skip to Main Content

1934 (V. Alter Dessauer Hann x Alkoven I Hann)

 

Samenvatting

 

 

Ast Hann is een vos hengst die in 1934 is geboren. Zijn vader is de hengst Alter Dessauer Hann die, buiten zijn zoon Ast, via zijn zonen weinig aan de fokkerij heeft bijgedragen. Wel heeft hij 132 fokmerries gebracht.
De moeder van Ast is de vos merrie Adakilla Hann (1924, V. Alkoven I Hann).

Ast is in 1937 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en is van 1938 tot en met 1949 door het Landgestüt in Celle op een dekstation in Drochtersen beschikbaar gesteld voor de fokkerij.

Van Ast zijn 125 fokmerries, waaronder vijf hengstenmoeders en veertien goedgekeurde zonen geregistreerd.

Negen zonen van Ast hebben meer dan vijftien geregistreerde fokmerries , waarvan vooral Astral Hann (1939) voor de huidige rijpaardfokkerij van belang is geweest.
Van Astral hebben met name de hengst Astflug Hann (1944) en zijn zonen Eindruck II Hann (1952) en Ernö Hann (1954) hun sporen in de fokkerij verdiend.
Over Astflug en zijn nakomelingen is een aparte pagina op deze website gepubliceerd.

 

 

Inhoud

 

Voorkomen en afstamming
Vader
Moeder
Fokkerijcarrière
Dochters
Zonen
Zonen in de fokkerij

1. Assing I Hann DE 331310330239
1.1. Anselmo Hann DE 331310355743
2. Astral Hann DE 331310330339
2.1. Arrest Hann DE 305050277244
2.1.1. Attila Meckl DE 305050310154
2.1.2. Anilin I Meckl DE 305050311655
2.2. Astflug Hann DE 331310356444
2.3. Astrason Hann DE 305050247244
2.3.1. Assuan II Meckl DE 305050304451
2.4. Ariovist Hann DE 305050261845
2.5. Astrachan Westf DE 341410131347
2.5.1 Aspekt Westf DE 341410144153
2.5.2. Almprinz Westf DE 341410145854
2.5.3. Asket Westf DE 341410155158
2.5.3.1. Alchimist Westf DE 341410163962
2.5.3.2. Anklang Westf DE 341410171564
2.6. Eiswind Hann DE 331310399856
3. Artland Hann DE 331310337540
4. Assing II Hann DE 331310337641
5. Antek Hann DE 331310346542
6. Arzt  Hann DE 331310356143
7. Astarius Hann DE 331310356243
8. Astfarn Hann DE 331310356344
9. Artald Hann DE 331310368845

 

 

Voorkomen en afstamming

 

Ast Hann DE 331310307934 is een vos hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is in 1934 geboren en is gefokt door Arnold Blohm uit Otterndorf, dat circa 15 km ten oosten van Cuxhaven ligt.

De hengst Alderman I Hann (1909, V. Alnok Hann) komt zowel aan de vaderszijde als aan de moederszijde voor in de afstamming van Ast en draagt voor 18,75 % bij aan zijn erfelijke eigenschappen.

Gerekend over acht generaties heeft Ast een afstamming met 50 % Hannoveraans bloed, 18,0 % Engels volbloed en 14,8 % Trakehner bloed.

 

 

Vader

 

De vader van Ast is de in 1925 geboren vos hengst Alter Dessauer Hann.

Alter Dessauer’s vader is de bruine hengst Althof Hann (1919, V. Alter Kerl Hann), die in het najaar van 1921 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Hij is van 1922 tot en met 1932 door het Landgestüt in Celle beschikbaar gesteld voor de fokkerij,

De moeder van Alter Dessauer is de vos merrie Dadia Hann (1914, V. Desmond Hann). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Fronhof Hann (1931, V. Florett Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.

Alter Dessauer is van 1929 tot en met 1943 door het Landgestüt Celle beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn 26 staatspremiemerries, 86 hoofdstamboekmerries en 20 stamboekmerries geregistreerd, terwijl vier dochters van hem moeder van een goedgekeurde hengst zijn geworden.

Van Alter Dessauer zijn vier zonen goedgekeurd voor de fokkerij, waarvan alleen Ast zich als fokhengst heeft waargemaakt.

 

 

Moeder

 

De moeder van Ast is de vos merrie Adakilla Hann (1924, V. Alkoven I Hann) en tweede moeder is de zwarte Nalcuta Hann (1919, V. Nelusko Hann).

 

 

Fokkerijcarrière

 

Ast is in 1937 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en is van 1938 tot en met 1949 door het Landgestüt in Celle beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Ast heeft daarbij altijd op een dekstation in Drochtersen gestaan. Drochtersen ligt circa vijftien km ten noorden van Stade in het noorden van Nedersaksen.

Ast is in 1949 afgevoerd.

 

 

Dochters

 

Volgens gegevens van All Breed Pedigree zijn van Ast 22 staatspremiemerries, 85 hoofdstamboekmerries en 18 stamboekmerries geregistreerd.

