skip to Main Content

1971 (Archimedes Hann x Lavendel Hann)

 

 

Samenvatting

Adept Hann is een in 1971 geboren bruine Hannoveraanse hengst. Zijn vader is de hengst Archimedes Hann (1963), die een zoon in van de Trakehner stempelhengst Abglanz (1943). De moeder van Adept is de zwarte staatspremiemerrie Lawine Hann (1966, V. Lavendel Hann).
Gerekend over acht generaties heeft Adept een afstamming met  57,0 % Hannoveraans bloed, 20,3 % Trakehner bloed en 12,5 % Engels-en Arabisch volbloed.

Adept is in het najaar van 1973 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en is daarna aangekocht door de Oostduitse autoriteiten. Met Adept werd beoogd vorm te geven aan het nieuwe fokkerijbeleid, waarbij een verdere standaardisatie van het paardenbestand in Oost Duitsland en het vergroten van de geschiktheid als sportpaard werd nagestreefd.

Adept is van 1974 tot en met 1983 in de Deutsche Demokratische Republik (Oost Duitsland) als “Hauptbeschäler” voor de fokkerij beschikbaar geweest bij het hengstendepot (het voormalige Brandenburgse Landgestüt) in Neustad/Dosse.

Adept was in de toenmalige Deutsche Demokratische Republik een vooraanstaande hengst, die een eigen hengstenlijn heeft opgebouwd. Van hem zijn 22 zonen, 23 kleinzonen en zeven achterkleinzonen  goedgekeurd voor de fokkerij.

De nakomelingen van Adept zijn vaak afkomstig uit dochters van Duellant Hann zonen of kleinzonen en voeren, naast meer dan 50 % Hannoveraans bloed, vaak circa 20 – 25 % Trakehner bloed en een zeer klein percentage volbloed.

Omdat in Nederland weinig bekend is over de Oostduitse paardenfokkerij is gepoogd de gang van zaken in de jaren 1945 -1990 in Oost Duitsland uiteen te zetten.

 

Paardenfokkerij in het voormalige Oost Duitsland

Adept is een belangrijke hengst geweest voor de paardenfokkerij in Oost Duitsland.
Ter informatie wordt onderstaand een bewerking weergegeven van een artikel uit de Duitstalige Wikipedia over de paardenfokkerij in de voormalige Deutsche Demokratische Republik.

Na de Tweede Wereldoorlog zijn de Duitse deelstaten Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen Anhalt, Sachsen en Thüringen onder de heerschappij van de Sovjet Unie gekomen en zijn de deelstaten ondergebracht in de Deutsche Demokratische Republik (DDR).

Vele, vooral Duits sprekende, vluchtelingen hadden tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog een onderkomen gevonden in  het oosten van Duitsland, waarbij velen hun eigen paarden hadden meegebracht.
Daarnaast was door alle oorlogshandelingen het paardenbestand in Duitsland aanzienlijk ingekrompen. Daar bovenop hadden de Russen als herstelbetaling beslag gelegd op de betere paarden en die afgevoerd naar Rusland. Het paarden bestand in de DDR was door al die factoren omstreeks 1950 zeer divers.

Meteen na de oorlog is in de DDR een landhervorming tot stand gebracht waarbij bestaande grote agrarische bedrijven werden opgedeeld en er veel kleine boerenbedrijven ontstonden. Die bedrijven hadden dringend paarden nodig voor het werk op het land. Daarom werd het aantal hengsten (zowel warmbloeds als koudbloeds) in de hengstendepots (de bestaande Landgestüte) doelbewust uitgebreid. De fokkerij was daarbij vooral gericht op de productie van landbouwpaarden.

In de jaren zestig is de DDR overgegaan tot de oprichting van grootschalige landbouwproductiecoöperaties (lpg’s) en verdwenen de kleine boerenbedrijven. Met de toenemende mechanisatie werd het paard overbodig in de landbouw. De paardenpopulatie daalde daardoor aanzienlijk. Als gevolg hiervan werd de opfok van de veulens niet meer ondersteund door voersubsidies van de overheid en moest krachtvoer worden onttrokken aan het voer voor ander vee.

Door stimulansen van het “Gesellschaft für Sport und Technik” nam het gebruik van paarden in de sport door plattelandsjongeren toe. Als gevolg hiervan werd in 1961 als onderdeel van de “Duitse Turn- en Sportbonden” het “Deutsche Pferdesport Verband” opgericht.

Daarnaast is vanaf de jaren zestig steeds vaker gebruik gemaakt van volbloedhengsten om sportpaarden te produceren. Het voornaamste doel daarvan was via de export van sportpaarden vreemde valuta te verwerven.

Als gevolg van deze ontwikkelingen werd het Centraal Bureau voor de Paardenfokkerij bij het Ministerie van Landbouw van de DDR opgericht als het bestuursorgaan voor de paardenfokkerij. Dit bureau organiseerde in de jaren zeventig de reorganisatie van de paardenfokkerij.
Op 1 januari 1971 werd een nieuw fokdoel voor de paardenfokkerij in de DDR van kracht. Het doel was een verdere standaardisatie van de warmbloedpopulatie van de DDR, die moest leiden tot een kwalitatief beter geschiktheid als sportpaard. Tegelijkertijd werd met de term “Edles Warmblut” een nieuwe naam geïntroduceerd voor de te fokken sportpaarden.

Uit het bestaande paardenbestand werden de paarden met aanleg voor rijden en mennen geselecteerd voor de fokkerij. Het houden van hengsten werd uiteindelijk gemonopoliseerd door de staat en boerderijen met de paardenfokkerij als de productievorm kregen de onderscheiding “door de staat erkend paardenfokbedrijf” (BaP).

In 1971 werd op het hengstendepot Neustadt / Dosse een centrale exportstal ingericht. Daar berustte de verantwoordelijkheid voor de marketing van sportpaarden naar westerse landen om zoveel mogelijk vreemde valuta te verkrijgen. Er werden jaarlijks zo’n 400 paarden geëxporteerd.

Nadat op 9 november 1989 de Berlijnse Muur was gevallen en in 1990 de Duitse éénwording een feit werd, zijn de Oostduitse deelstaten opnieuw ingesteld en zijn de oude, regionale paardenrassen in ere hersteld. In de warmbloedfokkerij worden sindsdien het Mecklenburgse warmbloed, het Brandenburgse warmbloed, het Saksen-Anhaltse warmbloed, het Saksische rijpaard en het Thüringer warmbloed gefokt. De paarden van het “Edles Warmbliut” zijn opgenomen in deze rassen.

 

Voorkomen en afstamming Adept

ept Hann DE331311914971 is een bruine hengst met een kolletje en rechtsachter een sok. Hij heeft een stokmaat van 169 cm. Adept is op 6 april 1971 geboren en is gefokt door Hedi Franke uit Zernien, dat ruim tien km ten westen van Dannenberg in het oosten van Nedersaksen ligt.

Gerekend over acht generaties heeft Adept een afstamming met  57,0 % Hannoveraans bloed, 20,3 % Trakehner bloed en 12,5 % Engels-en Arabisch volbloed.

Vader

De vader van Adept is de vos Archimedes Hann (1963, V. Abglanz Trak).
De moeder van Archimedes is de vos merrie Welfenfreude Hann (1957, V. Wedel Hann) en tweede moeder is de vos Dollarhexe Hann (1944, V. Dolling Hann).

Archimedes is in het najaar van 1965 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en heeft in 1966 in Westercelle de tweede plaats behaald bij het verrichtingsonderzoek van 300 dagen.
Hij is van 1967 tot en met 1975 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Archimedes heeft vijf dochters die moeder van een goedgekeurde hengst zijn geworden en zes van zijn zonen zijn goedgekeurd voor de fokkerij. Adept heeft daarvan de meeste invloed op de fokkerij uitgeoefend.

Van Archimedes zijn 224 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard.

 

Moeder

 

De moeder van Adept is de zwarte staatspremiemerrie Lawine Hann (1966, V. Lavendel Hann). Zij is ook de moeder van de hengst Domschatz Hann (1979, V. Domspatz Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Tweede moeder van Adept is de vos Alsternixe Hann (1961, V. Alljeder Hann). De moederlijn van Adept loopt verder via dochters van Friedel Hann (1946) en Gotland Hann (1936) terug naar de hengst Anhalt Hann (1933), die een kleinzoon is van de hengst Alderman Hann (1909).
Het gewaardeerde bloed van Alderman is daarmee via Alljeder en Anhalt dubbel vastgelegd.

