skip to Main Content

1881 (V. Tajar IV ox x Mehemed Ali ox)

Wilhelm I von Württemberg (1791 – 1864) was van 1816 -1864 koning van het toenmalige koninkrijk Württemberg in het zuidwesten van het huidige Duitsland. Hij heeft tijdens zijn 48 jaren durend bewind vele hervormingen doorgevoerd en Ivan het eerst onsamenhangende Württemberg een goed georganiseerde rechtstaat gemaakt. Wilhelm I heeft een raakvlak met het Nederlandse koningshuis omdat zijn dochter Sophie (1818 – 1877) uit zijn tweede huwelijk in 1839 is getrouwd met onze koning Willem III (1817 – 1890 en koning van 1849 – 1890). Uit het huwelijk werden drie kinderen (Willem, Maurits en Alexander) geboren, die alle drie eerder stierven dan hun vader. Later hertrouwde Willem III met de 41 jaar jongere Emma van Waldeck-Pyrmont (1858 – 1934). Zij kregen samen onze latere koningin Wilhelmina als dochter.

In dit verband is het echter veel belangrijker dat Wilhelm I in Weil bij Esslingen am Neckar, vlak bij Stuttgart, een stoeterij vestigde waar vooral paarden met Arabisch bloed werden gehouden. Om de kwaliteit van de paarden te verbeteren voerde Wilhelm I een actief aankoopbeleid van goede Arabische paarden. Zo bracht de Hongaarse Baron von Fechtig in 1816 de tweejarige schimmelhengst Bairactar ox mee uit de Oriënt en verkocht die aan Wilhelm I.
Die Baron von Fechtig was mede-eigenaar van een handelshuis in Triëst en reisde regelmatig naar Egypte en Syrië om paarden te kopen en die vervolgens weer te verkopen aan belangstellenden in Europa. Later is hij zelf met een stoeterij met Arabische paarden begonnen maar dat is niet erg succesvol geweest.

Bairactar ox had een stokmaat van 157 cm. Hij had een groot oog, hard beenwerk en een aansprekend model.

De uitstekende fokkerijresultaten van Bairactar ox brachten Wilhelm I ertoe om flink op zijn lievelingshengst in te telen. Dat ging uitstekend en Weil werd een wereldberoemde stoeterij.

Het geraamte van de voor Weil zo belangrijke Bairactar ox is nu te bezichtigen in het Institut für Tierzucht und Biotechnologie van de Universteit van Hohenheim in Stuttgart.

In 1881, toen zoon Karl (1823 – 1891) inmiddels koning van Württemberg was, kwam de schimmel Amurath ox 1881 in Weil ter wereld. Zijn vader is de bruine Tajar ox (1873, V. Tajar ox) en zijn moeder is de schimmelmerrie Koheil III ox (1886, V. Mehemed Ali ox). Amurath ox 1881 gaat via Amurath 1929 ox, Geyran III ox, Mazud ox, Chaban ox , Mara IV ox en Kereja V ox in totaal veertien keer terug op Bairactar ox (19,5%).

Amurath ox 1881 had een stokmaat van 166 cm en was van 1885-1895 de belangrijkste fokhengst in Weil. Van alle hengsten die in Weil zijn geboren is Amurath ox 1881 de meest invloedrijke. In 1895 werd hij verkocht naar de stoeterij in Radautz, dat toen in het Oostenrijks-Hongaarse rijk lag, maar tegenwoordig in het noordoosten van Roemenië. Daar bleek hij een echte stempelhengst en begint zijn successtory. Van Amurath ox 1881 zijn uit zijn Radautz periode (1895 – 1910) 315 nakomelingen bekend. Voor een deel betreft dat Arabische volbloeds en voor een deel Shagya-arabieren.

Shagya's

Oberlandstallmeister Dr. Gustav Rau schrijft in zijn ‘Hypologische beschouwingen’ in 1909 in de Sportwereld: “Op de eerste plaats moet bij de beschrijving van de hengsten de oude Amurath ox worden genoemd. Duitsland heeft zich – we weten niet waarom – deze hengst laten ontglippen. Daarom zoeken wij nu sinds jaren naar een goede Arabische volbloedhengst. Die Oostenrijkers en Hongaren hadden het goed gezien, om Amurath ox 1881 te kopen en hij is een zegen voor de fokkerij geworden. Hij kwam in 1895 naar Radautz. Ook voor de Weiler fokkerij, die zoveel goede Arabische hengsten produceerde, is Amurath ox een paard van uitzonderlijke klasse zoals dat maar zelden voorkomt. Zoals veel Arabische hengsten, heeft Amurath betere vrouwelijke dan mannelijke nakomelingen gebracht. De Amurathdochters spreken meer aan en zijn mooier dan zijn zonen. Bij de merries is Amurath ox altijd erg goed te herkennen terwijl bij zijn zonen de moeder vaak voor een aanwijsbaar aandeel tekent. Maar wat hij was, ziet men vandaag nog steeds: een Arabisch volbloed die tegemoet komt aan Europese behoeften: een paard dat, naast hardheid, schoonheid, zelfbewustheid, karakter en adel, prestaties levert die zijn gebaseerd op een lange historische fokkerij. Amurath 1881 ox is een hengst met een buitengewoon groot en mooi oog. De benen zijn uitzonderlijk droog en hard, de koten een beetje steil, wat Amurath ook trouw heeft doorgegeven. De rug is ietwat diep en lang, maar ook breed en gaat over in een zeer goede lendenpartij. De croupe is iets hoog en is langer dan men gemiddeld bij een Arabische Volbloed ziet. Amurath heeft opvallend lichtvoetige en tactmatige bewegingen met een krachtige afzet. In heel zijn wezen een Arabisch volbloed bij uitstek: de grote lijnen en vormen, het zuivere Arabische type met een uitzonderlijke kwaliteit in het ganse paard. Dat alles rechtvaardigt om hem tot een elitehengst te bestempelen”.

Amurath ox 1881 in Radautz

Oberlandstallmeister Dr. Gustav Rau schrijft in zijn ‘Hypologische beschouwingen’ in 1909 in de Sportwereld: “Op de eerste plaats moet bij de beschrijving van de hengsten de oude Amurath ox worden genoemd. Duitsland heeft zich – we weten niet waarom – deze hengst laten ontglippen. Daarom zoeken wij nu sinds jaren naar een goede Arabische volbloedhengst. Die Oostenrijkers en Hongaren hadden het goed gezien, om Amurath ox 1881 te kopen en hij is een zegen voor de fokkerij geworden. Hij kwam in 1895 naar Radautz. Ook voor de Weiler fokkerij, die zoveel goede Arabische hengsten produceerde, is Amurath ox een paard van uitzonderlijke klasse zoals dat maar zelden voorkomt. Zoals veel Arabische hengsten, heeft Amurath betere vrouwelijke dan mannelijke nakomelingen gebracht. De Amurathdochters spreken meer aan en zijn mooier dan zijn zonen. Bij de merries is Amurath ox altijd erg goed te herkennen terwijl bij zijn zonen de moeder vaak voor een aanwijsbaar aandeel tekent. Maar wat hij was, ziet men vandaag nog steeds: een Arabisch volbloed die tegemoet komt aan Europese behoeften: een paard dat, naast hardheid, schoonheid, zelfbewustheid, karakter en adel, prestaties levert die zijn gebaseerd op een lange historische fokkerij. Amurath 1881 ox is een hengst met een buitengewoon groot en mooi oog. De benen zijn uitzonderlijk droog en hard, de koten een beetje steil, wat Amurath ook trouw heeft doorgegeven. De rug is ietwat diep en lang, maar ook breed en gaat over in een zeer goede lendenpartij. De croupe is iets hoog en is langer dan men gemiddeld bij een Arabische Volbloed ziet. Amurath heeft opvallend lichtvoetige en tactmatige bewegingen met een krachtige afzet. In heel zijn wezen een Arabisch volbloed bij uitstek: de grote lijnen en vormen, het zuivere Arabische type met een uitzonderlijke kwaliteit in het ganse paard. Dat alles rechtvaardigt om hem tot een elitehengst te bestempelen”.

De nakomelingen van Amurath OX 1881

1. Amurath ox (1892)

Amurath ox is een in 1892 op de stoeterij in Weil geboren vos hengst. Hij wordt ook wel Amurath Dukaten genoemd. Zijn moeder is de Arabische volbloedmerrie Dueba (V. Djerid ox). Van Amurath zijn twee dochters, Arachne ox en Kalga ox, bekend. Kalga is de moeder van de hengsten Siglavy Bagdady III ox en Kadi ox. Beide hengsten hebben Siglavy Bagdady II ox als vader. Kadi ox is de grootvader van de door het Holsteiner stamboek goedgekeurde hengst Kalif 3624.46 Holst (V. Kadi III Shagya).

2. Amurath (II) ShA 1981.86 Holst

Amurath ShA werd geboren in Radautz uit de schimmelmerrie 248 Shagya V-8

(V. Shagya V). De moeder komt uit een merrielijn die generaties lang in Radautz werd gehouden en die is opgebouwd uit Shagya bloed van de stoeterijen in Radautz, Bábolna en Mezöhegyes. Via de moedersvader van Amurath komt daar een scheut Lippizanerbloed (Maestoso) bij.

Amurath ging van Radautz terug naar de stoeterij in Weil, waar de toenmalige voorzitter van het Holsteiner Verband, de heer Ahsbahs hem zag. Met veel inzet praatte hij hem los voor de Holsteinse fokkerij, waar hij geregistreerd werd als Amurath II onder nummer 1981 en van 1901 – 1916 ter dekking heeft gestaan. Ook diende Amurath II met registratienummer 331 als Landbeschäler van de Hannoveraanse fokkerij in Celle.

Gustav Fehrs, de auteur van ” Das Holsteiner Marschpferd”, heeft Amurath II in levende lijve gekend en toen zijn boek in 1919 uitkwam, was Amurath II pas twee jaar weg uit Holstein.
Fehrs: “Het te pakken krijgen van de Shagya-Arabische hengst Amurath II ox kunnen we betitelen als een van die toevalstreffers die we in de historie van de paardenfokkerij steeds weer kunnen waarnemen. Alhoewel hij pas sedert 1901 in ons fokgebied actief is, is Amurath II met zijn hengstenlijn nu al zeker van een vooraanstaande plaats. Zijn bijdrage aan de Holsteinse fokkerij is bijzonder gelukkig gebleken. Vooral omdat hij met Thekla Holst (V. Falb Holst) een merrie toegevoerd kreeg met een afstamming die een systematische opeenhoping van Burlington Turk-bloed laat zien. Zij bracht van hem de drie volle broers Rübezahl Holst, Tell Holst en Wallenstein Holst. De merrie Ludmilla Holst, van wie moeder Belladona Holst eveneens op Burlington Turk is ingeteeld, bracht van hem de hengst Racker Holst. Racker is helaas jong verongelukt maar kreeg in zijn zoon Wildfang Holst een voortreffelijk vererver “.

Zo werd een rechtstreekse afstammeling van de beroemde Bairactar ox, iets meer dan een eeuw geleden de eigenlijke aanstichter van de ooit zo beroemde Arabische fokkerij van koning Wihelm I in Weil, een hoeksteen van de Holsteinse fokkerij.
Fehrs: “Amurath II vervolmaakte de Holsteinse merries. Hij gaf zijn kinderen enorm droog beenwerk mee, vierkante bewegingen en een zekere adel in de totale verschijning. Desondanks bleef het type helemaal Holsteins. Sommige nakomelingen vallen iets licht uit, maar het zijn altijd de meest gezochte remontepaarden. Zij hebben allemaal een goed temperament, zijn gehoorzaam en werkwillig bij de africhting, maar zijn over het algemeen beter in het aangespannen werk dan onder het zadel. Dat komt door het ruggebruik en de vaak zeer hoge knieactie.”
Dat laatste is niet zo vreemd. In die tijd was het Holsteinse paard bij uitstek een doorgefokt koetspaard en daar kon ook Amurath II niet in één generatie een goed rijpaard van maken.

In Holstein heeft het bloed van Amurath II zich als een computervirus in de merrielijnen genesteld. Dr. Grote constateert in het Hengstbuch der Holsteiner Warmblutzucht Teil I: “De natuur heeft in dit geval zijn eigen weg gevonden en het erfgoed van de Amurath-lijn is aan de moederstammen overgelaten, waar het als een vast element is verankerd en vooral via de lijnen van Mackensen en Ethelbert waardevol is geworden. In 1950 voerde 90% van alle Holsteinse dekhengsten meer of minder Amurathbloed!”.

In Holstein zijn negen zonen van Amurath II goedgekeurd, te weten: Rübezahl 2109.02 Holst, Racker 2111.02 Holst, Tizian 2158.04 Holst, Tell 2160.04 Holst, Ungar 2205.05 Holst, Wallenstein 2251.07 Holst, Casimir 2377.09 Holst, Dolomit 2404.12 Holst, Fels 2450.14 Holst.

Ook Hannover schreef negen zonen als goedgekeurde hengst in het stamboek. Dat zijn Amoroso 312.03 Hann, Amur 329.03 Hann, Armin 413.05 Hann, Amor 310.08 Hann, Ampfing 215.08 Hann, Amaranth 423.08 Hann, Amandus 280.09 Hann, Amurath IV 333.11 Hann en Amos 313.18 Hann.

Daarnaast heeft Amurath II 1981 bij verschillende stamboeken dochters gegeven die invloed op de fokkerij hebben uitgeoefend.

2.1. Rübezahl 2109.02 Holst

Rübezahl (V. Amurath II Holst) is een 163 cm grote schimmel hengst uit de merrie Thekla 5408.97 Holst. Thekla voerde in haar afstamming zowel via haar vader Falb 1760.92 Holst als haar moeder Fregatte 317.85 Holst in totaal meer dan 21% Engels- en Arabisch volbloed. Met Amurath II als vader komt Rübezahl daarmee op een volbloedpercentage van meer dan 50%.

De befaamde Duitse paardendeskundige Dr. Gustav Rau noemde Rübezahl “een beeldschone, harmonische hengst die droog en vurig is als een Arabier en goedmoedig als een Holsteiner. Daarbij heeft hij veel hengstuitdrukking en een indrukwekkende draf. Geen enkel ander paard op de keuring heeft zoveel knieactie en voorwaartse drang”.

De goedgekeurde hengsten Tell 2160.04 Holst en Wallenstein 2251.07 Holst (zie 2.6 en 2.9) zijn volle broers van Rübezahl. Daarnaast bracht Thekla de goedgekeurde Cito 2361.11 Holst (V. Simon Holst).

Rübezahl heeft in Holstein vier goedgekeurde hengsten gegeven, te weten Valentin 2230.06 Holst, Wahnfried 2238.07 Holst, Zauberer 2263.08 Holst en Alarich 2303.09 Holst.

2.1.1. Valentin 2230.06 Holst

De schimmel Valentin Holst (V. Rübezahl Holst) heeft een stokmaat van 166 cm. De Holsteinse merrie Silvia is zijn moeder. Zij is een dochter van Goldman 1789.93 Holst en die is een zoon van Brutus 1577.88 Holst. Via Ethelbert 1197.74 Holst is Brutus een kleinzoon van de Engels volbloedhengst St. Fagans xx.

Silvia’s moeder is de klassiek Holsteiner merrie Nore, die afstamt van Nordlicht 1504.86 Holst.

Valentin heeft twee goedgekeurde zonen gekregen en van zijn dochters is vooral Cilja van belang. Uit haar vrouwelijke nakomelingen is zeven generaties later de in Nederland, Holstein, Oldenburg, Rheinland en Frankrijk goedgekeurde hengst Flemmingh 87.8107 Stb (V. Lacapo 615.80 Holst) geboren.

De goedgekeurde zonen van Valentin zijn Götz 2374.15 Holst en Nepos 2715.21 Holst.

2.1.1.1. Götz 2474.15 Holst

Götz Holst (V. Valentin Holst) is een bruine hengst die ook via zijn moeder Eleonore (V. Racker 2111.02 Holst) terug gaat op Amurath II 1981 Holst. Via zijn dochter Tabu Holst heeft Götz zijn genen doorgegeven aan een merrielijn waaruit in 1981 de beroemde Libero H 1116.81 Holst (V. Landgraf I Holst) is geboren. Libero H heeft onder het zadel met Jos Lansink in 1994 de FEI Wereldbekerfinale springen gewonnen en daarnaast zeges geboekt in 10 wereldbekerwedstrijden en twaalf Grote Prijzen. Ook werd de combinatie in de jaren 1990 – 1993 vier keer Nederlands kampioen springen.

2.1.1.2. Nepos 2715.21 Holst

Nepos Holst (V. Valentin Holst) is een vos hengst. Zijn moeder is Konsole Holst, die een dochter is van Albrecht 2311.09 Holst (V. Tobias Holst). Van de verdere moederlijn is weinig bekend. Voor de fokkerij heeft Nepos geen grote betekenis gehad.

2.1.2. Wahnfried 2238.07 Holst

Rübezahl 2109.02 Holst bracht uit de merrie Thalia Holst (V. Goldmann Holst) de bruine hengst Wahnfried 2238.07 Holst. De moeder van Thalia is de Ethelbert-dochter Voss Holst.

Wahnfried voert zowel via zijn vader als zijn moeder het bloed van de Holsteiner stempelhengst Ethelbert 1197.74 Holst, waardoor het percentage Ethelbert-bloed op 25% komt. De heer H. von Drathen staat te boek als fokker van Wahnfried.

Van de dochters van Wahnfried moeten de donkerbruine merrie Macht 12191.13 Holst en de door Johan Bahlmann gefokte vosmerrie Olga 12603.15 Holst worden genoemd.

Dochter Macht was van de Landgraf 1937.97 Holst dochter Excellenz en bracht van Favorit 2449.14 Holst de merries Atalante Holst (1924) en Ise Holst (1932).

Atalante is de moeder van de broers Makler I 2840.29 Holst en Makler II 3011.35 Holst (V. Mackensen Holst) en de grootmoeder van de hengsten Heimburg 3008.35 Holst (V. Heintze Holst) en Heidewind 3349.42 Holst (V. Heideläufer Holst).

Ilse is de moeder is van de hengst Nebelwerfer 3322.41 Holst (V. Nestor Holst).

Makler I komt voor in de afstamming van o.a. Farn 1467 NWP, Roman 3814 Holst, Ronald 318 Stb, Burggraaf 83.7742 Stb en Caletto II 937.78 Holst en het bloed van Heimburg is via Heidelberg 3301.41 Holst doorgegeven aan Normann 1101.49 Sgldt en Heidelberg 3360.66 Sprt. Via zijn vrouwelijke nakomelingen is het Heimburg bloed terug te vinden in Porter 1468.59 NWP, Jasper 33.68 Stb en Caletto II 937.78 Holst.

Caletto II voert dus twee keer terug op Wahnfried 2238 Holst.

Dochter Olga was 166 cm groot en had de merrie Kleopatra Holst (V. Rajah 2113 Holst) als moeder en net als bij Macht was de moedersvader bij Kleopatra ook Landgraf 1937.97 Holst. Olga kreeg tussen 1922 en 1931 zeven dochters. Uit de nakomelingen van Olga (stam 766) zijn diverse goedgekeurde hengsten voortgekomen waarvan Ramiro 1745.65 Holst (V. Raimond Holst), Fähnrich 3667.50 Holst (V. Fanatiker Holst) en Heinzelman 2874.31 Holst (V. Heintze Holst) de bekendste zijn.

Wahnfried bracht in Holstein zes goedgekeurde hengsten.

2.1.2.1. Cyrus 2362.11 Holst

De moeder van Cyrus Holst (V. Wahnfried Holst) is de Ethelbert 1197.74 Holst dochter Venedig Holst. Met het Ethelbertbloed van vader Wahnfried erbij voert Cyrus 37,5 % Ethelbert bloed. Voor de fokkerij is Cyrus van beperkte betekenis geweest.

