skip to Main Content

1984 (Calypso II Holst x Ramiro Z Holst)

 

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de zonen van Contender Holst en hun nakomelingen  voor zover de zonen in 1996 of daarna zijn geboren en 15 of meer nakomelingen hebben. Voor gegevens over Contender en zijn zonen die zijn geboren voor 1996 en de zonen die na 1995 zijn geboren maar minder dan 15 nakomelingen hebben, wordt verwezen naar de pagina Contender Holst A.

33. Campamento DE321210158996 Holst

Campamento Holst (V. Contender Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is op 1 juni 1996 geboren en is gefokt door mts. Richard en Maike Eggers uit Volsemenhusen, dat net ten noorden van de Elbemonding in Sleeswijk Holstein ligt.
De moeder van Campamento is de bruine merrie Forsythe Holst (1991, V. Landgraf I Holst) en tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Liane Holst (1974, V. Liguster Holst). Liane is ook de tweede moeder van de hengst Fortuin Z Hann (1990, V. Faust Z Hann), die is goedgekeurd door het BWP en het Zangersheide stamboek. De hengst Ladykiller xx (1961, V. Sailing Light xx) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Campamento en heeft een inbreng van 21,9 % in die zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Campamento een afstamming met 49,2 % Engels- en Arabisch volbloed en 44,5 % Holsteins bloed.

Campamento is in oktober 1998 goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en in februari 1999 door het Beierse- en het Saksische stamboek.
In de herfst van 1999 heeft hij in Medingen met 20 andere hengsten deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen, waar hij slechts 67,51 punten (19e plaats) voor de dressuur heeft gekregen, met 136,87 punten (2e plaats) uitstekend presteerde bij het springen en voor zijn totale prestatie 94,84 punten (12e plaats) scoorde.
In 2003 in Campamento erkend door het Mecklenburgse stamboek en in 2008 door het Berlin-Brandenburgse stamboek. Ook het Oldenburg-Intenational stamboek heeft Campamento erkend.

In de jaren 2000 – 2002 is Campamento door Jörg Sievertsen (GER) tot op M-niveau uitgebracht in de springsport. In 2003 en 2004 heeft Herbert Ulonska (GER) de hengst gereden. In 2005 is Campamento niet in de sport uitgebracht en van 2006 tot en met 2010 is hij door Terese Lindroth (SWE) gestart in internationale wedstrijden. De combinatie won in 2009 wedstrijden in Hachenburg en in 2010 in Verden.
Campamento heeft een winsom van € 7.823.

Tot en met 2018 zijn van Campamento 21 nakomelingen als wedstrijdpaard geregistreerd en zij hebben samen € 26.993 gewonnen.

Campamento heeft een dressuurindex van 64 (!) met een betrouwbaarheid van 75 % en een springindex van 128 met eveneens een betrouwbaarheid van 75 %.

34. Cantos 96035196 NRPS pref

Cantos NRPS (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is geboren op 11 april 1996 en is gefokt door Theo Peeters uit Nijmegen.
De moeder van Cantos is de bruine merrie Gabanta NRPS keur prestatie (1992, V. Goodtimes KWPN). Zij is ook de moeder van de door het NRPS goedgekeurde hengst Casandros I NRPS (2005, V. Casantos NRPS).
Tweede moeder van Cantos is Abanta NRPS keur preferent prestatie (1989, V. Abantos KWPN) en zij is ook de moeder van de hengst Dibantos NRPS (1994, V. Daimler KWPN), die door het NRPS is goedgekeurd.
Gerekend over acht generaties heeft Cantos een afstamming met 46,9 % Engels- en Arabisch volbloed en 39,8 % Holsteins bloed.

Omdat Cantos een laat rijp paard was heeft zijn fokker er voor gekozen om de hengst in november 1998 voor goedkeuring aan te bieden bij het NRPS en niet bij het KWPN. Het NRPS heeft de hengst daarop begin januari 1999 goedgekeurd. In januari 2000 heeft Cantos met zeer goede cijfers voldaan aan de verrichtingseisen die het NRPS stelt aan voor de fokkerij goedgekeurde hengsten.
Later heeft het KWPN aangegeven dat tijdens het verrichtingsonderzoek van het NRPS is gebleken dat Cantos een goede stap heeft. De draf is ruim en vertoont veel souplesse. De galop is zeer goed met veel balans. Tijdens het vrijspringen viel Cantos op door zijn goede techniek, mooie bascule en krachtige afzet. Hij heeft met zeer veel succes deelgenomen aan de hengstencompetitie en viel op door zijn galoppade. Op de sprong werd een prima techniek en veel vermogen getoond.

In 2001 is Cantos gepresenteerd op de hengstenkeuring van het KWPN en daar aangewezen voor deelname aan een verrichtingsonderzoek van drie weken.
Voorafgaand aan de keuring heeft het KWPN in het najaar van 2000 elf van de dertien door het NRPS geregistreerde veulens van Cantos beoordeeld. Daarover is in februari 2001 gepubliceerd dat het een collectie voldoende rijtypische, matig tot ruim voldoende ontwikkelde veulens was, die voldoende in het rechthoeksmodel staan en af en toe kortbenig zijn.

Bij zijn goedkeuring heeft het KWPN aangegeven is dat Cantos een voldoende ontwikkelde, rijtypische hengst is, die iets meer rek en formaat zou moeten hebben. Hij is fraai gebouwd en heeft een sprekend hoofd. De schoft is zeer goed ontwikkeld. Het beenwerk is correct gesteld.

In maart 2001 heeft Cantos in Ermelo deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van drie weken. Volgens het KWPN is Cantos een eerlijke, betrouwbare hengst. Hij heeft veel bereidheid om te werken en laat zich goed bewerken.
De stap is zuiver en heeft voldoende ruimte. De draf heeft voldoende ruimte. Cantos heeft ruim voldoende afdruk, maar het achterbeen zou meer ondergebracht moeten worden. De galop heeft voldoende ruimte, veel afdruk en een goede balans. Hij kan goed schakelen. Cantos houdt in de basisgangen het voorbeen iets vlak. Als dressuurpaard heeft Cantos voldoende aanleg en hij geeft zijn ruiter een voldoende gevoel. Als springpaard heeft Cantos veel afdruk. Hij springt snel van de grond en heeft het hoogste punt iets achter de sprong. De hengst heeft ruim voldoende voorbeentechniek. Hij basculeert ruim voldoende en maakt de sprong goed af. Cantos is voorzichtig en toont over veel vermogen te beschikken. Als springpaard heeft Cantos veel tot zeer veel aanleg en hij geeft zijn ruiter een goed gevoel.

In september 2002 zijn zestien willekeurig aangewezen veulens van Cantos door het KWPN beoordeeld. Ze vormden een uniforme collectie rijtypische, goed ontwikkelde veulens, die goed in het rechthoeksmodel staan en ras hebben.
Het hoofd is sprekend. De nek is goed van lengte en vorm. De goed bespierde hals is goed van lengte, maar komt iets diep uit de borst. In beweging wordt de hals goed gedragen. De schoft is goed van lengte; zou echter in een aantal gevallen meer ontwikkeld moeten zijn. De schouder is goed van lengte en voldoende van ligging. De rug is goed gevormd en goed bespierd. De lendenen zijn goed gevormd, goed bespierd en goed aangesloten. De goed bespierde croupe is goed gevormd en heeft ruim voldoende lengte. De broekspier heeft voldoende lengte. Het voorbeen is van opzij correct gesteld. Meermalen is een franse stand vastgesteld. Het achterbeen is doorgaans correct gesteld. In enkele gevallen is sprake van een gehoekt achterbeen. Het fundament is doorgaans goed ontwikkeld en heeft kwaliteit. In enkele gevallen is het voorbeen ingesnoerd.
De stap is zuiver en heeft voldoende ruimte. De draf is goed van ruimte. In draf hebben de veulens veel afdruk, een goede souplesse en een goede houding. De galop is lichtvoetig. De veulens hebben in galop een goede ruimte, een goede souplesse en een goede balans.

In 2006 heeft het KWPN op basis van de rapportages over en de keuringsresultaten van de driejarige nakomelingen van Cantus besloten de hengst te handhaven voor de fokkerij.

In januari 2004 heeft het NRPS het prestatie-sport predicaat aan Cantos toegekend en in januari 2008 het prestatie-fok predicaat.

In januari 2010 hebben zowel het NRPS als het KWPN het keurpredicaat aan Cantos toegekend. Daarbij heeft het KWPN aangegeven dat Cantos succesvol is geweest op Grand Prix niveau en dat diverse nakomelingen goed presteren in de springsport. De hengst heeft een hoge springindex en ook de vererving van het exterieur en de bewegingen is bovengemiddeld.
In 2000 heeft Cantos de hengstencompetitie klasse M gewonnen en won hij de titel ‘Best Young Stallion’ in Zwolle. Op internationaal niveau presteerde hij succesvol met Julia Houtzager – Kayser en werd tweede in de Grand Prix’s van Linz en Zuidbroek. Hij won de Derby in Bathmen en was meerdere malen hooggeplaatst in andere wedstrijden.
Cantos is eind oktober 2011 geopereerd aan een leveraandoening maar heeft de operatie niet overleefd.

Het NRPS heeft 58 nakomelingen van Cantos geregistreerd en het KWPN tot en met 2018 827 (404 hengsten en 423 merries).
Van de merries zijn er tot september 2018 178 als fokmerrie opgenomen in het stamboek en daarvan hebben er 44 het elitepredicaat behaald, 23 het keurpredicaat en 57 zijn stermerrie geworden. Drie dochters zijn preferent geworden en één dochter is prestatiemerrie geworden.
Vier dochters zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden en elf zonen zijn goedgekeurd voor de fokkerij.
Daarnaast zijn drie zonen door het KWPN aangewezen om aan het verichtingsonderzoek deel te nemen zonder dat dat heeft geleid tot een goedkeuring voor de fokkerij

In “In de Strengen” nr. 2 van 22 januari 2016 is gepubliceerd dat Cantos destijds 758 geregistreerde nakomelingen van vier jaar en ouder had, waarvan er 318 (42,0 %) geregistreerd waren als wedstrijdpaard.

Tot eind 2018 zijn volgens Horsetelex.nl 127 nakomelingen van Cantos uitgebracht in springconcoursen over 1.40 m of hoger, waarvan er 18 zijn gestart in wedstrijden over hindernissen van 1.60 m. of hoger.
Het KWPN heeft van Cantos een dressuurindex van 103 met een betrouwbaarheid van 79 % en een springindex van 145 met een betrouwbaarheid van 95 % gepubliceerd.

Uit het genetisch profiel blijkt dat veel nakomelingen van Cantos een verticale halsrichting, een week verloop van de rug en lage verzenen hebben.
De nakomelingen hebben vrijwel altijd een krachtige en dragende galop en uitstekende springeigenschappen.
De World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) publiceert jaarlijks een ranglijst van de meest succesvolle dressuur-, spring- en eventing hengsten. Cantos heeft op die ranglijsten in de jaren 2013 – 2016 respectievelijk de 61e, 45e, 44e en 51e plaats ingenomen. In 2017 komt Cantos op de ranglijst van springhengsten niet meer bij de beste honderd hengsten voor. Op de ranglijst over 2018 neemt hij de 62e plaats in.

Voor meer informatie over Cantos en zijn nakomelingen wordt verwezen naar het bestand Cantos NRPS.

35. Capone I DE321210206096 Holst

Capone I Holst (V. Contender Holst) is een zwartbruine hengst met een stokmaat van 173 cm. Hij is geboren op 30 april 1996 en is gefokt door Kirsten Bornholdt uit Moorrege, dat circa 10 km ten zuiden van Elmshorn in Sleeswijk-Holstein ligt.
Capone I is een broer van de hengst Capone II Holst (1998, zie hfdst. 50.).
De moeder van beide hengsten is de donkerbruine merrie Winja Holst (1984, V. Ladalco Holst) en zij is ook de moeder van de hengst Casaretto Holst (1989, V. Calypso I Holst), die is goedgekeurd door het Rijnlandse-, Westfaalse-, Mecklenburgse- en Oldenburgse stamboek.
Tweede moeder van Capone I is de donkerbruine Maltia Holst (1975, V. Raimond Holst). Zij is ook de tweede moeder van de hengsten Ringo Starr Holst (1986, V. Ricardo Holst), Cesano I Holst (1994, V. Caretino Holst) en zijn broer Cesano II Holst (1997), Casall ASK Holst (1999, V. Caretino Holst), Clarence I Holst (2003, V. Carano Holst)en zijn broer Clarence III (2007).
Ringo Starr is goedgekeurd door het Holsteinse- en het Beierse stamboek; Cesano I door het Holsteinse stamboek en Cesano II door het Holsteinse- en het Rijnland-Palts-Saar stamboek. Casall ASK is goedgekeurd door het Holsteinse-, Selle Français-, SBS- en het Ierse Warmbloed stamboek; Clarence I door het Holsteinse-, Saksische-, Brandenburgse-, Selle Français stamboek en het BWP en Clarence II door het BWP.
De hengsten Raimond Holst (1960, V. Ramzes x) en Ladykiller xx (1961, V. Sailing Light xx) komen zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Capone I en hebben beide een inbreng van 18,75 % in de erfelijke aanleg van Capone I.
Gerekend over acht generaties heeft Capone I een afstamming met 49,2 % Engels- en Arabisch volbloed en 46,1 % Holsteins bloed.

Capone I is in oktober 1998 in Neumünster door het Holsteinse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij, maar hij heeft in Duitsland niet deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Hij heeft in 1999 in Duitsland enkele merries gedekt en is toen verkocht aan het investeringssyndicaat Exitpoints Stallions in Chillywack in British Columbia, Canada. Het syndicaat heeft Capone I ondergebracht bij Doug Spink op zijn bedrijf in Bellingham, dat in het noordwesten van de staat Washington in de Verenigde Staten ligt.
De hengst is in de Verenigde Staten goedgekeurd door het Amerikaanse Holsteiner stamboek, het BWP-NA, het Rijnland-Palts-Saar International stamboek, het Berlijn-Brandenburg stamboek en het Deense stamboek.

Vanaf 2004 heeft Kyle King (USA) Capone I in springwedstrijden uitgebracht en vanaf 2006 is de combinatie in internationale springwedstrijden gestart. In 2006 is een derde plaats behaald in de Derby van Calgary Spruce Meadows en in 2007 is de Grand Prix van Langley gewonnen.

Nadat Capone I was teruggekeerd van een concours op Spruce Meadows is hij op 16 mei 2007 door Corrine Super uit zijn stal gehaald en naar Canada gebracht. Niet duidelijk is of hierbij sprake was van diefstal of dat Super ook eigenaar van de hengst was.
Corrine Super, die eerder ook bekend stond als Corrine Arden en als Corrine Webb, kende Doug Spink uit de drugshandel. Spink heeft wegens de handel in drugs een gevangenisstraf uitgezeten en ook Super heeft volgens verhalen op internet een uitgebreid strafblad wegens handel in heroïne en de productie van marihuana op haar eigen boerderij in Langley BC.
Toen Spink in 2005 naar de gevangenis moest heeft Super het beheer over Capone I overgenomen en toen Spink in het voorjaar van 2007 vrij kwam claimde hij de hengst en is die weer naar zijn bedrijf in Bellingham teruggegaan.
Super bleef echter volhouden dat zij de eigenaar was en heeft de hengst vervolgens stiekem opgehaald op een moment dat Spink voor enkele uren zijn bedrijf had verlaten. Verhalen gaan dat Super drugsschulden had en die wilde betalen met de opbrengst van het exploiteren van Capone I.
Nadat Spink een beloning van $ 5.000 had uitgeloofd voor het terugbrengen van de hengst, is Capone I op 14 oktober 2008 weer bij hem afgeleverd.
In 2010 is Spink wegens het uiten van bedreigingen opnieuw gearresteerd. Toen de politie zijn bedrijf overviel is Capone I door de dierenbeschermingsorganisatie Whatcom Humane Society in beslag genomen en die heeft de hengst weer in handen gegeven van Corrine Super. Super, die bij de F.E,I, sinds 5 januari 2009 als eigenaar van Capone I te boek staat, heeft de hengst op haar bedrijf in Langley BC goed verzorgd en op krachten laten komen, waardoor in het voorjaar van 2011 Kyle King weer met de hengst in wedstrijden kon uitkomen.
De combinatie heeft in juni 2011 in Calgary Spruce Meadows de CN Performance Grand Prix en in augustus 2011 in Calgary Anderson Ranch een Grand Prix wedstrijd gewonnen. In juni en juli 2012 is de hengst uitgebracht door Mac Cone (CAN) en daarna is Kyle King weer met Capone I uitgekomen. In augustus 2012 heeft de combinatie in Calgary Anderson Ranch opnieuw de Grand Prix gewonnen.
Capone I heeft een winsom van circa € 215.000.

Het KWPN-NA heeft in de jaren 2008 – 2018 tenminste elf nakomelingen van Capone I geregistreerd en het BWP vijf. Volgens Hippomundo.com heeft het Zangersheide stamboek in de jaren 2014 – 2017 zes nakomelingen geregistreerd. Ook het Oldenburg-International stamboek, het Canadese Warmbloed stamboek en het Amerikaanse Holsteiner stamboek hebben nakomelingen van Capone I vastgelegd.
In 2018 is Capone I voor de fokkerij beschikbaar op de Timberline Farm in Lake Oswego bij Portland OR.

36. Cappucino van Berkenbroek DE 333330069896 Oldbg

Cappucino van Berkenbroek Oldbg (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is op 5 april 1996 geboren en is gefokt door Norbert Bornhorst uit Dinklage, dat 10 km ten zuidwesten van Vechta in Nedersaksen ligt.
De moeder van de hengst is de vosmerrie Wunschtraum Oldbg (1989, V. Grundstein I Hann). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Didi van de Helle Hann (2010, V. Diarado Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Tweede moeder van Cappucino van Berkenbroek is de vos Walinga Hann (1978, V. Wettstreit Hann).
Gerekend over acht generaties heeft Cappucino van Berkenbroek een afstamming met 35,9 % Hannoveraans bloed, 33,6 % Engels- en Arabisch volbloed en 24,2 % Holsteins bloed.

Cappucino van Berkenbroek is in 1999 goedgekeurd door het Belgisch Warmbloed Paardenstamboek en het Schotse Sportpaarden stamboek. Hij is in 1999 en 2000 als hengst actief geweest in de Belgische fokkerij.
Het BWP heeft 77 nakomelingen van hem geregistreerd, het SBS vijf en het Zangersheide stamboek vier. Het KWPN heeft een ruin van Cappucino van Berkenbroek geregistreerd.

Dochter Aphrodite van Lozerheide BWP, 2000, bruin, MV. Calypso III Holst, is de moeder van de hengst Charming Fellow Z Zang (2009, V. Clinton Holst), die is goedgekeurd door het BWP en het Anglo-Europese stamboek.

Na zijn fokkerijcarrière is de hengst aan Margret Lütgenau verkocht en heeft Gerald Geessink (NED) hem onder de naam Chocolate in Duitsland tot op M niveau in de springsport uitgebracht, Volgens de Duitse Hippische Sportbond heeft de hengst een winsom van € 3.578.

37. Carreno DE 321210105896 Westf

Carreno Westf (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is op 12 maart 1996 geboren en is gefokt door mts Jürgen, Anke en Maren Schlüter uit Herzhorn, dat ruim tien km ten noordwesten van Elmshorn bij Glückstadt in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Carreno is de schimmel Farah XI Holst (1981, V. Zarewitsch xx) en tweede moeder is Unica II Holst (1982, V. Cor de la Bryère SF).
De hengsten Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) en Ramiro Z Holst (1965, V. Raimond Holst) komen beide zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Carreno en dragen respectievelijk 25 % en 18,75 % bij aan de erfelijke eigeschapppen van Carreno.
Gerekend over acht generaties heeft Carreno een afstamming met 57,0 % Engels- en Arabisch volbloed en 33,6 % Holsteins bloed.

Carreno is in oktober 1998 in Neumünster door het Holsteinse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij. Hij heeft in de zomer van 1999 in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij behaalde daar 95,33 punten (9e plaats) voor de dressuur, 103,39 punten (7e plaats) voor het springen en 97,38 punten (10e plaats) voor zijn totale verrichting. Aan het onderzoek is deelgenomen door 16 hengsten.

Carreno is tot 2008 in Holstein beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn tien dochters als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek.
Tot december 2018 heeft de Duitse Hippische Sportbond negentien nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 22.062 gewonnen.

In 2014 heeft het Saksen-Thüringse stamboek Carreno goedgekeurd. In hoeverre dat van belang is voor de fokkerij moet worden afgewacht.

Carreno is tot op M-niveau uitgebracht in de springsport. Hij heeft € 817 aan prijzengeld gewonnen.

Carreno heeft een dressuurindex van 85 met een betrouwbaarheid van 78 % en een springindex van 111 met een betrouwbaarheid van 76 %.

 

38. Chacoa DE321210082596 Holst

Chacoa Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaar van 174 cm. Hij is in 1996 geboren in Duitsland.
De moeder van Chacoa is de bruine merrie Entina Holst (1990, V. Landgraf I Holst). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Cascon JK Horsetrucks Zang (2005, V. Vassini I Holst), die is goedgekeurd door het Zangersheide- en het Anglo Europese stamboek.
Tweede moeder van Chacoa is de bruine Fakir Holst (1969, V. Maximus Holst).
De hengst Ladykiller xx (1961, V. Sailing Light xx) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Chacoa en heeft een inbreng van 18,75 % in die zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Chacoa een afstamming met 52,3 % Holsteins bloed en 43,0 % Engels- en Arabisch volbloed.

Chacoa is in 2000 goedgekeurd door het Ierse Sportpaarden stamboek en is tot en met 2009 actief geweest in de Ierse fokkerij. Volgens Horsetelex.nl heeft het Ierse Sportpaarden stamboek 29 nakomelingen van hem geregistreerd.

De meest succesvolle nakomeling van Chacoa is One To Many ISH, ruin, 2002, zwartbruin, MV. Colin Diamond ISH, fokker John O’Brien uit Limerick, die in 2008 door William Levett (AUS) is uitgebracht in eventingwedstrijden. In 2010 is een tweede plaats behaald in het CIC** Burnham Market en een derde plaats in CIC** Barbury Castle. In 2011 is de combinatie tweede geworden in het CCI*** Saumur en is de overwinning behaald in het CIC*** Hartpury. In 2012 is een tweede plaats behaald in het CIC*** Jardy. In 2013 is de ruin internationaal niet uitgebracht en vanaf 2014 is hij gereden door Nicola Wilson (GBR). De combinatie heeft in 2014 een tweede plaats behaald in het CIC*** Alnwick – Burgham en heeft het CIC*** Blair Castle gewonnen. In 2015 is in maart een tweede plaats behaald in het CIC** Alnwick – Burgham en zijn in juni en juli de CIC’s*** in Hopetoun en Alnwick – Burgham gewonnen. Bij het Europese kampioenschap in Blair Castle is de 27e plaats behaald.
In 2016 zijn overwinningen behaald in het CICO*** Houghton Hall en het CIC***Hartpury en in 2018 is een tweede plaats behaald in het CIC***Alnwick – Burgham. One To Many heeft een winsom van circa € 55.000.

 

39. Concetto I DE333330329496 Oldbg

Concetto I Oldbg (V. Contender Holst) is een zwartbruine hengst met een stokmaat van 164 cm. Hij is op 16 mei 1996 geboren en is gefokt door Wilfried Sänger – Horstkott uit Hohenahr, dat circa vijftien km ten noorden van Wetzlar in de deelstaat Hessen ligt.
De moeder van Concetto I is de merrie Puszta Lany xx (1985, V. Frontal xx) en tweede moeder is Plantage xx (1975, V. Kaiseradler xx).
Gerekend over acht generaties heeft Concetto I een afstamming met 71,1 % Engels- en Arabisch volbloed en 24,2 % Holsteins bloed.

Concetto I is in november 1998 in Oldenburg goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en in februari 1999 in Krumke door de stamboeken Berlijn-Brandenburg en Brandenburg-Anhalt. Ook is hij erkend door het Saksen-Anhalt stamboek.
In het najaar van 1999 heeft Concetto I in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij behaalde 97,92 punten (32e plaats) voor de dressuur, 118,51 punten (6e plaats) en 109,99 punten (12e plaats) voor zijn totale verrichting.
Eind 2001 heeft het Hannoveraanse stamboek Concetto I goedgekeurd en begin 2002 heeft het Oldenburg International stamboek dat ook gedaan.

Concetto I was eigendom van stoeterij De Havikerwaard in De Steeg en stond op het bedrijf van Gerd Sosath in Lemwerder, dat ten oosten van de stad Oldenburg aan de oever van de Weser ligt, toen hij begin maart 2002 werd gestolen. Enkele dagen later is de hengst, samen met een merrie die een jaar eerder al bij Sosath was gestolen, teruggevonden in Düsseldorf.
In januari 2003 heeft het NRPS Concetto I goedgekeurd.
Concetto I is tot op M-niveau in de springsport uitgebracht en heeft een winsom van € 2.200.

Concetto I is tot en met 2007 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
In Duitsland zijn 62 merries als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en vijf daarvan zijn staatspremiemerrie geworden.
Het KWPN heeft 36 nakomelingen van Concetto I geregistreerd; het NRPS tien, het Anglo-Europese stamboek zeven en het SBS vijf. Volgens Hippomundo.com heeft het BWP vijf nakomelingen geregistreerd en het Zangersheide stamboek één.

De zonen Colandor Oldbg (2002), Conlido Oldbg (2002), Continental T Hann (2003), Chicago KWPN (2004), Chiun AG Hann (2007) en Concert Oldbg (2009) zijn goedgekeurd voor de fokkerij. Van deze hengsten is alleen Concert (zie hfdst 39.1.) van belang geweest voor de fokkerij. De andere hengsten worden onderstaand kort aangeduid.
De hengst Colandor Oldbg (MV. Landor S Oldbg) is in 2002 goedgekeurd door het ZfdP. Hij heeft in 2005 in Münster-Handorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen waar hij met 117,63 punten derde is geworden van 16 deelnemende hengsten. Van Colander zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De hengst Conlido Oldbg (MV. Cantus Holst) is in november 2004 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek, maar van hem zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De hengst Continental L Hann (MV. Silvio I Oldbg) is in oktober 2005 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en later ook door het Anglo-Europese stamboek. Hij heeft in de herfst van 2006 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waar hij met 100.48 punten van de 38 deelnemende hengsten de 18e plaats behaalde. Continental L is slechts twee jaar beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem is één wedstrijdpaard geregistreerd.

De hengst Chicago KWPN (MV. Celano Holst) is in januari 2007 goedgekeurd door het NRPS, maar dat heeft geen nakomelingen van de hengst geregistreerd. Het Anglo-Europese stamboek heeft twee nakomelingen van Chicago geregistreerd.

De hengst Chiun AG Hann (MV. Acord II Holst) heeft in april en mei in Redefin deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij behaalde daarbij 8,54 punten terwijl het gemiddelde van de 22 deelnemende hengsten 7,55 punten bedroeg. In mei 2011 is de hengst in Vechta goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek, maar van hem zijn geen nakomelingen als fokmerrie of wedstrijdpaard geregistreerd.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 192 nakomelingen van Concetto I geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot december 2018 hebben die samen € 169.789 gewonnen.

Concetto I heeft een dressuurindex van 98 met een betrouwbaarheid van 91 % en een springindex van 123 met een betrouwbaarheid van 90 %.

 

39.1. Concert 276433331383303 Oldbg

Concert Oldbg (V. Concetto I Oldbg) is een bruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is op 10 mei 2003 geboren en is gefokt door Jörg Wassermann uit Wardenburg, dat enkele kilometers ten zuiden van Oldenburg in Nedersaksen ligt.
De moeder van Concert is de zwartbruine merrie Dalena Oldbg (1999, V. Landor S Oldbg) en tweede moeder is de staatspremiemerrie Dalia Hann (1978, V. Don Camillo Hann).
Gerekend over acht generaties heeft Concert een afstamming met 50,8 % Engels- en Arabisch volbloed, 23,4 % Hannoveraans bloed en 18,75 % Holsteins bloed.

Concert is on 2007 goedgekeurd door het Wielkopolska- en het Poolse Sportpaarden stamboek. Hij is in 2007 en 2008 actief geweest in de Poolse fokkerij en er zijn 37 nakomelingen van hem in Polen geregistreerd. Ook het Westfaalse stamboek heeft een nakomeling geregistreerd.

40. Condelaro DE327273240696 Meckl

Condelaro Meckl (V. Contender Holst) is een donkerbruine hengst. Hij is in 1996 geboren en is gefokt door Heike Baron uit Petersberg, dat circa vijftien km ten oosten van Lübeck in het noordwesten van de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ligt.
De moeder van Condelaro is de bruine staatspremiemerrie Dorlanda Meckl (1991, V. Dornpfad xx) en tweede moeder is de vos Dulanda Meckl (1985, V. Duran Meckl).
Gerekend over acht generaties heeft Condelaro een afstamming met 46,1 % Engels- en Arabisch volbloed, 24,2 % Holsteins bloed en 15,6 % Hannoveraans bloed.

Condelaro is in november 1998 in Redefin goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. In het najaar van 1999 heeft hij in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen waarin hij 91,63 punten (36e plaats) behaalde voor de dressuur, 108,90 punten (18e plaats) voor het springen en 97,51 punten voor zijn totale prestatie (31e plaats). Aan het onderzoek is deelgenomen door 47 hengsten. Een jaar later heeft hij in Neustadt/Dosse opnieuw aan een 100 dagen verrichtingsonderzoek deelgenomen. Nu behaalde hij 91,95 punten (28e plaats) voor de dressuur, 112,55 punten (10e plaats) voor het springen en 100,54 punten voor zijn totale verrichting. Met dit puntenaantal is hij als 24e van de 37 deelnemende hengsten geëindigd.

Condelaro is tot 2009 in Mecklenburg beschikbaar geweest voor de fokkerij, Veertien dochters van hem zijn als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en 36 nakomelingen zijn door de Duitse Hippische Sportbond geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben tot december 2018 samen € 6890 gewonnen.

Condelaro heeft een dressuurindex van 85 met een betrouwbaarheid van 77 % en een springindex van 92 met een betrouwbaarheid van 75 %.

41. Contender Son DE321210086796 Holst

Contender Son Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is in 1996 geboren en is gefokt door Hans Harmsen uit Cashagen, dat ruim tien km ten noordwesten van Lübeck in Sleeswijk-Holstein ligt.
Contender Son is een broer van de in Polen goedgekeurde hengst Comander Holst (2000, zie hfdst. 71.)
De moeder van Contender Son is de bruine merrie Ulara Holst (1982, V. Capitol I Holst). Zij is ook de moeder van de hengst Lesanto Holst (1988, V. Landgraf I Holst), die door het Holsteinse stamboek is goedgekeurd.
Tweede moeder is de donkerbruine Juliane I Holst (1972, V. Merlin Holst). Zij heeft dezelfde moeder als de in Nederland goedgekeurde hengst Joost Holst (1968, V. Consul Holst) en is de tweede moeder van de door het Anglo-Europese stamboek goedgekeurde hengst Renkum Eireann AES (1992, V. Renkum Englishman AES).
Gerekend over acht generaties heeft Contender Son een afstamming met 49,2 % Holsteins bloed en 46,1 % Engels- en Arabisch volbloed.

Contender Son is in 1999 goedgekeurd door het Wielkopolska- en het Poolse Sportpaarden stamboek. Hij is tot zijn dood op 6 juni 2018 actief geweest in de Poolse fokkerij.
Het Wielkopolska stamboek heeft veertien nakomelingen van hem geregistreerd, het Poolse Sportpaarden stamboek 49 en het Anglo-Europese stamboek twee.

De zoon Izaurus SP (2002, MV. Huncwot xx) is in 2007 goedgekeurd door het Wielkopolska stamboek, dat vier nakomelingen van hem heeft geregistreerd. Het Poolse Sportpaarden stamboek heeft twee nakomelingen van Izaurus geregistreerd.

42. Conteros DE331319789696 Hann

Conteros Hann (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 163 cm. Hij is op 15 april 1995 geboren en is gefokt door Brigitte Schultz op het ten noorden van Wismar in de Oostzee gelegen eiland Poel.
De moeder van Conteros is de merrie Rawiena Hann (1990, V. Raphaël Westf) en tweede moeder is de zwarte Wiena Hann (1979, V. Waidmannsdank xx).
De hengst Ramiro Z Holst (1965, V. Raimond Holst) komt zowel aan vaders- als aan moederskant als overgrootvader in de afstamming van Conteros voor en heeft daarmee een inbreng van 25 % in die zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Conteros een afstamming met 40,6 % Engels- en Arabisch volbloed, 30,5 % Holsteins bloed en 21,1 % Hannoveraans bloed.

In de zomer van 1999 heeft Conteros in Radegast deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij behaalde daar 111,65 punten (8e plaats) voor de dressuur, 121,12 punten (1e plaats) voor het springen en 118,38 punten (5e plaats) voor de totale prestatie. Aan het onderzoek is deelgenomen door 32 hengsten.
Conteros is in februari 2002 in Redefin goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. Later heeft ook het Oldenburg-International stamboek de hengst erkend. Conteros is in Duitsland tot en met 2004 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Daarna is voorrang gegeven aan zijn sportcarrière.

Conteros is in de jaren 2000 – 2003 door Jörg Möller (GER) tot op S-niveau in de springsport uitgebracht, Van oktober 2003 tot maart 2004 is Markus Merschformann (GER) met Conteros uitgekomen en daarna is de hengst uitgebracht door Toni Haβmann (GER), waarbij ook regelmatig in internationale wedstrijden in gestart. In 2004 zijn internationale overwinningen geboekt in Hamburg-Klein Flottbek, Redefin, Donaueschingen en München en in 2005 is een wedstrijd in Arezzo gewonnen. In 2006 is een overwinning behaald in Neustadt/Dosse en is het jachtspringen tijdens het CSI (Derby) van Hamburg gewonnen. Ook is een tweede plaats behaald in een wedstrijd tijdens het CSI Gijon.
In 2007 is Conteros enkele keren in Duitsland uitgebracht door Eva Gonda (USA) en daarna is hij geëxporteerd naar de Verenigde Staten.
Conteros heeft een winsom van € 42.577.

In de Verenigde Staten is de hengst goedgekeurd door het Amerikaanse stamboek, het Amerikaanse Holsteiner stamboek, het Rijnland-Palts-Saar International stamboek en het Intenational Sport Registry. Over de fokkerijprestaties van Conteros in de Verenigde Staten is weinig informatie bekend.

In Duitsland zijn elf dochters van Conteros als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en daarvan is één merrie staatspremiemerrie geworden.
De zonen Contal Meckl (2003) en Contadur OS (2008) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

De hengst Contal Meckl (MV. Al Capone Hann) is in november 2005 in Redefin goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. Hij heeft in de zomer van 2006 in Radegast deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waar hij uit 15 deelnemende hengsten met 104,86 punten de zevende plaats heeft behaald. Contal is alleen in 2006 actief geweest in de fokkerij, Van hem is één dochter als fokmerrie opgenomen in een stamboek.

De hengst Contadur OS (MV. Kolibri Meckl) is in 2011 door het Rijnland-Palts-Saar stamboek goedgekeurd en heeft in november 2012 in Zweibrücken deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waarin hij gewaardeerd is met 6,89 punten, terwijl de gemiddelde waardering van de 23 deelnemende hengsten 7,65 bedroeg.
Tot en met 2018 zijn van Contadur geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

Contadur is door André Thieme (GER) in de internationale springsport uitgebracht.
De combinatie heeft in 2017 een wedstrijd in St. Gallen gewonnen en in 2018 een wedstrijd in Leszno. Contadur heeft eind 2018 een winsom van € 59.024.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 37 nakomelingen van Conteros geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot december 2018 hebben die samen € 76.070 gewonnen.

Conteros heeft een dressuurindex van 99 met een betrouwbaarheid van 78 % en een springindex van 128 met een betrouwbaarheid van 81 %.

 

43. Cordobes II DE321210082096 Holst

Cordobes II Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 164 cm. Hij is in 1996 geboren en is gefokt door Hans – Jürgen Köhncke uit Badendorf, dat enkele kilometers ten westen van Lübeck in Sleeswijk – Holstein ligt.
Cordobes II is een broer van de hengst Cordobes I Holst (1995, zie hfdst. 32.).
De moeder van beide hengsten is de donkerbruine merrie Dinant II Holst (1989, V. Lancer I Holst).
Tweede moeder is de bruine merrie Dinant Holst (1967, V. Akkord Holst), die ook de moeder is van de hengsten Legato Holst (1995, V. Leander Holst) en Let’s Go II Holst (1984, V. Leonardo I Holst) en ze is ook de tweede moeder van de hengst Junior Mariner Holst (2000, V. Julio Mariner xx). Legato is goedgekeurd door het Beierse stamboek, Let’s Go II door het BWP en Junior Mariner door het Oldenburgse-, het Oldenburg-International- en het Saksen-Thüringse stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Cordobes II een afstamming met 57,0 % Holsteins bloed en 36,7 % Engels- en Arabisch volbloed.

Cordobes II is in januari 1999 in Münster-Handorf goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. Hij heeft in de herfst van 1999 in Warendorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Daarbij scoorde hij 122.78 punten voor de dressuur, 125,62 punten voor het springen en 127,67 punten voor zijn totale prestatie.
Cordobes II is voor de fokkerij beschikbaar gesteld door het Landgestüt van Noordrijn-Westfalen in Warendorf en heeft tot 2014 gedekt.
Van hem zijn 23 dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek.

De Duitse Hippische Sportbond (FN) heeft 113 nakomelingen van Cordobes II geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2018 hebben die samen € 228.707 gewonnen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de FN alleen de resulaten mee telt die zijn behaald door Duitse ruiters. Daarnaast worden resultaten van niet-Duitse ruiters meegenomen als ze in Duitsland gehouden wedstrijden zijn behaald. Zoals uit onderstaand overzicht blijkt heeft de ruin Connery al een winsom die hoger is dan de door de FN genoemde totale winsom van alle nakomelingen van Cordobes II.

Succesvolle nakomelingen van Cordobes II zijn:

Connery Westf,
ruin, 2001, bruin, MV. Polydor Westf, fokker Karl-Gerd Kohnert uit Rödinghausen, Is vanaf maart 2011 door Luca Maria Moneta (ITA) in internationale springwedstrijden uitgebracht. De combinatie heeft in 2013 tweede plaatsen behaald in Leipzig, Drammen en Londen Olympia. In 2014 is een overwinning behaald in een wedstrijd in Helsinki en is een tweede plaats in Chantilly. In 2015 is een wedstrijd in Göteborg gewonnen en is de derde plaats behaald in een World Cup wedstrijd in Leipzig. In de finale van de World Cup in Las Vegas is de 21e plaats bereikt. In 2016 is met het Italiaanse team de landenwedstrijd tijdens het CSIO in Drammen gewonnen en zijn individueel wedstrijden in Drammen en Dinard gewonnen en in 2017 zijn overwinningen behaald in Geesteren. Sankt Moritz en Lausanne. In 2018 zijn wedstrijden in Aby Dhabi en Ascona gewonnen en is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Zürich. Eind 2018 heeft Connery een winsom van € 441.400 en

Charis Westf,
merrie, 2002, bruin, MV. Chasseur I Hann, fokker Heinz-Wilhelm Gödecker uit Rahden, is vanaf 2007 door Driedrich-Wilhelm Köller (GER) uitgebracht in de springsport. Vanaf voorjaar 2010 is in de klasse S gestart en vanaf augustus 2010 ook enkele keren internationaal. Van september 2012 tot januari 2014 is Julia Aladushkina (RUS) met de merrie uitgekomen en van januari 2014 tot en met september 2015 is Frederick Troschke (GER) met Charis gestart. In juni 2014 heeft de combinatie een wedstrijd in Wierden gewonnen en in 2015 is de vijfde plaats in de Grand Prix van Schwering behaald.
Vanaf november 2015 is Max Haunhorst (GER) met de merrie uitgekomen. In juni 2016 heeft de combinatie met het Duitse team tijdens het CSIOJ Wierden de landenwedstrijd gewonnen en in december 2016 is in Lichtenvoorde een wedstrijd voor ruiters tot 25 jaar gewonnen. In 2017 zijn in wedstrijden voor ruiters tot 25 jaar overwinningen geboekt in Lier en in de Grand Prix van Hagen am Teutoburger Wald en in 2018 is in Hagen a.T.W. een tweede plaats behaald. Eind 2018 heeft Charis een winsom van € 59.600.

Cordobes II heeft een dressuurindex van 94 met een betrouwbaarheid van 78 % en een springindex van 142 met een betrouwbaarheid van 82 %.

44. Carpenter DE321210403997 Holst / DVH 788

Carpenter Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 172 cm. Hij is op 8 juni 1997 geboren en is gefokt door Jürgen Hattebuhr uit Burgwedel, dat circa 20 km ten noorden van Hannover in Nedersaksen ligt.
De moeder van Carpenter is de donkerbruine staatspremiemerrie Bandure Holst (1997, V. Cor de la Bryère SF). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Quilato Holst (2009, V. Quidam de Revel SF), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek.
Tweede moeder is de donkerbruine Vivell II Holst (1983, V. Ladalco Holst). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Candelero Holst (2004, V. Carry Holst), die is goedgekeurd door het Baden-Württembergse-, het Saksische- en het ZfdP-stamboek.
De hengst Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Carpenter en heeft een inbreng van 37,5 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Carpenter een afstamming met 46,1 % Engels- en Arabisch volbloed, 38,3 % Holsteins bloed en 11,7 % Selle Francais bloed.

Carpenter heeft in 2000 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtings-onderzoek van 300 dagen, dat hij met 128,26 punten als vierde van de 45 deelnemende hengsten heeft beëindigd. In januari 2001 is Carpenter goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. Hij is in Duitsland alleen in 2001 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Daar is één nakomeling van hem als wedstrijdpaard geregistreerd. In 2002 is Carpenter goedgekeurd en is vervolgens tot en met 2014 actief geweest in de Deense fokkerij. In Denemarken zijn 84 nakomelingen van hem geregistreerd.