 

Fokkerijcarriére

Adept is in het najaar van 1973 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en is daarna aangekocht door de Oostduitse autoriteiten. Hij is van 1974 tot en met 1983 in de Deutsche Demokratische Republik (Oost Duitsland) als “Hauptbeschäler” voor de fokkerij beschikbaar geweest bij het hengstendepot (het voormalige Brandenburgse Landgestüt) in Neustad/Dosse.
Neustadt aan de Dosse ligt circa 90 km ten noordwesten van Berlijn.
Van 1984 tot en met 1989 heeft Adept in Saksen-Anhalt ter dekking gestaan.

Drie dochters van Adept zijn de moeder van een goedgekeurde hengst geworden:

Suleika Meckl, 1975, MV. Doboj Hann, is de moeder van de hengst Darling DDR (1979, V. Direx Berl-Brand), die is goedgekeurd door het Oost-Duitse stamboek;

Livia Berl-Brand
, 1981, donkerbruim, MV. Brack Berl-Brand, is de moeder van de hengst Silberschein Berl-Brand (1985, V. Sekurit Meckl), die is goedgekeurd door het Berlin-Brandenburgse stamboek;

Pera Berl-Brand, MV Guam SA, is de moeder van de hengst Eistanzer Hann (1985, V. Eisvogel Hann), die is goedgekeurd door het Bulgaarse stamboek;

Adept was in de toenmalige Deutsche Demokratische Republik een vooraanstaande hengst, die een eigen hengstenlijn heeft opgebouwd. Van hem zijn 22 zonen goedgekeurd voor de fokkerij.

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de zonen, kleinzonen en achterkleinzonen van Adept die zijn goedgekeurd voor de fokkerij. Cursief vermelde hengsten hebben minder dan vijftien geregistreerde nakomelingen.

Zonen Kleinzonen Achterkleinzonen
Adelbert Berl-Brand (1975)
Adular Berl-Brand (1975) André Berl-Brand (1982)
Adamit I Berl-Brand (1976) Akrolith DDR (1986)
Adamo I Berl-Brand (1976)
Adio Berl-Brand (1976) Arthos DDR  (1983)
Adriano Berl-Brand (1976) Amadeus CZEWB (1981)
Ansgard Meckl (1981)
Admiral Meckl (1984) Adiko Meckl (1990)
Allegros Meckl (1990)
Admiral Koko Meckl (1993)
Adriano-1 CZEWB (1984) Adriano Bilý CZEWB (1990)
Adsino Meckl (1985)
Adrett Meckl (1986)
Angorat Meckl (1990)
Abrax Meckl (1991)
Azurino Meckl (1991)
Arrak Berl-Brad (1976)  
Adishan Berl-Brand (1977) Adiso Sathu (1985)
Adler SA (1977) Akrundos Meckl (1983)
Aduktor Brand (1977)  
Aspirant Berl-Brand (1977)  
Astor Berl-Brand (1977)  
Arzano Berl-Brand (1978) Argon DDR (1985) 
Akzento DDR (1987) Afino Berl-Brand (1993)
  Aktionär F SA (2000)
Adamit II Berl-Brand (1979)  
Amon CZEWB (1979) Amon Skalský CZEWB (1984)
Amon-2 CZEWB (1988)
Achmed Sachs (1980)
Adamo II Berl-Brand (1980)
Adlerflug Berl-Brand (1980)
Apollo Berl-Brand (1980) Applaus Meckl (1985)
Agento Meckl (1990)
Alexo Meckl (1990) Assuan Meckl (1996)
Abendwind SA (1982) Abendsturm Brand (1986)
Achat DDR (1987)
Adorello Berl-Brand (1985)
Amateur SA (1985).

De zonen Adelbert, Arrak en Adorello worden hierna kort aangestipt. De overige zonen van Adept hebben vijftien of meer geregistreerde nakomelingen en worden, inclusief hun eventuele (klein)zonen, verderop in de tekst in afzonderlijke hoofdstukken besproken.

De hengst Adelbert Berl-Brand (MV. Julianus I SA) is goedgekeurd door het Berlin-Brandenburgse stamboek. Voor zover bekend is de hengst alleen in 1978 en 1979 beschikbaar geweest voor de fokkerij. De database Rimondo noemt elf nakomelingen van Adelbert.

De hengst Arrak Berl-Brand (MV. Drucker Berl-Brand) is goedgekeurd door het Oost Duitse stamboek en is alleen in 1980 actief geweest in de fokkerij, Van Arrak zijn zeven nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen een winsom van € 6.147.

De hengst Adorello Berl-Brand (MV. Furioso SA) is in 1988 goedgekeurd door het Brandenburgse-, het Berlin-Brandenburgse- en het Saksen-Anhalt stamboek. Hij is alleen in 1989 en 1990 actief geweest in de fokkerij. Van Adorello zijn vijf fokmerries en dertien wedstrijdpaarden geregistreerd.

In Duitsland zijn 127 nakomelingen van Adept geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 70.570 gewonnen.

 

1.  Adular Berl-Brand DE30505026377

 

Adular Berl-Brand (V. Adept Hann) is een bruine hengst die in 1977 is geboren. Hij is gefokt door het Landgestüt Neustad/Dosse.
De moeder van Adular is de bruine merrie Kurbel Brand (1970, V. Brack Brand) en tweede  moeder is de zwarte Kurtisane Brand (1966, V. Senatus Hann).
Kurtisane is ook de moeder van de hengsten Dialog I Berl-Brand (1975, V. Direx Berl-Brand) en zijn broer Dialog II Berl-Brand (1980). Dialog I is goedgekeurd door het Berlin-Brandenburgse stamboek en Dialog II door het Berlin-Brandenburgse- en het Saksische stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Adular een afstamming met 60,2 % Hannoveraans bloed, 22,7 % Trakehner bloed en 15,6 % Engels- en Arabisch volbloed.

Adular is goedgekeurd door het Berlin-Brandenburgse stamboek en is van 1977 tot en met 1989 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

De database Rimondo noemt 54 nakomelingen van Adular.

Adular’s zoon André Berl-Brand (1982, MV. Friese xx) is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek (zie hoofdstuk 1.1.).

 

1.1.  Andre Berl-Brand DE305050345482

Andre Berl-Brand (V. Adular Berl-Brand) is een bruine hengst die in 1982 is geboren. Zijn moeder is de merrie Frage Berl-Brand (1975, V. Friese xx) en tweede moeder is Dilcamara Berl-Brand (V. onbekend).
Gerekend over acht generaties heeft Andre een afstamming met 32,8 % Hannoveraans bloed, 32,0 % Engels- en Arabisch volbloed en 25,0 % onbekend bloed.

Andre is in september 1985 in Neustadt/Dosse goedgekeurd door het Brandenburgse- en het Mecklenburgse stamboek.
Hij is van 1986 tot en met 1990 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Van Andre zijn 39 dochters als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek.
In Duitsland zijn 59 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard en zij hebben samen een winsom van € 17.942.

 

2.  Adamit I Berl-Brand DE305050136776

 

Adamit I Berl-Brand (V. Adept Hann) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is in 1976 geboren.
Adamit I is een broer van de hengst Adamit II (1979, zie hoofdstuk 12.)
De moeder van beide hengsten is de donkerbruine merrie Doktrin Berl-Brand (1964, V. Doboj Hann) en tweede moeder Dornrose Berl-Brand (1958, V. Duell I Hann).
Dornrose is ook de tweede moeder van de hengst Adelbert Berl-Brand (1975, V. Adept Hann), die voor de fokkerij van geringe betekenis is geweest.
Gerekend over acht generaties heeft Adamit II een afstamming met 74,2 % Hannoveraans bloed, 16,4 % Trakehner bloed en 3,1 % Engels- en Arabisch volbloed.

Adamit I is in 1978 goedgekeurd door het Oostduitse stamboek en is van 1979 tot en met 1990 actief geweest in de fokkerij.

Volgens de Duitse database Rimondo heeft Adamit I 55 nakomelingen en de  Horsetelex database noemt 34 dochters van Adamit I die als fokmerrie zijn ingezet.

Van de zonen van Adamit I is Akrolith DDR (1986) goedgekeurd voor de fokkerij.

In Duitsland zijn 101 nakomelingen van Adamit I geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen een winsom van € 51.272.

