skip to Main Content

Bakszysz ox, de Poolse Arabier
1901, V. Ilderim ox

Afbeeldingsresultaat voor bakszysz foto stallion'"

Prins Paweł Karol Sanguszko-Lubartowicz (1682-1752) was een nazaat van een Pools-Litouwse adellijke familie die omstreeks 1430 is ontstaan. Hij was hofmaarschalk aan het hof van het Pools-Litouwse Gemenebest en de belangrijkste adviseur van koning August III van Polen, keurvorst van Saksen en grootvorst van Litouwen. De Sanguszko’s woonden op een landgoed in Slawuta dat in de omgeving van Lemberg (thans Lvov, Oekraine) ligt. Met zijn (tweede) huwelijk met Marianne Lubomirska, erfgename van Ostroh, breidde hij zijn bezittingen aanzienlijk uit, waardoor de Sanguszko’s tot de rijkste families van toenmalig Polen behoorden.

Het gebied rondom Lemberg, inclusief Slawuta en Ostroh, behoorde in de tijd van Prins Pawel tot Polen maar werd bij de eerste opdeling van Polen in 1772 geannexeerd door Oostenrijk. Het gebied stond toen bekend als het koninkrijk Galicia, dat tot de Eerste Wereldoorlog een min of meer zelfstandige positie had binnen het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk. Na de Eerste Wereldoorlog is het gebied na veel politiek gekonkel eerst bij Polen gevoegd en later bij Oekraïne. Na de Tweede Wereldoorlog werd het een onderdeel van de Sovjetrepubliek Oekraïne en sinds het uiteen vallen van de Sovjet Unie in 1991, ligt het gebied in de onafhankelijke republiek Oekraïne.

In dit bestuurlijk gezien onrustige gebied stichtte Pawels zoon Prins Hieronymous Sanguszko (1743-1812) de stoeterij in Slawuta, 200 km ten oosten van Lemberg/Lvov, en begon daar een fokkerij van Arabische volbloedpaarden. In Slawuta werd overigens al sinds 1508 gefokt met Arabische paarden. De stoeterij Slawuta wordt ook wel Chrestowka (Pools) of Khristovetsk (Russisch) genoemd. De familie Sanguszko vestigde verder stoeterijen in Satanow dat 180 km ten zuidoosten van Lemberg/Lvov ligt, in Antoniny dat halverwege Slawuta en Satanow ligt, en in het tussen Lemberg/Lvov en Krakow gelegen Gumniska. Satanow en Antoniny liggen thans in Oekraïne en Gumniska ligt in Polen.

Tegen het einde van de 19e eeuw was de leiding van de stoeterijen in handen van Prins Roman Sanguszko ( 1832 – 1917), een achterkleinzoon van Hieronymous. De familie Sanguszko hield er een zelfde fokkerijvisie op na als de staatsstoeterijen in het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk en importeerde regelmatig Arabische volbloedhengsten uit de Oriënt. Zo gaf Prins Roman aan het einde van de 19e eeuw aan kolonel Trippenbach opdracht een Arabische volbloedhengst uit de Oriënt te halen. De kolonel kocht daarop de hengst Ilderim ox in Constantinopel (tegenwoordig Istanbul) en bracht die in 1900 naar Slawuta.

Bakszysz ox PASB 31 (1901)

llderim ox PASB 466.94 was een vos hengst die in 1894 bij de bedoeïnen in de Oriënt is geboren. Van de afstamming van Ilderim ox zijn geen verdere gegevens bekend. Wel zijn er zes nakomelingen van hem bekend. De enige zoon van Ilderim ox, die voor de Europese paardenfokkerij van belang is geweest, is de in 1901 in Slawuta geboren schimmel Bakszysz ox.
In 1913 is Ilderim ox van Slawuta naar de Balkan gegaan, maar heeft daar geen voor West Europa van belang zijnde rol meer gespeeld.

De moeder van Bakszysz ox is de schimmelmerrie Parada ox (1895). Haar vader Rymnik ox (1876), grootvader Kortez ox (1870) en overgrootvader Cercle ox (1863) zijn allen in Slawuta gefokt. Ook de moederlijn van Parada ox is al generaties lang thuis in Slawuta. Moedersmoeder Krzyroda ox (1890) is in Slawuta gefokt uit de combinatie Semhan ox en Dalmacja ox (1884). De schimmel hengst Semhan ox komt uit Egypte waar Prins Eustacy Sanguszko hem in 1889 in Caïro kocht voor zijn broer Prins Roman Sanguszko.
Ook Marocco ox (1872), de vader van Dalmacja ox, is in Slawuta gefokt. Sommigen bronnen geven aan dat de vader van Marocco ox de door Prins Roman Sanguszko in de Oriënt gekochte Kohejlan Abu Argub ox (1850) is, terwijl elders de van stoeterij Antoniny (een aan Slawuta verwante stoeterij in Oekraïne) afkomstige hengst Banko ox (1857) wordt genoemd.
Van de jaren dat Bakszysz ox in Slawuta voor de fokkerij is gebruikt, is geen belangrijk fokmateriaal overgebleven.

De Eerste Wereldoorlog (1914 – 1918) en de Russische revolutie (1917) waren voor veel aristocratische Poolse families catastrofaal en betekenden het einde van hun paardenfokkerijen. In die tijd is veel verwoest en veel fokmateriaal verloren gegaan.
Daarom is in 1919 op de in 1817 gevestigde Poolse staatsstoeterij Janów Podlaski gestart met een herstelfokprogramma. Daarvoor zijn veel van de nog levende Arabische volbloeds van de particuliere stoeterijen naar Janów Podlaski gebracht. Bakszysz ox verruilde in dat verband Slawuta voor Janów Podlaski. Janów Podlaski ligt in Polen ongeveer 170 km ten oosten van Warschau en op enkele kilometers van de huidige grens met Wit Rusland.
Om de paardenfokkerij verder te bevorderen werd na de Eerste Wereldoorlog bovendien in Lemberg (Lvov) een renbaan aangelegd waar rennen voor Arabische volbloeds werden gehouden.

Nakomelingen

Bakszysz ox kreeg op Janów Podlaski diverse zonen, waaronder Fetysz ox (1924), Flisak ox (1924), Fakir ox (1924), Floks ox (1924), Lavant ox (1930), Legat ox (1930) en Locarno ox (1930). Van hen heeft alleen Fetysz ox de Bakszyszlijn in mannelijke lijn in leven gehouden.

Flisak ox, Fakir ox, Floks ox, Lavant ox, Legat ox en Locarno ox zijn voor de fokkerij van weinig betekenis geweest.

Dochters van Bakszysz ox

De bonte Dora PASB 60 (1922, MV. Zagloba ox) bracht de merrie Krucica ox (1929, V. Farys II ox) die in 1939 door de Russen uit Polen is geroofd en naar de stoeterij Tersk in het noorden van de Kaukasus is gebracht. Daar schonk zij onder andere het leven aan de bekende fokmerrie Mammona ox (1939, V. Ofir ox) en die is de moeder van de voshengst Pomeranets ox (1952, V. Priboj ox). Pomeranets ox heeft een scheutje Arabisch bloed in het KWPN-bestand gebracht via de hengsten R. Danube 349 Stb (1975, V. Neptun ox), M. John Peter 370 Stb (1971, V. Neptun ox), Prints 781.81 Trak (V. Hockey II Trak) en Zambuka 04.2929 Stb (V. Scandic Stb).

Een andere dochter van Bakszysz ox is Dziewanna ox PASB 68 (1922, MV. Ibrahim ox). Zij is een schimmel die geboren is op Janów Podlaski en ze is de moeder van drie befaamde hengsten, te weten Piolun ox (1934, V. Koheilan I ox), Rozmaryn ox (1935, V. Almanzor ox) en Skrzyp ox (1936, V.Lowelas ox). Piolun ox en Skrzyp ox zijn in 1939 door de Russen uit Polen meegenomen naar de stoeterij in Tersk. Dziewanna ox is ook de moeder van de vosmerrie Kostrzewa ox (1929, V. Koheilan I ox), die in vijf starts op de renbaan niet werd verslagen en o.a. in 1933 de Poolse Oaks won.
Dziewanna ox is in 1939 door de Amerikaanse ondernemer Henry Babson (1875 – 1970) naar de Verenigde Staten gehaald.

De bruine Bakszysz-dochter Elegantka ox PASB 74 (1923, MV. Koheilan DB ox) heeft met haar zonen Lowelas ox (1930, V. Koheilan I ox) en Wielki Szlem ox (1938, V. Ofir ox) een grote bijdrage geleverd aan de Arabische- en Trakehner fokkerij. Lowelas ox bracht o.a. de hengst Skrzyp ox (1936) en Wielki Szlem ox is één van de topverervers binnen de Arabische fokkerij. Zijn bekendste zoon is Czort ox (1949).
Elegantka ox werd ook wel de parel van de Poolse fokkerij genoemd. Zij was ook de moeder van de hengst Jaszmak ox (1928, V. Koheilan I ox), maar die heeft weinig invloed gehad en is naar Tsjecho-Slowakije verkocht.

Demeter ShA PASB 139 (1920, MV. Amurath ox) is een schimmel die op de stoeterij Janów Podlaski de merrie Jordi ShA (1926) heeft gegeven; Jordi ShA heeft vervolgens, na een paring met de Engels volbloedhengst Rittersporn xx (1917, V. St. Saulge xx), in de stoeterij Wojcieszkow het leven geschonken aan de bekende hengst Ramzes x. Hij heeft later als hengst gediend in Holstein en Westfalen en heeft van daaruit de genen van Bakszysz ox aan grote aantallen rijpaarden in heel West Europa doorgegeven.

1. Fetysz ox PASB 97 (1924)

De schimmel Fetysz ox is in 1924 op de stoeterij Janów Podlaski geboren als zoon van Bakszysz ox uit de merrie Siglavy Bagdady ox. Die merrie was in 1908 geboren op de Oostenrijks-Hongaarse staatsstoeterij Radautz, die in het noordoosten van het huidige Roemenië lag, uit een paring van de hengst Siglavy Bagdady DB ox (1895) met de vosmerrie Malta ox (1892). Malta ox is geboren in Slawuta en ook al haar vrouwelijke voorouders zijn in Slawuta geboren.
De hengst Siglavy Bagdady DB ox is in 1902 uit de Oriënt geïmporteerd en ter dekking gesteld op de Hongaarse staatsstoeterij Bábolna.
Toen na de Eerste Wereldoorlog de machtsverhoudingen in Midden-Europa totaal waren gewijzigd heeft een Roemeense legereenheid in 1919 vele paarden, waaronder Siglavy Bagdady DB ox, van de Hongaarse stoeterijen Bábolna en Mezöhegyes gestolen. Vermoed wordt dat het de bedoeling was om de paarden naar de Roemeense stoeterij Radautz te brengen maar Siglavy Bagdady DB ox is daar nooit aangekomen. Wat er met hem is gebeurd, is onbekend.

Fetysz ox in Janów Podlaski

Fetysz ox was een mooie verschijning met een goed exterieur. Landstallmeister dr. Ehlert sprak van een droompaard. Fetysz ox had een mooi hoofd, veel hals, schoft en schouder en edele lijnen met een uitdrukkingsvol voorbeen en een onberispelijke stand. De spronggewrichten waren niet erg groot maar droog. Fetysz ox zou meer diepte mogen hebben. De bewegingen zijn regelmatig met voldoende draagkracht. Zijn nakomelingen hadden mooie modellen, maar hij vererfde regelmatig een weke rug en weinig diepte. Fetysz ox had een stokmaat van 153 cm en zijn pijpomvang bedroeg 19,5 cm. Hij is van 1929 – 1935 als hengst gebruikt op de Poolse stoeterijen in Gumniska, Janów Podlaski en Ujazd.
Uit de Janów Podlaski tijd zijn de zonen Marosz ox (1931), Miecznik ox (1931), Sulejman ox (1934) en Adonah ox (1936) van belang.
Van zijn dochters moeten Makata ox (1931), Niezgoda ox (1932) en Khamza ox (1936) worden genoemd.

De Poolse dochters

Makata ox is een schimmel die in 1931 op stoeterij Janów Podlaski is geboren uit de merrie Gazella II ox (1914, V. Koheilan DB ox) en vervolgens is ingezet als fokmerrie.
Gazella II ox bracht naast Makata ox ook de merrie Elegantka ox (1923, V. Bakszysz ox), waaraan in de alinea’s over de dochters van Bakszysz ox al aandacht is besteed, en de hengsten Kohejl Ibn Mazepa ox (1920, V. Mazepa I) en Hardy ox (1926, V. Ganges I ox).
Makata ox heeft van alle dochters van Fetysz ox de meeste invloed gehad op de fokkerij omdat ze de moeder is van de bruine hengst Witraz ox PASB 901 (1938, V. Ofir ox) en via hem het bloed van Fetysz ox over de hele wereld is verspreid. Witraz ox produceerde 14 hengsten die in de fokkerij zijn ingezet, waarvan vier in Polen. Ook is hij de vader van 27 goede fokmerries geworden.

De in 1932 op stoeterij Janów Podlaski geboren schimmel Niezgoda ox heeft de schimmel Koalicja ox als moeder. Koalicja ox is een product van een paring van Koheilan IV ox ( 1904, V.Koheilan II ox) met de merrie 238 Amurath ox (1901, V. Amurath ox) en is de overgrootmoeder van de Arax-zoon Naivnyi ox, die in Nederland ter dekking heeft gestaan. Ook de hengst Enwer Bey ox (1923, V. Abu Mlech ox) is een zoon van Koalicja ox.
Niezgoda ox is een zuster van de succesvolle hengst Miecznik ox (zie 2.2.). Zij is later naar de Arabische volbloedstoeterij in Tersk (Rusland) gegaan en schonk daar het leven aan Nejenka ox. Nejenka ox is de moeder van de hengst Neptun ox (1962, V. Pomeranets ox), die o.a. de vader is van de in Nederland door het KWPN goedgekeurde hengsten M. John Peter Stb (1971) en R. Danube Stb (1975). Veel invloed op de fokkerij hebben die echter niet gehad.

De schimmelmerrie Khamza ox is in 1936 geboren. Haar moeder is Karima ox (1924, V. Farys I ox) en die is ook de moeder van de hengst Rasim III ox (1931, V. Rasim ox). Khamza ox is de moeder van de hengst Kanzler ox (1942, V. Lowelas ox), die door het Trakehner stamboek is goedgekeurd.

In 1936 is Fetysz ox in het kader van een hengstenruil van de stoeterij Janów Podlaski naar het 250 km noordelijker gelegen Hauptgestüt Trakehnen in Oost Pruisen verhuisd. Van zijn verblijf daar wordt verderop verslag gedaan.

1.1. Marosz ShA PASB 191 (1931)

De schimmel Marosz ShA (V. Fetysz ox) is gefokt uit de merrie Drawa ShA (1922), die de hengst Abu Mlech ox als vader heeft en de Amurath 1881 dochter Austrja ShA (1909) als moeder.
Marosz ShA is eerst een aantal jaren op stoeterij Janów Podlaski gebruikt, waar hij de hengst Wacpan ShA bracht. Later is Marosz ShA, samen met Profit Trak (zie hfdst. 1.6.) naar Rusland gegaan, waar hij ter dekking is gesteld op de stoeterij Stavropol.

1.1.1.Wacpan ShA, 3526.38 Hann

Uit de Poolse jaren van Marosz ShA dateert zijn zoon Wacpan ShA (1938). Wacpan ShA is een schimmel met een stokmaat van 157 cm die geboren is uit de merrie Matrona ShA (1931, V. Shagya X ShA). Hij is in Duitsland goedgekeurd door het Zuchtverband für Sportpferde Arabischer Abstammung (ZSAA) en het Hannoveraanse Stamboek. In Hannover gaf hij de donkerbruine hengst Wanderfalke Hann.

1.1.1.1.Wanderfalke 6633.45 Hann

Wanderfalke (V. Wacpan ShA) is geboren uit de merrie Fairwell (1942, V. Faisal Hann). Hij bracht één dochter die van belang is geweest voor de hedendaagse rijpaardfokkerij. Dat is de schimmel Wanderin Hann (1950) die bekroond is als staatspremiemerrie. Zij is de moeder van de hengst Aristides Hann (1959, V. Anteil Hann) en van de hengst Pascha Westf. (1965, V. Pikant Hann). Aristides is de vader van de door het KWPN goedgekeurde Exakt Sgldt (1963) en van de hengst Arianer Hann (1967). Eén van de betere dochters van Aristides is de merrie Falstergold Sgldt (1964) kroon preferent, die de moeder is van de hengst Niagara Stb (1972, V. Important Stb) en van drie keurmerries.

1.2. Miecznik ox PASB 273 (1931)

Miecznik ox (V. Fetysz ox) is een schimmelhengst die Koalicja ox (1918, V. Koheilan IV ox), een in die tijd fameuze merrie die uit dezelfde moederlijn komt als Fetysz ox, als moeder heeft. Moedersmoeder is 238 Amurath 25 ox (1901, V. Amurath ox). Volgens de literatuur heeft Miecznik ox weinig van zijn ouders geërfd. Hij was arm bespierd, had een matige bovenlijn met een slechte aansluiting van rug en croupe; hij was koehakkig, had voos beenwerk en toonde zich allesbehalve een hengst. Ondanks al deze tekortkomingen heeft hij drie schimmelzonen, Marabut ox, Doktryner ox en Aquinor ox gegeven, die van belang zijn geweest voor de Poolse fokkerij.

1.2.1. Marabut ox PASB 11139.42

De in 1942 op de stoeterij Oplytna geboren Marabut ox (V. Miecznik ox) heeft de schimmelmerrie Lala ox (1938, V. Amurath Sahib ox) als moeder. Moedersmoeder is de schimmel Mabrucha ox (1928, V. Pielgrzym Thuja ox). Marabut ox heeft alleen in 1945 ter dekking gestaan op Janów Podlaski. Eén van zijn kinderen is de merrie Gastronomia ox, die de moeder is van de hengsten Gedymen ox (1968, V. Gwarny ox) en Grojec ox (1960, V. Comet ox). Ook is zij de derde moeder van de door het KWPN goedgekeurde Arabisch volbloedhengst Gil ox A6551. Gil ox heeft bij het KWPN nauwelijks een bijdrage aan de fokkerij geleverd.
Een andere dochter van Marabut ox is Galka ox, die de moeder is van de hengsten Akif ox (1963, V. Adonah ox) en Galib ben Afas ox (1966, V. Abu Afas ox).

1.2.2. Doktryner ox PASB 1380.50

Doktryner ox (V. Miecznik ox) is geboren op de Poolse stoeterij Klemensow in Michailów, circa 80 km ten noorden van Krakow, Polen. Hij is een schimmel met een stokmaat van 157 cm. Zijn moeder is de schimmel merrie Blaga ox (1937, V. Kuhailan Zaid ox) en tweede moeder is 11 Siglavy Bagdady II (1925, V. Siglavy Bagdady II ox). Doktryner ox was een hengst met goede bewegingen. Hij heeft eerst op de stoeterij in Michalów ter dekking gestaan. In die periode zijn de zonen Gerwazy ox en Muzelmanin ox geboren.
In 1958 is Doktryner ox naar Zwitserland gehaald om het inlandse Freibergerpaard te veredelen en het vooral van betere rijpaardgangen te voorzien. Eerdere pogingen om dat te realiseren door het gebruik van Franse hengsten waren mislukt. In Zwitserland heeft Doktryner ox van 1958 – 1964 beurtelings op de Zwitserse nationale stoeterij in Avenches, dat circa 10 km ten oosten van het meer van Neuchâtel ligt, en het dekstation Bellelay, dat in de Jura ongeveer 20 km ten noorden van Biel ligt, ter dekking gestaan. Doktryner ox mocht jaarlijks 30 merries uit aangewezen merrielijnen dekken en de merriehouders moesten een contract met de nationale stoeterij tekenen dat ze bereid zouden zijn om het veulen tegen een vooraf vastgestelde prijs aan de stoeterij Avenches te verkopen. Het veredelingsexperiment heeft 5 goedgekeurde zonen van Doktryner ox (Don Diego, Don Camillo, Don Quichotte, Don Pedro en Don Pablo) opgeleverd.

De heer Weiland schreef in “Pferdezucht in der Schweiz” dat de nakomelingen van Doktryner ox vriendelijke, temperamentvolle, makkelijke paarden zijn met veel uithoudingsvermogen en een aangeboren aanleg hebben voor galopwissels. Minder goede eigenschappen zijn de slechte zadelligging, de sterk ontwikkelde onderhals en de weinig ontwikkelde schoft.
In 1964 is Doktryner ox voor een gering bedrag weer naar Polen verkocht, waar hij weer op stoeterij Janów Podlaski kwam te staan. Daar zijn zijn zoon Arbor ox en zijn dochter Eufonia ox geboren.

De schimmelmerrie Eufonia ox (V. Doktryner ox) is in 1966 op stoeterij Janów Podlaski geboren uit de bruine merrie Eunice ox (1959), die Comet ox als vader heeft en is ingeteeld op de hengst Trypolis ox (1937, V. Enwer Bey ox). Eufonia ox werd de koningin van de stoeterij Kurozweki genoemd. Stoeterij Kurozweki, die circa 50 km ten zuidoosten van Kielce en circa 30 km ten oosten van stoeterij Michailow in het zuidoosten van Polen ligt, heeft decennia lang Angloarabische volbloeds gefokt. Na de Tweede Wereldoorlog is de stoeterij in eigendom van de Poolse staat gekomen en toen de internationale vraag naar Poolse Arabieren zo groot werd dat de stoeterijen Janów Podlaski en Michailow de vraag niet meer aan konden, is ook op Kurozweki met de fokkerij van volbloed Arabische paarden begonnen.
Eufonia ox en haar dochter Euforia ox (1974, V. Bandos ox) zijn daarbij vooraanstaande fokmerries op Kurozweki geweest.

