skip to Main Content

1876

Samenvatting:

De in 1876 in de Syrische woestijn gefokt Arabische hengst Koheilan Adjuze ox is voor de fokkerij ingezet op de Oostenrijks-Hongaarse staatsstoeterij Balbólna en later op het hengstendepot in Nagy Körös. Zijn in 1922 op Babólna geboren achterkleinzoon Koheilan VIII is verkocht naar Polen. Hij was de eerste Koheilan-nakomeling in Polen en is daarom omgedoopt in Koheilan I ox.
Koheilan I ox is op de staatsstoeterij in Janów Podlaski Ieidend vaderpaard geworden in een tijd dat ook de stempelhengst Bakszysz ox daar aanwezig was, en bracht een groot aantal uitstekende sportpaarden en diverse goede fokmerries.
Voor de hedendaagse fokkerij zijn vooral zijn zonen Piolun ox (1934) en Kurde x (1935) van belang.

Piolun ox is in 1939 door Russische troepen uit Janów Podlaski geroofd en naar de stoeterij Tersk in het zuiden van Rusland gebracht, waar hij een belangrijke pijler in de fokkerij van Arabische volbloeds is geworden. Zijn zoon Priboj ox (1944) en die zijn zonen Pomeranets ox (1952) en Topol ox (1958) hebben op Tersk vele goede ren- en keuringspaarden gebracht

Kurde x is in Duitsland goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en is de grondlegger van de K-hengstenlijn, waarvan Kurier Hann (1950) en Kurator II Hann de belangrijkste exponenten zijn.

 

Aankoop Koheilan Adjuze ox

In 1876 heeft de El Seba stam van de Anazeh bedouïnen de hengst Koheilan Adjuze ox gefokt in de Syrische woestijn.
In 1885 is Koheilan Adjuze ox gekocht door een delegatie van de Oostenrijks-Hongaarse staatsstoeterij Babólna, die onder leiding van de in Hongarije wonende Syrische kolonel Michael Fadlallah el Hedad, naar het Midden Oosten was gereisd om Arabische paarden te kopen voor de fokkerij. Behalve Koheilan Adjuze ox heeft de delegatie ook de hengst O’Bajan ox aangekocht.

Babólna

De Israëlische fokker van Arabische paarden en freelance publicist Tzviah Idan heeft in zijn artikel “The Hungarian State Stud at Babólna and the Desert Arabian Horse” uitgebreid aandacht besteed aan het ontstaan van de stoeterij Babólna en de daar gehouden Arabische paarden. Delen van onderstaande tekst zijn daaraan ontleend.

Ritmeester Joszef Czekonics, die later de eerste directeur van de stoeterij in Babólna werd, voorzag een stoeterij die strategisch tussen Wenen en Boedapest lag en die aan de behoeften van het keizerlijke leger zou kunnen voldoen. Omdat Babólna ongeveer halverwege aan de hoofdweg tussen Wenen en Boedapest ligt, stelde hij Jozef II (1741 – 1790), keizer van het Heilige Roomse Rijk van 1765 – 1790, voor om het grote landgoed Babólna te kopen van graaf Szapary. De verkoopakte is nog altijd te zien in het museum op de stoeterij. Jozef II was de oudste zoon van keizerin Maria Theresia en haar man Franz I Stefanus, hertog van Lotharingen, en was de eerste keizer in de Oostenrijkse heerschappij van het huis Habsburg-Lotharingen. Jozef II geldt als een verlichte monarch, die veel moderniserende hervormingen heeft doorgevoerd, maar daardoor ook veel weerstand opwekte.

De stoeterij Babólna is in 1789 gevestigd als staatsstoeterij van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk om het leger en de Koninklijke Garde te voorzien van goede paarden. In het begin was het een dependance van de stoeterij in Meszöhegyes, dat in het zuidoosten van Hongarije en dichtbij de grens met Roemenië ligt en in die tijd de grootste militaire stoeterij in Europa was. Het duurde echter niet lang voordat Babólna Meszöhegyes verving als de leverancier van de beste paarden van het keizerrijk.

Bedacht moet worden dat Hongarije door de eeuwen heen een gebied is geweest waar om werd gevochten vanwege de grote vruchtbare vlakten en het gematigde klimaat, waardoor het de graanschuur van Europa was.
Daarnaast heeft het Hongaarse volk, de Magyaren, een lange en illustere traditie als getalenteerde paardenmensen en veefokkers.
En tenslotte was Hongarije van 1526 tot 1688 bezet door de Turken, waarbij grote aantallen paarden met de Turkse overheersers uit de Oriënt naar Hongarije kwamen. Daarbij bleek dat die Oosterse paarden superieur waren aan de Hongaarse paarden en werden ze gebruikt om de lokale paardenstapel te verbeteren.
De stoeterij in Babólna werd opgezet in een tijd dat zowel in Hongarije als elders in Europa, met name in Duitsland en Polen, verschillende andere privé- en staatsstoeterijen actief waren. Tussen die stoeterijen bestond een soort traditionele samenwerking en werden paarden over en weer met elkaar uitgewisseld. Om die reden zijn stempelhengsten van een stoeterij vaak afkomstig van een andere stoeterij.
De eerste geregistreerde Oosterse paarden kwamen rond 1800 op Babólna. Sommigen kwamen uit de directe omgeving; anderen kwamen van staatsstoeterijen elders binnen het keizerrijk of waren op de vijand veroverd tijdens de Napoleontische oorlogen en nog anderen werden aangeschaft van betrouwbare Europese paardenhandelaren, die de dieren zelf ophaalden uit het Midden Oosten of dat via vertegenwoordigers in het Midden Oosten regelden.
In vergelijking met andere stoeterijen was Babólna bijzonder omdat er onderscheid werd gemaakt tussen uit de Oriënt geïmporteerde Arabisch paarden, inclusief hun nakomelingen en de halfbloeds, c.q. de paarden van het Arabisch type. Dit verschil is ook altijd gehandhaafd en heeft geleid tot twee parallel aan elkaar lopende fokprogramma’s: de Arabische volbloedfokkerij, die gebaseerd is op origineel in de woestijn geboren Arabische paarden en de fokkerij van grotere halfbloedpaarden, waarbinnen de succesvolle Shagya Arabier is ontstaan (zie hiervoor de pagina over Amurath ox).

Al in 1816 is schriftelijk vastgelegd dat op Babólna zowel de volbloed Arabische merries als de halfbloed merries alleen door volbloed Arabische hengsten mogen worden gedekt om zodoende de kwaliteit van het totale paardenbestand te verbeteren. Op verschillende momenten heeft men deze regel vergeten, maar daarna weer ingevoerd.
De Schagya Arabier is sinds 1816 geregistreerd in een stamboek. Die geschreven stamboeken zijn bijna net zou oud als de stamboeken van het Engels volbloed, die teruggaan naar het jaar 1793, en ze zijn ouder dan de meeste van de stamboeken voor Arabische volbloeds.

Tajar ox

Degene die wil praten over de Arabische paarden in Hongarije, moet beginnen met de legendarische witte Arabische hengst Tajar ox. Tajar betekent in het Arabisch “degene die vliegt”. De hengst is omstreeks 1800 gefokt op de stoeterij van Murad Bey in Gizeh (bij Caïro in Egypte) en als hengst actief geweest tot 1830.
De legende wil dat Tajar ox een valse hinderlaag overleefde waarbij de beruchte Mohammed Ali Pascha op een verraderlijke manier zijn politieke rivalen vermoordde nadat hij ze op listige wijze gevangen had genomen in de citadel van Caïro.
In elk geval had Tajar ox, toen hij in 1812 door de befaamde paardenhandelaar Baron von Fechtig, die in 1816 ook Bairacter ox naar Europa zou brengen (zie het artikel over Amurath ox), naar Europa werd gebracht, littekens bij de keel, aan de hals en aan het voorbeen.

In zijn boek “De Raswan Index en Handboek voor Arabische fokkers” beschrijft de grote kenner van het Arabisch paard Carl Reinhard Raswan (1893 – 1966) over Tajar ox: “Paardenkenners uit Hongarije, Polen en Duitsland zijn het er over eens dat ze nooit eerder zo’n foutloos paard met een perfect exterieur, harmonieuze verhoudingen, een enorme kracht en vitaliteit en alle kenmerken van het ware, tamelijk kleine, Arabische paard hebben gezien.”.
Hij schrijft ook dat Tajar ox zo snel was als een gazelle en harder liep dan paarden die 15 jaar jonger waren.
Tajar ox produceerde 207 veulens op de Urmeny stoeterij van Graaf Emerich Hunyadi in Hongarije en sommigen beweren dat hij de eerste volbloed Arabier was op Babólna. Hoewel paardenfokkers van mening kunnen verschillen over zijn betekenis voor de Arabische fokkerij, zijn ze het er over eens dat Tajar ox beschouwd moet worden als het ideale Arabische paard van de 19e eeuw. Een afbeelding van deze klassieke Arabische volbloed wordt nog steeds afgedrukt op de voorpagina van het Arabische Volbloed Paardenstamboek in Hongarije.

Stempelhengsten

Vanaf 1836 gingen verschillende grote aankoop expedities vanuit Babólna naar het Midden Oosten, waarmee de centrale rol die de Arabische volbloed speelt in het fokprogramma van Babólna wordt onderstreept. Zo werden alleen al met de Brudermann expeditie 14 Arabische hengsten en 50 Arabische merries meegebracht. In het Babólna museum zijn authentieke foto’s van geïmporteerde Arabische paarden te zien, waarbij sommige foto’s in de woestijn zijn genomen en anderen op Babólna.
Veel van deze geïmporteerde paarden hebben generaties lang de fokkerij van Babólna beïnvloed. Sommige lijnen zijn uitgestorven en andere lijnen hebben aan de basis gestaan van andere Europese fokkerijen.

Bekende stamvaders die op Babólna, of vanaf Babólna elders, hun stempel op de fokkerij hebben gezet zijn:

Siglavy ox 1810, een schimmel uit Syrië, die later in Lipica is gebruikt voor de fokkerij van Lippizaners;

Shagya ox 1830, de schimmelhengst die een grote rol heeft gespeeld in het fokprogramma voor halfbloeds op Babólna en in 1978, toen de World Arabian Horse Organisation (WAHO) deze halfbloedfokkerij erkende als een aparte tak van de fokkerij van het Arabische paard, naamgever werd van dat type Arabische paarden;

Abdul Aziz ox 1863, een schimmel uit Egypte, die van Babólna naar Mezohegyes is gegaan en grote invloed heeft gehad in de Shagyafokkerij;

Siglavy Gidran ox, een vos die is geboren in Syrië en de stamvader van de Hongaarse angloarabische Gidran fokkerij is geworden en

Koheilan Adjuze ox 1876, de in 1885 uit Syrië meegebrachte schimmel, die vooral via achterkleinzoon Koheilan I ox vanuit Polen veel invloed heeft gehad op de wereldwijde fokkerij van Arabische paarden en vanuit Polen ook op de Europese rijpaardfokkerij.

Koheilan Adjuze ox (1876)

Tegelijkertijd met Koheilan Adjuze ox kocht de aankoopdelegatie ook de in 1881 in Tell el Kelah geboren zwarte hengst O’Bajan ox. O’Bajan ox is in de Shagyafokkerij een legendarische hengst geworden, maar heeft ook enkele Arabische volbloeds voortgebracht, waaronder O’Bajan 124 ox, die de moeder is van Koheilan IV 1904 ox (zie 1.1.).

Koheilan Adjuze ox werd in 1886 en 1887 op Babólna ingezet voor de fokkerij, waarna hij werd overgeplaatst naar het hengstendepôt Nagy Körös. Uit zijn eerste dekseizoen is Koheilan II ox 1887 geboren, die de manlijke volbloedlijn van Koheilan Adjuze ox voortzette. Daarnaast is Koheilan Adjuze ox ook gebruikt voor de Shagyafokkerij, waaruit zijn zoon Koheilan I ShA 1888 is voortgekomen. Deze zoon was kampioen op de wereldtentoonstelling in 1900 in Parijs.

1. Koheilan II ox (1887)

Koheilan II ox (V. Koheilan Adjuze ox) is een schimmel hengst die de schimmel merrie 91 Jussuf ox (1984, V. Jussuf ox) als moeder heeft. Grootmoeder aan moederszijde is de schimmel 61 El Delemi ox (1865, V. El Delemi ox).
Koheilan II ox is in de jaren 1904 – 1906de voornaamste hengst in Babólna, waar hij ook zijn zoon Koheilan IV ox heeft gebracht.

1.1. Koheilan IV ox (1904)

Koheilan IV ox (V. Koheilan II ox) is een schimmel die 124 O’Bajan ox, een dochter van de gelijk met Koheilan Adjuze ox uit het Midden Oosten geïmporteerde O’Bajan ox (1881), als moeder heeft. De tweede moeder is 145 Gazlan ox (1881, V. Gazlan ox).
Koheilan IV ox is op Babólna voor de fokkerij ingezet in de periode 1909 – 1924, met uitzondering van 1917, toen hij op de Oostenrijks-Hongaarse staatsstoeterij Radautz, dat tegenwoordig in Noordoost Roemenië ligt, is ingezet.

Na een bezoek aan Babólna in 1912 schrijft de Duitse hippische grootheid dr. Gustav Rau (1880 – 1954): ”Koheilan IV ox is niet groot en sterk, maar geweldig mooi, edel en uitstekend gebouwd. De hengst is in evenwicht en heeft alles op de goede plek zitten. Een prachtig paard met het juiste Arabische type”.

Koheilan IV ox bracht op Babólna de hengsten Koheilan IV-11 ox (1913), Ali-Pasza ox (1919), Koheilan VIII ox (1922) en Koheilan IV-3 ox (1925) .

Daarnaast bracht hij op Babólna een aantal dochters die van belang zijn geweest voor de fokkerij.
Het betreft:

63 Koheilan IV ShA (1910), die 217 Saklavy Jedran ShA (1899, V. Saklavy Jedran ox) als moeder heeft. 63 Koheilan IV ShA is de moeder van de hengst Shagya XXII ShA (1915, V. Shagya XVII ox) en de grootmoeder van de hengsten Gazal II ShA (1922, V. Gazal I ShA) en Shagya VII ShA (1930, V. Shagya XXIII ShA);

31 Koheilan IV ShA (1914) is een schimmel die 202 Shagya XI ShA (1899, V. Shagya XI ShA) als moeder heeft. 31 Koheilan IV ox is de moeder van de hengst Shagya XXXII ShA (1922, V. Shagya XVII ShA);

2 Koheilan IV-1 ox (1915) is een schimmel die 21 Hamdani Semri 2 ox (1902, V. Hamdani Semri ox) als moeder heeft. 2 Koheilan IV-1 ox is de grootmoeder van de hengst Shagya XXII 2 ShA (1935, V. Shagya XXII ShA).

