skip to Main Content

Samenvatting

Calido I Holst is een schimmel hengst die in 1991 is geboren. Zijn vader is de schimmel hengst Cantus Holst en zijn moeder is de schimmel merrie Baroness Holst. Zijn grootvaders zijn Caletto I Holst en Coriander Holst, die beide Cor de la Bryère SF bloed voeren. Calido I voert 18,6 % Cor de la Bryère bloed.
Calido I voert, gerekend over acht generaties 49,2 % Holsteins bloed en 32,8 % Engels- en Arabisch volbloed.
Calido I is goedgekeurd of erkend door het Holsteinse-, Hannoveraanse-, Oldenburg-International-, Oldenburgse-, Rijnlandse-, Beierse- en Zweedse stamboek.

Tot eind 2018 zijn 911 dochters van Calido I als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek, waaronder 85 staatspremiemerries. Daarnaast zijn 76 dochters van Calido I moeder van een goedgekeurde hengst geworden, maar de meeste van deze kleinzonen van Calido I hebben in de fokkerij weinig gebracht. Als meest succesvolle kleinzoon uit een dochter van Calido I kan de door het Westfaalse stamboek goedgekeurde Captain Fire Holst (2001, V. Contendro I Holst) worden genoemd.

Maar liefst 105 zonen van Calido I zijn goedgekeurd voor de fokkerij, maar meer dan de helft daarvan heeft (nog) geen of een zeer geringe bijdrage aan de fokkerij geleverd. Gezien de leeftijd van veel zonen bestaat de mogelijkheid dat sommigen zich alsnog waarmaken als fokhengst.
Geen van zijn goedgekeurde zonen heeft tot dusver kans gezien zelf een hengstenlijn op te bouwen. Van de zonen Crelido en Odermus zijn meer dan 700 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard.
De in de fokkerij meest veelbelovende zonen van Calido I zijn Charisma Holst (1996), Coup de Coeur Holst (1997), Cero I Holst (2001), Cormint Holst (2002) en Carenzo Hann (2003).
Gezien de enorme kansen die Calido I heeft gekregen om zijn stempel op de fokkerij te drukken, moet worden vastgesteld dat zijn prestaties als leverancier van goede fokpaarden zeer teleurstellend is.

Dat ligt anders als het gaat om zijn bijdrage als leverancier van springpaarden, want tot eind 2018 heeft de Duitse Hippische Sportbond 1856 nakomelingen van Calido I geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen een winsom van € 4.054.597, waarbij moet worden opgemerkt dat geldprijzen die door buitenlandse ruiters met nakomelingen van Calido I zijn behaald op wedstrijden buiten Duitsland niet in deze statistiek zijn meegenomen.
Volgens Horsetelex.nl zijn tot 2019 336 nakomelingen uitgebracht in 1.40 m springconcoursen, hetgeen betekent dat circa 18 % van de geregistreerde wedstrijdpaarden van Calido I op internationaal niveau uitkomt of is uitgekomen.

Van de nakomelingen hebben Cayak Holst (1997), California Holst (1998) en Noblesse M Holst (1998) in 2008 deelgenomen aan de Olympische Spelen in Hongkong, waarbij Nobless M met het Zwitserse team een bronzen medaille heeft gewonnen in de landenwedstrijd springen.
Het meest succesvolle springpaard van Calido I is de hengst Coupe de Coeur Holst (1997), die met Rene Tebbel (GER), Ludwig Beerbaum (GER) en Henrik von Eckermann (SWE) internationaal uitstekend heeft gepresteerd en een winsom heeft van € 590.000. Andere grootverdieners zijn K Club Lady Holst (1999), Cinnamon Holst (2000) en DSP Cashmoaker DSP (2006), die alle drie meer dan € 150.000 hebben gewonnen.

Calido’s zoon Cero I is de vader van het internationale springpaard Zeremonie Holst (2007) waarmee Laura Kraut (USA) veel successen heeft behaald. Zeremonie heeft een winsom van € 591.300.
Calido’s zoon Odermus is de vader van Uptown Boy KWPN (2001) die is uitgebracht door Janika Sprunger (SUI) en een winsom heeft van € 306.500.

Voorkomen en afstamming

Calido I 276321210301691 Holst is een schimmel hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is geboren op 2 april 1991 en is gefokt door Matthias Kahler uit Cloppenburg, dat circa 60 km ten zuidwesten van Bremen in Nedersaksen ligt.
Calido I is een broer van de hengst Calido II Holst (1995).

Vader

De vader van Calido I is de schimmelhengst Cantus Holst. Hij heeft een stokmaat van 171 cm en is in 1981 geboren. Cantus is gefokt door Rasmus Carsten Boyschau uit Achtrup, dat bij Leck in het noorden van Sleeswijk-Holstein ligt.
De vader van Cantus is Caletto I Holst (1975, V. Cor de la Bryère SF) en zijn moeder is de schimmel merrie Monoline Holst (1975, V. Roman Holst) . Zij is ook de moeder van de hengsten Calvin Holst (1985, V. Caletto II Holst) en Lansing Holst (1986, V. Landgraf I Holst).

Cantus is in oktober 1983 goedgekeurd door het Holsteinse- en het Rijnlandse stamboek. Later hebben ook het Beierse- en het Hannoveraanse stamboek hem geaccepteerd voor de fokkerij. Hij heeft in het najaar van 1984 in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen en heeft daar 95,39 punten behaald. Van de 25 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen, heeft hij de 16e plaats bereikt.
Van Cantus zijn 46 zonen goedgekeurd voor de fokkerij en 43 dochters zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden.
Hij is in 1994 op dertienjarige leeftijd overleden.

Moeder

De moeder van Calido I is de schimmel merrie Baroness Holst (1987, V. Coriander Holst). Zij is ook de moeder van de in Tsjechië goedgekeurde hengst Atlas Holst (1996, V. Acord II Holst).
Tweede moeder van Calido I is de schimmel staatspremiemerrie Kollet Holst (1973, V. Roman Holst).

De hengst Roman Holst (1960, V. Ramzes ox) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Calido I en heeft een inbreng van 25 % in zijn erfelijke eigenschappen. Daarnaast komen de stempelhengsten Cor de la Bryère SF (1968, V. Ramtzau xx), Cottage Son xx (1944, V. Young Lover xx) en Ramzes x (1937, V. Rittersporn xx) ieder drie keer in zijn afstamming voor.
Gerekend over acht generaties heeft Calido I een afstamming met 49,2 % Holsteins bloed, 32,8 % Engels- en Arabisch volbloed en 9,4 % Hannoveraans bloed.

Fokkerijcarrière

Calido I is in november 1993 goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. In het najaar van 1994 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen, waar hij van de 53 deelnemende hengsten de vierde plaats bereikte. Voor de dressuur heeft hij 114,30 punten (9e plaats) behaald, voor het springen 140,40 punten (1e plaats) en voor zijn totale prestatie behaalde hij 129,05 punten.
In januari 1995 heeft het Hannoveraanse stamboek Calido I goedgekeurd; in april 2008 heeft het Oldenburg-International stamboek de hengst erkend en in december 2010 heeft het Oldenburgse stamboek Calido I erkend. Ook het Rijnlandse-, Beierse- en Zweedse stamboek hebben Calido I toegelaten tot hun fokkerij. In 2019 is de hengst nog altijd beschikbaar voor de fokkerij.

In de jaren 1993 – 2003 is Calido I tot op M-niveau uitgebracht in gestandaardiseerde springproeven en in L springconcoursen. Hij heeft een winsom van € 1.487.

Calido I was eigendom van Maas J. Hell, die van 1971 tot 1982 fokleider van het Holsteinse stamboek was en daarna zelfstandig hengstenhouder. Na zijn plotselinge overlijden in 1997 heeft zijn weduwe het hengstenstation in Klein Offenseth voortgezet. Omdat ze geen kinderen had die het bedrijf konden voortzetten heeft ze in december 2010 met Paul Schockemöhle de afspraak gemaakt dat die alle hengsten van het station zou overnemen. Omdat mevrouw Hell erg gehecht was aan Calido I is daarbij afgesproken dat Calido I aan Schockemöhle zou worden verhuurd zolang de hengst nog in staat was te dekken. Buiten het dekseizoen en nadat hij niet meer geschikt zou zijn voor de fokkerij zou Calido I naar mevrouw Hell gaan.
In 2011 heeft mevrouw Hell het hengstenstation verkocht aan de zakenman Herbert Ulonska uit Hamburg. Ulonska heeft geen rekening gehouden met de verhuurovereenkomst van Calido I en heeft de hengst beschikbaar gesteld aan de fokkers. Schockemöhle was het daar niet mee eens en spande een rechtszaak aan. In januari 2017 heeft het Hooggerechtshof van Sleeswijk-Holstein uitspraak in de jarenlang lopende procedure gedaan en heeft bepaald dat mevrouw Hell en de heer Ulonska een bedrag van € 200.000 aan Schockemöhle moeten betalen omdat zij geen rekening hebben gehouden met de afgesloten huurovereenkomst.
In de versie van Ulonska is er geen sprake geweest van een rechtszaak maar zijn beide partijen in onderling overleg overeengekomen dat het geschil met een betaling van € 200.000 aan Schockemöhle in de minne is opgelost.

Dochters

Tot en met 2018 zijn 911 dochters van Calido I als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek en daarvan hebben 85 dochters het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.

Zesenzeventig dochters van Calido I zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden:

Kaligra Holst, 1995, bruin, MV. Landgraf I Holst, is de moeder van de hengsten Otis Holst (2002, V. Acorado I Holst) en Catox Holst (2005, V. Catoki Holst). Otis is goedgekeurd door het Schotse stamboek en Catox door het Mecklenburgse- en het Oldenburg-International stamboek;

Kantate II Holst, 1995, schimmel, MV. Athlet Hann, is de moeder van de hengst Cosido Holst (2005, V. Cosimo Holst), die is goedgekeurd door het Holsteinse- en het Saksen-Thüringse stamboek;

Kyara Holst, 1995, donkerbruin, MV. Calypso II Holst, is de moeder van de hengst Casalido Holst (2011, V. Casall ASK), die is goedgekeurd door het Holsteinse-, Oldenburgse-, Oldenburg-International-, Hannoveraanse- en het Zuidduitse stamboek;

Bella Fortuna Oldbg, 1996, schimmel, MV. Sandro Holst, is de moeder van de hengst Cortino SWB (2009, V Diabeau van de Heffinck BWP), die is goedgekeurd door het Zweedse stamboek;

Caritas N Holst, 1996, schimmel, MV. Alcatraz Holst, is de moeder van de hengst Vindication S DSP (2012, V. Silver Creek’s Validation DSP), die is goedgekeurd door het Oldenburgse- en het Westfaalse stamboek, het Oldenburg Noord Amerika stamboek, het Internationale Sportpaarden stamboek, het Rijnland-Palts-Saar-International stamboek en het Amerikaanse Hannoveraans stamboek.

Cassandra Hann staatspremiemerrie, 1996, schimmel, MV. Ramiro Z Holst, is de moeder van de hengst Witellus Hann (2002, V. Wind Dancer Hann), die is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek;

Celine Dion Oldbg, 1996, schimmel, MV. Landjunker II Holst, is de moeder van de hengst Salito Hann (2001, V. Stakkato Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Oldenburgse-, Rijnlandse- en Beierse stamboek;

Chamba Wumba Hann, 1996, bruin, MV. Grannus Hann, is de moeder van de hengst Café’s Champus OS (2006, V. Café au Lait Oldbg), die is goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek;

Cualite Hann staatspremiemerrie, 1996, donkerbruin, MV. Sao Paulo Oldbg, is de moeder van de hengst Cristal du Coeur Hann (2004, V. Conteur Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Lady Calido Holst, 1996, schimmel, MV. Corleone Holst, is de moeder van de hengst Contelido Holst (2006, V. Contender Holst), die is goedgekeurd door het Holsteinse-, Oldenburgse-, Oldenburg-International- en Westfaalse stamboek;

Lady Capriola Holst, 1996, schimmel, MV. Calypso I Holst, is de moeder van de hengsten N’Oubliez Jamais OS (2006, V. Nintender KWPN), Double Impact OS (2009, V. Diarado Holst) en Comerade OS (2012, V. Castino Holst).
N’Oubliez Jamais is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Oldenburg-International-, Westfaalse-, Rijnlandse-, Zuidduitse- en ZVCH stamboek en Double Impact en Comerade zijn beide goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek;

Lalida Holst staatspremiemerrie, 1996, schimmel, MV. Cabinett I Holst, is de moeder van de hengsten Clinto Z Holst (2007, V. Clinton I Holst) en zijn broer Clintos Holst (2009). Clinto Z is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en Clintos door het Oldenburgse-, het Saksische- en het Saksen-Thüringse stamboek;

Luciana Holst elite, 1996, schimmel, MV. Ahorn Z Hann, is de moeder van de hengst Coubertin Holst (2008, V. Casero Holst), die is goedgekeurd door het Brandenburgse-, Mecklenburgse-, Saksische- en Saksen-Thüringse stamboek;

Calida Hann, 1997, bruin, MV. Ramiro Z Holst, is de moeder van de hengst Lynford Oldbg (2004, V. LIcanto Holst), die is goedgekeurd door het Oldenburgse- en het Mecklenburgse stamboek;

Cassandra Crossing Badwu, 1997, schimmel, MV. Cassini I Holst, is de moeder van de hengst Chike Westf (2008, V. Collin L Oldbg), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek;

Chiara Oldbg, 1997, schimmel, MV. Aletto Holst, is de moeder van de hengst Nexus Westf (2009, V. Numero Uno KWPN), die is goedgekeurd door het Westfaalse- en het Oldenburg-International stamboek;

Conny Hann, 1997, donkerbruin, MV. Lungau Hann, is de moeder van de hengst Chacco Gold Hann (2007, V. Chacco-Blue Meckl), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Costa Hann, 1997, zwart, MV. Lord Liberty Holst, is de moeder van de hengst Chacabuco Hann (2005, V. Chalan Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

M-Calvara F Holst, 1997, schimmel, MV. Fasolt Holst, is de moeder van de hengst Cassin Holst (2004, V. Cassini I Holst), die is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek;

Ma Cherie I Holst, 1997, donkerbruin, MV. Calypso II Holst, is de moeder van de hengsten Askido Holst (2005, V. Askari Holst) en Limulus Holst (2012, V. Larimar Holst). Askido is goedgekeurd door het Zuidduitse- en het Middenduitse stamboek en Limulus door het Holsteinse- en het Amerikaanse Holstein stamboek;

Magic Lady II Holst staatspremiemerrie, 1997, bruin, MV. Silvano N Holst, is de moeder van de hengst Captain Fire Holst (2001, V. Contendro I Holst), die is goedgekeurd door het Holsteinse-, het Oldenburgse-, het Oldenburg-International- en het Westfaalse stamboek;

Meileen Holst staatspremiemerrie, 1997, bruin, MV. Landgraf I Holst, is de moeder van de hengst Stegenees OS (2004, V. Stedinger Oldbg), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

Merlis Holst, 1997, schimmel, MV. Ahorn Z Hann, is de moeder van de hengsten Linton Holst (2001, V. Lican Holst), Bazilio Holst (2003, V. Baldini II Holst) en Pilgrim’s Son Westf (2006, V. Pilgrim Westf). Linton is goedgekeurd door het Holsteinse-, Hannoveraanse-, Oldenburgse-, Oldenburg-International-, Westfaalse-, Rijnlandse- en het BWP-stamboek in Noord Amerika; Bazilio is goedgekeurd door het Letse stamboek en Pilgrim’s Son door het Westfaalse stamboek;

Merry Sue Holst, 1997, schimmel, MV. Lord Calando Holst, is de moeder van de hengst Chepettano Holst (2012, V. Chepetto Holst), die is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek;

Thy’s La Tia DWB, 1997, vos, MV. Lagano Holst, is de moeder van de hengsten Quijote DWB (2001, V. Quite Easy I Holst) en zijn broer Quiet Please DWB (2008). Beide hengsten zijn goedgekeurd door het Deense stamboek;

Candida Jmen Holst, 1998, donkerbruin, MV. Carthago Holst, is de moeder van de hengst Invasor Jmen BH (2001, V. Indoctro Holst), die is goedgekeurd door het Braziliaanse stamboek;

Candle Hann staatspremiemerrie, 1998, vos, MV. Wendekreis Hann, is de moeder van de hengst Caramel Meckl (2009, V. Cypriano Holst), die is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek;

Caretina Hann, 1998, vos, MV. Calypso II Holst, is de moeder van de hengsten Queenstown Hann (2011, V. Quaid I Hann) en Diamant B Hann (2014, V. Diacontinus Hann). Beide hengsten zijn goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Carisma Hann, 1998, zwartbruin, MV. Landadel Holst, is de moeder van de hengst Quentin H ZVCH (2007, V. Quality Holst), die is goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek;

Cleopatra Hann, 1998, schimmel, MV. Grannus Hann, is de moeder van een nog anonieme Hannoveraanse hengst (2015, V. Armitage Oldbg), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Conny Westf, 1998, bruin, MV. Pilot Westf, is de moeder van de hengst Contido Westf (2004, V. Contendro I Holst), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Heinsgardens Calena Holst, 1998, schimmel, MV. Landgraf I Holst, is de moeder van de hengst Heinsgardens Christa DWB (2010, V. Check In OS), die is goedgekeurd door het Deense stamboek;

N-Clivia Holst, 1998, schimmel, Corofino I Holst, is de moeder van de hengsten Cloud Nine II Oldbg (2002, V. Lando DWB) en Cavoiro – H OS (2015, V. Casallco Holst). Cloud Nine II is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek en Cavoiro-H door het Oldenburg-International stamboek;

N-Joy Holst, 1998, schimmel, MV. Capitol I Holst, is de moeder van een anonieme Holsteinse hengst (2003, V. Acobat II Holst), die is goedgekeurd door het Zuidduitse stamboek;

Nance H Holst staatspremiemerrie, 1998, donkerbruin, MV. Landgraf I Holst, is de moeder van de hengst Catalido Holst (2007, V. Catoki Holst), die is goedgekeurd door het Holsteinse- en het Hannoveraanse stamboek;

Nobless M Holst, 1998, schimmel, MV. Landgraf I Holst, is de moeder van de hengst Cordius M Bavar (2002, V. Contender Holst), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek;

Noblesse II Holst, 1998, schimmel, MV. Landgraf I Holst, is de moeder van de hengst Calato Kama Holst (2004, V. Calato Holst), die is goedgekeurd door het Wielkopolska stamboek;

Nova I Holst, 1998, schimmel, MV. Mytens xx, is de moeder van de hengst Linie OS (2002, V. Landor S Holst), die is goedgekeurd door het Oldenburg-International- en het Selle Français stamboek;

Salida Oldbg, 1998, zwartbruin, MV. Sandro Holst, is de moeder van de hengsten Daddy Cool Oldbg (2002, V. Don Davidoff Oldbg) en Sir Calido Oldbg (2010, V. Sir Donnerhall I Oldbg). Daddy Cool is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Hannoveraanse-, Mecklenburgse-, Rijnlandse- en Selle Français stamboek en Sir Calido door het Anglo-Europese stamboek;

Valide S BWP, 1998, bruin, MV. Landgraf I Holst, is de moeder van de hengst Gentleman van de Dennehoeve BWP (2006, V. Calato Holst), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek;

Candaletta R Holst, 1999, donkerbruin, MV. Lux Z Hann, is de moeder van de hengsten Darno R Z Zang (2003, V. Darco BWP) en Andeletto Z Zang (2006, V. Actuel BWP). Darno R Z is goedgekeurd door het Argentijnse- en het Braziliaanse stamboek en Andeletto is goedgekeurd door het Argentijnse stamboek;

Carina Hann staatspremiemerrie, 1999, schimmel, MV. Colorado x, is de moeder van de hengst Boegegaardens Chacco Lido Hann (2010, V. Chacco-Blue Meckl), die is goedgekeurd door het Deense- en het Hannoveraanse stamboek;

Cawandra Hann, 1999, schimmel, MV. Wladimir Hann, is de moeder van de hengst Stalido Hann (2009, V. Stakkato Gold Hann), die is goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek;

Oktave III Holst, 1999, bruin, MV. Renomee Hann, is de moeder van de hengst Credo Grande Westf (2016, V. Cavtat PKZ Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek;

Orienta Holst staatspremiemerrie, 1999, schimmel, MV. Lord Holst, is de moeder van de hengst Parlay S DSP (2007, V. Parco BWP), die is goedgekeurd door het Oldenburgse- en het Rijnland-Palts-Saar-International stamboek;

Calieda Oldbg, 2000, schimmel, MV. Westminster Hann, is de moeder van de hengst Hasso PMS Oldbg (2005, V. Hassan Oldbg), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

P-Ceba Holst, 2000, bruin, MV. Calando I Holst, is de moeder van de hengst Carolino Holst (2006, V. Caretino Holst), die is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek;

Pauletta Holst, 2000, MV. Corrado I Holst, is de moeder van de hengst Caranza TSH NAS (2009, V. Chicardo AHHA), die is goedgekeurd door het Noord Amerikaanse stamboek;

Pecunia Holst, 2000, schimmel, MV. Corofino I Holst, is de moeder van de hengsten Quirino Holst (2006, V. Quinar Holst) en Lorano Holst (2008, V. Loran Holst). Quirino is goedgekeurd door het Maremmano-, Westfaalse- en Zuidduitse stamboek en Lorano is goedgekeurd door het Beierse- en het Baden-Württembergse stamboek;

Pia A Holst staatspremiemerrie, 2000, schimmel, MV. Grundyman xx, is de moeder van de hengst Carantanus Holst (2004, V. Colman Holst), die is goedgekeurd door het Beierse- en het Baden-Württembergse stamboek;

Pia LH Holst, 2000, donkerbruin, MV. Caletto I Holst, is de moeder van de hengst Catch Holst (2013, V. Colman Holst), die is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek;

Polly III Holst, 2000, donkerbruin, MV. Lavall I Holst, is de moeder van de hengst Rufino LS SLS (2014, V. Rigoletto LS SLS), die is goedgekeurd door het Mexicaanse La Silla stamboek;

Prestige Holst, 2000, donkerbruin, MV. Landgraf I Holst, is de moeder van de hengst Sixpack Hann (2015, V. Schenkenberg Hann), die is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek;

Calida Holst, 2001, zwartbruin, MV. Grundyman xx, is de moeder van de hengst Dallas du Domanie Z Zang (2004, V. Darco BWP), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek;

Calizinthe Holst, 2001, schimmel, MV. Carthago Holst, is de moeder van de hengst Coco Bongo Rhein (2005, V. Caretino Holst), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek;

Carisma S Westf, 2001, schimmel, MV. Polydor Westf, is de moeder van de hengst Stairway Westf (2006, V. Stakkato Hann), die is goedgekeurd door het Westfaalse- en het Rijnlandse stamboek;

Chiclana Rhein staatspremiemerrie, 2001, schimmel, MV. Grannus Hann, is de moeder van de hengsten Chirivell Rhein (2005, V. Calato Holst), La Calido Rhein (2006, V. Lord Lancer Oldbg) en Quite Calido Rhein (2007, V. Quite Capitol Holst). Chirivell is goedgekeurd door het Westfaalse- en het Rijnlandse stamboek; La Calido door het Westfaalse-, Rijnlandse- en Beierse stamboek en Quite Calido door het Westfaalse stamboek;

R-Coretta Holst, 2001, bruin, MV. Lord Holst, is de moeder van de hengst Tulord SI-Unire (2009, V. Toulon BWP), die is goedgekeurd door het SI-Unire stamboek;

Rabima Holst, 2001, schimmel, MV. Lauries Crusador xx, is de moeder van de hengst Cramer Karef Holst (2012, V. Catoki Holst), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Renaissance VII Holst, 2001, bruin, MV. Calypso I Holst, is de moeder van de hengsten Commando Holst (2011, V. Casall ASK Holst) en Natkingkey SR Holst (2013, V. Numero Uno KWPN). Commando is goedgekeurd door het Westfaaalse- en het Oldenburg-International stamboek en Natkingkey SR door het Estse stamboek;

Calinichta S Hann staatspremiemerrie, 2003, zwart, MV. Diskus Hann, is de moeder van de hengst Captain Morgan Hann (2007, V. Cassini II Holst), die is goedgekeurd door het Westfaalse-, Rijnlandse- en Hannoveraanse stamboek;

Chanel Hann, 2003, bruin, MV. Silvio I Oldbg, is de moeder van de hengsten Concalido Hann (2008, V. Contendro I Holst) en Diamant Noir (2012, V. Diarado Holst). Concalido is goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek en Diamant Noir door het Zangersheide stamboek;

Donna van het Zorgvliet BWP, 2003, bruin, MV. Cheenook Holst, is de moeder van de hengst Oscar CG BWP (2014. V. Der Senaat BWP), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek;

Celina Hann, 2004, MV. Alonso Hann, is de moeder van de hengst Qualido Hann (2008, V. Quality Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Abersinaa KWPN ster, 2005, schimmel, MV. Nimmerdor KWPN, is de moeder van de hengst Kobalt VDL KWPN (2015, V. Modesto KWPN), die is goedgekeurd door het KWPN;

Cassandra Hann, 2005, MV. Dupont Hann, is de moeder van de hengst Tadeus Rhein (2009, V. Tinka’s Boy KWPN), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Violetta VII Holst, 2005, schimmel, MV. Acord II Holst, is de moeder van de hengst Crusoe S Westf (2013, V. Comme Il Faut Westf), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Cadenelle Hann, 2006, schimmel, MV. Contendro I Holst, is de moeder van de hengst Erios de Caryan SF (2014, V. Nabab de Rêve BWP), die is goedgekeurd door het Selle Français stamboek;

Chantana Hann, 2006, schimmel, MV. Landfriese II Oldbg, is de moeder van de hengst Cascalido Hann (2011, V. Castino Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Wasa I Holst, 2006, schimmel, MV. Acord II Holst, is de moeder van de hengst Braveheart Jump OS (2013, V. Balou du Rouet Oldbg), die is goedgekeurd door het Oldenburg-International- en het Hannoveraanse stamboek;

Zarina IV Holst, 2007, schimmel, MV. Literat Holst, is de moeder van de hengst Caracciola MT Holst (2013, V. Chin Champ Holst), die is goedgekeurd door het Zuidduitse stamboek;

Zoe Quality Holst elite, 2007, schimmel. MV. Lincoln Holst, is de moeder van de hengst Classic Orange Z Zang (2015, V. Cornet Obolensky BWP), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek;

Belle Vue OS staatspremiemerrie, 2008, schimmel, MV. Lord Liberty Holst, is de moeder van de hengsten Come and Fly OS (2011, V. Cornet Obolensky BWP) en zijn broer Come Together OS (2015). Beide hengsten zijn goedgekeurd door het Zuidduitse stamboek en Come Together is ook goedgekeurd door het Saksen-Thüringse stamboek;

Urricane Vebe SF, 2008, bruin, MV. Tenor de la Cour SF, is de moeder van de hengst Black Jack Vebe SF (2011, V. Fidelio du Donjon SF), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek;

Coco Chanel Holst, 2010, schimmel, MV. Concerto II Holst, is de moeder van de hengst Coldplay des Premices Holst (2014, V. Casall ASK Holst), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en

Acorada DSP staatspremiemerrie, 2011, MV. Acorado I Holst, is de moeder van de hengst Dialido DSP (2015, V. Diarado Holst), die is goedgekeurd door het Zuidduitse-, Baden-Württembergse- en het Hannoveraanse stamboek.

Zonen

Van Calido I zijn 105 zonen goedgekeurd voor de fokkerij: Calanthano Hann (1996), Calvin K III AES (1996), Camaro M Holst (1996), Candyman Westf (1996), Charakter Holst (1996), Charisma Holst (1996), Country Man Holst (1996), Crazy True Colour Hann (1996), Crelido Holst (1996), Lord Highrise Holst (1996), Odermus R KWPN (1996), Cagancho Holst (1997), Calderon Holst (1997), Calliano Holst (1997), Carlos de Luxe Rhein (1997), Cassius Clay Württ (1997), Cava Nevada Holst (1997), Cerutti Zw (1997), Cervantes Hann (1997), Charisma II Holst (1997), Counter Holst (1997), Coupe de Coeur Holst (1997), Webster DWB (1997), Caleri I Holst (1998), Cattio Holst (1958), Chaleon Holst (1998), Ciparis Holst (1998), Colorado Z KWPN (1998), Count Basie Badwu (1998), R. Adermie 58 KWPN (1998), Caleidos D.C., Hann (1999), Cathalido Holst (1999), Chalet Hann (1999), Coster Holst (1999), Hector Hann (1999), Calenium Jmen BH (2000), Calido Ass Holst (2000), Calmo Holst (2000), Cantino Holst (2000), Chapot Badwu (2000), Colins Holst (2000), Calme P Hann (2001), Cero I Holst (2001), Cinto Hann (2001), GK Galucci Holst (2001), Calido Star Holst (2002), Calino Tarnko Meckl (2002), Cluysenaer van de Heffinck BWP (2002), Cormint Holst (2002), Cayton Badwu (2002), Caleri II Holst (2003), Calippo S AES (2003), Carenzo Hann (2003), C-Max Holst (2004), Calido Fritz Oldbg (2004), Calvario Holst (2004), Charilan Hann (2004), Quaoukoura du Ty (2004), Califax Holst (2005), Cero II Holst (2005), Eta-Beta SI-Unire (2005), Calidos Holst (2006), Campus Hann (2006), Catch Up Hann (2006), Charly Chaplin Holst (2006), Cashmoaker DSP (2006), Churchill Hann (2006), Calido Dream Oldbg (2007), Calmando Holst (2007), Cuzzoni Hann (2007), Cairo Holst (2008), Calibri DSP (2008), Calidrio Holst (2008), Carlsberg DH (2008), Cavall ASK OS (2008), Chee von Faelz Holst (2008), Cielo Hann (2008), Clippo Holst (2008), Caleonid Holst (2009), Calido-Blue Holst (2009), Calidros R Hann (2009), Canon Calido Holst (2009), Caroly Oldbg (2009), Chlodwig Oldbg (2009), Caicos Oldbg (2010), Calibat Holst (2010), Calinello Holst (2010), Carebis Hann (2010), Caressa Holst (2010), Click Clack DSP (2011), Comme Fleur Holst (2011), Galidos KWPN (2011), Lambic van Strokapelleken BWP (2011), A S Chinook Oldbg (2012), Calito Holst (2012), Spirito del Castegno SI-Unire (2012), NPS Campagne II Z Zang (2013), Cedrus Westf (2013), Cloud Number Nine DSP (2013), Liberator Meckl (2013), Calido’s Son Hann (2014), Carlo du Piedroux Holst (2014), Confire PJ Hann (2015), Cyber OS (2015) en N.N. Holst (2016).