2.1.2.2. Diego 2410.12 Holst

Evenals zijn halfbroer Cyrus 2362.11 Holst (V. Wahnfried Holst) voert de zwarte Diego Holst (V. Wahnfried Holst) zowel via zijn vader als zijn moeder het begin 1900 veel gevraagde Ethelbert 1197.74 bloed. In totaal loopt dat op tot 18,75 %. Zijn moeder is de donkerbruine Holsteiner merrie Attacke die voortkomt uit een paring van Cicero 1608.89 Holst en de Hager 1551.87 Holst dochter Unitat Holst.

Van Diego is in Zwitserland de zoon Iwan goedgekeurd.

2.1.2.2.1. Iwan CH

Iwan CH (V. Diego Holst) heeft de in Zwitserland geregistreerde merre Grisette 189 GG als moeder. Hij bracht in Zwitserland de hengsten Jupiter I CH en Jupiter II CH.

2.1.2.2.1.1. Jupiter I CH

Jupiter I CH (V. Iwan CH) is ingeteeld op Wahnfried 2238.07 Holst omdat zijn moeder Fanny CH via haar vader Jura 2511.17 Holst een kleindochter was van Wahnfried. Van Jupiter I is zoon Janos CH (1940) in Zwitserland goedgekeurd.

2.1.2.2.1.1.1. Janos CH (1940)

De bruine hengst Janos CH (V. Jupiter I CH) komt uit de merrie Dora 283 NW CH. Van zijn prestaties in de fokkerij is weinig bekend.

2.1.2.2.1.2. Jupiter II CH

Jupiter II CH (V. Iwan CH) is een volle broer van Jupiter I CH en daarmee is hij ook ingeteeld op de Holsteiner Wahnfried 2238.07 Holst. Een dochter van Jupiter II, Alba 308 NW CH heeft de bruine hengst Olymp CH (1944, V. Omega Holst) gebracht.

2.1.2.3. Freischutz 2445.14 Holst

De zwarte hengst Freischutz Holst (V. Wahnfried Holst) heeft net als Diego 2410.12 Holst een bloedopbouw van Wahnfried 2238.07 Holst x Cicero 1608.89 Holst. De Cicerodochter waar het hier om gaat is de merrie Carola 8112.00 Holst.

Freischutz is via zijn dochters Suse 15182.18 Holst en Seemacht 15186 Holst grootvader van respectievelijk de hengsten Meisterschütz 2783.24 Holst (V. Meisterschuβ Holst) en Heger 3116.37 Holst (V. Heino Holst).

2.1.2.4. Jura 2511.17 Holst

Jura Holst (V. Wahnfried Holst) heeft de merrie Kokette 8877 Holst (V. Wildfang Holst) als moeder. Van de nakomelingen van de donkerbruine Jura is de merrie Fanny bekend; zij is de moeder van de in Zwitserland goedgekeurde hengsten Jupiter I en Jupiter II (zie 2.1.2.2.1.1. en 2.1.2.2.1.2.).

.1.2.5. Kilian 2550.18 Holst

De vos Kilian Holst (V. Wahnfried Holst) heeft de merrie Lemberg 12101.12 Holst als moeder. Zij is een dochter van de hengst Volmacht 2225.06 Holst (V. Landgraf Holst) en de merrie Uberfahrt 5547.91 Holst (V. Rubens Old).

Voor de fokkerij is Kilian niet van grote betekenis geweest.

2.1.2.6. Krieger 2574.18 Holst

Krieger Holst (V. Wahnfried Holst) is een vos met een stokmaat van 162 cm. Hij heeft de merrie Leopoldine 12109.12 Holst als moeder. Zij is van de hengst Vollmacht 2225.06 Holst en daarmee is Krieger nauw verwant aan Kilian 2550 Holst (zie 2.1.2.5.). Aan de merrielijn van Leopoldine hebben verder de hengsten Cicero 1608.89 Holst, Adonis 1497.86 Holst en Matador 1195.74 Holst bijgedragen.
Leopoldine is ook de moeder van de hengst Nordhäuser 2699.21 Holst (V. Elegant Holst), die in Holstein 23 goedgekeurde zonen bracht.

Kriegers dochter Ida 2242.32 Holst is de moeder van de in Holstein gekeurde hengst Kolmar 3105.37 Holst (V. Kohinor ox). Kolmar bracht de merrie Eva en die gaf uit een paring met de Engelse volbloed Manometer xx de in Nederland gekeurde hengst Markies 1506.63 NWP. Krieger leverde verder aan het Holsteins stamboek vier goedgekeurde zonen.

2.1.2.6.1. Opal 2752.22 Holst

Opal Holst (V. Krieger Holst) komt uit de merrie Karlsruhe 8957.09 Holst (V. Oberjäger Holst) en zijn moedersmoeder is Vergissmichnicht 5635.97 Holst (V. Grenadier Holst). Opal is donkerbruin en heeft een stokmaat van 162 cm.
Voor de fokkerij heeft Opal weinig betekenis gehad.

2.1.2.6.2. Ordonanz 2760.22 Holst

De vos Ordonanz (V. Krieger Holst) heeft de Weidmann-dochter Rente 15059,17 Holst als moeder. Haar moeder is Dalwine 8300.05 Holst (V. Leichtfuβ Holst). Ordonanz heeft drie dochters gekregen die moeder of grootmoeder van een goedgekeurde Holsteiner hengst zijn geworden. Het betreft de hengsten Dietwart 3199.39 Holst (V. Diether Holst), Marco 3555.45 Holst (V. Makler I Holst) en Kadett 3686.51 Holst (V. Kalif Holst).

2.1.2.6.3. Peter 2774.23 Holst

Peter Holst (V. Krieger Holst) is een voshengst uit de merrie Republik 15060.17 Holst. Zij is een dochter van de hengst Cornelius 2359.11 Holst (V. Mohikaner Holst) en de merrie Leuthen 2121.11 Holst (V. Weidman Holst).

Peter is de vader van de goedgekeurde hengst Pionier 2856.30 Holst.

Een andere nakomeling van Peter is de merrie Ernste 678.46 Holst. Zij heeft de Norddeich 2823.27 Holst nakomeling Procedur 26788.33 Holst als moeder. Ernste is de moeder van de door het (toen nog ) WPN goedgekeurde hengst Important 7.67 Stb (V. Thuswin xx) en komt daarmee ook voor in de afstamming van Niagara 143.72 Stb, Poortvliet 1128 vb ’74, Stereo 278.76 Stb, Montecristo 94.6931 Stb en Silverstone Z 5250.99 Stb.

2.1.2.6.3.1. Pionier 2856.30 Holst

Pionier Holst (V. Peter Holst) is een bruine hengst die voortkomt uit de Holsteinse stam 69. De moeder van Pionier is de Tobias dochter Mamsell 12286.13 Holst. Moedersmoeder is Sexta (1896, V. Champion Holst). In de fokkerij heeft Pionier weinig gebracht.

2.1.2.6.4. Krimmer 2994.34 Holst

De hengst Krimmer Holst (V. Krieger Holst) is zoals de meeste nakomelingen van Krieger een vos. Hij heeft een stokmaat van 165 cm. Zijn moeder is de Artillerist 2312.09 Holst dochter Janga 28622.23 Holst, die geboren is uit de merrie Obristin 12680 Holst (V. Zieten Holst). Krimmer heeft weinig invloed gehad op de fokkerij.

2.1.3. Zauberer 226.083 Holst

De Rübezahl 2109 Holst zoon Zauberer Holst is een schimmel met een stokmaat van 164 cm. Hij komt uit een moederlijn waar door de inbreng van Kuheilan el Ajuz ox een vleug Arabisch bloed in zit. Zijn moeder is Irene 1536 Holst (1890, V. Chaos Holst) en moedersmoeder is Acer 1013 Holst (1879, V. Brillant Holst).

De Zauberer dochters Pracht, Protektion, Ozon en Resel hebben de status van moeder van een goedgekeurde hengst bereikt.

Dochter Pracht 12777.16 Holst (MV. Kurt Holst) bracht de succesvolle Mackensen 2654.20 Holst. Deze zoon van Elegant 2421.13 Holst heeft zelf meer dan 10 goedgekeurde zonen gebracht, waaronder de invloedrijke Makler I 2840.29 Holst.

Een tweede goedgekeurde zoon van Pracht is de hengst Naseweis 2710.21 Holst, maar die heeft in de fokkerij geen rol gespeeld.

Dochter Protektion 12789.16 Holst (MV. Landgraf Holst) is de moeder van Elmshorn 2795.25 Holst, die o.a. voorkomt in de pedigrees van Normann 1101.49 Sgldt, Heidelberg 3360.66 Sprt en Porter 1468.59 NWP.

Dochter Ozon 13745.17 Holst (MV Leichtfuβ Holst) bracht twee gekeurde hengsten: van Jucker 2520.17 Holst de goedgekeurde zoon Nordwest 2708.21 Holst en van Korl 2566.18 Holst de goedgekeurde hengst Kornett 2834.28 Holst.

Dochter Resel Holst (1917, MV Vollmacht Holst) heeft de voshengst Sieger op de wereld gezet. Hij is van Nordhäuser 2699 Holst en heeft weinig invloed in de fokkerij gehad.

2.1.4. Alarich 2303.09 Holst

Alarich Holst (V. Rübezahl Holst) heeft evenals zijn vader de schimmelkleur. Zijn moeder is de Lord 1933 Holst dochter Amanda 6410.04 Holst en moedersmoeder is Nixe 1734.94 Holst, die Strünsee 1280.77 Holst als vader heeft. Nixe is ook de moeder van de hengst Senator 2149.01 Holst.

Alarich heeft met de hengst Kampe 2582 Holst een goedgekeurde zoon gebracht.

2.1.4.1. Kampe 2582.17 Holst

Kampe Holst (V. Alarich Holst) is een grote schimmelhengst met een stokmaat van 169 cm. Zijn moeder is Feka 9457.11 Holst, die voortkwam uit een paring van de merrie Zeitmessung 9059.05 Holst (V. Lohengrin Holst) met de hengst Rudolf 2115.02 Holst (V. Falb Holst).

Kampe is zonder veel succes als hengst gestationeerd op het Holsteinse Landgestüt Traventhal.

2.2. Racker 2111.02 Holst

Racker Holst (V. Amurath II ox Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 167 cm uit de merie Ludmilla 1650 Holst (1892, V. Adjudant Holst). In de moederlijn komen verder de merries Bellona Holst (1892, V. Voltigeur Holst) en Liesch Holst ( 1861, V. Alex Holst) voor. Racker bracht met Veteran 2224.06 Holst, Wildfang 2247.07 Holst en Baldur 2340.10 Holst drie in Holstein goedgekeurde zonen.

Van zijn dochters moet Eleonore 10083.10 Holst worden genoemd. Deze in 1910 geboren merrie (MV. Partner 2081.01 Holst) bracht twee goedgekeurde hengsten. Van haar neef Valentin 2230.06 Holst bracht zij Gotz 2474.15 Holst en van de Tobias-zoon Albrecht 2311.09 Holst werd haar zoon Lorenz 2622.19 Holst goedgekeurd. Lorenz is de vader van Lorenzo I 2852.30 Holst o.a. die voorkomt in de pedigrees van Rigoletto 1482.60 NWP en Wagner 1507.63 NWP.

2.2.1. Veteran 2224.06 Holst

De moederlijn van de bruine Veteran Holst (V. Racker Holst) is vermoedelijk vooral opgebouwd uit Cleveland Bay- en Engels volbloed. Een bloedopbouw die aan het einde van de 19e eeuw als heel modern gold. Moeder Sennerin 5334.90 Holst was een schimmel met een stokmaat van 160 cm. Zij had de in Hannover goedgekeurde Cleveland Bayhengst Champion 1122.72 Holst als vader en over haar moeder is weinig bekend. Sommige bronnen zeggen dat de moeder een driekwart Engels volbloed was en andere bronnen spreken over Cleveland Bay bloed of over een onbekende afstamming. Veteran heeft enkele redelijke fokmerries gegeven.

2.2.2. Wildfang 2247.07 Holst

Wildfang Holst (V. Racker Holst) is een 160 cm grote, bruine hengst. Moeder Rippe 5249 Holst (1891, V. Ethelbert Holst) voert ruim 35% Engels volbloed, die er aan bijdragen dat Wildfang een bloedopbouw heeft van 25% Arabisch-Shagyabloed en 19% Engels volbloed.

Wildfang heeft met 14 goedgekeurde zonen en enkele goede fokmerries fors bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van de Holsteinse fokkerij. De goedgekeurde zonen zijn Dietmar 2398.12 Holst, Erwin 2416.13 Holst, Ehler 2425.13 Holst, Flibustier 2439.14 Holst, Föhn 2453.14 Holst, Fischer 2466.14 Holst, Goltz 2472.15 Holst, Hofer 2491.16 Holst, Imperator 2514.16 Holst, Kavalier 2558.16 Holst, Kadett 2557.18 Holst, Kurfürst 2636.18 Holst, Mustang 2680.20 Holst en Page 2773.23 Holst.

Van de dochters van Wildfang moeten Oletta Holst en Omlette Holst worden genoemd.

De in 1917 uit stam 253 geboren bruine merrie Oletta 13690 Holst heeft een stokmaat van 165 cm. Zowel via vaders- als via moeders kant komt in Oletta het bloed van Ethelbert 1197 Holst bij elkaar, waardoor ze 28,1 % Ethelbert bloed voert. Haar moeder is Flinte 6803.00 Holst (V. Lord Holst) en haar grootmoeder is de Ali 1661 Holst-dochter Scheibe 1953 Holst.

Een dochter van Oletta is Violetta 24472.23 Holst (V. Heinz Holst), die op haar beurt Hilgunde 30318.33 Holst (V. First 2451 Holst) bracht. Hilgunde is de moeder van de goedgekeurde hengst Lopshorn 3106.37 Holst (V. Loretto Holst). Lopshorn is de grootvader van de beroemde merrie Heureka 76603.60 Han (V. Ganeff Holst) en van de in Nederland goedgekeurde hengst Polaris 1469.59 NWP.

Dochter Omlette 13748 Holst is in 1917 geboren. Zij komt uit stam 115a en heeft de merrie Hildegard 6996.11 Holst (V. Kürassier Holst) als moeder. Grootmoeder is Rispe 1889 Holst (1895, V. Adjutant Holst).

Omlette is de moeder van de stempelhengst Heintze 2790.25 Holst (V. Heinz), die via verschillende zonen, waaronder Heinitz 2875 Holst, Heimburg 3008 Holst en Heidekrug 3230 Holst, grote invloed heeft gehad op de paardenfokkerij in Holstein en daarbuiten. Goedgekeurde hengsten met Heintzebloed in Nederland zijn onder andere Amor 1296.59 Sgldt, Cadet 428.61 Sprt, Kommandeur 22.69 Stb en Ronald 318.70 Stb.

Verder heeft Wildfang diverse dochters gegeven die moeder of grootmoeder van goedgekeurde hengsten zijn geworden maar geen van hen hebben zoveel invloed gehad als Oletta en Omlette.

2.2.2.1. Dietmar 2398.12 Holst

Dietmar Holst (V. Wildfang Holst) is een bruine hengst die de Reeder 2130.01 Holst (V. Lord Holst) dochter Fidelitas 6806.07 Holst als moeder heeft. Moedersmoeder is de merrie Schimmel 3984 Holst (1891, V. Chaos Holst). Dietmar heeft de goedgekeurde zoon Käfer 2570.17 Holst gebracht en is een volle broer van de hengst Hofer 2491.16 Holst (zie 2.2.2.8.).

Dietmar leverde met Oker Holst en Pleisse Holst twee dochters die moeder zijn geworden van een goedgekeurde hengst.

Dochter Oker 13730 Holst is een 165 cm grote, bruine merrie die in 1917 is geboren uit de bruine merrie Iser 13110.12 Holst. Oker heeft na een paring met First 2451.14 Holst in 1924 de goedgekeurde hengst Firn 2781 Holst gegeven, die enkele aardige fokmerries heeft gebracht.

Dochter Pleisse 1381 Holst is een dochter van de merrie Elbe 13810.03 Holst (V. Kurassier Holst). Pleisse is de moeder van de goedgekeurde hengst Firlefanz 2889.32 Holst (V. First 2451.14 Holst). Firlefanz is de vader van de hengst Firmian 3065.36 Holst, maar vooral ook van de merrie Narbonne 229403.36 Holst, die aan de basis staat van Stamm 18b1: een moederlijn waaruit o.a. de goedgekeurde hengsten Farn 3784.59 Holst / 1467.59 NWP en Ronald 4030.70 Holst/318.70 Stb voort zijn gekomen.

2.2.2.1.1. Käfer 2570.17 Holst

Käfer Holst (V. Dietmar Holst) heeft de 163 cm grote, bruine merrie Excellenz 6767.07 Holst als moeder. Zij is van de hengst Omar 2044.00 Holst (V. Landgard Holst) uit de merrie Victoria 6208.01 Holst (V. Lord Holst).
In de fokkerij heeft Käfer niet veel achter gelaten.

2.2.2.2. Erwin 2416.13 Holst

De bruine Erwin Holst (V. Wildfang Holst) heeft de Ali 1661 Holst dochter Weibchen (1902) als moeder. Moedersmoeder is Rieke (1890, V. Chaos Holst). In de fokkerij staat Erwin te boek als moedersvader van de hengst Mainberg 2992.34 Holst (V. Meiler Holst), maar daarnaast heeft hij weinig invloed gehad op de fokkerij.

2.2.2.3. Ehler 2425.13 Holst

Ehler Holst (V. Wildfang Holst) is een bruine hengst die voortkomt uit de Holsteiner stam 901. Zijn moeder is Renate (1897), die afstamt van de hengst Ali 1661 Holst (1890, V. Adjutant Holst) en de merrie Gartenlaube (1888, V. Matador Holst).

Ehler is de vader van de goedgekeurde hengst Jungling 2517.17 Holst maar heeft verder geen groot stempel op de fokkerij kunnen drukken.

2.2.2.3.1. Jungling 2517.17 Holst

Jungling Holst (V. Ehler 2425 Holst) is een bruine hengst uit de Holsteinse stam 1150. Zijn moeder is Grisette 10445.12 Holst (V. Zedlitz 2268 Holst) en tweede moeder is Runde 2849 (1898, V. Consul 1278 Holst).
Als fokhengst heeft Jungling geen indruk gemaakt.

2.2.2.4. Flibustier 2439.14 Holst

Egilla, die uit stam 318a2 komt, is de moeder van Flibustier Holst (V. Wildfang Holst). Haar vader is Simon 2140.03 Holst en haar moeder is Adele 5880.02 Holst, die een dochter is van de hengst Falb 760 Holst (1892).

Flibustier heeft één dochter gebracht die van groot belang is geweest voor de Holsteinse fokkerij en dat is de merrie NN 10050 Holst. Via haar dochter Kiste 30658.28 Holst (V. Friedland Holst), kleindochter Priamel 43814.39 Holst (V. Nordlicht Holst) en achterkleindochter Hyazinthe 61344.49 Holst (V. Lorentin Holst) wordt uitgekomen bij de merrie Tabelle 2921.59 Holst (V. Heissporn Holst). Zij is de moeder van de in Holstein goedgekeurde hengsten Congress (1966, V. Consul) en de broers Calypso I t/m V (1973, 1974, 1977, 1978 en 1979, V. Cor de la Bryère). Van deze hengsten zijn vooral Calypso I 6034.73 Holst en in mindere mate Calypso II 6105.74 Holst succesvol geweest in de fokkerij.

De genoemde merrie Hyazinthe 61344.49 is ook de moedersmoeder van het internationale dressuurpaard Granat (1965, V. Consul 3801.60 Holst), waarmee de Zwitserse Christine Stückelberger in 1975 in Kiëv Europees kampioen werd, daarna in 1976 in Montréal de Olympische titel won, in 1977 in St. Gallen opnieuw Europees kampioen werd en in 1978 in Goodwood het wereldkampioenschap won. Ook de alternatieve Olympische Spelen in 1980 werden gewonnen.