139 Koheilan IV ox (1915) is een schimmel uit de merrie 157 Siglavy Bagdady ox (V. Siglavy Bagdady ox). 139 Koheilan ox is de moeder van de hengst Dahoman II ShA (1926, V. Dahoman ShA);

Koalicja ox (Koheilan IV-4) (1918) is een legendarische schoonheid van een schimmel, die geboren is op de stoeterij Radautz. Haar moeder is Amurath 238 ox (1901, V. Amurath ox). Koalicja ox is als fokmerrie ingezet op de Poolse staatsstoeterij Janów Podlaski. Zij is daar de moeder geworden van de hengst Enwer Bey ox (1923, V. Abu Mlech ox), die in 1939 door de Russen is meegenomen naar de stoeterij Tersk, en van de belangrijke Pools-Arabische hengst Miecznik ox (1931, V. Fetysz ox), die o.a. de vader is van de hengsten Marabut ox, Doktryner ox en Aquinor ox;

Korynna ox (1918) is een schimmel die 84 Marzouk ox (1910, V. Marzouk ox) als moeder heeft. Korynna ox is de grootmoeder van de hengst Hardy ox (1926, V. Ganges I ox);

Seerösle ox (1927) is een schimmel waarvan de zwarte merrie Sardine ox (1908, V. Souakim ox) de moeder is. Seerösle ox is de moedersmoeder van de hengsten Jarys ox (1953, V. Kalif ox) en Aladin ShA (1957, V. Adonah ox).

Om inteeltproblemen tegen te gaan is Koheilan IV ox op 21 jarige leeftijd geruild tegen de hengst Sven Hedin ox van de voormalige staatsstoeterij Weil in Baden-Württemberg, Duitsland. Sven Hedin ox is in Babólna omgedoopt tot Kemir ox.
In Weil heeft Koheilan IV ox nog twee jaar gedekt en daar de hengsten Colorado ox (1927), Dajaker ox (1927), Landsknecht ox (1927) en Schahseman ox (1927) gebracht.
Koheilan IV ox is in Weil tot en met 1931 als fokhengst actief geweest.

1.1.1. Koheilan IV-11 ox (1913)

Koheilan IV-11 ox (V. Koheilan IV ox) is een schimmel hengst, die gefokt en geboren is op de stoeterij Babólna, maar voor de fokkerij is ingezet op de stoeterij in Radautz (Radowce). Zijn moeder is de merrie 216 Semrie (1896), die door kolonel Michael Fadlallah el Hedad voor de stoeterij Babolna van de Schammar bedouïnen in Syrië is gekocht. 216 Semrie is ook de moeder van de op Babolna geboren hengst Siglavy Bagdady II ox (1909).
Een dochter van Koheilan IV-11 is de op de Poolse stoeterij Janów Podlaski geboren schimmel Arabja ox (1919). Haar moeder is Anielka ox (1909, V. Amurath ox), die op de stoeterij Radautz is geboren en later, drachtig van Arabja ox, naar Janów Podlaski is gegaan.
Arabja ox is de overgrootmoeder van de hengsten Marabut ox (1942, V. Miecznik ox), Aquinor ox (1951. V. Miecznik ox) en Aramus ox (1962, V. Nabor ox).

1.1.2. Ali-Pasza ox (1919)

De hengst Ali-Pasza ox (V. Koheilan IV ox) is in 1919 geboren en op jonge leeftijd naar Polen gegaan. Zijn moeder is Siglavy Bagdady ox (1908). In de fokkerij is Ali-Pasza ox gebruikt voor de halfbloedfokkerij.

1.1.3. Koheilan VIII ox ASBB 16.22 / Koheilan I ox PASB 189.22

Koheilan VIII ox (V. Koheilan IV ox) is een schimmel hengst die op Babólna is geboren. Zijn moeder is 10 Gazal ox (1920, V. Gazal ox) en tweede moeder is 214 Scherife ox (1896, V. Siglavy ox).
In 1924 is hij verkocht naar Polen, waar hij de leidende hengst op de staatstoeterij Janów Podlaski werd in een tijd dat ook Bakszysz ox op Janów Podlaski stond.
Omdat hij de eerste Koheilan in Polen was, is hij omgedoopt tot Koheilan I ox. In Polen heeft hij een belangrijke rol gespeeld in het weer opbouwen van de Poolse paardenfokkerij, die in de Eerste Wereldoorlog bijna totaal was vernietigd. Hij bracht in Polen een groot aantal goede sportpaarden, waaronder de Derbywinnaars Ikwa ox, Jagoda ox en Labirynt ox en een aantal voor de fokkerij van belang zijnde merries.
Van belang zijn de volgende dochters van Koheilan I ox:

Ikwa ox (1927) is een schimmel merrie. Haar moeder is Elstera ox (1913, V. Ibrahim ox) en moedersmoeder is Lezginka ox (1895, V. Obejan Szarak ox). Ikwa ox is geboren op de stoeterij Janów Podlaski en heeft deelgenomen aan zes rennen, die ze alle zes won. Onder die rennen waren het Criterium in 1929, de Oaks 1930 en de Derby 1930. In 1939 behoorde Ikwa ox tot de paarden die door de Russen van Janów Podlaski zijn geroofd en zijn overgebracht naar de Russische stoeterij in Tersk. Ikwa ox is in 1942 gestorven.

Jaga II ox (1928) is een vos uit de merrie Bajka ox (1920, V. Amurath III ox), die gefokt is op stoeterij Janów Podlaski. Tweede moeder is 282 Siglavy Bagdady ox (1908, V. Siglavy Bagdady DB ox).
Jaga II ox is de moeder van de hengst Wyrwidab ox / Wind ox (1938, V. Ofir ox) en de grootmoeder van de hengst Sedziwoj ox (1954, V.Trypolis ox);

Jagoda ox (1928) is een schimmel die Kalina ox (1909, V. Ibrahim ox) als moeder heeft. De grootmoeder aan moederszijde is Lezginka ox (1895, V. Obejan Szarak ox). Jagoda ox is daarmee nauw verwant aan Ikwa ox.
Jagoda is gefokt door stoeterij Janów Podlaski en is op 2- en 3-jarige leeftijd in totaal zeven keer uitgebracht in rennen. In 1931 won ze de Poolse Derby en ook drie andere rennen wist ze winnend af te sluiten; ook werd ze een keer tweede.

Jaskolka II ox PASB 158 (1928) is een bruine merrie die op Janów Podlaski is geboren. Haar moeder is Gazella II ox (1914, V. Koheilan ox DB) en moedersmoeder is Abra ox (1904, V. Anvil ox). Gazella II ox en Abra ox zijn geboren op de circa 70 km ten zuidoosten van Lvov liggende stoeterij Jezupol in het voormalige koninkrijk Galicië, dat nu tot Oekraïne behoort.
Gazella II ox is na de Eerste Wereldoorlog op de Poolse stoeterij Janów Podlaski terecht gekomen en heeft zich daar ontwikkeld tot een fameuze fokmerrie. Zo is zij is de tweede moeder van de hengsten Jaszmak ox (1928, V. Koheilan I ox), Lowelas ox (1930, V. Koheilan I ox), zijn volle broer Opal ox (1933), Wielki Szlem ox (1938, V. Ofir ox), Witraz ox (1938, V. Ofir ox) en Negativ ox (1945, V. Naseem ox).
Jaskolka II ox is de overgrootmoeder van de hengsten Comet ox (1953, V. Abu Afas ox), Kirkor ox (1961, V. Gwarby ox) en Wosk ox (1961, V.Pietuszok ox).
Evenals Ikwa ox zijn Jaskolka II ox en Gazella II ox in september 1939 gestolen door de Russen en overgebracht naar de stoeterij Tersk.

Kasztelanka ox (1929) is een bruine merrie die op Janów Podlaski is geboren. Haar moeder is de schimmel merrie Bialogrodka ox (1910, V. Oriënt ox), die in 1921 door Janów Podlaski was aangekocht van de stoeterij van Roman Sanguszko in Gumniska dat nu in het zuidoosten van Polen ligt. De tweede moeder van Kasztelanka ox is Pojata ox (1899, V. Murafar Pacha ox). Kasztelanka ox is in 1939 door Henry B. Babson via Engeland naar zijn stoeterij in Chicago, Verenigde Staten gehaald en is de moeder van de hengsten Halef ox (1937, V. Enwer Bey ox) en Fadheilan ox (1942, V. Fadl ox). Fadheilan ox heeft in de Verenigde Staten diverse zeer invloedrijke nakomelingen gebracht, met zijn zoon Fadjur ox (1952) als absolute uitschieter.

Lassa ox PASB 214.30 is een vos die op stoeterij Janów Podlaski is geboren uit Zulejma ox (1914, V. Kohejlan ox). Moedersmoeder van Lassa ox is Pomponia ox (1902, V. Zagloba ox).
Zulejma ox is geboren op stoeterij Jezupol, die in 1840 ten noorden van Ivano-Frankivsk is gevestigd door de Graaf van Dzieduszycki.
Lassa ox is aangekocht door Tadeusz Gniazdowski uit Osiek en ingezet voor de fokkerij. Zij is in 1937 gekocht door generaal J.M. Dickinson en via Engeland geëxporteerd naar de Travelers Rest Arabian Stud van Dickinson in Nashville, Tennessee, in de Verenigde Staten. Vlak na haar aankomst in de Verenigde Staten is haar zoon Latif ox geboren. In de Verenigde Staten heeft Lassa ox veel succes geboekt op keuringen.
In totaal heeft Lassa ox 6 dochters en 6 zonen gekregen.

Maskota ox PASB 261.31 is een bruine merrie die is gefokt op Janów Podlaski. Haar moeder is Fryga II ox (1924, V. Bakszysz ox) en haar grootmoeder aan moederszijde is de beroemde Gazella II ox (1914, V. Koheilan ox DB), die ook de moeder is van de hierboven genoemde Jaskolka II ox.
Via haar dochter Zalotna ox (1939) is Maskota ox de tweede moeder van de hengst Pilot ox (1943, V. Trypolis ox). Pilot ox is gefokt op de stoeterij van het Duitse leger in Hostau, Tsjechië. In 1945 is hij door het Amerikaanse leger meegenomen naar de Verenigde Staten.

Plotka ox (1934) is een schimmel die gefokt is op Janów Podlaski. Haar moeder is Gaweda ox (1925, V. Burga ox) en moedersmoeder is Bialogródka ox (1910, V. Orjent ox), die ook de moeder is van de onder e. genoemde Kasztelanka ox.
Plotka ox is in 1939 meegenomen door de Russen en is daarna op de stoeterij Tersk als fokmerrie ingezet. Daar bracht ze Naparnitsa II ox (1947, V. Naseem ox) die de moeder is van de hengst Nepal ox (1968, V, Pomeranets ox). Een andere dochter van Plotka ox is Napraslina ox (1948, V. Nomer ox), die de grootmoeder is van de hengst Naftalin ox (1977, V. Topol ox).

Karmen II ox PASB 780.37 is een schimmel die is gefokt door de stoeterij Dubozek.
Karmen’s moeder is Kasyda ox (1929, V. Farys II ox) en tweede moeder is Ferja ox (1924, V. Bakszysz ox).
Karmen II ox is de grootmoeder van de hengst Kossak ox (1960, V. Rushti ox).

Daarnaast zijn van Koheilan I ox zeven zonen gebruikt in de fokkerij. Dat betreft Jaszmak ox (1928), Jezupol ox (1928), Labirynt ox (1930), Lowelas ox (1930), Opal ox (1933), Piolun ox (1935) en Kurde x (1935).

In 1937 is Koheilan I ox teruggegaan naar Babólna, waar hij onder de naam Koheilan VIII ox de fokmerries Khema ox (1939) en Comtesse ox (1941) bracht. Khema ox is voor de fokkerij van weinig betekenis geweest, maar Comtesse ox is de grootmoeder van de 154 cm grote schimmelhengst Suliman ox SWB 446.57 (V. Sultan VII-4 Shagya), die in Zweden aanzienlijke invloed heeft gehad.
Koheilan VIII is in 1946 overleden.

1.1.3.1. Jaszmak (1928)

Jaszmak ox (V. Koheilan I ox) is een bruine hengst die op de stoeterij Janów Podlaski is geboren. Zijn moeder is de legendarische merrie Elegantka ox (1923, V. Bakszysz ox) en moedersmoeder is de net zo legendarische Gazella II ox (1914, V. Koheilan ox DB), die bij de dochters van Koheilan I ox (zie 1.1.3.d.) al is beschreven.

Elegantka ox is ook de moeder van de hengsten Lowelas ox (1930, V. Koheilan I ox), Opal ox (1933, V. Koheilan I ox) en Wielki Szlem ox (1938, V. Ofir ox).
Jaszmak ox is in de jaren 1933 – 1935 als hengst gebruikt op Janów Podlaski en is in 1936 verkocht naar Tsjecho-Slowakije, waar hij de belangrijkste hengst werd op de stoeterij Topolcianky in het westen van het huidige Slowakije. Hij heeft niet veel blijvende invloed op de fokkerij gehad.

1.1.3.2. Jezupol ox (1928)

Jezupol ox (V. Koheilan I ox) is een schimmel die is geboren is op Janów Podlaski. Zijn moeder is de vosmerrie Dziwa ox (1922, V. Abu Mlech ox) en de grootmoeder van moederskant is Zulejma ox (1914, V. Kuhejlan ox).
Dziwa ox is ook de moeder van de invloedrijke hengst Ofir ox (1933, V. Kohailan Haifi ox), die in 1939 door de Russen van Janów Podlaski is meegenomen naar de stoeterij Tersk, en van de hengst Taki Pan ox (1937, V. Kaszmir ox).
Zulejma ox is de moedersmoeder van de hengst Trypolis ox (1937, V. Enwer Bey ox).
Jezupol ox heeft weinig invloed op de fokkerij gehad. Wel heeft hij met zijn zoon Lotse ShA (Zephyr ShA) (1937) ervoor gezorgd dat zijn vaderlijn werd voortgezet.

1.1.3.2.1. Lotse ShA / Zephir ShA 4015.39

Lotse ShA / Zephir ShA (V. Jezupol ox) is een schimmel hengst die is gefokt door de stoeterij Orlow in Kranystaw, 50 km ten oosten van Lublin in het oosten van Polen. Zijn moeder is Cecora ShA (1934, V. Gidran XXXI-4 ShA) en moedersmoeder is Blokada ShA (1925, V. 1200 Bihar ShA). Sommige bronnen melden dat Cecora ox een angloarabische merrie zou zijn en elders wordt gemeld dat de afstamming van Lotse ShA/Zephir ShA door de verwarring tijdens de Tweede Wereldoorlog niet met zekerheid is vast te stellen.
Zephir ShA is aangekocht door het Hessische Landgestüt in Darmstadt en in 1957 is hij gekocht door de heer Bauer uit München. Hij is in 1967 overleden.
In de fokkerij heeft Zephir ShA na een paring met zijn tante Comtesse ox (1941, V. Koheilan VIII ox; zie 1.1.3.) de merrie Kanya 40405 SWB gebracht en dat is de moeder van de in Zweden goedgekeurde hengst Suliman SWB 446.57.