Vijf dochters van Ast zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden:

Acella Hann staatspremiemerrie, 1939, vos, MV. Childerich Hann, is de moeder van de hengst Alst Hann (1944, V. Alljeder I Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Astana Hann, 1941, zwart, MV. Fahnenträger Hann, is de moeder van de hengst Wedel Hann (1951, V. Fernalp Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Asdalia Hann staatspremiemerrie, 1943, vos, MV. Allerhand Hann, is de moeder van de hengst Elsass Hann (1947, V. Alljeder I Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Astloch Hann staatspremiemerrie, 1943, bruin, MV. Flavius Hann, is de moeder van de hengst Dulder Hann (1951, V. Dollart Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Astwürde Hann staatspremiemerrie, 1950, MV. Alljeder I Hann, is de moeder van de hengsten Ceylon Hann (1957, V. Cyklon Trak), Derby Hann (1959, V. Damm Hann) en Senator Hann (1060, V. Sender Hann). Ceylon is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek; Derby door het Westfaalse stamboek en Senator door het Hessische stamboek.

 

 

Zonen

 

 

Van Ast zijn veertien zonen goedgekeurd voor de fokkerij:
Assing I Hann (1939), Astral Hann (1939), Artland Hann (1940), Ali Hann (1941), Assing II Hann (1941), Antek Hann (1942), Assing III Hann (1942), Arzt Hann (1943), Astarius Hann (1943), Astor Meckl (1943), Astfarn Hann (1944), Altendeich Hann (1945), Artald Hann (1945) en Atoll Hann (1946).

De cursief vermeld hengsten hebben een geringe bijdrage aan de fokkerij geleverd en worden hierna kort aangeduid. De andere goedgekeurde zonen van Ast worden verderop in de tekst in afzonderlijke hoofdstukken besproken.

De hengst Ali Hann (MV. Alpenflug I Hann) is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Westfaalse stamboek. Van hem is één nakomeling bekend.

De hengst Assing III Hann is een broer van de hengsten Assing I Hann (1939, zie hfdst. 1.) en Assing II Hann (1941, zie hfdst. 4.). Hij is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Mecklenburgse stamboek en heeft van 1946 – 1955 in het toenmalige Oost-Duitsland (DDR) gedekt. Zijn zonen As Meckl (1947) en Assmus Meckl (1948) zijn goedgekeurd, maar hebben voor de fokkerij geen betekenis gehad. Van Assing III zijn zeven nakomelingen bekend.

De hengst Astor Meckl (MV. onbekend) is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. Volgens de Horsetelex database zijn de zonen Asterios Meckl (1950) en Astolf Meckl (1955) in de DDR goedgekeurd, maar veel betekenis voor de fokkerij hebben Astor en zijn zonen niet gehad.

De hengst Altendeich Hann (MV. Detektiv Hann) is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek, maar heeft weinig aan de fokkerij toegevoegd.

De hengst Atoll Hann (MV. Allersport Hann) is in het najaar van 1948 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Hij is in de jaren 1949 – 1951 voor de fokkerij beschikbaar gesteld door het Landgestüt Osnabrück. Van Atoll zijn drie staatspremiemerries en zeven hoofdstamboekmerries geregistreerd.

 

 

Zonen in de fokkerij

 

1.  Assing I Hann DE 331310330239

 

Assing I Hann (V. Ast Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 178 cm. Hij is in 1939 geboren en is gefokt door J.H. Otto uit Assel, dat circa 10 km ten noorden van Stade in het noorden van Nedersaksen ligt.
Assing I is een broer van de hengsten Assing II (zie hfdst. 4,) en Assing III.
De moeder van deze hengsten is de vos merrie Ja Aber Hann (1928, V. Jasperding Hann) en tweede moeder is de vos Gabata Hann (1921, V. Goldschläger Hann).

De hengst Alderman I Hann (1909. V. Alnok Hann) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Assing I en levert een bijdrage van 15,6 % aan zijn erfelijke eigenschappen.

Gerekend over acht generaties heeft Assing I een afstamming met 59,4 % Hannoveraans bloed en 18,0 % Engels volbloed.

Assing I is in het najaar van 1941 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en is in de periode 1942 – 1953 door het Landgestüt in Celle beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Hij heeft tot en met 1951 op een dekstation in Oberndorf, circa 40 km ten zuidoosten van Cuxhaven in het noorden van Nedersaksen. gestaan en daarna nog twee jaar op een dekstation in Isernhagen, dat net ten noorden van Hannover ligt.

Volgens de All Breed Database zijn van Assing I acht staatspremiemerries, 76 hoofdstamboekmerries en achttien stamboekmerries geregistreerd.

Drie dochters van Assing I zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden:

Assara Hann, 1943, vos, MV. Dolman Hann, is de moeder van de hengst Domingo Hann (1929, V. Dominus Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Asterngilde Hann staatspremiemerrie, 1950, vos, MV. Goldfisch II Hann, is de moeder van de hengst Ehrenfels Hann (1965, V. Ebenfalls II Hann), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en

Asternmeise Hann, 1952, vos, MV. Allerhand Hann, is de moeder van de hengst Waidwerk Hann (1968, V. Waidmannsdank xx), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.

Zes zonen van Assing I zijn goedgekeurd voor de fokkerij: Anselmo Hann (1943), Atout Meckl (1944), Asdur Hann (1945), Askalon Westf (1945), Adonis Westf (1947) en Estland Hann (1947).

Van hen is alleen Anselmo van belang geweest voor de fokkerij.

 1.1.  Anselmo Hann DE 331310355743

 

Anselmo Hann (V. Assing I Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 161 cm. Hij is in 1943 geboren en is gefokt door Hermann Hey uit Zehntwege, dat vijf km ten noorden van Hemmoor in het noorden van Nedersaksen ligt.
De moeder van Anselmo is de vos staatspremiemerrie Morgensonne Hann (1931, V. Mormone Hann) en tweede moeder is de vos Jedlita Hann (1922, V. Jasperding Hann). Jedlita is ook de moeder van de hengst Meding Hann (1932, V. Mormone Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.