 

2.1.  Akrolith   DDR305057003486

 

Akrolith DDR (V. Adamit I Berl-Brand) is een vos hengst die in 1986 is geboren. De hengst is gefokt door Rita Böhnisch uit Grossvoigtsberg, dat 10 km ten noorden van Freiberg in Saksen ligt.
De moeder van Akrolith is de merrie Nadiris II DDR (1978, V. Direx Berl-Brand) en tweede moeder is Nadia DDR staatspremiemerrie (1972, V. Alarich Berl-Brand).
Gerekend over acht generaties heeft Akrolith een afstamming met 75,0 % Hannoveraans bloed en 15,6 % Trakehner bloed.

Akrolith is in september 1989 goedgekeurd door het Saksische- en het Saksen-Thüringse stamboek. De hengst is tot en met 1997 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Van Akrolith zijn veertien dochters als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek , waarbij twee dochters het predicaat staatspremiemerrie hebben ontvangen.

Zestien nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard.  Zij hebben samen een winsom van € 7.490.

 

3.  Adamo I Berl-Brand DE305050265076

 

Adamo I Berl-Brand (V. Adept Hann) is een bruine hengst die in 1976 is geboren. Hij is gefokt door het Brandenburgse Haupt- en Landgestüt in Neustadt/Dosse.
Adamo I is een broer van Adamo II Berl-Brand (1980, zie hoofdstuk 15.).
De moeder van beide hengsten is de zwarte merrie Heidebiene Berl-Brand (1970, V.  Brack Berl-Brand) en tweede moeder is de bruine Heidschnucke II Berl-Brand (1964, V. Assuan II Meckl).
Heidschnucke is ook de tweede moeder van de hengst Seewind Berl-Brand (1983, V. Sekurit Meckl), die is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Adamo I een afstamming met 56,3 % Hannoveraans bloed, 21,1 % Trakehner bloed en 15,6 % Engels- en Arabisch volbloed.

Adamo I is in september 1979 in Neustadt/Dosse goedgekeurd door het Berlin-Brandenburgse stamboek. Hij is van 1980 tot en met 1996 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Adamo I’s dochter Altmark SA. 1984, bruin, MV. Dulder I Meckl, is de moeder van de hengst Burgherr SA (1993, V. Brandenburger Oldbg), die is goedgekeurd door het Saksische stamboek.

In Duitsland zijn 106 nakomelingen van Adamo I geregistreerd als sportpaard. Zij hebben samen een winsom van € 53.821.

 

4.  Adio Berl-Brand  DE 305050137376

 

Adio Berl-Brand (V. Adept Hann) is een bruine hengst die in 1976 is geboren.
Zijn moeder is de merrie Siësta Berl-Brand (1972, V. Sturmwind Trak) en tweede moeder is de vos Sindy I Berl-Brand (1964, V. Duell II Hann).
Sindy I is ook de moeder van de hengst Bravo Berl-Brand (1970, V. Brack Berl-Brand), die is goedgekeurd door het Berlijn-Brandenburgse stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Adio een afstamming met 48,4 % Hannoveraans bloed, 25,8 % Trakehner bloed en 14,1 % Engels- en Arabisch volbloed.

Adio is september 1979 goedgekeurd door het Berlin-Brandenburgse- en het Saksen-Thüringse stamboek.
Hij is van 1980 tot en met 1992 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Zijn dochter Romanze Berl-Brand (1981, MV. Ralf Trak) is de moeder van de bonte hengst Shadow Jumper Sachs (1994, V. Sambuco B KWPN), die is goedgekeurd door het ZfdP.

Zijn zoon Arthos DDR (1983) is goedgekeurd voor de fokkerij en wordt verderop in de tekst besproken.

In Duitsland zijn 126 nakomelingen van Adio geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 74.845 gewonnen.

 

4.1.  Arthos DDR DE305050144983

 

Arthos DDR (V. Adio Berl-Brand) is een bruine hengst die op 25 april 1983 is geboren.
De moeder van Arthos is de bruine merrie Nora DDR (1976, V. Sturmvogel Berl-Brand) en tweede moeder is Normandie DDR (1971, V. Harnisch xx).
De hengst Sturmwind II Trak (1947, V. Stürmer Trak) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Arthos en heeft een inbreng van 25 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Arthos een afstamming met 48,4 % Hannoveraans bloed, 21,1 % Trakehner bloed en 20,3 % Engels- en Arabisch volbloed.

Arthos is in september 1986 in Neustad/Dosse goedgekeurd door het stamboek Brandenburg-Anhalt. De hengst is van 1987 tot en met 1992 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Van Arthos zijn dertig merries als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek, waarbij één merrie het predicaat staatspremiemerrie heeft ontvangen.

In Duitsland zijn 68 nakomelingen van Arthos geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 19.441 gewonnen.

 

5.  Adriano Berl-Brand DE305050339776

 

Adriano Berl-Brand (V. Adept Hann) is een schimmel hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is op 21 juni 1976 geboren en is gefokt door het Haupt- en Landgestüt Neustadt/Dosse.
De moeder van Adriano is de staatspremiemerrie Heimat Berl-Brand (1971, V. Alciglide xx) en tweede moeder is Heidschnucke I Berl-Brand (1962, V. Assuan II Meckl).
Heidschnucke is ook de moeder van de hengst Da Kapo Berl-Brand (1977, V. Direx Berl-Brand), die is goedgekeurd door het Bulgaarse- en het Oost-Bulgaarse stamboek, en ze is de tweede moeder van de hengst Diemat Berl-Brand (1976, V. Direx Berl-Brand), die is goedgekeurd door het Oost-Duitse stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Adriano een afstamming met 51,6 % Hannoveraans bloed, 26,6 % Trakehner bloed en 16,4 % Engels- en Arabisch volbloed.

Adriano is in 1979 goedgekeurd door het Berlin-Brandenburgse stamboek. Ook het Mecklenburgse stamboek heeft Adriano toegelaten tot de fokkerij. De hengst is tot en met 1996 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Van Adriano zijn de zonen Amadeus CZEWB (1981), Ansgard Meckl (1981), Admiral Meckl (1984), Adriano-1 CZEWB (1984), Adsino Meckl (1985), Adrett Meckl (1986) Angorat Meckl (1990), Abrax Meckl (1991) en Azurino Meckl (1991) goedgekeurd voor de fokkerij.

De hengst Abrax Meckl (MV. Janos Meckl) is in oktober 1993 in Redefin goedgekeurd door het Mecklenburgse- en het Brandenburgse stamboek. Later heeft ook het ZfdP de hengst toegelaten tot zijn fokkerij.
Abrax heeft in oktober 1994 in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Daarbij heeft hij 70,40 punten (23e plaats) behaald voor de dressuur, 85,12 punten (19e plaats) voor het springen en 68,69 punten (22e plaats) voor zijn totale orestatie. Aan het onderzoek hebben 26 hengsten deelgenomen.
Door het zeer matige resultaat heeft Abrax in het voorjaar van 1996 in Neustadt/Dosse opnieuw aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen deelgenomen, waarbij hij 103,03 punten (14e plaats) voor de dressuur heeft behaald, 99,98 punten (16e plaats) voor het springen en 101,89 punten (20e plaats) voor zijn totale prestatie. Aan het onderzoek hebben 32 hengsten deelgenomen.
Abrax is tot en met 2019 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Zeven dochters zijn als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek, waarbij één dochter staatspremiemerrie is geworden.
Twaalf nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard en zij hebben samen € 3.337 gewonnen.

De hengst Azurino Meckl (MV. Falke SA) heeft in het najaar van 1994 in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Daarbij is hij gewaardeerd met 90,68 punten (17e plaats) voor de dressuur, 119,62 punten (5e plaats) voor het springen en 105,17 punten (12e plaats) voor zijn totale prestatie. Aan het onderzoek hebben 26 hengsten meegedaan.
In april 1995 heeft het Mecklenburgse stamboek Azurino op een keuring in Sommerstorf goedgekeurd voor de fokkerij. Azurino is tot en met 2004 beschikbaar geweest voor de fokkerij, maar is niet veel gebruikt. Eén dochter is als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en drie nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard.
Azurino is van 2001 tot en met 2006 door Daniel Wascher (GER) en Michael Heckmann (GER) tot en met 1.40 m niveau in Duitsland in springconcoursen uitgebracht. De hengst heeft een winsom van € 25.559.