2.2.2.5. Föhn 2453.14 Holst

De bruine Föhn Holst (V. Wildfang Holst) heeft de eveneens bruine Flora 6813.09 Holst als moeder. Haar vader is Uranus 2203.05 Holst (V. Orkan Holst) en haar moeder is Duela 8301.04 Holst (V. Laudon Holst). Duela heeft naast Flora ook de merrie Lupine 12122.11 Holst (V. Tell Holst) gegeven, die de moedersmoeder is van de hengsten Neisse 2869.31 Holst (V. Neidhard Holst), Mahdi I 2981.34 Holst (V. Makler I Holst) en Mahdi II 3024.35 Holst (V. Makler I Holst).

Mahdi I komt onder andere voor in de pedigrees van Farn 1467.59 NWP, Ronald 318.70 Stb, en Burggraaf 83.7742 Stb en Mahdi II is een voorouder van Saluut 265.76 Stb.
Föhn heeft met Marschall 2660.20 Holst één goedgekeurde zoon gebracht.

2.2.2.5.1. Marschall 2660.20 Holst

Van Föhn 2453.14 Holst is één zoon goedgekeurd, nl. Marschall 2660.20 Holst. Deze bruine hengst heeft als moeder de Falb 1760 Holst-dochter Mutter 14119.15 Holst. Zij komt uit stam 750. Haar moeder is de merrie Zucht 4814 Holst (1896, V. Young Ethelbert Holst).

2.2.2.6. Fischer 2466.14 Holst

Fischer Holst (V. Wildfang Holst) is een bruine hengst die de merrie Dattel 6659.07 Holst als moeder heeft. Dattel is een dochter van de hengst Nerv 2008 Holst (1899, V. Achill Holst). Haar moeder is Unterlage 6406.00 Holst (V. Komet Holst). Als fokhengst heeft Fischer geen indruk gemaakt.

2.2.2.7. Goltz 2472.15 Holst

Net als de meeste van zijn halfbroers is Goltz Holst (V. Wildfang Holst) een bruine hengst. Hij is ingeteeld op Ethelbert 1197.74 Holst en voert, gerekend over 6 generaties, 26,6 % Ethelbert-bloed. Zijn moeder is Hofburg 13003.11 Holst (V. Nansen Holst) en moedersmoeder is de Lord 1933 Holst-dochter Amanda 6410.04 Holst. De moeder van Amanda is de merrie Nixe 1734 Holst, die tevens de moeder is van de in Holstein goedgekeurde hengst Senator 2149.01 Holst (V. Achill Holst).
In de fokkerij heeft Goltz enkele fokmerries gebracht.

2.2.2.8. Hofer 2491.16 Holst

De bruine hengst Hofer Holst (V. Wildfang Holst) is een volle broer van Dietmar 2398 Holst (zie 2.2.2.1.). Met Nagel 2707.21 Holst heeft Hofer een goedgekeurde hengst gebracht. Verder heeft Hofer drie merries gebracht die van belang zijn geweest voor de Holsteinse fokkerij.

Dochter Niobe 7092 Holst komt uit stam 18b2 en heeft vermoedelijk Orange 12644.15 Holst (V. Zieten Holst) als moeder. Tweede moeder is Anita 4884.92 Holst (Modell Holst). Niobe staat te boek als de moeder van de hengst Neiding 2915.33 Holst (V. Neidhard Holst).

Dochter Wackere 15848.22 Holst heeft de Landgraf 1937 Holst dochter Tuchtige 15315.02 Holst als moeder. Wachere is de overgrootmoeder van de belangrijke Holsteinse hengst Fanatiker 3219.40 Holst (V. Fanal Holst). Het bloed van Fanatiker is in Nederland te vinden in nakomelingen van Farn 1467.59 NWP, Ramiro 294.65 Stb en Ahorn 92.0009 Stb.

Dochter Marie 17431.29 Holst (MV. Tobias Holst) bracht de hengst Ocker 2985.34 Holst (V. Oktant Holst), die in de fokkerij geen grote indruk heeft gemaakt.

2.2.2.8.1. Nagel 2707.21 Holst

Nagel Holst (V. Hofer Holst) is geboren uit de merrie Roberta 12961.16 Holst (V. Schiller Holst) en de moeder van Roberta is Dorette 6629.03 Holst (V. Lord Holst).
In de fokkerij heeft Nagel weinig gebracht.

2.2.2.9. Imperator 2514.16 Holst

Imperator Holst (V. Wildfang Holst) is een donkerbruine hengst die voortkomt uit de Holsteinse stam 318a1. Zijn moeder is de merrie Veilchen 6172.01 Holst en haar vader is Achill 1265 Holst (1877), die één van de grondleggers is van de Holsteinse fokkerij. De moeder van Veilchen is Schlehe 1916 Holst (1896, V. Diogenes Holst).

Imperator’s dochter Rolle 22163.21 Holst (MV. Pollux 2066 Holst) is de grootmoeder van de hengst Faust 3432.44 Holst (V. Fanatiker Holst). Verder heeft Imperator niet veel bijgedragen aan de Holsteinse fokkerij.

2.2.2.10. Kavalier 2558.16 Holst

De bruine hengst Kavalier Holst (V. Wildfang Holst) heeft de 162 cm grote Imme 13059.12 Holst (V. Zentaur Holst) als moeder. Behalve Kavalier bracht Imme ook de merrie Termite 24293 Holst (V. Genever Holst), die de grootmoeder is van de hengst Heidebrand 3050.36 Holst (V. Heintze Holst). De moeder van Imme is Schwalbe (1942, V. Milon Holst). Kavalier heeft als fokhengst geen grote indruk achter gelaten.

2.2.2.11 Kadett 2257.18 Holst

De moeder van de bruine Kadett Holst (V. Wildfang Holst) is Irma 13079.12 Holst (V. Kürassier Holst). Deze merrie uit de Holsteinse stam 109 heeft Cordelia 6564.06 Holst (V. Nerv Holst) als moeder.
Voor de fokkerij heeft Kadett geen betekenis gehad.

2.2.2.12 Kurfürst 2636.18 Holst

Kurfürst Holst is één van de weinge nakomelingen van Wildfang 2247 Holst die de voskleur heeft. Hij is via zijn moeder Diana 6627, die een dochter is van Rübezahl 2109 Holst (zie 2.1.) ingeteeld op Amurath ShA 1981 Holst. Een andere nakomeling van Diana is de merrie Sidonie 24139.20 Holst (V. First Holst), die de grootmoeder is van de goedgekeurde hengsten Oktett 2888.32 Holst (V. Oktant Holst) en Falkner 3175.30 Holst (V. Falkenstein Holst). Kurfürst’s grootmoeder is de 160 cm grote, zwarte Sidonia 1945 Holst (1898, V. Falb Holst). Haar moeder en grootmoeder stammen af van respectievelijk Chaos 1263 Holst en Blitz 115 Holst.

Als fokhengst heeft Kurfürst de merrie Gratia 16636 Holst gebracht, die de moeder is van de goedgekeurde hengst Eckhard 2883.29 Holst (V. Elmshorn Holst).

2.2.2.13 Mustang 2680.20 Holst

Mustang Holst (V. Wildfang Holst) is een 166 cm grote, bruine hengst. Zijn moeder Doris 6652.07 Holst (V. Plato Holst) behoort tot de Holsteinse stam 160 en heeft de Hausherr 1815 Holst-dochter Thebis 6035 Holst (1899) als moeder.

Via zijn dochter Gerdi 30183 Holst is Mustang de grootvader van de hengst Michael 3147.38 Holst (V. Mirza Holst).

2.2.2.14 Page 2773.23 Holst

De bruine, 166 cm grote Page Holst (V. Wildfang Holst) komt uit stam 277. Zijn moeder is Minette 13439.15 Holst (V. Bronsart Holst) en zijn grootmoeder is Ibara 13100.09 Holst (V. Lord Holst).
In de fokkerij heeft Page weinig gepresteerd.

2.2.3. Baldur 2340.10 Holst

Baldur Holst is een bruine zoon van Racker 2111 Holst uit de merrie Toga. Zij is van de Midas zoon Julius 1388 Holst uit de merrie Goldkrone (1889, V. Carolus Holst). Balder heeft met zijn zoon Gefreiter 2473.15 Holst een goedgekeurde zoon geregistreerd gekregen.

2.2.3.1. Gefreiter 2473.15 Holst

Moeder van de hengst Gefreiter Holst (V. Baldur Holst) is Anekdote 6386.00 Holst. Zij heeft Falb 1760 Holst als vader en haar moeder is Rotkäppchen 5272 Holst.
De tweede moeder van Anekdote is Irma 636 Holst (1878, V. Wilibald Holst). Van Anekdote is niet alleen haar zoon Gefreiter goedgekeurd maar ook haar zoon Zwingli 2262.08 Holst (V. Nerv Holst).
Van de nakomelingen van Gefreiter is dochter Orakel 14650 Holst de bekendste omdat ze de moeder is van de hengst Fachmann Holst (1932, V. Farmer Holst).

2.3. Amoroso 312.03 Hann

Amoroso Hann is een schimmelzoon van Amurath II ShA 1981 Holst met een stokmaat van 158 cm. De moeder van Amoroso is de Hannoveraanse merrie Kirschfliege 1268 Hann (1891). Zij is van de Engels volbloedhengst Kingdom xx ( V. Kingcraft xx), die in 1879 in Engeland is geboren en van1883 – 1889 als voornaamste hengst op het Hauptgestüt Trakehnen heeft gestaan en vervolgens van 1890 tot 1899 als “Landbeschäler” in Celle actief is geweest. In 1890 heeft hij op de Brandenburger staatsstoeterij in Mariënwert gestaan en daarna is hij verkocht. De moeder van Kirschfliege is een dochter van de Celle-hengst Bonus (1868, V. Norfolk Meckl).
Amoroso heeft als hengst enkele goede fokmerries gebracht.

2.4. Amur 329.03 Hann

De schimmel Amur (V. Amurath II ShA 1981 Holst) heeft een stokmaat van 167 cm. Zijn moeder is Kilimare 5333 Holst (1896, V. King Hann). Kilimare is niet alleen de moeder van Amur maar ook van de goedgekeurde hengsten Aladar 61.02 Hann (V. Aland Hann), Armin 413.0 Hann (V. Amurath II 1981 Holst), Sportkönig 2740.09 Hann (V. Sport) en Fakir 907.11 Hann (V. Faun Berl-Brandenb). Van deze hengsten is Armin (zie 2.8.) een volle broer van Amur.
De grootmoeder van Amur is Mauerblume 1801717 Hann (1881, V. Master Willie xx).

Van de nakomelingen van Amur zijn de zonen Amu en Amsinck als hengst goedgekeurd voor de fokkerij.

2.4.1. Amu Meckl (1916)

Amu Meckl (V. Amur 329 Han) is een zwartbruine hengst uit de Hannoveraner merrie Dongola. Zij is van de Hannoveraanse hengst Don Juan.
Amu is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. Van zijn resultaten in de fokkerij zijn geen gegevens bekend.

2.4.2. Amsinck 318.17 Hann

De schimmel Amsinck Hann (V. Amur Hann) heeft een stokmaat van 163 cm. Zijn moeder is Febronia 1651.13 Hann (V. Flingarth Hann) en zijn grootmoeder is een dochter van de Engels volbloed Devil’s Own xx (1887, V. Robert the Devil xx).

Amsinck heeft met zijn in 1935 geboren dochter Amsel 27396 Hann (MV. Flamberg Hann) een goede fokmerrie geleverd, die de grootmoeder is van de maar 156 cm grote Pik As xx dochter Platina 65134.60 Hann. Platina is o.a. de moeder van de internationale springpaarden Galipolis (1968, V. Gotthard Hann; ruiter Gerd Wildfang), Golden Gate (1969, V. Gotthard; ruiter Otto Becker) en Queensway Big Q (1970, V. Gotthard Hann; ruiter David Broome).

2.5. Tizian 2158.04 Holst

Tizian (V. Amurath II ShA 1981.86 Holst) komt uit de Holsteinse stam 318d1. Hij heeft de schimmelkleur van zijn vader geërfd en heeft een stokmaat van 162 cm. Zijn moeder is Lina 1604 Holst (1892, V. Achil Holst) en Bertha 1129 Holst (1883, V. Fritz Holst) is de grootmoeder.

Moeder Lina heeft naast Tizian ook de goedgekeurde hengst Dragoner 2401.12 Holst (V. Cicero Holst) en de merrie Zulaika 6353.03 Holst (V. Lord Holst) gebracht. Tot de nafok van Zulaika hoort in de vierde generatie onder andere de merrie Raute H 132 Holst (V. Loretto Holst) die de moeder is van de in Nederland goedgekeurde hengst Normann 1101.49 Sgldt (V. Heidelberg Holst).

Tizian heeft eerst in Holstein gedekt maar is later in eigendom gekomen van het Verband Lippischer Pferdezucht, dat hem van 1920 tot 1928 op de uit 1706 daterende Sennerstoeterij in Lopshorn bij Detmold (Nordrhein-Westfalen) ter dekking stelde. Volgens de Nederlandse Shagya-arabieren liefhebber en kenner Karel de Lange was het de bedoeling dat de robuuste Tizian de Senner paarden weer meer robuustheid zou geven omdat die door een te grote inzet van Engelse volbloed verloren dreigde te gaan. Zijn zoon Bullo won in 1927 in Berlijn een puissance wedstrijd over 1.95m.
De nakomelingen die Tizian daar kreeg zijn ingeschreven in het nog altijd actieve Sennerstamboek.

Samen met de hengst Racker Holst (zie hfdst. 2.2.) behoorde Tizian in Holstein tot de beste zonen van Amurath 1896 ShA.
Van zijn nakomelingen heeft de schimmelmerrie Hertha 10555.13 Holst (MV. Lohengrin Holst) de meeste invloed op de fokkerij gehad. Zij is de moeder van de gekeurde hengst Markstein 2691.19 Holst (V. Darwin Holst). Tot de derde generatie van haar nazaten behoren de hengsten Fridolin 2876.31 Holst (V. Friedland Holst), Nordnordwest 3046.32 Holst (V. Nordhäuser Holst), Norweger 2984.34 Holst (V. Nordhäuser Holst) en Mahlstein 3315.41 Holst (V. Mahdi II Holst) .

2.6. Tell 2160.04 Holst

De bruine, 168 cm grote Tell Holst (V. Amurath II ShA 1981.86 Holst) heeft de merrie Thekla 5408 Holst (1897, V. Falb Holst) als moeder. De moeder van Thekla is Fregatte 317 Holst (1885, V. Ethelbert Holst).

Fregatte is een zeer vooraanstaande Holsteinse merrie, die, behalve dat ze Thekla bracht, ook nog het leven schonk aan de goedgekeurde hengsten Cicero 1608 Holst (1889, V. Julius Holst), Erlkönig (1891, V. Adler Holst), Nansen 2003 Holst (1899, V. Falb Holst), Pollux 2066 Holst (2001, V. Falb Holst) en Rotbart 2114 Holst (1902, V. Falb Holst). Van deze hengsten zijn de genen van Cicero 1608 Holst wijd verspreid in Nederland via zijn achterkleinzoon Domburg 13.16 GPS. De hengst Rotbart 2114 Holst komt voor in de pedigree van de in Nederland goedgekeurde hengst Normann 1101.49 Sgldt.

Tell is een volle broer van Rübezahl 2109.02 Holst (zie 2.1) en Wallenstein 2251.09 Holst (zie 2.9).
Zijn zonen Bajazzo (zie 2.6.1.) en Caruso (zie 2.6.2.) zijn in Holstein goedgekeurd als fokhengst en van zijn dochters hebben Derby 9356.07 Holst, Lupine 12122.11 Holst en Gardine 10416.12 Holst het meest bijgedragen aan de fokkerij.

Dochter Derby 9356.07 Holst is van de Meister-dochter Bella 5972.03 Holst en is de moeder van de goedgekeurde hengst Dierk 2399.12 Holst (V. Rafaël Holst)

Dochter Lupine 12122.11 Holst heeft als moeder Duela 8301.04 Holst, een dochter van de hengst Laudon 1955 Holst (1897, V. Leonidas Holst). Lupine leverde in 1921 van de hengst Weidmann 2249 Holst de merrie Virago 15737 Holst en die is de moeder van de hengst Lorbeerblatt 3009.35 Holst (V. Lorbeer Holst).

Twee jaar later (1923) schonk Lupine het leven aan de merrie Zunge 15932 Holst. De vader van Zunge is Krieger 2574.18 Holst en Zunge bracht drie gekeurde zonen, namelijk van de hengst Neidhard 2869.21 Holst de hengst Neisse 2869.31 Holst en van de hengst Makler I de broers Mahdi I 2981.3 Holst en Mahdi II 3024.35 Holst.

Dochter Gardine 10416.12 Holst heeft de merrie Zukunft 5792.00 Holst (V. Falb 1760.92 Holst) als moeder. Na een dekking door Albrecht 2311.09 Holst bracht Gardine de hengst Achill 2589.17 Holst.

2.6.1. Bajazzo 2335.10 Holst

De moeder van de donkerbruine Bajazzo Holst (V. Tell Holst) is Bella 5972.03 Holst. Zij heeft de hengst Meister 1967 Holst (1898) als vader en Toni 5406 Holst (1897), een dochter van Cicero 1608 Holst, als moeder. Opvallend in de bloedopbouw van Bajazzo is dat de moeder van Cicero, de suprieure Fregatte 317 Holst, via de moeder van Tell 2160 Holst ook overgrootmoeder van Bajazzo is.

Bella bracht naast Bajazzo ook de merrie Derby 9356 Holst (V. Tell Holst, zie 2.6) en zij is de moeder van de goedgekeurde hengst Dierk 2399.02 Holst (V. Rafaël Holst).
Als fokhengst heeft Bajazzo geen indruk achter gelaten.

2.6.2. Caruso 2376.11 Holst

Caruso Holst (V. Tell Holst) is een voshengst uit stam 271. Evenals bij Bajazzo 2335.10 Holst komt bij Caruso de bekende merrie Fregatte 317 Holst zowel via de vader als via de moeder voor in de pedigree. Caruso’s moeder is Abel 5953.02 Holst. Zij is van de hengst Leichtfuβ 1930 Holst (1897) en haar moeder is Traube 5428 Holst (1897). Abel is ook de moeder van de goedgekeurde hengst Goldlack 2478.15 Holst (V. Cornelius Holst) en van de merrie Uleika 15617.20 Holst (V. Cornelius Holst).

Uleika is de moeder van de gekeurde hengsten Lorbeerkranz 2878.31 Holst (V. Lorbeer Holst) en Diskus 2919.33 Holst (V. Diamant Holst) en grootmoeder van de hengsten Lichtschein 3566.45 Holst (V. Lichtblick Holst) en de in Zwitserland goedgekeurde Schalk CH (V. Schütz Holst).
Caruso heeft als fokhengst weinig gepresteerd.

2.7. Ungar 2205.05 Holst

De bruine Ungar Holst (V. Amurath II ShA Holst) heeft de Ali 1661 Holst dochter Parade 1871 Holst (1896) als moeder. Grootmoeder is de merrie Hulda 1476 Holst (1889, V. Chaos Holst). De merrielijn behoort tot stam 18a3.
In de fokkerij heeft Ungar enkele fokmerries achter gelaten.

2.8. Armin 413.05 Hann

De 164 cm grote schimmelhengst Armin Hann (V. Amurath II ShA Holst) uit de merrie Kilimare 5333 Holst (1896, V. King Holst), is een volle broer van Amur 329.03 Hann (zie 2.4.). Van zijn prestaties als fokhengst is weinig bekend.

2.9. Wallenstein 2251.07 Holst

Wallenstein Holst (V. Amurath II ShA Holst) is een volle broer van Rübezahl 2109.02 Holst (zie 2.1) en Tell 2160.04 Holst (zie 2.6.). Hij heeft de schimmelkleur en is met een stokmaat van 164 cm één cm groter dan zijn broer Rübezahl, maar duidelijk kleiner dan zijn broer Tell. Net als Rübezahl heeft Wallenstein een succesvolle fokkerijcarrièrre gehad.