Gerekend over acht generaties heeft Anselmo een afstamming met ten minste 53,2 % Hannoveraans bloed en 25,0 % Engels volbloed.

Anselmo is in het najaar van 1952 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
in de jaren 1953 – 1959 is hij door het Landgestüt Celle beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn acht staatspremiemerries, 50 hoofdstamboekmerries en drie stamboekmerries geregistreerd.

 

 

2.   Astral Hann DE 331310330339

 

Astral Hann (V. Ast Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 164 cm. Hij is in 1939 geboren en is gefokt door Wilhelm von Allwörden uit Wischhafenersand, dat circa 30 km ten noorden van Stade, in het noorden van Nedersaksen, aan de Elbe ligt.
De moeder van Astral is de vos staatspremiemerrie Alpenschloss Hann (1934, V. Alpenflug II Hann) en tweede moeder is de bruine Flarenga Hann (1927, V. Flavius Hann).
Flarenga is ook de moeder van de hengst Albinus Hann (1933, V. Alpenflug II Hann) en ze is de tweede moeder van de hengst Allershagen Hann (1940, V. Allersport Hann). Albinus is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en Allershagen door het Mecklenburgse stamboek.

De hengst Alderman I Hann (1909, V. Alnok Hann) komt in de afstamming van Astral twee keer voor aan vaderskant en ook twee keer aan moederskant. Hij draagt voor 28,1 % bij aan de erfelijke eigenschappen van Astral.

Gerekend over acht generaties heeft Astral een afstamming met 61,7 % Hannoveraans bloed en 18,0 % Engels volbloed.

Astral is in het najaar van 1941 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en is van 1942 tot en met 1959 voor de fokkerij beschikbaar gesteld door het Landgestüt Osnabrück. Hij heeft in de jaren 1942 – 1947 op een dekstation in Otterndorf gestaan, van 1947 tot en met 1952 op een dekstation in Bremervörde en van 1953 tot 1959 op een dekstation in Thedinghausen. In 1959 is Astral afgevoerd.

Van Astral zijn zeventien staatspremiemerries, 77 hoofdstamboekmerries en achttien stamboekmerrries geregistreerd.

Dochter Asterngunst Hann staatspremiemerrie, 1954, vos, MV. Flugwind Hann, is de moeder van de hengst Wächter Hann (1970, V. Wicht Hann), die is goedgekeurd door het Rijnlandse stamboek.

Acht zonen van Astral zijn goedgekeurd voor de fokkerij:
Arrest Hann (1944), Astflug Hann (1944), Asti Meckl (1944), Astrason Hann (1944), Ariovist Hann (1945), Astrachan Westf (1947), Eiswind Hann (1956) en Edler  Hann (1957).

De hengst Asti Hann (MV. Fall Hann) is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek en is van 1948 tot omstreeks 1958 actief geweest in de fokkerij in het toenmalige Oost-Duitsland (DDR). Van hem zijn enkele nakomelingen bekend.

De hengst Edler Hann (MV. Adlerschild Hann) is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en heeft in 1961 gedekt op een dekstation in Ochtmannien (ten zuiden van Syke). Van Edler is één nakomeling bekend.

De overige zonen van Astral worden hierna in afzonderlijke hoofdstukken besproken.

 


2.1.  Arrest Hann DE 305050277244

 

Arrest Hann (V. Astral Hann) is een bruine hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is in 1944 geboren en is gefokt door Wilhelm Lange uit Hollenstedt, dat circa 30 km ten zuidwesten van Hamburg in Nedersaksen ligt.
De moeder van Arrest is de bruine staatspremiemerrie Feine Aster Hann (1937, V. Feiner Kerl Hann) en tweede moeder is de bruine Abschätzung VII Hann (1930, V. Alkoven I Hann).

De hengsten Alkoven I Hann (1917, V. Alderman I Hann) en Fling Hann (1911, V. Flingarth Hann) komen zowel aan vaders-, als aan moederskant voor in de afstamming van Arrest. Alkoven heeft een inbreng van 18,75 % in de erfelijke eigenschappen van Arrest.

Gerekend over acht generaties heeft Arrest een afstamming met 70,3 % Hannoveraans bloed en 11,7 % Engels volbloed.

Arrest is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. In de periode 1954 – 1964 zijn diverse nakomelingen van hem geregistreerd, waaronder zes zonen die zijn goedgekeurd voor de fokkerij:
Attila Meckl (1954), Anilin I Meckl (1955), Adkus Meckl (1960), Akbar I Meckl (1960), Anilin II Meckl (1960) en Akbar II Meckl (1964).

Attila Meckl en Anilin I Meckl worden verderop in de tekst besproken. Adkus Meckl, Akabar I Meckl, Anilin II Meckl en Ackbar II Meckl zijn voor de fokkerij niet van belang geweest.

 


2.1.1.  Attila Meckl DE 305050310154

 

 

Attila Meckl (V. Arrest Meckl) is in 1954 in toenmalig Oost-Duitsland (DDR) geboren. Zijn moeder is de merrie Funkliebe Meckl (1944, V. Funkspruch Hann) en tweede moeder is Frauenlieb Meckl (1939). De moederlijn is voor een deel onbekend.

Gerekend over acht generaties heeft Attila een afstamming met tenminste 69,5 % Hannoveraans bloed en tenminste 5,5 % Engels- en Arabisch volbloed.