45. Collin L DE333330993497 Oldbg

Collin L Oldbg (V. Contender Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 171 cm. Hij is in 1997 geboren en is gefokt door Heinrich Ramsbrock uit Menslage, dat circa 25 km ten zuidwesten van Cloppenburg in Nedersaksen ligt.
De moeder van Collin L is de bruine merrie Donna Griseldo Westf (1986, V. Dramaturg Westf) en tweede moeder is de bruine Grete Westf (1981, V. Griseldo xx).
Gerekend over acht generaties heeft Collin L een afstamming met 41,4 % Engels- en Arabisch volbloed, 24,2 % Holsteins bloed, 18,0 % Hannoveraans bloed en 10,9 % Westfaals bloed.

Collin L is in oktober 1999 goedgekeurd door het Westfaalse- en het Brandenburgse stamboek. Hij heeft in de herfst van 2000 in Vechta deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen waar hij is gewaardeerd met 8,23 punten. Van de 27 deelnemende hengsten is hij met die beoordeling als zevende geëindigd.
In februari 2004 heeft het Oldenburgse stamboek Collin L erkend.

Collin L is tot op M-niveau uitgebracht in de springsport en heeft € 1.146 aan prijzengeld gewonnen.

Collin L is tot 2015 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn 143 dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en zeven dochters hebben het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.
Vier dochters zijn moeder geworden van een goedgekeurde hengst:

Cecily Westf staatspremiemerrie, 2001, schimmel, mV. Landsberg Holst, is de moeder van de hengst Forchello Westf (2006, V. For Pleasure Hann), die is goedgekeurd door het Westfaalse- en het Hannoveraanse stamboek;

Celine Westf, 2001, MV. Dinard L Westf, is de moeder van de hengst Cairon Westf (2010, V. Cmax L BWP), die is goedgekeurd door het ZfdP;

Corella Westf, 2001, bruin, MV. Grannus Hann, is de moeder van de hengst Quandor Westf (2006, V. Quidam de Revel SF), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek;

Coco Chanel Westf, 2007, zwartbruin, MV. Grannus Hann, is de moeder van de hengst Cornert’s Boy Westf (2012, V. Cornet Obolensky BWP), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en het KWPN;

Elf zonen van Collin L zijn goedgekeurd voor de fokkerij:
Camirez L Westf (2001), Caprys Westf (2001), Chablis Blanc Westf (2002), Clapton Oldbg (2002), Conkord Westf (2002), Cardoso S Westf (2003), Contract Westf (2003), Collindro R DSP (2004), Cesco MH Westf (2006), Carasco Westf (2007) en Chike Westf (2008).

De cursief vermelde hengsten hebben weinig of geen invloed op de fokkerij gehad en worden hieronder kort aangeduid. De overige hengsten worden daarna in aparte hoofdstukken besproken.

De hengst Caprys Westf (MV. Pablo Westf) is in december 2003 in Münster-Handorf goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. Hij heeft in de zomer van 2004 in Münster-Handorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Met slechts 56,51 punten was hij de slechtste van de 27 deelnemende hengsten. Na het onderzoek is hij niet meer beschikbaar gesteld voor de fokkerij.

De hengst Chablis Blanc Westf (MV. Lancer III Holst) is in november 2004 in Münster-Handorf goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. Hij heeft in het voorjaar van 2005 in Münster-Handorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, maar heeft daarbij geen beoordeling gekregen. Hij is voor de fokkerij beschikbaar geweest tot 2007 maar is nauwelijks gebruikt door de fokkers. Van de hengst is één nakomeling als wedstrijdpaard geregistreerd.

De hengst Conkord Westf (MV. Liberty Life Oldbg) is voor de fokkerij goedgekeurd in Rusland. Over zijn fokkerijprestaties is niet veel bekend. Horsetelex.nl noemt één nakomeling.

De hengst Cardoso S Westf (MV. Dinard L Westf) is goedgekeurd door het Selle Français stamboek. Van de hengst zijn in Frankrijk zes nakomelingen geregistreerd. Daarnaast heeft het Westfaalse stamboek een staatspremiemerrie van Cardoso S geregistreerd.

De hengst Cesco MH Westf (MV. Cadre Noir K Westf) is in november 2009 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. Hij heeft in het najaar van 2009 in Münster-Handorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen en behaalde daar 7,74 (7,48) punten voor de dressuur, 7,58 (7,53) punten voor het springen en 7,66 (7,67) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haaljes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 36 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
In de herfst van 2011 heeft Cesco MH in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Zijn prestaties zijn gewaardeerd met 7,01 (7,42) punten voor de dressuur, 7,68 (7,48) punten voor het springen en 7,26 (7.45) punten voor de totale verrichting. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 30 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen.
Tot eind 2018 zijn zes nakomelingen van Cesco MH door de Duitse Hippische Sportbond geregistreerd als wedstrijdpaard.

De hengst Carasco Westf (MV. Althoff Oldbg) is in november 2009 goedgekeurd door de stamboeken Berlin-Brandenburg, Brandenburg-Anhalt en Mecklenburg-Vorpommern. Van Carasco zijn geen nakomelingen als fokmerrie of wedstrijdpaard geregistreerd. In 2015 heeft de hengst deelgenomen aan een dressuurwedstrijd.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 513 nakomelingen van Collin L geregistreerd als wedstrijdpaard, waarvan er 15 zijn uitgekomen in springwedstrijden over hindernissen van 1.40 m of hoger. Tot en met 2018 hebben zij samen € 427.591 gewonnen.

De meest succesvolle nakomeling is

Chakichak Westf
ruin, 2002, bruin, MV. Piquet Westf, fokker Markus Schulze Finkenbrink, is in 2009 door Gerd Könemann (GER) in klasse S springwedstrijden  uitgebracht. Vanaf december 2011 heeft Daniël Oppermann (GER) Chakischak in internationale wedstrijden uitgebracht. In maart 2011 heeft de combinatie in Bremen een wedstrijd voor ruiters tot 25 jaar gewonnen. In de eerste helft van 2013 is Markus Merschformann (GER) zonder veel succes met de ruin uitgekomen en daarna is Alexander Renner (GER) met hem gestart. Begin oktober 2018 heeft Chakichak een winsom van € 32.500, die voornamelijk in nationale Duitse wedstrijden bij elkaar is gereden.

Collin L heeft een dressuurindex van 115 met een betrouwbaarheid van 92 % en een springindex van 112 met een betrouwbaarheid van 95 %.

45.1. Camirez L DE441411788501 Westf

Camirez L Westf (V. Collin L Oldbg) is een bruine hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is op 20 april 2001 geboren en is gefokt door Kai Ligges uit Herbern, dat tussen Dortmund en Münster in Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Camirez L is de bruine merrie Dorset Westf (1997, V. Dinard L Westf) en tweede moeder is de zwarte First Class Westf (1985, V. Fläming xx). First Class is ook de moeder van de hengst Graditz Westf (1994, V, Ginelli Westf), die is goedgekeurd door het ZfdP en ze is de tweede moeder van de hengsten Celensky Westf (2008, V. Cornet Obolensky BWP), Coupie Westf (2010, V. Cevin Costner Oldbg), Sir Obolensky Z Westf (2012, V. Stakkato Gold Hann) en zijn broer Sacramento Gold Westf (2013).
Celensky is goedgekeurd door het ZfdP; Coupie door het Westfaalse-, Beierse-, Hannoveraanse-, Oldenburgse- en Oldenburg-International stamboek; Sir Obolensky Z door het Westfaalse- en het Zangersheide stamboek en Sacramento Gold door het Westfaalse stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Camirez L een afstamming met 46,1 % Engels- en Arabisch bloed, 25 % Hannoveraans bloed, 12,5 % Holsteins bloed en 11,7 % Westfaals bloed.

Camirez L is in december 2003 in Münster-Handorf goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. In de zomer van 2004 heeft hij in Münster-Handorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen waarin hij 128,46 punten (3e plaats) behaalde voor de dressuur, 140,35 punten (2e plaats) behaalde voor het springen en 141,27 punten behaalde voor zijn totale prestatie. Met die 141,27 punten was hij de best scorende hengst van de 28 deelnemende hengsten.

Camirez L is maar tot 2006 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn vijf dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en 26 nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot en met 2018 hebben de nakomelingen samen
€ 11.164 gewonnen.
Camirez L heeft een dressuurindex van 118 met een betrouwbaarheid van 78 % en een springindex van 113 met een betrouwbaarheid van 75 %.

Na zijn fokkerijcarrière is Camirez L gecastreerd en is hij door een veelheid aan ruiters uitgebracht in B- en L-springwedstrjden.

45.2. Clapton DE433330377502 Oldbg

Clapton Oldbg (V. Collin L Oldbg) is een donkerbruine hengst die in 2002 is geboren. Hij is gefokt door Christine Kärcher uit Biblis, dat in de deelstaat Hessen tussen Mannheim en Mainz op de oostelijke oever van de Rijn ligt.
De moeder van Clapton is de schimmel merrie Laren L Bavar (1993, V. Landsberg Holst). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Forchello Westf (2006, V. For Pleasure Hann), die is goedgekeurd door het Westfaalse- en het Hannoveraanse stamboek.
Tweede moeder van Clapton is de schimmel staatspremiemerrie Lareine Hann (1972, V. Lachs I Hann). Zij is ook de moeder van de hengst Rhiannon Bavar (1996, V. Roy Black Bavar) en de tweede moeder van de hengst Royal Empire Oldbg (2003, V. Rubin Royal Old Oldbg). Rhiannon is goedgekeurd door het Beierse stamboek en Royal Empire door het Oldenburgse stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Clapton een afstamming met 34,4 % Engels- en Arabisch volbloed, 25 % Holsteins bloed, 20,3 % Hannoveraans bloed en 10,2 % Westfaals bloed.

Clapton is in november 2004 in Vechta goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. In de herfst van 2005 heeft hij in Münster-Handorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Daarbij heeft hij een waardering van 7,63 punten voor de dressuur en 8,50 punten voor het springen.

Clapton is tot 2010 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn vier dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek. De Duitse Hippische Sportbond heeft 28 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben tot en met 2018 samen € 5.965 gewonnen.

Clapton heeft een dressuurindex van 90 met een betrouwbaarheid van 70% en een springindex van 105 met een betrouwbaarheid van 72 %.

De hengst is van 2006 tot en met 2010 uitgebracht in de springsport. In 2010 is Oliver Ross (GER) met hem uitgekomen in nationale Duitse 1.30 m -wedstrijden. Clapton heeft een winsom van € 2.636.

45.3. Contract DE341411234203 Westf

Contract Westf (V. Collin L Oldbg) is een bruine hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is geboren op 18 juni 2003 en is gefokt door Norbert Heubrock uit Ascheberg, dat circa 20 km ten zuiden van Münster in Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Contract is de bruine staatspremiemerrie Rivalin Westf (1989, V. Rivellino xx) en tweede moeder is de bruine Roma Nova Westf (1986, V. Renoir II Westf).
Gerekend over acht generaties heeft Contract een afstamming met 45,3 % Engels- en Arabisch volbloed, 21,1 % Westfaals bloed, 16,4 % Hannoveraans bloed en 12,5 % Holsteins bloed.

Contract is in november 2005 goedgekeurd door het Westfaalse- en het Saksen-Thüringse stamboek en in januari 2006 door het Brandenburgse- en het Saksische stamboek.
De hengst heeft in oktober 2006 in Moritzburg deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Zijn prestaties zijn gewaardeerd met 8,41 punten voor de dressuur, 8,28 punten voor het springen en 8,30 punten voor de gehele verrichting. Met de prestatie was hij de beste van de veertien hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
In de zomer van 2007 heeft hij in Neustadt/Dosse met 34 andere hengsten deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Daar behaalde hij 116,53 punten (11e plaats) voor de dressuur, 121,87 punten (5e plaats) voor het springen en 122,71 punten (4e plaats) voor de totale prestatie.

Contract is tot 2016 beschikbaar voor de fokkerij geweest op het Saksische Landgestüt in Moritzburg. Van Contract zijn 24 dochters, waaronder elf staatspremiemerries, als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek.
De zonen Casanova DSP (2008) en Curanus DSP (2008) zijn goedgekeurd voor de fokkerij, maar hebben geen invloed in de fokkerij gehad.

De hengst Casanova DSP (MV. Landclassic Hann) heeft in het najaar van 2011 in Moritzburg deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij scoorde 7,60 (7,25) punten voor de dressuur, 8,58 (7,46) punten voor het springen en 8,03 (7,48) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen van de 21 hengsten vermeld die aan de test hebben deelgenomen.
In de periode augustus – oktober 2012 heeft hij in Radegast deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waar hij 8,36 (7,88) punten voor zijn dressuurgerichte prestaties kreeg. Voor het springen kreeg hij 8,27 (8,19) punten en voor de totale prestatie 8,36 (8,01) punten. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen van de 17 aan het onderzoek deelnemende hengsten vermeld.
Na afloop van het onderzoek is Casanova door het Saksische- en het Saksen-Thüringse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij.
Casanova is slechts kort beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn geen nakomelingen als fokmerrie of wedstrijdpaard geregistreerd.
In de jaren 2014 en 2015 is Casanova door Svetlana Toropova (RUS) in de regio Moskou uitgebracht in internationale springwedstrijden, met een negende plaats als beste resultaat. In 2016 is Alexander Lipatov met de hengst gestart in eventingwedstrjden in de omgeving van Moskou en in Minsk. In Moskou-Bitsa is in een CCI* een tweede plaats behaald.

De hengst Curanus DSP (MV. Leoni Oldbg) is in januari 2011 in München-Riem goedgekeurd door het Beierse-, Baden-Württembergse- en het Zuidduitse stamboek. In de herfst van 2012 heeft de hengst in München-Riem deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 8,64 (7,55) punten voor de dressuur, 8,28 (7,91) punten voor het springen en 8,53 (7,88) punten voor zijn totale prestatie heeft gekregen. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 28 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
Tot december 2018 zijn geen nakomelingen van Curanus als fokmerrie of wedstrijdpaard geregistreerd.
In 2016 heeft Juliane Brunkhorst (GER) Curanus uitgebracht in Prix St Georg dressuurproeven. De hengst heeft een winsom van € 2.174.
De Duitse Hippische Sportbond heeft 99 nakomelingen van Contract geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot 2019 hebben zij samen € 29.870 gewonnen.
Contract heeft een dressuurindex van 121 met een betrouwbaarheid van 90 % en een springindex van 105 met een betrouwbaarheid van 87 %.

45.4. Collindro R DE481810197004 DSP

Collindro R DPS (V. Collin L Oldbg) is een donkerbrune hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren op 26 mei 2004 en is gefokt door Martin Niedermair uit Aying, dat ruim 20 km ten zuiden van München ligt.
De moeder van Collindro R is de donkerbruine merrie Wally DSP (2004, V. Legendär II Holst) en tweede moeder is Waconda P Bavar (1993, V. Pablo Westf).
Gerekend over acht generaties heeft Collindro R een afstamming met 34,4 % Engels- en Arabisch volbloed, 27,3 % Holsteins bloed, 22,7 % Hannoveraans bloed en 10,2 % Westfaals bloed.

Collindro R is in februari 2007 in München-Riem goedgekeurd door het Beierse stamboek. In de zomer van 2007 heeft hij in Marbach deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen waar hij 7,90 (7.46) punten voor de dressuur behaalde, 8,34 (7,85) punten voor het springen en 8,30 (7,75) voor zijn totale prestatie heeft behaald. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de acht hengsten die aan de test hebben deelgenomen.

In 2008 is Collindro R goedgekeurd door het Zwitserse stamboek ZVCH. Het ZVCH heeft daarbij aangegeven dat Collindro R een hengst is met een goed type en veel uitstraling. De hals staat er goed op en de bovenlijn is goed gevormd. Ondanks het sterk gehoekte spronggewricht overtuigt Collindro R met zijn uitstekende bewegingen. In beweging heeft de hengst veel souplesse en gaat hij altijd bergopwaarts. Vanuit de achterhand komt veel draagkracht. Bij het springen wekt hij veel bewondering door zijn overzicht, techniek en vermogen.

Volgens Swisshorse.ch zijn van Collindro R in Zwitserland 24 nakomelingen geregistreerd. In Duitsland is één nakomeling als wedstrijdpaard geregistreerd.

45.5. Chike DE441411052808 Westf

Chike Westf (V. Collin L Oldbg) is een schimmel hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is op 3 april 2008 geboren en is gefokt door Celia Sulzenbacher uit Wangen, Oostenrijk.
De moeder van Chike is de schimmel merrie Cassandra Crossing Badwu (1997, V. Calido I Holst) en tweede moeder is de schimmel Grazie Holst (1992, V. Cassini I Holst).
Gerekend over acht generaties heeft Chike een afstamming met 42,2 % Holsteins bloed, 33,6 % Engels- en Arabisch volbloed en 10,2 % Westfaals bloed.

Chike is in november 2010 in Münster-Handorf goedgekeurd voor de fokkerij. In de nazomer van 2011 heeft hij in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waar hij 6,86 (7.19) punten voor de dressuur heeft behaald, 7,33 (7.24) punten voor het springen en 7,13 (7,22) punten voor zijn gehele prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 20 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen.

Tot en met 2018 is één dochter als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek en de Duitse Hippische Sportbond heeft 18 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen een winsom van € 1.818.

Chike heeft een dressuurindex van 90 met een betrouwbaarheid van 75 % en een springindex van 106 met een betrouwbaarheid van 71 %.

46. Con Air 276321210133897 Holst

Con Air Holst (V. Contender Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 172 cm. Hij is geboren op 1 april 1997 en is gefokt door Ernst Chr. Teegen uit Bebensee, dat circa vijf km ten zuiden van Bad Segesberg in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Con Air is de schimmel merrie Fair Lady IX Holst (1991, V. Carolus I Holst) en tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Bonni Holst (1987, V. Landgraf I Holst).
Gerekend over acht generaties heeft Con Air een afstamming van 48,4 % Holsteins bloed en 45,3 % Engels- en Arabisch volbloed.

Con Air is in oktober 1999 in Neumünster door het Holsteinse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij. Hij heeft in het najaar van 2000 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij behaalde daarbij 79,44 punten (42e plaats) voor de dressuur, 117,17 punten (11e plaats) voor het springen en 96,05 punten (31e plaats) voor de totale prestatie. Aan het onderzoek is deelgenomen door 51 hengsten.

Con Air Holst is vanaf 2003 door Lars Bak Andersen (DEN) in de springsport uitgebracht. In 2005 is de combinatie in Lanaken vierde geworden bij het wereldkampioenschap voor achtjarige springpaarden. In 2007 is de derde plaats behaald in de Grand Prix van Braunschweig. Vanaf oktober 2007 is Otto Becker (GER) de hengst gaan rijden. In 2008 heeft de combinatie de Grand Prix van Hachenburg gewonnen en is met het Duitse team de landenwedstrijd tijdens het CSIO Barcelona gewonnen. In 2009 is Con Air uitgebracht door Franz-Josef Dahlmann (GER) en vanaf januari 2010 door José Maria Larocca (ARG). De combinatie Larocca – Con Air is in 2010 zesde geworden in de Grand Prix van Valkenswaard en 41e bij de Wereldruiterspelen in Lexington KY. Con Air heeft een winsom van € 155.000;

Con Air is tot 2010 door het Holsteinse stamboek beschikbaar gesteld voor de fokkerij. In augustus 2009 is de hengst gekocht door José Maria Larocca en in 2012 is hij in handen gekomen van Frédéric Neyrat. Con Air is in juni 2014 aan een hartaanval overleden.

Van Con Air zijn 210 dochters als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek en zes daarvan zijn staatspremiemerrie geworden.
Tenminste tien dochters zijn de moeder van een goedgekeurde hengst geworden:

S-Con Laine Holst, 2002, schimmel, MV. Athlet Z Hann, is de moeder van de hengst Cashell Holst (2007, V. Casall ASK Holst), die is goedgekeurd door het Ierse Sportpaarden stamboek;

Shiva III Holst, 2002, bruin, MV. Ariadus Holst, is de moeder van de hengst Claritano Holst (2012, V. Clarimo ASK Holst), die is goedgekeurd door het Brandenburgse stamboek;

Loro Piana Cartella Holst, 2003, bruin, MV. Quantum Holst, is de moeder van de hengst Casimo Holst (2008, V. Cachas Holst), die is goedgekeurd door het Zangersheide- en het Anglo-Europese stamboek;

Tina XIV Holst, 2003, bruin, MV. Sir Shostakovich xx, is de moeder van de hengst Clear Air Holst (2011, V. Clarimo ASK Holst), die is goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek;

U-Contessa OS, 2004, bruin, MV. Cassini I Holst, is de moeder van de hengst Caine Holst (2007, V. Corrado I Holst), die is goedgekeurd door het Mecklenburgse- en het Brandenburgse stamboek;

United III Holst, 2004, bruin, MV. Stauffenberg Holst, is de moeder van de hengst Lenair Holst (2013, V. Lenett Holst), die is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek;

Uschi IX Holst, 2004, bruin, MV. Caretino Holst, is de moeder van de hengst Collins 21 Holst (2008, V. Colman Holst), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek;

Venetia I Holst, 2005, schimmel, MV. Caretino Holst, is de moeder van de hengsten Canvaro Holst (2010, V. Cannavaros Holst) en Cascador Air Holst (2015, V. Cascadello Holst). Canvaro is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en Cascador Air door het Holsteinse- en het Oldenburg-International stamboek;

Viva Holst, 2005, bruin, MV. Reichsgraf Holst, is de moeder van de hengst Fevivo KWPN (2010, V. Azteca VDL KWPN), die is goedgekeurd door het SBS en

What Else Holst, 2006, bruin, MV. Levantos I Holst, is de moeder van de hengst Flic Flac Westf (2012, V. Flipper d’Elle SF), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek.

Veertien zijnen van Con Air zijn goedgekeurd voor de fokkerij: Conington Holst (2002), Contaro Holst (2002), Chevalier Holst (2003), Command M Holst (2003), Contago AES (2004), Conrad de Hus Holst (2005), Con Cap Holst (2006), Catoo Holst (2007), Churchill de Hus Holst (2007), Commander van de Helle Holst (2007), Confio C Holst (2007), Contador (van de Helle) Holst (2008), Solaguayre Complot AAFE (2014) en Fides du Mas Garnier SF (2015).

De cursief vermelde hengsten hebben nog weinig of geen invloed op de fokkerij gehad en worden hieronder kort aangeduid. De overige hengsten worden daarna in aparte hoofdstukken besproken.

De hengst Conington Holst (MV. Alasca Holst) heeft in het najaar van 2006 in Schlieckau deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij behaalde 7,61 punten voor de dressuur, 8,81 punten voor het springen en 8,16 punten voor zijn totale prestatie. De hengst is in april 2007 in Darmstadt goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek en in januari 2008 erkend door het Oldenburg-International stamboek. Conington is in 2010 voor het laatst beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem is één dochter als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek en vijf nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. In 2011 is Conington uitgebracht in de klasse S springen. Hij heeft een winsom van € 2.267.

De hengst Chevalier Holst (MV. Quinar Holst) is in 2006 en 2007 onder de naam Country in Duitsland uitgebracht in B-dressuurproeven en M-rijpaardproeven. Daarna is hij geëxporteerd naar de Royal Oaks Farm in Thousand Oaks, dat circa 70 km ten noordwesten van Los Angeles in Californië, Verenigde Staten ligt. Onder de naam Chevalier is de hengst in 2008 goedgekeurd door het Amerikaanse Holsteiner stamboek en daarbij uitgeroepen tot kampioen. Later is de hengst eigendom geworden van Ashley Mahaffrey in Rancho Palos Verdes, dat aan de zuidkant van Los Angeles aan de kust ligt op circa tien km van Long Beach. In 2018 is Chevalier nog beschikbaar voor de fokkerij.

De hengst Command M Holst (MV. Calypso III Holst) is in 2006 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. In november 2006 heeft hij in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij behaalde 6,89 punten voor de dressuur, 7,63 punten voor het springen en 7,45 punten voor de totale prestatie. Command M is alleen in 2007 en 2008 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn geen fokmerries geregistreerd. Daarnaast zijn vijf nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard.

De hengst Con Cap Holst is in 2009 gedurende tien dagen beoordeeld door het Deense stamboek en vervolgens goedgekeurd voor 2009. In 2010 heeft hij in Vilhelmsborg aan een verrichtingsonderzoek van 35 dagen deelgenomen en toen goedgekeurd voor 2010. Van Con Cap zijn in Denemarken geen nakomelingen geregistreerd.
In 2010 is de hengst goedgekeurd door het Brandenburgse stamboek terwijl ook het ZfdP Con Cap tot zijn fokkerij heeft toegelaten. In Duitsland is één wedstrijdpaard van hem geregistreerd.

De hengst Confio C Holst (MV. Caretino Holst) is goedgekeurd door het BWP en is door Yeguada Campos in Talavera de la Reina, Spanje gebruikt voor de fokkerij. Van Confio C is één nakomeling bekend.

De hengst Solaguayre Complot AAFE (MV. Iroko Westf) is in 2014 in Argentinië gefokt en is in 2017 door het Argentijnse stamboek AAFE goedgekeurd voor de fokkerij en uitgeroepen tot kampioen. Hij is beschikbaar voor de fokkerij op stoeterij Solaguayre in Buenos Aires. Over zijn prestaties in de fokkerij is nog geen informatie beschikbaar.

De hengst Fides du Mas Garnier SF (MV. Quaprice Bois Margot SF) is in 2018 goedgekeurd door het BWP. Dat heeft gepubliceerd dat Fides du Mas Garnier een sportieve hengst is die goed in het rechthoekmodel staat. Hij heeft een goed gevormde hals en zijn hoofd kan iets meer expressie hebben. In het middenstuk is hij iets diep en de achterhand is sterk ontwikkeld. Het beenwerk is goed in de verhoudingen en heeft veel bot. Het beenwerk is correct gesteld. De hoeven zijn goed gevormd. De stap is voldoende ruim. Hij draaft met gewone ruimte en voldoende afdruk. De galop is vlot en soepel. Op de harde bodem zijn de bewegingen correct en met voldoende afdruk.
Zijn prestaties in de fokkerij moeten worden afgewacht.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 532 nakomelingen van Con Air als wedstrijdpaard geregistreerd en daarvan zijn er 130 in 1.40 m springwedstrijden of hoger uitgebracht. De nakomelingen hebben tot en met 2017 samen € 1.080.630 gewonnen. Hierbij moet worden opgemerkt dat hierbij alleen de resultaten van Duitse ruiters zijn meegenomen en de resultaten van niet-Duitse ruiters voor zover die in wedstrijden in Duitsland zijn behaald.

De meest succesvolle nakomelingen van Con Air zijn:

Conisha van de Helle Holst,
merrie, 2003, bruin, MV. Caretino Holst, fokker Bernd Börger uit Trennewurth, is in 2011 door Niels Bruynseels (BEL) in internationale springwedstrijden uitgebracht. De combinatie won in 2011 de Grand Prix van Lummen. In 2012 is met het Belgische team de landenwedstrijd tijdens het CSIO La Baule gewonnen en in 2013 heeft de combinatie een tweede plaats behaald in Mechelen. In 2014 en 2015 is de merrie gereden door Erica Swarz (SWE), In 2015 is een wedstrijd in Lier gewonnen en zijn een tweede en een derde plaats behaald in respectievelijk Bethune en Antwerpen.
Conisha van de Helle heeft een winsom van € 71.650.

Concorde Holst,
ruin, 2004, bruin, MV. Sir Shostakovich xx, fokker Uwe Martens uit Volsemenhusen, is in 2010 door Rahib Ismayilov (AZE) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In het voorjaar van 2011 is de ruin uitgebracht door Jamal Rahimov (AZE) en Patrick Mc Entee (AZE). Mc Entee is drie keer tweede geworden in wedstrijden in Baku. In oktober 2011 heeft Harry Smolders (NED) met Concorde aan twee wedstrijden in Baku deelgenomen en er daarvan één gewonnen. Van december 2011 tot juni 2013 is Seyid Musayev (AZE) met de ruin gestart. De combinatie heeft twee tweede plaatsen in wedstrijden in Baku behaald. In 2014 is Kanan Niovruzov (AZE) met Concorde uitgekomen. De combinatie won twee wedstrijden, waaronder een World Cup kwalificatiewedstrijd in Baku. In januari 2015 is Mc Entee weer met de ruin gestart en won de combinatie een wedstrijd in Baku. Vervolgens is Elmar Abdullayev (AZE) de ruin gaan rijden. De combinatie won in april 2015 een wedstrijd in Baku. Nadat André Schröder (NED) op 7 en 8 mei 2015 drie keer met Concorde is gestart en daarbij twee overwinningen boekte, waaronder de Grand Prix van Baku, is Abdullayev weer met de ruin gestart en heeft daarbij twee overwinningen behaald. In 2017 en 2018 is Concorde weer gereden door Seyid Musayev. De combinatie won in 2018 twee wedstrijden in Baku.
Eind 2018 heeft Concorde een winsom van € 51.500.

Conrad de Hus Holst (HH Conrad),
hengst, 2005, donkerbruin, MV. Locato Holst, fokker Witt Pferdezucht GbR in Norderwöhrden, is in februari 2013 door Michel Robert (FRA) uitgebracht in internationale springconcoursen. Van juni 2013 tot april 2016 is Gregory Wathelet (BEL) met de hengst uitgekomen. In december 2013 is een tweede plaats behaald in Mechelen. In 2014 is in januari een overwinning behaald in Basel en in juni zijn de Grand Prix van Bonheiden en een tweede wedstrijd in Bonheiden gewonnen. In juli is met het Belgische team de landenwedstrijd tijdens het CHIO Aken gewonnen; in september is bij de World Equestrian Games in Caen de 25e plaats behaald en in november is een overwinning behaald in Doha. In 2015 is in januari in Basel een overwinning behaald; is in juli de Grand Prix van Chantilly (€ 100.000) gewonnen en is in augustus bij het Europees Kampioenschap in Aken de zilveren medaille behaald. Tenslotte is in september met het Belgische team in Barcelona de finale van de FEI Nation Cup (€ 125.000) gewonnen.
In maart 2016 is Conrad de Hus gekocht door de Double H Farm in Wellington FL, in de Verenigde Straten. De hengst is daarna onder de naam HH Conrad in wedstrijden uitgebracht door Quentin Judge (USA). De combinatie is in 2017 vierde geworden in de Grand Prix van Wellington FL en in een wedstrijd in Calgary Spruce Meadows.
HH Conrad heeft eind 2018 een winsom van € 695.000.

Con Cara Holst,
merrie, 2007, bruin, MV. Franklin Holst, fokker Klaus Gumpert uit Grevenkop, is door Toni Hassmann (GER) in 2012 in Warendorf uitgebracht in het Bundeschampionat voor vijfjarige springpaarden. De combinatie heeft in september 2012 in Lanaken het Wereldkampioenschap voor vijfjarige springpaarden gewonnen. In 2015 is Tina Lund (DEN) internationaal uitgekomen met Con Cara. De combinatie heeft in maart 2016 een overwinning behaald in een teamwedstrijd in Al Rayyan en heeft in de periode januari – maart 2016 tweede plaatsen behaald in Sharjah. Abu Dhabi, Bou Thib en Al Rayyan. In de eerste paar maanden van 2017 is Anne-Liza Makkinga (NED) met de merrie gestart. De combinatie heeft een wedstrijd in Gent gewonnen. In de zomer van 2017 is Naji Rachid (LBN) met Con Cara uitgekomen en in december 2017 is de merrie uitgebracht Christina Mari Sehested (DEN). In januari 2018 heeft Arif Ahmed Jassim Ali Ahli (UAE) Con Cara op wedstrijden in Abu Dhabi en Dubai uitgebracht en daarna is Christina Mari Sehested weer met de merrie gestart. Con Cara heeft een winsom van € 64.400.

Cim Air Holst,
hengst, 2008, bruin, MV. Carthago Holst, fokker Carsten Lauck uit Pinneberg, is in 2014 door Malté Lauck (GER) in internationale springwedstrijden voor jonge paarden uitgebracht. In 2015 is de hengst uitgebracht door Sören von Rönne (GER). In 2016 is Hans-Dieter Dreher (GER) met Cim Air uitgekomen. De combinatie won in 2016 twee wedstrijden in Dettighofen-Albführen en één in Maastricht en in april 2017 is een wedstrijd in San Giovanni in Marignano gewonnen. Vanaf juni 2017 is Cim Air uitgebracht door Pia Reich (GER). Eind 2018 heeft Cim Air een winsom van € 45.600.

Coach Holst,
ruin, 2008, bruin, MV. Corofino I Holst, fokker Hans Dollen uit Onstwedde, is in 2014 door Lennard de Boer (NED) in de internationale springsport uitgebracht. Vanaf juli 2015 is Elizabeth Madden (USA) met Coach uitgekomen. In 2016 is een wedstrijd in Rotterdam gewonnen. In 2017 is in maart de vierde plaats behaald in de Grand Prix van Wellington FL; in juni de derde plaats in de Grand Prix van Calgary Spruce Meadows en in augustus de derde plaats in de Grand Prix van Dublin. In 2018 is in juni de Grand Prix van Villach gewonnen; in augustus de Grand Prix van Williamsburg MI en in september is de derde plaats behaald in de Grand Prix van Calgary Spruce Meadows (€ 300.000).
Eind 2018 heeft Coach een winsom van € 645.000.

Con Air OS,
hengst, 2008, schimmel, MV. Baloubet du Rouet SF, fokker stoeterij Lewitz in Neustadt-Glewe, is in 2015 door Xiakejia Wopa (CHN) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In oktober 2015 heeft de combinatie een wedstrijd in Beijing gewonnen. In april 2016 is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Beijing Equuleus en in september 2016 is een overwinning behaald in een wedstrijd in Beijing. In 2017 is in april opnieuw een wedstrijd gewonnen in Beijing en in mei is de tweede plaats behaald in een World Cup kwalificatiewedstrijd in Beijing Chaoyang Park. In september zijn twee wedstrijden in Beijing Equuleus gewonnen en in oktober is een wedstrijd in Beijing Chaoyang Park gewonnen. Op 12 en 13 oktober heeft Zhen Wang (CHN) met Con Air twee 1.10 m wedstrijden in Beijing Bird’s Nest gewonnen. Eind 2018 heeft Con Air een winsom van € 69.400.

Cornwall Holst,
ruin, 2008, bruin, MV. Cambridge Holst, fokker Jessica Morgenroth uit Krummesse, is in juli 2015 door Jenny Juhlin (SWE) in de internationale springsport uitgebracht. De combinatie is oktober 2015 tweede geworden in een wedstrijd in Helsingborg. In 2016 is Shane Sweetnam (IRL) met de ruin gestart en is twee keer tweede geworden in wedstrijden in Tryon NC. In 2017 en 2018 is Cornwall uitgebracht door Amanda Derbyshire (GBR). De combinatie is in augustus 2018 tweede geworden in de Grand Prix in Londen en in september achtste in de Grand Prix van Bridgehampton NY.
Eind 2018 heeft Cornwall een winsom van € 72.600.

Con Air heeft een dressuurindex van 90 met een betrouwbaarheod van 94 % en een springindex van 130 met een betrouwbaarheid van 96 %.

In de ranking van springhengsten van de World Breeding Federation of Sport Horses (WBFSH) heeft Con Air in de jaren 2014, 2015 en 2017 een plaats bij de beste 100 hengsten behaald. Onderstaand wordt daarvan een overzicht gegeven

Jaar Plaats Punten
2014 87 1355
2015 52 2583
2016
2017 68 2217
2018 79 1949

46.1   Contaro Holst DE421000341102 Holst

Contaro Holst (V. Con Air Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is in 2002 geboren en is gefokt door Reimer Detlef Hennings uit Bendorf, dat tussen Itzehoe en Heide in het westen van Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Contaro is de bruine merrie I-Campari Holst (1994, V. Cascavelle Holst) en tweede moeder is de bruine Dixie III Holst (1989, V. Chromatic xx).
Gerekend over acht generaties heeft Contaro een afstamming met 48,4 % Engels- en Arabisch volbloed en 45,3 % Holsteins bloed.

Contaro is in oktober 2004 in Neumünster goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. In januari 2006 heeft hij in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij behaalde 7,06 punten voor de dressuur, 8,37 punten voor het springen en 7,81 punten voor de totale prestatie.
Contaro is tot en met 2010 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

De Duitse Hippische Sportbond heeft twaalf nakomelingen van Contaro als wedstrijdpaard geregistreerd. Zij hebben samen tot en met 2018 € 4.024 gewonnen.
Contaro is in de jaren 2006 – 2017 tot op S-niveau in de springsport uitgebracht. Hij heeft een winsom van € 3.700.

46.2. Contago 826002004017545 AES

Contago AES (V, Con Air Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 170 cm. Hij is geboren op 14 maart 2004 en is gefokt door Sportpferde Ketelsen uit Silberstedt, dat tien km ten westen van Schleswig in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Contago is de schimmel merrie Gambia Holst (1992, V. Carthago Holst) en tweede moeder is de bruine Z-Carina Holst (1985, V. Calypso I Holst).
In de afstamming van Contago komt de hengst Cottage Son xx (1944) vijf keer voor, Ramzes x (1937) en Cor de la Bryère SF (1968) ieder vier keer en Ladykiller xx (1962) drie keer.
Gerekend over acht generaties heeft Contago een afstamming met 53,9 % Holsteins bloed en 39,1 % Engels- en Arabisch bloed.

Contago is in 2008 goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek (AES) en is actief geweest in de Engelse fokkerij. Het AES heeft in de periode 2009 – 2013 26 nakomelingen van Contago geregistreerd. Enkele nakomelingen zijn in internationale springwedstrijden uitgebracht.

46.3. Conrad de Hus DE421000169205 Holst

Conrad de Hus Holst (V. Con Air Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 174 cm. Hij is geboren op 28 februari 2005 en is gefokt door Witt Pferdezucht GbR in Norderwöhrden, dat enkele kilometers ten westen van Heide in het westen van Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Conrad de Hus is de merrie Minne I Holst (1997, V. Locato Holst) en tweede moeder is de zwartbruine Mechthild Holst (1975, V. Sacramento Song xx). Mechthild is ook de tweede moeder van de door het ZfdP goedgekeurde hengst Cayenne Holst (1991, V. Capitol I Holst).
De hengsten Ladykiller xx (1961, V. Sailing Light xx) en Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) komen beiden zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Conrad de Hus en hebben ieder een inbreng van 12,5 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Conrad de Hus een afstamming met 54,7 % Engels- en Arabisch volbloed en 39,8 % Holsteins bloed.

Conrad de Hus is in Frankrijk onder de naam Conrad als hengst actief geweest van 2009 tot en met 2013. Omdat hij eigendom was van Haras de Hus in Petit-Mars, dat circa 25 km ten noorden van Nantes ligt, wordt in de fokkerij vrijwel altijd de naam Conrad de Hus gebruikt.
In Frankrijk zijn in genoemde periode 323 merries geïnsemineerd met zijn sperma en dat heeft 246 geregistreerde nakomelingen opgeleverd.

De hengst is ook goedgekeurd door het Zangersheide stamboek, dat negen nakomelingen van hem heeft geregistreerd, en door het Anglo-Europese stamboek, dat drie nakomelingen heeft vastgelegd.

Negen zonen van Conrad de Hus zijn goedgekeurd voor de fokkerij. Het betreft Anibale de Hus SF (2010), Aristide de Hus SF (2010), Cataque du Haut Breil SF (2012), Charlot de Hus SF (2012), Chicago Vebe Z SF (2012), Condor de Rouhet SF (2012), Conradeva SF (2012). Happilly du Seigneur SBS (2013) en Eamus de Hus SF (2014).
De hengst Enzo de Hus SF (2014) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek, maar toen kort daarna bleek dat het sperma van de hengst kwalitatief onvoldoende was is de goedkeuring ingetrokken.

De cursief vermelde hengsten hebben nog weinig of geen invloed op de fokkerij gehad en worden hieronder kort aangeduid. Anibale de Hus en Aristide de Hus worden daarna in aparte hoofdstukken besproken.
De hengst Cataque du Haut Breil SF (MV. Indoctro KWPN) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek, dat echter geen nakomelingen van de hengst heeft geregistreerd.

De hengst Charlot de Hus SF (MV. Lavaletto Holst) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. In 2016 zijn drie merries met sperma van hem geïnsemineerd en dat heeft geleid tot drie geregistreerde (Origine Constatee) veulens.

De hengst Chicage Vebe Z SF (MV. Chacco-Blue Meckl) is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek, maar van hem zijn geen nakomelingen geregistreerd.

De hengst Condor de Rouhet SF (MV. Alligator Fontaine SF) is goedgekeurd door het Selle Français stamboek, maar van de hengst zijn eind 2018 nog geen nakomelingen geregistreerd.

De hengst Conradeva SF (MV. Quouglof Rouge SF) is goedgekeurd door het Selle Francais stamboek en is in 2017 ingezet voor de fokkerij. Drie merries zijn met zijn sperma geïnsemineerd en dat heeft twee geregistreerde veulens opgeleverd.

De hengst Happily du Seigneur SBS (MV. Ogano Sitte SBS) is goedgekeurd door het SBS, dat één nakomeling van hem heeft geregistreerd.

De hengst Eamus de Hus SF (MV. Coriano Holst) is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek. In 2017 heeft het Zangersheide stamboek vijf nakomelingen geregistreerd en ook het BWP heeft vijf nakomelingen geregistreerd.

Conrad de Hus is in februari 2013 door Michel Robert (FRA) uitgebracht in internationale springconcoursen. Van juni 2013 tot april 2016 is Gregory Wathelet (BEL) met de hengst uitgekomen. In december 2013 is een tweede plaats behaald in Mechelen. In 2014 is in januari een overwinning behaald in Basel en in juni zijn de Grand Prix van Bonheiden en een tweede wedstrijd in Bonheiden gewonnen. In juli is met het Belgische team de landenwedstrijd tijdens het CHIO Aken gewonnen; in september is bij de World Equestrian Games in Caen de 25e plaats behaald en in november is een overwinning behaald in Doha. In 2015 is in januari in Basel een overwinning behaald; is in juli de Grand Prix van Chantilly (€ 100.000) gewonnen en is in augustus bij het Europees Kampioenschap in Aken de zilveren medaille behaald. Tenslotte is in september met het Belgische team in Barcelona de finale van de FEI Nation Cup (€ 125.000) gewonnen.
In maart 2016 is Conrad de Hus gekocht door de Double H Farm in Wellington FL, in de Verenigde Straten. De hengst is daarna onder de naam HH Conrad in wedstrijden uitgebracht door Quentin Judge (USA). De combinatie is in 2017 vierde geworden in de Grand Prix van Wellington FL en in een wedstrijd in Calgary Spruce Meadows.
HH Conrad heeft een winsom van € 695.000.