De overige goedgekeurde zonen van Adriano worden verderop in de tekst in afzonderlijke hoofdstukken besproken.

In Duitsland zijn 178 nakomelingen van Adriano geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 90.963 gewonnen.

Adriano heeft een dressuurindex van 93 met een betrouwbaarheid van 82 % en een springindex van 72 met een betrouwbaarheid van 90 %.


5.1.  Amadeus CZEWB 267

Amadeus CZEWB ( V. Adriano Berl-Brand) is een schimmel hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is op 6 februari 1981 geboren .
De moeder van Amadeus is de merrie Dubella I Meckl (1977, V. Duell II Hann) en tweede moeder is Mirabell II Meckl (1971, V. Mahagoni xx).
Gerekend over acht generaties heeft Amadeus een afstamming met 53,9 % Hannoveraans bloed, 25,8 % Engels- en Arabisch volbloed en 11,7 % Trakehner bloed.

Amadeus is in 1989 goedgekeurd door het Tsjechische stamboek. Hij is van 1990 tot en met 1992 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Het Tsjechische stamboek heeft 25 nakomelingen van Amadeus geregistreerd.

 

5.2.  Ansgaard  Meckl DE305050273881

 

Ansgaard Meckl (V. Adriano Berl-Brand) is een schimmel hengst die in 1981 is geboren. Hij is gefokt door de stoeterij Ganschow in Gutow-Ganschow, dat circa vijf km ten zuidwesten van Güstrow in Mecklenburg-Voorpommeren ligt.
De moeder van Ansgaard is de merrie Depesche Meckl (1977, V. Duell II Hann) en tweede moeder is de bruine Tarella Meckl (1970, V. Tannenhaher xx).
Gerekend over acht generaties heeft Ansgaard een afstamming met 57,0 % Hannoveraans bloed, 26,6 % Engels- en Arabisch bloed en 10,2 % Trakehner bloed.

Ansgaard is in september 1984 in Neustadt/Dosse goedgekeurd door het Brandenburgse- en het Saksische stamboek.
Hij is van 1985 tot en met 1987 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Van hem zijn dertien dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek. Eén dochter heeft het predicaat staatpremiemerrie ontvangen.
In Duitsland zijn 29 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen een winsom van € 20.600.

 

5.3.  Admiral Meckl DE305050346784

 

Admiral Meckl (V. Adriano Berl-Brand) is een vos hengst met een stokmaat van 168 cm.
Hij is in 1984 geboren en is gefokt door de stoeterij Ganschow in Gutow-Ganschow, dat circa vijf km ten zuidwesten van Güstrow in Mecklenburg-Voorpommeren ligt.
De moeder van Admiral is de staatspremiemerrie Traute Meckl (1972, V. Trafaret Trak) en tweede moeder is de staatspremiemerrie Durella Meckl (1969, V. Duett Meckl).
Gerekend over acht generaties heeft Admiral een afstamming met 41,4 % Hannoveraans bloed, 25,0 % Trakehner bloed en 20,3 % Engels- en Arabisch volbloed.

Admiral is in januari 1987 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. In de zomer van 1987 heeft Admiral in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen, waarbij hij 113,40 punten heeft gescoord. Van de 29 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen heeft Admiral het onderzoek als zevende afgesloten.

In 1994 heeft het Hannoveraanse stamboek Admiral goedgekeurd.

Admiral is tot en met 2003 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Van de hengst zijn 88 dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en zes dochters hebben het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.

De zonen Adiko Meckl (1990), Allegros Meckl (1990) en Admiral Koko Meckl (1993) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

De hengst Adiko Meckl (MV. Kojander Berl-Brand) is in november 1992 in Redefin goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. In het najaar van 1983 heeft Adiko in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Daarbij heeft hij 89,67 punten (15e plaats) behaald voor de dressuur, 114.27 punten (6e plaats) voor het springen en 100.56 punten (11e plaats) voor zijn totale prestatie. Aan het onderzoek hebben 24 hengsten deelgenomen.
Van Adiko zijn twee nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard.

De hengst Allegros (MV. Lapis Meckl) is in december 1992 in Redefin goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. Allegros is tot en met 1995 beschikbaar geweest voor de fokkerij, maar van hem zijn in Duitsland  geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De hengst Admiral Koko (MV. Kojander Berl-Brand) is in 1995 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. Hij heeft in het najaar van 1996 in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij behaalde daarbij 72,11 punten (22e plaats) voor de dressuur, 97,29 punten (15e plaats)  voor het springen en 73,41 punten (22e plaats) voor zijn totale prestatie. Aan het onderzoek hebben 24 hengsten meegedaan. Na het onderzoek is Admiral Koko niet meer beschikbaar gesteld voor de fokkerij.

Van Admiral zijn 102 nakomelingen als wedstrijdpaard geregistreerd. Zij hebben samen een winsom van € 35.763.

Admiral heeft een dressuurindex van 94 met een betrouwbaarheid van 79 % en een springindex van 80 met een betrouwbaarheid van 84 %.

 

5.4. Adriano-1 CZEWB 2419

Adriano-1 CZEWB (V. Adriano Berl-Brand) is een schimmel hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is op 8 juni 1984 geboren en is gefokt door de Albertovec stoeterij in Albertovec, dat 20 km ten noordwesten van Ostrava in het noordoosten van Tsjechië, dicht tegen de grens met Polen ligt.
De moeder van Adriano-1 is de bruine merrie Ducinda Hann (1980, V. Duell II Hann) en tweede moeder is de bruine Varena Meckl ( 1976, V. Vargas xx).
Gerekend over acht generaties heeft Adriano-1 een afstamming met 57,0 % Hannoveraans bloed, 25,8 % Engels- en Arabisch volbloed en 10,9 % Trakehner bloed.

Adriano-1 is in 1987 goedgekeurd door het Tsjechische stamboek en is tot en met 2003 beschikbaar geweest voor de fokkerij en heeft het predicaat elite ontvangen.
Het Tsjechische stamboek heeft 108 nakomelingen van de hengst geregistreerd.

Zijn zoon Adriano Bilý CZEWB (1990. MV. Quoniam Ořechovský CZEWB) is goedgekeurd door de fokkerij en wordt verderop in de tekst besproken.

Adriano-1 is uitgebracht in 1.40 m. springconcoursen

 

5.4.1. Adriano Bilý CZEWB 2587

 

Adriano Bilý CZEWB (V. Adriano-1 CZEWB) is een schimmel hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is op 6 april 1990 geboren.
De moeder van Adriano Bilý is de merrie Dora CZEWB  (1985, V. 2248 Quoniam Ořechovský CZEWB) en tweede moeder is de vos merrie Klára CZEWB (1975, V. Valet Vizovský CZEWB).
Adriano Bilý is in 1993 goedgekeurd door het Tsjechische stamboek en is van 1994 tot en met 2002 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Het Tsjechische stamboek heeft 27 nakomelingen van Adriano Bilý geregistreerd.

 

5.5.  Adsino Meckl DE305053002185

 

Adsino Meckl (V. Adriano Berl-Brand) is een zwarte hengst die in 1985 is geboren.
Zijn moeder is de merrie Sirena Meckl (1978, V. Sekt Berl-Brand) en tweede moeder is Dunjascha Meckl (1993, V. Duett Meckl).
Gerekend over acht generaties heeft Adsino een afstamming met tenminste 50,8 % Hannoveraans bloed, 22,7 % Trakehner bloed en 13,3 % Engels- en Arabisch volbloed.

Adsino is goedgekeurd door het Saksische stamboek.
De database Rimondo noemt zeventien nakomelingen van de hengst.

 


5.6.  Adrett Meckl DE305053001089

 

Adrett Meckl (V. Adriano Berl-Brand) is een blauwschimmel hengst die in 1989 is geboren. Hij is gefokt door de stoeterij Ganschow in Gutow-Ganschow, dat circa vijf km ten zuidwesten van Güstrow in Mecklenburg-Voorpommeren ligt.
De moeder van Adrett is de vos merrie Duettmaid Meckl (1985, V. Diethelm Meckl) en tweede moeder is Duettartistin Meckl (1969, V. Duett Meckl).
Gerekend over acht generaties heeft Adrett een afstamming met tenminste 52,3 % Hannoveraans bloed, 19,5 % Engels- en Arabisch volbloed en 10,2 % Trakehner bloed.

Adrett is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek.
De database Rimondo noemt dertig nakomelingen van de hengst, die allen zijn geboren in de periode 1992 – 2003.