Attila is in 1956 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek, dat, volgens de Sporthorse database, in de jaren 1957 – 1969 28 nakomelingen van Attila heeft geregistreerd.

Dochter Afische Hann, 1961, MV. Flügel Hann, is de moeder van de hengsten d’Artanjans Hann (1971, V. Duo Hann) en Fabians Hann (1973, V. Fregat Hann). D’Artanjans is goedgekeurd door het Letlandse stamboek en Fabians is in Rusland ingezet voor de fokkerij.

De zonen Apache Meckl (1962), Attaché Meckl (1962), Attikus Meckl (1963) en Atributas Hann (1964) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

Voor de moderne rijpaardfokkerij zijn Attila en zijn nakomelingen niet van belang.

 


2.1.2.  Anilin I Meckl DE 305050311655 

 

 

Anilin I Meckl (V. Arrest Hann) is een vos hengst die in het toenmalige Oost-Duitsland (DDR) is geboren. Hij is een broer van de hengst Anilin II Meckl (1960), die voor de fokkerij van weinig belang is geweest.
De moeder van beide hengsten is de bruine staatspremiemerrie Falkendiva Meckl (1950, V. Falkenhayn Hann). Zij is ook de tweede moeder van de hengsten Mistral I Meckl (1969, V. Modus xx) en zijn broer Mistral II Mecl; (1971), die beiden door het Mecklenburgse stamboek zjn goedgekeurd.
Tweede moeder van Anilin I en II is Dickicht Meckl (1946, V. Dietz Meckl). Zij is ook de moeder van de hengst Adjus Meckl (1960, V. Arrest Meckl).
De moederlijn is voor een deel onbekend.

Gerekend over acht generaties hebben Anilin I en II een afstamming met tenminste 64,8 % Hannoveraans bloed en tenminste 6,25 % Engels volbloed.

Anilin I is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. In de periode 1961 – 1978 zijn 28 nakomelingen van hem geregistreerd.

Dochter Annelotte DDR, MV. Almanach Trak, is de moeder van de hengst Nero DDR (1982, V. Nerv Trak), die is goedgekeurd door het DDR-stamboek en

dochter Antolie Meckl, 1978, MV. Tannenhaher xx, is de moeder van de hengst Saladin Meckl (1980, V. Santos Meckl), die is goedgekeurd door het Berlijn-Brandenburgse stamboek.

Vijf zonen van Anilin I zijn goedgekeurd voor de fokkerij: Arteks Meckl (1961), Aviso Meckl (1961), Aladin Meckl (1962), Antares Meckl (1963) en Anflug Meckl (1965). Geen van deze hengsten heeft in de fokkerij een grote rol gespeeld.

 


2.2.  Astflug Hann DE 331310356444

 

 

Astflug Hann (V. Astral Hann) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 161 cm. Hij is in 1944 geboren en is gefokt door Paul Wisch uit Otterndorf, dat circa tien km ten oosten van Cuxhaven in het noorden van Nedersaksen aan de monding van de Elbe ligt.
De moeder van Astflug is de bruine merrie Frauenwürde Hann (1934, V. Flügelmann I Hann). Zij is ook de tweede moeder van de hengsten Ebenfals I Hann (1950, V. Ableger II Hann), zijn broer Ebenfalls II (1951) en Wendland Hann (1954, V. Frio Hann), die alle drie zijn goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Tweede moeder van Astflug is de donkerbruine Para Hann (1918, V. Panuel Hann).

De hengsten Flavius Hann (1915, V. Fling Hann) en Alderman I Hann (1909, V. Alnok Hann) komen beide zowel aan vaders- als aan moederkant voor in de afstamming van Astflug en hebben beiden een inbreng van 18,75 % in zijn erfelijke eigenschappen.

Gerekend over acht generaties heeft Astflug een afstamming met 72.7 % Hannoveraans bloed en 14,8 % Engels volbloed.

Astflug is in het najaar van 1946 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en is van 1947 tot en met 1959 door het Landgestüt Osnabrück beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Hij heeft in de jaren 1947 – 1954 op een dekstation in Oiste (ten westen van Verden) gestaan, in de jaren 1955 – 1957 op een dekstation in Rehden (bij Diepholz) en in 1958 en 1959 op een station in Sulingen (halverwege Diepholz en Nienburg). Daarna is Astflug afgevoerd (gedood).

Volgens de All Breed Pedigree database zijn van Astflug 23 staatspremiemerries, 83 hoofdstamboekmerries en zeven stamboekmerries geregistreerd.

Vijf dochters van Astflug zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden en twaalf van zijn zonen zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

Voor uitgebreide informatie over Astflug en zijn nakomelingen wordt verwezen naar de pagina Astflug Hann op deze website www.stempelhengsten.eu.

 

 

2.3.  Astrason Hann DE 305050247244

 

 

Astrason Hann (V. Astral Hann) is een bruine hengst die in 1944 is geboren.
Zijn moeder is de bruine merrie Fette Hann (1944, V. Flügelmann I Hann) en tweede moeder is de merrie Frederichsburg Hann (1929, V. Flimmer I Hann).

De merrie Adakilla Hann (1924, V. Alkoven I Hann) komt zowel aan vaders- als aan moederskant als betovergrootmoeder voor in de afstamming van Astrason.
Ook de hengsten Alderman I Hann (1909, V. Alnok Hann) en Flavius Hann (1915, V. Fling Hann) komen zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Astrason.

