Stempelhengsten.eu informeert u over de belangrijkste Europese fokhengsten

Laatste aanvullingen (10 oktober 2019)

Een overzicht van de sport- en fokkerijprestaties van de Holsteinse hengst Casall (1999) is vandaag gepubliceerd. Casall. Casall was een zeer succesvol springpaard en is ook in de fokkerij veel gebruikt. Inmiddels zijn 148 zonen van hem goedgekeurd, maar een groot aantal daarvan heeft nauwelijks een bijdrage aan de fokkerij geleverd. Vooral het Anglo-Europese stamboek en het Meckelenburgse stamboek hebben diverse Casall-sonen goedgekeurd waar verder niets meer van is vernomen. Een deel van de Casall zonen is nog te jong om hun waarde voor de fokkerij goed in te schatten. Vergeleken met Chacco Blue heeft Casall een mooiere sportcarrière en meer goedgekeurde hengsten dan Chacco Blue, maar heeft Chacco Blue veel meer nakomelingen die in de internationale springsport (zijn) uitkomen.
De Chacco Blue nakomelingen hebben samen € 14,4 miljoen gewonnen en de Casall-nakomelingen € 11 miljoen.

Ook is het bestand over de Arabische volbloedhengst Topol ox geactualiseerd.

Welkom,

De paardenfokkerij heeft een eeuwenlange geschiedenis. Vrijwel vanaf het begin van de domesticatie van het paard heeft de mens geprobeerd door gerichte paringen de kwaliteit van de paarden te verbeteren.

In de moderne West-Europese paardenfokkerij heeft elke fokker één of meerdere merries en is voor het kiezen van een hengst een groot aantal hengsten beschikbaar. Daardoor is voor een individuele fokker het hebben van goede fokmerries het allerbelangrijkste, want die merries vormen de basis van zijn/haar fokkerij.

Voor een totale fokkerij is de kwaliteit van de hengsten, die immers veel meer nakomelingen kunnen hebben dan een individuele fokmerrie, echter van het grootste belang.

Onderzoek naar de oorsprong van de hengsten die worden gebruikt in de hedendaagse sportpaardenfokkerij leert dat er drie stamvaders zijn die aan de basis van de fokkerij van het Engels volbloed staan, maar ook de grondleggers zijn van de fokkerij van rijpaarden, tuigpaarden, Gelderse paarden, dravers, Hackneys, American Saddlebreds, Cleveland Bays, Morgans en Tennessee Walking Horses. Die drie stamvaders zijn de in de Syrische woestijn geboren Darley Arabian ox (1700), de uit Noord-Afrika stammende Godolphin Arabian ox (1724) en het Turkmeense paard Byerley Turk ox (1680).

Later hebben ook enkele andere uit het Midden Oosten of Noord-Afrika stammende volbloeds aanzienlijke invloed op de moderne sportpaardenfokkerij gekregen en eigen hengstenlijnen gevormd. Dat zijn de hengsten Amurath ox (1881), Bakszysz ox (1901), Denousté ox (1921), Koheilan Adjuze ox (1876), Siglavy ox (1819) en Telmese ox (1903).

Op internet zijn vele sites beschikbaar waar de afstamming van paarden kan worden opgezocht. Sommigen zijn gratis, zoals www.horsetelex.nl, www.allbreedpedigree.com, www.ifce.fr/haras-nationaux/ en www.webpedigrees.com. Voor andere sites is een registratie nodig, zoals voor www.bazakoni.pl/database,op-advanced_search.html en weer anderen kosten geld (www.fnverlag.de/fn-erfolgsdaten/) of staan alleen open voor leden, zoals https://database.kwpn.nl/.

Stempelhengsten.eu geeft overzichten van de betekenis van de grote verervers in de paardenfokkerij en van hun nafok, waarbij niet alleen is gekeken naar de familiebanden maar ook naar de fok- en sportprestaties van de nakomelingen.
De overzichten van de invloed van de Arabische stempelhengsten Amurath ox, Bakszysz ox, Denousté ox, Koheilan Adjuze ox, Siglavy ox en Telmese ox kunt u op deze site aantreffen.

Ook zijn de eerste delen van een overzicht dat handelt over de nafok van Darley Arabian ox gepubliceerd. In het bestand Darley Arabian xx is de aandacht vooral gericht op de rol van de Amerian Saddlebredhengst Bourbon King ASHA (1900) en op die van de Hackneyhengst Mathias HSB (1895) en hun betekenis voor de Nederlandse tuigpaardenfokkerij. Ook zijn aparte bestanden beschikbaar die handelen over de rol van de hengst Cambridge Cole HSB/NHS (1971) en zijn kleinzoon Fabricius KWPN (1987).

In het bestand Whalebone xx wordt de nafok van die hengst belicht. Eén van de verre nazaten van Whalebone xx is de hengst L'Invasion Sgldt, die van grote invloed is geweest op de fokkerij van het Gelderse paard. Een overzicht van zijn betekenis voor de Nederlandse fokkerij is in december 2015 gepubliceerd.
In 2016 zijn verhandelingen over de hengsten Grande Hann, Grannus Hann, Goldfisch II Hann en Gotthard Hann gepubliceerd
In 2017 zijn overzichten van de grote dressuurvererver Gribaldi Trak, van de Engelse volbloedhengsten Bay Ronald xx, Herold xx en Pasteur xx gepubliceerd.
In het voorjaar van 2018 is een volledig overzicht van de betekens van de Engels volbloedhengst Cottage Son xx en zijn nakomelingen, waarvan zijn achterkleinzoon Capitol I Holst de meest invloedrijke is. gepubliceerd.
Aansluitehd is begonnen aan een overzicht van de betekenis van de hengst Cor de la Bryère SF.

Indien u snel wilt nagaan of stempelhengsten.eu aan een bepaalde hengst aandacht besteedt, kan onder de knop Inhoud de inhoudsopgave worden geraadpleegd.

De site is vrij van elke commerciële invloed en heeft alleen tot doel liefhebbers van de paardenfokkerij te informeren. Geprobeerd is de teksten met de nodige zorgvuldigheid op te stellen, maar fouten kunnen altijd worden gemaakt. Opmerkingen over de eventuele onjuistheden in de tekst zijn daarom van harte welkom.