijn 149 Duitse nakomelingen uitgebracht in sportwedstrijden en samen hebben die € 930.225 gewonnen, maar dat bedrag is vooral aan de prestaties van de merrie Sabrina Bavar (1999, V. Sandro Boy Oldbg) te danken. Zij is van 2008 tot 2015 door Marcus Ehning (GER) internationaal uitgebracht, won 24 S springconcoursen en heeft een winsom van € 843.869.
Het SBS heeft negen nakomelingen van Sandro Boy geregistreerd, het Selle Français 123 waarvan velen ook elders zijn geregistreerd, het Selle Italia tien en het Zweedse stamboek 25. Het KWPN heeft negen nakomelingen van Sandro Boy geregistreerd;

 

Woronja Hann, 1989, vos, MV. Woronesch Hann, is de moeder van de vos hengst Corono Z Hann (2000, V. Carthago Holst), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en enkele jaren beschikbaar is geweest voor de fokkerij.
In de jaren 2008 en 2009 is de hengst onder de naam Carrick in internationale springwedstrijden uitgebracht door de Ierse amazone Jessica Kürten. In 2010 is de hengst gereden door Jesus Garmendia (ESP) en in 2013 door Estrat Mateu (ESP);

 

Amagranna Oldbg staatspremiemerrie, 1990, zwart, MV. Präfectus xx, is de moeder van de vos merrie Amaryllus Oldbg (1998, V. Silvio I Oldbg).
Amaryllus heeft de bruine hengst Casio Oldbg (2003, V. Captain Paul I Hann) gebracht.
Casio is in januari 2006 goedgekeurd door het stamboek Oldenburg International en heeft in het najaar van 2006 in Redefin deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen.
Eind 2015 zijn vijf dochters van Casio als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en hebben acht nakomelingen deelgenomen aan sportwedstrijden. Samen hebben de nakomelingen € 2.011 gewonnen;

 

Galienne Oldbg, 1990, MV. Cardinal xx, is de moeder van de vos hengst Born Pleasure L BWP (2002, V. Furioso II SF) en van de schimmel merrie Datscha de Libersart BWP (2007, V. Cardento Holst).

Born Pleasure L is goedgekeurd door het Belgische sportpaardenstamboek SBS. Het SBS heeft in de jaren 2007 en 2008 vijf nakomelingen van de hengst geregistreerd.

Datscha de Libersart is de moeder van de schimmel hengst Horion de Libersart BWP. De hengst is goedgekeurd door het BWP en is in 2000 op een veiling van hengsten voor € 34.000 verkocht.
Van Horion de Libersart zijn tot eind 2015 tenminste vijftien nakomelingen geregistreerd.
De hengst is in 2014 en 2015 door Lieven de Vos (BEL) uitgebracht in de internationale springsport;

 

Germania Hann, 1990, zwart, MV. Novum xx, is de moeder van de zwarte hengst Lord Grannus Hann (1995, V. Lacros Holst).
Lord Grannus heeft in het najaar van 1988 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij heeft dat onderzoek op de zevende plaats van de 43 deelnemende hengsten afgesloten en is in februari 1999 goedgekeurd door het stamboek Mecklenburg-Vorpommern. Drie jaar later is de hengst erkend door het Sachsische stamboek.
Lord Grannus is in de jaren 2002 – 2005 door verschillende ruiters uitgebracht in het S springen en heeft een winsom van € 4.512.
Tot eind 2015 zijn zes dochters van de hengst als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en zijn elf nakomelingen uitgebracht in de sport. De nakomelingen hebben samen een winsom van € 2.340;

 

Gina Oldbg staatspremiemerrrie, 1990, donkerbruin, MV. Shogun xx, is de moeder van de donkerbruine staatspremiemerrie Ginella Oldbg (1995, V. Calypso II Holst), de bruine staatspremiemerrie Gia Conda Oldbg (1998, V. Contender Holst) en haar broer, de donkerbruine hengst Congerino Oldbg (2000).

Ginella is de moeder van de donkerbruine hengst (VDL) Sheraton Oldbg (1999, V. Indoctro Holst). Sheraton is in februari 1992 door het KWPN aangewezen voor deelname aan het verrichtingsonderzoek in Ermelo, waar hij van 16 deelnemende hengsten in punten de tweede plaats bereikte. Na afloop van het onderzoek is de hengst door het KWPN opgenomen in het stamboek. In maart 2007 is Sheraton verhuurd naar Zweden. Sheraton is erkend door het Italiaanse- en het Franse stamboek.
Het KWPN heeft 530 nakomelingen van hem geregistreerd, waarvan er tot eind 2015 134 in de sport zijn uitgebracht. Het Zweedse stamboek heeft tot en met 2015 80 nakomelingen van VDL Sheraton geregistreerd. In Italië zijn tot eind 2015 elf nakomelingen van de hengst geregistreerd en in Frankrijk 35, waarvan er 28 ook elders zijn geregistreerd. In Duitsland zijn 25 nakomelingen van Sheraton als sportpaard geregistreerd, maar 23 daarvan zijn ook door het KWPN geregistreerd.

Gia Conda is de moeder van de hengst Lacan 2 Oldbg (2003, V. Lando DWB).
Lacan 2 is in november 2005 goedgekeurd door het Oldenburgs stamboek en heeft in oktober 2007 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Daar presteerde hij zowel in dressuur als in springen beter dan het gemiddelde van de 15 deelnemende hengsten. In december 2009 heeft het Hannoveraanse stamboek Lacan goedgekeurd.
De hengst is in de jaren 2008 – 2010 door Karl Brocks (GER) in het springen opgeleid tot S niveau. In 2011 heeft Maximilian Weishaupt (GER) de hengst uitgebracht in de klasse S en in de jaren 2012 -2015 is Patrick Stuhlmeier (GER) internationaal met Lacan 2 gestart. De combinatie won in december 2014 de GP Frankfurt. Lacan 2 heeft een winsom van € 267.505.

Congerino heeft in het voorjaar van 2003 in Vechta deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Aansluitend aan dat onderzoek is de hengst goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. Voor zover bekend zijn van Congerino geen nakomelingen geregistreerd;

 

Goldika Westf, 1990, vos, MV. Rosenkavalier Westf, is de moeder van de bruine merrie Corella Westf (2001, V. Collin L Westf) en die is de moeder van de vos hengst Quandor Westf (2006, V. Quidam de Revel SF).
Quandor is in november 2008 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en het stamboek Sachsen-Thüringen. In het najaar van 2009 heeft hij in Warendorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Van de 25 deelnemende hengsten bereikte hij de 22e plaats.
In december 2012 hebben het Sachsische- en het Oldenburg International stamboek de hengst goedgekeurd.
Quandor is tot en met 2013 als hengst in Duitsland actief geweest in de fokkerij.
In 2013 en 2014 is de hengst door Thomas Weinberg (GER) uitgebracht in klasse S springen. De hengst heeft een winsom van
€ 2.850.
Tot eind 2015 is één dochter als fokmerrie opgenomen in een stamboek en zijn twee nakomelingen uitgebracht in wedstrijdverband;

 

Graffiti Hann, 1990, vos, MV. Aderlaβ Hann, is de moeder van de vos hengst Quitano Z Zang (1994, V. Quito de Baussy SF), die is verkocht naar Argentinië en daar is goedgekeurd voor de fokkerij;

 

Grandel Hann, 1990, donkerbruin, MV. Watzmann Hann, is de moeder van de donkerbruine hengst Argonaut A.M. SI (2004, V. Graf Top I Hann). De hengst is goedgekeurd door het Italiaanse stamboek en dat heeft in de jaren 2009 – 2014 elf nakomelingen van de hengst geregistreerd;

 

Grandessa II Oldbg, 1990, vos, MV. San Fernando Hann, is de moeder van de vos merrie La Montanara Oldbg (1997, V. Lord Liberty G Oldbg) en die is de moeder van de donkerbruine hengst Quick Boy ECL Oldbg (2001, V. Quinctius Oldbg).
Quick Boy ECL heeft in maart 2004 in München-Riem deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. In mei 2004 is de hengst goedgekeurd door het Beierse stamboek en in het najaar van 2004 heeft hij in München-Riem deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. De hengst behaalde daarbij van de acht deelnemende hengsten de zevende plaats.
Tot eind 2015 zijn vier nakomelingen van Quick Boy ECL uitgebracht in sportwedstrijden en samen hebben ze € 2.188 gewonnen;

 

Grannina Hann staatspremiemerrie, 1990, donkerbruin, MV. Zeus SF, is de moeder van de hengsten Priamus Z Zang (1995, V. Pucci Oldbg), Czardas 30 Hann (2003, V. Contendro I Holst) en Semper Fi 4 Hann (2008, V. Stakkato Hann).

De vos Priamus Z is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en is van 2002 tot en met 2013 gebruikt in de fokkerij.
De hengst is in de jaren 2008 – 2014 onder de naam Audi’s Gestion Priamus Z in internationale springwedstrijden uitgebracht door Vincent Voorn (NED). De combinatie won de GP Maatstricht 2009 en heeft een winsom van ruim
€ 210.000.

De donkerbruine Czardas 30 heeft in het najaar van 2006 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Van de 38 deelnemende hengsten bereikte hij de 21e plaats. Daarop is Czardas in april 2007 door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd.
De hengst is door Gilbert Böckmann op Duitse springconcoursen klasse S uitgebracht. In 2013 is de hengst naar de Verenigde Staten verkocht en is hij door Mclain Ward (USA) en Kirsten Coe (USA) gereden.
Tot eind 2015 zijn twee nakomelingen van Czardas uitgebracht in de sport.

De donkerbruine Semper Fi 4 is in november 2010 goedgekeurd door het Oldenburgse-, het Brandenburgse- en het Oldenburg International stamboek.
In het najaar van 2011 heeft de hengst in Schlieckau deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij presteerde beter dan het gemiddelde prestatieniveau van de 34 deelnemende hengsten. In 2012 is Semper Fi 4 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en de stamboeken van Sachsen-Thüringen en Beieren hebben de hengst erkend.
Eind 2015 is één dochter van Semper Fi 4 als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.
Semper Fi 4 is door Gilbert Böckmann als springpaard opgeleid tot S niveau. In 2015 is de hengst gereden door Oliver Cordes. De winsom van de hengst bedraagt eind 2015 € 6.094;

 

Grazie Hann, 1990, schimmel, MV. Hill Hawk xx, is de moeder van de schimmel merrie Cacharel Hann (1996, V. Calypso II Holst).
Cacharel is de moeder van de vos hengst Szenario Hann (2010, V. Stakkato Hann).
Szenario is in februari 2013 goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Holsteinse stamboek. In het najaar van 2015 heeft Szenario in Adelheidsdorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij veel beter presteerde dan het gemiddelde van de 39 deelnemende hengsten;

 

Gulietta Hann, 1990, vos, MV. Waldschütz Hann, is de moeder van de donkerbruine hengst Adlantico As Hann (2000, V. Adlantus Hann).
Adlantico As is in oktober 2002 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Hij heeft in 2003 in Münster-Handorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Vanaf december 2007 tot en met 2012 is de hengst door verschillende ruiters uitgebracht in S springwedstrijden in Duitsland. Hij heeft een winsom van € 6.220.
Tot eind 2015 zijn zeven dochters van Adlantico Ad als fokmerrie opgenomen in een stamboek en zijn 54 nakomelingen uitgebracht in sportwedstrijden. Samen hebben die een winsom van € 63.437. Ongeveer de helft van dat bedrag is gewonnen door de vos merrie Acanthya Hann (2006), die met de amazone Cassandra Orschel (GER) in de jaren 2013 – 2015 in (inter)nationale springwedstrijden € 31.584 won.

 

Hagranja Oldbg, 1990, schimmel, MV. Harnisch Trak, is de moeder van de hengsten Landettico Oldbg (1995, V. Landadel Holst) en Tailormade Confidence Oldbg (2006, V. Cordalme Z Oldbg).

De bruine Landettico is eind 1997 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en begin 1998 door het Westfaalse stamboek. Hij heeft in de zomer van 1998 in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen, waarbij hij als tiende van de 18 deelnemende hengsten eindigde.
Landetttico is tot en met 2009 als hengst actief geweest in de fokkerij.
De hengst is in de jaren 2005 – 2010 door Gerald Geessink (NED), Hermann-Josef Klöpper (GER) en Ann-Christin Klaas (GER) uitgebracht in S springwedstrijden en heeft een winsom van € 18.838.
Tot eind 2015 is één nakomeling van Landettico uitgebracht in de sport;
De vos Tailormade Confidence is in november 2008 goedgekeurd door het stamboek Oldenburg International. Later heeft ook het Deense stamboek de hengst goedgekeurd.
Vanaf oktober 2012 hebben de Denen Søren Pedersen en Sashia Astrup Jensen de hengst in internationale springwedstrijden uitgebracht. De hengst heeft een winsom van € 13.000;
Tot eind 2015 is één dochter van de hengst als fokmerrie opgenomen in een stamboek;

 

I. Gervante Oldbg, 1990, vos, MV. Argentinus Hann, is de moeder van de schimmel hengst Casa Grande V KWPN (1994, V. Cantus Holst). Casa Grande V is goedgekeurd door het NRPS. De hengst is tot 2006 actief geweest in de fokkerij;

 

lIissa Oldbg, 1990, bruin, MV. Goldpilz Hann, is de moeder van de bruine merrie Miriam di San Patrignano SI (1994, V. Nimmerdor KWPN) en die is de moeder van de vos hengst Lucsan SI (2004, V. Kannan KWPN). Lucsan is onder de naam A.S. Lucsan in 2008 goedgekeurd door het Italiaanse stamboek, dat in de jaren 2009 – 2014 17 nakomelingen van hem heeft geregistreerd;

 

Agrana Hann, 1991, bruin, MV. Argentinus Hann, is de moeder van de vos hengst Balougran Z Oldbg (1999, V. Baloubet du Rouet SF).
Balougran Z is in januari 2003 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. Ook het Franse stamboek en de Belgische stamboeken SBS, BWP en Zangersheide hebben de hengst goedgekeurd. Het Rheinlandse stamboek heeft de hengst erkend.
Balougran Z is van 2003 tot en met 2010 actief geweest in de fokkerij.
Het Selle Français heeft, inclusief het register B, 46 nakomelingen geregistreerd, Zangersheide 16, het BWP één en het SBS zeven;

 

Branda Oldbg, 1991, zwartbruin, MV. Barsoi xx, is de moeder van de zwartbruine hengst My Tender Westf (2008, V. Montender KWPN). My Tender is in november 2010 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. Ook het Anglo European Studbook heeft de hengst goedgekeurd. My Tender is alleen in 2011 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem is één dochter als fokmerrie ingeschreven in een stamboek;

 

Dinara Oldbg, 1991, zwart, MV. Waidmann Hann, is de moeder van de donkerbruine merrie Dina DSP (1997, V. Racordero Hann) en Dina is de moeder van de bruine hengst Quikadero Württ (2001, V. Omni Star KWPN),
Quikadero is goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek, maar is niet actief geweest in de fokkerij;

 

Farina Oldbg, 1991, bruin, MV. Inschallah x, is de moeder van de vos hengst Armitage Oldbg (1998, V. Argentinus Hann). Armitage is in november 2000 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en heeft in maart 2002 in Vechta aan een aanlegtest van 30 dagen deelgenomen. In 2005 heeft het stamboek Oldenburg International Armitage goedgekeurd. In 2007 heeft het Hannoveraanse stamboek de hengst goedgekeurd en heeft het stamboek Mecklenburg-Vorpommern de hengst erkend. In 2015 heeft Armitage alleen nog van het Beierse stamboek een dekboek ontvangen.
In de jaren 2005 – 2007 heeft Marcus Ehning (GER) de hengst internationaal uitgebracht in springconcoursen. In de jaren 2008 – 2012 is de hengst door verschillende ruiters op wedstrijden in Duitsland uitgebracht. Armitage heeft een winsom van € 33.633.
Tot eind 2015 zijn 30 dochters van Armitage als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en zijn 107 nakomelingen in een sportwedstrijd uitgebracht. De nakomelingen hebben samen € 250.399 gewonnen.
De meest succesvolle nakomelingen van Armitage zijn de vos merrie Grace Sathü (2013), die met Andy Witzemann (GER) en Janne-Friederike Meyer (GER) is S springwedstrijden € 103.011 heeft gewonnen, en Appearance Oldbg (2003) die door Johannes Ehning (GER) in (inter)nationale springwedstrijden is uitgebracht en een winsom heeft van € 61.828;

 

Galina Hann, 1991, zwart, MV. Colorado x, is de moeder van de donkerbruine hengst Spartacus TN Hann (2003, V. Stakkato Hann).
Spartacus TN is in 2010 door het KWPN aangewezen voor een verrichtingsonderzoek van 21 dagen in Ermelo. In het onderzoek bleek dat Spartacus zeer veel aanleg als springpaard heeft. Na afloop van het onderzoek is de hengst opgenomen in het stamboek.
Op 4 april 2011 is Spartacus ook door het Hannoveraanse-, het Holsteinse- en het Brandenburgse stamboek goedgekeurd. In december 2011 heeft het stamboek Oldenburg International de hengst erkend.
Tot eind 2015 heeft het KWPN 570 nakomelingen van Spartacus geregistreerd en daarvan zijn er 31 als fokmerrie in het stamboek opgenomen. In Duitsland zijn negen dochters als fokmerrie in een stamboek opgenomen en zijn 21 nakomelingen in sportwedstrijden uitgebracht;

 

Gandria Hann, 1991, bruin, MV. Wendekreis Hann, is de moeder van de bruine hengst Labamba Hann (1995, V. Landfriese I Oldbg). Labamba heeft in 1998 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen. Van de 38 deelnemende hengsten heeft hij het onderzoek op de 24e plaats afgesloten en is aansluitend aan het onderzoek goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. De hengst is uitgebracht in S springen en heeft een winsom van € 4.734.
Tot eind 2015 zijn 21 nakomelingen van Labamba uitgebracht in de wedstrijdsport en die hebben samen € 18.268 gewonnen;

 

Ganza Oldbg, 1991, zwart, MV. Cor de la Bryère SF, is de moeder van de bruine hengst Erebus Oldbg (1995, V. Contender Holst).
Erebus is in 2001 goedgekeurd door het Poolse stamboek, dat in de periode 2002 – 2012 dertien nakomeling van de hengst heeft geregistreerd.
Erebus is onder de naam Ceasar van 2009 tot en met 2011 door Olivier Lemmer (GBR), Bill Twomey (IRL), Ahmad Saber Hamcho (SYR) en Moftah Al Dhaheri (UAE) in internationale springwedstrijden uitgebracht;

 

Generale Oldbg, 1991, bruin, MV. Argentinus Hann, is de moeder van de zwarte hengst Future Trend OS (2000, V. I Need You SF).
Future Trend is goedgekeurd door het Ierse stamboek en heeft in Ierland een beperkt aantal merries gedekt;

 

Grace Hann staatspremiemerrie, 1991, vos, MV. Furioso II SF, is de moeder van de bruine staatspremiemerrie Agenda Hann (2002, V. Acord II Holst).
Agenda is de moeder van de hengsten Argentos Hann (2005, V. Argentinus Hann) en zijn broer Argentus Hann (2006).

De vos Argentos is in januari 2008 goedgekeurd door het stamboek Oldenburg International, maar over zijn fokkerijprestaties zijn geen gegevens beschikbaar.

De bruine hengst Argentus is in oktober 2008 door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd. Hij heeft in 2009 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waarin hij van de 31 deelnemende hengsten de elfde plaats behaalde. Argentus is in 2009 goedgekeurd door het Belgisch Warmbloed Paardenstanboek en is tot en met 2013 actief geweest in de fokkerij;

 

Granada Hann, 1981, vos, MV. Argentinus Hann, is de moeder van de vos staatspremiemerrie Pretoria Hann (1995, V. Pit I Westf), van de vos hengst
Viva Voltaire Hann (1996, V. Voltaire Hann) en van de merrie Vis à Vis Hann (1997, V. Voltaire Hann).

Pretoria is de moeder van de bruine hengst Vulkano Hann (1999, V. Voltaire Hann). Vulkano is in oktober 2001 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en in maart 2002 door het Westfaalse stamboek. In 2007 heeft het Oldenburg International stamboek de hengst erkend.
Vulkano is door Marcus Döring (GER) aangereden tot M springen. Daarna heeft Johannes Ehning (GER) de hengst in de klasse S gereden en is Marcus Ehning (GER) internationaal met de hengst gestart. De combinatie won twee wedstrijden in Doha en is in 2008 tweede geworden in de GP Monaco en heeft in 2009 de GP Wiesbaden gewonnen.
Vulkano heeft een winsom van € 259.366.
Tot eind 2015 zijn zeven zonen van Vulkano goedgekeurd voor de fokkerij en zijn 36 dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek. Ook zijn 90 nakomelingen uitgebracht in sportwedstrijden en die hebben samen € 62.408 gewonnen.

De hengst Viva Voltaire is in oktober 1998 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. In het najaar van 1999 heeft hij in Neustadt/Dosse aan een verrichtingsonderzoek deelgenomen. Hij heeft het onderzoek als 18e van de 47 deelnemende hengsten afgesloten.
In 2000 is Viva Voltaire verkocht naar Canada. Daar is hij goedgekeurd door de Canadian Sport Horse Association (CSHA) en de Canadian Warmblood Horse Breeders Association (CWHBA) en is hij erkend door het Oldenburg International stamboek.

De merrie Vis a Vis is de moeder van de bruine hengst Hyperion Hann (2001, V. Heraldik xx), die in november 2003 is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. In april 2004 heeft de hengst in Warendorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen en in 2005 aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hyperion bereikte in het laatstgenoemde onderzoek de achtste plaats van de 21 deelnemende hengsten.
Hyperion is in M springconcoursen uitgebracht en is tot en met 2009 op het Landgestüt Celle beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Tot eind 2015 is één dochter van de hengst als fokmerrie opgenomen in een stamboek en twee nakomelingen zijn uitgebracht in sportwedstrijden;

 

Grande Westf, 1981, zwartbruin, MV. Fläming xx, is de moeder van de zwartbruine merrie Coco Chanel Westf (2007, V. Collin L Oldbg) en Coco Chanel is de moeder van de schimmel hengst H. Cornet’s Boy Westf (2012, V. Cornet Obolensky BWP).
H. Cornet’s Boy is in februari 2015 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en door het KWPN aangewezen voor een verrichtingsonderzoek van 70 dagen in Ermelo, waarin hij ruim voldoende presteerde. Na afloop van het onderzoek heeft het KWPN Cornet’s Boy ingeschreven in het stamboek;

 

Grandonna Oldbg, 1981, MV. Gepard Hann, is de moeder van de vos hengst Gerre van de Litzemaere BWP (2006, V. Up to Date Miltoo BWP).
De hengst is goedgekeurd door het Anglo European Studbook en is in de jaren 2013 – 2015 door Nick Moyaert (BEL) in internationale spring-wedstrijden uitgebracht. Begin 2016 heeft het AES nog geen nakomelingen van de hengst geregistreerd;

 

Granina Oldbg, 1991, zwart, MV. Maracaibo Holst, is de moeder van de bruine hengst Alibi Oldbg (1994, V. Argentinus Hann).
Alibi is goedgekeurd door het Oostenrijkse stamboek en is in Oostenrijk winnaar geworden van het verrichtingsonderzoek waaraan hij heeft deelgenomen. Hij is als hengst actief geweest in Oostenrijk en daarna verkocht naar de Verenigde Staten;

 

Grannuschka Oldbg staatspremiemerrie, 1991, bruin, MV. Ramino Westf, is een zeer succesvolle fokmerrie. Ze bracht onder andere twee staatspremiemerries en vier goedgekeurde hengsten. De goedgekeurde hengsten zijn Conterno Grande Oldbg (1995, V. Contender Holst), Couleur Rubin Oldbg (1996, V. Cordalme Z Holst), Couleur Rouge Oldbg (2002, V. Cordalme Z Holst) en Congress Oldbg (2006, V. Cornet Obolensky BWP).

De donkerbruine Conterno Grande is in november 1997 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. In het najaar van 1999 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij sloot het onderzoek af op plaats 21 van de 53 deelnemende hengsten.
In 2002 is de hengst goedgekeurd door het stamboek Oldenburg International. Ook het Rheinlands stamboek en het Sachsen-Thüringse stamboek hebben de hengst toegelaten tot hun fokkerij.
In 2003 en 2004 is de hengst door Marco Kutscher (GER) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In 2005 en 2006 heeft Philip Weishaupt (GER) de hengst in voornamelijk Duitse wedstrijden uitgebracht.
Conterno Grande heeft een winsom van € 107.125.
Tot eind 2015 zijn 35 dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek en vier van hen hebben het predicaat staatspremiemerrie gekregen. Daarnaast zijn 129 nakomelingen uitgebracht in sportwedstrijden en die hebben samen
meer dan € 200.000 hebben gewonnen. Tenminste twaalf nakomelingen zijn in internationale springwedstrijden uitgebracht.
De meest succesvolle nakomelingen zijn:

a. de bruine merrie Chiclana Zweibr (2003, MV. Alpha D Zweibr), die met de ruiters Jörg Kreutzmann (GER), Inga Czwalina (GER) en Virág Weinhardt (HUN) meer dan € 40.000 heeft gewonnen;

b. de bruine ruin Mevisto’s Poorboy Oldbg (2003, MV. Argentinus Hann) die met Roland Englbrecht (AUT) diverse successen heeft geboekt en o.a. de Wereldbeker wedstrijd tijdens het CSIO*** Celje 2015 won en

c. de bruine hengst Veyron OS (2006, MV. Heartbreaker KWPN) die met Liobov Kochetove (RUS) o.a. de Grand Prix tijdens het CSI*** Bromont 2015 won.

De vos hengst Couleur Rubin is in november 1998 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en heeft in het najaar van 1999 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij heeft het onderzoek als elfde van de 53 deelnemende hengsten afgesloten. In november 2001 heeft het Hannoveraanse stamboek de hengst goedgekeurd en in februari 2002 is Couleur Rubin door het stamboek Oldenburg International goedgekeurd.
De hengst is in de jaren 2003 – 2012 door Ludger Beerbaum in internationale springwedstrijden uitgebracht.
Couleur Rubin heeft een winsom van € 511.046.
Tot eind 2015 zijn 119 dochters van de hengst als fokmerrie opgenomen in een stamboek en zes daarvan zijn staatspremiemerrie geworden. Tien zonen zijn goedgekeurd voor de fokkerij.
Van de nakomelingen van Couleur Robin zijn er 246 uitgebracht in sportwedstrijden en van hen zijn er 51 uitgekomen in de klasse S. Tenminste vijftien nakomelingen zijn in internationale springwedstrijden uitgebracht.
De gezamenlijke winsom van de nakomelingen bedraagt eind 2015 volgens de Duitse Hippische Sportbond € 606.394, maar is in werkelijkheid aanzienlijk hoger en misschien wel verdubbeld.

Succesvolle nakomelingen van Couleur Rubin zijn onder andere:

a. de vos merrie Castle Forbes Cosma Oldbg (2000, MV. Peter Pan Oldbg) heeft met Jessica Kürten onder andere de Grand Prix tijdens het CSIO Barcelona 2009, twee hoog gedoteerde concoursen bij het CSI Doha 2009 en twee wedstrijden tijdens het CSI Basel 2010 gewonnen. Daarna is de merrie overgenomen door Roger Yves Bost (FRA) en die combinatie won o.a. twee wedstrijden tijdens het CSI Basel 2012, twee wedstrijden tijdens het CSI Doha 2012 en twee wedstrijden tijdens het CSI Cascais 2012. Volgens de gegevens van de FEI won Kürten dertien internationale wedstrijden met de merrie en Bost achttien;

b. de schimmel hengst Couletto Oldbg (2000, MV. Caletto I Holst) heeft met Simon Delestre (FRA) in 2009 de Grand Prix van Lons le Saunier en de Grand Prix van Vichy gewonnen en is tweede geworden in de Grand Prix van Brussel 2010;

c. de donker vos merrie Cosma 20 Hann (2003, MV. Stakkato Hann) heeft met Abigail Mc Ardle (USA) in 2010 in Lexington het kampioenschap van Noord Amerika voor de juniorruiters gewonnen. De combinatie won alle wedstrijden van het kampioenschap. In 2015 won de amazone drie wedstrijden tijdens het concours in Spruce Meadows, Calgary.
Abigail Mc Ardle won in de jaren 2010 – 2015 21 wedstrijden met de merrie en Abigail Weese (USA) won er twee en

d. de vos ruin Pokerface OS (2004, MV. Baloubet du Rouet SF), die met verschillende ruiters € 49.662 heeft gewonnen.

De vos Couleur Rouge Oldbg is eind 2004 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. Hij heeft in het najaar van 2006 in Redefin deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. In december 2007 is de hengst door het stamboek Oldenburg International goedgekeurd. Ook het Beierse-, het Hannoveraanse- en het Rheinlandse stamboek hebben de hengst toegelaten tot hun fokkerij. Couleur Rouge is uitgebracht in S springconcoursen en heeft eind 2015 een winsom van € 1.362.
Eind 2015 zijn van Couleur Rouge 14 dochters als fokmerrie opgenomen in en stamboek en is één zoon goedgekeurd. 53 Nakomelingen zijn uitgebracht in de wedstrijdsport en die hebben samen € 28.541 gewonnen.

De schimmel hengst Congress is in november 2008 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en heeft in het najaar van 2009 in Warendorf aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen deelgenomen. Van de 25 deelnemende hengsten beëindigde hij het onderzoek als 16e. Congress is alleen in 2009 en 2010 in Duitsland voor de fokkerij ingezet.
In 2013 heeft de Fransman Gregory Robin met de hengst deelgenomen aan internationale springwedstrijden in Oost Europa en in 2015 is Marie Ligges (GER) met de hengst gestart in springwedstrijden in België en Duitsland.
Van Congress zijn acht dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en vier daarvan hebben het predicaat staatspremiemerrie ontvangen. Tot eind 2015 zijn 70 nakomelingen uitgebracht in de sport. Hun gezamenlijke winsom bedraagt € 7.138;

 

Grazie Oldbg, 1991, schimmel, V. Argentinus Hann, is de moeder van de schimmel merrie Acordia Oldbg (1994, V. Acord II Holst) en Acordia is de moeder van de bruine hengst Larkspur Oldbg (2001, V. Landor S Oldbg).
Larkspur is in november 2003 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en heeft in de zomer van 2004 in Münster-Handorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Larkspur heeft het onderzoek afgesloten als 16e van de 28 deelnemende hengsten. Van zijn prestaties in de fokkerij zijn geen gegevens beschikbaar;

 

 Jutha Oldbg preferent prestatie, 1991, bruin, MV. Argentinus Hann, is de moeder van de hengst Bustique KWPN (2006, V. Indoctro Holst).
Bustique is in 2009 op de KWPN-hengstenkeuring reservekampioen geworden en heeft hetzelfde jaar in Ermelo deelgenomen aan het verrichtingsonderzoek voor springpaardhengsten. Van de vijf deelnemende hengsten is Bustique op de vijfde plaats geëindigd. Na afloop van het onderzoek is de hengst opgenomen in het stamboek. Tot en met 2015 heeft het KWPN 312 nakomelingen van Bustique geregistreerd, waarvan er inmiddels 31 in de sport zijn uitgebracht.
Bustique is in de jaren 2012 – 2015 door Michel Hendrix in internationale springwedstrijden uitgebracht;

 

Wanja Oldbg, 1991, vos, MV. Welt As Oldbg, is de moeder van de hengsten Clemence OS (2002, V. Cordalme Z Oldbg) en zijn broer Charles le Rouge OS (2006).

De vos Clemence is in november 2004 goedgekeurd door het stamboek Oldenburg International en heeft in maart 2005 in Vechta aan een aanlegtest van 30 dagen deelgenomen. Clemence is tot en met 2013 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
In de jaren 2009 – 2013 is de hengst door Rolf Moorman in S spring-wedstrijden in Duitsland uitgebracht.
De hengst heeft een winsom van € 16.294.
Tot eind 2015 zijn twee dochters van de hengst als fokmerrie opgenomen in een stamboek en zijn negen nakomelingen gestart in een sportwedstrijd. Samen hebben die € 5.298 gewonnen.

De vos Charles le Rouge is eind 2008 en begin 2009 goedgekeurd door de stamboeken Oldenburg International, Sachsen-Thüringen en Brandenburg-Anhalt. In de loop van 2009 is de hengst overleden;

 

Azarella Oldbg, 1992, vos, MV. Azarro Oldbg, is de moeder van de bruine hengst Lichtenau Oldbg (1997, V. Levantos I Holst), die in november 1999 door het Sachsische- en het Sachsen-Thüringse stamboek zijn goedgekeurd.
De hengst heeft in 2000 in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen en sloot dat onderzoek af op de 26e plaats van de 28 deelnemende hengsten. Na het onderzoek is hij teruggetrokken uit de fokkerij. Van de hengst zijn tot eind 2015 vijf nakomelingen uitgebracht in de sport.
Lichtenau is uitgebracht in L dressuur en heeft een winsom van € 966;

 

G. Argentina Z Zang, 1992, MV. Argentinus Hann, is de moeder van de bruine hengst Clinnus vb KWPN (2007, V. Clinton Holst). Clinnus is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en later verkocht naar Tsjechië;

 

Galena Hann, 1992, vos, MV. Akzent II Hann, is de moeder van de donkerbruine staatspremiemerrie Sera del Castegno Hann (1998, V. Stakkato Hann), van de vos hengst Sicerto Hann (2003, V, Stakkato Hann) en van de bruine merrie Cobina Hann (2006, V. Contendro I Holst).

Sera del Castegno is de moeder van de hengst Maximo SI (2006, V. Acodetto I Holst), die door het Italiaanse stamboek is goedgekeurd. Het stamboek heeft zes nakomelingen van Maximo geregistreerd.

Sicerto heeft in de zomer van 2006 in Schlieckau deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waar hij vijfde van de vijftien deelnemende hengsten is geworden. Na afloop is hij in november 2006 goedgekeurd door het Oldenburg International stamboek.
Sicerto is door Rolf Moorman (GER) uitgebracht in S springconcoursen. De hengst heeft een winsom van € 5.539.

Cobina is de moeder van de zwartbruine hengst Diatendro Hann (2011, V. Diarado Holst). De hengst is in oktober 2013 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en heeft in het najaar van 2014 deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen in Schlieckau. In het onderzoek presteerde hij beter dan het gemiddelde niveau van de 40 deelnemende hengsten;

 

 Gina R Oldbg, 1992, zwart, MV. Cor de la Bryère SF, is de moeder van de donkerbruine hengst Landfein Bavar (1996, V. Landadel Holst).
Landfein is in november 2002 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en het stamboek Brandenburg-Anhalt. In het voorjaar van 2004 heeft hij deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen in Neustadt/Dosse. Aan het onderzoek is door 21 hengsten deelgenomen en Landfein eindigde als 12e.
Tot eind 2015 zijn twee dochters van de hengst als fokmerrie opgenomen in een stamboek en zijn 36 nakomelingen uitgebracht in sportwedstrijden. Hun gezamenlijke winsom bedraagt eind 2015 € 56.406. Van dit bedrag is € 39.101 gewonnen door de bruine merrie Landlady Oldbg (2004). De merrie is vanaf 2009 door Dieter Smitz (GER) opgeleid en in de jaren 2011 – 2014 uitgebracht in S springconcoursen;

 

Ginella Oldbg, 1992, bruin, MV. Ramino Westf, is de moeder van de schimmel merrie Eyridike Z (1998, V. Exorbitant xx). Eyridike Z is de moeder van de hengsten Triton Z Zang (2005, V. Tjungske KWPN) en Herodot Mecklb (2007, V. Heartbreaker KWPN).