1.1.3.3. Labirynt ox (1930)

Labirynt ox (V. Koheilan I ox) is een schimmel hengst die is geboren op Janów Podlaski. Zijn moeder is Ameryka ox (1919, V. Equator ox) en de tweede moeder is Aldinga ox (1904, V. Bek ox).
Ameryka ox is ook de moeder van de door het Trakehner- en het Berlin-Brandenburger stamboek goedgekeurde hengst Pacyfik ox / Pacific ox (1934, V. Hardy ox).
Labirynt ox is de winnaar van de Poolse Derby 1934.
In de fokkerij heeft hij niet veel gepresteerd.

1.1.3.4. Lowelas ox PASB 236.30

De voshengst Lowelas ox (V. Koheilan I ox) is geboren op stoeterij Janów Podlaski. Hij heeft een stokmaat van 158 cm. Zijn moeder is Elegantka ox (1923, V. Bakszysz ox) en de grootmoeder aan moederszijde is Gazella II ox (1914, V. Kohejlan ox;). Moeder en grootmoeder zijn excellente fokmerries. Elegantka ox is ook de moeder van de goedgekeurde hengsten Jaszmak (1928, V. Koheilan I ox), Opal ox (1933, V. Koheilan I ox) en Wielki Szlem ox (1938, V. Ofir ox). Gazella II ox is de moeder van de hengsten Kohejl Ibn Mazepa ox (1920, V. Mazepa I ox) en Hardy ox (1923, V. Ganges I ox) en ze is ook de grootmoeder van de hengsten Opal ox, Wielki Szlem ox, Witraz ox (1938, V. Ofir ox) en Neagtiv ox (1945, V. Naseem ox).
Het exterieur van Lowelas ox wordt door Landesstallmeister dr. Ehlert omschreven als een edele, droge hengst met veel hals en schoft, zeer sterke en uitdrukkingsvolle benen en gewrichten en zeer goede bewegingen; de borst zou echter breder mogen zijn. Volgens dr. Ehlert is Lowelas ox het beste dat een stoeterij van Arabische paarden zich als fokhengst kan wensen. Bovendien is het een hengst waar men voor de veredeling van de rijpaardfokkerij altijd naar op zoek is, maar die men bijna nooit vindt.

Lowelas ox is van 1934 tot en met 1936 als fokhengst gebruikt op stoeterij Janów Podlaski. Na het vertrek van de hengst Fetysz ox naar het Hauptgestüt Trakehnen was Lowelas ox in 1936 de belangrijkste hengst op Janów Podlaski. In 1937 is hij op het Landgestüt Zirke geplaatst. Zirke heet tegenwoordig Sieraków en ligt ongeveer 50 km ten noordwesten van Poznaṅ, in het westen van Polen.
In maart 1940 is Lowelas ox door het Duitse militaire bestuur beschikbaar gesteld aan het Hauptgestüt Trakehnen, waarna hij in september 1944 is geëvacueerd naar Graditz bij Torgau in Sachsen. In 1945 is Lowelas ox waarschijnlijk door oorlogshandelingen omgekomen.

In de fokkerij bracht Lowelas ox de zonen Harrar x (1936), Skrzyp ox (1936), Janow ox (1938), Werset ox (1938), Wojski ox (1939) en Kanzler ox (1942).

Van zijn dochters moeten Walna ox (1938), Madila ox (1942), Pelargonie ox (1942) en Laba ox (1944) worden genoemd.

Walna ox is een in 1938 op Janów Podlaski geboren schimmel uit de merrie Narada ox (1932, V. Hardy ox). Haar tweede moeder is Federacja ox (1924, V. Keheilan IV ox). Federacja ox is ook de moeder van de hengst Witez II ox (1938, V. Ofir ox). In 1939 is Walna ox door de Russen meegenomen, toen ze een groot aantal paarden van de stoeterij Janów Podlaski roofden en naar de stoeterij in Tersk brachten. Van de hengst Priboj ox kreeg zij daar de merrie Provincia. Omdat Priboj ox via zijn, eveneens in 1939 uit Janów Podlaski meegenomen, vader Piolun ox een kleinzoon is van Koheilan I ox, is Provincia ox een inteeltproduct op deze belangrijke Arabische stempelhengst. Provincia ox is de grootmoeder van de hengst Polus ox, die weer de vader is van de door het KWPN goedgekeurde hengst O.Marcopo 369.73 Stb .

Madila ox is een vos merrie die in 1942 is geboren op de Poolse stoeterij Ujazd, die eigendom was van Baron Willem Bicker, en iets ten noorden van Kraków lag.
Haar moeder is Maddy ox (1937, V. Rasim III ox) en moedersmoeder is Ramayana ox (1924, V. Nureddin II ox).
Madila ox is de moeder van de hengsten Mak ox (1956, V. Korej ox) en Maukop ox (1962, V. Pomeranets ox).

Pelargonie 642 Trak is een schimmel die in 1942 op het Hauptgestüt Trakehnen is geboren uit de Fetysz ox dochter Perina Trak (1938). Tweede moeder is de schimmel Pergamon Trak (1933, V. Cancara Trak). Pelargonie had een stokmaat van 157 cm, een bandmaat van 175 cm en een pijpomvang van 18,5 cm. Zij hoorde bij de 22 merries die in de winter 1944/1945 een barre, 1400 km lange tocht vanaf het Hauptgestüt Trakehnen naar het westen van Duitsland volbrachten; daarbij de Russische troepen voorbleven en de Trakehner fokkerij redden van de ondergang. Pelargonie heeft haar carrière als fokmerrie verder voortgezet op de stoeterij van het Trakehner stamboek in Hunnesrück bij Dassel in het zuidoosten van Niedersachsen. Daar bracht ze in de periode 1946 – 1961 elf veulens, waaronder de goedgekeurde Trakehner hengst Peleus 178.61 Trak (V. Boris Trak). Tussendoor heeft ze in 1950 het Trakehner stamboek vertegenwoordigd op de tentoonstelling van het Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft (DLG) in Frankfurt.
Van haar elf kinderen is de in 1950 geboren vosmerrie Pellerine (V. Hansakapitän Trak) het meest succesvol geweest. Ze heeft tussen 1954 en 1974 acht dochters en acht zonen gekregen. Van de zonen zijn Pelion 180.56 Trak (V.Altan Trak), de broers Pellegrini 181.62 Trak en Pelikan 179.63 Trak (V. Boris Trak), Perlenkönig 309.67 Trak (V. Auftakt Trak), Perlenglanz 399.69 Trak (V. Morgenglanz Trak) en Peer Gynt 1124.72 Trak (V. Postmeister Trak) door het Trakehner stamboek goedgekeurd.
Pelion (1495 NWP) is eveneens door het NWP goedgekeurd en bracht in Nederland Frostwind 3934 Sprt (1964), Halewijn 1393.66 Sgldt (= Pelikaan 1542.66 NWP) en Intermezzo 4.67 Stb (= Insterfeur 377.67 Trak).

Een andere Pelargoniedochter, Pela Trak (1957, V. Stern xx), kreeg de goedgekeurde zoon Perserfürst II 397.70 Trak (= Pello) (V. Lothar Trak).

Laba ox 5816.44 RASB is een vosmerrie die op het Hauptgestüt Trakehnen is geboren uit de schimmelmerrie Obra ox (1933, V. Hardy x). Grootmoeder aan moederszijde is het bekende, ongeslagen renpaard Ikwa ox (1927, V . Koheilan I ox; zie 1.1.3.a). Laba ox is in 1945 door de Russen meegenomen naar Rusland en terecht gekomen op de stoeterij Tersk. Zij is de moeder van de hengst Lak ox (1960, V. Kankan ox).

1.1.3.4.1. Harrar x 3483.36 Holst

De bruine Angloarabische hengst Harrar x (V. Lowelas ox) heeft de bruine Engels volbloed Orawa xx (1926, V. Melk xx) als moeder. Tweede moeder is Nemezis xx (V. Beregvölgy xx). Harrar ox is in 1944 geëvacueerd van de Poolse stoeterij Styrzyniec, die 25 km ten zuidwesten van Janów Podlaski ligt, naar Holstein en heeft daar de goedgekeurde hengst Harras 3584 Holst (1946) gebracht.

1.1.3.4.1.1. Harras 3584.46 Holst

Harras Holst (V. Harrar x) is een bruine hengst met een stokmaat van 159 cm. Zijn moeder is de Holsteinse staatspremiemerrie Nora (1936, V. Lorbeer Holst) en de grootmoeder is Sally Holst (1918, V. Tobias Holst).
Moeder Nora is ook de moeder van de goedgekeurde hengst Heimfahrer 3228.40 Holst (V. Heimburg Holst).
De belangrijkste nakomeling van Harras is de bruine fokmerrie Ruth Holst. (1957). Zij bracht de goedgekeurde hengst Hetman 3851.63 Holst (V. Heidekrug Holst) en de goedgekeurde Marlon xx zonen Martell I 3921.66 Holst, Martell II 3974.68 Holst, Martell III 4001.69 Holst en Martell IV 4045.71 Holst. Van de vier broers Martell heeft Martell I in de fokkerij verreweg de meeste invloed gehad, maar uitsluitend via dochters. Daarnaast is Ruth Holst via haar dochter staatspremiemerrie Golda (1970, V. Ramiro Holst) de overgrootmoeder van de hengst Coriano 1452.90 Holst (V. Corrado I Holst), die in internationale springwedstrijden is uitgebracht door Bo Kristoffersen en Judy-Ann Melchior, en van de hengst Mill Reef 3311289.97 Old (V. Mity Wind xx), die is goedgekeurd, c.q. erkend door de stamboeken van Oldenburg, Hannover, Selle Français en KWPN.

1.1.3.4.2. Skrzyp ox (1936)

De voshengst Skrzyp ox (V. Lowelas ox) is gefokt op stoeterij Janów Podlaski. Hij heeft een stokmaat van 152 cm. Zijn moeder is de bekende Bakszysz dochter Dziewanna ox (1922), die ook de moeder is van de hengsten Piolun ox (1934, V. Koheilan I ox) en Rozmaryn ox (1935, V. Almanzour ox). Moedersmoeder is de schimmel Kalina ox (1909, V. Ibrahim ox).
Skrzyp ox is in 1939 door de Russen van Janów Podlaski geroofd en naar de stoeterij Tersk gebracht.
Skrzyp ox heeft geen zonen gebracht die een rol in de fokkerij hebben gespeeld. Wel hebben drie van zijn dochters invloed op de Arabische fokkerij in de jaren na de Tweede Wereldoorlog gehad. Opvallend is dat alle drie dochters bloed voeren van de hengst Kann ox (1927, V. Denouste ox). De dochters zijn:

Strofa ox RASB 383.45; een vos met een stokmaat van 152 cm, die is geboren op de stoeterij Tersk. Haar moeder is Figurantka ox (1938, V. Ferhan ox) en tweede moeder is Kasket ox (1934, V. Kann ox). Ze heeft 16 geregistreerde nakomelingen, waaronder de 155 cm grote voshengst Paradox ox (1952, V. Priboj ox).

Sonata ox RASB 433.46 is een vos met een schofthoogte van 149 cm. Zij is gefokt door de stoeterij in Tersk. Haar moeder is Odaliska ox (1942, V. Ofir ox) en de moeder van Odaliska ox is Kankara ox (1932, V. Kann ox).
Sonata ox is de moeder van de hengsten Suvenir ox (1957, V. Negatiw ox) en zijn volle broer Salon ox (1959).
Suvenir ox RASB 1337 is van 1969 tot en met zijn dood in 1979 ingezet voor de fokkerij. Van hem zijn 36 nakomelingen geregistreerd.
Salon ox 1412 RASB is eerst twee jaren in de rensport uitgebracht, waarbij hij aan 19 rennen deelnam en er één won. Daarna is hij op de stoeterij Tersk voor de fokkerij gebruikt. In 1971 is hij verkocht naar West Duitsland en in 1980 naar de Verenigde Staten. Als hengst heeft hij grote invloed gehad op de fokkerij. Er zijn 207 Arabische volbloeds van hem geregistreerd. Bekende zonen van Salon ox zijn Muslin ox (1968), Podsnejnik ox (1968), Moment ox (1969), Namet ox (1969), Muscat ox (1971), Ponomarev ox (1982), Pistaschio ox (1983) en Solstice ox (1983).

Soljanka II ox RASB 551.48 is een vosmerrie die op de stoeterij Tersk is geboren.
Haar moeder is Karess ox (1934, V. Kann ox). Moedersmoeder is Sapine ox (1923, V. Djebel ox). Soljanka II ox is twee jaren uitgebracht in de rensport. Ze nam aan 15 rennen deel, waarvan ze er liefst tien won. Als fokmerrie bracht ze elf veulens, waaronder de hengst Sport ox (1957, V. Priboj ox; zie 1.1.3.6.2.5.). Sport ox heeft een imposante racecarrière, waarbij hij in vier jaar tijd aan 32 rennen deelnam. Van die rennen won hij er twaalf. Bovendien vestigde hij vijf snelheidsrecords. Zijn dochter Prikhot ox (1967) ox is eveneens een zeer goed renpaard en won o.a. de Russische Oaks en de Russische Derby.

1.1.3.4.3. Janow ox AHR 1450.38

Janow (V. Lowelas ox) is een voshengst, die is gefokt door de Poolse stoeterij Janów Podlaski. In 1937 heeft de heer J.M. Dickinson Janow’s moeder Nora ox (1932, V. Hardy ox) gekocht en naar de Verenigde Staten vervoerd. Nora ox was op dat moment drachtig van Janow ox, waardoor die in de Verenigde Staten is geboren. Tweede moeder van Janow ox is Dora ox (1922, V. Bakszysz ox). Dora ox is ook de grootmoeder van de hengst Wojski ox (1938, V . Lowelas ox; zie 1.1.3.4.5.).
Janow ox is voor de fokkerij niet van betekenis geweest.

1.1.3.4.4. Werset ox (1938)

Werset ox (V. Lowelas ox) is een voshengst die gefokt is door de stoeterij Janów Podlaski. Zijn moeder is Oda ox (1933, V. Haifi DB ox) en de grootmoeder van moederszijde is Bajka ox (1920, V. 211 Amurath III ox). Bajka ox is ook de grootmoeder van de hengst Wind ox (1938, V. Ofir ox). Werset ox is in 1952 als hengst gebruikt op Janów Podlaski, maar dat is geen succes geworden.

