skip to Main Content

Stempelhengsten.eu informeert u over de belangrijkste Europese fokhengsten

De paardenfokkerij heeft een eeuwenlange geschiedenis. Vrijwel vanaf het begin van de domesticatie van het paard heeft de mens geprobeerd door gerichte paringen de kwaliteit van de paarden te verbeteren.

In de moderne West-Europese paardenfokkerij heeft elke fokker één of meerdere merries en is voor het kiezen van een hengst een groot aantal hengsten beschikbaar. Daardoor is voor een individuele fokker het hebben van goede fokmerries het allerbelangrijkste, want die merries vormen de basis van zijn/haar fokkerij.

Voor een totale fokkerij is de kwaliteit van de hengsten, die immers veel meer nakomelingen kunnen hebben dan een individuele fokmerrie, echter van het grootste belang.

Laatste aanvullingen
14 juli 2024

Bij het bespreken van de nakomelingen van de historische stempelhengst Detektiv Hann…

19 juni 2024

In oktober 2020 ia een pagina over de Hannoveraanse hengst Londonderry op…

16 juni 2024

Vandaag is de website uitgebreid met een pagina over de Hannoveraanse hengst…

Onderzoek

Onderzoek naar de oorsprong van de hengsten die worden gebruikt in de hedendaagse sportpaardenfokkerij leert dat er drie stamvaders zijn die aan de basis van de fokkerij van het Engels volbloed staan, maar ook de grondleggers zijn van de fokkerij van rijpaarden, tuigpaarden, Gelderse paarden, dravers, Hackneys, American Saddlebreds, Cleveland Bays, Morgans en Tennessee Walking Horses. Die drie stamvaders zijn de in de Syrische woestijn geboren Darley Arabian ox (1700), de uit Noord-Afrika stammende Godolphin Arabian ox (1724) en het Turkmeense paard Byerley Turk ox (1680).

Later hebben ook enkele andere uit het Midden Oosten of Noord-Afrika stammende volbloeds aanzienlijke invloed op de moderne sportpaardenfokkerij gekregen en eigen hengstenlijnen gevormd. Dat zijn de hengsten Amurath ox (1881), Bakszysz ox (1901), Denousté ox (1921), Koheilan Adjuze ox (1876), Siglavy ox (1819) en Telmese ox (1903).

Op internet zijn vele sites beschikbaar waar de afstamming van paarden kan worden opgezocht. Sommigen zijn gratis, zoals www.horsetelex.nl, www.allbreedpedigree.com, www.ifce.fr/haras-nationaux/ en www.webpedigrees.com. Voor andere sites is een registratie nodig, zoals voor www.bazakoni.pl/database,op-advanced_search.html en weer anderen kosten geld (www.fnverlag.de/fn-erfolgsdaten/) of staan alleen open voor leden, zoals https://database.kwpn.nl/.

Stempelhengsten.eu geeft overzichten van de betekenis van de grote verervers in de paardenfokkerij en van hun nafok, waarbij niet alleen is gekeken naar de familiebanden maar ook naar de fok- en sportprestaties van de nakomelingen.

De overzichten van de invloed van de Arabische stempelhengsten Amurath ox, Bakszysz ox, Denousté ox, Koheilan Adjuze ox, Siglavy ox en Telmese ox kunt u op deze site aantreffen.

Ook zijn de eerste delen van een overzicht dat handelt over de nafok van Darley Arabian ox gepubliceerd. In het bestand Darley Arabian xx is de aandacht vooral gericht op de rol van de Amerian Saddlebredhengst Bourbon King ASHA (1900) en op die van de Hackneyhengst Mathias HSB (1895) en hun betekenis voor de Nederlandse tuigpaardenfokkerij. Ook zijn aparte bestanden beschikbaar die handelen over de rol van de hengst Cambridge Cole HSB/NHS (1971), zijn zoon Renovo KWPN (1975), zijn kleinzoon Fabricius KWPN (1987) en achterkleinzoon Manno KWPN (1994).