De bruine Triton Z is in november 2007 goedgekeurd door het stamboek Mecklenburg-Vorpommern en is in februari 2008 door het KWPN aangewezen om aan het verrichtingsonderzoek in Ermelo deel te nemen. Hij heeft wel aan dat onderzoek deelgenomen, maar heeft dat voortijdig beëindigd.
In het najaar van 2008 heeft hij deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen in Redefin. Van de 25 deelnemende hengsten eindigde hij daarbij als 18e.
In april 2009 is Triton Z gecastreerd en onder de naam Top Spin via een veiling in Duitsland verkocht.

De schimmel Herodot is goedgekeurd door het Anglo European Studbook, maar eind 2015 heeft het AES nog geen nakomelingen van hem geregistreerd. In 2014 en 2015 is Herodot in internationale springconcoursen uitgebracht door Misciwoj Kiecon (POL). In 2015 hebben Brecht Goossens (BEL) en Chloe Aston (GBR) de hengst gereden. ;

 

Golden Lady Hann, 1992, vos, MV. Dakar Hann, is de moeder van de vos merrie Daylight Hann (2001, V. Drosselklang II Hann). Daylight is de moeder van de bruine hengst Fair Spirit Hann (2006, V. For Edition I Hann), die in april 2009 is goedgekeurd door het stamboek van Baden-Württemberg. In hetzelfde jaar heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waar hij 29e werd van de 31 deelnemende hengsten.
Vanaf 2012 is de hengst in M springen uitgebracht en twee keer in S springen. Hij heeft een winsom van € 3.940;

 

Grandess Oldbg, 1992, MV. Zymbal I Oldbg, is de moeder van de hengst Chardonnay L Oldbg (1999, V. Contender Holst), die is goedgekeurd door het Poolse stamboek. Chardonnay L is in de Poolse fokkerij actief geweest van 2004 tot en met 2012. In Polen zijn elf nakomelingen van hem geregistreerd;

 

 Grandessa Hann staatspremiemerrie, 1992, zwartbruin, MV. Furioso II SF, is de moeder van de zwarte staatspremiemerrie Shakira Hann (2001, V. Stakkato Hann) en Shakira is de moeder van de donkerbruine hengst Chacco Chacco Hann (2007, V. Chacco-Blue Meckl).
Chacco Chacco is in oktober 2009 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. In januari 2010 is de hengst erkend door de stamboeken van Rheinland-Pfalz-Saar en Oldenburg International.
In het najaar van 2010 heeft Chacco Chacco in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij sloot het onderzoek af als vierde van 17 deelnemende hengsten.
Chacco Chacco is door Andreas Knippling (GER) uitgebracht is S springconcoursen. De hengst heeft een winsom van € 2.567.
Tot eind 2015 zijn drie dochters van de hengst als fokmerrie opgenomen in een stamboek en zijn elf nakomelingen uitgebracht in de sport;

 

Granini Oldbg, 1992, bruin, MV. Grundstein I Hann, is de moeder van de bruine hengst Cordato Westf (2006, V. Cornet Obolensky BWP).
Cordato is in november 2008 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en heeft in 2009 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen. Hij beëindigde het onderzoek als 20e van de 48 deelnemende hengsten. De hengst is alleen in 2010 op het Landgestüt Warendorf beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Vanaf augustus 2010 is Cordato in springwedstrijden uitgebracht en vanaf 2014 is hij door Patrik Majher (SLW) in de klasse S gestart. Cordato heeft eind 2015 een winsom van € 1.725.
Van de hengst is tot eind 2015 één dochter als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en veertien nakomelingen zijn uitgebracht in sportwedstrijden;

 

Granne Hann staatspremiemerrie, 1992, zwart, MV. Wörnitz Hann, is de moeder van de donkerbruine hengst Caleidos D.C. Hann (1999, V. Calido I Holst).
Caleidos D.C. is in Italië geboren en is goedgekeurd door het Selle Italia, het Selle Français en het stamboek Zangersheide.
De hengst is tot en met 2012 door Florent Jeanin (FRA) in internationale springwedstrijden uitgebracht en heeft een winsom van € 25.237.
Het S.I. heeft in de jaren 2010 – 2013 zeven nakomelingen van Caleidos D.C. geregistreerd en in Frankrijk zijn 65 nakomelingen geregistreerd;

 

Granni Smith Rhein, 1992, bruin, MV. Polydor Westf, is de moeder van de schimmel staatspremiemerrie Chiclana Rhein (2001, V. Calido I Holst).
Chiclana is de moeder van de hengsten Chirivel Rhein (2005, V. Calato Holst), La Calido Rhein (2005, V. Lord Lancer Oldbg) en Quite Calido Rhein (2007, V. Quite Capitol Holst).

Chirivell is een schimmel hengst die in november 2008 in Neustadt/Dosse heeft deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij toonde vooral in de dressuur aanzienlijk meer aanleg te hebben dan het gemiddelde van de 29 deelnemende hengsten. In januari 2009 is hij door het Westfaalse stamboek goedgekeurd en door het Rheinlandse stamboek erkend. De hengst is vanaf maart 2009 uitgebracht in springwedstrijden en is in oktober 2012 voor het eerst uitgebracht in de klasse S. Hij heeft eind 2013 een winsom van € 4.637.
Chirivell is tot en met 2013 ingezet in de fokkerij. Van hem zijn vijf dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek en tot eind 2015 zijn achttien nakomelingen uitgebracht in de sport. Samen hebben die € 3.000 gewonnen.

De schimmel La Calido is in november 2008 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. Hij is erkend door het Rheinlandse-, het Sachsische- en het Beierse stamboek.
In oktober 2009 heeft hij in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij voor zowel dressuuraanleg als springaanleg minder scoorde dan het gemiddelde van de 27 deelnemende hengsten.
Zijn eigenaar Tobias Schult (GER) heeft La Calido vanaf 2010 uitgebracht in de springsport. Vanaf 2012 is de hengst gereden door Oliver Lazarus (SAF) en vanaf medio 2013 is gestart in de klasse S. In 2014 en 2015 is de hengst gereden door Tadahiro Hayashi (JPN). Eind 2015 heeft La Calido een winsom van € 6.141.
Tot eind 2015 zijn zes dochters van de hengst als fokmerrie opgenomen in een stamboek en twee van hen hebben het predicaat staatspremiemerrie ontvangen. Dertig nakomelingen zijn in de sport uitgebracht. De gezamenlijke winsom bedraagt € 4.592.

Quite Calido is een schimmel hengst die in november 2009 is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. In het najaar van 2010 heeft hij in Schlieckau deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek en is daarna verkocht naar Rusland;

 

Grannus Girl Zweibr, 1992, donkerbruin, MV. Glückstern Hann, is de moeder van de donkerbruine hengst Cornets Oldbg (2009, V. Cornet’s Prinz Westf).
De hengst is in november 2011 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek, maar is voor zover bekend niet actief geweest in de fokkerij;

 

Gwendolyn Oldbg, 1992, donkerbruin, MV. Fernal Hann, is de moeder van de donkerbruine hengst Lagraferno AWÖ (2006, V. Lapollo Westf).
De hengst is in juni 2011 goedgekeurd door het Belgische Warmbloed Paardenstamboek en wordt in Oostenrijk ingezet in de fokkerij. Lagraferno is in 2015 uitgebracht in M springen;

 

Kolinda KWPN keur sport, 1992, bruin, MV. Nimmerdor KWPN, is de moeder van de schimmel hengst Silverstar KWPN (1999, V. Corland Holst).
Silverstar heeft in 2002 deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen in Ermelo. De hengst kreeg een 4,5 voor de stap en een 5 voor de aanleg als dressuurpaard. Zijn geschiktheid als springpaard is gewaardeerd met een 7,5. Na afloop van het onderzoek is de hengst via een herkeuring opgenomen in het stamboek.
Na beoordeling van de eerste jaargang veulens is Silverstar op wacht gezet en de beoordeling van de driejarige nakomelingen is zowel in 2007 als in 2008 uitgesteld omdat er onvoldoende nakomelingen op keuringen zijn gepresenteerd.
Tot en met 2015 heeft het KWPN 75 nakomelingen van Silverstar geregistreerd en daarvan zijn er 23 uitgebracht in sportwedstrijden. Zes dochters zijn als fokmerrie opgenomen in het stamboek;

 

Perle du Ri d’Asse BWP, 1992, vos, MV. Lys de Darmen SF, is de moeder van de vos hengst Volcam du Ri d’Asse BWP (1998, V. Voltaire Hann).
De hengst is goedgekeurd door het BWP en door het Italiaanse stamboek.
Het BWP heeft drie nakomelingen van Volcan du Ri d’Asse geregistreerd en Unire-SI dertien;

 

Pia B BWP, 1992, bruin, MV. Nativio xx, is de moeder van de vos hengst Duracell vb KWPN (2008, V. Douglas vb KWPN), die in het najaar van 2102 in Schlieckau heeft deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij presteerde in het onderzoek beter dan het gemiddelde van de 34 deelnemende hengsten. Na afloop van het onderzoek is de hengst door het Oldenburg International stamboek goedgekeurd. Later heeft ook het Zangersheide stamboek de hengst goedgekeurd en is hij door het Sachsen-Thüringse stamboek erkend.
In de springsport is Duracell twee keer in de klasse S gestart. De hengst heeft een winsom van € 2.303;

 

Tanita Oldbg, 1992, zwart, MV. Insulaner Oldbg, is de moeder van de bruine merrie A-Luciana Hann (1998, V. Libero H Holst) en zij is de moeder van de donkerbruine hengst Ciacolini DSP (2011, V. Chiaco’s Son DSP).
Ciacolini is in januari 2014 goedgekeurd door de Zuid Duitse stamboeken en heeft in november 2014 in Munster-Handorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij kreeg daarbij een waardering die beter was dan het gemiddelde van de 36 deelnemende hengsten;

 

Zorgranda Oldbg, 1992, vos, MV. Zeus SF, is de moeder van de bruine merrie Sazza Oldbg (1997, V. Silvio I Oldbg) en die is de moeder van de hengst Chicas BadWü (2002, V. Cento Holst).
Chicas is goedgekeurd door het ZfdP en heeft met de hengst Chucas één goedgekeurde zoon geleverd. Chucas is de enige nakomeling van Chicas die in de sport is uitgebracht en heeft een winsom van € 1.759;

 

Carianda Oldbg, 1993, schimmel, MV. Prinz Oldenburg Oldbg, is de moeder van de schimmel hengst Twilight Z Zang (2012, V. Toulon BWP). Twilight is in november 2014 goedgekeurd door het stamboek Oldenburg International . Eind 2015 heeft de hengst in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. In het onderzoek toonde de hengst minder aanleg voor dressuur dan de gemiddelde aanleg van de 36 deelnemende hengsten. Voor springen had Twilight meer aanleg dan het gemiddelde van de deelnemende hengsten;

 

Datinga Oldbg, 1993, zwart, MV. Apart Westf, is de moeder van de 172 cm grote donkerbruine merrie Pico Bello Oldbg sport elite (1997, V. Caretino Holst). Pico Bello is de moeder van de zwarte hengst Unesco KWPN (2001, V. Karandasj KWPN), die in 2005 door het KWPN is aangewezen voor deelname aan het verrichtingsonderzoek van 70 dagen in Ermelo. In het onderzoek behaalde de hengst cijfers die varieerden van 6 – 7,5 en dat was voor de KWPN hengstenkeuringscommissie onvoldoende om Unesco in het stamboek op te nemen. De herkeuringscommissie verwacht echter dat Unesco vooral bij het springen nog de nodige progressie zal maken en heeft de hengst wel in het stamboek opgenomen. Unesco is enkele jaren later verkocht naar de Verenigde Staten. Het KWPN heeft 44 nakomelingen van hem geregistreerd, waarvan er tot eind 2015 zeven als fokmerrie in het stamboek zijn opgenomen. Vier van hen zijn stermerrie geworden. Daarnaast zijn tot eind 2015 vijf nakomelingen in de sport uitgebracht;

 

Gil Meckl, 1993, bruin, MV. Leonardo Meckl. is de moeder van de donkerbruine hengst Caballus Z Zang (2001, V. Caretano Holst).
Caballus Z is goedgekeurd door het Poolse Wielkopolska stamboek, maar er zijn geen nakomelingen van de hengst geregistreerd.
De hengst is in de jaren 2009 – september 2012 door Piotr Sawicki (POL) in internationale springwedstrijden uitgebracht en vanaf oktober 2012 is Andreas Brünz (GER) met de hengst gestart.De hengst heeft een winsom van ongeveer € 9.000;

 

Georgia Jmen Westf, 1993, bruin, MV. Polydor Westf, is de moeder van de bruine hengst Valdorf Jmen BH (2003, V. Voltaire Hann). De hengst is goedgekeurd door het Braziliaanse stamboek en is door Pedro Henriques Arantes Tavora de Matos (BRA) en André Americo de Miranda (BRA) uitgebracht in internationale springconcoursen;

 

Geste Hann, 1993, bruin, MV. Pilot Westf, is de moeder van de bruine merrie Sheila Hann (1998, V. Stakkato Hann) en van de bruine hengst Qualität Hann (2007, V. Quidam de Revel SF).

Sheila is de moeder van de bruine hengst Class de Luxe Hann (2002, V, Contendro I Holst), die in november 2004 is goedgekeurd door de stamboeken Mecklenburg-Vorpommern en Brandenburg-Anhalt. Eind 2004 heeft de hengst in Radegast deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen en in maart 2005 heeft hij in Radegast deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen.
In januari 2005 is de hengst ook goedgekeurd door het Oldenburg International stamboek en later hebben ook het Hannoveraanse- en Holsteinse stamboek de hengst goedgekeurd en heeft het Oldenburgse stamboek de hengst erkend.
Class de Luxe is door Herbert Ulonska (GER) uitgebracht in S springen en heeft een winsom van € 9.051.
Tot eind 2015 heeft de hengst één goedgekeurde zoon gebracht en 27 nakomelingen zijn uitgebracht in sportwedstrijden. Samen hebben die € 10.084 gewonnen.

De hengst Qualität is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en het stamboek Oldenburg International. In december 2010 heeft hij in Schlieckau deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Vergeleken met de andere 48 deelnemende hengsten is vastgesteld dat de aanleg als springpaard aanzienlijk beter is dan het gemiddelde van de deelnemende hengsten terwijl Qualität als dressuurpaard veel minder aanleg heeft dan de gemiddelde aanleg van de andere hengsten.
Vanaf juli 2013 is Qualität door Friedrich-Wilhelm Kolleer (GER) uitgebracht in S springconcoursen. De hengst heeft een winsom van € 3.231;

 

Granina Hann, 1993, zwartbruin, MV. Argentan I Hann, is de moeder van de bruine hengst Chresendro Hann (2003, V. Contendro I Holst).
Chresendro heeft in de zomer van 2007 in Schlieckau deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, dat hij op de 21e plaats van de 28 deelnemende hengsten heeft afgesloten. In november 2009 is Chresendro goedgekeurd door het ZfdP. De hengst is in 2011 uitgebracht in S springconcoursen. Hij heeft een winsom van € 3.346. Over zijn fokkerijprestaties is weinig bekend;

 

Granini Hann, 1993, donkerbruin, MV. Garibaldi I Hann, is de moeder van de bruine merrie Ucarnute Hann (2001, V. Carnute SF).
Ucarnute is de moeder van de hengsten Tobago Chevrier SF (2007, Clinton Holst) en Colorado Nantuel SF (2012, V. Ugano Sitte SBS).

Tobago Chevrier SF is een schimmel hengst die door het SF is goedgekeurd. De hengst is door Christophe Deuquet (FRA) in 106 Franse springconcoursen (max 140 cm) uitgebracht en heeft € 16.850 gewonnen.
Eind 2015 heeft het SF 159 nakomelingen van de hengst geregistreerd.

De vos Colorado Nantuel SF is in 2015 goedgekeurd door het SF;

 

Granni Hann, 1993, donkerbruin, staatspremiemerrie, MV. Eklatant Hann, is de moeder van de schimmel hengst Hector Hann (1999, V. Calido I Holst), die in Australie is goedgekeurd door de Australian Warmblood Horse Association;

 

Granniza Westf, 1993, schimmel, MV. Francisco I Westf, is de moeder van de schimmel hengst Chateau Petrus Westf (2011, V. Cornet Obolensky BWP).
Chateau Petrus is in november 2013 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en heeft in het najaar van 2014 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij kreeg een waardering die onder de gemiddelde waardering van de 23 deelnemende hengsten lag;

 

Grannuska Hann, 1993, vos MV. Wildfang Hann, is de moeder van de zwarte hengst Landjunker G Hann (1997, V. Frühling Oldbg).
Landjunker G is verkocht naar Polen en is daar goedgekeurd voor de fokkerij. Het Poolse stamboek heeft twee nakomelingen van hem geregistreerd;

 

Grisette Oldbg, 1993, zwart, MV. Beach Boy KWPN, is de moeder van de vos merrie Grace Oldbg (2000, V. Argentinus Hann) en van de bruine hengst Banderas OS (2006, V. Balou du Rouet Oldbg).

Grace is de moeder van de hengsten Accordius Oldbg (2004, V. Acorado I Holst) en Coblesse Hann (2010, V. Cristallo I Westf).
Accordius is goedgekeurd door het Italiaanse stamboek, dat in 2010 één nakomeling van hem heeft geregistreerd.
Coblesse heeft in maart 2014 in Schlieckau aan een aanlegtest van 30 dagen deelgenomen. Hij bleek zowel voor dressuur als voor springen aanzienlijk meer aanleg te hebben dan het gemiddelde van de 27 deelnemende hengsten. Daarna heeft het Hannoveraanse stamboek de hengst op 18 april 2014 goedgekeurd.

Banderas is in maart 2009 goedgekeurd door het Oldenburg International stamboek en is kort daarna verkocht naar de Verenigde Staten. Daar is de hengst goedgekeurd door het Rheinland-Pfalz-Saar International stamboek, het Westfaalse stamboek, de Canadian Warmblood Horse Breeders Association en de Canadian Sport Horse Association. Tot eind 2015 zijn tenminste 20 nakomelingen van de hengst geregistreerd;

 

La Gralinda Oldbg, 1993, bruin, MV. Larinero Holst, is de moeder van de donkerbruine merrie Silvios Linda Oldbg (1997, V. Silvio I Oldbg).
Silvios Linda is de moeder van de bruine hengst Lassini Oldbg (2001, V. Lady’s King Holst).
Lassini is in november 2003 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en heeft in het voorjaar van 2004 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Voor zijn verrichtingen heeft hij een matige beoordeling gekregen. Lassini is in 2005 voor het laatste beschikbaar geweest voor de fokkerij. Eén dochter van hem is als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en vijf nakomelingen zijn uitgebracht in de sport;

 

Ladinus KWPN sport keur, 1993, zwart, MV. Tangelo xx, is de moeder van de bruine hengst Padinus KWPN (1997, V. Heartbreaker KWPN).
Padinus is in 2000 door het KWPN aangewezen voor deelname aan het verrichtingsonderzoek in Ermelo. In het voorjaarsonderzoek is de hengst doorverwezen naar het najaarsonderzoek, maar daarvoor is hij niet aangeleverd. In 2002 heeft het Anglo European Studbook de hengst goedgekeurd en het Italiaanse stamboek heeft de hengst ook goedgekeurd.
In 2004 heeft Padinus aan een kortlopend KWPN-verrichtingsonderzoek in Ermelo deelgenomen. In het onderzoek is vastgesteld dat de hengst onvoldoende aanleg als dressuurpaard en veel tot zeer veel aanleg als springpaard heeft. Na afloop van het onderzoek heeft het KWPN Padinus in het stamboek ingeschreven.
In juli 2005 heeft de hengst bij een valpartij zijn nek gebroken en is daaraan overleden.
Het KWPN heeft 492 nakomelingen van hem geregistreerd. Eén zoon is goedgekeurd voor de fokkerij en 88 dochters zijn als fokmerrie opgenomen in het stamboek, waaronder 39 stermerries en 11 keurmerries. Tot eind 2015 zijn 166 nakomelingen uitgebracht in de sport. De nakomelingen presteren goed in de springsport en op grond daarvan is Padinus in 2012 postuum keur verklaard. Het AES heeft elf nakomelingen van hem geregistreerd.
In Beieren is een zoon van Padinus goedgekeurd en de Duitse Hippische Sportbond heeft 37 nakomelingen geregistreerd omdat ze in Duitsland aan sportwedstrijden hebben deelgenomen. Die 37 paarden hebben samen een winsom van € 65.487. In Italië zijn elf nakomelingen van Padimus geregistreerd en

 

Virginia Bavar, 1994, zwartbruin, MV. Famos Holst, is de moeder van de donkerbruine hengst Rocco-Granada Bavar (2001, V. Raphaël Westf).
De hengst heeft in maart 2004 in München-Riem deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen en is na afloop daarvan goedgekeurd door het Beierse stamboek. Rocco-Granada is door Thomas Konle (GER) opgeleid tot klasse S springen. De hengst heeft een winsom van € 1.681.
Tot eind 2015 is één dochter als fokmerrie opgenomen in een stamboek en zijn vijf nakomelingen uitgebracht in sportwedstrijden.

 

 

Grannus nakomelingen in de sport

Vele nakomelingen van Grannus waren goede tot uitstekende springpaarden. Voorbeelden van succesvolle springpaarden die Grannus als vader hebben zijn:

Burmag Grand Slam Oldbg, 1979, ruin, bruin, MV. Ecuador xx, fokker B. Meyer-Rohen uit Resthausen, is in de jaren 1988 – 1991 door Nick Skelton in internationale springwedstrijden uitgebracht. Met het Britse team won hij op de Wereldkampioenschappen 1990 in Stockholm de bronzen medaille.

 

Henderson/Everest/Virtual Village Grannusch Hann, 1979, ruin, vos, MV. Löwen As Hann, fokker E. Bange-Kuehle uit Berge, is van oktober 1989 tot mei 1999 gereden door John Whitaker (GBR). De combinatie won onder andere in 1993 de GP Dortmund, de GP Londen en de GP Wenen, in 1994 GP Wenen en de GP Maastricht, in 1996 de GP Falsterbo en de GP Maastricht;

 

Garfield Oldbg, 1979, ruin, donkervos, MV. Harnisch Trak, fokker A. Kaeter uit Lastrup, is door Norbert Nuxoll (GER) en Gilbert Böckmann (GER) internationaal in springwedstrijden uitgebracht. Vanaf april 1990 tot oktober 1991 heeft Franke Sloothaak (GER) de ruin gereden en daarne heeft Merethe Jensen (DNK) Garfield anderhalf jaar uitgebracht. Garfield heeft een winsom van € 70.150;

 

Almox Grand Plaisir Hann, 1980, ruin, bruin, MV. Madras I Hann, fokker mevr. P. Kreuser uit Wagenfeld, is door Rainer Supan (GER) opgeleid tot S niveau. Van juli 1989 tot eind 1993 heeft Ludger Beerbaum (GER) de ruin gereden. In 1990 heeft de combinatie de GP Dinard en de GP Donaueschingen gewonnen en in 1992 de GP Rotterdam.
Almox Grand Plaisir heeft een winsom van € 299.802;

 

Argelith Golo Hann, 1980, ruin, vos, MV. Aalfänger Hann, fokker J. Feldmann uit Meppen, is vanaf mei 1986 door Gerd Wiltfang (GER) opgeleid en vanaf 1987 internationaal uitgebracht. In 1990 is Franke Sloothaak de ruin gaan rijden en heeft hem vooral ingezet in puissancewedstrijden. De combinatie won zestien internationale puissancewedstrijden. In 1991 won de combinatie de GP Rome.
Vanaf het indoorseizoen 1992/1993 tot mei 1994 heeft Rene Tebbel (GER) de ruin gereden en die heeft tien internationale puissancewedstrijden met hem gewonnen. Argelith Golo heeft een winsom van € 165.159;

 

Top Gun La Silla Hann, 1982, ruin, zwart, MV. Winnetou Hann, fokker F. Holz uit Herzlake, is eerst door Nick Skelton (GBR) en daarna door Jan Tops (NED) uitgebracht in internationale springwedstrijden. Met Top Gun La Silla won Jan Tops won negen Grote Prijzen en maakte hij deel uit van het Nederlandse team dat op het Europees Kampioenschap 1991 in La Baule en op de Olympische Spelen 1992 in Barcelona de landenwedstrijd won. Ook is de combinatie in 1995 in St. Gallen vierde geworden bij het Europees Kampioenschap en vijfde bij de Olympische Spelen 1992 in Barcelona;

 

Remus Equo Oldbg, 1988, ruin, zwartbruin, MV. Damokles Hann, fokker G. Wiltfang uit Thedinghausen, is door Gerd Sosath (GER) opgeleid tot S niveau, Van september 1996 tot december 2000 heeft Anton Martin Bauer (AUT) de ruin in wedstrijden in Duitsland en Oostenrijk gereden. De combinatie won in januari 1999 de GP Hannover. Ook heeft combinatie deelgenomen aan de Olympische Spelen 2000 in Sydney.
Remus Equo heeft een winsom van € 132.690;

 

Gio Granno Oldbg, 1990, hengst, donkerbruin, MV. Ramino Westf, fokker H. Seifert uit Löningen, is in 1998 door Daniël Meech (GER) is S spring-wedstrijden gestart. Van oktober 1999 tot mei 2002 heeft Franke Sloothaak (GER) de hengst gereden. In 2000 heeft de combinatie de GP Hamburg en de GP München gewonnen en in 2001 de GP Cannes.
Gio Granno heeft een winsom van € 210.961 en

 

Gameboy Oldbg, 1991, ruin, vos, MV. Wendland II Hann, fokker A. Harren uit Haselüne, is vanaf april 1997 gereden door Jutta Holz – Ahmann en is van maart 1999 tot april 2005 in Duitsland in de klasse S gestart. Ook heeft de combinatie drie keer aan een wedstrijd buiten Duitsland deelgenomen.
Gameboy heeft een winsom van € 85.431.

 

Gran Corrado Oldbg, 1993, hengst (zie hfdst. 82.), MV. Corrado I Holst, fokker Georg Dierker uit Lindern is vanaf 2002 door Yves Houtackers (NED) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In 2005 heeft de combinatie deel uitgemaakt van het Nederlandse team dat bij de Europese kampioenschappen in San Patrignano de derde plaats in de landenwedstrijd heeft behaald.

Andere nakomelingen van Grannus die in internationale springwedstrijden zijn uitgekomen zijn onder andere:

Grannenfels Oldbg, 1979, hengst (zie hfdst. 3.), MV. Ehrenfels Oldbg, ruiter Peter Weinberg (GER), winsom € 35.381;

Famose Oldbg, 1982, merrie, MV. Zeus SF, ruiter Ludger Beerbaum (GER);

Gaston M Hann, 1983, ruin, MV. Wohlgemut Westf, ruiters Thomas Fuchs (SUI) en Valerio Sozzi (ITA). Gaston M nam in 1996 deel aan de Olympische Spelen in Atlanta;

Gingerino Oldbg, 1988, hengst (zie hfdst. 15), MV. Shogun xx, ruiter Hartwig Rohde (GER);

Grand Ouvert Oldbg, 1988, hengst (zie hfdst. 19), MV. Argentinus Hann, ruiters Roland Grimm (SUI) en Ciaran Howley (IRL);

Garçon Hann, 1989, ruin, MV. Wangenheim Hann, ruiters Tjark Nagel (GER), Franz-Josef Dahlmann, Rob Heijligers (NED);

Gravur Oldbg, 1989, ruin, MV. Löwenstein Oldbg, ruiter Thomas Frühmann (AUT);

Hot Shot KWPN (stamboeknaam Hanneke), 1989, merrie, MV. Argentinus Hann, ruiter Leon Thijssen (NED);

Le Grannus Metodo BH, 1990, hengst (zie hfdst. 44), MV. Salut Hann, ruiter Adel Khamis (UAE);

San Patrignano Ilissa Oldbg, 1990. merrie, MV. Goldpilz Hann, ruiter Andrea Messersi (ITA);

Gerry Copperfield Westf, 1991, ruin, MV. Walldorf I Hann, ruiters Franke Sloothaak (GER), Helena Stormanns (GER) en Thomas Weingerg (GER);

Golan Oldbg, 1991, ruin, MV. Pik Bube II Hann, ruiter Marc Maier (GER). De ruin heeft een winsom van € 44.900;

Grandezza v.H. Oldbg, 1991, merrie, MV. Akzent II Hann, ruiter Peter Mackovjac (SVK);

Granni G Westf, 1991, merrie, MV. Der Clou Hann, ruiter Yves Houtackers (NED);

Gastello Westf, 1992, hengst, MV. Argwohn I Hann, ruiter Olaf Peters (GER);

 Give me Remus Oldbg, 1992, hengst (zie hfdst. 62), MV. Caprilli Holst, ruiters Ben Maher (GBR) en John Whitaker (GBR);

AS Garry Oldbg, 1992, ruin, MV. Lombard Hann, ruiter Urs Fäh (SUI);

Kapsones KWPN, 1992, hengst (zie hfdst. 76), MV. Joost Holst, ruiter Thijs Meulemeesters (NED);

Kupido K KWPN, 1992, hengst (zie hfdst. 77), MV. Ramiro Z Holst, ruiter Jurgen Stenfert (NED);

Buddelei Grace Oldbg, 1993, merrie, MV. Cor de la Bryère SF, ruiter Ralf Moormann (GER);

Garfield Oldbg, 1993, ruin, MV. Goldpilz Hann, ruiter Julia Rode (GER)

Gonzo-Go Oldbg, 1993, hengst (zie hfdst. 80), MV. Zeus SF, ruiter Ralf Runge (GER);

Gracieux Oldbg, 1993, hengst ( zie hfdst. 81), MV. Akzent II Hann, ruiter Alina Klatte (GER);

Grand Hann, 1993, ruin, MV. Zeus SF, ruiter Ales Opatny (CZE)

Grandalero Oldbg, 1993, ruin, MV. Salut Hann, ruiters Henrik Griese (GER) en Kathrin Müller (GER);

Stapp’s Ladina KWPN, 1993, merrie, MV. Tangelo xx, ruiter Wil Schellekens (NED);

Grandino Oldbg, 1994, hengst (zie hfdst. 97.), MV. Argentinus Hann, ruiters Manuel Fernandez Saro (ESP), Tina Lund (DEN), Tomas Couve Correa (CHI) en Paolo Toscano (ITA).

Goedgekeurde zonen van Grannus

 

1. Gunter DE 341410219176 Westf

Gunter (1976, V. Grannus Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is gefokt door Alfred Schulze-Coster uit Hamm, dat 25 km ten noordoosten van Dortmund ligt.
De moeder van Gunter is de merrie Liane Westf (1972, V. Lucius xx) en tweede moeder is Rommi Westf (1968, V. Rendant Westf). De moederlijn loopt verder met dochters van de hengsten Wimpel Westf, Andres Westf en Frohsinn Westf.
Over acht generaties gerekend voert Gunter 28,9 % Engels volbloed, 12,5 % Trakehner bloed en 1,5 % Westfaals bloed. De verdere bloedinbreng is bijna uitsluitend Hannoveraans.

Gunter is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. Hij heeft met Grundstein Rhein (1980) één goedgekeurde hengst gebracht. Volgens de gegevens van de Duitse Hippische Sportbond zijn van Gunter geen dochters als fokmerrie in een stamboek opgenomen. Van de nakomelingen zijn er 68 uitgebracht in de sport. Samen wonnen die € 114.180.
De meest succesvolle nakomeling van Gunter is de bruine ruin Jewel’s Amethyst Rhein (1985). Hij is door André Heller opgeleid tot S niveau. In 1994 en 1995 heeft Albert Voorn (NED) de ruin gereden. In de jaren 1997 en 1998 heeft Piet Raijmakers de ruin uitgebracht in wedstrijden, waarbij in mei 1987 de GP Hamburg is gewonnen.
In december 1998 is Cees Jan Cordia met de ruin derde geworden in de GP Frankfurt. Jewel’s Amethyst heeft een winsom van € 73.480.

1.2. Grundstein DE 343430688180 Rhein

Grundstein (1980, V. Gunter Westf) is een vos hengst die is gefokt door Kurt Nordwig uit Lohmar, dat vijftien km ten zuidoosten van Keulen ligt.
De moeder van Grundstein is de bruine merrie Gaunerin Hann (1997, V. Götz Hann) en tweede moeder is Wolgalied Hann (1961, V. Wortschwall Hann).
Grundstein is in 1982 goedgekeurd door het Rheinlands stamboek en heeft in het najaar van 1984 deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. In het onderzoek presteerde de hengst zeer matig en realiseerde een puntenaantal van 71,47. Van Grundstein is één dochter als fokmerrie opgenomen in een stamboek.

 

2. Grando DE 333330042378 Oldbg

De zwarte hengst Grando Oldbg (1978, V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 168 cm. Hij is gefokt door Erwin Hayen uit Hatten, dat ten zuiden van Oldenburg ligt.
De moeder van Grando is de schimmel merrie Reinelle II Oldbg (1967, V. Sigesmund Hann) en tweede moeder is de zwarte Reinelle Oldbg (1957, V. Formere Oldbg).
Grando is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. Hij is door Dirk Huerkamp opgeleid tot klasse S springen en heeft een winsom van € 2.379.
Van Grando zijn 37 nakomelingen uitgebracht in de sport en samen hebben die een winsom van € 37.366.

 

3. Grannenfels DE 333330733879 Oldbg

Grannenfels Oldbg (1979, V. Grannus Hann) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is gefokt door Horst Bührmann uit Groβenkneten, dat ruim 30 km ten zuiden van Oldenburg ligt.
De moeder van de hengst is de donkerbruine merrie Esiante Oldbg (1973, V. Ehrenfeld Oldbg). Esiante is ook de tweede moeder van de hengst Capitol Oldbg (1988, V. Contender Holst) die is goedgekeurd door het Italiaanse stamboek en in Italië 24 geregistreerde nakomelingen heeft gebracht.
Tweede moeder is de vos Ebela Oldbg (1966, V. Sigesmund Hann).
Grannenfels is in 1982 goedgekeurd door het Oldenburgse- en het Rheinlandse stamboek en is tot en met 1990 actief geweest in de fokkerij.
De hengst is opgeleid door Peter Weinberg (GER) en is in juni 1986 voor het eerst in de klasse S gestart. In 1987 en 1988 is de combinatie ook internationaal gestart. Grannenfels heeft een winsom van € 35.381.
Van Grannenfels zijn 44 nakomelingen uitgebracht in de sport. Samen hebben die een winsom van € 77.642.