1.1.3.4.5. Wojski ox (1939)

Wojski ox (V. Lowelas ox) is een vos hengst die is gefokt door de stoeterij Janów Podlaski.
Zijn moeder is de vosmerrie Krucica ox (1929, V. Farys II ox) en moedersmoeder is Dora ox (1922, V. Bakszysz ox), die ook de grootmoeder is van de hengst Janow ox (zie 1.1.3.4.3.). Krucica ox is ook de moeder van de bekende Tersk-fokmerrie Mammona ox (1939, V. Ofir ox). Mammona ox bracht de hengst Pomeranets ox (1952, V. Priboj ox) en de fokmerries Nomenklatura ox (1943, V. Naseem ox), Monopolia ox (1956, V. Priboj ox) en haar volle zusters Metropolia ox (1957) en Malpia ox (1958) en tenslotte Magnolia ox (1960, V. Arax ox). Al deze fokmerries brachten meerdere zonen of kleinzonen die een rol hebben gespeeld in de verdere verbetering van de Arabische volbloed.
De invloed van Wojski ox op de fokkerij is beperkt gebleven tot zijn dochter Werbena ox PASB 1221 (1945), die de moeder is geworden van de hengst Wersal ox (1958, V. Equifor ox).

1.1.3.4.6. Kanzler ox 24216.42

Kanzler ox (V. Lowelas ox) is een schimmel die op 27 november 1941 is geboren op het Hauptgestüt Trakehnen. Zijn moeder is de schimmelmerrie Khamza ox (1936, V. Fetysz ox). Zijn tweede moeder is Karima ox (1924, V. Farys I ox), die ook de moeder is van de hengst Rasim III ox (1931, V. Rasim ox).
Kanzler ox heeft zowel via de vader als de moeder een scheut Bakszysz-bloed gekregen. In oktober 1944 is Kanzler ox te voet van Trakehnen naar Georgenburg (tegenwoordig Jubarkas, Litouwen) en aansluitend naar het Landgestüt Stargard bij Stettin (West Pommeren, nu Polen) gebracht. Daarna is hij gaan rondzwerven en het is niet bekend waar hij steeds is geweest. In de vijftiger jaren duikt hij op in het zuiden van Duitsland. Kanzler ox was een goed dressuurpaard en is eind vijftiger jaren als dressuurpaard uitgebracht in de klasse Z. In 1956 en in 1961 is hij als huurhengst gebruikt op de staatsstoeterij van Baden-Württemberg in Marbach (50 km ten zuiden van Stuttgart) en daar heeft hij, naast enkele goede fokmerries, de hengst Selim ox achtergelaten.

1.1.3.4.6.1. Selim ox (1962)

Selim ox (V. Kanzler ox) is een voshengst. Zijn moeder is Haliska ox (V. Halef ox). Over de verdere moederlijn en over de fokkerijprestaties van Selim ox is weinig bekend.

1.1.3.5. Opal ox PASB 580.33

De schimmel hengst Opal ox (V. Koheilan I ox) is geboren op de Poolse staatsstoeterij Janów Podlaski. Zijn moeder is de bekende merrie Elegantka ox (1923, V. Bakszysz ox), die ook de moeder is van de hengsten Lowelas ox (zie 1.1.3.4.) en Wielki Szlem ox (1938, V. Ofir ox). Lowelas ox en Opal ox zijn volle broers van elkaar. Tweede moeder is Gazella II ox (1914, V. Koheilan ox DB), waarvan de fokprestaties al bij Lowelas ox (1.1.3.4.) zijn beschreven.
Opal ox is op de stoeterij Dubozek, die in het zuidoosten van Polen ligt, vlak tegen de grens met Oekraïne en ongeveer 150 km ten zuiden van Janów Podlaski, ingezet als fokhengst.
Van de dochters van Opal ox heeft Laguna ox (1938) de meeste invloed op de fokkerij gehad. Zij is gefokt op de stoeterij Dubozek en heeft met Litaur ox (1956, V. Duch ox) en Laos ox (1960, V. Nabor ox) twee zonen gebracht die als hengst actief zijn geweest.
Opal ox heeft daarnaast zijn zoon Lotnik ox voor de fokkerij achter gelaten.

1.1.3.5.1. Lotnik ox AHR 3932.38

De schimmel Lotnik ox (V. Opal ox) is in 1938 op de stoeterij Dubozek ox geboren. Zijn moeder is de bruine merrie Mokka ox (1931, V. Flisak ox) en moedersmoeder is de vosmerrie Dziwa ox (1922, V. Abu Mlech ox).
Lotnik ox is als hengst gebruikt op de stoeterij Janów Podlaski, maar in 1945 is hij, wegens de opmars van het Russische leger, geëvacueerd naar het westen. Daar was hij één van de Arabische hengsten die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in Hostau als oorlogsbuit zijn veroverd door de Amerikaanse generaal Patton en vervolgens naar de Verenigde Staten zijn verscheept. Uit het laatste jaar van Lotnik ox op Janów Podlaski is zijn zoon Laur ox (1946) afkomstig en in de Verenigde Staten hebben de zonen Rommel ox (1948) en Darcomet ox (1963) enige invloed gehad.
Van de dochters van Lotnik ox kan de bruine merrie Nevada Star ox (1952) worden genoemd. Zij is de moeder van de goede hengst Nusabre ox (1961, V. Nusik ox).

1.1.3.5.1.1. Laur ox PASB 1131.46

Laur ox (V. Lotnik ox) is een schimmelhengst die is geboren op stoeterij Janów Podlaski ox. Zijn moeder is Kalina ox (1937, V. Wallis II ox) en zijn tweede moeder is Windobona ox (1922, V. Poseidon ox).
Laur ox was een sterk renpaard en was vier jaar actief in de rensport. Hij nam deel aan 16 rennen, waarvan hij er tien won. Daaronder bevonden zich de Poolse Derby en het Poolse Criterium. Als fokhengst is Laur ox in 1955 en 1958 actief geweest op de stoeterij Albigowa, die in het zuidoosten van Polen, halverwege Krakow en Lvov (Oekraïne), ligt. Hij is echter weinig ingezet voor de fokkerij. In 1956 zijn de dochters Bogoria ox en Worskla ox en zijn zonen Chazar ox en Semen ox op Albigowa geboren.

De moeder van de schimmel merrie Bogoria ox is Bulgotha ox (1951, V. Witraz ox) en haar moedersmoeder is Bulwa ox (1937, V. Kuhaylan Zaid DB ox). In 1965 is Bogoria ox verkocht naar de stoeterij Blommerödt in Haar, Zweden. Daar bracht ze haar dochter Borexia ox (1968, V. Exelsjor ox). Borexia ox is in 1970 reserve kampioen van de tweejarige merries van Zweden geworden en in 1974 is ze nationaal Zweeds kampioen bij de merries geworden. Ze werd de “Koningin van Blommerödt” genoemd. Borexia ox is een zeer goede fokmerrie en is de moeder van vijftien nakomelingen waaronder de succesvolle hengsten Borexpo ox (1975, V. Pohanec ox) en zijn volle broer Probat ox (1976), El Borr ox (1977, V. Espartero ox), Bogardt (1978, V. Algier ox), Boraks ox (1982) en Borys ox (1988, V. Da Capo ox).
De Probatzoon Gil ox is in Nederland goedgekeurd door het Arabisch Volbloedpaarden Stamboek en erkend door het KWPN, maar de Nederlandse fokkerij is daar niet veel mee opgeschoten.

Worskla ox PASB 1761.56 is een schimmelmerrie die is geboren uit de bruine Wilga ox (1938, V. Ofir ox). De tweede moeder is Jaskolka II ox (1928, V. Koheilan I ox), die al beschreven is bij 1.1.3.
Worskla ox is de moeder van de bruine hengst Wosk ox (1961, V. Pietuszok ox) en van zijn volle zuster Wilma ox PASB 2299.63.
Wilma ox is op de stoeterij Janów Podlaski geboren en heeft daar de schimmel hengst Wist ox PASB 2945.73 (V. Bandos ox) en de bruine hengst Wiking ox PASB 3595.79 (V. Etap ox) gebracht. Wist ox heeft diverse goede renpaarden gebracht en is geëxporteerd naar Brazilië. Wiking ox was een zeer goed renpaard. Hij nam in Polen deel aan 18 rennen en, nadat hij in 1984 verkocht werd naar de Verenigde Staten, in de VS nog eens aan negentien. In totaal won hij twintig rennen en meer dan € 100.000. In 1985 is Wiking ox uitgeroepen tot Arabisch renpaard van het jaar.
Worskla ox is op oudere leeftijd door Erik Erlandsson naar Zweden gehaald.

1.1.3.5.1.1.1. Chazar ox PASB 1704.56

De schimmelhengst Chazar ox (V. Laur ox) is geboren op de Poolse stoeterij Albigowa ox.
Moeder van de hengst is de mooie Britse kampioensmerrie Celina ox PASB 1302 (1949, V. Witraz ox) en grootmoeder aan moederskant is Elza ox PASB 971 (1942, V. Rasim Pierwszy ox).
Elza ox is ook de grootmoeder van de hengsten El Azrak ox (1960, V. Faher ox), Witel ox (1962, V. Noran ox), Elfur ox (1966, V. Czort ox) en El Paso ox (1967, V. Czort ox).

Chazar ox was een hengst met een steile schouder en een sterke achterhand, die door de fokkers niet veel is gebruikt. Hij was een goed renpaard, die in vier jaar tijd deelnam aan 32 rennen. Dat leverde zes keer de winst en acht keer een tweede plaats op.
Chazar ox heeft een aantal dochters gebracht die van belang zijn geweest voor de fokkerij:
a. de schimmel Fanza ox PASB 2192 is in 1964 geboren op de stoeterij Janów Podlaski. Haar moeder is Fanfarona ox PASB 1523 (1953, V. Rozmaryn ox) en de tweede moeder is Fanfara ox PASB 1043 (1945, V. Wojski ox, zie 1.1.3.4.5.). Fanza ox is de grootmoeder van de hengsten Falsyfikat ox PASB 4153 (1984, V. Argo ox) en Fagot ox (1986, V. Alcazar ox);
b. de vos merrie Danina ox (1967), die Druchna ox (1957, V. Rozmaryn ox) als moeder heeft en Darda ox (1950, V. Amurath Sahib ox) als grootmoeder. Danina ox is gefokt op de Michalów stoeterij in Polen en is de moeder van de door de stoeterij Kurozweki gefokte hengst Danser ox (1974, V. El Azrak ox). Danser ox is in 1978 naar Zweden verkocht en is daar een tamelijk succesvolle hengst geworden, die ook door het SWB is erkend;
c. de bruine merrie Hallelujah ox SBFAR 7625 (1969) is in Frankrijk gefokt door gravin Ferreol de Nexon. Hallelujah ox heeft Warta ox (1964, V. Comet ox) als moeder en Wadera ox (1957, V. Doktryner ox) als moedersmoeder.
Hallelujah ox heeft met Laziz ox (1977, V. Dahman ox), Anubis ox (1980, V. Arbor), Erol ox (1988, V. Eternit ox) en Galed ox (1991, V. Giaur ox) vier kleinzonen gebracht die goedgekeurd zijn voor de fokkerij. Hallelujah ox is in 1991 overleden.

Chazar ox heeft verschillende zonen gebracht, waarvan er geen in Polen voor een voortzetting van de Opal ox-lijn heeft klunnen zorgen. Zijn zonen Esej ox en Chutor ox zijn in de Verenigde Staten terecht gekomen en hebben daar diverse nakomelingen achter gelaten.

1.1.3.5.1.1.1.1. Esej ox (1967)

De schimmel Esej ox (V. Chazar ox) is gefokt door de stoeterij Michalów. Zijn moeder is Etola ox (1962, V. Nabor ox) en zijn tweede moeder is Ela ox (1952, V. Miecznik ox). Etola ox is in 1985 verkocht naar Zuid Afrika.
Ela ox is ook de moeder van de hengsten Espartero ox (1960, V. Nabor ox) en Essaul ox (1963, V. Comet ox). Espartero ox is in 1971 naar Zweden verkocht; is daar in 1974 kampioen van Zweden geworden en is in de Zweedse fokkerij zeer succesvol geweest.
Essault ox heeft op driejarige leeftijd linksvoor zijn kootbeen gebroken tijdens een ren. Nadat een Zwitserse dierenarts de breuk in het kootbeen met het inplanteren van een pin had hersteld, is Essault ox voor de fokkerij naar Zweden verkocht. In 1976 is hij naar de Verenigde Staten gegaan, waar hij in 1983 is overleden. Als fokhengst is Essault ox zowel in Zweden als in de Verenigde Staten zeer succesvol geweest.
Esej ox komt dus uit een goede moederlijn en is in 1973 naar de Verenigde Staten geëxporteerd, waar van hem 23 nakomelingen zijn geregistreerd. Hij is in 1981 gestorven.

1.1.3.5.1.1.1.2. Chutor ox PASB 2476.68

Chutor ox (V. Chazar ox) was een mooie schimmel hengst, die geboren is op de stoeterij Michailów. Zijn moeder is de vosmerrie Czatanoga ox (1959, V. Anarchista ox). Moedersmoeder is Canaria ox (1942, V. Trypolis ox).
Canaria ox is ook de moeder van de succesvolle hengsten Celebes ox (1949, V. Witraz ox) en zijn broer Karmin ox (1952).
Czatanoga ox bracht ook de hengsten Czeremosz ox (1970, V. Elf ox) en Czaprak ox (1974, V. El Paso ox).
Chutor ox is in Polen niet gebruikt voor de fokkerij en is in 1972 maar de `Verenigde Staten gegaan. Daar heeft hij meer dan dertig nakomelingen gebracht. In de jaren 1973 en 1974 behaalde Chutor ox op diverse shows in de Verenigde Staten en Canada aansprekende keuringsresultaten.

1.1.3.5.1.1.2. Semen ox RASB 1305.56

De schimmel hengst Semen ox (V. Laur ox) is gefokt op de Poolse stoeterij Albigowa. Hij heeft een stokmaat van 150 cm. Zijn moeder is de bruine merrie Sokora ox (1936, V. Hardy ox) en grootmoeder aan moederszijde is de schimmel Halina ox (1926, V. Abu Mlech ox).
Semen ox is drie jaar actief geweest in de rensport en heeft in Polen de Derby en twee keer het Criterium gewonnen. Hij won elf van de dertien rennen waaraan hij deelnam. Semen ox is daarna geëxporteerd naar Rusland, waar hij op de stoeterij in Tersk is ingezet voor de fokkerij. Daar heeft hij een aantal fokmerries gebracht .