Conrad de Hus heeft in Frankrijk een springindex van 127 met een betrouwbaarheid van 95 %.

46.3.1. Anibale de Hus 25000110424539D SF

Anibale de Hus SF (V. Conrad de Hus Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 173 cm. Hij is geboren op 30 april 2010 en is gefokt door Haras De Hus in Petit-Mars, dat circa 25 km van Nantes in het Franse departement Loire-Atlantique ligt.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Amati P.M.S. Oldbg (1995, V. Argentinus Hann). Amati P.M.S. is diverse keren gebruikt om embryo’s te spoelen en naar draagmoeders te transplanteren. Tot en met 2018 zijn 63 embryo’s van haar overgeplaatst en dat heeft geleid tot 42 geregistreerde nakomelingen. Amati P.M.S. is o.a. de moeder van de hengsten Tsunami de Hus SF (2007, V. L’Arc de Triomphe Oldbg) en Feroce de Hus SF (2010, V. Ferron Holst). Tsunami de Hus is goedgekeurd door het Selle Français- en het Zangersheide stamboek en Feroce de Hus is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek.
Tweede moeder van Anibale de Hus is de bruine Unika Oldbg (1988, V, Beach Boy KWPN).
Gerekend over acht generaties heeft Anibale de Hus een afstamming met 35,2 % Engels- en Arabisch volbloed, 22,7 % Holsteins bloed, 18,8 % Hannoveraans bloed en 12,5 % Selle Français bloed.

Anibale de Hus is in september 2015 goedgekeurd door het Selle Français stamboek en in de jaren 2016 en 2017 zijn 26 merries met zijn sperma geïnsemineerd. Van de hengst zijn 14 nakomelingen geregistreerd.

Anibale de Hus is in april 2014 door Gilles Botton (FRA) uitgebracht in de springsport. In 2015 heeft de combinatie deelgenomen aan de klassieke wedstrijden reeks voor vijfjarige springpaarden en was één van de 39 paarden die zich hebben gekwalificeerd voor de finale week in Fontainebleau. Ook in 2016 heeft de combinatie de finale in Fontainebleau gehaald. In beide jaren heeft de combinatie ook deelgenomen aan het Wereldkampioenschap voor vijf-, respectievelijk zesjarige springpaarden in Lanaken. In 2017 en 2018 is de combinatie verschillende keren gestart in internationale wedstrijden voor jonge springpaarden.
Tot oktober 2018 is Anibale de Hus in 71 springwedstrijden gestart en daarvan heeft hij er 29 gewonnen. De hengst heeft een winsom van € 4.120.

46.3.2. Aristide de Hus 25000110424535H SF

Aristide de Hus SF (V. Conrad de Hus Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is geboren op 17 september 2010 en is gefokt door Mts. Stoeterij de Kreisker in Plouhinec, dat in het Franse departement Finistère ten westen van Quimper aan de kust ligt.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Quindy de Kreisker SF (2004, V. Diamant de Semilly SF). Zij is ook de moeder van de hengst Filou de Hus SF (2015, V. Balou du Rouet Oldbg), die is goedgekeurd door het Selle Français stamboek.
Tweede moeder van Aristide de Hus is de vos Jumpy de Kreisker SF (1997, V. Quito de Baussy SF).
Gerekend over acht generaties heeft Aristide de Hus een afstamming met 45,3 % Engels- en Arabisch volbloed, 32,0 % Selle Français bloed en 22,7 % Holsteins bloed.

Aristide de Hus is goedgekeurd door het Selle Français stamboek. Hij is alleen in 2014 ingezet in de fokkerij, waarbij 21 merries zijn geïnsemineerd met zijn sperma. In 2015 zijn 15 veulens geboren, waavan er twaalf door het Selle Français stamboek zijn geregistreerd.
Aristide de Hus is in juni 2014 door Gilles Botton (FRA) uitgebracht in tien wedstrijden voor vierjarige springpaarden waarbij hij zeven keer foutloos is gebleven. De hengst heeft zich gekwalificeerd voor de finaleweek in Fontainebleau, maar is daar niet gestart.
In januari 2017 is de hengst geregistreerd op naam van Lennard de Boer (NED) uit Nieuwleusen. De combinatie is in januari 2017 gestart op het CSI Zuidbroek. In oktober 2017 is de hengst bij de FEI op naam gesteld van de Pakistaan Farhaj Sarwar.

46.4. Catoo DE421000370507 Holst

Catoo Holst (V. Con Air Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 172 cm. Hij is geboren op 14 juli 2007 en is gefokt door Adelbert Sporn uit Jardelund, dat circa 15 km ten westen van Flensburg vlak aan de grens met Denemarken in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Catoo is de bruine staatspremiemerrie Flair I Holst (1991, V. Caletto I Holst). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Canto Holst (2002, V. Canturo Holst), die is goedgekeurd door het Holsteinse-, Beierse-. Rijnlandse- Saksen-Thüringse en Zweedse stamboek.
Tweede moeder van Catoo is de bruine merrie Felear Holst (1969, V. Corporal Holst).
De hengst Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Catoo en heeft een inbreng van 18,75 % in die zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Catoo een afstamming met 50,8 % Holsteins bloed en 41,4 % Engels- en Arabisch volbloed.

Catoo is in oktober 2009 in Neumünster goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. De hengst is eigendom van het Holsteinse stamboek dat hem omschrijft als een hengst met een geweldige uitstraling en met veel energie en souplesse. Door zijn goede houding geeft hij steeds het trotse beeld van een goede fokhengst. Het goede rechthoekmodel en het correcte fundament completeren de overtuigende totaalindruk.
In het voorjaar van 2010 heeft Catoo in Schlieckau deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij behaalde 8,19 (7,55) punten voor de dressuur, 8,38 (8,04) punten voor het springen en 8,32 (7,84) punten voor de totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 31 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. Een zwak punt van Catoo is de stap waarvoor hij 5,88 punten heeft gekregen.
In de herfst van 2010 heeft Catoo in Schlieckau deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Daar zijn de prestaties van hem gewaardeerd met 140,94 punten (2e plaats) voor de dressuur, 124,22 punten (5e plaats) voor het springen en 141,69 punten (1e plaats) voor zijn totale prestatie. Aan het onderzoek is deelgenomen door 48 hengsten. Opvallend zijn de 9,50 punten die Catoo voor zijn rijdbaarheid heeft gekregen.
Het Holsteinse stamboek heeft gepubliceerd dat de sterk bewegende Catoo in staat is om zijn kwalitatief goede bewegingen door te geven aan zijn nakomelingen. De grote hengst ,zou het best passen op rassige, dressuurmatig gefokte merries, die een goede halsaanzet hebben.

In 2014 heeft het Holsteinse stamboek Catoo verkocht aan stoeterij Helenenhof van de familie Schwiebert in het ten noorden van Hamburg gelegen Kattendorf.
In december 2015 heeft het Hannoveraanse stamboek Catoo goedgekeurd en heeft het Oldenburgse stamboek de hengst erkend.
In 2018 is Catoo bij stoeterij Helenenhof beschikbaar voor de fokkerij.

Van Catoo zijn tot eind 2018 69 dochters als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek, waarbij zeven dochters het predicaat staatspremiemerrie hebben behaald.

De zonen Catoos Son Holst (2011), Champagner Holst (2011) en Camelot Holst (2013) zijn goedgekeurd voor de fokkerij, maar zijn tot en met 2018 niet van belang geweest voor de fokkerij.

De hengst Catoos Son Holst (MV. Landgraf I Holst) is in november 2013 goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. Maar van hem zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De hengst Champagner Holst (MV. Aljano Holst) is in december 2013 in Kreuth goedgekeurd door het ZfdP. Hij heeft in het najaar van 2014 in Münster-Handorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 7,75 (7,90) punten voor de dressuur scoorde, 6,90 (7,58) punten voor het springen en 7,54 (7,93) voor de totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 36 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
Champagner is in 2018 voor de fokkerij beschikbaar op het hengstenstation Wilhelm Rüsscher-Konermann in Greven. Tot eind 2018 zijn van Champagner nog geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.
De hengst is tot op M-niveau uitgebracht in de dressuursport.

De hengst Camelot Holst (MV. Barnault xx) is in november 2015 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. Zijn fokprestaties moeten worden afgewacht.

De Duitse Hippische Sportbond heeft tot en met 2018 254 nakomelingen van Catoo geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 47.417 gewonnen.

Catoo heeft in zich in 2012 en 2013 met zijn ruiter Markus von Holdt (GER) gekwalificeerd voor het “Bundeschampionat” voor vijf- respectievelijk zesjarige rijpaarden in Warendorf. In 2015 is de combinatie in dressuurwedstrijden in de klasse S uitgekomen en enkele maanden later in de Prix St. George. In 2015 is de nieuwe eigenaar Rainer Schwiebert met Catoo in internationale dressuurwedstrijden gestart. In 2018 is de combinatie uitgekomen in Grand Prix wedstrijden en is een zesde plaats behaald in de Kür tijdens het CDI Hamburg. Eind 2018 heeft Catoo een winsom van € 6.200.

6.5. Churchill de Hus DE421000618507 Holst

Churchill de Hus Holst (V. Con Air Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 172 cm. Hij is geboren op 21 juni 2007 en is gefokt door Xavier Marie van Haras de Hus in Petit-Mars, dat 25 km ten noorden van Nantes in het Franse departement Loire Atlantique ligt.
De moeder van Churchill de Hus is de schimmel merrie Harmonie XII Holst (1993, V. Capitol I Holst) en tweede moeder is de donkerbruine Zürich IV Holst (1985, V. Landgraf I Holst). Zürich IV is ook de moeder van de hengst Cordano Holst (1989, V. Capitol I Holst), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Churchill de Hus een afstamming met 50,8 % Engels- en Arabisch volbloed en 46,1 % Holsteins bloed.

Churchill de Hus is in 2010 goedgekeurd door het Selle Français stamboek en het Anglo-Europese stamboek.
De hengst is in de jaren 2010 – 2012 actief geweest in de fokkerij. In Frankrijk zijn vijftien merries geïnsemineerd met sperma van Churchill de Hus en dat heeft elf veulens opgeleverd. Daarnaast heeft het SBS drie veulens van Churchill de Hus geregistreerd.

Churchill de Hus is in 2011 door Gilles Botton (FRA) uitgebracht in de klassieke Franse wedstrijden voor vierjarige springpaarden. De combinatie heeft zich gekwalificeerd voor de finale week in Fontainebleau. In 2012 heeft Mathieu Lambert (FRA) de hengst gereden en is de hengst opnieuw gekwalificeerd voor de finale week in Fontainebleau. In Fontainebleau is de tweede kwalificatiewedstrijd gewonnen. In 2013 is Botton weer met de hengst uitgekomen.
In de eerste helft van 2014 is François Bossu (BEL) met de hengst gestart in internationale wedstrijden en in de tweede helft van 2014 zijn Rodrigo Carrasco (CHI) en Luis Felipe Azevedo Filho (BRA) met Churchill de Hus uitgekomen, maar grote successen zijn niet geboekt. Chutrchill de Hus heeft een winsom van circa € 3.100.

46.6. Commander van de Helle DE421000081207 Holst

Commander van de Helle Holst (V. Con Air Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren op 28 mei 2007 en is gefokt door Carl Carlsen uit Stadum, dat circa 25 km ten westen van Flensburg in het noorden van Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Commander van de Helle is de bruine merrie Galaxie Holst (1992, V. Calvados II Holst). Zij is ook de moeder van de hengsten Coreggio Holst (1996, V. Coriano Holst) en Camerad ZfdP (1999, V. Consens Holst), die beide door het ZfdP zijn goedgekeurd voor de fokkerij.
Tweede moeder van Commander van de Helle is de bruine Panela Holst (1978, V. Carneval Holst).
De hengst Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Commander van de Helle en heeft een inbreng van 18,75 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Commander van de Helle een afstamming met 46,1 % Holsteins bloed en 43,8 % Engels- en Arabisch volbloed.

Commander van de Helle is in het voorjaar van 2010 in Lanaken goedgekeurd door het Zangersheide stamboek. Hij is in de jaren 2010 – 2012 ingezet voor de fokkerij. Het Zangersheide stamboek heeft 40 nakomelingen van hem geregistreerd en het BWP twee.

In 2014 en 2015 is de hengst door Xiaowei Sun (CHN) in internationale springwedstrijden in China uitgebracht, waarbij een wedstrijd in Beijing is gewonnen. In 2017 hebben Caroline Solacoff (USA) en Lilia Seregina (RUS) de hengst uitgebracht in China. Solacoff heeft twee vierde plaatsen behaald tijdens wedstrijden in Beijing en Seregina is met het Russische team tweede geworden in de landenwedstrijd tijdens het CSIOJ in Beijing. In mei 2018 heeft Solacoff de hengst weer gereden in wedstrijden in Chengdu en daarna is Amelia Douglass (AUS) met Commander van de Helle uitgekomen. De combinatie won een wedstrijd in Beijing.
Begin oktober 2018 heeft Commander van de Helle een winsom van circa € 2.800.

46.7. Contadoro van de Helle DE421000266808 Holst

Contadoro van de Helle Holst (V. Con Air Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is in 2008 geboren en is gefokt door Jens Ritters uit Krumstedt, dat tussen Itzehoe en Heide in het westen van Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Roxette III Holst (2001, V. Calippo Holst) en tweede moeder is de bruine Holly Holst (1993, V, Cassini I Holst).
De hengsten Contender Holst (1984, V. Calypso II Holst) en Capitol I Holst (1975, V. Capitano Holst) komen beide zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Contadoro van de Helle en hebben een inbreng van respectievelijk 31,25 en 12,5 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Contadoro van de Helle een afstamming met 53,1 % Holsteins bloed en 34,4 % Engels- en Arabisch volbloed.

Contadoro van de Helle is in januari 2011 in Elmshorn goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. In maart 2011 heeft hij in Schlieckau deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 7,13 (8,36) punten voor de dressuur kreeg, 8,65 (7,84) punten voor het springen en 7,92 (7,67) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 27 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. In de detailcijfers valt op dat de draf van de hengst slechts met een 6,0 is gewaardeerd.

In september 2011 heeft het Zangersheide stamboek Contador van de Helle goedgekeurd.
Contador van de Helle is maar een paar jaar actief geweest in de fokkerij. In Duitsland zijn twee wedstrijdpaarden van hem geregistreerd en geen fokmerries.
Het Zangersheide stamboek heeft in 2013 zeven nakomelingen geregistreerd en het BWP heeft in 2013 tien nakomelingen geregistreerd en in 2014 één.

In 2015 heeft Judith Emmers (GER) Contadoro van de Helle in Duitsland uitgebracht in M-springconcoursen. De hengst heeft een winsom van € 163.

47. Contendro I DE321210149897 Holst

Contendro I Holst (V. Contender Holst) is een zwartbruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren op 11 maart 1997 en is gefokt door Manfred Birchler uit Bilten, dat in Zwitserland tussen het Meer van Zürich en het Walenmeer in het kanton Glarus ligt.
Contendro I is een broer van de hengst Contendro II Holst (2001, zie hfdst.81.).
De moeder van beide hengsten is de bruine merrie Bravo Holst (1987, V. Reichsgraf Holst), die ook de moeder is van de hengsten Caretano Holst (1992, V. Caretino Holst) en Cassito Holst (2006, V. Cassiano Holst). Ook is ze de tweede moeder van de hengsten Cosimo M Holst (2010, V. Conway II Holst) en Casello van de Helle Holst (2013, V. Caselito Holst).
Caretano is goedgekeurd door het Holsteinse-, Rijnlandse-, Zangersheide-, Ierse Warmbloed– en het Selle Francais stamboek; Cassito door het Holsteinse- en het Ierse Warmbloedstamboek; Cosimo M door het Anglo-Europese stamboek en Casello van de Helle door het Holsteinse stamboek en het BWP.
Tweede moeder van Contendro I is de zwartbruine Ofarim Holst (1977, V. Rasputin Holst). Zij is ook de moeder van de hengst Conteur Holst (1998, V. Contender Holst, zie hfdst. 56.) en de tweede moeder van de hengsten Caballo Holst (1995, V. Coriano Holst) en Cartiano Holst (2009, V. Caretino Holst).
Conteur is goedgekeurd door het Holsteinse-, Hannoveraanse-,Beierse-, Rijnlandse- en Selle Français stamboek; Caballo door het Holsteinse stamboek en het Amerikaanse Holsteiner stamboek en Cartiano door het Holsteinse- en het Oldenburg-International stamboek.
De hengst Ramiro Z Holst (1965, V. Raimond Holst) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Contendro I. Aan moederskant komt hij zelfs twee keer voor en zijn grootvader Ramzes x (1937, V. Rittersporn xx) komt zelfs vijf keer voor in de afstamming van Contendro I. Ramiro Z heeft een inbreng van 25 % in de erfelijke aanleg van Contendro I.
Gerekend over acht generaties heeft Contendro I een afstamming met 45,3 % Engels- en Arabisch volbloed en 45,3 % Holsteinse stamboek.

Contendro I is in oktober 1999 in Neumunster goedgekeurd en geprimeerd door het Holsteinse stamboek. In het najaar van 2000 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen, waarbij hij 131,09 punten (4e plaats) voor de dressuur, 147,29 punten (1e plaats) voor het springen en 144,70 punten (1e plaats) voor zijn totale prestatie heeft gekregen. Aan het onderzoek is deelgenomen door 39 hengsten.
Na afloop van het onderzoek heeft het Hannoveraanse stamboek Contendro I goedgekeurd en heeft het Oldenburgse stamboek hem erkend. In februari 2002 heeft het Oldenburg-International stamboek Contendro I goedgekeurd.
Later hebben ook het KWPN en het Beierse-, Rijnlandse-, Zweedse-, Selle Francais- en Nieuw Zeelandse stamboek Contendro I toegelaten tot hun fokkerij.

Eind 2013 is Contendro I door Groupe France Elevage gekocht en in Frankrijk beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Tot eind 2018 zijn in Duitsland 664 nakomelingen van Contendro I als fokmerrie ingeschreven in een stamboek. Van deze merries hebben er 122 het predicaat staatspremiemerrie behaald.

Horsetelex.nl heeft eind 2018 1892 nakomelingen van Contendro I in zijn database staan.

Het KWPN heeft tot oktober 2018 129 merrieveulens en 120 hengstveulens van Contendro I geregistreerd. Van de merrieveulens zijn er inmiddels 25 als fokmerrie ingeschreven in het stamboek, waaronder negen elitemerries, twee keurmerrie en tien stermerries.

Het NRPS heeft 26 nakomelingen geregistreerd.

Volgens Hippomundo.com heeft het BWP 72 nakomelingen van Contendro I geregistreerd en het Zangersheide stamboek 53. Het SBS heeft negen nakomelingen vastgelegd.

In Frankrijk zijn tot en met 2013 56 merries geïnsemineerd met sperma van Contendro I en in de jaren 2014 – 2018 zijn 1492 merries geïnsemineerd. Tot en met 2018 zijn in Frankrijk 675 veulens van de hengst geregistreerd.

In Zweden zijn 150 merries met sperma van Contendro I geïnsemineerd en zijn 149 veulens van Contendro I geregistreerd.
Volgens Horsetelex heeft het Deense stamboek zes nakomelingen geregistreerd.
In Italië zijn van 2002 tot en met 2017 155 nakomelingen van Contendro I geregistreerd.

Contendro I heeft tenminste 39 dochters die moeder van een goedgekeurde hengst zijn geworden en 82 zonen van hem zijn goedgekeurd voor de fokkerij:

Tot eind 2018 zijn in Duitsland 1941 nakomelingen van Contendro I als wedstrijdpaard geregistreerd. Zij hebben tot en met 2018 samen € 6.790.096 gewonnen, waabij moet worden opgemerkt dat de Duitse Hippische Sportbond bij de registratie van de de winsommen de resultaten van niet-Duitse ruiters alleen meetelt als die in wedstrijden in Duitsland zijn behaald. De resultaten van Duitse ruiters worden altijd meegenomen, ongeacht de plaats waar de wedstrijden worden gehouden.
Horsetelex.nl heeft 60 nakomelingen van Contendro I geregistreerd die in 1.60 m springwedstrijden zijn uitgekomen en 273 andere nakomelingen die in 1.40 m wedstrijden zijn gestart.

Voor meer informatie over Contendro I en zijn kinderen en kleinkinderen wordt verwezen naar het bestand Contendro I Holst.

48. Co-Pilot DE341411306497 Westf

Co-Pilot Westf (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is geboren op 2 januari 1997 en is gefokt door Herman Fölling uit Sassenberg, dat enkele kilometers ten noordoosten van Warendorf in Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Co-Pilot is de bruine merrie Primana Westf (1987, V. Pilot Westf), die ook de moeder is van de door het Westfaalse stamboek goedgekeurde hengst Acordplus Westf (1995, V. Acord II Hann).
Tweede moeder van Co-Pilot is de bruine Monic Hess (1979, V. Matrox Hann).
Monic is ook de moeder van de hengsten Day Day I Westf (1986, V. Pilot Westf) en zijn broer Pablo Westf (1988). Day Day I is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en Pablo door het Westfaalse-, Rijnlandse-, Hannoveraanse-, Oldenburgse-, Mecklenburgse-, Beierse-, Deense-, Zweedse- en Canadese stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Co-Pilot een afstamming met 32,8 % Engels- en Arabisch volbloed, 30,5 % Hannoveraans bloed en 25,8 % Holsteins bloed.

Co-Pilot is in oktober 1999 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en heeft in het najaar van 2000 in Warendorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij behaalde 104,21 punten (11e plaats) voor de dressuur, 128,51 punten (2e plaats) voor het springen en 114,14 punten (5e plaats) voor zijn totale prestatie. Op 31 januari 2002 heeft het Hannoveraanse stamboek Co-Pilot goedgekeurd.
Hij wordt sinds 2000 door het Landgestüt Warendorf voor de fokkerij (natuurlijke dekking) beschikbaar gesteld.
In de jaren 2003 en 2004 is Co-Pilot tot op M-niveau uitgebracht in de springsport en heeft een winsom van € 675.

Tot en met 2018 zijn 69 dochters van Co-Pilot als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek. Zijn zoon Cosmo-Pilot (2004) is goedgekeurd voor de fokkerij (zie hfdst. 47.1.).

De Duitse Hippische Sportbond heeft 153 nakomelingen van Co-Pilot geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2018 hebben die samen € 135.624 gewonnen.

Co-Pilot heeft een dressuurindex van 100 met een betrouwbaarheid van 83 % en een springindex van 115 met een betrouwbaarheid van 86 %.

48.1. Cosmo-Pilot DE441410718902 Westf

Cosmo-Pilot Westf (V. Co-Pilot Westf) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 175 cm. Hij is op 12 maart 2002 geboren en is gefokt door Manfred Fölling uit Sassenberg, dat een paar kilometer ten noordoosten van Warendorf in Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Cosmo-Pilot is de bruine staatspremiemerrie Petite Fleur Westf (1987, V. Pilot Westf).
Tweede moeder is de bruine Arnika Westf (1982, V. Adlerorden Westf) en zij is ook de moeder van de hengst Pinocchio Westf (1982, V. Pilot Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse- en het Rijnlandse stamboek.
De hengst Pilot Westf (1974, V. Pilatus Westf) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Cosmo-Pilot en heeft een inbreng van 37,5 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Cosmo-Pilot een afstamming met 30,5 % Engels- en Arabisch volbloed, 28,1 % Hannoveraans bloed en 24,2 % Holsteins bloed.

Cosmo-Pilot is in november 2004 in Münster-Handorf goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. Hij is voor de fokkerij beschikbaar gesteld door het Landgestüt in Warendorf en heeft in het najaar van 2005 in Warendorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij behaalde daarbij 126,97 punten (4e plaats) voor de dressuur, 121,22 punten (3e plaats) voor het springen en 125,57 punten (2e plaats) voor zijn totale prestatie. Aan het onderzoek is deelgenomen door 21 hengsten.

Cosmo-Pilot is in de jaren 2006 – 2008 uitgebracht in B- en L springconcoursen en in 2011 en 2012 in L en M-springconcoursen. Hij heeft € 314 gewonnen.

Cosmo-Pilot is tot en met 2012 actief geweest in de fokkerij. Vijf dochers van hem zijn als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en één van die merries is staatspremiemerrie geworden.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 31 nakomelingen van Cosmo-Pilot geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot en met 2018 hebben die samen € 19.448 gewonnen.

Cosmo-Pilot heeft een dressuurindex van 103 met een betrouwbaarheid van 77 % en een springindex van 120 met een betrouwbaarheid van 77 %.

49. Jokus Latour 25000197109173A SF

Jokus Latour SF (V. Contender Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 171 cm. Hij is geboren op 11 februari 1997 en is gefokt door Haras de Saussay in Le Merlerault, dat circa 25 km ten oosten van Argentan in het Franse departement Orne ligt.
De moeder van Jokus Latour is de donkerbruine merrie Fantaisie Curieuse SF (1993, V. Narcos II SF). Zij is ook de moeder van de hengsten Oby One Latour SF (2002, V. Linaro Holst) en Topaze Latour SF (2007, V. Diamant de Semilly SF), die beide zijn goedgekeurd door het Selle Français stamboek.
Tweede moeder is de donkerbruine Olinda des Tours x (1980, v. Farceur x). Zij is ook de moeder van de hengst Echogene Latour SF (1992, V. Galoubet A SF), die is goedgekeurd door het Selle Français stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Jokus Latour een afstamming met 56,25 % Engels- en Arabisch volbloed, 24,2 % Holsteins bloed en 11,7 % Selle Français bloed.

Jokus Latour is goedgekeurd door het Selle Francais stamboek en is
van 2002 tot zijn dood op 28 maart 2013 actief geweest in de Franse fokkerij. In die periode zijn 237 merries geïnsemineerd met sperma van Jokus Latour en daaruit zijn 137 veulens geregistreerd.
Van de nakomelingen zijn er 96 uitgekomen in springconcoursen, 21 in samengestelde wedstrijden en 18 in dressuurwedstrijden. Eén nakomeling is in endurancewedstrijden uitgekomen en één in aangespannen wedstrijden.

Jokus Latour is in de jaren 2004 – 2011 tot op 1.30 m niveau uitgebracht in de springsport. Hij heeft een winsom van € 2.797.

50. Capone II DE321210251798 Holst

Capone II Holst (V. Contender Holst) is een zwartbruine hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is geboren in 1998 en gefokt door Kirsten Bornholt uit Moorrege, dat tien km ten zuiden van Elmshoorn in Sleeswijk-Holstein ligt.
Capone II is een broer van de hengst Capone I Holst (1996, zie hfdst. 35).
De moeder van beide hengsten is de donkerbruine merrie Winja Holst (1984, V. Ladalco Holst) en zij is ook de moeder van de hengst Casaretto Holst (1989, V. Calypso I Holst), die is goedgekeurd door het Rijnlandse-, Westfaalse-, Mecklenburgse- en Oldenburgse stamboek.
Tweede moeder van Capone II is de donkerbruine Maltia Holst (1975, V. Raimond Holst). Zij is ook de tweede moeder van de hengsten Ringo Starr Holst (1986, V. Ricardo Holst), Cesano I Holst (1994, V. Caretino Holst) en zijn broer Cesano II Holst (1997), Casall ASK Holst (1999, V. Caretino Holst), Clarence I Holst (2003, V. Carano Holst)en zijn broer Clarence III (2007).
Ringo Starr is goedgekeurd door het Holsteinse- en het Beierse stamboek; Cesano I door het Holsteinse stamboek en Cesano II door het Holsteinse- en het Rijnland-Palts-Saar stamboek. Casall ASK is goedgekeurd door het Holsteinse-, Selle Français-, SBS- en het Ierse Warmbloed stamboek; Clarence I door het Holsteinse-, Saksische-, Brandenburgse-, en Selle Français stamboek en het BWP en Clarence II door het BWP.
De hengsten Raimond Holst (1960, V. Ramzes x) en Ladykiller xx (1961, V. Sailing Light xx) komen zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Capone II en hebben beide een inbreng van 18,75 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Capone I een afstamming met 49,2 % Engels- en Arabisch volbloed en 46,1 % Holsteins bloed.

Capone II is in november 2000 in Neumünster door het Holsteinse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij. Hij heeft in april 2001 in Marbach deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 7,45 punten voor de dressuur heeft gekregen en 7,88 punten voor het springen. In de zomer van 2002 heeft de hengst in Marbach deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen met als resultaat 115,64 punten (4e plaats) voor de dressuur, 122,51 punten (3e plaats) voor het springen en 118,43 punten (4e plaats) voor de totale prestatie. Aan het onderzoek is deelgenomen door 18 hengsten.
Capone II is tot en met 2007 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn zeven dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en één van de merries is bekroond tot staatspremiemerrie.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 32 nakomelingen van Capone II geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben tot eind 2018 samen € 61.401 gewonnen.

De meest succesvolle nakomeling is

Mister Holst,
ruin, 2002, donkerbuin, MV. Barnault xx, fokker Sven Völz uit Bienenbüttel, die van 2008 – 2018 deel heeft uitgemaakt van het vierspan van Theo Timmerman (NED).
Met het Nederlandse team zijn de volgende successen in landenwedstrijden behaald:
– 1e World Equestrian Games 2010 in Lexington KY;
– 1e World Equestrian Games 2014 in Caen;
– 1e Wereldkampioenschap Vierspannen 2012 in Riesenbeck;
– 1e Europees kampioenschap Vierspannen 2011 in Breda;
– 1e Europees kampioenschap Vierspannen 2013 in Izsak;
– 1e Europees kampioenschap Vierspannen 2015 in Aken;
– 1e Europees kampioenschap Vierspannen 2016 in Breda
– 1e Europees kampioenschap Vierspannen 2017 in Göteborg
– 1e in de landenwedstrijden tijdens het CHIO Aken in de jaren 2012 t/m 2017.
Individueel was er in 2009 winst in de Duitse menderby in Riesenbeck en in de marathon tijdens het CAI Donaueschingen. In 2011 is de marathon tijdens het CHIO Aken gewonnen en in 2013 is het Europees kampioenschap in Izsak gewonnen.
In 2014 is individueel de bronzen medaille gewonnen bij de World Equestrian Games in Caen en in 2015 is de dressuurproef bij het CAI Donaueschingen gewonnen.
Mister heeft een winsom van € 22.966

In 2003 is Capone II uitgebracht in gestandaardiseerde springproeven en in 2004 is hij enkele keren gestart in dressuurwedstrijden klasse B.

Van 2008 tot en met 2014 heeft Capone II als ruin deel uitgemaakt van het vierspan van Boyd Exell (AUS). Overwinningen zijn geboekt in 2009 in Aken en Riesenbeck (dressuurproef); in 2010 in Aken en bij de World Equestrian Games in Lexington KY; in 2011 in Beekbergen, Aken en Vecsés; in 2012 in Aken en bij het Wereldkampioenschap in Riesenbeck; in 2013 in Horst, Windsor, Aken en Beekbergen; in 2014 in Horst, Sandringham, Aken en bij de World Equestrian Games in Caen.
In 2015 heeft Capone II deel uitgemaakt van het vierspan van Juan Antonio Real Garcia (ESP). Capone II heeft een winsom van € 25.778.

51. Chello I 276321210197598 Holst

Chello I Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is in 1998 geboren en is gefokt door Hans-Hinrich Hansen uit Ottenbüttel, dat vijf km ten noorden van Itzehoe in Sleeswijk-Hokstein ligt.
Chello I is een broer van de hengsten Chello II Holst (2000, zie hfdst. 70) en Chello III Holst (2005, zie hfdst. 97.).
De moeder van deze drie broers is de donkerbruine merrie Gracia III Holst (1992, V. Sandro Holst). Zij is ook de moeder van de broers Castelan I Holst (2007, V. Casiro I Holst) en Castelan II Holst (2008) en de tweede moeder van de hengsten Scentender Hann (2007, V. Scendix Hann), Gunfire PJ Hann (2012, V. Grey Top Hann), Central Park Holst (2013, V. Casall ASK Holst), Aperol PJ Hann (2014, V. Asti Spumante Oldbg) en Confire PJ Hann (2015, V. Calido I Holst).
Castelan I is goedgekeurd door het Holsteinse-, Hannoveraanse-, Oldenburg-International- en Beierse stamboek en Castelan II is goedgekeurd door het Holsteinse-, Oldenburg-International-, Brandenburgse- en Westfaalse stamboek.
Scentender Hann, Gunfire PJ Hann, Aperol PJ Hann en Confire PJ Hann zijn goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en Central Park is goedgekeurd door het Holsteinse- en het Hannoveraanse stamboek.
Tweede moeder van Chello I is de vos merrie Werona Holst (1984, V. Cor de la Bryère SF). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Conlanc Holst (2005, V. Contender Holst), die niet van belang is geweest voor de fokkerij .
De hengsten Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) en Ramiro Z Holst (1965, V. Raimond Holst) komen zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Chello I en hebben een inbreng in zijn erfelijke aanleg van respectievelijk 25% en 18,75 %.
Gerekend over acht generaties heeft Chello I een afstamming met 49,2 % Engels- en Arabisch volbloed en 35,2 % Holsteins bloed.

Chello I is in november 2000 in Neumünster goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. In de zomer van 2001 heeft Chello I in Münster-Handorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waar hij 96,96 punten (11e plaats) voor de dressuur behaalde, 125,52 punten (3e plaats) voor het springen en 109,90 punten (7e plaats) voor zijn totale prestatie. Aan het onderzoek is door 22 hengsten deelgenomen.
In oktober 2003 is Chello I goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek, maar hij is in Baden-Württtemberg alleen in 2014 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Voor het Holsteinse stamboek is Chello I tot en met 2008 actief geweest.

Van Chello I zijn 38 dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en drie daarvan hebben het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.
De zonen Camparino Holst (2004), Chip Holst (2004), Zino Holst (2004), Chellatus R DSP (2005) en Con Chello DSP (2005) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

De hengst Chip Holst (MV. Grundyman xx) is in november 2006 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. In het voorjaar van 2007 heeft hij in Redefin deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen waar zijn prestaties zijn gewaardeerd met 7,35 (7,54) punten voor de dressuur, 8,06 (7,95) punten voor het springen en 7,74 (7,85) punten voor zijn totale verrichting. Tussen haakjes zijn de gemiddelde waarderingen vermeld van de vijftien hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
Chip is alleen in 2007 en 2008 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Twee dochters van hem zijn als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en zeven nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben tot eind 2017 samen € 1.234 gewonnen.

De hengst Zino Holst (MV. Carry Holst) is in 2007 goedgekeurd door het Anglo- Europese stamboek, dat in 2008 vier nakomelingen van hem heeft geregistreerd.

De hengst Chellatus R DSP (MV. Latus II Holst) is in november 2014 goedgekeurd door het Zwitserse stamboek ZVCH op de voorwaarde dat de hengst voor het einde van 2015 nog een aantal plaatsingen in springconcoursen zou behalen.
Vanaf 2013 is de hengst door Niklaus Schurtenberger (SUI) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In 2016 en 2017 heeft Pius Schwizer (SUI) de hengst gereden. In 2016 won de combinatie twee wedstrijden in Zürich.
In het voorjaar van 2018 heeft Florence Schwizer – Seydoux (SUI) Chellatus R uitgebracht en daarna is Alain Jufer (SUI) met de hengst uitgekomen. De combinatie heeft een wedstrijd in Crans Montana gewonnen. Chellatus R heeft een winsom van € 39.400.
Over de fokkerijprestaties van Chellatus R is geen informatie beschikbaar.

De hengsten Camparino Holst en Con Chello worden in de hoofdstukken 50.1 en 50.2. besproken.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 78 nakomelingen van Chelllo I geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot en met 2018 hebben die samen € 113.983 gewonnen.

De meest succesvolle nakomeling van Chello I i

Cosimo Holst,
hengst, 2004, bruin, MV. Sacramento Son xx, fokker Dirk-Joachim Richter uit Ausacker, die in 2011 door Emanuele Gaudiano (ITA) in een internationale springwedstrijd is uitgebracht. Vanaf januari 2012 is de hengst uitgebracht door Natalia Belovia (RUS). In 2013 heeft de combinatie de Grand Prix van Wiener Neustadt gewonnen en in 2014 de Grand Prix van Ebreichsdorf. In 2015 is een overwinning geboekt in de Grand Prix van Arezzo en is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Ebreichsdorf. In 2018 is een wedstrijd in Wiener Neustadt gewonnen.
Eind 2018 heeft Cosimo een winsom van € 93.200.

Chello I is in de jaren 2003 tot en met 2005 tot op M-niveau uitgebracht in de springsport. Hij heeft een winsom van € 1.501.

De hengst heeft een dressuurindex van 86 met een betrouwbaarheid van 88 % en een springindex van 116 met een betrouwbaarheid van 89 %.

51.1 Camparino DE421000289104 Holst

Camparino Holst (V. Chello I Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is op 29 maart 2003 geboren en is gefokt door Helmut Schäfer uit Rottenburg, dat bij Tübingen in Baden-Württemberg ligt.
De moeder van Camparino is de donkerbruine merrie Grania S Holst (1992, V. Caretino Holst) en tweede moeder is de bruine Chanell I Holst (1988, V. Casino Boy xx). Chanell I is ook de moeder van de hengst Casanova Holst (1997, V. Cadillac Holst), die is goedgekeurd door het Baden-Württembergse- en het Hannoveraanse stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Camparino een afstamming met 49,2 % Engels- en Arabisch volbloed en 40,6 % Holsteins bloed.

Camparino is in februari 2007 is goedgekeurd door het Baden-Württembergse- en het Beierse stamboek. In het najaar van 2007 heeft hij in München-Riem deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waarbij hij is gewaardeerd met 7,90 (7,91) punten voor de dressuur, 8,86 (8,15) punten voor het springen en 8,43 (8,11) punten voor de totale prestatie. Uit de gedetailleerde cijfers blijkt dat de bereidheid om te werken (Leistungsbereitschaft) van Camparino gewaardeerd is met een 10 (8,96). Tussen haakjes zijn de gemiddelde waarderingen vermeld van de dertien hengsten die aan de test hebben deelgenomen.

Camparino is tot en met 2016 door het Beierse Landgestüt Schwaiganger beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Tot eind 2017 zijn geen dochters van de hengst als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek.
De Duitse Hippische Sportbond heeft 28 nakomelingen van Camparino geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot en met 2018 hebben die samen € 9.447 gewonnen.
Camparino is vanaf 2008 uitgebracht in springwedstrijden. In 2013 is Jaroslav Pikolon (CZE) met Camparino is internationale wedstrijden uitgekomen en in 2014 is Helmut Schönstetter (GER) met de hengst internationaal gestart. In 2017 heeft Hua Yang (CHN) de hengst uitgebracht op een paar wedstrijden in Beijing.
Camparino heeft een winsom van € 11.252.

Camparino heeft een dressuurindex van 97 met een betrouwbaarheid van 76 % en een springindex van 112 met een betrouwbaarheid van 72 %.

51.2. Con Chello DE481810373305 DSP

Con Chello DSP (V. Chello I Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 170 cm. De hengst is in 2005 geboren en is gefokt door Katja Grimmer uit Gundremmingen, dat circa 50 km ten westen van Augsburg in Beieren ligt.
De moeder van Con Chello is de schimmel merrie Come Now Badwu (1991, V. Come On Holst) en tweede moeder is de donkerbruine Ricarda Badwu (1984, V. Ricardo Holst).
Gerekend over acht generaties heeft Con Chello een afstamming met 49,4 % Holsteins bloed en 34,4 % Engels- en Arabisch volbloed.

Con Chello is in het najaar van 2008 goedgekeurd door het Zuidduitse stamboek en het Baden-Württembergse stamboek en hij is erkend door het Oldenburg-International stamboek. In januari 2009 heeft het Westfaalse stamboek de hengst goedgekeurd en in 2011 heeft het Hannoveraanse stamboek Con Chello goedgekeurd en heeft het Oldenburgse stamboek hem erkend.

In de herfst van 2009 heeft Con Chello in Münster-Handorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar zijn prestaties zijn gewaardeerd met 7,07 (7,48) punten voor de dressuur, 7,95 (7,63) punten voor het springen en 7,72 (7,67) voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 36 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
Con Chello is tot en met 2015 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Con Chello is in 2009, 2010 en 2015 tot op M-niveau uitgebracht in de springsport. Hij heeft een winsom van € 1.992.
Van Con Chello zijn zes dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en zijn zoon Con Chellini W DSP (2014, MV. Escudo I Hann) is in 2017 goedgekeurd door het Zuidduitse- en het Brandenburgse stamboek. Zijn fokkerijprestaties moeten worden afgewacht.

De Duitse Hippische Sportbond heeft tot en met 2018 64 nakomelingen van Con Chello geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben tot eind 2018 samen € 48.918 gewonnen.

Con Chello heeft een dressuurindex van 92 met een betrouwbaarheid van 70 % en een springindex van 127 met een betrouwbaarheid van 78 %.

52. Colander DE321210197198 Holst

Colander Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 170 cm. Hij is op 26 april 1998 geboren en is gefokt door Hans-Hinrich Hansen in Ottenbüttel, dat vijf km ten noorden van Itzehoe in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Colander is de bruine merrie Holsatia III Holst (1993, V. Landgraf I Holst) en tweede moeder is de bruine Wichita III Holst (1984, V. Caletto II Holst).
De hengsten Ladykiller xx (1961, V. Sailing Light xx) en Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) komen zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Colander en hebben beiden een inbreng van 18,75 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generatie heeft Colander een afstamming met 50 % Engels- en Arabisch volbloed en 43,0 % Holsteins bloed.