 

4. Good Luck DE 333330992780 Oldbg

De zwarte hengst Good Luck Oldbg (V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 169 cm. De hengst is geboren op 1 mei 1980 en is gefokt door dr. Franz Meyer uit Cloppenburg.
De moeder van Good Luck is de donkerbruine merrie Lorica Oldbg (1976, V. Löwen As Hann) en tweede moeder is de bruine Talene Oldbg (1968, V. Sigesmund Hann).
Gerekend over acht generaties voert Good Luck 20,3 % volbloed en 13,3 % Trakehner bloed.
De hengst is in oktober 1982 goedgekeurd door het Oldenburgse- en het Brandenburgse stamboek. Later hebben ook het Rheinlands stamboek, het stamboek Baden-Württemberg en het ZfdP Good Luck goedgekeurd.
In het najaar van 1983 heeft Good Luck in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij beëindigde het onderzoek als 21e van de 54 deelnemende hengsten.
In de jaren 1983 – 1986 is hij enkele keren in een M dressuurproef uitgebracht. Good Luck is in 2015 nog altijd beschikbaar voor de fokkerij.
Good Luck heeft met zijn zonen Good Future Oldbg (1984), Good Angle Rhein (1985), Good Dream Oldbg (1986), Lucky Prince Oldbg (1986), Good Boy Oldbg (1989) en Greystock (1992) zes goedgekeurde hengsten gebracht.
Van zijn dochters zijn er tot eind 2015 112 als fokmerrie opgenomen in een stamboek en vier van hen zijn staatspremiemerrie geworden.
144 Nakomelingen zijn uitgebracht in de sport en die hebben samen € 89.688 gewonnen.
Zijn zoon Goodwin Rhein (1996, MV. onbekend) is in internationale springwedstrijden uitgebracht door Gianluca Palmizi (ITA).

 

4.1. Good Future DE 333330828584 Oldbg

Good Future Oldbg (1984, V. Good Luck Oldbg) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 165 cm. De hengst is gefokt door Maximilian Graf von Merveldt uit Vechta.
De moeder van de hengst is de donkerbruine merrie Weisella Oldbg (1980, V. Pascha Oldbg).
Tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Weissine Oldbg (1975, V. Futuro SF). Zij is ook de moeder van de goedgekeurde hengst Triumphator Oldbg (1983, V. Titus Oldbg) en ze is tweede moeder van de hengst Top of Class Oldbg ( 1984, V. Titus Oldbg).
Good Future is in november 1986 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en heeft in het najaar van 1987 deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Good Future heeft het onderzoek afgesloten als 17e van de 47 deelnemende hengsten en is daarna verkocht naar Zweden, waar het Zweedse stamboek de hengst heeft goedgekeurd. De hengst is tot en met 2003 actief geweest in de fokkerij. Het Zweedse stamboek heeft 214 nakomelingen van hem geregistreerd, waaronder de goedgekeurde hengst Credos. In totaal heeft Good Future in Zweden 490 nakomelingen gekregen.
De hengst is uitgebracht in Intermediair I dressuur en is in 2004 overleden.

4.1.1. Credos 040234388 SWB

De bruine hengst Credos SWB (1988, V. Good Future Oldbg) is in Zweden geboren. Zijn moeder is de bruine merrie Co-Co SWB (1976, V. Presto xx). Zij is ook de moeder van de hengst Touchstone SWB (1987, V. Trento SWB), die in Duitsland door het ZfdP is goedgekeurd.
Tweede moeder van Credos is de bruine merrie Cocotte II SWB (1967, V. Irak SWB).
Credos is in november 1991 in Duitsland goedgekeurd door het Rheinlandse stamboek en het ZfdP. Later hebben het Hannoveraanse en het Westfaalse stamboek de hengst ook toegelaten tot hun fokkerij.
In 1993 heeft Credos in Münster-Handorf deelgenomen aan een verrichtings-onderzoek van 100 dagen. In het onderzoek presteerde Credos in dressuur aanzienlijk beter dan in het springen. Van de 60 deelnemende hengsten eindigde hij op plaats 38.
Credos is in de jaren 1994 en 1995 uitgebracht in L dressuur en heeft een winsom van € 857.
Zes dochters van Credos zijn als fokmerrie opgenomen in een stamboek en 19 nakomelingen zijn uitgebracht in de sport.

4.2. Good Angle DE 343434778785 Rhein

Good Angle Rhein (1985, V. Good Luck Oldbg) is een bruine hengst die in 1985 is geboren. Hij is gefokt door Heiner Tolls uit Korschenbroich, dat enkele kilometers ten oosten van Mönchengladbach ligt.
De moeder van Good Ange is de bruine Attrakta Westf (1974, V. Angelo xx) en tweede moeder is Radona Westf (1963, V. Radetzky Westf).
Good Angle is in november 1987 goedgekeurd door het Rheinlandse stamboek. In het najaar van 1988 heeft de hengst deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen in Medingen. Van de 73 deelnemende hengsten eindigde Good Ange op de 61e plaats.
Good Angle is uitgebracht in M dressuurwedstrijden en heeft € 852 gewonnen.
Over de prestaties van Good Angle in de fokkerij zijn geen gegevens beschikbaar.

 

4.3. Good Dream DE 333330969786 Oldbg

De zwarte hengst Good Dream Oldbg (1986, V. Good Luck Oldbg) is gefokt door Bodo Maiwurm uit Essen, dat in het Ruhrgebied ligt.
De moeder van de hengst is de vos merrie Phantasie Rhein (1975, V. Padparadscha Trak) en tweede moeder is de bruine Daisy Rhein (1970, V. Dialog Hann).
Good Dream is in november 1988 goedgekeurd door het ZfdP. Hij heeft in 1989 in Medingen deelgenomen aan een 100 dagen durend verrichtingsonderzoek, waar hij eindigde als 49e van de 68 deelnemende hengsten.
Tot eind 2015 zijn twee nakomelingen van Good Dream uitgebracht in de sport.

 

4.4. Lucky Prince DE 333330929286 Oldbg

Lucky Prince Oldbg (1986, V. Good Luck Oldbg) is een bruine hengst die is gefokt door Willy Laprell uit Heinsberg, dat vlak bij de grens met Nederland ter hoogte van Sittard ligt.
De moeder van Lucky Prince is de vos merrie Prinzess Rhein (1978, V. Pasternak Rhein) en tweede moeder is de vos Colette Westf (1960, V. Cyrus Westf).
Lucky Prince is in november 1988 goedgekeurd door het ZfdP maar over zijn prestaties als hengst is geen informatoe beschikbaar.

 

4.5. Good Boy DE 343436641589 Rhein

De bruine hengst Good Boy Rhein (1989, V. Good Luck Oldbg) is gefokt door Heinz Blum uit Mönchengladbach.
De moeder van Good Boy is de donkerbruine merrie Galina Rhein (1985, V. Graf Spee Hann) en tweede moeder is de bruine Minerva Rhein (1981, V. Mackensen Trak).
In het najaar van 1991 is Good Boy goedgekeurd door de stamboeken Sachsen-Anhalt en Brandenburg-Anhalt. In het najaar van 1992 heeft hij in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van100 dagen.
Tot eind 2015 zijn vier dochters van Good Boy als fokmerrie ingeschreven in een stamboek. Zeven nakomelingen zijn uitgekomen in de sport en die hebben samen een winsom van € 2.461.

 

4.6. Greystock DE 343437627391 Rhein

Greystock Rhein (1991, V. Good Luck Oldbg) is een zwarte hengst die is gefokt door Elke Birkigt uit Aachen.
De moeder van Greystock is de vos merrie Fairness (1984, V. Fidelio Hann) en tweede moeder is de vos Anja Rhein (1976, V. Antritt Hann).
Greystock is goedgekeurd door het ZfdP en is uitgekomen in M dressuurwedstrijden. De hengst heeft een winsom van € 2.755.
Drie nakomelingen van Greystock zijn uitgebracht in sportwedstrijden.

 

5. Grannus II DE331310751982 Hann

De donkerbruine hengst Grannus II Hann (1982, V. Grannus Hann) is gefokt door Elisabeth Mertens uit Neuenkirchen, dat 30 km ten noorden van Osnabrück ligt.
De moeder van Grannus II is de vos merrie Wenita Hann (1975, V. Waldhorn Hann). Tweede moeder is de vos Carolina Hann (1969, V. Carolus Hann), die ook de moeder is van de hengst Watson Hann (1979, V. Waldhorn Hann).
Grannus II is verkocht naar Australië en is daar door het Australisch stamboek goedgekeurd. De hengst is meer dan tien jaren ingezet in de fokkerij. Verschillende zonen van hem zijn in Australië goedgekeurd voor de fokkerij.

 

6. Groβer Dom DE 331310759582 Hann

Groβer Dom Hann (1992, V. Grannus Hann) is een zwarte hengst die is gefokt door Helmut Winkelmann uit Ostercappeln, dat tien kilometer ten noorden van Osnabrück ligt.
De moeder van de hengst is de zwarte merrie Lucmenia Hann (1964, V. Domspatz Hann). Zij is ook de tweede moeder van de hengsten Monte Carlo I Westf (1983, V. Milan Westf) en zijn broer Monte Carlo II Westf (1985).
Tweede moeder is de donkerbruine Fernschleuder Hann (1953, V. Ferntritt Hann).
Groβer Dom is in november 1984 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. In het najaar van 1985 heeft de hengst in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij heeft het onderzoek als 35e afgesloten van de 56 deelnemende hengsten.
Over de prestaties van Groβer Dom in de fokkerij is geen informatie beschikbaar.

 

7. Grand Canyon DE 331310743883 Hann

De vos hengst Grand Canyon Hann (1983, V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 168 cm. De hengst is gefokt door Fritz Linse uit Duingen, dat ten zuiden van Hildesheim in Niedersachsen ligt.
De moeder van Grand Canyon is de schimmelmerrie Atlanta Bavar (1975, V. Adlersturm Hess). Atlanta is ook de tweede moeder van de bruine hengst Sterntaler-Unicef Oldbg (1995, V. Sion KWPN).
Tweede moeder is de schimmel Maxi Bavar (1968, V. More Magic xx).
Grand Canyon voert 25% Engels volbloed en 13,2 % Trakehner bloed. Hij is in november 1985 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en heeft in 1986 in München-Riem deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Grand Canyon beëindigde het onderzoek als achtste van de 30 deelnemende hengsten.
In 1995 heeft het Hannoveraanse stamboek de hengst goedgekeurd en ook de stamboeken Rheinland, Sachsen-Thüringen en Beieren hebben Grand Canyon toegelaten tot hun fokkerij.
Grand Canyon is in 1988 en 1989 en later in 2000 en 2001 in L en M springconcoursen uitgebracht. Hij heeft een winsom van € 1.166.
Grand Canyon heeft met Grantanus Oldbg (1993) en Gambler Oldbg (1994) twee zonen gebracht die zijn goedgekeurd voor de fokkerij.
Tot eind 2020 zijn 52 dochters van de hengst als fokmerrie opgenomen in een stamboek en vier van hen hebben het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.

Van de nakomelingen zijn er 118 uitgebracht in de sport. Samen hebben die een winsom van € 200.452.
De merrie Germaine Hess (1997) is daarvan het meest succesvol geweest. In de jaren 2004 – 2012 hebben de Duitsers Heinz Eufinger, Lisa Oppermann en Jörg Oppermann de merrie in M- en S-springwedstrijden uitgebracht. Daarbij is enkele keren buiten Duitsland gestart. Germaine heeft een winsom van € 53.530.
Andere nakomelingen die internationaal in springwedstrijden zijn uitgebracht, zijn:
a. de ruin Grandus Hann (1991, MV. Glücksstern Hann) met de ruiters Jeannette
Brähmer (AUT) en Hugo Simon (AUT). De ruin heeft een winsom in Duitse
wedstrijden van € 20.980;
b. Gramy Badwu (1992, MV. Tiro SF), die door Ansgar Schmidt (GER) en
Renate Saphir (AUT) is uitgebracht en
c. Grand SoSo Zang (1994, MV. Sandro Holst) is door Laura Linback (USA)
uitgebracht.

 

7.1. Grantanus Oldbg

Grantanus Oldbg (1993, V. Grand Canyon Hann) is een vos hengst. De moeder van de hengst is de bruine merrie Gesella Oldbg (1985, V. Favorit Oldbg) en tweede moeder is de bruine Gestreitin Oldbg (1980, V. Gepard Hann).
Grantanus is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. Hij is niet ingezet in de fokkerij en niet lang na zijn goedkeuring gecastreerd.

 

7.2. Gambler DE 333330917594 Oldbg

De vos hengst Gambler Oldbg (1994, V. Grand Canyon Hann) heeft de zwarte merrie Walhalla Oldbg (1986, V. Welt As Oldbg) als moeder. Walhalla is ook de tweede moeder van de hengsten Charles le Rouge OS (2006, V. Cordalme Z Oldbg) en zijn broer Clemence OS (2002).
Tweede moeder is de vos merrie Funollah Oldbg (1976, V. Inschallah x).
Gambler is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek, maar is niet actief geweest in de fokkerij.
Gambler is in de periode 1999 – 2014 door circa tien verschillende ruiters in springconcoursen, variërend van de klassen B tot S, uitgebracht. Gambler heeft een winsom van € 14.645.

 

8. Gervantus I DE 333330750886 Oldbg

Gervantus I Oldbg (1986, V. Grannus Hann) is een zwarte hengst met een stokmaat van 169 cm. Gervantus I is een broer van Gervantus II. Beide hengsten zijn gefokt door Ilse Roebken uit Groβenkneten, dat circa 15 km ten noordwesten van Wildeshausen in Niedersachsen ligt.
De moeder van Gervantus I is de bruine staatspremiemerrie Gentana II Oldbg (1982, V. Vollkorn xx) en tweede moeder is de schimmel Gentana Oldbg (1977, V. Manolete xx).
Gervantus I voert 40,6 % Engels volbloed, 1,5 % Arabisch volbloed en 12,5 % Trakehner bloed.
Gervantus I is in november 1988 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. Hij heeft in het najaar van 1989 in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. De hengst presteerde goed en is in het onderzoek zesde geworden van de 68 deelnemende hengsten.
Gervantes I is ook door de stamboeken van Baden-Württemberg, Rheinland, Beieren en Westfalen geaccepteerd voor hun fokkerij.
In 1994 heeft het KWPN de hengst aangewezen voor een kortlopend verrichtingsonderzoek omdat verwacht werd dathij springaanleg zou tonen. In het in februari en maart 1994 in Ermelo gehouden onderzoek van 21 dagen laat Gervantus bij het springen weinig afdruk en weinig bascule zien en zou hij de sprong beter moeten afmaken. Ook laat hij zich moeilijk rijden en probeert hij zich vaak aan het werk te ontttrekken. Op grond daarvan besluit de KWPN-hengstenkeurings-commissie Gervantus niet goed te keuren.
De herkeuringscommissie heeft vervolgens een aantal Duitse nakomelingen van de hengst beoordeeld en was onder de indruk van de afdruk en voorbeentechniek van verschillende nakomelingen. Daarom is besloten Gervantus op te nemen in het KWPN-stamboek.
Gervantus I is uitgebracht in M springconcoursen en heeft een winsom van € 1.016.

In de fokkerij heeft Gervantus vijf goedgekeurde hengsten gebracht: Gerwannus Oldbg (1990), Gerros Oldbg (1991), Gervannus Oldbg (1991), Gragentin Oldbg (1992) en Grando (1994).
Van de dochters van Gervantus I zijn er 82 als fokmerrie opgenomen in een stamboek. Twee van de dochters zijn staatspremiemerrie geworden.
231 Nakomelingen zijn tot eind 2015 uitgebracht in de wedstrijdsport en samen hebben die € 134.234 gewonnen.
Zijn zoon Navantus vb KWPN (1995, MV. Nimmerdor KPN) is door Julian Terceira (BER) in 2007 uitgebracht op de Pan-Amerikaanse Spelen in Rio de Janeiro en in 2008 op de Olympische Spelen in HongKong. In 2013 heeft Tyler Lopes (BER) de hengst internationaal uitgebracht en in 2014 en 2015 is Kay Taplin (BER) met de hengst gestart.

8.1. Gerwannus DE 333330743790 Oldbg

De donker bruine hengst Gerwannus Oldbg (1990, V. Gervantus I Oldbg) is gefokt door Bernhard Meyer-Rohen uit Resthausen, dat enkele kilometers ten noorden van Cloppenburg in Niedersachsen ligt.
De moeder van Gerwannus is de vos merrie Delice Hann (1984, V. Gran Marcio Hann) en tweede moeder is de vos Drohne Hann (1974, V. Diplomat Hann).
Gerekend over acht generaties voert Gerwannus 26,5 % Engels volbloed en 6,25 % Trakehner bloed.
Gerwannus is in april 1993 goedgekeurd door het stamboek Rheinland-Pfalz-Saar. De hengst heeft in 1994 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtings-onderzoek van 100 dagen, waar hij als 31e eindigde van de 53 deelnemers. Bij het springen eindigde hij als 7e en bij de dressuur als 43e.
In 2005 heeft het Oldenburgse stamboek de hengst erkend.
Gerwannus is in het springen uitgebracht in de klasse M en heeft een winsom van € 1.576.
Twee dochters van de hengst zijn als fokmerrie opgenomen in een stamboek ener zijn zestien nakomelingen geregistreerd in de sport. Zij hebben een gezamenlijke winsom van € 1.591.

8.2. Gerros DE 333330766091 Oldbg

Gerros Oldbg (1991, V. Gervantus I Oldbg) is een zwartbruine hengst die is gefokt door Heino Damken uit Stadland, dat ten zuiden van Bremerhaven aan de Weser ligt.
De moeder van Gerros is de donkerbruine staatspremiemerrie Formenta Oldbg (1983, V. Rossini Westf). Tweede moeder is de bruine Försterin Hann (1971, V. Frustra II Hann).
Gerros is in november 1993 goedgekeurd door het ZfdP. Negen nakomelingen van Gerros zijn uitgebracht in de sport en die hebben samen € 7.287 gewonnen.

8.3. Gervannus DE 333330752291 Oldbg

Gervannus Oldbg (1991, V. Gervantus I Oldbg) is een zwarte hengst die is gefokt door Jann Bruns uit Mittegroβefehn, dat tussen Leer en Aurich in Ostfriesland ligt.
De moeder van Gervannus is de zwarte merrie Anitza Oldbg (1987, V. Absinth Hann) en tweede moeder is de donkerbruine Chene Oldbg (1982, V. Kompaβ Trak).
Gervannus is in november 1993 goedgekeurd door het ZfdP, maar is in de fokkerij geen succes geworden.
Hij is gecastreerd en onder de naam Give us Hope uitgebracht in de sport, maar volgens de beschikbare gegevens van de Duitse Hippische Sportbond is hij niet verder gekomen dan B-dressuur en een winsom van € 71.

8.4. Gragentin DE 333330754992 Oldbg

De donkerbruine hengst Gragentin Oldbg (1992, V. Gervantus I Oldbg) heeft een stokmaat van 172 vm. Hij is gefokt door Engelbert Lampe uit Molbergen, dat vijf kilometer ten westen van Cloppenburg ligt.
De donkerbruine merrie Calcutta Oldbg (1986, V. Argentinus Hann) is de moeder van Gragentin en tweede moeder is de donkerbruine staatspremiemerrie Culika Oldbg (1976, V. Luciano Hann).
Gragentin is in november 1994 door het Oldenburgse stamboek goedgekeurd. In 1995 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een 100 dagen durend verrichtingsonderzoek. Hij beëindigde het onderzoek als 13e van de 50 deelnemende hengsten. Gragentin is tot en met 1995 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Eén dochter van hem is als fokmerrie opgenomen in een stamboek.
In de jaren 1998 – 2002 is Gragentin uitgebracht in M en S springconcoursen. Hij heeft een winsom van € 2.767.
Van zijn nakomelingen is de bruine merrie Rajoutie KWPN (1998, MV. Nooitgedacht KWPN) door Aleh Shauchenka (BLR) in internationale springwedstrijden uitgebracht.

8.5. Grando Oldbg (88 G Pz WLKP)

Grando Oldbg (1994, V. Gervantus I Oldbg) is een zwarte hengst met een stokmaat van 166 cm. De hengst is gefokt door Günter Bastian uit Bargteheide, dat 25 km ten noorden van Hamburg in Schleswig-Holstein ligt.
De moeder van Grando is de donkerbruine merrie Domino Oldbg (1983, V. Donnerwetter Hann) en de tweede moeder is een dochter van de Trakehner hengst Harfner.
Grando is verkocht naar Polen en is daar goedgekeurd door het Wielkopolska stamboek, dat in de jaren 1998 – 2014 24 nakomelingen van de hengst heeft geregistreerd.

9. Granikos DE 331310757986 Hann

De vos hengst Granikos Oldbg (1986, V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 168 cm. Hij is gefokt door Fritz Grüger uit Sustrum, dat ter hoogte van Ter Apel circa tien km van de grens tussen Nederland en Duitsland ligt.
Granikos is een broer van Graf Grannus Hann (1988, zie hfdst. 17)
De moeder van beide hengsten is de vos staatspremiemerrie Dublette Hann (1981, V. Dirk Hann) en tweede moeder is de vos merrie Barones Hann (1977, V. Black Sky xx).
Gerekend over acht generaties voert Granikos 14% Engels volbloed en 18,75 % Trakehner bloed. Voor de rest heeft de hengst een vrijwel uitsluitend Hannoveraanse bloedopbouw.
Granikos is in november 1988 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. In het najaar van 1990 heeft hij in Münster-Handorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 37 deelnemende hengsten is hij daarbij op de zesde plaats geëindigd. Na afloop van het onderzoek is hij door het Hessische stamboek erkend en in 2005 heeft het Hannoveraanse stamboek de hengst goedgekeurd.
De zonen Ginelli (1990) en Grafensteiner (1991) zijn goedgekeurd voor de fokkerij. Van zijn dochters zijn er tot eind 2015 83 als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en vijf van hen zijn tot staatspremiemerrie bevorderd.
Van Granikos zijn 175 nakomelingen uitgebracht in de sport en die hebben een gezamenlijke winsom van € 66.823.

9.1. Ginelli DE 341411190590 Westf

Ginelli Westf (1971, V. Granikos Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 171 cm. Hij is gefokt door Heinrich Kühlmann uit Rietberg, dat ten zuiden van Gütersloh in de deelstaat Niedersachsen ligt.
De moeder van de hengst is de zwartbruine staatspremiemerrie Palisandra Westf (1979, V. Palisander Westf). Tweede moeder is de zwarte staatspremiemerrie Sarina West (1965, V. Sioux Westf). Sarina is ook de moeder van de hengst Discont Westf (1970, V. Dirigent Westf) en de tweede moeder van de hengst Designer West (1987, V. Dramaturg Westf).
Ginelli is in oktober 1992 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en erkend door het Rheinlandse stamboek. Hij heeft in het najaar van 1993 in Warendorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen, waar hij matig presteerde. Ginelli is tot en met 2005 actief geweest in de fokkerij
Van de hengst zijn 21 dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en zijn zoon Graditz Westf (1994) is in Zwitersland goedgekeurd.
Vijftig nakomelingen van Ginelli zijn uitgebracht in de sport. De gezamenlijke winsom van de nakomelingen is € 12.935.

 

9.1.1. Graditz DE 341410825594 Westf

Graditz Westf (V. Ginelli Westf) is een vos hengst die in 1994 is geboren.
Zijn moeder is de zwarte merrie First Class Westf (1995, V. Flaming xx), die ook de tweede moeder is van de hengsten Rembrandt Jmen BH (1997, V. Romancier Jmen Hann), Camirez L Westf (2001, V. Collin L Oldbg), Celensky Westf (2008, V. Cevin Costner Oldbg), Coupie Westf (2010, V. Coup de Coeur Holst), Sir Obolensky Z (2012, V. Stakkato Gold Hann) en van een anonieme hengst (2013, V. Stakkato Gold Hann).
De tweede moeder van Graditz is Adsch Anta Westf (1979, V. Argwohn I Hann).
Graditz is goedgekeurd door het Zwitserse stamboek en heeft een aantal geregistreerde nakomelingen.

9.2. Grafensteiner DE 341410735391 Westf

De vos hengst Grafensteiner Westf (1991, V. Granikos Hann) heeft een stokmaat van 164 cm. De hengst is gefokt door Walter Penke uit Schlangen, dat ten noorden van Paderborn ligt.
De moeder van Grafensteiner is de vos merrie Panja Westf (1986, V. Pilot Westf) en tweede moeder is de bruine Dasy Westf (1974, V. Direx Westf). Dasy is de moeder van de hengst Pilot Z Westf (1990, V. Pilot Westf) en de tweede moeder van de hengsten Stalon Oldbg (1989, V. Sandro Holst) en Ehrenwort Westf (1996, V. Ehrentusch Rhein).
Grafensteiner is in het najaar van 1993 goedgekeurd door het Westfaalse en het Saksische stamboek en heeft in 1994 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij heeft het onderzoek beëindigd op de 17e plaats van de 36 deelnemende hengsten.
Grafensteiner is tot en met 2003 als hengst beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Uit discussies op internet valt op te maken dat de nakomelingen van Grafensteiner een tamelijk moeilijk karakter hadden.
Grafensteiner heeft 36 dochters gebracht die als fokmerrie zijn opgenomen in een stamboek en twee van hen zijn staatspremiemerrie geworden.
Van Grafensteiner zijn 32 nakomelingen uitgebracht in de sport en samen hebben die een bedrag van € 6.650 gewonnen.

10. Gervantus II DE 333330749887 Oldbg

Gervantus II Ildbg (V. Grannus) is een zwarte hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren op 8 april 1987.
Gervantus I is een broer van Gervantus II. Beide hengsten zijn gefokt door Ilse Roebken uit Groβenkneten, dat circa 15 km ten noordwesten van Wildeshausen in Niedersachsen ligt.
De moeder van Gervantus I is de bruine staatspremiemerrie Gentana II Oldbg (1982, V. Vollkorn xx) en tweede moeder is de schimmel Gentana Oldbg (1977, V. Manolete xx).
Gervantus I voert 40,6 % Engels volbloed, 1,5 % Arabisch volbloed en 12,5 % Trakehner bloed.
De hengst in in november 1989 door het Oldenburgse stamboek goedgekeurd en heeft in 1990 in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 83 deelnemende hengsten is Gervantus II op de 28e plaats geëindigd. Later heeft hij ook deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek in Avenches in Zwitserland.
In maart 1991 heeft het Westfaalse stamboek de hengst goedgekeurd. Van 1992 tot 2003 is Gervantus II in Zwitserland ingezet voor de fokkerij en daarna is hij verkocht naar Canada, waar hij is goedgekeurd door de Canadian Warmblood Horse Breeders Association.
Vanaf juni 1995 tot 1998 is de hengst door de Zwitser Urs Fäh internationaal uitgebracht in S springconcoursen.
Gervantus II heeft in Duitsland tien dochters gebracht die als fokmerrie zijn opgenomen in een stamboek. In Canada zijn zijn zonen Garfield W (1994) en Don Quixote (2008) goedgekeurd voor de fokkerij.
In Duitsland zijn 32 nakomelingen van Gervantus II uitgebracht in sportwedstrijden en samen hebben die € 46.028 gewonnen.

11. Grandero DE 331310767987 Hann

De zwarte hengst Grandero Hann (V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 170 cm. Hij is geboren op 14 mei 1987 en is gefokt door Rosemarie Langemeyer uit Nienburg, dat 50 km ten noordwesten van Hannover in Niedersachsen ligt.
De moeder van Grandero is de schimmelmerrie Gerona Z Westf (1974, V. Gottschalk Westf) en tweede moeder is de schimmel Ronnia Westf (1970, V. Roderich Holst).
In de pedigree van Grandero komt de stempelhengst Gotthard Hann (1949, V. Goldfisch II Hann) zowel aan vaders als aan moederskant voor. De grote vererver Ramzes x komt twee keer aan moederzijde voor. Gerekend over acht generaties voert Grandero 9,3 % Engels volbloed, 12,5 % Trakehner bloed en 4,7% Shagya/Arabisch bloed.

Grandero is in 1990 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en later ook door het Hannoveraanse- en het Westfaalse stamboek. In 1990 heeft hij in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Grandero heeft het onderzoek afgesloten als 51e van de 83 deelnemende hengsten.
Grandero is in de jaren 1991 tot 1997 door Gerd Sosath (GER) uitgebracht in de springsport, waarbij hij enkele keren in M springconcoursen is uitgebracht. Hij heeft een winsom van € 755.
Grandero is in 1999 voor het laatst actief geweest in de fokkerij en heeft 64 dochters gebracht die als fokmerrie zijn opgenomen in een stamboek. Voorts zijn 122 nakomelingen uitgebracht in sportwedstrijden en samen hebben die € 90.317 gewonnen.
Zijn zoon Giotto Hann (1993, MV. Graf Fackel Z Hann) is uitgebracht in de internationale springsport en stond in 2005 op de 1024e plaats van de WBFSH ranglijst.

12. Gala Z DE 333330737188 Oldbg (Graceland)

De bruine hengst Gala Z Oldbg (V. Grannus Hann) heeft bij zijn geboorte de naam Graceland gekregen en is als zodanig geregistreerd door het Oldenburgse stamboek.
De hengst heeft een stokmaat van 172 cm en is gefokt door Claus Fenske uit Wardenburg, dat enkele kilometers ten zuiden van Oldenburg ligt.
De moeder van de hengst is de vos staatspremiemerrie Fiel Rouge Oldbg (1984, V. Argentinus Hann) en tweede moeder is de vos staatspremiemerrie Felizie Oldbg (1978, V. Grannus Hann).
In de pedigree van de hengst valt op dat Grannus de vader is, maar aan moederszijde is hij ook de overgrootvader.
Gerekend over acht generaties voert Gala Z 9,3 % Engels volbloed en 20,3 % Trakehner bloed.
De hengst is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en daarbij is de naam Graceland gewijzigd in Gala Z.
Hij is vanaf 1992 uitgebracht in de springsport. In 1996 is Gala Z uitgebracht door Jos Lansink (BEL) en daarna hebben Walter Stein (GER), Gerald Geessink (NED) en Franke Sloothaak (GER) de hengst in S concoursen gereden. Gala Z heeft volgens gegevens van de Duitse Hippische Sportbond een winstsom van € 8.352.

13. Galiani DE 333330730388 Oldbg

Galiani Oldbg (1988, V. Grannus Hann) is een bruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren op 1 februari 1988 en is gefokt door Werner Gode uit Oldenburg.
De moeder van Galiani is de donkerbruine merrie Unnika Oldbg (1979, V. Barsoi xx) en tweede moeder is Unsale II Oldbg (1970, V. Vollkorn xx).
In de pedigree van Galiani valt op dat de moeder van de hengst een ¾ Engels volbloed is. Mede daardoor voert Galiani 39,0 % Engels volbloed. Door Grannus is 12,5 % Trakehner bloed toegevoegd.
De hengst is eind 1990 goedgekeurd door het Oldenburgse-, het Rheinlandse- en het Hessische stamboek. Galiani heeft in 1992 in Münster-Handorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. In het onderzoek heeft hij zich als 37e geklasseerd van de 56 deelnemende hengsten. In de jaren 1992 – 1996 is Galiani uitgebracht in springproeven en springwedstrijden. Hij is één keer geplaatst in een S springconcours en heeft een winsom van € 2.255.
Galiani heeft met Gallier N Hess (1993) één goedgekeurde hengst gebracht. Voorts zijn vier dochters van Galiani als fokmerrie opgenomen in een stamboek. Voorts zijn 33 nakomelingen van Galiani uitgebracht in de sport en samen hebben die een winsom van € 12.644.
Zijn zoon Quincy Car ISR (2004, MV. Amour Parfait SF) is door Fernando Cardenas (COL) in internationale springwedstrijden uitgebracht. De combinatie won een wedstrijd tijdens de Pan Amerikaanse Spelen 2015 in Toronto.

13.1. Gallier N DE 361610032893 Hess

De bruine hengst Gallier N Hess (1993, V. Galiani Oldbg) is gefokt door Gestüt Im Niedern in Gedern, dat 65 km ten noordoosten van Frankfurt in de deelstaat Hessen ligt.
De moeder van Gallier N is de schimmel merrie Fabia H Hess (1987, V. Furioso’s Korn Hess) en tweede moeder is de donkerbruine Parodie Hess (1970, V. Mars Hess).
Gallier N is in oktober 1995 goedgekeurd door het Hessische stamboek, maar over zijn prestaties in de fokkerij zijn geen gegevens beschikbaar.

 

14. Giacomo DE331310773688 Hann

Giacomo Hann (1988, V. Grannus Hann) is een zwartbruine hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is gefokt door Reinhard Koopmann uit Bunderhee, dat vijf kilometer van Nieuweschans in Duitsland ligt.
De moeder van Giacomo is de bruine merrie Puella Hann (1981, V. Pik König Hann). Puella is ook de moeder van de hengst Frechdachs H Hann (2000, V. Fabriano Hann).
Tweede moeder is de bruine Azella Hann (1977, V. Aristokrat Hann).
In de pedigree van Giacomo valt op dat de Trakehner hengst Abglanz (1942, V. Termit Trak) drie keer voor komt in de afstamming van Puella. Voorts komt de volbloed Pik As xx (1949, V. Abendfrieden xx) zowel voor in de afstamming van Grannus als van Puella.
Gerekend over acht generaties voert Giacomo 15,6 % Engels volbloed en 21,8 % Trakehner bloed. De overige bloedvoering is vrijwel helemaal Hannoveraans.
Giacomo is in november 1990 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Hij heeft in 1991 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen en heeft dat onderzoek afgesloten op de 20e plaats van de 40 deelnemende hengsten.
In januari 1992 heeft het stamboek Rheinland-Pfalz-Saar Giacomo goedgekeurd. Hij is tot en met 2009 actief geweest in de fokkerij. Giacomo is in de periode 1992 – 2003 uitgebracht in dressuurproeven en is verschillende keren geklasseerd in de klasse M. Hij heeft een winsom van € 4.097.
In de fokkerij heeft hij de goedgekeurde zonen Graphiti P Zweibr (1993) en Giacobello Zweibr (2000) gebracht. Van zijn dochters zijn er 25 als fokmerrie opgenomen in een stamboek en daarvan zijn er vijf tot staatspremiemerrie gekroond. Daarnnast zijn 64 nakomelingen van de hengst uitgebracht in sportwedstrijden, maar daarvan hebben er maar twee de klasse S bereikt. Samen hebben de nakomelingen een winsom van € 12.760.

14.1. Graphiti P DE 351510067793 Zweibr

De zwartbruine hengst Graphiti P Zweibr (1993, V. Giacomo Hann) is gefokt door Horst Blaul uit Haβloch, dat tien km ten oosten van Neustadt an der Weinstraβe in de Duitse deelstaat Rheinland-Pfalz ligt.
De moeder van Gaphiti P is de vos staatspremiemerrie Geheimniss Zweibr. (1989, V. Germanist xx) en tweede moeder is de vos Granne Zweibr (1978, V. Grandus Hann).
Graphiti P is in oktober 1995 goedgekeurd door het Rheinland-Pfalz-Saar stamboek. In 2006 is de hengst uitgebracht in M dressuurwedstrijden.
Eén dochter van Graphiti P is als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en vier nakomelingen hebben aan sportwedstrijden deelgenomen. Samen hebben die een winsom van € 50.