De cursief vermelde hengsten hebben (nog) weinig of geen invloed op de fokkerij gehad en worden hieronder kort aangeduid. De andere goedgekeurde zonen worden in afzonderlijke hoofdstukken 1 tot en met 44 besproken.

Goedgekeurde zonen die zich (nog) niet hebben waargemaakt als fokhengst

De hengst Calanthano Hann (MV. Lanthan Hann) heeft in 1999 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen. Daarbij heeft hij 98,60 punten (13e plaats) voor de dressuur, 110,54 punten (11e plaats) voor het springen en 103,33 punten (13e plaats) voor zijn totale prestatie gekregen. Aan het onderzoek hebben 36 hengsten deelgenomen. Na afloop van het onderzoek heeft het Hannoveraanse stamboek Calanthano goedgekeurd voor de fokkerij. In december 2015 heeft het Westfaalse stamboek de hengst eveneens goedgekeurd. Hij is in 2019 nog voor de fokkerij beschikbaar. Tot eind 2018 zijn twee dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en zes nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard.

De hengst Calvin K III AES (MV. Lord Holst) is goedgekeurd door het Anglo- Europese stamboek, maar dat heeft geen nakomelingen van hem geregistreerd.

De hengst Candyman Westf (MV. Monsieur x) is in januari 1999 goedgekeurd door het Berlijn-Brandenburgse- en het Brandenburgse stamboek. Hij heeft in het najaar van 2000 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen, waarin hij zeer matig presteerde. Hij behaalde 88,77 punten (35e plaats) voor de dressuur, 71,13 punten (47e plaats) voor het springen en 74,20 punten voor zijn totale prestatie en heeft het onderzoek als 45e van de 51 deelnemende hengsten afgesloten. Van Candyman zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De hengst Lord Highrise Holst (MV. Lord Holst) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. De hengst is eigendom van Scott Gregory en die heeft in de jaren 2003 – 2009 zes veulens van de hengst laten registreren door het AES.

De hengst Carlos de Luxe Rhein (MV. Watzmann Hann) is goedgekeurd door het ZfdP. In Duitsland zijn twee nakomelingen van hem als wedstrijdpaard geregistreerd. In de jaren 2004 – 2006 is de hengst door Guido Jansen (GER) tot op S-niveau uitgebracht in de springsport. Hij heeft een winsom van € 2.788.

De hengst Cava Nevada Holst (MV. Lord Calando Holst) is in februari 2012 goedgekeurd door het Beierse stamboek. Hij heeft niet aan een verrichtingsonderzoek deelgenomen maar is door Lena Donandt (GER) in 2011 en 2012 zonder veel succes in internationale springwedstrijden uitgebracht. Vooral in nationale Duitse wedstrijden zijn successen geboekt en is van 2001 tot 2013 een winsom van € 10.511 behaald.

De hengst Cerutti Zw (MV. Khalkis xx) is in oktober 1999 goedgekeurd door het Rijnland-Palts-Saar stamboek. De hengst heeft eind 2003 deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen waarbij zijn prestaties zijn gewaardeerd met 8,18 punten. Cerutti was daarmee de hoogste gewaardeerde hengst van de elf hengsten die aan de test hebben deelgenomen. Van Cerutti zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De hengst Webster DWB (MV. Wahnfried Holst) is in maart 2000 goedgekeurd door het Deense stamboek en met nummer DVH 739 ingeschreven in het stamboek. In 2001 heeft Webster met een goede beoordeling het Deense verrichtingsonderzoek afgewerkt. In 2001 zijn twee nakomelingen van Webster geregistreerd.

De hengst Caleri I Holst (MV. Leonid Holst) is in januari 2001 goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. In 2001 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 7,23 punten voor de dressuur en 7,81 punten voor het springen heeft behaald. Caleri I is maar kort beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De hengst Ciparis Holst (MV. Mephisto Holst) is goedgekeurd door het Letse stamboek. De website Sukoposti meldt zes nakomelingen die zijn geboren in de jaren 2001 – 2006.

De hengst Colorado Z KWPN (MV. Carthago Holst) is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek, maar voor zover bekend zijn van de hengst geen nakomelingen geregistreerd.

De hengst Count Basie Badwu (MV. Lord Holst) is eind 2001 goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek. In april 2002 heeft de hengst in Marbach deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen waarbij hij 7,76 punten voor de dressuur, 7,64 punten voor het springen en 7,92 punten voor de totale prestatie heeft gekregen.
Count Basie is tot en met 2003 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn zes nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Ze hebben tot eind 2018 samen € 11.383 gewonnen.
Na zijn fokkerijcarrière is Count Basie uitgebracht als dressuurpaard. In 2009 en 2010 is Markus Jongwirth met de hengst gestart in Grand Prix dressuurwedstrijden. Count Basie heeft een winsom van € 5.918.

De hengst R. Adermie 58 KWPN (MV. Libero H Holst) is goedgekeurd door het Deense- en het Letse stamboek. Het Letse stamboek heeft enkele nakomelingen van hem geregistreerd.

De hengst Coster Holst (MV. Carthago Holst) heeft in 2002 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen, waarbij hij 114,46 punten (12e plaats) heeft gekregen voor de dressuur, 128,07 punten (2e plaats) voor het springen en 127,17 punten (5e plaats) voor zijn totale prestatie.
Aan het onderzoek is deelgenomen door 50 hengsten.
Na afloop van het onderzoek is Coster goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en in januari 2003 heeft het Holsteinse stamboek de hengst eveneens goedgekeurd.
Coster is alleen in 2003 actief geweest in de fokkerij. Van hem is één dochter als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.
In 2003 en 2004 is Coster tot op M-niveau uitgebracht in de springsport. Hij heeft een winsom van € 2.524.

De hengst Hector Hann (MV. Grannus Hann) is verkocht aan de Belcam stoeterij in Biddaddaba in Queensland, Australië, waar hij met succes in ingezet in de fokkerij en in Grand Prix springwedstrijden is uitgebracht. Omstreeks 2010 is hij verkocht naar Nieuw Caledonië.

De hengst Calmo Holst (MV. Raimond Holst) is in november 2002 goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en heeft in 2004 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Daar heeft hij 7,89 punten voor de dressuur, 8,11 punten voor het springen en 8,16 punten voor zijn totale prestatie behaald.
Calmo is tot 2006 beschikbaar geweest voor de fokkerij, maar er zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden van hem geregistreerd.

De hengst Cantino Holst (MV. Crosby Holst) heeft in maart 2003 in Redefin deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waarvoor hij is beloond met 6,96 punten voor de dressuur, 7,98 punten voor het springen en 7,79 punten voor zijn totale prestatie. In april 2003 heeft het Mecklenburgse stamboek de hengst goedgekeurd. Cantino is alleen in 2003 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.
Cantino is in de jaren 2005 – 2009 tot op M-niveau in de springsport uitgebracht. Hij heeft een winsom van € 476.

De hengst Cinto Hann (MV. Walhall Hann) is in oktober 2003 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Ook het Rijnlandse stamboek heeft Cinto toegelaten tot haar fokkerij. Hij heeft in het najaar van 2004 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waarvoor hij een waardering van 7,28 punten voor de dressuur, 7,99 punten voor het springen en 7,92 punten voor zijn totale prestaties heeft ontvangen. Cinto is tot 2012 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn twee fokmerries en vijf wedstrijdpaarden geregistreerd.

De hengst GK Calucci Holst (MV. Acord II Holst) is goedgekeurd door het SBS, het Rijnland-Palts-Saar International stamboek en het Internationale Sportpaarden stamboek. GK Calucci is in de Verenigde Staten voor de fokkerij beschikbaar gesteld door de Hilltop Farm in Colora MD. Over zijn prestaties is weinig informatie beschikbaar.

De hengst Calido Star is in 2005 goedgekeurd door het Canadese Warmbloedstamboek en heeft in 2007 in Olds met goed gevolg deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Over zijn fokkerijprestatie is niet veel informatie beschikbaar.

De hengst Caleri II Holst (MV. Leonid Holst) is goedgekeurd door het Tsjechische stamboek, maar over zijn fokkerijprestaties is weinig informatie beschikbaar. De hengst is vanaf 2013 door Zuzana Zelinkova (CZE) in internationale springconcoursen uitgebracht. In 2014 is met het Tsjechische team de landenwedstrijd tijdens het CSIO Budapest gewonnen. In 2015 is de derde plaats behaald in een World Cup wedstrijd in Poznan. In 2017 is met het Tsjechische team de landenwedstrijd gewonnen tijdens het CSIO Linz-Ebelsberg. Bij het Europees kampioenschap in Göteborg is de combinatie 58e geworden en met het Tsjechische team is de twaalfde plaats behaald in de landenwedstrijd.
Caleri II heeft eind maart 2019 een winsom van € 79.400.

De hengst Calippo S AES (MV. Lombard Holst) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek, maar dat heeft geen nakomelingen van hem geregistreerd.

De hengst C-Max Holst (MV. Ahorn Z Hann) is in januari 2007 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. Hij heeft in oktober 2007 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij behaalde daar 7,96 (7,67) punten voor de dressuur, 8,26 (7,81) punten voor het springen en 8,23 (7,83) punten voor de totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 30 hengsten die aan de test hebben meegedaan.
In januari 2008 heeft het Oldenburg-International stamboek C-Max erkend. De hengst is tot 2009 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn twee dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en zijn vijf nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2018 hebben die samen € 9.301 gewonnen.

De hengst Calido Fritz Oldbg (MV. Acorado I Holst) is in 2007 in Plaaz goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. Hij heeft in maart 2007 in Redefin deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 7,81 (7,54) punten voor de dressuur heeft behaald, 7,81 (7,95) punten voor het springen en 7,82 (7,85) punten voor de totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 15 hengsten die aan de test hebben meegedaan. In de nazomer van 2008 heeft hij in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waar hij slecht heeft gepresteerd. Hij scoorde 89,30 punten voor de dressuur, 69,23 punten voor het springen en 75,31 punten voor de totale prestatie. Hij heeft het onderzoek als 21e van de 25 deelnemende hengsten afgesloten. Calido Fritz is in 2009 niet meer beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem is één dochter als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en zijn zeven nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. De nakomelingen hebben samen een winsom van € 1.941.

De hengst Calvario Holst (MV. Carthago Holst) is in januari 2007 in Vechta goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. In november 2007 heeft hij in Neustad/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen waarbij hij gewaardeerd is met 6,59 (7,55) punten voor de dressuur, 8,52 (8.05) punten voor het springen en 7,68 (8,01) punten voor de totale prestatie. Bij de eindbeoordeling zijn de stap en de draf met 5,75 (7,69) en 5,5 (7,36) beoordeeld. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 23 hengsten die aan de test hebben meegedaan. Na de test is Calvario niet meer beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Calvario is in 2011 door Theresa Kamps (BEL) en Emely Karoline Paulsen (NOR) aan enkele internationale springwedstrijden uitgebracht, waarbij een derde plaats in Gera de beste prestatie was. In 2015 is Alireza Mohkamkar (IRI) met de hengst in zeven wedstrijden in Teheran gestart.

De hengst Quaoukoura du Ty SF (MV. Quel Type d’Elle SF) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek en is van 2012 – 2014 actief geweest in de Franse fokkerij. Van hem zijn zes nakomelingen geregistreerd, waarvan er vijf zijn geregistreerd als Origine Constatee en één als Selle Français.
Quaoukoura du Ty is in oktober 2011 door Quentin Marion (FRA) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In augustus 2012 is Roger Yves Bost (FRA) de hengst gaan rijden. In 2013 won de combinatie twee wedstrijden in Fontainebleau en één in La Coruña. In 2014 zijn overwinningen geboekt in Barbizon, Nörten-Hardenberg, Hamburg (€ 50.000) en Stuttgart. Medio 2015 is Marion de hengst zonder veel succes weer gaan rijden en in 2017 is Gustavo Arroyo (VEN) met Quaoukoura du Ty gestart. De hengst heeft een winsom van € 97.000.

De hengst Cero II Holst (MV. Come On Holst) is een broer van Cero I Holst (2001, zie hfdst 26.). Cero II is vanaf 2010 uitgebracht in M-springconcoursen. Later is hij ook in enkele internationale wedstrijden uitgebracht. Cero II is eind 2011 op zesjarige leeftijd goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek, maar voor zover bekend is hij niet actief geweest als fokhengst.

De hengst Calidos Holst (MV. Calando IV Holst) is in januari 2009 in Elmshorn goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. De hengst heeft in Duitsland niet aan een aanlegtest of een verrichtingsonderzoek deelgenomen. Volgens Sporthorse-data is hij naar Tsjechië verkocht. Nadere informatie over hem is niet beschikbaar.

De hengst Catch Up Hann (MV. Le Primeur Hann) is goedgekeurd door het Europees Arabische Paardenstamboek voor Shagya paarden. Over zijn fokkerijprestaties is geen informatie beschikbaar.

De hengst Charly Chaplin Holst (MV. Exorbitant xx) is volgens Horsetelex.nl goedgekeurd door het Amerikaanse Holstein stamboek. Over zijn fokkerijprestaties is geen informatie beschikbaar.

De hengst Churchill Hann (MV. Graf Top I Hann) is goedgekeurd door het Belgische SBS stamboek, dat in 2011, 2017 en 2018 in totaal zes nakomelingen van hem heeft geregistreerd. De hengst is in 2019 beschikbaar op een dekstation in Welkenraedt.

De hengst Calido Dream OS (MV. Acobat II Holst) is in november 2009 goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek, maar de hengst is niet actief geweest in de fokkerij.

De hengst Cuzzoni Hann (MV. Singular Joter Holst) is in oktober 2009 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en heeft in de herfst van 2011 in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij kreeg voor zijn prestaties 6,31 (7,19) punten voor de dressuur, 6,96 (7,24) punten voor het springen en 6,86 (7,22) punten voor de totale prestatie. In de training zijn de draf en galop van Cuzzoni gewaardeerd met een 4,5 (6,38) respectievelijk een 5,0 (7,15). Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 20 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Na de test is Cuzzoni niet meer beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van Cuzzoni zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De hengst Carlsberg DH Hann (MV. Singular Joter Holst) heeft bij de KWPN-hengstenkeuring de tweede bezichtiging gehaald en is later goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. Het Zangersheide stamboek heeft in 2014 twee nakomelingen van de hengst geregistreerd.

De hengst Chee von Faelz Holst (MV. Carthago Holst) is in april 2017 goedgekeurd door het ZfdP. De hengst is in 2018 in S-springwedstrijden uitgebracht en Sergey Khomashko (RUS) heeft hem in Oliva, Valencia in internationale wedstrijden uitgebracht. Van Chee von Faelz zijn twee nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard.

De hengst Cielo Hann (MV. Singular Joter Holst) is in 2010 goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Brandenburgse stamboek en erkend door het Oldenburg-International stamboek. In januari 2011 heeft het Rijnland-Palts-Saar stamboek Cielo erkend.
In de herfst van 2011 heeft Cielo in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij behaalde 6,19 punten voor de dressuur, 7,33 punten voor het springen en 6,64 punten voor de totale prestatie. Gezien het matige resultaat heeft Cielo in de herfst van 2012 in Marbach opnieuw deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Nu behaalde hij 6,74 (7,71) punten voor de dressuur, 7,71 (7,85) punten voor het springen en 7,11 (7,76) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 17 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen.
Cielo is alleen in 2011 beschikbaar geweest voor de fokkerij, maar toen is hij niet gebruikt. Er zijn geen nakomelingen van hem geregistreerd.

De hengst Clippo Holst (MV. Calato Holst) heeft in maart 2011 in Schlieckau meegedaan aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 6,81 (7,36) punten voor de dressuur, 7,53 (7,84) punten voor het springen en 7,32 (7,67) punten voor de totale prestatie heeft gescoord. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 27 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. Op 5 juli 2011 is Clippo goedgekeurd door het Rijnland-Palts-Saar stamboek. Vanaf 15 juli 2011 heeft Clippo in Schlieckau deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij behaalde 7,76 (7,90) punten voor de dressuur, 7,70 (7,87) punten voor het springen en 7,79 (7,90) punten voor de totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 25 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Na het onderzoek is Clippo niet meer beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn geen nakomelingen geregistreerd.

De hengst Caleonid Holst (MV. Leonid Holst) is volgens Horsetelex.nl goedgekeurd door het Zuid-Afrikaanse warmbloedstamboek, maar op de website van het SAWHS wordt de hengst niet genoemd.

De hengst Calido Blue Holst (MV. Quidam’s Rubin Holst) is goedgekeurd en geprimeerd op de Holsteinse hengstenkeuring in november 2011. Hij is voor een dekgeld van € 750 enige tijd beschikbaar gesteld voor de fokkerij, maar is daarna door diverse ruiters tot op M-niveau in de springsport uitgebracht. Voor zover bekend zijn de Calido-Blue geen nakomelingen geregistreerd.

De hengst Calidros R Hann is in april 2013 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Hij is in oktober 2013 ingebracht in de veiling van het Hannoveraanse stamboek in Verden. Voor zover bekend is hij niet beschikbaar geweest voor de fokkerij. Hij is in de jaren 2013 – 2016 tot op S-niveau uitgebracht in de springsport.

De hengst Canon Calido Holst (MV. Ramiro Z Holst) is in januari 2012 in München-Riem goedgekeurd door de samenwerkende Zuidduitse stamboeken. In oktober/november 2012 heeft hij in Moritzburg deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen die hij met 7,29 (7,50) punten voor de dressuur, 8,85 (7,67) punten voor het springen en 8,24 (7,67) punten voor zijn totale prestatie als winnaar heeft afgesloten. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 24 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
Van Canon Calido zijn tot eind 2018 in Duitsland één fokmerrie en de door het ZfdP goedgekeurde hengst Catanzaro Westf (2013, MV. Quattro B SF) geregistreerd. Het Zangersheide stamboek heeft de in Nederland gefokte en door het BWP goedgekeurde zoon Cees de Landetta Zang (2014, MV. Cor de la Bryrère SF) geregistreerd en het KWPN heeft in 2013 drie veulens van Canon in register A geregistreerd.
Van Catanzaro en Cees de Landetta zijn eind 2018 nog geen nakomelingen bekend.

De hengst Chlodwig Oldbg (MV. Quattro B SF) is in 2011 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en erkend door het Oldenburgse stamboek.
In november 2012 heeft hij in Neustadt/Dosse meegedaan aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 7,15 (7,64) punten voor de dressuur, 8,43 (7,98) punten voor het springen en 7,98 (7,91) voor de totale prestatie heeft behaald. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 35 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
Chlodwig is tot 2014 actief geweest in de fokkerij. Van hem zijn drie dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en negen nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben tot eind 2018 samen € 516 gewonnen.
In de jaren 2013 tot 2015 is Chlodwig tot op M-niveau uitgebracht in de springsport.

De hengst Caicos Oldbg (MV. Last Liberty Oldbg) is in april 2013 goedgekeurd door het ZfdP. Eind 2013 heeft hij in Schlieckau meegedaan aan een aanlegtest van 30 dagen waarbij hij 6,90 (7,61) punten voor de dressuur heeft gekregen, 8,48 (7,55) punten voor het springen en 7,79 (7,69) punten voor zijn totale prestatie. Caicos is alleen in 2015 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn geen nakomelingen bekend.

De hengst Calibat Holst (MV. Acobat II Holst) is in november 2012 goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. In december 2013 heeft hij in Schlieckau deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 7,15 (7,61) punten voor de dressuur, 8,18 (7,65) punten voor het springen en 7,67 (7,69) punten voor zijn totale prestatie heeft gescoord. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 40 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
In oktober en november 2017 heeft Calibat in Neustadt/Dosse meegedaan aan een 50 dagen durend verrichtingsonderzoek van springhengsten. Daar is hij gewaardeerd met 8,45 punten.
Calibat is tot 2018 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Tot eind 2018 is van hem één dochter als fokmerrie opgenomen in een stamboek.

De hengst Carebis Hann (MV. Rebel I Z Hann) is in december 2012 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Hij heeft in het najaar van 2014 deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen in Adelheidsdorf, waar hij 6,30 (7,13) punten voor de dressuur heeft gekregen, 7,83 (7,39) punten voor het springen en 7,28 (7,36) punten voor de gehele verrichting. Uit de detailcijfers blijkt dat tijdens de training de draf is gewaardeerd met een 5,5 (6,58) en de galop met een 4,5 (7,06). Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 26 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Na het onderzoek is Carebis niet meer beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
In de jaren 2015 tot 2019 is Carebis door Marek Klus (CZE) uitgebracht in internationale springconcoursen.

De hengst Caressa Holst (MV. Contender Holst) is goedgekeurd door het Tsjechische stamboek. Over zijn fokkerijprestaties is geen informatie beschikbaar.

De hengst Click Clack DSP (MV. Cassini II Holst) is in 2014 goedgekeurd door de Zuidduitse stamboeken. Hij is in de jaren 2015 – 2019 tot op M-niveau in de springsport uitgebracht. Click Clack heeft tot 2019 niet deelgenomen aan een aanlegtest of verrichtingsonderzoek. Tot eind 2018 zijn van hem geen fokmerries of wedstijdpaarden geregistreerd.

De hengst Comme Fleur Holst (MV. Romino Holst) heeft eind 2015 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij behaalde 7,36 (7,24) punten voor de dressuur, 8,90 (7,72) punten voor het springen en 8,18 (7,67) punten voor de totale prestatie. Tijdens de training is de springaanleg van de hengst gewaardeerd met een 10,0 (7,69). Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 36 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
Comme Fleur is in juni 2016 goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek. Hij heeft in de jaren 2016 – 2018 met Harm Lahde (GER) aan zeventien internationale wedstrijden voor jonge springpaarden tot op 1.35 m niveau deelgenomen.
In hoeverre Comme Fleur is c.q. wordt ingezet voor de fokkerij is onduidelijk.

De hengst Galidos KWPN (MV. Voltaire Hann) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek, maar dat heeft tot eind 2018 nog geen nakomelingen van hem geregistreerd. In de jaren 2016 – 2018 is hij door Mischa Everse – van der Kraats (NED) en Doron Kuipers (NED) uitgebracht in internationale wedstrijden voor jonge springpaarden. In 2016 heeft Mischa Everse met Galidos een wedstrijd in Valkenswaard gewonnen. Eind 2018 heeft hij een winsom van € 389.
In 2019 is Galidos voor de fokkerij beschikbaar bij stal Everse in Waddinxveen. Zijn prestaties in de fokkerij moeten worden afgewacht.

De hengst Lambic van Strokapelleken BWP (MV Azur de Paulstra SF) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. De hengst is maar kort voor de fokkerij beschikbaar geweest. Van hem zijn geen nakomelingen geregistreerd.

De hengst A S Chinook Oldbg (MV. Narcos II SF) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. De hengst is maar kort voor de fokkerij beschikbaar geweest. Van hem zijn geen nakomelingen geregistreerd.

De hengst Calito Holst (MV. Calato Holst) is in november 2014 goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en op de aansluitende veiling verkocht aan de Wild Turkey Farm in Wilsonville OR dat ten zuiden van Portland in Oregon, Verenigde Staten ligt.
Calito heeft in de herfst van 2015 in Schlieckau deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij behaalde daarbij 6,89 (7,40) punten voor de dressuur, 8,30 (7,73) punten voor het springen en 7,79 (7,71) punten voor zijn totale prestatie. De draf van Calito is tijdens de training gewaardeerd met een 5,00 (6,71) en tijdens de eindbeoordeling met een 5,50 (7,07). Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 40 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen. In 2019 is Calito voor de fokkerij beschikbaar bij de Wild Turkey Farm. Zijn fokkerijprestaties moeten worden afgewacht.

De hengst Spirito del Castegno SI-Unire (MV. Stakkato Hann) is goedgekeurd door het Italiaans SI-Unire stamboek, maar tot eind 2018 zijn geen nakomelingen van hem geregistreerd. De hengst is in 2017 en 2018 door Roberto Prandi (ITA) uitgebracht in internationale springwedstrijden voor jonge paarden. In 2017 zijn overwinningen geboekt in Busto Arsizio (2x) en Montefalco (2x).

De hengst NPS Campagne II Z Zang (MV. Chin Chin Holst) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. De hengst is maar kort voor de fokkerij beschikbaar geweest. Van hem zijn geen nakomelingen geregistreerd.

De hengst Cedrus Westf (MV. Pilot Westf) is in december 2015 goedgekeurd door het ZfdP en in april 2016 door het Hannoveraanse stamboek. Hij is alleen in 2016 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Zijn invloed op de fokkerij is zeer gering.

De hengst Cloud Number Nine DSP (MV. Uckermarker Trak) is in november 2015 goedgekeurd door het Brandenburgse stamboek. In april 2016 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een aanlegtest van 14 dagen waarvoor hij is gewaardeerd met 7,95 punten. In oktober en november 2016 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek voor springpaarden van 50 dagen. Daarbij is de hengst gewaardeerd met 8,04 punten. In 2019 is Cloud Number Nine voor de fokkerij beschikbaar bij dekstation Wust in Wust-Fischbeck.

De hengst Liberator Meckl (MV. Libertino I Holst) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. Tot eind 2018 zijn nog geen nakomelingen van hem geregistreerd. In 2019 is Liberator voor de fokkerij beschikbaar bij zijn fokker, Roman Siwek in Barlinek, Polen.

De hengst Carlo du Piedroux Holst (MV. Calato Holst) is in het voorjaar van 2018 in Deauville door het Zangersheide stamboek goedgekeurd voor de fokkerij. Zijn prestaties als fokhengst moeten worden afgewacht.

De hengst Confire PJ Hann (MV. Contender Holst) is in december 2017 door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij. Hij heeft in mei 2018 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 14 dagen waar hij 7,09 punten voor de dressuur, 8,18 punten voor het springen en 7,55 punten voor zijn totale prestatie heeft behaald.
In februari 2019 heeft Confire PJ in Verden deelgenomen aan een sporttest voor springhengsten, waarbij hij 7,80 punten heeft gescoord. Zijn prestaties in de fokkerij moeten worden afgewacht.

De hengst Cyber OS (MV. Canturo Holst) is in januari 2018 goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek. In april 2018 heeft Cyber in Adelheidsdorf deelgenomen aan een aanlegtest van 14 dagen waarbij hij 7,95 punten voor de dressuur, 7,43 punten voor het springen en 7,93 punten voor zijn totale prestatie heeft behaald. Na afloop van de test heeft het Hannoveraanse stamboek Cyber goedgekeurd voor de fokkerij. Zijn prestaties in de fokkerij moeten worden afgewacht.

De nog anonieme Holsteinse hengst (MV. Cristo Holst) is in januari 2019 in München-Riem door de Zuidduitse stamboeken goedgekeurd. Zijn prestaties in de fokkerij moeten worden afgewacht.

Nakomelingen in de sport

De Duitse Hippische Sportbond heeft tot en met 2018 1856 nakomelingen van Calido I geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen een winsom van € 4.054.597.

Horsetelex meldt in februari 2019 dat 336 nakomelingen zijn uitgebracht in 1.40 m springconcoursen of hoger en dat vier nakomelingen zijn gestart in Grand Prix dressuurwedstrijden. Twee nakomelingen zijn uitgekomen in CCI*** of CCI**** wedstrijden.

Succesvolle nakomelingen van Calido I zijn:

Cayak DH Holst, hengst, 1997, schimmel, MV. Masetto Holst, fokker Stal Roelofs, is in augustus 2006 door Eiken Sato (JPN) gestart bij het springen tijdens de World Equestrian Games in Aken. De combinatie behaalde de 102e plaats. In 2008 heeft de combinatie deelgenomen aan de Olympische Spelen in Hong Kong, waar de 47e plaats is bereikt. In november 2008 is de tweede plaats behaald in een wedstrijd in Wieze. In 2010 is Annelies Vorsselmans (BEL) de hengst gaan rijden. De combinatie is in oktober 2010 vierde geworden in de Grand Prix van Hulsterlo.