1.2.2.1. Gerwazy 1651.55 PASB/ AHSB 2334.55

De schimmel Gerwazy ox (V. Doktryner ox) is gefokt op de stoeterij Klemensow in Michailow. Hij heeft een stokmaat van 147 cm. Zijn moeder is de bruine Wielki Szlem ox dochter Gwara ox (1946). Moedersmoeder is de bruine Canaria ox (1942, V. Trypolis ox).
Gerwazy ox heeft twee jaar in Polen deelgenomen aan rennen, waarbij hij 20 keer startte en vijf keer won. In 1960 is hij geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij in het bezit kwam van Patricia Lindsay, eigenaresse van Stockings Farms in Hatherleigh, circa 40 km ten noordwesten van Exeter in Devon, en daar gedurende bijna 20 jaren voor vele nakomelingen zorgde.
Gerwazy ox was een goed sportpaard met goede bewegingen. Exterieurmatig worden zijn zeer goede croupe, mooie staartinplant en goede spronggewrichten geroemd.
Zijn belangrijkste mannelijke nakomelingen zijn Karadjordje ox, Legend of Europe ox en Wasel Garwazy ox.

De schimmel Lalage ox is zijn bekendste dochter. Zij is in 1963 op Stockings Farms geboren uit de merrie Lafirynda ox (1954, V. Miecznik ox). Omdat Gerwazy ox een kleinzoon van Miecznik ox is, is Lalage ox ingeteeld op Miecznik ox en de stempelhengst Bakszysz ox komt vier keer in haar pedigree voor.
Lalage ox is in 1965 naar Zweden geëxporteerd, waar haar zoon Aladdin ox is geboren. Aladdin ox is in 1979 kampioen van Zweden geworden. Daarna is hij door Lasma Arabians, Scottsdale naar Arizona in de Verenigde Staten gehaald, waar hij in 1979 nationaal kampioen werd. Aladdin ox (in de VS Aladdinn ox) heeft een succesvolle fokkerijcarrière gehad. Van zijn nakomelingen zijn er 24 nationaal kampioen geworden en onder zijn kleinkinderen zijn 117 nationale kampioenen.

1.2.2.1.1. Karadjordje ox AHR 38066.65/AHSB 3525.65

De schimmel Karadjordjo ox (V. Gerwazy ox) is gefokt door Patricia Lindsay en op 23 april 1965 geboren op de Stockings Farms. Zijn moeder is de schimmel Karramba ox (1951, V. Witraz ox), die in Polen is geboren en in 1958 naar het Verenigd Koninkrijk is gekomen. Tweede moeder is de schimmel Karmen II ox (1937, V. Koheilan I ox). Karadjordje ox stamt zowel via zijn vader als zijn moeder af van de hengsten Ofir ox (1033, V. Kuhailan Haifi ox) en Fetysz ox. Als jaarling is Karadjordjo ox verkocht aan John Rodgers uit het 250 km ten westen van Houston liggende Seguin in Texas, Verenigde Staten. In de Verenigde Staten is hij een invloedrijke hengst geworden, getuige de 510 nakomelingen die daar van hem zijn geregistreerd. Van zijn zonen hebben KJ Jordgee Boy ox, KJ Serageorge ox en KJ Quick Silver in de fokkerij de meeste invloed gehad.

Van zijn dochters is Jordjina ox als moeder van de hengst Remington Steele ox het bekendst. Jordjina ox is een schimmelmerrie die de merrie Chlosina ox (V. Serafix ox) als moeder heeft.
De vader van Remington Steele ox is Gaffizon ox (V. Perzon ox) en zijn fokker is Perisian Park uit Los Alamos, Californië.
Remington Steele ox heeft 153 geregistreerde halfbloed en volbloed Arabische paarden gebracht. Hij schitterde in een film, redde zijn ruiter bij een aanval van een puma, won de belangrijke show voor Arabische paarden in Scottsdale op een leeftijd van 4 en 16 jaar, won in 2005 de WAHO trophy en volbracht op 18 jarige leeftijd een endurance-wedstrijd over 150 mijl in Death Valley, Californië in drie dagen. Remington Steele ox is in februari 2007 op 25 jarige leeftijd overleden.

Voor zijn prestaties is Karadjordje ox in de Verenigde Staten opgenomen in het “Legion of supreme Merit”.

1.2.2.1.1.1. KJ Jordgee Boy ox AHR 62723.70

KJ Jordgee Boy ox (V. Karadjordje ox) is een schimmel die is gefokt door John M. Rodgers, die ook de eigenaar is van Karadjordjo ox en sinds de aankoop van die hengst is verhuisd van Seguin naar Walnut Creek, 30 km ten oosten van San Francisco, Californië. De moeder van KJ Jordgee Boy ox is Chloette ox (1956, V. Serafix), die ook door John Rogers is gefokt. Tweede moeder is Chloeyn ox (1947, V. Raseyn ox).
Chloette ox won het Amerikaans kampioenschap voor merries 1962 en kreeg tussen 1961 en 1981 elf geregistreerde veulens. Onder die elf veulens bevond zich naast KJ Jordgee Boy ox ook de succesvolle hengst Princz ox (1962, V. Natez ox).
Chloeyn ox is door het Amerikaanse leger gefokt in het remontedepot in Pomona, California en is de moeder van tien geregistreerde Arabische volbloeds.

KJ Jordgee Boy ox heeft enkele goede fokmerries gebracht, zoals Amandi ox (1973, MV. Serafix ox) en Sonoma Lady ox (1981, MV. Kirkor ox).
Amandi ox is de moeder van de in de Verenigde Staten succesvolle hengsten Rol Raven ox (1985, V. El Hilal ox) en Out of Cyte ox (1992, V. Cytosk ox).
Sonoma Lady ox is in 1985 nationaal kampioen van Canada geworden en in 1994 geëxporteerd naar Brazilië. Daar is haar zoon Dakar el Jamaal ox (1986, V. Ali Jamaal ox) geboren, die als jaarling naar de Verenigde Staten is gegaan, waar hij een zeer succesvolle fokhengst is geworden en in 2002 het nationaal kampioenschap voor oudere hengsten heeft gewonnen.
De belangrijkste zoon van KJ Jordgee Boy ox is Seeqo ox (1976).

1.2.2.1.1.1.1. Seeqo ox AHR 149743.76
De schimmel Seeqo ox (V. KJ Jordgee Boy ox) is gefokt door John en Shirley Wheeler uit de ook door hen gefokte bruine merrie Marqeza ox (1971, V. Azraff ox).
Moedersmoeder is de bruine Marjura ox (1966, V. Fadjur ox). Marqeza ox had een mooi exterieur en won de top tien exterieurkeuring in Canada. Seequ ox heeft in de fokkerij matig gepresteerd.

1.2.2.1.1.2. KJ Serageorge ox AHR 62724.70
KJ Serageorge ox (V. Karadjordje ox) is een bruine hengst die de vos merrie Serafilia ox (1962, V. Serafix ox) als moeder had. De grootmoeder aan moederskant is de vos Rulitha ox (1954, V. Shamadan ox).
Serafilia ox is ook de moeder van de hengst Bru Bed Seradro ox (1978, V. EW Leandro ox).
KJ Serageorge ox is als hengst vooral ingezet op de McLaughlins stoeterij, c.q. Bru Bed Arabians in Glidden, Iowa, Verenigde Staten, dat ongeveer 500 km ten westen van Chicago ligt. Hij heeft daar diverse fokmerries gebracht. De stoeterij is in 1990 in een faillissementszaak betrokken geraakt.

1.2.2.1.1.3. KJ Quick Silver ox AHR 69865.71

KJ Quick Silver ox (V. Karadjordje ox) is een schimmelhengst die geboren is uit de schimmel merrie Silver Dawn ox (1957, V. Serafix ox). Moedersmoeder is de schimmel Silver Crystal ox (1937, V. Rangoon ox).
Silver Dawn ox is gefokt door John M. Rogers uit Walnut Creek, California, Verenigde Staten. Zij bereikte in 1962 en 1964 de laatste tien bij de exterieurkampioenschappen van de Verenigde Staten en is omstreeks 1972 geëxporteerd naar Engeland.
Silver Crystal ox is gefokt door William Hay in Winestead, Yorkshire in Engeland en is in 1951 door Rogers naar de Verenigde Staten gehaald. Ze is de moeder van tien geregistreerde Arabische volbloeds.
KJ Quick Silver ox heeft dekdiensten verricht op de Mc Laughlins stoeterij in Glidden, Iowa, Verenigde Staten.

1.2.2.1.2. Legend of Europe ox AHSB 3527.65

De schimmelhengst Legend of Europe ox (V. Gerwazy ox) is gefokt door Patricia Lindsay van de Stockings Farms in Hatherleigh in West Devon, Engeland en hij is daar tot zijn dood gebleven. Legend of Europe ox was een mooie, tamelijk grote hengst die goed presteerde onder het zadel. In de fokkerij is hij matig succesvol geweest.
Zijn moeder Lafirynda ox is in 1954 gefokt op de stoeterij Michailów in Polen en in 1961 door mevrouw Lindsay naar Engeland gehaald. Lafirynda ox heeft de hengst Miecznik ox (zie 2.2.) als vader, terwijl haar moeder Lala ox (1938) de hengst Amurath Sahib ox als vader heeft.
Met deze bloedopbouw komt Bakszysz ox in de pedigree van Legend of Europe ox zowel aan vaderskant als aan moederskant twee keer voor. Lafirynda ox is ook de moeder van de merrie Lalage ox, die als moeder van de hengst Aladin ox al beschreven is bij Gerwazy ox (zie 1.2.2.1).

1.2.2.1.3. Wasel Gerwazy ox AHSB 4711.69

De schimmel Wasel Gerwazy ox (V. Gerwazy ox) heeft de merrie Velutina ox (1963, V. Blue Domino ox) als moeder. Moedersmoeder is Michelia ox (1959, V. Count Orlando ox).
De hengst is gefokt door mevrouw Isobel Scott van The Old Farm Stud, in Bletchley bij Milton Keynes in Buckinghamshire, Engeland.
Wasel Gerwazy ox heeft de Engelse fokkerij van 1972 tot en met 1979 als hengst gediend, maar dat heeft niet geleid tot een fors stempel van hem op de fokkerij.

1.2.2.2. Muzulmanin ox AHR 20465.57

De vos Muzulmanin ox (V. Doktryner ox) is geboren op de Klemensow stoeterij in Michailów, Polen. Zijn moeder is de bruine Mufta ox, een in 1946 in de ten zuiden van Kraków gelegen stoeterij Nowy Dwor geboren dochter van de hengst Mlech Pelkinski ox (1942, V. Wielki Szlem ox) uit de bruine merrie Atfa ox (1931, V. Dzingishan III ox). Mufta ox is ook de moeder van de hengsten Majdan ox (1958, V. Equifor ox), Kaftan ox (V. Count Raperio ox) en Grufti ox (1962, V. Grand ox).
Muzulmanin ox had een mooie nek en een lange, platte croup die hij ook heeft doorgegeven aan zijn nakomelingen.
Op vierjarige leeftijd is hij geëxporteerd naar de Verenigde Staten, waar hij op de vermaarde exterieurkeuringen in Scottsdale, bij Phoenix, Arizona en Santa Barbara, California kampioen werd. Ook werd hij in de Verenigde Staten nationaal kampioen English Pleasure, een wedstrijd onder de zadel waarbij de wijze van draven van het paard bepalend is.
In de fokkerij is Muzulmanin ox vooral gebruikt door Elsinore Arabians in Wildomar ten zuidoosten van Los Angeles, California.
Muzulmanin ox heeft enkele goede keuringspaarden gegeven maar geen stempel op de fokkerij kunnen drukken.

1.2.2.3. Arbor ox PASB 2383.67 / SBFAR 7709.67

Arbor ox (V. Doktryner ox) is gefokt door de Poolse staatsstoeterij Janów Podlaski. De bruine hengst heeft de bruine merrie Arba ox (1962) als moeder. Arba ox is een product van de paring van de hengst Comet ox (1953, V. Abu Afas ox) met de merrie Abhazja ox (1956, V. Omar II ox). Arba bracht naast Arbor ox ook de succesvolle hengsten Argo ox (1976, V. Gwarny ox), Armaniak ox (1979, V. Banat ox) en zijn broer Arbil ox (1981, V. Banat ox).
De bruine Arbor ox is in 1972 aangekocht door de familie Moreau-Sipiére en verhuisde naar Frankrijk.
In Frankrijk bracht Arbor ox enkele goede nakomelingen, waaronder de bruine merrie Nedjme ox (1977, MV. Semen ox) en de hengst Adoro al Maury ox (1977). Nedjme ox bracht van de hengst Gonchar ox (1984, V. Menes ox) onder andere de hengst Nedjar ox, die op de stoeterij De la Châtaignière in de Morvans in het departement Nièvre, Frankrijk ter dekking heeft gestaan.

In 1978 is Arbor ox op de Salon du Cheval in Parijs Europees kampioen bij de hengsten geworden en toen de familie Moreau-Sipière in 1979 emigreerde naar Como, Texas, Verenigde Staten is Arbor ox met hen mee gegaan. Daarbij raakte de familie Moreau-Sipière meteen in een juridisch conflict met de Amerikaanse familie Oppenheim, waarbij de Oppenheims beweerden dat zij behulpzaam zijn geweest bij het importeren van de paarden van Moreau-Sipière onder de voorwaarde dat Arbor ox verkocht zou worden aan Aldoro-Raynes Arabians Inc. en Moreau-Sipière beweerde alleen te hebben toegezegd dat Aldoro-Raynes Arabians hun paarden, waaronder Arbor ox, mocht gebruiken. De familie Moreau-Sipière is zich later vooral gaan toeleggen op de fokkerij van Sloughi honden.
Van de Amerikaanse nakomelingen van Arbor ox heeft zijn zoon Ilbor de Raynes ox (1980) de meeste invloed gehad.

1.2.2.3.1. Adoro al Maury ox (1977)

De 148 cm grote Adoro al Maury ox (V. Arbor ox) is in 1977 gefokt door mevrouw Koch van Haras du Maury, dat in Cepet, een paar kilometer ten noorden van Toulouse, Frankrijk ligt. Moeder is de vos Adous ox (1967, V. Alcoran ox) en moedersmoeder is Fetna ox (1956, V. Tabriz ox).
De bruine Adoro al Maury ox is vanaf 5-jarige leeftijd ingezet voor de fokkerij van rijpony’s en heeft daarbij diverse goede sportpony’s gebracht, zoals de eventingpony Apache de Keruban, die met Jean Christophe Poilane deelnam een het Europees Kampioenschap1994 in Hasselt, België en later met Séverine Marty vele successen in eventingwedstrijden heeft geboekt.
Een andere succesvolle nakomeling is Apollo de Gouville, die met Nolwenn Loiseau internationale CSO-overwinningen boekte in Cluny en Touquet en elders diverse ereplaatsen behaalde.
Diverse klein- en achterkleinkinderen van Adoro al Maury ox hebben goed gepresteerd in endurancewedstrijden.

1.2.2.3.2. Ilbor de Raynes ox (1980) FA62/87-87 AHR 364903

De bruine Ilbor de Raynes ox (V. Arbor ox) heeft een stokmaat van 145 cm. De hengst is in 1980 gefokt door de familie Moreau-Sipière op hun stoeterij
ten noorden van Toulouse in Frankrijk. De moeder van Ilbor de Raynes ox is de Wielki Szlem dochter Iglica ox (1956) en tweede moeder is de schimmel Imatra ox (1936, V. Hardy ox).
In 1987 is Ilbor de Raynes ox gehuurd door de Aspenäs stoeterij van Cecilia en Hans Bourghardt in Särö, een paar kilometer zuidelijk van Gothenburg, Zweden. In 1988 is Ilbor terug gegaan naar Frankrijk, waar hij in 1989 is gestorven.
Diverse klein- en achterkleinkinderen van Ilbor de Raynes ox hebben met succes deelgenomen aan endurance wedstrijden.

1.2.3. Aquinor ox PASB 1408.51

Evenals Doktryner ox is Aquinor ox (1951, V. Miecznik ox) op de stoeterij Klemensow in Michailów, Polen geboren. De moeder van Aquinor ox is de merrie Amneris ox (1940), die een dochter is van Amurath Sahib ox. De moeder van Amneris ox is de schimmel Elsissa ox (1930), die een kleindochter is van Bakszysz ox en daarmee is stempelhengst Bakszysz ox zowel via de vader als de moeder in de afstamming van Aquinor ox vastgelegd.
In 1962 bracht Amneris ox met haar zoon Aramus ox (V. Nabor ox) een tweede hengst die een aanzienlijke invloed heeft gehad op de fokkerij, zij het dat Aramus ox carrière heeft gemaakt in Canada en de Verenigde Staten.

Aquinor ox is binnen de Poolse fokkerij van Arabische paarden ongetwijfeld één van de meest succesvolle hengsten. Niet voor niets wordt hij de “Hengst van kampioenen” genoemd. Aquinor ox heeft verschillende zonen nagelaten die in Polen, maar ook in Duitsland, Zweden en de Verenigde Staten in de fokkerij actief zijn geweest. Zijn wellicht beste zoon was Exelsjor ox (1963), die eerst naar Zweden is verkocht en later naar de Verenigde Staten. In beide landen heeft hij vooral via zijn dochters veel invloed gehad. In Nederland is Exelsjor ox enigszins bekend omdat hij voorkomt in de pedigree van Probat ox, de vader van Gil ox. Andere zonen van Aquinor ox zijn Eleuzis ox, Elf ox, Trytik ox, Elkin ox en Mors ox.

Van Aquinors dochters valt de schimmel Elkana ox (1969) op. Haar moeder is Estebna ox (1961, V. Nabor ox), die ook de moeder is van de hengst Eufrat ox (zie 1.2.3.2.2.). Elkana ox is in 1969 geboren op de stoeterij Klemensow in Michailów en is als tweejarige verkocht naar de Verenigde Staten, waar ze een mooie keurings- en fokkerijcarrière opbouwde. In 1972 is ze kampioen van de Verenigde Staten bij de merries geworden. In 1972 en 1974 behaalde ze het reserve kampioenschap bij de merries in Canada en ook later is ze bij keuringen meerdere keren bekroond.
Als fokmerrie bracht ze de hengsten Allience ox (1975, V. Aladdinn ox) en Cartier ox (1978, V. Bask ox) en de Bask-dochter A Love Song ox (1979) die op haar beurt de veel gebruikte en bekroonde hengst A Temptation ox (1995, V. Tempter ox) bracht.
Elkana ox is opgenomen in het Legion of Merit. Ze is 35 jaar oud geworden en van haar zijn 17 veulens geregistreerd. Tenminste vier van hen zijn tot kampioen uitgeroepen.

1.2.3.1. Eleuzis ox PASB 2169.62 / AHRA 69914.62

De schimmel Eleuzis ox (V. Aquinor ox) is in 1962 geboren op de Poolse staatsstoeterij Janów Podlaski. Hij is een volle broer van de hengsten Elf ox (zie 1.2.3.2) en Elkin ox (zie 1.2.3.5 ). De goede Poolse fokmerries Ellenai ox (1956, V. Wielki Szlem ox) is hun moeder. Grootmoeder Eleonora ox (1944, V. Witraz ox) bracht behalve Ellenai ox ook de hengsten Emir Said ox (1952, V.Ali Said ox) en Exelsjor ox (1963, V. Aquinor ox; zie 1.2.3.3).
Eleuzis ox is in Polen gedurende drie jaren in de rensport uitgebracht. In die periode nam hij deel aan 27 rennen, waarbij hij vijf keer won, vijf keer tweede werd en negen keer werd geplaatst.
Van zijn tien in Polen geboren nakomelingen hebben de zonen Engano ox en Partner ox en de dochters Bolonia ox en Szalka ox naam gemaakt in de fokkerij.

Bolonia ox (1971) is een bruine merrie, die is gefokt op stoeterij Janów Podlaski. Haar moeder is de bruine Bokata ox (1962, V. Comet ox) en moedersmoeder is de bruine Bint Munira ox (1948, V. Wielki Szlem ox).
Bolonia ox bracht de merrie Borowina ox (1979, V. Etap) en dat is de moeder van de hengsten Boryslaw ox (1984, V. Probat ox) en Borek ox (1987, V. Fawor ox).
Boryslaw ox heeft een stokmaat van 151 cm. en is een succesvol renpaard met o.a. winst in het Poolse Criterium en tweede in de Derby. Hij heeft ook op exterieur-keuringen ereplaatsen behaald. Als fokhengst heeft hij enkele jaren op de stoeterij in Michailów gestaan en daarvoor en daarna diverse jaren op het in het ten zuidoosten van Lublin, Polen liggende hengstenstation Bialka.
Borek ox is geboren op stoeterij Janów Podlaski en is via de ten zuiden van Warschau liggende staatsstoeterij Olszany in Duitsland terecht gekomen.

De schimmelmerrie Szalka ox (1971) is geboren op staatsstoeterij Janów Podlaski. Haar moeder is de schimmel Sala ox (1962, V.Czort ox) die o.a. Criterium winnaar Samarra ox (1969, V. Arragon ox) bracht. Grootmoeder Sabellina ox (1954, V.Abu Afas ox) was een zeer goede sportmerrie. Ze startte in zeven rennen en won er daarvan vijf, waaronder de Derby en de Oaks. Later bleek ze zowel in Polen als, vanaf 1969, in de Verenigde Staten een uitstekende fokmerrie te zijn die in totaal 16 veulens kreeg, waaronder de hengsten Sambor ox (1965, V.Czort ox), zijn broer Sabson ox (1970, V. Czort ox) en EW Sabask ox (1972, V.Bask ox). Vrijwel alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van Sabellina ox waren goede renpaarden.
Szalka ox is één jaar ingezet in de rensport en nam deel aan zeven rennen, waarbij ze vijf keer werd geplaatst. Als fokmerrie heeft ze grote bekendheid gekregen door haar zoon NF Proof ox (1985, V. Bataann ox). NF Proof ox is gefokt door Nodoroma Farms en is één van de meest memorabele paarden in de Arabische rensport. Hij is vier jaar in de rensport uitgebracht en nam deel aan 22 rennen waarvan hij er 14 won en vijf keer tweede werd. Acht van de veertien overwinningen zijn in klassiekers behaald. NF Proof ox won in totaal ruim
$ 190.000 dollar. Hij is in de Verenigde Staten twee keer uitgeroepen tot Paard van het Jaar en is opgenomen in het Legion of Supreme Honour.