Zijn zoon Nostiz (zie 2.9.1) is goedgekeurd als hengst en diverse dochters hebben goedgekeurde hengsten voortgebracht.

Kundry 8981.11 Holst

Dochter Kundry Holst (MV. Landgraf Holst) staat aan de basis van de moederlijn waaruit de hengst Maximus 3854.63 Holst (V. Manometer xx) is voortgekomen. Van zijn nafok zijn zijn zoon Moltke 3951.67 Holst en kleinzoon Capitol I 6154.75 Holst (V. Capitano Holst) het meest succesvol geweest.

Langemark 12157.12 Holst

Dochter Langemark Holst (MV. Ethelbert Holst) is een maar 159 cm grote schimmel. Zij is de moeder van de goedgekeurde hengst Kornett 2561.18 Holst (V. Zieten Holst), grootmoeder van de hengsten Nordstern 2923.33 Holst (V. Nordhäuser Holst) en Lorbeerreis 3054.36 Holst (V. Lorbeer Holst) en overgrootmoeder van de goedgekeurde broers Hermelin Holst (1942, V. Heimburg Holst) en Hetmann 3530.45 Holst (V. Heimburg Holst).

Lerche 12163.12 Holst

Dochter Lerche Holst (MV. Landgraf Holst) is de moeder van de hengst Nuntius 2711.21 Holst (V. Joseph Holst). Nuntius bracht de goedgekeurde hengsten Nurmi 2832.28 Holst, Nubier 2854.30 Holst en Nutria 3017.35 Holst. Nuntius 2711 Holst komt ook voor in de pedigree van de NWP-hengst Markies 1506.63 NWP (V. Manometer xx).

Minne 12342.12 Holst

Dochter Minne Holst (MV. Ethelbert Holst) is de betovergrootmoeder (4e moeder) van de in Nederland goedgekeurde hengst Cadet 428.61 Sprt (V. Anblick xx Holst).

Lore 13396.14 Holst

Dochter Lore Holst (MV. Ethelbert Holst) is de moeder van de hengst Meerkönig 2690.20 Holst (V. Friedland Holst), die voor de fokkerij niet van betekenis is geweest

Parma 12759.16 Holst

Dochter Parma Holst (MV. Meister Holst) heeft via haar dochter Habsburg 2349 Holst (V. Elmshorn Holst) invloed op de fokkerij gehad. Habsburg is de moeder van de hengst Lichtjager 3625.47 Holst (V. Lichtblick Holst). Ook komt ze via haar dochter Nachod 2603.36 Holst voor in de afstamming van de Holsteinse hengsten Heidelberg 3301.41 Holst (V. Heimburg Holst), Falkonett 3657.49 Holst (V. Falstaff Holst), Herwin 3770.58 Holst (V. Herrscher Holst) en Porter 1468.59 NWP (V. Polarfürst Trak). Van Heidelberg is in Nederland zijn zoon Normann 1101.49 Sgldt keur goedgekeurd, terwijl Porter jarenlang als hengst is gebruikt in Nederland en veel invloed heeft gehad op de Nederlandse rijpaardfokkerij.

Via een andere dochter van Habsburg, de merrie Resolute 2619 Holst (V. Fanal Holst) is Parma de overgrootmoeder van de hengsten Galgenstrick I 3541.45 Holst (V. Logarithmus Holst) en Galgenstrick II 3595.46 Holst (V. Logarithmus Holst).

Susanne 15126.18 Holst

Dochter Susanne Holst (MV. Tobias Holst) is de grootmoeder van de hengst Heilbutt 3354.42 Holst (V. Heinerle Holst), waarvan de zoon Herodes 3860.62 Holst is goedgekeurd in Zwitserland. Heilbutt komt ook voor in de pedigrees van de in Nederland goedgekeurde hengsten Ronald 318.70 Stb (V. Ramiro Stb) en Lagos 77.9692 Stb (V. Ladykiller xx)

Obelia 11819.22 Holst

Dochter Obelia Holst (MV. Veteran Holst) is ingeteeld op Amurath II ShA Holst en is de moeder van de hengst Notruf 3416.43 Holst (V. Nomade Holst). Notruf heeft slechst enkele merries achter gelaten.

Tulpe 22250.23 Holst

Dochter Tulpe Holst (MV. Landgraf Holst) is de grootmoeder is van de Holsteinse hengsten Magister 3201.39 Holst (V. Mahdi I Holst) en zijn volle broer Monarch 3316.41 Holst. Magister is in de fokkerij niet erg succesvol geweest. Monarch heeft de merrie Dorette 2696.45 Holst gebracht en die is o.a. de moeder van de hengsten Farn 1467.59 NWP (V. Fax I Holst) en Roman 3814.60 Holst (V. Ramzes x Holst).

Tulpe is ook de vierde moeder van Ladalco, die in 1978 met Helmut Rethemeier de individuele bronzen medaille won bij het wereldkampioenschap military in Lexington (VS).

2.9.1 Nostiz 2716.21 Holst

Nostiz Hol (V. Wallenstein Holst) is een 164 cm grote schimmel hengst. Zijn moeder is Haerte 11317.16 Holst (V. Landgraf Holst) en zijn grootmoeder is Zucht 4814 Holst (1896), die afstamt van Young Ethelbert 1389 Holst (1882).

Nostiz is een broer van Tulpe 22259.23 Holst (zie 2.9). In de fokkerij heeft Nostiz enkele fokmerries achter gelaten.

Uit het vorenstaande blijkt dat het bloed van Wallenstein 2251.07 Holst via zijn dochters terecht is gekomen bij Heidelberg 3301.41 Holst, Monarch 3316.41 Holst, Heilbutt 3354.42 Holst, Farn 1467.59 NWP en Porter 1468.59 NWP. Via deze hengsten zijn de genen van Amurath II onder andere doorgegeven aan Normann 1101.49 Sgldt, Heidelberg 3360.66 Sprt, die beide ook al via Racker een scheut Amurath bloed hebben gekregen, Indoctro 90.10488 Stb, Amor 1296.59 Sgldt, Ronald 318.70 Stb en Burggraaf 83.7742 Stb.

2.10. Amor 310.08 Hann

Amor Hann (V. Amurath II ShA Holst) is een schimmel met een stokmaat van 159 cm die uit een Hannoveraanse moederlijn voort komt. Zijn moeder is de merrie Lubinka 4015.03 Hann, een in 1903 geboren dochter van Lorval 1723 Hann (1896, V. Lorbeer Holst). Grootmoeder Norditta 2624.96 Hann is een dochter van Nordwest 2159 Hann (1891, V. Norval Hann).

Amor heeft in de fokkerij verschillende fokmerries gebracht. De meest succesvolle daarvan is Abimata 16403.23 Hann, die de overgrootmoeder is van de goedgekeurde hengsten Egon 3913.52 Hann (V. Aktionär I Hann) en Absurd 4040.59 Hann (V. Abglanz Trak) en van het internationale springpaard Zuckerpuppe, dat onder Fritz Ligges succsvol was.

Amor bracht ook de goedgekeurde zonen Amoroso 820.23 Wef en Amato 285.25 Hann.

2.10.1 Amoroso 810.23 Wef

De in Westfalen goedgekeurde zwarte hengst Amoroso Westf (V. Amor Hann) heeft een stokmaat van 166 cm. Zijn moeder is de Hannoveraanse merrie Satura 6466.15 Hann. Zij is van de hengst Silex 2688.10 Hann (V. Sileen Hann). De grootmoeder is Netwina 5880.10 Hann (V. Nerino Hann).
In de fokkerij heeft Amoroso enkele fokmerries gebracht.

2.10.2 Amato 285.25 Hann

Amato Hann (V. Amor 310 Hann) is een 167 cm grote schimmel hengst die de merrie Coronilla 4034.17 Hann (V. Colival Hann) als moeder heeft. De grootmoeder is een dochter van de hengst Derfflinger 789.04 Hann (V. Defilant 760 Hann).

Amato heeft als fokhengst diverse goede fokmerries gebracht. Daarvan heeft Amtseiche 12228.45 Hann (MV. Navarra 1930.26 Hann) het meeste succes gehad. Zij is onder andere de overgrootmoeder van de merrie Antenne II 8683.84 Old, die op haar beurt de moeder is van de hengst Sandro Song 8630.88 Old (V. Sandro 1134.74 Old).

2.11. Ampfing 315.08 Hann

De hengst Ampfing Hann (V. Amurath ShA Holst) heeft een stokmaat van 166 cm. en komt uit een moederlijn waar weinig van bekend is.

Sommige bronnen geven aan dat de moeder afstamt van de Engelse volbloed Orontes xx (1889, V. Ormonde). Andere bronnen geven aan dat de hengst Orontes Hamm (1896, V. Orinocco Hann) de vader van de moeder is of dat de afstamming van de moeder onbekend is.

Van Ampfing is één dochter bekend. Deze Amlazite 3596.12 Hann (V. Agnat Trak) is via haar dochter Spenda 12023.19 Hann (V. Sportanzeiger II Hann) de (over)grootmoeder van de Hannoveraanse hengsten Flugsport 1096.23 Hann (V. Flankeur Hann), Altdamm 226.29 Hann (V. Alpenflug II Hann) en Atatürk 448.36 Hann (V. Alpenflug II Hann).

2.12 Amaranth 423.08 Hann

De schimmel Amaranth Hann (V. Amurath ShA Holst) heeft een stokmaat van 163 cm. Zijn moeder is Julia 1120.03 Hann (V. Julius Hann). Van de moederlijn is verder niet veel bekend. Grootmoeder en overgrootmoeder waren dochters van respectievelijk Harry (1856, V. Beiram Meckl.) en een hoog in het bloed staande hengst. Hiervoor worden Reinecke der Fuchs (1855, V. Young Confederate xx) en Swalow xx (1855, V. Aristocrat xx) genoemd.

In de fokkerij heeft Amaranth in Westfalen een aantal geregistreerde fokmerries achtergelaten en twee goedgekeurde hengsten: Amat 773.22 Westf en Abendstern 436.33 Westf.

2.12.1. Amat 773.22 Westf

Amat Westf (V. Amaranth Hann) is een bruine, 168 cm grote hengst. Als moeder van Amat staat de Westfaalse vosmerrie Helene 5096 Westf (1922, V. Hesperus II Wef) te boek. Van de verdere moederlijn van Amat is nauwelijks iets bekend.

In de fokkerij heeft Amat enkele fokmerries gebracht waarvan Amsel 1575 Westf de moeder is geworden van de hengst Feuerborn 879.33 Westf (V. Flamingo Westf).

2.12.2 Abendstern 436.33 Westf

De merrie Consi 1319.25 Westf is de moeder van Abendstern (V. Amaranth Hann). Zij is van de in 1915 geboren Westfaalse hengst Conservativ.
Abendstern heeft als fokhengst in Westfalen enkele fokmerries gebracht.

2.13. Amandus 280.09 Hann

De schimmel Amandus Hann (V. Amurath II ShA Holst) heeft een stokmaat van 166 cm. Hij heeft de merrie Lotosblume 3553.00 Hann (V. Lorval Hann) als moeder. De grootmoeder is de zwarte Oriana 4663 Hann (1897, V. Orinocco Trak).

Amandus is een succesvolle fokhengst geweest, Zijn zonen Amicus, Alex en Amok zijn in Hannover goedgekeurd en via zijn dochters heeft hij zijn genen doorgegeven aan o.a. de Flavius zonen Flame I 1009.20 Hann, Flame II 1010.29 Hann en Fabeltier Meckl , aan Sonnenschein 846.28 Wef (V. Schutze Wef), Meteor 401.31 Wef (V. Meleager Wef), Almfeuer Hann (1937, V. Almjäger I), Bandow 2123.44 Brandb (V. Baczyn xx) en Goldjunge 2242.47 Meckl (V. Goldregen Meckl).

2.13.1. Amicus 302.20 Hann

Amicus Hann (V. Amandus Hann) is een schimmel met een stokmaat van 167 cm. Zijn moeder is Charlotte 600.14 Hann (V. Commandeur Hann) en de grootmoeder is Alsma (1910, V. Alnok Hann).

In de fokkerij heeft Amicus enkele goede fokmerries gebracht, waaruit drie of vier generaties later hengsten zijn geboren als Fox 507.44 Hann (V. Forsch IV Hann), Carolus 4104.63 Hann (V. Ceylon Hann) en Acrobat W1252.74 HGT-BWP (V. Adlerfarn II Hann).

2.13.2. Alex 110.21 Hann

Alex Hann (V. Amandus Hann) heeft de schimmelkleur van zijn vader en grootvader. Hij heeft een stokmaat van 167 cm. Zijn moeder is Saceta 77517.17 Hann (V. Silex Hann) en de grootmoeder is Camira 6231.11 Hann (V. Colonat Hann).

Alex heeft verschillende goede fokmerries gebracht.

Auserlesene 20526.28 Hann

Dochter Auserlesene heeft de merrie Oteza (1924, V. Ottomar Hann) als moeder. De moederlijn van Auserlesen is verder vorm gegeven door de hengsten Island 1394.09 Hann en Lucian Hann. Auserlesen is de grootmoeder van de hengst Erbonkel 3979.55 Hann (V. Ebro Hann).

Almliebste 29040.36 Hann

Dochter Almliebste voert 55% Engels volbloed. Haar moeder is Champanerlied 20458 Hann (Christian de Wet xx). Almliebste is de grootmoeder van de hengst Efendi 4072.61 Hann (V. Agram Hann) en de overgrootmoeder van de Rheinlandse hengst Hasdrubal 31286.83 Rheinl.

NN 15169.39 Hann

Een dochter zonder naam met stamboeknummer 15169.39 Hann is de overgrootmoeder van Dux Z 19123.75 Hann (V. Domspatz Hann). Dux is in 1982 met zijn ruiter Franke Sloothaak meerdere keren geklasseerd in internationale springwedstrijden en in 1985 heeft hij met Michael Matz deelgenomen aan de finale van de World Cup Springen. Tevens werd hij in 1985 in de Verenigde Staten uitgeroepen tot Amerikaans springpaard van het jaar. In 1988 heeft Franke Sloothaak met hem de GP Leeuwarden gewonnen. Dux heeft gedekt in Duitsland, Verenigde Staten en Japan. Hij is in 1999 overleden.
Een andere achterkleinzoon van de merrie zonder naam is de hengst Gala Star Z 2113.78 Hann. Zijn vader is Graf Gotthard 13086 Hann. Onder Klaus Reinacher werd Gala Star Z tweede in de Derby van Hickstead.

Ansage 32719.39 Hann

Dochter Ansage is de overgrootmoeder van de hengsten Senatsrat 648.67 Hann (V. Senat Hann) en Askan 19181.73 Hann (V. Archimedes Hann).

Agama 34509.49 Hann

De bruine dochter Agame is de vierde moeder van de hengst Wagram 19090.76 Hann, die onder nummer W1305HGT-BWP in 1979 en 1980 ter dekking heeft gestaan in België. Wagram is de overgrootvader van de KWPN-hengst Holland 89.0273 Stb (V. Concorde Stb).

2.13.3. Amok 309.23 Hann

Ook Amok Hann (V. Amandus Hann) is een schimmel. Zijn moeder is de vosmerrie Isote 1751 Hann die van de hengst Isus 1397 Hann (1887) is. De grootmoeder schijnt een merrie van de Hannoveraan Harpax 1266 Hann (1878) te zijn. De moederlijn is verder onbekend.

Van de nakomelingen van Amok hebben een aantal merries in hun nafok een goedgekeurde hengst gegeven.

Anglerfreude 24186.29 Hann

Dochter Anglerfreude (MV Schneegeier Hann) bracht via de Detektivdochter Detella 35668.39 Hann de hengst Kurier 4017.50 Hann (V. Kurde x). Kurier komt o.a. voor in de pedigree van de door het KWPN goedgekeurde Hannoveraanse hengst San Remo 31.25035.99 Stb (V. Wolkentanz I Hann).

Amselfeld 22333.31 Hann

Dochter Amselfeld is de betovergrootmoeder van de hengst Goya 716.71 Hann (V. Gotthard 3838.49 Hann).

2.14. Casimir 2377.09 Holst

De vos Casimir Holst (V. Amurath II ShA Holst) heeft de 164 cm grote merrie Bremse 9021 Holst als moeder. Ze is van de hengst Leichtfuβ 1930 Holst uit de merrie Trappe 5430 Holst (1896, V. Brutus Holst).

De verschillende bronnen geven zijn zoon Daniël 2413.12 Holst als enige nakomeling die een beetje invloed heeft gehad op de fokkerij.

2.14.1. Daniel 2413.12 Holst

Daniël Holst (V. Casimir Holst) is een bruine hengst die uit stam 318a2 voortkomt. De moeder is Zenobia 6308.03 Holst (V. Nikolaus Holst) die een stokmaat heeft van 163 cm. De grootmoeder is Venedig 6178 Holst (1899, V. Achill Holst).

In de fokkerij heeft Daniel niet veel gepresteerd.

2.15. Amurath IV 333.11 Hann

Sultan Amurath IV is geboren op 26 juni 1612 en was sultan van Turkije van 1623 – 1640. De eerste jaren regeerde hij onder het voogdijschap van zijn moeder. Amurath IV staat te boek als een intelligente, sterke, moedige en energieke vorst, hetgeen hij in verschillende oorlogen bewees. Hij is één van de krachtigste sultans van het Ottomaanse Rijk geweest. Op 28-jarige leeftijd overleed hij aan een ziekte.

Zijn naamgenoot, de schimmelhengst Amurath IV (V. Amurath II ShA Holst), heeft de bruine Arabische merrie El Bedavi XXIX ox (V. El Bedavi XXIX ox) als moeder en de merrie 134 Gidran XXIII als grootmoeder.

Amurath IV heeft in de fokkerij alleen enkele merries achter gelaten.

Amselfest 27754.34 Hann

Dochter Amselfest (V. Amurath IV) is een schimmel van de merrie Amrum 21242.22 Hann. Zij is van de zwarte Trakehner hengst Autokrat (1911, V. Autograph Trak).

Een dochter van Amselfest is Dunenschöne 55985.50 Hann (V. Durabel Hann) en dat is de moeder van de in Hannover goedgekeurde hengst Wahnfried 4083.61 Hann (V. Warburg Hann).

Adda 27748.36 Hann

Een andere dochter van Amurath IV is de bruine Adda. Via haar dochter Dünenwappen 55987.49 Hann (V. Durabel Hann) en kleindochter Pirano 62682.58 Hann (V. Pik As xx Hann) is de bruine merrie Ante Portas (1962, V. Abhang II Hann) een achterkleindochter. Ante Portas heeft een stokmaat van 161 cm en is op zesjarige leeftijd verkocht naar Zweden, waar ze geregistreerd werd onder nummer 8229 SWB. In Zweden werd zij moeder van drie goedgekeurde hengsten te weten Portwein SWB 511.71, Apell SWB 708.76 en Pop Star SWB 749.83. Alle drie hengsten hebben de veel Trakehner bloed voerende Cordon Bleu SWB 461.67 (V. Nepal SWB) als vader. Van deze drie hengsten heeft Portwein aanzienlijke invloed gehad op de Zweedse rijpaardfokkerij.

2.16. Dolomit 2404.12 Holst

De bruine Dolomit Holst (V. Amurath II ShA Holst) komt uit de Holsteinse stam 173. Zijn moeder is de in 1898 geboren donkerbruine Cadiz 8162 Holst. Zij is van Ethelbert 1197 Holst uit Lena 4193 Holst (1886, V. Champion Holst). In de moederlijn komt veel Engels volbloed en Cleveland Bay bloed voor. Gerekend over 9 generaties heeft Dolomit 52 % volbloed.

Dolomit is de vader van de merrie Prozession 12771.16 Holst. Een kleine merrie met een stokmaat van 156 cm, die de Schiller 2133 Holst dochter Lise 5500 Holst als moeder heeft. Prozession bracht van de hengst Henning 2494 Holst de bruine merrie Vanitas 15698 Holst die ook maar een stokmaat van 157 cm had. Vanitas is de moeder van twee goedgekeurde hengsten, te weten Numa 2916.33 Holst (V. Nurmi Holst), die o.a. de goedgekeurde hengst Nuβbaum (1941) bracht, en Nepos 3029.35 Holst (V. Nenndorf Holst).