Colander is in november 2000 in Neumünster goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. In januari 2001 heeft het Hessische stamboek Colander goedgekeurd en in november 2002 heeft het Oldenburgse stamboek hem erkend. Het Oldenburg-International stamboek heeft Colander in april 2003 goedgekeurd en het Baden-Württembergse stamboek heeft dat in september 2005 gedaan. Ook het Hannoveraanse stamboek heeft Colander toegelaten tot zijn fokkerij.

In maart 2001 heeft Colander in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Daarbij heeft hij een beoordeling gekregen van 7,75 punten voor de dressuur en 7,98 voor het springen.

De hengst is vanaf december 2002 uitgebracht in gestandaardiseerde springproeven en van 2004 tot en met 2008 is hij regelmatig in 1.20 m springwedstrijden uitgebracht. In 2009 is hij onder de naam Albführen’s Colander door Walter Gabathuler (SUI) en in 2011 door Norbet Paul (GER) in internationale springwedstrijden uitgebracht. De hengst heeft een winsom van € 2.335.

Tot en met 2018 zijn 54 dochters van Colander als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek. Vier dochters hebben het predicaat staatspremiemerrie behaald.
Het KWPN heeft tien nakomelingen van Colander geregistreerd.

Dochter Anouk KWPN (2005, MV. Lester KWPN) is de moeder van de hengst Dorlander VKM KWPN (2013, V. Dexter R KWPN) die is goedgekeurd door het NRPS.

Colander’s zonen Contioso DR Hess (2002), Collander Oldbg (2003), Colonius Oldbg (2003) en Colin VI Oldbg (2006) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

De hengst Contioso DR (MV. Lordon I Holst) is in 2005 goedgekeurd door het Hessische stamboek en erkend door het Oldenburgse stamboek. In april 2005 heeft hij in Zweibrücken deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar zijn prestaties zijn gewaardeerd met 7,19 punten voor de dressuur, 8,57 punten voor het springen en 7,88 punten voor zijn totale verrichting. Contioso DR is tot 2007 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn één fokmerrie en vijf wedstrijdpaarden geregistreerd.

De hengst Collander Oldbg (MV. Landadel Holst) is in november 2005 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek maar, voor zover bekend, is hij niet actief geweest in de fokkerij.

De hengst Colonius Oldbg (MV. Cordano Holst) is in november 2005 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. Hij is alleen in 2006 beschikbaar geweest voor de fokkerij, maar van hem zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De hengst Colin VI Oldbg (MV. Silvio I Oldbg) is goedgekeurd door het Zwitserse stamboek Cheval Suisse, maar tot eind 2018 heeft het stamboek nog geen nakomelingen van de hengst geregistreerd. Colin VI is vanaf 2012 door Pascal Bettschen (SUI) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In 2015 is een overwinning geboekt in Gorla Minore en in 2018 zijn wedstrijden gewonnen in Busto Arsizio en Gorla Minore. Eind 2018 heeft Colin VI een winsom van circa € 33.600.

De Duitse Hippische Sportbond heeft tot en met 2017 221 nakomelingen van Colander geregistreerd als wedstrijdpaard, waarvan er 34 zijn uitgekomen in 1.40 m springwedstrijden. De nakomelingen hebben samen € 370.672 gewonnen.

De meest succesvolle nakomeling is

Colandus OS,
hengst, 2004, bruin, MV. Aldatus Z Oldbg, fokker stoeterij Lewitz in Neustadt-Glewe. Hij is vanaf 2009 uitgebracht in de springsport. In 2011 is met Andreas Kreuzer (GER) aan internationale wedstrijden deelgenomen en vanaf 2012 is de hengst uitgebracht door Hergen Forkert (GER). In 2014 heeft de combinatie de Grand Prix van Neumünster gewonnen en in 2016 is een tweede plaats behaald in Allesehl. Colandus heeft een winsom van € 42.100.

Colander heeft een dressuurindex van 91 met een betrouwbaarheid van 88 % en een springindex van 123 met een betrouwbaarheid van 90 %.

In 2018 is Colander voor de fokkerij beschikbaar bij Hofgut Albführen in Dettighofen-Albführen.

53. Colibri DE321210328098 Holst

Colibri Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is op 24 april 1998 geboren en is waarschijnlijk gefokt door Ewald Schröder uit Lentföhrden, dat tussen Hamburg en Neumünster in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Colibri is de bruine merrie E-Leica Holst (1990, V. Cicero Holst). Uit de gegevens van de Duitse Hippische Sportbond blijkt dat E-Leica is 1997 in het bezit was van Ewald Schröder en toen de merrie Lavinia heeft gebracht. Het ligt daarnee voor de hand dat Schröder ook de fokker is van de in 1998 geboren Colibri. Tweede moeder van Colibri is de bruine Talina Holst (1981, V. Latino Holst.
Gerekend over acht generaties heeft Colibri een afstamming met 46,1 % Holsteins bloed en 43,8 % Engels- en Arabisch volbloed.

Colibri is op jonge leeftijd verkocht naar Letland, waar hij in 2001 aan een verrichtingsonderzoek heeft deelgenomen en daarvoor is gewaardeerd met cijfers die variëren van 7,5 tot 8,5. Hij is goedgekeurd door het Letse warmbloedstamboek. Colibri is in de jaren 2001 – 2004 actief geweest in de Letse fokkerij. Van hem zijn volgens www.sukoposti.net 19 nakomelingen geregistreerd.
Zijn zoon Captain LWB (2004, MV. Pikards SOV) is goedgekeurd door het Letse stamboek, dat drie nakomelingen van hem heeft geregistreerd.

54. Concreto DE321210257998 Holst

Concreto Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is op 18 mei 1998 geboren en is gefokt door Franz-Josef Jansen uit Erkelenz, dat circa vijftien km ten zuidwesten van Mönchengladbach in Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Concreto is de bruine merrie Hafolia Holst (1993, V. Calando I Holst) en tweede moeder is de schimmel Defolia B Holst (1989, V. Capitano Holst).
De hengst Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) komt zowel aan vaders- als aan moederskant als overgrootvader voor in de afstamming van Concreto en heeft daardoor een inbreng van 25 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Concreto een afstamming met 44,5 % Engels- en Arabisch volbloed en 43,0 % Holsteins bloed.

Concreto is in november 2000 in Neumünster goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en begin 2001 door het BWP.
In het voorjaar van 2003 heeft Concreto in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 90 dagen, waarbij hij 96,02 punten (10e plaats) voor de dressuur heeft gekregen, 113,87 punten (5e plaats) voor het springen en 102,90 punten (9e plaats) voor zijn totale prestatie. Aan het onderzoek is deelgenomen door 16 hengsten.
In januari 2010 is Concreto erkend door het Oldenburgse- en het Oldenburg-International stamboek.

Concreto is vanaf 2006 door Björn Nagel (GER) in internationale springwedstrijden uitgebracht. De combinatie heeft in 2006 een wedstrijd in Aarhus gewonnen. In 2007 is Carl-Christian Rahlf (GER) met hem gestart. De combinatie behaalde de tweede plaats in de Grand Prix van Altenhof. In 2008 is Natalie Destree-Kradepohl (GER) met de hengst gestart en in 2009 Sarah Nagel – Tornau (GER). Concreto heeft een winsom van € 7.363.

Concreto is tot en met 2016 actief geweest in de fokkerij.

Het BWP heeft 34 nakomelingen van de hengst geregistreerd en het KWPN zeven; het Zangersheide stamboek heeft twee nakomelingen geregistreerd en het SBS en het Italiaanse stamboek ieder één.
In Duitsland zijn tot eind 2017 veertien dochters van Concreto als fokmerrie opgenomen in een stamboek.

De zonen Cassander van het Bremhof BWP(2002), Concretop Conquest BWP (2002), Ecreto B BWP (2004), Ben Nevis KWPN (2006) en Consus Holst (2008) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

De hengst Cassander van het Bremhof wordt beschreven in hoofdstuk 53.1.

De hengsten Concretop Conquest BWP (MV. Cannonball Holst), Ecreto B BWP (MV. Lancer II Holst) en Ben Nevis KWPN (MV. Kouglof II SF) zijn goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. Het AES heeft van Ben Nevis zes nakomelingen geregistreerd. Van Concretop Conquest en Ecreto B zijn geen nakomelingen geregistreerd.

De hengst Conus is in maart 2011 goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek, maar van hem zijn geen nakomelingen geregistreerd.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 47 nakomelingen van Concreto geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2018 hebben die samen € 46.719 gewonnen.

54.1. Cassander van het Bremhof 056002W00205299 BWP

Cassander van het Bremhof BWP (V. Concreto Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 170 cm. Hij is geboren op 26 februari 2002 en is gefokt door Paul Verhelst uit Nijlen, dat tien km ten noordoosten van Lier in de Belgische provincie Antwerpen ligt.
De moeder van de hengst is de schimmel merrie Reichsgravin van het Bremhof Holst (1989, V. Acobat I Holst) en tweede moeder is de bruine merrie Akazie Holst (1986, V. Reichsgraf Holst). Akazie is ook de tweede moeder van de hengst Ecreto B BWP (2004, V. Concreto Holst), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Cassander van het Bremhof een afstamming met 46,9 % Holsteins bloed, 34,4 % Engels- en Arabisch volbloed en 12,5 % Selle Français bloed.

Cassander van het Bremhof is in mei 2010 goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek. De hengst is tot en met 2011 in België beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn volgens Hippomundo.com 26 nakomelingen geregistreerd. Het BWP heeft daarvan 17 nakomelingen vastgelegd, het Zangersheide stamboek vijf en het SBS twee.

55. Contester DE321210105898 Holst

Contester Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst die in 1998 is geboren. Hij is gefokt door Rolf-Dieter Eberspächer uit Esslingen en in 2001 via Willy Arts geëxporteerd naar de Verenigde Staten, waar Adara Partners de nieuw eigenaar van de hengst is geworden. Adara Partners is in 2001 eigenaar geworden van de Golden Oak Farm is Sebastopol, dat ten noorden van San Francisco in California ligt.
Contester is goedgekeurd door het Amerikaanse Holsteiner stamboek, het Oldenburgse stamboek in Noord Amerika, het KWPN-Noord Amerika en het Rijnland-Palts-Saar International stamboek.
Hij is in de internationale springsport uitgebracht door Nicole Perry (USA).
Contester is in California een succesvolle fokhengst geworden die zowel goede dressuur- als goede springpaarden heeft gebracht.
Op 24 juni 2010 is Contester na een koliekoperatie geëuthanaseerd.

56. Conteur DE321210134098 Holst

Conteur Holst (V. Contender Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 170 cm. Hij is in 1998 geboren en is gefokt door Claus Jürgen Gosch uit Oldenbüttel, dat circa twintig km ten zuidwesten van Rendsburg in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Conteur is de zwartbruine merrie Ofarim Holst (1977, V. Rasputin Holst). Zij is ook de tweede moeder van de hengsten Caretano Holst (1992, V. Caretino Holst), Caballo Holst (1995, V. Coriano Holst), Contendro I Holst (1997, V. Contender Holst, zie hfdst. 47.) en zijn broer Contendro II Holst (2001, zie hfdst. 81.), Cassito Holst (2006, V. Casiano Holst) en Cartiano Holst (2009, V. Caretino Holst).
Caretano is goedgekeurd door het Holsteinse-, Rijnlandse-. Zangersheide-, Selle Français en het Ierse Warmbloedstamboek;
Caballo is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en in de Verenigde Staten;
Contendro I is goedgekeurd door het Holsteinse-, Beierse-, Hannoveraanse-, Oldenburgse-, KWPN-, Zweedse-, Selle Français- en Nieuw Zeelandse stamboek:
Contendro II is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek;
Cassito is goedgekeurd door het Holsteinse- en het Ierse Warmbloedstamboek en Cartiano is goedgekeurd door het Holsteinse- en het Oldenburg-International stamboek.
Tweede moeder van Conteur is de schimmel merrie Holle Holst (1971, V. Tin Rod xx). Zij is ook de moeder van de hengsten Calypso Holst (1985, V. Calypso I Holst), die in Kroatië is goedgekeurd, en Lapaz Holst (1986, V. Latus II Holst), die door het ZfdP en het Tsjechische stamboek is goedgekeurd. Bovendien is Holle de tweede moeder van de hengst Concord Holst (1996, V. Coronado Holst), die is goedgekeurd door het Letse stamboek.
De hengst Ramiro Z Holst (1965, V. Raimond Holst) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Conteur als overgrootvader en heeft daarmee een inbreng van 25 % in de erfelijke aanleg van Conteur.
De hengst Ramzes x, grootvader van Ramiro Z, komt zelfs vier keer voor in de afstamming van Conteur.
Gerekend over acht generaties heeft Conteur een afstamming met 55,5 % Engels- en Arabisch volbloed en 36,7 % Holsteins bloed.

Conteur is in november 2000 goedgekeurd en geprimeerd door het Holsteinse stamboek en ook het Saksen-Thüringse stamboek heeft de hengst goedgekeurd.
In januari 2001 is hij erkend door het Hessische stamboek.

In maart 2001 heeft Conteur in Adelheidsdorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij een beoordeling van 8,83 punten voor de dressuur en 8,70 punten voor het springen heeft gekregen. Hij was daarmee de hoogst gewaardeerde hengst.
In de herfst van 2001 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waarbij hij is gewaardeerd met 149,25 punten (1e plaats) voor de dressuur, 90,99 punten (25e plaats) voor het springen en 131,2 punten (2e plaats) voor zijn totale verrichting. Aan het onderzoek is deelgenomen door 38 hengsten.
Na afloop van het onderzoek heeft het Hannoveraanse stamboek Conteur goedgekeurd. Ook het Rijnlandse-, het Rijnland-Palts-Saar-, het Oldenburgse-, het Beierse- en het Selle Français stamboek hebben Conteur goedgekeurd voor hun fokkerijen.

Onder de naam Tannenhof’s Conteur is de hengst in de jaren 2002 – 2006 tot op Intermediair I niveau uitgebracht in de dressuursport. In 2006 heeft Anja Plönzke (GER) met de hengst aan verschillende internationale wedstrijden deelgenomen.
Tannenhof’s Conteur heeft een winsom van € 2.143.

Tot en met 2017 zijn 242 dochters van Conteur als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en daarvan hebben er 42 het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.

Het BWP heeft 29 veulens van Conteur geregistreerd, het KWPN vijftien en het SBS tien. Het Italiaanse Unire stamboek heeft elf veulens geregistreerd en het Zangersheide stamboek heeft vijf nakomelingen van Conteur geregistreerd; het Deense stamboek vier, het NRPS drie en het Anglo-Europese stamboek twee. In Frankrijk zijn zes veulens geregistreerd.

Drie dochters van Conteur zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden:

Sarina I Holst, 2002, MV. Levantos I Holst, is de moeder van de hengst Centour NRPS (2011, V. Canto Holst), die is goedgekeurd door het Anglo Europese stamboek;

Siance Holst, 2002, MV. Athlet Z Hann, is de moeder van de hengst Chezarro Holst (2016, V. Casall ASK Holst), die is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en

Chayenne Hann, 2003, MV. Metternich Hann, is de moeder van de hengst Siegi Oldbg (2009, V. Sieger Hit Oldbg), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek.

Tot 2017 zijn 14 zonen van Conteur goedgekeurd voor de fokkerij: Cocoloco Hess (2002), Con Amore Hann (2003), Canavari Hann (2004), Catan Hann (2004), Chivas Hann (2004), Coeur d’Amour Hann (2004), Coldplay Hann (2004), Count Up Hann (2004), Christal du Coeur Hann (2004), Curator Hann (2004), Casseur Hann (2005), Castanio Rhein (2005), Copain du Perchet CH ZVCH (2005) en Chacomo DSP (2009).
De cursief vermelde hengsten hebben weinig of geen invloed op de fokkerij gehad. Zij worden hieronder kort aangeduid. De overige hengsten worden daarna in aparte hoofdstukken besproken.

De hengst Cocoloco Hess (MV. Feinbrand Oldbg) is in januari 2005 goedgekeurd door het Hessische- en het Beierse stamboek. In april 2005 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij behaalde daar 6,48 punten voor de dressuur, 7,31 punten voor het springen en 7,15 punten voor zijn totale prestatie.
Cocoloco is alleen in 2005 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De hengst Canavari Hann (MV. Graf Grannus Hann) is in december 2006 goedgekeurd door het ZfdP, maar verdere informatie ontbreekt. In Duitsland zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden van de hengst geregistreerd.

De hengst Coldplay Hann (MV. Sao Paulo Oldbg) is eind 2006 goedgekeurd door het Hannoveraanse- en Westfaalse stamboek. Hij heeft in 2007 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 8,15 (7,23) punten voor de dressuur behaalde, 7,46 (8,03) punten voor het springen en 7,90 (7,68) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde waarderingen van de vijftien deelnemende hengsten vermeld. Begin 2008 is Coldplay goedgekeurd door het Rijnlandse stamboek. Coldplay is tot 2010 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Vijf dochters van hem zijn als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en zeven nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot en met 2018 hebben die samen € 1.155 gewonnen.

De hengst Christal du Coeur Hann (MV. Calido I Holst) is in oktober 2006 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek, maar verder is geen informatie over de hengst beschikbaar.

De hengst Casseur Hann (MV. Welser Hann) is in januari 2008 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. Hij is alleen in 2008 actief geweest in de fokkerij. Twee dochters van Casseur zijn als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en vier nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2018 hebben die samen een winsom van € 221.

De hengst Castanio Rhein (MV. Donnerschlag Oldbg) is in januari 2008 goedgekeurd door het Beierse stamboek. Hij heeft in het najaar van 2008 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waarbij hij 97,06 punten (15e plaats) voor de dressuur, 87,18 punten (20e plaats) voor het springen en 89,65 punten (20e plaats) voor zijn totale verrichting heeft gekregen. Aan het onderzoek is deelgenomen door 29 hengsten. Castanio is na het onderzoek niet meer beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd. Onder de naam Tannenhof’s Castanio is hij in 2010 en 2011 in L- dressuur- en L- springwedstrijden uitgebracht. Hij heeft een winsom van € 654.

De hengst Chacomo DSP (MV. Lorentin I Holst) is in november 2011 goedgekeurd door de Zuidduitse stamboeken, het Baden-Württembergse stamboek en het Brandenburgse stamboek. In november 2012 heeft hij in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij behaalde 7,21 (7,64) punten voor de dressuur, 8,13 (7,98) punten voor het springen en 7,80 (7,91) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 35 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. Opvallend is dat Chacomo tijdens het onderzoek een acht voor de galop heeft gekregen en tijdens het aflsuitende examen maar een 6,5.
Tot eind 2018 zijn nog geen fokmerries van Chacomo ingeschreven in een stamboek. Wel zijn acht nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen tot eind 2018 € 375 gewonnen.
Chacomo is in de jaren 2016 – 2018 in 1.30 m springconcoursen uitgebracht. Eind 2018 heeft hij een winsom van € 3.850.

De Duitse Hippische Sportbond heeft tot eind 2018 807 nakomelingen van Conteur geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 521.929 gewonnen.

De meest succesvolle nakomeling is

Copain du Perchet CH ZVCH,
hengst, 2005, donkerbruin, MV. Ragazzo Hann, fokker Pierre Saunier uit Damvant CH. De hengst is vanaf augustus 2012 door Rudie Wallerbosch (NED) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In september 2013 is Edwin Smits (NED en vanaf december 2014 SUI) de hengst gaan rijden. In 2014 is de combinatie derde geworden in de Grand Prix’s van Vichy en van Boll. In 2015 is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Ascona en in 2016 is de Grand Prix van Mijas gewonnen. Vanaf begin 2017 is Cian O’Connor (IRL) met Copain du Perchet CH uitgekomen. De combinatie won wedstrijden in Villach, Rotterdam, Falsterbo, Aken en Dublin (2x) en is derde geworden in de Derby van Falsterbo.
Vanaf oktober 2017 is Emily Moffit (GBR) met de hengst gestart en heeft in 2018 tweede plaatsen behaald in Hickstead en Londen. Eind 2018 heeft Copain du Perchet CH een winsom van € 151.000.

Conteur heeft een dressuurindex van 113 met een betrouwbaarheid van 98 % en een springindex van 123 met een betrouwbaarheid van 96 %.

56.1. Con Amore DE331312103703 Hann

Con Amore Hann (V. Conteur Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is in 2003 geboren en is gefokt door maatschap Karl-Heinz en Margit Stehr uit Hamburg.
De moeder van Con Amore is de bruine merrie Pia Hann (1989, V. Pik Bube I Hann) en tweede moeder is de bruine Jessika Hann (1980, V. Wendekreis Hann).
Gerekend over acht generaties heeft Con Amore een afstamming met 43,75 % Engels- en Arabisch volbloed, 31,25 % Hannoveraans bloed en 24,2 % Holsteins bloed.

Con Amore is in oktober 2005 in Verden goedgekeurd en geprimeerd door het Hannoveraanse stamboek en op de aansluitende veiling van € 190.000 verkocht aan Brookhouse stud in Erbach in Hessen.
In december 2005 is de hengst erkend door het Oldenburgse stamboek.

Con Amore is op 3 juli 2006 geëuthanaseerd wegens complicaties ten gevolge van een koliekoperatie, die een week eerder was uitgevoerd en waarbij een kankergezwel uit de dunne darm was verwijderd.
Van Con Amore zijn zes dochters als fokmerrie ingeschreven in de Duits stamboek, waarbij twee dochters het predicaat staatspremiemerrie hebben ontvangen.
De zonen Connaisseur Hann (2007) en Conti W DSP (2007) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.
De hengst Connaisseur wordt besproken in hoofdstuk 56.1.1.
De hengst Conti W is in 2012 goedgekeurd door de samenwerkende Zuidduitse stamboeken, maar heeft tot en met 2018 in de fokkerij geen rol van betekenis gespeeld.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 21 nakomelingen van Con Amore geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben tot eind 2018 samen € 7.171 gewonnen.

56.1.1. Connaisseur 276431310703207 Hann

Connaisseur Hann (V. Con Amore Hann) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren op 5 april 2007 en is gefokt door Fenna Schulte – Landwehr uit Suddendorf, dat tussen Rheine en Oldenzaal in Nedersaksen ligt op circa 15 km van de Duits-Nederlandse grens ligt.
De moeder van Connaisseur is de donkerbruine merrie Donna Clara Hann (1994, V. Donnerhall Oldbg). Volgens een rapportage van het KWPN is zij een merrie met ruim voldoende uitstraling, die meer lengte en ontwikkeling zou moeten hebben en iets kortbenig aandoet. Het hoofd is sprekend met een mooi groot oog. De nek is goed gevormd. De hals is goed van vorm en bespiering, maar komt diep uit de borst. De schoft is voldoende ontwikkeld en loopt ruim voldoende door. De schouder is goed van lengte en ligging. De rug is licht gezonken. De lendenen zijn sterk en goed van breedte en bespiering. De croupe is hellend en zou langer moeten zijn. Het voorbeen is van voren en terzijde gezien correct gesteld. Het achterbeen is correct gesteld. De kootstand is goed. De hoeven zijn goed ontwikkeld en goed van vorm. De verzenen zijn laag. Het fundament is hard en straalt kwaliteit uit. De stap is actief, ruim en zuiver. De draf is goed van ruimte, waarbij de merrie met een opvallend goede beentechniek beweegt. Het achterbeen wordt heel goed gebruikt. De galop is actief met een goed achterbeengebruik, maar zou meer ruimte moeten hebben.
Donna Clara is ook de tweede moeder van de hengsten Final Dance Oldbg (2009, V. Fifty Cent Westf) en Dark Sensation Oldbg (2012, V. Destano Hann).
Fifty Cent is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en Dark Sensation is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Rijnlandse- en Westfaalse stamboek.
Tweede moeder van Connaisseur is de bruine Landfürstin Hann (1991, V. Legat Hann).
Gerekend over acht generaties heeft Connaisseur een afstamming met 48,4 % Hannoveraans bloed en 32,0 % Engels- en Arabisch volbloed

Connaisseur is in november 2009 in Münster-Handorf goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. In 2010 is hij goedgekeurd door het BWP en het Zweedse stamboek.

Het Zweedse stamboek heeft bij de goedkeuring zowel het type als de bouw van het hoofd, de hals en het lichaam gewaardeerd met een negen. De bouw en kwaliteit van de benen zijn gewaardeerd met acht. Voor de stap is een zeven gegeven en voor de draf een negen.
Vermeld is dat Connaisseur een gespierde, langgelijnde en goed geproportioneerde hengst is met een uitdrukkingsvol hoofd, een goed gevormde hals en een diepe boeg. Het kruis is lang en hellend. De hengst heeft correcte bewegingen. De stap is actief maar tamelijk kort en de draf heeft souplesse met een goed gebruik van de achterhand.
In het verrichtingsonderzoek zijn de stap, draf en galop gewaardeerd met respectievelijk een zeven, een negen en een tien. Het temperament is gewaardeerd met een negen en het vrij springen met een zes.
In Zweden zijn 68 veulens van Connaisseur geregistreerd.

In februari 2011 heeft het KWPN Connaisseur aangewezen voor een verrichtingsonderzoek voor dressuurhengsten van 50 dagen.
Connaisseur is door het KWPN omschreven als een zeer goed ontwikkelde hengst met veel uitstraling, die goed in het dressuurpaardenmodel staat. Zijn hoofd is sprekend. De nek is goed van lengte. De hals is goed van vorm, lengte en bespiering. De schouder is goed van lengte en een fractie steil. De schoft is goed van ontwikkeling en lengte. De rug is goed van lengte en bespiering en licht gezonken. De lendenen zijn goed bespierd en goed aangesloten. De croupe is goed van lengte, vorm en bespiering. Het voorbeen is ruim voldoende van lengte en correct gesteld. Het achterbeen is correct gesteld. Het fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. De voeten zijn goed van vorm en ontwikkeling.

Connaisseur heeft in het voorjaar van 2010 in Stegeren het verrichtingsonderzoek afgewerkt. In de KWPN-rapportage wordt gemeld dat Connaisseur een eerlijke en betrouwbare hengst is met een goede instelling. De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed tot zeer goed bewerken. De stap is zuiver en goed van ruimte. De draf is goed van ruimte. De galop is krachtig, actief en goed van ruimte. In beweging heeft Connaisseur veel souplesse, een goede tot zeer goede houding en balans. Als dressuurpaard heeft Connaisseur veel tot zeer veel aanleg en hij geeft zijn ruiter een zeer goed gevoel.
De prestaties van de hengst zijn gewaardeerd met achten voor de stap, de draf, de galop en de souplesse en drie keer een 8,5 voor de houding en de balans, de rijdbaarheid en de instelling en voor de aanleg als dressuurpaard.
Connaisseur heeft het onderzoek afgesloten als tweede van de zeven deelnemende hengsten.

Na afloop van het onderzoek heeft het KWPN Connaisseur goedgekeurd en ingeschreven in het stamboek. Aangegeven is dat wordt verwacht dat Connaisseur de galop en de rijdbaarheid in de dressuurpaardenfokkerij kan verbeteren. Hij lijkt het beste te passen op merries die over formaat beschikken en een sterke bovenbouw hebben.

In augustus 2013 heeft het KWPN een aantal veulens van Connaisseur centraal beoordeeld en circa 25 veulens zijn bij de fokker thuis beoordeeld.
Gerapporteerd is dat het een wisselende collectie veulens betrof die matig tot ruim voldoende zijn ontwikkeld en voldoende in het dressuurmodel staan. De rug is meerdere keren gezonken. Het voorbeen is doorgaans teer en hol. Het achterbeen is meerdere keren sabelbenig. De stap zou met meer ruimte en souplesse moeten worden getoond. De draf is voldoende van ruimte. Het achterbeen moet meer doortreden en meer tot dragen komen. De galop is lichtvoetig en ruim voldoende van ruimte.

Connaisseur is drager van het WFFS (Warmblood Fragile Foal Syndrome) gen.

In 2018 is Connaisseur door Sara Pocock (CAN) uitgebracht in internationale Prix St. Georges en Intermedialir I dressuurwedstrijden. De combinatie heeft tijdens het CDI in Del Mar CA een Kür gewonnen.

In 2010 is Connaisseur voor de fokkerij beschikbaar geweest in Zweden en in de jaren 2011 en 2012 in Nederland. In 2013 is hij door het KWPN-Noord Amerika en het Canadese Warmbloed stamboek goedgekeurd en is hij in Noord Amerika ingezet voor de fokkerij.

Het Zweedse stamboek heeft 68 nakomelingen geregistreerd, waarvan er 33 in wedstrijden zijn uitgebracht.

Tot en met 2018 heeft het KWPN 46 hengstveulens en 54 merrieveulens van Connaisseur geregistreerd. Eén zoon (Connaisseur Hann x TCN Partout Trak) is door het KWPN aangewezen om aan het verrichtingsonderzoek deel te nemen, maar dat heeft niet geleid tot een goedkeuring voor de fokkerij.
Van de dochters zijn er tot en met 2018 23 als fokmerrie opgenomen in het stamboek en daarvan hebben vijf het elite predicaat behaald en acht zijn stermerrie geworden.

Connaiseur heeft een dressuurindex van 132 met een betrouwbaarheid van 65 % en een springindex van 106 met een betrouwbaarheid van 70 %.
Uit het genetisch profiel van Connaisseur blijkt dat zijn nakomelingen tamelijk vaak een lage schoft hebben.

Het BWP heeft vier nakomelingen van Connaisseur geregistreerd. Het aantal geregistreerde nakomelingen in Noord Amerika is niet bekend.

In 2018 is Connaisseur eigendom van Character Warmbloods in Vancouver BC, waar hij ook beschikbaar is voor de fokkerij.

56.2. Catan DE431314610504 Hann

Catan Hann (V. Conteur Holdt) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is op 23 maart 2004 geboren en is gefokt door Rudolf en Reinhard Bösch uit Bülkau, dat 25 km ten zuidoosten van Cuxhaven in het noorden van Nedersaksen ligt.
De moeder van Catan is de donkerbruine staatspremiemerrie Alte Liebe Hann (1995, V. Acord II Hann). Zij is ook de moeder van de hengst Wentrup Hann (2000, V. Wolkenstein II Hann), die door het Hannoveraanse stamboek is goedgekeurd.

Tweede moeder is de vos staatspremiemerrie Malve Hann (1984, V. Matcho x). Zij is ook de moeder van de hengst First Flair R Hann (1992, V. Wanderer Hann) en de tweede moeder van de hengsten Devalier Hann (1995, V. Davignon I Hann), Anchorage Hann (1996, V. Acord II Hann), D’Avenir SWB (1997, V. Davignon Hann), Leonardo van de Helle Hann (1997, V. Laptop Hann). Laurentius Hann (1999, V. Lauries Crusador xx), Duke Ellington Hann (2007, V. Dancier Hann) en van Lucky Gold Hann (2013, V. Licosto Westf).
First Flair R is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Westfaalse stamboek. Devalier is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek, Anchorage, Laurentius, Duke Ellington en Lucky Gold door het Hannoveraanse stamboek, D’Avenir door het Zweedse stamboek en Leonardo van de Helle door het BWP.
Gerekend over acht generaties heeft Catan een afstamming met 47,7 % Engels- en Arabisch volbloed, 31,3 % Holsteins bloed en 11,7 % Hannoveraans bloed.

Catan is eind 2006 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en erkend door het Oldenburgse stamboek. Ook het Rijnlandse stamboek heeft Catan toegelatén tot zijn fokkerij.
In oktober 2007 heeft Catan in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen waarbij hij 7,46 (7,67) punten voor de dressuur, 7,66 (7,81) punten voor het springen en 7,74 (7,86) punten voor zijn gehele prestatie heeft gekregen. Tussen haakjes zijn de gemiddelde punten vermeld van de 30 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
In de nazomer van 2008 heeft Catan in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsoinderzoek van 70 dagen. Hierbij heeft hij 107,54 punten (7e plaats) voor de dressuur gescoord, 94,14 punten (15e plaats) voor het springen en 102,48 punten (11e plaats) voor de totale prestatie. Aan het onderzoek is deelgenomen door 25 hengsten.

Catan is tot en met 2009 actief geweest in de fokkerij. Van hem zijn vier dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en zijn 21 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. De nakomelingen hebben tot en met 2018 samen € 11.154. gewonnen.
Catan is in 2008 enkele keren uitgebracht in B-dressuurwedstrijden. Hij heeft een dressuurindex van 109 met een betrouwbaarheid van 83 % en een springindex van 113 met een betrouwbaarheid van 75 %.

56.3. Chivas DE431312315204 Hann

Chivas Hann (V. Conteur Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 171 cm. Hij is geboren op 29 maart 2004 en is gefokt door Ernst Wulf uit Müden, dat tussen Celle en Gifhorn in Nedersaksen ligt.
De moeder van Chivas is de vos staatspremiemerrie Elena Hann (1999, V. Escudo I Han) en tweede moeder is de vos staatspremiemerrie Farina Hann (1994, V. Fabriano Hann).
Gerekend over acht generaties heet Chivas een afstamming met 41,4 % Hannoveraans bloed, 32,0 % Engels- en Arabisch volbloed en 20,3 % Holsteins bloed.

Chivas heeft vanaf november 2006 tot oktober 2007 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen. Zijn verrichtingen zijn gewaardeerd met 110,22 punten voor de dressuur, 121,33 punten voor het springen en 117,27 punten voor zijn totale prestatie. Na afloop van het onderzoek is Chivas goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.

Chivas is vanaf zijn goedkeuring door het Landgestüt in Celle beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Tot en met 2017 zijn achttien dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek. Eén dochter heeft het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.
De Duitse Hippische Sportbond heeft 60 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot en met 2018 hebben zij samen € 9.327 gewonnen.

In 2008 is Chivas uitgebracht in L springconcoursen. Hij heeft een winsom van € 193.

Chivas heeft een dressuurindex van 109 met een betrouwbaarheid van 86 % en een springindex van 131 met een betrouwbaarheid van 80 %.

56.4. Coeur d’ Amour DE431314312004 Hann

Coeur d’Amour Hann (V. Conteur Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren op 11 mei 2004 en is gefokt door Johannes Kossen uit Nordholz, dat circa tien km ten zuiden van Cuxhaven in het noorden van Nedersaksen ligt.
De moeder van Coeur d’Amour is de donkerbruine staatspremiemerrie Emma Peel K Hann (1999, V. Escudo II Hann) en tweede moeder is de bruine F La Bamba Holst (1991, V. Liostro Holst).
Gerekend over acht generaties heeft Coeur d’Amour een afstamming met 38,3 % Engels- en Arabisch volbloed, 32,8 % Hannoveraans bloed en 24,2 % Holsteins bloed.

Coeur d’Amour is in oktober 2006 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. In oktober 2010 heeft hij in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen en daarbij 7,50 (7,77) punten voor de dressuur gekregen, 8,31 (7,64) punten voor het springen en 8.13 (7,84) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 24 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. Met de vermelde beoordeling is Coeur d’Ámour in puntenaantallen als tweede van de deelnemende hengsten geëindigd.

In de jaren 2008 – 2010 is Coeur d’Amour tot op M-niveau uitgebracht in de springsport.

Tot en met 2018 zijn twee dochters van Coeur d’Amour als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek. Daarnaast meldt Horsetelex.nl dertien nakomelingen van de hengst, waarvan er tien in 2015 of later zijn geboren.
In 2018 is Coeur d’Amour voor de fokkerij beschikbaar bij High Point Hanoverians in Chestertown MD, Verenigde Staten.

56.5. Count Up DE431311610504 Hann

Count Up Hann (V. Conteur Holst) is een zwarte hengst met een stokmaat van 171 cm. Hij is in 2004 geboren en is gefokt door Uwe Gerner uit Tespe-Avendorf, dat ten noorden van Lüneburg in Nedersaksen aan de Elbe ligt.
De moeder van Count Up is de zwartbruine merrie Dreamlight Lady Hann (1995, V. Don Primero Oldbg) en tweede moeder is de vosmerrie Comtess Hann (1989, V. Charmeur Hann). De moederlijn loopt in de vijfde generatie terug op de volbloedmerrie Welfenkrone xx (1975, V. Oberbootsmann xx).
Gerekend over acht generaties heeft Count Up een afstamming met 41,4 % Engels- en Arabisch volbloed, 23,4 % Hannoveraans bloed en 18,8 % Holsteins bloed.

Count Up heeft in maart 2007 in Redefin deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen waar hij voor de dressuur 8,73 (7,54) punten heeft gekregen, voor het springen 7,92 (7,95) punten en voor zijn totale prestatie 8,38 (7,85) punten. Uit de detailcijfers blijkt dat Count Up voor zijn lichaamsbouw (Konstitution) een tien (9,07) heeft gekregen. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 15 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. Na afloop van de test is Count Up goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek.

Count Up is tot 2014 beschikbaar geweest voor de fokkerij en is daarna geruind. Van hem zijn 26 dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en daarvan hebben er acht het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 40 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2018 hebben zij samen € 6.117 gewonnen.

Count Up is in 2013 door Michael Thieme (GER) uitgebracht in Grand Prix dressuurwedstrijden. De hengst heeft een winsom van € 4.198.

Count Up heeft een dressuurindex van 132 met een betrouwbaarheid van 86 % en een springindex van 95 met een betrouwbaarheid van 71 %

56.6. Curator DE431316104604 Hann

Curator Hann (V. Conteur Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is in 2004 geboren en is gefokt door Achim Giesecke – Bulle uit Salzgitter, dat circa vijftien km ten zuidwesten van Braunschweig in Nedersaksen ligt.
De moeder van Curator is de vos staatspremiemerrie Windsbraut Hann (1990, V. Weltmeyer Hann) en tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Enni Hann (1982, V. Eiger II Hann). Enni is ook de moeder van de hengst Glücksprinz Hann (1996, V. Glückspilz Hann), die door het Baden-Württembergse stamboek is goedgekeurd.
Gerekend over acht generaties heeft Curator een afstamming met 39,1 % Engels- en Arabisch volbloed, 33,6 % Hannoveraans bloed, 18,8 % Holsteins bloed en 8,6 % Trakehner bloed.

Curator is in oktober 2006 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en enkele weken later erkend door het Oldenburgse stamboek. Ook het Beierse stamboek heeft Curator toegelaten tot zijn fokkerij.
In november 2007 heeft Curator in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waarbij hij is gewaardeerd met 7,40 (7,55) punten voor de dressuur,
7,93 (8,05) punten voor het springen en 7,80 (8,01) punten voor zijn totale verrichting. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 23 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.

Curator is tot en met 2008 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Zes dochters van hem zijn als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en 35 nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2018 hebben de nakomelingen een gezamenlijke winsom van € 11.309.

Curator is in 2010 als ruin uitgebracht in L dressuurwedstrijden en heeft een winsom van € 213.

56.7. Copain du Perchet 756018001075556 ZVCH

Copain du Perchet ZVCH (V. Conteur Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 172 cm. Hij is geboren op 15 februari 2005 en is gefokt door Pierre Saunier uit Damvant, dat circa 15 km ten westen van Porrentruy op de grens met Frankrijk in het Zwitserse kanton Jura ligt.
De moeder van Copain du Perchet is de bruine merrie Romulee du Perchet ZVCH (2001, V. Ragazzo Hann) en tweede moeder is de bruine Up to Date du Perchet ZVCH (1997, V. Ulysse de Thurin SF).
Gerekend over acht generaties heeft Copain du Perchet een afstamming met 39,8 % Engels- en Arabisch volboed, 21,9 % Holsteins bloed, 20,3 % Selle Français bloed en 12,5 % Hannoveraans bloed.

Copain du Perchet is in 2008 goedgekeurd door het Cheval Suisse stamboek en vanaf januari 2017 ook toegelaten in Frankrijk.
Het Cheval Suisse heeft eind 2018 59 nakomelingen van de hengst geregistreerd.
Copain du Perchet is vanaf augustus 2012 door Rudie Wallerbosch (NED) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In september 2013 is Edwin Smits (NED en vanaf december 2014 SUI) de hengst gaan rijden. In 2014 is de combinatie derde geworden in de Grand Prix’s van Vichy en van Boll. In 2015 is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Ascona en in 2016 is de Grand Prix van Mijas gewonnen. Vanaf begin 2017 is Cian O’Connor (IRL) met Copain du Perchet uitgekomen. De combinatie won wedstrijden in Villach, Rotterdam, Falsterbo, Aken en Dublin (2x) en is derde geworden in de Derby van Falsterbo.
Vanaf oktober 2017 is Emily Moffit (GBR) met de hengst gestart en heeft in 2018 tweede plaatsen behaald in Hickstead en Londen.
Medio november 2018 heeft Copain du Perchet een winsom van € 151.000.

57. Campbell DE321210228199 Holst / DVH 851

Campbell Holst (V. Contender Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is geboren op 29 april 1999 en is gefokt door mts. Tischer uit Lauda, dat ruim 25 km ten zuidwesten van Würzburg in Beieren ligt.
De moeder van Campbell is de schimmel Kimberley II Holst (1995, V. Corofino I Holst). Zij is ook de moeder van de hengst Casino VDL Holst (2002, V. Casco Holst), die is goedgekeurd door het NRPS. Tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Felicia Holst (1991, V. Landgraf I Holst).
De hengsten Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) en Ladykiller xx (1961, V. Sailing Light xx) komen zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Campbell en hebben een inbreng van respectievelijk 18,75 % en 12,5 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Campbell een afstamming met 47,7 % Engels- en Arabisch volbloed en 45,3 % Holsteins bloed.

Campbell is in november 2001 door het Holsteinse stamboek goedgekeurd. In het voorjaar van 2002 heeft hij in Schlieckau deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Daarbij behaalde hij 7,46 punten voor de dressuur, 8,72 punten voor het springen en 8,18 punten voor zijn totale prestatie.
Naast het Holsteinse stamboek heeft ook het Beierse stamboek Campbell toegelaten tot de fokkerij.
Volgens gegevens van de Duitse koepelorganisatie voor de fokkerij en sport heeft Campbell na 2002 geen dekboek meer ontvangen van het Holsteinse stamboek.

In 2003 is Campbell goedgekeurd door het Italiaanse stamboek en in 2005 is hij in Herning goedgekeurd door het Deense stamboek terwijl ook het Zweedse stamboek hem in 2005 heeft goedgekeurd.
Het Zweedse stamboek heeft aangegeven dat Campbell een grote, goed geproportioneerde hengst met adel is. Hij heeft een brede halsaanzet en een goed ontwikkelde maar korte schoft. De schouderligging is correct, de rug en lendenen zijn matig bespierd en het kruis is recht. De stap is actief, maar kort en de draf is actief en heeft voldoende balans en regelmaat.