In 1971 is Eleuzis ox door Award Arabians uit het noordelijk van San Francisco in California liggende Fairfax naar de Verenigde Staten gehaald. Hij werd reserve kampioen van Canada bij de hengsten. In de Verenigde Staten zijn 146 nakomelingen van hem geregistreerd. Van zijn Amerikaanse zonen heeft Hal Gazal ox in de fokkerij de meeste invloed gehad.

1.2.3.1.1. Engano ox PASB 2637.70 / SAHR 1141.70
Engano ox (V. Eleuzis ox) is een schimmelhengst die op 4 april 1970 is geboren op de staatsstoeterij Janów Podlaski in Polen. Zijn moeder is de schimmelmerrie Engracja ox (1960, V. Comet ox) en tweede moeder is de bruine Elwirena ox (1954, V. Wielki Szlem ox).
Engracja ox is gefokt op de stoeterij Nowy Dwór en is later in eigendom gekomen van stoeterij Janów Podlaski. Behalve Engano ox heeft Engracja ox ook de fokhengst Ernal ox (1975, V.Palas ox) gebracht.
Ook Elwirena ox is op de staatsstoeterij Nowy Dwór gefokt. Zij is in 1961 naar Zweden gegaan en daar in 1969 overleden.
Een nadere beschouwing van de pedigree van Engano ox leert dat hij twee grootmoeders, Ellenai ox (1956) en de hiervoor genoemde Elwirena ox, heeft die volle zusters van elkaar zijn.

Engano ox heeft een bescheiden rencarrière, waarbij hij twee rennen won. In de jaren 1975 – 1977 is hij voor de fokkerij ingezet op stoeterij Janów Podlaski. In 1977 is hij in Parijs op de Salon du Cheval kampioen van Europa bij de hengsten geworden. In het najaar van 1977 is Engano ox verkocht aan Crown Point in de Verenigde Staten, die hem verhuurde aan de Zweedse stoeterij Blommeröd in Höör. Daar heeft hij één seizoen gedekt totdat hij in de herfst 1978 aan koliek is overleden.

Engano’s dochter Elektroda ox (1977, MV Faher ox) heeft als moedersmoeder de merrie Eleonora ox, die ook al twee keer in de bloedopbouw Engano voorkomt.
Elektroda ox is de moeder van de bruine hengst El Bak ox (1986, V. Alcazar ox), van de fokmerrie Eldora ox (1990, V.Pamir ox), die in 1997 internationaal merriekampioen van Frankrijk is geworden, en van de merrie Elfina ox (1994, V. Pamir ox), die op een veiling in 2002 voor $ 120.000 naar Frankrijk is verkocht.

Dochter Saszetka ox (1977) is geboren op de stoeterij Janów Podlaski en heeft de Almifar-dochter Sasanka ox (1968) als moeder. Sasanka ox is ook de moeder van de in de Verenigde Staten geboren hengst Monarch AH ox (1987, V. Wiking ox), die een mooie rencarrière heeft opgebouwd waarbij hij in drie jaar aan 23 rennen deel nam en er daarvan 19 won, waaronder de Amerikaanse Derby in 1991. Monarch AH ox won in totaal $ 213.000 en is in 1991 in de Verenigde Staten uitgeroepen tot Paard van het Jaar.
Saszetka ox won in Polen de Oaks en de Derby en haar dochter Sarmacja ox (1956,
V. Gil ox) won in Polen eveneens de Oaks en de Derby. Sarmacja’s dochter Savannah ox (1997, v.Monarch AH ox) won in 2001 de Oaks en het Criterium en werd tweede in de Derby.

Van de zonen van Engano ox moeten Algierczyk ox (1977), Bajano ox (1977), Etnograf ox (1977), Primo ox (1979) en Rousseau ox (1979) worden genoemd.

1.2.3.1.1.1. Algierczyk ox PASB 3278.77 / AHR 345707.77

De bruine hengst Algierczyk ox (V. Engano ox) is op 4 juli 1977 geboren op de stoeterij Janów Podlaski. Zijn moeder is de 151 cm grote Algeria ox (1971, V. Celebes ox), die in 1982 het kampioenschap van Polen bij de merries heeft behaald. Zij kreeg tussen 1976 en 1995 achttien veulens, waaronder de hengsten Alcazar ox (1980, V. El Paso ox) en Allegro ox (1983, V. Probat ox).
Moedersmoeder is de bruine Algonkina ox (1961, V.Pietushok ox), die als fokmerrie een aantal goede nakomelingen heeft gebracht, waaronder de hengst Algorab ox (1965, V. Mir Said ox).
Opvallend is dat in de afstamming van Algierczyk ox de hengst Witraz ox (1938, V.Ofir ox) in de eerste vijf generaties vier keer voorkomt.
Algierczyk ox heeft gedurende twee jaar aan rennen deelgenomen. Van 18 rennen heeft hij er drie gewonnen en werd hij twee keer als tweede geklasseerd.
In 1985 is Algierczyk ox door Al-Sahaiti Arabian Farms, Yuma, Arizona naar de Verenigde Staten gehaald.
Als fokhengst heeft Algierczyk ox geen grote indruk gemaakt.

1.2.3.1.1.2. Bajano ox FA 13/77

De 158 cm grote schimmel Bajano ox (V. Engano ox) is in 1977 geboren op het bedrijf van Ivan Bengtsson uit Genarp, dat 15 km ten oosten van Malmö in Zweden ligt. De moeder van Bajano ox is de zwarte Bajdea ox (1968, V. Czort ox), die op stoeterij Janów Podlaski is geboren en in 1977, drachtig van Engano ox, door Bengtsson naar Zweden is gehaald.
Moedersmoeder is de bruine merrie Bajdara ox (1951, V. Gabor ox). Zij is ook de moeder van de hengsten Branibor ox (1958, V. Arcus ox), Bajdak ox (1962, V. Comet ox) en Baj ox (1965, V. Negatiw ox).
Omdat beide ouders van Bajano ox een flinke scheut bloed van de Poolse hengst Wielki Szlem ox (1938, V.Ofir ox) voeren, is Bajano ox met een percentage van 26,6% ingeteeld op Wielki Szlem ox.
Bajano ox is twee jaar uitgebracht in de rensport waarbij hij van de 16 rennen waar aan hij heeft deelgenomen, er vijf won en twee keer tweede werd. In 1982 was Bajano ox in Zweden het renpaard met de hoogste winsom. In de jaren 1987 – 1990 heeft Bajano ox met veel succes (20 overwinningen) aan springwedstrijden deelgenomen. Hij is daarbij gereden door Hans Delling.
In de fokkerij is Bajano ox minder succesvol geweest. Hij is in 1995 overleden.

1.2.3.1.1.3. Etnograf ox PASB 3325.77

Etnograf ox (V. Engano ox) is een schimmel die in 1977 is gefokt door de Poolse staatsstoeterij Janów Podlaski uit de merrie Etna ox. Etna ox is in 1959 geboren op de Poolse staatstoeterij Albigowa uit een paring van de merrie Elzunia ox (1951, V. Witraz ox) met Faher ox (1953, V. Trypolis ox).
Etna ox is één van de belangrijkste fokmerries van stoeterij Janów Podlaski geweest. Behalve van Etnograf ox is zij ook de moeder van de hengsten Etan ox (1965, V. Czort ox), Etiw ox (1969, V. Negatiw ox), Etap ox (1971, V. Celebes ox) en Eternit ox (1976, V. Bandos ox), van de merrie Etruria ox (1975, V. Palas ox), die Pools-, Europees- en wereldkampioen is geweest, en van de uitstekende fokmerrie Equitana ox (1980, V. Aloes ox), die in de keuringsring ook Pools kampioene werd bij de jonge merries.

Etnograf ox heeft als fokhengst in Polen weinig nagelaten. In 1984 is hij geëxporteerd naar de Slängsboda stoeterij in het 40 km ten noorden van Stockholm liggende Bergshamra, Zweden. In Zweden heeft Etnograf ox diverse fokmerries en de hengst Elton ox gebracht.

1.2.3.1.1.3.1. Elton ox FA 92/90

De schimmel Elton ox (V. Etnograf ox) is in 1989 gefokt door de Salex stoeterij in Zweden. Zijn moeder is de merrie Elizbieta ox (1984, V. Cadyk ox). De moeder van Elizbieta ox is Ellenora ox, die als vader en moedersvader respectievelijk Emir Said ox en Exelsjor ox heeft; beide hengsten hebben de befaamde merrie Eleonora ox (1944, V. Witrax ox) als moeder (zie ook 1.2.3.1.). Elton ox is alleen in Zweden gebruikt voor de fokkerij, maar een stempel op de fokkerij van Arabische paarden heeft hij niet kunnen drukken.

1.2.3.1.1.4. Primo ox (1979)

De hengst Primo ox (V. Engano ox) is een 153 cm grote schimmel die in 1979 is gefokt door de Blommeröd stoeterij in Höör, dat 50 km ten noordoosten van Malmö in het zuiden van Zweden ligt. In de eerste 4 generaties in de pedigree van Primo komen de hengsten Comet ox, Aquinor ox en Wielki Szlem ox twee keer voor. Moeder van Primo ox is de eveneens door Blommeröd gefokte Polka ox (1971, V. Pohaniec ox) en haar moeder is de Exelsjor-dochter Salexja ox (1967).
Primo ox is in 1991 aangekocht door stoeterij Aravk Nord van Kristian en Nils-Olov Lindfors in Gammelstad, dat bij Luleå in Zweden aan de noordkust van de Botnische Golf ligt. In hetzelfde jaar werd Primo ox kampioen van Zweden, derde bij het Europees Kampioenschap in Aken, Duitsland en derde bij de Paris International keuring.
In 1998 en 1999 is Primo ox verhuurd aan de stoeterij Janów Podlaski in Polen en in 2000 en 2001 aan de stoeterij Vlasakker Arabians van de heer Van de Biggelaar in Velddriel, Nederland, waar Primo ox in 2001 is overleden.
Primo ox heeft diverse nakomelingen in Scandinavië, Polen en Nederland gebracht maar die hebben in het algemeen geen grote invloed op de fokkerij gehad.

1.2.3.1.1.5. Rousseau ox FA 199/79-83 (1979)

De hengst Rousseau ox (V. Engano ox) is een schimmel die gefokt is door de Blommeröd stoeterij in Höör, Zweden. Zijn moeder is Rucasja ox (1969, V. Exelsjor ox). Behalve Rousseau ox bracht Rucasja ox nog drie hengsten die hun sporen in de keuringsring en in de fokkerij hebben verdiend. Het betreft Rusaczie ox (1974, V. Algier ox), die Zweeds kampioen en tweede bij het wereldkampioenschap in Parijs werd; Rycerz ox (1981, V.Algomej ox), die kampioen van Denemarken en Zweden is geweest en Rumak ox (1983, V. Partner ox), die de Royal Windsor Horse Show, het Europees- en het Wereldkampioenschap won.
De moeder van Rucasja ox is de merrie Rusznica ox (1955, V.Trypolis ox), die geboren is op de Poolse stoeterij Nowy Dwor. Op vierjarige leeftijd nam Rusznica ox in Warschau deel aan acht rennen waarvan ze er drie won en ook drie keer tweede werd. Daarna heeft ze op Nowy Dwor één veulen gekregen en vervolgens op stoeterij Janów Podlaski vijf. Vervolgens is ze geëxporteerd naar de Blommeröd stoeterij waar ze nog tien veulens kreeg. In 1976 is ze op 21-jarige leeftijd drachtig verkocht naar Frankrijk, waar ze nog vier veulens kreeg.
Diverse nakomelingen van Rusznica ox hebben in Frankrijk succes behaald in endurance-wedstrijden.
Rousseau ox heeft enkele leuke fokmerries en een paar hengsten gebracht, die echter geen grote invloed op de fokkerij hebben gehad.

1.2.3.1.2. Partner ox PASB 2665 / FA 209/81-82

De schimmel Partner ox (V. Eleuzis ox) is in 1970 geboren op de Poolse stoeterij Janów Podlaski. Zijn moeder is de mooie schimmelmerrie Parma ox (V. Aswan ox), die in 1966 is geboren op de Tersk stoeterij in Rusland en op tweejarige leeftijd is geëxporteerd naar Janów Podlaski. Parma ox is ook de moeder van de hengsten Parys ox (1974, V. Tryptyk ox), Pasat ox (1978, V. Gwarny ox), Polonez ox (1980, V.Etapox), Pamir ox (1984, V. Probat ox) en Patrol ox (1985, V. Aloes ox).
Moedersmoeder is de vos 288 Pokaznaja ox (1962, V. Knippel ox), die eveneens op Tersk is geboren.
Partner ox was van 1979 – 1981 de belangrijkste hengst op de Klemensow stoeterij in Michailów. In 1979 is hij Pools reserve kampioen bij de hengsten geworden. Van 1981 tot en met 1983 is hij tijdelijk geruild voor de hengst Probat ox (1975, V. Pohaniec ox) van de Blommeröd stoeterij in Zweden. In 1981 werd hij kampioen van Zweden bij de hengsten en in hetzelfde jaar op het Europees kampioenschap in Parijs reserve kampioen bij de hengsten. In 1986 en 1987 stond Partner ox op de stoeterij Kurozweki ter dekking en in de jaren 1989 – 1992 op de Bialka stoeterij.
Partner ox staat bekend als een mooie hengst die correct beenwerk, zeer goede bewegingen en veel elasticiteit vererft.

De dochters van Partner ox hebben meer uitgeblonken in de keuringsring dan in de fokkerij.

De schimmelmerrie Centrala ox (1977) is geboren op de stoeterij Janów Podlaski. Haar moeder is de schimmel Ceramika ox (1964, V. Negatiw ox) en tweede moeder is de bruine Cerekiew (1951, V. Wielki Szlem ox).
Centrala ox is in 1981 bij de jonge merries reserve kampioen van Polen geworden. In hetzelfde jaar is zij op de jaarlijkse veiling “Pride of Poland” verkocht naar de Verenigde Staten. Daar heeft ze op de befaamde keuring in Scottsdale bij Phoenix, Arizona een ereplaats behaald.

De mooie Farba ox (1977) is een schimmel die op Janów Podlaksi is geboren uit de schimmelmerrie Farida ox (1972, V. Bandos ox). Moedersmoeder is de schimmel Fanza ox (1964, V. Chanza ox). In 1981 is ze verkocht naar de stoeterij Blommeröd in Höör, Zweden. Farba ox is zowel Noors als Deens kampioen bij de merries geweest.

De schimmel Saradela ox (1979) heeft de op Janów Podlaski geboren schimmel Sarabanda ox (1973, V.Bandos ox) als moeder. Tweede moeder is de bruine Saletra ox (1967, V. Gwarny ox).
Sarabanda ox bracht in 1989 ook de hengst Saturn ox, die naar Zweden is verkocht. Zij is eerst zonder veel succes als fokmerrie gebruikt in Polen. In 1990 is ze verkocht naar Zweden en werd ze in Aken, Duitsland, kampioen van Europa bij de oudere merries. Een jaar later is ze zowel in Zweden als in Denemarken nationaal kampioen bij de merries geworden.
Saletra ox is op Janów Podlaski geboren en in 1976 naar de Verenigde Staten geëxporteerd.

Cancona ox is een bruine merrie die in 1980 op Janów Podlaski is geboren. Haar moeder is de bruine Cantata ox (1974, V. El Paso ox) en de grootmoeder aan moederskant is de schimmel Cumparsita ox (1960, V. Gwarny ox).
Cancona ox heeft op een veiling in Polen in 1985 $ 325.000 opgebracht en is verkocht naar de Verenigde Staten.
Cumparsita ox is gefokt op de stoeterij Michaillov en is in 1976 geëxporteerd naar de Verenigde Staten.

Maesta ox is een schimmel de in 1990 op de Bialka stoeterij is geboren. Haar moeder is de schimmel Maskotka ox (1978, V. Bandos ox) en moedersmoeder is de schimmel Maskota ox (1965, V. Comet ox).
Maesta ox is in 1990 Brits algemeen nationaal kampioen en kampioen bij de oudere merries geworden.

Als fokhengst bracht Partner ox de hengsten Gokart ox (1975), Penitent ox (1979), Cenzor ox (1979), Rumak ox (1983), Galeon ox (1986), Berberys ox (1989) en Pesal ox (1991).
Partner ox is in 1994 gestorven.

1.2.3.1.2.1. Gokart ox PASB 3118.75 / FA 6/80-80/ AHR 292833.75

Gokart ox (V. Partner ox) is op 20 januari 1975 op de staatsstoeterij Janów Podlaski in Polen geboren. Hij heeft evenals zijn vader en moeder de schimmelkleur en hij heeft een stokmaat van 155 cm. Zijn moeder is Gomora ox (1959) die op stoeterij Nowy Dwór is geboren uit de kruising van Gastronomia ox (1946, V. Marabut ox) met de hengst Comet ox (1953, V. Abu Afas ox). Diezelfde combinatie heeft ook tot de hengst Grojec ox (1960) geleid en Gastronomia ox is ook de moeder van de hengst Gedymin ox (1968, V. Gwarny ox).
Gomora ox bracht naast Gokart ox ook de hengst Gon ox (1964, V. Negatiw ox).

Gokart ox heeft als drie- en vierjarige op de renbaan in Warschau aan 15 rennen deelgenomen. Hij won daarvan drie rennen en is één keer tweede geworden. Daarna is Gokart ox naar Zweden geëxporteerd waar hij achtereenvolgens in het bezit was van de Blommeröd stoeterij in Höör, 50 km ten noordoosten van Malmö, de stoeterij Möllebacken bij Kristianstad en de 40 km ten noorden van Stockholm gelegen stoeterij Slängsboda Arabians.
Gokart ox bracht in Zweden zijn zonen Polak ox (1981) en Gomir ox (1984). Zijn zoon Poem ox (1983) was succesvol in endurance wedstrijden en in 1982 won Gokart ox het Zweeds kampioenschap bij de hengsten.
Tegen het einde van 1983 is Gokart ox naar stoeterij Baywood Park bij San Francisco, Californië in de Verenigde Staten gegaan, waar hij door zijn goede bewegingen onder andere de Pacific Slope Champion Park won. In de Verenigde Staten zijn 48 nakomelingen van Gokart ox geregistreerd. Enkele jaren daarna is Gokart ox verkocht aan Haras Vanguarda in het circa 100 km ten noordwesten van Sao Paulo liggende Campinas in Brazilië.

1.2.3.1.2.1.1. Polak ox FA 134/81 / AHRA 272677.81

De schimmel Polak ox (V. Gokart ox) is in 1981 gefokt door de stoeterij Blommerod in Höör, Zweden. Hij heeft een bijzonder exotisch hoofd en een stokmaat van 155 cm. Zijn moeder is de schimmel Polka ox (1971, V. Pohaniec ox), die ook de moeder is van de hengst Primo x (1979, V. Engano ox; zie 1.2.3.1.1.4.). Moedersmoeder is Salexja ox (1967, V. Exelsjor ox).
Op tweejarige leeftijd is Polak ox verkocht naar Burger Farms in de Verenigde Staten waar hij verschillende goede koerspaarden heeft gebracht.

1.2.3.1.2.1.2. Gomir ox FA 59/85

Gomir ox (V. Gokart ox) is een in 1984 op de stoeterij van Camilla en Peter Magnusson in Zweden geboren schimmelhengst. Zijn stokmaat bedraagt 150 cm. De moeder van Gomir ox is de schimmel Mirza ox (1980, V. Mustapha ox) en moedersmoeder is de vos Zijadah ox (1963, V. Afifi ox). Zijadah ox was een vruchtbare merrie die 17 veulens kreeg. Zowel Mirza ox als Zijadah ox zijn gefokt door de Skåregärde Arabian Stud in Kungsbacka bij Göteborg in Zweden.
Gomir ox is gekocht door Ingela Brinkefeldt uit Rimbo, 50 km ten noorden van Stockholm. In de jaren 1987 -1994 is Gomir ox gestart in 42 rennen. Hij won 9 rennen en is 14 keer tweede geworden. Het totaal gewonnen prijzengeld bedraagt 161.000 Zweedse kroon, hetgeen overeenkomt met ongeveer € 18.000. In de jaren 1994 -2011 zijn van Gomir ox in Zweden 36 geregistreerde veulens geregistreerd, die allen de schimmelkleur hebben.

1.2.3.1.2.2. Penitent ox PASB (1979)

Penitent ox (V. Partner ox) is in 1979 geboren op de Poolse stoeterij Janów Podlaski.
De schimmel heeft de schimmelmerrie Penza ox (1959), die gefokt is door de stoeterij Albigowa, als moeder. Haar vader is Faher ox (1953, V. Trypolis ox) en haar moeder de in Tersk geboren bruine merrie Piewica ox (1953, V. Priboj ox).
Penitent ox is in 1985 Pools nationaal kampioen geworden en in 1987 Europees kampioen. In de jaren 1985 – 1989 zijn in Polen 33 nakomelingen van Penitent ox geregistreerd. Daarbij bevinden zich zijn zonen Eldon ox (1995) en Donkiszot ox (1987) en zijn dochter Kawalkada ox.
Kawalkada ox AHR 468076 is in 1985 geboren op de stoeterij in Michailów uit de merrie Kabala ox (1978, V. Pals ox) en is in 1991 naar de Verenigde Staten verkocht. Daar is ze in 1993 nationaal kampioen bij de merries geworden.