Gerekend over acht generaties heeft Astrason een afstamming met 81,3 % Hannoveraans bloed en 8,6 % Engels volbloed.

Astrason is in voormalig Oost-Duitsland goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. Van hem zijn in de jaren 1950 – 1957 door het Mecklenburgse stamboek diverse veulens geregistreerd en volgens Horsetelex heeft het Brandenburgse stamboek in 1964 nog een veulen van hem vastgelegd.

Zijn meest invloedrijke nakomeling is de hengst Assuan II Meckl (1951).

 

 

2.3.1.  Assuan II Meckl DE 305050304451 

 

 

Assuan II Meckl (V. Astrason Meckl) is een bruine hengst die op 5 mei 1951 is geboren. Zijn moeder is de bruine staatspremiemerrie Allernetteste Meckl (1945, V. Allard Hann). Zij is ook de moeder van de hengsten Assuan I Meckl (1950, V. Astrason Meckl), Figaro Meckl (1955, V. Flingmann Hann) en Goldring Meckl (1956, V. Goldstern Meckl).
Tweede moeder is de vos staatspremiemerrie Schwertstunde Meckl (1935, V. Schwertfeger Hann).

Gerekend over acht generaties heeft Assuan II een afstamming met  78,1 % Hannoveraans bloed en 10,9 % Trakehner- en Oostpruisisch bloed.

Assuan II is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek en is vanaf 1955 tot en met 1968 actief geweest in de fokkerij in toenmalig Oost-Duitsland.
Horsetelex noemt negentien nakomelingen en Sporthorsedata éénentwintig.
Zijn zoon Amundsen Meckl (1959, MV. Dobrock Hann) is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. Van hem zijn enkele nakomelingen bekend.

 

 


2.4.  Ariovist Hann DE 305050261845

 

 

Ariovist Hann (V. Astral Hann) is een bruine hengst die in 1945 is geboren. Zijn moeder is de bruine merrie Gotzana Hann (1941, V. Gote Hann) en tweede moeder is de vos Adetaza Hann (1925, V. Alkoven I Hann). De verdere moederlijn is onbekend.

Ariovist is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek en is van 1949 tot en met 1961 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn vijftien nakomelingen bekend.

 

 


2.5. 
Astrachan Westf DE 341410131347

 

 

Astrachan Westf (V. Astral Hann) is een bruine hengst met een stokmaat van 163 cm. Hij is in 1947 geboren en is gefokt door R. Hottendorff.
De moeder van Astrachan is de bruine staatspremiemerrie Flügalfa Hann (1043, V. Flügelmann I Hann) en tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Alfe Hann (1935, V. Alvius Hann).

Gerekend over acht generaties heeft Astrachan een afstamming met 81,3 % Hannoveraans bloed en 9,4 % Engels volbloed.

Astrachan is in het najaar van 1949 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en is tot en met 1964 actief geweest in de fokkerij.

Acht dochters van Astrachan zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden:

Ribes Sgldt kroon preferent, 1952, MV. Flamingo Westf, is de moeder van de hengsten Glavius Sgldt (1965, V. Cobblers Thread xx), die als Sportregisterhengst is goedgekeurd door het VLN, en Jurist KWPN (1968, V. Angelo xx), die is goedgekeurd door het KWPN;

Austria Westf, 1955, MV. Julmond Trak, is de moeder van de hengst Dante Westf (1965, V. Durchlaucht Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek;

Alice Westf, 1956, zwartbruin, MV. Diktator Westf, is de moeder van de hengst Firnadel Westf (1961, V. Firnschnee Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek;

Asta Westf, 1958, donkerbruin, MV. Schwank West, is de moeder van de hengst Adler Westf (1964, V. Adlerruf West), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek;

Aspe Westf, 1959, MV. Glanz Westf, is de moeder van de hengst Fiskal Westf (1963, V. Firnschnee Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek;

Alexe Westf, 1960, bruin, MV. Glanz Westf, is de moeder van de hengst Kormoran Westf (1973, V. Komet Trak), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek;

Arnika Westf, 1960, vos, MV. Glanz Westf, is de moeder van de hengst Agent Westf (1964, V. Aar Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek;

Amsel Westf, 1962, donkerbruin, MV. Fesch Westf, is de moeder van de hengst Daktari Westf (1976, V. Damokles Hann), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek;

Tien zonen van Astrachan zijn goedgekeurd voor de fokkerij: Afghane I Westf (1951), Askus Westf (1952), Aspekt Westf (1953), Afrik Westf (1954), Almprinz Westf (1954), Astrologe Westf (1954), Arrak I Westf (1957), Asket Westf (1958), Arrak II Westf (1959) en Athener Westf (1961).

De hengsten Aspekt Westf, Almprinz Westf en Asket Westf hebben vijftien of meer geregistreerde nakomelingen en worden verderop in de tekst in afzonderlijke hoofdstukken besproken. De overige zonen van Astrachan worden hierna kort aangeduid.

De hengst Afghane I Westf (MV. Sonnenschein Westf) is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. Van hem is één nakomeling bekend.

De hengst Askus Westf (MV. Anflug Westf) is in het najaar van 1954 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. Hij is tot en met 1958 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn vijf nakomelingen bekend.

De hengst Afrik Westf (MV. Forsch II Hann) is in het najaar van 1956 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek goedgekeurd. Hij is tot en met 1960 actief geweest in de fokkerij. Van Afrik zijn in Duitsland tien nakomelingen als wedstrijdpaard geregistreerd.