14.2 Giacobello DE 451510339900 Zweibr

Giacobello Zweibr (2000, V. Giacomo Hann) is een zwarte hengst die is gefokt door Jürgen Dein uit Kaiserslautern.
De moeder van Giacobello is de donkervosmerrie Lonely Girl Zweibr (1996, V. Lonely Boy xx) en tweede moeder is de donkerbruine Garantina Zweibr (1989, V. Garant Hann).
Het stamboek Rheinland-Pfalz-Saar heeft Giacobello in januari 2003 goedgekeurd voor de fokkerij. In het najaar van 2003 heeft de hengst in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij heeft dat onderzoek afgesloten als 30e van de 46 deelnemende hengsten. Over eventuele prestaties van Giacobello in de fokkerij is geen informatie beschikbaar.

 

15. Gingerino DE 333330765888 Oldbg

De schimmel hengst Gingerino Oldbg (V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 167 cm. De hengst is geboren op 5 mei 1988 en is gefokt door Georg Dierker uit Lindern, dat 15 km ten westen van Cloppenburg in de deelstaat Niedersachsen ligt.
De moeder van Gingerino is de schimmelmerrie Shura Hann (1979, V. Shogun xx). Shura is ook de tweede moeder van de hengst Congerino Oldbg (2000, V. Contender Holst).
Tweede moeder van Gingerino is de schimmel Grande Dame Hann (1972, V. Gotthard Hann).
In de afstammingstabel van Gingerino valt het grote volbloedaandeel bij moeder Shura en het twee keer voorkomen van de springvererver Gotthard Hann (1940, V. Goldfisch II Hann) op.
Gerekend over acht generaties voert Gingerino 32,8 % Engels volbloed en 12,5 % Trakehner bloed, waarbij het Trakehner bloed uitsluitend via vader Grannus wordt ingebracht.

Gingerino heeft in het najaar van 1992 in Münster-Handorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen, waarin hij op de 18e plaats eindigde van de 57 deelnemende hengsten. Daarna is de hengst in januari 1993 goedgekeurd door het Oldenburgse-, het Westfaalse- en het Brandenburgse stamboek. In 2001 heeft het Thüringse stamboek Gingerino erkend voor de fokkerij. De hengst is tot en met 2012 beschikbaar geweest in de fokkerij.
Vanaf 1992 is Gingerino door diverse ruiters uitgebracht in de springsport. In de jaren 1997 – 1999 is Hartwig Rohde (GER) met de hengst gestart in de klasse S.  Gingerino heeft een winsom van € 11.343.
Van Gingerino zijn 18 dochters  als fokmerrie opgenomen in een stamboek en twee van hen zijn staatspremiemerrie geworden.
In de sport zijn 66 nakomelingen uitgekomen en zij hebben samen € 72.865 gewonnen.
De meest succesvolle nakomeling is de schimmmel ruin Ginster Oldbg (1999, MV. Argentinus Hann) die door Mario Maintz (GER) en Sophia Haschlar (GER) in internationale springwedstrijden is uitgebracht en een winsom heeft van € 27.591.

De merrie Schoensgreen Hanni Sathu (2003, MV. Grossist Trak) is door Beeke Jankowski (GER) uitgebracht in CCI** wedstrijden en in de jaren 2011 – 2013 door Michael Pollard (USA) in CCI*** wedstrijden.

 

16. Graf Grannus DE 331310748288 Hann

Graf Grannus Hann (V. Grannus Hann) is een zwarte hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is geboren op 8 april 1988 en is gefokt door Heiko Oltmanns uit Westerstede, dat 20 km ten noordwesten van Oldenburg ligt.
Graaf Grannus moet niet worden verward met zijn halfbroer Graf Grannus Z (zie hfdst 17.), die eveneens in 1988 is geboren.

De moeder van Graf Grannus is de zwarte merrie Goldmädel Hann (1978, V. Goldlöwe Hann) en tweede moeder is de schimmel Goldika OF (1975, V. Goya Hann).
In de pedigree van Graaf Grannus komt de springgenenvererver Gotthard Hann (1940, V. Goldfisch II Hann) drie keer voor, waarmee Gotthard 25% van het genenpatroon van Graf Grannus levert.
Gerekend over acht generaties voert Graf Grannus daarnaast 11,7 % Engels volbloed en 12,5 % Trakehner bloed. De verdere bloedopbouw is vrijwel uitsluitend Hannoveraans.
Graf Grannus heeft in 1991 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtings-onderzoek van 300 dagen. Hij heeft dat onderzoek als derde van de 40 deelnemende hengsten afgesloten en is na afloop van het onderzoek op 25 oktober 1991 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Later hebben ook het Holsteinse-, het Rheinlandse- en het Beierse stamboek de hengst goedgekeurd, c.q. erkend. In 2015 is Graf Grannus nog beschikbaar voor de fokkerij geweest.
Volgens de in Duitsland in 2015 berekende fokwaarde-indexen heeft Graf Grannus een springindex van 130 met een betrouwbaarheid van 98%. Zijn nakomelingen hebben over het algemeen een uitmuntende springtechniek en veel vermogen.
In 2004 is de hengst uitgeroepen tot Hannoveraanse hengst van het jaar.

Tot eind 2015 zijn van Graf Grannus 470 dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek en daarvan zijn 49 merries tot staatspremiemerrie bevorderd. Van Graf Grannus zijn 34 zonen goedgekeurd voor de fokkerij en zijn 26 dochters moeder geworden van een goedgekeurde hengst.

Tot eind 2015 zijn 873 nakomelingen van Graf Grannus in Duitsland gestart in sportwedstrijden. Van hen zijn er 62 uitgekomen in springwedstrijden klasse S en 3 in de dressuurwedstrijden klasse S. De gezamnelijke winsom van de nakomelingen vanGraf Grannus bedraagt volgens gegevens van de Duitse Hippische Sportbond € 973.333.

Voor nadere informatie over Graf Grannus en zijn nakomelingen wordt verwezen naar de pagina Graf Grannus op de www.stempelhengsten.eu

 

17. Graf Grannus Z DE 331310770088 Hann

De vos hengst Graf Grannus Z Hann (1988, V. Grannus Hann) is gefokt door Fritz Grueger uit Sustrum, dat 25 km ten noorden van Meppen, dicht tegen de Nederlands-Duitse grens, in Niedersachsen ligt.
Graf Grannus Z is een broer van de hengst Granikos Hann (1986, zie hfdst. 9.) en mag niet worden verward met de hengst Graf Grannus Hann (1988, zie hfdst 16.) die door het Hannoveraanse stamboek is goedgekeurd.
De moeder van de hengst is de vos staatspremiemerrie Dublette Hann (1981, V. Dirk Hann) en tweede moeder is de vos Baroness Hann (1977, V. Black Sky xx).
Gerekend over acht generaties voert Graf Grannus Z 14% Engels volbloed en 18,75 % Trakehner bloed. Voor de rest heeft de hengst een vrijwel uitsluitend Hannoveraanse bloedopbouw.
Graf Grannus Z is in november 1990 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. Hij heeft in het najaar van 1991 in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen, dat hij als 41e van de 53 deelnemende hengsten heeft afgesloten.
In 1992 en 1993 is de hengst diverse keren uitgebracht in een gestandaardiseerde springproef en heeft daarbij € 267 gewonnen.
Graf Grannus Z is tot en met 1995 als hengst actief geweest in de fokkerij en heeft o.a. op het dekstation van W. van Dongen in Wagenborgen in Noord Brabant ter dekking gestaan.
Hij heeft met zijn zoon Granneus B (1992) één goedgekeurde zoon gebracht en zes dochters zijn als fokmerrie ingeschreven in een stamboek. Zes nakomelingen van Graf Grannus Z zijn uitgebracht in sportwedstrijden en samen hebben die € 14.517 gewonnen.

17.1. Granneus B DE 333330459192 Oldbg

Granneus B (1992, V. Graf Grannus Z Oldbg) is een vos hengst die is gefokt door Peter Behrends uit Süsbrookmerland, dat bij Aurich in het noordwesten van Niedersachsen ligt.
De moeder van Granneus B is de vos merrie Hirtentraum Oldbg (1987, V. Zeus SF) en tweede moeder is de bruine Hirtenlied Oldbg (1982, V. Ultraschall SF).
Granneus B heeft van vanderskant een Hannoveraanse afstamming terwijl via de moeder vooral veel Engels- Arabisch- en Anglo-arabisch bloed wordt toegevoerd. Gerekend over acht generaties voert de hengst 39,9 % volbloed en 35,9 % Hannoveraans bloed.

Granneus B is in februari 1995 goedgekeurd door het ZfdP en is tot en met 2003 actief geweest in de fokkerij. In november 1996 heeft hij in Münster-Handorf
deelgenomen aan een 30-daags verrichtingsonderzoek voor pony’s en kleine paarden. Hij heeft dat onderzoek beëindigd als 19e van de 33 deelnemende hengsten.
In de jaren 1999 – 2002 is de hengst aangereden tot L springen en heeft hij € 783 gewonnen.
Twee dochters van de hengst zijn als fokmerrie ingeschreven in een stamboek. Tot eind 2015 zijn 15 nakomelingen uitgebracht in de sport en die hebben samen € 5.596 gewonnen. Van dat bedrag is € 4.391 gewonnen door ponies.

 

18. Gran Charmyng DE 333330743188 Oldbg

De vos hengst Gran Charmyng Oldbg (V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 164 cm. Hij is op 5 juni 1988 geboren en is gefokt door Erwin Schneider uit Löhne, dat ten noorden van Herford in het noordoosten van de deelstaat Nordrhein Westfalen ligt.
De moeder van de hengst is de vos merrie Heidi Oldbg (1976, V. Löwen As Hann) en tweede moeder is de bruine Heibike II Oldbg (1967, V. Sigesmund Hann).
Gran Charmyng komt voort uit een Oldenburgse moederstam, maar heeft een overwegend Hannoveraanse afstamming. Gerekend over acht generaties voert hij 57 % Hannoveraans bloed, 14,8 % Trakhener bloed, 14,0 % volbloed en 12,5 % Oldenburgs bloed.

De hengst heeft in het voorjaar van 2004 op zesjarige leeftijd in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Van de 30 deelnemende hengsten werd hij in de dressuuronderdelen 17e en in de springonderdelen derde. In de totaalstand eindigde hij als twaalfde. Vervolgens is hij november 1994 goedgekeurd door het ZfdP. In 1995 is Gran Charmyng uitgebracht in enkele M springconcoursen en eind 1996 heeft het Oldenburgse stamboek hem erkend voor de fokkerij.
Gran Charmyng is tot en met 2001 actief geweest in de fokkerij.
Van hem is in Duitsland slechts één nakomeling als sportpaard geregistreerd.

 

19. Grand Ouvert DE 333330769988 Oldbg

Grand Ouvert Oldbg (1988, V. Grannus Hann) is een zwarte hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is gefokt door Heinz Stalling uit Hatten, dat circa 15 km ten zuiden van Oldenburg ligt.
De moeder van Grand Ouvert is de vos merrie Rieke Oldbg (1984, V. Argentinus Hann). Tweede moeder is de zwarte Rikscha Holst (1975, V. Gaukler xx).
Grand Ouvert voert via zijn vader en zijn moeder veel Hannoveraans bloed. Via de tweede moeder wordt een hoeveelheid volbloed toegevoegd aan de bloedvoering.
Gerekend over acht generaties voert de hengst 52,3 % Hannoveraans bloed en 21,9 % volbloed.

Grand Ouvert is in november 1990 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek, maar is niet lang daarna verkocht naar Zwitserland.
In 1996 en 1997 is de hengst door de Zwitser Roland Grimm in de internationale springsport uitgebracht. In 2000 heeft Claran Hawley (IRL) met de hengst aan internationale wedstrijden voor junioren deelgenomen en in de jaren 2001 – 2003 heeft de Belg Rudi Helsen met Grand Ouvert aan diverse internationale 1.60 m wedstrijden deelgenomen.

 

20. Grandeur DE 331310744088 Hann

De bruine hengst Grandeur Hann (1988, V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 170 cm. Hij is gefokt door Klaus Burfeindt uit Anderlingen, dat bij Zeven in het noordwesten van de deelstaat Niedersachsen ligt.
De moeder van Grandeur is de bruine merrie Freya Bavar (1978, V. Rasso Westf) en tweede moeder is de bruine Freude Bavar (1959, V. Frivol xx).
Grandeur komt uit een Holsteinse moederlijn, waarin via moedersvader Rasso al een flinke scheut Hannoveraans bloed is toegevoegd. Door toedoen van vader Grannus is de bloedvoering van Grandeur overwegend Hannoveraans. Gerekend over acht generaties voert de hengst 42 % Hannoveraans bloed, 18,75 % Holsteins bloed en 18,75 % volbloed.
Grandeur is op 10 april 1988 door het Belgisch Warmbloed Paardenstamboek goedgekeurd. voor de fokkerij. Van Grandeur is bekend dat hij een goed karakter, een mooi exterieur, sterke bewegingen en een goede springtechniek fokt. Hij is tot en met 2003 actief geweest als hengst. Het BWP heeft 358 nakomelingen van hem geregistreerd, waaronder zijn goedgekeurde zoon Egrando van ’t Heike BWP (2004).
Grandeur heeft bij het BWP een springindex van 134,5. met een betrouwbaarheid van 94%.

Grandeur was als 4, 5 en 6-jarige finalist van de Belgische wedstrijdencyclus voor jonge paarden in Gesves. Ook was hij nationaal kampioen springen 5-jarigen in Heverlee.
Van de nakomelingen van Grandeur heeft de bruine ruin Ravel (1994, MV. Sheyenne de Baugy SF), gereden door Linda Marschall (GER) deelgenomen aan internationale springwedstrijden. De combinatie heeft een winsom van € 46.274.

Andere nakomelingen die in de internationale springsport zijn uitgekomen zijn:

Grandeur H Rhein, 1996, ruin, MV. Skippy II SF, ruiter Alberto Marrami Vitali (ITA);

Attack II BWP, 2000, ruin, MV. Bonheur KWPN, ruiters Daniel Neilson (GBR) en Amanda Derbyshire (GBR):

Ballerina BWP, 2001, merrie, MV. Landadel Holst, ruiters Audrey Geiser (SUI), Szabolcs Oláh (HUN), Virginia Camporeggi (ITA), Lucia Vizzini (ITA) en Zoe Muller (FRA);

Boalt Grandanto BWP, 2001, hengst, MV. Skippy II SF, ruiter Axelle Druyts (BEL);

Boomer van ’t Heike BWP, 2001, ruin, MV. Nabab de Rêve BWP met de ruiters Matthijs van Asten (NED), Kim Thiry (BEL), Jan Vinckier (BEL), Christian Anfinnsen Øien (NOR), Mathias Hens (BEL) en Kiyomi Brauchli (SUI);

Cheval de Diamond BWP, 2002, ruin, MV. Wendekreis Hann, ruiter Maria Kristina Aas (NOR);

Cita B BWP, 2002, merrie, MV. Camus Holst, ruiters Farid Lanjouan (HAI) en Eiken Sato (JPN);

Darmani van ’t Heike BWP, 2003, ruin, MV. Voltaire Hann, ruiter Nicolas Delmotte (FRA) en

Dominant van ’t Heike BWP, 2003, hengst, MV. Saygon BWP, ruiter Anton Martin Bauer (AUT), Leonard Platzer (AUT) en Luca Coata (ITA).

 

20.1. Egrando van ’t Heike 056002W00231727 Stb. BWP

Egrando van ’t Heike BWP (V. Grandeur Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is in 2004 geboren en is gefokt door Karel Boonen uit Kasterlee, dat 10 km ten zuiden van Turnhout in de Belgische provincie Antwerpen ligt.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Nefri Verdi BWP (1990, V. Saygon BWP). Zij is ook de moeder van de hengst Tamura van ’t Heike BWP (1991, V. Amaretto Zweibr), die door het Belgische Sportpaarden Stamboek SBS is goedgekeurd
Tweede moeder van Egrando van ’t Heike is de vos Hindekreis BWP (1984, V. Wendekreis Hann).
Hindekreis is ook de moeder van de hengsten Obelix Verdi (1991, V. Darco BWP), die door het BWP is goedgekeurd, en zijn broer Quo Vadis Verdi BWP (1993, V. Darco BWP), die in Brazilië is goedgekeurd.
Egrando van ’t Heike heeft een Hannoveraanse afstamming en voert over de laatste acht generaties gemeten 27,3 % Engels volbloed.

Egrando van ’t Heike is op 17 maart 2007 goedgekeurd door het BWP. In het keuringsrapport staat dat Egrando van ’t Heike een mooi gedragen hals heeft en een aantrekkelijk hoofd. Hij is modern gelijnd en goed gespierd. Hij beschikt over veel diepte. Het beenwerk heeft kwaliteit en in de voorhand is hij iets onderstandig. In de stap heeft hij ruimte en souplesse. Hij draaft met goede oprichting en ruimte, waarbij het achterbeen goed gebruikt wordt.
Egrando van ’t Heike is in 2007 en 2008 in België gebruikt voor de fokkerij. In België zijn 26 nakomelingen van de hengst geregistreerd.
Later is de hengst verkocht naar Finland en daarna naar de Verenigde Staten.

Van de nakomelingen is Il Dolce van de Distelhoeve BWP, 2008, ruin, MV. Fellini KWPN door Rik Geirnaert (BEL) uitgebracht in een aantal eventingwedstrijden
(CIC**).

 

21. Grannenstolz DE 333330738088 Oldbg

Grannenstolz Oldbg (V. Grannus Hann) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 162 cm.
Hij is in 1988 geboren en is gefokt door Claus Fenske uit Wardenburg, dat enkele kilometers ten zuiden van Oldenburg ligt.
De moeder van Grannenstolz is de zwartbruine Develine Oldbg (1982, V. Barsoi xx) en tweede moeder is de zwarte Denise Oldbg (1974, V. Vollkorn xx).
Denise is ook de moeder van de hengst Pik Pavarotti Oldbg (1987, V. Pik Solo Oldbg), die is goedgekeurd door het Oldenburgse- en het Rheinlandse stamboek.
Grannenstolz komt uit een Oldenburgse moederlijn maar heeft door de inbreng van moeder Develine een hoog volbloedgehalte. Gerekend over acht generaties voert Grannenstolz 39,1 % volbloed en 33,6 % Hannoveraans bloed. Daarnaast is er Trakehner- en Oldenburgs bloed ingebracht.

Eind 1990 is Grannenstolz goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en begin 1991 is hij erkend door het stamboek Mecklenburg-Vorpommern.
In het najaar van 1991 heeft de hengst in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Van de 21 deelnemende hengsten werd hij zowel bij de dressuuronderdelen als bij de springonderdelen zesde, waardoor hij in de totaalstand als vierde het onderzoek heeft beëindigd.
Grannenstolz is in 2004 door het Landgestüt in Redefin afgevoerd naar de slacht.
Eind 2015 heeft de hengst een dressuurindex van 70 met een betrouwbaarheid van 89 % en een springindex van 110 met een betrouwbaarheid van 87 %.
Van Grannenstolz zijn 52 dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek. Vijf van hen zijn staatspremiemerrie geworden. Tot eind 2015 zijn 83 nakomelingen uitgebracht in sportwedstrijden en zij hebben samen € 78.141.

 

22. Galion DE 333330742389 Oldbg

De vos hengst Galion Oldbg (1989, V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 171 cm. De hengst is gefokt door Willibald Herbst uit Breitenau, dat 15 km ten noorden van Koblenz in de Duitse deelstaat Rheinland-Pfalz ligt.
De moeder van Galion is de donkerbruine Ariane Oldbg (1985, V. Almé Star Zweibr) en tweede moeder is de bruine Variete II Oldbg (1978, V. Pyrmont Hann).
Hoewel Galion een Oldenburgse moederlijn heeft, is zijn afstamming in hoofdzaak Hannoveraans. Gerekend over acht generaties voert hij 53,1 % Hannoveraans bloed en 18 % volbloed.

De hengst is in december 1991 goedgekeurd door het Hessische stamboek. Later is hij erkend door het Rheinland-Pfalz- Saar stamboek. Hij is tot en met 2012 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Galion is uitgebracht in L springen en heeft een winsom van € 527.
Tot eind 2015 zijn acht dochters van Galion als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en zijn 24 nakomelingen in Duitsland uitgebracht in sportwedstrijden. Zij hebben samen € 7.498 gewonnen.

 

23. Götterfunke AWÖ (1989)

Götterfunke AWÖ (1989, V. Grannus Hann) is een bruine hengst die in Oostenrijk is geboren. Zijn moeder is de merrie Bethseda AWÖ (1977, V. Ben Shirin xx) en tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Duela Hann (1961, V. Duellant Hann).
Behalve ruim 28% Engels volbloed en 13 % Trakehnerbloed, heeft Götterfunke een volledig Hannoveraanse afstamming.
De hengst is goedgekeurd door het Oostenrijkse Warmbloed Paardenstamboek.

Zijn zwarte dochter Katuscha AWÖ (1993) is de moeder van de schimmel hengst Impuls AWÖ (2001, V. Inselfürst Oldbg).

 

24. Graf Rossini S DE 333330764089 Oldbg

De zwarte hengst Graf Rossini S Oldbg heeft een stokmaat van 171 cm. Hij is op 20 juni 1989 geboren en is gefokt door Franz-Josef Hasenkamp uit Goldenstedt, dat ruim 10 km ten noordoosten van Vechta in de deelstaat Niedersachsen ligt.
Graf Rossini S is een broer van de hengst Geraldini Oldbg (1991, zie hfdst. 46)
De moeder van beide hengsten is vos merrie Rosita Hann (1983, V. Rossini Wesf) en tweede moeder is Madam (1982, V. Maigraf xx).
Graf Rossini S is als veulen geregistreerd bij het Oldenburgse stamboek, maar heeft in de eerste acht generaties geen druppel Oldenburgs bloed. Hij voert 51,6 % Hannoveraans bloed, 18,75 % volbloed en 16,4 % Trakehner bloed.

De hengst heeft in het najaar van 1993 in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 34 deelnemende hengsten is hij in de dressuur als achtste en in het springen als 17e geklasseerd. In de totaalstand heeft hij de elfde plaats bereikt. Na het onderzoek heeft het Oldenburgse stamboek Graaf Rossini S goedgekeurd voor de fokkerij. In 1995 heeft het Beierse stamboek de hengst erkend.
Omstreeks 2000 is Graf Rossini S verkocht naar de Verenigde Staten, waar hij in 2008 is goedgekeurd door het Rheinland-Pfalz-Saar stamboek.
In de fokkerij heeft Graf Rossini S weinig invloed gehad.

Vanaf mei 1995 is de hengst uitgebracht in de springsport en in de jaren 1998 en 1999 heeft Holger Wulschner (GER) Graf Rossini S uitgebracht in de klasse S. De hengst heeft een winsom van € 9.240.
In de jaren 2000 en 2001 heeft de Amerkaanse amazone Mart Lisa Nicholson met de hengst deelgenomen aan internationale springwedstrijden in de Verenigde Staten.

 

25. Gragenit DE 333330785089 Oldbg

Gragenit Oldbg (1989, V. Grannus Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 166 cm. De hengst is gefokt door Paul Schockemöhle uit Steinfeld, dat tien km ten westen van Diepholz in de deelstaat Niedersachsen ligt.
De moeder van Gragenit is de vos merrie Gesette Hann (1982, V. Gepard Hann) en tweede moeder is Grisette (1978, V. Granit Oldbg).
In de afstamming van Gragenit komt de hengst Goldfisch II Hann (1935, V. Goldammer II Hann) vijf keer voor en bepaalt voor 14,8% het genenpatroon van Gragenit. De afstamming van Gragenit is voor 78,9 % Hannoveraans, Gerekend over acht generaties heeft Gragenit slechts 1,5 % Engels volbloed in zijn afstamming.

De hengst is in november 1991 door het Oldenburgse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij. In het najaar van 1992 heeft Gragenit in Medingen deelgenomen aan een verichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 39 deelnemende hengsten is hij in de dressuuronderdelen elfde geworden, terwijl hij bij het springen de hoogste waardering van alle hengsten heeft gekregen. In de totaalstand eindigde hij als zesde.
Eind 1992 en begin 1993 is Gragenit goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Mecklenburgse stamboek en begin 1994 heeft het Rheinlandse stamboek Gragenit goedgekeurd. De hengst is tot en met 2012 actief ingezet in de fokkerij.
In 1993 en 1994 is Gragenit gestart in gestandaardiseerde springwedstrijden en heeft daarbij € 457 gewonnen.
Eind 2015 heeft Gragenit een dressuurindex van 64 met een betrouwbaarheid van 74 % en een springindex van 127 met een betrouwbaarheid van 75 %.

Tot eind 2015 zijn 30 dochters van Gragenit als fokmerrie opgenomen in een stamboek, waarvan er één staatspremiemerrie is geworden. Zijn zonen Gradient Mecklb(1994) en Genuine Oldbg (2002) zijn goedgekeurd voor de fokkerij. Van de nakomelingen zijn er 48 uitgebracht in de sport en die hebben samen € 96.563 gewonnen.
De meest succesvolle nakomeling is de vos merrie Grandina (1996) die door diverse ruiters, maar vooral door Ralf-Göran Bengtsson (SWE), in internationale springwedstrijden is uitgebracht. Grandina heeft een winsom van € 34.832.

 

25.1. Gradient DE 327270260194 Meckl

De vos hengst Gradient Meckl. (V. Gragenit Oldbg) is in 1994 geboren en is gefokt door mts. Holger en Jörg Möller uit Garlitz, dat circa 20 km ten zuidwesten van Hagenow in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ligt.
De moeder van Gradient is de vos staatspremiemerrie Königskind Meckl (1989, V. Kogani II Meckl) en tweede moeder is de vos staatspremiemerrie Gazania Meckl (1983, V. Guam SAnh).
De Hannoveraanse hengst Goldfisch II Hann (1935, V. Goldammer II Hann) komt vijf keer voor in de pedigree van Gradient. De afstamming van Gradiënt is overwegend Hannoveraans met enige Mecklenburgse inbreng en 6,25 % Engels volbloed.

Gradiënt is in oktober 1996 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek.
In 1997 heeft de hengst in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 20 deelnemende hengsten is Gradiënt op de achtste plaats geëindigd.
Gradiënt is tot en met 2002 beschikbaar geweest voor de fokkerij, maar van zijn prestaties in de fokkerij is weinig bekend.
In de jaren 1998 – 2000 is de hengst uitgebracht in gestandaardiseerde springwedstrijden en heeft een winsom van € 1.004.

 

25.2. Genuine DE 433339006802 Oldbg

Genuine Oldbg (V. Gragenit Oldbg) is een bruine hengst die in 2002 is geboren. De hengst is gefokt door Michelle Hunt uit Lebanon, dat in de staat Oregon in de Verenigde Staten ligt.
De moeder van Genuine is de Engels volbloedmerrie Isabeau’s Dream xx (1990, V. Gallant Best xx) en tweede moeder is Dorothys Dream xx (1970, V. Philately xx). Zowel de moeder als de grootmoeder hebben deelgenomen aan rennen in de Verenigde Staten.
In 2007 heeft het stamboek Rheinland-Pfalz-Saar Genuine in de Verenigde Staten goedgekeurd voor de fokkerij. Van zijn prestaties in de fokkerij is geen informatie beschikbaar.

 

26. Grand Amour DE 341410865989 Westf

De bruine hengst Grand Amour Westf (V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 164 cm. Hij is geboren op 25 april 1989 en is gefokt door Stefan Rumann uit Delbrueck, dat ruim tien km ten westen van Paderborn in de deelstaat Nordrhein-Westfalen ligt.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Farina Westf (1984, V. Frühling Westf) en tweede moeder is Sula Westf (1974, V. Sacramento Song xx). Grand Amour is afkomstig uit een Westfaalse moederlijn, maar verder is zijn afstamming vooral Hannoveraans getint. De Hannoveraanse stempelhengst Feiner Kerl Hann (1919, V. Fling Hann) komt acht keer in de afstamming van Grand Amour voor. Gerekend over acht generaties voert de hengst 65,6 % Hnnoveraans bloed, 15,6 % Trakehner- c.q. Oost Pruisisch bloed en 14,1 % volbloed.

Grand Amour is eind 1991 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en hij is begin 1992 erkend door het Beierse stamboek. In 1992 heeft hij in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 40 aan het onderzoek deelnemende hengsten is Grand Amour in de dressuuronderdelen als vijfde en bij de springonderdelen als achtste geëindigd. In de totaalstand is hij vijfde geworden.
In 1994 heeft het Mecklenburgse stamboek Grand Amour goedgekeurd en het ZfdP, en de stamboeken Sachsen-Anhalt en Brandenburg-Anhalt hebben hem erkend.
In 2003 is de hengst verkocht naar Polen waar hij is ingezet voor de fokkerij. In Polen zijn 36 nakomelingen van hem geregistreerd. Hij is in het najaar van 2006 overleden.

In de jaren 1993 – 2000 is de hengst uitgebracht in springwedstrijdenj tot en met klasse M. Hij heeft een winsom van € 2.522.
Eind 2015 heeft Grand Amour in Duitsland een dressuurindex van 73 met een betrouwbaarheid van 88% en een springindex van 96 met een betrouwbaarheid van 86%.
Van zijn Duitse nakomelingen zijn 55 dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek. Eén dochter heeft het predicaat staatspremiemerrie behaald. Voorts zijn tot eind 2015 105 nakomelingen in Duitsland uitgebracht in sportwedstrijden en die hebben samen een winsom van € 52.772.

27. Grandom DE 331310784689 Hann

Grandom Hann (V. Grannus Hann) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is ook bekend onder de naam Grandus. De hengst is op 4 mei 1989 geboren en is gefokt door Heinz Sudowe uit Wallenhorst, dat net en noorden van Osnabrück in de deelstaat Niedersachsen ligt.
De moeder van Grandom is de bruine merrie Domina Hann (1975, V. Domspatz Hann) en tweede moeder is de schimmel staatspremiemerrie Seebotin Hann (1965, V. Senat Hann).
Grandom is een Hannoveraanse hengst met enige inbreng (16,4%) van Trakehner bloed en, gerekend over acht generaties, slechts 1,6 % Engels volbloed. In de moederlijn komt de hengst Dömitz Hann (1944, V. Dollart Hann) twee keer voor.

Grandom is onder de nam Grandus op 2 mei 1992 goedgekeurd door het Belgische Warmbloed Paardenstamboek (BWP). Eind 1992 heeft hij in België deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. De hengst is tot en met 1995 in België voor de fokkerij gebruikt.
In december 1995 hebben het Hannoveraanse- en het Brandenburgse stamboek de hengst goedgekeurd. Grandom is in 1996 en 1997 in Duitsland voor de fokkerij gebruikt en is daarna verkocht naar de Verenigde Staten. Daar is hij goedgekeurd door de Canadian Sport Horse Association (CSHA), Canadian Warmblood Horse Breeders Association (CWHBA) en het Oldenburg International stamboek.

In Belgie is de hengst in springwedstrijden over 140 cm uitgebracht en ook in de Verenigde Staten heeft hij successen in de springsport behaald.
Het BWP heeft 69 nakomelingen van de hengst geregistreerd.

 

28. Grannus Ass DE 331310735489 Hann

De vos hengst Grannus Ass Hann (V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 166 cm. Hij is geboren op 19 januari 1989 en is gefokt door Wilhelm Bollhorst uit Wetschen, dat bij Diepholz in de deelstaat Niedersachsen ligt.
De moeder van Grannus Ass is de bruine merrie Asswana Hann (1980, V. Akzent II Hann) en tweede moeder is de bruine Carta Hann (1976, V. Cardinal xx).
Grannus Ass is een Hannoveraanse hengst met 27,3 % volbloed en 20,3 % Trakehner bloed in de aderen.

De hengst is in november 1991 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en het Baden-Württembergse stamboek en heeft in 1992 in Marbach deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij heeft het onderzoek beëindigd als negende van 45 deelnemende hengsten.
Grannus Ass is tot en met 2002 actief geweest in de fokkerij.
In de jaren 1994 – 2000 is hij regelmatig uitgebracht in springwedstrijden tot op M niveau. De hengst heeft een winsom van
€ 1.247.

Eind 2015 heeft Grannus Ass een dressuurindex van 82 met een betrouwbaarheid van 87 % en een springindex van 100 met een betrouwbaarheid van 83 %.
Van Grannus Ass zijn 36 dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en één van hen is staatspremiemerrie geworden. Tot eind 2015 zijn 194 nakomelingen uitgebracht in de sport. Hun gezamenlijke winsom is € 65.085.
Van de nakomelingen is Gucciqueen Hann, 1999, merrie, MV. Wanderer Hann door Moh’d Shafi H. Al Rumaithi (UAE) in internationale springconcoursen uitgebracht.

 

29. Guldenburg DE 341410846689 Westf

Guldenburg Westf (1989, V. Grannus Hann) is een zwarte hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is gefokt door Heinrich Benning uit Billerbeck, dat 25 km ten westen van Münster in de deelstaat Nordrhein-Westfalen ligt.
De moeder van Guldenburg is de zwartbruine merrie Rosinante Westf (1085, V. Rosenkavalier Westf).
Tweede moeder is de donkerbruine staatspremiemerrie Famosa Westf (1967, V. Firnus Westf), die ook de moeder is van de hengst Rubin Westf (1981, V. Realist Westf) en de tweede moeder is van de hengst Quattro Westf (1987, V. Quel Bonheur II SF).
Guldenburg komt uit een Westfaalse moederlijn met veel Hannoveraanse inbreng. Mede door vader Grannus bepaalt het Hannoveraanse bloed in de eerste acht generaties 65,6 % van de genen van Guldenburg. Het Westfaalse bloed is goed voor een bijdrage van 14,8 % en het Trakehner bloed levert 14,1 %. Guldenburg heeft een volbloedpercentage van 3,9 %.

De hengst is in februari 1992 goedgekeurd door het Beierse stamboek. Hij heeft in het najaar van 1992 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen en heeft daar zeer matig gepresteerd. Hij behaalde 77,89 punten en kwam daarmee op de 43e plaats van de 55 deelnemende hengsten.
In de jaren 1993 – 1999 is de hengst tot op M niveau uitgebracht in de springsport. Guldenburg heeft een winsom van € 629.

Eind 2015 heeft de hengst een springindex van 97 met een betrouwbaarheid van 71%. Vijf dochters van Guldenburg zijn als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en tot eind 2015 zijn twaalf nakomeling uitgekomen in sportwedstrijden. Samen hebben ze een winsom van € 4.671.

 

30. Herannus DE 333330745189 Oldbg

De bruine hengst Herannus Oldbg (V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 169 cm. Hij is geboren op 6 februari 1989 en is gefokt door Willi Sloot uit Osterwald, dat circa 10 km ten noorden van Nordhorn in de deelstaat Niedersachsen ligt.
De moeder van Herannus is de bruine merrie Citana II Oldbg (1983, V. Sendbote Hann). Tweede moeder is de bruine Citana Oldbg 91978, V. Bilbao x), die ook de moeder is van de hengst Wolgatraum Oldbg (1985, V. Woronesch Hann).
Herannus komt uit een Oostfriese moederstam waar Hannoveraans- en Arabisch bloed aan is toegevoegd. Gerekend over acht generaties heeft Herannus een bloedopbouw die bestaat uit 55,5 % Hannoveraans bloed, 16,4 % Trakehner bloed en 18 % volbloed. Het volbloed aandeel bestaat voor het merendeel uit Arabisch bloed. De hengst voert 7,8 % klassiek Oostfries bloed.