In augustus 2007 heeft het Oldenburgse stamboek Campbell goedgekeurd voor de fokkerij. Hij is in Duitsland tot 2011 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

In 2008 is Campbell verschillende keren gestart in M-springconcoursen.

Van Campbell zijn in Duitsland geen dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek. In Italië zijn in 2004 43 nakomelingen van hem geregistreerd en in de jaren daarna nog drie.
In Denemarken zijn in de jaren 2005 – 2017 69 nakomelingen geregistreerd en in Zweden zijn in 2006 zeven veulens geregistreerd en in 2008 nog één.
De Duitse Hippische Sportbond heeft 22 nakomelingen van hem geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot en met 2018 hebben zij samen € 15.169 gewonnen.

De meest succesvolle nakomeling van Campbell is:

Lintea Tequila Holst,
merrie, 2003, bruin, MV. Corrado II Holst, fokker Erik Schöning uit Sipsdorf. De merrie is in mei 2011 door Tomaž Laufer (SLO) gestart op een internationaal springconcours in Lipica. Van oktober 2011 tot november 2013 is Licinio Grossi (ITA) met de merrie uitgekomen. De combinatie heeft in 2011 een wedstrijd in Tortona gewonnen. In 2013 is de Grand Prix van San Giovanni in Marignano gewonnen en verder zijn overwinningen behaald in San Giovanni in Marignano, Truccazzano en Wiener Neustadt.
Van november 2013 tot april 2018 heeft Edwina Tops – Alexander (AUS) de merrie uitgebracht. In 2014 is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Madrid. In 2015 zijn de Grand Prix van Doha (€ 165.000) en een 1.55 m wedstrijd in Valkenswaard gewonnen. Bovendien zijn een derde plaats in Antwerpen, een tweede en derde plaats in Los Angeles en een tweede plaats in Doha behaald.
In 2016 is de Grand Prix van Miami FL ($ 165.000) gewonnen en zijn tweede plaatsen in Mexico City, Cannes en Cascais en een derde plaats in Al Rayyan behaald. Bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro is de negende plaats behaald en met het Australische team is de 13e plaats in de landenwedstrijd behaald.
In 2017 is de derde plaats behaald in een wedstrijd in Basel.
Lintea Tequila heeft een winsom van € 912.750.

58. Carland DE321210151199 Holst

Carland Holst (V. Contender Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 162 cm. Hij is op 30 april 1999 geboren en is gefokt door Claus-Albert Heijn uit Sankt Margarethen, dat vijftien km ten westen van Itzehoe in Sleeswijk Holstein bij de monding van de Elbe ligt.
De moeder van Carland is de schimmel merrie Helle III Holst (1993, V. Landgraf I Holst) en tweede moeder is de schimmel Charmante Holst (1988, V. Reichsgraf Holst). Charmante is ook de moeder van de hengst Seven Valleys Holst (1992, V. Sir Shostakovich xx), die is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek.
De hengst Ladykiller xx (1961, V. Sailing Light xx) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Carland en heeft een inbreng van 18,75 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Carland een afstamming met 48,4 % Holsteins bloed en 45,3 % Engels- en Arabisch volbloed.

Carland is in november 2001 goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. In maart 2002 heeft Carland in Münster-Handorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij behaalde 7,38 punten voor de dressuur, 8,02 punten voor het springen en 7,73 punten voor zijn gehele verrichting.
In maart 2002 heeft het Westfaalse stamboek Carland goedgekeurd.

In het najaar van 2003 heeft Carland in Warendorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Daarbij zijn de prestaties gewaardeerd met 128,08 punten (2e plaats) voor de dressuur, 132,43 punten (2e plaats) voor het springen en 132,65 punten (2e plaats) voor zijn totale prestatie. Aan het onderzoek is deelgenomen door 24 hengsten.

In 2006 heeft Carland in Zweden deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Daarbij heeft het stamboek Carland omschreven als een goed geproportioneerde, hoogbenige hengst met een goed aangezette, tamelijk brede hals. De schoft is goed ontwikkeld, de borst is diep en de rug tamelijk kort, het kruis is goed gespierd en hellend. De stand van het voorbeen is licht toontredend. De stap is regelmatig en ontspannen. De draf heeft souplesse en regelmaat met een goed gebruik van de achterhand.
De bouw en het type zijn gewaardeerd met een acht. Ook voor het hoofd, de hals en het lichaam is een acht gegeven evenals voor het fundament. De stap en de draf zijn beide gewaardeerd met een zeven.
Een testruiter noemt Carland een explosieve en atletische hengst met veel aanleg als springpaard. Hij heeft snelle reflexen en is sterk op de sprong.
Vervolgens heeft het Zweedse stamboek Carland goedgekeurd voor de fokkerij.

In november 2007 en begin januari 2008 is Carland door Dirk Ahlmann (GER) in Odense en Neustadt/Dosse in internationale springwedstrijden uitgebracht.

Eind januari 2008 hebben het Hannoveraanse- en het Oldenburgse stamboek Carland goedgekeurd voor hun fokkerij en heeft het Oldenburg-International stamboek de hengst erkend.

In 2011 is Maimaititurxun Palusi (CHN) met Carland drie keer zonder succes internationaal gestart op concoursen in Beijing.

Carland is tot 2016 beschikbaar geweest voor de fokkerij, maar de laatste jaren is hij nauwelijk nog gebruikt.
In Duitsland zijn twee dochters van hem als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.
De Duitse Hippische Sportbond heeft acht nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2017 hebben die samen € 8.080 gewonnen.

In Zweden zijn in de jaren 2006 en 2007 219 merries geïnsemineerd met sperma van Carland. Daarna zijn in de jaren 2008 – 2010 nog acht merries geïnsemineerd. Het Zweedse stamboek heeft 146 veulens van Carland geregistreerd.

Het KWPN heeft in de jaren 2003-2006 in totaal 56 nakomelingen van Carland geregistreerd.

De meest succesvolle nakomeling van Carland is:

H&M Second Chance SWB,
merrie, 2008, schimmel, MV. White Clover ISH, fokker Eva Söderström en Margareta Eriksson-Bech uit Zweden. De merrie is in 2014 door Malin Baryard – Johnsson (SWE) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In 2016 heeft de combinatie een wedstrijd in Lanaken gewonnen en in 2017 zijn wedstrijden in Rotterdam en Cagnes-sur-Mer gewonnen. In 2018 zijn wedstrijden gewonnen in Göteborg, Lanaken (3x), Montefalco, Ascona en Brussel.
Medio november 2018 heeft H&M Second Chance een winsom van € 100.600.

59. Com Air DE321210409999 Holst

Com Air Holst (V. Contender Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is op 11 april 1999 geboren en is gefokt door Gerd Küst uit Pinneberg, dat ten noordwesten van Hamburg in Sleeswijk-Holstein ligt.
Com Air is een broer van de door het ZfdP goedgekeurde hengst Com Air II Holst (2004), die nauwelijks invloed in de fokkerij heeft gehad.
De moeder van beide hengsten is de bruine merrie Lauda Air Eins Holst (1994, V. Landadel Holst). Zij is ook de tweede moeder van de hengsten Quiwi Dream Holst (2005, V. Quidam de Revel SF), Sir Olli Oldbg (2010, V. Sir Donnerhall I Oldbg), Greek Air ZfdP (2011, V. Gribaldi Trak) en Zinedream Westf (2014, V. Zinedine KWPN).
Quiwi Dream is goedgekeurd door het Holsteinse-. Baden-Württembergse-. Saksische-. Berlin-Brandenburgse-, Cheval Suisse-, ZVCH- en Selle Français stamboek; Sir Olli door het Oldenburgse stamboek; Greek Air door het ZfdP en Zinedream door het Holsteinse-, Hannoveraanse- en Oldenburg-International stamboek.
Tweede moeder van Com Air is de bruine elitemerrie E-Rijeka Holst ( 1990, V. Ramiro Z Holst). Zij is ook de moeder van de hengst Canon Calido Holst (2009, V. Calido I Holst), die is goedgekeurd door de Zuidduitse stamboeken.
De moederlijn van Com Air loopt terug naar de Gelderse hulpboekmerrie Ekoa (1940, V. Koekoek NSTg).

De hengst Ramiro Z Holst (1965, V. Raimond Holst) komt zowel aan vaders- als aan moederskant als overgrootvader voor in de afstamming van Com Air en heeft daarmee een inbreng van 25 % in zijn erfelijke aanleg. De hengst Ladykiller xx (1961, V. Sailing Light xx) komt vier keer voor in de afstamming van Com Air en heeft een inbreng van 18,75 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Com Air een afstamming met 46,9 % Engels- en Arabisch volbloed en 45,3 % Holsteins bloed.

Com Air is in november 2002 in Kreuth goedgekeurd door het ZfdP.
In maart 2003 heeft Com Air in Redefin deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waarbij hij 7,21 punten voor de dressuur, 8,15 punten voor het springen en 7,93 punten voor zijn totale prestatie heeft behaald.
In april 2003 heeft het Mecklenburgse stamboek Com Air erkend. In april 2004 heeft het Holsteinse stamboek de hengst goedgekeurd en in januari 2005 is Com Air erkend door het Oldenburgse stamboek.

Com Air is van 2003 tot en met 2013 tot op M-niveau uitgebracht in de springsport, Hij heeft een winsom van € 2.780.

Com Air is tot 2016 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Van hem is in Duitsland één dochjter als fokmerrie opgenomen in een stamboek en zijn zoon Commission Holst (2007, MV. Acord II Holst) is in 2010 goedgekeurd door het ZfdP en het Saksen-Thüringse stamboek. Van Commission zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 68 nakomelingen van Com Air geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben tot eind 2017 samen een winsom van € 32.046.

Com Air heeft een dressuurindex van 1076met een betrouwbaarheid van 82 % en een springindex van 116 met een betrouwbaarheid van 82 %.

60. Con Capitol DE321210153899 Holst

Con Capitol Holst (V. Contender Holst) is een donkerbruine hengst et een stokmaat van 169 cm. Hij is in 1999 geboren en is gefokt door Rüdiger Brökking uit Borken, dat tussen Kassel en Marburg in Hessen ligt.
De moeder van Con Capitol is de bruine merrie Irina B Holst (1994, V. Capitol I Holst) en tweede moeder is de donkerbruine Elite VI Holst (1990, V. Landjunker II Holst)
Gerekend over acht generaties heeft Con Capitol een afstamming met 47,6 % Engels- en Arabisch volbloed en 46,1 % Holsteins bloed.

Con Capitol is in november 2001 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. Hij heeft in maart 2002 in Vechta deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar zijn prestaties zijn gewaardeerd met 8,10 punten voor de dressuur, 9,40 punten voor het springen en 8.80 punten voor zijn totale prestatie. Con Capitol was de hoogst gewaardeerde hengst van de 24 die aan de test hebben deelgenomen.
In april 2002 hebben het Holsteinse- en het Oldenburg-International stamboek Con Capitol goedgekeurd.

In 2003 en 2004 is Con Capitol uitgebracht in gestandaardiseerde springwedstrijden.
In 2004 heeft de hengst zich gekwalificeerd voor deelname aan het Bundeschampionat. Hij is op 17 juli 2004 verongelukt en heeft daardoor niet kunnen deelnemen aan genoemd kampioenschap. Na zijn dood zijn nog diverse merries geïnsemineerd met diepvriessperma van hem.

Van Con Capitol zijn 66 dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en daarvan hebben er twee het predicaat staatspremiemerrie ontvangen..
Vijf dochters zijn moeder van een goedgekeurd hengst geworden:

Con Fina Westf, 2003, bruin, MV. Frühlingsball Westf, is de moeder van de hengsten Galileo Westf (2013, V. Gavi Hann) en Star Capitol Westf (2014, V. Stakkato Gold Hann). Galileo is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en Sta Capitol is goedgekeurd door het Westfaalse-, het Mecklenburgse- en het Zuidduitse stamboek;

Carexa Westf, 2004, bruin, MV. Pageno Westf, is de moeder van de hengst Light Boy Westf (2008, V. Light on Old Oldbg), die is goedgekeurd door het ZfdP;

Con Girl Oldbg staatspremiemerrie, 2004, donkerbruin, MV. Renoir I Westf, is de moeder van de hengst Bankimoon OS (2009, V. Burberry DSP), die is goedgekeurd door het Oldenburg-Internationaal stamboek;

Con Cita OS, 2005, zwartbruin, MV. Calypso II Holst, is de moeder van de hengst Codi OS (2009, V. Conello Holst), die is goedgekeurd door het ZfdP en

Vision III Holst, 2005, bruin, MV. Caletto I Holst, is de moeder van de hengst Diamar Holst (2013, V. Diarado Holst) en van een nog anonieme hengst (2015, V. Casiro I Holst). Diamar is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en de anonieme hegnst is in november 2017 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek.

Acht zonen zijn goedgekeurd voor de fokkerij: Colox Cup Oldbg (2003), Con Capilot Westf (2003), Crossing Jordan Oldbg (2003), Con Capital Oldbg (2004), Cambio Holst (2005), Condeur Oldbg (2005), Conassis Oldbg (2008) en een anonieme hengst (2010, Con Capitol Holst x Quintero Holst).

De cursief vermelde hengsten hebben weinig of geen invloed op de fokkerij gehad. Zij worden hieronder kort aangeduid. De overige hengsten worden daarna in aparte hoofdstukken besproken.

De hengst Crossing Jordan Oldbg (MV. Wiesengrund Hann) is in november 2005 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. Hij is alleen in 2006 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem is één nakomeling als wedstrijdpaard geregistreerd.

De hengst Con Capital Oldbg (MV. Calypso II Holst) is goedgekeurd door het Poolse Wielkopolska stamboek. Van de hengst is in Polen één nakomeling geregistreerd.

De hengst Condeur Oldbg (MV. Grandeur Hann) is eind 2007 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en erkend door het Oldenburg-International stamboek. In oktober 2008 heeft hij in Neustadt.Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Daar behaalde hij 7,31 (7,90) punten voor de dressuur, 8,03 (7,74) punten voor het springen en 7,73 (7,93) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde punten aantallen vermeld van de 17 hengsten die aan de aanlegtest hebben deelgenomen. Condeur is tot en met 2009 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn tien nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard.

De hengst Conassis Oldbg (MV. Rasso Westf) is in oktober 2010 goedgekeurd door het Rijnland-Palts-Saar stamboek en enkele weken later erkend door het Oldenburgse stamboek. Conassis heeft in november 2011 in Zweibrücken deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij behaalde 7,09 (7,51) punten voor de dressuur, 8,83 (8,03) punten voor het springen en 8,07 (7,89) voor zijn totale prestatie. Uit de detailcijfers blijkt dat Conassis tijdens de eindbeoordeling een tien heeft gekregen voor het vrij springen. Conassis is alleen in 2011 beschikbaar gesteld voor de fokkerij, maar van hem zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De genoemde anonieme hengst Con Capitol x Quintero is december 2012 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek en erkend door het Oldenburg-International stamboek. Hij is alleen in 2013 beschikbaar geweest voor de fokkerij en van hem zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 234 nakomelingen van Con Capitol geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2018 hebben zij samen € 440.271 gewonnen.

Succesvolle nakomelingen van Con Capitol zijn:

Fernhill Cubalawn AES,
ruin, 2003, zwratbruin, MV. Arkan xx, fokker Tom Goode, is in 2011 door Alexandra Green (USA) uitgebracht in de internationale eventingsport. In 2012 is de tweede plaats behaald in een CIC*** Hamilton GA. Vanaf juli 2014 is de ruin gereden door Phillip Dutton (USA). In 2014 heeft de combinatie het CIC**Victor NY gewonnen. In 2015 is de vijfde plaats behaald in het CCI****Lexington KY en in 2016 is die prestatie herhaald.
Eind 2018 heeft Fernhill Cubalawn een winsom van € 48.050;

Celano OS,
ruin, 2004, bruin, MV. Eschnapur Hann, fokker Danny Arnold uit Gardelegen, is vanaf 2011 door Rüdiger Renner (GER) uitgebracht in internationale springwedstrijden. In 2013 zijn de Grand Prix van Kreuth en een wedstrijd in Linz-Ebelsberg gewonnen en zijn in de Grand Prix’s van Pforzheim en Manerbio respectievelijk een vierde en een derde plaats behaald.
In 2014 is een wedstrijd in Pforzheim gewonnen. In 2015 zijn tweede plaatsen behaald in de Grand Prix’s van München-Riem en van Linz-Ebelsberg en in 2016 zijn wedstrijden in Linz-Ebelsberg, München-Riem en Wiener-Neustadt gewonnen. In 2017 is de Grand Prix van Linz-Ebelsberg gewonnen en is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Ising am Chiemsee.
Eind 2018 heeft Celano een winsom van € 145.750 en

Conaro Holst,
merrie, 2004, bruin, MV. Quinar Holst, fokker Wolfgang Colmorgen uit Meldorf, is vanaf september 2011 door Gilles Thomas (BEL) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In 2012 is Yves Vanderhasselt (BEL) met Conaro gestart. In 2013 zijn Marc van Dijck (BEL), Gilles Thomas en Niels Bruynseels (BEL) met de merrie uitgekomen. Vanaf februari 2014 is alleen Gilles Thomas nog met Conaro gestart. De combinatie is in 2014 bij de Europese kampioenschappen voor junioren in Arezzo als tweede geëindigd. In september 2015 is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Brussel en in 2016 is zowel in april als in oktober in Lier een Grand Prix gewonnen. In 2017 is met het Belgische Young Riders team de landenwedstrijd tijdens het CHIOY in Opglabbeek gewonnen en is de overwinning behaald in een wedstrijd in Valkenswaard. In 2018 is voor de derde keer een Grand Prix in Lier gewonnen en is met het Belgische young riders team opnieuw de landenwedstrijden tijdens het CHIOY in Opglabbeek gewonnen. Ook is een wedstrijd gewonnen tijdens het Europees kampioenschap voor young riders in Fontainebleau.
Eind 2018 heeft Conaro een winsom van € 90.500.

60.1  Colox Cup DE433330612903 Oldbg

Colox Cup Oldbg (V. Con Capitol Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is op 12 februari 2003 geboren en is gefokt door Albert Sprehe uit Cloppenburg, dat in Nedersaksen ligt.
De moeder van Colox Cup is de bruine merrie Lydelia Oldbg (1995, V. Pilox Westf) en tweede moeder is de bruine Lydia II Hann (1990, V. World Cup II Hann).
Gerekend over acht generaties heeft Colox Cup een afstamming met 32,8 % Engels- en Arabisch vobloed, 29,7 % Hannoveraans bloed en 24,2 % Holstein bloed.

Colox Cup is in 2009 goedgekeurd door het Poolse Wielkopolska stamboek en het Poolse Sportpaarden stamboek. Tot en met 2018 zijn in Polen 32 veulens van Colox Cup geregistreerd door het Wielkopolska stamboek en 74 veulens door het Poolse Sportpaarden stamboek.

60.2. Con Capilot DE441410561403 Westf

Con Capilot Westf (V. Con Capitol Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren op 17 aptil 2003 en is gefokt door Jürgen Pampel uit Lemgo, dat circa 20 km ten oosten van Bielefeld in het noordoosten van Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Con Capilot is de bruine staatspremiemerrie Port Said IV Westf (1989, V. Pilot Westf).
Tweede moeder is de bruine Liane Westf (1971, V. Lucius xx). Zij is ook de tweede moeder van de hengsten Weitsicht Westf (1992, V. Weinberg Westf), Pheres Westf (1996, V. Playmate xx), Fouquet West (1997, V. Florestan I Rhein) en zijn broer Floran West (1998).
Weitsicht is goedgekeurd door het Westfaalse- en het Beierse stamboek; Pheres is goedgekeurd door het Westfaalse- en het Rijnlandse stamboek; Fouquet door het Oldenburgse- en het Westfaalse stamboek en Floran door het Westfaalse stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Con Capilot een afstamming met 39,8 % Engels- en Arabisch volbloed, 24,2 % Holsteins bloed en 23,4 % Hannoveraans bloed.

Con Capilot is in november 2005 in Vechta goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. In de zomer van 2006 heeft de hengst in Münster-Handorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Daarbij behaalde hij 105,29 punten (7e plaats) voor de dressuur, 129,07 punten (1e plaats) voor het springen en 119,25 punten (3e plaats) voor de totale prestatie.

Con Capilot is tot 2017 in Duitsland beschikbaar geweest voor de fokkerij. In 2018 is hij beschikbaar gesteld door de Plum Creek Hollow Farm in Larkspur, dat tussen Denver en Colorado Springs in de staat Colorado in de Verenigde Staten ligt.

In Duitsland is tot eind 2017 één dochter als fokmerrie in een stamboek opgenomen.
Van de zonen zijn Con Lapilot Oldbg (2008, MV. La Pilot Bavar) en zijn broer Aranykapu Con Lapilot II Oldbg (2012) goedgekeurd voor de fokkerij.

Con Lapilot is in december 2010 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en heeft in het najaar van 2011 in Marbach deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Daar behaalde hij 8,36 (7,86) punten voor de dressuur, 8,54 (7,84) punten voor het springen en 8,36 (7,85) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 21 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen.
In december 2011 heeft het Oldenburg-International stamboek Con Lapilot goedgekeurd en in februari 2013 hebben ook het Beierse stamboek en de Zuidduitse stamboeken de hengst goedgekeurd.
In 2014 is Con Lapilot naar Hongarije gegaan en door het Hongaarse stamboek goedgekeurd.
In Duitsland zijn twee dochters van Con Lapilot als fokmerrie opgenomen in een stamboek en is één nakomeling geregistreerd als wedstrijdpaard.

De hengst Aranykapu Con Lapilot II is, net als zijn broer, goedgekeurd door het Hongaarse stamboek.
Con Lapilot en Aranykapu Con Lapilot II zijn in 2018 voor de fokkerij beschikbaar bij Aranykapu Lavarda és Ménes in Hajduböszörmény, dat ten noorden van Debrecen in het oosten van Hongarije ligt.

De Duitse Hippische Sportbond heeft tot eind 2017 vijf nakomelingen van Con Capilot geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 1.052 gewonnen.
Volgens Horsetelex.nl zijn tot eind 2018 tenminste zestien nakomelingen van Con Capilot geregistreerd door het Oldenburgse- of het Oldenburg-International stamboek.

60.3. Cambio DE421000159005 Holst Elite

Cambio Holst (V. Con Capitol Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 179 cm (!). Hij is geboren op 5 april 2005 en is gefokt door Wolfgang Colmorgen uit Meldorf, dat in het westen van Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Cambio is de bruine merrie Piana Joenna Holst (2000, V. Quinar Holst) en tweede moeder is de bruine L-Charifa Holst (1996, V. Concerto II Holst, zie hfdst. 13).
De hengst Contender Holst (1984, V. Calypso II Holst) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Cambio en heeft een inbreng van 31,25 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Cambio een afstamming met 42,2 % Holsteins bloed, 37,5 % Engels- en Arabisch volbloed en 17,2 % Selle Francais bloed.

Cambio is in 2012 op zevenjarige leeftijd goedgekeurd door het BWP. Het BWP heeft vastgelegd dat Cambio een grootramige hengst is, die ondanks zijn maat goed in de verhoudingen staat en sportief gemaakt is. Hij beschikt over veel fron en is goed gespierd in de bovenlijn. Zijn fundament heeft veel bot en is correct gesteld. De stap is gewoon. In de draf heeft hij ruimte en tact, maar kon hij iets sneller zijn in het achterbeen. Op de harde bodem stapt hij vooraan wat nauw en draaft hij met voldoende ruimte en afdruk. Onder het zadel laat hij zich goed rijden. De stap en draf zijn voldoende, maar iets op de voorhand. De galop is ruim en sterk. Bij het springen onder het zadel was hij bij de eerste voorstelling wat bang en onregelmatig. Op de laatste dag van de derde fase liet hij wel zijn springkwaliteiten zien. Hij springt goed van de grond, maar zou soms iets meer moeten doorspringen. Hij lijkt over veel vermogen te beschikken. Zijn grootramigheid en goede vermogen lijken geschikt om te combineren met merries met wat minder kaliber.
Het BWP heeft tot eind 2018 37 nakomelingen van Cambio geregistreerd. Het Zangersheide stamboek heeft tien nakomelingen geregistreerd en het SBS twee. Hun prestaties in de sport moeten worden afgewacht.

Cambio is in 2018 bij Stal Nieuwenhof van Marc van Dijck in Nieuwenrode beschikbaar voor de fokkerij.

61. Contefino DE321210065999 Holst

Contefino Holst (V. Contender Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is in 1999 geboren en is gefokt door Hans Harmsen uit Cashagen, dat vijftien km ten noordwesten van Lübeck in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Contefino is de schimmel merrie Kyra XIII Holst (1995, V. Corofino I Holst) en tweede moeder is de schimmel Fabila Holst (1991, V. Landjunker II Holst).
De hengst Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Contefino en heeft een inbreng van 18,75 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Contefino een afstamming met 50,8 % Holsteins bloed en 42,2 % Engels- en Arabisch volbloed.

Contefino is in 2003 goedgekeurd door het Amerkaanse Holsteiner stamboek. Op de keuring kreeg de hengst tienen voor de springaanleg en voor de springtechniek en een negen voor de galop.
In 2005 is Contefino verkocht naar Europa en is in 2006 goedgekeurd door het Luxemburgse stamboek en het SI-Unire stamboek.
In 2008 is Ulrich Kirchhoff (GER) met Contefino in Italië in internationale springwedstrijden uitgekomen. In 2009 is Jerry Smit (ITA) met Contefino gestart. Een vijfde plaats in een wedstrijd in Modena is de beste prestatie van de combinatie geweest. Door een blessure is Contefino in 2010 niet meer in de internationale sport uitgebracht en voor de fokkerij terug gegaan naar de Verenigde Staten. Daar heeft hij nog aan enkele 1.10 m wedstrijden deelgenomen.
In 2018 is hij voor de fokkerij beschikbaar bij de Royal Oaks Farm in Thousand Oaks, dat circa 50 km ten noordwesten van Los Angeles in Californië in e Verenigde Staten ligt.

Het Zangersheide stamboek heeft 41 nakomelingen van Contefino geregistreerd, Het Italiaanse stamboek 27, het SBS vier, het KWPN drie, het Luxemburgse stamboek en het BWP ieder twee. Verschillende Duitse stamboeken hebben ook één of twee nakomelingen geregistreerd.
Het aantal nakomelingen dat het Amerikaanse Holsteiner stamboek heeft geregistreerd is niet bekend.
Volgens de Royal Oaks Farm heeft Contefino acht goedgekeurde zonen gebracht, waaronder Contiano BF AHHA (2006) en Contecord II DSP (2008).

Contiano is in de Verenigde Staten goedgekeurd door het Oldenburgse-, Rheinland-Palts-Saar-International- en het Amerikaanse Holsteiner stamboek en heeft tenminste zes geregistreerde nakomelingen gebracht.

Contecord DSP is in november 2010 goedgekeurd door de gezamenlijke Zuidduitse stamboeken en het Baden-Württembergse-, Saksische-, Brandenburgse- en Berlin-Brandenburgse stamboek. In het najaar van 2011 heeft hij in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij behaalde 6,95 (7,34) punten voor de dressuur, 8,83 (7,47) punten voor het springen en 7,98 (7,55) punten voor de totale prestatie. Uit de gedetailleerde cijfers blijkt dat Contecord bij de eindbeoordeling van de aanlegtest tien (7,62) punten heeft gekregen voor het vrij springen.
Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 39 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
Contecord is tot en met 2011 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 23 nakomelingen van Contefino geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2018 hebben die samen € 25.328 gewonnen.

62. Contendus DE321210242599 Holst

Contendus Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 171 cm. Hij is in 1999 geboren en is gefokt door de mts. Karl-Heinz en Kai Daniël uit Rehm-Flehde-Bargen, dat tien km ten noorden van Heide in het noordwesten van Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Contendus is de bruine staatspremiemerrie Harmonie D Holst (1993, V. Landgraf I Holst) en tweede moeder is de bruine Sofia Holst (1980, V. Calypso I Holst). Sofia is ook de tweede moeder van de hengst Dinar AS Arab. halfbl. (1994, V. Decoration x), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Mecklenburgse stamboek en door het ZfdP.
De hengsten Ladykiller xx (1961, V. Sailing Light xx), Ramiro Z Holst (1964, V. Raimond Holst) en Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) komen alle drie zowel aan vaders- en aan moederskant voor in de afstamming van Contendus en dragen ieder 18,75 % bij aan zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Contendus een afstamming met 47,7 % Holsteins bloed en 45,3 % Engels- en Arabisch volbloed.

Contendus is in 2002 goedgekeurd door het Poolse Sportpaarden stamboek en het Wielkopolska stamboek. In de jaren 2003 – 2015 zijn in Polen 22 nakomelingen van Contendus geregistreerd, waarvan zeven door het Woelkopolska stamboek en vijftien door het Poolse Sportpaarden stamboek.

 

63. Controller DE333330670499 Oldbg

Controller Oldbg (V. Contender Holst) is een bruine hengst die in 1999 is geboren.
Hij is gefokt door Josef Stangl sr. uit Zwiesel, dat circa 60 km ten noorden van Passau in Beieren ligt.
De moeder van Controller is de vos staatspremiemerrie Love Story II Oldbg (1988, V. Akzent II Hann). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Freundschaft Oldng (2009, V. Florencio I Westf), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek.
Tweede moeder van Controller is de elite vos staatspremiemerrie Love Story Oldbg (1980, V. Freiherr Oldbg). Zij is ook de tweede moeder van de hengsten La Piko S Oldbg (1991, V. Landfriese I Oldbg) en Rosall Oldbg (2003, V. Rosario Oldbg). La Piko S is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Mecklenburgse-, Saksische-, Beierse- en het ZfdP stamboek en Rosall is goedgekeurd door het Oldenburgse-, het Oldenburgs-International- en het Rijnland-Palts-Saar International stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Controller een afstamming met 32,0 % Engels- en Arabisch volbloed, 24,2 % Hannoveraans bloed, 24,2 % Holsteins bloed en 11,7 % Trakehner bloed.

Controller heeft in maart 2003 in Vechta deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 7,80 punten voor de dressuur, 8.50 punten voor het springen en 8,40 punten voor zijn totale prestatie heeft gescoord.
Na aflloop van de test is de hengst goedgekeurd door het Oldenburgse- en het Saksen-Thüringse stamboek.
In de herfst van 2003 heeft Controller in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij behaalde 107,93 punten voor de dressuur, 115,50 punten voor het springen en 112,51 punten voor zijn totale prestatie.
In januari 2006 hebben het Brandenburgse- en het Thüringse stamboek Controller ook goedgekeurd.

Controller is in 2004 uitgebracht in gestandaardiseerde springproeven tot op M-niveau en in 2010 is hij twee keer gestart in een B springconcours. Hij heeft een winsom van € 455.

Controller is tot 2012 actief geweest in de fokkerij. Van hem zijn tien dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en één van die dochters heeft het predicaat staatspremiemerrie behaald

Van zijn zonen is Creditios Oldbg (2004, MV. Zeus SF) goedgekeurd door het Oldenburg-International- en het ZfdP stamboek. Hij heeft in november 2007 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Daarbij is hij gewaardeerd met 7,10 (7,75) punten voor de dressuur, 8,28 (8,05) punten voor het springen en 7,75 (8,01) punten voor zijn gehele verrichting. Uit de gedetailleerde cijfers blijkt dat de draf van Creditios zowel in de training als bij de eindbeoordeling met 6,38 (7,45) meer dan een punt lager is gewaardeerd dan de gemiddelde beoordeling van de andere hengsten. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 23 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
Creditios is tot 2011 beschikbaar geweest voor de fokkerij, maar van hem zijn in Duitsland geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.
Creditios is in de jaren 2008 – 2011 onder de naam Credito tot op M-niveau uitgebracht in de springsport. Hij heeft een winsom van € 985.

De Duitse Hippische Sportbond heeft tot eind 2018 26 nakomelingen van Controller geregistreerd als wedstrijdpaard. Eind 2018 hebben zij samen € 14.105 gewonnen.
Controller heeft een dressuurindex van 110 met een betrouwbaarheid van 84 % en een springindex van 120 met een betrouwbaarheid van 78 %.

64. Cosaro DE321210136399 Holst

Cosaro Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 164 cm. Hij is in 1999 geboren en is gefokt door Hans-Ulrich Wichmann uit Inzigkofen, dat enkele kilometers ten westen van Sigmaringen in Baden-Württemberg ligt.
De moeder van Cosaro is de bruine merrie B-Lebensfreude Holst (1987, V. Landgraf I Holst) en tweede moeder is de bruine Melodie Holst (1975, V. Marlon xx).
De hengst Ladykiller xx (1961, V. Sailing Light xx) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Cosaro en heeft een inbreng van 18,75 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Cosaro een afstamming met 49,2 % Engels- en Arabisch volbloed en 46,1 % Holsteins bloed.

Cosaro is in oktober 2001 in Zweibrücken goedgekeurd door het Rijnland-Palts-Saar stamboek en heeft in het voorjaar van 2002 in Zweibrücken deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij heeft daarbij 7,10 punten voor de dressuur, 7,69 punten voor het springen en 7,10 punten voor zijn gehele prestatie gekregen.
In het voorjaar van 2004 heeft Cosaro in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij behaalde daarbij slechts 63,78 punten (21e plaats) voor de dressuur, 96,84 punten (12e plaats) voor het springen en 69,56 punten (19e plaats) voor zijn totale verrichting. Aan het onderzoek is deelgenomen door 22 hengsten.
Bij het Rijnland-Palts-Saar stamboek is Cosaro na dit slechte resultaat niet meer ingezet voor de fokkerij. Bij het Rijnlandse stamboek is Cosaro beschikbaar gebleven tot 2012.
In Duitsland zijn negen dochters van Cosaro als fokmerrie ingeschreven in een stamboek. Eén dochter heeft het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 24 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben tot eind 2018 samen € 13.447 gewonnen.

Cosaro heeft een dressuurindex van 81 met een betrouwbaarheid van 80 % en een springindex van 99 met een betrouwbaarheid van 78 %.

 

65. Cosimo DE321210130299 Holst

Cosimo Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is in 1999 geboren en is gefokt door Hartwig Schmidt uit Borsfleth, dat in Sleeswijk-Holstein bij Glückstadt op de oostelijke oever van de Elbe ligt.
De moeder van Cosimo is de bruine merrie Farah X Holst (1991, V. Silvester Holst). Zij is ook de tweede moeder van de hengsten Singulaer della Caccia Holst (2006, V. Singulord Joter BH) en Caressa Holst (2010, V. Calido I Holst).
Singulaer della Caccia is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en het Italiaanse SI-Unire stamboek en Caressa is goedgekeurd door het Tsjechische stamboek.
Tweede moeder van Cosimo is de bruine staatspremiemerrie Rahel Holst (1979, V. Mephisto Holst). Zij is ook de tweede moeder van de hengsten Laurin Holstein Holst (1989, V. Laurin Holst), Quintus Holst (1995, V. Quidam de Revel SF), O. Zarah KWPN (1996, V. Cor d’Almé Z Hann), Rash R Holst (1998, V. Cash Holst) en Zahros R KWPN (2004, V. Sam R KWPN).
Laurin Holstein is goedgekeurd door het NRPS en het Amerikaanse Holsteiner stamboek; Quintus is goedgekeurd door het Selle Français stamboek; O.Zarah door het KWPN Noord Amerika en Rash R en Zahros R door het KWPN.
Gerekend over acht generaties heeft Cosimo een afstamming met 50,8 % Holsteins bloed, 36,7 % Engels- en Arabisch volbloed en 9,4 % Selle Francais bloed.

Cosimo is in november 2001 in Neumünster goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. Ook het Saksen-Thüringse stamboek heeft Cosimo toegelaten tot zijn fokkerij.
In januari 2002 heeft hij in Radegast deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen waarbij hij 6.60 punten heeft gekregen voor de dressuur, 7,78 punten voor het springen en 7,18 punten voor zijn totale prestatie.
In het najaar van 2002 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waar hij 93,61 punten (19e plaats) voor de dressuur, 119,99 punten (5e plaats) voor het springen en 105,60 punten (14e plaats) voor zijn totale prestatie heeft behaald. Aan het onderzoek hebben 32 hengsten deelgenomen.

Cosimo was eigendom van het Holsteinse stamboek en is tot en met 2005 beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Veertien dochters zijn als fokmerrie opgenomen in een stamboek.

Zijn dochter Valome Holst, 2005, MV. Locato Holst, is de moeder van de hengst Fort Medoc VDL KWPN (2010, V. Baltic VDL KWPN), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek.

Van Cosimo’s zonen zijn Casero Holst (2004), Coeur de Croatië Holst (2004), Cosido Holst (2005), Little Lord Holst (2005) en Cosineval Holst (2006) goedgekeurd voor de fokkerij.

De cursief vermelde hengsten hebben weinig of geen invloed op de fokkerij gehad. Zij worden hieronder kort aangeduid. Casero Holst en Cosido Holst worden daarna in aparte hoofdstukken besproken.

De hengst Coeur de Croatië Holst (MV. Carolus I Holst) is goedgekeurd door het Kroatische stamboek. Van de hengst zijn enkele nakomelingen bekend.

De hengst Little Lord Holst (MV. Lord Holst) is in 2009 goedgekeurd door het Beierse stamboek voor kleine paarden en speciale rassen en is alleen in 2009 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Nakomelingen van de hengst zijn niet bekend.

De hengst Cosineval Holst (MV. Cassini I Holst) is in november 2008 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. Hij heeft in het najaar in Redefin deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij is gewaardeerd met 7,13 (7.49) punten voor de dressuur, 7,86 (8,04) punten voor het springen en 7,73 (7,95) punten voor zijn totale prestatie. In de test heeft Cosineval een 10 (9,32) gekregen voor de bereidheid om te werken.
Tussen haakjes zijn de gemiddelde waarderingen vermeld van de 22 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
Vanaf begin augustus 2010 heeft Cosineval in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij heeft daarvoor 75,59 punten (17e plaats) voor de dressuur gekregen, 99,25 punten (11e plaats) voor het springen en 78,75 punten (16e plaats) voor de totale prestatie. Aan het onderzoek hebben 19 hengsten deelgenomen. Uit de detailgegevens blijkt dat de drie basisgangen van Cosineval meer dan 1,00 punt lager zijn gewaardeerd dan de gemiddelde waardering van de deelnemende hengsten. Na het onderzoek is Cosineval niet meer beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn geen fokmerries geregistreerd, maar de Duitse Hippische Sportbond heeft vijf nakomelngen geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2018 hebben die samen € 51 gewonnen.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 45 nakomelingen van Cosimo geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2018 hebben die samen € 59.672 gewonnen.

Cosimo heeft een dressuurindex van 85 met een betrouwbaarheid van 82 % en een springindex van 119 met een betrouwbaarheid van 84 %.

65.1. Casero DE421000302804 Holst

Casero Holst (V. Cosimo Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is op 6 mei 2004 geboren en is gefokt door Georg Wieschendorf uit Duvensee, dat circa twintig km ten zuiden van Lübeck in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Casero is de bruine merrie Paola V Holst (2000, V. Coriano Holst) en tweede moeder is de donkerbruine staatspremiemerrie Dalida I Holst (1989, V. Leuthen II Holst).
Gerekend over acht generaties heeft Casero een afstamming met 50 % Holsteins bloed, 39,8 % Engels- en Arabisch volbloed en 9,4 % Selle Francais bloed.

Casero is in november 2006 goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en in 2007 ook door de Italiaanse stamboek.
Vanaf eind augustus 2007 heeft Casero in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Zijn prestaties zijn gewaardeerd met 106,77 punten (8e plaats) voor de dressuur, 111,71 punten (7e plaats) voor het springen en 110.55 punten (9e plaats) voor de totale prestatie.

Casero is in Duitsland tot en met 2008 actief geweest in de fokkerij en in Italië is hij tot en met 2012 ingezet.
In Italië zijn 20 nakomelingen van hem geregistreerd en in Duitsland zijn vier dochters van hem als fokmerrie opgenomen in een stamboek en is zijn zoon Coubertin (2008) goedgekeurd voor de fokkerij.

Coubertin Holst (MV. Calido I Holst) is in oktober 2010 goedgekeurd door het Brandenburgse- en het Mecklenburgse stamboek. Begin 2011 heeft ook het Saksen-Thüringse stamboek Coubertin goedgekeurd en heeft het Saksische stamboek de hengst erkend.
In oktober 2011 heeft Coubertin in Moritzburg deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij behaalde daarbij 6,14 (7,25) punten voor de dressuur, 6,73 (7,46) voor het springen en 6,65 (7.48) punten voor de totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld die de 21 hengsten hebben behaald die aan de test hebben deelgenomen.
Na de test is Coubertin niet meer beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van Coubertin zijn twee dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek, waarvan er één het predicaat staatspremiemerrie heeft ontvangen. Vijf nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2018 hebben die samen € 224 gewonnen.

In de jaren 2012 – 2018 is Coubertin tot op S-niveau uitgebracht in de springsport, Eind 2018 heeft hij een winsom van € 4 582.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 36 nakomelingen van Casero geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2018 hebben die samen een winsom van € 30.954.
Casero heeft een springindex van 115 met een betrouwbaarheid van 76 %.

65.2. Cosido DE421000166305 Holst

Cosido Holst (V. Casero Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is geboren op 31 maart 2005 en is gefokt door Rita Siebke – Baasch uit Sarzbüttel, dat circa 10 km ten zuidoosten van Heide in het westen van Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Cosido is de schimmel merrie Kantate II Holst (1995, V. Calido I Holst) en tweede moeder is de schimmel Azora Holst (1986, V. Athlet Z Hann). Azora is ook de moeder van de hengst Lavito Holst (1999, V. Lavaletto Holst), die is goedgekeurd door het Belgische SBS stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Cosido een afstamming met 46,9 % Holsteins bloed, 32,0 % Engels- en Arabisch volbloed en 12,5 % Selle Français bloed.