 

5.7.  Angorat Meckl DE327270005890

 

Angorat Meckl (V, Adriano Berl-Brand) is een schimmel hengst die in 1990 is geboren. Zijn moeder is de donkerbruine Dividende Meckl (1984, V, Direcus Sathu) en tweede moeder is Jurina Meckl (1977, V. Jupiter II SA).
Gerekend over acht generaties heeft Angorat een afstamming met 56,3 % Hannoveraans bloed, 22.7 % Engels- en Arabisch volbloed en 10,2 % Trakehner bloed.

Angorat is in november 1992 in Redefin goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. In het najaar van 1993 heeft Angorat in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Daarbij heeft hij 116,43 punten (5e plaats) behaald voor de dressuur, 81,16 punten (18e plaats) voor het springen en 103,70 punten (10e plaats) voor zijn totale prestatie.
Angorat is tot en met 1995 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Van Angorat zijn veertien dochters als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek en zijn 19 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 11.163 gewonnen

 

6. Adishan Berl-Brand DE305050138077

Adishan Berl-Brand (V. Adept Hann) is een bruine hengst met een stokmaat van 169 cm.
Hij is in 1977 geboren en is gefokt door het Brandenburgse Haupt- en Landgestüt Neustadt/Dosse.
De moeder van Adishan is de donkerbruine merrie Provinz Berl-Brand (1966, V. Feierglanz SA). Zij is ook de moeder van de hengst Alexander SA (1972, V. Alarich Berl-Brand), die is goedgekeurd door het Saksiche stamboek.

Tweede moeder is Poesie Berl-Brand (1959, V. Duo Hann). De verdere moederlijn is onbekend.
Gerekend over acht generaties heeft Adishan, voor zover bekend, een afstamming met 62,5 % Hannoveraans bloed,16,4 % Trakehner bloed en 6,25 % Engels- en Arabisch volbloed.

Adishan is in 1980 goedgekeurd door het Oostduitse stamboek en is van 1981 tot en met 1991 actief geweest in de fokkerij.

Zijn dochter Nicole Sathu (1984, MV. Goldhamster xx) is de moeder van de hengst Ponti Sathu (1993, V. Pius Westf), die is goedgekeurd door het Saksische- en het Saksen-Thüringse stamboek.

Zijn zoon Adiso Sathu (1985) is goedgekeurd voor de fokkerij en wordt verderop in de tekst besproken.

Van Adishan zijn 125 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zijn hebben samen € 157.077 gewonnen.

De meest succesvolle nakomeling is:
Artus DDR, ruin, 1984, vos, MV. Dirigent Trak, fokker Irene Schmidt.
De ruin is vanaf 1993 door Jürgen Kurz (GER) en Reiner Herre (GER) tot op 1.30 m. niveau in de springsport uitgebracht waarbij voornamelijk in Duitse wedstrijden is gestart.
Enkele keren is aan wedstrijden in Oostenrijk deelgenomen en één keer is deelgenomen aan een concours in Sint-Petersburg.
Artus heeft een winsom van € 49,834.

Adishan heef een dressuurindex van 108 met een betrouwbaarheid van 82 % en een springindex van 80 met een betrouwbaarheid van 84 %.


6.1.  Adiso Sathu DE305056147085

 

Adiso Sathu (V. Adishan Berl-Brand) is een bruine hengst die in 1985 is geboren.
De moeder van Adiso is de vos merrie Adrette Sathu (1981, V. Doron Meckl) en tweede  moeder is Ankara DDR (1976, V. Atreus Trak).
Gerekend over acht generaties heeft Adiso een afstamming met tenminste 54,7 % Hannoveraans bloed, tenminste 15,6 % Trakehner bloed en tenminste 3,9 % Engels- en Arabisch volbloed.

Adiso is in september 1988 in Neustadt/Dosse goedgekeurd voor de fokkerij. Hij is alleen in 1989 en 1990 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Van  Adiso zijn twee dochters als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek. Daarnaast zijn vijftien nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard.

7.  Adler SA DE305050340677

 

Adler SA (V. Adept Hann) is een vos hengst die in 1977 is geboren. Zijn moeder is de bruine merrie Felicitas SA (1963, V. Feierabend Hann). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Duckstein DDR (1977, V. Duktus Berl-Brand), die is goedgekeurd door het Saksische stamboek.
Tweede moeder van Adler is de vos Firnmärchen Hann (1952, V. Firnis Hann). Zij is ook de moeder van de hengsten Frido II Meckl (1960, V. Fridolin Hann) en Julius DDR (1965, V. Julier Hann). Frido II is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek en Julius door het Oostduitse (DDR) stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Adler een afstamming met 75,8 % Hannoveraans bloed, 16,4 % Trakehner bloed en 3,1 % Engels- en Arabisch volbloed.

Adler is in 1980 goedgekeurd door het Mecklenburgse- en het Saksische stamboek en is tot en met 1990 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Zijn zoon Akrundos Meckl (1983, MV. Sekt Berl-Brand) is door het Mecklenburgse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij, maar van hem zijn geen nakomelingen bekend.

Van Adler zijn 55 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen een winsom van € 20.820.

 

8.  Aduktor  Brand  DE305050266677

 

Aduktor Brand (V. Adept Hann) is een vos hengst die in 1977 is geboren. Hij is gefokt door het Brandenburgse Haupt- en Landgestüt in Neustadt/Dosse.
De moeder van Aduktor is de vos elite merrie Reederei Brand (1970, V. Duell II Hann). Tweede moeder is Reila von Dreetz Brand (1961, V. Fibrin II Meckl) en zij is ook de moeder van de hengst Dialekt Berl-Brand (1974, V. Direx Berl-Brand).
Gerekend over acht generaties heeft Aduktor een afstamming met 60,9 % Hannoveraans bloed, 20,3 % Trakehner bloed en 3,1 % Engels- en Arabisch volbloed.

Aduktor is in september 1980 in Neustadt/Dosse goedgekeurd door het Berlin-Brandenburgse stamboek.
In Duitsland zijn 83 nakomelingen van Aduktor geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen een winsom van € 60.519.

 

9.  Aspirant Berl-Brand DE305050138177

 

Aspirant Berl-Brand (V. Adept Hann) is een donkerbruine hengst die in 1977 is geboren. De moeder van Aspirant is de merrie Illustration Brand (1962, V. Duell I Hann). Zij is ook de moeder van de hengsten Parameter Berl-Brand (1969, V. Pace xx) en Brauer DDR (1971, V. Brack Berl-Brand) en ze is de tweede moeder van de hengst Dirk Berl-Brand (1978, V.  Direx Berl-Brand).
Parameter en Dirk zijn goedgekeurd door het Berlin-Brandenburg stamboek en Brauer door het DDR-stamboek.
Tweede moeder van Aspirant is Illusion Meckl (1953, V. Almkerl Hann). Zij is ook de moeder van de door het Hannoveraanse- en het Tsjechische stamboek goedgekeurde hengst Duellano DDR (1963, V. Duell I Hann).

Aspirant is in 1980 door het Berlin-Brandenburgse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij. Hij is van 1981 tot en met 1990 beschikbaar geweest voor de fokkers.
Van Aspirant zijn 79 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen een winsom van € 24.398.

 

10.  Astor  Berl-Brand  DE305050340777

 

Astor Berl-Brand (V. Adept Hann) is een zwarte hengst die in 1977 is geboren.
Zijn moeder is de merrie Sudistin Berl-Brand (1974, V. Direx Berl-Brand) en tweede moeder is Sudlerin Berl-Brand (1967, V. Doboj Hann).
Sudlerin is ook de moeder van de hengsten Dulder I Meckl (1971, V. Duktus Berl-Brand), zijn broer Dulder II Berl-Brand (1973) en Dekor DDR (1976, V. Direx Berl-Brand) en ze is de tweede moeder van de hengst Darling DDR (1979, V. Direx Berl-Brand).
Dulder I is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. Dulder II door het Saksische stamboek en Dekor en Darling door het DDR stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Astor een afstamming met 57,8 % Hannoveraans bloed, 23,4 % Trakehner bloed en 3,1 % Engels- en Arabisch volbloed.

Astor is in 1980 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. Hij is van 1981 tot en met 1991 actief geweest in de fokkerij.