2.17. Fels 2450.14 Holst

Fels Holst (V. Amurath II ShA Holst) komt uit de Holsteinse stam 256. Hij is een schimmel met een stokmaat van 163 cm. Zijn moeder is Edda 8389.06 Holst (V. Kürassier Holst) en zijn grootmoeder is Zeitung 5856 Holst (1899, V. Falb).

Fels heeft verschillende fokmerries gebracht.

Een achterkleindochter van één van deze dochters is Zorka 3450.63 Holst (V. Cottage Som xx). Deze in het hoofdstamboek ingeschreven merrie is grootmoeder van de hengst Carry 1462.95 Holst (V. Coronado Holst). Carry is een internationaal succesvol springpaard en is als hengst goedgekeurd in Holstein, Beieren en Baden-Württemberg.

Zorka is ook de grootmoeder van de in 1985 goedgekeurde zwarte hengst Caprilli 2255.83 Holst (V. Calypso I Holst). Tenslotte behoort ook de in België goedgekeurde hengst Landino 1390.90 Holst (V. Landgraf I Holst) tot de nakomelingen van Zorka. Landino is door Ludo Philippaerts in de internationale springsport uitgebracht. Samen wonnen ze o.a. de GP Monaco in 1998.

2.18. Amos 313.18 Hann

De Hannoveraans ingeschreven, 164 cm grote, schimmel Amos Hann (V. Amurath II ShA Holst) behoort met de Holsteiners Rübezahl 2109.02 Holst, Racker 2111.02 Holst en Wallenstein 2251.07 Holst tot de meer succesvolle nakomelingen van Amurath II 1981 Holst.

Veel van zijn nakomelingen zijn in Zweden terecht gekomen.

Zijn moeder Feile 834.15 Hann is een bruine merrie van de veel bloed voerende Oost Pruisische hengst Feuerstein 960.08 O.Pr. (V. Prosit Pruisen). Feile komt uit de bruine Hannoveraanse merrie Kitrosa 96.07 Hann, die de Hannoveraan King 1567 als vader heeft en ook via haar grootmoeder Kimbale genen van King heeft ontvangen. Kitroza voert, gerekend over negen generaties meer dan 70% Engels volbloed.

In de fokkerij heeft Amos met Amerland I, Amerland II, Amoroso en Aumund vier gekeurde hengsten achter gelaten. Verschillende dochters hebben echter ook de nodige betekenis gehad voor de Duitse en Zweedse fokkerij.

Adadella 72852.24 Hann

Dochter Adadella (MV. Khelius Hann) is de overgrootmoeder van de hengst Kurator II 3945.53 Hann (V. Kurde x Hann). Eén van de nakomelingen van Kurator II (3e generatie) is de merrie Gonzaline 13119.75 Hann (V. Gotthard Hann) die de moeder is van de vooral in België succesvolle hengst Furioso Z 1326.79 Hann / 1371.79 HGT-BWP (V. Furioso II SF).

Apfelblüte 19057.26 Hann

Dochter Apfelblüte heeft Ocaza 4652 Hann als moeder. Ocaza is een dochter van de hengst Oculi 2240 Hann uit de merrie Nortrude 455 Hann (1896) van de hengst Nording 2132 Hann.

Apfelblüte is de moeder van de in Hannover goedgekeurde hengst Schramm 2574.30 Hann (V. Schorse II Hann). Schramm is in de fokkerij niet erg succesvol geweest.

Anghris 19059.24 Hann

De schimmeldochter Anghris (MV. Toreador II xx) is de moeder van de goedgekeurde hengst Athos 3248.38 Hann (V. Allerhand Hann). Athos heeft in de jaren 1943 – 1959 in Hannover vele fokmerries en een enkele goedgekeurde hengst (Einglas 4030 Hann) gegeven.

Adebira 2039.25 RÄc

Dochter Adebira (MV. Khelius Hann) is op jonge leeftijd naar Zweden verkocht en heeft daar verschillende fokmerries gebracht.

Amuratha 2126.26 SWB

De schimmeldochter Amuratha (MV. Hartguβ xx) is in 1929 verkocht naar Zweden. Uit haar dochter Amora (1930, V. Dekorum Hann) is in 1935 de in Zweden goedgekeurde zwarte hengst Niger SWB 177 geboren. Niger heeft in Zweden met Jordan 368 SWB en Lansiar 377 SWB twee goedgekeurde hengsten gebracht. Van hen heeft Lansiar met 10 goedgekeurde zonen voor een eigen hengstenlijn gezorgd.

Clari 2175.26 SWB

Dochter Clari heeft de merrie Kilura (V. Kronjuwelier 1648 Hann) als moeder. Evenals enkele van haar zusters is ook Clari verkocht naar Zweden, waar ze van de vooraanstaande Zweedse hengst Eros een dochter Centa kreeg. Centa is de moeder van de in Zweden goedgekeurde hengst Tokajer SWB 240.40 (V. Kokard I SWB).

Tokajer heeft zelf twee goedgekeurde hengsten gegeven in Zweden.

Achtung / Anita 1936 RÄc

Dochter Achtung heeft de merrie Ani van de Hannoveraan Arenstein 402 Hann als moeder. De verdere moederlijn is onbekend.

Achtung is in 1931, drachtig van Allerhand 154 Hann, verkocht aan de staatsstoeterij in Flyinge in Zweden en is daar onder de naam Anita 1936 RÄc ingeschreven. Het uit de dracht geboren veulen bleek de later goedgekeurde hengst Jambos SWB 116.

Amitose 24542.33 Hann

Dochter Amitose heeft een dochter van Dekorum 770 Hann als moeder. De verdere moederlijn loopt via de hengsten Fling 1054.11 Hann (V. Flingarth Hann) en de Engels volbloed Glasmere xx (1898, V. Isinglass xx)

Door haar dochter Franzisa 39569.42 Hann (V. Franz Hann) en kleindochter Dorchen 63309.57 Hann (V. Döbeln Hann ) is Amitose de overgrootmoeder van de hengst Traugott 4188.68 Hann (V. Trautmann Hann).

Alm 25233.34 Hann

Dochter Alm heeft Kanule 21638.30 Hann, een dochter van de hengst Körner 1631.24 Hann, als moeder. Grootmoeder is Fimaza 17009.22 Hann (V. Flavius Hann).

Alm is de moeder van de hengst Fumar 3770.39 Hann (V. Futurist I Hann). Fumar is in de jaren net na de Tweede Wereldoorlog een redelijk succesvolle hengst geweest, die vooral een aantal goede merries heeft gegeven.

Amosa 2870.35 Wef
Dochter Amosa 2870.35 Wef heeft de Flint-dochter Flintmaus 19898.27 Hann als moeder. Grootmoeder Maus 1370.15 Hann is een dochter van de Engels volbloed Marc Aurel xx (1909). Via dochter Fama 5528.41 Wef (V. Friedolin Wef) en de staatspremiemerrie Alge 9789.47 Wef (V. Altmann Hann) is Amosa de overgrootmoeder van de in Westfalen goedgekeurde hengst Abendsegler 516.56 Wef (V. Abendlicht Hann).

In de fokkerij is Abendsegler niet van betekenis geweest.

2.18.1 Amerland I 297.22 Hann

De schimmelhengst Amerland I Hann (V. Amos Hann) heeft de in 1915 geboren Schweidnitz 6295 Hann als moeder. Zij is een dochter van de hengst Sportland 2741.07 Hann (V. Sport Hann). Grootmoeder van Amerland I is de vosmerrie Logada 6288.07 Hann (V. Lorlot Hann).

Amerland I heeft 25 % Arabisch (Shagya) volbloed en 17 % Engels volbloed in de aderen.

Hij heeft de schimmelmerrie Autorin 20684.27 Hann voortgebracht en die is de moeder van de goedgekeurde hengst Jonny 3515.35 Hann (V. Johann 145 Hann).

Jonny heeft verschillende goede fokmerries gebracht.

2.18.2 Amerland II 298.23 Hann

Amerland II is een broer van Amerland I. Daarom wordt voor de afstamming verwezen naar Amerland I (2.18.1).

In de fokkerij heeft Amerland II (V. Amos) enkele fokmerries gebracht, die in latere generaties enkele goedgekeurde hengsten hebben voortgebracht, zoals Adlerhorst 3882.51 Hann (V. Adlerschild xx) en Achat 4218.70 Hann (V. Archimedes Hann).
Adlerhorst is de overgrootvader van de door het KWPN goedgekeurde Rolls Royce 86.8219 Stb (V. Rheingold Rheinl).

2.18.3. Amoroso 802.24 Westf

De schimmel Amoroso Westf (V. Amos Hann) heeft een stokmaat van 160 cm. Hij heeft zowel via zijn vader als zijn moeder connecties met de hengst King 1567 Hann (1890, V. Kingdom xx). De moeder van Amoroso is Khalisch (1916, V. Khelius Hann). Grootmoeder van Amoroso is de merrie Silberdistel (1913, V. Schwabenland II Hann).

Amoroso heeft in Westfalen enkele merries gegevens die invloed hebben gehad op de fokkerij. Daarnaast heeft Amoroso met Amorino 848.28 Westf een goedgekeurde hengst gegeven.

Ambrosia 1830.30 Westf

Dochter Ambrosia heeft de merrie Verehrteste 662.20 Westf (V. Verehrer Westf) als moeder (zie ook 2.13) en heeft daarmee het bloed van Amurath II 1981 Holst zowel via de vader als de moeder ontvangen.

Een kleindochter van Ambrosia is de vos merrie Abendkind 14164.60 Westf (V. Altist Westf), die de moeder is van de goedgekeurde hengsten Frühlingstraum I 1701.64 Westf

(V. Frühling Westf) en Frühlingstraum II 1832.68 Westf (V. Frühling Westf). Van de in Nederland goedgekeurde hengsten is Darnels 85.347 Stb (V. Lucky Boy xx) een nakomeling van Frühlingstraum I en zijn Kojak 92.13620 Stb (V. Pit I 6911.85 Wef) en Briljant 06.5333 (V. Uphill 01.8045 Stb) onder andere nakomelingen van Frühlingstraum II.

Amsel 2152.32 Westf

Dochter Amsel heeft de merrie Dena (V. Denar 781 Hann) als moeder. De verdere moederlijn is onbekend.

Amsel kreeg van de hengst Nimrod 856.30 Westf de bruine staatspremiemerrie Nixe 4638.39 Westf en zij is de moeder van de bruine hengst Abendwind 1459.54 Westf (V. Abessiniër Westf). Nixe is ook de grootmoeder van de zwarte hengst Sioux 1578 Westf (1959, V. Sinus xx). Sioux heeft de goedgekeurde hengsten Situs 187.70 Westf, Silvaner 1893.70 Westf, Silvester 2360.73 Westf en Sokrates H17201.74 Westf gebracht. Het bloed van Sioux is in Nederland o.a. terug te vinden in de hengst Neostan 41.6057.95 Stb (V. Florestan I Westf).

Adele 2717 Westf

Dochter Adele (M. Schwalbe Westf, MV. Schwarzrock 2647 Hann) bracht de merrie Albine 11370 Westf (V. Abessiniër 1135.45 Westf) en zij is de moeder van de goedgekeurde zwarte hengst Fluvius 1727.65 Westf (V. Flugsand Trak.).

Amazone 12891.32 Westf

Dochter Amazone (M. Gertrud, MV. Gallas Westf) is via haar dochter, de staatspremiemerrie Flutwelle 3300.36 Westf (V. Flugpaβ Westf) de grootmoeder van de goedgekeurde hengst Aar 1490.55 Westf (V. Abschaum Trak.). Het bloed van Aar stroomt in Nederland o.a. in de hengsten Opium 42.21146.96 Stb (V. Polydor Westf), Kojak 92.13620 Stb (V. Pit I Westf) en Jupilot 91.1517 Stb (Epilot Westf).

2.18.3.1. Amorino 848.28 Westf

Amorino Westf (V. Amoroso Westf) is een schimmel hengst met een stokmaat 163 cm. Zijn moeder is Newada 391 Westf, een dochter van de Holsteinse hengst Zieten 2261.08 Holst (V. Tobias Holst). Over de verdere moederlijn is geen informatie beschikbaar.

In de fokkerij heeft Amorino enkele fokmerries gebracht, die overigens weinig invloed op de fokkerij hebben gehad. Amorino is overleden in 1940.

2.18.4 Aumund 3467.42 Hann

Aumund Hann (V. Amos) is een korte, gedrongen voshengst met een stokmaat van 159 cm. Hij heeft de zwarte staatspremiemerrie Alhild 32764 Hann (1938, V.Alamund Hann) als moeder. Zijn grootmoeder is de zwarte merrie Hamoza 18041 Hann (1925, V.Hammer Hann).
In de fokkerij leverde Aumund tenminste vijf staatspremiemerries en met Edgar 538.49 Hann één goedgekeurde hengst.

Auerbucht 59741.54 Hann

Dochter Auerbucht is een staatspremiemerrie die als moeder de staatspremiemerie Dunenfest 54466 Holst (1949, MV. Durabel Hann) heeft. Auerbocht bracht van de hengst Abhang II 3993 Hann (1956, V. Abglanz Trak) de staatspremiemerrie Abendschein 68261.64 Hann.

Auskunft 62941.58 Hann

Dochter Auskunft heeft de staatspremiemerrie Atlaslob (1951, V. Athener Hann) als moeder. Auskunft is de moeder van de goedgekeurde broers Waldersee 17024.75 Hann (V. Waldmeister Hann) en Wladimir 17047.76 Hann. Beide hengsten hebben in de jaren ‘80 van de 20e eeuw een redelijk succesvolle fokkerijcarrière opgebouwd.

Auergilde 63723.59 Hann

De staatspremiemerrie Auergilde 63723.59 Hann is van de merrie Frühlingseiche (V. Frustra II Hann) en kreeg van de hengst Grande 4032.58 Hann de vosmerrie Garbe 69743.66 Hann. Deze Garbe kreeg van de in Hannover en België goedgekeurde hengst Egoïst 4143.66 Hann de merrie Edle 30020.72 Hann en zij is de moeder van de bruine hengst Derwisch 74068.79 Hann (V. Dirk Hann).

Auerröschen 64373.60 Hann

De staatspremiemerrie Auerröschen (MV. Anblick xx) heeft twee goedgekeurde zonen voortgebracht en is via twee van haar dochters de grootmoeder van twee andere goedgekeurde hengsten.
Haar eigen moeder is Ankona 57007.57 Hann (V. Anblick xx).

De twee goedgekeurde zonen van Auerröschen zijn de in Hannover gekeurde Glander 4144.66 Hann (V. Grande Hann) en de in Zweden goedgekeurde German SWB 490.70 (V. Dezember Hann). Glander heeft met Granit 51017.76 Zweibr en Gletscher 84127.79 Hann twee goedgekeurde zonen gebracht.

Auerröschen is via haar dochter Constanze 70542.67 Hann (V. Ceylon Hann) de grootmoeder van de hengst Gastronom 349.72 Hann (V. Gazal ox) en via haar dochter Gladiole 51026.72 Hann de grootmoeder van de hengst Winrich 51197.82 (V. Wenzel I Hann).

Auertanne 64375.60 Hann

Dochter Auertanne (MV. Frio Hann) kreeg uit een paring met de Engels volbloedhengst Der Löwe xx 297.44 de staatspremiemerrie merrie Lissa 48019.71 Hann en die is de moeder van de in Westfalen goedgekeurde, maar oorspronkelijk Hannoveraans geregistreerde, bruine hengst Dieskau 51278.78 Hann.

Ankertaube 65176.61 Hann

Dochter Ankertaube (MV. Falkenheim Hann) bracht van Grande 4032.58 Hann de merrie Gewand 69531.66. Gewand is de moeder van de goedgekeurde hengst Sansibar 4259.71 Hann (V. Sudan xx Hann).

Auerbild 69262.65 Hann

De staatspremiemerrie Auerbild (MV. Wurf Hann) zette van de hengst Mongole 4022.57 Hann (V. Monitor xx) de merrie Malaga 55052.71 Hann op de wereld en bracht van Dirk 4177.68 Hann (V. Duft II Hann) de hengst Dragon 4073.80 Hann.

Malaga is via haar dochter Malone de grootmoeder van de in Denemarken goedgekeurde hengst Liberty Dane DVH 514.90 (V. Lancier Holst/DWB).

Een tweede dochter van Auerbild is de merrie Watka 55010.76 Hann (V. Waterloo Hann). Zij is de moeder van de hengst Guderian 17052.82 Hann (V. Gardekürassier Hann), die later verkocht is naar de Verenigde Staten.

Alcantara 70834.67 Hann

De staatspremiemerrie Alcantara ( MV. Frio Hann) bracht van Argentan I 4158 Hann de merrie Alsterschöne 33351.75 Hann en zij is de moeder van de goedgekeurde broers Wittensee 65012.65 Hann en Wittgenstein 65584.82 Hann (beiden V. Wittenberg Hann). Van hen heeft Wittgenstein met de hengst Wunschtraum 6491.87 in Berlin-Brandenburg een goedgekeurde zoon gebracht.

Auerfee 72231.68 Hann

Dochter Auerfee (MV. Wurf Hann) bracht van Abseits 4202.69 Hann (V. Aberwitz II Hann) de staatspremiemerrie Armenie 73159.76 Hann en deze bracht uit een paring met Gardeulan II 13205.77 Hann (V. Gotthard Hann) de staatspremiemerrie Gelinotte 73090.84 Hann. Gelinotte is de moeder van de hengst Angard 73159.91 Hann (V. Archipel Hann). Angard heeft in Zweden gedekt en is later naar Finland verkocht.

Auerstedt Hann

Van dochter Auerstedt is bekend dat het een staatspremiemerrie is die uit een moederlijn komt waar de hengsten Athos 3428.38 Hann en Anstreicher 3040.33 Hann aan hebben bijgedragen.

Auerstedt heeft uit een paring met de Engels volbloedhengst Jonkheer xx (1948) de merrie Jessika Hann gekregen en die gaf in 1976 het leven aan de vos Geisha. Geisha is de moeder van de in Beieren goedgekeurde donkerbruine hengst Reform 14528.83 Bay. In de fokkerij heeft Reform weinig gepresteerd.

2.18.4.1 Edgar 538.49 Hann

De vos Edgar Hann (V. Aumund Hann) heeft de bruine Fiat I-dochter Filand 39693.42 Hann als moeder. Grootmoeder is Gotland 25946.34 (V. Goldapfel Hann). Edgar is via zijn Westfaals geregistreerde dochter Elfenflut 15736. 53 Westf en kleindochter Usch 16497.66 Westf (V. Usurpator xx) overgrootvader van de donkerbruine hengst Rodney 1806.75 Westf (V. Ramiro Holst) en van de bruine merrie Ranaschun Westf (1980, V. Ramiro Holst).
Rodney heeft met Rodney’s Boy 1391.86 Westf en Robin L 1366.88 Westf twee goedgekeurde hengsten gebracht en ook diverse goede springpaarden.
Ranaschun is de moeder van de goedgekeurde hengsten Gameton Westf (1984, V. Gonfaron Westf), Lapaz L Westf (1990, V. Larry Westf), Portland L Westf (1995, V. Pilot Westf) en Cobra Westf (2003, V. Cornet Obolensky Westf).

Dochters van Amurath II 1981.96 Holst

Amorosa 2276.00 Westf

Dochter Amorosa komt uit een moederlijn waarvan niets bekend is. Uit een paring met de hengst Burggraf II 67.94 Hann (V. Schlutham Hann) bracht zij de goedgekeurde hengst Burgadler 426.08 Westf, die de Westfaalse fokkerij heeft verrijkt met twee goedgekeurde hengsten, te weten Burgunder 360.27 Westf (MV. Herrscher Westf) en Burgschwan 843.27 Westf (MV. Collino Hann).