In 1988 is Penitent ox verkocht aan Dunromin Arabians in Pine Plains NY, dat 125 km ten noorden van New York ligt. In de Verenigde Staten zijn acht nakomelingen van hem geregistreerd. Hij is op 19 februari 2008 overleden.

1.2.3.1.2.2.1. Eldon ox PASB 4269.85 / AHSB

Eldon ox (V. Penitent ox) is een schimmel met een stikmaat van 153 cm, die in 1985 geboren is op de stoeterij Michailow in Polen. Zijn moeder is de schimmel Erotyka ox (1972, V.Negatiw ox) en tweede moeder is de schimmel Eroïca ox (1972, V. Negatix ox). Zowel de moede als de grootmoeder zijn gefokt op de Michalikov stoeterij. Erotyka ox is twee jaar uitgebracht in de rensport en won daarbij één van de 15 rennen waaraan ze deelnam. Eroïca ox is in 1980 naar de Verenigde Staten ge ëxporteerd.
Eldon ox heeft in Polen twee jaar deelgenomen aan rennen, waarbij hij tien keer van start ging. Hij kwam drie keer als overwinnaar uit de strijd en werd vier keer tweede. Na zijn sportcarrière is hij bij diverse keuringen uitgebracht. Daarbij is hij in 1991 Europees kampioen bij de hengsten geworden en in 1992 nationaal Pools kampioen bij de hengsten. In 1993 is Eldon ox Brits nationaal reserve kampioen bij de hengsten gewonnen.
Als fokhengst is hij in Polen op de stoeterijen Michailów, Janów Podlaski, Bialka en Kurozweki gebruikt en in 1993 en 1994 heeft hij ter dekking gestaan bij Silverdale Arabians in Bodiam, 15 km ten noorden van Hastings in East Sussex, Engeland.
Verschillende van zijn nakomelingen zijn succesvol geweest in de rensport. Zijn zonen Eliat ox (1992, MV Wermut ox) en Espadero ox (1997, MV Fawor ox) wonnen allebei de Poolse derby. Espadero is in 2006 op een veiling voor € 210.000 verkocht naar Oostenrijk. Van zijn dochters zijn Anegdota ox (1997, MV Palas ox), die in 1974 verkocht is naar Argentinië, en Emika ox (1999, MV. Ernal ox) in de keuringsring succesvol geweest. Voor de fokkerij is vooral zijn zoon Piaff ox van belang geweest.

1.2.3.1.2.2.1.1. Piaff ox PASB / A 11429.97

Piaff ox (V. Eldon ox) is op 30 januari 1997 geboren op de stoeterij Janów Podlaski in Polen. Hij is een schimmel met een stokmaat van 157 cm.
Zijn moeder is de schimmelmerrie Pipi ox (V. Banat ox), die ook de moeder is van de hengst Pilot ox (1987, V. Fawor ox). Grootmoeder Pilarka ox (1975, v. Palas ox) is wereldkampioene en tweevoudig Europees kampioene.
Piaff ox is verschillende jaren de belangrijkste fokhengst op Janów Podlaski geweest. In 2002 is hij voor een jaar verhuurd aan stoeterij Vlasakker Arabians in Velddriel bij
s-Hertogenbosch en in de jaren 2006 en 2007 is hij verhuurd aan Aria Arabians in Milford bij Baltimore in Maryland, Verenigde Staten.
Piaff ox maakte op keuringen veel indruk met zijn drafactie. In 1999 is hij Pools kampioen bij de jonge hengsten geworden; in 2002 kampioen van Nederland bij de hengsten en in 2005 Pools kampioen bij de hengsten.

In de fokkerij is hij veel gebruikt en naar zijn nakomelingen is veel vraag. Zijn zoon Zafar ox (1975, MV. Fawor ox) is kampioen van Polen bij de jonge hengsten en diverse nakomelingen van Piaff ox zijn verkocht naar o.a Franrkijk, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Zuid Afrika en Iran. Naar het zich laat aanzien heeft zijn zoon Alert ox (2005) de meeste invloed op de fokkerij.

1.2.3.1.2.2.1.1.1. Alert ox (2005)

De schimmel Alert ox (V. Piaff ox) is 22 maart 2005 geboren op de Janów Podlaski stoeterij in het oosten van Polen. Zijn moeder is de schimmel Andaluzja ox (1998. V. Sanadik el Shaklan ox) en moedersmoeder is de schimmel Antwerpia ox (1986, V. Eternit ox).
Andaluzja ox is geboren op de stoeterij Janów Podlaski en is in 2011 via de Pride of Polen veiling voor € 100.000 verkocht aan de Athbah stoeterij in Saoedi Arabië. Antwerpia ox is eveneens gevoren op de stoeterij Janów Podlaski. Zij is verkocht aan stoeterij D.B. Arabians in Fronville, in het noorden van de Belgische provincie Luxemburg, waar zij kampioen van België bij de merries werd.
In 2010 is Alert ox Pools kampioen bij de hengsten geworden. Hij wordt op de stoeterij Janów Podlaski ingezet als fokhengst.

1.2.3.1.2.2.2. Donkiszot ox PASB / AHR 2681 / FA 214/93

De schimmel Donkiszot ox (V. Penitent ox) is op 5 maart 1987 in Polen geboren.
Hij heeft een stokmaat van 148 cm. Zijn moeder is Donna, een 152 cm grote dochter van de hengst Negatiw ox (1945, V. Naseem ox) en grootmoeder is de merrie Dysputa ox (1965, V. Comet ox). Dysputa ox bracht in totaal 14 geregistreerde nakomelingen, waaronder de hengst Despekt ox (1981, V.Probat ox), en is op 18-jarige leeftijd op een veiling voor $ 300.000 verkocht.
Donkiszot ox is Zweeds kampioen bij de hengsten geworden en twee keer won hij het Noorse kampioenschap bij de hengsten.
Van zijn nakomelingen is zijn zoon Endor ox (1995, MV. Endel) het meest opgevallen door goed te presteren in rennen voor Arabische paarden. Hij startte 15 keer en won daarvan 7 rennen.

1.2.3.1.2.3. Cenzor ox PASB 3514.79

Cenzor ox (1979, V. Partner ox) is op 30 januari 1979 geboren op stoeterij Janów Podlaski. Hij heeft de schimmelkleur en een stokmaat van 157 cm. In 1985 is Cenzor ox goedgekeurd voor de dekdienst, waarbij wordt opgemerkt dat hij groot is, uitstekende bewegingen heeft en veel persoonlijkheid vertoont.
Zijn moeder is Ceramika ox (1964, V. Negatiw ox). Grootmoeder Cerekiew ox (1951, V. Wielki Szlem ox) is geboren op de stoeterij Nowy Dwór en is als fokmerrie gebuikt op Janów Podlaski. Zij is ook de moeder van de hengst Czester ox (1960, V. Comet ox ), die al op driejarige leeftijd naar de Verenigde Staten is gegaan en daar als fokhengst is gebruikt, en van zijn volle broer Clarycyn ox (1961), die zowel in Polen als in de Verenigde Staten voor veel nakomelingen heeft gezorgd.

In 1984 is Cenzor ox verkocht aan stoeterij Ostenfelde bij het tussen Osnabrück en Bielefeld in Niedersachsen, Duitsland gelegen Melle. In 1991 heeft de stoeterij een lokatie in Melle-Neuenkirchen, waar de jonge paarden werden opgefokt, afgestoten. Op die lokatie is stoeterij Farisha Arabians vervolgens begonnen en die hebben Cenzor ox overgenomen. Cenzor ox is tot 1998 ingezet voor de fokkerij van private fokkers.

1.2.3.1.2.4. Rumak ox AHSB (1983)

De schimmelhengst Rumak ox (V. Partner) is in 1983 gefokt door de stoeterij Blommerödt van Eric Sörensen in het Zweedse Höör. Moeder Rucasja ox is een schimmeldochter van Excelsjor ox (zie 1.2.3.3), waarmee de hengst Aquinor ox twee keer als overgrootvader van Rumak ox is vastgelegd. Tweede moeder is de vos Rusznica ox (1955, V. Trypolis ox).
Rumak ox heeft een mooi exterieur met een elegant front, een krachtige achterhand
en een mooie staartdracht.
Hij is op jonge leeftijd verkocht aan Holger Ismer in Wagenfeld-Ströhen, dat ongeveer 60 km ten noordoosten van Osnabrück, Niedersachsen, in Duitsland ligt. In 1988 is hij verhuurd aan Michael Harris van Combe Farm Arabians in Gittisham, circa 15 km ten oosten van Exeter in Devon, Engeland. In Engeland won hij vrijwel alle keuringen waaraan hij deelnam met als hoogtepunt het algemeen kampioenschap op de show op Haydock Park in Wigan. Ismer heeft Rumak ox in 1989 verkocht aan wijlen Paolo Gucci, telg uit de befaamde Gucci modefamilie, die op de stoeterij Rusperfield Farm bij Crawley, 25 km ten noorden van Brighton, West Sussex, Engeland, op grote schaal Arabische volbloeds fokte. Gucci heeft Rumak ox af en toe op keuringen voorgebracht waarbij de hengst het kampioenschap behaalde op de Royal Windsor Horse Show, Europees kampioen werd en in 1991 in Parijs het wereldkampioenschap behaalde.

Na de dood van Paolo Gucci is Rumak ox een jaar gehuurd door Michael Harris van Combe Farms en bij de opheffingsverkoop van de stoeterij van Gucci heeft Harris Rumak ox gekocht. De hengst bleek toen onvruchtbaar te zijn, maar met alternatieve medicijnen en een rustig leven samen met een merrie, is de fertiliteit van Rumak ox hersteld en heeft hij nog 22 veulens voortgebracht.
Van de nakomelingen hebben zijn zonen Lyndham Tarac ox (1989, MV. Banat ox) en Imazh ox (1992, MV. Gai Warsaw ox) diverse prijzen op shows gewonnen. Imazh ox won o.a. het algemeen kampioenschap van Engeland. Grote invloed op de fokkerij hebben de nazaten van Rumak ox echter niet gehad.

1.2.3.1.2.5. Galeon ox PASB 4478.86 / AHSB 20736.86

Galeon ox (V. Partner ox) is op 26 januari 1986 geboren op de Poolse staatsstoeterij Kurozweki, die ongeveer 100 km ten noordoosten van Krakow ligt. Galeon ox is met een stokmaat van 158 cm een grote schimmelhengst. Zijn moeder is Garsella ox, die in 1972 is geboren op de stoeterij Janów Podlaski als een dochter van de hengst Bandos ox en de merrie Garsonka ox. Garsonka ox is ook de moeder van de hengst Garwolin ox (1976, V. Palas ox).
Galeon ox is door de Kurozweki stoeterij uitgebracht in 3 rennen. Hij won er daarvan twee en in de andere ren is hij tweede geworden.
In 1991 heeft Joan Ratcliff Galeon ox voor twee seizoenen naar Engeland gehaald en de hengst ondergebracht bij de Claverdon stoeterij van Joanne Lowe in Claverdon, Warwick, ongeveer 20 km ten zuiden van Birmingham. Omdat de nakomelingen erg veelbelovend waren heeft de Kurozweki stoeterij erin toegestemd dat Galeon ox nog een derde jaar in Engeland bleef. In zijn Engelse jaren heeft Galeon ox 36 veulens gebracht, waaronder een aantal anglo-arabische nakomelingen. De nakomelingen van Galeon ox die in in snelheidswdstrijden zijn uitgebracht bleken allemaal bijzonder snel.
Van die kinderen hebben Zakzak ox (1993, MV. Musketeer ox), Snowbird ox (1994, MV. Narav ibn Aswan ox) en Cicerones ox (1995, MV. Klarnet ox) succes behaald in rennen en endurancewedstrijden. In de fokkerij valt de merrie Duiker ox (1992, MV. Klarnet ox) van Joan Ratcliff op door van de Frans gefokte hengst Bengali Dalbret ox (1989, V. Cheri Bibi ox) tenminste drie veulens te brengen die elk meerdere rennen hebben gewonnen.
Na terugkeer in Polen heeft Galeon ox nog maar enkele merries gedekt. Daarna is hij verkocht aan een dressuurruiter en geruind.

1.2.3.1.2.6. Berberys x 224/Lb (1989)

Berberys x (V. Partner ox) is een 167 cm grote anglo-arabische hengst die alle sterke punten van het Arabisch- en het Engels volbloed vertoont. Hij heeft veel temperament, een goed fundament en krachtige bewegingen. De schimmel Berberys x heeft een stokmaat van 167 cm en heeft met Brechta xx 3693 Pol (1979, V. Taurow xx) een zwartbruine moeder. Taurow xx (V. Maranon xx) is een in 1961 geboren volbloedhengst die o.a. grootvader is van de door het KWPN goedgekeurde hengst Stravinsky xx.
De moeder van Brechta xx is Brodnyca xx (1964, V. Aquino xx).
Berberys x heeft in Polen op vrijwel alle Arabische stoeterijen ter dekking gestaan (Janów Podlaski, Michailów, Kurozweki en Bialka), waar hij is gebruikt voor de fokkerij van Angloarabieren. Daarnaast is hij ook meerdere keren gebruikt om de fokkerij van het Poolse warmbloedras Malopolska te veredelen. Van Berberys x zijn tenminste 53 dochters en zeven goedgekeurde zonen geregistreerd. De zonen hebben echter geen grote invloed op de fokkerij gehad. Berberys x is in 2010 overleden.

1.2.3.1.2.7. Pesal ox PASB / AVS 11909.91

Pesal ox (V. Partner ox) is een schimmel die op 14 januari 1991 is geboren op de stoeterij Bialka, die tussen Lublin en Zamość in het zuidoosten van Polen ligt. Zijn moeder is de ook op Bialka geboren schimmel Perforacja ox (1986, V. Ernal ox). De moederlijn loopt via Pentoza ox (1978, V. Ellorus ox) terug naar Pentoda ox (1970, V. Bandos ox), één van de waardevolste fokmerries die de stoeterij Janów Podlaski heeft gehad.

Pesal ox is gedurende twee jaren uitgekomen in de rensport waarbij hij heeft deelgenomen aan 14 rennen. Hij behaalde daarbij twee overwinningen en werd drie keer als tweede geplaatst.
Pesal ox heeft met veel succes aan exterieurkeuringen deelgenomen. In 1993 werd hij Pools kampioen bij de jonge hengsten. In 1996 is hij reserve kampioen van Polen geworden bij de oudere hengsten en in datzelfde jaar werd hij bij de Nations Cup in Aken (Duitsland) ook reserve kampioen bij de oudere hengsten. Een jaar later won hij het Pools kampioenschap bij de oudere hengsten. In 2002 behaalde Pesal ox in Verona (Italië) het reserve kampioenschap oudere hengsten van Italië en in 2003 is hij kampioen van Nederland bij de oudere hengsten geworden. Daarnaast behaalde Pesal ox ereplaatsen op de Salon du Cheval in Parijs en op het Europees Kampioenschap.

Pesal ox wordt op jonge leeftijd lovend omschreven als een uiterst geraffineerde hengst met een uitstekend type, evenwichtig en goed in verhoudingen, zeer correct en charismatisch. Gesteld wordt dat de jonge hengst alle potentie heeft om zijn overgrootvader Aquinor ox als stamhouder van de Ilderim ox-lijn op te volgen en om zijn grootvader Eleuzis ox en vader Partner ox op te volgen als kampioen van diverse shows.

Pesal ox heeft achtereenvolgens ter dekking gestaan op de stoeterijen Bialka (1996), Michailów (1997 en 1998), Bialka (1999 – 2001), in Italië (2002), Janów Podlaski (2003 – 2005) en bij Klarenbeek Arabians in Doornspijk, Nederland (2003 en 2006 – 2011).

Diverse nakomelingen van Pesal ox hebben successen behaald in de keuringsring. Daarbij springt vooral de hengst Girlan-Bey ox (2002, MV. Monogramm ox) in het oog.
Girlan-Bey ox is geboren op de 60 km ten westen van Poznan gelegen stoeterij Niewierz.
Girlan-Bey ox won in 2003 het Pools kampioenschap voor hengstveulens en werd in 2004 reserve kampioen van Europa bij de hengstveulens. Ook was hij de eerste winnaar van de ECAHO-cup bij de hengstveulens. In 2005 werd hij reserve kampioen van Europa in zijn leeftijdsklasse. In 2008 is Girlan-Bey ox kampioen van Zweden gewoden. Bovendien behaalden dat jaar enkele nakomelingen van Girlan-Bey ox de eerste keuringssuccessen.
De nakomelingen van Pesal ox zijn naar zeer veel landen verkocht.

1.2.3.2. Elf ox PASB 2171.63

De schimmelhengst Elf ox (V. Aquinor ox) is een volle broer van Eleuzis ox (zie 2.2.3.1.). Hij is in 1963 geboren op de stoeterij Janów Podlaski.
Elf ox is één jaar uitgebracht in de rensport, maar in de drie rennen waarin hij is gestart is hij nooit gefinished.
Elf ox heeft tot zijn vroegtijdige dood in 1972 vijf jaar ter dekking gestaan. In die tijd heeft hij drie zonen gebracht die invloed hebben gehad op de fokkerij van Arabische volbloeds. Het betreft Czeremosz ox, Eskimos ox en Eufrat ox.
Van zijn dochters zijn Elana ox, Elwira ox, Gwiazda ox en Kometa ox van belang geweest.

Elana ox is een schimmelmerrie die in 1971 op de stoeterij Michailów is
geboren en daar ook als fokmerrie is gebleven. Haar moeder is de Nabor ox – dochter Etola ox en moedersmoeder is de schimmel Ela ox (1951, V. Miesznik ox), waardoor Elana is ingeteeld op Miecznik ox. Elana ox bracht op Michailów tenminste tien veulens waaronder de fokhengsten Edykt ox (1980, V. Eukaliptus ox) en Elart (1984, V. Palas ox) en de merrie Egzotyka ox (1982, V. Probat ox).
Edykt ox is in 1987 kampioen van de hengsten en tevens reserve wereldkampioen geworden op de Salon du Cheval in Parijs en in 1990 is hij reserve Europees kampioen geworden. Later is Edykt ox verkocht aan Rohara Arabians in Orange Lake, 125 km ten noorden van Orlando in Florida, Verenigde Staten.
Elart ox is Europees kampioen geworden; Egzotyka ox is nationaal merriekampioen van Polen geworden en later naar de Furioso Farm in Temecula, 100 km ten zuidoosten van Los Angeles, California, Verenigde Staten gegaan.

Ook de schimmel Elwira ox is in 1971 op stoeterij Michailów geboren. Haar moeder is Estebna ox (1961, V. Nabor ox) en tweede moeder is de vos Estokada ox (1951, V. Amurath Sahib ox).
Estebna is ook de moeder van de kampioenmerrie Elkana ox (1969, Aquinor ox: zie 1.2.3.) en van de hengst Eufrat ox (1970, V. Elf ox; zie 1.2.3.2.2.).
Estokada ox was een uitstekend renpaard die in Polen de Oaks en het Criterium won en bracht als fokmerrie de hengst Eter ox (1963, V, Comet ox).
Elwira ox is de moeder van Europees reservekampioen Endel ox (1981, V. Palas ox).

Gwiazda ox is een bruine merrie die in 1971 is geboren op de stoeterij Michailów. De moeder van Gwiazda ox is Gwardia ox (1965, V. Branibor ox) en moedersmoeder is de bruine Gwara ox (1946, V. Wielki Szlem ox).
Gwiazda ox is de moeder van de hengst Gwizd ox (1981, V. Probat ox), die van 1985 – 1987 als hengst gebruikt is op de Russische staatsstoeterij in Tersk en daar de basis heeft gelegd voor een Russische hengstenlijn die terug gaat naar Kulailan Afas ox (1930). Later is Gwizd ox aan Jadem Arabians van Guy en Christine Jamar in Balen, 60 km ten oosten van Antwerpen, België verkocht.
Gwara ox is de moeder van de invloedrijke hengsten Gwarny ox (1952, V. Amurath Sahib ox) en Gerwazy (1955, V. Doktryner ox; zie 1.2.2.1.)

Kometa ox is een schimmelmerrie die op 7 februari 1971 op de stoeterij Michailów is geboren uit de merrie Comparsita ox (1960, V. Gwarny ox). De grootmoeder aan moederszijde is de schimmel Carmen ox (1942, V. Trypolis ox).
Carmen ox is ook de moeder van de succesvolle hengsten Comet ox (1953, V. Abu Afas ox) en Kirkor ox (1961, V. Gwarny ox).
Op de Michailów stoeterij is Kometa ox de stammoeder geworden van de K-lijn, waaruit haar kleindochters Kawalkada ox (1985, V. Penitent; zie 2.2.3.1.2.2.) en Kordelas ox (1994, V. Monogramm ox), die beiden nationaal merriekampioen van de Verenigde Staten zijn geworden, zijn geboren.

1.2.3.2.1. Czeremosz ox PASB 2623.70 / AHR 185238.70 / BRSB 11623.70

De hengst Czeremosz ox (V. Elf ox) is een schimmelhengst die op 10 februari 1970 op de stoeterij Michailów is geboren. Zijn moeder Czatanoga ox is een in 1959 op Michailów geboren vosmerrie van de hengst Anarchista ox (1947, V. Wielki Szlem ox). Moedersmoeder is de op Janow Podlaski geboren bruine merrie Canaria ox (1942, V. Trypolis ox).
Czatanoga ox bracht naast Czeremosz ox ook de hengsten Chutor ox (1968, V. Chazar ox), die in de Verenigde Staten nationaal kampioen aangespannen rijden is geworden, en Czaprak ox (1974, V. El Paso ox), die nationaal kampioen van Zweden is geweest.
Canaria ox is ook de moeder van de hengsten Celebes ox (1949, V. Witraz ox) en zijn broer Karmin ox (1952).
Czeremosz ox is drie jaar met een matig resultaat uitgebracht in de rensport waarbij hij in 32 rennen is gestart. Daar wist hij er één van te winnen en in 11 rennen werd hij tweede.