In september 1985 heeft het Brandenburgse stamboek op de hengstenkeuring in Neustadt/Dosse twee zonen van Astor goedgekeurd, maar wat daar mee is gebeurd is niet bekend. Zelfs de naam ven beide hengsten en de namen van hun moeders zijn onbekend.

Dochter Astrid II Meckl staatsprmiemerrie (1988, MV. Ferrum Meckl) is de moeder van de hengst Ukas Meckl (1992, V. Ussuri xx), die is goedgekeurd door het Mecklenburgse- en het Oldenburgse stamboek.

Van Astor zijn 171 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen een winsom van € 100.987.

Astor heeft een dressuurindex van 76 met een betrouwbaarheid van 82 % en een springindex van 73 met een betrouwbaarheid van 88 %.

 

11.  Arzano Berl-Brand DE305050268278

Arzano is een vos hengst die op 19 april 1978 is geboren. Hij is gefokt door het Brandenburgse Haupt- en Landgestüt in Neustadt/Dosse,
De moeder van Arzano is de zwarte merrie Jamaika Berl-Brand (1973, V. Kurort Hann) en tweede moeder is Jalousie Berl-Brand (1968, V. Julier Hann).
Gerekend over acht generaties heeft Arzano een afstamming met 58,6 % Hannoveraans bloed,  21,9 % Engels- en Arabisch volbloed en 16,4 % Trakehner bloed.

Arzano is in september 1981 in Neustadt/Dosse goedgekeurd door het Berlin-Brandenburgse stamboek. Ook het Mecklenburgse stamboek heeft Arzano geaccpeteerd.
Arzano is van 1982 tot en met 1993 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Zijn zonen Argon DDR (1985) en Akzento DDR (1987) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

De hengst Argon (MV. Sekundant Hann) heeft in 1988 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek, waar hij 108,27 punten heeft behaald. Argon heeft het onderzoek als dertiende beëindigd van de 35 deelnemende hengsten. Na afloop van het onderzoek hebben het Brandenburg-Anhalt- en het Saksen-Anhalt stamboek Argon goedgekeurd. In januari 1991 heeft ook het Hannoveraanse stamboek Argon goedgekeurd. Argon is tot en met 1993 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn twee dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en zijn vier nakomelingen als wedstrijdpaard geregistreerd.

De hengst Akzento wordt verderop in de tekst besproken.

In Duitsland zijn 67 nakomelingen van Arzano geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben een gezamenlijke winsom van € 27.434.

 

11.1.  Akzento Berl-Brand  DE305050021887 

 

Akzento Berl-Brand (V. Arzano Berl-Brand) is een koffievos hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is in 1987 geboren en is gefokt door de Agrarische Productiecoöperatie Thomas Mann in Neulewin, dat circa 50 km ten oosten van Berlijn in Brandenburg tegen de grens met Polen aan ligt.
De moeder van Akzento is de vos merrie Gutana Berl-Brand (1978, V. Guano Meckl) en tweede moeder is de vos Druse Berl-Brand (1968, V. Duran Meckl).
Gerekend over acht generaties heeft Akzento een afstamming met 63,3 % Hannoveraans bloed, 10,2 % Engels- en Arabisch volbloed en 8,6 % Trakehner bloed.

Akzento heeft in de zomer van 1990 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Daarbij heeft hij 129,20 punten behaald waarmee hij het onderzoek als tweede heeft afgesloten.
Na afloop van het onderzoek hebben het Berlin-Brandenburgse- en het Brandenburg-Anhalt stamboek Akzento goedgekeurd voor de fokkerij.
In november 1994 heeft het Hannoveraanse stamboek Akzento goedgekeurd.

Akzento is tot en met 1999 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Van Akzento zijn 32 dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek, waarbij drie dochters staatspremiemerrie zijn geworden.

Zijn dochter Akira Berl-Brand, 1999, MV.  Picasso Hann, is de moeder van de hengst Rio Akzenta DSP (2005, V. Relius Hann), die is goedgekeurd door  het Berlin-Brandenburgse stamboek en de Zuidduitse stamboeken.

Van de zonen van Akzento zijn Afino Berl-Brand (1993) en Aktionär F SA (2000) goedgekeurd voor de fokkerij.

De hengst Afino Berl-Brand (MV. Furioso SA) is in oktober 1995 goedgekeurd door het Brandenburgse stamboek. Hij heeft in het najaar van 1996 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen, waarbij hij 133,25 punten (3e plaats)  heeft behaald voor de dressuur, 75,47 punten (35e plaats) voor het springen en 112,84  punten (12e plaats) voor zijn totale prestatie.
Voor zover bekend is Afino in 1997 niet meer beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn twee dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en is één nakomeling geregistreerd als wedstrijdpaard.

De hengst Aktionär F SA (MV. Paradiesvogel Westf) is van 2009  tot en met 2016 onder de naam Bartigut Aktionär door Ulrike Prunthaller (AUT) tot op Grand Prix niveau uitgebracht in internationale dressuurwedstrijden.
In oktober 2012 hebben het Brandenburgse- en het Baden-Württembergse stamboek de hengst goedgekeurd, maar hij is alleen in 2013 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Er zijn geen nakomelingen van hem geregistreerd.

 

12.  Adamit II  Berl-Brand  DE305050269479

 

Adamit II Berl-Brand (V. Adept Hann) is een  zwarte hengst die in 1979 is geboren. De hengst is gefokt door het Brandenburgse Haupt- en Landgestüt in Neustadt/Dosse.
Adamit II is een broer van de hengst Adamit I (1976, zie hoofdstuk 2.).
De moeder van beide hengsten is de donkerbruine merrie Doktrin Berl-Brand (1964, V. Doboj Hann) en tweede moeder is Dornrose Berl-Brand (1958, V. Duell I Hann).
Dornrose is ook de tweede moeder van de hengst Adelbert Berl-Brand (1975, B. Adept Hann), die voor de fokkerij van geringe betekenis is geweest.
Gerekend over acht generaties heeft Adamit II een afstamming met 74,2 % Hannoveraans bloed, 16,4 % Trakehner bloed en 3,1 % Engels- en Arabisch volbloed.

Adamit II is in het najaar van 1982 in Neustadt/Dosse goedgekeurd door de stamboeken Saksen-Anhalt en Saksen en is tot 1999 actief geweest in de fokkerij.

Van Adamit II zijn 71 nakomelingen geregistreerd  als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 23.281 gewonnen.

 

13. Amon 2306 CZEWB

 

Amon CZEWB (V. Adept Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is op 22 april 1979 geboren en is gefokt door de Tsjechische staatsstoeterij in Novi Jicin, dat circa 30 km ten zuidwesten van Ostrava in het noordoosten van Tsjechië ligt.
De moeder van Amon is de merrie Padrona DDR (1974, V. Direx Berl-Brand) en tweede moeder is Pajette Berl-Brand (1969, V. Jupiter SA).
Gerekend over acht generaties heeft Amon een afstamming met 68,0 % Hannoveraans bloed, 21,9 % Trakehner bloed en 9,4 % Engels- en Arabisch volbloed.Amon is in 1982 goedgekeurd door het Tsjechische stamboek en is van 1983 tot en met 2003 actief geweest in de Tsjechische fokkerij.
Het Tsjechische stamboek heeft 222 nakomelingen van Amon geregistreerd.Zijn zonen  Amon Skalský (1984) en Amon-2 (1988) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

 

13.1. Amon Skalský CZEWB 2422.84

 

Amon Skalský CZEWB (V. Amon CZWEB) is een vos hengst met een stokmaat van 163 cm. Hij is geboren op 25 februari 1984 en is gefokt door de staatsstoeterij Tlumacov, dat 10 km ten westen van Zlin in het oosten van Tsjechië ligt.
De moeder van Amon Skalský is Kazi CZEWB (1974, V. Almhirt I CZEWB) en tweede moeder is Svitka CZEWB.

Amon Skalský is in 1987 goedgekeurd door het Tsjechische stamboek en is van 1988 tot en met 1998 actief geweest in de Tsjeschische fokkerij. Van hem zijn 38 nakomelingen geregistreerd.

 

13.2.  Amon – 2 CZEWB 389.88

 

Amon – 2 CZEWB (V. Amon CZEWB) is een vos hengst met een stokmaat van 161 cm. Hij is op 23 maart 1988 geboren.
De moeder van Amon – 2 is de vos merrie Karneol CZEWB (1978, V. Karneol CZEWB). De moeder staat ook bekend onder de naam Úhlava.
Tweede moeder is de vos Quoniam II – 49 CZEWB (1970, V. Quoniam – 23).