Herannus is in november 1991 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. In 1992 is de hengst door het KWPN aangewezen voor deelname aan het verrichtingsonderzoek. Volgens publicatie van het KWPN is Herannus een voldoende rijtypisch gebouwde hengst met voldoende formaat, maar waarvan de hals langer zou mogen zijn.
In het verrichtingsonderzoek in Ermelo blijkt Herannus een matige aanleg te hebben als dressuurpaard en voldoende aanleg als springpaard. Hij wordt na het onderzoek via de herkeuringscommissie ingeschreven in het stamboek.
In 1994 is de eerste jaargang veulens van Herannus beoordeeld en daarover heeft het KWPN gerapporteerd dat het een collectie goed ontwikkelde, lang gelijnde veulens betrof die meer souplesse zouden moeten hebben.
In het najaar van 1997 is Herannus gecastreerd.
Het KWPN heeft 159 veulens van de hengst geregistreerd. Eind 2015 heeft Herannus een dressuurindex van 63 met een betrouwbaarheid van 64 % en een springindex van 86 met een betrouwbaarheid van 75 %. Uit het genetisch profiel dat het KWPN heeft gepubliceerd blijkt dat de nakomelingen van Herannus vaak een strakke rug en een korte galop hebben.
Van de nakomelingen van Herannus is de merrie Mignon KWPN (1994, MV. Paradox SF) onder de naam Minka’s Diamond door Emile Tacken (NED) in internationale springwedstrijden uitgebracht.

 

31. Germany DE 331310734890 Hann

Germany Hann (1990, V. Grannus Hann) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 168 cm. De hengst is gefokt door prof. dr. Karl-Heinz Böhm uit Hannover.
De moeder van de hengst is de bruine staatspremiemerrie Levade Hann (1971, V. Lions xx) en tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Donja Hann (1967, V. Dominik Hann).
Germany is afkomstig uit een moeder die 50% volbloed voert. Samen met het volbloedaandeel dat vader Grannus inbrengt, komt Germany op een volbloedaandeel van 26,6 %. Verder voert de hengst 55,5 % Hannoveraans bloed en 16,4 % Trakehner bloed.

Germany heeft in het voorjaar van 1995 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 32 deelnemende hengsten is hij in dat onderzoek 10e geworden in de dressuurindex en 20e in de springindex. Op de totaalstand nam Germany de 13 plaats in.
In mei 1995 heeft het Oldenburgse stamboek de hengst goedgekeurd en in december 1996 heeft ook het Hannoveraanse stamboek Germany goedgekeurd.
In de jaren 1995 – 2001 is Germany uitgebracht in springwedstrijden. Met Markus Beerbaum (GER) is hij in de klasse S gestart. Germany heeft een winsom van € 2.103.

Eind 2015 heeft de hengst een dressuurindex van 71 met een betrouwbaarheid van 84 % en een springindex van 102 met een betrouwbaarheid van 82 %.
Tot eind 2015 zijn 21 dochters van Germany als fokmerrie opgenomen in een stamboek en daarvan is één dochter staatspremiemerrie geworden.
Van de nakomelingen zijn er 49 uitgebracht in de sport en die hebben samen een winsom van € 69.098.
De meest succesvolle nakomeling is de schimmelmerrie Giardina Hann (1998, MV. Liberty M Oldbg). Zij is dooor haar fokker Peter Baust (GER) aangereden tot S niveau en daarna heeft Jörne Sprehe (GER) de merrie internationaal uitgebracht. De combinatie won o.a. de GP Boedapest 2009. Vanaf het najaar 2011 is de merrie gereden door de Duitse jeugdruiter Philip Houston. Giardina heeft een winsom van € 55.087.

 

32. Gervannus DE 330744190 Oldbg

De donkerbruine hengst Gervannus Oldbg (1990, V. Grannus Hann) heeft de schimmelmerrie Barka Oldbg (1982, V. Barsoi xx) als moeder. Tweede moeder is de bruine Gritta Oldbg (1973, V. Vollkorn xx).
De moeder van Gervannus voert 87,5 % volbloed en 12,5 % Oldenburgs bloed. Met de toevoer van Grannus komt Gervannus op een bloedvoering met 45,3 % volbloed, 35,2 % Hannoveraans, 13,3 % Trakehner- en 6,75 % Oldenburgs bloed.

Gervannus is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en verkocht naar Belgie. Het Belgische sportpaarden stamboek SBS heeft één nakomeling van hem geregistreerd.

33. Geysir DE 331310752590 Hann

Geysir Hann (V. Grannus Hann) is een bruine hengst die in 1990 is geboren. Hij is gefokt door Otto Ahlers uit Osterholz-Scharmbeck, dat enkele kilometers ten noorden van Bremen ligt.
De moeder van Geysir is de bruine merrie Fairplay Hann (1984, V. Fernal Hann) en tweede moeder is de donkerbruine Göteborg Hann (1979, V. Goldstern Hann).
Geysir is een Hannoveraans gefokte hengst met 7,8 % volbloedaandeel . De stempelhengst Gotthard Hann (1949, V. Goldfisch II Hann) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de vijfde generatie.

Geysir is door Stefan Ahlers (GER) vanaf 1994 aangereden in de springsport en in mei 1997 is de combinatie voor het eerst in de klasse S gestart. Van 1998 tot 2005 hebben Hergen en Marten Forkert (GER) de hengst gereden, waarbij vooral in puissanceconcoursen successen zijn behaald. Geysir heeft 15 puissancewedstrijden gewonnen en heeft een winsom van
€ 34.067.
In november 2000 heeft het Hannoveraanse stamboek Geysir goedgekeurd voor de fokkerij. Eind 2015 heeft de hengst een springindex van 114 met een betrouwbaarheid van 70%. Tot eind 2015 zijn zes dochters van Geysir als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en zijn 45 nakomelingen uitgebracht in sportwedstrijden. Zij hebben samen € 21.151 gewonnen.
De zwarte ruin Guy Unknown Hann (2006, MV. Calido I Holst) is door Kai en Moritz Scharffetter (GER) uitgebracht in internationale springwedstrijden. In 2016 is een wedstrijd bij het CSI Leipzig gewonnen.

34. Gio-Granno DE 333330776890 Oldbg

De donkerbruine hengst Gio-Granno Oldbg (V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 166 cm. Hij is geboren op 20 maart 1990 en is gefokt door Harli Seifert uit Löningen, dat halverwege Meppen en Cloppenburg in Niedersachsen ligt.
De moeder van Gio-Granno is de bruine elite staatspremiemerrie Rumina Oldbg (1985, V. Ramino Westf), die ook de moeder is van de hengst Chaccomino Oldbg (2007, V. Chacco-Blue Mecklb) en de tweede moeder is van de hengsten Conterno Grande Oldbg (1995, V. Contender Holst), Couleur Rubin Oldbg (1996, V. Cordalmé Z Oldbg), zijn broer Couleur Rouge Oldbg (2002) en van Congress Oldbg (2006, V. Cornet Obolensky BWP).
Tweede moeder van Gio-Granno is de bruine elite staatspremiemerrie Voila Oldbg (1979, V. Volturno Oldbg).
Gio-Granno komt uit een Oldenburgse moederlijn, maar gerekend over acht generaties wordt zijn genenpatroon vooral bepaald door Hannoveraans bloed (46,1 %), Engels volbloed (19,5 %) en Trakehner bloed (13,3 %). Verder is zijn afstamming opgebouwd uit Holsteins-, Selle Français-, Oldenburgs-, Arabisch volbloed-, Oostfries- en Mecklenburgs bloed.

Gio-Granno is in november 1992 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. In het najaar van 1993 heeft hij in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 44 deelnemende hengsten is hij in de dressuuronderdelen op de 26e plaats gekomen en in de springonderdelen op de achtste plaats. In de totaalstand is hij als 16e geëindigd.
In februari 1994 heeft het Mecklenburgse stamboek Gio-Granno goedgekeurd voor de fokkerij en heeft het Beierse stamboek hem erkend. Later hebben ook de stamboeken van Sachsen-Anhalt, Brandenburg-Anhalt en Oldenburg International Gio-Granno goedgekeurd of erkend. In 2005 is Gio-Granno verkocht naar Frankrijk
en goedgekeurd. Hij is daar tot zijn dood beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Gio-Granno is vanaf 1994 uitgebracht in de springsport. In 1998 is hij voor het eerst gestart in de klasse S. Vanaf het najaar 1999 tot en met 2002 is de hengst in internationale wedstrijden gereden door Franke Sloothaak (GER). In 2000 heeft de combinatie de GP Hamburg en de GP München gewonnen. Gio-Granno heeft een winsom van € 210.961.
Eind 2015 heeft Gio-Granno in Duitsland een dressuurindex van 68 met een betrouwbaarheid van 64 % en een springindex van 116 met een betrouwbaarheid van 82 %.
Tot eind 2015 zijn 30 dochters van de hengst als fokmerrie opgenomen in een stamboek. Eén van de dochters is staatspremiemerrie geworden. Voorts zijn 43 nakomelingen van Gio-Granno in Duitsland uitgebracht in de wedstrijdsport en zij hebben samen € 56.554 gewonnen.
In Frankrijk heeft SIRE 117 nakomelingen van Gio-Granno geregistreerd.

Verschillende Franse nakomelingen van Gio-Granno zijn in internationale springwedstrijden uitgebracht, zoals:

Sacripan la Chapelle SF, 2006, ruin, MV. Naif de la Grange SF, ruiters Marion Modolo Zanotelli (BRA), Sérgio Neuppmann (BRA), Pieter Clemens (BEL), Louise Pavitt (GBR) en David Simpson (IRL);

Serdgio des Nonains SF, 2006, ruin, MV. Elan de la Cour SF, ruiter Fabien Dubreucq (FRA);

Serenade de Mai SF, 2006, merrie, MV. Kessel II SF, ruiters Charlotte Gambin Houri (FRA) en Olivia Derico (CAN);

Shipper du Vermandois SF, 2006, ruin, MV Col Cantu SF, ruiters Eric Lefebvre (FRA) en Jonathan Chabrol (FRA);

Tatoo des Trembles SF, 2007, hengst, MV. Iago C x, ruiter Nicolas Deseuzes (FRA);

Tcherkes de Brunel SF, 2007, ruin, MV. Quito de Baussy SF, ruiter Sylvain Boyeradj (FRA);

Tigrano SF, 2007, ruin, MV. Talent Platière SF, ruiter Guy Martin (FRA), Brice Brassart (FRA), Maxime Harmegnies (FRA), Jules Orsolini (FRA) en Anastasiya Bondarieva (UKR) en

Too Much Sine SF, 2007, ruin, MV. Quidam de Revel SF, ruiter Christophe Hurel (FRA).
Gio-Granno is op 22 april 2013 overleden.

 

35. Glaneur DE 333330725390 Oldbg

Glaneur Oldbg (V. Grannus Hann) is een bruine hengst die op 16 april 1990 is geboren. Hij is gefokt door Franz Timmer uit Hagen, dat tegen de plaats Vechta aan ligt.
De moeder van Glaneur is de bruine merrie Liona Oldbg (1978, V. Löwen As Hann). Liona is ook de tweede moeder van de hengsten Prinz Pablo Oldbg (1993, V. Pablo Westf) en Sun and Fun Oldbg (2001, V. Sunny Boy Oldbg).
Tweede moeder van Glaneur is de bruine staatspremiemerrie Ebela II Oldbg (1970, V. Wallenstein Hann), die ook de moeder is van de hengst Ampezzo Oldbg (1985, V. Almé Star Zweibr).
Glaneur heeft een Oldenburgse moederlijn maar is toch vooral Hannoveraans gefokt. Gerekend over 8 generaties voert Glaneur 60,9 % Hannoveraans bloed met daarnaast 14,1 % Trakehner bloed en 17,2 % volbloed.

Glaneur is in 1994 goedgekeurd door het Belgische Sportpaarden Stamboek, dat in de jaren 1996 – 2006 108 nakomelingen van hem heeft geregistreerd. Het BWP heeft in de jaren 1995 – 2007 tenminste veertien nakomelingen van hem geregistreerd.
In 2015 is de hengst goedgekeurd door het Selle Français. Tot februari 2016 zijn in Frankrijk 47 nakomelingen van Glaneur geregistreerd, maar elf daarvan zijn ook in België geregistreerd.
Glaneur is in 2004 door de Portugees Francisco Moura internationaal uitgebracht in 140 cm springwedstrijden.
Enkele van zijn nakomelingen zijn gestart in internationale springwedstrijden, zoals:

Niabola de Sainte-Hermelle SBS, 1997, merrie, MV. Caprice de Sainte-Hermelle SBS, ruiter Luis Felipe Costa (POR);

Vayrac de Sainte-Hermelle BWP, 1998, hengst, MV. Atilas d’Autan SF, ruiter Rodrigo Lerena (POR) en

Radieuse de Sainte-Hermelle SBS, 2001, merrie, MV. Atilas d’Autan SF, ruiters Antonio Portella Carneiro (POR) en Rafael Dinis Rocha (POR).

Glaneur is op 30 november 2015 overleden.

 

36. Gordius DE 333330748290 Oldbg

De zwartbruine hengst Gordius Oldbg (V. Grannus Hann) is in 1990 geboren.
De hengst is gefokt door Ingrid Bergmann uit Vechta.
De moeder van Gordius is de vos merrie Madonna Oldbg (1986, V. Ramiro As Oldbg) en tweede moeder is de bruine Majolika Oldbg (1978, V. Zeus SF).
Gordius heeft een Oldenburgse moederstam, maar heeft een zeer diverse afstamming met in de eerste acht generaties inbreng van Engels-, Arabisch- en Angloarabisch volbloed, Hannoveraans-, Holsteins-, Trakehner-, Oldenburgs- en Frans bloed.
Gordius voert 24,2 % volbloed en 45,3 % Hannoveraans bloed.

Gordius is in november 1992 goedgekeurd door het ZfdP en is later ook door het Westfaalse stamboek goedgekeurd. In 1993 heeft hij in Münster-Handorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 75 deelnemende hengsten is Gordius 28e geworden in de dressuuronderdelen en 47e in de springonderdelen. In de totaalstand is hij 46e geworden.
Na het verrichtingsonderzoek is Gordius niet meer actief geweest in de fokkerij.

 

37. Granini E DE 333330755990 Oldbg

Granini E Oldbg (V. Grannus Hann) is een donkerbruine hengst die in 1990 is geboren. Hij is gefokt door Ferdi Ostholt uit Warendorf-Vohren in de deelstaat Nordrhein-Westfalen.
De moeder van Granini E is de donkerbruine merrie Goldika Westf (1980, V. Goldlack I Westf) en de tweede moeder is Sirana Westf (1976, V. Sinatra Westf).
Hoewel Granini E een Westfaalse moeder, grootmoeder en overgrootmoeder heeft is zijn afstamming voornamelijk Hannoveraans. Gerekend over acht generaties voert hij 70 % Hannoveraans bloed, 19,5 % Trakehner bloed en 7,8 % volbloed.

Granini E is in november 1992 goedgekeurd door de stamboeken Brandenburg-Anhalt en Sachsen-Anhalt. In het najaar van 1993 heeft hij in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 40 deelnemende hengsten kwam Granini E bij de dressuur op de 31e plaats en bij het springen op de 10e plaats. In de totaalstand nam hij de 23e plaats in.

Eind 2015 heeft Granini E een dressuurindex van 51 met een betrouwbaarheid van 76 % en een springindex van 98 met een betrouwbaarheid van 72%.
Tot eind 2015 zijn 18 dochters van Granini E als fokmerrie opgenomen in een stamboek en zijn 17 nakomelingen gestart in sportwedstrijden. Zij hebben samen een winsom van € 3.161.

 

38. Grannox E DE 341410870490 Westf

De zwarte hengst Grannox E Westf (1990, V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 157 cm. Hij is gefokt door Franz Frye uit Olfen, dat 30 km ten noord van Dortmund in de deelstaat Nordrhein-Westfalen ligt.
De moeder van de hengst is de bruine staatspremiemerrie Panama Westf (1981, V. Paradox I Westf), die ook de moeder is van de hengst Zeppelin Westf (1988, V. Zeus SF).
Tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Dornröschen Westf (1977, V. Damokles Hann).
Grannox E heeft een overwegend Hannoveraanse afstamming hoewel hij uit een Westfaalse moederlijn afkomstig is. De stempelhengst Duellant Hann (1943, V. Dolman Hann) komt drie keer in zijn afstamming voor. Gerekend over acht generaties voert hij 53,9 % Hannnoveraans bloed, 21,1 % volbloed en 16,4 % Trakehner bloed.

Grannox E is in november 1992 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. In het najaar van 1993 heeft hij in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 44 deelnemende hengsten is hij in de dressuuronderdelen zesde geworden en in de springonderdelen 13e. In de totaalstand eindigde Grannox E op de zevende plaats.
Na aflloop van het onderzoek is Grannox E goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en enkele maanden later ook door het stamboek Mecklenburg-Vorpommern.
Later hebben de stamboeken Sachsen-Anhalt en Brandenburg-Anhalt Grannox erkend.
Grannox E is uitgebracht in B dressuur en B springen.

Eind 2015 heeft Grannox E een dressuurindex van 83 met een betrouwbaarheid van 94 % en een springindex van 113 met een betrouwbaarheid van 91 %.
Grannox E heeft met Guiness één goedgekeurde zoon gebracht.
Tot eind 2015 zijn 135 dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek en hebben 278 nakomelingen deelgenomen aan een sportwedstrijd. Zij hebben samen een bedrag van € 171.026 gewonnen.

Eén van de dochters is Great Hope Oldbg (1994, MV. Wodan Hann) en die is de moeder van de schimmel hengst Catalano Oldbg (2002, V. Cassini I Holst). Catalano is goedgekeurd door het DBS en het AES.

De donkerbruine ruin Gran Gesto Oldbg (1995, V. Grannox E Oldbg; MV. Goldstern Hann) is in de jaren 2008 – 2012 met de Canadese amazone Jacqueline Brooks succesvol geweest in internationale Grand Prix dressuurwedstrijden;

 

38.1. Guiness DE 333330055494 Oldbg

Guiness Oldbg (1994, V. Grannox E Westf) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Guiness is gefokt door Bernd Arlinghaus uit Löningen, dat tussen Meppen en Cloppenburg in de deelstaat Niedersachsen ligt.
De moeder van Guiness is de donkerbruine merrie Maren Oldbg (1985, V. Romer Westf) en tweede moeder is de bruine Marina Hann (1975, V. Gardasee x).
Guiness komt uit een van oorsprong Oostfriese merriestam en heeft een zeer gevarieerde afstamming, waar Hannoveraans-, Trakehner- en Westfaals bloed aan is toegevoegd. Daarnaast voert Guiness ruim 22 % Engels- en Arabisch volbloed.

De hengst is vanaf 2000 door Peggy Schulz in de dressuursport uitgebracht en vanaf 2006 is de combinatie uitgekomen in Grand Prix wedstrijden. Guiness heeft een winsom van € 5.862.

In november 2004 is de hengst door de stamboeken Berlin-Brandenburg en Brandenburg-Anhalt goedgekeurd voor de fokkerij.
Tot eind 2015 zijn vier dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek en 15 nakomelingen zijn uitgekomen in de wedstrijdsport. Hun gezamenlijke winsom bedraagt € 1.605.

 

39. Grannus G DE 341413035390 Westf

De zwarte hengst Grannus G Westf (V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 162 cm. Hij is op 25 januari 1990 geboren en is gefokt door Stefan Müller – Lohschulte uit Neuenrade, dat in het noordwesten van het Sauerland ligt.
De moeder van Grannus G is de zwartbruine merrie Fiorella Hann (1978, V. Futuro SF). Tweede moeder is de zwarte Inka Hann (1966, V. Impuls Trak), die ook de moeder is van de hengst Goldan Hann (1971, V. Gotthard Hann).
Grannus G is een Hannoveraans gefokte hengst met invloeden van Trakehnen en Frankrijk.
Gerekend over acht generaties voert de hengst 36,7 % Hannoveraans bloed, 32,8 % Trakehner bloed en 18 % volbloed.
Grannus G is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en door het NRPS. In 2004 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 53 deelnemende hengsten is hij op de 44e plaats geëindigd.
Over de verrichtingen van Grannus G in de fokkerij is geen informatie beschikbaar.

 

40. Grannus-Grande DE 333330769890 Oldbg

Grannus-Grande is een bruine hengst die is gefokt door Alois Paulik uit Hofgeismar, dat ten noorden van Kassel in de deelstaat Hessen ligt.
De moeder van Grannus-Grande is de zwarte merrie Rosalinda Odbg (1982, V. Welt As Oldbg). Tweede moeder is de bruine Rodila Oldbg (1972, V. Furioso II SF), die ook de moeder is van de hengst Weltstar Oldbg (1979, V. Weltmeister Hann), die is goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek.
De Franse hengst Furioso II (1965, V. Furioso xx) is zowel grootvader als overgrootvader van de merrie Rosalina, waardoor Furioso II 18,8 % van het genenpatrooon van Grannus-Grande bepaalt. Gerekend over acht generaties voert de hengst daarnaast 46 % Hannoveraans bloed en heeft hij een volbloedpercentage van 21,1.

Grannus-Grande is in november 1992 goedgekeurd door het ZfdP en is erkend door het Westfaalse stamboek. In het najaar van 1993 heeft hij in Münster-Handorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek, waar hij de 42e plaats bereikte van de 75 deelnemende hengsten. Van 1994 tot 2000 is de hengst uitgebracht in springwedstrijden . In 2000 is hij een keer geplaatst in de klasse S. Hij heeft een winsom van € 1.558.
Twee nakomelingen van de hengst zijn uitgebracht in de sport en hebben samen een winsom van € 3.892.

 

41. Granus B DE 333330470590 Oldbg

De zwarte hengst Granus B Oldbg (V. Grannus) heeft een stokmaat van 166 cm. Hij is in 1990 geboren en is gefokt door Rainer Jung uit Stebach, dat bij Neuwied in het noorden van de deelstaat Rheinland-Pfalz ligt.
De moeder van Granus B is de donkerbruine merrie Hera Zweibr (1978, V. Anker Westf) en tweede moeder is Heike Zweibr (1962, V. Wildschütz OF).
Granus B komt uit een Oostfriese moederlijn die niet verder terug loopt dan 1952.
Gerekend over acht generaties voert hij 14 % volbloed en 46 % Hannoveraans bloed.
De hengst heeft in het najaar van 1993 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen, waar hij met 82.77 punten matig presteerde. Van de 40 deelnemende hengsten is hij in de dressuuronderdelen als 32e geëindigd en in de springonderdelen als 31e.
Een jaar later heeft hij in München-Riem aan een vergelijkbaar onderzoek deelgenomen, waar hij veel beter presteerde en 125,30 punten behaalde. Van de 36 deelnemende hengsten eindigde hij op de 3e plaats.
Na afloop van het onderzoek is de hengst goedgekeurd door het Beierse stamboek en in januari 1995 is hij ook goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Van zijn prestaties in de fokkerij is weinig bekend.

 

42. Grasco DE 333330751890 Oldbg

Grasco is een vos hengst met een stokmaat van 170 cm. Hij is geboren op 25 februari 1990 en is gefokt door Rudolf Meier uit Emstek, dat bij Cloppenburg in de deelstaat Niedersachsen ligt.
Grasco is een broer van de hengst Granius Oldbg (1992, zie hfdst. 66).
De moeder van beide hengsten is de vos merrie Walide Oldbg (1985, V. Argentinus Hann). Zij is ook de moeder van de hengst Carinus Oldbg (2004, V. Carry Gold Holst).
Tweede moeder van Grasco is de vosmerrie Waldamme Westf (1981, V. Damokles Hann).
Grasco is Hannoveraans gefokt. In zijn afstamming komen de stempelhengst Duellant Hann (1943, V. Dolman Hann) en de hengst Futurist I Hann (1933, V. Flak Hann) ieder vier keer voor.
Gerekend over acht generaties voert Grasco 68,75 % Hannoveraans- en 18,75 % Trakehner bloed. De hengst voert 7,8 % volbloed.

Grasco is in november 1992 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. In het najaar van 1993 heeft Grasco in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 53 deelnemende hengsten is hij bij de dressuuronderdelen 37e geworden en in de springonderdelen 23e. In de totaalstand bereikte Grasco de 32e plaats.
In februari 1997 is Grasco ook goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. De hengst is tot en met 2012 actief geweest in de fokkerij.
Grasco is in de jaren 1998 – 2002 door Sascha Gajos (GER) uitgebracht in S spring-wedstrijden in Duitsland en heeft een winsom van € 12.019.

Eind 2015 heeft Grasco een dressuurindex van 85 met een betrouwbaarheid van 85 % en een springindex van 118 met een betrouwbaarheid van 84 %.
Tot eind 2015 zijn 26 dochters van Grasco als fokmerrie opgenomen in een stamboek. Drie dochters zijn gekroond tot staatspremiemerrie en 93 nakomelingen zijn uitgebracht in sportwedstrijden. Samen hebben die een winsom van € 123.482.

Nakomelingen van Grasco die in internationale sportwedstrijden zijn gestart zijn:

Grasco’s Gracioso Westf, 1998, ruin, MV. Laurin Holst is door de ruiters Anita Sande (GER), Bernd Schulze Topphoff (GER) en helena Torstensson (SWE) uitgebracht in springconcoursen. De ruin heeft een winsom van circa € 35.000;

Grand Filou 78 Westf, 1999, ruin, MV. Silvester Holst, is door Alexandra Heinzmann (GER) en Victoria Mükker (GER) gestart in springconcoursen. Grand Filou heeft een winsom van € 24.821;

Johnny Blunt Westf, 2000, ruin, MV. Silvester Holst, is door Denis Lynch (IRL), Thomas Holz (GER) en Takamishi Mashiyama (JPN) uitgebracht in springwedstrijden. Mashiyama heeft in 2015 de Grand Prix Kakegawa Tsumagoi gewonnen (2.900.000 JPY). Johnny Blunt heeft een winsom van meer dan € 50.000.

 

43. Gratulant DE 331310764290 Hann

De bruine hengst Gratulant Hann (V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 168 cm. De hengst is op 20 maart 1990 geboren en is gefokt door Josef Tieben uit Haren, dat circa 10 km ten noorden van Meppen in de deelstaat Niedersachsen ligt.
De moeder van Gratulant is de bruine merrie Ariane Hann (1985, V. Argentinus Hann) en tweede moeder is de vos Wendy Hann (1981, V. Wendland II Hann).
Gratulant komt uit een Hannoveraanse moederlijn en heeft een overwegend Hannoveraanse afstamming waar via de hengst Absatz Hann (1960, V. Abglanz Trak) Trakehner bloed is ingebracht.
Gerekend over acht generaties voert Gratulant 71,1 % Hannoveraans bloed en en 19,5 % Trakehner bloed. Voorts voert de hengst 7,8 % volbloed.

Gratulant is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en in mei 1993 door het BWP en later door het SBS.
Voor zover bekend heeft Gratulant alleen in België gedekt. Het BWP heeft tenminste vijftien nakomelingen geregistreerd en het SBS zes.
Van de nakomelingen is de bruine ruin Titanic de Bruyeres SBS (2003, MV. Gexico SF) door Cherlene Donnay (BEL) in internationale springwedstrijden uitgebracht.

 

44. Le Grannus Metodo Hann (1990)

Le Grannus Metodo Hann is in 1990 geboren in BrazilIë. Hij heeft een stokmaat van 167 cm.
De moeder is de schimmelmerrie Sarissa Hann (1984, V. Salut Hann). Tweede moeder is de donkerbruine Candida Hann (1971, V. Cardinal xx).
Le Grannus Metodo heeft een Hannoveraanse moederlijn en voert, mede door vader Grannus, 61.7 % Hannoveraans bloed. en 18,75 % Trakehner bloed. Verder is 18% van het bloedpatroon bepaald door Arabisch- en Engels volbloed.
In 1994 is de hengst gepresenteerd op de eerste bezichtiging van de KWPN-hengstenkeuring en daarna naar Brazilie verkocht, waar hij is goedgekeurd voor de fokkerij.
De hengst is in internationale springwedstrijden uitgebracht en is op 11 december 2015 verleden.
Het Braziliaanse stamboek heeft tachtig nakomelingen van Le Grannus Metodo geregistreerd.

 

45. Spangles 90 000914 Hann

De zwartbruine hengst Spangles Hann (V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 165 cm. Hij is geboren op 14 maart 1990 en is gefokt door Wilhelm Broeker.
De moeder van Spangles is de vos merrie Warina Maria Hann (1985, V. Wendland II Hann). Tweede moeder is de vos staatspremiemerrie Adira Hann (1977, V. Aderlass Hann), die ook de tweede moeder is van de hengst Mclaren Württ (1993, V. Matcho Son Hann).
Spangles heeft een vrijwel geheel Hannoveraanse afstamming. Gerekend over acht generaties voert hij 75,8 % Hannoveraans- en 18,0 % Trakehner bloed. De rest van zijn bloedopbouw bestaat uit volbloed (4,7 %) en oud Mecklenburgs bloed (1,5 %).
Spangles is verkocht naar Groot Brittannië en is geregistreerd door het Anglo European Studbook. Het AES heeft twee nakomelingen van Spangles geregistreerd, waaronder de in het hulpboek opgenomen bruine hengst Ribbleside Grandi AES (1993). Het AES heeft van Ribbleside Grandi vier nakomelingen geregistreerd.

 

46. Geraldini DE 333330750291 Oldbg

Geraldini Oldbg (V. Grannus Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 167 cm.
Hij is in 1991 geboren en is gefokt door Franz-Josef Hasenkamp uit Goldenstedt, dat te noordoosten van Vechta in de deelstaat Niedersachsen ligt.
Geraldini is een broer van de hengst Graf Rossini S Hann (1989, zie hfdst. 24). De moeder van beide hengsten is de vos Rosita Hann (1983, V. Rossini Westf) en tweede moeder is Madame Hann (1968, V. Maigraf xx).
Geraldini is Hannoveraans gefokt met inbreng van 18,75 % volbloed, 16,4 % Trakehner bloed en 12,5 % Westfaals bloed.

Geraldini is in februari 1995 als vierjarige hengst goedgekeurd door het ZfdP. In het najaar van 1995 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 50 deelnemende hengsten werd hij 28e bij de dressuuronderdelen en 13e bij de springonderdelen. In de totaalstand is hij op de 22e plaats terecht gekomen.
In januari 1996 heeft het stamboek Sachsen-Anhalt Geraldini erkend.
Geraldini is in 1998 voor het laatst in Duitsland beschikbaar geweest voor de fokkerij. Eind 1999 is de hengst verkocht naar Zweden en in 2000 is hij goedgekeurd door het Zweedse stamboek.
Vanaf 1995 is Geraldini uitgebracht in springwedstrijden en in juni 1998 is hij voor het eerst in de klasse S uitgekomen. Hij heeft een winsom van € 6.849

Voor de fokkerij in Duitsland is Geraldini niet van betekenis geweest. Van zijn nakomelingen zijn er 24 uitgebracht in sportwedstrijden en samen hebben die een winsom van € 4.724.
In 2000 heeft hij in Zweden 5 merries gedekt en daaruit is één veulen geregistreerd.

 

47. Glaucus DE 331310786191 Hann

De donkerbruine hengst Glaucus Hann (V. Grannus Hann) is gefokt door Bernhard Menke uit Lengerich, dat 10 km ten oosten van Lingen in de deelstaat Niedersachsen ligt.
De moeder van Glaucus is de bruine staatspremiemerrie Agentin Hann (1983, V. Akzent I Hann) en tweede moeder is de bruine Adlerdirndl Hann (1969, V. Adlerfarn II Hann). Adlerdirndl is ook de tweede moeder van de hengst Adroit Hann (1984, V. Akzent I Hann).
De moederlijn van Glaucus is Hannoveraans en ook de overige afstamming van de hengst is overwegend Hannoveraans. Gerekend over acht generaties bestaat de afstamming van Glaucus voor 59,4 % uit Hannoveraans bloed, voor 22,7 % uit Trakehner bloed en voor 16,4 % uit volbloed.
Glaucus in in november 1993 goedgekeurd door het ZfdP. In de jaren 1995 tot en met 1998 is Glaucus in de springsport opgeleid tot S niveau.
Over zijn verdere prestaties in de fokkerij en de sport is geen informatie beschikbaar.

 

48. Glorial DE 333330704791 Oldbg

Glorial Oldbg (V. Grannus Hann) is een zwarte hengst die in 1991 is geboren. Hij is gefokt door Wilhelm Brundiers uit Löningen, dat tussen Meppen en Cloppenburg in de deelstaat Niedersachsen ligt.
De moeder van Glorial is de vos merrie Diana II Oldbg (1977, V. Escorial Trak) en tweede moeder is de donkerbruine Diana Oldbg (1973, V. Bucephalos xx).
Glorial is afkomstig uit een oude Oldenburgse moederstam. Gerekend over acht generaties is de afstamming van de hengst opgebouwd met 34,4 % Trakehner bloed, 34,4 % Hannoveraans bloed en 18,75 % volbloed.

Glorial heeft in 1995 in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 34 deelnemende hengsten is Glorial in de dressuuronderdelen 24e geworden en bij de springonderdelen 27e.
In de jaren 1999 – 2004 is de hengst door verschillende ruiters in de springsport uitgebracht. Hij is enkele keren in de klasse S gestart en heeft een winsom van € 2.615.

Van Glorial zijn twee dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en vijf nakomelingen zijn in Duitsland gestart in sportwedstrijden. Samen hebben die een winsom van € 13.492.
De ruin GlocontoZang (1998, MV. Continue Oldbg) is door Pedro Yrigoyen (MEX) en Antonio Maurer (MEX) in internationale springwedstrijden uitgebracht.

 

49. Golden Grannus DE 333330704591 Oldbg

De vos hengst Golden Grannus Oldbg (V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 163 cm. Hij is op 26 april 1991 geboren en is gefokt door Heino Sosath uit Lemwerder, dat net ten noorden van Bremen op de linkeroever van de Weser ligt.
De moeder van Golden Grannus is de zwartbruine staatspremiemerrie Heidesonne Oldbg (1986, V. Furioso II SF) en tweede moeder is de donkerbruine Heide II Oldbg (1972, V. Adrian xx).
Golden Grannus is afkomstig uit een Oldenburgse moederstam. In zijn Oldenburgse afstamming is in de laatste generaties via Adrian xx en Furioso II SF een flinke portie volbloed ingebracht en Grannus voegt daar vooral Hannoveraanse genen aan toe.
Gerekend over acht generaties voert Golden Grannus 33,6 % Hannoveraans bloed en 32,0 % volbloed.

Golden Grannus is in 1994 goedgekeurd door het NRPS en is tot en met 1998 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Het KWPN heeft veertien nakomelingen van de hengst in register A of B geregistreerd.
Van de nakomelingen is de vos ruin Golden Grannus NRPS (1995, MV. Notaris KWPN) door Carlos Bosch Cebrian (ESP), Alberto Harari (MEX) en Fouad Larhrissi (MAR) in internationale springconcoursen uitgebracht.