Concordia Hann, merrie, 1997, vos, MV. Wienerwald Hann, fokker Mike Wiegmann, is van 2002 tot 2008 door Günter Treiber (GER) uitgebracht in de springsport. In 2005 is voor het eerst internationaal uitgekomen. In 2006 zijn internationaal overwinningen geboekt in Donaueschingen en Stuttgart. Concordia heeft een winsom van € 53.600;

Coupe de Coeur Holst, hengst, 1997, schimmel, MV. Lincoln Holst, fokker Johann Jürgens, is vanaf 2004 door Rasha Hareb (UAE) in Duitsland in 1.30 m wedstrijden uitgebracht en vanaf december 2004 is ook internationaal gestart, waarbij meteen een wedstrijd in München is gewonnen. In 2005 heeft de combinatie een overwinning geboekt in Dortmund. Vanaf juli 2006 is Rene Tebbel (GER) de hengst gaan rijden waarbij in juli 2006 in Münster het Kampioenschap van Duitsland is behaald. In augustus en september 2006 zijn met het Duitse team de landenwedstrijden tijdens de CSIO’s van Dublin en Barcelona gewonnen en in oktober is een World Cup wedstrijd in Oslo gewonnen. In 2007 is in Gera voor het tweede opeenvolgende jaar het Kampioenschap van Duitsland gewonnen. In 2008 is de hengst uitgebracht door Ludger Beerbaum (GER). Met het Duitse team is de landenwedstrijd tijdens het CHIO Rotterdam gewonnen en individueel is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Geesteren en is een wedstrijd barrièrespringen in Brussel gewonnen. In 2009 is de Grand Prix van Dortmund gewonnen en is de derde plaats behaald in de Grand Prix van Bordeaux. Bij de World Cup finale in Las Vegas is een wedstrijd gewonnen en in de eindstand van de World Cup is de zesde plaats behaald. De combinatie heeft ook de zgn. Riders Tour competitie in Duitsland gewonnen. Tegen het einde van het jaar is de derde plaats behaald in de Grand Prix van München en de vierde plaats in de Grand Prix van Parijs. In juni 2011 heeft Coupe de Coeur in Balve voor de derde keer het Kampioenschap van Duitsland gewonnen.
Vanaf medio juli 2011 heeft Henrik von Eckermann (SWE) de hengst uitgebracht in wedstrijden. De nieuwe combinatie is tweede geworden in de Grand Prix van Hachenburg en is bij het Europees Kampioenschap in Madrid vijfde geworden.
In 2012 is met het Zweedse team de landenwedstrijd tijdens de CSIO Falsterbo gewonnen. In de periode januari – mei 2013 is Beerbaum weer met de hengst uitgekomen en daarna is Philipp Weishaupt (GER) tot oktober 2013 met hem gestart. Coupe de Coeur heeft een winsom van € 590.000;

FBW Cassius Clay Bawu, hengst, 1997, donkerbruin, MV. Ramiro Z Holst, fokker Wolfgang Seemann, is vanaf 2001 door Hans-Günther Klein (GER) uitgebracht in de springsport. In 2004 is voor het eerst in 1.30 m wedstrijden gestart en in 2007 is voor het eerst internationaal gestart. In 2008 zijn internationale wedstrijden in Roeser en Leudelange (2) gewonnen. Tot 2013 zijn 28 nationale wedstrijden over 1.30 m of hoger gewonnen. FBW Cassius Clay heeft een winsom van € 70.000;

Montanus Colorado Holst, ruin, 1997, schimmel, MV. Cassini I Holst, fokker Claus Hansen, is vanaf 2002 door Michael Grimm (GER) in de springsport uitgebracht en in 2004 in 1.30 m wedstrijden gestart. In januari 2006 is de combinatie internationaal gestart en in maart 2006 is Alois Pollmann-Schweckhorst de ruin gaan rijden. In november 2006 is een wedstrijd in Oldenburg gewonnen. In juli 2007 heeft Nicole Horstkamp ‘(GER) de ruin uitgebracht en vanaf september 2007 is Ahmad Saber Hamcho (SYR) met hem gestart. De combinatie heeft een wedstrijd in Paderborn gewonnen. Van september 2008 tot juni 2009 heeft Oliver Lemmer (GER) Montanus Colorado uitgebracht. In november 2008 heeft de combinatie twee wedstrijden in Dresden, waaronder de Grand Prix, gewonnen en in mei 2009 is een wedstrijd in Pforzheim gewonnen. Van juni tot en met december is Billy Twomey (IRL) met de ruin uitgekomen en in de jaren 2010 – 2012 zijn Saber Hamcho en Lemmer afwisselend met Montanus Colorado uitgekomen. Grote successen zijn toen niet meer geboekt. Montanus Colorado heeft een winsom van € 122.000;

California Holst, merrie, 1998, schimmel, MV. Condrieu xx, fokker Cristian Erichsen, is in 2005 door Frederic Tillmann (GER) uitgebracht in S springwedstrijden. In 2007 is Taizo Sugitani (JPN) met de merrie internationaal gestart. Bij de Olympische Spelen in Hong Kong is de combinatie 28e geworden. In 2009 is een tweede plaats behaald in Pforzheim. California heeft een winsom van € 15.200;

Cash Hann, ruin, 1998, schimmel, MV. Godehard Hann, fokker Jörg Naeve, is vanaf 2004 door Steffen Hauter (GER) in de springsport aangereden tot S-niveau. In 2006 is de combinatie in Zagreb voor het eerst internationaal gestart. In 2007 is de Grand Prix van Kiskunhalas gewonnen en is met het Duitse team de landenwedstrijd tijdens het CSIO Kiskunhalas gewonnen. In oktober 2007 is Jürgen Kraus Cash gaan rijden, In 2009 zijn derde plaatsen behaald in de Grand Prix’s van Modena en Ising am Chiemsee en in 2010 is de Grand Prix van München-Riem gewonnen. In 2012 is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Ising am Chiemsee. Van september 2012 tot september 2015 heeft Simone Blum (GER) Cash uitgebracht. In december 2012 is de Grand Prix van Salzburg gewonnen. Cash heeft € 105.000 gewonnen.

Nobless M Holst, merrie, 1998, schimmel, MV. Landgraf I Holst, fokker Gerd Magens, is in de jaren 2003 – 2005 door Barbara Meindl (GER) in de springsport aangereden tot op M-niveau. Vanaf januari 2006 is de merrie door Pius Schwizer (SUI) in internationale wedstrijden uitgebracht. In 2007 is met het Zwitserse team de tweede plaats behaald in de landenwedstrijd tijdens het CHIO Aken. Bij de Europese kampioenschappen in Mannheim is individueel de 28e plaats behaald en is met het Zwitserse team de vierde plaats behaald in de landenwedstrijd. In de herfst van 2017 is de Grand Prix van Helsinki gewonnen. In 2008 is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van München-Riem. Bij de Olympische Spelen in Hong Kong is individueel de 22e plaats behaald en met het Zwitserse team is in de landenwedstrijd de bronzen medaille gewonnen. In 2010 heeft de combinatie de Grand Prix van La Coruña gewonnen. Nobless M heeft een winsom van circa € 100.000;

K Club Lady Holst (stamboeknaam Olanda K), merrie, 1999, bruin, MV. Landgraf I Holst, fokker Stefan König, is vanaf 2003 door Jesus de Bamonde Bermudez de Castro (ESP) in springwedstrijden uitgebracht. In 2008 is Cristino Torres – Garcia (ESP) met de merrie in internationale wedstrijden gestart. In april 2010 is Cian O’Connor (IRL) K Club Lady gaan rijden. De combinatie heeft in 2010 met het Ierse team in de landenwedstrijden tijdens het CHIO Aken, het CSIO Dublin en het CSIO Rome respectievelijk de eerste, tweede en derde plaats behaald. Individueel is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Sankt Gallen. Bij de World Equestrian Games in Lexington is met het Ierse team de 12e plaats behaald en individueel de 92e. In 2011 is alleen in juli aan drie wedstrijden deelgenomen en vanaf januari 2012 is de merrie uitgebracht door Jillian Terceira (BER). De combinatie is in januari 2013 derde geworden in een wedstrijd in Villach. Van april 2013 tot eind 2014 is Oleh Krasiuk (UKR) met K Club Lady uitgekomen. In 2014 is de combinatie zevende geworden in de Grand Prix van Falsterbo. K Club Lady heeft € 168.000 aan prijzengeld gewonnen.

Clementine Westf, merrie, 2000, schimmel, MV. Pilot Westf, fokker Heinrich-Bernhard Wulf, is in 2007 en 2008 door Enrico Süβenbach (GER) in de springsport aangereden tot S-niveau. Vanaf oktober 2008 is de merrie uitgebracht door Florian Meyer zu Hartum (GER) en vanaf maart 2009 is internationaal gestart. In 2010 heeft de combinatie een wedstrijd in Leipzig en de Grand Prix van Ravensburg gewonnen. In 2011 is een wedstrijd in Hagen gewonnen. Clementine heeft € 44.800 gewonnen.

Cinnamon Holst, merrie, 2000, schimmel, MV. Arturo Holst, fokker Heiko Johannsen, is van november 2008 tot november 2014 door Tiit Kivisild (EST) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In 2009 is de Grand Prix van Moskou-Otrada gewonnen en is in de World Cup wedstrijd in Riga de tweede plaats behaald. Bij het Europese Kampioenschap in Windsor is de 62e plaats bereikt. In 2010 is de tweede plaats behaald in een wedstrijd in Warschau en in 2013 is een tweede plaats behaald in Sint Petersburg. In 2014 is een wedstrijd in Tallinn gewonnen en is de tweede plaats behaald in de World Cup wedstrijden in Moskou-Otrada en Vazgaikiemis. Ook is de derde plaats behaald in de Grand Prix van Sint Petersburg.
Van december 2014 tot oktober 2018 is de merrie uitgebracht door Paolo Cannizzaro (ITA). In 2015 zijn tweede plaatsen behaald in San Giovanni in Marignano en Busto Arsizio en in 2017 is een tweede plaats behaald in Montefalco. Cinnamon heeft een winsom van € 153.500;

Coco Chantal M Hann, merrie, 2000, bruin, MV. Goldstern Hann, fokker Helmut Mill, is door Alexander Auer (GER) in 2006 en 2007 in de springsport aangereden tot op 1.30 m niveau. In 2008 is de combinatie voor het eerst internationaal gestart. In 2011 zijn vierde plaatsen behaald in de Grand Prix’s van Boll en Straatsburg-Geispolsheim. Coco Chanel M is tot mei 2014 actief geweest in de sport en heeft een winsom van € 55.175;

Caleri II Holst, hengst, 2003, donkerbruin, MV. Leonid Holst, fokker mts. Karen en Dirk Oldekop, is in 2012 door Nikola Bielikova (CZE) in internationale springwedstrijden uitgebracht. Vanaf januari 2013 is Zuzana Zelinkova (CZE) met de hengst uitgekomen. In 2014 is met het Tsjechische team de landenwedstrijd tijdens het CSIO Boedapest gewonnen en is de derde plaats behaald in een World Cup wedstrijd in Celje. In 2015 is de derde plaats behaald in een World Cup wedstrijd in Poznan en in 2017 is met het Tsjechische team de landenwedstrijd tijdens het CSIO Linz-Ebelsberg gewonnen. Caleri II heeft eind 2019 een winsom van € 79.400;

Quaoukoura du Ty SF, hengst, 2004, schimmel, MV. Quel Type d’Elle SF, fokker stoeterij Du Ty, is in oktober 2011 door Quentin Marion (FRA) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In augustus 2012 is Roger Yves Bost (FRAY) de hengst gaan rijden. In 2013 won de combinatie twee wedstrijden in Fontainebleau en één in La Coruña. In 2014 zijn overwinningen geboekt in Barbizon, Nörten-Hardenberg, Hamburg (€ 50.000) en Stuttgart. Medio 2015 is Marion de hengst zonder veel succes weer gaan rijden en in 2017 is Gustavo Arroyo (VEN) met Quaoukoura du Ty gestart. De hengst heeft een winsom van € 97.000.

Con Moto Crazy Cato Hann, ruin, 2005, donkere vos, MV. Crazy Cocktail Hann, fokker Katrin Boese, is 2012 door Friso Bormann (GER) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In 2015 is een wedstrijd in Salzburg gewonnen en is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Nörten-Hardenberg en de derde in de Grand Prix van Wilków Jakubowice. In 2016 zijn twee overwinningen behaald in Ciekocinko. In 2017 is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Ciecocinko en in 2018 is de tweede plaats behaald in een wedstrijd in Groβ Viegeln.
Con Moto Crazy Cato heeft een winsom van € 106.000.

DSP Cashmoaker DSP, hengst, 2006, schimmel, MV. Lafitte Bavar, fokker Frank Timmreck, is vanaf 2014 door Denis Nielsen (GER) in internationale springwedstrijden uitgebracht, waarbij in 2014 een vierde plaats is behaald in de Grand Prix van Oldenburg. In 2015 zijn overwinningen geboekt in Graz, Dortmund en tweede plaatsen behaald in de Grand Prix’s van Linz-Ebelsberg, Groβ Viegeln en in een wedstrijd in Hagen. In 2016 is de Grand Prix van Herning gewonnen en is een derde plaats behaald in de Grand Prix Neumünster. In 2017 is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Darmstadt-Kranichstein en in 2018 zijn de Grosser Preis der Bundesrepublik in Dortmund en de Grand Prix van Hagen gewonnen.
DSP Cashmoaker DSP heeft medio februari 2019 een winsom van € 284.600;

Hija van Strokapelleken BWP, merrie, 2007, schimmel, MV. Azur de Paulstra SF, fokker André van den Nest, is vanaf april 2013 door Roger Yves Bost (FRA) uitgebracht in internationale springwedstrijden. De combinatie heeft in 2013 een wedstrijd in Barbizon gewonnen en in 2014 zijn overwinningen behaald in Rotterdam, Dinard, Verbier en Barbizon. In april 2015 is de merrie zonder succes door Timothee Anciaume (FRA) op enkele concoursen uitgebracht. Van oktober 2015 tot juni 2016 is Penelope Leprevost (FRA) met Hija van Strokapelleken gestart. Begin 2016 heeft de combinatie enkele tweede plaatsen behaald in Vejer de la Frontera en in mei is de Grand Prix van Le Touquet gewonnen. In februari 2017 is Jennifer Gates (USA) met de merrie in Wellington FL gestart en daarna heeft Nayel Nassar (EGY) haar in de maanden juni – oktober 2017 uitgebracht. Mclain Ward (USA) is in de maanden januari – maart 2018 met Hija van Strokapelleken gestart en boekte drie overwinningen in Wellington FL en één in Ocala FL. Vanaf mei 2018 is de merrie uitgebracht door Gregory Wathelet (BEL), Mclain Ward en Rogier Linssen (NED). Hija van Strokapelleken heeft eind 2018 een winsom van € 144.000.

Calanda Hann, merrie, 2008, schimmel, MV. Chasseur I Hann, fokker Heinz Lorentz, is in de jaren 2012 en 2013 door Willi Brunckhorst (GER) tot op M-niveau uitgebracht in springwedstrijden. In juni 2014 is Marcus Ehning (GER) de merrie gaan rijden en is meteen internationaal met haar gestart. De combinatie heeft in 2015 twee overwinningen geboekt in Göteborg. In 2016 is een competitie voor achtjarige paarden in Aken gewonnen en zijn tweede plaatsen behaald in Leipzig, Hagen am Teutoburger Wald, Hamburg, Villach-Treffen en München (2x). In 2017 is gewonnen in Amsterdam, St. Gallen, Ommen en in 2018 zijn tweede plaatsen behaald in Kronenberg en Lichtenvoorde. Eind februari 2019 heeft Calanda een winsom van € 81.050;

Carlson Hann, ruin, 2008, donkerbruin, MV. Silvio I Oldbg, fokker Christel Hannken, is in de jaren 2013 en 2014 door Sandra ter Bahne (GER) tot op M niveau uitgebracht in de springsport. Eind 2014 heeft Simone Buhofer (SUI) de ruin overgenomen en is vanaf september 2015 internationaal met hem gestart. De combinatie is 23 heer gestart, waarbij een 13e plaats het beste resultaat was. Vanaf augustus 2016 is Santiago Diaz Ortega (COL) met Carlson uitgekomen, waarbij in Ciecocinko meteen de eerste wedstrijd is gewonnen. Tien dagen later is de derde plaats behaald in de Grand Prix van Ciecocinko. In 2017 zijn overwinning behaald in de Grand Prix van Bonheiden en in wedstrijden in Opglabbeek (3x) en Bonheiden. In 2018 heeft de combinatie gewonnen in Opglabbeek en Kronenberg. Eind februari 2019 heeft Carlson een winsom van € 51.000;

Charley Holst, hengst, 2008, vos, MV. Askari Holst, fokker Ronald Nowee, is door Don Willemsen (NED) aangereden tot Z-niveau en vanaf oktober 2014 in internationale springwedstrijden uitgebracht. In 2014 is een wedstrijd voor jonge paarden in Wierden gewonnen. In oktober 2016 is Doron Kuipers (NED) Charley gaan rijden. In februari 2017 heeft de combinatie drie wedstrijden in Mijas gewonnen en in mei 2017 is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Redefin. Met het Nederlandse team is in augustus 2017 in de landenwedstrijd tijdens het CSIO Dublin de derde plaats behaald. In 2018 is de derde plaats behaald in de Grand Prix van Gijon en de vierde plaats tijdens de Grand Prix van Londen Olympia.
Eind februari 2019 heeft Charley een winsom van € 97.120 en

Caleya Rhein (stamboeknaam Calido’s Girl E), merrie, 2009, vos, MV. Lancer II Holst, fokker Sjaak Bindels, is vanaf 2013 door Otmar Eckermann (GER) uitgebracht in de springsport. In juli 2015 is in Steinhagen voor het eerst internationaal gestart en meteen ook gewonnen. In 2016 is opnieuw een wedstrijd in Steinhagen gewonnen. In 2018 is Katrin Eckermann (GER) de merrie gaan rijden en zijn de Grand Prix’s van Kronenberg en Opglabbeek en een wedstrijd in Hagen am Teutoburger Wald gewonnen. In januari 2019 zijn twee wedstrijden in Munster gewonnen.
Eind februari 2019 heeft Caleya een winsom van € 78.700.

Indexen en rankings

Calido I heeft een dressuurindex van 105 met een betrouwbaarheid van 95 % en een springindex van 122 met een betrouwbaarheid van 99 %.

De World Breeding Federation of Sport Horses (WBFSH) publiceert sinds 2008 jaarlijks een ranglijst van de best verervende sporthengsten, onderverdeeld in dressuur, springen en samengestelde wedstrijden (eventing).
In de ranglijst van de springhengsten heeft Calido I onderstaande plaatsen ingenomen:

Jaar Plaats Punten
2008 13 3120
2009 14 3721
2010 13 4207
2011 25 3068
2012 82 1136
2013 59 1599
2014 60 1935
2015 71 1827
2016 67 2141
2017 70 2183
2018 41 3070

Zonen die hebben bijgedragen aan de fokkerij

1. Camaro M DE321210235096 Holst

Camaro M Holst (V. Calido I Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is in 1996 geboren en is gefokt door Gerhard Wolff uit Sindelfingen, dat ten zuidwesten van Stuttgart in Baden-Württemberg ligt.
De moeder van Camaro M is de bruine staatspremiemerrie Golden Queen Holst (1992, V. Landgraf I Holst) en tweede moeder is de bruine merrie Tel Aviv Holst (1981, V. Calypso II Holst).
Gerekend over acht generaties heeft Camaro M een afstamming met 50,8 % Holsteins bloed en 39,8 % Engels- en Arabisch volbloed.

Camaro M is door het KWPN aangewezen om aan het verrichtingsonderzoek deel te nemen, maar dat heeft niet geresulteerd in een goedkeuring voor de fokkerij.

Wel is Camaro M in 2000 goedgekeurd door het Zweedse stamboek. Bij de goedkeuring heeft het stamboek Camaro M omschreven als een lang gelijnde hengst met veel adel en persoonlijkheid. Hij heeft een lange hals en een weinig geprononceerde schoft. De rug en lendenen zijn goed gevormd en het kruis is hellend. De stap is regelmatig, krachtig en ontspannen, maar tamelijk kort. De draf is krachtig en soepel maar niet altijd regelmatig. De galop is regelmatig, heeft een goede balans maar zou meer souplesse moeten hebben. In galop maakt Camaro een goed gebruik van het achterbeen.
Zijn type is gewaardeerd met een negen, de bovenbouw met een acht, het fundament met een zeven en de stap en draf beiden ook met een zeven. De springprestaties van Camaro M zijn gewaardeerd met een acht.

Camaro M is van 2010 tot heden (2019) in Zweden ingezet voor de fokkerij. Tot en met 2018 zijn 1016 merries geïnsemineerd met zijn sperma en daaruit zijn tot eind 2018 637 veulens geregistreerd.

Camaro M heeft in Zweden een dressuurindex van 95 en een springindex van 145.

De meest succesvolle nakomeling van Camaro M is Cougar Q SWB, ruin, 2005, schimmel, MV. Irco Mena SWB, fokker Eva Olausson. Cougar Q is in 2012 door Royne Zetterman in de internationale springsport uitgebracht. De combinatie is in 2012 tweede geworden in een wedstrijd in Eschweiler. Van juni 2013 tot juli 2015 is Lauren Hough met de ruin in wedstrijden gestart. In 2013 is de combinatie vierde geworden in de Grand Prix van Oliva-Valencia. In 2014 is een tweede plaats behaald in een wedstrijd in Wellington FL en vijfde in een hoog gedoteerde wedstrijd in Los Angeles CA. In augustus en september 2015 is Shane Breen (IRL) met Cougar Q uitgekomen en daarma is Lauren Hough weer met hem gestart. Breen is derde geworden in Mannheim en tweede in Hickstead. Hough is in oktober 2015 vijfde geworden in de Grand Prix van Del Mar CA. In mei en juli 2016 is Cougar Q uitgebracht door Alexander Zetterman (SWE). De combinatie heeft een wedstrijd in Odense gewonnen en is tweede geworden in een wedstrijd in Varberg. Van augustus 2016 tot april 2018 is Cougar Q niet in internationale wedstrijden gestart. Van maart tot juni 2018 is Alice Tapper (SWE) met de ruin uitgekomen en in augustus 2019 heeft Elia Sterner (SWE) hem drie keer uitgebracht. Tapper won een wedstrijd in Opglabbeek en Sterner boekte een overwinning in Drammen Cougar Q heeft een winsom van € 62.900.

2. Charakter DE321210147696 Holst

Charakter Holst (V. Calido I Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is in 1996 geboren en is gefokt door Klaus Grothmann uit Brunsbüttel, dat in Sleeswijk-Holstein bij de monding van de Elbe ligt.
De moeder van Charakter is de bruine merrie Dithmarschen Holst (1989, V. Silvano N Holst). Zij is ook de moeder van de hengsten Corifeo Holst (2002, V. Contendro I Holst) en Colorido Holst (2005, V. Casado Holst) en ze is de tweede moeder van de hengst Captain Fire Holst (2001, V. Contendro I Holst)
Colorido is goedgekeurd door het Holsteinse- en het Baden-Württembergse stamboek, Colorido door het Holsteinse stamboek en Captain Fire is goedgekeurd door het Holsteinse-, het Westfaalse-, het Oldenburgse- en het Oldenburg-International stamboek;
Tweede moeder van Charakter is de bruine Tyche Holst (1981, V. Rocco Holst).
Gerekend over acht generaties heeft Charakter een afstamming met 55,0 % Holsteins bloed en 33,6 % Engels- en Arabisch volbloed.

Charakter is in december 1998 goedgekeurd door het Rijnlandse stamboek. Hij heeft in de zomer van 2000 in Münster-Handorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen, waar hij 84,67 punten (18e plaats) voor de dressuur, 110,20 punten (8e plaats) voor het springen en 98,07 punten (15e plaats) voor zijn totale prestatie heeft behaald. Aan het onderzoek hebben 27 hengsten meegedaan. In december 2000 heeft het Holsteinse stamboek Charakter goedgekeurd en ook het Westfaalse-, Hannoveraanse- en het ZfdP-stamboek
heeft de hengst geaccepteerd voor zijn de fokkerij.

Charakter is tot 2016 beschikbaar geweest voor de fokkerij maar is nooit veel gebruikt door de fokkers. Vijf nakomelingen zijn als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en 19 nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. Van de wedstrijdpaarden zijn er zeven gestart in 1.30 m springwedstrijden. Tot eind 2018 hebben de nakomelingen samen € 46.065 gewonnen.

3. Charisma DE321210092896 Holst

Charisma Holst (V. Calido I Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is in 1996 geboren en is een broer van de hengst Charisma II Holst (1997, zie hfdst. 13.) . Beide hengsten zijn gefokt door Casper von Rumohr uit Timmendorfer Strand, dat 20 km ten noorden van Lübeck in Sleeswijk-Holstein ligt. De moeder van de hengsten is de donkerbruine merrie Verona I Holst (1983, V. Calypso II Holst) en tweede moeder is de zwarte Gerlis Holst (1970, V. Lancaster Holst).
De hengst Calypso II Holst (1974, V. Cor de la Bryère SF) komt zowel aan vaders- als aan moederskant in de afstamming van Charisma voor en heeft een inbreng van 28,1 % in zijn erfelijke aanleg. De hengsten Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) en Ramzes x (1937, V. Rittersporn xx) komen ieder drie keer in de afstamming van Charisma voor.
Gerekend over acht generaties heeft Charisma een afstamming met 53,9 % Holsteins bloed en 32,8 % Engels- en Arabisch volbloed.

Charisma is eind 1998 goedgekeurd door het Westfaalse- en het Holsteinse stamboek. In de herfst van 1999 heeft hij in Warendorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij behaalde daarbij 105,42 punten (7e plaats) voor de dressuur, 134,30 punten (1e plaats) voor het springen en 119,54 punten (3e plaats) voor zijn totale prestatie. Aan het onderzoek is door 20 hengsten deelgenomen.
In december 2008 heeft het Mecklenburgse stamboek Charisma erkend. Hij is tot 2011 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Van Charisma zijn 82 dochters als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek en daarvan zijn er dertien staatspremiemerrie geworden.
Twee dochters zijn de moeder van een goedgekeurde hengst geworden:

Carla Columna Westf, 2001, bruin, MV. Pilot Westf, is de moeder van de hengst Carrick Westf (2005, V. Carry Wind Holst), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en

Cleopatra van de Kattenberg Westf, 2004, MV. Upan La Jarthe x, is de moeder van de hengst Scato van de Molenbrug Z Zang (2010, V. Scendix Hann), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek.

Van Charisma zijn de zonen Castano Westf (2000), Christoph Columbus West (2000), Caesare Holst (2002), Cesars Crack Holst (2003), Chalkis Westf (2003) en Charanto Holst (2004) goedgekeurd voor de fokkerij.

Van hen is alleen Christoph Columbus van belang voor de fokkerij. Hij wordt beschreven in hfdst. 12.3.8.3.1. De andere zonen hebben geen of weinig invloed uitgeoefend en worden hieronder kort aangeduid.

De hengst Castano Westf (MV. Pluspunkt Westf) is in december 2002 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. In het voorjaar van 2003 heeft hij in Warendorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, maar heeft die test niet afgemaakt. Na 2004 is Castano niet meer beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Eén dochter is als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en vier nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard.

De hengst Caesare Holst (MV. Mytens xx) is in oktober 2004 goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. Hij heeft in 2005 in Schlieckau deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij een waardering van 7,09 punten voor de dressuur, 7,54 punten voor het springen en 7,45 punten voor de totale prestatie heeft ontvangen. Caesare is tot 2006 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd. In 2007 is Caesare uitgebracht in L-springconcoursen. Hij heeft een winsom van € 230.

De hengst Cesars Crack Holst (MV. Coriano Holst) heeft in 2006 in Münster-Handorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Daarbij heeft hij 107,31 punten (6e plaats) voor de dressuur, 120,23 punten (3e plaats) voor het springen en 116,66 punten (5e plaats) voor zijn totale prestatie behaald. Aan het onderzoek is deelgenomen door 19 hengsten.
Cesars Crack is in mei 2008 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek en in december 2008 erkend door het Oldenburgse stamboek. Hij is in Duitsland tot 2009 beschikbaar geweest voor de fokkerij en is verkocht naar de Verenigde Staten, waar hij is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek in Noord Amerika. De hengst is beschikbaar bij Rancho Corazon in Santa Fe NM. Over zijn fokkerijprestaties in de Verenigde Staten is geen informatie beschikbaar.

De hengst Chalkis Westf (MV. Langenhagen Holst) is in november 2005 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. In het najaar van 2006 heeft hij in Redefin deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Daarbij heeft hij 6,75 punten voor de dressuur, 8,83 punten voor het springen en 7,82 punten voor de totale prestatie behaald. Chalkis is tot 2007 beschikbaar geweest voor de fokkerij, maar van hem zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd. In de jaren 2007 – 2009 is Chalkis tot op M-niveau uitgebracht in de springsport. Hij heeft een winsom van € 1.286.