Amon – 2 is in 1991 goedgekeurd door het Tsjechische stamboek en is van 1992 tot en met 1997 actief geweest in de Tsjechische fokkerij. Van Amon-2 zijn 41 nakomelingen geregistreerd.

 

14.  Achmed  Sachs DE305050271480

 

Achmed Sachs (V. Adept Hann) is een bruine hengst die in 1980 is geboren. De hengst is gefokt door het Veehouderijbedrijf Köllitsch, dat circa 60 km ten oosten van Leipzig aan de rivier de Elbe in Saksen ligt.
De moeder van Achmed is de merrie Amineh Sachs (1974, V. Galib Ben Afas ox) en tweede moeder is Alkora Sachs (1967, V. Alkor I Meckl).
De verdere moederlijn is onbekend,
Gerekend over acht generaties heeft Achmed, voor zover bekend, een afstamming met tenminste 40,6 % Hannoveraans bloed, 28,1 % Engels- en Arabisch volbloed en 16,4 % Trakehner bloed.

Achmed heeft in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen en is na afloop van dat onderzoek in september 1983 in Neustadt/Dosse goedgekeurd door het Saksische- en het Brandenburgse stamboek.
Hij is tot en met 1992 beschikbaar geweest voor de fokkerij, hoewel in 1997 en 2005 nog nakomelingen van hem zijn geboren.

Van Achmed zijn 52 dochters als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek en daarvan hebben zeven merries het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.

Dochter Askania DDR, 1987, vos, MV. Alter Hann, is de moeder van de hengst Ondeo de Pilière SF (2002, V. Diamant de Semilly SF), die is goedgekeurd door het Selle Français stamboek.

In Duitsland zijn 105 nakomelingen van Achmed geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen een winsom van € 86.575.

Achmed heeft een dressuurindex van 81 met een betrouwbaarheid van 81 % en een springindex van 82 met een betrouwbaarheid van 85 %.

15.  Adamo II Berl-Brand  DE305050142280

 

Adamo II Berl-Brand (V. Adept Hann) is een zwarte hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is op 25 januari 1980 geboren en is gefokt door het Brandenburgse Haupt- en Landgestüt in Neustadt/Dosse,
Adamo II is een broer van de hengst Adamo I Berl-Brand (1976, zie hoofdstuk 3.)
De moeder van beide hengsten is de zwarte merrie Heidebiene Berl-Brand (1970, V.  Brack Berl-Brand) en tweede moeder is de bruine Heidschnucke II Berl-Brand (1964, V. Assuan II Meckl).
Heidschnucke is ook de tweede moeder van de hengst Seewind Berl-Brand (1983, V. Sekurit Meckl), die is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Adamo I een afstamming met 56,3 % Hannoveraans bloed, 21,1 % Trakehner bloed en 15,6 % Engels- en Arabisch volbloed.

Adamo II heeft in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen en is na afloop van het onderzoek in  september 1983 in Moritzburg goedgekeurd door het Brandenburgse-, het Saksische- en het Saksen-Thüringse stamboek.
De hengst is tot en met 1999 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Van Adamo II zijn 100 dochters als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek, waarbij acht dochters het predicaat staatspremiemerrie hebben ontvangen.
Daarnaast zijn 82 nakomelingen als wedstrijdpaard geregistreerd. Zij hebben een gezamenlijke winsom van €  26.364.

Adamo II heeft een dressuurindex van 81 met een betrouwbaarheid van 70 %.

16.   Adlerflug Berl-Brand DE 305050141580

 

Adlerflug Berl-Brand (V. Adept Hann) is een zwarte hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is op 26 februari 1980 geboren en is gefokt door het Brandenburgse Haupt- en Landgestüt in Neustadt/Dosse.
De moeder van Alpenflug is de merrie Schwanensee Berl-Brand (1966, V. Senatus Hann) en tweede moeder is Schwalbe Berl-Brand (1960, V. Eberswalde Hann).
Gerekend over acht generaties heeft Alpenflug een afstamming met 68,8 % Hannoveraans bloed, 22,6 % Trakehner bloed en 3,9 % Engels- en Arabisch volbloed.

Alpenflug heeft in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek en is in september 1983 in Neustadt/Dosse goedgekeurd door het Saksische- en het Saksen-Thüringse stamboek. De hengst is tot en met 1994 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Van Alpenflug zijn 77 dochters als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek, waarbij zes dochters het predicaat staatspremiemerrie hebben ontvangen.
Zeventig nakomelingen van Alpenflug zijn in Duitsland geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 21.071 gewonnen.

Alpenflug heeft een dressuurindex van 94 met een betrouwbaarheid van 72 %.

17.  Apollo Berl-Brand DE305050343080

 

Apollo Berl-Brand (V. Adept Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 170 cm. Hij is in 1980 geboren en is gefokt door  het Brandenburgse Haupt- en Landgestüt in Neustadt/Dosse.
De moeder van Apollo is de merrie Trodlerin Berl-Brand (1976, V. Donar Berl-Brand). Zij is ook de moeder van de hengst Gaston Berl-Brand (1984, V. Gardo SA) en ze is de tweede moeder van de hengsten Samtorio I DSP (2004, V. Samba Hit I Berl-Brand) en zijn broer Samtorio II DSP (2005). Gaston is goedgekeurd door het Saksische stamboek en de broers Samtorio zijn goedgekeurd door het Berlin-Brandenburg stamboek.

Tweede moeder van Apollo is de vos Trodelei Berl-Brand (1968, V. Drusus Trak). Zij is ook de moeder van de hengsten Leopard Berl-Brand (1977, V. Leuchtfeuer Hann), Fugator Berl-Brand (1980, V. Furioso SA), Feuertanz I Berl-Brand (1981, V. Feierzug SA), zijn broer Feuertanz II Meckl (1982) en van Wellenreiter Berl-Brand (1984, V. Wellenspiel Hann).
Leopard en Fugator zijn goedgekeurd door het Berlin-Brandenburgse stamboek, Feuertanz I door het Saksische stamboek, Feuertanz II door het Berlin-Brandenburgse- en het Mecklenburgse stamboek en Wellenreiter door het Mecklenburgse stamboek.

Gerekend over acht generaties heeft Apollo een afstamming met 59,4 % Hannoveraans bloed, 30,5 % Trakehner bloed en 3,1 % Engels- en Arabisch volbloed.

Apollo heeft in de zomer van 1983 in Neustadt.Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen, waarbij hij is gewaardeerd met 81,24 punten. Van de 37 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen is Apollo als 14e geëindigd.
In september 1983 is de hengst goedgekeurd door het Mecklenburgse-, Brandenburgse- en Saksische stamboek.

Apollo is tot 2001 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn 91 dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek en zijn zeven dochters onderscheiden als staatspremiemerrie.

Twee dochters van Apollo zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden:

Anne-Dore Meckl, 1989, vos, MV. Dobrock Meckl, is de moeder van de hengst Juventus’Son Meckl (1994, V. Juventus Meckl), die is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek.

Atlantis Meckl, 1989, vos, MV. Monsun x, is de moeder van de hengsten Farao Meckl (1995, V. Golden Miller Hann), Little Rock Meckl (1999, V. Landfriese II Oldbg) en Quin OS (2002, V. Quick Star SF).
Farao is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek; Little Rock door het Mecklenburgse stamboek en Quin door het Mecklenburgse- en het Zweedse stamboek.

De zonen Applaus Meckl (1985). Agento Meckl (1990) en Alexo Meckl (1990) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

De hengst Agento Meckl (MV. Dobrock Meckl) is in november 1992 in Redefin goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. Hij heeft in de herfst van 1993 in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Daarbij heeft hij 108,39 punten (8e plaats) behaald voor de dressuur, 108,05 punten (9e plaats) voor het springen en 109,49 punten (9e plaats) voor zijn totale prestatie. Aan het onderzoek hebben 24 hengsten deelgenomen. Agento is tot en met 2003 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Van Agento zijn twee dochters als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek en zijn vier nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard.  Zij hebben samen € 453 gewonnen.

De hengsten Applaus en Alexo worden verderop in de tekst in aparte hoofdstukken besproken.

In Duitsland zijn 129 nakomelingen van Apollo geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen een winsom van € 49.155.

Apollo heeft een dressuurindex van 90 met een betrouwbaarheid van 80 % en een springindex van 77 met een betrouwbaarheid van 84 %.