 

50. Gramento DE 333330735691 Oldbg

Gramento Oldbg (V. Grannus Hann) is een zwarte hengst die op 12 februari 1991 is geboren. Hij is gefokt door Fritz Linse uit Duingen, dat 50 km ten zuiden van Hannover in de deelstaat Niedersachsen ligt.
De moeder van Gramento is de zwartbruine merrie Schladix Holst (1980, V. Sacramento Song xx) en tweede moeder is de bruine merrie Felda Holst (1969, V. Fokus II Holst).
De afstamming van Gramento is een bundeling van Holsteins-, Trakehner- en Hannoveraans bloed met een behoorlijke scheut volbloed.
Gerekend over acht generaties voert Gramento door toedoen van zijn vader 33,6 % Hannoveraans bloed. Via vader en moeder is de afstamming voorzien van 19,5 % Trakehner bloed en vooral via de moeder heeft Gramento 28,1 % volbloed en 17,2 % Holsteins bloed.
Gramento is in januari 1994 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. In 1995 heeft hij in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 34 deelnemende hengst is hij in de dressuuronderdelen 18e geworden en in de springonderdelen zevende. In de totaalstand heeft Gramento het onderzoek als 15e beëindigd.
In de jaren 1995 – 1999 is de hengst uitgebracht in de springsport, waarbij hij in 1999 in de klasse S is gestart. Hij heeft een winsom van € 3.964.
Uit de Duitse periode van Gramento zijn acht fokmerries en tien sportpaarden overgebleven. De sportpaarden hebben in Duitsland samen € 13.422 gewonnen.

In de jaren 2005 – 2013 is Gramento in Frankrijk ingezet in de fokkerij en dat heeft geresulteerd in 78 geregistreerde nakomelingen, waaronder de hengst Tigano de Claids SF (2007).

 

50.1. Tigano de Claids SF (2007)

De zwarte hengst Tigano de Claids SF (V. Gramento Z) is op 12 juni 2007 geboren. Hij is gefokt door Fanny en Jean-Luc Launey uit St. Patrice de Claids, dat 25 km ten noordwesten van Saint Lô in Normandie in Frankrijk ligt.
De moeder is de bruine merrie Jenny de l’Ury SF (1997, V. Dingo du Sapin SF) en tweede moeder is de vos Balaika du Quesnay SF (1989, V. Quignon du Moulin SF).
Tigano de Claids is een hoog in het bloed staande hengst uit een Franse moederstam. Hij voert 47,5% Engels volbloed en 2,5 % Arabisch volbloed.
De Franse organisatie SIRE heeft vier nakomelingen van de hengst geregistreerd.

 

51. Grand Master DE 333330718091 Oldbg

Grand Master Oldbg (V. Grannus Hann) is een zwarte hengst met een stokmaat van 170 cm. Hij is geboren op 3 juli 1991 en is gefokt door Heinz Weyermann uit Kreuzau, dat 25 km ten oosten van Aachen in de deelstaat Nordrhein-Westfalen ligt.
De moeder van Grand Master is de donkerburine merrie Wianna III Oldbg (1982, V. Löwen As Hann) en tweede moeder is de zwartbruine Wianna Oldbg (1975, V. Nachtflug xx).
Grand Master is een Hannoveraans gefokte hengst die door inbreng van Der Löwe xx, Pik As xx en Nachtflug xx 24,2 % volbloed in zijn pedigree voert.

Grand Master is in juli 1994 goedgekeurd door het ZfdP. In het voorjaar van 1995 heeft hij in Neustadt/Doss deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij presteerde daarin zeer matig en is van de 32 deelnemende hengsten met slechts 59,61 punten op de 30e plaats geëindigd.
Grand Master is in 1998 gestart in L springwedstrijden.
In Duitsland zijn vier nakomelingen van Grand Master uitgebracht in de sport.
In 2004 is Grand Master goedgekeurd door het Poolse Wielkopolska stamboek en het Poolse sportpaarden stamboek. In Polen zijn in de jaren 2005 – 2015 in totaal 28 nakomelingen van de hengst geregistreerd.

 

52. Grand Step DE 331310746791 Hann (Grannus Z)

Grand Step Hann (V. Grannus Hann) is een zwarte hengst met een stokmaat van 167 cm. De hengst is op 2 februari 1991 geboren en is gefokt door Hans Immken uit Groβ Berβen, dat 15 km ten noordoosten van Meppen in de deelstaat Niedersachsen ligt.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Lutana Hann (1985, V. Lungau Hann) en tweede moeder is de bruine Agentin Hann (1980, V. Argentan I Hann).
Grand Step is een Hannoveraans gefokte hengst met, gerekend over acht generaties, 18,0 % Trakehner bloed en 9,4 % volbloed.

De hengst is in november 1993 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en is ook goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en het Beierse stamboek. In de jaren 1994 – 1996 is hij onder de naam Grannus Z op de stoeteriij Zangersheide ingezet voor de fokkerij.
In 1997 en 1998 is de hengst in Oostenrijk voor de fokkerij beschikbaar geweest.

In het najaar van 1997 heeft Grand Step in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 33 deelnemende hengsten is Grand Step in de dressuuronderdelen 22e geworden en in de springonderdelen met een extreem hoog puntenaantal van 130,68 tweede. In de totaalstand heeft hij 118,41 punten behaald.
In de jaren 1999 – 2001 heeft de hengst in Tsjechië gestaan.
In Duitsland zijn vier nakomelingen van de hengst als fokmerrie in een stamboek opgenomen en tot eind 2015 zijn 27 nakomelingen uitgebracht in de sport. Zij hebben gezamenlijk een winsom van € 21.908.
In Duitsland is de zoon Vive la Vie Jag Oldbg (1997) goedgekeurd en in Tsjechië is de hengst Grand Step Kolacek CZWB (2000) goedgekeurd. Het KWPN heeft acht nakomelingen van Grand Step geregistreerd.

Enkele nakomelingen van Grand Step zijn in de internationale springsport uitgebracht:
de bruine ruin Granziano 5 Oldbg (1998, MV. Rock Z) is door Christoph Kauffmann (GER) uitgebracht en

de bruine ruin Glamour for Ever OS (2004, MV. Ephebe for Ever SF) is door Imantas Grikienis (LTU) gereden en

de bruine ruin Antrax AES (2006, MV. Aventyno Z Oldbg) is door Karolina Vogdanou (GRE) en Matteo Giunti (ITA) gestart.

 

52.1. Vive la Vie Jag Oldbg (1997)

De zwarte hengst Vive la Vie Jag Oldbg (V. Grand Step Oldbg) heeft een stokmaat van 168 cm. Hij is in 1997 geboren en is gefokt door Paul Schockemöhle uit Steinfeld, dat bij Diepholz in de deelstaat Niedersachsen ligt.
De moeder van Vive la Vie Jag is de zwartbruine merrie Silja Oldbg (1991, V. Silvio I Oldbg). Tweede moeder is de donkerbruine Wanja Hann (1977, V. Wettstreit Hann), die ook de tweede moeder is van de hengst Stakkatio Hann (2004, V. Stakkato Hann).
Vive la Vie Jag is Hannoveraans gefokt. Gerekend over acht generaties voert hij 18 % volbloed.
De hengst is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en is daarna via veehandel Musterd b.v. uit Hooge Zwaluwe verkocht naar Portugal. De hengst is op 1.60 m niveau uitgebracht in de springsport en is ingezet in de Portugese fokkerij.

 

52.2. 2854 Grand Step Koláček CZWB (2000)

Grand Step Koláček is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 170 cm. Hij is op 9 april 2000 geboren en is gefokt door Radovan Koláček uit Střítež nad Ludinou, dat circa 40 km ten oosten van Olomouc in Tsjechië ligt.
De moeder van de hengst is de merrie Venezia CZWB en tweede moeder is de vos merrie Venezuela Trak (1974, V. Singapur xx).
De hengst is goedgekeurd door het Tsjechische warmbloed paardenstamboek. Hij heeft in 2003 het Tsjechische verrichtingsonderzoek van 100 dagen in Pisek gewonnen.
In de jaren 2005 -2012 heeft het stamboek 43 nakomelingen van de hengst geregistreerd.

 

53. Grannex DE 341411196391 Westf / 91.001076 AES

De bruine hengst Grannex Westf (V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 165 cm. Hij is op 17 juni 1991 in Nederland geboren.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Anna Tevka Holst (1986, V. Landgraf I Holst), die ook de moeder is van Grannex’broer Germanikus Westf (1992, zie hfdts. 60) en van de hengst Consuelo Holst (1997).
Tweede moeder van Grannex is de bruine Nandura Holst (1976, V. Romantiker Holst). Zij is ook de moeder van de hengst PS Pamiro Westf (1991, V. Pilot Westf) en de tweede moeder van de hengst Calino Holst (1991, V. Calando I Holst).
Grannex komt uit een Holsteinse moederstam maar door de inbreng van zijn vader is het Hannoveraanse bloed in zijn afstamming het sterkst vertegenwoordigd. Gerekend over acht generaties voert Grannex 33,6 % Hannoveraans bloed, 29,7 % volbloed en 21,9 % Holsteins bloed.

Grannex is goedgekeurd door het Anglo European Studbook en is op de Whorridge Stud van de familie Bleekman in Cullomton in het Engelse graafschap Devon beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Grannex is in april 2012 aan koliek overleden.
Het AES heeft 180 nakomelingen van Grannex geregistreerd.

Verschillende nakomelingen zijn in internationale eventing wedstrijden uitgekomen:

Scarlet AES, merrie, 1996, MV. Legal Eagle xx, is door Susanne Bredero(NED) in diverse CCI*-wedstrijden gestart;

Granntevka Prince AES, ruin, 2000, MV. Prince of Peace xx, is door Lucy McCarthy (GBR) en Janou Bleekman (NED) uitgebracht.
Lucy McCarthy heeft met Granntevka Prince het CCI***Blenheim 2009 gewonnen en id tweede geworden in het CIC*** Burnham Market 2008. Janou Bleekman heeft met Granntevka Prince in 2014 het CCIJ* in Raothat gewonnen ;

Duke of Axbridge AES, ruin, 2004, MV. Bustineto xx, is door Xavier Traisnel (FRA), Yann Demirdjian (FRA), Padraig McCarthy (IRL) en Alexander Bragg (GBR) uitgebracht en

Isaac Newton SHBGB, ruin. 2007, MV. Jumbo SHBGB, is door Joanna Rimmer (GBR) uitgebracht.
De ruin Apex AES (2004, MV. Quidam de Revel SF) is door Harley Schwab (USA), Macella O’Neill (USA) en Harley Brown (AUS) in internationale springconcoursen uitgebracht.

 

54. Grannusch Esc DE 333330251191 Oldbg

Grannusch ESC Oldbg (V. Grannus Hann) is een zwartbruine hengst. Hij is in 1991 geboren en is gefokt door Franz-Josef Jansen uit Erkelenz, dat net ten zuiden van Mönchengladbach in de deelstaat Nordrhein-Westfalen ligt.
De moeder van Grannusch ESC is de bruine merrie Elastic Rhein (1985, V. Ehrensold Westf) en tweede moeder is de bruine Lady Lorna Holst (1974, V. Marlon xx).
Grannusch ESC komt uit een Holsteinse moederstam, maar zijn afstamming is voornamelijk uit Hannoveraans bloed opgebouwd. Gerekend over acht generaties bestaat zijn pedigree voor 58 % uit Hannoveraans bloed, voor 14 % uit Holsteins bloed, 14 % Trakehner bloed en 14 % volbloed.

Grannusch ESC is in januari 1994 goedgekeurd door het Rheinlands stamboek. In het najaar van 1994 heeft hij in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. In dat onderzoek eindigde Grannusch van de 36 deelnemende hengsten op de 27e plaats.
In 1996 en 1997 is de hengst actief geweest in de fokkerij in Zwitserland. Later is de hengst verkocht aan R.H.J. Vrolijken uit Wezep en is hij onder de naam Coelenhagen’s Grannusch in de sport uitgebracht.
In Duitsland zijn vier dochters van Grannusch ESC als fokmerrie ingeschreven in een stamboek. Tot eind 2015 zijn elf nakomelingen uitgebracht in de sport. Zij hebben samen € 1.141 gewonnen.

 

55. Grawido DE 331310704491 Hann

De zwarte hengst Grawido Hann (V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 163 cm. De hengst is gefokt door Otto Kleine uit Warmsen, dat 25 km ten noorden van Minden in de deelstaat Niedersachsen ligt.
De moeder van Grawido is de vos merrie Wanessa Hann (1980, V. Winnetou Hann) en tweede moeder is de vos Auermühle Hann (1969, V. Tassilo Trak).
Grawido is Hannoveraans gefokt met enige inbreng van Arabisch- en Trakehner bloed. Gerekend over acht generaties voert Grawido 6,25 % volbloed.

Grawido is in 1994 goedgekeurd door het Rheinlands stamboek en heeft in het najaar van 1974 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen, waarbij hij zeer slecht presteerde en van de 53 deelnemende hengsten bij de dressuuronderdelen 51e werd en bij het springen 52e.
In het najaar van 1995 heeft hij in Medingen aan een vergelijkbaar onderzoek deelgenomen, maar zijn prestaties waren ook hier ondermaats. Van de 36 deelnemende hengsten is hij met 65,51 punten op de 33e plaats terecht gekomen. Grawido is tot en met 2012 actief geweest in de fokkerij.
In 1996 is hij aan verscheidene gestandaardiseerde springproeven deelgenomen en daarbij € 848 gewonnen.
Eind 2015 heeft Grawido een dressuurindex van 50 met een betrouwbaarheid van
74 % en en springindex van 88 met een betrouwbaarheid van 70 %. Twee dochters van de hengst zijn als fokmerrie opgenomen in een stamboek en 10 nakomelingen zijn uitgebracht in sportwedstrijden. Zij hebben samen € 3.646 gewonnen.

 

56. Galayo la Silla DE 333330714892 Oldbg

Galayo la Silla Oldbg (V. Grannus Hann) is een zwarte hengst met een stokmaat van 167 cm. De hengst is gefokt door Fritz Linse uit Duingen, dat 50 km ten zuiden van Hannover ligt.
De moeder van Galayo la Silla is de bruine merrie Gilly Hann (1985, V. Genever Hann) en tweede moeder is de bruine Löwendame Hann (1979, V. Löwen As Hann).
Galayo la Silla is een Hannoveraans gefokte hengst. De hengst Goldammer II Hann (1919, V. Goldschläger I Meckl) komt zes keer in de afstamming van Galayo la Silla voor. Gerekend over acht generaties voert Galayo la Silla 58,6 % Hannoveraans bloed en 23,4 % volbloed.
Galayo la Silla is een aantal jaren als fokhengst gebruikt in Mexico en is daarna als hengst actief geweest in Zwitserland.
De hengst is in de jaren 2004 en 2005 internationaal uitgebracht door de Zwitserse amazone Corina Sorg.
In 2008 is Galayo la Silla als hengst erkend door het Oldenburg International stamboek en goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek. In 2010 heeft het Hannoveraanse stamboek de hengst goedgekeurd.
In 2015 is de hengst voor de fokkerij beschikbaar bij stoeterij Grenzland in Eimeldingen, dat in de uiterste zuidwesthoek van Duitsland ligt.
Tot eind 2015 is in Duitsland één dochter van de hengst als fokmerrie opgenomen in een stamboek. Zijn zoon Gallardo Hann (2013) is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek.

 

56.1. Gallardo DE431316547913 Hann

De zwartbruine hengst Gallardo Hann (V. Galayo la Silla Oldbg) is geboren op 28 februari 2013. De hengst heeft een stokmaat van 167 cm.
De moeder van Gallardo is de zwartbruine Contessa Hann (2007, V. Count Grannus Hann) en tweede moeder is de bruine Ballerina (2000, V. Brandenburger Oldbg).
Gallardo heeft een Hannoveraanse afstamming en voert 18,75 % volbloed.

Het Zangersheide stamboek heeft Gallardo in 2016 goedgekeurd voor de fokkerij, nadat het Hannoveraanse stamboek hem niet had goedgekeurd wegens een scheve staartdracht.

 

57. Gambrinus DE 381815440592 Bavar

De donkerbruine hengst Gambrinus Bavar (1992, V. Grannus Hann) is gefokt door Alfred Kling uit Kaltental, dat circa 10 km ten oosten van Kaufbeuren in de deelstaat Beieren ligt.
De moeder van Gambrinus is de donkerbruine merrie Perle Bavar (1988, V. Karim xx) en tweede moeder is Panja Bavar (1978, V. Perlkönig II Westf).
Gambrinus komt uit een moederlijn die ophoudt bij de in 1963 geboren Beierse merrie Pia. De hengst is, vooral door de inbreng van vader Grannus, voornamelijk Hannoveraans gefokt met 25% inbreng van volbloed.

In het najaar van 1995 heeft Gambrinus deelgenomen aan een verrichtings-onderzoek van 100 dagen in München-Riem. Van de 36 deelnemende hengsten eindigde hij bij de dressuur op de 13e plaats en bij het springen op de achtste plaats. In de totaalrangschikking nam hij de tiende plaats in.
Na het onderzoek heeft het Beierse stamboek de hengst goedgekeurd.
Vanaf 1996 is Gambrinus door Peter Haas (GER) uitgebracht in de springsport en vanaf 1999 is de combinatie uitgekomen in de klasse S. In 2005 en 2006 heeft Kristian Kniha (GER) de hengst gereden en in 2007 en 2008 is Tobias Mayer (GER) met de hengst gestart.
Gambrinus heeft 19 overwinningen geboekt in wedstrijden in de klasse S en heeft een winsom van € 37.866.

Eind 2015 heeft Gambrinus een dressuurindex van 76 met een betrouwbaarheid van 85 % en een springindex van 130 met een betrouwbaarheid van 85 %.
Van Gambrinus zijn vier zonen goedgekeurd voor de fokkerij: Grand Pilot I Bavar (1997), Grand Pilot II Bavar (2002), Grand Pilot III R Bavar (2005) en Gambrinus Son Bavar (2006).
Tot eind 2020 zijn 22  dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek en daarvan zijn er twee staatspremiemerrie geworden.
Dochter Iberia R Bavar is de moeder van de goedgekeurde hengst Quevedo R Bavar (2007, V. Quite Capitol Holst).

Tot eind 2020 zijn 72 nakomelingen van Gambrinus uitgebracht in de sport en 17 van hen hebben succes geboekt in de klasse S. Hun gezamenlijke winsom bedraagt € 141.455.

Enkele nakomelingen hebben deelgenomen aan internationale springwedstrijden, zoals:

Grand Pilot I Bavar, hengst (zie hfdst 57.1), 1997, MV. Pilot Westf is onder de naam (Eurocommerce) Pennsylvania door Peter Haas (GER) en Wim en Gerco Schröder (NED) uitgebracht. De hengst heeft in Duitse wedstrijden € 32.847 gewonnen, maar heeft ook successen geboekt in diverse andere landen en

Gimley Bavar, ruin, 2004, MV. Come Well Badwu, is door Arthur Da Silva (SUI), Volkert Naeve (GER), Benit Naeve (GER), Bernd Hofbauer (GER) en Lara Schneucker (GER) uitgebracht.

 

57.1. Grand Pilot I DE 381813344197 Bavar

Grand Pilot I Bavar (V. Gambrinus Bavar) is een bruine hengst met een stokmaat van 170 cm. Hij is op 8 april 1997 geboren en is gefokt door Manfred Rudel uit Königsbrunn, dat enkele kilometers ten zuiden van Augsburg in Beieren ligt.
Grand Pilot I is een broer van Grand Pilot II (2002, zie hfdst.57.2.) en Grand Pilot III R (2005, zie hfdst. 57.3.).
De moeder van deze broers is de bruine merrie Goldfee Bavar (1992, V. Pilot Westf) en tweede moeder is de zwarte merrie Goldperle Hann (1980, V. Goldstern Hann).
Grand Pilot I en zijn broers zijn afkomstig uit een Hannoveraanse moederlijn en zijn ook overwegend Hannoveraans gefokt. Gerekend over acht generaties heeft de hengst een volbloedpercentage van 11,7 %.

Grand Pilot I is in het voorjaar van 2000 goedgekeurd door het Beierse stamboek. In het najaar heeft hij in München-Riem deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de vijftien deelnemende hengsten is Grand Pilot I in zowel de dressuuronderdelen als de springonderdelen derde geworden. In de totaalstand is hij op de tweede plaats geëindigd.
In 2004 heeft het Oldenburg International stamboek de hengst goedgekeurd en is de hengst ook gepresenteerd op de KWPN-hengstenkeuring, maar het KWPN heeft de hengst niet goedgekeurd. In 2014 heeft het stamboek Brandenburg-Anhalt de hengst goedgekeurd.
Grand Pilot I is vanaf 2001 door Peter Haas (GER) uitgebracht in de springsport en vanaf 2004 is de combinatie in de klasse S gestart. Vanaf oktober 2004 is Wim Schröder met de hengst, onder de naam Eurocommerce Pennsylvania, in internationale wedstrijden gestart. Later is de hengst overgenomen door zijn broer Ger Schröder. Die combinatie is onder andere in 2009 tweede geworden in de Wereldbekerwedstrijd in Leipzig en is tot en met juli 2011 internationaal uitgekomen.
In september 2015 is de hengst in verband met het faillissement van stal Eurocommerce via een veiling verkocht.

Eind 2015 heeft Grand Pilot I een dressuurindex van 87 met een betrouwbaarheid van 77 % en een springindex van 139 met een betrouwbaarheid van 77 %. Zes dochters van de hengst zijn als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en daarvan is er één staatspremiemerrie geworden.
Tot eind 2015 zijn 18 nakomelingen gestart in een sportwedstrijd en daarvan zijn 8 paarden uitgebracht in de klasse S. Samen hebben ze € 44.552 gewonnen.  Het KWPN heeft  32 nakomelingen van Grand Pilot I geregistreerd.

Enkele nakomelingen zijn internationaal uitgebracht, zoals:

Athena Grande Bavar, merrie, 2004. MV. Rio Negro Holst, is door Anton Lein (GER) uitgebracht;

Great Pleasure Bavar, hengst, 2004, MV. Lanthano Hann, is door Sándor Szász (HUN), Jens Wawrauschek (GER) en Bart Bles (NRD) in internationale wedstrijden gereden;

Atlanta VIII KWPN, merrie, 2005, MV. Pachat II SF, is door Jane Davies (GBR) en Simon Crippen (GBR) uitgebracht;

Bintey KWPN, merrie, 2006, MV. Cavalier KWPN, is door Ramin Shahabi (IRI) uitgebracht en

Brindis Bogibo KWPN, ruin, 2006, MV. Pacific KWPN, is door Jörg Witte (GER) en Andrew Welles (USA) gestart in internationale wedstrijden.

 

57.2. Grand Pilot II DE 481810271402 Bavar

De bruine hengst Grand Pilot II Bavar (2002, V. Gambrinus Bavar) heeft een stokmaat van 166 cm. Hij is gefokt door Manfred Rudel uit Königsbrunn, dat enkele kilometers ten zuiden van Augsburg in Beieren ligt.
Grand Pilot II is een broer van Grand Pilot I (1997, zie hfdst.57.1.) en Grand Pilot III R (2005, zie hfdst. 57.3.).
De moeder van deze broers is de bruine merrie Goldfee Bavar (1992, V. Pilot Westf) en tweede moeder is de zwarte merrie Goldperle Hann (1980, V. Goldstern Hann).
Grand Pilot II en zijn broers zijn afkomstig uit een Hannoveraanse moederlijn en zijn ook overwegend Hannoveraans gefokt. Gerekend over acht generaties heeft de hengst een volbloedpercentage van 11,7 %.

Grand Pilot II is in januari 2005 goedgekeurd door het Beierse stamboek en heeft in het najaar van 2005 in München-Riem deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waarin hij goed heeft gepresteerd. Hij is tot en met 2010 actief geweest in de fokkerij.
Vanaf 2006 is de hengst uitgebracht in de springsport en vanaf mei 2010 is hij in de klasse S gestart. Grand Pilot II heeft een winsom van € 5.118.
Tot eind 2015 zijn drie nakomelingen van de hengst uitgebracht in wedstrijdverband.

 

7.3. Grand Pilot III R DE 481810186105 Bavar

Grand Pilot III R Bavar (2005, V. Gambrinus Bavar) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is gefokt door Manfred Rudel uit Königsbrunn, dat enkele kilometers ten zuiden van Augsburg in Beieren ligt.
Grand Pilot III R is een broer van Grand Pilot I (1997, zie hfdst.57.1.) en Grand Pilot II (2002, zie hfdst. 57.2.).
De moeder van deze broers is de bruine merrie Goldfee Bavar (1992, V. Pilot Westf) en tweede moeder is de zwarte merrie Goldperle Hann (1980, V. Goldstern Hann).
Grand Pilot III R en zijn broers zijn afkomstig uit een Hannoveraanse moederlijn en zijn ook overwegend Hannoveraans gefokt. Gerekend over acht generaties heeft de hengst een volbloedpercentage van 11,7 %.

Grand Pilot III R is in juli 2009 goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek en in december 2009 door het Beierse stamboek. In oktober 2011 heeft de hengst in München-Riem deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij presteerde daarin voldoende.
Vanaf 2009 is de hengst uitgebracht in springwedstrijden en vanaf april 2012 is de hengst in de klasse S gestart. Grand Pilot III R heeft € 2.950 gewonnen.  Van zijn prestaties in de fokkerij is weinig bekend.

 

57.4. Gambrinus Son DE 481810495306 Bavar

De bruine hengst Gambrinus Son Bavar (2006, V. Gambrinus Bavar) heeft een stokmaat van 169 cm. De hengst is gefokt door Reinhard Rauch uit Kirchheim, dat ruim 30 km ten zuidwesten van Augsburg in de deelstaat Beieren ligt.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Fiorina Oldbg (1994, V. Argentinus Hann) en tweede moeder is de bruine Fiorella Oldbg (1985, V. Goldstern Hann).
Gambrinus Son is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 9,4 % volbloed in zijn afstamming heeft.

Gambrinus Son is in januari 2009 goedgekeurd door het Zuidduitse stamboek en het Beierse stamboek. In oktober 2010 heeft hij in München-Riem deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waarin hij goed heeft gepresteerd.
Gambrinus Son is tot en met 2013 actief geweest in de fokkerij.
In 2011 en 2012 is de hengst uitgebracht in de springsport.
Tot eind 2015 zijn drie dochters van Gambrinus Son als fokmerrie opgenomen in een stamboek en zijn vijftien nakomelingen in de sport uitgebracht.

 

58. Gastello DE 341413108492 Westf

Gastello is een vos hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is in 1992 geboren en is gefokt door Alexander Moksel uit Buchloe, dat bij Landsberg am Lech in de deelstaat Beieren ligt.
De moeder van Gastello is de vos merrie Atlanta Westf (1981, V. Argwohn I Hann). Tweede moeder is de bruine Gundi Westf (1972, V. Gigant Westf). Zij is ook de moeder van hengst Atlantik Westf (1980, V. Argwohn I Hann) die is goedgekeurd door het Rheinlandse stamboek, en ze is de tweede moeder van de hengst Weltrat Westf (1992, V. Weltmeyer Hann) die is goedgekeurd door het Westfaalse- en het Rheinlandse stamboek.
Gastello is afkomstig uit een Westfaalse moederlijn die voortkomt uit oud Hannoveraans bloed. Gastello heeft een overwegend Hannoveraanse afstamming waarbij de stempelhengst Grande Hann (1958, V. Graf Hann) zowel aan vaderskant als aan moederskant voor komt.

Gastello heeft in het najaar van 1995 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 39 deelnemende hengsten is Gastello in de dressuuronderdelen 29e geworden en in de springonderdelen 17e.
De hengst is in maart 1996 goedgekeurd door het Beierse- en het Baden-Württembergse stamboek.
In het najaar van 1996 heeft hij opnieuw deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. In Münster-Handorf is hij van de 60 deelnemende hengsten zowel in de dressuuronderdelen als in de springonderdelen 27e geworden. In de totaalstand is hij op de 21e plaats terecht gekomen.
In april 1999 heeft ook het Oldenburgse stamboek Gastello goedgekeurd.

Vanaf maart 1997 is de hengst onder de naam Hofgut Albführen’s Gastello uitgebracht in de springsport en in 1999 is hij met zijn ruiter Peter Olaf (GER) voor het eerst in de klasse S gestart. De hengst heeft een winsom van € 18.312.
Eind 2015 heeft Gastello een dressuurindex van 90 met een betrouwbaarheid van 74 % en een springindex van 113 met een betrouwbaarheid van 71 %.
Tot eind 2015 is één dochter van Gastello als fokmerrie bij een stamboek ingeschreven en zijn tien nakomelingen in de sport uitgebracht. Zij hebben samen een winsom van € 2.323.

 

59. Georgio R DE 331310713792 Hann

De donkerbruine hengst Georgio R Hann (V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 164 cm. Hij is in 1992 geboren en is gefokt door Ilona Marion Rudel uit Keulen.
De moeder van Georgio R is de bruine merrie Sendelina Hann (1983, V. Sendbote Hann) en tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Lorchen Hann (1975, V. Lugano I Hann).
Georgio R is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties 73,4 % Hannoveraans- , 16,4 % Trakehner- en 7,8 % Engels volbloed voert. De Hannoveraanse hengst Frustra II (1943, V. Futurist I Hann) komt zowel in de afstamming van vader Grannus Hann als in de afstamming van moeder Sendelina Hann voor.

Georgio R is in november 1994 goedgekeurd door het ZfdP en heeft in het najaar van 1996 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 50 deelnemende hengsten werd Georgio R 38e in de dressuuronderdelen en 23e in de springonderdelen. In de totaalstand heeft hij de 32e plaats bereikt.
Georgio R is tot en met 2003 beschikbaar geweest voor de fokkerij, maar is nauwelijks gebruikt.
De hengst is uitgebracht in de springsport en is enkele keren in de klasse M gestart. Hij heeft een winsom van € 496.
Eén nakomeling van Georgio R is in een sportwedstrijd uitgebracht.

 

60. Germanikus DE 341411489292 Westf (Germanico)

Germanikus is een bruine hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is in 1992 geboren en is gefokt door Franz-Clemens Hof uit Radigke, dat ongeveer 60 km ten zuidwesten van Berlijn in de deelstaat Brandenburg ligt.
Germanikus is een broer van de hengst Grannex Westf (1991, zie hfdst. 53)
De moeder van de hengst is de bruine merrie Anna-Tevka Holst (1986, V. Landgraf I Holst) en tweede moeder is Nandura Holst (1976, V. Romantiker Holst).
Nandura is ook de moeder van de hengst PS Pamiro Westf (1991, V. Pilot Westf) en de tweede moeder van de hengst Calino Holst (1991, V. Calando I Holst).
Germanikus komt uit een Holsteinse moederstam maar door de inbreng van zijn vader is het Hannoveraanse bloed in zijn afstamming het sterkst vertegenwoordigd. Gerekend over acht generaties voert Germanikus 33,6 % Hannoveraans bloed,
29,7 % volbloed en 21,9 % Holsteins bloed.

Germanikus is in 1994 goedgekeurd door het Rheinlands paardenstamboek. Onder de naam Germanico is de hengst in 1997 ook door het Anglo European Studbook goedgekeurd.
Van de door het Rheinlands stamboek geregistreerde nakomelingen is er één uitgebracht in de sport.
Het AES heeft in de periode 1998 – 2005 elf nakomelingen van Germanico geregistreerd en het KWPN heeft vier dochters van de hengst geregistreerd.
Germanico is door Dave Maarse (NED) uitgebracht in de springsport en is later verkocht naar de Verenigde Staten.

 

61. Gigant Hann (1992)

De vos hengst Gigant Hann (V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 166 cm en is op 23 februari 1992 geboren.
De moeder van de hengst is de vos merrie Groβ Linde Hann (1981, V. Groβfürst Hann) en tweede moeder is Scharade Hann (1976, V. Schützenkönig Hann).
Gigant is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties,
15,6 % Trakehner bloed voert en een volbloedpercentage heeft van 14,8 %.
De stempelhengst Grande Hann (1958, V. Graf Hann) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Gigant. De hengst is voor de fokkerij goedgekeurd in Brazilië. Het Braziliaanse stamboek heeft 29 veulens van hem geregistreerd.

 

62. Give Me Remus DE 333330402892 Oldbg (Granado)

De hengst Give Me Remus Oldbg (V. Grannus Hann) is bij zijn geboorte Granado genoemd. De zwarte hengst heeft een stokmaat van 168 cm. Hij is op 12 juni 1992 geboren en is gefokt door Margret Vorwerk uit Molbergen, dat 5 km ten westen van Cloppenburg in de deelstaat Niedersachsen ligt.
De moeder van de hengst is de donkerbruine merrie Edisa Oldbg (1987, V. Caprilli Holst) en tweede moeder is de bruine Edina II Oldbg (1981, V. Pik Trumpf Hann).
Give Me Remus heeft een zeer gevarieerde afstamming met 38 % Hannoveraans bloed, 21 % volbloed, 17 % Trakehner bloed en 12,5 % Holsteind bloed. Verder komt in de afstamming van de hengst Oldenburgs-, Frans- en Mecklenburgs bloed voor.

Granado is in de jaren 1997 – 2000 in Duitsland door verschillende ruiters uitgebracht in de springsport. In 2000 is hij uitgebracht in de klasse S. Granado heeft eind 2000 een winsom van € 2.118. Later is de hengst verkocht naar Engeland en is zijn naam gewijzigd in Give Me Remus.
Give Me Remus is na 2000 in de springsport uitgebracht door Billy Twoomey (GBR), Michael Whitaker (GBR) en Ben Maher (GBR).
Na zijn sportcarrière is de hengst in 2004 goedgekeurd door het Anglo European Studbook en is hij voor de fokkerij beschikbaar geweest op de Renkum stoeterij van Henk Minderman in Castlemorton, dat in het zuiden van het Engelse graafschap Worchestershire ligt.
In verband met een leverziekte is de hengst op 23 oktober 2015 gedood.
Het AES heeft in de jaren 2005 – 2012 28 nakomelingen van Give Me Remus geregistreerd.

 

63. Golden Game DE 341410645592 Westf

Golden Game Westf (V. Grannus Hann) is een zwarte hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is in 1992 geboren en is gefokt door Heinrich Splaning uit Rosendahl, dat bij Coesfeld op circa 35 km van Winterswijk ligt.
De moeder van Golden Game is de donkerbruine merrie Rosen Girl Westf (1985, V. Rosenkavalier Westf), die ook de moeder is van de bruine hengst Perfect Game Westf (1995, V. Pit I Westf).
De tweede moeder van Golden Game is de bruine Florida Westf (1971, V. Frühlingsduft I Westf).
Golden Game is afkomstig uit een Westfaalse merriestam maar zijn afstamming bestaat vooral uit Hannoveraanse paarden. Gerekend over acht generaties voert hij 64,8 % Hannoveraans bloed, 15,6 % Westfaals bloed en 14,8 % Trakehner bloed. Golden Game voert slecht 3,1 % volbloed.