De hengst Astrologe Westf (MV. Dolomit Hann) is in het najaar van 1956 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en is van 1957 tot en met 1959 actief geweest in de fokkerij. Van hem zijn zes nakomelingen bekend.

De hengst Arrak I Westf (MV. Almschütze Westf) is in het najaar van 1959 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. Hij is van 1960 tot en met 1964 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van Arrak I zijn zeven nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen een winsom van € 427.

De hengst Arrak II Westf (MV. Almschütze Westf) is in het najaar van 1961 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. Hij is tot en met 1964 actief geweest in de fokkerij. Van Arrak II zijn negen nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard.

De hengst Athener Westf (V. Adebar Westf) is in het najaar van 1963 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. Hij is alleen in 1964 actief geweest in de fokkerij. Van hem zijn in Duitsland vier nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard.

In Duitsland zijn 63 nakomelingen van Astrachan geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 1.505 gewonnen.

 

 

2.5.1.  Aspekt Westf DE 341410144153  

 


Aspekt Westf  (V. Astrachan Westf) is een bruine hengst met een stokmaat van 154 cm, die in 1953 is geboren.
De moeder van Aspekt is de bruine merrie Heldin Westf (1949, V. Heliost Westf) en tweede moeder is de vos Fernanda Westf (1945, V. Fähnrich Westf).

Gerekend over acht generaties heeft Aspekt een afstamming met 74,2 % Hannoveraans bloed.

Aspekt is in het najaar van 1955 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en is tot en met 1965 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
In Duitsland zijn zestien nakomelingen van Aspekt geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 8.078 gewonnen.

 

 

2.5.2.  Almprinz Westf DE 341410145854

 

 

Almprinz Westf (V. Astrachan Westf) is een bruine hengst die in 1954 is geboren. Hij is gefokt door Paul Bayer – Eynck uit Rosendahl, dat tussen Ahaus en Coesfeld in Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Almprinz is de donkerbruine staatspremiemerrie Fechta Westf (1950, V. Fesch Westf). Zij is ook de moeder van de hengst Frühling Westf (1960, V. Frühschein Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek.
Tweede moeder van Almprinz is de bruine Fulda (1942, V. Flamingo Westf).

Gerekend over acht generaties heeft Almprinz een afstamming met 83,6 % Hannoveraans bloed.

Almprinz is in het najaar van 1956 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. Hij is tot en met 1968 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

In Duitsland zijn 37 nakomelingen van Almprinz geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 3.190 gewonnen.

 

 

2.5.3.   Asket Westf DE 341410155158

 

 

Asket Westf (V. Astrachan Westf) is een bruine hengst met een stokmaat van 161 cm. Hij is op 24 april 1958 geboren.
De moeder van Asket is de bruine staatspremiemerrie Fliegette Westf (1945, V. Flitter I Hann) en tweede moeder is de vos Hermelinde Westf (1935, V. Hartmann Westf). De moederlijn is slechts tot aan de derde moeder bekend.

Gerekend over acht generaties heeft Asket een afstamming met tenminste 69,5 % Hannoveraans bloed.

Asket is in oktober 1960 in Münster goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. Ook het Rijnland-Palts-Saar stamboek heeft hem geaccepteerd voor de fokkerij.

Zijn zonen Alchimist Westf (1962), Ascher Rhein (1962) en Anklang Westf (1964) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

De hengsten Alchimist en Anklang worden verderop in de tekst in afzonderlijke hoofdstukken besproken.

De hengst Ascher Rhein (MV. Fernando Hann) is omstreeks 1965 goedgekeurd door het Rijnlandse stamboek en is enkele jaren beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem is één fokmerrie geregistreerd in een Duits stamboek en zijn dertien nakomelingen vastgelegd als wedstrijdpaard.

In Duitsland zijn 39 nakomelingen van Asket geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 9.072 gewonnen.

 

 


2.5.3.1. 
Alchimist Westf DE 341410163962

 

 

Alchimist Westf (V. Asket Westf) is een vos hengst met een stokmaat van 162 cm. Hij is in 1962 geboren.
De moeder van Alchimist is de vos merrie Hertha Westf (1946, V. Heliost Westf). Zij is ook de moeder van de hengst Flettner Westf (1960, V. Flietner Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek.
Tweede  moeder is de vos Fidele Westf (1939, V. Forum Westf).

Gerekend over acht generaties heeft Alchimist een afstamming met ten minste 65,6 % Hannoveraans bloed.

Alchimist is in het najaar van 1964 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en is van 1965 tot en met 1972 actief geweest in de fokkerij.

In Duitsland zijn 81 nakomelingen van Alchimist geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen een winsom van € 31.140.

 

 

2.5.3.2.  Anklang Westf DE 341410171564

 

 

Anklang Westf (V. Asket Westf) is een bruine hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is in 1964 geboren en is gefokt door Marianne Ostermann uit Gütersloh, dat ten oosten van Münster en ten zuidwesten van Bielefeld in Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Anklang is de staatspremiemerrie Sawa Westf (1949, V. Schwall Hann) en tweede moeder is Fliegette Westf (1945, V. Fontane Hann).

Gerekend over acht generaties heeft Anklang een afstamming met 73,4 % Hannoveraans bloed en 6,3 % Engels volbloed.

Anklang is in het najaar van 1966 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en is van 1967 tot en met 1971 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

In Duitsland zijn 72 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen een winsom van € 38.761 gewonnen.