Amenica 611.01 Hann

Dochter Amenica heeft de Lorval 1723.96 Hann dochter Losone 5570.03 Hann als moeder. In de verdere moederlijn valt vooral de dubbel vastgelegde driekwart volbloed Nabocklish 1895.54 Hann op.

Amenica bracht van de hengst Sportanzeiger II 2736.14 Hann (V. Sportland 2742.07 Hann) de merrie Spanda 11740.19 Hann en die kreeg van de hengst Childerich 633.28 Hann de merrie Chikane 26934.35 Hann. Chikane is de moeder van de hengst Drollig 3584.44 Hann (V. Dollart Hann). Drollig heeft verschillende goede fokmerries gegeven waaruit in de derde generatie de hengsten Abstand 565.64 Bay (V. Absender Hann), Lord 1865.69 Westf (V. Lasso Hann), Don Juan 923.71 Westf (V. Don Carlos Hann) en Ali 1205.72 BWP (V. Ascari Hann).

Ook de schimmelmerrie Erle 76769.66 Hann (V. Eger II Hann), waarmee Hartwig Steenken bij het Europees Kampioenschap Springen 1975 in München individueel zilver won en met het Duitse team goud, heeft een dochter van Drollig als tweede moeder. Ook de in 1978 voor het verrichtingsonderzoek aangewezen KWPN-hengst Radicaal 75.10953 vb (V. Lt-Generaal Stb) had als tweede moeder een dochter van Drollig.

Waldfee 4748.07 Holst

Dochter Waldfee (stam 108a) heeft de merie Makrele 951.90 Holst (V. Adonis Holst) als moeder. Makrele heeft behalve Waldfee ook de merrie Carola 8112 Holst gebracht en die is de moeder van de hengst Freischutz 2445.14 Holst (V. Wahnfried Holst) en de grootmoeder van de hengsten Krieger 2574.28 Holst (V. Wahnfried Holst) en Nordhäuser 2699.21 Holst (V. Elegant Holst).
Waldfee heeft uit een paring met Simson 2134.03 Holst (V. Meister Holst) de goedgekeurde hengst Diktator 2397.12 gebracht.

Diktator komt in Nederland onder andere voor in de pedigrees van Farn 1467.59 NWP (V. Fax I Holst), Raimond 292.60 Stb (Ramzes x), Cavalerist 1220.61 Sprt (V. Herrscher Holst), Markies 1506.63 NWP (V. Manometer xx), Uniek 1538.65 NWP (V. Uppercut xx), Komeet 60.69 Stb (V. Sable Skinflint xx), Makelaar 113.71 Stb (V. Sable Skinflint xx) en Rubinstein 241.75 Stb (V. Lorenz Holst).

Amaranth FrWG Nr 125.09

Dochter Amaranth is een in 1909 geboren schimmel met een stokmaat van 164 cm, die in het stamboek van het Friedrich Wilhelm Gestüt in Neustadt/Dosse (Brandenburg) is ingeschreven onder nummer 125. Het Gestüt heeft het stamboek bijgehouden van 1895 tot 1929. Amaranth is moeder van drie door het Brandenburger Stamboek goedgekeurde hengsten: Amethist (1917, V. Caius xx), Amadeus 1688.21 Berl.-Brandenb (V. Camoens Hann) en Amaland Berl.-Brandenb (1922, V. Mailand Brandenb). Alle drie zonen hebben als staatshengst op het Landgestüt Neustadt/Dosse ter dekking gestaan, maar hebben weinig aan de fokkerij bijgedragen.

Amurette 4865.09 Holst

Dochter Amurette is een in 1909 uit de bruine merrie Walstatt 6304.02 Holst (V. Mönch Holst) geboren schimmel met een stokmaat van 158 cm.

Via dochter Irma 11395.17 Holst en kleindochter Alice 11984.31 Holst (V. Neidhard Holst) is Amurette derde moeder van de hengst Faschist 3233.40 Holst (V. Fahnenschmied Holst).

Belladonna 4878.09 Holst

Dochter Belladonna komt uit de Holsteinse merrielijn 108b. Haar moeder is de bruine 167 cm grote Rahel 5279.94 Holst (V. Bruno Holst). Belladonna heeft aan de Holsteinse fokkerij twee goedgekeurde zonen en een goedgekeurde kleinzoon gegeven.

De zonen zijn de bruine Praeses 2768.23 Holst (V. Horst Holst), die een stokmaat heeft van 163 cm en als fokhengst niets heeft gebracht en de eveneens bruine, maar slechts 158 cm grote Falkenberg 2849.30 Holst (V. Falke Holst).

Een kleindochter van Falkenberg is de zeer succesvolle fokmerrie Ascona II 371.67 Holst (V. Aladin Holst). Zij is o.a. de moeder van de internationale springpaarden Sonora la Silla 44722.84 Rheinl, Pusteblume 45143.85 Rheinl, Poor Boy 52158.87 Rheinl en Pike’s Peak 58486.88 Westf. Al deze paarden hebben de hengst Polydor 140.72 Westf als vader.

Jan Tops won met Sonora la Silla de Grote Prijzen van Valkenswaard, Londen, Eindhoven, Gothenburg en Rotterdam.

Pusteblume is onder de naam Sprehe Padua als internationaal springpaard uitgebracht door Ralf Schneider en won ruim € 115.000. Na haar sportcarrière is Pusteblume als fokmerrie ingezet, waarbij zij de moeder werd van de bekende Zangersheide hengst Zandor Z (1989, V. Zeus) die met Jos Lansink veel successen heeft geboekt in de springsport, met o.a. winst in de wereldbekerwedstrijd in Bordeaux, en daarna diverse goede nakomelingen heeft gebracht.

Poor Boy is door de Zwitsers Markus Fuchs en Beat Mändli uitgebracht. Met Fuchs won hij oa. de Grote Prijs van Zürich. Poor Boy is als hengst goedgekeurd door de stamboeken van Zwitserland, Frankrijk, België (BWP), Rheinland en Baden-Württemberg. Pike’s Peak heeft met Volker Holsttgen meer dan € 100.000 gewonnen

De goedgekeurde kleinzoon van Belladonna is de hengst Korl 2256.18 Holst, die de Belladonnadochter Fischerin 11207.14 Holst als moeder heeft. De vader van Korl is de hengst Erbonkel 2419.13 Holst.

Aminta 7180.10 Hann

Dochter Aminta is een schimmel uit de merrie Cortiga 97213.06 Hann (V. Commandeur Hann). Aminta is gedekt door Altheo 250.04 Hann (V. Alnok Hann) en die paring leverde de goedgekeurde zwarte hengst Almenrausch I 189.14 Hann op. Almenrausch I was met een stokmaat van 176 cm in zijn tijd een reus van een hengst. In de fokkerij heeft Almenrausch I een lange en succesvolle carrière gehad. Hij heeft gedekt in de jaren 1917 – 1936 en heeft 7 goedgekeurde hengsten nagelaten, te weten Almenkind I 187.18 Hann (MV.Nelusko Hann), Alcohol Berl.-Brandenb (1918, MV. Colorist Hann), Almenschnee Hann (1919, MV. Schnapphahn I Hann), Alemanne 498.21 Hann (MV. Nelusko Hann), Abbo 3.22 Hann (MV. Nelusko Hann), Almarich 186.24 Hann (MV. Erlkönig Hann) en Almenhirst 3110.35 Hann (MV. Candidat I Hann).

Het bloed van Almenrausch I is via de hengst Fernflug I 3164.43 Hann naar Nederland gekomen en is o.a. te vinden bij Fresco 1500.64 Sprt (V. Geysir Trak) en L.A. 89.9287 Stb (V. Larome Holst).

Hebe 8689 Holst

Dochter Hebe komt uit stam 18b1. Haar moeder is Ceder 8100.04 Holst (V. Falb Holst). Hebe bracht van Freischutz 2445.14 Holst de merrie Suse 15182 Holst en die bracht van Meisterschuβ 2666.20 Holst de 164 cm grote schimmelhengst Meisterschütz 2783.24 Holst.

In de nafok van Meisterschütz komen in de derde generatie de hengsten Lockfalke 3361.42 Holst (V. Lortzing), Galan 3458.44 Holst (V. Lortzing Holst), Heidestrauβ 3623.47 Holst (V. Heidelberg Holst) en Gambo 3737.55 Holst (V. Galvani I Holst) voor. Geen van deze hengsten heeft veel invloed op de Holsteinse fokkerij gehad.

3. Selim ox (1896)

De schimmelhengst Selim ox (V. Amurath ox 1881) is gefokt op de stoeterij in Weil. Zijn moeder is de in 1883 geboren Selma ox (V. Djerid ox). Selim ox is eerst enkele jaren als hengst ingezet voor de fokkerij in Weil, waarbij hij zijn zoon Nana Sahib I ox (1907) bracht. Selim ox is daarna verkocht naar Polen, waar hij slechts twee nakomelingen bracht.

3.1. Nana Sahib I ox (1907)

Nana Sahib ox (V. Selim ox) is een schimmelhengst die in Weil is gefokt uit de merrie Smyrna ox (1890), die is geïmporteerd uit Syrië.

Nana Sahib ox is in Duitsland zowel voor de Arabische volbloedfokkerij als de halfbloedfokkerij ingezet. Hij heeft twee volbloedmerries gegeven waaronder Sahiba ox, die in 1924 werd geboren uit de merrie Donka ox (1910, V. Schechan-Schammar ox).
Sahiba ox is de moeder van de hengst Amurath Sahib ox (zie 6.).

Nana Sahib ox heeft voor de halfbloedfokkerij de hengsten Cornelius Trak en Kalif 1536.12 Hann gebracht.

3.1.1. Cornelius 4/118 Trak (1912)

Cornelius Trak (V. Nana Sahib I ox) is een schimmelhengst met een stokmaat van 161 cm, die is geboren in 1912. De fokker is het Hauptgestüt Trakehnen. Zijn moeder is de merrie Canone die in 1901 is geboren uit een een paring van de Oost Pruisische hengst Piper (1876, V. The Duke of Edinburg xx) met de Trakehner merrie Cassandra (1892, V. Marsworth xx).

Cornelius heeft in 1915 en 1916 ter dekking gestaan op de provinciale Trakehner stoeterij Gudwallen in de Landkreis Darkehmen dat tegenwoordig in het Russische gebied Kaliningrad ligt. Van 1917 tot en met 1922 was hij de voornaamste hengst van het Landgestüt in Graditz, dat 40 km ten noordoosten van Leipzig in de Duitse deelstaat Sachsen ligt. Van 1923 tot en met 1928 stond hij ter dekking op het Oost Pruisische Landgestüt in Georgenburg dat tegenwoordig in het Russische gebied Kaliningrad ligt. Van 1929 tot en met 1931 was hij actief op het Landgestüt Braunsberg, het huidige Braniewo, dat 70 km ten oosten van Gdansk in Polen ligt. Tegen het einde van zijn leven is hij gebruikt op de particuliere stoeterij van Ernst von Frankenberg und Proschlitz in Worplack, dat ongeveer 100 km ten oosten van Braniewo in Polen ligt en op de stoeterij van Lengnik in Neu Lappönen bij Insterburg, dat tegenwoordig Tsjernjachovsk heet en circa 100 km ten oosten van de Russische stad Kaliningrad ligt.

Van zijn nakomelingen heeft vooral de in 1936 bij Von Frankenberg geboren dochter Cornelia invloed gehad op de Trakehner fokkerij. Zij is de moeder van de goedgekeurde Trakehner hengsten Cornelius (1949, V. Polarstern Trak) en Don Cornelius (1950, V. Tamerlan Trak).

3.1.2. Kalif 1536.12 Hann

De schimmelhengst Kalif 1536.12 Hann (V. Nana Sahib I ox) is gefokt door het Hauptgestüt Trakhenen en is ter wereld gekomen op de vestiging Ebenrode in Oost Pruisen, dat tegenwoordig in het Russische gebied Kaliningrad ligt. Zijn moeder is de Trakehner merrie Kanonenkugel (1908, V. Le Justicier xx). De moeder van Kanonenkugel is de merrie Canone Trak die ook de moeder is van de hengst Cornelius Trak (zie 3.1.1.). Omdat beide hengsten ook dezelfde vader hebben komt de bloedopbouw van Kalif voor een groot deel overeen met de bloedopbouw van Cornelius.

Kalif bracht in Hannover van de merrie Fabeltier 22455.29 Hann (V. Feiner Kerl Hann) de merrie Kampffreude 30185.37 Hann en die bracht van Almjäger I 192.30 Hann de hengst Angriff 3555.43 Hann.

4. Amurath I ShA 330 Hann (1898)

Amurath I 330 Hann (V. Amurath ox 1881) is een in 1898 in de Oostenrijks-Hongaarse staatsstoeterij Radautz geboren appelschimmel uit de Shagyamerrie Gidran XXIV-314. Radautz ligt tegenwoordig in het noorden van Roemenië.

Gidran heeft een volledig Hongaarse Shagya afstamming.

Amurath I 330 ging van Radautz naar Celle, waar hij van 1902 tot 1918 ter dekking heeft gestaan. In 1905 is hij ook gebruikt op het Hauptgestüt Trakehnen en in 1918 heeft hij gedekt op het Brandenburger Landgestüt Lindenau in Neustadt/Dosse.

Amurath I was een fokzuivere schimmel. Zijn kinderen zijn zeer laatrijp en groeien door tot hun zesde jaar.

Dr. Gustav Rau (1880 – 1954), die in Duitsland vele vooraanstaande functies in de paardenfokkerij en de paardensport heeft bekleed, berichtte over deze Amurath dat hij in Hannover buitengewoon veel gebruikt werd en veel goed fokmateriaal gebracht heeft. Vooral veel goede merries.
Veel merries van Amurath I 330 Hann zijn naar het buitenland vertrokken omdat zijn kinderen in de handel zeer populair waren. Van zijn zonen zijn Ambra en Amulet II (1917) goedgekeurd in Hannover; Ambra is ook goedgekeurd in Mecklenberg evenals Amandatus (1917). Zeus (1908) kreeg een dekbrevet in Holstein en Birger Jarl (1908) in Zweden.

Auflösung 2476.06 Hann

Zijn dochter Auflösung Hann (MV Jarl Hann) is de moeder van de hengst Flamingo II 1014.19 Hann (V. Fling Hann). Flamingo II heeft uit de merrie Kerata 11106.18 Hann (V. KoranHann) de hengsten Falkner I 915.23 Hann, Falkner II 916.25 Hann en Falkner III 917.26 Hann gegeven. Een vierde zoon van Flamingo II is de hengst Flettner 1035.26 Hann. Moeder van Flettner is de merrie Nitilde (1920) die een dochter is van de hengst Nenner 1997.07 Hann.

Elk van deze zonen van Flamingo II heeft voor mannelijke opvolging gezorgd.

Amkene 7178.08 Hann

Dochter Amkene Hann is een schimmelmerrie die voortkomt uit de merrie Schiffka 2247 Hann (1898, V. Schluppe Hann). Haar grootmoeder is een dochter van de hengst Fidelio 963 Hann (1876, V. Flick Hann).

Amkene heeft van de Hannoveraanse stempelhengst Alderman I 103.09 Hann de schimmelhengst Alderath (1914) en de bruine hengst Ali II 126.18 Hann gegeven.

Alderath is op tweejarige leeftijd verkocht naar de in de omgeving van Malmö liggende staatsstoeterij Flyinge in Zweden. In 1918 is hij overgeplaatst naar het ongeveer 100 km ten westen van Stockholm liggende Strömsholm, waarna hij in 1928 terugkeerde naar Flyinge. Alderath is tot 1932 gebruikt voor de Zweedse fokkerij. In Zweden heeft hij met de 166 cm grote, bruine hengst Kastor SWB 132 voor een mannelijke nakomeling gezorgd. Kastor is vanaf 1935 ingezet voor de fokkerij tot dat hij in 1942 is gecastreerd.

Ali II heeft in de jaren twintig in Hannover enkele fokmerries gebracht. Eén van die merries is Abimota 6056.23 Hann, die de moeder is van de goedgekeurde hengst Asti 430.28 Hann. Asti heeft met Anstand 3039.33 Hann en Arist 927261 Mecklb twee goedgekeurde hengsten gegeven.

De hengst Anstand is de vader van Anilin 3371.41 Hann en die is de moedersvader van de in Nederland goedgekeurde hengst Ramano 3950.63 Sprt (V. Ramzes x).

Amalthea 5582.09 Hann

Dochter Amalthea komt uit de Hannoveraanse merrie Orda (1902), die de Trakehner hengst Orinocco 2271.89 Trak als vader heeft. Amalthea is de moeder van de in Hannover goedgekeurde voshengst Goldafpel 1188.15 Hann (V. Goldschläger 1203.09 Mecklb). Een dochter van Amalthea en volle zuster van Goldafpel is de merrie Goldelse, die in het stamboek van het Friedrich Wilhelm Gestüt in Neustadt/Dosse (Brandenburg) is ingeschreven onder nummer 224 en die de moeder is van de in Brandenburg goedgekeurde voshengst Goldfisch 2033.30 Berl.-Brandenbg.

NN 280.09 Hann

Een naamloze dochter met registratienummer 280.09 Hann, die de merrie Lotosblume 3553.00 Hann (V. Lorval Hann) als moeder heeft, bracht van de hengst Kingani 1569.02 Hann de merrie Kantalupe 9423.17 Hann. Kantalupe bracht van de hengst Alderman I 103.09 Hann de voshengst Alsterkönig 255.25 Hann, die ook wel Altkönig 255.25 Hann wordt genoemd. Alsterkönig heeft met zijn zoon Adrian 43.31 Hann en de in Mecklenburg gekeurde zoon Alter 107.31 Mecklbg twee goedgekeurde hengsten gebracht.

Het bloed van Alsterkönig is in Nederland terug te vinden bij Garibaldi 1376.65 Sgldt (V. Wiegand Westf), Neostan 41.06057.95 Stb (V. Florestan I Westf) en Rolls Royce 86.8219 Stb (V . Rheingold Westf)

Arseza 11814.19 Hann

Dochter Arseza Hann is een schimmelmerrie die de bruine merrie Fichte 1366.13 Hann (V. Flingarth Hann) als moeder heeft. Arseza bracht van de hengst Fling 1054.11 Hann de maar 156 cm grote schimmelmerrie Filoza 6087.23 Hann en die is de moeder van de goedgekeurde hengst Körting 1632.30 Hann (V. Körner Hann). Körting heeft een stokmaat van 164 cm.

Een andere dochter van Arseza is de schimmel Kurland 20874.29 Hann (V. Kelius Hann) die de moeder is van de in Mecklenburg gekeurde hengst Tambour (1936, V. Tanera Hann).

4.1. Zeus 2267.08 Holst

De bruine hengst Zeus 2267 Holst (V. Amurath I ox) heeft de merie Ceder 8100.04 Holst als moeder. Ceder heeft de hengst Falb 1760 Holst (1820) als vader en de merrie Hertha Holst (V. Young Ethelbert Holst) als moeder. Hertha is ook de moeder van de goedgekeurde Cicero-zonen Hjalmar 1794.93 Holst, Jurist 1859.05 Holst en Kürassier 1889.96 Holst.

Van de dochters van Zeus moet de merrie Rispe 15042.17 Holst worden genoemd. Zij bracht van de invloedrijke Holsteinse hengst Favorit 2449.14 Holst de merrie Wanda 15828.22 Holst en die is de moeder van de goedgekeurde hengst Nestorius 3135.38 Holst (V. Nestor Holst).

Van Zeus zijn de zonen Egon 2417.13 Holst en Erbherr 2422.13 Holst goedgekeurd.

4.1.1.Egon 2417.13 Holst

Egon Holst (V. Zeus) is een bruine hengst die Corona 8115.04 Holst als moeder heeft en behoort tot de Holsteinse moederlijn 18b1. Corona is van de hengst Cicero 1508.89 en haar moeder is Käthe Holst (V. Young Altona I Holst).

Van Egon zijn geen fokresultaten bekend.