De hengst Charanto Holst (MV. Lesanto Holst) heeft in het najaar van 2008 in Redefin deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij behaalde daarbij 7,23 (7,43) punten voor de dressuur, 8,93 (7,99) punten voor het springen en 8,08 (7,89) voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde waarderingen vermeld van de 21 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. In mei 2010 heeft Charanto tijdens een concours in Zeiskam een waardering van 8,20 gekregen waarmee hij heeft voldaan aan de wettelijke verrichtingseisen. Hij is in oktober 2010 goedgekeurd door het Rijnland-Palts-Saar stamboek terwijl ook het ZfdP hem heeft erkend voor de fokkerij. Charanto is in 2019 nog beschikbaar voor de fokkerij.
Tot eind 2018 zijn drie dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek. Zijn zoon Charado Zw (2011, MV. Corrado I Holst) is in 2015 goedgekeurd door het ZfdP, maar heeft eind 2018 nog niet voldaan aan de Duitse verrichtingseisen. Vier nakomelingen van Charanto zijn geregistreerd als wedstrijdpaard.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 257 nakomelingen van Charisma geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2018 hebben die samen € 313.891 gewonnen.

De meest succesvolle nakomeling van Charisma is de hengst Christoph Columbus Westf, die een winsom heeft van € 63.259. Meer informatie over deze hengst is te vinden in hoofdstuk 3.1.
Charisma heeft een dressuurindex van 107 met een betrouwbaarheid van 83 % en een springindex van 110 met een betrouwbaarheid van 92%.

3.1. Christoph Columbus DE441411656900 Westf

Cristoph Columbus Westf (V. Charisma Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 170 cm. Hij is op 8 juni 2000 geboren en is gefokt door Hubert Vornholt uit Münster, dat in Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van de hengst is de vos staatspremiemerrie Pilot Project Westf (1987, V. Pilot Westf). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Carrick Westf (2005, V. Carry Wind Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek.
Tweede moeder van Christoph Columbus is de vos Gretna Green Westf (1983, V. Goldlack I Westf).
Gerekend over acht generaties heeft Christoph Columbus een afstamming met 35,2 % Hannoveraans bloed, 27,3 % Holsteins bloed en 20,3 % Engels- en Arabisch volbloed.

Christoph Columbus is in december 2002 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. In het voorjaar van 2003 heeft hij in Münster-Handorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 7,40 punten voor de dressuur, 8,48 punten voor het springen en 7,89 punten voor zijn totale prestatie heeft behaald.
In 2008 heeft het Hannoveraanse stamboek de hengst goedgekeurd en hebben het Oldenburgse- en het Oldenburg-International stamboek hem erkend. Ook het Beierse stamboek heeft hem toegelaten tot de fokkerij

Christoph Columbus is tot en met 2013 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Tot eind 2018 zijn van hem 22 dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en twee van de dochters hebben het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.

De zonen Chris Grandios Westf (2005) en Christophoros Westf (2008) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.
De hengst Chris Grandios wordt behandeld in hfdst. 3.1.1.
De hengst Christophoros (MV. Acobat I Holst) is in december 2010 goedgekeurd door het Oldenburgse- en het Oldenburg-International stamboek. Voor zover bekend is hij niet beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Christoph Columbus is in de jaren 2004 tot 2007 door zijn fokker in de springsport aangereden tot op M-niveau. Daarna is Markus Renzel (GER) met de hengst in 1.30 m wedstrijden uitgekomen en vanaf 2008 is hij internationaal met de hengst uitgekomen, waarbij de vierde plaats in de Grand Prix van Oldenburg en de tweede plaats in een wedstrijd in Dresden zijn behaald. In 2010 heeft de combinatie een wedstrijd in Neumünster gewonnen. Van januari tot juni 2011 is Franz-Josef Dahlmann (GER) met de hengst uitgekomen. Van juni 2011 tot augustus 2014 is de hengst niet in internationale wedstrijden uitgebracht en is ook in nationale Duitse wedstrijden maar drie keer gestart. Van augustus 2014 tot februari 2015 is de hengst gereden door Hilmar Meyer (GER) en daarna heeft Aggelos Touloupis (GRE) Cristoph Columbus tot augustus 2015 uitgebracht. Van oktober 2015 tot oktober 2018 is de hengst afwisselend gereden door Jesper Brunander (DEN), Christian Schou (DEN), Martin Driessen Neergaard (DEN) en Hanna Carlsson (SWE). In maart 2016 heeft Schou met de hengst een wedstrijd in Herning gewonnen. In mei 2016 heeft Neergaard met de hengst de Grand Prix van Odense gewonnen; in augustus is de tweede plaats behaald in een wedstrijd in Herlufmagle en in oktober is de derde plaats behaald in de Grand Prix van Mariënheem. Eind 2018 heeft Christoph Columbus een winsom van € 63.250.

De Duitse Hippische Sportbond heeft tot eind 2018 92 nakomelingen van Christoph Columbus geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 108.085 gewonnen.

Christoph Columbus heeft eind 2018 een springindex van 123 met een betrouwbaarheid van 81 %.

3.1.1. Chris Grandios DE441410939905 Westf

Chris Grandios Westf (V. Cristoph Columbus Westf) is een vos hengst met een stokmaat van 171 cm. Hij is op 28 juni 2005 geboren en is gefokt door Willi Diericks uit Bottrop, dat enkele kilometers ten noorden van Oberhausen in het Ruhrgebied ligt.
De moeder van Chris Grandios is de vos merrie Fanfare Westf (1985, V. Frühlingsball Westf) en tweede moeder is de staatspremiemerrie Anette Westf (1969, V. Abermals Hann). Anette is ook de moeder van de hengsten Marino SWB (1973, V. Matrose Hann), die is goedgekeurd door het Zweedse stamboek, en Grandioso (1976, V. Grande Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Beierse stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Chris Grandios een afstamming met 56,3 % Hannoveraans bloed, 16,4 % Holsteins bloed en 11,7 % Engels- en Arabisch volbloed.

Chris Grandios is in november 2007 goedgekeurd door het Westfaalse- en het Rijnlandse stamboek. In de zomer van 2008 heeft hij in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waarbij hij slecht presteerde. Hij behaalde 71,53 punten (25e plaats) voor de dressuur, 78,33 punten (26e plaats) voor het springen en 66,76 punten voor zijn totale prestatie, waarmee hij het onderzoek als 26e van de 29 deelnemende hengsten heeft beëindigd.
In de herfst van 2009 heeft Chris Grandios in Münster-Handorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hier heeft hij een beoordeling gekregen van 6,70 (7,48) punten voor de dressuur, 7,91 (7,63) punten voor het springen en 7,38 (7,67) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde waarderingen vermeld van de 36 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. Met name de stap en de draf van de hengst waren met waarderingen lager dan een zes onder de maat. Chris Grandios is na de aanlegtest verkocht naar België en in 2011 door het BWP goedgekeurd. Het BWP heeft geen nakomelingen van hem geregistreerd.

Van Cris Grandios is één dochter als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en vijftien nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2018 hebben zij samen € 19.528 gewonnen.
Chris Grandios heeft een springindex van 116 met een betrouwbaarheid van 76 %.

4. Country Man DE321210147396 Holst

Country Man Holst (V. Calido I Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is op 7 februari 1996 geboren en is gefokt door Hans Paulsen uit Arlewatt, dat vijf km ten noorden van Husum in het noordwesten van Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Country Man is de zwartbruine merrie Wally III Holst (1984, V. Caletto II Holst). Zij is ook de tweede moeder van de hengsten Landario Jmen Holst (1998, V. Lennin Holst) en Contratto Holst (2007, V. Contendro I Holst).
Landario Jmen is goedgekeurd door het Braziliaanse stamboek en Contratto is goedgekeurd door het SBS, het Internationale Sportpaarden stamboek, de Hannoveraanse-, Holsteinse- en Oldenburgse stamboeken in Amerika en het Rijnland-Palts-Saar International stamboek.
Tweede moeder van Country Man is de bruine Kulisse Holst (1973, V. Wahnfried Holst).
De hengst Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) en de merrie Deka Holst (1967, V. Consul Holst) komen beide zowel aan vaders- als aan moederszijde voor in de afstamming van Country Man Holst en hebben beide een inbreng van 18,75 % in zijn genenpalet.
Gerekend over acht generaties heeft Country Man een afstamming met 54,7 % Holsteins bloed en 33,6 % Engels- en Arabisch volbloed.

Country Man is op jonge leeftijd vanuit Duitsland geëxporteerd naar Argentinië, waar hij is goedgekeurd door het Argentijnse stamboek. Volgens Horsetelex is van 1998 tot 2009 ingezet voor de Argentijnse fokkerij. Horsetelex noemt twintig nakomelingen van hem; Sporthorse-data noemt 22 nakomelingen en Allbreedpedigree 26.

5. Crazy True Colour DE331319840096 Hann

Crazy True Colour Hann (V. Calido I Holst) is een vos hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is op 11 mei 1996 geboren en is gefokt door Franz Bormann sr. uit Harssum, dat tussen Hildesheim en Hannover in Nedersaksen ligt.
De moeder van Crazy True Colour is de bruine merrie Lopita Hann (1992, V. Loredo Holst) en tweede moeder is de donkere vos staatspremiemerrie Pita Hann (1983, V. Picard Hann). Pita is ook de moeder van de hengsten Crazy Cocktail Hann (1988, V. Calypso II Holst), van zijn broer Crazy Classic Hann (1990) en van Azzuro Classico Hann (1994, V. Acord II Hann).
Crazy Cocktail is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en het ZfdP; Crazy Classic door het Hannoveraanse stamboek en Azzuro Classico door het ZfdP.
Gerekend over acht generaties heeft Crazy True Colour een afstamming met 39,1 % Holsteins bloed, 33,6 % Engels- en Arabisch volbloed en 22,7 % Hannoveraans bloed.

Crazy True Colour is in 2000 goedgekeurd door het ZfdP en in 2010 door het Hannoveraanse-, Brandenburgse- en Oldenburg-International stamboek.
De hengst is tot 2015 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Crazy True Colour is van 2000 tot en met 2012 door Franz Bormann (GER) uitgebracht in springwedstrijden, waarbij vanaf 2004 in 1.30 m wedstrijden is gestart. Vanaf 2006 zijn ook Finja, Ferike en Friso Bormann (GER) met de hengst gestart. In 2007 is Franz Bormann met de hengst in Braunschweig in enkele internationale wedstrijden uitgekomen. In 2013 heeft Sarah-Jane Bartels (GER) de hengst uitgebracht. Cray True Colour heeft een winsom van € 18.234.

Van Crazy True Colour zijn vier dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en zijn 32 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot en met 2018 hebben die samen € 39.617 gewonnen.

6. Crelido DE321210304996 Holst / DVE 752

Crelido Holst (V. Calido I Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 172 cm. Hij is op 12 mei 1996 geboren en is gefokt door Hinnerk Clausen uit Boren, dat circa 30 km ten zuidoosten van Flensburg in het noorden van Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Crelido is de bruine merrie Boria Holst (1987, V. Raimondo Holst). Zij is ook de moeder van de hengst Lifestar Oldbg (1998, V. Landjunge Holst), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en ze is de tweede moeder van de door het Holsteinse stamboek goedgekeurde hengst Antaeus Holst (1999, V. Aloube Z Hann).
Tweede moeder van Crelido is de schimmel Voria Holst (1983, V. Canteres Holst).
Gerekend over acht generaties heeft Crelido een afstamming met 51,6 % Holsteins bloed en 39,1 % Engels- en Arabisch volbloed.

Crelido is in december 1998 goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. Hij heeft in de zomer van 1999 in Marbach deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen, waar hij is gewaardeerd met 106,0 punten (9e plaats) voor de dressuur, 119,18 punten (4e plaats ) voor het springen en 109,8 punten (7e plaats) voor zijn totale prestatie. Aan het onderzoek hebben 24 hengsten deelgenomen.

In januari 2000 heeft het Oldenburgse stamboek Crelido erkend en op 12 maart 2000 heeft het Deense stamboek hem goedgekeurd. In 2001 heeft ook het Zweedse stamboek Crelido goedgekeurd.

Het Deense stamboek heeft 30 veulens, verdeeld over twee jaargangen beoordeeld en daarover gerapporteerd dat het goed ontwikkelde, uniforme veulens zijn met een mooi type en veel adel. Ze hebben een expressief hoofd, een goed gevormde hals met voldoende lengte. De schouder is schuin en de schoft loopt lang door. Rug, lendenen en kruis zijn goed gevormd. De veulens hebben goede bewegingen en tonen daarbij veel balans.

In augustus 2009 heeft het Hannoveraanse stamboek Crelido goedgekeurd.

Crelido is van 2008 tot en met 2013 door Stein Endresen (NOR) uitgebracht in internationale springwedstrijden. De combinatie heeft in 2012 een wedstrijd in Copenhagen gewonnen en heeft een winsom van € 11.650.

Tot en met 2019 heeft het Deense stamboek 702 nakomelingen van Crelido geregistreerd en het Zweedse stamboek 65. In Duitsland zijn negen dochters van Crelido als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.

Zijn dochter Talida DWB, 2003, vos, MV. Royal Z II Oldbg, is de moeder van de hengst Hello M’Lord DWB (2007, V. Krake DWB), die door het Deense stamboek is goedgekeurd.

De meest succesvolle nakomeling van Crelido is de bruine merrie Damgaardens Extens DWB, 2002, MV. Aleksander Oldbg, fokkers Elisabeth Jepsen en Peter Johansen, die van juni 2011 tot oktober 2012 door Linnea Ericsson – Carey (DEN) in internationale springconcoursen is uitgebracht. De combinatie heeft in 2011 de Grand Prix van Fredensborg gewonnen en is tweede geworden in de Grand Prix’s van Neeroeteren en Moorsele. In 2012 is de Grand Prix van Drammen gewonnen en is met het Deense team de tweede plaats behaald in de landenwedstrijd tijdens het CSIO Copenhagen, Van december 2012 tot eind 2013 is de merrie uitgebracht door Peder Fredricson (SWE) en van december 2014 tot december 2015 is Stephanie Holmén (SWE) met haar gestart. In 2016 en 2017 heeft Lisa Kenwood – Appelfeldt (SWE) Damgaardens Extens uitgebracht op twee concoursen, terwijl in februari 2019 Anna Persson (SWE) met haar in wedstrijden in Kronenberg is gestart.
Na april 2015 heeft de merrie zich niet meer weten te plaatsen. Ze heeft een winsom van € 62.175.

7. Odermus R 528003199607625 Stb KWPN

Odermus R (V. Calido I Holst) is een blauwschimmel hengst met een stokmaat van 170 cm. Hij is op 13 mei 1996 geboren en is gefokt door Stal Roelofs B.V. in Den Ham, dat tussen Ommen en Vroomshoop in de provincie Overijssel ligt.
De moeder van Odermus R is de donkerbruine merrie Dwermie KWPN preferent prestatie (1985, V. Ramiro Z Holst). Zij is ook de moeder van de hengsten Mermus R KWPN (1994, V. Burggraaf Holst) en Wender R KWPN (2003, V. Contender Holst)
Mermus R is goedgekeurd door het KWPN, het Selle Français stamboek en het Ierse warmbloedstamboek en Wender is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek.

Dwermie is een voldoende ontwikkelde, rijtypische merrie. Het hoofd is sprekend. De hals is aan de bovenkant matig bespierd en vertoont wat onderhals. De schoft is goed ontwikkeld. De schouder zou meer lengte moeten hebben en de ligging zou schuiner moeten zijn. De rug, lendenen en croupe zijn goed van vorm. Het voorbeen is iets hol en het achterbeen is goed gesteld. Het beenwerk is hard en droog maar zou iets forser moeten zijn. De koten zijn goed en de voeten zouden meer verzenen moeten hebben. De stap is ruim, krachtig en gemakkelijk en de draf heeft voldoende ruimte maar het achterbeen zou meer ondergebracht moeten worden.

Tweede moeder van Odermus R is de zwarte Wermie KWPN prestatie (1980, V. Joost Holst). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Tolan R KWPN (2000, V. Namelus R KWPN), die is goedgekeurd door het KWPN en het Ierse Sportpaarden stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Odermus R een afstamming met 47,7 % Holsteins bloed en 42,2 % Engels- en Arabisch volbloed.

Odermus R is in 1999 goedgekeurd door het KWPN en heeft in de herfst van 1999 in Ermelo deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen.
Het KWPN heeft Odermus R omschreven als een hoogbenige hengst, die ruim voldoende is ontwikkeld; goed in het rechthoeksmodel staat en over veel bloeduitdrukking beschikt. De hals is goed van lengte, maar toont iets onderhals. De croupe is iets kort en recht. Het goed gestelde fundament straalt veel kwaliteit uit.
Bij het verrichtingsonderzoek is gebleken dat Odermus R eerlijk en betrouwbaar is. Hij heeft zeer veel bereidheid om te werken en laat zich goed bewerken.
De stap is voldoende ruim en heeft veel tact, maar is matig krachtig. In draf heeft hij voldoende ruimte en kracht. Odermus R heeft veel houding. Hij heeft een goed gebruik van het achterbeen en komt zeer goed tot dragen. In galop heeft hij voldoende ruimte. Hij heeft een goede houding, zeer veel balans en laat zich goed sluiten. Als dressuurpaard heeft hij veel aanleg en geeft hij zijn ruiter een zeer goed gevoel.
Als springpaard heeft hij ruim voldoende tot veel afdruk. Hij springt snel van de grond, maar zou meer terug moeten springen. De voorbeentechniek is wisselend. Hij basculeert voldoende, maar houdt zich iets vast in het lichaam en zou de achterhand meer moeten openen. Het hoogste punt ligt iets achter de sprong. Hij lijkt voorzichtig en toont over veel vermogen te beschikken. Als springpaard heeft hij ruim voldoende tot veel aanleg en geeft hij zijn ruiter een goed gevoel.

De prestaties van Odermus R zijn gewaardeerd met een 7,5 voor de stap, een acht voor de draf en een 8,5 voor de galop. Voor de aanleg als dressuurpaard is een 8,5 gegeven. Zijn afdruk en zijn springtechniek zijn gewaardeerd met een 7,5 en voor het vermogen is een acht gegeven. De aanleg als springpaard is gewaardeerd met een 7,5. Odermus R heeft het onderzoek afgesloten als beste van de twaalf hengsten, die het volledige onderzoek hebben voltooid.

In 2001 heeft het KWPN 24 veulens van Odermus R beoordeeld en daarover gerapporteerd dat het een uniforme collectie, matig tot ruim voldoende ontwikkelde, rijtypische veulens was, die voldoende tot goed in het rechthoeksmodel staan en die over veel uitstraling beschikken. Sommige veulens zijn hoogbenig.
Het hoofd is voldoende sprekend. De nek is goed van lengte en goed van vorm. De hals is goed van lengte, voldoende gespierd en doorgaans goed gevormd. Op stand is meermalen sprake van onderhals; in beweging wordt de hals goed gebruikt. De schoft is goed van lengte en ruim voldoende ontwikkeld. De schouder is goed van lengte en voldoende van ligging. De rug is goed gevormd en goed bespierd. De lendenen zijn goed gevormd en goed aangesloten. De croupe is voldoende van lengte en ruim voldoende van ligging. De broekspier heeft voldoende lengte. Het voorbeen is meestal steil gekoot. Het achterbeen is doorgaans recht en matig bespierd. Het fundament is vaak matig ontwikkeld en straalt kwaliteit uit.
De stap is zuiver en heeft voldoende ruimte en voldoende souplesse. De draf is lichtvoetig en heeft voldoende ruimte. In draf hebben de veulens een goede houding. Het voorbeengebruik wisselt van vlak tot goed. De draf zou krachtiger moeten zijn. De veulens springen gemakkelijk in galop aan. De galop heeft voldoende ruimte.

In januari 2005 heeft het KWPN op basis van beoordelingen van en rapportages over de nakomelingen van Odermus R besloten de hengst te handhaven voor de fokkerij.

Odermus R is tot 2008 in Nederland beschikbaar geweest voor de fokkerij en is daarna naar de Zweedse nationale stoeterij in Flyinge gegaan, waar hij is goedgekeurd door het Zweedse stamboek
Bij zijn goedkeuring in 2009 heeft het Zweedse stamboek Odermus R beschreven als een hoogbenige en lang gelijnde hengst. Hij heeft een uitdrukkingsvol hoofd, een tamelijk brede hals, een lang doorlopende schoft en een tamelijk arm bespierd kruis. De stap is krachtig maar tamelijk kort en de draf is regelmatig.
Odermus R is tot 2014 beschikbaar geweest in Zweden.

Odermus R is door Jeroen Dubbeldam (NED) en Peter Geerink (NED) in internationale springwedstrijden uitgebracht, maar door mokproblemen waardoor een hardnekkinge wond in de kootholte ontstond, is zijn internationale sportcarrière maar kort geweest.

Het KWPN heeft 337 hengstveulens en 309 merrieveulens van Odermus R geregistreerd. Van de merries zijn er 121 als fokmerrie opgenomen in het stamboek, waaronder 20 elitemerries, 9 keurmerries en 44 stermerries. Daarnaast heeft één merrie het predicaat preferent behaald.

Drie dochters van Odermus R zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden:

Ullandra KWPN ster, 2001, schimmel, MV. Corland Holst, is de moeder van de hengst Cadet KWPN (2007, V. Vegas VDL KWPN), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

V. Rimette KWPN, 2002, schimmel, MV. Burggraaf Holst, is de moeder van de hengst Fandango HX KWPN (2010. V. Vittorio Holst), die is goedgekeurd door het KWPN en het KWPN-Noord Amerika;

V. Umonia 11 KWPN, 2002, bruin, MV. Voltaire Hann, is de moeder van de hengst Davinci KWPN (2008, V. Calvaro Z Holst), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek.

Van de zonen van Odermus R zijn Aroterma KWPN (2005), Olympic Fire KWPN (2005), Barca (2006), Odysseus Z Zang (2006) en RSH Innovation AES (2014) goedgekeurd voor de fokkerij.

Van genoemde hengsten is alleen Olympic Fire van belang voor de fokkerij. De overige hengsten worden onderstaand kort aangeduid.

De hengst Aroterma KWPN (MV. Linaro Holst) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek, dat in 2009 twee nakomelingen van hem heeft geregistreerd.

De hengst Barca KWPN (MV. Hinault KWPN) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek, dat in 2010 twee nakomelingen van hem heeft geregistreerd.

De hengst Odysseus Z Zang (MV. Burggraaf Holst) is goedgekeurd door het Internationale Zware Warmbloedpaardenstamboek. Over zijn fokkerijprestaties is geen informatie beschikbaar.

De hengst RSH Innovation AES (MV. Darco BWP) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek, dat in 2018 één nakomeling van hem heeft geregistreerd.

De zoon Uncommon KWPN (2001, MV. Burggraaf Holst) is door het KWPN aangewezen om aan het verrichtingsonderzoek deel te nemen, maar dat heeft niet geleid tot een goedkeuring voor de fokkerij.

Bij het KWPN heeft Odermus R een dressuurindex van 93 met een betrouwbaarheid van 81 % en een springindex van 115 met een betrouwbaarheid van 94 %.
Uit het genetisch profiel komt naar voren dat veel nakomelingen een verticale halsrichting, een hol voorbeen, een steile kootstand en hoge verzenen hebben. De nakomelingen presteren bij het vrij springen over het algemeen goed.

In Zweden zijn 94 merries geïnsemineerd met sperma van Odermus R en daaruit zijn 65 veulens geregistreerd. In Zweden heeft Odermus R een dressuurindex van 92 en een springindex van 126.

Succesvolle nakomelingen van Odermus R zijn:

Udermus KWPN, ruin, 2001, bruin, MV. Jackson KWPN, fokker W. Witteveen, is in juni 2010 door Ellen Brunes (SWE) uitgebracht in de Grand Prix van Drammen. In de jaren 2012 – 2016 is Douglas Lindelöw (SWE) met de ruin uitgekomen. In 2013 heeft de combinatie een wedstrijd in Pforzheim gewonnen. In 2015 is met het Zweedse team de derde plaats in de landenwedstrijd tijdens het CSIO Rome behaald en is de tweede plaats behaald in een wedstrijd in Paderborn. In 2016 is een wedstrijd in Poznan gewonnen. In 2017 en 2018 is Udermus gereden door Michelle Cranning-Hillgren (SWE). De combinatie heeft in 2017 de Grand Prix van Fredensborg gewonnen. Eind 2018 heeft Udermus een winsom van € 87.700;

Uptown Boy KWPN, ruin, 2001, bruin, MV. Joost Holst, fokker A.K. Regeling, is van september 2008 tot eind 2017 door Janika Sprunger (SUI) in internationale springwedstrijden uitgebracht. De combinatie is in 2009 vierde geworden in de Grand Prix van Ascona en in 2010 is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Porto en de vierde plaats in de Grand Prix van Caen. In 2011 is de tweede plaats behaald in een wedstrijd in San Patrignano en de vijfde plaats in een World Cup wedstrijd in Stuttgart. In 2012 is met het Zwitserse team de tweede plaats behaald in de landenwedstrijd tijdens het CSIO Rome en individueel zijn derde plaatsen behaald in Parijs en Londen Olympia. In 2014 is een overwinning behaald in een wedstrijd in Hagen en met het Zwitserse team is de tweede plaats behaald in de landenwedstrijd tijdens het CSIO St. Gallen. In 2015 is de derde plaats behaald in de Grand Prix van Arezzo en in 2017 is een derde plaats behaald in een wedstrijd in Windsor. Eind 2017 heeft Uptown Boy een winsom van € 306.500;

Zuko S KWPN, ruin, 2004, vos, MV. Voltaire Hann, fokker G. Soepenberg, is van oktober 2011 tot september 2013, van december 2013 tot januari 2015 en van oktober 2015 tot eind 2018 door Andrius Petrovas (LTU) in de internationale springsport uitgebracht. In 2013 is de combinatie derde geworden in een wedstrijd in Warschau; in 2014 is een tweede plaats behaald in Moskou-Otrada en een derde plaats in Sint Petersburg en in 2015 is een wedstrijd gewonnen in Budapest. In 2016 is de combinatie twee keer tweede geworden in Moskou-Otrada.
Van september tot december 2013 heeft Andis Varna (LAT) Zuko S uitgebracht en van april tot oktober 2015 is Kristaps Neretnieks (LAT) met hem gestart, waarbij een World Cup wedstrijd in Riga is gewonnen. In 2019 is Zuko S uitgebracht door Nojus Chmieliauskas (LTU). Zuko S heeft eind februari 2019 een winsom van € 55.000 en

Aanwinst KWPN, merrie, 2005, zwart, MV. Jackson KWPN, fokker W. Witteveen, is van november 2013 tot september 2018 door Jordan Macpherson (CAN) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In 2015 is een derde plaats behaald in een wedstrijd in Orangeville ON en in 2016 is een derde plaats behaald in Rockwood ON. In maart 2017 is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Wellington FL. Eind 2018 heeft Aanwinst een winsom van € 55.400.

In het KWPN-blad In de Strengen van 23 april 2009 is een uitgebreid portret van Odermus R gepubliceerd.

7.1. Olympic Fire DE433332506805 KWPN

Olympic Fire KWPN (V. Odermus R KWPN) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is op 18 mei 2005 geboren en is gefokt door Jeroen Jansman uit Luttenberg, dat circa vijf km ten oosten van Raalte in de provincie Overijssel ligt.
De moeder van Olympic Fire is de donkerbruine merrie Tolinda KWPN ster sport (2000, V. Indoctro Holst) en tweede moeder is de bruine Olinda KWPN ster preferent prestatie sport (1996, V. Voltaire Hann). Olinda is ook de moeder van de hengst Wamberto KWPN (2003, V. Rousseau KWPN), die is goedgekeurd door het KWPN-Noord Amerika.
Gerekend over acht generaties heeft Olympic Fire een afstamming met 40,6 % Engels- en Arabisch volbloed, 37,5 % Holsteins bloed en 9,4 % Selle Français bloed.

Olympic Fire is in november 2007 goedgekeurd door de stamboeken Berlin-Brandenburg, Brandenburg-Anhalt, Saksen-Anhalt en Saksen-Thüringen en in december 2007 is hij erkend door het Oldenburgse- en het Oldenburg-International stamboek.
In november 2008 heeft Olympic Fire in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 7,74 (7,67) punten voor de dressuur, 8,77 (7,93) punten voor het springen en 8,28 (7,91) punten voor zijn totale prestatie heeft behaald. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 29 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
In het najaar van 2010 heeft Olympic Fire in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Zijn prestaties zijn daarbij gewaardeerd met 106,94 punten (9e plaats) voor de dressuur, 120,51 punten (4e plaats) voor het springen en 116,16 punten (5e plaats) voor de totale prestatie. Aan het onderzoek is deelgenomen door 19 hengsten.

Olympic Fire is in de jaren 2009 – 2014 door verschillende ruiters tot op M-niveau uitgebracht in springwedstrijden. Hij heeft een winsom van € 1.984.

Olympic Fire is tot en met 2012 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Vijftien dochters van hem zijn als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en twee van hem hebben het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.