1.1.3.5.1.2. Rommel AHR 5034.48

Rommel (V. Lotnik ox) is een schimmel hengst, die is gefokt door de Amerikaanse overheid in Washington DC, maar is geboren op de Harness Arabian Ranch in Dell View bij San Diego in California. Zijn moeder is Diana (1943, V. Farana ox) en moedersmoeder is Hazzadina ox (1034, V. Ferdin ox). Hazzadina ox is ook de moeder van de hengsten Ritzadin ox (1940, V. Rifnas ox) en Hazit ox (1948, V. Witez II ox),
Van Rommel ox zijn elf nakomelingen geregistreerd.

1.1.3.5.1.3. Darcomet ox AHR 25676.63

Darcomet ox (V. Lotnik ox) is een schimmel hengst. Zijn moeder is Muzaa ox (1959, V. Comet ox) en de tweede moeder is Musailima ox (1942, V. Wielki Szlem ox). Musailima ox is ook de moeder van de succesvolle hengst Mustafar ox, die in Polen is geboren en via Zweden naar de Vereningde Staten is gegaan.
Darcomet ox heeft een bescheiden rol gespeeld in de Amerikaanse fokkerij van Arabische paarden.

1.1.3.6. Piolun ox RASB 75.34

De voshengst Piolun ox (V. Koheilan I ox) is in 1934 uit een merrie van Bakszysz ox geboren op de Poolse staatsstoeterij Janów Podlaski. Hij heeft een stokmaat van 153 cm. Zijn moeder Dziewanna ox was ook de moeder van de hengsten Rozmaryn ox (1935, V. Almanzor ox) en Skrzyp ox (1936, V. Lowelas ox zie 1.1.3.4.2.). Moedersmoeder van Piolun ox is Kalino ox (1909, V. Ibrahim ox). Zij is ook de moeder van de hengst Floks ox (1924, V. Bakszysz ox). Opvallend is dat de ouders en de grootouders van Piolun ox allen de schimmelkleur hebben en dat Piolun een vos is.
Nog voordat Piolun ox op Janów Podlaski gebruikt kon worden voor de fokkerij is hij in 1939, samen met o.a. Skrzyp ox en Walna ox door Russische troepen van Janów Podlaski geroofd en naar de Russische stoeterij in Tersk gebracht. Daar is Piolun in enkele jaren tijd een succesvolle fokhengst geworden. Later hebben de Poolse autoriteiten, die leiding gaven aan de Poolse paardenfokkerij, besloten om Pietuszok ox (1954, V. Priboj ox), een kleinzoon van Piolun ox, aan te kopen om daarmee toch gebruik te kunnen maken van het Piolun-bloed.
Piolun ox was geen mooie hengst, maar zijn nakomelingen waren gedegen renpaarden en hadden goede rijpaardeigenschappen. Piolun ox is in 1944 op nog maar 10-jarige leeftijd overleden.
Piolun ox bracht de hengsten Patent ox (1943), Priboj ox (1944) en Pawodok (1945). Met name zijn zoon Priboj ox is van belang geweest voor het succes van Piolun ox.
Van zijn dochters verdient Parfumeria ox (1945, MV. Faris ox) nadere aandacht. Zij kreeg vijftien veulens en is de moeder van de hengst Knippel ox (1954, V. Korej ox), die een imponerende rencarrière heeft gehad en daarna een belangrijke inbreng heeft gehad in de Russische fokkerij.

Tersk

Rond 1880 vonden Graaf Sergei Stroganov en zijn zwager Prins Alexandr Shcherbatov in de buurtschap Novoterskiy bij Mineralnie Vody ten noorden van Pyatigorsk in het noorden van de Kaukasus een plek die hen bijzonder geschikt leek voor de paardenfokkerij. Ze reisden daarna samen naar het Midden Oosten en kochten daar meerdere Arabische paarden voor hun op te zetten paardenstoeterij Tersk. Ook kochten ze een aantal Arabische paarden van de Crabbet Stoeterij in Engeland. Shcherbatov stierf in 1915 en wegens de Russische Revolutie vluchtte Stroganov in 1918 naar Parijs. De stoeterij werd veroverd door de revolutionairen en voor zover bekend heeft geen van de paarden van de stoeterij de revolutie overleefd. In 1921 is op initiatief van de Russische maarschalk Budyonny de paardenfokkerij in Tersk opnieuw opgezet om de Russische paardenfokkerij weer op te bouwen nadat die tijdens de Russische Revolutie zwaar had geleden.
In 1939 hebben Russische troepen een groot aantal Arabische volbloedpaarden geroofd van de Poolse stoeterij Janów Podlaski en te voet over een afstand van ruim 2000 km naar de stoeterij Tersk gebracht. In Tersk zijn die Poolse Arabieren vol op gebruikt in de fokkerij.
Na de Tweede Wereldoorlog heeft de stoeterij nog enkele Pools Arabische hengsten geïmporteerd, waarvan Arax ox (1952, V. Amurath Sahib ox) de belangrijkste was. Tersk is daarna uitgegroeid tot een toonaangevende stoeterij voor de fokkerij van Arabische volbloeds.

1.1.3.6.1. Patent ox (1943)

De vos hengst Patent (V. Piolun ox) is geboren in 1943 op de stoeterij Tersk. Zijn moeder is de schimmel Taraszca ox (1937, V. Enwer Bey ox) en tweede moeder is de bekende Gazella II ox (1914, V. Koheilan ox; zie 1.1.3.).
Patent ox is de vader van Progressia ox (1948), die enkele goede fokmerries heeft gebracht en de grootmoeder is van de hengst Ra ox (1988, V. Nadejni ox).

1.1.3.6.2.Priboj ox (1944)

Voor een beschrijving van Priboj ox en zijn nafok wordt verwezen naar het bestand Priboj ox.

1.1.3.6.3. Pawodok ox RASB 333.45

Pawodok ox (V. Piolun ox) is een schimmel hengst, die op 16 maart 1945 is geboren op de Tersk stoeterij in het zuiden van Rusland. Hij heeft een stokmaat van 155 cm.
Zijn moeder is de schimmel Wlodarka ox (1938, V. Ofir ox) en moedersmoeder is de schimmel Kewa ox (1923, V. Siglavy Bagdady II ox). Zowel Wlodarka ox als Kewa ox zijn in 1939 door Russische troepen geroofd van stoeterij Janów Podlaski en te voet naar het ruim 2000 km verder gelegen Tersk gebracht.
Pawodok ox is twee jaar uitgebracht in de rensport en heeft aan vijftien rennen deelgenomen. Daarvan won hij zeven rennen en werd hij twee keer tweede
Pawodok ox heeft op de Tersk stoeterij ruim 40 nakomelingen gebracht, waaronder de schimmelmerrie Pienoczka ox (1952). Zij is de moeder van de op Tersk geboren merrie Planeta (1058, V. Nabor ox) en Planeta ox heeft op haar beurt op de Poolse stoeterij Michailow geboorte gegeven aan de hengsten Pohaniec ox (1965, V. Comet ox), Polonus ox (1968, V. Gwarny ox) en Purpur ox (1971, V. Pomeranets ox).
Pawodok ox is in 1953 door de Tersk stoeterij verkocht.

1.1.3.7. Kurde x 3842.35 Hann

De schimmelhengst Kurde x (V. Koheilan I ox) is in 1935 op de stoeterij Janów Podlaski in Polen geboren. Hij heeft een stokmaat van 155 cm.
Opmerkelijk is dat diverse bronnen aangeven dat Kurde x op de Poolse staatsstoeterij Janów Podlaski is geboren, maar in de database van de stoeterij http://www.janow.arabians.pl/en/pedigree-form.php komt de naam Kurde x niet voor.

N.B. Karel de Lange, kenner van de fokkerij van het Anglo-arabische paard. wees er op dat in de genoemde database alleen de Arabsche volbloeds die op Janow Padlaski zijn geboren zijn opgenomen.

De moeder van Kurde x is de Angloarabische vosmerrie Kalifornia x (1929, V. Bafur xx) en tweede moeder is Bawarja x (1919, V. Orange Bud xx). .

In 1939 zijn alle Arabische paarden van Janów Podlaski door de Russen meegenomen en overgebracht naar de stoeterij Tersk in het zuiden van Rusland. Onder leiding van de Duitse overheersing is de stoeterij Janów Podlaski in 1940 weer opgebouwd. Door de naderende Russische troepen zijn de paarden in 1944 geëvacueerd naar de omgeving van Dresden en nog later naar Schleswig Holstein. Bij die evacuaties zijn diverse paarden verloren gegaan. In hoeverre hier ook nakomelingen van Kurde x bij betrokken waren is niet bekend.
Na de Tweede Wereldoorlog is Kurde x na omzwervingen via Frankrijk in Duitsland terecht gekomen op het Hannoveraanse dekstation Drochtersten aan de Elbemonding in Niedersachsen. Hij is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en bracht vijf goedgekeurde zonen: Kurier Hann (1950), Kurland I Hann (1951), Kurland II (1952), Kurator II Hann (1953) en Kursus Hann (1957).

Van de dochters van Kurde x zijn vooral Kultur Hann (1951, V. Fechtzeug Hann) en Krönchen Hann (1951, MV. Folgsam Hann) van belang geweest.

De bruine Kultur is een staatspremiemerrie die in 1955 van de Hannoveraan Gong de staatspremiemerrie Golftaube Hann bracht. Golftaube heeft voor zover bekend drie veulens gekregen, waaronder de staatspremiemerrie Wolgamaid Hann (1962, V. Wohlauf Hann), die als moeder van de in Hannover goedgekeurde hengst Sekt Hann (1966, V. Sender Hann) en van de door het KWPN goedgekeurde, maar Rheinlands gefokte hengst Master 221 Stb (1971, V. Maigraf xx) te boek staat.
Een andere nakomeling van Golftaube is de hengst Salut Hann 606.66 Hann (V. Sender Hann), die zowel door het Hannoveraanse stamboek als door het Rijnlandse stamboek is goedgekeurd. Via zijn zoon Ridder 234.75 Stb heeft Salut ook bijgedragen aan de Nederlandse fokkerij.

Krönchen Hann is een bruine merrie die drie nakomelingen heeft gebracht die invloed hebben gehad op de fokkerij:

Friederike Hann (1961, V. Frustra II Hann) is de moeder van de hengst Imperial Hess (1967, V. Impuls Trak) en de grootmoeder van de hengsten Grossglockner Hann (1977, V. Goldpilz Hann) en Gibraltar Hann (1978, V. Goldpilz Hann);

Dezember Hann (1965, V. Duellant Hann) is als hengst goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en

Agena Hann (1971, V. Argus Hann) is de moeder van de door het Belgisch Warmbloed Paardenstamboek goedgekeurde hengst Fernjäger Hann (1976, V. Wendekreis Hann). Voorts is ze grootmoeder van de hengst Bellini Hann (1987, V. Bolero Hann) en overgrootmoeder van de hengsten White Magic Hann (1992, V. Weltmeyer Hann) en Ambiente Hann (1995, V. Alabaster Hann).

Kurde x is tot 1957 actief geweest in de fokkerij.

1.1.3.7.1. Kurier 4017.50 Hann

Kurier Hann (V. Kurde x) is een schimmel hengst met een stokmaat van 165 cm.
Zijn moeder is de vos Detella Hann (1939, V. Detektiv Hann) en tweede moeder is Anglerfreude Hann (1929, V. Amok Hann). Amok is een kleinzoon van de Shagya Arabier Amurath ox en daarmee heeft Kurier van twee kanten een scheut Arabisch bloed.
Kurier is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en is pas op elfjarige leeftijd ingezet voor de fokkerij.
Van zijn zonen zijn Kurort (1962), Kurprinz (1963), Kadett (1963), Karthago (1965), Kurpfalz (1966), Kanselier (1966), Kurfürst (1971), Kür (1971), Karthago (1972) en Maple Courier (1973) goedgekeurd voor de fokkerij.
Van de dochters van Kurier kunnen worden genoemd:

Kurheldin Hann (1962, MV. Lateran Trak), die de in Denemarken goedgekeurde hengst Godfather Hann (1978, V. Goldstern Hann) heeft gebracht;

Korina Hann (1969, MV. Jagdsport Hann), die de moeder is van de door het stamboek Rheinland-Pfalz-Saar gekeurde Steppenwind Hann (1977, V. Steppenwolf Hann);

Staatspremiemerrie Karola Hann (1970, MV. Adlerschild xx) is de moeder van de door Hannover goedgekeurde hengst Leibniz Hann (1974, V. Lombard Hann);

De schimmel Kaiserin Hann (1972, MV. Marmor Hann) bracht de hengsten Lortzing Hann (1979, V. Lombard Hann) en Echnaton Hann (1985, V. Eichendorff Hann);

Kurfreundin Hann (1973) is de moeder van de door het Beierse stamboek goedgekeurde vos hengst Backgammon Bay (1988, V. Bueno xx);

De zwarte staatspremiemerrie Kurtraube Hann (1973, MV. Almhügel III Hann) is de moeder van de door het Oldenburgse stamboek goedgekeurde Goldschatz Hann (1980, V. Goldstein Hann) en van de bruine fokmerrie Goldina Hann (1981, V. Goldstein Hann), die de moeder is van de hengsten Wandervogel I Hann (1985), Wandervogel II Hann (1989) en Wandervogel III Hann (1991).

De bruine Kobra Hann (1974, MV. Goldfink Hann), die de moeder is van de hengst Grandelstein Hann (1981, MV. Garibaldi II Hann).
Voor zover bekend zijn de laatste veulens van Kurier Hann in 1976 geboren.

1.1.3.7.1.1. Kurort 2513.62 Hann

De zwarte hengst Kurort Hann (V. Kurier Hann) is op 18 april 1962 geboren. Hij heeft een stokmaat van 165 cm.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Gotenlilie Hann (1947, V. Gote Hann) en moedersmoeder is de bruine Almfessel Hann (1943, V. Almfreund I Hann).
Kurort is goedgekeurd door de stamboeken van Hannover en Berlin-Brandenburg. Kurort is vooral in de, toenmalige Oost Duitse, deelstaat Brandenburg als hengst actief geweest.
Met Kurator (1966), Kurant (1973), Kurioso (1977), Kurfest I (1978) en Kurfest II (1979) heeft hij de fokkerij vijf goedgekeurde zonen gegeven.
De belangrijkste dochters van Kurort Hann zijn:

Kulisse BBbg (MV. Julier Hann) is de moeder van de hengst Sokrates (1972, V. Sekondant Hann), die in Mecklenburg is goedgekeurd voor de fokkerij;

De vos Kabale SAh (1967, MV. Scholwin Hann) bracht de zwarte hengst Silvester SAh (1974, V. Sekundant Hann) en de hengst Laurin SAh (1979, V. Leuchtfeuer Hann);

Kaskade Hann (1968, MV. Frühsport Hann) is de moeder van de in Sachsen (DDR) goedgekeurde hengst Juwelier (1982, Jerome II SAh);

Krypta SAh (1968, MV. Julier Hann) staat te boek als de moeder van de hengst Lektor SAh (1977, V. Leuchtfeuer Hann), die eigensom was van het Landgestüt van de deelstaat Sachsen Anhalt in Radegast-Prussendorf bij Halle;

Karin DDR (1970, MV. Assing III Hann) bracht de goedgekeurde hengsten Dürer SAh (1976, V. Duktus BBbg), Drilling SAh (1978, V. Draufgänger BBbg) en Lux SAh (1979, V. Leuchtfeuer Hann)
De donkerbruine Dürer en de zwarte Lux zijn staatshengsten geweest op het Saksische Landgestüt Moritzburg ten noorden van Dresden. De zwarte Drilling is staatshengst geweest op het Landgestüt van de deelstaat Sachsen Anhalt in Radegast;

Kostbarkeit Meckl. (1970, MV. Julier Hann) is de moeder van de vos hengst Don Carlos Meckl. (1974, V. Duktus BBbg), die door Sachsen Anhalt is goedgekeurd, en van de Lysander Meckl (1980, V. Leuchtfeuer Hann) die in Mecklenburg is goedgekeurd;

De zwarte merrie Jamaika BBbg (1973, MV. Julier Hann) bracht de vos hengst Arzano BBbg (1978, V. Adept Hann).