In 1976 en 1977 is Czeremosz ox als hengst gebruikt op de staatstoeterij Kurozweki, die 50 km ten zuidoosten van Kielce in het zuidoosten van Polen ligt, en in 1978 heeft hij op Michailóv gedekt. In 1979 is Czeremosz ox voor $ 50.000 verkocht aan Nodoroma Farms in Ocala, Florida, Verenigde Staten.
In 1981 is hij bij de hengsten reserve kampioen van de Verenigde Staten geworden.

Van de nakomelingen van Czeremosz ox moet de merrie Eurowizja ox (1977, MV Doktryner ox) genoemd worden. Zij werd in de Verenigde Staten op de Lasla Invitational veiling voor $ 150.000 verkocht.
Czeremosz ox is op 22 september 1991 gestorven.

1.2.3.2.2. Eufrat ox PASB 2640.70

De schimmel Eufrat ox (V. Elf ox) is op 9 maart 1970 geboren op de stoeterij Michailóv.
Zijn moeder is Estebna ox (1961, V. Nabor ox), die ook de merries Elkana ox (1969, V. Aquinor ox; zie 1.2.3.) en Elwira ox (1971, V. Elf ox; zie 1.2.3.2.) bracht. Grootmoeder Estokada ox (1951, V. Amurath Sahib ox) is ook de moeder van de hengst Eter ox (1963, V. Comet ox).
Eufrat ox is twee jaar in de rensport uitgebracht. Van de veertien rennen waar hij aan heeft deelgenomen, heeft hij er twee gewonnen.
Hij heeft een goed exterieur waardoor hij in 1980 het Pools reserve kampioenschap bij de hengsten kon behalen.
Als fokhengst is hij in de jaren 1975 – 1978 op Michailów ingezet en daarna is hij drie jaar gebruikt op de stoeterij Kurozweki. In 1981 is Eufrat ox tijdens het dekken van een merrie aan een hartstilstand overleden.
Eufrat ox heeft geen zonen gebracht die van belang zijn geweest voor de fokkerij. Van zijn dochters is Erotyka ox (1979, MV. Negatiw ox) de moeder van de hengst Eldon (1985, V.Penitent ox; zie 1.2.3.1.2.2.1.).

1.2.3.2.3. Eskimos ox PASB 2797.72 /AHR 200636.72

De bruine, (maar) 143 cm grote hengst Eskimos ox (V. Elf ox) is in 1972 geboren op de Michailów stoeterij in Polen. Zijn moeder is de schimmelmerrie Eskapada ox (1960, V. Nabor ox), die eveneens op Michailów is geboren en daar 12 geregistreerde veulens heeft gebracht. Ook tweede moeder Estokada ox (1951, V. Amurath Sahib ox) is op Michailów geboren.
Eskapada ox is een volle zuster van Estebna ox (zie 1.2.3.2.2.) en was een mooie merrie, die in 1981 op 21-jarige leeftijd nog reserve kampioen van Polen bij de merries is geworden achter haar dochter Ekstaza ox (1969, V. Celebes ox). Behalve van Eskimos ox en Ekstaza ox is Eskapada ox ook de moeder van de hengst Erros ox (1973, V. El Paso), die in 1977 naar de Verenigde Staten is gegaan en daar een jaar later reserve kampioen van de Verenigde Staten bij de hengsten werd, en van de merrie Espada ox (1968, V. Aquinor ox), die zelf keuringssuccessen in de Verenigde Staten behaalde, maar ook de moeder is van Emisja ox (1974, V. Carycyn ox), die in 1984 kampioen van Polen bij de merries is geworden.

In de fokkerij is Eskimo’s in 1979 als hengst ingezet op de Michailów stoeterij waarna hij datzelfde jaar nog is geëxporteerd naar de Verenigde Staten.
Een van zijn Poolse nakomelingen is de bruine merrie Gitara (1980, MV. El Paso ox), die eerst als fokmerrie is ingezet op Michailow en daar o.a. de merrie Gratka ox (1990, V. Arbil ox) bracht die de moeder is van Derbywinnaar Gafal ox (1998, V. Pamir ox). In 1992 is Gitara ox als onderdeel van de koop van de in de Verenigde Staten geboren hengst Monogramm ox (1986, V. Negatraz ox) door de Poolse staat, geëxporteerd naar de Maplewood Farms van Dale en Heidi Sause in North Bend, Oregon, in het noordwesten van de Verenigde Staten. Daar bracht ze o.a. de hengsten Garrison ox (1993, V. Wojslaw ox) en Guitar MF ox (1995, V. Afire Bey V ox) en behaalde door haar charisma, haar mooie oog, lange nek en imponerende draf diverse successen in de keuringsring. In augustus 2000 is Gitara ox verhuisd naar de stoeterij van Tex Kam van Little Acre Arabians in Edmonton, Oregon, Canada. In 2003 is ze naar het Dubble Diamond Reproductive Center in Boerne bij San Antonio, Texas gebracht waar ze enkele jaren gebruikt is voor embryotransplantatie.

Van de fokkerijprestaties van Eskimos ox in de Verenigde Staten is weinig bekend.

1.2.3.3. Exelsjor ox PASB 2189.63 / AHR 61010.63

De schimmelhengst Exelsjor ox (V. Aquinor ox) is ongetwijfeld de beste nakomeling van Aquinor ox. Hij is in 1963 geboren op de Poolse staatsstoeterij Janów Podlaski. Zijn moeder is de bruine Eleonora ox (1944, V. Witraz ox), die ook de moeder is van de merrie Ellenai ox (1956, V. Wielki Szlem ox), die op haar beurt de moeder is van de broers Eleuzies ox (1962, V. Aquinor ox; zie 1.2.3.1.), Elf ox (1963, V. Aquinor ox; zie 1.2.3.2.) en Elkin ox (1966, V.Aquinor oxl zie 1.2.3.5.). Moedersmoeder is de bruine merrie Zmora ox (1937, V. Caïd ox).

Exelsjor ox is als jaarling verkocht aan de stoeterij Möllebacken Arabians van Erik Erlandsson in Tomelilla in het zuiden van Zweden. Met een stokmaat van 149 cm is hij niet al te groot.
In 1966 is Exelsjor ox bij de hengsten kampioen van Zweden geworden en in 1967 is hij voor een dekseizoen verhuurd aan de Blommeröd stoeterij in Höör, Zweden.
Exelsjor ox bleek goed te passen op de overwegend Pools gefokte merries in Zweden en is van grote waarde voor de fokkerij van Arabische paarden in Zweden geweest.
De zonen van Exelsjor ox staan bekend om hun schoonheid en hun goede temperament. Ze hebben geen van allen een grote rencarriére, maar gecombineerd met goed presterende merries brengen ze vaak bijzondere nakomelingen, die niet alleen mooi zijn maar ook goed presteren in de sport. De meest invloedrijke zonen die in Zweden zijn geboren zijn Grojor ox (1967), Mimik ox (1967), Alrex ox (1968), Diarex ox (1968), Diamant ox (1968), Milex ox (1968) en Mexi ox (1969. Geen van de zonen heeft echter kans gezien een eigen hengstenlijn op te zetten.
Van zijn dochters kunnen Borexia ox, Forexia ox en Exessa ox en de niet uit een Poolse merriestam voortkomende Ayscha ox worden genoemd.

In 1970 heeft Erlandsson Exelsjor ox verkocht voor $ 38.260 aan Larry Black in Oakdale, 125 km ten oosten van San Francisco in California, Verenigde Staten. Black heeft daarvan $ 9.000 betaald, waarna hij overleed. Daarop is in december 1976 een rechtzaak aangespannen waarbij namens Erlandsson werd betoogd dat contractueel was vastgelegd dat de eigendomsoverdracht pas zou plaatsvinden nadat de volledige koopprijs zou zijn betaald. Helen Louise Watson, zus van Black, betoogde dat Black vlak voor zijn dood het eigendom van Exelsjor aan haar zou hebben overgedragen. Zij claimde $ 14.000, wegens gemaakte kosten, van de stoeterij Möllebacken Arabians.
Eén en ander is er op uitgedraaid dat Erlandsson weer in het bezit kwam van Exelsjor ox. Hij heeft hem vervolgens verhuurd aan Patterson’s Arabians in Sisters, dat ongeveer 200 km ten zuidwesten van Portland in Oregon, Verenigde Staten ligt, en later aan Tom West in Dothan in het zuidoosten van Alabama, Verenigde Staten.

Hoewel Exelsjor in de Verenigde Staten niet veel kans heeft gekregen om zijn stempel op de fokkerij te drukken, zijn uit de Amerikaanse periode toch een aantal nakomelingen van hem van belang geweest, zoals de hengsten Litigator ox (1975) en Negiw ox (1977) en de merrie Jortaala ox.

Op 6 mei 1978 is Exelsjor ox omgekomen bij een ongeluk.

Dochters van Exelsjor ox
De bruine Ayscha ox is in 1967 geboren op de stoeterij Skåregärds Arabstuteri van Ivar en Gudrum Erneholm in Kungsbacka ten zuiden van Göteborg, Zweden. Ayscha’s moeder is de schimmel Vateemah ox (1954, V. Blue Domingo ox). Tweede moeder is Yateemah ox (1954, V. Blue Domino ox).
Ayscha ox is een buitengewone fokmerrie en is de moeder van de hengsten Fadlak ox (1969, V. Cashmir ox) en Aziz ox (1982, V. Bakir ox) en van de goede fokmerries Shahika ox (1971, V. Mustapha ox), Nadjiba ox (1973, Mustapha ox), Bayona ox (1978, V. Bassora ox). In 1982 is Ayscha ox geëxporteerd naar de Verenigde Staten, waar in 1983 haar dochter Melisande ox (V. Mamluk ox) is geboren. Haar kinderen zijn niet alleen mooi, maar blinken ook uit in de sport. Zo heeft Aziz ox deelgenomen aan de nationale springfinale voor jonge paarden (alle rassen) in Zweden.

De bruine Borexia ox FA 90/68-72 is in 1968 geboren op de Blommeröd stoeterij in Höör in het zuiden van Zweden. Haar moeder is de op de Poolse staatsstoeterij Albigowa geboren Bogoria ox (1956, V.Laur ox) en tweede moeder is de bruine, eveneens op Albigowa geboren Bulgotka ox (1951, V. Witraz ox).
In 1974 is Borexia ox nationaal kampioen van Zweden bij de merries geworden. Zij staat bekend als de koningin van de Blommeröd stoeterij en is de moeder van de hengsten Probat ox en El Bor ox.
Probat ox (1975, V. Pohaniec ox) heeft in de jaren 1980,1981,1983 en 1986 als belangrijkste fokhengst op de Poolse staatstoeterij Michailów gestaan en in 1982, 1983 en 1987 op de stoeterij Janów Podlaski. In totaal zijn van hem in Polen 154 veulens geregistreerd. Hij is kampioen van Zweden geweest en zijn nakomelingen Piruet ox en Fawor ox zijn wereldkampioen geweest; Piruet ox zelfs twee keer. Talloze andere nakomelingen zijn ook her en der kampioen geworden. Probat ox is in 1986 verkocht aan Lasma Arabians in Scottsdale, Arizona, Verenigde Staten, maar is pas in 1988 naar Amerika gegaan. Hij is in februari 2005 gestorven.
El Bor ox (1977, V. Espartero ox) is op vierjarige leeftijd verkocht is aan Haras du Four Blanc in Chalot-Saint-Mars, 40 km ten zuiden van Parijs in Frankrijk en is daar een veelgebruikte hengst geworden.

Forexia ox FA 92/68-72 is een schimmelmerrie die gefokt is door de Blommeröd stoeterij. Haar moeder is Fuksja ox, die in 1961 is geboren op de Michailow stoeterij in Polen en in 1965 naar de Blommeröd stoeterij is gekomen. In 1967 bracht zij daar de hengst Darfas ox (V. Dardir ox) die zowel in Denemarken als in Zweden succesvol is geweest bij diverse shows en later naar Finland is verkocht.
Moedersmoeder van Forexia ox is de zwarte Forsycja ox (1954, V. Como ox).
Forexia ox is de moeder van de hengsten Forex ox (1974, V. Pohaniec ox), die Europees kampioen is geworden, en Fynt ox (1984, V.Bomarc ox), die kampioen van Denemarken en van Noorwegen is geweest,

De vos Exessa ox is in 1970 geboren op stoeterij Wilkesbacka Gård in Falun, circa 150 km ten noordwesten van Stockholm in Zweden. Haar moeder is Edessa ox (1961, V.Pietuszok ox) en haar grootmoeder is de befaamde merrie Ellora ox (1950, V. Witraz ox), die de hengsten El Azrak ox (1960, V. Faher ox), Elfur ox (1966, V. Czort ox), El Paso ox (1967, V. Czort ox) en Ellorus ox (1972, V.Krezus ox) bracht.
Een volle zuster van Exessa ox is Edjora ox (1968) die ook een goede fokmerrie was.
Exessa ox bracht de hengst Espri ox (1975, V. Espartero ox) en meerdere nakomelingen die naar de Verenigde Staten zijn geëxporteerd.

1.2.3.3.1. Grojor ox, FA 35/68-71 / SAHR 34 (1967)

Grojor ox (V. Exelsjor ox) is een schimmelhengst met een stokmaat van 153 cm, die gefokt is door S.B. Uhlén in Idingstad, Zweden. Grojor ox is een mooie hengst met een mooie hals, een schuine schouder en een goede bovenlijn.
Zijn moeder is de in 1962 geboren Grobla ox (V. El Trypoli ox), die in 1975 Zweeds kampioen was. Grobla ox bracht ook de hengst Granit ox (1982, V. Nimbusz ox).
Grootmoeder Gwadiana ox (1952, V. Amurath Sahib ox) is een uitstekende fokmerrie die op de Poolse staatsstoeterij Michailów meerdere kampioenen heeft geleverd, waaronder de merrie Gwyn ox (1963, V. Comet ox). Ze is ook de moeder van de hengsten Gwalior ox (1961, V. Nabor ox), Gwar ox (1963, V. Comet ox), Gwasz El Ajzaa ox (1966, V. Bask ox) en Grandorr ox (1973, V. Nabor ox).
Grojor ox is als jaarling door zijn fokker verkocht aan Oppreva Araber van Jürgen en Britt Svanberg Olsen in Vinslöv bij Kristianstad in het zuiden van Zweden, die hem in 1981 hebben verkocht aan Charisma Arabians in Plano bij Dallas, Texas, Verenigde Staten.
Grojor ox is nationaal Zweeds kampioen bij de hengsten geweest. Hij heeft in Zweden ongeveer 55 geregistreerde volbloeds gebracht en in de Verenigde Staten 75. Daarnaast is hij in Zweden ook gebruikt voor het dekken van niet Arabische volbloeds.
Grojor ox heeft in Zweden de hengst Ciemny ox gebracht en is als fokhengst gebruikt tot zijn 28e jaar. Hij is op 30-jarige leeftijd in Texas overleden.

1.2.3.3.1.1. Ciemny ox FA 50/81-85

De schimmel Ciemny ox (V. Grojor ox) heeft een stokmaat van 153 cm. Hij is in 1981 gefokt door Wilkesbacka Gård in Falun, Zweden uit de merrie Ciotka (1969, V. Essault ox). Moedersmoeder is de schimmel Cisawica ox (1961, V. Sedziwoj ox).
Ciotka ox is gefokt door S.B. Uhlén, die ook de hengst Grojor ox heeft gefokt, en in 1982 verkocht naar de Verenigde Staten.
Ciemny ox heeft goede resultaten behaald op regionale keuringen en verschillende van zijn nakomelingen zijn succesvol geweest in endurancewedstrijden.

1.2.3.3.2. Mimik ox FA 139/68-70

De schimmel hengst Mimik ox (V. Excelsjor ox) is in 1967 gefokt door Erik Erlandsson van Möllebacken Arabians in Kristianstad in het zuiden van Zweden. Mimik ox is een schimmel en heeft een stokmaat van 147 cm.
Zijn moeder is de schimmel Mimonka ox (1945, V. My Kismet ox) en tweede moeder is de schimmel merrie Imatra ox (1936, V . Hardy ox).
Voordat Mimonka ox naar Zweden kwam, diende ze als fokmerrie op de Poolse staatsstoeterij Nowy Dwor en bracht daar de hengst Mohacz ox (1955, V. Trypolis ox). Mohacz ox is in 1960 geëxporteerd naar de Verenigde Staten. Buiten Mohacz ox heeft Mimonka ox diverse nakomelingen gebracht die meestal naar het buitenland (België, Zwitserland, Duitsland, Verenigde Staten) zijn verkocht. In 1961 is Mimonka ox zelf verkocht aan de stoeterij Janów Podlaski en in 1964 is ze naar Möllebacken Arabians in Zweden gegaan. Mimonka ox is in 1969 overleden.
Mimik ox is in Zweden als hengst gebruikt in de jaren 1971 – 1981. Daarna is hij geëxporteerd naar de Verenigde Staten.

1.2.3.3.3. Alrex ox FA 86/68-72

Alrex ox (V. Exelsjor ox) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 150 cm die in 1968 gefokt is door de Blommeröd stoeterij in Höör in Zweden.
Zijn moeder is de schimmel Alfa ox (1958, V. Wielki Szlem ox), die in Polen is gefokt door de Glogówek stoeterij tussen Wroclaw en Katowice in het zuidwesten van Polen, en later aan de stoeterij Bommeröd in Zweden is verkocht. |
Grootmoeder Alhambra ox (1943, V. Kaszmir ox) is gefokt door de stoeterij Adamówka en is later als fokmerrie ingezet op de staatsstoeterij Nowy Dwor. In 1957 is Alhambra ox van Nowy Dwor naar Glogówek gegaan.

Alrex ox is op Blommeröd vanaf 1972 gebruikt voor de fokkerij. In 1977 is Alrex ox Zweeds kampioen bij de hengsten geworden en meteen daarna is hij naar Frankrijk verkocht. In 1980 is hij Frans en Europees kampioen bij de hengsten geworden en datzelfde jaar is hij op de Salon du Cheval in Parijs reserve wereldkampioen bij de hengsten geworden.
Alrex ox is de vader van de Franse staatshengst Vanrex al Maury ox (1959, MV. Argozy ox) en van de merrie Alreda ox (1979, MV. Baj ox), die de moeder is van Alrika (1993, V. Persik ox) die succsvol is geweest in de endurancesport en o.a. in 2001 eerste is geworden bij het wereldkampioenschap endurance voor jonge ruiters.

1.2.3.3.3.1. Vanrex al Maury ox

De bruine hengst Vanrex al Maury ox (V. Alrex ox) is op 20 januari 1979 geboren op de Maury stoeterij in Cepét ten noorden van Toulouse in Frankrijk. Hij heeft een stokmaat van 155 cm.
Zijn moeder is de vos Vandella ox (1963, V. Magic Argosy ox) die in Engeland is geboren en op 23 juni 1993 is overleden. Ook grootmoeder Vanda ox (1960, V. Grand Royal ox) is in England geboren en wel bij mevrouw Thomas op haar stoeterij in Devon.
Vanrex al Maury ox heeft verschillende kinderen en kleinkinderen gegeven die succes hebben behaald in de endurancesport.
Hij is op 2 augustus 1996 overleden.

1.2.3.3.4. Diarex ox FA 91/68 / SBFAR 7720.68

De voshengst Diarex ox (V. Exelsjor ox) is gefokt door de Blommeröd stoeterij in Höör, Zweden. Diarex ox heeft een stokmaat van 150 cm en is op tweejarige leeftijd verkocht naar Frankrijk.
Zijn moeder Diaspora ox (1964, V. Negatiw ox) is een mooie merrie die gefokt is in Polen en ongeboren in haar moeder Diara Mokka ox (1950, V. Wieki Szlem ox) naar Zweden is gekomen. Diaspora ox is kampioen van Zweden bij de merries geworden en is later naar de Verenigde Staten verkocht.
Grootmoeder Diara Mokka ox was een uitstekend renpaard. Ook in de fokkerij heeft ze haar sporen verdiend. Ze is o.a. de moeder van de hengst Diamant ix (zie 1.2.3.3.5.).

In Frankrijk heeft Diarex ox zich ontwikkeld tot een vooraanstand producent van fokmerries, waarvan de nakomelingen goed presteerden in endurancewedstrijden.
In dat verband kunnen de merrie Dielfa ox (1981, MV. Elaborat ox ) en de volle zusters Diardoba ox (1981, MV. Congo III ox) en Diardob ox (1983) worden genoemd.
Diarex’ dochters Diamikra ox (1982, MV. Dakari ox) en Diaborat ox (1988, MV Elaborat ox) brachten respectievelijk de hengsten Kharar ox (1998, V. Persik ox) en Gengi ox (1994, V. Nedjar ox).
Zijn zoon Balaitous ox (1990, MV. Gezenko el Maallen ox) was van 1993 tot en met 2002 als staatshengst gestationeerd bij de haras nationaux.

1.2.3.3.5. Diamant ox FA 132/68-71 / AHSB 4765.68

Diamant (V. Exelsjor ox) is op 5 januari 1968 op de Möllebacken Araber stoeterij van Erik Erlandsson in Tomelilla is het zuiden van Zweden geboren. De schimmelhengst heeft een stokmaat van 150 cm.
Zijn moeder is de Poolse merrie Diara Mokka ox (1950, V. Wielki Szlem ox), die eind 1963, drachtig van haar veulen Diaspora ox die later de moeder zal worden van de hengst Diarex ox (zie 2.2.3.3.4.), naar Zweden gekomen.
Diamant ox is in Zweden spaarzaam gebruikt in de fokkerij en is in 1977 voor een seizoen verhuurd naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij ook is gebruikt voor de fokkerij van anglorarabische paarden.
Diamant ox heeft weinig blijvende waarde voor de fokkerij gehad. Hij is in 1984 overleden.