De zonen Olympic Dream OS (2009) en Olympic Star DSP (2011) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

Olympic Dream OS (MV. Carthago Holst) is in 2011 goedgekeurd door de Zuidduitse stamboeken, het Baden-Württembergse stamboek en het Brandenburgse stamboek. In het najaar van 2012 heeft hij in München-Riem deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 7,31 (7,55) punten voor de dressuur, 7,68 (7,91) punten voor het springen en 7,56 (7,88) punten voor zijn totale prestatie heeft behaald. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen van de 28 deelnemende hengsten vermeld.
In de jaren 2016 – 2018 is Olympic Dream door Jilda Bauer (GER) uitgebracht in S springconcoursen en heeft eind 2018 een winsom van € 5.181.
Tot eind 2018 zijn van de hengst nog geen fokmerries of wedstijdpaarden geregistreerd.

Olympic Star DSP (MV. Levisto Z Holst) is in januari 2014 goedgekeurd door de Zuidduitse stamboeken, het Baden-Württembergse stamboek en het Beierse stamboek. In maart 2015 heeft de hengst in Schlieckau deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 7,68 (7,85) punten voor de dressuur, 8,63 (7,87) punten voor het springen en 8,20 (7,89) punten voor zijn totale prestatie heeft behaald. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen van de 35 hengsten vermeld die aan de test hebben deelgenomen.
In het najaar van 2015 heeft Olympic Star meegedaan aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen in Schlieckau. Hierbij heeft hij 7,40 (7,40) punten gescoord voor de dressuur, 8,75 (7,73) punten voor het springen en 8,11 (7,71) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen van de 40 aan het onderzoek deelnemende hengsten vermeld.
Tot eind 2018 zijn van Olympic Star nog geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De Duitse Hippische Sportbond heeft tot eind 2018 84 nakomelingen van Olympic Fire geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 52.776 gewonnen.

Olympic Fire heeft een dressuurindex van 100 met een betrouwbaarheid van 85 % en een springindex van 110 met een betrouwbaarheid van 77 %.

8. Cagancho DE321210247797 Holst / SWB 1017

Cagancho Holst (V. Calido I Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is geboren op 24 maart 1997 en is gefokt door Hans Gerd Holler uit Neufelderkoog, dat aan de monding van de Elbe in het zuidwesten van Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Cagancho is de bruine staatspremiemerrie Varan Holst (1983, V. Cabinett I Holst). Zij is ook de tweede moeder van de hengsten Leonid’s Jumper Holst (1992, V. Leonid Holst), die is goedgekeurd door het Holsteinse- en het Hannoveraanse stamboek, en Lagancho Holst (1998, V. Lennin Holst), die door het ZfdP is goedgekeurd.
Tweede moeder van Cagancho is de bruine Zaran Holst (1963, V. Cottage Son xx).
De hengst Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Cagancho en heeft een inbreng van 12,5 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Cagancho een afstamming met 52,3 % Holsteins bloed en 38,2 % Engels- en Arabisch volbloed.
Cagancho is in 2002 goedgekeurd door het Zweedse stamboek. Bij zijn goedkeuring heeft het stamboek de hengst omschreven als een grote, goed geproportioneerde, gespierde, tamelijk zware hengst. Hij heeft een goed gevormde rechtopstaande hals en een diepe borst en romp. De schoft en rug zijn goed gevormd. Links voor en links achter is de stand enigszins frans. De stap is regelmatig, ontspannen en ruim. De draf is kort en mist regelmaat en de galop is energiek en ruim en heeft een goede balans. Stap, draf en galop zijn gewaardeerd met respectievelijk een acht, een vijf en een negen.
De hengst heeft een goede springaanleg, Hij is moedig en springt goed voorwaarts en heeft een krachtige afzet. De voorbeentechniek is echter matig. Cagancho heeft een voorbeeldige inzet. Het springen is gewaardeerd met een neen en de inzet met een tien.

Cagancho is van 2002 tot en met 2009 actief geweest in de fokkerij. Van hem zijn 227 merries geïnsemineerd en daaruit zijn 148 veulens geregistreerd. Hij heeft een dressuurindex van 106 en een springindex van 120.

In 2008 en 2009 heeft Niklas Arvidsson (SWE) Cagancho uitgebracht in internationale springconcoursen. De combinatie heeft in 2008 een wedstrijd in Humlikon gewonnen.
Volgens gegevens van Horsetelex zijn vijf nakomelingen van Cagancho uitgebracht in 1.40 m springconcoursen.

9. Calderon DE321210180697 / Kalderons HL 245 LVA

Calderon Holst (V. Calido I Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 174 cm. Hij is op 23 februari 1997 geboren en is een broer van de hengst Ciparis Holst (1998), die door het Letse stamboek is goedgekeurd. Beide hengsten zijn gefokt door Rasmus-Carsten Boyschau uit Achtrup, dat circa tien km ten oosten van Niebüll in het noorden van Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Calderon is de bruine merrie Ramie Holst (1979, V. Mephisto Holst) en tweede moeder is de bruine Hadowa Holst (1971, V. Fax I Holst).
Gerekend over acht generaties heeft Calderon een afstamming met 53.1 % Holsteins bloed en 32,0 % Engels- en Arabisch volbloed.

Calderon is in 1999 onder de naam Kalderons HL goedgekeurd door het Letse stamboek en heeft in 2000 een prestatietest afgelegd, waarvoor hij de cijfers 8, 8, 7, 7, 7, 8 en een 9 heeft gekregen.
Het Letse stamboek heeft in de jaren 2000 – 2011 in totaal 19 nakomelingen van de hengst geregistreerd.

10. Calliano DE321210321497 Holst / HL 250 LVA

Calliano Holst (V. Calido I Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 171 cm. Hij is op 19 maart 1997 geboren en is gefokt door Jack Christiansen uit Gram, dat circa 30 km ten westen van Haderslev in het zuiden van Jutland ligt.
De moeder van Calliano is de bruine merrie Ramina Holst (1980, V. Ramiro Z Holst) en tweede moeder is de bruine Elfriede Holst (1969, V. Hetman Holst). Gerekend over acht generaties heeft Calliano een afstamming met 55,5 % Holsteins bloed en 37,5 % Engels- en Arabisch volbloed.

Calliano is in 2001 goedgekeurd door het Letse stamboek, dat in de jaren 2001 – 2017 40 nakomelingen van hem heeft geregistreerd.

11. Cassius Clay DE373732033497 Bawu

Cassius Clay Bawu (V. Calido I Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 172 cm. Hij is geboren op 1 mei 1997 en is gefokt door Wolfgang Seemann uit Rottweil, dat in het midden van Baden-Württemberg ligt.
De moeder van Cassius Clay is de vos merrie Rianna Z Hann ( 1986, V. Ramiro Z Holst).
Tweede moeder is de vos Arrabelle Z Rhein (1976, V. Almé SF) en zij is ook de moeder van de hengst Ralmé Z Hann (1981, V. Ramiro Z Holst), die is goedgekeurd door het Zweedse stamboek.
De hengst Ramzes x komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Cassius Clay en heeft een inbreng van 12,5 % in zijn erfelijke eigenschappen.
Gerekend over acht generaties heeft Cassius Clay een afstamming met 39,8 % Holsteins bloed, 33,6 % Engels- en Arabisch volbloed, 10,9 % Selle Français stamboek en 9,4 % Hannoveraans bloed.

Cassius Clay heeft in april 2002 in Zweibrücken deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 7,55 punten voor de dressuur, 8,26 punten voor het springen en 7,55 punten voor zijn totale prestatie heeft behaald.
In december 2005 is de hengst goedgekeurd door het Rijnland-Palts-Saar- en het Brandenburg-Anhalt stamboek.
Onder de naam FBW Cassius Clay is de hengst vanaf 2001 door Hans-Günther Klein (GER) uitgebracht in de springsport. In 2004 is voor het eerst in 1.30 m wedstrijden gestart en in 2007 is voor het eerst internationaal gestart. In 2008 zijn internationale wedstrijden in Roeser en Leudelange (2) gewonnen. Tot 2013 zijn 28 nationale wedstrijden over 1.30 m of hoger gewonnen. FBW Cassius Clay heeft een winsom van € 70.000.

Cassius Clay is in 2019 nog beschikbaar voor de fokkerij. Tot eind 2018 is één dochter van hem als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek.
De Duitse Hippische Sportbond heeft 30 nakomelingen van Cassius Clay geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 44.334 gewonnen.

Cassius Clay heeft een springindex van 128 met een betrouwbaarheid van 74 %.

12. Cervantes DE331312339597 Hann

Cervantes Hann (V. Calido I Holst) is een schimmel hengst die in 1997 is geboren. Hij is gefokt door Gerhard Wehrs uit Lehrte, dat ruim tien km ten oosten van Hannover in Nedersaksen ligt.
De moeder van Cervantes is de bruine merrie Caline Hann (1993, V. Calypso II Hann) en tweede moeder is de schimmel Padua Hann (1982, V. Picard Hann).
De hengst Calypso II Hann (1974, V. Cor de la Bryère SF) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor de in afstamming van Cervantes en heeft een inbreng van 28,1 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Cervantes een afstamming met 39,8 % Holsteins bloed, 32,8 % Engels- en Arabisch volbloed en 17,2 % Hannoveraans bloed.

Cervantes is in oktober 1999 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en is alleen in 2000 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Van hem zijn vier dochters als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek en van zijn zonen zijn Champions League Hess (2001) en Cylon M Westf (2001) goedgekeurd voor de fokkerij.

De hengst Champions League Hess (MV. Chasseur II Hann) is in oktober 2003 goedgekeurd door het Hessische stamboek. In maart 2004 heeft de hengst in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 7,44 punten voor de dressuur, 7,49 punten voor het springen en 7,55 punten voor zijn totale prestatie scoorde.
Van Champion League zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De hengs Cylon M Westf (MV. Bold Indian xx) is in oktober 2003 goedgekeurd door het Hessische stamboek. In 2004 heeft hij in Münster-Handorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, maar een resultaat van die test is niet gepubliceerd.
Van Cylon M zijn twee dochters bekend die als fokmerrie zijn opgenomen in een Duits stamboek, en vier in 2006 geboren nakomelingen die zijn geregistreerd als wedstrijdpaard.
De Duitse Hippische Sportbond heeft 19 nakomelingen van Cervantes geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 16.463 gewonnen.

13. Charisma II DE321210089997 Holst

Charisma II Holst (V. Calido I Holst) is een donkerbruine hengst die in 1997 is geboren. Charisma II is een broer van de hengst Charisma Holst (1996, zie hfdst. 3.). Beide hengsten zijn gefokt door Casper von Rumohr uit Timmendorfer Strand, dat 20 km ten noorden van Lübeck in Sleeswijk-Holstein ligt. De moeder van beide hengsten is de donkerbruine merrie Verona I Holst (1983, V. Calypso II Holst) en tweede moeder is de zwarte Gerlis Holst (1970, V. Lancaster Holst).
De hengst Calypso II Holst (1974, V. Cor de la Bryère SF) komt zowel aan vaders- als aan moederskant in de afstamming van Charisma II voor en heeft een inbreng van 28,1 % in zijn erfelijke aanleg. De hengsten Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) en Ramzes x (1937, V. Rittersporn xx) komen ieder drie keer voor in de afstamming van Charisma II.
Gerekend over acht generaties heeft Charisma II een afstamming met 53,9 % Holsteins bloed en 32,8 % Engels- en Arabisch volbloed.

Charisma II is in 2000 goedgekeurd door het Hongaarse stamboek en is tot en met 2003 als hengst actief geweest in de Hongaarse fokkerij. Horsetelex meldt dertien nakomelingen van hem en andere databestanden een paar minder, maar volgens de Duitse Hippische Sportbond moet Charisma II veel meer nakomelingen hebben.
Genoemde Duitse Hippische Sportbond heeft 30 nakomelingen geregistreerd die in Duitsland hebben deelgenomen aan springwedstrijden en samen € 26.547 hebben gewonnen.

Charisma is van juli 2003 tot augustus 2013 in Duitsland tot op M-niveau uitgebracht in springwedstrijden en heeft daarbij € 4.354 gewonnen.

14. Counter DE321210111797 Holst
Counter Holst (V. Calido I Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 172 cm. Hij is in 1997 geboren en is gefokt door Manfred von Allwörden uit Grönwohld, dat circa 25 km ten noordoosten van Hamburg in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Counter is de schimmel staatspremiemerrie H-Corofina Holst (1993, V. Corrado I Holst). Zij is ook de moeder van de hengst Quantor Holst (2000, V. Quidam de Revel SF), die is goedgekeurd door het Selle Français stamboek.

Tweede moeder van Counter is de bruine staatspremiemerrie Valeska IV Holst (1983, V. Fernando I Holst). Zij is de moeder van de hengsten Camiros Holst (1992, V. Contender Holst), Corofino I Holst (1989, V. Corrado I Holst) en zijn broer Corofino II Holst (1997). Daarnaast is Valeska IV de tweede moeder van de hengsten Altini Holst (1996, V. Alexis Z Hann), Aliano Holst (2002, V. Aljano Holst), Diamante Fino AHHA (2013, V. Diamant de Semilly SF), New Star Quality BWP (2013, V. Nabab de Rêve BWP) en Conrad Quality Z Zang (2016, V. Connor Holst).
Camiros is goedgekeurd door het Holsteinse- en het Oldenburgse stamboek, Corofino I door het Holsteinse-, Hannoveraanse-, Zweedse-, Selle Français- en het BWP stamboek en Corofino II door het Holsteinse-, Beierse- en Baden-Württembergse stamboek. Altini is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek; Aliano door het Holsteinse-, het Oldenburg-International-, het Amerikaanse Holstein- en het Rijnland-Palts-Saar-International stamboek; Diamante Fino door het Holsteinse-, het SBS- en het Amerikaanse Holstein stamboek; New Star Quality door het BWP en het Anglo-Europese stamboek en Conrad Quality Z door het Zangersheide stamboek.

De hengst Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Counter en heeft een inbreng van 18,75 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Counter een afstamming met 50% Holsteins bloed en 38,3 % Engels- en Arabisch volbloed.

Counter is in oktober 1999 in Neumünster goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. Ook het Beierse stamboek heeft Counter toegelaten tot de fokkerij. In november 2000 heeft de hengst in Vechta deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen waarbij hij 7,45 punten voor zijn dressuurprestaties en 7,53 punten voor zijn springprestaties heeft gekregen. Voor zijn totale prestatie heeft hij 7,45 punten gekregen, waarmee hij 20e is geworden van de 27 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.

Counter is tot en met 2002 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn 21 dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en zijn zoon Count Down Swiss Holst (2001) is goedgekeurd voor de fokkerij.

De hengst Count Down Swiss Holst (MV. Landgraf I Holst) is in februari 2004 goedgekeurd door het Rijnland-Palts-Saar stamboek. Hij heeft in april 2005 in Zweibrücken deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen waarbij hij 8,15 punten voor de dressuur en 8,59 punten voor het springen heeft gekregen. Zijn totale prestatie is gewaardeerd met 8,34 punten. In het najaar van 2006 heeft de hengst in Schlieckau deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij is daarbij gewaardeerd met 101,84 punten (18e plaats) voor de dressuur, 113,74 punten (10e plaats) voor het springen en 108,36 punten voor zij totale prestatie.
Count Down Swiss is in het voorjaar van 2013 via Zwitserland naar Zuid Korea verkocht. Van hem is één dochter als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en zijn vijf nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 38 nakomelingen van Counter geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben tot en met 2018 samen een winsom van € 60.475. Van dit bedrag heeft de combinatie Leonie Krieg (GER) en de schimmel ruin, Champerlo Holst, 2002, MV. Lasino Holst, fokker Hans Ohlandt, met € 36.284 het grootste deel voor haar rekening genomen. De combinatie maakte onder andere deel uit van de Duitse equipe die in 2015 de landenwedstrijd springen won tijdens het Europees kampioenschap Junioren in Wiener Neustadt.

15. Coupe de Coeur DE321210246497 Holst

Coupe de Coeur Holst (V. Calido I Holst) is een bruinschimmel hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is op 4 mei 1997 geboren en is gefokt door Johann Jürgens uit Trennewurth, dat ten noorden van Marne in het zuidwesten van Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Coupe de Coeur is de vos merrie Adele Holst (1986, V. Lincoln Holst). Zij is ook de moeder van de hengst Russel Holst (1995, V. Corofino I Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Selle Français- en het Anglo-Europese stamboek. Daarnaast is Adele de tweede moeder van de door het Zangersheide stamboek goedgekeurde hengst Classic Orange Z Zang (2015, V. Cornet Obolensky BWP).
Tweede moeder is de bruine Kolin Holst (1973, V. Urioso SF).
Gerekend over acht generaties heeft Coupe de Coeur een afstamming met 50,8 % Holsteins bloed, 35,9 % Engels- en Arabisch volbloed en 10,2 % Selle Français bloed.

Coupe de Coeur is op 8 januari 2000 goedgekeurd door het NRPS. In het voorjaar van 2005 heeft het Hannoveraanse stamboek Coupe de Coeur goedgekeurd en heeft het Oldenburgse stamboek hem erkend. In 2007 heeft het Holsteinse stamboek de hengst goedgekeurd en heeft het Oldenburg-International stamboek hem erkend. Ook het Beierse-, DSP-, Westfaalse-, Rijnlandse-, KWPN-, Selle Français- en Sella Italiano stamboek hebben Coupe de Coeur geaccepteerd voor hun fokkerijen.
In 2019 is Coupe de Coeur gepresenteerd op de hengstenkeuring van het Zweedse stamboek en zou ook voor de Zweedse fokkerij beschikbaar komen, maar toen uit een veterinaire verklaring bleek dat de hengst in 2010 in verband met een koliekaanval eenzijdig is gecastreerd, is de goedkeuring pas na nader overleg doorgegaan.

Coupe de Coeur is sinds januari 2009 eigendom van Madeleinde Winter – Schulze (GER), sponsor van onder andere Ludger Beerbaum (GER), die sindsdien met zijn bedrijf Beerbaum Stables in Riesenbeck verantwoordelijk is voor het beheer van de hengst. Coupe de Coeur staat in 2019 op een hengstenstation in Zweden.

Vanaf januari 2004 is Coupe de Coeur door zijn toenmalige eigenaresse Rasha Hareb (UAE) in Duitsland in 1.30 m wedstrijden uitgebracht en vanaf december 2004 is ook internationaal gestart, waarbij meteen een wedstrijd in München is gewonnen. In 2005 heeft de combinatie een overwinning geboekt in Dortmund. Vanaf juli 2006 is Rene Tebbel (GER) de hengst gaan rijden waarbij in juli 2006 in Münster het Kampioenschap van Duitsland is behaald. In augustus en september 2006 zijn met het Duitse team de landenwedstrijden tijdens de CSIO’s van Dublin en Barcelona gewonnen en in oktober is een World Cup wedstrijd in Oslo gewonnen. In 2007 is in Gera voor het tweede opeenvolgende jaar het Kampioenschap van Duitsland gewonnen. In 2008 is de hengst uitgebracht door Ludger Beerbaum (GER). Met het Duitse team is de landenwedstrijd tijdens het CHIO Rotterdam gewonnen en individueel is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Geesteren en is een wedstrijd barrièrespringen in Brussel gewonnen. In 2009 is de Grand Prix van Dortmund gewonnen en is de derde plaats behaald in de Grand Prix van Bordeaux. Bij de World Cup finale in Las Vegas is een wedstrijd gewonnen en in de eindstand van de World Cup is de zesde plaats behaald. De combinatie heeft ook de zgn. Riders Tour competitie in Duitsland gewonnen. Tegen het einde van het jaar is de derde plaats behaald in de Grand Prix van München en de vierde plaats in de Grand Prix van Parijs. In juni 2011 heeft Coupe de Coeur in Balve voor de derde keer het Kampioenschap van Duitsland gewonnen.
Vanaf medio juli 2011 heeft Henrik von Eckermann (SWE) de hengst uitgebracht in wedstrijden. De nieuwe combinatie is tweede geworden in de Grand Prix van Hachenburg en is bij het Europees Kampioenschap in Madrid vijfde geworden.
In 2012 is met het Zweedse team de landenwedstrijd tijdens de CSIO Falsterbo gewonnen. In de periode januari – mei 2013 is Beerbaum weer met de hengst uitgekomen en daarna is Philipp Weishaupt (GER) tot oktober 2013 met hem gestart. Coupe de Coeur heeft een winsom van € 590.000.

In Duitsland zijn 40 dochters van Coupe de Coeur als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en twee van hen zijn staatspremiemerrie geworden.

De schimmel dochter Queentina staatspremiemerrie OS (2008, MV. Quidam’s Rubin Holst) is de moeder van de hengst Hickstead White OS (2012, V. Hickstead KWPN), die is goedgekeurd door het Oldenburg-International-, het Oldenburgse- Hannoveraanse-, Westfaalse-, Rijnlandse- en het Zuidduitse stamboek.

Zijn zonen Cassamino ZVCH (2006), Cheval de Coeur Hann (2006), Cöster Oldbg (2006), Cup de Coeur Oldbg (2006), Bienno van het Sonnishof SBS (2007), Coeur de Cento Hann (2007), Coupe d’Or OS (2008), Coupe de Alb OS (2008), Coupie Westf (2010), Casparo Hann (2011), Complete Hann (2011), Coupex DSP (2011), Coupon Hann (2011), Cubra Libre Oldbg (2011) en Mansel van het Kunselhof BWP (2012) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

De cursief vermelde hengsten hebben (nog) weinig of geen invloed op de fokkerij gehad en worden hieronder kort aangeduid. De andere goedgekeurde zonen worden in de afzonderlijke hoofdstukken 15.1. – 15.4. besproken.

De hengst Cassamino ZVCH (MV. Cassini I Holst) is goedgekeurd door het Zwitserse ZVCH stamboek, maar heeft nauwelijks invloed op de fokkerij gehad, Van hem is slechts één nakomeling bekend.
De hengst Cöster Oldbg (MV. Grannus Hann) is in november 2009 goedgekeurd door het Mecklenburgse- en het Brandenburgse stamboek. Hij heeft in november 2009 in Zweibrücken deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 7,09 (7,60) punten voor de dressuur, 8,39 (7,86) punten voor het springen en 7,87 (7,86) punten voor zijn totale prestatie scoorde. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenwaarderingen vermeld van de 22 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
In 2012 heeft Cöster in Neustadt/D deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij behaalde 7,46 (7,65) punten voor de dressuur, 8,36 (7,70) punten voor het springen en 7,86 (7,69) punten voor zijn totale prestatie. Uit de detailgegevens blijkt dat de draf van Cöster tijdens het onderzoek is gewaardeerd met een 4,5 en tijdens de eindbeoordeling met een zes. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenwaarderingen vermeld van de 23 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen.
Cöster is na het verrichtingsonderzoek niet meer beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Van hem zijn geen fokmerries opgenomen in een Duits stamboek. Wel zijn vijf nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard.
Cöster is in de jaren 2010 – 2015 tot op S-niveau uitgebracht in de springsport en heeft een winsom van € 2.508.

De hengst Cup de Coeur Oldbg (MV. Lafontaine Holst) is goedgekeurd door het Internationaal Zware Warmbloedstamboek, maar van de hengst zijn geen nakomelingen bekend.

De hengst Coeur de Cento Hann (MV. Cento Holst) is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en erkend door het Oldenburgse- en het Oldenburg-International stamboek. De hengst is maar kort beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van de hengst zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd. Hij is door Simon Yde (DEN), Dorte en Frida Andersen (NOR) en Adelen Moholt (NOR) in internationale springwedstrijden uitgebracht en heeft een winsom van circa € 2.000.
De hengst Coupe de Alb OS (MV. Café au Lait Oldbg) is in oktober 2010 goedgekeurd door het Brandenburgse- en het Mecklenburgse stamboek. In december 2010 heeft het Oldenburgse stamboek de hengst erkend en in februari 2011 heeft het Baden-Württembergse stamboek Coupe de Alb goedgekeurd. In oktober 2011 heeft de hengst in München-Riem deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij behaalde 7,79 (7,48) punten voor de dressuur, 8,83 (7,89) punten voor het springen en 8,43 (7,86) voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde waarderingen vermeld van de 28 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
In de herfst van 2012 heeft Coupe de Alb in Schlieckau meegedaan aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Daarbij heeft hij 7,65 (7,63) punten voor de dressuur behaald, 8,89 (7,80) punten voor het springen en 8,18 (7,70) voor de totale prestatie. Tijdens de eindbeoordeling heeft Coupe de Alb een 9,50 (7,69) voor zijn springaanleg en 9,75 (7,81) voor het springen van een parcours ontvangen. Tussen haakjes zijn de gemiddelde waarderingen vermeld van de 34 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen.
Coupe de Alb is tot 2016 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Tot eind 2018 zijn van hem vier nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard.
Vanaf 2015 is Marian Müller (GER) met de hengst in internationale springconcoursen uitgekomen. Begin maart 2019 heeft Coupe de Alb een winsom van € 11.625.

De hengst Casparo Hann (MV. Wogenbrecher Hann) is in oktober 2013 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Hij is in de herfst van 2015 verkocht aan Gerrit en Ute Brinkmann in New Norway AB, Canada en is daar goedgekeurd door het Canadese Warmbloedstamboek. In Duitsland zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden van hem geregistreerd. In Canada heeft hij deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek en dat als reserve-kampioen afgesloten. Zijn fokkerijprestaties moeten worden afgewacht.

De hengst Complete Hann (MV. Raphaël Westf) is in oktober 2013 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Hij heeft in het najaar van 2014 in Schlieckau deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waarbij hij 7,09 (7,27) punten voor de dressuur, 9,30 (7,58) punten voor het springen en 8,17 (7,58) punten voor zijn totale prestatie heeft behaald. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 40 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen.
In 2015 is Complete goedgekeurd door het Zweedse stamboek. Daarbij is aangegeven dat Complete een hoogbenige, goed geproportioneerde, overbouwde hengst is. Hij heeft een uitdrukkingsvol hoofd, een brede hals, een enigszins gezonken rug en een tamelijk kort kruis. Hij heeft een krachtige, regelmatige stap en een soepele, regelmatige draf.
In 2015 zijn dertien merries van hem geïnsemineerd en in 2016 één. Het Zweedse stamboek heeft zeven nakomelingen van Complete geregistreerd.

De hengst Coupex DSP (MV. Exorbitant xx) is in december 2013 goedgekeurd door het ZfdP. Eind 2014 heeft Coupex in Schlieckau deelgenomen aan een aanlegtest van dertig dagen. Hij behaalde 7,24 (7,77) punten voor de dressuur, 8,63 (8,03) punten voor het springen en 8,09 (8,09) punten voor de totale prestatie.
In februari 2015 heeft het Beierse stamboek hem goedgekeurd en in juni 2015 heeft Coupex de eerste van twee verplichte springparcoursen afgelegd. Daarvoor heeft hij een waardering van 8,0 punten ontvangen. Coupex is tot 2018 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
In de jaren 2015 – 2017 is Coupex tot op M-niveau uitgebracht in de springsport.

De hengst Coupon Hann (MV. Stakkato Hann) is in december 2013 goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek en in april 2014 ook door het Hannoveraanse stamboek. Nadere gegevens over de hengst ontbreken.

De hengst Cubra Libre Oldbg (MV. Carry Gold Holst) is in november 2013 in Redefin goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. Over zijn fokkerijprestaties is geen informatie beschikbaar. In de jaren 2017 – 2019 is de hengst tot op S-niveau uitgebracht in de springsport.

De hengst Mandus van het Kunzelhof BWP (MV. Darco BWP) is verkocht aan de Aliboo Farm in Minooka IL, dat circa 65 km ten zuidwesten van Chicago ligt. De hengst is goedgekeurd door het BWP, maar zijn fokkerijprestaties moeten worden afgewacht.

Het NRPS heeft alleen in 2001 drie veulens van Coupe de Coeur geregistreerd. Het KWPN heeft dertien nakomelingen van Coupe de Coeur geregistreerd, het Zweedse stamboek veertien, het Zangersheide stamboek vijftien, het BWP acht, het SBS zes, het Anglo-Europese stamboek veertien en het Selle Italiano-Unire twintig.

De Duitse Hippische Sportbond (FN) heeft 160 nakomelingen van Coupe de Coeur geregistreerd als wedstrijdpaard en die hebben tot eind 2018 samen € 487.456 gewonnen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de FN in deze statistiek alleen resultaten van Duitse ruiters en amazones meeneemt plus de resultaten van niet- Duitse ruiters en amazones die zijn behaald in wedstrijden in Duitsland.