In het bestand Whalebone xx wordt de nafok van die hengst belicht. Eén van de verre nazaten van Whalebone xx is de hengst L’Invasion Sgldt, die van grote invloed is geweest op de fokkerij van het Gelderse paard. Een overzicht van zijn betekenis voor de Nederlandse fokkerij is in december 2015 gepubliceerd.

In 2016 zijn verhandelingen over de hengsten Grande Hann, Grannus Hann, Goldfisch II Hann en Gotthard Hann gepubliceerd

In 2017 zijn overzichten van de grote dressuurvererver Gribaldi Trak, van de Engelse volbloedhengsten Bay Ronald xx, Herold xx en Pasteur xx gepubliceerd.

In het voorjaar van 2018 is een volledig overzicht gepubliceerd van de betekens van de Engels volbloedhengst Cottage Son xx en zijn nakomelingen,
In 2019 zijn overzichten gepubliceerd van diverse nakomelingen van de hengst Cor de la Bryère SF, zoals Chin Chin Holst , Calypso I Holst, Calando I Holst, Calypso II Holst, Caletto I Holst, Caletto II Holst, Caretino Holst en Casall Holst.

In 2020 zijn overzichten gepubliceerd van de hengst Corrado I Holst (V. Cor de la Bryère SF) en zijn zonen Coriano Holst en Clinton Holst en van de hengsten Cornet Obolensky BWP (V. Clinton Holst), Comme Il Faut Westf (V. Cornet Obolensky BWP). Met een overzicht van de hengst Corland Holst de publicatie over de betekenis van de hengst Cor de la Bryère SF afgerond, waarna beginnen is met het beschrijven van de betekenis van de volbloedhengst Gainsborough xx (1915) voor de Europedse rijpaardenfokkerij. In dat verband zijn overzichten gepubliceerd van de hengsten Owen Tudor xx (1038), Tudor Minstrel xx (1948), Abgar xx (1958), Pot d’Or xx (1966), Pretendent KWPN (1974), Lauries Crusador xx (1985) en Londonderry Hann (1995). Ook zijn verschillende eerder gepubliceerde overzichten geactualiseerd

In 2021 is een artikel over de hengst Hermit xx (1864) gepubliceerd en is begonnen met het bespreken van de invloed die de Trakehner hengst Dampfross en zijn nakomelingen hebben gehad op de fokkerij. Dat heeft geleid tot pagina’s over de hengsten Hyperion Trak, Abglanz Trak, Abhang Hann, Absatz Hann,  Argentan Hann, Akzent II Hann, Argentinus Hann. Thunder van de Zuuthoeve BWP, Pregel Trak, Donauwind Trak, Abdullah Trak, Amor Sgldt, Koss KWPN,  Pythagoras Trak, Totilas Trak, Komet Trak, Hessenstein Trak, Gunnar Trak, Marduc Trak, Sender Hann, Stakkato Hann, Stolzenberg Hann, Stakkato Gold Hann en Stalypso Hann.

Na de beschrijving van Dampfross en zijn nakomelingen is verder gegaan met het beschrijven van de nafok van de hengst Whalebone xx en zijn pagina’s gepubliceerd over de volbloedhengsten Sahama xx, Defence xx, Foudroyant II xx en de Zweedse hengst Jovial SWB/
In de loop van 2022 is begonnen met het uitwerken van de hengstenlijn die is gevormd door de volbloedhengst Der Löwe xx.
Vooralsnog heeft dat geleid tot publicaties over de hengsten Lukas Hann, Nonstop BWP,  Douglas KWPN en Aganix du Seigneur SBS.

Inhoud

Indien u snel wilt nagaan of stempelhengsten.eu aan een bepaalde hengst aandacht besteedt, kan onder de knop Inhoud de inhoudsopgave worden geraadpleegd.
Helaas is het overzicht momenteel in bewerking, Sorry voor het ongemak.

De site is vrij van elke commerciële invloed en heeft alleen tot doel liefhebbers van de paardenfokkerij te informeren. Geprobeerd is de teksten met de nodige zorgvuldigheid op te stellen, maar fouten kunnen altijd worden gemaakt. Opmerkingen over de eventuele onjuistheden in de tekst zijn daarom van harte welkom.

Back To Top