Cosido is in november 2007 in Neumünster goedgekeurd door het Holsteinse-, het Saksen-Thüringse- en het Thüringse stamboek.
In maart 2009 heeft hij in Schlieckau deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waarbij hij is gewaardeerd met 7,76 (7,72) punten voor de dressuur, 9,29 (8.44) punten voor het springen en 8,46 (8,08) punten voor de totale prestatie. Bij de eindbeoordeling heeft de hengst een 10 (8,63) gekregen voor zijn aanleg om te springen. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 29 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
Vanaf 6 september 2009 heeft Cosido deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen in Schlieckau. Dat onderzoek heeft hij afgesloten met 118,13 punten (7e plaats) voor de dressuur, 124,99 punten (4e plaats) voor het springen en 126,31 punten (3e plaats) voor zijn totale prestatie. De ingezette testruiters hebben Cosido voor het springen van een parcours gewaardeerd met 9,75 punten terwijl het gemiddelde van de 44 deelnemende hengsten daarvoor 8,35 punten bedroeg.

Cosido is tot en met 2013 door het Holsteinse stamboek beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Tot eind 2018 zijn 24 dochters van Cosido als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en één dochter heeft het predicaat staatspremiemerrie ontvangen. Cosido’s zonen Cositino Holst (2009) en Choco Latino Holst (2010) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

De vos hengst Cositino Holst (MV. LibertinoI Holst) is in november 2011 in Neumünster goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en het Brandenburgse stamboek. Het Holsteinse stamboek heeft Cositino daarbij tot kampioen uitgeroepen en dat was opzienbarend omdat sinds 1983 geen voshengst meer door het Holsteinse stamboek tot kampioen was uitgeroepen.
Na de keuring is hij voor € 180.000 in Braziliaans bezit gekomen en op het Landgestüt in Redefin geplaatst. In het najaar van 2012 heeft Cositino in Redefin deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij heeft daar een score van 8,26 (7,23) punten voor de dressuur, 8,35 (7,81) punten voor het springen en 8,40 (7,63) punten voor zijn totale verrichting behaald. Cositino was daarmee de hoogst gewaardeerde hengst van de 22 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
In 2012 en 2013 hebben het Mecklenburgse-, Oldenburgse- en het Oldenburg-International stamboek Cositino erkend.
Cositino is tot en met 2013 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Vier dochters van hem zijn tot eind 2018 opgenomen in een Duits stamboek en daarvan hebben twee merries het predicaat staatspremiemerrie verkregen.
Tot eind 2018 zijn zes nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 659 gewonnen.

De hengst Choco Latino Holst (MV. Contender Holst) is in december 2012 door het Mecklenburgse stamboek goedgekeurd, maar is alleen in 2013 enige tijd beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van de hengst zijn geen fokmeries of wedstrijdpaarden geregistreerd. Vanaf 2015 is de hengst door Holger Wulschner (GER) in internationale springwedstrijden uitgebracht. Eind november 2018 heeft de hengst een winsom van € 1.982.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 117 nakomelingen van Cosido geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2018 hebben zij samen een winsom van € 70.721.

Cosido heeft een dressuurindex van 104 met een betrouwbaarheid van 83 % en een springindex van 113 met een betrouwbaarheid van 78 %.

Cosido is in 2017 door Michaël Kölz (GER) in internationale springwedstrijden uitgebracht en in 2018 is Ellen Kölz (GER) met de hengst internationaal gestart.
Eind 2018 heeft Cosido een winsom van € 15.050.

66. Cranach DE321210018999 Holst

Cranach Holst (V. Contender Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 172 cm. Hij is in 1999 geboren en is gefokt door Inke Radü uit Neuglasau, dat circa 25 km ten noorden van Lübeck in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Cranach is de zwartbruine merrie Gobabis Holst (1992, V. Alcatraz Holst) en tweede moeder is de bruine Walessa Holst (1984, V. Lofenz Holst).
Walessa is ook de tweede moeder van de hengst Salvatore KWPN (1999, V. Cavalier KWPN), die is goedgekeurd door het KWPN, het Zangersheide stamboek en het Canadese Sportpaarden stamboek.
De hengst Ramiro Z Holst (185, V. Raimond Holst) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Cranach en heeft een inbreng van 18,75 % in zijn erfelijke aanleg.
Cranach komt uit dezelfde moederlijn als zijn vader Contender en heeft een afstamming met 42,2 % Engels- en Arabisch volbloed en 41,4 % Holsteins bloed.

Cranach heeft in de nazomer van 2002 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen waarbij hij 123,25 punten (5e plaats) voor de dressuuur heeft behaald, 114,41 punten (10e plaats) voor het springen en 124,14 punten (6e plaats) voor zijn totale prestatie. Aan het onderzoek is deelgenomen door 50 hengsten. Na afloop van het onderzoek is Cranach goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. In januari 2003 heeft het Holsteinse stamboek de hengst ook goedgekeurd.
Cranach is tot eind 2005 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Van Cranach zijn 35 dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en vijf dochters hebben het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.
Twee dochters zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden:

Chanel Holst staatspremiemerrie, 2005, zwart, MV. Pablo Westf, is de moeder van de hengst Caracas B Hann (2009, V. Charilan Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en

Cinderella P Hann staatspremiemerrie, 2005, zwartbruin, MV. Simply Spruce Meadows Hann, is de moeder van de hengst Vuccello Hann (2011, V. Uccello KWPN), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.

Van de zonen van Cranach zijn Commodor Hann (2004) en Cranthago Hann (2004) goedgekeurd voor de fokkerij, maar zij hebben weinig invloed gehad.

Commodor Hann (MV. Drosselklang II Hann) is in oktober 2007 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Hij heeft van november 2007 tot oktober 2008 in Adelhedsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen en heeft daar 105,21 punten (8e plaats) voor de dressuur, 115,93 punten (5e plaats) voor het springen en 113,87 punten (7e plaats) voor zijn totale prestatie gekregen.
Commodor is tot en met 2011 actief geweest in de fokkerij. Van hem is één dochter als fokmerrie opgenomen in een stamboek en vijf nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2018 hebben zij samen € 1.991 gewonnen.
In de jaren 2013 – 2015 is Commodor door Martin Reznicek (CZE) zonder veel succes in internationale springwedstrijden uitgebracht.

Cranthago Hann(MV. Ravallo Hann) is in oktober 2006 door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd. In maart 2007 heeft hij in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Daar heeft hij 7,46 (7,61) punten voor de dressuur behaald, 7,99 (7,70) punten voor het springen en 7,80 (7,80) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 21 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
Cranthago is niet beschikbaar geweest voor de fokkerij en is voor de springsport verkocht naar Polen. In 2011 is de hengst door Ewa Mazurowska (POL) in internationale springconcoursen uitgebracht.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 94 nakomelingen van Cranach geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2018 hebben zij samen een winsom van € 88.395.

Cranach heeft een dressuurindex van 106 met een betrouwbaarheid van 86 % en en springindex van 134 met een betrouwbaarheid van 88 %.

67. Café au Lait DE433330419000 Oldbg

Café au Lait Oldbg (V. Contender Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 172 cm. Hij is in 2000 geboren en is gefokt door Hildegard Kuhlmann uit Bramsche, dat circa 20 km ten noorden van Osnabrück in Nedersaksen ligt.
De moeder van Café au Lait is de bruine merrie Diamila Hann (1986, V. Diadem Hann). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Perigueux As Hann (2007, V. Perigueux Hann), die is goedgekeurd door het Mecklenburgse- en het Oldenburg-International stamboek.
Tweede moeder van Café au Lait is de bruine Comtess Hann (1973, V. Cardinal xx).
Gerekend over acht generaties heeft Café au Lait een afstamming met 33,6 % Engels- en Arabisch volbloed, 27,3 % Hannoveraans bloed en 24,2 % Holsteins bloed.
Café au Lait is in januari 2003 goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek. In het najaar van 2003 heeft hij in Neustad/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Daar is hij gewaardeerd met 7,77 punten voor de dressuur, 8,15 punten voor het springen en 8,10 punten voor zijn totale prestatie.
In december 2003 heeft het Oldenburgse stamboek Café au Lait erkend, terwijl ook het Rijnlandse stamboek de hengst heeft toegelaten tot zijn fokkerij.
Café au Lait is tot 2016 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Van de hengst zijn negen dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek.
Twee dochters zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden:
Centrale OS, 2004, bruin, MV. Cento Holst, is de moeder van de hengst Coupe de Alb OS (2008, V. Coup de Coeur Holst), die is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Mecklenburgse- en Baden-Württembergse stamboek en
Cinnamara OS, 2004, bruin, MV. Cicero Holst, is de moeder van de hengst Charmant OS (2008, V. Chacco-Blue Meckl), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek.

Van de zonen van Café au Lait zijn Royce OS (2004), Café Junior OS (2005), Café’s Champus OS (2006) en Chester Westf (2006) goedgekeurd voor de fokkerij. Hun invloed op de fokkerij is gering.

De hengst Royce OS (MV. Grandilot Hann) is gefokt door Paul Schoclemöhle op zijn stoeterij Lewitz in Neustadt-Glewe en is in 2010 verkocht aan Liubov Kochetova (RUS) en is daarna in 2012 gekocht door Margie Goldstein – Engle van de Gladewind Farm LLC in Wellington FL. Royce is voor de fokkerij goedgekeurd door het Noord Amerikaanse stamboek en sperma van de hengst is bij de Spy Coast Farm in Lexington KY te bestellen (vers $ 3.000 en diepvriesperma $ 1.600).
Over de fokkerijprestaties van Royce is geen informatie beschikbaar.
Royce is vanaf september 2010 door Liubov Kochetova uitgebracht in de internationale springsport. De combinatie is in 2011 tweede geworden in de Grand Prix van Bromont QC, derde in een World Cup wedstrijd in Bridgehampton NY en in een wedstrijd in Bromont QC. Een vierde plaats is behaald in de Grand Prix van Wellington FL. Vanaf februari 2012 is Margie Goldstein-Engle (USA) met Royce uitgekomen. De combinatie is in 2012 tweede geworden in de Grand Prix van Lexington KY en derde in een World Cup wedstrijd in Wellington FL
In 2013 zijn een tweede plaats behaald in de Grand Prix van Valkenswaard en een vierde plaats in een Wold Cup wedstrijd in Wellington FL.
In 2014 is de vierde plaats behaald in de Grand Prix van Miami FL en zijn met het Ameikaanse team overwinningen behaald in de landenwedstrijden tijdens het CHIO Hickstead en in de finale van de Nations Cup in Barcelona.
In 2015 is een wedstrijd in Thermal CA gewonnen en is met het Amerikaanse team de overwinning behaald in de landenwedstrijd tijdens het CSIO Wellington FL. Daarnaast zijn tweede plaatsen behaald in de Grand Prix’s van Lexington KY en Beervelde en in wedstrijden in Lexington KY en Calgary-Spruce Meadows (2x). Ook is de vierde plaats behaald in de Grand Prix van Wellington FL.
In 2016 is de Grand Prix van Tryon NC gewonnen en is de derde plaats behaald in een wedstrijd in Wellington FL en de vierde plaats in de Grand Prix van Wellington FL
In 2017 zijn in het voorjaar een tweede en een derde plaats behaald in twee Grand Prix’s van Wellington FL. Later in het jaar zijn tweede plaatsen behaald in twee wedstrijden in Williamsburg MI en in een derde Grand Prix van Wellingron FL. Ook is de vierde plaats behaald in de Grand Prix van Tryon NC.
In 2018 is zowel in maart als in december in Wellington FL een Grand Prix wedstrijd gewonnen. Verder zijn tweede plaatsen behaald in de Grand Prix van Saugerties NY en in een World Cup wedstrijd in New York-North Salem NY.
In 2019 is de Grand Prix van Saugerties NY gewonnen en is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Wellington Deeridge Farm FL en de derde plaats in de Grand Pix van Lexington KY.
In april 2020 heeft Royce een winsom van € 1.754.600.

De hengst Café Junior OS (MV. Silvio I Oldbg) heeft in maart 2008 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Daar behaalde hij 7,60 (7,65) punten voor de dressuur, 8,66 (8,05) punten voor het springen en 8,21 (7,97) punten voor zijn gehele verrichting. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 13 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. In januari 2009 heeft het Oldenburg-International stamboek Café Junior goedgekeurd voor de fokkerij. Ook het Rijnlandse stamboek heeft hem toegelaten tot de fokkerij.
Café Junior is tot 2011 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn geen fokmerries geregistreerd maar wel zeven wedstrijdpaarden. Tot eind 2018 hebben zij samen € 1.638 gewonnen.

De hengst Café’s Champus OS (MV. Calido I Holst) is in december 2012 goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek en is tot 2015 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van de hengst zijn vier wedstrijdpaarden geregistreerd maar geen fokmerries.
In 2011 en 2012 is Café ’s Champus door René Tebbel (GER) in internationale springwedstrijden uitgebracht en in 2015 en 2016 is Tim Rieskamp – Goedeking (GER) met de hengst gestart in internationale wedstrijden. De combinatie heeft in 2016 een wedstrijd in Roosendaal gewonnen. Café’s Champus heeft eind 2019 een winsom van € 12.200.

De hengst Chester Westf (MV. Orlando van de Heffinck KWPN) is in januari 2008 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. In het najaar van 2009 heeft Chester deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 7,46 (7,49) punten voor de dressuur heeft gekregen, 8,15 (8,04) punten voor het springen en 8,01 (7,95) punten voor zijn totale prestatie. Uit de gedetailleerde cijfers blijkt dat Chester 10,00 (9,32) punten heeft gekregen voor zijn bereidheid om te werken. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 22 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. Chester is tot 2012 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem is één nakomeling geregistreerd als wedstrijdpaard.

68. Cartier van de Heffinck 276421000097500 Holst

Cartier van de Heffinck Holst (V. Contender Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is op 1 mei 2000 geboren en is gefokt door Wolfgang Rohde uit Schrum, dat circa 10 km ten oosten van Heide in het westen van Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van de hengst is de vos merrie Cestion Holst (1988, V. Capitol I Holst), Zij is ook de moeder van de hengst Senna Z Zang (1994, V. Sandro Holst), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek.
Tweede moeder is de bruine Westion Holst (1984, V. Landgraf I Holst).
Cartier van de Heffinck komt uit een Gelderse moederlijn waar de hengsten Graaf van Wittenstein Sgldt (1942, V. Baronet Sgldt) en Nubert NSTg (1926, V. Ebert GrPS) een bijdrage aan hebben geleverd.
Gerekend over acht generaties heeft Cartier van de Heffinck een afstamming met 44,5 % Engels- en Arabisch volbloed en 44,5 % Holsteins bloed.

Cartier van de Heffinck is in 2002 goedgekeurd door het BWP. Hij is tot en met 2006 actief geweest in de Belgische fokkerij en is toen verkocht naar Zweden. Daar is Cartier van de Heffinck in 2007 goedgekeurd en is hij tot en met 2015 actief geweest in de fokkerij. In 2012 heeft het Rijnlandse stamboek de hengst ook goedgekeurd.

Het Zweedse stamboek heeft Cartier van de Heffinck omschreven als een mannelijke en goed geproportioneerde hengst met een expressief hoofd, een brede halsaanzet en een goed gemarkeerde schoft, De schouder is tamelijk steil en het kruis is lang. De stap van de hengst is tactmatig en energiek, maar tamelijk kort. De draf is lichtvoetig, heeft souplesse, een goede balans en ruim voldoende schoudervrijheid.
Het exterieur van hoofd, hals en lichaam en het fundament zijn gewaardeerd met achten, de stap met een zeven en de draf met een negen.
In de jaren 2004 – 2007 heeft het BWP 297 nakomelingen van Cartier van de Heffinck geregistreerd; het SBS 15, het KWPN 53, het NRPS 12 en het Zangersheide stamboek 5.
In Zweden zijn 647 merries geïnsemineerd met sperma van Cartier van de Heffinck en dat heeft geresulteerd in 472 geregistreerde veulens.

Het Selle Français stamboek heeft twee nakomelingen geregistreerd en het Deense stamboek één.

De zonen All Risk KWPN (2005), Fakir d’Eversem BWP (2005), Figurant van de Heffinck BWP (2005) en Hotcha van ’t Rozendael BWP (2007) zijn goedgekeurd voor de fokkerij, maar hebben nauwelijks invloed gehad op de fokkerij.

De hengst All Risk KWPN (MV. Lancelot KWPN) is goedgekeurd door het BWP. Volgens het BWP is de hengst in 2018 nog beschikbaar voor de fokkerij, maar onbekend is via welk hengstenstation hij beschikbaar is. Het BWP heeft eind 2018 nog geen nakomelingen van hem geregistreerd.

De hengst Fakir d’Eversem BWP (MV. Sheyenne de Baugy SF) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek, maar dat heeft geen nakomelingen van hem geregistreerd.

De hengst Figurant van de Heffinck BWP (MV. Darco BWP) is goedgekeurd door het Anglo-Europsese stamboek, maar dat heeft geen nakomelingen van hem geregistreerd.

De hengst Hotcha van ’t Rozendael BWP (MV. Coronado Holst) is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek, dat in 2012 vijf nakomelingen van hem heeft geregistreerd.

Volgens Horsetelex.nl zijn tot eind 2018 22 nakomelingen van Cartier van de Heffinck in internationale 1.40 m springwedstrijden uitgekomen. Geen van die nakomelingen heeft meer dan € 30.000 gewonnen.

69. Chacon DE421000222800 Holst

Chacon Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 164 cm. Hij is op 13 mei 2000 geboren en is gefokt door Hans-Jürgen Köhncke uit Badendorf, dat enkele kilometers ten westen van Lübeck in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Chacon is de donkerbruine merrie Eva-Maria Holst (1990, V. Constant Holst) en tweede moeder is de bruine Oda Holst (1977, V. Farnese Holst).
Oda is ook de tweede moeder van de hengsten Claudio’s Son Holst (1995, V. Claudio Holst), Santa Cruz Oldbg (1998, V. Sandro Hit Oldbg) en Confusion M Holst (2001, V. Contender Holst).
Claudio’s Son is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek, Santa Cruz door het Oldenburgse- en het Westfaalse stamboek en Confusion M is goedgekeurd in de Verenigde Staten.
De hengst Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) komt zowel aan vaders- als aan moederskant als grootvader voor in de afstamming van Chacon en heeft een inbreng van 25 % in zijn genenpalet.
Gerekend over acht generaties heeft Chacon een afstamming met 50,8 % Holsteins bloed en 30,8 % Engels- en Arabisch bloed.

Chacon is in november 2002 in Neumünster goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en is veertien dagen later in Gera erkend door het Saksische- en het Thüringse stamboek.
Chacon heeft in het voorjaar van 2003 in Moritzburg deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen waarbij hij 7,35 punten voor de dressuur, 8,56 punten voor het springen en 8,09 punten voor zijn totale prestatie heeft gekregen. Met zijn beoordeling is Chacon als vierde geëindigd van de 19 deelnemende hengsten.
In het najaar van 2003 heeft hij in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waar hij 86,44 punten voor de dressuur, 90,45 punten voor het springen en 84,52 punten voor zijn totale prestatie heeft behaald.
Hoewel Chacon nog tot 2016 beschikbaar is geweest voor de fokkerij is hij na het magere resultaat bij het verrichtingsonderzoek na 2004 nauwelijk nog door de fokkers gebruikt.

Chacon is in 2008 door Dirk Schröder (GER) in internationale springwedstrijden uitgebracht en heeft een winsom van € 3.703.
Van Chacon zijn elf dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en twee daarvan hebben het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.
De Duitse Hippische Sportbond heeft 24 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben tot eind 2018 samen € 31.522 gewonnen.

Chacon heeft een dressuurindex van 85 met een betrouwbaarheid van 81 % en een springindex van 120 met een betrouwbaarheid van 79 %.

70. Chello II DE421000018000 Holst

Chello II Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is geboren op 4 mei 2000 en is gefokt door Dirk Hansen uit Ottenbüttel, dat enkele kilometers ten noorden van Itzehoe in Sleeswijk-Hostein ligt.
Chello II is een broer van de hengsten Chello I Holst (1998, zie hfdst. 51.) en Chello III Holst (2005, zie hfdst. 97.).
De moeder van deze drie broers is de donkerbruine merrie Gracia III Holst (1992, V. Sandro Holst). Zij is ook de moeder van de broers Castelan I Holst (2007, V. Casiro I Holst) en Castelan II Holst (2008) en de tweede moeder van de hengsten Scentender Hann (2007, V. Scendix Hann), Gunfire PJ Hann (2012, V. Grey Top Hann), Central Park Holst (2013, V. Casall ASK Holst), Aperol PJ Hann (2014, V. Asti Spumante Oldbg) en Confire PJ Hann (2015, V. Calido I Holst).
Castelan I is goedgekeurd door het Holsteinse-, Hannoveraanse-, Oldenburg-International- en Beierse stamboek en Castelan II is goedgekeurd door het Holsteinse-, Oldenburg-International-, Brandenburgse- en Westfaalse stamboek.
Scentender Hann, Gunfire PJ Hann, Aperol PJ Hann en Confire PJ Hann zijn goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en Central Park is goedgekeurd door het Holsteinse- en het Hannoveraanse stamboek.
Tweede moeder van Chello I is de vos merrie Werona Holst (1984, V. Cor de la Bryère SF). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Conlanc Holst (2005, V. Contender Holst,), waarvan slechts één nakomeling is geregistreerd..
De hengsten Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) en Ramiro Z Holst (1965, V. Raimond Holst) komen zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Chello II en hebben een inbreng in zijn erfelijke aanleg van respectievelijk 25% en 18,75 %.
Gerekend over acht generaties heeft Chello II een afstamming met 49,2 % Engels- en Arabisch volbloed en 35,2 % Holsteins bloed.

Chello II is in november 2002 goedgekeurd door het Holsteinse- en het Saksen-Thüringse stamboek en erkend door het Saksische stamboek. In maart 2003 heeft het Beierse stamboek de hengst ook goedgekeurd.
In het voorjaar van 2003 heeft hij in Radegast deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waarbij hij 7,10 punten (7e plaats) voor de dressuur heeft gekregen, 8,74 punten (3e plaats) voor het springen en 7,99 punten (5e plaats) voor zijn totale prestatie. Aan de test is deelgenomen door 19 hengsten.
In de zomer van 2004 heeft Chello II in Radegast deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Daarbij is hij gewaardeerd met 110,31 punten (12e plaats) voor de dressuur, 133,35 punten (2e plaats) voor het springen en 119,67 punten (4e plaats) voor de totale prestatie. Aan het onderzoek hebben 23 hengsten deelgenomen.

Chello II is in de jaren 2004 – 2006 tot op M-niveau uitgebracht in de springsport. Hij heeft een winsom van € 1.597. In 2015 is Markus Kölz (GER) met Chello II in Königsbrunn in een 1.40 m springconcours gestart.

Chello II is tot en met 2006 actief geweest in de fokkerij. Van hem zijn 23 dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek en drie dochters hebben het predicaat staatspremiemerrie behaald.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 87 nakomelingen van Chello II geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben tot eind 2018 samen € 744.183 gewonnen.

71. Comandor DE421000068000 Holst

Comandor Holst (V, Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren op 15 mei 2000 en is gefokt door Hans Harmsen uit Cashagen, dat circa 15 km ten noorden van Lübeck in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Comander is de bruine merrie Ulara Holst (1982, V. Capitol I Holst). Zij is ook de moeder van de door het Holsteinse stamboek goedgekeurde hengst Lesanto Holst (1988, Landgraf I Holst) en van de in Polen goedgekeurde hengst Contender Son Holst (1996, V. Contender Holst, zie hfdst. 41.).
Tweede moeder van Comandor is de donkerbruine Juliana I Holst (1972, V. Merlin Holst). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Renkum Eireann AES (1992, V. Renkum Englishman AES), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Comandor een afstamming met 49,2 % Holsteins bloed en 46,1 % Engels- en Arabisch volbloed.

Comandor is in 2005 goedgekeurd door het Poolse Wielkopolska stamboek en is tot 2013 actief geweest in de Poolse fokkerij. Van hem zijn zes nakomelingen geregistreerd door het Wielkopolska stamboek en twaalf door het Poolse Sportpaarden stamboek. In 2018 heeft he Finse stamboek nog een nakomeling van Comandor geregistreerd.

72. Confino / Tampa DE421000122700 Holst

Confino Holst is een bruine hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is op 11 maart 2000 geboren en is gefokt door Wilken Boie uit Trennewurth, dat tussen Meldorf en Marne in het westen van Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Confino is de schimmel merrie Idun I Holst (1994, V. Corofino I Holst). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Necofino Holst (2012, V. Nerrado Holst), die is goedgekeurd door het Beierse-, het Westfaalse- en het ZfdP stamboek.
Tweede moeder van Confino is de bruine Daletta Holst (1989, V. Latus II Holst). Zij is ook de moeder van de hengsten Acaletto Holst (1998, V. Acobat I Holst), Acolino Holst (2002, V. Acorado I Holst) en Quinaro Jmen Holst (2005, V. Quinar Holst).
Acaletto is goedgekeurd door het Belgische SBS-stamboek, Acolino door het Holsteinse- en het Deense stamboek en Quinaro Jmen door het Holsteinse-, Westfaalse- en het Braziliaanse stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Confino een afstamming met 49,2 % Holsteins bloed en 42,2 % Engels- en Arabisch volbloed.

Confino is in november 2002 in Marbach goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek. In februari 2003 heeft het KWPN de hengst aangewezen om aan het verrichtingsonderzoek deel te nemen. De hengst is vanaf dat moment Tampa genoemd. Het KWPN heeft hem omschreven als een voldoende ontwikkelde, rijtypische hengst die goed in het rechthoeksmodel staat met een goede bovenlijn. Het achterbeen is lang en sabelbenig. Het fundament zou meer kwaliteit kunnen hebben.
Hij heeft van 4 september tot 12 november 2003 in Ermelo deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek en daarover is gerapporteerd dat Tampa een frisse, eerlijke hengst is. Hij heeft veel bereidheid om te werken en laat zich goed bewerken.
Zijn stap is zuiver, heeft voldoende ruimte, maar zou krachtiger moeten zijn. De draf heeft voldoende ruimte, ruim voldoende souplesse, maar zou meer afdruk moeten hebben. De galop heeft ruim voldoende ruimte en is goed van souplesse. De hengst zou meer kracht moeten tonen, maar galoppeert goed in balans. In de basisgangen moet Tampa het achterbeen meer buigen. Als dressuurpaard heeft de hengst matig tot voldoende aanleg en geeft zijn ruiter een voldoende gevoel. Tampa springt vlug van de grond en bukt goed. Hij springt met een zeer goed voorbeengebruik en een goede bascule. Achter opent hij goed. Tampa lijkt voorzichtig en toont veel vermogen. Hij heeft veel aanleg als springpaard en geeft zijn ruiter een goed gevoel.

Zijn prestaties zijn gewaardeerd met zevens voor de stap en de galop en zessen voor de draf en de aanleg als dressuurpaard. Bij het springen zijn de afdruk en de techniek beide beloond met een 8,5 en voor het vermogen en de aanleg als springpaard zijn achten gegeven. Van de achttien hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen is Tampa in puntenaantal als tweede geëindigd.
Na het onderzoek heeft het KWPN Tampa goedgekeurd voor de fokkerij en ingeschreven in het stamboek.

In september 2005 heeft het KWPN een groep van twaalf veuens van Tampa beoordeeld, waarvan er tien door het KWPN ad random waren aangewezen en twee door de eigenaar van Tampa waren geslecteerd. Het waren goed ontwikkelde veulens die voldoende rijtypisch gebouwd zijn. De lendenen zijn arm bespierd en matig aangesloten. De draf heeft souplesse, het achterbeen zou meer moeten ondertreden. De galop is goed.
Het KWPN heeft naar aanleiding van beoordeling meegedeeld dat Tampa als hengst geschikt lijkt voor voldoende ontwikkelde merries die in draf en galop te kort schieten wat betreft souplesse en balans.

Tampa is tot en met 2007 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Het KWPN heeft 41 merrieveulens en 47 hengstveulens van hem geregistreerd.
Van de dochters zijn er tien als fokmerrie opgenomen in het stamboek, waaronder twee elitemerries en vier stermerries.

Volgens Horsetelex.nl zijn zes nakomelingen uitgebracht in springconcoursen over 1.40 m of hoger.

De meest succesvolle nakomeling is:

Algorhythem KWPN,
ruin, 2005, vos, MV. Calvados SF, fokker J.G. Venderbosch, Varsseveld, die in maart 2013 door Louis Simmons (GBR) is uitgebracht in de internationale springsport. Na veertien dagen is de ruin overgenomen door Maria Valdar Longem (NOR). In maart 2014 heeft Gregory Wathelet (BEL) Algorhythem tijdens het CSI in Lanaken gereden en daar de Grand Prix gewonnen. Daarna heeft Maria Longem de ruin weer uitgebracht en heeft de combinatie een derde plaats behaald in Lummen, Van juli 2014 tot juli 2016 zijn Wathelet en Longem afwisselend met Algorhythem uitgekomen. In 2015 heeft Wathelet met de ruin de Grand Prix van Lummen en de Cana Cup in Calgary Spruce Meadows gewonnen. In 2017 heeft Longem de Grand Prix van Villach gewonnen en is in Vejer de la Frontera een vierde plaats in de Grand Prix behaald. In een andere wedstrijd in Vejer de la Frontera is de tweede prijs gewonnen. Tot eind november 2018 heeft Algorhythem € 117.650 gewonnen.

Onder de naam Eurocommerce Tampa is Alex Duffy (IRL) in 2009 en 2010 met Tampa in internationale springwedstrijden gestart. In 2009 is een tweede plaats behaald in Lummen en de vierde plaats in de Grand Prix van Drammen. In 2010 is een wedstrijd in Villeneuve-Loubet gewonnen en is met het Ierse team tijdens het CSIO Lummen de overwinning in de landenwedstrijd behaald.
Eurocommerce Tampa heeft een winsom van € 16.500.

Tampa heeft een springindex van 123 met een betrouwbaarheid van 76 %.
Uit het genetisch profiel van de hengst komt naar voren dat de kootstand van de nakomelingen vaak week is en dat het beenwerk vaak zwaar is.

73. Consulting DE431310811300 Hann

Consulting Hann (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is op 27 januari 2000 geboren en is gefokt door Mike Wiegmann uit Gusborn, dat bij Dannenberg in het noordoosten van Nedersaksen ligt.
De moeder van Consulting is de bruine merrie Wienerin Hann (1987, V. Wienerwald Hann) en tweede moeder is de schimmel Elisa Hann (1979, V. Ecuador xx).
Gerekend over acht generaties heeft Consulting een afstamming met 38,3 % Engels- en Arabisch volbloed, 28,9 % Hannoveraans bloed en 24,2 % Holsteins bloed.

Consulting is in oktober 2002 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en een maand later erkend door het Oldenburgse stamboek. Ook het Beierse stamboek heeft Consulting toegelaten tot de fokkerij.

De hengst heeft in maart 2003 in Redefin deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen waar bij 6,96 punten voor de dressuur, 7,94 punten voor het springen en 7,80 punten voor zijn totale prestatie heeft gekregen. Met zijn prestatie is Consulting als negende geëindigd van de dertien hengsten die aan de test hebben deelgenomen.

In de nazomer van 2004 heeft Consulting in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Daarbij behaalde hij 105,77 punten (8e plaats) voor de dressuur, 115,94 punten (6e plaats) voor het springen en 107,72 punten (8e plaats) voor zijn totale prestatie. Aan het onderzoek hebben 21 hengsten deelgenomen.
Consulting is tot 2007 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van de hengst zijn acht dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek en één van die merries heeft het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 31 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben tot eind 2018 samen € 17.803 gewonnen.

Consulting heeft een dressuurindex van 75 met een betrouwbaarheid van 82 % en een springindex van 101 met een betrouwbaarheid van 81 %.

74. Contifax I DE421000025700 Holst

Contifax Holst (V. Contender Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is geboren op 18 maart 2000 en is gefokt door Reimer Hedt uit Hohenaspe, dat circa tien km ten noorden van Itzehoe in Sleeswijk-Holstein ligt.
Contifax I is een broer van de goedgekeurde hengst Contifax II (2001), die nauwelijks invloed op de fokkerij heeft gehad.
De moeder van beide hengsten is de bruine merrie Jennifer Holst (1994, V. Ritual Hann) en tweede moeder is de bruine Zarah-Leone Holst (1985, V. Marmor Holst).
Zarah-Leone is ook de tweede moeder van de hengst Ramirado Holst (1995, V. Ramiro Z Holst), die is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek.
De hengst Ramiro Z Holst (1965, V. Raimond Holst) komt in de afstamming van Contifax I zowel aan vaders- als aan moederskant voor als overgrootvader, waardoor Ramiro Z een inbreng van 25 % heeft in de erfelijke aanleg van Contifax I.
Gerekend over acht generaties heeft Contifax I een afstamming met 46,1 % Holsteins bloed en 43,0 % Engels- en Arabisch volbloed.

Contifax I is in december 2002 in Münster-Handorf goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. In maart 2003 heeft de hengst in Radegast deel genomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 6,55 punten (14e plaats) voor de dressuur, 8,11 punten (8e plaats) voor het springen en 7,45 punten (11e plaats) voor zijn totale prestatie heeft gekregen. Aan het onderzoek hebben 19 hengsten deelgenomen.

In december 2003 heeft het Oldenburgse stamboek Contifax I erkend en in april 2004 heeft het Hessische stamboek dat ook gedaan. Ook het Beierse- en het Rijnland-Palts-Saar stamboek hebben Contifax I tot hun fokkerij toegelaten.
In het voorjaar van 2006 heeft Contifax I in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij behaalde daarbij 79,39 punten (20e plaats) voor de dressuur, 119,91 punten (6e plaats) voor het springen en 98,73 punten (15e plaats) voor zijn totale prestatie. Aan het onderzoek is deelgenomen door 24 hengsten.

Contifax I is tot 2016 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Twee dochters zijn als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en de Duitse Hippische Sportbond heeft 21 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2018 hebben de nakomelingen samen € 32.615 gewonnen.

Contifax I heeft een springindex van 113 met een betrouwbaarheid van 77 %.

Contifax I is door Tobias Meyer (GER) in de springsport aangereden tot op S niveau. in september 2008 is Jörne Sprehe (GER) de hengst gaan rijden en van mei 2009 tot eind 2013 is de combinatie internationaal uitgekomen. In 2011 is een World Cup wedsrijd in Poznan gewonnen. In 2012 is de vierde plaats behaald in de Grand Prix van Zeltweg en de vijfde plaats in de Grand Prix van Wiener Neustadt. Contifax I heeft een winsom van € 41.810.

75. Converter I DE433330488400 Oldbg

Converter I Oldbg (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 170 cm. Hij is geboren op 25 maart 2000 en is gefokt door Gerhard Mehl uit Wetzlar, dat circa 60 km ten noorden van Frankfurt am Main in Hessen ligt.
Converter I is een broer van Converter II OS (2003, zie hfdst. 90.), die is goedgekeurd door het Mecklenburgse- en het Zweedse stamboek.
De moeder van beide hengsten is de vos merrie Fontirell Oldbg (1994, V. Silvio I Oldbg) en tweede moeder is de vos Fontaene Oldbg (1985, V. Grundstein I Hann). Fontaene is ook de tweede moeder van de hengst Radisson Oldbg (2011, V. Rock Forever I Westf), die is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Hannoveraanse-, Westfaalse- en Rijnlandse stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Converter I een afstamming met 35,9 % Engels- en Arabisch volbloed, 28,1 % Hannoveraans bloed en 25,8 % Holsteins bloed.

Converter I is in 2003 goedgekeurd door het Oldenburg-International- en het Hannoveraanse stamboek en is erkend door het Oldenburgse stamboek.
De hengst is van 2004 tot augustus 2007 tot op M-niveau in springwedstrijden uitgebracht en heeft in mei 2005 via de sport voldaan aan de verrichtingseisen van de Duitse fokkerijwetgeving. Hij heeft een winsom van € 3.067.
In januari 2006 heeft het Mecklenburgse stamboek Converter I erkend.

Converter I is tot 2015 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Van hem zijn 87 dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en vier dochters hebben het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.

Twee dochters zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden:

Chamira Hann , 2005, bruin, MV. Ferragamo Rhein, is de moeder van de hengst Vancouver Oldbg (2015, V. Van Vivaldi KWPN), die is goedgekeurd door de Zuidduitse stamboeken en

Cosima Meckl, 2005, donkerbruin, MV. Le Matin Holst, is de moeder van de hengsten Quiz Me Meckl (2005, V. Quality Time TN Holst) en een nog anonieme Mecklenburgse hengst (2016, V. Zambesi TN KWPN). Beide hengsten zijn goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek.

Van de zonen van Converter I zijn Conquistador OS (2004), Conthargos OS (2004), Con Polydor Westf (2007), Construktör OS (2007) en Convertus Hann (2008) goedgekeurd voor de fokkerij.
Van deze hengsten is tot en met 2018 alleen Conthargos OS van belang voor de fokkerij. Hij wordt besproken in hoofdstuk 70.1. De andere goedgekeurde zonen worden onderstaand kort aangeduid.

De hengst Conquistador OS (MV. Cassini I Holst) is in september 2006 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. Hij heeft in de zomer van 2007 in Schlieckau deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waarbij hij 90,53 punten (17e plaats) voor de dressuur, 126,62 punten (3e plaats) voor het springen en 107,82 punten (5e plaats) voor zijn totale prestatie heeft behaald. Aan het onderzoek is door 27 hengsten deelgenomen.
Conquistador is tot 2010 beschikbaar geweest voor de fokkerij, maar van hem zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De hengst Con Polydor Westf (MV. Polydor Westf) is in 2009 goedgekeurd door het ZfdP. Hij heeft in oktober/november 2010 in Münster-Handorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waarbij zijn prestaties zijn gewaardeerd met 7,58 (7,61) punten voor de dressuur, 8,09 (7,77) punten voor het springen en 7,87 (7,80) voor de totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde waarderingen vermeld van de 23 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. Na de test is hij in 2010 en 2011 erkend door respectievelijk het Oldenburgse- en het Oldenburg-International stamboek. In januari 2012 heeft het Westfaalse stamboek Con Polydor ook goedgekeurd.
In het najaar van 2012 heeft Con Polydor in Radegast deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Daar heeft hij 7,67 (7,88) punten voor de dressuur behaald, 8,34 (8,19) punten voor het springen en 7,93 (8,01) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 17 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen.
Eind 2018 heeft de Duitse Hippische Sportbond acht nakomelingen van Con Polydor geregistreerd als wedstrijdpaard.
Con Polydor is in 2014 en 2015 door Tobias Meyer (GER) in internationale springwedstrijden uitgebracht. Een tweede plaats in een wedstrijd in Lanaken is de beste prestatie van de combinatie. Con Polydor heeft een winsom van € 4.832.

De hengst Construktör OS (MV. Landor S Oldbg) is in januari 2010 goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek. Construktör is alleen in 2010 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd. In 2017 is Construktör uitgebracht in een M springconcours. Hij heeft een winsom van € 103.

De hengst Convertes is in november 2010 in Neustadt/Dosse goedgekeurd door de Zuidduitse stamboeken. In de herfst van 2011 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waarbij hij 7,30 (7,42) punten voor de dressuur heeft behaald, 7,75 (7,48) voor het springen en 7,45 (7,45) punten voor zijn totale prestatie. Uit de gedetailleerde uitslagen blijkt dat met name de basisgangen van Convertes onder het gemiddelde hebben gescoord met 5,5 punten voor de draf als dieptepunt. Tussen haakjes zijn de gemiddelde waarderingen vermeld van de 30 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen. In 2012 is Convertes niet meer beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 275 nakomelingen van Converter I geregistreerd als wedstrijdpaard. Van de nakomelingen zijn er 40 in de klasse S springen uitgekomen. Tot eind 2018 hebben de nakomelingen in Duitsland volgens de Duitse Hippische Sportbond samen € 376.981 gewonnen.

Volgens Horsetelex nl. hebben de nakomelingen sinds 2014 in internationale wedstrijden tot eind 2018 samen € 453.413 gewonnen.

Succesvolle nakomelingen zijn:

Careyes OS,
ruin, 2004, bruin, MV. Landgold Oldbg, fokker stoeterij Lewitz in Neustadt-Glewe, is in 2009 door Alois Pollmann Schweckhorst (GER) uitgebracht in het wereldkampioenschap voor vijfjarige springpaarden in Lanaken en heeft daar een achtste plaats behaald.
In de jaren 2013 tot en met 2017 is Patricio Pasquel (MEX) met Careyes uitgekomen. De combinatie heeft in 2014 bij wedstrijden in Coapexpan een eerste en een tweede plaats behaald. In 2015 is een overwinning geboekt in San Miguel de Allende en in 2016 en 2017 zijn tweede plaatsen behaald in Balvanera en Guadalajara.
In 2018 is Careyes uitgebracht door Eduardo Sanchez Navarro (MEX).
Eind 2018 heeft Careyes een winsom van € 96.800.

Cat Balou Hann
merrie, 2005, vos, MV. Acord II Hann, fokker Klaus Hermann Bielfeldt uit Schülp bei Rendsburg, is in de jaren 2013 tot en met 2017 internationaal uitgebracht door Tamie Phillips (CAN). De combinatie heeft in 2014 een tweede plaats behaald in Calgary Anderson Ranch en heeft bij wedstrijden in Calgary Stampede Park een overwinning en een tweede plaats behaald en is daar in de Grand Prix derde geworden.
In 2015 is een tweede plaats behaald in Thermal CA; in 2016 zijn in Calgary Stampede Park een derde en een vijfde plaats behaald en in 2017 is een wedstrijd in Calgary Anderson Ranch gewonnen. Cat Balou heeft een winsom van € 92.600.