De hengst heeft in de zomer van 1995 in Münster-Handorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 59 deelnemende hengsten is hij in de dressuuronderdelen tiende geworden en in de springonderdelen 23e.
Na afloop van het onderzoek heeft het Westfaalse stamboek Golden Game goedgekeurd voor de fokkerij. Begin 1997 hebben de stamboeken Berlin-Brandenburg, Brandenburg-Anhalt en Sachsen-Anhalt de hengst goedgekeurd, c.q. erkend en in 1998 heeft het stamboek Mecklenburg-Vorpommern Golden Game goedgekeurd.
Vanaf begin 1997 is de hengst uitgebracht in springwedstrijden en vanaf 1999 is hij regelmatig in de klasse S gestart. Hij heeft tot 2006 8 wedstrijden in de klasse M en 3 wedstrijden in de klasse S gewonnen en heeft een winsom van € 14.309.
Na 2006 is Golden Game verkocht naar Oostenrijk, waar hij is goedgekeurd door het Oostenrijkse Warmbloed Paardenstamboek (Arbeidsgemeinschaft für Warmblutzucht in Österreich AWÖ) en is ingezet voor de fokkerij.

Van de nakomelingen van Golden Game is de zwartbruine ruin Gilmore Westf (1998, MV. Angriff Westf) door Marco Kutscher (GER), Philipp Weishaupt (GER) en Damien Guthrie (SUI) in internationale springwedstrijden uitgebracht.

 

64. Grand Royal M DE 331310703492 Hann

De vos hengst Grand Royal M Hann (V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 165 cm. Hij is in 1992 geboren en is gefokt door Herman Ribbing uit Walchun. Walchun ligt in Niedersachsen op circa 5 km van de Nederlands-Duitse grens ter hoogte van de Groninger plaats Sellingen.
De moeder van Grand Royal M is de vos merrie Waldgöttin Hann (1987, V. Watzmann Hann) en tweede moeder is de schimmel Liebesgöttin Hann (1971, V. Lakai Hann).
Grand Royal M is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, slechts 8,6 % volbloed voert. De hengst Goldfisch II Hann (1935, V. Goldammer II Hann) komt drie keer voor in de afstamming van Grand Royal M.

Grand Royal M is in 1995 door het Italiaanse stamboek goedgekeurd.
In het najaar van 1996 heeft de hengst in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen, waar hij van de 50 deelnemende hengsten op de 45e plaats eindigde.
In de jaren 1997 en 1998 is Grand Royal M in Duitsland gestart in springwedstrijden klasse L. Hij heeft een winsom van € 245.
In de jaren 1996 – 2012 heeft UNIRE in Italië 128 nakomelingen van de hengst geregistreerd. Eén bron op internet stelt dat de nakomelingen van Grand Royal M in springwedstrijden meer dan € 500.000 hebben gewonnen.
Grand Royal M heeft met zijn zoon Mister Roy SI (2006) één goedgekeurde zoon gegeven.

Van de nakomelingen is de bruine merrie Geraldin SI (2001, MV. Feinbrand Oldbg) door Fiorino De Santis (ITA) en Selene Maiani (ITA) in internationale wedstrijden gereden.

 

64.1. Mister Roy 130731 SI

Mister Roy SI (V. Grand Royal M Hann) is een vos hengst die in 2005 is geboren.
Hij is gefokt door Georges Samaha uit Lecce.
De moeder van Mister Roy is de vos merrie Luna Primaverile SI (1999, V. Emilion KWPN) en tweede moeder is de bruine Deauville SI (1988, V. Narcos II SF).
Mister Roy heeft een zeer gevarieerde afstamming waarin Hannoveraanse-, Franse-, Trakehner-, Nederlandse-, Holsteinse- en volbloed accenten voorkomen. De hengst voert, gerekend over acht generaties, 16,4 % volbloed.
UNIRE heeft in 2012 drie nakomelingen van Mister Roy geregistreerd.

 

65. Granilli S DE 333330724292 Oldbg

De bruine hengst Granilli S Oldbg (V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 167 cm. Hij is in 1992 geboren en is gefokt door Willi Sloot uit Osterwald, dat circa 10 km ten noorden van Nordhorn in de deelstaat Niedersachsen ligt.
De moeder van Granilli S is de donkerbruine staatspremiemerrie Celeste Oldbg (1987, V. Caprilli Holst). Tweede moeder is de bruine Ceres Oldbg (1979, V. Seelöwe Hann).
Granilli S heeft een afstamming waarin verschillende stromingen samen komen. Vooral door toedoen van vader Grannus overheerst het Hannoveraanse bloed. Daarnaast voert Granilli S ruim 15 % volbloed, bijna 15 % Trakehner bloed en 12,5 % Holsteins bloed.

Granilli S is in maart 1995 goedgekeurd door het Beierse stamboek. In 1996 heeft hij in München-Riem deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 28 deelnemende hengsten eindigde hij op de 25e plaats.
In het voorjaar van 1998 heeft hij in Neustadt/Dosse opnieuw deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 42 deelnemende hengsten is hij bij de dressuuronderdelen 39e geworden en bij de springonderdelen op de 37e plaats gekomen.
In 2004 is Granilli S goedgkeurd door het Poolse rijpaardenstamboek. In de jaren 2005 – 2013 zijn in Polen 25 nakomelingen van hem geregistreerd.
In 2013 is Granilli S goedgekeurd door het Zweedse stamboek. Hij heeft in 2013 in Zweden één merrie gedekt en daaruit is één veulen geregistreerd.

Tot eind 2020 zijn drie nakomelingen van Granilli S in Duitsland uitgebracht in sportwedstrijden. Zij hebben samen € 231 gewonnen.

 

66. Granius DE 333330401592 Oldbg

Granius Oldbg (V. Grannus Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is in 1992 geboren en is gefokt door Rudolf Meyer uit Emstek, dat bij Cloppenburg in de deelstaat Niedersachsen ligt.
Granius is een broer van de hengst Grasco Oldbg (1990, zie hfdst 42.).
De moeder van beide hengsten is de vos merrie Walide Oldbg (1985, V. Argentinus Hann). Zij is ook de moeder van de hengst Carinus Oldbg (2004, V. Carry Gold Holst) en de tweede moeder van de hengst Sandro Boy Oldbg (1993, V. Sandro Holst)
Tweede moeder van Granius is de vosmerrie Waldamme Westf (1981, V. Damokles Hann).
Granius is Hannoveraans gefokt. In zijn afstamming komen de stempelhengst Duellant Hann (1943, V. Dolman Hann) en de hengst Futurist I Hann (1933, V. Flak Hann) ieder vier keer voor. Gerekend over acht generaties voert Granius 68,75 % Hannoveraans- en 18,75 % Trakehner bloed. De hengst voert 7,8 % volbloed.

Granius is in april 1996 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en heeft in 1997 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 36 deelnemende hengsten is Granius achtste geworden in de dressuurmatige onderdelen en 16e in de springonderdelen. Op de totaallijst heeft hij de 13e plaats behaald.
Granius is tot en met 1998 bij zijn fokker beschikbaar geweest voor de fokkerij. Daarna is hij verkocht naar Mexico.

Granius is finalist geweest in het Bundeschampionat voor jonge springpaarden en is in de jaren 1997 en 1998 uitgebracht in de springsport, waarbij hij in 1998 in de klasse M is gestart. Hij heeft een winsom van € 1.046.
Eén dochter van de hengst is als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en is bevorderd tot staatspremiemerrie.
Drie nakomelingen zijn uitgebracht in de sport en hebben samen € 6.063 gewonnen.

 

67. Grannus First Class DE 341413128792 Westf

De donkerbruine hengst Grannus First Class Westf (V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 170 cm. Hij is in 1992 geboren en is gefokt door Ralf Baudach uit Witten, dat bij Bochum in het Ruhrgebied ligt.
De moeder van de hengst is de zwartbruine merrie Waconda Westf (1987, V. Wendekreis Hann). Tweede moeder is de schimmel Griseldis II Hann (1974, V. Gotthard Hann), die ook de moeder is van de door het BWP goedgekeurde hengst Wengo Hann (1980, V. Wendepunkt Hann).
Grannus First Class is een Hannoveraans gefokte hengst. Gerekend over acht generaties voert hij 73,4 % Hannoveraans bloed en 7,8 % volbloed. De Hannoveraanse stempelhengst Goldfisch II Hann (1935, V. Goldammer II Hann) komt vier keer in de afstamming van de hengst voor.

Grannus First Class is in oktober 1994 goedgekeurd door het Beierse stamboek en heeft in 1995 in München-Riem deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Daar is hij van de 36 deelnemende hengsten in de dressuuronderdelen twaalfde geworden terwijl hij bij de springonderdelen het beste van alle deelnemende hengsten presteerde. In de totaalstand nam hij de derde plaats in.
De hengst is tot en met 2002 voor de fokkerij beschikbaar geweest in Duitsland.

Vanaf 1996 is Grannus First Class uitgebracht in de springsport. In juli 1999 is hij voor het eerst uitgebracht in de klasse S. Tot september 2008 heeft hij een winsom vergaard van € 14.651.
Daarna is hij verkocht naar de Verenigde Staten.

Twaalf dochters van de hengst zijn als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en 36 nakomelingen zijn uitgebracht in de sport. Hun gezamenlijke winsom bedraagt € 18.832.
Zijn zoon Fab Lanus Bavar (2000) is goedgekeurd door het Ierse sportpaarden stamboek.

Eind 2015 heeft Grannus First Class in Duitsland een dressuurindex van 63 met een betrouwbaarheid van 77% en een springindex van 113 met een betrouwbaarheid van 79 %.

 

67.1. Fab Lanus / Volltreffer DE 381816523492 Bavar

Fab Lanus Bavar (V. Grannus First Class Westf) is een bruine hengst die in 2000 is geboren. Zijn moeder is de merrie Landgräfin Bavar (1987, V. Landgraf I Holst) en tweede moeder is de bruine Diana Bavar (1977, V. Duckstein Westf). De hengst is gefokt door Erwin Bock uit Babenhausen, dat circa 20 km ten noorden van Memmingen in de Allgäu in de deelstaat Beieren ligt.
Bij de geboorte van de hengst heeft hij de naam Volltreffer gekregen en later is de naam gewijzigd in Fab Lanus.
De hengst is goedgekeurd door de Irish Horse Board en is in Ierland ingezet voor de fokkerij. Van de hengst zijn vier nakomelingen geregistreerd.
Zijn zoon Sligo First Class ISH (2004) is door Harry Dzenis (GBR), Daria Logacheva (RUS), Mikhail Nastenko (RUS) en Elizaveta Shamshurina (RUS) uitgebracht in internationale eventing wedstrijden.

 

68. Grannustraum DE 333330782392 Oldbg

De zwarte hengst Grannustraum Oldbg (V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 164 cm. De hengst is in 1992 geboren en is gefokt door Hans Vahmann uit Meppen in Niedersachsen.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Farina Westf (1979, V. Frühlingstraum II Westf), die ook de tweede moeder is van de hengsten Light On Old Oldbg (2002, V. Lordanos Holst) en Chamberland Oldbg (2006, V. Chambertin Holst).
Tweede moeder van Grannustraum is de bruine staatspremiemerrie Situla Westf (1966, V. Sinus xx). Zij is ook de moeder van de hengsten Feuerschein I Westf (1973, V. Frühlingstraum II Westf) en zijn broer Feuerschein II Westf (1977) en de tweede moeder van de hengst Gregory Westf (1980, V. Grünling Westf).
Grannustraum is Westfaals geregistreerd, maar heeft een Hannoveraanse afstamming met 14 % volbloed en 14 % Trakehner bloed.

Grannustraum is in november 1994 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. In februari 1995 is de hengst door het KWPN aangewezen om aan het verrichtings-onderzoek in Ermelo deel te nemen. De hengst heeft niet aan dat onderzoek deelgenomen, maar heeft in het najaar van 1995 wel in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 50 aan het onderzoek deelnemende hengsten is hij 29e geworden.
Eén nakomeling van Grannustraum is in Duitsland in de sport uitgebracht en heeft een winsom van € 30.
Het KWPN heeft negen nakomelingen van Grannustraum in Register A geregistreerd.

 

69. Gratino DE 333330707692 Oldbg / 92.13642 KWPN

Gratino Oldbg (V. Grannus Hann) is een zwartbruine hengst met een stokmaat van 163 cm. Hij is geboren op 15 december 1991 en is gefokt door Eugen Kraemer uit Pracht, dat ten noorden Altenkirchen in het noordoosten van de deelstaat Rheinland-Pfalz ligt.
De moeder van Gratino is de bruine merrie Korby Oldbg (1984, V. Ramino Westf) en tweede moeder is de vos Katja Oldbg (1976, V. Zeus SF).
Gratino komt uit een Oldenburgse moederlijn, maar voert, gerekend over acht generaties, maar 6,25 % Oldenburgs bloed. Vooral via zijn vader overheerst het Hannoveraanse bloed in zijn afstamming (46,0 %) en daarnaast komt 24,2 % volbloed voor.
Gratino heeft in het najaar van 1995 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtinghsonderzoek van 100 dagen. Van de 43 deelnemende hengsten is hij in de dressuuronderdelen als 20e geëindigd en in de springonderdelen als zesde. In de totaalstand is hij als 13e geëindigd.
In januari 1996 is Gratino in Vechta goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek.

Op de KWPN-hengstenkeuring 1996 is Gratino aangewezen voor deelname aan een verkort verrichtingsonderzoek in Ermelo. In het onderzoek heeft Gratino goed gepresteerd. Ook is daarbij gebleken dat hij een kribbebijter en luchtzuiger is.
Na afloop van het onderzoek heeft het KWPN de hengst goedgekeurd voor de fokkerij. Tegen het einde van 1996 is de hengst geëxporteerd naar Mexico, waar hij onder de naam Gratino la Silla is ingezet voor de fokkerij.
Het KWPN heeft 6 veulens (5 hengsten en één merrie) van Gratino geregistreerd. Het Selle Français heeft één nakomeling van Gratino geregistreerd.
De zoon Presuntuoso CCSM (2005) is door Omar Zaurik (MEX) in Intermediair dressuurwedstrijden uitgebracht.

 

70. Grantinus DE 333330721192 Oldbg

De bruine hengst Grantinus Oldbg (V. Grannus Hann) is in 1992 geboren en is gefokt door maatschap Ekkehard en Maria Hellstern uit Loβburg, dat bij Freudenstadt in de deelstaat Baden-Württemberg ligt.
De hengst moet niet worden verward met zijn, eveneens in 1992 geboren, naamgenoot Grantinus die door het Westfaalse stamboek is geregistreerd (zie hfdst. 71).
De moeder van de hengst is de bruine merrie Arktis Oldbg (1988, V. Argentinus Hann) en tweede moeder is de zwarte staatspremiemerrie Weltsicht Oldbg (1981, V. Weltmeister Hann).
Grantinus is Hannoveraans gefokt. De hengst Futurist I Hann (1933, V. Flak Hann) komt vier keer in zijn afstamming voor. Naast zijn Hannoveraanse bloed voert hij, gerekend over acht generaties, 21,9 % Trakehner bloed en 6,25 % volbloed.

Grantinus is op een leeftijd van 17 maanden gekocht door Kurt Blickenstorfer uit Ins, dat bij Bern in Zwitserland ligt. De hengst is in 1995 in Zwitserland goedgekeurd voor de fokkerij. Hij is in 1996 en 1997 uitgebracht in de springsport en heeft in 1997 deelgenomen aan het wereldkampioenschap voor jonge springpaarden in Lanaken.
Grantinus is in 1998 overleden.

Zijn dochter Fixdesign Gratina ZVCH (1998, MV. Arafat ZVCH) is door Natale Chiaudani (ITA) in internationale springwedstrijden uitgebracht. De combinatie heeft de Grand Prix tijdens het CSI San Remo 2010 gewonnen.

 

71. Grantinus DE 341410233292 Westf

Grantinus Westf (V. Grannus Hann) is een donkerbruine hengst die in 1992 is geboren. De hengst is gefokt door Ludwig Middendorf uit Lünen, dat circa tien kilometer ten noorden van Dortmund in Nordrhein-Westfalen ligt.
De hengst moet niet worden verward met de Oldenburgse hengst Grantinus, die in Zwitserland is goedgekeurd voor de fokkerij (zie hfdst. 70).
De moeder van Grantinus is de bruine merrie Argentina Westf (1986, V. Argentinus Hann). Zij is ook de moeder van de goedgekeurde hengsten Catinus Westf (1997, V. Casaretto Westf) en Ascalon Westf (1999, V. Arpeggio Westf).
Tweede moeder van Grantinus is de staatspremiemerrie Märzfee Westf (1979, V. Milan Westf) en zij is ook de tweede moeder van de hengst Laterano Westf (1996, V. Landro L Westf).
Grantinus stamt uit een Westfaalse moederstam, maar zijn afstamming is hoofdzakelijk Hannoveraans. Gerekend over acht generaties voert hij 5,5 % Westfaals bloed en 67,2 % Hannoveraans bloed. De stempelhengst Duellant Hann (1943, V. Dolman Hann) komt vier keer voor in zijn afstamming. Grandino voert ook 19,5 % Trakehner bloed en 6,25 % volbloed.

Grantinus is in oktober 1994 in Münster-Handorf goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. In de jaren 1996 – 1999 heeft hij regelmatig deelgenomen aan springwedstrijden. In 1998 en 1999 is hij uitgekomen in de klasse M. De hengst heeft een winsom van € 2.325.
Van de activiteiten van Grantinus in de fokkerij is weinig bekend. In Duitsland is één nakomeling van hem uitgekomen in de sport en heeft daarbij € 2.014 gewonnen.

 

72. Granulit DE 361610043592 Hess

De schimmel hengst Granulit Hess (V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 168 cm. Hij is op 2 juni 1992 geboren en is gefokt door Karl-Heinz Schröder uit Willingshausen, dat ten oosten van Marburg in de deelstaat Hessen ligt.
De moeder van de hengst is de schimmelmerrie Raggio di Luna Westf (1979, V. Romanow Holst) en tweede moeder is de schimmel Mazurka Westf (1970, V. Herold Westf). Mazurka is ook de moeder van de goedgekeurde hengst Wappenprinz Hann (1986, V. Wendland II Hann).
De moeder van Granulit is als Westfaalse merrie geregistreerd, maar heeft 62,5 % Holsteins bloed en maar 3 % Westfaals bloed. Van zijn vader heeft Granulit 33,5 % Hannoveraans bloed gekregen. Het volbloedaandeel van Granulit bedraagt 15,6 %.

Granulit is in oktober 1994 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en erkend door het Rheinlandse stamboek. In het najaar van 1985 heeft de hengst in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 30 deelnemende hengsten heeft Granulit de hoogste punten gekregen voor de dressuuronderdelen en is hij bij de springonderdelen zesde geworden. In de totaalstand is hij als eerste geëindigd.
In mei 1996 heeft het Hannoveraanse stamboek Granulit goedgekeurd en ook in Zwitserland is de hengst goedgekeurd.
Hij is van 1996 tot en met 1999 in Duitsland in dressuurwedstrijden uitgebracht en is gestart in de klasse M.
Granulit is in 2003 verkocht naar de Callaho stoeterij in Christinana, dat in de provincie Noordwest in Zuid Afrika ligt en is in Zuid Afrika goedgekeurd voor de fokkerij. De hengst is door Jaco Fourie (RSA) uitgebracht in Grand Prix dressuurwedstrijden.

Granulit heeft vijf voor de fokkerij goedgekeurde zonen gebracht: Gelasius Oldbg (1996), Get Smart Oldbg (1997), Galeno Tyme Oldbg (1999), Glücksbringer Oldbg (2003) en Grey Hope Oldbg (2003).
Van zijn dochters zijn er 132 als fokmerrie opgenomen in een stamboek en aan zeven dochters is het predicaat staatspremiemerrie toegekend.
Het KWPN heeft elf nakomelingen van Granulit geregistreerd.
Tot eind 2015 zijn 341 nakomelingen uitgebracht in de sport. Van hen zijn er veertien uitgekomen in de klasse S springen en drie in de klasse S dressuur. Samen hebben de nakomelingen een winsom van € 217.505.

Van de nakomelingen heeft de schimmel ruin Bugsbunny Oldbg (1996, MV. Corlando Holst) met verschillende ruiters
€ 22.246 gewonnen en heeft de schimmel merrie Gina Hann (1996, MV. Azur Hann) met haar ruiter Ulrike Riegger (GER)
€ 21.584 gewonnen.
De merrie Granulita Hann (1999, V. Pit I Westf) is Angelique Rüsen (GER) met in internationale springwedstrijden uitgekomen.

 

72.1. Gelasius DE 333331487296 Oldbg

Gelasius Oldbg (V. Granulit Hess) is een schimmel hengst met een stokmaat van 163 cm. Hij is in 1996 geboren en is gefokt door Elke Richard uit Saerbeck, dat circa 30 km ten noorden van Münster in de deelstaat Nordrhein-Westfalen ligt.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Buschfeuer Oldbg (1992, V. Argentinus Hann) en tweede moeder is de vos elite staatspremiemerrie Buschblume Oldbg (1981, V. Pik Trumpf Hann).
Gelasius komt uit een Oldenburgse moederlijn, maar voert over acht generaties gerekend slechts 1,6 % Oldenburgs bloed. In zijn afstamming overheerst het Hannoveraanse bloed (50,8 %) met daarnaast 17,2 % Trakehner bloed, 15,6 % volbloed en 14,1 % Holsteins bloed.
De hengst Grannus Hann (1972, V. Graphit Hann) komt zowel in de afstamming van de vader als in de afstamming van de moeder voor en de Trakehner hengst Abglanz
(1943, V. Termit Trak) komt drie keer voor in de afstamming van moeder Buschfeuer.

In januari 1999 heeft het Oldenburgse stamboek Gelasius goedgekeurd voor de fokkerij. In het najaar van 1999 heeft de hengst in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 53 deelnemende hengsten is Gelasius in de dressuuronderdelen 13e geworden en in de springonderdelen 24e. In de totaalstand is Gelasius 14e geworden.
De hengst is tot en met 2004 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
In de sport is Gelasius uitgebracht in M dressuurwedstrijden.
Tot eind 2015 zijn drie nakomelingen van Gelasius uitgebracht in de sport en zij hebben samen € 1.709 gewonnen.

 

72.2. Get Smart DE 333330804797 Oldbg

De schimmel hengst Get Smart Oldbg (V. Granulit Hess) is in 1997 geboren. Hij is gefokt door Hilde Schwarzkopf uit Reutte in Oostenrijk.
De moeder van Get Smart is de bruine staatspremiemerrie Cosima Oldbg (1992, V. Rubinstein I Westf). Tweede moeder is de schimmel elite staatspremiemerrie Cancellaresca Oldbg (1986, V. Inschallah x), die ook de moeder is van de hengsten RTL Oldbg (1991, V. Rubinstein I Westf.) en Routinier Oldbg (1995, V. Rohdiamant Oldbg).
Get Smart komt voort uit een Groningse moederlijn en voert, gerekend over acht generaties, 31,25 % volbloed en 28,1 % Hannoveraans bloed.

Get Smart is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en heeft in 2000 in Vechta deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Van de 27 deelnemende hengsten is hij daarbij op de 23e plaats geëindigd.
In de jaren 2001 en 2002 is hij uitgebracht in L- en M-springwedstrijden, waarbij hij € 897 heeft gewonnen.
Van de hengst zijn twee dochters  als fokmerrie opgenomen in een stamboek en zijn 24 nakomelingen uitgebracht in de sport. Hun gezamenlijke winsom bedraagt € 5.566.
Eind 2015 heeft Get Smart een dressuurindex van 88 met een betrouwbaarheid van 73 %. Een springindex is niet beschikbaar.

 

72.3. Galeno Tyme DE 333330623599 Oldbg

Galeno Tyme Oldbg (V. Granulit Hess) is een schimmel hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is in 1999 geboren en is gefokt door Alfons Schrandt uit Vrees, dat 15 km ten westen van Cloppenburg in de deelstaat Niedersachsen ligt. Als veulen is de hengst verkocht naar Quebec in Canada. Later is de hengst verhuisd naar Konza Prairie Dressage in Abilene in de Amerikaanse staat Kansas.

De moeder van Galeno Tyme is de bruine merrie Gelanda Oldbg (1987, V. Barsoi xx) en tweede moeder is de bruine Geranie Westf (1976, V. Prometheus Westf).
Galeno Tyme is afkomstig uit een Westfaalse moederstam en voert, gerekend over acht generaties, 37,5 % volbloed. Daarnaast wordt 28,9 % van het genenpatroon van de hengst bepaald door Hannoveraans bloed en 15,6 % door Holsteins bloed.

In 2003 is Galeno Tyme in de Verenigde Staten goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en het stamboek Oldenburg International. In 2011 heeft ook het stamboek Rheinland-Pfalz-Saar de hengst goedgekeurd.
In 2004 heeft Galeno Tyme in de Verenigde Staten deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de negentien deelnemende hengsten heeft Galeno Tyme de eerste plaats behaald.
Tot eind 2020 zijn veertien dochters van de hengst als fokmerrie opgenomen in een stamboek.

 

72.4. Glücksbringer DE 433330403103 Oldbg

De schimmel hengst Glücksbringer Oldbg (V. Granulit Hess) heeft een stokmaat van 165 cm.
Hij is in 2003 geboren en is gefokt door Gisela Klatte uit Lastrup, dat tussen Löningen en Cloppenburg in de deelstaat Niedersachsen ligt.

De moeder van Glücksbringer is de bruine merrie Abraxa Oldbg (1989, V. Caprilli Holst). Zij is ook de moeder van de hengsten As King de Pleville Oldbg (2004, V. Armitage Oldbg) die in Frankrijk is goedgekeurd, en Cornet’s Crown Oldbg (2011, V. Cornet’s Prinz Westf) die door het stamboek Oldenburg International is goedgekeurd. Bovendien is ze de tweede moeder van de hengsten Cornet’s Bavarian Oldbg (2009, V. Cornet’s Prinz Westf), die is goedgekeurd door de stamboeken van Baden-Württemberg, Beieren, Mecklenburg, Sachsen-Thüringen en Rheinland-Pfalz-Saar International, en Like Look Sathu (2008, V. Likoto xx) die door het Beierse stamboek is goedgekeurd.
Tweede moeder van Glücksbringer is de bruine merrie Abraxis Hann (1979, V. Almé SF). Zij is ook de moeder van de hengst Contango II Oldbg (1992, V. Contango Oldbg), die door het Australische warmbloed paardenstamboek is goedgekeurd, en ze is de tweede moeder van de hengst Empire KWPN (2009, V. Calvaro Z Holst), die door het AES en het Zangersheide stamboek is goedgekeurd.
Glücksbringer is een Hannoveraans gefokte hengst met een ruim 28 % Holsteins bloed en ruim 23 % volbloed.
De hengst Goldfisch II Hann (1935, V. Goldammer II Hann) komt drie keer in de afstamming van Glücksbringer voor.

Glücksbringer is in november 2005 in Vechta goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek, maar is alleen in 2006 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Na zijn fokkerijcarrière is de hengst onder de naam Floggensee’s Glücksbringer uitgebracht in de springsport, waarbij hij tot en met de klasse M is uitgekomen. Hij heeft een winsom van € 359.

 

72.5. Grey Hope DE 433330529203 Oldbg

Grey Hope Oldbg (V. Granulit Hess) is een schimmel hengst met een stokmaat van 163 cm. Hij is in 2003 geboren en is gefokt door Christiane Schmidt uit Unterreit, dat in de gemeente Mühldorf am Inn in Oberbayern ligt.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Alissia Oldbg (1994, V. Argentinus Hann).
Tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Griselda Oldbg (1982, V. Barsoi xx), die ook de tweede moeder is van de hengsten Fürst Grandios Oldbg (2002, V. Fürst Heinrich Westf) en First Final Oldbg (2003, V. Fürst Heinrich Westf).
Grey Hope is afkomstig uit een Oldenburgse moederstam maar in zijn afstamming is het Hannoveraanse bloed overheersend. De Hannoveraanse hengst Grande (1958, V. Graf Hann) komt zowel in de afstamming van de vader als in de afstamming van de moeder voor en de hengst Duellant Hann (1943, V. Dolman Hann) komt drie keer in de afstamming van Grey Hope voor. Gerekend over acht generaties voert hij 43,75 % Hannoveraans bloed, 21,9 % volbloed en 14,6 % Holsteins bloed.

Grey Hope is in november 2005 in Redefin goedgekeurd door het stamboek Mecklenburg-Vorpommern. In maart 2006 heeft de hengst in Redefin deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Voor de dressuur kreeg hij een waardering van 7,9 en voor het springen van 8,5.
In 2007 is hij gestart in springwedstrijden in de klasse B en in 2008 in B dressuurwedstrijden.
Grey Hope is tot en met 2012 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Van de hengst is één dochter als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en zes nakomelingen zijn uitgebracht in sportwedstrijden. Zij hebben samen € 1.693 gewonnen.

 

73. Gratianus Westf (1992)

De bruine hengst Gratianus Westf (V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 169 cm. Hij is op 1 mei 1992 geboren en is gefokt door Heinrich Österdieckhoff uit Delbrück, det enkele kilometers ten westen van Paderborn in de deelstaat Nordrhein-Westfalen ligt.
De moeder is de donkerbruine staatspremiemerrie Piroschka Westf (1987, V. Pilot Westf). Tweede moeder is de vos Weica 6 Westf (1982, V. Weinberg Westf), die ook de moeder is van de goedgekeurde broers Pro Pilot I Westf (1989, V. Pilot Westf) en Pro Pilot II Westf (1991).
Hoewel Gratianus door het Westfaalse stamboek is geregistreerd is zijn bloedopbouw vooral Hannoveraans. De hengst Graphit Hann (1964, V. Grande Hann) komt zowel aan vaderszijde als aan moederszijde in de afstamming van Gratianus voor. Gerekend over acht generaties voert Gratianus 64,8 % Hannoveraans bloed en 10,9 % volbloed.

Gratianus heeft in de zomer van 1995 in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 34 deelnemende hengsten werd hij in de dressuuronderdelen 22e en in de springonderdelen zesde. In de totaalstand is hij op de 21e plaats geëindigd.
In maart 1996 is Gratianus goedgekeurd door het Belgisch Warmbloed Paardenstamboek.
In de jaren 2001 – 2011 is Gratianus als hengst actief geweest in Italië. Ook het SBS en het Rheinlands stamboek hebben de hengst erkend.
Volgens het BWP geeft Gratianus functionele paarden die over een goede bovenbouw beschikken. Het beenwerk is van goede kwaliteit, de ongelijke vorm van de voorhoeven is een minpunt. De bewegingen mochten iets meer stuwend zijn, maar hebben wel ruimte.

Het BWP heeft 101 nakomelingen van Gratianus geregistreerd en in Italië zijn 223 nakomelingen van hem geregistreerd.
Het KWPN heeft veertien nakomelingen geregistreerd als register A of B paard. In Duitsland zijn vijf dochters van Gratianus als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en hebben veertien nakomelingen successen behaald in sportwedstrijden. Die veertien paarden hebben samen € 20.120 gewonnen.

Gratianus is internationaal in springwedstrijden uitgebracht door Dirk Demeersman (BEL) en Paolo Zavudelli (ITA).

 

74. Gratinus I Oldbg (1992)

Gratinus Oldbg (V. Grannus Hann) is een in 1992 geboren hengst die is gefokt door Josef Kathmann uit Hausstette, dat ongeveer tien km ten westen van Vechta in Niedersachsen ligt.
Gratinus I is een broer van Gratinus II (1993, zie hfdst. 85).
De moeder van beide hengsten is de vos Argentine Oldbg (1988, V. Argentinus Hann). Zij is ook de moeder van de hengst Zatinus Oldbg (1998, V. Zapateado Oldbg).
Tweede moeder van genoemde hengsten is de vos Adeline Westf (1994, V. Admiral I Hann).
Gratinus I is goedgekeurd door het stamboek Sachsen-Thüringen. Over zijn prestaties in de fokkerij is weinig bekend.

 

75. Great Pleasure KWPN 528003199200196 Stb / DE04040019692

De bruine hengst Great Pleasure KWPN (V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 172 cm. Hij is geboren op 1 januari 1992 en is gefokt door de VDL-stoeterij in Bears, dat net ten zuiden van Leeuwarden ligt.
De hengst heeft bij zijn geboorte de naam Kennedy gekregen, maar is op driejarige leeftijd door het KWPN Kennard genoemd. Later is de hengst goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en heeft hij de naam Great Pleasure gekregen.
Great Pleasure komt uit een zeer goede moederstam die vele goedgekeurde hengsten en uitstekende sportpaarden heeft voortgebracht.

Zijn moeder is de bruine merrie Zancara keur preferent prestatie KWPN (1981, V. Nimmerdor KWPN). Zij is ook de moeder van de hengsten Montreal VDL KWPN (1994, V. Indoctro KWPN), die door het KWPN, SF, SI en Zangersheide is goedgekeurd, Pessoa VDL KWPN (1997, V. Animo KWPN), die is goedgekeurd in Brandenburg, Sachsen, Zweden en door het AES, en Bubalu VDL KWPN (2000, V. Baloubet du Rouet SF), die door het KWPN, BWP, Hannover, Holstein en SI is goedgekeurd.
Voorts is Zancara de tweede moeder van de hengsten Sunlight van de Zuuthoeve BWP (1985, V. Lux Hann), die door het BWP is goedgekeurd, Highline KWPN (1989, V. Sit This One Out xx), die door het KWPN en het SI is goedgekeurd, en Caballero DH Z Zang (2006, V. Cento Lano Badwu), die in Canada is goedgekeurd
Tweede moeder van Great Pleasure is de bruine Shoraya keur preferent prestatie Holst. Zij is ook de moeder is van de hengsten N-Aldato KWPN (1982, V. Nimmerdor KWPN), die is goedgekeurd door het NRPS, en Salerno VDL KWPN (1999, V. Corland Holst), die door het Schotse stamboek is goedgekeurd. Bovendien is Shoraya de tweede moeder van de hengsten Nimrod B KWPN (1987, V. Nimmerdor KWPN), die is goedgekeurd door de stamboeken van Beieren en Sachsen, en Ishan KWPN (1990, V. Wellington KWPN), die in Zwitserland is goedgekeurd.

Great Pleasure is aan vaderskant Hannoveraans gefokt en aan moederskant Holsteins. Gerekend over acht generaties voert hij 27,4 % volbloed.
De hengst is in 1995 door het KWPN aangewezen voor deelname aan het verrichtingsonderzoek in Ermelo. Onder de naam Kennard heeft hij bij dat in Ermelo gehouden onderzoek matig gepresteerd. Hij bleek een flegmatieke hengst met weinig souplesse die zijn ruiter een matig gevoel geeft. Hij beëindigde het onderzoek als 24e van de 27 hengsten die aan de eindbeoordeling hebben deelgenomen. Na afloop van het onderzoek heeft het KWPN hem niet opgenomen in het stamboek.
Later dat jaar heeft Great Pleasure de VSN-trofee, een competitie in Nederland voor driejarige paarden, gewonnen.
In de zomer van 1996 heeft de hengst onder de naam Great Pleasure deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen in Münster-Handorf. Van de 60 deelnemende hengsten is Great Pleasue in de dressuuronderdelen 20e geworden en in de springonderdelen vierde. In de totaalstand is hij op de zevende plaats geëindigd.
In december 1996 heeft het Westfaalse stamboek de hengst goedgekeurd.