 

17.1.  Applaus Meckl DE305053002085

 

Applaus Meckl (V. Apollo Berl-Brand) is een bruine hengst die in 1985 is geboren. De hengst is gefokt door het paardenbedrijf Klenz in Klenz, dat in Mecklenburg-Voorpommeren ligt.
De moeder van Applaus is de merrie Dekora II Meckl (1981, V. Dispens Meckl) en tweede moeder is Altkora Meckl (1975, V. Altai Meckl).
Gerekend over acht generaties heeft Applaus een afstamming met 50 % Hannoveraans bloed, 20,3 % Trakehner bloed en 13,3 % Engels- en Arabisch volbloed.

Applaus is in september 1988 in Neustadt/Dosse goedgekeurd door het Brandenburgse stamboek. Hij is van 1989 tot en met 1991 actief geweest in de fokkerij.
Van Applaus zijn zeven dochters als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek, waarbij één dochter het predicaat staatspremiemerrie heeft ontvangen.

In Duitsland zijn negentien nakomelingen van Applaus geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 13.418 gewonnen.


17.2.  Alexo Meckl DE327270005590

Alexo Meckl (V. Apollo Berl-Brand) is een vos hengst die in 1990 is geboren. Hij is gefokt door het agrarische bedrijf Elbland Darchau. Darchau ligt ter hoogte van Lüneburg op de oostelijke oever van de Elbe. Voor de éénwording van Duitsland was de Elbe ter plaatse de grens tussen West- en Oost-Duitsland en behoorde Darchau  tot Oost Duitsland. Inmiddels zijn de oude grenzen tussen de Duitse deelstaten hersteld en ligt  Darchau weer in Nedersaksen.

De moeder van Alexo is de merrie Dorette Meckl (1984, V. Dobrock Meckl) en tweede moeder is Orette Meckl (1980, V. Ortolan Meckl).
Gerekend over acht generaties heeft Alexo een afstamming met 57,0 % Hannoveraans bloed, 24,2 % Trakehner bloed en 10,2 % Engels- en Arabisch volbloed.

Alexo is in november 1992 in Redefin goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. In de zomer van 1993 heeft Alexo in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Daarbij heeft hij 112,97 punten (6e plaats) voor de dressuur behaald, 101,44 punten ( 12e plaats) en 108,84 punten (9e plaats) voor zijn totale prestatie.

Alexo is tot en met 2001 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Tien dochters van de hengst zijn als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek en vier dochters het hebben predicaat staatspremiemerrie ontvangen.

Zijn zoon Assuan Meckl (1996, MV. Grabensprung Hann) is in 1998 door het Mecklenburgse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij. Van hem is één nakomeling bekend.

Twintig nakomelingen van Alexo zijn geregistreerd als wedstrijdpaard en zij hebben samen € 2.130 gewonnen.


18. Abendwind SA DE305059275682

 

Abendwind SA (V. Adept Hann) is een zwarte hengst met een stokmaat van 172 cm.
Hij is in 1982 geboren en is gefokt door het veehouderijbedrijf Calvoerde in Calvörde, dat ruim 30 km ten noordwesten van Maagdenburg in Saksen-Anhalt ligt.
De moeder van Abendwind is de merrie Feinseide DDR (1973, V. Furioso SA) en tweede moeder is Seide Berl-Brand (1968, V. Senat I Berl-Brand).
Gerekend over acht generaties heeft Abendwind een afstamming met 65,6 % Hannoveraans bloed,  25,0 % Trakehner bloed en 3,9 % Engels- en Arabisch volbloed.

Abendwind heeft van november 1984 tot september 1985 in Neustad/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen. Daarbij is hij met 110,05 punten als veertiende van de 35 deelnemende hengsten geëindigd.
In september 1985 hebben het Brandenburgse-, het Berlin-Brandenburgse- en het Saksische stamboek Abendwind goedgekeurd.

Abendwind is tot 1997 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Twaalf dochters van Abendwind, waaronder één staatspremiemerrie, zijn als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek.

Zijn zonen Abendsturm Brand (1986) en Achat DDR (1987) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

In Duitsland zij 27 nakomelingen van Abendwind geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen een winsom van € 14.222.

 

18.1.  Abendsturm Berl-Brand DE305054000786

 

Abendsturm Berl-Brand (V. Abendwind SA) is een bruine hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is in 1986 geboren en is gefokt door het Brandenburgse Haupt- en Landgestüt in Neustadt/Dosse.
De moeder van Abendsturm is de merrie Lipsia Berl-Brand (1978, V. Senatus Hann). Zij is ook de tweede moede van de hengst Samba Olé Berl-Brand (2002, V. Samba Hit I Berl-Brand), die is goedgekeurd door het Berlin-Brandenburgse stamboek.
Tweede moeder van Abendsturm is de bruine Litewca Berl-Brand (1970, V. Cavalier xx).
Gerekend over acht generaties heeft Abendsturm een afstamming met 57,8 % Hannoveraans bloed, 18,8 % Trakehner bloed en 14,1 % Engels- en Arabisch volbloed.

Abendsturm is in september 1990 goedgekeurd door het Brandenburgse-, het Berlin-Brandenburgse- en het Saksen-Anhalt stamboek. Later heeft ook het Baden-Württembergse stamboek hem goedgekeurd.
In het najaar van 1991 heeft Abendsturm in Neustad/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Daarbij heeft hij 105,90 punten behaald, waarmee hij van de 32 deelnemende hengsten het onderzoek als 15e heeft afgesloten.

Abendsturm is tot en met 2014 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Van hem zijn 23 dochters als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek. Eén dochter heeft het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.
Daarnaast zijn 47 nakomelingen van Abendsturm  als wedstrijdpaard geregistreerd. Zij hebben samen een winsom van € 11.349.

 

18.2.   Achat Berl-Brand  DE305054001787

Achat Berl-Brand (V. Abendwind SA) is een zwarte hengst die in 1987 is geboren. De hengst is gefokt door  het Brandenburgse Haupt- en Landgestüt in Neustadt/Dosse.
De moeder van Achat is de merrie Pomade Berl-Brand (1969, V. Drusus Trak) en tweede moeder is de vos Pompadour II Berl-Brand (1965, V. Duell II Hann).
Gerekend over acht generaties heeft Achat een afstamming met 57,0 % Hannoveraans bloed, 25,0 % Trakehner bloed en 3,9 % Engels- en Arabisch volbloed.

Achat is in september 1990 goedgekeurd door het Brandenburgse- en het Saksen-Anhalt stamboek en is van 1991 tot en met 1994 actief geweest in de fokkerij.
Vijf dochters van Achat zijn als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek en zeventien nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 2.210 gewonnen.

 

19.  Amateur  SA DE305050347285

 

Amateur SA (V. Adept Hann) is een schimmel hengst met een stokmaat van 167 cm.
Hij is geboren op 6 februari 1985 en is gefokt door het agrarische productiebedrijf Weferlingen, dat in het westen van Saksen-Anhalt, aan de grens met Nedersaksen ligt.
De moeder van Amateur is de schimmel merrie Urania SA (1980, V. Uhland SA) en tweede moeder is Jenefeefa SA (1974, V. Jupiter II SA). De moederlijn van Amateur  is tot de vijfde generatie bekend.
Gerekend over acht generaties heeft Amateur voor zover bekend een afstamming met tenminste 50,8 % Hannoveraans bloed, 28,9 Trakehner bloed en 6,25 % Engels- en Arabisch volbloed.

Amateur is in het voorjaar van 1988 in Neustadt/Dosse door het Mecklenburgse-, het Saksische- en het Saksen-Thüringse stamboek goedgekeurd.
Hij is tot en met 1990 in Duitsland beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Van Amateur zijn 27 dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek, waarbij één dochter het predicaat staatspremiemerrie heeft ontvangen.
In Duitsland zijn 32 nakomelingen van Amateur als wedstrijdpaard geregistreerd. Zij hebben een gezamenlijke winsom van € 13.672.

Amateur is verkocht naar de Verenigde Staten, waar in de jaren 1999 – 2004 diverse nakomelingen van hem door enkele Amerikaanse stamboekorganisaties zijn geregistreerd.
In augustus 2004 heeft het Rijnland-Palts-Saar-International stamboek Amateur in Canada goedgekeurd voor de fokkerij.

 

 

Afgesloten op 14 juni 2021

Back To Top