Newton Abbot AES,
ruin, 2006, bruin, MV. Indoctro KWPN, fokker Lorna Wilson uit Zeal Monachorum in Devon, Engeland, is in 2014 door James Davenport (GBR) in internationale springwedstrijden in Lummen uitgebracht. In 2015 zijn Emelie von Essen (SWE) en daarna Angelie von Essen (SWE) met de ruin gestart. Angelie von Essen heeft met Newton Abbot in 2016 de Grand Prix van Kronenburg gewonnen en is in december 2016 tweede geworden in Stockholm. In 2017 is een tweede plaats behaald in Lanaken en is met het Zweedse team de tweede plaats behaald in de landenwedstrijd tijdens het CHIO La Baule. Van juli 2017 tot maart 2018 is de ruin gereden door Mohammed Al Kumeiti (UAE). De combinatie is tweede geworden in een wedstrijd in Samorin. Vanaf maart 2018 is Henrik von Eckermann (SWE) met Newton Abbot gestart. Eind 2018 heeft Newton Abbot een wnsom van € 134.446.

Converter heeft een dressuurindex van 89 met een betrouwbaarheid van 90 % en een springindex van 128 met een betrouwbaarheid van 91 %.

75.1. Conthargos DE418180092504 OS

Conthargos OS (V. Converter I Oldbg) is een bruine hengst met een stokmaat van 172 cm. Hij is op 2 april 2004 geboren en is gefokt door stoeterij Lewitz van Paul Schockemöhle in Neustadt-Glewe, dat circa 30 km ten zuiden van Schwerin in Mecklenburg ligt.
De moeder van Conthargos is de schimmel merrie Cajandra Z Zang (1999, V. Carthago Holst) en tweede moeder is de bruine Jalanda Oldbg (1990, V. Latus I Holst). De moederlijn loopt terug naar de in 1942 geboren BWP-merrie Chartreuse.
Gerekend over acht generaties heeft Conthargos een afstamming met 42,2 % Engels- en Arabisch volbloed, 33,6 % Holsteins bloed en 16,4 % Hannoveraans bloed.

Conthargos is in september 2006 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. In de herfst van 2007 heeft hij in Schlieckau deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij behaalde daarbij 7,69 (7,76) punten voor de dressuur, 7,65 (7,91) punten voor het springen en 7,77 (7,86) punten voor zijn totale prestatie. Uit de gedetailleerde cijfers blijkt dat Conthargos zeer goed scoorde voor zijn bereidheid om te werken en dat zijn aanleg om te springen meer dan één punt lager is gewaardeerd dat het gemiddelde van de 32 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. Tussen haakjes zijn de gemiddelde punten van de deelnemende hengsten vermeld.
Na afloop van de test is Conthargos goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek. In 2011 heeft het Mecklenburgse stamboek de hengst erkend en in oktober 2017 heeft het Hannoveraanse stamboek Conthargos goedgekeurd. In april 2018 heeft ook het Holsteinse stamboek Conthargos goedgekeurd.

Tot eind 2018 zijn 133 dochters van Conthargos als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek. Twee dochters hebben het predicaat staatspremiemerrie ontvangen en twee dochters zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden:

Carla OS, 2012, zwartbruin, MV. Lordanos Holst, is de moeder van de hengst Don Victory OS (2016, V. Don Diarado Rhein), die is goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek en

Constara OS, 2011, bruin, MV. Silvio I Oldbg, is de moeder van de hengst Cassio Silva OS (2016, V. Casino Berlin Oldbg), die is goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek.

De zonen Con Rouet OS (2010), Courtier OS (2010), Conthinder OS (2011), Couture OS (2011), MJT Conthargos OS (2011), Conthallon Rouge OS (2012), Corragio OS (2012) en Contharno Oldbg (2013) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.
Tot eind 2018 hebben deze hengsten nauwelijks enige inbreng in de fokkerij gehad. Onderstaand worden de hengsten kort aangeduid.

De hengst Con Rouet OS (MV. Balou du Rouet Oldbg) is in januari 2013 godgekeurd door het Oldenburg-International stamboek, maar eind 2018 zijn van de hengst nog geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd. Hij is in 2013 via een sportpaardenveiling in Ankum verkocht. In 2017 en 2018 is Con Rouet als ruin door Agustin Aguayo (MEX) in internationale springwedstrijden uitgebracht. Eind 2018 heeft Con Rouet een winsom van circa € 1.100.

De hengst Courtier OS (MV. Grannenstolz Oldbg) is in november 2012 goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek en in februari 2013 door het Brandenburgse- en het Saksen-Thüringse stamboek. In oktober 2013 heeft hij in Moritzburg deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij gewaardeerd is met 7,34 (7,42) punten voor de dressuur, 8,33 (7,52) punten voor het springen en 7,85 (7,50) punten voor zijn totale verrichting. Tussen haakjes zijn de gemiddelde waarderingen vermeld van de 23 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
In het najaar van 2014 heeft Courtier in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij behaalde daarbij 7,46 (7,47) punten voor de dressuur, 8,09 (7,76) punten voor het springen en 7,81 (7,71) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 23 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen.
In 2018 is Courtier door het Saksische Landgestüt in Moritzburg beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Tot eind 2018 zijn twee dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en zijn vijf nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard.

De hengst Conthinder OS (MV. Nintender KWPN) is in november 2013 goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek. Hij is tot 2017 beschikbaar geweest voor de fokkerij, maar van hem zijn tot eind 2018 geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd. In 2017 is hij in nationale springwedstrijden n Duitsland uitgebracht en eind 2017 is hij via de PSI-veiling in Ankum verkocht. In 2018 is Conthinder als ruin door Andrzej Oplatek (POL) in internationale springwedstrijden uitgebracht. De combinatie is tweede geworden in de Grand Prix van Ciekocinko. Conthinder heeft eind 2018 een winsom van € 1.930.

De hengst Couture OS (MV. Chacco-Blue Meckl) is in 2017 in Warendorf achtste geworden in de finale van het Bundeschampionat voor zesjarige springpaarden en is daarna goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek. In het najaar van 2017 is Couture via de PSI-veiling in Ankum verkocht. In 2018 is Couture door Felix Koller (AUT) in internationale springwedstrijden voor jonge paarden uitgebracht.
Tot eind 2018 zijn van de hengst geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De hengst MJT Conthargos OS (MV. Quidam’s Rubin Holst) is in november 2013 goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek. De hengst is in 2014 via een veiling in Frankrijk verkocht. In 2017 is Jacek Zagor (POL) met de hengst in internationale springconcoursen in Polen gestart en in 2017 en 2018 is de hengst in Polen uitgebracht door Grzegorz Psiuk (POL). Conthargus heeft tien 1.30 – 1.35 m wedstrijden in Ciekocinko en Wilców gewonnen. De hengst heeft een winsom van circa € 3.500. Van de hengst zijn eind 2018 nog geen nakomelingen geregistreerd.

De hengst Conthallon Rouge OS (MV. Papillon Rouge SF) is in november 2014 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek en vervolgens via een veiling in Ankum verkocht naar Zweden. De hengst is in 2017 goedgekeurd door het Zweedse stamboek. In 2017 zijn 17 merries met zijn sperma geinsemineerd. Tot eind 2018 zijn in Duitsland geen fokmerries of wedstrijdpaarden van Conthallon Rouge geregistreerd. In Zweden zijn drie veulens geregistreerd.

De hengst Corragio OS (MV. Tjungske KWPN) is in 2016 via een sportpaardenveiling in Nederland naar Polen verkocht, waar hij is goedgekeurd door het Poolse sportpaarden stamboek. Het Poolse stamboek heeft in 2017 één dochter van de hengst geregistreerd.
In 2017 is de hengst door Patrick Lemmen (NED) op een internationaal concours voor jonge springpaarden in Valkenswaard uitgebracht. In 2018 is Omer Karaevli (TUR) met de hengst gestart. De combinatie heeft wedstrijden in Montefalco, Knokke en Kronenberg gewonnen. Corragio heeft eind 2018 een winsom van ongeveer € 3.000.

De hengst Contharno Oldbg is in november 2016 in Redefin goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. Hij heeft in de herfst van 2017 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek voor springhengsten van 50 dagen. Zijn prestaties zijn daarbij gewaardeerd met 8,13 punten.
Zijn fokkerijprestaties moeten worden afgewacht.

De Duitse Hippische Sportbond heeft tot eind 2018 328 nakomelingen van Conthargos geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 131.545 gewonnen.

Volgens Horsetelex.nl zijn 38 nakomelingen tot eind 2018 in 1.40 m springconcoursen uitgekomen. Gezien het gegeven dat de oudste nakomelingen van Conthargos in 2018 acht jaar oud zijn, lijken de nakomelingen van Conthargos vroeg rijpe, veelbelovende springpaarden te zijn.

Conthargos is in de jaren 2008 en 2009 tot op M-niveau uitgebracht in de springsport. Hij heeft € 688 gewonnen.

Conthargos heeft een dressuurindex van 100 met een betrouwbaarheid van 81 % en een springindex van 127 met een betrouwbaarheid van 87 %.

76. Cecotto DE421000113201 Holst

Cecotto Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 173 cm. Hij is in 2001 geboren en is gefokt door Hans Blume uit Nahe, dat circa tien km ten noorden van Duvenstedt in het zuiden van Sleeswijk-Holstein ligt. Oorspronkelijk heette de hengst Carracciola, maar in de fokkerij en in de sport is de naam Cecotto gebruikt.
De moeder van Cecotto is de bruine staatspremiemerrie Esprit VIII Holst (1990, V. Ligorett Holst) en tweede moeder is de bruine Alexa III Holst (1986, V. Fernando I Holst).
Gerekend over acht generaties heeft Cecotto een afstamming met 52,3 % Holsteins bloed en 41,4 % Engels- en Arabisch volbloed.

Cecotto is in december 2003 in Münster-Handorf door het Westfaalse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij. In juni 2004 heeft hij deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen in Münster Handorf, maar daarvan is geen resultaat gepubliceerd. Onduidelijk is of hij de test heeft afgemaakt of voortijdig heeft beëindigd.
Cecotto is tot en met 2005 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Van hem zijn geen fokmerries geregistreerd. Wel is zijn zoon Cecotto’s As Westf (2006, MV. Althof Oldbg) in november 2008 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek en in mei 2010 erkend door het Oldenburg-International stamboek.
Cecotto’s As heeft in november 2009 in Radegast deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Daarbij behaalde hij 7,55 (7,55) punten voor de dressuur, 8,66 (8,11) punten voor het springen en 8,23 (7,96) punten voor zijn volledige prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde waarderingen vermeld van de 17 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
Cecotto’s As is tot en met 2010 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem is één dochter als fokmerrie opgenomen in een stamboek en negen nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard.

Vanaf 2013 is Cecotto’s As door achtereenvolens Msciwoj Kielcon (POL), Chris Kappler (USA), Kevin Mealiff (IRL) en Annie Kartsotis (USA) in internationale springconcoursen uitgebracht. Grote successen heeft Cecotto’s As niet behaald.

Cecotto is in 2009 door Remco Been (NED) en Kareem Hamdy (EGY) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In 2017 heeft Ahmed Hazem Abdelrahman (EGY) met Cecotto deelgenomen aan internationale springwedstrijden in Caïro.

77. Cola DE421000323001 Holst

Cola Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is op 22 februari 2001 geboren en is gefokt door Tjark Nagel uit Friedrichskoog, dat in het westen van Sleeswijk-Holstein vlak aan de Noordzee ligt.
De moeder van Cola is de bruine merrie Lasina IV Holst (1996, V. Lasino Holst) en tweede moeder is de bruine Gipsy VI Holst (1992, V. Corleone Holst).
Gerekend over acht generaties heeft Cola een afstamming met 48,4 % Holsteins bloed en 43,8 % Engels- en Arabisch volbloed.

Cola is in november 2003 in Vechta goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek, Hij heeft in het voorjaar van 2004 in Schlieckau deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen waarbij hij 6,73 punten voor de dressuur, 9,11 punten voor het springen en 7,84 punten voor zijn totale prestatie heeft gekregen.
In januari 2006 heeft het Oldenburg-International stamboek Cola goedgekeurd.

De hengst is tot 2017 in Duitsland beschikbaar geweest voor de fokkerij. In 2018 is hij beschikbaar op det Tsjechische staatsstoeterij Tlumačov.
Van Cola zijn 30 dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en daarvan hebben er zeven het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.
De zonen Cosil Oldbg (2006) en Cola Zero OS (2008) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

De hengst Cosil Oldbg (MV. Silvester Holst) heeft in de herfst van 2008 in Münster-Handorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Daar heeft hij 7,01 (7,48) punten voor de dressuur, 8,13 (7,63) punten voor het springen en 7.70 (7,67) punten voor zijn totale prestatie behaald. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 36 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. Na afloop van de test is Cosil door het Beierse stamboek en de Zuidduitse stamboeken goedgekeurd voor de fokkerij. Hij is in 2009 en 2010 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Van hem zijn geen fokmerries geregistreerd. Wel is zijn zoon Cosil II West (2010, V. Salinator Holst) in november 2012 goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek. Van de hengst zijn geen fokkerijgegevens bekend. Hij is in 2017 en 2018 door Zhiguang LI (CHN) en Taogefu Baoyin (CHI) in China in FEI-springwedstrijden uitgebracht, waarbij een zesde plaats de beste prestatie was.
De Duitse Hippische Sportbond heeft tot eind 2018 negen nakomelingen van Cosil geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 1.039 gewonnen.

De hengst Cola Zero wordt in hoofdstuk 76.1 besproken.

De Duitse Hippische Sportbond heeft tot eind 2018 91 nakomelingen van Cola geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 76.018 gewonnen.

Cola is van 2009 tot en met 2015 door achtereenvolgens Jan Sprehe (GER), Josef Jonas Sprehe (GER) en Tanja Sprehe (GER) in internationale springwedstrijden uitgebracht. De beste prestatie is een vierde plaats die Josef Jonas met Cola in 2013 behaalde in een 1.40 m wedstrijd in Lanaken. Cola heeft een winsom van € 12.188.

Cola heeft een dressuurindex van 90 met een betrouwbaarheid van 82 % en een springindex van 130 met een betrouwbaarheid van 86 %.

77.1. Cola Zero 276418180580808 OS

Cola Zero OS (V. Cola Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren op 20 maart 2008 en is gefokt door stoeterij Sprehe in Löningen, dat tussen Meppen en Cloppenburg in het westen van Nedersaksen ligt.
De moeder van Cola Zero is de vos merrie Quamina Oldbg (2004, V. Quidam’s Rubin Holst) en tweede moeder is de vos Blizarda Oldbg (1995, V. Quattro B SF). Blizarda is ook de tweede moeder van de hengst Casino de Revel Oldbg (20016, V. Casino Grande Oldbg), die door het Oldenburg-International stamboek is goedgekeurd.
De hengst Landgraf I Holst (1966, V. Ladykiller xx) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Cola Zero en heeft een inbreng van 12,5 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Cola Zero een afstamming met 38,3 % Engels- en Arabisch volbloed, 35,9 % Holsteins bloed en 19,5 % Selle Français bloed.

Cola Zero is in november 2014 goedgekeurd en geprimeerd door het Oldenburgse stamboek. Ook het Oldenburg-International stamboek heeft de hengst in november 2014 goedgekeurd. Hij heeft in december 2011 in Schlieckau een aanlegtest van 30 dagen afgesloten, waarbij hij gewaardeerd is met 7,04 (7,63) punten voor de dressuur, 9,30 (7,85) punten voor het springen en 8,04 (7,82) punten voor zijn totale prestatie. Cola Zero heeft zowel tijdens de test en als tijdens de eindbeoordeling bij het vrij springen een tien gekregen voor zijn springaanleg.
Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 40 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
In het najaar van 2013 heeft hij in Schlieckau deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waarbij hij een beoordeling heeft ontvangen van 7,44 (7,41) punten voor de dressuur, 9,04 (7,60) punten voor het springen en 8,27 (7,60) punten voor zijn totale prestatie. Bij de eindbeoordeling heeft Cola Zero opnieuw 10,0 (7,48) punten ontvangen voor het vrij springen. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 25 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen.

In januari 2014 heeft het Hannoveraanse stamboek Cola Zero goedgekeurd terwijl ook het Rijnlandse-, het Beierse-, het Saksen-Thüringse- het Zuidduitse-, het Westfaalse- en het ZfdP stamboek de hengst hebben geaccepteerd voor de fokkerij.

Cola Zero is in 2018 voor de fokkerij beschikbaar bij stoeterij Sprehe in Löningen-Benstrup.

Tot eind 2017 zijn zes dochters van Cola Zero als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek.

Zijn zonen Coke Life Oldb (2013) en zijn broer Cool Colour OS (2014), Compiègne DSP (2014), NN OS (2015, MV. Heraldik xx) en NN DSP (2015, MV. Quidam’s Rubin Holst) zijn goedgekeurd voor de fokkerij, maar moten zich nog bewijzen.

De hengst Coke Life Oldbg (MV. Promotion Westf) is goedgekeurd door het Mecklenburgse- en het Oldenburgse stamboek. In februari en maart 2018 heeft hij in Schlieckau deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van springhengsten van 50 dagen, waar hij zijn prestaties zijn gewaardeerd met 9,15 punten.

De hengst Cool Color OS (MV. Promotion Westf) is goedgekeurd door het Brandenburgse- en het Saksen-Thüringse stamboek.

De hengst Compiègne DSP (MV. Asti Spumante Oldbg) is in januari 2017 goedgekeurd door het Brandenburgse stamboek is in 2018 uitgebracht in enkele B springwedstrijden. Over zijn fokkerij-activiteiten is geen informatie beschikbaar.
De hierboven genoemde naamloze OS-hengst is in november 2017 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek en de naamloze DSP-hengst is in januari 2018 goedgekeurd door de Zuidduitse stamboeken.
De fokkerijprestaties van genoemde hengsten moeten worden afgewacht.

Tot eind 2018 zijn 27 nakomelingen van Cola Zero in Duitsland geregistreerd als wedstrjdpaard. Zij hebben samen € 4.009 gewonnen.

Cola Zero is in 2016 door Denis Nielsen (GER) in internationale springwedstrijden uitgebracht en in 2018 is de hengst uitgebracht door Frederick Troschke (GER).
Cola Zero heeft een winsom van € 725.

Cola Zero heeft een dressuurindex van 97 met een betrouwbaarheid van 80 % en een springindex van 145 met een betrouwbaarheid 79 %.

78. Collini DE421000068601 Holst

Collini Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is in 2001 geboren en is gefokt door Hans-Jürgen Köhncke uit Badendorf, dat circa 10 km ten westen van Lübeck in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Collini is de bruine staatspremiemerrie Elegante I Holst (1990, V. Landgraf I Holst). Zij is ook de moeder van de hengst Locatelli Holst (1997, V. Lordano Holst) en ze is de tweede moeder van de hengst Confusion Holst (2009, V. Corrado I Holst). Locatelli is goedgekeurd door het Zweedse stamboek en Confusion door het Baden-Württembergse stamboek.
Tweede moeder van Collini is de bruine staatspremiemerrie Zarese Holst (1985, V. Rebel I Z Hann).
De hengsten Ramiro Z Holst (1965, V. Raimond Holst) en Landgraf I Holst (1966, V. Ladykiller xx) komen zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Collini en hebben beide een inbreng van 18,75 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Collini een afstamming met 50 % Holsteins bloed en 43,8 % Engels- en Arabisch volbloed.

Collini is in november 2003 goedgekeurd door het Holsteinse- en het Saksen-Thüringse stamboek.
Hij heeft in maart 2003 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 7,76 punten voor de dressuur, 8,32 punten voor het springen en 8,16 punten voor zijn totale prestatie heeft gescoord.
Na afloop van de test hebben het Berlijn-Brandenburg- en het Saksische stamboek Collini erkend.
In het najaar van 2006 heeft Collini in Schlieckau deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Daar behaalde hij 103,21 punten (15e plaats) voor de dressuur, 108,11 punten (14e plaats) voor het springen en 106,57 punten (13e plaats) voor de totale prestatie. Aan het onderzoek is deelgenomen door 33 hengsten.
Collini is in 2018 voor de fokkerij beschikbaar bij Wiecher de Boer in Norderstedt.

Tot eind 2018 zijn 38 dochters van Collini als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek. Zes dochters hebben het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.
De zonen Collini’s Boy DSP (2005), Casor DSP (2006) en Collind DSP (2006) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

De hengst Collini’s Boy wordt besproken in hoofdstuk 77.1. Casor en Collind hebben wenig invloed in de fokkerij gehad.

De hengst Casor DSP (MV. Saccor Bavar) is in 2009 goedgekeurd door het Brandenburgse-, Saksische- en Saksen-Thüringse stamboek. Hij heeft in maart 2009 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Daarbij heeft Casor 8,48 (7,86) punten voor de dressuur gekregen, 8,55 (8,03) punten voor het springen en 8,56 (8,05) punten voor zijn totale prestatie. Casor is tot 2010 beschikbaar geweest voor de fokkerij, maar van hem zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De hengst Collind DSP (MV. Kaiserwind SA) is in november 2008 goedgekeurd door de samenwerkende Zuidduitse stamboeken. Hij heeft in 2009 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 7,54 (7,77) punten voor de dressuur, 7,64 (7,88) punten voor het springen en 7,69 (7,95) punten voor zijn totale presentatie heeft ontvangen. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 32 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
In de zomer van 2009 heeft Collind in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij is daar gewaardeerd met 94,11 punten (14e plaats) voor de dressuur, 116,53 punten (6e plaats) voor het springen en 102,24 punten (13e plaats) voor zijn totale prestatie. Aan het onderzoek is deelgenomen door 22 hengsten.
Collind is tot 2014 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Tot eind 2018 zijn twee dochters van hem als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en zeven nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. De nakomelingen hebben samen € 1.872 gewonnen.
Collind is in de jaren 2010 – 2014 tot op S-niveau uitgebracht in de springsport en heeft een winsom van € 4.687.

78.1. Collini’s Boy DE437000110305 DSP

Collini’s Boy DSP (V. Collini Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is in 2005 geboren en is gefokt door Sabine Jürgens uit Steimke, dat in het noordwesten van Saksen-Anhalt ligt.
De moeder van Collini’s Boy is de vos merrie Peddy SA (2000, V. Paparazzo Hann) en tweede moeder is de bruine Wendy SA (1994, V. Wingolf Hann).
Gerekend over acht generaties heeft Collini’s Boy een afstamming met 28,9 % Engels- en Arabisch volbloed, 25,8 % Hannoveraans bloed en 25,0 % Holsteins bloed.

Collini’s Boy is in november 2007 goedgekeurd door het Brandenburgs-, Saksische- en Saksen-Thüringse stamboek. In november 2008 heeft hij in Radegast deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 7,64 (7,60) punten voor de dressuur, 8,19 (8,13) punten voor het springen en 7,91 (7,96) punten voor zijn totale prestatie heeft gekregen. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de vijftien hengsten die aan de test hebben deelgenomen.

Collini’s Boy is tot 2010 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Tot eind 2018 zijn van hem zes fokmerries in een stamboek opgenomen. De Duitse Hippische Sportbond heeft 22 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard en die hebben tot eind 2018 samen een winsom van € 12.826.

Collini’s Boy is in 2009 en 2010 uitgebracht in B- en L-springwedstrijden en heeft een winsom van € 711.n

79. Conceicao DE421000220601 Holst

Conceicao Holst (V. Contender Holst) is een zwartbruine hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is in 2001 geboren en is gefokt door Jürgen Börnecke uit Neumünster, dat in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Conceicao is de donkerbruine merrie Dufinia Holst (1989, V. Sandro Holst) en tweede moeder is de zwartbruine Ufinia Holst (1982, V. Famos Holst). De moederlijn van de hengst is tamelijk kort en loopt terug tot 1961.
Gerekend over acht generaties heeft Conceicao een afstamming die, voor zover bekend, wordt gevormd door 40,6 % Holsteins bloed en 38,3 % Engels- en Arabisch volbloed.

Conceicao is in december 2003 in Münster-Handorf goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. Hij heeft in maart 2004 in Warendorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, maar de resultaten daarvan zijn niet gepubliceerd. Het is daarom onduidelijk of de hengst de test heeft afgemaakt.

Conceicao is tot en met 2005 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn veertien dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek en daarvan hebben er drie het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.
De Duitse Hippische Sportbond heeft 52 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2018 hebben zij samen € 34.788 gewonnen.

Conceicao heeft een dressuurindex van 93 met een betrouwbaarheid van 78 % en een springindex van 117 met een betrouwbaarheid van 77 %.

80. Condato DE441412000201 Westf

Condato Westf (V. Contender Holst) is een schimmel hengst die in 2001 is geboren. Hij is gefokt door Nina-Friederike Müller uit Detmold, dat 25 km ten zuidoosten van Bielefeld in het noordoosten van Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Condato is de schimmel merrie Ancona R Westf (1996, V. Aldato Holst) en tweede moeder is de schimmel Banna Westf (1981, V. Bengale Westf). Banna is ook de tweede moeder van de hengsten Fairfax Westf (2000, V. Florestan I Rhein) en zijn broer Fine Time Westf (2001), die beiden door het Westfaalse stamboek zijn goedgeeurd.
Gerekend over acht generaties heeft Condato een afstamming met 38,2 % Engels- en Arabisch volbloed, 28,9 % Holsteins bloed en 11,7 % Hannoveraans bloed.

Condato is in december 2003 in Münster-Handorf goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. In mei 2005 heeft hij in Münster-Handorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, maar onduidelijk is of hij die test met goed gevolg heeft afgemaakt of voortijdig heeft beëindigd. De resultaten van de test zijn niet gepubliceerd.
Condato is tot 2005 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Vijf dochters van Condato zijn als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en 24 nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard.
Tot eind 2018 hebben de nakomelingen samen € 11.966 gewonnen.

81. Contendro II 276421000129301 Holst

Contendro II Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is op 2 mei 2001 geboren en is gefokt door Manfred Birchler uit Bilten, dat in Zwitserland tussen het Meer van Zürich en het Walenmeer in het kanton Glarus ligt.
Contendro II is een broer van de hengst Contendro I Holst (1997, zie hfdst. 47 en het afzonderlijke bestand Contendro I Holst.).
De moeder van beide hengsten is de bruine merrie Bravo Holst (1987, V. Reichsgraf Holst), die ook de moeder is van de hengsten Caretano Holst (1992, V. Caretino Holst) en Cassito Holst (2006, V. Cassiano Holst). Ook is ze de tweede moeder van de hengsten Cosimo M Holst (2010, V. Conway II Holst) en Casello van de Helle Holst (2013, V. Caselito Holst).
Caretano is goedgekeurd door het Holsteinse-, Rijnlandse-, Zangersheide-, Ierse Warmbloed– en het Selle Francais stamboek; Cassito door het Holsteinse- en het Ierse Warmbloedstamboek; Cosimo M door het Anglo-Europese stamboek en Casello van de Helle door het Holsteinse stamboek en het BWP.
Tweede moeder van Contendro II is de zwartbruine Ofarim Holst (1977, V. Rasputin Holst). Zij is ook de moeder van de hengst Conteur Holst (1998, V. Contender Holst, zie hfdst. 56.) en de tweede moeder van de hengsten Caballo Holst (1995, V. Coriano Holst) en Cartiano Holst (2009, V. Caretino Holst).
Conteur is goedgekeurd door het Holsteinse, Hannoveraanse-,Beierse-, Rijnlandse- en Selle Français stamboek; Caballo door het Holsteinse stamboek en het Amerikaanse Holsteiner stamboek en Cartiano door het Holsteinse- en het Oldenburg-International stamboek.
De hengst Ramiro Z Holst (1965, V. Raimond Holst) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Contendro II. Aan moederskant komt hij zelfs twee keer voor en zijn grootvader Ramzes x (1937, V. Rittersporn xx) komt zelfs vijf keer voor in de afstamming van Contendro II. Ramiro Z heeft een inbreng van 25 % in de erfelijke aanleg van Contendro II.
Gerekend over acht generaties heeft Contendro II een afstamming met 45,3 % Engels- en Arabisch volbloed en 45,3 % Holsteinse stamboek.

Contendro II is in november 2003 in Neumünster goedgekeurd en geprimeerd door het Holsteinse stamboek. Tegelijkertijd heeft ook het Saksen-Thüringse stamboek de hengst goedgekeurd.
In maart 2004 heeft Contendro II in Adelheidsdorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij behaalde daarbij 7,19 punten voor de dressuur, 8,88 punten voor het springen en 8,13 punten voor de totale prestatie.
In de herfst van 2004 heeft Contendro II in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waar zijn prestaties zijn gewaardeerd met 109,10 punten (6e plaats) voor de dressuur, 142,77 punten (1e plaats) voor het springen en 132,06 punten (2e plaats) voor de totale verrichting. Aan het verrichtingsonderzoek is deelgenomen door 31 hengsten.
Contendro II is in 2018 voor de fokkerij beschikbaar bij stoeterij Osterade in Bovenau.

Van de hengst zijn 25 dochters als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek en één merrie is staatspremiemerrie geworden. Het KWPN heeft in de jaren 2005 – 2007 en van 2015 tot en met 2018 in totaal 172 nakomelingen, voornamelijk in register A, geregistreerd. Het Zangersheide stamboek heeft volgens Hippomundo.com 16 nakomelingen van Contendro II geregistreerd en het BWP twee.

De merrie Arina KWPN, 2005, schimmel, MV. Concorde Holst, is de moeder van de door het Anglo-Europese stamboek goedgekeurde hengst Explosion KWPN (2009, V. Numero Uno KWPN).

De zonen Conlander Holst (2005), Contant Q KWPN (2005) en Kensington/Crypto KWPN (2015) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

De hengsten Conlander en Contant Q worden in hoofdstuk 81.1. en 81.2. besproken.

De hengst Kensington TW KWPN (MV. Lux Z Hann) is onder de naam Crypto ingeschreven voor de Mecklenburger Körtage in november 2017 maar heeft daar niet deelgenomen. in april 2018 is de hengst onder zijn oorspronkelijek stamboeknaam Kensington TW goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek.
Onder de naam Crypto is de hengst in 2018 voor de fokkerij beschikbaar bij stal Nieuwmoed in Vorden. Zijn resultaten in de fokkerij moeten worden afgewacht.

De Duitse Hippische Sportbond heeft tot eind 2017 120 nakomelingen van Contendro II geregistreerd als wedstrijdpaard. Daarvan zijn er 34 (28%) uitgebracht in 1.30 m springwedstrijden of hoger. De nakomelingen hebben tot eind 2018 samen in Duitsland € 183.137 gewonnen. Volgens Horsetelex.nl hebben de nakomelingen tot eind 2018 samen € 788.367 gewonnen.

Succesvolle nakomelingen zijn:

Brighton KWPN,
ruin, 2006, donkerbruin, MV. Quick Star SF, fokker Eddy Santing, Wapenveld. Is in 2011 door Juulia Jyläs (FIN) in Lanaken uitgebracht bij het Wereldkampioenschap voor vijfjarige springpaarden.
In 2012 is Hester Klompmaker (NED) met de ruin gestart in het Wereldkampioenschap voor zesjarige springpaarden in Lanaken. Vanaf oktober 2013 heeft Tiffany Foster (CAN) Brighton uitgebracht. In maart 2016 heeft de combinatie twee wedstrijden gewonnen in Wellington FL en in april een wedstrijd in Antwerpen. In Calgary Spruce Meadows AB zijn in juni twee tweede plaatsen behaald en in juli twee overwinningen. In oktober is in Tryon NC een tweede plaats behaald. In 2017 zijn twee tweede en een derde plaas behaald in Wellington FL. Zowel in juni als in juli is een overwinning behaald in Calgary Spruce Meadows AB. Daarne zijn in het buitenseizoen nog eerste plaatsen behaald in La Coruña en in de Grand Prix van Brussel. In 2018 zijn overwinningen behaald in Ocala FL, Wellington FL en twee in Calgary Spruce Meadows AB. Ook is in Calgary Spruce Meadows AB een tweede plaats behaald. Eind 2018 heeft Brighton een winsom van € 448.687.

Contano Holst,
hengst, 2006. MV. Carthago Holst, fokkker Wulf-Hinrich Hamann uit Ammersbek, is in mei 2013 door Yannick Gaillot (FRA) in internationale springwedstrijden uitgebracht. De combinatie heeft in 2013 wedstrijd in Le Mans, Blaye en Dinard gewonnen. In 2014 is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Cages-sur-Mer. In 2017 heeft de combinatie de Grand Prix van Fontainebleau gewonnen en is tweede geworden in de Grand Prix van Valence en in een wedstrijd in Fontainebleau. Eind november 2018 heeft Contano een winsom van € 67.000.

GC Chopin’s Bushi KWPN,
ruin, 2006, bruin, MV. Nairobi KWPN, fokker gebroeders Van der Steen, Esch, is in augustus 2013 door Emily George (CAN) in internationale springwedstrijden uitgebracht.
In april 2015 is Karina Aziz (CAN) de ruin gaan rijden. De nieuwe combinatie heeft in mei 2015 drie wedstrijden voor amateurs (1.15 m) in Wiesbaden gewonnen.
In september en oktober 2016 is Manuel Farnandez Saro (ESP) met de ruin gestart en daarna is hij uitgebracht door Alberto Michan (MEX), die met GC Chopin Bushi in 2017 vierde is geworden in een wedstrijd in Wellington FL.
Vanaf oktober 2017 tot april 2018 is Juan Catlos Garcia (ITA) met de ruin gestart en daarna heeft Jack Dodd (IRL) GC Chopin Bushi uitgebracht in Opglabbeek en Lier. Vanaf augustus 2018 is de ruin gereden door Rodrigo Giesteira Almeida (POR). De combinatie heeft de Grand Prix van Kronenburg gewonnen en is tweede geworden in een wedstrijd in Opglabbeek.
Eind 2018 heeft GC Chopin’s Bushi een winsom van € 60.500.

Call Me Holst,
hengst, 2007, bruin, MV. Julio Mariner xx, fokker Klaus-Peter Wiepert uit Neuratjensdorf, is vanaf november 2013 door Filippo Mazeo (ITA) uitgebracht in de internationale springsport. In oktober 2016 is Emilio Bicocchi (ITA) de hengst gaan rijden. De combinatie heeft in 2017 wedstrijden in Al Ain, Arezzo, Sankt Gallen en San Giovanni in Marignano gewonnen. In 2018 zijn de Grand Prix van Vermezzo en wedstrijden in La Coruña en Vermezzo gewonnen. Eind 2018 heeft Call Me een winsom van € 87.025.

Contendro II is van 2005 tot 2013 tot op 1.30 m niveau uitgebracht in de springsport. Hij heeft een winsom van € 4.000.

Contendro II heeft een dressuurindex van 105 met een betrouwbaarheid van 85 % en een springindex van 138 met een betrouwbaarheid van 89 %.

De World Breeding Federation of Sport Horses (WBFSH) publiceert sinds 2008 jaarlijks een ranglijst van de meeste succesvolle hengsten voor dressuur-, spring- of eventingpaarden.
In de ranglijst voor springhengsten gebaseerd op de resultaten van de nakomelingen in 2017 neemt Contendro II met 2375 punten plaats 57 in. In de ranglijst over 2018 komt Contendro niet meer voor in de top 100 van de springhengsten.

81.1. Conlander DE421000404005 Holst

Conlander Holst (V. Contendro II Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is geboren op 21 mei 2005 en is gefokt door Tjeert Rijkens uit Elmshorn, dat in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Conlander is de bruine merrie Friederike Holst (1991, V. Lavall I Holst). Friederike is ook de tweede moeder van de hengsten Lint Holst (2011, V. Limbus Holst) en Shot Gun Holst (2016, V. Stakkato Gold Hann), die beiden zijn goedgekeurd door het Holsteinse stamboek.
Tweede moeder is de bruine Winnipeg II Holst (1984, V. Falkner Holst).
Gerekend over acht generaties heeft Conlander een afstamming met 46,9 % Engels- en Arabisch volbloed en 46,9 % Holsteins bloed.

Conlander is in november 2007 in Neumünster goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. Op de veiling na afloop van de keuring is hij voor € 80.000 gekocht door de HBC-stal uit Boyl in de provincie Friesland.
In maart 2009 heeft Conlander in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waarvoor hij 7,59 (7,86) punten heeft gekregen voor de dressuur, 8,28 (8,03) punten voor het springen en 8,06 (8,05) punten voor de totale prestatie. Uit de detailcijfers blijkt dat Conlander een matige draf heeft die circa een punt lager wordt gewaardeerd dan de gemiddelde waardering van de draf. Tussen haakjes zijn de gemiddelde waarderingen vermeld van de 18 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
In december 2011 heeft het Oldenburg-International stamboek Conlander erkend voor zijn fokkerij.
Conlander is tot 2012 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Van Conlander zijn geen fokmerries opgenomen in een Duits stamboek.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 19 nakomelingen van hem geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2018 hebben zij samen € 4.700 gewonnen.

In de jaren 2009 – 2012 heeft Jörg Müller (GER) de hengst tot op 1.40 m. niveau aangereden in de springsport. De combinatie is in Duitsland enkele keren gestart in een internationale wedstrijd en heeft een winsom van € 4.223.

81.2. Contant Q 528003200501993 KWPN

Contant Q KWPN (V. Contendro II Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is geboren op 30 maart 2005 en heeft toen de naam Constant Q gekregen. De hengst is gefokt door Berend van Spijkeren uit Epe, dat ten noorden van Apeldoorn in de provincie Gelderland ligt.

De moeder van de hengst is de bruine merrie Ulydi KWPN ster prestatie (2001, V. Indoctro Holst) en tweede moeder is de schimmel Ilydi KWPN ster prestatie (Voltaire Hann).
Gerekend over acht generaties heef Contant een afstamming met 41,4 % Holsteins bloed, 35,2 % Holsteins bloed en 12,5 % Selle Français bloed.

Constant Q is in 2008 gepresenterd op de KWPN-hengstenkeuring en heeft daar de tweede bezichtiging gehaald.
In 2009 is de hengst goedgekeurd door het Zweedse stamboek, waarbij zijn naam is gewijzigd in Contant Q.
Het Zweedse stamboek heeft de hengst beschreven als een evenredig gebouwde, lang gelijnde hengst. Hij heeft een expressief hoofd, een lichte hals met een hoge schoft en een schuine schouder. De rug is iets gezonken en de lendenen en het kruis zijn tamelijk plat. Linksvoor is de stand toontredend en het achterbeen is tamelijk recht. De hengst heeft correcte bewegingen. Op de hengstenkeuring is het type van de hengst gewaardeerd met een acht, het hoofd, de hals en het lichaam
met een zeven en de benen met een acht. De stap en draf zijn beide beloond met een zeven.
Bij het verrichtingsonderzoek zijn de stap en draf gewaardeerd met een zes en de galop met een acht. Voor de springtechniek en de aanleg als springpaard zijn achten gegeven. Een testrijder heeft de hengst gewaardeerd met een 8,5 en een andere testrijder heeft een 9,3 gegeven.
Contant Q is bij het springen voorzichtig en heeft goede reflexen. Hij heeft een goede galop en laat zich fijn rijden. De hengst is snel gespannen.

Contant Q is in 2013 erkend door het Oldenburgse stamboek.

Tot en met 2017 zijn in Zweden 372 merries geïnsemineerd met sperma van Contant Q en daaruit heeft het Zweedse stamboek 230 veulens geregistreerd.

Contant Q is in 2014 en 2015 door Arnold Assarsson (SWE) in enkele internationale springconcoursen uitgebracht. De beste prestatie was een zesde plaats in een wedstrijd in Drammen.

82. Content de Lui DE421000270201 Holst

Content de Lui Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 178 cm. Hij is geboren 27 mei 2001 en is gefokt door Jochen Ramcke uit Hamburg.
De moeder van de hengst is de bruine Anke Holst (1986, V. Fier de Lui SF) en tweede moeder is de bruine Seglerin Holst (1980, V. Ladykiller xx).
Gerekend over acht generaties heeft Content de Lui een afstamming met 50 % Engels- en Arabisch volbloed, 35,9 % Holsteins bloed en 10,9 % Selle Français bloed.

Content de Lui is in januari 2004 in München-Riem goedgekeurd door het Beierse stamboek. Tegelijkertijd is de hengst erkend door het Thüringse stamboek.
In maart 2005 heeft Content de Lui in Warendorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij een waardering van 8,00 punten voor de dressuur en van 8,38 punten voor het springen heeft ontvangen.
Content de Lui is tot 2008 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van de hengst zijn in Duitsland geen fokmerries geregisreerd. De Duitse Hippische Sportbond heeft 15 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben tot eind 2018 samen
€ 5.106 gewonnen.

Content de Lui is in de jaren 2005 – 2010 tot op M-niveau uitgebracht in springwedstrijden en heeft een winsom van € 1.410.

83. Cristo DE421000140301 Holst

Cristo Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is geboren op 13 februari 2001 en is gefokt door Anne Harms uit Uetersen, dat vijf km ten zuiden van Elmshorn in Sleeswijk-Holstein igt.
De moeder van Cristo is de bruine merrie Gala II Holst (1992, V. Carthago Holst). Zij is ook de moeder van de hengsten Lavito Holst (1999, V. Lavaletto Holst) en Quintman Holst (2010, V. Quirado Holst). Lavito is goedgekeurd door het Holsteinse- en het Rijnlandse stamboek en Quintman is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek.
Tweede moeder van Cristo is de donkerbruine Puppe Holst (1978, V. Ladykiller xx).
De hengst Ladykiller xx (1961, V. Sailing Light xx) komt zowel een vaders- als aan moederszijde voor in de afstamming van Cristo en heeft een inbreng van 18,75 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Cristo een afstamming met 47,7 % Engels- en Arabisch volbloed en 45,3 % Holsteins bloed.

Cristo is in november 2003 in Neumünster goedgekeurd en geprimeerd door het Holsteinse stamboek. In maart 2004 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij behaalde 8,10 punten voor de dressuur, 8,41 punten voor het springen en 8,21 punten voor zijn totale prestatie.
In het najaar van 2004 heeft Cristo in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen waar hij 120,78 punten voor de dressuur, 137,70 punten voor het springen en 140,19 punten voor zijn totale prestatie scoorde.
Cristo is veel gebruikt door de Holsteinse fokkers. Zijn nakomelingen hebben een uitstekend exterieur en goede basisgangen. Bovendien presteren ze goed in de fokkerij en hebben een goede aanleg als springpaard.

Cristo is tot en met 2008 door het Holsteinse stamboek beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van 2009 tot en met 2013 heeft Cristo in Italië gestaan.