Op de KWPN-hengstenkeuring 1997 is Great Pleasure aangewezen voor deelname aan een 20 dagen durend verrichtingsonderzoek in Ermelo. In het onderzoekrapport wordt gesproken over ruime basisgangen waarbij het achterbeen actiever zou moeten worden ondergebracht. De hengst mist souplesse en doet in het werk zwaarmoedig aan.
Na afloop van het onderzoek heeft de KWPN-hengstenkeuringscommissie de hengst niet opgenomen in het stamboek, maar bij een herkeuring heeft de herkeuringscommissie van het KWPN op 15 april 1997 besloten de hengst wel op te nemen in het stamboek.

In 1998 heeft het KWPN een collectie van 20 veulens van de hengst beoordeeld. Het bleek een uniforme groep royaal ontwikkelde veulens te zijn. De bewegingen van de veulens zouden meer souplesse moeten hebben. In galop zouden de veulens meer tot dragen moeten komen.
Op grond van de beoordeling is Great Pleasure gehandhaafd voor de fokkerij. In januari 2002 heeft het KWPN de hengst op basis van de keuringsresultaten van de driejarige nakomelingen gehandhaafd voor de fokkerij.
Great Pleasure is in 1997, 1998 en 1999 beschikbaar geweest op de dekstations van Van Bommel in Aarle-Rixtel, Jespers in Oosteind, Van de Lageweg in Bears en Vleems in Wachtum. In februari 2000 is hij voor twee jaar verhuurd naar Tsjechië. In 2002 is hij door Henri van Dommelen uit Boekel weer beschikbaar gesteld voor de Nederlandse fokkerij.
In het najaar van 2002 is Great Pleasure tengevolge van een koliekaanval overleden.

Tot eind 2015 heeft het KWPN 179 nakomelingen van de hengst geregistreerd en 36 dochters zijn als fokmerrie opgenomen in het stamboek. Daaronder zijn negen stermerries, twee keurmerries en vier elitemerries. Veertig nakomelingen zijn in Nederland uitgebracht in sportwedstrijden. De Duitse Hippische Sportbond heeft 28 nakomelingen van de hengst als sportpaard geregistreerd. Samen hebben die een winsom van € 10.342.
Uit het KWPN gepubliceerde genetische profiel van de hengst blijkt dat zijn nakomelingen goed in het rechthoekmodel staan en een strak verloop van de rug vertonen.
Eind 2020 heeft Great Pleasure een dressuurindex van 81 met een betrouwbaarheid van 65 % en een springindex van 106 met een betrouwbaarheid van 84 %

Twee dochters van Great Pleasure hebben een goedgekeurde zoon gebracht. Het gaat daarbij om:

Raisa KWPN, 1998, donkerbruin, MV. Daimler KWPN, is de moeder  van de hengst Cintabel Z Zang (2007, V. Candillo Z Zang). Cintabel Z is op een veiling verkocht voor $ 420.000 en is goedgekeurd door het North American Studbook en

Rienaldine KWPN ster, 1998, donkerbruin, V. Mytens xx, is de moeder is van de door het KWPN goedgekeurde hengst Graziano KWPN (2011, V. Baltic VDL).

Enkele nakomelingen zijn in internationale springwedstrijden uitgebracht zoals:

Reflection KWPN, ruin, 1988, bruin, MV. Voltaire Hann, fokker J. Reitsma, is door James Paterson-Robinson (AUS) in internationale springconcoursen uitgebracht en

Wetric van Beek KWPN, ruin, 2003, bruin, MV. Emilion KWPN, fokker G. Herrijgers, is door  Kirsten Rombouts (BEL) uitgebracht. De combinatie is in 2016 derde geworden in de Grand Prix van LIer.

 

76. Kapsones 92.8564 vb KWPN/DE 304980480792 /92.004663AES

Kapsones vb KWPN (V. Grannus Hann) is een donkerbruine hengst die is geboren op 16 juni 1992. Hij is gefokt door W. Meulenmeesters-Tielemans uit Boekel, dat in Noord Brabant ligt.
De moeder van de hengst is de schimmelmerrie Bilithya keur preferent prestatie KWPN (1983, V. Joost Holst). Zij is ook de moeder van de hengst Ramazotti vb KWPN (1991, V. Ramiro Z Holst) en tweede moeder van de door het KWPN goedgekeurde hengst Kingston KWPN (1992, V. Topas KWPN) en van de hengst Great Gamble vb KWPN (2011, V. Brainpower KWPN), die door het AES is goedgekeurd.
Tweede moeder van Kapsones is de schimmel Silithya keur preferent prestatie KWPN (1976, V. Abgar xx).

Kapsones heeft via zijn vader een flinke portie Hannoveraans bloed toegevoerd gekregen. Hij komt uit een Gelderse moederstam voort waar veel volbloed en Holsteins bloed aan is toegevoegd. Gerekend over acht generaties voert Kapsones 33,6 % Hannoveraans bloed, 29,7 % volbloed en 15,6 % Holsteins bloed. De Holsteinse hengst Loretto (1932, V. Lorbeer Holst) komt vier keer in de pedigree van Kapsones voor.

Kapsones is goedgekeurd door het Anglo European Studbook dat in de jaren 1999 – 2002 acht nakomelingen van hem heeft geregistreerd.

77. Kupido K 92.5041 vb KWPN

De zwarte hengst Kupido K vb KWPN (V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 161 cm. De hengst is geboren op 24 april 1992 en is gefokt door S. Knip uit Noordbeemster, dat in Noord Holland ligt.
De moeder van de hengst is de donkerbruine merrie Ekoline keur prestatie KWPN (1986, V. Ramiro Z Holst) en tweede moeder is de donkerbruine Amelancholie keur preferent prestatie KWPN (1982, V. Matador Hann).
Amelancholie is ook de tweede moeder van de door Zangersheide goedgekeurde hengst Knock Out VDV Z Zang (2006, V. Kreator xx).
De afstamming van Kupido K is door zijn vader overwegend Hannoveraans en via zijn moeder is daar Oldenburgs-, Holsteins- en volbloed aan toegevoegd.
Gerekend over acht generaties voert Kupido K 41,4 % Hannoveraans bloed en 22,7 % volbloed.

Kupido K is in 1995 goedgekeurd door het Anglo European Studbook, dat in de jaren 1996 – 2006 22 nakomelingen van hem heeft geregistreerd, waaronder zijn goedgekeurde zoon Okido AES (1996).
Kupido K is door Jurgen Stenfert (NED) in internationale springconcoursen uitgebracht en heeft zes overwinningen behaald op CSI*** of CSI**** niveau.
In december 2006 is de hengst naar Canada verkocht, waar hij is goedgekeurd door het Canadese Sportpaarden Stamboek (CSHA) en het Canadese Warmbloed Paardenstamboek (CWHBA). Het Oldenburg International stamboek heeft de hengst erkend.
Zijn zoon Casper S (2007, MV. Ramiro Z Holst) is door Camilla Storemark (NOR) in internationale springwedstrijden uitgebracht.

 

77.1. Okido 96.005438 AES

Okido AES (V. Kupido K AES) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is geboren op 29 mei 1996 en is gefokt door B.A.T.H. van Uhm uit Stokkum, dat in de gemeente Montferland in de Gelderse Achterhoek ligt.
De moeder van Okido is de preferente vos merrie Viola KWPN (1979, V. Cadmus xx) en tweede moeder is de vos merrie Lettie KWPN (1970, V. Amor Holst).
In de afstamming van Okido komen vertegenwoordigers van vele fokkerijen voor. Gerekend over acht generaties voert de hengst 35,9 % volbloed en 24,2 % Hannoveraans bloed. De moederstam van Okido is oud Gelders (NSTg).
Okido is in 2000 goedgekeurd door het Anglo European Studbook en het AES heeft in 2001 en 2002 elf nakomelingen van de hengst geregistreerd.
Okido is gestart in M dresuur en M springen.

 

78. Garmisch 93.2318 KWPN

De zwarte hengst Garmisch KWPN (V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 163 cm. Hij is geboren op 2 april 1993 en is gefokt door P.J. Heij en J. Schouten uit Leerdam, dat in de Vijfheerenlanden in de provincie Zuid Holland ligt.
De moeder van Garmisch is de donkerbruine merrie Gabrielle ster preferent KWPN (1988, V. Jasper KWPN). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Unaniem KWPN (2001, V. Numero Uno KWPN) die door het KWPN is goedgekeurd en als springpaard internationaal is uitgebracht.
Tweede moeder van Garmisch is de vos Zivona KWPN (1981, V. Nimmerdor KWPN).
Via zijn vader heeft het Hannoveraanse bloed de overhand in de pedigree van Garmisch. De moederlijn van de hengst is Gelders met Groningse invloeden. Gerekend over acht generaties voert Garmisch 25 % volbloed.

Garmisch is in februari 1996 gepresenteerd op de KWPN-hengstenkeuring en bereikte daar de 2e bezichtiging. In de zomer van 1996 heeft hij in München-Riem deelgenomen aan een verichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 22 deelnemende hengsten is hij in de dressuuronderdelen tiende geworden en in de springonderdelen eerste. In de totaalstand is hij als vierde geëindigd.
In oktober 1996 heeft het Beierse stamboek Garmisch goedgekeurd voor de fokkerij.

In februari 1997 is de hengst op de KWPN-hengstenkeuring aangewezen voor een verrichtingsonderzoek van drie weken in februari en maart 1997 Ermelo. Uit het onderzoekrapport blijkt dat de hengst nog groen was en dat de basisgangen niet erg ruim waren. Bij het springen springt Garmisch te veel naar voren en komt het hoogste punt van de sprong te laat. Na afloop van het onderzoek heeft de hengstenkeuringscommissie de hengst niet opgenomen in het stamboek.
Omdat Garmisch tijdens het onderzoek een mondbeschadiging zou hebben gehad is hij in mei 1997 gedurende vijf dagen opnieuw onderzocht. Daarbij bleek hij minder groen te zijn dan een maand eerder en was zijn voorbeentechniek bij het springen verbeterd. Na afloop heeft de herkeuringscommissie de hengst goedgekeurd voor de KWPN fokkerij.

In 1998 zijn vijftien veulens van Garmisch beoordeeld. De veulens vormden een unforme groep die matig tot voldoende waren ontwikkeld. De veulens hebben vaak een korte steile schouder en een goed bespierd achterbeen. De bewegingen zijn ruim. Op basis van de beoordeling is Garmisch gehandhaafd als fokhengst.
In januari 2002 hadden de keuringsresultaten van de driejarige nakomelingen moeten worden beoordeeld, maar omdat er minder dan tien driejarige nakomelingen op keuringen waren beoordeeld, is de afstammelingenbeoordeling een jaar uitgesteld. Omdat de hengst in 2000 is geëxporteerd naar de Verenigde Staten zijn, op basis van een in 2002 genomen bestuursbesluit ban het KWPN, de afstammelingen niet meer beoordeeld.

Het KWPN heeft 73 nakomelingen van Garmisch geregistreerd. Twaalf dochters zijn als fokmerrie opgenomen in een stamboek en daarvan zijn er drie stermerrie geworden. Eén dochter heeft het elitepredicaat ontvangen.
Eind 2020 heeft Garmisch een dressuurindex van 73 met een betrouwbaarheid van 57 % en een springindex van 130 met een betrouwbaarheid van 69 %.
Uit het door het KWPN gepubliceerde genetische profiel blijkt dat veel nakomelingen toontredend zijn.

Enkele nakomelingen van Garmisch zijn in internationale springconcoursen uitgebracht, zoals

Team Harmony Sky High KWPN sport prestatie, merrie, 1998, bruin, MV. Casimir KWPN, fokker B. van den Bogert, is in 2005 derde geworden bij het WK voor 7-jarige springpaarden in Lanaken. In de jaren 2007 – 2015 is de merrie door Abdel Saïd (EGY) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In 2015 won de combinatie een wedstrijd op het CSI**** Ebreichsdorf en

Ratina S KWPN merrie, 1998, platenbont, MV. Esteban KWPN, fokker M. de Jong,  is onder de naam Rumba door Anouk van der Pluijm (NED) in internationale springwedstrijden uitgebracht.

 

79. Giradelli DE 331310775693 Hann

Giradelli Hann (V. Grannus Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 163 cm. Hij is op 8 juni 1993 geboren en is gefokt door Rudolf Düstersiek uit Vlotho, dat bij Herford in het noordoosten van de deelstaat Nordrhein-Westfalen ligt.
De moeder van Giradelli is de bruine merrie Donna Hann (1985, V. Don Juan Hann) en tweede moeder is de bruine Weila Hann (1970, V. Weitblick Hann).
Giradelli is vrijwel volledig Hannoveraans gefokt. Gerekend over acht generatie voert hij 81,25 % Hannoveraans bloed en 14,8 % Trakehner bloed. Het volbloedpercentage in de afstamming bedraagt slechts 1,5 %.
De Hannoveraanse hengst Feiner Kerl (1919, V. Fling Hann) komt maar liefst 12 keer voor in de afstamming van Giradelli.

Giradelli is in oktober 1995 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en heeft in het najaar van 1996 in Warendorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 24 deelnemende hengsten is hij in de dressuuronderdelen 20e geworden en in de springonderdelen 14e. In de totaalstand heeft hij het onderzoek op de 20e plaats beëindigd.
Giradelli is van 1997 tot en met 2010 door een groot aantal verschillende ruiters uitgebracht in de springsport. Met Stefan Fischer (GER) is Giradelli succesvol geweest in de klasse S springen. De hengst heeft een winsom van € 7.805.

Giradelli is tot en met 2012 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Veertien dochters van de hengst zijn als fokmerrie opgenomen in een stamboek en tot eind 2015 zijn 43 nakomelingen uitgebracht in de sport. Samen hebben die een winsom van € 52.520.

Eind 2020 heeft de hengst  een springindex van 123 met een betrouwbaarheid van 81 %.

 

80. Gonzo Go DE 333330717993 Oldbg

De vos hengst Gonzo Go Oldbg (V. Grannus Hann) is geboren in 1993. Hij is gefokt door Willi Himmelreich uit Hadamar, dat bij Limburg an der Lahn in de deelstaat Hessen ligt.
De moeder van Gonzo Go is de bruine merrie Edina Oldbg (1978, V. Zeus SF) en tweede moeder is de donkerbruine Edgunde II Oldbg (1967, V. Alchimist Oldbg).
In de afstamming van Gonzo Go is, door de invloed van zijn vader, het Hannoveraanse bloed het meest vertegenwoordigd. Daarnaast voert Gonzo Go circa 29 % Engels-, Arabisch- en Angloarabisch volbloed en 17 % Oldenburgs bloed.

Gonzo Go is in oktober 1995 goedgekeurd door het stamboek Rheinland-Pfalz-Saar. In het najaar van 1996 heeft hij in München-Riem deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 22 deelnemende hengsten is hij in de dressuuronderdelen op de laatste plaats geëindigd en in de springonderdelen werd hij tiende. Hij heeft het onderzoek als 18e van de totaalstand afgesloten.
In 1997 is Gonzo Go voor het eerst uitgebracht in de springsport en vanaf 2000 is hij met Manfred Scheid (GER) en Ralf Runge (GER) uitgekomen in de klasse S. In de klasse S heeft hij acht overwinningen behaald. De hengst heeft € 35.410 gewonnen.

In 2006 heeft het Oldenburg International stamboek Gonzo Go goedgekeurd.

Vier dochters zijn als fokmerrie opgenomen in een stamboek en dertien nakomelingen zijn uitgekomen in sportwedstrijden. De nakomelingen hebben samen € 15.477.

Eind 2020 heeft de hengst een springindex van 89 met een betrouwbaarheid van 71 %.

 

81. Gracieux DE 333330663593 Oldbg

Gracieux Oldbg (V. Grannus Hann) is een zwarte hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is in 1993 geboren en is gefokt door Astrid Raffel uit Essen, dat circa 15 km ten zuiden van Cloppenburg in de deelstaat Niedersachsen ligt.
De donkerbruine staatspremiemerrie Lu Na Lady Oldbg (1988, V. Akzent II Hann) is de moeder van Gracieux en tweede moeder is de vos Lu Na Lei Oldbg (1980, V. Frohnherr Westf).
Gracieux is afkomstig uit een Oldenburgse moederlijn waar verschillende keren volbloed is ingebracht. Vader Grannus zorgt voor veel Hannoveraans bloed. Gerekend over acht generaties voert Gracieux 47,7 % Hannoveraans bloed, 23,4 % volbloed en 19,5 % Trakehner bloed.

Gracieux is in november 1995 in Oldenburg goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en heeft in het najaar van 1996 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 41 deelnemende hengsten is Gracieux zowel bij de dressuur als bij het springen zesde geworden, waardoor hij in de totaalstand het onderzoek als tweede heeft beëindigd.
In december 1996 heeft het Hannoveraanse stamboek Gracieux goedgekeurd, in 2002 heeft het Oldenburg International stamboek de hengst goedgekeurd en in 2007 is de hengst goedgekeurd door het stamboek Mecklenburg-Vorpommern. Bovendien is Gracieux goedgekeurd door het Beierse-, Rheinlandse-, Deense- en Oostenrijkse stamboek. Hij is tot en met 2015 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Vanaf april 1997 tot 2007 is de hengst in springwedstrijden uitgebracht. In 2001 is voor het eerst in de klasse S gestart. In 2004 is enkele keren aan wedstrijden in Oostenrijk deelgenomen. Gracieux heeft een winsom van € 23.925.

Tot eind 2020 zijn 51 dochters van Gracieux als fokmerrie opgenomen in een stamboek en daarvan is er één staatspremiemerrie geworden. 117 Nakomelingen zijn uitgekomen in de sport en die hebben samen € 106.932 gewonnen.

Zijn zoon Go Dutch III Oldbg,ruin, 1999, bruin, MV. Larinero Holst, fokker Sanne Nilsson, is door Sanna Nilsson (SWE) en Philip Bobic (AUS) uitgebracht in Intermediair dressuurproeven.

Eind 2020 heeft Gracieux een dressuurindex van 74 met een betrouwbaarheid van 77 % en een springindex van 102 met een betrouwbaarheid van 91%.

 

82. Gran Corrado DE 333330763193 Oldbg

De zwartbruine hengst Gran Corrado Oldbg (V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 172 cm. Hij is op 12 april 1993 geboren en is gefokt door Georg Dierker uit Lindern, dat ruim tien km ten westen van Cloppenburg in Niedersachsen ligt.
De moeder van de hengst is de donkerbruine merrie D-Cremona Holst (1989, V. Corrado I Holst). Zij is ook de moeder van de hengst Non Plus Ultra III Oldbg (1994, V. Nimmerdor KWPN), die door het Selle Français is goedgekeurd.
Tweede moeder is Zola Holst (1985, V. Landgraf I Holst), die ook de moeder is van de door het stamboek Sachsen-Thüringen goedgekeurde hengst Contraire Holst (1992, V. Contender Holst).
Gran Corrado is afkomstig uit een Holsteinse moederlijn. Via zijn vader is veel Hannoveraans bloed aan zijn afstamming toegevoegd en via zijn moeder is veel volbloed toegevoegd. Gerekend over acht generaties voert Gran Corrado 33,6 % Hannoveraans bloed, 28,9 % volbloed en 18,0 % Holsteins bloed.

Gran Corrado heeft in het voorjaar van 1997 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 36 deelnemende hengsten is hij in de dressuuronderdelen als 23e geëindigd en in de springonderdelen als 27e. In de totale eindstand is hij 26e geworden. Na afloop van het onderzoek is de hengst goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek.

Op de KWPN-hengstenkeuring 1998 is Gran Corrado aangewezen voor deelname aan een verkort verrichtingsonderzoek van drie weken. Daar wordt vastgesteld dat Gran Corrado een matige bereidheid heeft om te werken en dat zijn stap en draf weinig ruimte hebben. In galop blijft hij hoog in het kruis. Het springen gaat hem gemakkelijk af, waarbij hij de indruk geeft zeer veel vermogen te hebben. Na afloop van het onderzoek is hij door het KWPN erkend voor de fokkerij.

In 1997/1998 heeft Gran Corrado deelgenomen aan de hengstenspringcompetitie in Nederland.
Vanaf 2002 is hij door Yves Houtackers (NED) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In 2004 is de vierde plaats behaald in de Grand Prix van Wiesbaden. In 2005 heeft de combinatie deel uitgemaakt van het Nederlandse team dat bij de Europese kampioenschappen in San Patrignano de derde plaats in de landenwedstrijd heeft behaald.
Volgens de Duitse Hippische Sportbond heeft Gran Corrado een winsom van € 22.469 maar in dat bedrag zijn uitsluitend de in Duitsland gehouden wedstrijden meegenomen.

In 1998 heeft het KWPN tien in Duitsland geboren veulens en dertien in Nederland geboren veulens beoordeeld. Beide groepen bestonden uit goed ontwikkelde, rijtypische veulens. In beide groepen zou de croupe meer lengte moeten hebben en zou de broekspier langer moeten door lopen. De stap heeft weinig souplesse en in draf zouden de veulens meer moet dragen. De galop van de veulens is goed.
Op basis van de veulenbeoordelingen is Gran Corrado door het KWPN gehandhaafd voor de fokkerij.

In januari 2002 heeft het KWPN, op basis van de rapportages over de driejarige nakomelingen, Gran Corrado op wacht gezet. Uit de rapportage blijkt dat het exterieur van de driejarige nakomelingen diverse minpunten heeft die niet worden goedgemaakt door de eigen sportresultaten van het hengst. Vooral een strak verloop van de lendenen wordt bij vele nakomelingen geconstateerd.
Omdat de hengst door het Oldenburgse stamboek wel wordt gehandhaafd, is Gran Corrado in Nederland beschikbaar gebleven voor de fokkerij, maar konden de veulens alleen bij het Oldenburgse stamboek worden geregistreerd.
In januari 2006 heeft het KWPN de hengst weer voor de fokkerij geaccpeteerd omdat zijn nakomelingen goed in de springsport presteerden en Gran Corrado een goede spingindex had.
In mei 2008 is Gran Corrado onverwacht in zijn box in Weert overleden.

In Duitsland zijn zes dochters van Gran Corrado als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en zijn 22 nakomelingen in sportwedstrijden uitgebracht. Samen hebben die een winsom van € 71.088.
Het KWPN heeft 226 veulens van de hengst geregistreerd. Er zijn 39 dochters als fokmerrie ingeschreven in het stamboek. Van hen hebben er 13 het sterpredicaat behaald, één merrie is keur geworden en één merrie heeft het elite predicaat behaald.

Zijn dochter Roxy Music AS KWPN, merrie, 1998, MV. Ramiro Z Holst, is de moeder van de hengst Bløf KWPN (2006, V. Lordanos Holst). Bløf is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

Enkele nakomelingen van de hengst hebben een opvallende rol gespeeld in de sport, zoals:

Rancorrado KWPN, ruin, 1998, donkerbruin,  MV. Hamlet KWPN, fokker A.M. Weemen, is in de jaren 2008 – 2010 door Cian O’Connor (IRL) uitgebracht in internationale springwedstrijden. De combinatie won o.a. de GP Chantilly 2008 en de GP London Olympia 2009;

Romy KWPN, merrie, 1998, zwart, MV. Hamlet KWPN, fokker H. Versteeg – van Ravenhorst, is in 2008 en 2009 door Ali Yousef Al Rumaihi (QAT) in internationale springwedstrijden uitgebracht;

Ardeche van de Zelm BWP, ruin, 2000, MV. Darco BWP, fokker Ken Geerts, is in de jaren 2009 – 2013 door Mario Deslauriers (USA) in internationale springwedstrijden uitgebracht. De combinatie won de Grand Prix en de Enbridge Cup tijdens het CSI Spruce Meadows, Calgary 2009 en een World Cup wedstrijd tijdens het CSI Bromont 2009;

Thuja KWPN, ruin, 2000, bruin, MV. Holland KWPN, fokker C.A. van de Broek, is in de jaren 2010 – 2016 onder de naam Cruise door Chris Pratt (CAN) in internationale springwedstrijden uitgebracht. De combinatie won o.a. de Huskey Cup tijdens het CSI Spruce Meadows, Calgary 2011;

Ticannaf KWPN, merrie, 2000, zwartbruin, MV. Jackson KWPN, fokker W. van Doorn, is in de jaren 2010 – 2015 door Reiko Takeda (JPN) uitgebracht in internationale springwedstrijden;

Triple KWPN, hengst, 2000, MV. Libero II Holst, is in de periode 2008 – juni 2011 door Marta Testor Fernandez de Córdova (ESP) en daarna tot en met 2012 door Marie Longem (NOR) in internationale springwedstrijden uitgebracht;

Triple H KWPN, merrie, 2000, MV. Purioso Oldbg, fokker C.J.P. Heldermann, is in de jaren 2008 – 2011 door Michel Hendrix (NED) uitgebracht in de internationale springsport;

Hannah Oldbg, merrie, 2001, MV. Nagano Hann, fokker De IJzeren Man BV, is in 2008 en 2009 in internationale springwedstrijden uitgebracht door Yves Houtackers (NED). In de jaren 2010 – 2014 zijn Markus Beerbaum (GER) en Lucy Davis (USA) met de merrie uitgekomen. De combinatie Davis-Hannah heeft in 2011 op het CSI Verden de Grand Prix gewonnen;

Ubine Jambo M KWPN, merrie, 2001, MV. Hamlet KWPN,fokker  W.J. Maas,  is in de jaren 2008 – 2015 door Blai Capdevila (ESP) uitgebracht in internationale springwedstrijden.  Capdevila heeft met Ubine Jambo M in 2010 de Grand Prix van Nîmes 2010 gewonnen en is in 2012 tweede geworden in de Grand Prix van Nice. Bij het Europees Kampioenschap 2013 in Vejer de la Frontera is de combinatie 24e geworden en aansluitend is een wedstrijd in Barcelona gewonnen. In 2014 zijn twee wedstrijden in Toledo gewonnen en in 2015 is een overwinning behaald in een wedstrijd in Barcelona.
Vanaf januari 2016 is Carlota Miret (ESP) met de merrie gestart. In 2017 heeft de combinatie een wedstrijd in Oliva-Valencia gewonnen en in 2019 zijn drie wedstrijden in Carmona gewonnen. Y+Ubine Jambo M heeft een winsom van circa € 30.000.

Upstaire KWPN, ruin, 2001, MV. Animo KWPN,fokkers A/P/P/ en A/A/A/ Arninkhof, is in de jaren 2010 en 2011 door Tony Andre Hansen (NOR) uitgebracht in internationale springwedstrijden. In 2012 is Callie Smith (USA) met Upstaire gestart. Zij won o.a. een kwalificatiewedstrijd tijdens het Noord Amerikaans kampioenschap voor jeugdruiters in Lexington.

Eind 2020 heeft Gran Corrado bij het KWPN een dressuurindex van 65 met een betrouwbaarheid van 61 % en een springindex van 127 met een betrouwbaarheid van 87 % gepubliceerd.

 

83. Grancesco DE 341411960493 Westf

Grancesco Westf (V. Grannus Hann) is een zwarte hengst die in 1993 is geboren. Hij is gefokt door Hermann Möller uit Merzen, dat 30 km ten noorden van Osnabrück in Niedersachsen ligt.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Farina Westf (1989, V. Francisco II Westf) en tweede moeder is de bruine Angelina Westf (1985, V. Anmarsch Westf).
Grancesco heeft een Oldenburgse moederstam, waar in de laatste generaties volbloed, Hannoveraans- en Westfaalse componenten aan zijn toegevoegd.
Gerekend over acht generaties voert Grancesco 46,1 % Hannoveraans bloed, 18% Trakehner bloed en 18 % volbloed.
In de zomermaanden van 1996 heeft Grancesco in Münster-Handorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 60 deelnemende hengsten is hij in de dressuuuronderdelen 41e geworden en in de springonderdelen 32e. In de totaalstand heeft hij het onderzoek als 42e beëindigd.
In januari 1997 heeft het Oldenburgse stamboek Grancesco goedgekeurd voor de fokkerij. De hengst is echter maar kort voor de fokkerij beschikbaar geweest en is onder de naam Gaston S als springpaard verkocht naar Italië.

 

84. Grassini DE 331310732193 Hann

De vos hengst Grassini Hann (V. Grannus Hann) heeft een stokmaat van 164 cm. Hij is in 1993 geboren en is gefokt door Herman Steckenbiller uit Neusorg, dat 10 km ten zuiden van Wunsiedel in het Fichtelgebergte in Beieren ligt.
De moeder van Grassini is de vosmerrie Galante Hann (1978, V. Grande Hann) en tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Meike Hann (1971, V. Matrose Hann).
In de afstamming van Grassini valt op dat de hengst Grande Hann (1958, V. Graf Hann) aan vaderszijde de grootvader is van Grassini en aan moederszijde de overgrootvader. Daarmee bepaalt Grande 37,5 % van het genenpatrooon van Grassini. Gerekend over acht generaties voert Grassini 68,75 % Hannoveraans bloed en 14,1 % volbloed.

Grassini heeft in 1996 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen. Van de 35 deelnemende hengsten is hij in de dresuuronderdelen achtste geworden en in de springonderdelen elfde. In de totaalstand heeft hij het onderzoek als achtste afgesloten.
Na afloop heeft het Hannoveraanse stamboek Grassini goedgekeurd voor de fokkerij. De hengst is alleen in 1997 door het Landgestüt in Celle beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
In de jaren 2002 – 2008 is hij uitgebracht in L dresuurwedstrijden.

 

85. Gratinus II DE 333330729193 Oldbg

Gratinus II Oldbg (V. Grannus Hann) is een bruine hengst die in 1993 is geboren. Hij is gefokt door Josef Kathmann uit Hausstette, dat circa tien km ten westen van Vechts in de deelstaat Niedersachsen ligt.
Gratinus II is een broer van Gratinus I (1992, zie hfdst. 74).
De moeder van beide hengsten is de vos Argentine Oldbg (1988, V. Argentinus Hann). Zij is ook de moeder van de hengst Zatinus Oldbg (1998, V. Zapateado Oldbg).
Tweede moeder van genoemde hengsten is de vos Adeline Westf (1994, V. Admiral I Hann).
Gratinus II is in januari 1996 goedgekeurd door het Sachsische stamboek en het stamboek Sachsen-Thüringen. In het najaar van 1996 heeft hij in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 41 deelnemende hengsten is Gratinus II bij de dressuur als 32e geëindigd en bij het springen als elfde. In de totaalstand is hij op de 24e plaats terecht gekomen.

Tot eind 2020 zijn 22 dochters van Gratinus II als fokmerrie opgenomen in een stamboek en acht van hen zijn staatspremiemerrie geworden.
Met zijn zoon Gino de Grande heeft Gratinus II een goedgekeurde zoon gebracht.
Vijftien nakomelingen zijn uitgebracht in de sport en die hebben samen € 9.840 gewonnen.

Eind 2020 heeft Gratinus II een dressuurindex van 68 met een betrouwbaarheid van 73 % en een springindex van 96 met een betrouwbaarheid van 74 %.

 

85.1. Gino de Grande DE 367670017197 Sathu

De vos hengst Gino de Grande Sathu (V. Gratinus II Oldbg) is in 1997 geboren. De hengst is gefokt door stoeterij Käfernburg in Arnstadt, dat ten zuiden van Erfurt in de deelstaat Thüringen ligt.
De moeder van de hengst is de merrie Manila Sathu (1993, V. Pius Westf) en tweede moeder is de bruine Majana Sathu (1987, V. Dozent DDR).
Gino de Grande heeft een korte Thüringse moederstam en is verder vooral Hannoveraans gefokt. Hij voert 8,5 % volbloed.

Gino de Grande is in januari 2000 goedgekeurd door de stamboeken Thüringen en Sachsen-Thüringen. De hengst is alleen in 2000 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Vijf nakomelingen van hem zijn uitgebracht in de sport en tot eind 2015 hebben die samen € 33.717 gewonnen.
De meest succesvolle nakomeling is de vos ruin FST Golden Joy DSP (2001), die met Jenet Wiesner (GER) in de jaren 2007 tot en met 2017 aan 58 internationale eventingwedstrijden heeft deelgenomen. De combinatie won o.a. het CIC**Mertingen 2010, het CIC**Crostwitz 2011, het CIC**Baborowko 2012 en het CIC**Lignières. Ook zijn zes CIC*-wedstrijden gewonnen.
De combinatie maakte eveneens deel uit van het Duitse team dat de landenwedstrijd bij het Europese kampioenschap voor landelijke ruiters 2013 in Laintal heeft gewonnen. FST Golden Joy heeft  een winsom van € 30.225.

 

86. Montealban la Silla DE 333330738993 Oldbg

Montealban la Silla Oldbg (V. Grannus Hann) is een donkervos hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is geboren op 1 april 1993 geboren en is gefokt door Clemens Kohorst uit Dinklage, dat 15 km ten zuidwesten van Vechta in de deelstaat Niedersachsen ligt.
De moeder van de hengst is de vos merrie Lugina Oldbg (1980, V. Grundstein I Hann) en tweede moeder is de vos Ebenheit Oldbg (1976, V. Löwen As Hann).
Opvallend is dat de hengst Graphit Hann (1974, V. Grande Hann) aan vaderskant de grootvader van Montealban la Silla is en aan moederskant de overgrootvader. Graphit bepaalt daarmee 37,5 van de erfelijke factoren van Montealban la Silla. Gerekend over acht generaties voert Montealban la Silla 63,3 % Hannoveraans bloed en 8,6 % volbloed.

De hengst is onder de naam Love to Be in 1997 goedgekeurd door het Anglo European Studbook en in 1999 heeft het Mexicaanse stamboek La Silla de hengst onder de naam Montealban la Silla goedgekeurd. Het AES heeft 33 nakomelingen van de hengst geregistreerd.
In 2001 is Franke Sloothaak (GER) met de hengst onder de naam Granstein in S springwedstrijden gestart. In de jaren 2001 – 2003 en 2006 is de hengst door verschillende ruiters in L springconcoursen uitgebracht.
De winsom van de hengst bedraagt € 1.557.

 

87. Grandino DE 333330739394 Oldbg

De zwartbruine hengst Grandino Oldbg (V. Grannus Hann) is in 1994 geboren. Hij is gefokt door Wilhelm Meiners uit Lähden, dat tussen Meppen en Cloppenburg in de deelstaat Niedersachsen ligt.
De moeder van Grandino is de vos E-Prinzipessa Oldbg (1990, V. Argentinus Hann) en tweede moeder is de zwarte Erlkönigin Hann (1985, V. Woronesch Hann).
Grandino is een Hannoveraans gefokte hengst, die, gerekend over acht generaties, slechts een volbloedaandeel van 3,9 % heeft.

Grandino is in 1999 door Gerald Geessink (NED) in de springsport uitgebracht. In september 2001 is Fritz Fervers (GER) met de hengst in de klasse S gestart. In de jaren 2002 – 2005 heeft Anita Sande de hengst gereden en vanaf 2006 is de hengst internationaal uitgebracht. De hengst is daarbij gereden door Manuel Fernandez Saro (ESP), Tina Lund (DEN), Tomas Couve Correa (CHI) en Paolo Toscano (ITA).

In januari 2005 heeft het Oldenburg International stamboek de hengst goedgekeurd en het Italiaanse rijpaardenstamboek heeft de hengst in 2010 goedgekeurd.
Vijf dochters van Grandino zijn als fokmerrie in een Duits stamboek ingeschreven en tien in Duitsland geboren nakomelingen zijn uitgebracht in de sport. Samen hebben die tot eind 2015 € 10.579 gewonnen.
Unire heeft in Italië in 2011 veertien nakomelingen van Grandino geregistreerd.

Back To Top