1.2.3.3.6. Milex ox (1968)

De schimmelhengst Milex ox (V. Exelsjor ox) is in 1968 in Zweden geboren.
Zijn moeder is de schimmel Mimoza ox (1964, V. Negatiw ox) die op de Poolse staatstoeterij Janów Podlaski is geboren uit de merrie Mimonka ox (1945, V. My Kismet ox). De moederlijn blinkt niet uit met belangrijke nakomelingen.
Tot 1980 heeft Milex ox maar een paar Zweedse en Deense merries gedekt. In 1979 is hij gekocht door Ron en Val Males van de Ralvon stoeterij, die bij Sydney, Australië, 60 km landinwaarts ligt. Daar heeft hij een fokkerijcarriére als producent van zowel keuringspaarden en verrichtingspaarden opgebouwd, waarbij hij vooral faam heeft verworven door de successen van zijn kinderen in endurancewedstrijden.
In Australië zijn van Milex ox 121 Arabische volbloeds geregistreerd, onderverdeeld in 55 merries, 25 hengsten en 41 ruinen.
Milex ox is in 1996 gestorven.

1.2.3.3.7. Mexi ox SAHR 188.69 / DSAH 80.69 / AHSA 12042.69

Mexi ox (V. Exelsjor ox) is een schimmelhengst die in 1969 is gefokt door de Blommeröd stoeterij in Höör, Zweden.
Zijn moeder is de schimmel Mimikra ox (1962, V. Comet ox) en tweede moeder is de schimmel Mimika ox (1956, V. Ali Saïd ox). Mimikra ox is gefokt op de Poolse staatsstoeterij Janów Podlaski en is in 1964 naar de Blommeröd stoeterij in Zweden gekomen. In 1970 is ze nationaal kampioen van Zweden geworden. Behalve de hengst Mexi ox bracht zij ook de hengsten Dakari ox (1971, V. Dardir ox) en de naar de Verenigde Staten geëxporteerde Mirage ox (1974, V. Algier ox), die in de Verenigde Staten is omgedoopt tot Algier II ox.
In totaal bracht Mimikra ox in Zweden 15 veulens waarna ze verkocht is naar de Verenigde Staten.
Grootmoeder Mimika ox (1956, V. Ali Said ox) is geboren op de Poolse staatsstoeterij Nowy Dwor. In 1960 is ze bij de sluiting van Nowy Dwor naar Janów Podlaski gegaan en in 1964 is ze geëxporteerd naar de Verenigde Staten. Ze is niet alleen de moeder van Mimikra ox, maar ook van de hengsten Meczet ox (1961, V. Comet ox), die meerder keren nationaal kampioen van de Verenigde Staten is geworden, en Naborro ox (1966, V. Nabor ox), die in de Verenigde Staten een gewaardeerde hengst is geworden.

Mexi ox is in 1971 verkocht naar Denemarken waar hij diverse goede fokmerries heeft gebracht en in 1980 tot beste hengst werd uitgeroepen op de nationale keuring in Barthahus. Tijdens zijn Deense periode is ook de in Zweden gefokte zoon Touché ox geboren.
In 1981 is Mexi ox geëxporteerd naar Australië. Daar zijn van hem 43 Arabische volbloedveulens geregistreerd.

1.2.3.3.7.1. Touché ox DSAH 326.80

Touché ox (V. Mexi ox) is een vos die in 1980 is geboren op het landgoed Rønninge in Kerteminde bij Odense in Denemarken. Hij is een 148 cm grote hengst en één van de best presterende Arabische hengsten in Denemarken.
Zijn moeder is de sabino vos Topaz ox (1975, V. Pomar ox), die in 1983 Deens kampioen bij de merries is geworden. Grootmoeder is de schimmel Indian Trinket ox (1958, V. Crystal Fire ox).
In de fokkerij heeft Touché ox een aanzienlijk aantal springpaarden en –ponies gebracht.

1.2.3.3.8. Litigator ox AHR 134517.75 / BRSB 14314.75

De bruine Litigator ox (V. Exelsjor ox) is in 1975 geboren bij Helen Louise Watson van stoeterij Vintage Arabians in California, Verenigde Staten.
Litigator ox komt uit een moederlijn waarover weinig valt te zeggen. Zijn moeder is Bay Lady ox (1955, V. Fajdur ox), die ook de hengst Accomplice ox (1979, V. El Hilal ox) bracht die in Canada succsvol is geweest.
Litigator’s grootmoeder is Sarma ox (1954, V. Abu Farwa ox).
Hij is in de Verenigde Staten reserve kampioen bij de hengsten geworden.
In de fokkerij bracht hij diverse goede fokmerries en enkele hengsten waaronder Barrister Rex ox en Instigator SF ox.
In 1989 is Litigator ox verkocht aan Lenita Perroy van Haras Meia Lua in Brazilië waar hij enkele goede fokmerries bracht, die zelf diverse kampioenen voortbrachten.

1.2.3.3.8.1. Barrister Rex ox AHR

Barrister Rex ox (V. Litigator ox) is in 1986 geboren. Hij is een bruine hengst met een stokmaat van 153 cm.
De moeder van Barrister Rex ox is CC Shazamata ox (1980, V. Ansata Shah Zam ox) en de grootmoeder is Brusally Farata ox (1969, V.Faraon ox).
Barrister Rex ox is meervoudig Amerikaans nationaal kampioen bij de hengsten en kampioen bij de hengsten op de show in Scottsdale, Texas. Hij heeft ter dekking gestaan op de Someday Farm in Bend, Oregon en op een stoeterij in El Dorado, 50 km ten oosten van Sacramento, California.

1.2.3.3.8.2. Instigator SF ox AHR 394970.87

De bruine hengst Instigator SF ox (V. Litigator ox) is in 1987 gefokt door Paragon Arabians in McKinleyville in het noorden van California en staat daar ook ter dekking. Moeder van Instigator SF is de merrie Khemo Fli ox (1978, V. Khemosabi ox) en de grootmoeder is Fire Fli ox (1972, V. Gai-Robert ox).
Van Instigator ox zijn 39 veulens geregistreerd.

1.2.3.3.9. Negiw ox AHR 154574.77 / DSAH 2027 / FA 18/94

Negiw ox (V. Exelsjor ox) is een schimmelhengst die op 25 februari 1977 is geboren bij Richard en Kay Patterson in Sisters, Oregon, Verenigde Staten. De moeder is de schimmel Negotka ox (1977, V. Negatiw ox). Zij is ongeboren met haar moeder in 1976 uit Polen naar de Verenigde Staten gekomen en is de moeder van de hengsten Negatraz ox (1971, V. Bask ox) en zijn broer Biquest ox (1975). Grootmoeder Bigotka ox (1958, V. Arcus ox) is geboren op de Poolse staatsstoeterij Nowy Dwor en is de moeder van de hengsten Bihar ox (1966, V. Negatiw ox) en Bakkarat ox (1973, V. Bask ox)
Negiw ox is in de Verenigde Staten spaarzaam gebruikt in de fokkerij. In 1990 is hij door VT Arabians in Holsted, in het zuiden van Jutland, naar Denemarken gehaald. In 1995 is hij voor een jaar verhuurd naar Zweden. In Denemarken zijn van Negiw ox tot en met 2000 in totaal 20 nakomelingen van hem geregistreerd.

1.2.3.4. Tryptyk ox PASB / FA 186/78-80 / AHR 291354.65

De schimmelhengst Tryptyk ox (V. Aquinor ox) is in 1965 gefokt op de Poolse staatsstoeterij Janós Podlaski. Hij heeft een stokmaat van 151 cm.
Zijn moeder Tryncza ox (1958, V. Trypolis ox) is geboren op de staatsstoeterij Albigowa en stond er om bekend goede reneigenschappen te vererven. Ze had zelf ook een goede staat van dienst op de renbaan. Ze kwam twee jaar in de sport uit en nam deel aan 13 rennen. Daarvan won ze er drie en werd in vijf andere tweede.
Na het sluiten van de stoeterij Albigowa in 1961 is Tryncza ox op Janów Podlaski ingezet als fokmerrie. In 1964 bracht ze daar haar zoon Tinian ox (1964, V. Negatiw ox), die in 1971 naar de Verenigde Staten is geëxporteerd en daar op de stoeterij Aramus Arabians van Wayne Newton in Las Vegas, Nevada, een gewaardeerde hengst is geworden.
Na haar derde veulen op Janów Podlaski is Tryncza ox geëxporteerd naar de Verenigde Staten.
Grootmoeder Kochana ox (1952, V. Wielki Szlem ox) is geboren op de stoeterij Nowy Dwor in Polen. In 1957 is ze verplaatst naar Albigowa en in 1961 naar Janów Podlaski, waar ze de hengst Kluszyn ox (V. Sedziwoj ox) bracht. Kluszyn ox is in 1967 naar de Verenigde Staten gegaan en heeft daar een bescheiden carrière als hengst opgebouwd.
In 1962 is Kochana ox verkocht naar de Verenigde Staten
Vastgesteld kan worden dat Tryptyk ox uit een goede moederlijn afkomstig is. Maar hoewel zijn moeder een goed renpaard was, is Tryptyk ox niet in de rensport uitgekomen.
Als hengst is hij in de jaren 1972 – 1974 ingezet op Janów Podlaski en de volgende twee dekseizoenen op de stoeterij Kurozweki. In 1976 is hij geëxporteerd naar Zweden waar hij nationaal kampioen bij de hengsten is geworden. Daarnaast werd hij reserve Europees kampioen bij de hengsten. In 1983 is hij verkocht naar de Verenigde Staten.
Als fokhengst heeft Tryptyk ox de befaamde Parys ox (1974) gebracht en de Poolse Derby winnaars Sarenka ox (1974, MV. Almifar ox) en Mahon ox (1976, MV Negatiw ox).

1.2.3.4.1. Parys ox PASB 3034.74

De schimmelhengst Parys ox (V. Tryptyk ox) is op 7 maart 1974 geboren op de staatsstoeterij Janów Podlaski in Polen. Hij heeft een stokmaat van 153 cm.
Parys ox komt uit de beroemde merrie Parma ox (1966, V. Aswan ox), die in 1966 is geboren op de Russische staatsstoeterij in Tersk en op tweejarige leeftijd naar stoeterij Janów Podlaski in Polen is gegaan om de oude Milordka ox-moederlijn in ere te herstellen. Die moederlijn was verloren gegaan omdat de overgrootmoeder van Parma ox, de merrie Walna ox (1938, V, Lowelas ox), in 1939 door de Russen is geroofd en met een groot aantal andere paarden van Janów Podlaski te voet naar de stoeterij in Tersk, ten noorden van Pyatigorsk (kraj Stavropol) in de Noord Kaukasus in Rusland (toen nog Sovjet Unie), was gebracht.
Parma ox staat bekend als één van de mooiste en best fokkende nakomelingen van de hengst Aswan (1958, V. Nazeer ox).
Parma’s moeder is Pokoznaja ox (1962, V. Knippel ox). Zij is ook de moeder van de hengst Polus ox (1968, V. Arax) die in Nederland ter dekking heeft gestaan en o.a. de angloarabische hengst Marcopo x (1973) bracht.

Parys ox heeft veel successen behaald in de keuringsring. In 1982 is hij Pools kampioen bij de hengsten geworden en nadat hij in 1988 is verkocht naar Zweden, is hij dat jaar Zweeds kampioen bij de hengsten geworden en bij de Salon du Cheval in Parijs werd hij wereldkampioen bij de hengsten.
In 1992 is Parys ox verkocht naar Frankrijk.

In de fokkerij heeft hij in zijn Poolse jaren de hengst Origan ox (1984, MV. Krezus ox) gebracht. Origan ox was drie jaar achtief in de rensport. Hij nam deel aan 26 rennen en won er daarvan zes, waaronder de Prijs van Europa in 1989. Voorts werd hij tien keer tweede. Origan ox was in Polen “renpaard van het jaar”. Na zijn rencarrière is Origian ox naar de Verenigde Staten gegaan, waar hij enkele goede koerspaarden heeft gebracht.
Voor de fokkerij is Bugatti ox, eveneens een in 1984 geboren zoon van Parys ox, van meer belang geweest.
Parys ox is in 1998 overleden.

1.2.3.4.1.1. Bugatti ox AVS 3199.84

Bugatti ox (V. Parys ox) is een schimmel hengst die op 28 januari 1984 is geboren op de stoeterij De Kossack Stud in Zuidoostbeemster, Nederland. Bugatti ox heeft een stokmaat van 148 cm.
Moeder Bogatka ox (1979, V. Gwarny ox) is geboren op de Poolse stoeterij Janów Podlaski uit de merrie Bokata ox (1962, V. Comet ox) en is in 1983 op de jaarlijks op de stoeterij Janów Podlaski gehouden veiling (Pride of Poland) voor $ 15.000 aangekocht door De Kossack Stud. Bogatka ox was toen drachtig van haar eerste veulen, dat later de naam Bugatti kreeg. Bogatka ox is daarna geëxporteerd naar Denemarken en later doorverkocht naar Brazilië.

Bugatti ox heeft van 1988 tot 2009 als privé hengst in Frankrijk ter dekking gestaan. Het laatst bij Marc Tassin in St. Gervasy bij Nîmes, Gard.
In Frankrijk zijn 76 nakomelingen van Bugatti ox geregistreerd.
In de fokkerij heeft Bugatti ox vooral naam gemaakt door de prestaties van zijn nakomelingen in de endurancesport.
Zijn zoon Alzira ox (1990, MV. Forex ox) is kampioen van Franrkijk over 160 km en heeft twee keer de vermaarde 200 km van Aarau gewonnen. Alzira ox is geëxporteerd naar de Verenigde Arabische Emiraten.
Dochter Elza de Gion ox (1991, MV. Mag ox) is in 2004 in Punchetown, Ierland, gereden door Virginie Simon, kampioen van Europa over 160 km geworden en won ook een 160 km wedstrijd in Castelleto di Leno, 30 km ten zuiden van Brescia, Italië.

Zijn zoon El Hadj d’ Alauze ox (2002, MV. Persik ox) is vanaf 2006 als Franse staatshengst voor de fokkerij beschikbaar op de stoeterij in Hennebont bij Lorient. Morbihan, Bretagne.

1.2.3.5. Elkin ox PASB 2332.66; AHR 70143

De schimmelhengst Elkin ox (V. Aquinor ox) is op 29 januari 1966 geboren op de Poolse stoeterij Janów Podlaski. Zijn moeder is de merrie Ellenai ox (1956, V. Wieki Szlem ox), die ook de moeder is van Eleuzies ox (zie 1.2.3.1.) en Elf ox (zie 1.2.3.2). Elkin ox is daarmee een volle broer van beide genoemde hengsten.
Grootmoeder Eleonora ox (1944, V. Witraz ox) bracht behalve Ellenai ox ook de hengsten Emir Said ox (1952, V.Ali Said ox) en Exelsjor ox (1963, V. Aquinor ox; zie 1.2.3.3).

Elkin ox is in Polen niet gebruikt als hengst. In 1966 is hij door Mike Nichols, befaamd regisseur van films als “Who is afraid of Virginia Woolf”, “The Graduate” en “Silkwood”, gekocht en in de Verenigde Staten geïmporteerd.
Elkin ox heeft gedurende een groot aantal jaren verbleven op de stoeterij Nichols Arabians in Bridgewater, ongeveer 125 km ten noorden van New York in Connecticut.

Van de zonen van Aquinor ox heeft Elkin ox wellicht de meeste successen in de keuringsring behaald, waarbij hij zowel keuringen aan de hand als onder de zadel heeft gewonnen.
In 1971 is hij kampioen bij de hengsten geworden op twee regionale keuringen en behaalde hij een top 10 resultaat op de nationale kampioenschappen.
In 1972 werd hij kampioen bij de hengsten op vier regionale kampioenschappen en won hij op de nationale kampioenschappen van de Verenigde Staten en van Canada. Hij verdiende de Legion of Merit onderscheiding en was er mede de oorzaak van dat Poolse Arabische paarden mateloos populair werden in de Verenigde Staten.
In 1974 en 1978 heeft hij enkele belangrijke wedstrijden (park- en English pleasure) onder de zadel gewonnen.

Ook in de fokkerij is Elkin ox succesvol geweest. Van zijn nakomelingen hebben er 54 een kampioenschap behaald en vijf ervan zijn nationaal kampioen van de Verenigde Staten geworden.

Hoewel geen van zijn zonen een doorslaggevend stempel op de fokkerij heeft kunnen drukken zijn Eagle NA ox en El Manigoldo ox als fokhengst wellicht het meest succesvol geweest.

1.2.3.5.1. Eagle NA ox AHR 125626

De bruine Eagle NA ox (V. Elkin ox) is in 1975 gefokt door Mike Nichols van Nichols Arabians in Bridgewater, Connecticut. Zijn moeder is de bruine merrie Elzunia ox (1951, V. Witraz ox) en grootmoeder is de bruine Elza ox (1942, V. Rasim Pierwszy ox)
Elzunia ox is geboren op de Poolse staatsstoeterij Albigowa. Zij heeft op Albigowa twee veulens gebracht, waaronder Etna (1959, V. Faher ox) die zou uitgroeien tot éen van de meest opmerkelijke fokmerries in Polen en moeder werd van diverse goede hengsten (zie 1.2.3.1.1.3.). In 1960 is Elzunia ox verkocht aan dr. Houtappel in Eemnes, Nederland, waar ze zeven veulens bracht waaronder in 1962 de hengst Fahred ox (V. Noran ox). Vervolgens is Elzunia ox doorverkocht naar het Verenigd Koninkrijk en later is ze in de Verenigde Staten bij Nichols Arabians terecht gekomen.
Eagle NA ox is in 1981 aangekocht door Ken en Charlene Robinson van Sweethome Arabians in Olympia, ongeveer 100 km ten zuiden van Seattle in de staat Washington, Verenigde Staten.
Eagle NA ox heeft diverse goede showpaarden geleverd.

1.2.3.5.2. El Manigoldo ox AHR 124434

El Manigoldo ox (V. Elkin ox) is een schimmel die in 1975 in de Verenigde Staten is geboren. Zijn moeder is bruine Elmira ox (1966, V. Mir Said ox) en moedersmoeder is de schimmel Elka ox (1960, V. Faher ox), die op de Poolse staatsstoeterij Albigowa is geboren.
Elmira ox is geboren op de staatsstoeterij Janów Podlaski in Polen. Zij heeft in 1972 en 1973 een veulen gekregen op Janów Podlaski en is vervolgens naar de Verenigde Staten geëxporteerd. Daar heeft ze het leven geschonken aan El Manigoldo ox. Die is uitgegroeid tot een hengst waarvan 29 nakomelingen zijn geregistreerd.

1.2.3.6. Mors ox ZRAV 3318 EGSI

De 152 cm grote schimmel Mors ox (V. Aquinor ox) is op 24 januari 1966 geboren op de Poolse staatsstoeterij Janów Podlaski. Zijn moeder is de bruine merrie Morena ox (1962, V.Pietuszok ox) die ook op Janów Podlaski is geboren, daar vervolgens zeven veulens kreeg, waaronder Mors ox, en in 1974 naar de Verenigde Staten is verkocht.
Tweede moeder is de bruine merrie Mira ox (1942, V. Wielki Szlem ox). Zij is gefokt door W. Czartoryski in Pelkini in Polen en is de moeder van de hengst Mirzaz ox (1957, V. Nabor ox).
Mors ox is in 1971 vanuit Polen naar de stoeterij Zoo Rostock in (het voormalige Oost) Duitsland gegaan, waar hij in de jaren 1972 – 1989 één van de belangrijkste Arabische verervers in de voormalige Deutsche Demokratische Republik (DDR) is geweest. De dierentuin van Rostock heeft in het begin van de zestiger jaren de Arabische paarden van het fokkerijonderzoekcentrum Dummertorf overgenomen en is daarmee een tot de dierentuin behorende stoeterij begonnen. Daaruit is de grootste Arabische fokkerij in de voormalige DDR ontstaan.
De belangrijkste zonen van Mors ox zijn ongetwijfeld de broers Galdos ben Mors ox en Gaibon ben Mors ox.

1.2.3.6.1. Galdos ben Mors ox 20363.77 GASB V 155 EGSB 258 (1977)

Galdos ben Mors ox (V. Mors ox) is een schimmel die op 14 januari 1977 is geboren op de stoeterij Zoo Rostock.
Zijn moeder is de 149 cm grote vos Granada (1968, V. Abu Afas ox) en moedersmoeder is de 155 cm grote vos Grazyna ox (1955, V. Rozmaryn ox).
Granada ox is eerst jaren als fokmerrie gebuikt op de stoeterij Zoo Rostock en is in 1984 verkocht aan Holger Ismer uit Wagenfeld-Ströhen, ongeveer 60 km ten noordoosten van Osnabrück, Niedersachsen, Duitsland. Een jaar later is ze doorverkocht aan Egholm Arabians van Jurgen en Susanne Frederiksen in Kirke Hyllinge, 30 km ten westen van Kopenhagen, Denemarken, en weer later aan de Turban stoeterij in Gilleleje, 40 km ten noorden van Kopenhagen.
Granada ox is een zeer vruchtbare merrie geweest en heeft 20 veulens gekregen. Naast Galdos ben Mors ox heeft ze ook zijn volle broer Gaibon ben Mors (zie 1.2.3.6.2.) en Gharib ben Lancer ox (1978, V. Polish Lancer ox) gebracht.

Galdos ben Mors ox heeft op de stoeterij van de dierentuin in Rostock ter dekking gestaan. Later is hij terecht gekomen op het bedrijf van de heer Wieland in Liebenwalde, 25 km ten noorden van Berlijn.