 

 


2.6.  Eiswind Hann DE 331310399856

 

 

Eiswind Hann (V. Astral Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 163 cm. Hij is in 1956 geboren en is gefokt door Johann Glander uit Emtinghausen, dat circa vijftien km ten westen van Verden in Nedersaksen ligt.
De moeder van Eiswind is de vos staatspremiemerrie Adlerelfe Hann (1949, V. Adlerschild Hann) en tweede moeder is de donkerbruine staatspremiemerrie Flugreise Hann (1940, V. Flugwind Hann).

Gerekend over acht generaties heeft Eiswind een afstamming met 83,6 % Hannoveraans bloed en 7,8 % Engels volbloed.

Eiswind is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en is door het toenmalige Nedersaksische Landgestüt Bad Harzburg beschikbaar gesteld voor de fokkerij. In de jaren 1960 en 1961 heeft hij op een dekstation in Lehre (tussen Braunschweig en Wolfsburg) gestaan en van 1962 tot en met 1967 op een station in Neuenfelde. In 1968 is Eiswind afgevoerd.

Van Eiswind zijn vijf staatspremiemerries, 24 hoofdstamboekmerries en vijf stamboekmerries geregistreerd. Daarnaast zijn 47 nakomelingen in Duitsland geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 12.679 gewonnen.

 

 


3.  Artland Hann DE 331310337540

 

 

Artland Hann (V. Ast Hann) is een bruine hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is in 1940 geboren en is gefokt door de gebroeders Jungclaus uit Krautsand, dat circa 25 km ten noorden van Stade aan de oever van de Elbe ligt.
De moeder van Artland is de bruine staatspremiemerrie Fidel Hann (1935, V. Finnland I Hann) en tweede moeder is de donkerbruine Asperg Hann (1931, V. Alderman I Hann).

Gerekend over acht generaties heeft Artland een afstamming met 60,3 % Hannoveraans bloed en 15,6 % Engels volbloed.

Artland is in het najaar van 1942 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en is van 1943 tot en met 1949 door het Landgestüt Osnabrück voor de fokkerij beschikbaar gesteld op een dekstation in Meppen. In 1950 is hij als men- / tuigpaard gebruikt door het Landgestüt Osnabrück.

Van Artland zijn zeven staatspremiemerries, dertien hoofdstamboekmerries en acht stamboekmerries geregistreerd.

Zijn zoon Artillerist Hann (1945) is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek, maar over zijn fokkerijprestaties is geen informatie beschikbaar.

 

 

 

4.  Assing II Hann DE 331310337641

 

 

Assing II Hann (V. Ast Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 170 cm. Hij is in 1941 geboren en is gefokt door J.H. Otto uit Assel, dat circa 10 km ten noorden van Stade in het noorden van Nedersaksen ligt.

Assing II is een broer van de hengsten Assing I (zie hfdst. 1.) en Assing III, die voor de fokkerij van weinig belang is geweest.

De moeder van deze hengsten is de vos merrie Ja Aber Hann (1928, V. Jasperding Hann) en tweede moeder is de vos Gabata Hann (1921, V. Goldschläger Hann).

De hengst Alderman I Hann (1909. V. Alnok Hann) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Assing II en levert een bijdrage van 15,6 % aan zijn erfelijke eigenschappen.

Gerekend over acht generaties heeft Assing II een afstamming met 59,4 % Hannoveraans bloed en 18,0 % Engels volbloed.

Assing II is in de herfst van 1943 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Hij is van 1944 tot en met 1950 door het Landgestüt Osnabrück beschikbaar gesteld voor de fokkerij. In de jaren 1944 – 1946 heeft hij op een dekstation in Drantum (bij Melle) gestaan en van 1947 tot en met 1950 op een dekstation in Hasbergen (bij Osnabrück). Na het dekseizoen 1950 is hij afgevoerd.

Van Assing II zijn volgens All Breed Pedigrees vier staatspremiemerries, veertien hoofdstamboekmerries en vier stamboekmerries geregistreerd.

 

 

5.   Antek Hann DE 331310346542

 

 

Antek Hann (V. Ast Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 162 cm. Hij is in 1942 geboren en is gefokt door August Eylmann uit Nindorf, dat bij Buxtehude in het noorden van Nedersaksen ligt.
De moeder van Antek is de vos merrie Domäne Hann (1931, V. Detektiv Hann) en tweede moeder is Angeba Hann (1918, V. Alderman I Hann).Gerekend over acht generaties heeft Antek een afstamming met 55,5 % Hannoveraans bloed, 15,6 % Engels volbloed en 10,9 % Trakehner bloed.

Antek is in het najaar van 1944 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Hij is van 1945 tot en met 1950 door het Landgestüt Celle op een dekstation in Meckelfeld (bij Harburg, ten zuiden van Hamburg) beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Van hem zijn vijf staatspremiemerries, vijftien hoofdstamboekmerries en vijf stamboekmerries geregistreerd. Drie nakomelingen zijn in wedstrijden uitgebracht.
Antek is na het dekseizoen 1950 afgevoerd.

 

 

6.   Arzt Hann DE 331310356143

 


Arzt Hann (V. Ast Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 164 cm. Hij is in 1943 geboren en is gefokt door Franz Hottendorff uit Wolfsbruch, dat circa 25 km ten noorden van Stade in het noorden van Nedersaksen ligt.
De moeder van Arzt is de vos merrie Aladine Hann (1938, V. Allersport Hann) en tweede moeder is de vos Detektei Hann (1933, V. Detektiv Hann).