Opvallend is dat van de zeven hengstenmoeders die Kurort leverde, er vier de hengst Julier Hann als vader hebben. Julier (1958, V. Julius Ceasar xx) is goedgekeurd door de stamboeken van Mecklenburg en Sachsen Anhalt en heeft een moederlijn die gedomineerd wordt door de Hannoveraanse hengst Fling (1911).
Kurort is tot 1983 als hengst actief geweest.

1.1.3.7.1.1.1. Kurator 2534.66 BBbg

De donkerbruine hengst Kurator BBbg (V. Kurort Hann) is op 23 april 1966 geboren.
Zijn moeder is de merrie Feine BBbg (1962, V. Feierabend Hann) en de grootmoeder aan moederskant is de bruine Abendflur Hann (1947, V. Abendsport Hann). Feine is ook de moeder van de door de stamboeken van Sachsen en Sachsen Anhalt goedgekeurde hengst Lavendel SAh, die staatshengst is in het Landgestüt Moritzburg.
Kurator is goedgekeurd door de stamboeken van Mecklenburg en Berlin-Brandenburg en is vanaf 1969 voor de fokkerij ingezet. De hengst is erkend door de stamboek van Westfalen.
Dochter Katja Meckl. (1979, MV. Dulder I SAh) is de moeder van de hengst Duplex Meckl. (1986, V. Duhnen SAh).
Kurator is tot 1980 actief geweest als hengst.

1.1.3.7.1.1.2. Kurant 2618.73 BBbg

De hengst Kurant BBbg (V. Kurort Hann) heeft de merrie Persante BBbg (1975, V. Senatus Hann) als moeder. Tweede moeder is Parole BBbg (1960, V. Duo Hann).
In de fokkerij is de invloed van Kurant beperkt geweest.

1.1.3.7.1.1.3. Kurioso 3408.77 SAh

De donkerbruine Kurioso SAh (V. Kurort Hann) heeft de bruine merrie Silke SAh (1968, V. Senar I BBbg) als moeder. De grootmoeder aan moederskant is Lilofee Meckl. (1956, V. Almrausch Meckl.).
Kurioso is door het Mecklenburger stamboek goedgekeurd en heeft tot omstreeks 1990 in dat fokgebied gedekt.
Zijn meest invloedrijke dochter is de zwarte Kuriane Meckl. (1982, MV. Winton xx). Zij is de moeder van de hengst Grabensee Meckl. (1987) die door de stamboeken van Mecklenburg en Hannover is goedgekeurd, en van de staatspremiemerrie Globale I Meckl. (1986, V. Grabensprung Hann). Globale I bracht de hengst Assuan Meckl (1996, V. Alexo Meckl) en twee staatspremiemerries.

1.1.3.7.1.1.4. Kurfest I 3415.78 SAh

Kurfest I SAh (V. Kurort Hann) is een zwarte hengst. Zijn moeder is de vos merrie Fresia Meckl.(1974, V. Frisko Meckl.) en moedersmoeder is Darling Meckl. (1970, V. Damokles Trak). Kurfest I is een broer van Kurfest II SAh (zie 1.1.3.7.1.1.5.).
Kurfest I is goedgekeurd door de stamboeken van Berlin-Brandenburg, Mecklenburg en Sachsen-Anhalt. Hij is staatshengst geweest in het Mecklenburger Landgestüt Redefin, dat 100 km ten oosten van Hamburg ligt. Kurfest I heeft tot 1990 gedekt.

1.1.3.7.1.1.5. Kurfest II 2693.79 SAh

De vos hengst Kurfest II Sah (V. Kurort Hann) is een broer van Kurfest I Sah (zie 1.1.3.7.1.1.4.).
Hij is goedgekeurd door het stamboek van Berlin-Brandenburg en is maar enkele jaren actief geweest in de fokkerij. Veel invloed op de fokkerij hebben zijn nakomelingen niet gehad.

1.1.3.7.1.2. Kurprinz 572.63 Hann

Kurprinz Hann (V. Kurier Hann) is een donkerbruine hengst, die is gefokt door O. Kopf.
Kurprinz heeft een stokmaat van 172 cm.
Zijn moeder is de donkerbruine merrie Fliegerheldin Hann (1959, V. Format II Hann). Grootmoeder aan moederskant is de bruine Falkherz Hann (1947, V. Falk III Hann).
Kurprinz is in 1966 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en heeft in 1967 in Westercelle zijn verrichtingsonderzoek met goed gevolg afgelegd.
Kurprinz heeft tot 1970 de fokkerij gediend. Een deel van zijn nakomelingen is geregistreerd bij het Oldenburger stamboek en een ander deel bij het Hannoveraner stanboek, maar veel invloed op de fokkerij hebben ze niet gehad.

1.1.3.7.1.3. Kadett 4241.63 Hann

Kadett Hann (V. Kurier Hann) is een zwarte hengst met een stokmaat van 165 cm. Zijn moeder is de staatspremiemerrie Feueresche Hann (1955, V. Fermor III Hann). Tweede moeder is de vos Altmaid Hann (1946, V. Altmarker Hann).
Kadett Hann is in 1965 goedgekeurd door het Hannoveraner stamboek en heeft in 1966 met succes in Westercelle het verrichtingsonderzoek afgelegd. Vervolgens heeft hij ruim vijftien jaar als hengst de fokkerij gediend.
Het Hannoveraanse stamboek heeft enkele tientallen merries van Kadett geregistreerd. Ook zijn enkele nakomelingen gregistreerd bij het toenmalige Oostfriese stamboek.
Kadett heeft bijgedragen aan de moederlijn van de door Het KWPN goedgekeurde hengst San Remo 21.25035. 99 Hann (V. Wolkentanz I Hann).

1.1.3.7.1.4. Karthago 4131.65 Hann

De schimmel Karthago Hann (V. Kurier Hann) is een hengst met een stokmaat van 169 cm, die is gefokt door Willy von Holten. Zijn moeder is de staatspremiemerrie Dongola Hann (1959, V. Duppel Hann) en tweede moeder is de bruine Adlerhütte (1948, V. Adler Hann).
Karthago is op 31 oktober 1967 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Het volgende jaar heeft Karthago in Westercelle deelgenomen aan het verrichtingsonderzoek, waarbij hij van de vijftien deelnemers de twaalfde plaats behaalde.
Karthago heeft tot en met 1977 gedekt en daarbij een redelijk aantal fokmerries, waaronder één staatspremiemerrie, gebracht, die overigens weinig aan de fokkerij hebben bijgedragen.

1.1.3.7.1.5. Kurpfalz 5982.66 Han

Kurpfalz Hann (V. Kurier Hann) is een schimmel hengst met een stokmaat van 166 cm, die is gefokt door R. Hahl.
Zijn moeder is de merrie Firnlicht Hann (1965, V. Firnis Hann) en moedersmoeder is de vos Abendtanne Hann (1949, V. Abendsport Hann). Kurpfalz is goedgekeurd door het stamboek Rheinland Pfalz Saar (Zweibrücken), maar heeft maar enkele jaren gedekt. Wel is hij binnen dat stamboek van redelijke invloed geweest. Hij bracht de hengst Kurfürst Zweibr (1971) en de merrie Kurde Zweibr (1971), die de moeder is van de goedgekeurde schimmel hengst Genf Zweibr (1983, V. Genius Hann).

1.1.3.7.1.5.1. Kurfürst Zweibr (1971)

De schimmel Kurfürst Zweibr. (V. Kurpfalz Zweibr) heeft een stokmaat van 170 cm.
Zijn moeder is de merrie Carola Zweibr (1962, V. Cypern Hann) en tweede moeder is Juwel Hann (1956, V. Jonkheer xx).
Kurfürst is goedgekeurd door het stamboek Rheinland, Pfalz, Saar (Zweibrücken) en is enkele jaren in de fokkerij actief geweest. Zijn bijdrage aan de fokkerij is echter bescheiden.

1.1.3.7.1.6. Kanselier 3058.66 Hann / W1118.66 HGTBWP

Kanselier Hann (V. Kurier Hann) is een vos hengst die is geboren in 1966. Zijn moeder is merrie Dorfkerbe Hann (1957, V. Dolerit Hann) en moedersmoeder is de bruine Almenquelle Hann (1946, V. Almjäger I Hann).
Kanselier is goedgekeurd door het Belgisch Warmbloed Paarden stamboek BWP en heeft van 1968 tot 1976 in België ter dekking gestaan. Van hem zijn door het BWP 361 nakomelingen geregistreerd, maar zij hebben geen grote invloed op de fokkerij gehad.

1.1.3.7.1.7. Kurfürst Zweibr (1967)

Kurfürst Zweibr (V. Kurier Hann) is een bruine hengst, die de merrie Almendame Hann (1947, V. Almfreund I Hann) als moeder heeft. Moedersmoeder is Flügelmuschel Hann (1936, V. Flügelmann I Hann).
Kurfürst is goedgekeurd door het stamboek Rheinland, Pfalz, Saar, maar heeft geen grote invloed op de fokkerij gehad.
Verschillende bronnen geven aan dat het geboortejaar van Kurfürst 1971 zou zijn, maar het is onwaarschijnlijk dat binnen het tamelijk kleine stamboek Rheinland-Pfalz-Saar twee hengsten zijn gekeurd, die beide de naam Kurfürst hebben gekregen en beide zijn geboren in 1971.

1.1.3.7.1.8. Kuer 3184.71 Hann / DH 241.71

De zwarte hengst Kuer (V. Kurier Hann) is door Ewald Albers gefokt. Hij is geboren op 29 april 1971 en heeft een stokmaat van 163 cm.
Zijn moeder is de vos Angelkönigin Hann (1949, V. Angola II Hann) en tweede moeder is de vos Alvika Hann (1941, V. Alvius Hann).
Kuer is verkocht naar Denemarken, waar hij op 1 maart 1975 op een keuring in Naestved (Sjaelland) is goedgekeurd door het Deense Warmbloed Paardenstamboek. In de jaren 1975 – 1981 heeft Kuer DH een beperkt aantal nakomelingen gebracht.

1.1.3.7.1.9. Karthago Hann / W1206.72 HGT BWP

Karthago Hann (V. Kurier Hann) is een bruine hengst met een stokmaat van 166 cm. Zijn moeder is Muschel Hann (1968, V. Marmor Hann) en moedersmoeder is de bruine merrie Donnerkresse Hann (1959, V. Dolerit Hann).
Karthago is verkocht naar België en is in 1974 goedgekeurd door het Belgisch Warmbloed Paardenstamboek, De hengst heeft in de jaren 1974 – 1978 in België 54 nakomelingen gebracht.

1.1.3.7.1.10. Maple Courier Hann (1973)

De vos hengst Maple Courier Hann (V. Kurier Hann) is in 1973 geboren in Duitsland. Zijn moeder is de vos Goldfichte Hann (1961, V. Goldfink Hann) en tweede moeder is de staatspremiemerrie Feueresche Hann (1955, V. Fermor III Hann).
Feueresche Hann is ook de moeder van Kadett 4241.63 Hann (zie 1.1.3.7.1.3.).
Maple Courier is verkocht naar de Maple Stud in Cranley, dat 70 km ten zuiden van Londen in Surrey in Engeland ligt. Maple Courier is goedgekeurd door het Brits-Hannoveraanse rijpaardenstamboek SHBGB. In de fokkerij is Maple Courier redelijk succesvol geweest. Hij heeft zijn genen doorgegeven aan zijn zoon Maple Drambuie SHBGB (1978).

1.1.3.7.1.10.1. Maple Drambuie SHBGB (1978)

Maple Drambuie SGBGB is een vos hengst die is gefokt door de Mpale stud in Cranleigh, Surrey, Engeland. Zijn moeder is Maple Althea (V. Maple Duellist Hann) en de grootmoeder aan moederskant is Maple Alfa (V. Maple Duo).
Maple Drambuie SHBGB is in 1987 via een handelaar gekocht door Katy Holder – Vale, eigenaresse van Witcham House Farm Stud in Witcham bij Ely, 20 km ten noorden van Cambridge in Cambridgeshire, en heeft diverse plezierige gebruikspaarden gebracht.

1.1.3.7.2. Kurland I 3895.51 Hann

De schimmel Kurland I Hann (V. Kurde x) heeft een stokmaat van 158 cm.
Zijn moeder is de donkerbruine staatspremiemerrie Fechtalm Hann (1946, V. Fechtarm Hann) en moedersmoeder is de vosmerrie Almgedicht Hann (1936, V. Alfandus I Hann). Kurland is een broer van Kurland II Hann (zie 1.1.3.7.3.) en is, na te zijn goedgekeurd foor het Hannoveraner stamboek, in de fokkerij actief geweest van 1955 – 1969. Zijn nakomelingen hebben slechts een beperkte invloed op de fokkerij gehad.

1.1.3.7.3. Kurland II 3921.52 Hann

Kurland II Hann (V. Kurde x) is een bruine hengst met een stokmaat van 162 cm. Hij is een broer van de hengst Kurland I Hann (zie 1.1.3.7.2.).
Kurland II is goedgekeurd door het Hannoveraner stamboek en heeft van 1956 tot en met 1963 ter dekking gestaan.
Van hem zijn een aanzienlijk aantal nakomelingen geregistreerd maar, behalve een enkele staatspremiemerrie, hebben zij geen grote fokkerijprestaties geleverd.