Succesvolle nakomelingen van Coupe de Coeur zijn:

Comanche OS, ruin, 2006, bruin, MV. Baloubet du Rouet SF, fokker Gestüt Lewitz, is van mei – augustus 2014 door Eduardo Menezes (BRA) zonder veel succes in internationale springwedstrijden uitgebracht. Medio augustus 2014 is Angelica Augustsson- Zanotelli (SWE) de ruin gaan rijden en vanaf januari 2015 heeft Meredith Michaels-Beerbaum (GER) Comanche gereden. In december 2015 is de combinatie tweede geworden in een wedstrijd in Salzburg en in februari 2016 is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Wellington FL. Eind 2016 is de combinatie derde geworden in een World Cup wedstrijd in Helsinki en in januari 2017 is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Wellington FL. Vanaf februari 2017 is Markus Beerbaum (GER) Comanche gaan rijden. De combinatie is derde geworden in de Grand Prix van Hagen an Teutoburger Wald. Comanche is tot september 2017 uitgebracht in de sport. Hij heeft een winsom van € 171.200 en

Queentina OS, merrie, 2008, schimmel, MV. Quidam’s Rubin Holst, fokker Gestüt Sprehe, is vanaf maart 2014 door Tobias Meyer (GER) uitgebracht in internationale springwedstrijden. In juli 2014 is een overwinning geboekt in Groβ Viegeln. Van januari tot november 2015 heeft Josef Jonas Sprehe (GER) de merrie uitgebracht en daarna is Jan Sprehe (GER) Queentina gaan rijden. In mei 2016 is een wedstrijd in Linz-Ebelsberg gewonnen. Vanaf het voorjaar van 2018 is Tobias Meyer weer met de merrie gestart, In augustus 2018 is een wedstrijd in Verden gewonnen en in december 2018 zijn twee wedstrijden in Salzburg gewonnen, waaronder de Grand Prix. Eind februari 2019 heeft Queentina een winsom van € 64.000.

15.1. Cheval de Coeur DE431319886006 Hann

Cheval de Coeur Hann (V. Coupe de Coeur Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is op 10 april 2006 geboren en is gefokt door Rene Tebbel uit Emsbüren, dat 15 km ten oosten van Nordhorn in het zuidwesten van Nedersaksen ligt.
De moeder van Cheval de Coeur is de bruine merrie Lambada Hann (1999, V. Lafontaine Holst). Zij is ook de moeder van de hengsten Quidamo Westf (2003, V. Quidam’s Rubin Holst), Light Star Hann (2009, V. Light on Old Oldbg) en een nog anonieme Hannoveraanse hengst (2016, V. Don Diarado Rhein).
Quidamo is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Westfaalse- en Rijnlandse stamboek; Light Star door het Oldenburg-International- en het Saksische stamboek en de nog anonieme Hannoveraanse hengst is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek.
Tweede moeder van Cheval de Coeur is de bruine staatspremiemerrie Scarlett Hann (1994, V. Sao Paulo Oldbg).
De hengst Landgraf I Holst (1966, V. Ladykiller xx) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Cheval de Coeur en heeft een inbreng van 18,75 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Cheval de Coeur een afstamming met 39,8 % Holsteins bloed, 33,6 % Engels- en Arabisch volbloed en 17,2 % Hannoveraans bloed.

Cheval de Coeur is in november 2008 in Redefin goedgekeurd en geprimeerd door het Mecklenburgse- en het Saksen-Thüringse stamboek. In 2009 hebben het Brandenburgse- en het Hannoveraanse stamboek de hengst goedgekeurd en heeft het Saksische stamboek hem erkend.
Cheval de Coeur heeft in november 2009 in Radegast deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen waar hij 7,59 (7,55) punten voor de dressuur, 8,56 (8,11) punten voor het springen en 8,23 (7,96) punten voor zijn totale prestatie heeft behaald. Uit de detailcijfers blijkt dat Cheval de Coeur een 10,0 (9,06) heeft gekregen voor het karakter Tussen haakjes zijn de gemiddelde punten vermeld van de 17 hengsten die aan de test hebben meegedaan.
In de zomer van 2010 heeft Cheval de Coeur in Radegast deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Daarbij is hij gewaardeerd met 112,39 punten voor de dressuur, 112,57 punten voor het springen en 113,53 punten voor zijn totale prestatie.

Cheval de Coeur is tot 2013 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn zes dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek terwijl de Duitse Hippische Sportbond zestien nakomelingen heeft geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben tot eind 2018 samen € 3.610 gewonnen.

15.2. Bienno van het Sonnishof 056007000B42843 BWP

Bienno van het Sonnishof BWP (V. Coup de Coeur Holst) is een vos hengst met een stokmaat 165 cm. Hij is geboren op 10 juni 2007 en is gefokt door Theo Luyten uit Houthalen-Helchteren, dat ten noorden van Hasselt in de Belgische provincie Limburg ligt.
De moeder van Bienno van het Sonnishof is de bruine merrie Tiquilla van het Sonnishof BWP (1996, V. Coriolan Holst) en tweede moeder is de vos Zinia Oldbg (1987, V. Zeus SF). De moederlijn heeft een Hannoveraanse oorsprong.
Gerekend over acht generaties heeft Bienno van het Sonnishof een afstamming met 41,4 % Engels- en Arabisch volbloed, 36,7 % Holsteins bloed en 14,1 % Selle Français bloed.

Bienno van het Sonnishof is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. Het AES heeft tot eind 2018 twaalf nakomelingen van hem geregistreerd; het Zangersheide stamboek elf en het BWP vijf.
In 2019 is de hengst voor de fokkerij beschikbaar bij zijn fokker.

Bienno van het Sonnishof is in 2014 door Jan Vlemmix (BEL) in internationale wedstrijden (1.30 – 1.35 m.) uitgebracht en in 2015 is Lotte Luyten (BEL) met de hengst in 1.40 m wedstrijden gestart.

15.3. Coupe d’Or DE418181113208 OS

Coupe d’Or OS (V. Coupe de Coeur Holst) is een schimmel hengst met een
stokmaat van 167 cm. Hij is op 11 mei 2008 geboren en is gefokt door mts. Karl-Heinz en Bärbel Auffarth uit Ganderkesee, dat tussen Oldenburg en Bremen in Nedersaksen ligt.
De moeder van Coupe d’Or is de donkere vos merrie Rivera Oldbg (2004, V. Rivero xx) en tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Windoria Olsbg (2000, V. Lordanos Holst).
Gerekend over acht generaties heeft Coupe d’Or een afstamming met 44,5 % Engels- en Arabisch volbloed, 32,8 % Holsteins bloed een 11,7 % Hannoveraans bloed.

Coupe d’Or is in november 2010 goedgekeurd door het Oldenburgse-, het Oldenburg-International-, het Brandenburgse-, het Thüringse- en het Saksen-Thüringse stamboek. Het Oldenburg-International stamboek heeft Coupe d’Or daarbij tot kampioen van de keuring uitgeroepen.
In november 2011 heeft Coupe d’Or in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij kreeg daarbij 6,88 (7,34) punten voor de dressuur, 8,75 (7,46) punten voor het springen en 7,91 (7,55) punten voor zijn totale prestatie. In 2012 en 2013 heeft hij met deelname aan twee springconcoursen voldaan aan de wettelijke verrichtingseisen.

Coupe d’Or is tot 2017 beschikbaar geweest voor de fokkerij
De hengst is vanaf 2012 door Jens Rensen (GER) in de springsport uitgebracht. In 2015 is de combinatie in Lanaken in internationale 1.30 m. springwedstrijden uitgekomen. In 2017 is Frederick Troschke (GER) met Coupe’d’Or uitgekomen en in 2018 is de hengst gereden door Philip Bölle (GER). Coupe d’Or heeft eind 2018 een winsom van € 4.906.

Van Coupe d’Or zijn tot eind 2018 zes dochters als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek en twee daarvan hebben het predicaat staatspremiemerrie behaald.

Zijn zonen Coupe du Monde OS (2012) en Coupe Gold OS (2012) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

De hengst Coup du Monde OS (MV. Almox Prints J Trak) is in november 2014 in Redefin goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek en is alleen in 2015 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Eind 2018 zijn van hem nog geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De hengst Coupe Gold OS (MV. Stakkato Gold Hann) is in november 2014 in Vechta goedgekeurd door het Oldenburgse- en het Oldenburg-International stamboek en daarbij uitgeroepen tot kampioen van de jaargang. Ook het Mecklenburgse-, Saksen-Thüringse-, Beierse- en Westfaalse stamboek hebben Coupe Gold tot hun fokkerij toegelaten.
In het najaar van 2015 heeft Coupe Gold in Schlieckau deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waarbij hij 7,14 (7,86) punten voor de dressuur, 8,58 (7,78) punten voor het springen en 7,92 (7,99) punten voor de totale prestatie heeft gekregen. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 36 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
In 2016 en 2017 is Coupe Gold uitgebracht in twee springwedstrijden waarmee hij aan de wettelijke Duitse verrichtingseisen heeft voldaan.
Zijn zoon Camp Nou OS (2016, MV. Stolzenberg Hann) is in november 2018 goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek. Zijn prestaties in de fokkerij moeten worden afgewacht.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 46 nakomelingen van Coupe d’Or geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben tot eind 2018 samen een winsom van
€ 10.602.

Coupe d’Or heeft een dressuurindex van 90 met een betrouwbaarheid van 71 % en een springindex van 134 met een betrouwbaarheid van 76 %.

15.4. Coupie DE441410793410 Westf

Coupie Westf (V. Coupe de Coeur Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is op 24 december 2009 geboren en is gefokt door Jan Sprehe uit Cloppenburg, dat ten zuiden van Oldenburg in Nedersaksen ligt.
De moeder van Coupie is de schimmel merrie First Cornet Westf (2003, V. Cornet Obolensky BWP). Zij is ook de moeder van de hengsten Celensky Westf (2008, V. Cevin Costner Oldbg) en de broers Sir Obolensky Z Westf (2012, V. Stakkato Gold Hann) en Sacramento Gold Westf (2013).
Celensky is goedgekeurd door het ZfdP, Sir Obolensky Z door het Westfaalse- en het Zangersheide stamboek en Sacramento Gold door het Westfaalse stamboek.

Tweede moeder van Coupie is de zwarte First Class Westf (1985, V. Fläming xx). Zij is de moeder van de door het Zwitserse ZVCH stamboek goedgekeurde hengst Graditz Westf (1994, V. Ginelli Westf) en ze is de tweede moeder van de hengsten Rembrandt Jmen BH (1996, V. Romancier Jmen Hann) en Camirez L Westf (2001, V. Collin L Oldbg).
Rembrandt Jmen is goedgekeurd door het Braziliaanse stamboek en Camirez L door het Westfaalse stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Coupie een afstamming met 37,5 % Holsteins bloed, 35,2 % Engels- en Arabisch volbloed, 11,7 % Hannoveraans bloed en 9,4 % Selle Français bloed.

Coupie is eind 2012 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en uitgeroepen tot kampioen van de jaargang. Ook het Saksen-Thüringse stamboek heeft hem goedgekeurd en hij is erkend door het Oldenburgse- en het Oldenburg-International stamboek.
In november 2013 heeft Coupie deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen in Münster-Handorf, waar hij 7,48 (7,60) punten behaalde voor de dressuur, 9,33 (7,86) punten voor het springen en 8,49 (7,82) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 27 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. Zowel in 2014 als in 2015 is Coupie uitgebracht in een springconcours en heeft daarmee aan de verrichtingseisen voldaan.

Coupie heeft de hoge verwachtingen niet kunnen waarmaken en is tot en met 2016 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Hij is in 2017 verkocht als springpaard.
Tot eind 2018 zijn van hem vijf dochters als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek en zijn zonen Coupie’s Son W AWÖ (2014), Coumario OS (2014), Coupiko DPS (2015), NN DSP (2015) en NN Westf (2016) zijn goedgekeurd voor de fokkerij. Gezien de leeftijd van deze hengsten moeten de fokkerijprestaties van hen worden afgewacht

De hengst Coupie’s Son AWÖ (MV. Caretello B Holst) is goedgekeurd door het Oostenrijkse stamboek.
De hengst Coumario OS (MV. Indoctro Holst) is goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek. Hij heeft in september 2017 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van veertien dagen waar hij is gewaardeerd met 6,34 punten voor de dressuur, 8,03 punten voor het springen en 7,35 punten voor zijn totale prestatie. Met het in 2018 en 2019 afleggen van twee springparcoursen heeft hij aan de verrichtingseisen voldaan.

De hengst Coupiko DSP (MV. Konkorde KWPN) is goedgekeurd door de Zuidduitse stamboeken.

De nog naamloze DSP-hengst (MV. Catall Holst) is goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek.

De nog naamloze Westfaalse hengst (MV. Calico Holst) is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek.

De Duitse Hippische Sportbond heeft vijftien nakomelingen van Coupie geregistreerd als sportpaard. Tot eind 2018 hebben die samen € 62 gewonnen.

16. Cattio DE321210335198 Holst / HL 249 LVA

Cattio Holst (V. Calido I Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 172 cm. Hij is op 29 mei 1998 geboren en is gefokt door Hans Hagge uit Dörpstedt, dat tussen Husum en Schleswig in het noorden van Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Cattio is de bruine merrie It’s Exita Holst (1994, V. Exorbitant xx) en tweede moeder is de bruine Zaza Holst (1985, V. Silvester Holst). Zaza is ook de moeder van de door het ZfdP goedgekeurde hengst Calimbo Holst (1992, V. Cor de la Bryère SF).
Gerekend over acht generaties heeft Cattio een afstamming met 50 % Engels- en Arabisch volbloed en 39,1 % Holsteins bloed.

Cattio is in 2001 goedgekeurd door het Letse stamboek en is tot 2008 als hengst actief geweest in Letland. Van hem zijn ten minste 29 nakomelingen geregistreerd.

Vanaf 2009 is Cattio door Kostas Gaigalas (LTU) uitgebracht in internationale springwedstrijden, waarbij in 1979 de derde plaats is behaald in een World Cup wedstrijd in Chernyakhovsk. Van juni 2010 tot september 2014 is de hengst gereden door Matas Petraitis (LTU). In 2013 is de vijfde plaats behaald in een World Cup wedstrijd in Vazgaikiemis. In augustus 2014 heeft de combinatie in Vazgaikiemis de overwinning geboekt in de laatste wedstrijd waaraan is deelgenomen.
Cattio heeft een winsom van € 17.415.

17. Chaleon DE321210227398 Holst

Chaleon Holst (V. Calido I Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is in 1998 geboren en is gefokt door Wolfgang Hamdorf uit Seedorf, dat tussen Lübeck en Kiel in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Chaleon is de bruine merrie Ella Holst (1990, V. Caletto I Holst). Zij is ook de moeder van de hengst Cordani Holst (1996, V. Camiros Holst), die is goedgekeurd door het Holsteinse- en het Saksische stamboek.
Tweede moeder van Chaleon is de bruine Ugonde II Holst (1982, V. Rossini Holst).
De hengst Caletto I Holst (1975, V. Cor de la Bryère SF) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Chaleon en heeft een inbreng van 37,5 % in zijn erfelijke eigenschappen.
Gerekend over acht generaties heeft Chaleon een afstamming met 49,2 % Holsteinse bloed en 30,1 % Engels- en Arabisch volbloed.

Chaleon is op jonge leeftijd verkocht naar de Verenigde Staten, waar hij voor de fokkerij beschikbaar is gesteld door de Crooked Willow Farms in Larkspur, Colorado. De hengst staat bekend als een uitstekende producent van hunters.
All breed database noemt 58 nakomelingen die zijn geboren in de periode 2002 – 2012.

18. Caleidos D.C. DE331319765799 Hann

Caleidos D.C. Hann (V. Calido I Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is op 15 juni 1999 geboren en is gefokt door Sylvia Baroncelli uit Barberino di Mugello, dat circa 25 km ten noorden van Florence in Italië ligt. De moeder van Caleidos D.C. is de zwarte staatspremiemerrie Granne Hann (1992, V. Grannus Hann). Tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Wörnitza Hann (1982, V. Wörnitz Hann).
Gerekend over acht generaties heeft Caleidos D.C. een afstamming met 39,8 % Hannoveraans bloed, 28,3 % Holsteins bloed en 20,3 % Engels- en Arabisch volbloed.

Caleidos D.C. is in 2004 goedgekeurd door het Selle Français stamboek, in 2005 door het Zangersheide stamboek en in 2009 door het SI-Unire.
In Frankrijk zijn in de jaren 2004 – 2018 109 merries geïnsemineerd met sperma van Caleidos DC, waaruit 63 nakomelingen zijn geregistreerd. Het Zangersheide stamboek heeft in de jaren 2008 – 2016 vijf nakomelingen vastgelegd en in Italië zijn in de periode 2010 – 2018 21 nakomelingen geregistreerd.

Caleidos DC is in de jaren 2008 – 2011 in internationale springwedstrijden uitgebracht. Hij heeft een winsom van € 25.200.

19. Cathalido DE321210142199 Holst

Cathalido Holst (V. Calido I Holst) is een zwartbruine hengst met een stokmaat van 175 m. Hij is op 4 juni 1999 en is gefokt door Harald Becker uit Kollmar dat ten westen van Elmshorn in Sleeswijk-Holstein aan de oever van de Elbe ligt.
Cathalido is een broer van de hengst Cormint Holst (2002, zie hfdst. 29.).
De moeder van Cathalido is de schimmel merrie Ilona XV Holst (1994, V. Carthago Holst). Zij is ook de tweede moeder van de door het Braziliaanse stamboek goedgekeurde hengst Invasor Jmen BH (2001, V. Indoctro Holst).
Tweede moeder van Canthalido is de bruine Silvia Holst (1980, V. Lord Holst).
Gerekend over acht generaties heeft Canthalido een afstamming met 49,2 % Holsteins bloed en 42,2 % Engels- en Arabisch volbloed.

Cathalido is in 2002 door het Rijnland-Palts-Saar International stamboek in de Verenigde Staten goedgekeurd voor de fokkerij. Hij is beschikbaar gesteld door de Silver Creek Farm in Broken Arrow, dat bij Tulsa in Oklahoma ligt.
In 2003 heeft het BWP in Noord Amerika de hengst goedgekeurd en in 2007 heeft het Oldenburgse stamboek Cathalido erkend. Ook het Amerikaanse Holstein stamboek heeft Cathalido goedgekeurd.
In 2004 heeft hij in de Verenigde Staten deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen.
Later is Cathalido beschikbaar gesteld door de Misty River Ranch in Winnipeg, Canada. De hengst is goedgekeurd door het Canadese warmbloedstamboek en het Canadese Sportpaarden stamboek,
All Breed Pedigrees noemt 51 nakomelingen van de hengst.

20. Chalet DE331312320999 Hann

Chalet Hann (V. Calido I Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is op 8 maart 1999 geboren en is gefokt door Martina Voigt-Hopmann uit Celle, dat circa 40 km ten noordoosten van Hannover in Nedersaksen ligt.
De moeder van Chalet is de schimmel staatspremiemerrie Preussin Hann (1992, V. Picard Hann). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Cachemire Bolchet Hann (2015, V. Comme Il Faut Westf), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek.
Tweede moeder is de vos Las Canteras Hann (1970, V. Der Löwe xx).
Gerekend over acht generaties heeft Chalet een afstamming met 35,2 % Engels- en Arabisch volbloed, 29,7 % Hannoveraans bloed en 27,3 % Holsteins bloed.

Chalet heeft in 2002 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen. Hij behaalde daarbij 114,54 punten (11e plaats) voor de dressuur, 110,03 punten (16e plaats) voor het springen en 113,43 punten (12e plaats) voor zijn totale prestatie. Aan het onderzoek hebben 50 hengsten meegedaan. Na afloop van het onderzoek hebben het Hannoveraanse- en het Brandenburgse stamboek Chalet goedgekeurd voor de fokkerij.

Chalet is tot en met 2016 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn veertien dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek.

Zijn zoon Chalet’s Erbe Hann (2009, MV. Compliment Hann) is in november 2011 goedgekeurd door de Zuidduitse stamboeken. In oktober 2012 heeft hij in Munchen-Riem deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen waarvoor hij is beloond met 7,84 (7,55) punten voor de dressuur, 8,63 (7,91) punten voor het springen en 8,30 (7,88) punten voor de totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 28 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
In de maanden augustus – oktober 2014 heeft de hengst in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij heeft daarbij 7,86 (7,47) punten behaald voor de dressuur, 8,15 (7,76) punten voor het springen en 8,15 (7,71) punten voor de totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 23 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen.
Chalet’s Erbe is alleen in 2013 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem is één dochter als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek.
In de jaren 2013 – 2017 is de hengst uitgebracht in B- en L springwedstrijden en B-dressuurwedstrijden. Hij heeft een winsom van € 446.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 134 nakomelingen van Chalet geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2018 hebben die samen € 70.597 gewonnen.

Chalet is in 2007 en 2008 door Angelique Rüsen (GER) uitgebracht in internationale springconcoursen in Eschwege, Aach, Hagen en Reims. Chalet heeft een winsom van € 7.969.

Chalet heeft een dressuurindex van 99 met een betrouwbaarheid van 85 % en een springindex van 113 met een betrouwbaarheid van 84 %.

21. Calenium Jmen 0012866 BH

Calenium Jmen BH (V. Calido I Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is op 14 september 2000 geboren en is gefokt door Haras Agromen Agropecuaria Ltda in Orlandia, Brazilië.
De moeder van Calenium Jmen is de bruine merrie Angels Loe Jmen AAFE (1993, V. James AAFE) en tweede moeder is de vos Nigeria AAFE (1985, V. Farallon AAFE).
Gerekend over acht generaties heeft Calenium Jmen een afstamming met 42,2 % Holsteins bloed, 37,5 % Engels- en Arabisch volbloed, 10,9 % Selle Français bloed en 9,4 % Hannoveraans bloed.

Calenium Jmen is goedgekeurd door het Braziliaanse stamboek. Volgens Hippomundo zijn in de jaren 2005 – 2012 41 nakomelingen van hem geregistreerd.

22. Calido Ass DE421000201000 Holst

Calido Ass Holst (V. Calido I Holst) is een bruine hengst die op 17 juni 2000 is geboren. Hij is gefokt door mts. Silke en Günter Lüders uit Travenbrück, dat bij Bad Oldesloe in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Calido Ass is de schimmel merrie Cassandra Holst (1996, V. Levantos II Holst) en tweede moeder is de bruine Romena Holst (1979, V. Landmeister Holst).
De hengst Cantos Holst (1981, V. Caletto I Holst) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Calido Ass en heeft een inbreng van 31,25 % in die zijn erfelijke eigenschappen.
Gerekend over acht generaties heeft Calido Ass een afstamming met 50,8 % Holsteins bloed en 41,4 % Engels- en Arabisch volbloed.

Calido Ass is in oktober 2002 in Alsfeld goedgekeurd door het Hessische stamboek. In het voorjaar van 2003 heeft hij in Radegast deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen waar hij is gewaardeerd met 6,15 punten voor de dressuur, 8,03 punten voor het springen en 7,19 punten voor zijn totale prestatie.
Calido Ass is alleen in 2003 en 2004 actief geweest in de fokkerij.
Van hem is één dochter als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en zijn achttien nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 48.853 gewonnen.

Calido Ass is tot op L-niveau uitgebracht in springconcoursen. Hij heeft een springindex van 125 % met een betrouwbaarheid van 70 %.

23. Chapot DE473732060700 Badwu

Chapot Badwu (V. Calido I Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is in 2000 geboren en is gefokt door Frank Angst uit Meβstetten, dat circa 40 km ten zuiden van Tübingen in Baden-Württemberg ligt.
De moeder van Chapot is de bruine merrie Ascona Badwu (1989, V. Ahorn Z Hann) en tweede moeder is de zwartbruine Valentina Holst (1983, V. Lord Holst).
Gerekend over acht generaties heeft Chapot een afstamming met 44,5 % Holsteins bloed, 37,5 % Engels- en Arabisch volbloed en 13,3 % Selle Français stamboek.

Chapot is in september 2002 in Stuttgart goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek. In de herfst van 2003 heeft hij in Schlieckau deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waarvoor hij 7,00 punten voor de dressuur scoorde, 8,01 punten voor het springen en 7,54 punten voor zijn totale prestatie.
Chapot is tot 2005 actief geweest in de fokkerij. Er zijn geen fokmerries van hem geregistreerd, maar wel zijn 23 nakomelingen van hem geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 11.948 gewonnen.

Chapot is tot op M-niveau in springconcoursen uitgebracht.

24. Colins DE421000404800 Holst

Colins Holst (V. Calido I Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 172 cm. Hij is op 30 juni 2000 geboren en is gefokt door Uwe Pahl uit Dägeling, dat vijf km ten zuiden van Itzehoe in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Colins is de bruine merrie Eureka II Holst (1990, V. Lavall I Holst) en tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Thina Holst (1981, V. Calypso I Holst). Thina is ook de tweede moeder van de hengsten Saccor Bavar (1997, V. Sandro Boy Oldbg) en Amorado Westf (2002, V. Amantus Holst).
Saccor is goedgekeurd door het Saksische- en het Berlin-Brandenburgse stamboek en Amorado is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Colins een afstamming met 47,7 % Holsteins bloed en 41,4 % Engels- en Arabisch volbloed.

Colins is in 2003 in Letland goedgekeurd door het Letse stamboek. In 2010 is de hengst naar Finland gegaan waar het Finse stamboek hem heeft goedgekeurd en in 2011 is Colins goedgekeurd door het Estse stamboek en is hij een paar jaar actief geweest in de Estse fokkerij.
Volgens de Finse website Sukoposti heeft het Letse stamboek elf nakomelingen geregistreerd, het Finse stamboek twee en het Estse stamboek vijf.

25. Calme P DE431316954201 Hann

Calme P Hann (V. Calido I Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is in 2001 geboren en is gefokt door Wilfried Niemann uit Beverstedt, dat vijftien km ten oosten van Bremerhaven in Nedersaksen ligt.
De moeder van Calme P is de bruine merrie Alexa Hann (1982, V. Almé SF) en tweede moeder is Goldzauber Z Hann (1969, V. Goldberg Westf). Goldzauber is ook de tweede moeder van de hengst Song of Joy Oldbg (1988, V. San Carlos Hann), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Calme P een afstamming met 28,1 % Engels- en Arabisch volbloed, 27,3 % Holsteins bloed, 21,9 % Hannoveraans bloed en 11,7 % Selle Français bloed.

Calme P is in oktober 2003 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. In de herfst van 2004 heeft de hengst in Stadl Paura deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij behaalde 102,50 punten voor de dressuur, 130,50 punten voor het springen en 124,50 punten voor zijn totale prestatie, waarna het Oostenrijkse stamboek Calme P begin 2005 heeft goedgekeurd. In februari 2011 heeft het Beierse stamboek Calme P goedgekeurd.

Calme P is van 2005 tot en met 2010 actief geweest in de Oostenrijkse fokkerij en van 2011 tot en met 2013 in de Duitse fokkerij.
Horsetelex noemt tien Oostenrijkse nakomelingen en in Duitsland is één dochter als fokmerrie opgenomen in een stamboek en zijn vier nakomelingen als wedstrijdpaard geregistreerd. Het Zangersheide stamboek heeft twee nakomelingen geregistreerd en het SBS één

Calme P is in Oostenrijk vanaf 2009 uitgebracht in S springwedstrijden. Van september 2012 tot eind 2017 is Nina Brand (AUT) met de hengst in internationale springwedstrijden uitgekomen. In november 2012 is een wedstrijd in Wenen gewonnen. Calme P heeft een winsom van circa € 32.000.

26. Cero I DE421000244601 Holst

Cero I Holst (V. Calido I Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 170 cm. Hij is op 23 maart 2001 geboren en is gefokt door Harm Thormählen uit Kollmar, dat tien km ten westen van Elmshorn aan de oever van de Elbe in Sleeswijk-Holstein ligt.
Cero I is een broer van de hengst Cero II Holst (2005), die is uitgebracht in de springsport maar in de fokkerij geen rol heeft gespeeld.
De moeder van beide hengsten is de merrie Larsa Holst (1996, V. Come On Holst) en tweede moeder is de schimmel Gera VI Holst (1992, V. Calando I Holst). De hengst Cantus Holst (1981, V. Caletto I Holst) is aan vaderskant de grootvader van Cero I en aan moederskant zijn overgrootvader en heeft daarmee een inbreng van 37,5 % op het genenpalet van Cero I.
Gerekend over acht generaties heeft Cero I een afstamming met 53,9 % Holsteins bloed en 32,0 % Engels- en Arabisch volbloed.

Cero I heeft in het najaar van 2004 in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Daarbij heeft hij 124,70 punten (4e plaats) gekregen voor de dressuur, 133,95 punten (2e plaats) voor het springen en 133,02 punten (1e plaats) voor zijn totale prestatie.
In januari 2005 is Cero I goedgekeurd door het Brandenburgse- en het Mecklenburgse stamboek en in januari 2006 heeft het Holsteinse stamboek Cero I ook goedgekeurd.

Cero I is in de jaren 2009 – 2015 door François Mathy jr. (BEL) uitgebracht in internationale springconcoursen. De combinatie is in 2011 tweede geworden in de Grand Prix van Arezzo. Van januari tot juli 2015 is Danny McGlinn (GBR) met de hengst gestart, Daarna is Cero I terug getrokken uit de sport. Hij heeft een winsom van € 37.625.

Cero I is in het voorjaar van 2018 terug gegaan naar Sleeswijk-Holstein en is daar in mei 2018 plotseling overleden.

Tot en met 2018 zijn van Cero I in Duitsland 35 dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek. Zeven dochters hebben het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.