1.2.3.6.2. Gaibon ben Mors ox 28001.79 / GASB V 152 EGSB 256 (1979)

De schimmel Gaibon ben Mors ox (V. Mors ox) is op 6 juni 1979 geboren op de stoeterij Zoo Rostock in Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland. Hij is een volle broer van Galdos ben Mors ox (zie 1.2.3.6.1.).
De hengst is niet alleen goedgekeurd voor de fokkerij van Arabische volbloeds, maar ook door het Brandenburger stamboek.
Gaibon ben Mors ox is een goed prestatiepaard en heeft in 1961 aan de 360 km lange endurancewedstrijd Hamburg – Berlijn deelgenomen. Vier keer nam hij deel aan de nationale keuring voor Arabische paarden in Neustad an der Dosse, waarbij hij een keer het reservekampioenschap behaalde. De hengst was eigendom van mevrouw Brigitte Behrend in Schwanebeck en is in 2009 overleden.

1.3. Sulejman ox PASB 631.34 / AHR 1545.34

Sulejman ox (V. Fetysz ox) is een schimmelhengst die op 25 januari 1934 is geboren op de stoeterij Ujazd bij Koscian in Polen. In Polen is Sulejman ox een succesvol renpaard geweest waarbij hij in elf rennen negen keer werd geplaatst.
Zijn fokker is William Baron Bickner, die voor de Tweede Wereldoorlog één van de private fokkers van Arabische paarden in Polen was.
Veel van die fokkers hebben, evenals hun paarden en hun stoeterijen de oorlog niet overleefd. Sulejman ox heeft dat wel gedaan omdat hij al voor het begin van de oorlog was geëxporteerd.
De moeder van Sulejman ox is de merrie Fasila ox (1923, V. Rasim ox), die in 1923 is gefokt door de Crabbet Arabian stoeterij in Crawley, Sussex, Engeland en op jonge leeftijd is verkocht aan de Ujazd stoeterij. Fasila ox bracht ook de hengst Adonah ox (zie 1.4.), die daarmee een volle broer is van Sulejman ox.
Tweede moeder is de vosmerrie Fejr ox (1911, V. Rijm ox).

Sulejman ox is op jonge leeftijd door Henry B. Babson uit Chicago, Illinois naar de Verenigde Staten gehaald om op zijn stoeterij Babson Farm de fokkerij te dienen. Hij is in de Verenigde Staten door de kwaliteit van zijn nakomelingen een zeer gewaardeerde hengst geworden en wordt beschouwd als één van de meest invloedrijke Arabische paarden die in de Verenigde Staten zijn geïmporteerd.
In de tijd dat Sulejman ox op Babson Farm stond heeft hij zijn zoon Tobruk ox (1942) gebracht.
Begin jaren vijftig is Sulejman ox verkocht aan Walter Ross van de stoeterij Graceland in Lee’s Summit ten zuidoosten van Kansas City, Missouri. Op Graceland zijn de zonen Jasul ox (1954) en Komsul ox (1956) geboren.
Een paar jaar voor zijn dood is Sulejman ox verkocht aan mevrouw Bazy Tankersley van de Al-Marah Arabians stoeterij in Tucson, Arizona.
Sulejman ox is daar in 1965 overleden.

1.3.1. Tobruk ox AHR 2372.42

Tobruk ox (V. Sulejman ox) is een bruine hengst die op 3 april 1942 is geboren op de stoeterij van Henry B. Babson in Chicago, Illinois, Verenigde Staten. Hij wordt algemeen geroemd als een prima rijpaard.
Zijn moeder is Fazala ox AHR 1247 (1936, V. Fadl ox) en de grootmoeder is
Bint Serra I ox (1923, V. Sotamm ox), die is gefokt door de Egyptische Prins Kamel el Dine en door Henry B. Babson in 1932 is geïmporteerd uit Egypte.
In 1964 is zijn zoon Serr Bruk ox geboren. Daarnaast heeft Tobruk ox diverse goede rijpaarden gegeven.
Tobruk ox is op 30 december 1982, op 40-jarige leeftijd, overleden.

1.3.1.1. Serr Bruk ox AHR 28034.64

De bruine Serr Bruk ox (V. Tobruk ox) is in 1964 geboren. Zijn moeder is de bruine Rose of Egypt ox (1958, V. Fa-Serr ox), die ook de moeder is van de hengst Egypts Al Metrabi ox (1973, V. Al Metrabbi ox), waarvan 42 Arabische volbloed nakomelingen zijn geregistreerd. Moedersmoeder is de bruine Fa-Abba ox (1951, V. Fadl ox).
Serr Bruk ox is gefokt door Milton V. Thompson in Barrington bij Chicago, Illinois, Verenigde Staten. Hij is nationaal kampioen Park Horse geweest en hij is de vader van 89 geregistreerde Arabische volbloeds.

1.3.2. Jasul ox AHR 9345.54

Jasul ox (V. Sulejman ox) is een schimmelhengst die in 1954 is gefokt door Walter W. Ross in Lee’s Summit bij Kansas City, Missouri, Verenigde Staten.
Zijn moeder is de door Henry B. Babson (zie 1.3.) gefokte Bint Azja ox (1940, V. Fadl ox). Grootmoeder Azja IV ox (1935, V. Landsknecht ox) is op de stoeterij Bezmiechowa in Polen geboren en in 1936 door Babson geïmporteerd in de Verenigde Staten. Azja IV ox was een uitstekende fokmerrie, die naast Bint Azja ox ook de befaamde hengst Azraff ox (1939, V. Raffles ox) bracht. De verdere moederlijn van Azja IV is in 1939 tijdens de Duitse inval in Polen vernietigd.
Er zijn 69 veulens van Jasul ox geregistreerd.

1.3.3. Komsul ox AHR 11099.56

De vos Komsul ox (V. Sulejman ox) is in 1956 geboren op de stoeterij van Walter W. Ross in Lee’s Summit, Missouri, Verenigde Staten.
De moeder van Komsul ox is de vos Komir ox (1950, V. Namir ox) en de grootmoeder is de schimmel Komyrah ox (1946, V. El Ahmar ox).
Komsul ox heeft ter dekking gestaan bij Shields Arabians in Pittsburg, Pennsylvania.
Er zijn 150 veulens van Komsul ox geregistreerd.

1.4. Adonah ox PASB II 53.36

Adonah ox (V. Fetysz ox) is een schimmel met een schofthoogte van 154 cm die op 8 januari 1936 is geboren op de in 1828 opgerichte private stoeterij Ujazd van Willem Baron Bicker in de omgeving van Koscian, 40 km ten zuiden van Poznan, Polen.
Zijn moeder is de schimmel Fasila ox (V. Rasim ox), die in 1923 is gefokt door de Crabbet Arabian stoeterij in Crawley, Sussex, Engeland en later verkocht is aan de Ujazd stoeterij. Fasila ox bracht ook de hengst Sulejman ox (zie 1.3.) die een volle broer is van Adonah ox.
Moedersmoeder is de vosmerrie Fejr ox (1911, V. Rijm ox).
Adonah ox is tot en met 1942 in Ujazd gebleven. Daarna heeft hij drie jaar ter dekking gestaan bij Rosemarie Bilstein in Poznan. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog is hij als trekpaard naar Duitsland gegaan, waar hij met Abu Afas ox de belangrijkste grondlegger van de Arabische fokkerij in de voormalige DDR is geworden. Adonah ox is van 1946 tot en met 1949 staatshengst geweest op het Landgestüt Halle van de deelstaat Sachsen Anhalt waarbij hij op de dekstations Hüselitz en Schinne, die beiden ten noorden van Magdeburg liggen, stond. In 1950 en 1951 was Adonah ox eigendom van de Berlijnse familie Pavel en stond hij ter dekking in Birkholz. Vanaf het najaar van 1951 kwam Adonah ox in het bezit van dr. Lehrmann in Althaldensleben ten noorden van Magdeburg. Na het overlijden van dr. Lehrmann in december 1969 heeft de weduwe Lehrmann Adonah ox aan het onderzoekinstituut Dummersdorf ten zuiden van Rostock in Mecklenburg-Vorpommern geschonken, dat hem in 1960 aan de dierentuin van Rostoch heeft verkocht, waar hij in 1963 is geëuthanaseerd. Zijn skelet is jarenlang als leermodel gebruikt in het instituut in Dommersdorf.
Van de nakomelingen van Adonah ox hebben Ahmet II ox (1950), Raswan ox (1960) en Akif ox (1963) de meeste invloed op de fokkerij uitgeoefend.

1.4.1. Achmet II ox (1950)

Achmet II ox (V. Adonah ox) is een 145 cm grote vos hengst die gefokt is door dr. Lehrmann uit het bij Magdeburg gelegen Haldensleben in Sachsen-Anhalt, Duitsland. De huisarts Lehrmann ging in verband met de benzineschaarste na de Tweede Wereldoorlog met een koets naar zijn patiënten, waarbij hij zijn beide Hannoverraner merries had vervangen door twee Arabische paarden, te weten Seerösle ox (1927, V. Koheilan IV ox). en haar dochter Suse ox (1943, V. Achmet ox). Om een veulen te fokken bracht hij beide merries naar de hengst Adonah ox. Suse ox bracht uit die ontmoetingen eerst de hengst Achmet I ox (1949) en een jaar later Achmet II ox (1950).

1.4.2 Raswan ox AV-EGSB 269 ox 2544.60

Raswan ox (V. Adonah ox) is een voshengst die in 1960 gefokt is door dr. Lehrmann in Haldersleben, Sachsen Anhalt, Duitsland. Lehrmann geldt als de grondlegger van de private fokkerij van Arabische paarden in de voormalige DDR.
Raswan ox heeft een stokmaat van 153 cm. Zijn moeder is de merrie Rozka ox (1945, V. Kuhailan Ajouz I ox). Rozka is een schimmel die gefokt is door de stoeterij Babólna in Hongerije, maar door de evacuatie van de stoeterij tegen het einde van deTweede Wereldoorlog ongeboren met haar moeder 236 Kuhailan Zaid ox (1932, V. Kuhailan Zaid ox) is verplaatst naar Duitsland en daar op 21 september 1945 is geboren.
Raswan is als vijfjarige verkocht aan Brigitte Behrend in Schwanebecken en is daar zijn hele leven gebleven. Zijn eerste nakomelingen zijn pas geboren toen Raswan ox achttien jaar oud was. In totaal zijn er 22 dochters van hem bekend, waarvan er 18 voor de fokkerij zijn gebruikt. Raswan ox heeft tot aan zijn dood nog merries gedekt. In 1988 is hij geëuthanaseerd. Hij heeft twee zonen gegeven (Zaid Ben Raswan ox en Ibn Raswan ox) die in de fokkerij zijn gebruikt maar veel invloed hebben die niet gehad.

1.4.3. Akif ox 250.63

De voshengst Akif ox (V. Adonah ox) is in 1963 geboren op de stoeterij van Zoo Rostock. Zijn moeder is de in 1946 geboren Galka ox (V. Marabut ox) en grootmoeder is de vos Orda ox (1941, V. Omar II ox).
Gatma ox is ook dcde moeder van de hengsten Galib ben Afas ox (1966, V. Abu Afas ox) en Galba ben Afas ox (1968, V. Abu Afas ox).
Akif ox is voor de fokkerij ingezet op de stoeterij Galveigen in Uffing am Staffelsee in Beieren, Duitsland. Fred Maurus, de eigenaar van de stoeterij legde zich daar toe op de fokkerij van Angloarabische paarden.

Fetysz ox in Trakehnen

In 1936 is Fetysz ox in het kader van een hengstenruil van Janów Podlaski naar het 250 km noordelijker gelegen Hauptgestüt Trakehnen in Oost Pruisen verhuisd. Het gebied waar de stoeterij was gevestigd heet tegenwoordig Yasnaya Polyana en ligt nu in Rusland, ongeveer 100 km ten oosten van Kaliningrad, vlakbij de grens met Litouwen.
Vanuit Trakehnen heeft Fetysz ox een belangrijke bijdrage geleverd aan de moderne rijpaardenfokkerij.
Naast een aantal zeer invloedrijke dochters bracht Fetysz ox de hengsten Famulus Trak (1938), Profit Trak (1938), Prophet Trak (1939), Pokal Trak (1942) en Feuergeist Trak (1943).

In 1944 is Fetysz ox wegens het gevaar dat de oprukkende Russische troepen vormden, geëvacueerd naar de stoeterij Graditz aan de Elbe in Sachsen, Duitsland. In 1945 is hij vermoedelijk omgekomen door oorlogshandelingen.

De Trakehner dochters van Fetysz ox

Drie van de Trakehner dochters van Fetysz ox staan als moeder of grootmoeder van invloedrijke hengsten te boek. Het zijn de schimmelmerries Perina (1938), Per Adresse (1939) en Latona (1939).

Perina en Per Adresse
Eén van de eerste producten van Fetysz ox in Trakehnen is de merrie Perina 6/636 Trak (1938), die de Cancara schimmelmerrie Pergamon Trak (1933) als moeder had. Een jaar later (1939) is Per Adresse 6/6 Trak, een volle zuster van Perina, geboren.
Pergamon’s moeder was de merrie Perspektive (1922, V. Tempelhüter Trak) en die had de merrie Panna Trak (1912, V. Nana Sahib x) als moeder.

Siegfried Graaf Lehndorf (1869 – 1956) was landstalmeester op de Pruisische staatsstoeterijen Neustadt (Brandenburg), Graditz (Sachsen) en Trakenen. Hij beschrijft Panna in zijn memoires “Ein Leben mit Pferden” als het beste rij- en jachtpaard dat hij ooit heeft gehad. Hoewel Panna nog volledig groen was, werkte ze als een goed getraind paard, vertoonde geen enkel probleem en sprong op een geweldige manier.

Perina heeft de fokkerij gediend met één goede nakomeling die ze kreeg na een paring met de Arabische volbloed Lowelas ox (1930, V. Koheilan I ox). Uit die paring is in 1942 de merrie Pelargonie 692.42 Trak geboren. Pelargonie staat aan de basis van de Trakehner moederlijn T4A.

Ook Per Adresse heeft één goede nakomeling gegeven. Zij zette uit een dekking door Hirtensang Trak (1930, V. Parcival Trak) in 1943 Peraea 832.43 Trak op de wereld. Peraea staat aan de basis van de Trakehner moederlijn T4C.

Bij de 22 merries die in de winter van 1944/1945 een barre, 1400 km lange tocht vanaf het Hauptgestüt Trakehnen naar het westen van Duitsland volbrachten en daarbij de Russische troepen voorbleven en de Trakehner fokkerij hebben gered van de ondergang, bevonden zich zowel Pelargonie als Peraea.
Beide merries zijn vervolgens ingezet in de stoeterij Hunnesrück, die eigendom is van het Trakehner Stamboek in Duitsland.

Pelargonie 692.42 Trak
De schimmel Pelargonie (1942, V. Lowelas ox) was met een stokmaat van 157 cm groter dan Pereae en had een beter exterieur. Zij heeft het Trakehner Verband in 1950 vertegenwoordigd op de DLG-tentoonstelling in Frankfurt. Later mocht ook haar dochter Pellerine (1950, V. Hansakapitän Trak) het Trakehner Verband op de DLG vertegenwoordigen.

In zijn standaard boek “Trakehner Pferde einst und jetzt” , beschrijft Dr. Fritz Schilke Pelargonie en Peraea als volgt:
“Pelargonie en Peraea gaan terug naar de schimmel merrie Pergamon Trak (1933) van Cancara Trak (1917, V. Master Magpie xx). Deze twee merries combineren het meest nobele bloed van het Hauptgestüt Trakehnen, met een sterke nadruk op het Arabische element, dat niet alleen afkomstig was van Lowelas ox en Fetysz ox, maar ook van Aladin ox en Nana Sahib ox. Hoogedel, een goed karakter en altijd bereid om te werken, goede rijpaardeigenschappen en een prima bewegingsmechanisme zijn typische kenmerken van deze familie.”

Uit één en ander blijkt dat Perina en Per Adresse uit een prima moederlijn komen.

Pelargonie kreeg 11 veulens waaronder vier geregistreerde fokmerries en één goedgekeurde hengst. Ze is in 1962, op 20-jarige leeftijd overleden. Van haar dochters zijn vooral Pellerine en Pela waardevol geweest.

Pellerine 1486.50 Trak
De elitemerrie Pellerine (1950) is een vos met een stokmaat van 155 cm die is geboren op de Trakehner stoeterij Hunnesrück. Haar vader is de zwarte Hansakapitän 80.41 Trak (V. Bussard Trak).

Haar eerste veulen was de in 1954 op de stoeterij Hunnesrück geboren vos hengst Pilot VIII, die ook wel bekend staat onder de naam Pregel. Pilot VIII is niet gebruikt voor de fokkerij.

Haar tweede veulen dat werd geboren op Hunnesrück is de merrie Pelztierchen Trak (V. Altan Trak), die de grootmoeder is van de door het Rheinlandse stamboek en het stamboek in Baden Württemberg goedgekeurde hengst Pelzjager (1970, V. Gazal I ox). Pelzjager heeft in de fokkerij niet veel gebracht.

In 1956 bracht Pellerine opnieuw een veulen van de hengst Altan Trak, nl. haar zoon Pelion Trak. Pelion dekte van 1959 – 1964 en van 1966 tot zijn dood in 1975 in Duitsland. In 1965 is Pelion door het NWP onder nummer 1495 ingeschreven in het stamboek en heeft hij ter dekking gestaan bij de heer P. Meinardi in het in de provincie Groningen liggende Den Hoorn.
Volgens het KWPN zijn er destijds 30 veulens van hem geregistreerd. Door NWP en KWPN zijn de Pelion zonen Pelikaan NWP (1966) (bij het KWPN omgedoopt tot Halewijn Stb), Frostwind Sprt (1964) (voorheen Ostwind Trak) en Intermezzo Stb (1967)(voorheen Insterfeuer Trak) goedgekeurd als hengst.
Het Trakehner stamboek heeft de Pelion zonen Ostwind (1964), Solling (1964), Insterfeuer (1967) en Passat (1967) goedgekeurd.

Nadat in 1957 de merrie Peri (V. Altan Trak) uit Pellerine is geboren, brengt ze
in 1958 met de merrie Peggi Trak opnieuw een nakomeling van Altan Trak. De vos Peggi kwam in het bezit van stoeterij Birkenhausen in Zweibrücken (Rheinland Paltz, Duitsland) en werd een elite staatspremie-merrie. Later is ze verkocht aan Betty Jean Hutton in Campbelville, Ontario, Canada, die haar in internationale dressuurwedstrijden uitbracht.
In hun boek “Die berühmtesten Trakehner Deutschlands” portretteren Holger Heck en Frank Schietinger haar als: “Peggi stond aan de top op DLG-keuringen, werd gebruikt als rij- en menpaard, bracht 16 veulens waaronder diverse goede rijpaarden en drie goedgekeurde zonen”. De drie door het Trakehner stamboek goedgekeurde zonen zijn Page Trak (1966, V. Carajan Trak), Pikör Trak (1975, V. Donauwind Trak) en Pascal Trak (1979, V. Matador Trak). Haar beste dochter is zonder twijfel de elite staatspremiemerrie Pedola Trak (1972, V. Donauwind Trak).
Pedola behaalde op verschillende keuringen in Duitsland topklasseringen en is de moeder van een aantal goede sportpaarden. Daarvan is de hengst TCN Partout Trak (1987, V. Arogno Trak), die onder Anky van Grunsven grote internationale successen behaalde in de dressuursport, de bekendste. Voor een verdere beschrijving van TCN Partout wordt verwezen naar hoofdstuk 3.5.2.2.13.8.

In 1962 is de zwarte Pellegrini Trak, de tweede zoon van Pellerine, op de stoeterij Hunnesrück geboren. De vader van Pellegrini is Boris Trak (1956, V. Gabriël Trak), die in de vaderlijn rechtstreeks afstamt van de befaamde Dampfrosz Trak (1916, V. Dingo Trak).
Pellegrini heeft als hengst ter dekking gestaan op de staatsstoeterij van Hessen in Dillenburg en heeft daar verschillende goede fokmerries gebracht.

In 1963 kwam een volle broer van Pellegrini ter wereld. De naam van deze donkerbruine hengst is Pelikan Trak (1963). Hij is goedgekeurd door het Trakehner stamboek en heeft in 1966 op stoeterij Tenever van Alfred Lingnau in Bremen ter dekking gestaan. In 1967 en 1968 heeft hij zijn diensten aangeboden op stoeterij Hammetweil van jonkheer Thumb von Neuburg in Neckartenzlingen in Baden Württemberg. In1969 verhuisde hij naar het 25 km zuidelijker gelegen Haupt- en Landgestüt Marbach. Daarna is hij verkocht en niet meer geregistreerd als goedgekeurde hengst.
Pelikan heeft met de schimmelhengst Eisvogel Trak (1967) één goedgekeurde
hengst gebracht.

De volgende twee veulens waren de voshengst Planet XVI (1965,V.Abglanz Trak)
i. en de bruine merrie Pella Trak (1966. V.Hessenstein Trak). Geen van beide nakomelingen zijn in de fokkerij van betekenis geweest.

In 1967 kwam haar vos zoon Perlenkönig Trak ter wereld. De vader van Perlenkönig is Auftakt Trak (1964, V.Impuls Trak). Perlenkönig is goedgekeurd door het Trakehner stamboek en heeft van 1970- 1974 in Strümp bij Krefeld (Nordrhein-Westfalen) ter dekking gestaan. In de herfst van 1974 is hij geruind.

In 1968 bracht Pellerine de merrie Pussta V Trak. De vader is Auftakt Trak (1964, V. Impuls Trak). Pussta V is verder niet van betekenis geweest.