Gerekend over acht generaties heeft Arzt een afstamming met 71,1 % Hannoveraans bloed en 11,7 % Engels volbloed.

Arzt is in het najaar van 1945 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en is van 1946 tot en met 1959 door het Landgestüt Celle beschikbaar gesteld voor de fokkerij. In de jaren 1946 – 1952 heeft hij op een dekstation in Grethem (ten zuiden van Walsrode) gestaan, in 1953 op een station in Langen (bij Bremerhaven); van 1954 tot en met 1956 heeft hij in Bösel (ten noorden van Cloppenburg) gestaan en van 1957 tot en met 1959 in Wagenfeld (circa 25 km ten zuiden van Vechta).
In 1959 is Arzt afgevoerd.

Van Arzt zijn zeven staatspremiemerries, 37 hoofdstamboekmerries en zes stamboekmerries geregistreerd.
Bovendien zijn zeven nakomelingen in Duitsland geregistreerd als wedstrijdpaard.

 

 

7.   Astarius Hann DE 331310356243

 

 

Astarius Hann (V. Ast Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 164 cm.
Hij is in 1943 geboren en is gefokt door Heinrich Schütt uit Aschhornermoor, dat circa tien km ten noorden van Stade in het noorden van Nedersaksen ligt.
De moeder van Astarius is de vos Aalraupe Hann (1931, V. Alderman I Hann) en tweede moeder is de vos Negata II Hann (1916, V. Nelus II Hann).
Negata II is ook de moeder van de hengst Alnus Hann (1925, V. Alderman I Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.

Gerekend over acht generaties heeft Astarius een afstamming met 53,9 % Hannoveraans bloed en 17,2 % Engels volbloed.

Astarius is in het najaar van 1945 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Hij is van 1946 tot en met 1953 door het Landgestüt Osnabrück beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van 1946 tot en met 1951 heeft hij op een dekstation in Rehden (ten oosten van Diepholz) gestaan, in 1952 in Drentwede (ten noordoosten van Diepholtz) en in 1953 op een dekstation in Warmsen (ten zuidwesten van Nienburg). Na het dekseizoen 1953 is Astarius afgevoerd.

Van Astarius zijn vier staatspremiemerries, vijftien hoofdstamboekmerries en vier stamboekmerries geregistreerd. Negen nakomelingen zijn als wedstrijdpaard bekend.

 

 

8. Astfarn Hann DE 331310356344

 

 

Astfarn Hann (V. Ast Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is in 1944 geboren en is gefokt door Robert Eylmann uit Drochtersen, dat circa vijftien km ten noorden van Stade in het noorden van Nedersaksen ligt.
De moeder van Astfarn is de vos merrie Fahrliese Hann (1936, V. Fahnenträger Trak) en tweede moeder is de vos Daphne Hann (1930, V. Detektiv Hann).

Gerekend over acht generaties heeft Astfarn een afstamming met 43,8 % Hannoveraans bloed, 21,9 % Trakehner bloed en 19,5 % Engels volbloed.

Astfarn is in het najaar van 1946 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Hij is van 1947 tot zijn dood in 1953 voor de fokkerij beschikbaar gesteld door het Landgestüt Osnabrück, waarbij hij in de jaren 1947 – 1952 op een dekstation in Sudweyhe (ten zuiden van Bremen) heeft gestaan en in 1953 op een station in Landesbergen (ten zuiden van Nienburg).

Van Astfarn zijn vier staatspremiemerries, 22 hoofdstamboekmerries en twee stamboekmerries geregistreerd. Zes nakomelingen zijn als wedstrijdpaard vastgelegd.

Twee dochters zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden:

Astdame Hann, 1950, MV. Konstantin Hann, is de moeder van de hengst Ernböll Hann (1963, V. Erno Hann), die is goedgekeurd door het Deense stamboek en

Astflora Hann, 1950, MV. Flussgold Hann, is de moeder van de hengsten Domino Hann (1959, V. Domänenrat I Hann) en zijn broer Darius Hann (1960). Domino is goedgekeurd door het Beierse stamboek en Darius door het Deense stamboek.

 


9. Artald Hann DE 331310368845

 

 

Artald Hann (V. Ast Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 160 cm. Hij is in 1945 geboren en is gefokt door W. von Allwörden uit Wischhafenersand, dat circa 30 km ten noorden van Stade op de oever van de Elbe ligt.
De moeder van Artald is de vos merrie Allermo Hann (1941, V. Allersport Hann) en tweede moeder is de vos Dämonin Hann (1933, V. Detektiv Hann).

Gerekend over acht generaties heeft Artald een afstamming met 70,3 % Hannoveraans bloed, 12,5 % Trakehner- en Oostpruisisch bloed en 10,9 % Engels volbloed.

Artald is in het najaar van 1947 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Hij is in de jaren 1948 – 1950 door het Landgestüt Osnabrück op een dekstation in Balge (ten noorden van Nienburg) beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Na het dekseizoen 1950 is Artald overleden.

Van Artald zijn zes staatspremiemerries, 19 hoofdstamboekmerries en één stamboekmerrie geregistreerd. Acht nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard.

Artald’s zoon Erich Hann (1950, V. Finnland II Hann) is goedgekeurd voor de fokkerij. Van hem zijn vier nakomelingen bekend.

 

 

Afgesloten op 1 mei 2023

Back To Top