Vier dochters zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden:

Cheyenne S Meckl, 2006, schimmel, MV. Altan II Trak, is de moeder van de hengst Lacaro Meckl, die is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek;

Z-Capitola Holst, 2007, schimmel, MV. Capitano Holst, is de moeder van de hengst Quiwi Capitol Holst (2014, V. Quiwi Dream Holst), die is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek;

Zera Holst staatspremiemerrie, 2007, MV. Cor de la Bryère SF, is de moeder van de hengst Ringwood Cassero Holst (2011, V. Casall ASK Holst), die is goedgekeurd door het Ierse Sportpaarden stamboek en

Candy DSP, 2008, schimmel, MV. Capitano Holst, is de moeder van de hengst Cornet’s Cero Westf (2016, V. Cornet Obolensky BWP), die is goedgekeurd door de Zuidduitse stamboeken.

Van de zonen van Cero I zijn Castelo Branco DSP (2006), Cerousi Meckl (2006), Cantaloupe SCSL (2008), Ceventro Meckl (2008), Cesandro Holst (2012), Cero Michel Holst (2014) goedgekeurd voor de fokkerij.

Castelo Branco, Ceventro, Cesandro en Cero Michel hebben (nog) weinig invloed gehad op de fokkerij en worden onderstaand kort aangeduid. De hengsten Cerousi en Cantaloupe worden in de hoofdstukken 26.1. en 26.2. besproken.

De hengst Castelo Branco DSP (MV. Landrebell Oldbg) heeft in oktober 2011 in Moritzburg meegedaan aan een aanlegtest van 30 dagen waarbij hij 6,56 (7,25) punten heeft behaald voor de dressuur, 7,84 (7,46) punten voor het springen en 7,45 (7,48) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 21 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. Na de test is de hengst goedgekeurd door de Zuidduitse stamboeken. Tot eind 2018 zijn van hem nog geen fokmerries geregistreerd. Wel zijn drie nakomelingen als wedstrijdpaard vastgelegd.

De hengst Ceventro Meckl (MV. Juventus Meckl) heeft in oktober 2011 in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij behaalde 7,25 (7,19) punten voor de dressuur, 7,71 (7,24) punten voor het springen en 7,49 (7,22) punten voor de totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 20 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen. In november 2011 is Ceventro goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. Hij is tot 2013 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Twee dochters, waaronder één staatspremiemerrie, zijn als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en vijf nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard.

De hengst Cesandro Holst (MV. Sandro Holst) is in april 2015 in Prussendorf goedgekeurd door het Brandenburgse stamboek. Hij heeft eind 2015 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij een beoordeling heeft gekregen van 6,56 (7,23) punten voor de dressuur, 7,85 (7,77) punten voor het springen en 7,36 (7,62) punten voor zijn totale prestatie. Uit de gedetailleerde gegevens blijkt dat de draf van de hengst is gewaardeerd met 5,50 (6,95) punten. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenwaarderingen vermeld van de 33 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. Cesandro is tot 2017 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

De hengst Cero Michel Holst (MV. Capo Holst) is in januari 2018 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek en heeft in februari en maart 2018 in Schlieckau deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek voor springhengsten van 50 dagen. Hij behaalde daarvoor een waardering van 8,15. Zijn fokkerijprestaties moeten worden afgewacht.

De Duitse Hippische Sportbond heeft tot eind 2018 128 nakomelingen van Cero I geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen tot eind 2018 meer dan
€ 650.000 gewonnen.

De meest succesvolle nakomeling is de schimmel merrie Zeremonie Holst, 2007, MV. Quick Star SF, fokker Hans-Joachim Ahsbahs. Zij is vanaf mei 2014 door Laura Kraut in internationale springwedstrijden uitgebracht. De combinatie heeft als lid van het Amerikaanse team de landenwedstrijden tijdens de CHIO’s in Wellington FL en Barcelona gewonnen.
In 2016 is de derde plaats behaald in de Grand Prix van Rome en is met het Amerikaanse team in Barcelona tijdens de finale van de Nation Cup competitie de derde plaats behaald. In november is de vierde plaats behaald in de Grand Prix van Doha behaald.
In 2017 is in februari de tweede plaats behaald in de World Cup wedstrijd in Wellington FL en is in juli de vierde plaats behaald in de Grand Prix van Aken ( € 100.000).
in 2018 is met het Amerikaanse team tijdens de World Equestrian Games (WEG) in Tryon NC de landenwedstrijd gewonnen. Individueel is de combinatie bij de WEG als tiende geëindigd in de strijd om het wereldkampioenschap.
Medio maart 2019 heeft Zeremonie een winsom van € 591.300.

Cero I heeft een dressuurindex van 122 met een betrouwbaarheid van 88 % en een springindex van 126 met een betrouwbaarheid van 82 %.

26.1. Cerousi DE427270502806 Meckl

Cerousi Meckl (V. Cero I Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is op 15 mei 2006 geboren en is gefokt door Bodo Holtz uit Plau am See, dat aan de Plauer See in Mecklenburg-Vorpommeren ligt.
De moeder van Cerousi is de zwarte merrie Unna Meckl (1991, V. Ussuri xx) en tweede moeder is de vos Intendantin Meckl (1976, V. Intendant Meckl).
Gerekend over acht generaties heeft Cerousi een afstamming met 38,3 % Engels- en Arabisch volbloed, 29,7 % Holsteins bloed en 18,8 % Hannoveraans bloed.

Cerousi heeft in het voorjaar van 2009 in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Daarin behaalde hij 124,56 punten (3e plaats) voor de dressuur, 139,13 punten (1e plaats) voor het springen en 134,31 punten (1e plaats) voor zijn totale prestatie. Aan het onderzoek hebben 16 hengsten deelgenomen. In juli 2009 heeft het Mecklenburgse stamboek Cerousi goedgekeurd en in december 2009 heeft ook het Brandenburgse stamboek de hengst goedgekeurd.

Van 2011 tot 2015 is Cerousi in de springsport uitgebracht, waarbij in de jaren 2013 – 2015 Daniel Wasscher (GER) internationaal met hem is gestart. In april 2016 heeft de combinatie een puissance wedstrijd in Bad Segeberg gewonnen en een maand later is in een soortgelijke wedstrijd in Redefin de tweede plaats behaald. Cerousi heeft een winsom van € 7.735.

Tot eind 2018 zijn zes dochters van Cerousi als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek. Twee dochters hebben het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.
De Duitse Hippische Sportbond heeft 25 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben tot eind 2018 samen € 4.174 gewonnen.

Cerousi heeft een dressuurindex van 103 met een betrouwbaarheid van 75 % en een springindex van 132 met een betrouwbaarheid van 75 %.

26.2. Cantaloupe LUX330000011908 SCSL

Cantaloupe SCSL (V. Cero I Holst) is een schimmel met een stokmaat van 164 cm. Hij is op 5 mei 2008 geboren en is gefokt door K.I. Hof ter Leeuwe in Zoutleeuw, dat 20 km ten zuidwesten van Hasselt in de Belgische provincie Vlaams Brabant ligt.
De moeder van Cantaloupe is de schimmel merrie Quinte de l’Eau SBS (2000, V. Mr. Blue KWPN) en tweede moeder is de zwartbruine Ubice de l’Eau SBS (1997, V. Ferro KWPN).
Gerekend over acht generaties heeft Cantaloupe een afstamming met 35,2 % Holsteins bloed, 30,5 % Engels- en Arabisch volbloed en 16,4 % Selle Français bloed.

Cantaloupe is in 2011 goedgekeurd door het SBS. In de jaren 2012 – 2016 heeft het SBS zeven nakomelingen van hem geregistreerd. Het Zangersheide stamboek heeft in de periode 2012 – 2017 vijf nakomelingen van Cantaloupe geregistreerd en het BWP heeft drie nakomelingen vastgelegd.

27. Calino Tarnko DE427270158102 Meckl

Calino Tarnko Meckl (V. Calido I Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is in 2002 geboren en is gefokt door Heike Baron uit Petersberg, dat bij Schönberg in het noordwesten van Mecklenburg-Vorpommeren ligt.
De moeder van Calino Tarnko is de bruine staatspremiemerrie Juvena Tarnka Meckl (1994, V. Juventus Meckl). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Farweno Tarnko Meckl (2002, V. Farewell I Westf), die is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek.
Tweede moeder van Calino Tarnko is de volbloedmerrie Tarnkappe xx (1977, V. Baba xx).
Gerekend over acht generaties heeft Calino Tarnko een afstamming met 42,2 % Engels- en Arabisch volbloed, 27,3 % Holsteins bloed en 9,4 % Hannoveraans bloed.

Calino Tarnko is in november 2004 in Redefin goedgekeurd voor de fokkerij. In maart 2005 heeft hij in Redefin deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij heeft daar een beoordeling gekregen van 8,22 punten voor de dressuur, 8,74 punten voor het springen en 8,62 punten voor zijn totale prestatie.
In april 2005 heeft het Mecklenburgse stamboek Calino Tarnko goedgekeurd.
In het najaar van 2005 heeft de hengst in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waarbij hij als winnaar eindigde. Hij behaalde 139,73 punten (1e plaats) voor de dressuur, 128,32 punten (2e plaats) voor het springen en 139,26 punten (1e plaas) voor de totale prestatie. Aan het onderzoek is deelgenomen door 24 hengsten.

Calino Tarnko is tot 2011 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn veertien dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek en tot eind 2018 zijn 40 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 9.019 gewonnen.

Calino Tarnko is in de jaren 2006 – 2009 tot op M-niveau uitgebracht in springconcoursen.

Hij heeft een dressuurindex van 122 met een betrouwbaarheid van 84 % en een springindex van 111 met een betrouwbaarheid van 78 %.

28. Cluysenaer van de Heffinck 056002W00208055 BWP

Cluysenaer van de Heffinck BWP is een schimmel hengst met een stokmaat van 175 cm. Hij is op 14 april 2002 geboren en is gefokt door stoeterij Van de Heffinck in Evergem, dat net ten noorden van Gent in de Belgische provincie Oost Vlaanderen ligt.
De moeder van Cluysenaer van de Heffinck is de bruine merrie Ratina BWP (1994, V. Heartbreaker KWPN). Zij is ook de moeder van de hengst Pomme Bleu BWP (2015, V. Mr. Blue KWPN), die is goedgekeurd door het SBS.
Tweede moeder is de vos merrie Vika D79 BWP (1975, V. Flügel van la Roche Hann).
Gerekend over acht generaties heeft Cluysenaer van de Heffinck een afstamming met 33,6 % Holsteins bloed, 26,6 % Engels- en Arabisch volbloed en 15,6 % Hannoveraans bloed.

Cluysenaer van de Heffinck is in 2006 goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. Het AES heeft in de jaren 2007 – 2015 22 nakomelingen van de hengst geregistreerd.

Cluysenaer van de Heffinck is van september 2009 tot juni 2018 door Benny Naessens (BEL) uitgebracht in internationale springconcoursen. In 2011 is de combinatie tweede geworden in de Grand Prix van Moorsele. In 2015 is een wedstrijd in Strazeele gewonnen en in 2017 is een overwinning geboekt in de Grand Prix van Lier. Cluysenaer van de Heffinck heeft een winsom van € 25.020.

29. Cormint DE421000206802 Holst

Cormint Holst (V. Calido I Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 173 cm. Hij is geboren in 2002 en is gefokt door Susanne Labuj uit Kollmar, dat ruim 10 km ten westen van Elmshorn aan de oever van de Elbe in Sleeswijk-Holstein ligt.
Cormint is een broer van de hengst Cathalido Holst (1999, zie hfdst. 19.).
De moeder van beide hengsten is de schimmel merrie Ilona XV Holst (1994, V. Carthago Holst). Zij is ook de tweede moeder van de door het Braziliaanse stamboek goedgekeurde hengst Invasor Jmen BH (2001, V. Indoctro Holst).
Tweede moeder van Cormint is de bruine Silvia Holst (1980, V. Lord Holst).
Gerekend over acht generaties heeft Cormint een afstamming met 49,2 % Holsteins bloed en 42,2 % Engels- en Arabisch volbloed.

Cormint is in april 2004 in Neumünster goedgekeurd door het Saksen-Thüringse stamboek en in november 2004 ook door het Holsteinse stamboek. In april 2005 heeft Cormint in Adelheidsdorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Daar scoorde hij 6,63 punten voor de dressuur, 9,25 punten voor het springen en 7,55 punten voor zijn totale prestatie.
In de herfst van 2007 heeft hij in Schlieckau deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij behaalde 80,48 punten (33e plaats) voor de dressuur, 115,64 punten (10e plaats) voor het springen en 95,71 punten (27e plaats) voor zijn totale prestatie. Tijdens de eindbeoordeling is de stap van Cormint gewaardeerd met 4,75 (7,19) punten. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 43 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen.

In de jaren 2006 – 2008 is Cormint tot op M-niveau uitgebracht in de springsport. Hij heeft een winsom van € 988.

Cormint is in januari 2013 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Hij is tot en met 2016 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Van Cormint zijn 188 dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en daarvan hebben er 21 het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.

Twee dochters zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden:

Athena E Holst, 2008, bruin, MV. Acord II Holst, is de moeder van de hengst Laritano Holst (2012, V. Larimar Holst), die is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en

Caitlin van Heiste Oldbg, 2008, schimmel, MV. Landor S Oldbg, is de moeder van de hengsten d’ Amerique Z Zang (2013, V. Diamant de Semilly SF) en Cocktail Jet van de Vlasrede Z Zang (2015, V. Chocoprince Z Zang). D’Amerique is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en Cocktail Jet van de Vlasrede Z door het Anglo- Europese stamboek.

Van de zonen van Cormint zijn Chupamint Holst (2007), Chouzco Cherry Holst (2007), Centurion Holst (2008), Corinth Holst (2008), Coutras Holst (2008), NN Westf (2008), Cantender Holst (2011), Cormint de Lux Holst (2011), Cormitender Holst (2011), Copernicus Holst (2012) en Cordico Holst (2012) goedgekeurd voor de fokkerij.

Van deze goedgekeurde hengsten is tot eind 2018 alleen Centurion van belang geweest voor de fokkerij. Hij wordt behandeld in hoofdstuk 29.1. De overige hengsten hebben (nog) weinig invloed op de fokkerij gehad en worden onderstaand kort aangeduid.

De hengst Chupamint Holst (MV. Calato Holst) is in oktober 2009 goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. Eind 2010 heeft hij in Schlieckau deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen waar hij is gewaardeerd met 6,49 (7,73) punten voor de dressuur, 8,61 (7,96) punten voor het springen en 7,56 (7,91) punten voor zijn totale prestatie. Bij de eindbeoordeling zijn de stap en draf van Chupamint gewaardeerd met respectievelijk 5,75 (7,30) en 5,00 (7,31) punten. Tussen haakjes zijn de gemiddelde waarderingen vermeld van de 49 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
In december 2011 is Chupamint door het Oldenburg-International stamboek goedgekeurd. Hij is tot 2016 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn acht dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek. Zijn zoon Chupaquam Holst (2011, MV. Quantum Holst) is in oktober 2013 goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en is in 2016 ingebracht in een veiling.
Van Chupamint zijn elf nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben die tot eind 2018 € 3.041 gewonnen.

De hengst Chouzco Cherry Holst (MV. Lucky Lionell Holst) heeft eind 2011 in Schlieckau deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij behaalde daarbij 7,03 (7,63) punten voor de dressuur, 8,30 (7,85) punten voor het springen en 7,82 (7,82) punten voor de totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 40 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
Chouzco Cherry is in maart 2012 goedgekeurd door het ZfdP. Rimondo.com noemt in 2019 drie nakomelingen van de hengst.

De hengst Corinth Holst (MV. Grundyman xx) heeft vanaf begin september 2011 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij heeft daarbij 7,61 (7,42) punten voor de dressuur, 8,23 (7,48) punten voor het springen en 7,87 (7,45) voor de totale prestatie. Na het onderzoek is hij goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en is hij tot 2016 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Tot eind 2018 zijn van Corinth nog geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De hengst Coutras (MV. Calvadur Holst) is in februari 2011 goedgekeurd door het Rijnland-Palts-Saar stamboek en heeft in november 2011 in Standenbuhl deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij behaalde 6,79 (7,51) punten voor de dressuur, 8,65 (8,03) punten voor het springen en 7,89 (7.89) punten voor de totale prestatie. Coutras is tot 2013 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem is één dochter als fokmerrie opgenomen in een stamboek en zijn zeven nakomelingen als wedstrijdpaard geregistreerd. Van oktober 2014 tot mei 2016 is Coutras door Pierre Gautherat (FRA) in internationale springconcoursen uitgebracht. Daarna is de hengst tot augustus 2018 door verschillende ruiters zonder veel succes internationaal uitgebracht. Coutras heeft een winsom van € 1.400.

De anonieme Westfaalse hengst (MV. Potential Oldbg) is in november 2010 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek, Verdere informatie over de hengst ontbreekt.

De hengst Cantender Holst (MV. Contender Holst) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek, maar dat heeft geen nakomelingen van hem geregistreerd.

De hengst Cormint de Lux (MV. Calato Holst) is in november 2013 goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. Voor zover bekend zijn tot eind 2018 geen nakomelingen van de hengst geregistreerd. Hij is in 2017 en 2018 zonder succes door Bieke Bertels (BEL) in internationale springconcoursen uitgebracht.

De hengst Cormitender Holst (MV. Contender Holst) is in november 2013 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. De hengst heeft in november 2014 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Daar heeft hij 7,61 (7,66) punten voor de dressuur, 8,85 (7,86) punten voor het springen en 8,39 (7,84) punten voor de totale prestatie behaald. Zowel in 2015 als in 2016 is Cormitender uitgebracht in de springconcours en heeft daarvoor beoordelingen van 8,5 en 8,1 ontvangen. Na 2016 is Cormitender niet meer beschikbaar gesteld voor de fokkerij. In 2018 is hij uitgebracht in M-springconcoursen. Hij heeft € 1.790 gewonnen.

De hengst Copernicus Holst (MV. Esteban xx) is volgens Horsetelex goedgekeurd door het Letse- en het Litouwse stamboek, maar verdere gegevens over hem ontbreken.

De hengst Corduco Holst (MV. Acodetto I Holst) is in november 2014 goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. In oktober en november 2016 heeft hij in Marbach deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 50 dagen waar hij een waardering van 7,53 punten heeft behaald. Zijn fokkerijprestaties moeten worden afgewacht.

De Duitse Hippische Sportbond heeft tot eind 2018 562 nakomelingen van Cormint geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 383.213 gewonnen. Hierbij moet worden opgemerkt dat in de Duitse statistiek alleen de resultaten van Duitse ruiters worden meegenomen en dat, in het geval dat een paard wordt gereden door een niet-Duitse ruiter, alleen de resultaten worden meegenomen die in wedstrijden in Duitsland zijn behaald.

De meest succesvolle nakomeling van Cormint is Colour Girl Holst, merrie, 2006, MV. Locato Holst, fokker gebr. Witt Pferdezucht, is van april 2013 tot mei 2017 door Karim Elzogbhy (EGY) in internationale springconcoursen uitgebracht. In 2013 is een wedstrijd in Roosendaal gewonnen en in 2014 is gewonnen in Vejer de la Frontera, Arnhem, Canteleu, Ommen, Rabat en Wierden. In 2015 is een overwinning behaald in Amsterdam en in 2016 is gewonnen in Leipzig en Amsterdam. Vanaf medio mei 2017 hebben Mohamed Nadim (EGY), Mohamed Taher Zeyada (EGY) , Ismael Shaker (EGY), Wael Mahgary (EGY) en Ivan Rechina Ferdinand (ESP) elkaar afgewisseld als ruiter van Colour Girl. Een tweede plaats van Nadim in een wedstrijd in 2018 in Dinard was daarbij de beste prestatie. Colour Girl heeft medio maart 2019 een winsom van € 128.350.

29.1. Centurion DE421000223008 Holst

Centurion Holst (V. Cormint Holst) is een zwartbruine hengst met een stokmaat 169 cm. Hij is geboren in 2008 en is gefokt door Hermann Otto Voβ uit Beringstedt, dat halverwege Itzehoe en Rendsburg in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Centurion is de bruine merrie Nora III Holst (1998, V. Acobat II Holst) en tweede moeder is de bruine Paletta Holst (1978, V. Cor de la Bryère SF).
Paletta is ook de tweede moeder van de hengst Cesars Crack Holst (2003, V. Charisma Holst, zie hfdst. 3.), die is goedgekeurd door het Oldenburgse- en het Amerikaanse Holstein stamboek.
De hengsten Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) en Capitol I Holst (1975, V. Capitano Holst) komen zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Centurion en hebben respectievelijk een inbreng van 15,6 en 12,5 %
in de erfelijke aanleg van Centurion.
Gerekend over acht generaties heeft Centurion een afstamming met 40,6 % Holsteins bloed, 26,6 % Engels- en Arabisch volbloed, 12,5 % Selle Français bloed en 9,4 % Hannoveraans bloed.

Centurion is in januari 2012 in Elmshorn goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. In maart 2012 heeft hij in Schlieckau deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waarbij hij 8,06 (7,65) punten voor de dressuur, 8.70 (7,87) punten voor het springen en 8,43 (7.79) punten voor zijn totale prestatie heeft gekregen. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 23 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. Met de behaalde punten was Centurion de hoogst gewaardeerde hengst van alle deelnemers.
In het najaar van 2012 heeft Centurion in Schlieckau deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waar hij 7,95 (7,63) punten voor de dressuur, 8.28 (7,80) punten voor het springen en 8,08 (7,70) punten voor zijn totale verrichting heeft gescoord. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 34 hengsten die aan het onderzoek hebben meegedaan.

Centurion is tot 2016 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn tot eind 2018 21 dochters als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek en zijn zoon Caunas Holst (2013, MV. Lavall II Holst) is in oktober 2015 goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. Tot eind 2018 had hij nog niet deelgenomen aan een aanlegtest of een verrichtingsonderzoek.
De Duitse Hippische Sportbond heeft tot eind 2018 101 nakomelingen van Centurion geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen een winsom van € 9.742.

Centurion heeft een dressuurindex van 97 met een betrouwbaarheid van 85 % eneen springindex van 126 met een betrouwbaarheid van 86 %.

30. Cayton DE473730419902 Badwu

Cayton Badwu (V. Calido I Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is op 6 mei 2002 geboren en is gefokt door mts Klaus en Edwin Schuster uit Ellwangen, dat circa 35 km ten zuidoosten van Schwabisch Hall in het oosten van Baden-Württemberg ligt.
De moeder van Cayton is de bruine staatspremiemerrie Heika Badwu (1986, V. Helikon Badwu) en tweede moeder is de schimmel staatspremiemerrie Taolly Badwu (1970, V. Tassilo Trak).
Gerekend over acht generaties heeft Cayton een afstamming met 26,6 % Holsteins bloed, 25,8 % Engels- en Arabisch volbloed, 23,4 % Trakehner bloed en 10,9 % Hannoveraans bloed.

Cayton is in januari 2006 in Ellwangen goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek en heeft in april 2006 in Marbach deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Daarin behaalde hij 6,98 punten voor de dressuur, 7,91 punten voor het springen en 7,50 punten voor zijn totale prestatie.
In november 2008 heeft het ZfdP Cayton goedgekeurd en een jaar later heeft het Oldenburg-International stamboek hem erkend.

Cayton is tot 2016 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Van hem zijn drie dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek.

Zijn zoon Clyde OS (2010, MV. Landino Holst) is in november 2012 goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek. Clyde heeft in november 2013 in Zweibrücken deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen en daarbij een beoordeling van 8,24 ontvangen. Hij is alleen in 2013 beschikbaar geweest voor de fokkerij, maar van hem zijn geen nakomelingen geregistreerd. Clyde is onder de naam Clyde AG vanaf 2014 tot op S-niveau in de springsport uitgebracht. Eind 2018 heeft hij een winsom van €3.694.

De Duitse Hippische Sportbond heeft tot eind 2018 69 nakomelingen van Cayton geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen een winsom van € 17.398.

Onder de naam FBW Cayton is de hengst van 2006 – 2018 uitgebracht in de springsport. Vanaf oktober 2008 is hij uitgebracht door Stefanie Görlich (GER). In 2015 is de combinatie enkele keren internationaal gestart. FBW Cayton heeft eind 2018 een winsom van € 15.757.

31. Carenzo DE431314008403 Hann

Carenzo Hann (V. Calido I Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is geboren op 8 mei 2003 en is gefokt door de mts. Hagenah en Gustafsson – Hagenah uit Barchel – Oerel, dat circa 35 km ten oosten van Bremerhaven in het noorden van Nedersaksen ligt.
De moeder van Carenzo is de zwarte merrie Fraganzia H Hann (1996, V. Freedom Z Hann) en tweede moeder is de zwarte Grandessa Hann (1984, V. Gardestern I Hann). Grandessa is ook de tweede moeder van de hengst Graf Sandro Hann (2001, V. Graf Top I Hann), die is goedgekeurd door het Rijnland-Palts-Saar stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Carenzo een afstamming met 33,6 % Engels- en Arabisch volbloed, 32,8 % Holsteins bloed, 19,5 % Hannoveraans bloed en 13,3 % Selle Français bloed.

Carenzo is in oktober 2005 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Brandenburgse stamboek en in december 2005 in Vechta door het Oldenburgse-, het Saksen-Thüringse- en het Thüringse stamboek. In december 2007 heeft het Oldenburg-International stamboek Carenzo erkend.

In de herfst van 2006 heeft Carenzo in Zweibrücken deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waarbij hij 7,85 punten voor de dressuur, 8,88 punten voor het springen en 8,44 punten voor zijn totale prestatie heeft gekregen. In de maanden september – november 2008 heeft Carenzo in Schlieckau meegedaan een een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hier heeft hij 104,59 punten (14e plaats) voor de dressuur, 109,35 punten (12e plaats) voor het springen en 107,06 punten voor zijn totale prestatie gescoord. Tijdens de eindbeoordeling heeft hij voor het vrij springen een waardering van 9,75 punten ontvangen. Aan het onderzoek is deelgenomen door 39 hengsten.

Carenzo is tot 2013 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn 36 dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en vier dochters hebben het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.
Drie dochters zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden.

Celine 230 OS, 2008, zwartbruin, MV. Lancer III Holst, is de moeder van de hengst Quitte Carenzo OS (2012, V. Quite Rubin Hann), die is goedgekeurd door het Brandenburgse stamboek;

Estreana Hann, 2008, bruin, MV. El Bundy I Hann, is de moeder van de hengst Quitoll Hann (2012, V. Quite Rubin Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en de Zuidduitse stamboeken en

Corabell Hann, 2009, vos, MV. Grand Ferdinand II Hann, is de moeder van de hengst Chilano Blue Hann (2014, V. Chacco’s Son Westf), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.

Van de zonen van Carenzo zijn Cardinal de l‘Air OS (2008), Carengo Westf (2008), Cent Hann (2008), Capote OS (2011), Hunters Carambole Hann (2012), Calimero (2013) en Chairman (2013) goedgekeurd voor de fokkerij.

Tot maart 2019 hebben van deze zonen alleen Cent Hann en Hunters Carambole bijgedragen aan de fokkerij. Zij worden in de hoofdstukken 31.1. en 31.2. besproken. De overige zonen worden onderstaand kort aangeduid.

De hengst Cardinal de l’Air OS (MV. Landadel Holst) is in december 2010 goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek en is in 2011 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Voor zover bekend zijn van hem geen nakomelingen geregistreerd. In de zomer van 2012 heeft Cardinal de l’Air in Schlieckau deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waar hij een beoordeling heeft gekregen van 7,13 (7,53) punten voor de dressuur, 7,53 (7,89) punten voor het springen en 7,34 (7,71) punten voor de totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde punten vermeld van de 19 hengsten die aan het onderzoek hebben meegedaan. Na het onderzoek is Cardinal de l”Air tot 2016 als springpaard tot op S-niveau uitgebracht.

De hengst Carengo Westf (MV. Pontifex Westf) is in november 2010 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. De hengst is alleen in 2011 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Voor zover bekend zijn van hem geen nakomelingen geregistreerd.

De hengst Capote OS (MV. Lafitte Bavar) is in april 2014 goedgekeurd door het ZfdP. In november 2014 heeft hij in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 7,54 (7,66) punten voor de dressuur, 8,35 (7,86) punten voor het springen en 7,99 (7,84) punten voor zijn totale prestatie heeft behaald. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 39 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. Capote is tot 2016 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Fokmerries of wedstrijdpaarden zijn niet van hem geregistreerd.

De hengst Calimero Hann (MV. Peter Pan Oldbg) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. Tot maart 2019 zijn geen nakomelingen van de hengst geregistreerd.

De hengst Chairman OS (MV. Escudo I Hann) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek, Tot maart 2019 zijn nog geen nakomelingen van hem geregistreerd.

De Duitse Hippische Sportbond heeft tot eind 2018 130 nakomelingen van Caranzo geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 90.522 gewonnen.

Carenzo heeft een dressuurindex van 96 met een betrouwbaarheid van 89 % en een springindex van 109 met een betrouwbaarheid van 82 %.

In 2013 is Carenzo door Denis Nielsen (GER) in de internationale springsport uitgebracht. Van januari tot juli 2014 is Manuel Feldmann (GER) met de hengst uitgekomen en daarna is Stella Egger (AUT) tot eind 2015 met Carenzo gestart. Een tweede plaats in een wedstrijd in augustus 2014 in Lamprechtshausen is de beste prestatie van de hengst. Carenzo heeft een winsom van € 4.900.