1.1.3.7.4. Kurator II 3945.53 Hann

De bruine hengst Kurator II Hann (V. Kurde x) heeft een stokmaat van 157 cm.
Zijn moeder is de schimmel staatspremiemerrie Forelda Hann (1940, V. Forster Hann) en moedersmoeder is de schimmel Schatzhaus Hann (1936, V. Schorse I Hann).
Kurator II is in het najaar van 1955 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd en heeft in 1956 in Westercelle deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Van de 23 deelnemende hengsten behaalde hij daarbij de derde plaats.
In de fokkerij heeft hij tussen 1956 en 1976 een tamelijk groot aantal nakomelingen gebracht.
Van zijn dochters verdienen er enkele speciale aandacht:

Kurwurde Hann (1959, MV. Assing I Hann) is de moeder van de hengst Weiler Hann (1976, V. Wenekreis Hann);

Kurherrin Hann (1961; MV. Falkenstein II Hann) is de moeder van de hengst Diktator Hann (1975, V. Dirk Hann);

Staatspremiemerrie Kunigunde Hann (1961: MV. Dolch Hann) is overgrootmoeder van de hengst Furioso Z Hann (1971, V. Furioso II SF);

Kurla V Westf (1967: MV. onbekend) is de grootmoeder van de Nederlandse ster, preferente, prestatiemerrie Viola Stb (1979, V. Rigoletto NWP), die de moeder is van het springpaard Olympic Briljant Stb (1983, V. Le Mexico Stb), van de KWPN-hengst Onze Fons Stb (1996, V. Alexis Z Hann) en van de NRPS-hengst Cornelis Z (1998, V. Calvin Holst).
Kurator II heeft geen goedgekeurde zonen gebracht.

1.1.3.7.5. Kursus 4018.57 Hann

Kursus Hann (V. Kurde x) is een bruine hengst met een stokmaat van 163 cm.
Zijn moeder is de bruine merrie Grenzheldin Hann (1949, V. Groll Hann) en tweede moeder is de bruine Festauge Hann (1945, V. Festkönig Hann).
Kursus is in 1959 op de hengstenkeuring in Verden goedgekeurd door het Hannoveraner stamboek en heeft in 1960 in Westercelle deelgenomen aan het verrichtingsonderzoek. Daar behaalde hij van zestien deelnemers de achtste plaats.
Kursus is tot en met 1974 actief geweest in de fokkerij.
Van zijn nakomelingen heeft zijn dochter Kana Westf. (1971, MV Wunsch II Hann) de meeste invloed op de fokkerij gehad, omdat zij de moeder is van de veel gebruikte Westfaalse hengst Weinberg Westf (1977 V. Weinhang Westf.). Weinberg wordt in Nederland gekend als de moedersvader van de in Westfalen gefokte en door het KWPN goedgekeurde hengst Pokémon 410709296 Stb (V. Polydor).
Mannelijke nakomelingen die invloed op de fokkerij hebben gehad heeft Kursus niet gegeven.

1.1.4. Koheilan IV-3 ox, ASBB 1; PASB 1/50 (1925)

Koheilan IV-3 ox (V. Koheilan IV ox), een volle broer van Koheilan VIII ox (zie 1.1.3.), is geboren op de Hongaarse staatsstoeterij Babólna. Zijn moeder is 10 Gazal ox (1920, V. Gazal ox) en tweede moeder is 214 Scherife ox (1896, V. Siglavy ox).
De hengst is gebruikt voor de fokkerij op de stoeterij Inocenzdvor van Prins Odescalschi in Ilok. Ilok ligt nu in het noordoosten van Kroatië, ongeveer 30 km ten westen van Novi Sad (Servië).

De familie Odescalschi is een Italiaans ondernemers geslacht dat in 1709 is gesticht toen Alessandro Erba trouwde met Lucrezia Odescalschi, de zuster van de toenmalige paus Innocent XI. In 1714 is in Italië de titel Prins van het Heilige Roomse Rijk aan Alessandro toegekend met de bijbehorende aanspreektitel van doorluchtige hoogheid. Datzelfde jaar ontving hij in Hongarije de titel Hertog van Syrmium. De in Italië nog altijd vooraanstaande familie Odescalchi bezit het Odescalchi paleis in Rome, het Orsini-Odescalchi kasteel in Bracciano, 30 km ten noordwesten van Rome, en uitgebreide landgoederen in Italië en Hongarije.

Koheilan IV-3 bracht op Inocenzdvor de Arabische volbloedhengsten Majdan ox (1930), Hadudi ox (1931), Karaba ox (1931), Kohinoor ox (1931), Mandub ox (1932), 1548 Agha ox (1934), Duar ox (1934), 4 Ferik ox (1936) en Redship ox (1940).

1.1.4.1. Majdan ox (1930)

De schimmelhengst Majdan (V. Koheilan IV – 3 ox) is geboren op stoeterij Inocenzdvor van Prins Odescalshi in Ilok. Zijn moeder is de merrie Madames ox.
Majdan ox is verkocht aan het Engelse circus Bertram Mills dat destijds befaamd was wegens de Kerstvoorstellingen in Olympia in Londen.

1.1.4.2. Karaba ox (1931)

De schimmelhengst Karaba ox (V. Koheilan IV-3 ox) is geboren op de stoeterij Inocenzdvor in Ilok. Zijn moeder is Kara ox (1920, V. Siglavy Bagdady II ox).
Karaba ox is samen met Majdan ox (zie 1.1.4.1.) verkocht aan het Bertram Mills circus in Londen.

1.1.4.3. Kohinoor ox 3002.31 Holst

Kohinoor ox (V. Koheilan IV-3 ox) is een bruine hengst die is geboren op de stoeterij Inocenzdvor. Zijn moeder is de eveneens op Inocenzdvor geboren Hedbar ox (V. Siglavy Bagdady III ox) en tweede moeder is Hadschna ox (V. Barbari ox DB).
Kohinoor ox staat ook bekend onder de naam Hadudi ox.
Hij is in 1936 verkocht aan het Landgestüt Traventhal, een paar kilometer ten zuiden van Bad Segeberg, in Schleswig Holstein, Duitsland. Het Landgestüt is in 1960, in verband met het toen sterk verminderde belang van de paardenfokkerij, door de deelstaat Schleswig Holstein opgeheven. De gebouwen en terreinen worden tegenwoordig gebruikt voor tentoonstellingen, markten, enz.

In Schleswig Holstein is Kohinoor ox goedgekeurd door het Holsteinse Stamboek en geregistreerd onder nummer 3001. Hij heeft de Holsteinse fokkerij verrijkt met de hengsten Kolmar (1937), Kobold (1939) en Taifun (1952),
Kohinoor is in 1966 overleden.

1.1.4.3.1. Kolmar 3105.37 Holst

De sabino vos hengst Kollmar Holst (V. Kohinoor ox) heeft een stokmaat van 166 cm.
Zijn moeder is de vos merrie Ida ( 1932, V. Krieger Holst) en de grootmoeder aan moederskant is Elisabeth Holst (1927, V. Morgenstern Holst).
Kolmar is ter dekking gesteld op het Landgestüt Traventhal en heeft met Koran Holst één goedgekeurde hengst achter gelaten.
Van zijn dochters moet de vos Eva 543.46 Holst worden genoemd. Zij is de moeder van de door het NWP goedgekeurde schimmel hengst Markies 1506 NWP (1962, V. Manometer xx).

1.1.4.3.1.1. Koran 3385.42 Holst

Koran Holst (V. Kolmar Holst) is een vos hengst. Zijn moeder is de vos Kaiserstandarte Holst (1933, V. Diamant Holst) en moedersmoeder is de 168 cm grote, bruine merrie Siegerin Holst (1918, V. Wahnfried Holst).
Van de verrichtingen van Koran in de fokkerij is weinig bekend.

1.1.4.3.2. Kobold Holst (1939)

De bruine hengst Kobold Holst (V. Kohinoor ox) is in 1939 geboren. Zijn moeder is de bruine merrie Iliade Holst (1925, V. Lorbeer Holst) en tweede moeder is de bruine merrie Mahlzeit Holst (1913, V. Weidmann Holst).
Van Kobold is een dochter bekend die gebruikt is voor de na-oorlogse opbouw van de Trakehner fokkerij in Duitsland.

1.1.4.3.3. Taifun ox 1058.52

Taifun ox (V. Kohinoor ox) is een bruine Shagya hengst. Zijn moeder is de schimmel Sahiba Nigra ox (1944, V. Amurath Sahib ox) en moedersmoeder is de schimmel Nigra III ox (1931, V. Harun al Raschid ox).
Van Taifun ox is één dochter geregistreerd.

1.1.4.4. Mandub ox (1932)

De schimmel hengst Mandub ox (V. Koheilan IV-3 ox) is in 1932 geboren op de stoeterij Inocenzdvor van Prins Odescalschi in Ilok, Kroatië
Zijn moeder is de schimmel Siglavy Bagdady III ox (1919, V. Siglavy Bagdady II ox) en de grootmoeder aan moederszijde is Medina ox (1908, V. Massoud DB).
Mandub ox is voor de fokkerij gebruikt op de Sennerstoeterij in Lopshorn bij Detmold, 20 km ten oosten van Bielefeld in Niedersachsen.
De Sennerstoeterij was oorspronkelijk betrokken bij het beheer van de wilde paarden die in het Teutoburgerwoud en het natuurgebied Senne tussen Detmold (Niedersachsen) en Paderborn (Nordrhein Westfalen) liepen. Om de schade in het gebied te beperken werd in 1864 besloten dat de paarden binnen een 35.000 Ha groot gebied moesten blijven. In de loop van de 20e eeuw ging het eigendom van de stoeterij over naar de toen nieuw gevormde Freistaat Lippe. Op basis van economische gronden werd het aantal paarden van de stoeterij aanzienlijk teruggebracht en in 1935 zijn de laatste Sennerpaarden via een veiling verkocht. De Nederlander Immink heeft in 1937 op de stoeterij in Lopshorn met een aantal Senner paarden geprobeerd de Senner fokkerij nieuw leven in te blazen en heeft daarvoor de hengst Mandub ox gebruikt. In 1945 is er een definitief einde gekomen aan de Senner stoeterij. De hengst Mandub ox is in 1967 overleden.

1.1.4.5. 1548 Agha ox (1934)

1548 Agha ox (V. Koheilan IV-3 ox) is een bruine hengst die in 1934 is geboren op de stoeterij Inocenzdvor in Ilok. Zijn moeder is de bruine Agra (1925, V. 28/426 Gazal ox), die eveneens is geboren op Inocenzdvor. Tweede moeder is de ook op Inocenzdvorin geboren schimmel Adschwa ox (1919, V. Siglavy Bagdady II ox).
1548 Agha ox is voor de fokkerij gebruikt op de Karadjordjevo stoeterij in Bačka Palanka, dat 50 km ten westen van Novi Sad ligt. De stoeterijen Inocenzdvor en Karadjordjevo liggen maar enkele kilometers van elkaar, waarbij de Donau tussen beide stoeterijen door stroomt. In de jaren 1917 – 1992 lagen beide stoeterijen in Joegoslavië, maar sinds 1992 ligt Inocenzdvor in Kroatië en Karadjordjevo in Servië.
1548 Agha ox heeft de hengst 116 Alkoran I (1952) gebracht.

1.1.4.5.1. 116 Alkoran I ox 42022.52

De bruine 116 Alkoran I ox (V. 1548 Agha ox) is in 1952 op de Karadjordjevo stoeterij in Bačka Palanka dat tegenwoordig in het noorden van Servië ligt.
Zijn moeder is de bruine merrie 75 Abaza ox (1941, V. 781 Amurath Shagya ox) en moedersmoeder is de schimmel 13 Abaza ox (1933, V. Lenkoran ox). Zowel de moeder als de grootmoeder zijn gefokt op de stoeterij Vrbnik in Kroatië.
A116 Alkoran I ox heeft tot tot het einde van de zestiger jaren gedekt op de stoeterij Karadjordjevo en is daarna terecht gekomen op stoeterij Hägerhof in Herzberg am Harz in Niedersachsen, Duitsland.
Op Karadjordjevo bracht hij de hengst Smer ox (1958) en in Herzberg am Harz is zijn zoon Aziz ox (1970) geboren.
116 Alkoran I ox is in 1987 overleden.

1.1.4.5.1.1. Smer ox 1ÖShA.58

Smer ox (V. 116 Alkoran I ox) is een schimmel hengst die in 1958 is geboren op de Karadjordjevo stoeterij in Bačka Palanka. Hij heeft een stokmaat van 156 cm.
Zijn moeder is de schimmelmerrie 550 O’Bajan II ox (V. 54 Siglavy VIII ox) en tweede moeder is 15 O’Bajan I ox (V. 35 Lenkoran I ox). Moeder en grootmoeder zijn gefokt op de stoeterij Borike, die 45 km ten zuidoosten van Serajevo in Bosnië Herzegowina ligt.
Smer ox is voor de fokkerij gebruikt op een stoeterij in het Oostenrijkse Vomp, dat 20 km ten oosten van Innsbrück ligt. Hij is in 1993 overleden.

1.1.4.5.1.2. Aziz ox ShA 3356.70

De bruine hengst Aziz ox (V. 116 Alkoran I ox) is in 1970 geboren op de stoeterij Hägerhof in Herzberg am Harz in Niedersachsen.
Zijn moeder is de bruine merrie Panama VII ox (1963, V. 1001 Amurath I – 3 ox) en de grootmoeder aan moederskant is 576 Panama IV ox (V. 106 Dahoman II ox).
Aziz ox heeft tussen 1974 en 1994 in Duitsland meer dan vijftien dochters geproduceerd.
Hij is in 2005 gestorven.

1.1.4.6. Duar ox (1934)

Duar ox (V. Koheilan IV-3 ox) is een voshengst die in 1934 is geboren op de stoeterij Inocenzdvor in Ilok, Kroatië.
Zijn moeder is Dendra ox (1925, V. Siglavy Bagdady II ox) en moedersmoeder is Dabsa ox (1910, V. Latif ox).
Duar ox staat geregistreerd in het Wehrmacht Hengstregister, maar van zijn verrichtingen in de fokkerij is weinig bekend. Hij is in 1969 overleden.

1.1.4.7.  4 Ferik ox (1936)

De schimmel 4 Ferik ox (V. Koheilan IV-3 ox) is in 1936 geboren op de stoeterij Inocenzdvor in Ilok.
Moeder is de bruine Kufra ox (1924, V. Siglavy Bagdady III ox) en tweede moeder is de bruine merrie Kubba ox (1914, V. Emir ox). Zowel de moeder als de grootmoeder zijn op de stoeterij Inocenzdvor gefokt.
4 Ferik ox heeft zowel gedekt op de stoeterij Inocenzdvor als op de nabij gelegen stoeterij Karadjordjevo in Bačka Palanka. Zijn nakomelingen hebben echter geen grote invloed op de fokkerij gehad.
4 Ferik ox is in 1971 overleden.