4.1.2. Erbherr 2422.13 Holst

De bruine Erbherr Holst (V. Zeus) komt uit moederlijn 318 c1. Zijn moeder is Glosse 8600.08 Holst (V. Rajah Holst) en de grootmoeder is Wolke Holst (V. Achill Holst).

Erbherr heeft enkele dochters geproduceerd die van belang zijn geweest voor de Holsteinse fokkerij.

Halle 28453.20 Holst

Uit een paring van Erbherr met Brun 4920.00 Holst (V. Egbert Holst) is de merrie Halle geboren. Halle bracht van Lorbeer 2615.19 Holst de merrie Oina 2618.37 Holst en die is de moeder van de hengst Fangball 3580.46 Holst (V. Fanal Holst).

Het bloed van Fangball is ook wijd verbreid in de Nederlandse populatie. De belangrijkste hengst die het bloed van Fangball en daarmee het bloed van Amurath I ShA heeft doorgegeven is de hengst Landgraf 3919.66 Holst (V. Ladykiller xx), maar ook de hengsten Kompas 59.69 Stb (V. Sable Skinflint xx), Nassau 138.72 Stb (V. Sable Skinflint xx), Plesman 210.74 Stb (V. Cher xx) en al hun nakomelingen voeren Fangball in hun pedigree.

Zerline 15929.22 Holst

Dochter Zerline heeft de merrie Spanne 15123.14 Holst (V. Schiller Holst) als moeder. Zerline heeft drie dochters gekregen, maar vooral met haar bruine zoon Loretto 2894.32 Holst (V. Lorbeer Holst) heeft zij veel invloed gehad op de Holsteinse en Nederlandse paardenfokkerij. Nakomelingen van hem die van belang zijn geweest voor de Nederlandse fokkerij zijn onder andere Normann 1101.49 Sgldt (V. Heidelberg Holst), Sinaeda 1412.55 NWP (V. Camillus NWP), Amor 1196.59 Sgldt (V. Herrscher Holst), Polaris 1469.59 NWP (V. Polarfürst Trak), Rigoletto 1482.60 NWP (V. Ramzes x), Ramiro 294.65 Stb (V. Raimond Hol), Garant 1370.65 Sgldt (V. Farn NWP), Landgraf 3919.66 Holst (V. Ladykiller xx) en Joost 32.68 Stb (V. Consul Holst).

4.2. Birger Jarl SWB (1908)

De 163 cm grote schimmel Birger Jarl (V. Amurath I ox) is geboren uit de merrie Janesca Hann. Vader van Janesca is de hengst Jarl 1420.94 Hann (V. Jaski Hann) en de moeder is een dochter van Figaro II 969.73 Hann.

Birger Jarl is als veulen aan de Zweedse staatsstoeterij in Flyinge verkocht en in 1912 is hij overgeplaatst naar de stoeterij in Strömsholm (midden Zweden). Hij heeft in Zweden tot 1930 ter dekking gestaan, maar hij is niet veel gebruikt, waardoor er van hem slechtst 15 (vrouwelijke) nakomelingen in het Zweedse stamboek staan geregistreerd.

Van zijn kleinzonen hebben enkelen het tot een goedkeuring als hengst gebracht, zoals de halfbroers Condor (1924, V. Vandal SWB) en Etapp (1926, V. Adanier Hann). Beide hengsten hebben de merrie Niagara 437 Rä II SWB als moeder.

4.3. Amandatus Hann (1917)

De schimmel Amandatus (V. Amurath I ox) heeft een stokmaat van 163 cm. Over zijn moeder verschillen de bronnen op internet van mening, maar vermoedelijk is Almona, een dochter van Altist 254.04 Hann (V. Alnok Hann), de moeder van Amandatus.

Amandatus is goedgekeurd door het stamboek van Mecklenburg. Van zijn prestaties in de fokkerij is weinig bekend.

4.4. Amulett II 327.17 Hann

Voor een beschrijving van Amulett II Hann en zijn nafok wordt verwezen naar een afzonderlijk bestand Amultet II Hann.

4.5. Ambra Mecklbg

Van de in Mecklenburg-Vorpommern goedkeurde hengst Ambra (V. Amurath I ox) is niet veel meer bekend dan dat zijn moeder de bruine merrie Nopette 3953.08 Hann is. Zij heeft de hengst Nobra II 2086.98 Hann (V. Young Norfolk Hann) als vader. In Mecklenburg heeft Ambra enkele fokmerries gegeven, waaronder de merrie Amsel, die in Mecklenburg met de broers Semmering en Slalom (V. Sherius Hann) twee goedgekeurde hengsten heeft gegeven.

5. Amurath II ox (1907)

De bruine hengst Amurath II ox (V. Amurath ox 1881) is in 1907 geboren op de Oostenrijks-Hongaarse staatsstoeterij in Radautz uit de merrie Fatme, die in 1889 in het Midden Oosten is geboren en door ritmeester Wolff van een Syrische officier is gekocht voor de Radautz stoeterij.

Amurath II ox heeft van 1911 tot 1918 onder de naam 35 Amurath-16 als staatshengst van het toenmalige koninkrijk Galicië en Lodomerië gedekt. Toen aan het einde van de Eerste Wereldoorlog Galicië werd toebedeeld aan Polen verhuisde hij naar de privé stoeterij Breniów van Franciszek en Teresa Raciborska in de omgeving van Lwow in het oosten van Polen (nu ligt Lwow in Oekraïne). Van 1925 tot 1931 is Amurath II ox voor de fokkerij gebruikt op de Poolse staatsstoeterij Janów Podlaski en daarna is hij terug gegaan naar Breniów.

Amurath II ox heeft met Amurath-Sahib ox één zoon geleverd die aanzienlijke invloed op de fokkerij heeft gehad.

Amurath II ox is in 1942 overleden.

5.1. Amurath-Sahib ox (1932)

Amurath-Sahib ox (V. Amurath II ox) is in 1932 geboren op de Breniów stoeterij heeft de merrie Sahiba ox als moeder. Sahiba ox stamt in de vaderlijn rechtstreeks af van stamvader Amurath 1881 ox uit Weil. Amurath-Sahib ox is daarmee een inteeltproduct op Amurath 1881 ox.

Tweede moeder van Amurath-Sahib ox is de schimmelmerrie Donka ox, die op de Hongaarse stoeterij Babólna is gefokt en de uit Syrië geïmporteerde hengst Schechan Schammar ox als vader heeft.
Sahiba ox was een goed renpaard en won diverse belangrijke rennen in Polen (o.a de Oaks en de Derby). Ook Amurath-Sahib ox behaalde successen op de renbaan. In twee seizoenen kwam hij 24 keer aan de start en won daarbij 7 rennen.

Volgens Ignacy Jaworowski, directeur van de staatsstoeterij Michailów, was Amurath Sahib ox een schimmel met een goed, droog hoofd van normale grootte en met een erg lange nek. Hij had een uitstekende bovenlijn en een mooie platte croupe, die hij vaak doorgaf aan zijn kinderen. Daarnaast had hij correct beenwerk en goede bewegingen. Zijn type, zijn hengstuitdrukking en zijn karakter waren de meest indrukwekkende eigenschappen, maar hij had meer diepte mogen hebben. Hij bracht grote veulens, die soms schoonheid en droogheid te kort kwamen en soms ook een te lange lendenpartij hadden.

Volgens Kay Patterson-Scharpnack in Araban Horse World kan de invloed van Amurath Sahib ox op de Poolse fokkerij niet worden overschat. Hij zal de geschiedenis in gaan als de beste producent van fokmerries in Polen.

In de Tweede Wereldoorlog werd de stoeterij Bréniow verwoest en vonden Franciszek Raciborska en alle paarden van de stoeterij de dood. Maar Amurath Sahib ox was toen al van Breniów vertrokken, omdat hij in 1937 al was aangekocht door de staatsstoeterij in Janów Podlaski, dat dicht tegen de huidige grens tussen Polen en Wit Rusland aanligt. In 1943 werd Amurath-Sahib ox met alle paarden van Janów Podlaski voor het oorlogsgeweld geëvacueerd naar de anglo-arabische stoeterij Hostau in Tsjechië en in juli 1944 volgde een nieuwe evacuatie, nu naar Sohland bij Görlitz in Duitsland. Na de oorlog is de gehele kudde teruggebracht naar de Poolse staatsstoeterij Posadowo. Later verhuisde Amurath-Sahib ox naar de nieuwe Poolse staatsstoeterij Michailów in Klemensow, waar hij uit de merrie Angara ox de bruine hengst Arax ox bracht.

Als fokhengst heeft hij diverse goede fokmerries en vijf hengsten gebracht die van belang zijn geweest voor de fokkerij.

Amurath Sahib ox is in 1967 overleden.

Zijn belangrijkste dochters zijn:

Amneris ox PASB 939

Dochter Amneris ox is schimmelmerrie die in 1940 is geboren op een stoeterij on Wodzislaw, dat 65 km ten noorden van Krakow ligt. Moeder van Amneris ox is de schimmel Elsissa ox ( 1930, V. Floks ox).
Amneris ox heeft op de stoeterij Klemensów in 1951 het leven geschonken aan de schimmel hengst Aquinor ox PASB 1408. Vader van Aquinor ox is de hengst Miecznik ox (1931, V. Fetysz ox). Aquinor was een schoonheid van een hengst en leek veel meer op zijn grootvader Amurath-Sahib ox dan op zijn vader Miecznik ox, die maar een matig exterieur had. Aquinor ox heeft een heel stel zonen gebracht die voor de fokkerij zijn gebruikt in Polen, Zweden, Verenigde Staten en Duitsland.
In 1962 is een tweede zoon van Amneris ox geboren. Dat is de schimmel Aramus ox (V. Nabor ox), die geboren is op de Poolse staatsstoeterij in Michalów en in 1967 voor
$ 150.000 is verkocht aan Wayne Newton in Las Vegas, Verenigde Staten. Daar heeft hij voor een groot aantal nakomelingen gezorgd.
Amneris ox heeft tussen 1944 en 1962 in totaal elf veulens gekregen. Ze is in 1975 overleden.

Balalajka ox PASB 962

De schimmeldochter Balalajka ox (1941) is in Krasnica geboren en heeft de in 1936 geboren vosmerrie Iwonka III ox PASB 723 als moeder. Haar vader is Ibn Mahomed ox (1936). Iwonka is na de Tweede Wereldoorlog als oorlogsbuit verscheept naar de Verenigde Staten. Balalajka ox is aan het einde van de Tweede Wereldoorlog het enige paard dat van het fokprogramma van de stoeterij in Krasnica, in het centrum van Polen, over is gebleven. Zij is terecht gekomen op de stoeterij in Albigowa in het zuidoosten van Polen (ongeveer 150 km ten oosten van Kraków).

Balalajka ox heeft van de Arabische volbloed Witraz ox (V. Ofir ox) de hengsten Banio ox (1951) en Bask ox (1956) en enkele merries gegeven, waarvan de hengstenmoeders Arfa ox (1947) en Bandola ox (1948) moeten worden genoemd.

Arfa ox PASB VIII/18 is in 1947 gefokt op de stoeterij Krasnica. Na haar verhuizing naar Albigowa bracht ze van de hengst Nabor ox (V. Negativ ox) de hengst Argos ox (1957) en van de hengst Faher ox (V. Trypolis ox) de hengsten Arragon ox (1959) en Almifar ox (1960). Tenslotte werd in 1961 van de hengst Sedziwoj ox (V. Trypolis ox) haar zoon Ariel ox PASB FA 5/76 op Albigowa geboren. Ariel ox is in 1975 naar Zweden verkocht.
Arfa ox is in 1982 overleden.

De schimmel Bandola ox PASB IX/24 is in 1948 op de stoeterij Albigowa geboren en heeft daar ook haar twee eerste veulens gekregen. Daarna is ze verhuisd naar de stoeterij in Janów Podlaski, waar ze is uitgegroeid tot één van de beste merries van stoeterij. Zij stond bekend als “Koningin van Polen”. Op Janów Podlaski bracht zij de hengst Bandos ox (1964, V. Negativ ox), die daar tot 1982 voor de fokkerij is gebruikt en waarvan 264 veulens zijn geregistreerd. Daarna is hij verkocht aan de Ventura Farms in Thousans Oaks, California, Verenigde Staten. Een andere zoon van Bandola ox is Banat ox (1967, V. El Azrak ox). Ook Banat ox is ingezet op Jánow Podlaski, maar is van 1975 – 1977 verhuurd naar Engeland.

De schimmelhengst Banio ox (1961, V. Witraz ox) liet alleen twee merries achter, waarvan één de moeder is van de hengst Sektor ox (1977, V. Etap ox), die door het stamboek Berlijn-Brandenburg is goedgekeurd.

De bruine hengst Bask ox PASB V/20; AHRA 25460 (V. Witraz ox) is in 1956 geboren op de stoeterij in Albigowa. Hij is een volle broer van Banio ox en Arfa ox. Vanaf zijn tweede tot zijn zesde jaar is hij uitgekomen in rennen. Uit iets meer dan 40 starts is hij acht keer als eerste geëindigd en daarnaast is hij 14 keer geplaatst.

In september 1963 is Bask ox per schip overgebracht naar de Lasma Arabian Stud in Scottsdale, Arizona, Verenigde Staten. Volgens sommige bronnen duurde de overtocht tien dagen waarin Bask ox geen water of voer kreeg en hij 50 kilo afviel. In Scottsdale is hij vader van meer dan 500 nakomingen geworden, waaronder diverse fokhengsten. In juli 1979 is hij op de Lasma Arabian Stud overleden.

Adis Abeba PASB 916

Dochter Adis Abeba ox is een in 1947 op de stoeterij Janów Podlaski geboren vos uit de merrie Ofirka ox en dat is een in 1939 geboren bruine merrie van de hengst Ofir ox (V.Kuhailan-Haifi ox). Tweede moeder is Fryga II ox (1924, V. Bakszysz ox).

Adis Abeba ox won op driejarige leeftijd in Polen de Oaks en was de eerste merrie die naar de nieuwe staatsstoeterij Michailów kwam. Adis Abeba ox bracht daar de hengsten Ardahan ox (1954, V. Trypolis ox) en Admiral ox (1963, V. Comet ox) en enkele fokmerries, waaronder Antwerpia ox (1953, V. Werset ox), die de moeder is van de hengsten Werbor ox (1963, V. Nabor ox) en Le Bajram ox (1969, V. Bajram ox).

Ardahan is als fokhengst succesvol geweest op de Elsinore Arabian Stud in Californië, Verenigde Staten.
Adis Abeba ox is in 1964 overleden.

Arwila ox PASB VII/19

Dochter Arwila ox (1947) heeft de Ofir ox-dochter Wilga ox als moeder. Moedersmoeder is Jaskolka II ox (1928, V. Koheilan I ox).
Arwila ox is als fokmerrie gebruikt op de stoeterij Janów Podlaski en bracht daar vier hengsten waaronder Ar Haifi ox (1953, V. El-Haifi ox) en vier merries. In 1965 is ze verkocht aan Patricia Lindsay van de Stockings Stud in Northampton, Engeland, waar Arwila ox nog het leven heeft geschonken aan een hengst en twee merries

Darda ox PASB 1364

Dochter Darda ox is een schimmel die in 1950 op de stoeterij Michailów-Klemensów is geboren. Haar moeder is Brda ox (1954, V. Mersuch II ox) en moedersrmoeder is de bruine 21 Siglavy Bagdady III ox (1930, V. Siglavy Bagdady III ox). Na een korte racecarrière op de baan in Wroclaw is Darda ox als fokmerrie naar stoeterij Michailów gegaan. Daar kreeg Darda ox zeven dochters en vijf zonen. Van de dochters moeten Druchna ox (1957, V. Rozmaryn ox), Dornaba ox (1960, V. Nabor ox) en Dratwa ox (1966, V. Badr Bedur ox) worden genoemd.
Druchna ox bracht op Michailów tien veulens en, na haar verkoop in 1972 naar de Verenigde Staten, in haar nieuwe vaderland nog tien. In de Poolse periode bracht zij onder andere de hengsten Druzba ox (1964, V. Nabor ox) en Druch ox (1968, V. Celebes ox)

Dornaba ox is in 1963 verkocht naar de Verenigde Staten en werd kampioen van zowel Canada als van de Verenigde Staten.

Dratwa ox leverde op Michailów enkele goede fokmerries af en ging in 1974 naar de Sir William Farm in de Verenigde Staten, waar ze in 1983 overleed.

Van de zonen van Darda ox zijn Dardir ox (1959, V. Nabor ox), Dar ox (1963, V. Comet ox) en Doman ox (1965, V. Czardasz) van belang.

Dardir ox is eerst op Michailów ingezet en in 1969 verkocht naar Zweden. In Zweden is hij op de stoeterij Blommeröd in Höör, 50 km ten noordoosten van Malmö, erg succsvol geweest.

Dar ox is een 155 cm grote schimmel hengst die veel gelijkenis vertoont met Amurath Sahib ox. Hij heeft veel goede paarden geleverd bij Patterson Arabians, in Sisters, Oregon in het noordwesten van de Verenigde Staten.
Doman ox is in 1971 naar Zweden gegaan en in 1978 naar de Ver. Staten

Darda ox is overleden in 1967.Estokada ox PASB IV/47

Estokada ox

Dochter Estokada ox is een vos die in 1951 is geboren op de Michailów stoeterij. De moeder is de bruine Saga ox (1936, V. Hardy ox) en moedersmoeder is de vos Jaga II ox (1928, V. Koheilan I ox).

Estokada ox won in Polen de Oaks en het Criterium. In totaal nam ze aan tien rennen deel, waarvan ze er acht won.
Als fokmerrie op Michailów is zij de moeder van de goede merrie Eskapada ox (1960, MV. Nabor ox), van de merrie Estebna ox (1961, V. Nabor ox), die in 1973 de Europees kampioen Arabische merries is geworden, en van de hengst Eter ox (1963, V. Comet ox), die in 1968 is verkocht aan Frank W. Smith in California, Verenigde Staten. Eter ox is daar een succesvolle hengst geworden. Estokada ox is in 1965 overleden.

De vijf zonen van Amurath-Sahi ox die de meeste invloed op de fokkerij hebben gehad zijn Gedymin ox (1946), Dan Sahib ox (1950), Equifor ox (1951), Arax ox (1951) en Gwarny ox (1953).

5.1.1. Gedymin ox (1946)

Gedymin ox (V. Amurath-Sahib ox) is een in 1946 geboren zoon van Amurath Sahib ox uit de merrie Peszczota ox (1934, V. Hardy ox). Hij is in 1949 verkocht naar Bulgarije. Van zijn verdere carrière is niet veel bekend.

5.1.2. Dan Sahib ox (1950)

Dan Sahib ox (V. Amurath Sahib ox) heeft Damba ox (1940, V. Obozny ox) als moeder. De moederlijn is verder opgebouwd met de genen van Koheilan IV ox (1904), Dynamit ox (1902) en Dardziling ox (1913).

Dan Sahib ox is vanuit Polen naar het toenmalige Oost Duitsland gegaan, waar hij niet alleen voor de fokkerij van het Arabische paard is gebruikt maar ook is ingezet in de Trakehner fokkerij.

5.1.3. Equifor ox PASB 1430 (1951)

Equifor ox (V. Amurath-Sahib ox) is een bruine hengst die in 1951 is geboren op de Poolse stoeterij Michailów.

Equifor’s moeder is de befaamde Poolse fokmerrie Forta ox (1943), die een dochter is van Kuhailan Abu Urkub ox. Forta ox kreeg in de jaren 1949 – 1969 20 veulens (alleen in 1968 bracht ze geen veulen), waaronder de hengsten Czort ox (1949, V. Wielki Szlem ox), Equifor ox, Fortel ox (1955, V. Como ox), Faraon ox (1958, V. Nabor ox), Flis ox (1963, V. Comet ox) en Falat ox (1969, V. Gwarny ox; zie 5.1.5.3.) en de hengstenmoeders Dyska ox (1950, V. Wielki Szlem ox), Ferezja ox (1956, V. Doktryner ox), Fatma ox (1961, V. Anarchista ox) en Fortunato ox (1964, V. Branibor ox).