31.1. Cent DE431310354908 Hann

Cent Hann (V. Carenzo Hann) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren op 19 mei 2008 en is gefokt door dr. Rudolf Drünert uit Ahrensbök, dat vijftien km ten noorden van Lübeck in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Cent is de bruine staatspremiemerrie Sarafina Hann (1998, V. Silvio I Oldbg) en tweede moeder is de vos Witoscha Hann (1990, V. Watzmann Hann).
Gerekend over acht generaties heeft Cent een afstamming met 37,5 % Hannoveraans bloed, 28,1 % Engels- en Arabisch volbloed en 18,8 % Holsteins bloed.

Cent is in oktober 2010 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek, In het najaar va 2011 heeft hij in Prussendorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij behaalde 7,70 (7,30) punten voor de dressuur, 8,08 (7,59) punten voor het springen en 7,86 (7,46) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 24 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen.
Cent is in 2019 nog beschikbaar voor de fokkerij.

Cent is vanaf augustus 2015 door Josh Löhden (GER) in internationale springwedstrijden uitgebracht. Begin 2016 is Margrethe Hartmann (NOR) de hengst gaan rijden. In april 2018 is Herbert Ulonska (GER) de hengst gaan rijden en in oktober 2018 heeft Philipp Battermann (GER) de hengst uitgebracht.
Erg succesvol is Cent nog niet geweest. In 101 internationale starts is hij drie keer bij de eerste tien geklasseerd, waarbij een zesde plaats de beste prestatie was. Hij heeft een winsom van € 2.500.

Tot eind 2018 zijn vier dochters van Cent als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek, waarbij één dochter het predicaat staatspremiemerrie heeft ontvangen.
De Duitse Hippische Sportbond heeft 37 nakomelingen van Cent geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2018 hebben die samen € 3.438 gewonnen.

Cent heeft een dressuurindex van 108 met een betrouwbaarheid van 76 % en een springindex van 120 met een betrouwbaarheid van 76 %.

31.2. Hunters Carambole DE431316876412 Hann

Hunters Carambole Hann (V. Carenzo Hann) is een schimmel hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is op 23 februari 2012 geboren en is gefokt door mts Hagenah en Gustafsson-Hagenah uit Barchel-Oerel, dat circa 35 km ten oosten van Bremerhaven in het noorden van Nedersaksen ligt.
De moeder van Hunters Carambole is de schimmel staatspremiemerrie Balonia H OS (2003, V. Balou du Rouet Oldbg) en tweede moeder is de schimmel Geisha Hann (1991, V. Graf Sponeck Hann).
Gerekend over acht generaties heeft Hunters Carambole een afstamming met 36,7 % Hannoveraans bloed, 20,3 % Engels- en Arabisch volbloed, 19,5 % Holsteins bloed en 14,1 % Selle Français bloed.

Hunters Carambole is in oktober 2014 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en in maart 2016 in Lanaken door het Zangersheide stamboek.
Het Zangersheide stamboek heeft in 2016 en 2017 in totaal dertien nakomelingen van Hunters Carambole geregistreerd en het BWP zeven. Het SBS heeft drie veulens van hem geregistreerd.
In juni 2016 is de hengst geopereerd wegens een liesbreuk en koliek, maar tijdens de operatie verslechterde de gezondheidstoestand van de hengst zodanig dat er voor gekozen is hem in te laten slapen.

32. Charilan DE431316913404 Hann

Charilan Hann (V. Calido I Hann) is een schimmel hengst met een stokmaat van 171 cm. Hij is op 14 mei 2004 geboren en is gefokt door Eckhardt Kordes uit Velpke, dat tien km ten oosten van Wolfsburg in het oosten van Nedersaksen ligt.
De moeder van Charilan is de schimmel merrie Landgirl Oldbg (1996, V. Landfriese II Oldbg). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Cascalido Hann (2011, V. Castino Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Tweede moeder is de schimmel Weltgirl Hann (1987, V. Weltenbummler Hann). Weltgirl is ook de moeder van de hengst Sacramento Boy Hann (1993, V. Sandro Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Charilan een afstamming met 33,6 % Holsteins bloed, 29,7 % Engels- en Arabisch volbloed en 26,6 % Hannoveraans bloed.

Charilan is in oktober 2006 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en in januari 2007 heeft het Oldenburgse stamboek de hengst erkend.
In de herfst van 2007 heeft Charilan in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Daar heeft hij 7,49 (7,69) punten voor de dressuur, 8,51 (7,81) punten voor het springen en 8,02 (7,86) punten voor de totale prestatie behaald. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 30 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. In de zomer van 2009 heeft Charilan in Neustadt/Doss deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waar hij 93,04 punten (18e plaats) voor de dressuur, 96,00 punten (17e plaats) voor het springen en 92,93 punten (19e plaats) voor de totale prestatie heeft behaald. Aan het onderzoek is deelgenomen door 29 hengsten.

Charilan is tot 2013 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn 20 dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek, waarvan er drie het predicaat staatspremiemerrie hebben ontvangen.

Zijn zoon Caracas B Hann (2009) is in december 2011 door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij.
Hij heeft eind 2012 in Zweibrücken meegedaan aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 7,01 (7,12) punten heeft behaald voor de dressuur, 7,90 (7,84) punten voor het springen en 7,59 (7,65) punten voor de totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 23 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
In de zomer van 2015 heeft Caracas B in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Daar heeft hij 7,44 (7,42) punten gescoord voor de dressuur, 8,88 (7.59) punten voor de springen en 8,35 (7,59) punten voor zijn totale prestatie.
In de jaren 2013 – 2018 is Caracas B tot op M-niveau uitgebracht in de springsport. Zijn fokkerijprestaties moeten worden afgewacht. Caracas B is in 2019 voor de fokkerij beschikbaar bij hengstenstation Weber in Babenhausen in Hessen.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 72 nakomelingen van Charilan geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 32.275 gewonnen.

Charilan heeft een dressuurindex van 98 met een betrouwbaarheid van 85 % en een springindex van 99 met een betrouwbaarheid van 74 %.

33. Califax DE421000188205 Holst

Califax Holst (V. Calido I Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 172 cm. Hij is in 2005 geboren en is gefokt door Josef Schulze Elpert uit Legden, dat ruim 10 km ten noorden van Coesfeld in Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Califax is de donkerbruine merrie Orchidee XXXX Holst (1999, V. Julio Mariner xx) en tweede moeder is de donkerbruine H-Cortina Holst (1993, V. Corleone Holst).
Gerekend over acht generaties heeft Califax een afstamming met 48,4 % Engels- en Arabisch volbloed en 41,4 % Holsteins bloed.

Califax is in november 2007 goedgekeurd door het Holsteinse-, Brandenburgse-, Thüringse- en Saksen-Thüringse stamboek. In december 2007 hebben het Oldenburgse- en het Oldenburg-International stamboek de hengst erkend. In 2011 heeft het Mecklenburgse stamboek Califax erkend en in 2012 heeft ook het stamboek Saksen-Anhalt de hengst erkend.

In maart 2009 heeft Califax in Schlieckau deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij is gewaardeerd met 7,90 (7,72) punten voor de dressuur, 9,06 (8,44) punten voor het springen en 8,50 (8,08) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 28 hengsten die aan de test hebben meegedaan. In 2009 en 2010 heeft Califax aan de verrichtingseisen voldaan door in Vechta en Rastede deel te nemen aan springconcoursen waarvoor hij respectievelijk 8,1 en 8,7 punten voor heeft ontvangen.

Califax is tot 2017 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Tot eind 2018 zijn 18 dochters van hem als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en één daarvan heeft het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.
De Duitse Hippische Sportbond heeft 118 nakomelingen van Califax geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 54.177 gewonnen.

In 2012 is Califax uitgebracht in M-springconcoursen. Hij heeft een dressuurindex van 105 met een betrouwbaarheid van 83 % en een springindex van 100 met een betrouwbaarheid van 80 %.

34. Eta Beta S.G.H. 128475 SI-Unire

Eta Beta S.G.H. SI-Unire (V. Calido I Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 171 cm. Hij is in 2005 geboren en is gefokt door S. Giacomo uit Arluno, dat 20 km ten westen van Milaan in Italië aoligt.
De moeder van Eta Beta is de vos merrie Neuf Carats SF (2001, V. Fetiche du Pas SF). Zij is in geteeld op de hengst Almé Z SF (1966, V. Ibrahim SF), die twee keer als overgrootvader in haar afstamming voorkomt.
Tweede moeder van Eta Beta is de bruine Cristale SF (1990, V. I Love You SF). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Prince Blue *Alia SF (2003, V. Mr. Blue KWPN), die is goedgekeurd door het Selle Français stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Eta Beta een afstamming met 40,6 % Engels- en Arabisch volbloed, 27,3 % Holsteins bloed en 26,6 % Selle Français bloed.

Eta Beta is in 2009 goedgekeurd door het SI-Unire stamboek en is tot 2016 in Italië ingezet voor de fokkerij. Van hem zijn 31 nakomelingen door het SI-Unire stamboek geregistreerd.

35. Campus DE431314001306 Hann

Campus Hann (V. Calido I Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is op 18 februari 2006 geboren en is gefokt door Karl-Heinz Scherwitz uit Rheinau, dat circa 25 km ten noorden van Straatsburg in Baden-Württemberg aan de Rijn ligt.
De moeder van Campus is de bruine merrie Michelle Hann (1996, V. Matcho x) en tweede moeder is de bruine Akzenta Badwu (1990, V. Akzent II Hann). Akzenta is ook de tweede moeder van de door het ZfdP goedgekeurde hengst William’s Star Hann (2010, V. Weltmeyer Hann).
Gerekend over acht generaties heeft Campus een afstamming met 44,5 % Engels- en Arabisch volbloed, 27,3 % Holsteins bloed en 21,1 % Hannoveraans bloed.

Campus is in december 2008 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. In 2009 is hij erkend door het Mecklenburgse- en het Oldenburgse stamboek en in februari 2011 heeft het Oldenburg-International stamboek Campus erkend.
In november 2009 heeft hij in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen waar hij 7,46 (7,77) punten voor de dressuur, 8,38 (7,88) punten voor het springen en 8,10 (7,95) punten voor zijn totale prestatie heeft behaald. In 2010, 2011 en 2012 heeft Campus jaarlijs een springparcours afgelegd om daarmee te voldoen aan de wettelijke verrichtingseisen.
Campus is tot 2014 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem is één dochter als fokmerrie opgenomen in een stamboek en zijn 20 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben tot eind 2018 samen € 9.570 gewonnen.

Campus is in 2012 door Sandra Auffahrt (GER) in internationale springwedstrijden uitgebracht. De combinatie heeft een wedstrijd in Verden gewonnen. In de jaren 2014 – 2016 is Victoria Wallenstam (SWE) met de hengst uitgekomen. In 2017 is Campus niet in internationale wedstrijden uitgebracht en in 2018 is Linda Heed (SWE) met hem gestart op het CSI Lier.

36. Cashmoaker DE437000261806 DSP

Cashmoaker DSP (V. Calido I Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is op 12 maart 2006 geboren en is gefokt door Frank Timmreck uit Schwarzholz, dat 85 km ten noorden van Maagdenburg in het noorden van de deelstaat Saksen-Anhalt ligt.
De moeder van Cashmoaker is de bruine staatspremiemerrie DSP Lafayette SA (2000, V. Lafitte Bavar) en tweede moeder is de vos Lagune SA (1987, V. Lear SA).
Gerekend over acht generaties heeft Cashmoaker een afstamming met 34,4 % Holsteins bloed, 31,3 % Engels- en Arabisch volbloed en 14,1 % Hannoveraans bloed.

In december 2008 is Cashmoaker goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek en erkend door het Oldenburgse stamboek.

In november 2009 heeft hij in Radegast deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 7,54 (7,55) punten voor de dressuur, 9,11 (8,11) punten voor het springen en 8,46 (7,96) punten voor zijn totale prestatie heeft behaald. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenwaarderingen vermeld van de 17 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
In 2010, 2011 en 2012 heeft Cashmoaker elk jaar aan een springconcours deelgenomen om aan de verrichtingseisen te voldoen. Hij heeft daarbij waarderingen van 8,30, 8,11 en 8,10 gekregen.

In december 2010 is Cashmoaker goedgekeurd door het Saksische-, het Saksen-Thüringse- en het Thüringse stamboek. In 2011 heeft het Berlin-Brandenburgse stamboek hem erkend en in januari 2016 is hij door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd.
Wegens zijn sportcarrière is van Cashmoaker in 2019 alleen diepvriessperma beschikbaar.
Tot en met 2018 zijn van hem zeven dochters als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek.

Zijn zoon Cashtime Oldbg (MV. is in 2013 goedgekeurd door de Zuidduitse stamboeken en heeft eind 2013 in Moritzburg deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij behaalde daarbij 7,38 (7,42) punten voor de dressuur, 7,85 (7,72) punten voor het springen en 7,70 (7,50) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenwaarderingen vermeld van de 23 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. Cashtime is maar kort beschikbaar geweest voor de fokkerij en is daarna gecastreerd.

De Duitse Hippische Sportbond heeft tot en met 2018 35 nakomelingen van Cashmoaker geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 7.980 gewonnen.

Cashmoaker is onder de naam DSP Cashmoaker vanaf 2010 door Jens Rensen (GER) in de springsport uitgebracht. Vanaf maart 2014 is Denis Nielsen (GER) internationaal met hem uitgekomen. In 2014 is een wedstrijd in Hamburg gewonnen
en is de vierde plaats behaald in de Grand Prix van Oldenburg. In 2015 zijn overwinningen geboekt in Graz, Dortmund en tweede plaatsen behaald in de Grand Prix’s van Linz-Ebelsberg, Groβ Viegeln en in een wedstrijd in Hagen. Daarnaast is in Balve het Kampioenschap van Duitsland gewonnen. In 2016 is de Grand Prix van Herning gewonnen en is een derde plaats behaald in de Grand Prix van Neumünster. In 2017 is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Darmstadt-Kranichstein en in 2018 zijn de Groβer Preis der Bundesrepublik in Dortmund en de Grand Prix van Hagen gewonnen.
DSP Cashmoaker DSP heeft medio maart 2019 een winsom van € 284.600.

37. Calmando DE421000285307 Holst

Calmando is een vos hengst met een stokmaat van 171 cm. Hij is op 14 april 2007 geboren en is gefokt door Kai Gerken uit Lasbek, dat halverwege Hamburg en Lübeck in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Calmando is de bruine merrie Niwitta Holst (1998, V. Carpaccio Holst) en tweede moeder is de schimmel Charity Holst (1988, V. Lacapo Holst).
Gerekend over acht generaties heeft Calmando een afstamming met 51,6 % Holsteins bloed en 39,8 % Engels- en Arabisch volbloed.

Calmando is in oktober 2009 in Neumünster goedgekeurd door het Holsteinse- en het Hannoveraanse stamboek. In december 2010 heeft het Oldenburg-International stamboek Calmando erkend. Ook het Rijnland-Palts-Saar stamboek, het Rijnlandse- en het Saksen-Thüringse stamboek hebben Calmando geaccepteerd voor hun fokkerij.
Calmando heeft in de zomer van 2010 in Radegast deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen waar hij 107,86 punten heeft gekregen voor de dressuur, 126,64 punten voor het springen en 115,83 punten voor zijn totale prestatie.
In 2019 is Calmando voor de fokkerij beschikbaar bij Klosterhof Medingen en bij Ahlmann in Reher.

Tot en met 2008 zijn drie dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en zijn zoon Calmandos Holst (2013, MV. Caretino Holst) is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en vervolgens verkocht naar Zwitserland, waar hij in 2018 in de springsport is uitgebracht.

De Duitse Hippische Sportbond heeft tot eind 2018 23 nakomelingen van Calmando geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 6.332 gewonnen.

38. Caïro DE421000584008 Holst

Caïro Holst (V. Calido I Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 167 cm.
Hij is op 4 maart 2008 geboren en is gefokt door Birgit Evers uit Sachsenbande, dat vijftien km ten noordwesten van Itzehoe in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Caïro is de schimmel merrie Madame I Holst (1997, V. Capitol I Holst) en tweede moeder is de bruine Ganessa Holst (1992, V. Leonid Holst).
Gerekend over acht generaties heeft Caïro een afstamming met 53,9 % Holsteins bloed en 39,1 % Engels- en Arabisch volbloed.

Caïro is in 2011 goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. Het AES heeft in de jaren 2012 – 2014 veertien nakomelingen van Caïro geregistreerd.

39. Calibri 276456370056808 DSP

Calibri DSP (V. Calido I Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 171 cm. Hij is op 11 mei 2008 geboren en is gefokt door Kai-Uwe Fricke uit Krüssau, dat 40 km ten noordoosten van Maagdenburg in Saksen-Anhalt ligt.
De moeder van Calibri is de schimmel Kiara SA (2002, V. Kolibri Meckl) en tweede moeder is Pam Song SA (1993, V. Panchero x). Pam Song is ook de tweede moeder van de hengst Silent Pepper DSP (2003, V. Sergeant Pepper I Oldbg).
Gerekend over acht generaties heeft Calibri een afstamming met 43,8 % Holsteins bloed, 29,7 % Engels- en Arabisch volbloed en 11,7 % Hannoveraans bloed.

Calibri is in november 2010 goedgekeurd door de samenwerkende Zuidduitse stamboeken. In november 2011 heeft hij in Zweibrücken deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij behaalde daarbij 7,65 (7,51) punten voor de dressuur, 8,40 (8,03) punten voor het springen en 8,15 (7,89) punten voor de totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 23 hengsten die aan de test hebben meegedaan.
In de nazomer van 2012 heeft Calibri in Radegast meegedaan aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij behaalde 7,98 (7,88) punten voor de dressuur, 8,14 (8,19) punten voor het springen en 8,04 (8,01) punten voor de totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 17 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen.

Calibri is tot 2016 beschikbaar geweest in de fokkerij. Tot eind 2018 zijn vijf dochters van hem als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek. Eén dochter heeft het predicaat staatspremiemerrie ontvangen en zestien nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 975 gewonnen.

In de jaren 2012 – 2015 is Calibri tot op M-niveau uitgebracht in de springsport. Hij heeft een winsom van € 1.222.
Calibri heeft een dressuurindex van 102 met een betrouwbaarheid van 88 % en een springindex van 122 met een betrouwbaarheid van 77 %.

40. Calidrio DE421000023908 Holst

Calidrio Holst (V. Calido I Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is op 27 mei 2008 geboren en is gefokt door Dieter Voigt uit Löptin, dat 20 km ten zuiden van Kiel in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Calidrio is de schimmel staatspremiemerrie H-Escada Holst (1993, V. Exorbitant xx) en tweede moeder is de bruine Viona I Holst (1983, V. Calypso II Holst). Viona I is ook de tweede moeder van de hengsten Askido Holst (2005, V. Askari Holst) en Limulus Holst (2012, V. Larimar Holst). Askido is goedgekeurd door de Middenduitse- en de Zuidduitse stamboeken en Lumulus door het Holsteinse- en het Amerikaanse Holstein stamboek.
De hengst Calypso II Holst (1974, V. Cor de la Bryère SF) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Calidrio en heeft een inbreng van 15,6 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Calidrio een afstamming met 47,7 % Engels- en Arabisch volbloed en 43,0 % Holsteins bloed.

Calidrio heeft in het najaar van 2011 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij behaalde 8,28 (7,77) punten voor de dressuur, 8,99 (7,72) punten voor het springen en 8,69 (7,73) punten voor de totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 28 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen.
Calidrio is na afloop van het onderzoek goedgekeurd door de Zuidduitse stamboeken. In 2019 is hij voor de fokkerij beschikbaar bij het Brandenburgse Landgestüt in Neustad/Dosse.

Tot eind 2018 zijn vijf dochters van Calidrio als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en is zijn zoon Cardino Ass DSP (2014, MV. Re Mexico KWPN) in 2016 goedgekeurd door het Brandenburgse stamboek. Hij heeft in 2017 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een aanlegtest van 14 dagen. Hij behaalde 6,88 punten voor de dressuur, 8,20 punten voor het springen en 7,63 punten voor de totale prestatie.

De Duitse Hippische Sportbond heeft tot eind 2018 15 nakomelingen van Calidrio geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 1.032 gewonnen.
Calidrio heeft een springindex van 139 met een betrouwbaarheid van 72 %.

41. Cavall (ASK) DE418180999808 OS / DVH 1072

Cavall OS (V. Calido I Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is geboren op 17 maart 2008 en is gefokt door Hubert Hermeling uit Lindern, dat 20 km ten westen van Cloppenburg in Nedersaksen ligt.
De moeder van Cavall is de donkerbruine elitemerrie Cinderella Oldbg (2004, V. Indoctro Holst) en tweede moeder is de bruine Rapunzel Oldbg (1990, V. Rolando KWPN).
Gerekend over acht generaties heeft Cavall een afstamming met 43,0 % Holsteins bloed en 35,2 % Engels- en Arabisch volbloed.

Cavall is in november 2010 in Vechta goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek en door het Brandenburg stamboek. Ook is hij erkend door het Oldenburgse stamboek.
In 2011 is hij onder de naam Cavall ASK door het Deense stamboek aangewezen voor deelname aan een verrichtingsonderzoek. Eind maart heeft hij in Vilhelmsborg deelgenomen aan een aanlegtest van 10 dagen. In oktober 2011 heeft hij in Vilhelmsborg meegedaan aan een verrichtingsonderzoek van 35 dagen voor springhengsten, waar hij een negen voor temperament, een acht voor de manier van springen, een 8,5 voor de galop en een 8,5 voor de techniek heeft gekregen. Hij is daarop goedgekeurd door het Deense stamboek.

Cavall ASK is tot en met 2014 actief geweest in de fokkerij. In Duitsland zijn twee dochter als fokmerrie opgenomen in een stamboek en in Denemarken zijn 82 nakomelingen geregistreerd.
De Duitse Hippische Sportbond heeft acht nakomelingen van Cavall ASK geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 1.507 gewonnen. In Denemarken zijn 15 nakomelingen geplaatst in een springconcours.

42. Caroly DE433331641109 Oldbg

Caroly Oldbg (V. Calido I Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 170 cm. Hij is op 1 mei 2009 geboren en is gefokt door dr. Corinna Kröly uit Wedemark, dat ten noorden van Hannover in Nedersaksen ligt.
De moeder van Caroly is de donkerbruine elite staatspremiemerrie Cora Hann (2002, V. Contendro I Holst). Zij is ook de moeder van de hengst Corde Dacora Oldbg (2011, V. Carrico Holst), die is goedgekeurd door het ZfdP.
Tweede moeder van Caroly is de bruine Pasadena Hann (1997, V. Peter Pan Oldbg). Gerekend over acht generaties heeft Caroly een afstamming met 40,6 % Holsteins bloed, 28,1 % Engels- en Arabisch bloed en 20,3 % Hannoveraans bloed.

Caroly is in november 2011 in Vechta goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek. Ook het Westfaalse- en het Rijnlandse stamboek hebben de hengst toegelaten tot hun fokkerij. In november 2012 heeft hij in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waarbij hij is gewaardeerd met 7,33 (7,64) punten voor de dressuur, 8,28 (7,98) punten voor het springen en 7,99 (7,91) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 35 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
In 2014 is Caroly in Warendorf Duits kampioen van de vijfjarige springpaarden geworden. In de jaren 2013 en 2014 is de hengst elf keer eerste geworden in een L – of M-springconcours.
Caroly is in december 2014 verkocht aan Sergey Maslov, waarna hij in april 2015 door Maria Madenova (RUS) in San Giovanni in Marignano in internationale springwedstrijden is uitgebracht en daarbij een eerste, een tweede, een derde en een vierde plaats behaalde.

Van Caroly is in Duitsland één dochter als fokmerrie opgenomen in een stamboek en zijn zoon Caro Gold OS (2013. MV. Carry Gold Holst) is goedgekeurd door het Brandenburgse- en het Hannoveraanse stamboek en erkend door het Oldenburg-International stamboek. Hij heeft in 2017 in Neustadt/Dosse een verrichtingsonderzoek voor springhengsten van 50 dagen afgewerkt en is daar gewaardeerd met een score van 7,88 punten. Zijn fokkerijprestaties moeten worden afgewacht.
Het KWPN heeft in 2018 een merrieveulen van Caroly geregistreerd.

De Duitse Hippische Sportbond heeft acht nakomelingen van Caroly geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben tot eind 2018 samen € 616 gewonnen.

43. Calinello DE421000162110 Holst

Calinello Holst (V. Calido I Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is op 3 juni 2010 geboren en is gefokt door Kay-Uwe Bahlmann uit Herzhorn, dat in Sleeswijk-Holstein vlak bij Glückstadt op de oostelijke oever van de Elbe ligt.
De moeder van Calinello is de bruine staatspremiemerrie Havel Holst (19193, V. Lord Holst). Zij is ook de moeder van de hengst Autobahn Holst (2004, V. Acorado I Holst), die is goedgekeurd door het Rijnland-Palts-Saar stamboek. Ook is ze de tweede moeder van de door het NRPS goedgekeurde hengst Quincy W Holst (2003, V. Quidam de Revel SF)
Tweede moeder is de schimmel staatspremiemerrie Santa Fee Holst (1980, V. Masetto Holst). Zij is de tweede moeder van de hengsten Acordino-T Holst (1997, V. Acord II Holst) en Aconti Holst (2002, V. Acorado I Holst).
Acordino-T is goedgekeurd door het Tsjechische stamboek en Aconti is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Calinello een afstamming met 50 % Holsteins bloed en 43,0 % Engels- en Arabisch volbloed.

Calinello is in november 2012 in Neumünster goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en in februari 2013 erkend door het Oldenburg-International stamboek.
Hij heeft in november 2013 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waarbij hij 6,99 (7,48) punten voor de dressuur, 7,60 (7,59) punten voor het springen en 7,49 (7,68) punten voor zijn totale prestatie heeft behaald. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 34 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
In de herfst van 2015 heeft hij in Schlieckau deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hierbij is hij gewaardeerd met 7,18 (7,40) punten voor de dressuur, 8.08 (7,73) punten voor het springen en 7,86 (7,71) punten voor zijn totale verrichting. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 40 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen.
Calinello is in 2019 voor de fokkerij beschikbaar op het Hengststation Maas J. Hell in Klein Offenseth.

Tot eind 2018 zijn acht dochters van Calinello als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek en één merrie heeft het predicaat staatspremiemerrie ontvangen. De oudste nakomelingen van Calinello zijn in 2014 geboren en eind 2018 zijn al dertien nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard.

44. Calido’s Son 276431310250414 Hann

Calido’s Son Hann (V. Calido I Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is in 2014 geboren en is gefokt door Tessa Pfeil uit Elmlohe, dat 15 km ten noordoosten van Bremerhaven in Nedersaksen ligt.
De moeder van Calido’s Son is de vos staatspremiemerrie So Nice P Hann (2004, V. Stakkato Hann). Zij is ook de moeder van de hengsten Quintet Hann (2012, V. Quintender Holst) en een nog anonieme zoon (2015) van Quidamus Hann.
Quintet is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Zweedse stamboek en de nog anonieme zoon door het Oldenburg-International stamboek.
Tweede moeder van Calido’s Son is de bruine staatspremiemerrie Crissie Hann (1996, V. Contender Holst). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Belong to Me Hann (2013, V. Bonaparte x), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Calido’s Son een afstamming met 33,6 % Holsteins bloed, 25,8 % Engels- en Arabisch volbloed en 24,2 % Hannoveraans bloed.

Het Hannoveraanse stamboek heeft Calido’s Son in december 2016 in Verden goedgekeurd voor de fokkerij. In 2017 heeft het Zweedse stamboek de hengst voor één jaar goedgekeurd. Daarbij is aangegeven dat Calido’s Son een lang gelijnde, matig ontwikkelde hengst is met een expressief hoofd. Hij heeft een lange, gewelfde, rechtopstaande hals, een lang doorlopende schoft, lange lendenen en een enigszins hellend kruis. De bovenlijn is zwak bespierd. De stap is voldoende en de draf is krachtig met veel knieheffing.
Het type van de hengst is gewaardeerd met een 7,5, het hoofd, de hals en het lichaam zijn eveneens met een 7,5 gewaardeerd. Voor de kwaliteit van de benen is een zeven gegeven, evenals voor de stap. De draf heeft een zes opgeleverd.
Onder de man zijn de stap, draf en galop gewaardeerd met respectievelijk een zes, een 5,5 en een acht terwijl de hengst voor zijn temperament een zes heeft gekregen. Het vrij springen is gewaardeerd met een negen.

In 2018 is de hengst opnieuw beoordeeld waarbij het type is gewaardeerd met een acht. Voor zijn hoofd, hals en lichaam en voor de kwaliteit van de benen zijn zevens gegeven. De stap is beoordeeld met een 7,5 en de draf met een 6,5. Onder de man zijn de stap, draf en galop gewaardeerd met respectievelijk een 7, 6,5 en een 7,5. De springtechniek is gewaardeerd met een acht en de aanleg als springpaard met een negen. Calido’s Son is vervolgens door het Zweedse stamboek definitief goedgekeurd.

In 2017 zijn in Zweden 52 merries met sperma van Calido’s Son geïnsemineerd en daaruit zijn 28 veulens geregistreerd. In 2018 zijn 25 merries van hem geïnsemineerd.

Afgesloten op 1 april 2019

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Back To Top