1.1.4.8. Redship ox DSAH (1940)

Redship ox (V. Koheilan IV-3 ox) is een schimmel hengst, die in 1940 is geboren op de stoeterij Inocenzdvor van prins Odescalschi in Ilok.
Zijn moeder is Kadum ox (V. li Pasza ox) en moedersmoeder is de merrie Katla ox (1914, V. Emir ox). Moeder en grootmoeder zijn beide gefokt op de stoeterij Inocenzdvor.
Redship is verkocht naar Denemarken, waar hij tenminste één zoon heeft gebracht.
Redship ox is in 1975 overleden.

1.1.5. Colorado ox 3524.27

De hengst Colorado ox (V. Koheilan IV ox) is in 1927 geboren op de, een paar kilometers ten zuidoosten van Stutggart gelegen, staatstoeterij Weil van het koninkrijk Baden-Württemberg.
Zijn moeder is Carmen Sylva ox (1920, V. Djeiran ox) en moedersmoeder is Carmen ox (1915, V. Dardziling ox).
Colorado ox heeft in de fokkerij geen grote rol gespeeld.

1.1.6. Dajaker ox (1927)

De schimmel Dajaker ox (V. Koheilan IV ox) is in 1927 geboren op de staatsstoeterij in Weil, Baden-Württemberg. Zijn moeder is de bruine Diana ox SBWM 42 (1916, V. Dardziling ox) en tweede moeder is Sylvia ox SBW I/28 (1907, V. Souakim ox). Zowel Diana als Sylvia zijn fokproducten van de stoeterij in Weil.
De hengst Dardziling ox was gefokt op de Poolse stoeterij van graaf Sanguszko in Slawuta, dat tegenwoordig halverwege Lvov en Kiëv in Oekraïne ligt, maar was geen volbloed Oriëntaalse Arabier. Volgens overlevering heeft Dardziling ox daardoor de fokkerij op de stoeterij in Weil alleen maar geschaad.
In zijn fokkerijcarriére heeft Dajaker ox gedekt op het Haupt- en Landgestüt Marbach in Baden-Württemberg en op de Hongaarse stoeterij Babólna.
In Babólna heeft Dajaker ox de merrie Dajaker 19 Hun (1931) gebracht en zij is de moeder van de eveneens op Babólna geboren hengst Mersuch V (1942, V. Mersuch III Hun).
Dajaker ox is in 1962 overleden.

1.1.7. Landsknecht ox 06.27

Landsknecht ox (V. Koheilan IV ox) is een bruine hengst, die in 1927 is geboren op de stoeterij Weil in Baden-Württemberg. Zijn moeder is de vos sabino merrie Soldateska ox (1911, V. Souakim ox) en moedersmoeder is de zwarte Sylphide I ox (1892, V. Amurath ox).
Soldateska ox was een belangrijke fokmerrie van de stoeterij in Weil. Via haar schimmel dochter Jatta ox (1933, V. Jasir ox), die de moeder is van de hengsten Attich ox (1940, V. Ahmet Ibn Ali ox), Hussein ox (1953, V. Halef ox) en Hassan ox (1954, V. Halef ox), en vier goedgekeurde kleinzonen heeft ze een belangrijke bijdrage aan de Arabische fokkerij in Baden-Württemberg geleverd.

Landsknecht is als jaarling verkocht naar een stoeterij in het Poolse Nikolyzy, waar hij in de jaren daarna in de rensport werd uitgebracht. In drie jaar tijd nam hij deel aan 19 rennen, waarvan hij er 5 won en in 6 als tweede finishte.
Vanaf 1933 is hij ingezet voor de fokkerij; eerst op de stoeterij Bezmiechow, dat nu in het uiterste zuidooosten van Polen ligt, en van 1939 tot 1945 op het 100 km noordelijker gelegen Landgestüt Debica. Na de Tweede Wereldoorlog is Landsknecht gebruikt op de Poolse staatsstoeterij Janów Podlaski.

Landsknecht ox heeft in Polen niet veel invloed op de fokkerij gehad. Wel is hij via zijn dochter Azja IV ox (1935) de grootvader van de in de Verenigde Staten succesvol geworden hengst Azraff ox (1949, V. Raffles ox) en via zijn dochter Gama ox (1946) is hij de grootvader van de hengst Suakim ox (1963, V. Sultan VII-4 ox).
Landsknecht is in 1962 gestorven.

1.1.8. Schahseman ox (1927)

De bruine hengst Schahseman ox is in 1927 geboren op de staatsstoeterij Weil in Baden-Württemberg.
Zijn moeder is de bruine merrie Sardoina ox (1923, V. Demir Kaja ox). Tweede moeder is de eveneens op Weil geboren schimmel Sardine ox (1908, V. Souakim ox).

Toen de stoeterij in Weil om economische reden in 1932 werd opgeheven zijn de daar aanwezige drie hengsten, acht merries en vier veulens overgebracht naar het 60 km zuidelijker liggende Baden-Württembergse Haupt- en Landgestüt Marbach.
Schahseman ox was één van de drie hengsten; de andere twee waren Jasir ox (1925, V. Mabrouk ox) en Kurde ox (1929, V. Dynamit ox). Onder de merries bevonden zich Soldateska ox (1911, V. Souakim: zie 1.1.7.), Carmen ox (1915, V. Dardziling ox; zie 1.1.5.) en Schahsemans moeder Sardoina ox.
Schahseman ox heeft van 1932 tot 1939 op de stoeterij in Marbach gedekt; daarna is hij naar een stoeterij in het dichtbij gelegen Reutlingen verkocht. Veel invloed op de fokkerij heeft hij niet gehad.

2. Koheilan I ShA 1888

Koheilan I ShA (V. Koheilan Adjuze ox) is een schimmel hengst, die in 1888 is geboren op de toenmalig Oostenrijks-Hongaarse staatsstoeterij Babólna, die 25 km ten oosten van de Hongaarse stad Györ ligt.
Moeder van Koheilan I Sha is de Shagya vos merrie 98 Siglavy ShA (1878, V. Siglavy XXXVII – 9 ShA) en moedersmoeder is 1 Mahmoud Mirza ox (1870, V. Mahmoud Mirza ox). Zowel de moeder als de grootmoeder zijn op Babólna geboren. Grootvader Siglavy XXXVII ShA is op de Oostenrijk-Hongaarse staatsstoeterij in Radautz, dat nu in het noordoosten van Roemenië ligt, geboren en overgrootvader Mahmoud Mirza ox is geïmporteerd uit Syrië.

Koheilan I ShA is in de jaren 1900 – 1903 voor de fokkerij gebruikt op Babólna.
Hij bracht een aantal fokmerries, waarvan er enkele betekenis hebben gehad voor de fokkerij van Shagya Arabieren. Zo heeft dochter 105 Koheilan I ShA (1902) de merrie 197 Shagya XVIII ShA (1913, V. Shagya XVIII ShA) gebracht en die is de moeder van de hengst O’Bajan VII ShA (1923, V. O’Bajan VI ShA). O’Bajan VII ShA is op Babólna van 1929 – 1941 voor de fokkerij gebruikt. Naast een aanzienlijk aantal fokmerries bracht O’Bajan VII ShA ook de hengsten O’Bajan X ShA (1929), die van 1949 tot 1954 op Babólna is gebruikt als fokhengst en 530 O’Bajan VII-4 ShA (1936), die onder de naam Sultan ShA tussen 1953 en 1962 bij stoeterij Ter Hazeborg in Wankendorf, Schleswig-Holstein als fokhengst is gebruikt.

Van de zonen van Koheilan I ShA zijn Koheilan III ShA (1902) en Koheilan V ShA (1903) actief geweest in de fokkerij.
Koheilan I ShA is in 1923 overleden.

2.1. Koheilan III ShA (1902)

De bruine hengst Koheilan III ShA (V. Koheilan I ShA) is in 1902 geboren op de staatsstoeterij Babólna in Hongarije.
Zijn moeder is de bruine 1 O’Bajan ShA (1889, V. O’Bajan ox) en grootmoeder aan moederskant is 43 Abdul Aziz ShA (1872, V. Abdul Aziz ox). Zowel moeder als grootmoeder zijn gefokt op Babólna.
Koheilan III ShA is van 1906 tot 1914 op Babólna actief ingezet voor de fokkerij. Hij heeft de fokkerij verder geholpen via zijn zoon Koheilan IV ShA (1908) en via een aantal dochters. De belangrijkste daarvan zijn:

De vos Koheilan III -10 ShA (1907, M. 86 Gazlan Shagya ShA), die via haar schimmeldochter 36 Shagya XVI ShA (1918, V. Shagya XVI ShA) de grootmoeder is van de hengst Shagya IX ShA (1933, V. Shagya II ShA). Shagya IX ShA is als hengst gebruikt op de toenmalige staatsstoeterij Topolcianky, die 30 km ten oosten van Nitra in het huidige Slowakije ligt, en heeft daar een aantal fokmerries gebracht en de hengst Shagya XII ShA (1944), die de lijn heeft voortgezet;

De bruine 129 Koheilan III-9 ShA (1912, M. 67 Gazlan I ShA), die op de stoeterij Radautz de hengst Dahoman XXIV ox (1929, V. Dahoman XXII ShA) heeft gebracht. Dahoman XXIV ShA heeft als fokhengst op de Roemeense stoeterij Rusetu diverse nakomelingen gegeven en

De schimmel 142 Koheilan III-7 ShA (1912, M. 215 Shagya XI ShA), die de moeder is van de hengst Shagya XXV ShA (1916, V. Shagya XVII Sha). Shagya XXV ShA is in de jaren 1932 tot 1939 als fokhengst ingezet op de stoeterij Babólna en leverde, naast ongeveer 40 dochters. ook zijn zoon Shagya XXXV ShA (1937), die in de jaren 1947 – 1949 op Babólna voor de fokkerij is ingezet.
Bovendien is 142 Koheilan III-7 ShA de overgrootmoeder van de hengst Gazal VII ShA (1960, V. Gazal V ShA), die als hengst is gebruikt op de Roemeense stoeterij Mangalia, 25 km ten zuiden van Constanta aan de kust van de Zwarte Zee, en daar diverse merries heeft gebracht.
Koheilan III ShA is in 1937 overleden.

2.1.1. Koheilan VI ShA (1908)

De bruine hengst Koheilan VI ShA (V. Koheilan III ShA) is geboren op de stoeterij Babólna
Zijn moeder is de schimmelmerrie 169 Shagya X ShA (1893, V. Shagya X ShA) en moedersmoeder is de schimmel 34 Jussuf ShA (1883, V. Jussuf ox). Zowel de moeder als de grootmoeder zijn op Babólna geboren.
Van Koheilan VI ShA is in 1931 op de 50 km ten noordwesten van Brasov liggende Roemeense stoeterij Fogaras de merrie 52 Koheilan VI – 4 ShA geboren. Zij is voor de fokkerij gebruikt op de Roemeense stoeterij Mangalia aan de kust van de Zwarte Zee en bracht daar verschillende merries, waaronder 183 Nedjari IV-1 ShA (1950, V. Nedjari IV ShA), en de voshengst Hadban VII ShA (1938, V. Hadban IV ShA).
Hadban VII ox heeft een belangrijke rol gespeeld in de fokkerij van Shagya’s op Mangalia.
183 Nedjari IV-1 ShA heeft zich op Mangalia ontwikkeld tot een belangrijke fokmerrie. Zij is onder andere de moeder van de schimmel hengst Shagya LI ShA (1957, V. Shagya XXXVI ShA), die van 1972 tot 1976 de leidende fokhengst is geweest op de Roemeense stoeterij Jegalia, die halverwege Boekarest en Constanta ligt, en van de schimmelhengst Hadban XVIII ShA (1965, V. Hadban XIV ShA), die in 1974 een aantal merries op Jegalia heeft gedekt.
Koheilan VI ShA is in 1943 overleden.

2.2. Koheilan V ShA (1903)

Koheilan V ShA (V. Koheilan I ShA) is een bruine hengst die in 1903 is geboren op de Oostenrijk-Hongaarse stoeterij Babólna. Zijn moeder is de schimmel 188 Shagya VIII ShA (1888, V. Shagya XVII ShA); tweede moeder is de schimmel 50 Jussuf ShA (1880, V. Jussuf ox). Zowel 188 Shagya VIII ShA als 50 Jussuf ShA zijn op Babólna gefokt.
Koheilan V ShA, die in 1938 is overleden, bracht met Koheilan VII ShA (1922) één zoon.

2.2.1. Koheilan VII ShA (1922)

De bruine hengst Koheilan VII ShA (V. Koheilan V ShA) is in 1922 op de stoeterij Babólna geboren uit de merrie 140 O’Bajan V ShA (1910, V. O’Bajan V ShA). Moedersmoeder is de zwarte merrie 198 Siglavy II-10 ShA (1898, V. Siglavy XXXIX ShA).
Koheilan VII ShA heeft van 1934 tot 1941 op Babólna gedekt en daar een aanzienlijk aantal merries en de hengst Koheilan ShA (1936) gebracht.
Van de dochters is:

260 Koheilan VII-6 ShA (1936) als fokmerrie gebruikt op de 80 km ten noordoosten van Boekarest liggende stoeterij Rusetu, waar ze de hengst Dahoman XXV ShA (1944) bracht en

301 Koheilan VII ShA (1938) de grootmoeder van de hengst Shagya XLI ShA (1960), die in 1968 als belangrijkste fokhenst op Babólna is gebruikt, en de grootmoeder is van de zwarte hengst O’Bajan XIV ShA (1963, V. O’Bajan XIII ShA), die tussen 1996 en 1975 voor de fokkerij is gebruikt op Babólna.

Koheilan VII ShA is in 1957 overleden.

2.2.1.1. Koheilan ShA (1936)

Koheilan ShA (V. Koheilan VII ShA) is een bruine hengst die in 1936 is gefokt op de stoeterij Babólna. Zijn moeder is de op stoeterij Tata geboren bruine merrie 98 Kadi 14 ShA (1932, V. Kadi ox). De stoeterij Tata was eigendom van de Hongaarse graven van Esterhazy en lag 50 km ten oosten van Bratislava in het huidige Slowakije. In 1936 zijn alle Shagya-arabieren van de Tata stoeterij overgenomen door de stoeterij Babólna. De merrie 98 Kadi 14 ShA behoorde ook tot die groep.
Moedersmoeder van Koheilan ShA is de op stoeterij Radautz geboren schimmel 108 Shagya X-21 ShA (1911, V. Shagya X ShA).
Koheilan ShA is aan het einde van de vijftiger jaren als fokhengst ingezet in de Slowaakse stoeterij Topolcianky. Hij heeft daar een aantal goede fokmerries gebracht.
Koheilan ShA is in 1971 overleden.

Geactualiseerd op 11 juli 2019 en gecorrigeerd op 26 juli 2022

Back To Top