Uit een paring met Morgenglanz Trak (1965, V. Abglanz Trak) is in 1969 de hengst Perlenglanz Trak geboren. Perlenglanz heeft een stokmaat van 162 cm en is goedgekeurd door het Trakehner stamboek. Later is hij aangekocht door mevrouw Evelyne Leuschner in Northeim (Niedersachsen) en heeft hij diverse goede fokmerries gebracht.

In het najaar van 1969 is Pellerine verkocht aan Ulrich Poll in Hörem, 30 km ten noorden van Hannover.

In 1970 bracht Pellerine bij Poll de koffievosmerrie Pelona Trak. Haar vader is Lothar Trak (1960, V. Julmond Trak). Later is Pelona verkocht aan Marly Klingmüller in Langeln, dat 20 km ten noorden van Hamburg ligt.
Pelona is uitgebracht in diverse springwedstrijden.

Het volgende veulen van Pellerine is de vos hengst Peer Gynt Trak (1972). Peer Gynt heeft een stokmaat van 162 cm. Zijn vader is de hengst Postmeister Trak (1967, V. Major Trak). Peer Gynt is goedgekeurd door het Trakehner stamboek en heeft in 1975 bij zijn fokker in Hörem ter dekking gestaan. Daarna heeft hij bij de heer Müller in Jesteburg, ten zuiden van Hamburg, ter dekking gestaan.
Peer Gynt heeft enkele goede fokmerries gebracht, waaronder de merrie Anitra
Trak (1976, MV. Vierzehnender xx), die de grootmoeder is van de bruine hengst Aristo Trak (1989, V. Rockefeller 13149.84 Trak). Aristo is door het ZfdP en het Rheinlandse Stamboek goedgekeurd en heeft ter dekking gestaan bij de heer Morssink in Hegelsom, Nederland. Het KWPN heeft enkele tientallen nakomelingen van Aristo geregistreerd. In 2007 is Aristo verhuisd naar stoeterij Reinhardswald in Grebenstein, 15 km ten noorden van Kassel (Hessen), waar hij nog enkele jaren voor de Trakehnerfokkerij is gebruikt.
Van Peer Gynt is één zoon goedgekeurd door het Trakehner stamboek maar deze Tauber Trak (1976) heeft als fokhengst geen indruk achtergelaten.

Ook het laatste veulen van Pellerine is van de hengst Postmeister. Het betreft een vosmerrie die de naam Pelanka (1974) kreeg. Van Pelanka is één merrieveulen bekend.

Pela 1997.57 Trak
Pela (1957) is een schimmelmerrie die de volbloed Stern xx (1949, V. Berggeist xx) als vader heeft. Stern xx is een correct gebouwde, solide volbloed die negen jaar als hengst is ingezet binnen de Trakehner fokkerij en 7 goedgekeurde hengsten en 31 ingeschreven dochters heeft gebracht. Door een beenbreuk is zijn carrière als hengst beëindigd.
Pela heeft een stokmaat van 162 cm en is gefokt door het Trakehner stamboek op de stoeterij Hunnesrück. Op jonge leeftijd is Pela gekocht door dr. Schilke, die een stoeterij in Rantzau, 25 km ten zuidoosten van Kiel (Sleeswijk Holstein), bezat en manager was van het Trakehner stamboek. Hij is na de Tweede Wereldoorlog één van de belangrijkste fokkers van Trakehners geweest. Hoewel Pela minder veulens heeft gekregen dan Pellerine hebben haar nakomelingen vergelijkbare successen behaald bij exterieurkeuringen als de nakomelingen van Pellerine.

Het eerste veulen van Pela is de donkerbruine merrie Patrizia II Trak (1962), die door dr. Fritz Schilke is gefokt op zijn stoeterij in Rantzau. De vader van Patrizia II is de volbloedhengst Poet xx (1941, V. Janitor xx). Patrizia II heeft een stokmaat van 163 cm en is gekocht door de familie Von Thum von Neuberg in Neckartenzlingen bij Stuttgart (Baden Württemberg). Later is de heer Müller uit Besenfeld bij Freudenstadt (Baden Württemberg) eigenaar van Patrizia II geworden. Patrizia II heeft met haar dochter Patria II (1967, V. Lothar Trak) tenminste één veulen gekregen.

Het tweede veulen van Pela is Pelotta Trak (1963). Zij is een 160 cm grote schimmeldochter van de hengst Pregel Trak (1958, V.Tropenwald) en ook, zoals alle nakomelingen van Pela, gefokt door dr.Schilke. Pelotta kreeg enkele nakomelingen waarvan Puszta Trak (1973) het meest succesvol is geweest.
Puszta is een zwarte merrie die door stoeterij Theisenhof in Maitzborn, ongeveer 50 km ten westen van Mainz in Rheinland-Pfalz, is gefokt. Ze heeft een stokmaat van 162 cm en haar vader is Koran Trak (1965, V. Carajan Trak). Puszta bracht zes merries, waaronder de staatspremiemerrie Pillkallen Trak (1984, V. Mahagoni Trak) en drie hengsten. Van de hengsten zijn er twee geruind en de derde heeft als Pusztas Diamant (1990, V.Tizian Trak) ter dekking gestaan in de Verenigde Staten.

Het derde veulen van Pela is de schimmel merrie Pedra Trak (1964). Zij is een volle zuster van Pelotta.
Pedra bracht zes veulens waaronder de door het Trakehner stamboek goedgekeurde hengsten Pedro Trak (1968, V. Hessenstein Trak) en Pelot (1970, V. Lothar Trak).
Pedro is gefokt door het Trakehner stamboek in de stoeterij Birkhausen, 34 km ten noorden van Augsburg in Beieren. Hij heeft in 1971 en 1972 in Querenstede, 15 km ten westen van Oldenburg, Niedersachsen, ter dekking gestaan en daarna bij de heer Wolf in Ellmendingen bij Pforzheim in Baden Württemberg. In de fokkerij is hij niet erg succesvol geweest. Pelot is verkocht naar Brazilië. Pedra is elf jaar oud geworden.

In 1965 heeft Pela het leven geschonken aan Persius Trak, die evenals Pelotta en Pedra de hengst Pregel als vader heeft. Van Persius is verder weinig bekend.

Het vijfde veulen van Pela is de in 1966 geboren Pregelzoon Pardubitz Trak, die een verdienstelijk springpaard is geworden.

Het zesde veulen is de merrie Paulinchen II Trak die in 1967 is geboren. Deze schimmel heeft een stokmaat van 162 cm en heeft de hengst Pelion Trak als vader. Daarmee is Paulinchen II ingeteeld op Pelargonie. Paulinchen II is gefokt door dr. Schilke en behaalde de eerste plaats op de deelstaatkeuring van Niedersachsen in 1972. Als fokmerie heeft Paulinchen II weinig betekenis gehad.

In 1969 bracht Pela het merrieveulen Palma Trak. De vader van Palma is de Abglanz-zoon Morgenglanz Trak. Palma is een schimmel en heeft een stokmaat van 166 cm. Ze werd met de beste cijfers in het stamboek ingeschreven en werd in 1972 als driejarige als eerste geplaatst op de deelstaatkeuring van Niedersachsen. In 1975 werd ze reserve kampioen op de nationale Trakehnerkeuring, in 1977 werd ze kampioen op de deelstaatkeuring van Sleeswijk Holstein en in 1978 herhaalde ze dat in Westfalen. Ook in de fokkerij was Palma succesvol. Ze is de moeder van het succesvolle springpaard Piquer, van de goedgekeurde hengst Pardon Go Trak (1983, V. Rittersporn Trak) en van vier fokmerries. Van die merries hebben Passarge II (1972, V. Insterruf Trak) en Penelope Trak (1977, V. Ginster Trak) ook mooie keuringsresultaten behaald.
Kortom Palma is één van de mooiste en meest succesvolle keuringspaarden en één van de opmerkelijkste paarden binnen de Trakehnerfokkerij geweest.

Na twee jaren een merrieveulen te hebben gegeven was het in 1970 weer tijd voor een hengst. Het werd de schimmel Pello Trak, die ook wel Perserfürst II wordt genoemd. Zijn vader is Lothar Trak (1960, V. Julmond Trak). Perserfürst II heeft van 1973 tot 1975 bij de heer Osterlo in Dreisielen, 25 km ten oosten van Oldenburg (Niedersachsen) ter dekking gestaan, daarna van 1976 – 1981 bij Klatt in Owingen aan de Bodensee (Baden Württemberg) en tenslotte van 1982 tot 1990 bij Birkner en Thum in het 20 km noordelijker gelegen Fridingen. De nakomelingen van Perserfürst II hebben weinig indruk gemaakt.

Peraea 832.43 Trak
Peraea (1943, V. Hirtensang) is een schimmel met een stokmaat van slechts 154 cm, die na de vlucht uit Trakehnen naar het westen van Duitsland in het bezit kwam van de heer Krebs van stoeterij Schimmelhof in het westelijk van Hamburg gelegen Rellingen.
Peraea is 20 jaar oud geworden en bracht 11 veulens. De belangrijkste nakomelingen zijn:

Pepita, een in 1947 geboren merrie van de hengst Sector Trak (V. Servus). Pepita is een vos met een stokmaat van 159 cm. Zij is de moeder van de hengst Pergamos Trak (1960, V. Ernest Trak) die o.a. de door het NWP goedgekeurde hengst Albatros NWP (1964) en de door het Trakehner stamboek goedgekeurde hengsten Kaspar Trak (1966) en Kastor Trak (1966) bracht.

In 1954 kreeg Peraea op 5 januari van de hengst Tropenwald Trak een vos hengstveulen dat Preusse werd genoemd en in Argentinië is ingezet voor de fokkerij.

Elf maandan later bracht Peraea op 10 december 1954 de hengst Slesus (V. Tropenwald 230.41 Trak) ter wereld. Slesus is geregisteerd onder nummer 6.55 en is in 1957 door het Trakehner Stamboek goedgekeurd en in datzelfde jaar verkocht aan de in Keswick, Ontario, Canada wonende Gerda Friedrichs-Lübbert en geëxporteerd naar Canada. Mevr. Friedrichs was één van de grondleggers van de Trakehner fokkerij in Canada en importeerde daarvoor 23 merries en vier hengsten. Slesus heeft de fokkerij in Canada tot begin jaren zeventig gediend en is de vader van de hengsten Melos (1961) en Lolas (1964).

Dochter Perpetua vom Schimmelhof Trak (1957) is een vosmerrie van de hengst Tropenwald Trak. Ze heeft een stokmaat van 163 cm en werd op de DLG-show 1960 als eerste geplaatst. Als fokmerrie bracht Perpetua de hengsten Perfekt Trak (1963, V. Poet xx) en Persaldo Trak (1966, V. Hessenstein Trak).

Op 23 december 1957 gaf Peraea geboorte aan de hengst Pregel Trak.
Pregel is een schimmel met een stokmaat van 167 cm. Hij wordt gezien als één van de belangrijkste hengsten in de naoorlogse Trakehnerfokkerij. Daarnaast heeft hij ook als staatshengst (Landbeschäler) gedekt in Celle (Hannover) en Marbach (Baden Württemberg).
Van Pregel zijn diverse zonen goedgekeurd, zoals Donar Trak (1963), Astor Trak (1964), Magnet Trak (1964), Garbensegen Trak / Feisal Sprt (1964) , de befaamde Donauwind Trak (1965), Index Trak (1966), Kurfürst Trak (1966), Primo Trak (1966), Ginster Trak (1972), Prunk BaWu (1976), Pluto BaWu (1976), Prases BaWu (1976), Leguan Trak (1976) en Pikeur BaWu (1978).
Van deze zonen heeft Feisal Sprt in Nederland ter dekking gestaan. Het KWPN heeft 356 veulens van hem geregistreerd, maar omdat het resultaat van het afstammelingenonderzoek in 1970 onvoldoende was is Feisal op grond daarvan afgekeurd.
Kleinzoon Jurgen Stb (1968, V. Magnet) heeft in 1972 een matig resultaat behaald in het verrichtingsonderzoek in Sleen (Drenthe) en is pas na een herexamen door het KWPN goedgekeurd. Van hem zijn 192 veulens geregistreerd. Omdat van Jurgen in 1974 geen afstammelingen zijn getoond is Jurgen afgekeurd. Jurgen is toen geëxporteerd naar België, waar hij is goedgekeurd door de Sociéte Royale le Cheval de Demi-Sang Belge.
Van Donauwind heeft kleinzoon TCN Partout Trak (1978, V. Arogno Trak) met amazone Anky van Grunsven internationaal furore gemaakt in dressuurwedstrijden en is kleinzoon Obelisk Stb (1996, V. Matador Trak) goedgekeurd door het KWPN, Van hem zijn door het KWPN 83 veulens geregistreerd. In 2008 is Obelisk verhuurd naar Zweden.
Voorts zijn van Donauwind in Nederland de achterkleinzonen Phin Phin BWP (1992, V. Chin Chin Holst.), Chronos Stb (1984, V. Mahagoni Trak), Michelangelo Stb (1985, V. Pasteur xx) en Astrix (2005, V. Obelisk Stb) als hengst in de fokkerij actief geweest.

Latona 516.39 Trak
De schimmelmerrie Latona (V. Fetysz ox) is in 1939 geboren uit de merrie Lachesis Trak (1935, V. Cancara 457.17 Trak). De kleine Latona, stokmaat 154 cm, is als fokmerrie gebruikt op het Haupgestüt Trakehnen en is later als fokmerrie ingezet op de Kirov stoeterij in het zuiden van Rusland, 140 km ten zuidoosten van Rostov aan de Don.
Latona is de moeder van de 157 cm grote schimmelhengst Lateran Trak (1943). Lateran heeft Helikon Trak (1937, V. Kupferhammer Trak) als vader. In de moderne sportpaardenfokkerij wordt Lateran graag gezien in een afstamming omdat die naam staat voor Arabische inbreng, uithoudingsvermogen, atletische bewegingen en gezondheid.
Diverse stamboekorganisaties hebben zonen van Lateran goedgekeurd. Daarbij kunnen de volgende 12 hengsten worden genoemd:
Lasur Hann (1948), Waldkönig Trak (1954), Latus Hann (1955), Paladin Trak (1957), Tassilo Trak (1958), Lavendel Hann (1960), Lützow Bay (1960), Lasso Hann (1961), Laterit Bay (1963), Lattich Trak (1964), Lachs Hann (1965) en Blues Trak (1966).

1.5. Famulus 31.58 Trak

Voor een beschrijving van Famulus Trak (V. Fetysz ox) en zijn nafok wordt verwezen naar een apart bestand Famulus Trak.

1.6. Profit 715.38 Trak

Profit (V. Fetysz ox) is een schimmelhengst, die is gefokt door het Hauptgestüt Trakehnen. Hij is geboren op 7 oktober 1938. Zijn moeder is de Trakehner schimmel merrie Promemoria (1934, V. Cancara Trak) en de moeder van Promemoria is de schimmel Proportion Trak (1925, V. Aladin O.Pr.).
Profit is een volle broer van Prophet Trak (1939; zie 1.7).
Na de Tweede Wereldoorlog is Profit, samen met de hengst Marosz ox (zie 1.1.) naar Rusland gegaan, waar hij voor de fokkerij van Tersk paarden is gebruikt op de stoeterij Stavropol, die ongeveer 100 km ten noorden van de stoeterij Tersk in het zuiden van Rusland ligt. Daar heeft Profit de hengsten Singapur en Spektr gebracht.

1.6.1. Singapur RUS Tersk 45 (1951)
De schimmel hengst Singapur Tersk (V. Profit Trak) heeft een stokmaat van 161 cm. Hij is gefokt door stoeterij Stavropol. Zijn moeder is de maar 147 cm grote Tsukatka (1939, V. Tsyvilist) . Tweede moeder is Kara Gull (1933, V. Kuheilan IV ox).
In de fokkerij heeft Singapur diverse nakomelingen gegeven. Zijn zoon Slitok (1960) was een goed renpaard.

1.6.2. Spektr RUS Tersk (1952)
Spektr (V. Profit Trak) is een schimmel hengst die is gefokt door de stoeterij Stavropol in het zuiden van Rusland. Zijn moeder is de schimmel Tsentral (1933, V. Cilindr Tersk) en moedersmoeder is de schimmel Artemida (1917).
Spektr heeft op stoeterij Stavropol enkele fokmerries achter gelaten.

1.7. Prophet 715.39 Trak

Prophet (V. Fetysx ox) is een schimmel hengst die is gefokt door het Hauptgestüt Trakehnen. Hij heeft een stokmaat van 169 cm.
Moeder van Prophet is de Trakehner schimmel merrie Promemoria (1934, V. Cancara Trak) en de moeder van Promemoria is de schimmel Proportion Trak (1925, V. Aladin O.Pr.). Prophet is een volle broer van Propfit Trak (zie 1.6).
Hij is in de jaren 1942 – 1944 ingezet als fokhengst op het Landgestüt Georgenburg. Het dorp Georgenburg heet thans Mayovka en ligt dichtbij Chernyakhovsk in de Russische enclave Kaliningrad. Vervolgens is Prophet overgegeven aan de Duitse overheid en aan het Landgestut Zirke toegewezen. Zirke heet tegenwoordig Sieraków en ligt 50 km ten noordwesten van Poznan in Polen.
Van de prestaties van Prophet in de fokkerij is weinig bekend.

1.8. Pokal 188.42 Trak

De schimmel hengst Pokal (V. Fetysz ox) is geboren op het Hauptgestüt Trakehnen. Hij heeft een stokmaat van 158 cm. Zijn moeder is de Trakehner vos merrie Pontebba (1926, V. Parsival Trak) en de grootmoeder aan moederszijde is de vos Partitur (1912, V. Pomp xx)
In 1944 is Pokal overgepaatst naar Hunnesrück, waarna hij als private hengst heeft gedekt bij Igor Mayrhöffer in Detmold bij Bielefeld, Nordrhein Westfalen. In 1947 en 1948 heeft Pokal op een dekstation in Bad Harzburg ten zuiden van Braunschweig, Niedersachsen, gestaan.
Pokal heeft met Porfyr DWB (1961) één goedgekeurde zoon gebracht.
Via zijn dochter Iris IV Trak (1958, MV. Humboldt Trak) is Pokal de grootvader van de hengst Idol Trak (1968, V. Herbststurm Trak), die door het KWPN is goedgekeurd onder de naam Jagermeester Stb en later naar de Verenigde Staten is gegaan, en van zijn broer Inox 171.72 Trak (1972, V. Amagun Trak). Pokal is in 1969 overleden.

1.8.1. Porfyr DH 137.61

Porfyr (V. Pokal Trak) is een schimmel hengst met een stokmaat van 163 cm, die is gefokt door R. Federmann uit Fühlenrühe, dat ten westen van Kiel in Sleeswijk Holstein ligt. Zijn moeder is de zwarte Trakehner merrie Episode (1952, V. Hansakapitän Trak) en tweede moeder is de zwarte Eichkatze (1942, V. Löwenruf Trak).
Porfyr is in 1964 goedgekeurd door het Deense stamboek. Hij is ruim tien jaar in Denemarken als hengst actief geweest. Buiten enkele kleinkinderen, die succescol zijn geweest in de sport, heeft Porfyr geen grote invloed gehad op de fokkerij.

1.9. Feuergeist 3.43 Trak

Feuergeist (V. Fetysz ox) is een kleine hengst met een stokmaat van 155 cm. Zijn moeder is de Trakehner schimmel merrie Feuerstelle (1939, V. Hirtensang Trak) en moedersmoeder is de schimmel Feuerlillie Trak (1924, V. Dampfroβ Trak). Hij is gefokt door het Hauptgestüt Trakehnen en heeft in de winter van 1944 als jaarling de lange reis van het Hauptgestut Trakehnen naar het westen van Duitsland volbracht.
In 1946 is hij als fokhengst op het Landgestüt Traventhal bij Bad Segeberg in Sleeswijk Holstein geplaatst. Na het eerste dekseizoen is Feuergeist in handen van graaf Erbach-Erbach in Erbach in het Odenwald, Hessen, gekomen. Daar heeft hij nog twaalf jaar ter beschikking gestaan van de fokkers. Ook is hij onder de naam Feisal uitgebracht in de sport.
Feuergeist is door de fokkers niet veel gebruikt. Bij zijn dood in 1964 waren twee dochters ingeschreven in het Trakehner stamboek.

2. Flisak ox PASB 100 (1924)

Flisak ox ( V. Bakszysz ox) is een schimmel die in 1924 is geboren op de stoeterij Janów Podlaski. Zijn moeder is de op de stoeterij Antoniny geboren schimmel merrie Elstera ox (1913, V. Ibrahim ox) en moedersmoeder is de schimmel Lezginka ox (1895, V. Obejan Szarak ox), die eveneens op Antoniny is geboren.
Flisak ox is gedurende twee jaren ingezet in de rensport. Hij nam deel aan 11 rennen en won er daarvan negen, waaronder de Poolse derby van 1928.
In de fokkerij heeft hij twee fokmerries geleverd en een aantal goede renpaarden, zoals de volle broers Bakhtiari ox (1932) en Celedir ox (1933). Dat hij zelf een goed renpaard was en bovendien goede renpaarden leverde is overigens niet zo vreemd omdat Flisak ox een halfbroer is van de merrie Ikwa ox (1931), die gerekend moet worden tot de beste Arabische renpaarden die er zijn geweest. Ikwa ox werd ook op stoeterij Janów Podlaski gefokt, maar uit een paring van Elstera ox met Koheilan I ox. Ikwa ox nam deel aan zes rennen en won ze alle zes, waaronder de Poolse derby in 1931.
Flisak ox is in 1939 verkocht naar Rusland en daar in 1942 overleden.

Conclusie

Gezien de verwevenheid met de rijpaardfokkerij in het begin van de 21e eeuw moet vastgesteld worden dat Bakszysz ox en vooral zijn zoon Fetysz ox belangrijke stamvaders zijn van de Europese rijpaardfokkerij. Mede door hun inbreng is het edele Arabische bloed verankerd in de West-Europese rijpaardfokkerij.

Back To Top