Equifor ox was een zeer succesvol renpaard en won in Polen o.a. de Derby (1955) en diverse andere koersen. Hij is één jaar ingezet als hengst op de Michalów stoeterij en dat heeft geresulteerd in zijn zoon Cedr ox. Zijn andere nakomelingen hebben weinig indruk gemaakt. Equifor ox is in 1958 is overleden.

5.1.3.1. Cedr ox PASB VI/41, SAHR 12, AHR 78295 (1958)

De bruine hengst Cedr ox (V. Equifor ox) heeft de merrie Cosmosa ox als moeder. Zij is van de hengst Witraz ox (1938, V. Ofir ox) en de merrie Canaria ox (1942, V. Trypolis ox). De hengsten Celebes ox (1949) en Karmin ox (1951) zijn volle broers van Cosmosa ox.

Cedr ox is geboren op de stoeterij Michailów en tien jaar later verkocht naar Zweden, waar hij met zijn dochter Maricedia ox de basis heeft gelegd voor een merrielijn op de stoeterij Blommeröd. Drie jaar later (1971) is hij geëxporteerd naar de Verenigde Staten.

5.1.4. Arax ox PASB V/16, RASB I/53 (1952)

Voor een beschrijving van Arax ox en zijn nafok wordt verwezen naar een apart bestand Arax ox.

5.1.5. Gwarny ox PASB 4-2 / P11 (1953)

Gwarny ox (V. Amurath Sahib ox) is een schimmel die is geboren op de Michalów stoeterij in het zuidoosten van Polen. Zijn moeder is de bruine merrie Gwara ox (1945, V. Wielki Szlem ox) die ook de moeder is van de succesvolle hengst Gerwazy ox (1955, V. Doktryner ox). De grootmoeder is Canaria ox (1942, V. Trypolis ox), die ook het leven schonk aan de hengsten Celebes ox (1949, V. Witraz ox) en zijn volle broer Karmin ox (1952).

Gwarny ox is in de Poolse fokkerij de belangrijkste hengst uit de Bairacter-lijn. Hij is in de jaren 1958 – 1960 en 1967 – 1974 ingezet op de Michalów stoeterij en in de jaren 1964 -1966 en 1974 – 1978 op de stoeterij Janów Podlaski.

Gwarny ox staat bekend als een hengst die goede fokmerries bracht. Van hem zijn 34 fokmerries geregistreerd, waarvan er 15 zijn geëxporteerd naar de Verenigde Staten en drie naar Engeland. Andere dochters gingen naar Canada, Zweden, Brazilië en Nederland. Dochter Familia ox werd op een veiling in Scottsdale (VS) verkocht voor $ 275.000.

Dochter Nidshem ox is in haar moeder Cisawica ox geëxporteerd naar Zweden en is daar een belangrijke fokmerrie geworden.

Gwarny ox bracht in Polen 11 goedgekeurde hengsten. Daarvan hebben Endor ox (1964, Salazar ox (1966), Polonus ox (1968), Falat ox (1969) en Perkoz ox (1976) maar een beperkte invloed gehad. De overige zes zijn Kirkor ox, Gedymen ox, Falat ox, Argo ox Pasat ox en Balon ox.

5.1.5.1. Kirkor ox PASB 6/P38, AHR 30370, CAHR 31155 (1961)

De schimmel Kirkor ox (V. Gwarny ox) is geboren op de Michalów stoeterij in Polen. Zijn moeder is de op Janów Podlaski geboren Carmen ox (1942, V. Trypolis ox), één van de beste Arabische fokmerries in Polen. Zij is ook de moeder van de befaamde hengst Comet ox (1953, V. Abu Afas ox) en van diverse goede fokmerries. In haar laatste levensjaar is Carmen geëxporteerd naar de Verenigde Staten, waar ze in 1962 is overleden.

Grootmoeder van Kirkor ox is de bruine merrie Wilga ox (1939, V. Ofir ox).
In 1964 is Kirkor ox met negen andere Poolse Arabieren verkocht aan P.B. Williamson, Kelowna, British Columbia, Canada.

Kirkor ox is in de Verenigde Staten een succesvolle hengst geworden die verschillende goede fokmerries, zoals Jano ox (1970), Kirkors Gazal ox (1971), Kirkors Karla ox (1972) en Brandie ox (1972) heeft gebracht.
In 1972 is hij op elfjarige leeftijd bij een brand omgekomen. Hij heeft 76 geregistreerde nakomelingen, zowel volbloeds als halfbloeds, achter gelaten.

5.1.5.2. Gedymin ox (1968)

Gedymin ox (V. Gwarny ox) is een schimmelhengst die op de Michalów stoeterij is geboren uit de merrie Gastronomia ox (1946, V. Marabut ox), die zelf op de stoeterij Janów Podlaski is geboren. Gastronomia ox is ook de moeder van de succesvolle hengst Grojec ox (1960, V. Comet ox). Tweede moeder is Ofirka ox (1939, V. Ofir ox), die behalve van Gastronomia ook de moeder is van de hengst Orzel os (1963, V. Pietuszok ox).

Gedymin ox is tot en met 1976 op Michalów gebruikt voor de fokkerij, waar hij de hengst Dylemat ox (1974) bracht.

In 1977 is Gedymin ox verkocht naar de Verenigde Staten, waar hij op een stoeterij in Scottsdale, Arizona kwam te staan. Veel succes in de fokkerij heeft hij daar echter niet gehad.

5.1.5.2.1. Dylemat ox (1974)

De schimmelhengst Dylemat ox (V. Gedymin ox) heeft een stokmaat van 148 cm. Hij is geboren op de Michalów stoeterij in Polen. Zijn moeder is de bruine merrie Doliwa ox (1965) die geboren is uit een paring van Deja ox (1950, V. Wielki Szlem ox) met de hengst Comet ox (1953, V. Abu Afas ox).

In 1980 en 1983 is Dylemat ox in Polen gebruikt voor de fokkerij. In 1984 is hij naar Zweden verkocht, waar hij in hetzelfde jaar national kampioen bij de hengsten werd.

In de zomer van 1986 is hij doorverkocht naar de Verenigde Staten, om in 1989 terug te gaan naar Zweden. Van Dylemat ox zijn uit zijn Poolse periode 7 veulens geregistreerd en uit zijn Amerikaanse avontuur zijn vijf veulens in de boeken opgenomen. Zijn twee perioden in Zweden hebben 69 geregistreerde veulens opgeleverd.

Enkele van zijn nakomelingen hebben deelgenomen aan endurancewedstrijden.

5.1.5.3. Falat ox AHR 1000688 (1969)

De koffievos Falat ox (V. Gwarny ox) is geboren op de Michalów stoeterij. Zijn moeder is de legendarische fokmerrie Forta ox. Forta ox is een in 1943 geboren dochter van de hengst Kuhailan Abu Urkub (1935) uit de merrie Porta ox (1931, V. Nedjari ox). Voor meer informatie over Forta ox wordt verwezen naar de hengst Equifor ox (5.1.3.).

Falat ox is in 1973 naar Leon Rubin van de Sir William Farm in New York, Verenigde Staten gegaan en later terecht gekomen bij Roxanna Rogers van de Kaszmir stoeterij en renstal in het 25 km ten zuiden van Calgary (Canada) gelegen De Winton. Daar is hij alleen voor de eigen fokkerij gebruikt en is hij de rest van zijn leven gebleven.

Van Falat ox zijn in de Verenigde Staten 43 nakomelingen geregistreerd.

5.1.5.4. Argo ox PASB 3163 (1976)

Argo ox (V. Gwarny) is op de Poolse staatsstoeterij Janów Podlaski geboren uit de bruine merrie Arba ox (1962, V. Comet ox). Moedersmoeder is de bruine Abhazja ox (1956, V. Omar II ox).

Arba ox was een vruchtbare fokmerrie die tussen 1967 en 1985 17 veulens bracht waaronder, behalve Argo ox, ook de hengsten Arbor ox (1967, V. Doktryner ox), die Frans- en Europees kampioen werd, Armaniak ox (1979, V. Banat ox) en Argo’s volle broer Arbil ox (1981). Ook bracht ze de merrie Arra ox (1975, V. Bandos ox), die een uitstekend renpaard was en de triple crown (Oaks, Derby en Criterium) won en waarvan haar zoon Ararat ox (1985, V. Palas ox) naar Nederland werd verhuurd. Vierde moeder van Argo ox is de Amurath Sahib ox-dochter Balalajka ox (1941) en zij is de moeder van de succesvolle hengst Bask ox (1956, V. Witraz ox).

Abhazja ox heeft de Poolse Oaks gewonnen en is na de geboorte van Arba ox naar de Verenigde Statem geëxporteerd, waar ze nog acht veulens heeft gekregen.

De schimmel Argo ox is in de jaren 1979 – 1981 uitgebracht in 25 rennen, waarvan hij er vijf won en vier keer tweede werd. In 1982, 1983 en van 1986 – 1991 is hij voor de fokkerij ingezet op Janów Podlaski. In 1986 werd hij Pools kampioen van de oudere hengsten en in 1992 is hij verkocht naar de Mitbah Arabians stoeterij van Marléne Öster – Franksson in het 50 km ten zuidoosten van Göteborg gelegen Kinna, Zweden. Daar is hij zonder veel succes tot 2003 ingezet voor de fokkerij.

5.1.5.5. Pasat ox (1978)

De schimmel Pasat ox (V. Gwarny ox) is gefokt door de stoeterij Janów Podlaski. Zijn moeder is de schimmel Parma ox (1966. V. Aswan ox). Zij is op de stoeterij Tersk geboren uit de vos Pokaznaja ox (1962, V. Knippel ox).

Parma ox is in 1968 naar Polen gekomen en bleek een erg vruchtbare merrie die in de jaren 1970 – 1992 maar liefst 21 veulens op de wereld heeft gezet. Van haar zonen zijn naast Pasat ox ook Partner ox (1970, V. Eleuzis ox), Parys ox (1974, V. Tryptyk ox) en Pamir ox (1984, V. Probat ox) succesvolle hengsten geworden. Ook heeft Parma ox een aantal uitstekende fokmerries gebracht.

Grootmoeder Pokaznaja ox is ook de moeder van de Arax-zoon Polus ox (zie 5.1.4.8).

In 1983 is Pasat ox verkocht aan Holger Ismer in Wagenfeld, ongeveer 40 km ten noordoosten van Osnabrück in Niedersachsen, Duitsland, waar zijn grote stoeterij Ismer is gevestigd. In 1985 is Penthagonn ox, de beste zoon van Pasat ox geboren.

In 1996 en 1997 is Pasat ox terug verhuurd naar Polen waar hij in 1996 heeft gedekt op stoeterij Kurozweki en in 1997 op de staatsstoeterij Janów Podlaski. Beide dekseizoenen hebben niet geleid tot mannelijke nakomelingen. Vervolgens heeft Pasat ox tot en met 2002 op de stoeterij Ismer gedekt. Hij is daar in 2004 overleden.

5.1.5.5.1. Penthagonn ox Oe-AV 710 (1985)

Penthagonn ox (V. Pasat ox) is een schimmel met een stokmaat van 148 cm die is geboren op de Ismer stoeterij in Wagenfeld, Duitsland. De moeder van Penthagonn ox is Panela ox (1968, V. Diem ox), die ook op de Ismer stoeterij is geboren. Tweede moeder is de bruine merrie Piera ox (1969, V. El Azrak ox).

In 1989 heeft dr. Cranz van de staatsstoeterij Marbach (Baden-Württemberg) Penthagonn ox gehuurd. Onder zijn nakomelingen in Marbach waren een aantal goede hengstveulens en een paar merries. Dochter Mosila ox bracht via vers sperma van de in Canada gestationeerde hengst Amurath Baikal ox de hengst Amuarath Muntahi ox (1999) en van de hengstveulens groeide Pamir I ox uit tot een succesvolle hengst.

Pentagonn ox is ook enige tijd verhuurd aan de Kurozweki stoeterij in Polen. In Duitsland is hij nationaal kampioen geworden.

5.1.5.5.1.1. Pamir I ox 20186.90

Pamir I ox (V. Penthagonn ox) is een schimmelhengst met een stokmaat van 157 cm, die in 1990 is gefokt door mevrouw Margherita Hospowsky in het bij Neumünster in Sleeswijk-Holstein liggende Rendswühren (Duitsland).

De moeder van Pamir I ox is de vosmerrie Shans el Inaza ox (1981, V. Ibrahin ox). Grootmoeder aan moederskant is de bruine Shams el Nazeena ox (1975, V. Nazir ox). In de pedigree van Shans el Inaza ox komt de Egyptische hengst Nazeer ox (1934, V.Mansour ox) vier keer voor.

Pamir I ox heeft in Marbach aan het verrichtingsonderzoek deelgenomen en heeft dat onderzoek van alle deelnemers als beste afgesloten. Het Haupt- und Landgestüt Marbach

heeft Pamir I ox daarop als opvolger van zijn vader Penthagonn ox voor de fokkerij aangekocht. Dit was opmerkelijk omdat de staatsstoeterij Marbach nooit eerder hengsten van private fokkers had gekocht. Behalve in Marbach heeft Pamir I ox ook gedekt op de staatsstoeterij Redefin van de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern en op het dekstation van de familie Roericht in Rehfeldt

Pamir I ox heeft in de fokkerij niet teleurgesteld. Hij heeft zeven staatspremiemerries gebracht en vijf goedgekeurde zonen: Shalimar ox (1993), Dschehim ox (1996), Dschandru ox (1999), Said ox (1999) en Voltaire (2006).

Pamir I is in 2007 door het Trakehner stamboek en in Mecklenburg goedgekeurd. Hij is in mei 2012 overleden.

5.1.5.5.1.1.1. Shalimar ox 20356.93

De schimmel Shalimar ox (V. Pamir I ox) is op 14 febrauari 1993 geboren bij Margherita en Dieter Hospowsky in Renswürden bij Neumünster in Sleeswijk-Holstein. Zijn moeder is de schimmel Shidari ox (1987, V. Madkour I ox) en tweede moeder is de schimmel Shiri ox (1978, V. Emin ox).

Shalimar ox heeft met goed gevolg deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek maar in de fokkerij heeft hij niet veel gerpresteerd.

5.1.5.5.1.1.2. Dschehim ox 20008.96

De schimmel Dschehim ox (V. Pamir I ox) is in 1996 in Marbach geboren uit de merrie Dschihan ox (1986, V. Nasrodin ox). Nasrodin ox is een hengst die sterk is ingeteeld op Nazeer ox (1934, V.Mansour), die vier (!) keer als overgrootvader van Nasrodin ox te boek staat. Omdat Nazeer ox ook in de moederlijn van Dschihan ox voorkomt is het percentage Nazeer ox in de bloedvoering van Dschihan ox aanzienlijk.
Moedersmoeder van Dschehim ox is de schimmel Dschadaah ox (1973, V. Hadban Enzahi ox).

Dschehim ox is een volle broer van Dschandru ox (zie 5.1.5.5.1.1.4.).

Dschehim ox staat op de stoeterij in Marbach ter dekking en is behalve als fokhengst ook in de dressuursport succesvol.

5.1.5.5.1.1.3. Said ox 20003.99

Saïd ox (V. Pamir I ox) is een schimmel met een stokmaat van 155 cm. Hij is in 1999 geboren op de staatsstoeterij Marbach in Baden-Württemberg, Duitsland. Zijn moeder is de schimmel Sadana ox (1983, V. Saher ox) en moedersmoeder is de schimmal Sandara ox (1976, V. Gharib ox). Sadana ox is ingeteeld op de hengst Hadban Enzahi ox, waarbij haar grootmoeder aan vaderzijde tevens haar grootmoeder aan moederzijde is.

Said ox heeft in Marbach deelgenomen aan het verrichtingsonderzoek, waar hij ook ter dekking staat. Hij is goedgekleurd door het Trakehner stamboek.

5.1.5.5.1.1.4. Dschandru ox 20013.99

Dschandru ox (V. Pamir I ox) is een schimmel hengst. Hij is een volle broer van Dschehim ox (zie 5.1.5.5.1.1.2.).
Sinds 2007 is Dschandru ox verschillende keren door Regina Beck uitgebracht in dressuur klasse B. Een veertiende plaats is daarbij het beste resultaat.

Dschandru ox is goedgekeurd voor de fokkerij van Arabische volbloeds, maar de interesse van de fokkers om van hem gebruik te maken is gering.

5.1.5.5.1.1.5. Voltaire Trak

De schimmel Voltaire (V. Pamir I ox) heeft een stokmaat van 159 cm en is gefokt door Klaus Roericht. Hij is geboren op 20 juni 2006. Zijn moeder is de bruine merrie Venetia II Trak (1984, V. Amiant xx) en tweede moeder is de zwarte Venus IX Trak (1980, V. Ralf Trak).

Voltaire was de winnaar van het verrichtingsonderzoek dat in 2012 in Hünfeld is gehouden.

Hij is door het ZSAA als halfbloed Arabier goedgekeurd en is eigendom van Monika Waldeck van Hippo Promotion in Wartenberg bij Fulda in Hessen, Duitsland.
Voltaire is als fokhengst nauwelijks gebruikt.

5.1.5.6. Balon ox FA2/86 (1979)

Balon ox (V. Gwarny ox) is een schimmelhengst die is geboren op de stoeterij Janów Podlaski in Polen. Zijn moeder is de merrie Ballada ox (1975, V. Partner ox) en zijn tweede moeder is Bandola ox (1948, V. Witraz ox). Bandola ox werd “Janow’s legende” en ook wel “koningin van Polen” genoemd. Ze is geboren op de staatsstoeterij Albigowa en heeft naast Ballada ox 15 andere nakomelingen gebracht, waaronder de hengsten Bajram ox (1959, V. Pietuszok ox), Barysz ox (1960, V. Faher ox), Bandos ox (1964, V. Negatiw ox) en Banat ox (1967, V. El Azrak ox). Haar dochters Banda (1962, V. Pietuszok ox) en Beatrice ox (1963, V. Pietuszok ox) brachten respectievelijk de hengsten Baharr ox (1968, V. Baharr ox) en Beander ox (1973, V. Bandos ox).

Balon ox is in 1986 – 1988 verhuurd aan de Zweedse stoeterijen Blommeröd in Höör bij Malmö en Slängsboda Arabian in Bergshamra ten noorden van Stockholm. In Zweden is Balon ox veel gebruikt en heeft hij verschillende goede nakomelingen gebracht. In 1987 is Balon ox bij de hengsten kampioen van Zweden geworden. Vanaf 1989 is Balon ox weer ingezet in Polen, waar hij in 2003 kampioen bij de hengsten werd. Zijn zonen hebben tot dusver in de fokkerij niet kunnen overtuigen. Zijn beste dochter is de in Polen geboren merrie Ellada ox (1981, M. Emigracja ox), die verkocht is naar het Midden Oosten.

Balon ox is in 2010 op 31 jarige leeftijd overleden. Met zijn overlijden is de hengstenlijn van Bairactar ox in Polen uitgestorven.

6. 51 Astarte ox (1908)

De meeste invloed op de Europese rijpaardenfokkerij heeft Amurath 1881 ox uitgeoefend via zijn dochter 51 Astarte ox (1908), de in 1920 geboren kleindochter 139 Demeter ox (V. Bakszysz ox) en de in 1928 geboren achterkleindochter Jordi ox (V. 532 Shagya X-3).

Jordi ox was ingeteeld op Amurath 1881 (25%) en bracht in 1937 op het landgoed van Barones Plater-Zyberk in Polen de Anglo-arabische hengst Ramzes x ter wereld. Deze zoon van de Engels volbloed Rittersporn xx (1917, V. St. Saulge xx) heeft via zijn zonen Radetzky 1412 Westf, Rigoletto 3805 Holst/1482 NWP, Raimond 3806 Holst/292 Stb en diens zoon Ramiro 3895 Holst/1745 Westf/294 Stb, en Roman 3814 Holst een enorme invloed gehad op vrijwel alle West Europese rijpaardfokkerijen.

Back To Top