In Duitsland zijn 563 veulens van de hengst geregistreerd en in Italië 213. Het KWPN heeft zes nakomelingen van Cristo geregistreerd en het NRPS en het BWP ieder twee.

In Duitsland zijn 157 dochters van Cristo als fokmerrie opgenomen in een stamboek en daarvan hebben er veertien het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.
Vier dochters zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden:

Wakonda Holst, 2006, donkerbruin, MV. Sir Shostakovich xx, is de moeder van de hengst Charmeur des Rosiers Holst (2014, V. Casall ASK Holst), die is goedgekeurd door het SBS;

Z. Christiana Holst, 2007, bruin, MV. Coriano Holst, is de moeder van de hengst Contero VL Holst (2011, V. Canturo Holst), die is goedgekeurd door het Rijnland-Palts-Saar-International stamboek;

Zornmutige Holst staatspremiemerrie, 2007, bruin, MV. Sir Shostakovich xx, is de moeder van de hengst Coruscant Holst (2011, V. Connor Holst), die is goedgekeurd door het Holsteinse- en het Oldenburgse stamboek;

Athena IV Holst staatspremiemerrie, 2008, bruin, MV. Palton xx, is de moeder van de hengst Charisto Holst (2016, V. Casall ASK Holst), die door het Holsteinse stamboek is goedgekeurd.

Van de zonen van Cristo zijn Camarque Holst (2005), Chrono Holst (2005), Cris van de Helle Holst (2005), Crypton Holst (2005), Cris Holst (2006), Crispy Holst (2006), Cristano Holst (2006), Cartwright Holst (2007), Christon Holst (2008), Commodos Holst (2008), Conzil Holst (2008) en Christos Holst (2009) goedgekeurd voor de fokkerij.

In 2011 zijn de hengsten Christon, Commodos en Conzil op de veiling die aansluitend aan de keuring is gehouden, voor € 120.000 per hengst verkocht.
De cursief vermelde hengsten hebben geen of een beperkte invloed op de fokkerij gehad en worden hieronder kort aangeduid. De overige goedgekeurde zonen van Cristo worden in de hoofdstukken 83.1. tot en met 83.3. besproken.

De hengst Chrono Holst (MV. Riverman Holst) heeft in maart 2008 in Schlieckau deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 6,99 (7,59) punten voor de dressuur heeft gekregen, 8,41 (8,31) punten voor het springen en 7,69 (8,03) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde waarderingen vermeld van de 26 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. Na de test is Chrono goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek. Het is onduidelijk of Chrono beschikbaar is geweest voor de fokkerij. In Duitsland zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden van hem geregistreerd.

De hengst Cris van de Helle Holst (MV. Calando I Holst) is in 2009 goedgekeurd door het Belgische SBS. Het SBS heeft drie nakomelingen van hem geregistreerd en het BWP één.

De hengst Crypton Holst (MV. Capitol I Holst) is in november 2007 goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek, maar verder informatie ontbreekt. Er zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden van hem gregistreerd.

De hengst Crispy Holst (MV. Capitol I Holst) is in maart 2009 goedgekeurd door het ZfdP. De hengst heeft in maart 2011 in Schlieckau deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waarbij hij is gewaardeerd met 6,91 (7,36) punten voor de dressuur, 8,03 (7,84) punten voor het springen en 7,52 (7,67) punten vor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 27 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. Uit de gedetailleerde uitslag blijkt dat de draf van Crispy 0,56 – 1,15 punten lager is gewaardeerd dan de gemiddelde waarderingen voor de draf.
Crispy is tot 2013 beschikbaar geweest voor de fokkerij maar van hem zijn in Duitsland geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.
Crispy is in de jaren 2013 – 2016 door Linda Näve (GER) in internationale springwedstrijden uitgebracht. Een derde plaats in een wedstrijd in Oliva, Valencia was de beste prestatie van de combinatie. Crispy heeft een iwnsom van € 4.234.

De hengst Cristano Holst (MV. Loutano Holst) is in december 2008 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek, maar verdere informatie ontbreekt. Van de hengst zijn in Duitsland geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De hengst Cartwright Holst (MV. Cassini II Holst) is in november 2009 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. In de nazomer van 2009 heeft de hengst in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waar hij 87,38 punten (14e plaats) voor de dressuur heeft gekregen, 111,05 punten (7e plaats) voor het springen en 93,56 punten (14e plaats) voor zijn totale prestatie. Aan het onderzoek is deelgenomen door 19 hengsten. Cartwright is in juli 2011 goedgekeurd door het Rijnland-Palts-Saar stamboek, terwijl het Oldenburg-International stamboek hem heeft erkend. Cartwright is tot en met 2016 beschikbaar geweest voor de fokkerij maar van hem zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.
Hij is in de jaren 2015 – 2018 door zijn fokker Julius Bescht (GER) in internationale springconcoursen uitgebracht met een derde plaats in een wedstrijd in Wiener Neustadt als beste prestatie. Hij heeft een winsom van € 5.646.

De hengst Christon Holst (MV. Clinton I Holst) is in november 2010 goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. Hij heeft in de herfst van 2011 in Schlieckau deelgenomen aan een verichtingsonderzoek van 70 dagen waarbij hij 7,73 (7,86 punten voor de dressuur heeft gekregen, 8,69 (7,65) punten voor het springen en 8,13 (7,72) punten voor zijn totale verrichting. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 34 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Christon heeft voor de springaanleg 9,50 punten gekregen, terwijl de gemiddelde waardering daarvan 7,57 bedroeg.
Christon is tot en met 2013 in Duitsland beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem is één dochter als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en tot en met 2018 zijn drie nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard.
Van maart 2014 tot juni 2015 is Christon door Andrej Holly (SVK) in internationale springwedstrijden uitgebracht en daarna is Monika Gonos Noscovicova (SVK) met de hengst gestart. De hengst heeft een winsom van € 2.700.

De hengst Commodos Holst (MV. Quick Star SF) is in november 2010 goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. Hij heeft in de herfst van 2011 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waar hij 7,85 (7,42) punten voor de dressuur heeft gekregen, 8,28 (7,48) punten voor het springen en 7,94 (7,45) punten voor zijn totale verrichting. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenwaarderingen vermeld van de 30 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Bij het afsluitende examen heeft Commodos 9,50 punten gekregen voor zijn springaanleg, terwijl de gemiddelde waardering voor dat onderdeel 7,49 bedroeg. Commodos is tot 2016 beschikbaar geweest voor de fokkerij, maar is nauwelijks gebruikt door de fokkers. Van de hengst zijn in Duitsland geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.
Commodos is in de jaren 2012 -2016 tot op M-niveau uitgebracht in de springsport.

De hengst Christos Holst (MV. Linaro Holst) is in november 2011 goedgekeurd door het ZfdP. Hij heeft in maart 2013 in Schlieckau deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 6,99 (7,61) punten voor de dressuur heeft gekregen, 8,58 (7,92) punten voor het springen en 7,76 (7,83) punten voor zijn gehele prestatie.
Christos is tot 2014 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
De hengst is in februari en maart 2016 door Jörg Oppermann (GER) en Markon Modolo – Zanotelli (BRA) uitgebracht in wedstrijden voor jonge springpaarden.
Vanaf mei 2016 is Taffany Foster (CAN) met Christos uitgekomen. Een vierde plaats in een 1.45 m wedstrijd in Dublin is de beste prestatie van de combinatie. Eind 2018 heeft Christos een winsom van € 9.228.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 426 nakomelingen van Cristo geregistreerd als wedstrijdpaard, waarvan er 64 zijn uitgekomen in de klasse S springen of hoger. Tot en met 2018 hebben zij in Duitsland samen € 405.042 gewonnen.

Succesvolle nakomelingen van Cristo zijn:

Cantara Hess,
merrie, 2006, bruin, MV. Cassone Holst, fokker Thomas Brandt uit Winsen, is vanaf oktober 2012 door zijn fokkerThomas Brandt (GER) uitgebracht in internationale springwedstrijden. In 2013 is in Lanaken de vijfde plaats behaald bij het Wereldkampioenschap voor zevenjarige springpaarden. In 2014 is Ann Carton – Grootjans (BEL) met de merrie gestart. De combinatie won wedstrijden in Lier en Lummen. Vanaf 2015 is de merrie uitgebracht door Sarah Segal (USA). In 2015 is een tweede plaats behaald in Tryon NC en in 2016 is de vijfde plaats behaald in de Grand Prix van Tryon NC. Eind 2018 heeft Cantara een winsom van € 52.650 en

Cristo OS,
ruin, 2007, bruin, MV. Stakkato Hann, fokker stoeterij Lewitz in Neustadt-Glewe, is in 2013 door Akos Petheo (HUN) in internationale springwedstrijden uitgebracht. De combinatie heeft drie 1.25 m wedstrijden in Wiener Neustadt gewonnen. In 2014 is Mariann Hugyecz (HUN) met de ruin gestart. De combinatie won in 2014 in Wiener Neustadt twee 1.25 m wedstrijden en twee 1.35 m wedstrijden. Vanaf september 2016 is Martin Fuchs (SUI) met Cristo uitgekomen. In 2017 heeft de combinatie wedstrijden in Gorla Minore, Arezz, St. Moritz en Rome gewonnen. In 2018 is in Sankt Gallen en Humlikon gewonnen en is bij de finalewedstrijden van de Longines Global Champions Tour in Praag een derde plaats behaald. Eind 2018 heeft Cristo een winsom van € 92.600.

Cristo heeft een dressuurindex van 109 met een betrouwbaarheid van 95 % en een springindex van 127 met een betrouwbaarheid van 95 %.

Cristo is in 2006 en 2007 tot op M-niveau in springwedstrijden uitgebracht. Hij heeft een winsom van € 1.058.

83.1. Camarque DE421000025005 Holst

Camarque Holst (V. Cristo Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 164 cm. Hij is op 28 mei 2005 geboren en is gefokt door Hobe Magens uit Ottenbüttel, dat vijf km ten noorden van Itzehoe in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Camarque is de bruine merrie Keep Easy Holst (1995, V. Palton xx). Zij is ook de tweede moeder van de hengsten Clarix Holst (2007, V. Clarimo ASK Holst), Coventry Holst (2010, V. Connor Holst) en Charisto Holst (2016, V. Casall ASK Holst).
Clarix is goedgekeurd door het ZfdP, Coventry door het Holsteinse- en het Zweedse stamboek en Charisto door het Holsteinse stamboek.
Tweede moeder van Camarque is de bruine Räuberin Holst (1979, V. Landgraf I Holst). Zij is ook de moeder van de hengst Century Holst (1998, V. Corrado I Holst) en tweede moeder van de hengst D.J. Holst (1994, V. Acord II Holst). Century is goedgekeurd door het Spaanse stamboek voor niet-Spaanse rassen en D.J. is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek.
De hengst Ladykiller xx (1961, V. Sailing Light xx) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Camarque en heeft een inbreng van 12,5 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Camarque een afstamming met 54,7 % Engels- en Arabisch volbloed en 42,2 % Holsteins bloed.

Camarque is in november 2007 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek en erkend door de stamboeken Saksen en Saksen-Anhalt.
In november 2008 heeft de hengst in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar zijn prestaties zijn gewaardeerd met 7,58 (7,67) punten voor de dressuur, 8,34 (7,93) punten voor het springen en 8,05 (7,91) punten voor zijn totale prestatie.
In de zomer van 2009 heeft Camarque met 28 andere hengsten in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij behaalde 103,34 punten (13e plaats) voor de dressuur, 118,85 punten (5e plaats) voor het springen en 117,56 punten (4e plaats) voor de totale prestatie.

Camarque is tot 2012 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Zeven dochters zijn als fokmerrie opgenomen in een stamboek en daarvan hebben er twee het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.
De zoon Champ in Red DSP is in 2012 goedgekeurd door het Brandenburgse- en de Zuidduitse stamboeken en is slechst één jaar beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van de hengst zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 31 nakomelingen van Camarque geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2018 hebben zij samen € 17.907 gewonnen.

Camarque heeft een dressuurindex van 103 met een betrouwbaarheid van 82 % en een springindex van 121 met een betrouwbaarheid van 79 %.

In de jaren 2011 – 2013 is Camarque door Carsten-Otto Nagel (GER) en Philip Rüping (GER) in internationale springwedstrijden uitgebracht. Camarque heeft een winsom van € 2.544.

83.2. Cris DE421000164606 Holst / DVH 1013

De hengst Cris Holst (V. Cristo Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 170 cm. Hij is op 9 maart 2006 geboren en is gefokt door Thieβ Meier uit Helse, dat bij Marne in het zuidwesten van Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Cris is de bruine merrie Cambrina Holst (1988, V. Cicero Holst). Zij is ook de tweede moeder van de hengsten Lenitas Holst (2004, V. Limbus Holst) en zijn broer Lancome Holst (2008). Lenitas is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en Lancome door het ZfdP.
Tweede moeder van Cris is de schimmel Parole Holst (1978, V. Calypso I Holst).
De hengst Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) komt aan vaderskant één keer voor in de afstamming van Cris en aan moederskant twee keer. Hij heeft een inbreng van 25 % in het genenpalet van Cris.
Gerekend over acht generaties heeft Cris een afstamming met 45,3 % Engels- en Arabisch volbloed en 45,3 % Holsteinse bloed.

Cris is in oktober 2008 goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en in maart 2009 is hij in Herning onder de naam Cris ASK goedgekeurd door het Deense stamboek. In april 2009 is Cris ASK erkend door het Oldenburgse- en het Oldenburg-International stamboek.
In het najaar van 2009 heeft hij in Vilhelmsborg deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 35 dagen en dat met 812,5 punten afgesloten. Met dat resultaat is hij zevende van de tien deelnemende hengsten geworden. In maart 2010 is hij definitief goedgekeurd door het Deense stamboek.
Cris ASK is in de jaren 2009 – 2011 in Denemaren beschikbaar geweest voor de fokkerij. Het Deense stamboek heeft zestien nakomelingen van hem geregistreerd.

Cris ASK is in 2013 en 2014 door Andreas Erni (SUI) zonder veel succes uitgebracht in internationale 1.30 m. springwedstrijden. In 2015 is Renate Saphir (AUT) met de hengst gestart en in 2016 is Lisa Jandl (AUT) met hem uitgekomen. Beide amazones zijn in 1.20 m wedstrijden gestart, waarbij Jandl een keer een tweede plaats heeft behaald.

83.3. Conzil DE421000203608 Holst / 1266 SWB

Conzil Holst (V. Cristo Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 171 cm. Hij is op 27 april 2008 geboren en is gefokt door Alessandro Mingoli uit Sacrofano, dat circa 30 km ten noorden van Rome, in Italië ligt.
De moeder van Conzil is de vos merrie Miss Coriano Holst (1998, V. Coriano Holst). Zij is ook de moeder van de hengsten Callaho’s Con Coriano Holst (2004, V. Contender Holst, zie hfdst. 93.), Cassirano dell Rilate Holst (2009, V. Cassini I Holst) en Eames de Hus SF (2014, V. Conrad de Hus Holst).
Callaho’s Con Coriano is goedgekeurd door het Zuid Afrikaanse stamboek; Cassirano dell Rilate door het SBS en Eames de Hus door het Zangersheide stamboek.
Tweede moeder van Conzil is de bruine Eroïca II Holst (1990, V. Ramiro Z Holst).
De hengst Ramiro Z Holst (1965, V. Raimond Holst) komt zowel aan vaders-, als aan moederskant voor in de afstamming van Conzil en heeft een inbreng van 21,9 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Conzil een afstamming met 46,9 % Holsteins bloed en 41,4 % Engels- en Arabisch volbloed.

Conzil is in november 2010 goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. Hij heeft in maart 2011 in Schlieckau deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij een beoordeling heeft ontvangen van 7,08 (7,35) punten voor de dressuur, 7,45 (7,84) punten voor het springen en 7,38 (7,67) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 27 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
In het najaar van 2011 heeft Conzil in Schlieckau deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij heeft daarvoor 7,38 (7,86) punten voor de dressuur ontvangen, 8,35 (7,65) punten voor het springen en 7,83 (7,72) punten voor de totale verrichting. Tussen haakjes zijn de gemiddede puntenaantallen vermeld van de 34 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen.
Vergeleken met andere deelnemende hengsten scoorde Conzil goed voor de terreinrit (9,00 tegenover gemiddeld 7,68 punten) en hij scoorde slecht voor de rijdbaarheid (6,25 tegenover 7,75 gemiddeld).

In 2013 is Conzil goedgekeurd door het Zweedse stamboek. Het stamboek heeft Conzil daarbij omschreven als een evenredig gebouwde, hoogbenige hengst met adel. Hij heeft een klein, expressief hoofd met een concaaf (hol) neusbeen. Conzil heeft een lange hals, een schuinliggende schouder, een hoge schoft en een sterk hellend kruis. De stap is ruim en regelmatig en de draf is ruim en soepel, maar zou achter actiever moeten zijn. De hengst draait in de hakken (biljarderen).
Het type en de bouw van het lichaam van Conzil zijn gewaardeerd met een acht, de benen met een zeven, de stap met een acht en de draf met een 7,5. Onder het zadel is voor de stap en de draf een 7,5 gegeven en voor de galop een acht. De springtechniek heeft een acht opgeleverd en de aanleg als springpaard een 8,5. Twee testruiters hebben een 7,5 gegeven voor het gevoel dat Conzil geeft als springpaard.
Conzil is in 2013 en 2014 in Zweden actief geweest in de fokkerij, waarbij 43 merries zijn geïnsemineerd en 28 nakomelingen zijn geregistreerd.
In Duitstand is één nakomeling van Conzil geregistreerd.

In 2015 is Conzil door Katrin Eckermann (GER) in de internationale springsport uitgebracht. De combinatie heeft een tweede plaats behaald in een wedstrijd in Oldenburg. In 2017 is Stefanie Bolte (GER) in enkele wedstrijden gestart met Conzil en in 2018 zijn Spencer Golding (GBR) en Sean Cubitt (IRL) met de hengst uitgekomen. Golding heeft met Conzil een wedstrijd in Moorsele gewonnen en Cubitt is tweede geworden in Knokke. Conzil heeft tot eind 2015 € 2,225 gewonnen.

84. Colore DE421000058802 Holst

Colore Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 172 cm. Hij is geboren op 3 mei 2002 en is gefokt door Witt Pferdezucht GbR uit Norderwöhrden, dat ten westen van Heide in het westen van Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Colore is de bruine merrie Hera XIX Holst (1993, V. Lord Holst). Zij is ook de moeder van de hengst Corfu de la Vie Holst (2016, V. Cumano Holst) en ze is de tweede moeder van de hengst Casino L Holst (2005, V. Cassiano Holst). Corfu de la Vie is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en Casino L is goedgekeurd door het Wielkopolska- en het Poolse Sportpaarden stamboek.
Tweede moeder van Colore is de donkerbruine Artane Holst (1986, V. Romino Holst).
De hengsten Ladykiller xx (1961, V. Sailing Light xx) en Ramiro Z Holst (1965, V. Raimond Holst) komen zowel aan vaders- als aan moederkant voor in de afstamming van Colore en hebben ieder een inbreng van 18,75 % in de erfelijke eigenschappen van Colore.
Gerekend over acht generaties heeft Colore een afstamming met 51,6 % Engels- en Arabisch volbloed en 43,0 % Holsteins bloed.

Colore Holst is vanaf augustus 2009 in internationale springconcoursen uitgebracht door Beat Mändli (SUI). De combinatie is in 2010 derde geworden in de Grand Prix van Böll. In 2011 is de tweede plaats behaald in de Prix Merial in Lyon. Vanaf december 2012 is Colore uitgebracht door Hans-Dieter Dreher (GER). De combinatie heeft in juli 2013 de Grand Prix van Albführen gewonnen en in augustus 2013 is met het Duitse team de landenwedstrijd tijdens het CHIO Calgary gewonnen. In november 2013 is de derde plaats behaald in een wedstrijd in Lyon en in december is een wedstrijd in Genève gewonnen. In 2014 zijn wedstrijden gewonnen in Mannheim, Gorla Minore en Madrid. In 2015 is een tweede plaats behaald in Zürich en is de Grand Prix van Maastricht gewonnen en in 2016 is gewonnen in Doha. Colore heeft een winsom van circa € 365.000;

Colore is in december 2012 goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek en in april 2014 door het Holsteinse stamboek,
Tot eind 2018 heeft de Duitse Hippische Sportbond zeven nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard, maar zowel Horsetelex.nl als Hipppomundo.com hebben meer dan twintig nakomelingen van hem geregistreerd.

85. Contendro de Cuvry DE443431227202 Rhein

Contendro de Cuvry Rhein (V. Contender Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 170 cm. Hij is op 15 juni 2002 geboren en is gefokt door Hans Esters uit Geldern, dat circa 25 km ten noordoosten van Venlo in Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Contendro de Cuvry is de donkerbruine merrie Pink Floyd Rhein (1990, V. Polydor Westf). Zij is ook de tweede moeder van de hengsten Robin Adelheid Z Zang (1999, V. Robin II Z Hann), Zahr Adelheid Rhein (2001, V. Zandor Z Rhein) en Completto Rhein (2003, V. Contender Holst).
Robin Adelheid Z en Zahr Adelheid zijn goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek en Completto is goedgekeurd door het Westfaalse- en het Beierse stamboek.
Tweede moeder van Contendro de Cuvry is Ascona Rhein (1967, V. Aladin Holst). Zij is ook de moeder van de hengst Poor Boy Rhein (1987, V. Polydor Westf) en ze is de tweede moeder van de hengst Zandor Z Rhein (1989, V. Zeus SF).
Poor Boy is goedgekeurd door het Rijnlandse-, Baden-Württembergse-, BWP- en Selle Français stamboek en Zandor Z door het Rijnlandse-, Holsteinse-, Zangersheide- en Selle Français stamboek.

Contendro de Cuvry is in 2006 goedgekeurd door het Selle Français stamboek en is sinds 2006 als hengst actief in de Franse fokkerij. Tot en met 2018 zijn 93 merries met zijn sperma geïnsemineerd. Tot en met 2018 zijn 47 nakomelingen van de hengst in Frankrijk geregistreerd.

Contendro de Cuvry heeft een springindex van 108 met een betrouwbaarheid van 80 %.

86. Continio DE433330348802 Holst

Continio Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 170 cm. Hij is geboren op 25 mei 2002 en is gefokt door Erwin Hofeditz uit Trendelburg, dat circa 30 km ten noorden van Kassel in het noorden van de deelstaat Hessen ligt.
De moeder van Contino is de vos merrie Gold Argentina Oldbg (1993, V. Argentinus Hann) en tweede moeder is de vos Golden Girl Oldbg (1987, V. Zymbal I Oldbg).
Gerekend over acht generaties heeft Continio een afstamming met 32,0 % Engels- en Arabisch volbloed, 24,2 % Holsteins bloed en 22,7 % Hannoveraans bloed.

Continio heeft in de herfst van 2006 in Schlieckau deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 7,54 punten voor de dressuur, 9,10 punten voor het springen en 8,30 punten voor zijn totale prestatie heeft gekregen. In april 2007 is Continio goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. Ook het Anglo-Europese stamboek heeft Continio goedgekeurd.
Continio is tot 2009 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Tot eind 2017 heeft de Duitse Hippische Sportbond zes nakomelingen van hem geregistreerd als wedstrijdpaard.

Een succesvolle nakomeling van Continio is

Madame X OS,
merrie, 2007, bruin, MV. Corland Holst, fokker Jan Boomkamp, Borne, is in 2013 door Harry Wiering (NED) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In 2015 is Joanna Johansson (SWE) met de merrie uitgekomen en in 2016 is Connor Hussain (USA) met Madame X gestart. Hussain heeft in september 2016 een wedstrijd in Moorsele gewonnen. Van januari tot mei 2017 is de merrie uitgebracht door Cian O’Connor (IRL) en daarna zijn Emily Moffit (GBR) en Ben Maher (GBR) beurtelings met Madame X gestart.
In 2017 zijn Maher en Madame X in juli derde geworden in de Grand Prix van Knokke en in augustus tweede in de Grand Prix van Londen. In april 2018 heeft de combinatie een tweede plaats behaald in Sjanghai. Eind 2018 heeft Madame X een winsom van € 141.800.

Continio is in 2010 door Wesley Heydens (NED) uitgebracht in internationale springwedstrijden. In 2011 is de combinatie tweede geworden in de Grand Prix van Roosendaal. Vanaf maart 2015 is Gert Jan Bruggink (NED) met de hengst gestart en in de eerste drie maanden van 2016 is Annelies Vorsselmans (NED) met Continio uitgekomen. Van juli 2016 tot oktober 2017 is Jonathan Dixon (GBR) met de hengst gestart. Continio heeft een winsom van € 18.525.

87. Cordius M DE481811225502 Bavar

Cordius M Bavar (V. Contender Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is in 2002 geboren en is gefokt door Hannes Meindl uit Kirchanschöring, dat circa 30 km ten noorden van Salzburg in het zuidoosten van Beieren ligt.
De moeder van Cordius M is de schimmel Nobless M Holst (1998, V. Calido I Holst) en tweede moeder is de bruine Sühne Holst (1980, V. Landgraf I Holst).
Sühne is ook de moeder van de hengst Come On Holst (1985, V. Cantus Holst) en ze is de tweede moeder van de hengsten Stauffenberg Holst (1992, V. Sir Shostakovich xx), Cheers Cassini Holst (1995, V. Cassini I Holst), Cartier van ’t Schutterhof Holst (1999, V. Caretino Hplst) en Cartoflex Corastar Holst (2003, V. Corrado I Holst).

Come In is goedgekeurd door het Holsteinse-, Zangersheide-, Hannoveraanse-, Oldenburgse-, Westfaalse-, Beierse-, SBS- en het Selle Français stamboek. Stauffenberg is goedgekeurd door het Holsteinse- en het Hongaarse stamboek; Cheers Cassini door het Selle Français- en het Anglo-Europese stamboek; Cartier van ’t Schuttershof door het SBS en Cartoflex Corastar door het Anglo-Europese stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Cordius M een afstamming met 53,9 % Holsteins bloed en 35,2 % Engels- en Arabisch volbloed.

Cordius M is in februari 2005 goedgekeurd door het Beierse- en het Brandenburgse stamboek. In mei/juni 2005 heeft hij in München-Riem deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 8,10 punten voor de dressuur, 8,78 punten voor het springen en 8,49 punten voor zijn totale prestatie heeft behaald.
Cordius M is tot 2007 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Zijn zonen Coeur de Nobless Bavar (2007) en Concordius Bavar (2007) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

Coeur de Nobless wordt besproken in hoofdstuk 87.1.

Concordius is in 2010 goedgekeurd door het Beierse stamboek en heeft in het najaar van 2011 deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij behaalde daarbij 7,58 (7,48) punten voor de dressuur, 7,80 (7,89) punten voor het springen en 7,93 (7,86) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 29 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
Tot eind 2018 zijn in Duitsland geen fokmerries of wedstrijdpaarden van Concordius geregistreerd.

De Duitse Hippische Sportbond heeft tot eind 2018 zes nakomelingen van Cordius M geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 12.555 gewonnen.

87.1. Coeur de Nobless 481810062807 DSP

Coeur de Nobless DSP (V. Cordius M Bavar) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is op 6 maart 2008 geboren en is gefokt door Mts Johann en Alois Sailer uit Tittmoning, dat in Beieren circa 20 km ten zuiden van Burghausen, vlak aan de Oostenrijks-Duitse grens, ligt.
De moeder van Coeur de Nobless is de zwartbruine merrie Florenza A Bavar (1988, V. Papageno Westf) en tweede moeder is de zwartbruine Florina F Bavar (1980, V. Gajus Hann).
Gerekend over acht generaties heeft Coeur de Nobless een afstamming met 30,5 % Holsteins bloed, 28,9 % Engels- en Arabisch volbloed en 16,4 % Hannoveraans bloed en 10,9 % Westfaals bloed.

Coeur de Nobless is in januari 2010 in München Riem goedgekeurd door de Zuidduitse stamboeken en heeft in de herfst in Munchen-Riem deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij behaalde daarbij 8,10 (7,89) punten voor de dressuur, 8,66 (8,03) punten voor het springen en 8,50 (8,11) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 29 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.

Coeur de Nobless is alleen in 2010 en 2011 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Eind 2018 zijn nog geen fokmerries van hem geregistreerd. De Duitse Hippische Sportbond heeft tot eind 2018 29 nakomelingen als wedstrijdpaard geregistreerd. De nakomelingen hebben samen € 9.454 gewonnen.

88. Catwalk van de Helle DE421000136403 Holst

Catwalk van de Helle Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is op 20 februari 2003 geboren en is gefokt door Ernst Schacht uit Todendorf, dat halverwege Hamburg en Lübeck in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van de hengst is de bruine staatspremiemerrie Distel Holst (1989, V. Caretino Holst). Zij is ook de tweede moeder van de hengsten Concordio Holst (2003, V. Contender Holst) en Can’t Be Holst (2010, V. Casall ASK Holst).
Concordio is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek en Can’t Be door het ZfdP, maar geen van beide hengsten heeft invloed gehad op de fokkerij.
Tweede moeder is de schimmel Wolga IX Holst (1984, V. Lagos Holst).
De hengst Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Catwalk van de Helle en heeft een inbreng van 18,75 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Catwalk van de Helle een afstamming met 48,4 % Holsteins bloed en 43,8 % Engels- en Artabisch volbloed.

Catwalk van de Helle is in 2006 goedgekeurd door het BWP en is in 2006 en 2007 actief geweest in de Belgische fokkerij. Het BWP heeft 88 nakomelingen van hem geregistreerd; het SBS vijf en het Zangersheide stamboek en het Luxemburgse stamboek ieder één.
Tot eind 2018 zijn negentien nakomelingen van Catwalk van de Helle uitgebracht in internationale (FEI-)springwedstrijden.

89. Completto DE443430439403 Rhein

Completto Rhein (V. Contender Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is op 28 mei 2003 geboren en is gefokt door Hans Esters uit Geldern, dat circa 30 km ten noorden van Venlo in Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Completto is de donkerbruine merrie Pia Ne Rhein (1997, V. Pilot Westf). Zij is ook de tweede moeder van de hengsten For Complete Rhein (2005, V. For Pleasure Hann) en Comme le Père Rhein (2014, V. Comme Il Faut Westf). For Complete is goedgekeurd door het Rijnlandse- en Westfaalse stamboek en Comme le Père door het Hannoveraanse stamboek.
Tweede moeder van Completto is de op de hengst Pilatus Westf (1065, V. Perseus Westf) ingeteelde donkerbruine merrie Pink Floyd Rhein (1990, V. Polydor Westf). Zij is ook de moeder van de hengst Contendro de Cuvry Rhein (2002, V. Contender Holst, zie hfdst. 85.) en ze is de tweede moeder van de hengsten Robin Adelheid Z Zang (1999, V. Robin II Z Hann) en Zahr Adelheid Rhein (2001, V. Zandor Z Rhein), die beiden door het Anglo-Europese stamboek zijn goedgekeurd.
Gerekend over acht generatie heeft Completto een afstamming met 33,6 % Holsteins bloed, 30,5 % Engels- en Arabisch volbloed en 23,4 % Hannoveraans bloed.

Completto is in november 2005 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. In het najaar van 2006 heeft hij in Warendorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Zijn prestaties zijn gewaardeerd met 93,36 punten (12e plaats) voor de dressuur, 116,77 punten (5e plaats) voor het springen en 105,53 punten (9e plaats) voor zijn totale prestatie. Aan het onderzoek is deelgenomen door 21 hengsten.

Het Noordrijn-Westfaalse Landgestüt in Warendorf heeft Completto tot en met 2008 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Daarna is de hengst in Oostenrijk ingezet voor de fokkerij.

Twee dochters van Completto zijn als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek.
De Duitse Hippische Sportbond heeft 32 nakomelingen van Completto geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2018 hebben die € 17.519 gewonnen.
Completto heeft een dressuurindex van 90 met een betrouwbaarheid van 77 % en een springindex van 111 met een betrouwbaarheid van 77 %.

90. Converter II DE 418181114803 OS / 1191 SWB

Converter II Oldbg (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is geboren op 27 maart 2003 en is gefokt door stoeterij Lewitz in Neustadt-Glewe, dat circa 35 km ten zuiden van Schwerin in Mecklenburg ligt.
Converter II is een broer van Converter I Oldbg (2000, zie hfdst. 75.), die is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Oldenburg-International-, Hannoveraanse-, Rijnlandse- en het Westfaalse stamboek.
De moeder van beide hengsten is de vos merrie Fontirell Oldbg (1994, V. Silvio I Oldbg) en tweede moeder is de vos Fontäne Oldbg (1985, V. Grundstein I Hann). Fontäne is ook de tweede moeder van de hengst Radisson Oldbg (2011, V. Rock Forever I Westf), die is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Hannoveraanse-, Westfaalse- en Rijnlandse stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Converter II een afstamming met 35,9 % Engels- en Arabisch volbloed, 28,1 % Hannoveraans bloed en 25,8 % Holsteins bloed.

Converter II is in november 2005 in Redefin goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. In maart 2009 heeft hij in Schlieckau deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 7,73 (7,72) punten voor de dressuur heeft gekregen, 9,36 (8,44) punten voor het springen en 8,58 (8,08) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 28 deelnemende hengsten. Voor zijn prestaties in het springen tijdens de test heeft Converter II 9,75 punten gekregen voor de springaanleg en voor zijn prestatie tijdens de eindbeoordeling heeft hij voor springaanleg 10 punten ontvangen.

In 2009 is Converter II goedgekeurd door het Zweedse stamboek. Het Zweedse stamboek heeft aangegeven dat Converter II een gespierde persoonlijkheid is. Hij heeft een expressief hoofd en een lange, brede hals, een schuinliggende schouder en een hoge schoft. Het kruis is goed gevormd. De stap is regelmatig en krachtig maar tamelijk kort en de draf heeft regelmaat en souplesse.
Converter II springt makkelijk. Hij heeft een goede afzet, veel balans en taxeert goed.
Het type van de hengst is gewaardeerd met een zeven, de bouw van hoofd, hals en lichaam met een acht en ook voor het fundament is een acht gegeven. Zowel de stap als de draf zijn gewaardeerd met een zeven.

Converter II is van 2009 tot en met 2012 actief geweest in de Zweedse fokkerij, waarbij 69 merries zijn geïnsemineerd met zijn sperma. Van Converter zijn in Zweden 42 nakomelingen geregistreerd. In Duitsland zijn van hem geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

Converter II is in 2011 en 2012 door Jannike West -Schou (SWE) in internationale springwedstrijden uitgebracht. De combinatie heeft een vierde plaats behaald in de Grand Prix van Odense. In het voorjaar van 2013 is Andreas Schou (DEN) met de hengst gestart. Van december 2013 tot december 2014 is Kaino Aisa Moos (DEN) met Converter II uitgekomen en in 2015 heeft Peter Moos (DEN) hem uitgebracht.
Converter II heeft een winsom van circa € 3.600.

91. Corrido DE421000662603 Holst

Corrido Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is op 14 april 2003 geboren en is gefokt door Jürgen Hattebuhr uit Burgwedel, dat circa 20 km ten noorden van Hannover in Nedersaksen ligt.
De moeder van Corrido is de bruine merrie Iduna VI Holst (1994, V. Corofino I Holst). Zij is ook de tweede moeder van de hengsten Quidman Denfer Holst (2008, V. Quidam de Revel SF) en Impressive VDL KWPN (2013, V. Doiglas KWPN). Quidman Denfer is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek en Impressive VDL is goedgekeurd door het KWPN.
Tweede moeder van Corrido is de bruine Evita VI Holst (1990, V. Lord Holst). Zij is ook de moeder van de hengsten Cocodrillo Holst (2003, V. Corrado I Holst) en Lord Castel Holst (2005, V. For Pleasure Hann) en ze is de tweede moeder van de hengsten Fernando Holst (2006, V. For Pleasure Hann) en Goodluck VDL KWPN (2011, V. Baltic VDL KWPN).
Cocodrillo, Lord Castel, Fernando en Goodluck VDL zijn goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek en Fernando is ook goedgekeurd door het KWPN, het NRPS en het Zangersheide stamboek.
De hengst Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Corrido en heeft een inbreng van 18,75 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Corrido een afstamming met 46,9 % Engels- en Arabisch volbloed en 46,1 % Holsteinse stamboek.

Corrido is in november 2005 in Neumünster goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. In het voorjaar van 2006 heeft de hengst in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 6,90 punten voor de dressuur, 8,91 punten voor het springen en 7,87 punten voor zijn totale prestatie heeft gekregen. Later in het jaar heeft hij in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrchtingsonderzoek van 70 dagen. Hierbij is hij gewaardeerd met 104 punten voor de dressuur, 131 punten voor het springen en 118 punten voor zijn totale prestatie. Met het resultaat is Corrido van de 33 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen, als vijfde is geëindigd.

Corrido is in 2018 door het Holsteinse stamboek beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Tot en met 2018 zijn tien dochters van Corrido als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en 34 nakomelingen zijn door de Duitse Hippische Sportbond geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben die € 44.027 gewonnen.

Corrido is van 2012 tot en met 2015 door Nisse Lüneburg (GER) zonder grote successen uitgebracht in internationale springconcoursen. Een zesde plaats in een wedstrijd in Neustad/Dosse is de beste prestatie van de combinatie. Corrido heeft een winsom van € 12.812.

Corrido heeft een dressuurindex van 80 met een betrouwbaarheid van 80 % en een springindex van 131 met een betrouwbaarheid van 82 %.

92. Wender R 528003200303849 KWPN

Wender R KWPN (V. Contender Holst) is een zwartbruine hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is op 19 april 2003 geboren en is gefokt door Stal Roelofs in Den Ham, dat tussen Ommen en Vriezenveen in het noordoosten van de provincie Overijssel ligt.
De moeder van Wender R is de donkerbruine merrie Dwermie KWPN preferent prestatie (1985, V. Ramiro Z Holst). Zij is ook de moeder van de hengsten Mermus R KWPN (1994, V. Burggraaf Holst) en Odermus KWPN (1996, V. Calido I Holst).
Mermus R is goedgekeurd door het KWPN, het Selle Français stamboek en het Ierse Warmbloed stamboek en Odermus is goedgekeurd door het KWPN, het Selle Français stamboek en het Zweedse stamboek.
Tweede moeder van Wender R is de zwarte Wermie KWPN prestatie (1980, Joost Holst). Zij is de tweede moeder van de hengst Tolan R KWPN (2000, V. Namelus R KWPN), die is goedgekeurd door het KWPN en het Ierse Sportpaarden stamboek.
Wender R komt uit een van oorsprong Oostfriese moederlijn die terugloopt naar de merrie Anita (1896, V. Solon I OF). Aan de moederlijn is bijgedragen door o.a. de hengsten Tello OF (1903, V. Thor OF), Voorman GrPS (1940, V. Ilfons GrPS), Jubal NWP (1950, V. Voorman GRPS), Rigoletto Holst (1960, V. Ramzes z) en Abgar xx (1958, V. Abernant xx).
De hengst Ramiro Z Holst (1965, V. Raimond Holst) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Wender R en heeft een inbreng van 37,5 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Wender R een afstamming met 47,7 % Engels- en Arabisch volbloed en 43,0 % Holsteins bloed.

Wender R is in februari 2006 door het KWPN aangewezen om aan het verrichtingsonderzoek deel te nemen. Daarna is Wender R ten gevolge van een ongeluk eenzijdig gecastreerd waardoor de hengst voor het KWPN niet meer acceptabel was. Het Anglo-Europese stamboek heeft Wender R vervolgens wel goedgekeurd en heeft één nakomeling van hem geregistreerd.
Het KWPN heeft in de jaren 2007 en 2008 in totaal 47 nakomelingen geregistreerd, die allemaal in register B zijn opgenomen.

De meest succesvolle nakomeling van Wender R is

Controe KWPN,
hengst, 2007, bruin, MV. Iroko Westf, fokker J, van Gorcum uit Oirschot, is vanaf maart 2013 door Laura Collett (GBR) in internationale springwedstrijden uitgebracht. Vanaf begin 2016 is Harry Charles (GBR) met de hengst uitgekomen. Bij het Europees kampioenschap voor junioren in MIllstreet is de combinatie in de eerste wedstrijd gediskwalificeerd en zijn vervolgens drie foutloze parcoursen afgelegd. Met het Britse team is in Millstreet de derde plaats behaald in de landenwedstrijd.
In 2017 heeft de combinatie wedstrijden gewonnen in Harthill-Bolesworth en Vilamoura en in 2018 is gewonnen in Vejer de la Frontera. Eind 2018 heeft Controe een winsom van € 73.050.

93. Callaho’s Con Coriano DE421000226804 Holst

Callaho’s Con Coriano Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst
Hij is op 30 april 2004 geboren en is gefokt door Alessandro MIngoli uit Sacrofano, dat circa 25 km ten noorden van Rome in Italië ligt.
De moeder van Con Coriano is de vos merrie Miss Coriano Holst (1998, V. Coriano Holst). Zij is ook de moeder van de hengsten Conzil Holst (2007, V. Cristo Holst, zie hfdts 83.3.), Cassirano dell Rilate Holst (2009, V. Cassini I Holst) en Eames de Hus SF (2014, V. Conrad de Hus Holst).
Conzil is goedgekeurd door het Holsteinse- en het Zweedse stamboek; Cassirano dell Rilate door het SBS en Eames de Hus door het Zangersheide stamboek.
Tweede moeder van Con Coriano is de bruine Eroïca II Holst (1990, V. Ramiro Z Holst).
De hengsten Ramiro Z Holst (1965, V. Raimond Holst) en Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) komen zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Con Coriano en hebben een inbreng van respectievelijk 28,1 en 18,75 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Callaho’s Con Coriano een afstamming met 47,7 % Engels- en Arabisch volbloed en 45,3 % Holsteins bloed.

Con Coriano is tijdens de Holsteinse hengstenkeuring in november 2006 gekocht door de Callahoo warmbloed stoeterij in Christinia, dat circa 240 km ten zuidwesten van Johannesburg in Zuid Afrika ligt. De hengst is van 2007 tot en met 2018 in Zuid Afrika ingezet voor de fokkerij. Volgens Sporthorse-data.com zijn van de hengst tenminste 47 nakomelingen geregistreerd.
Con Coriano is in 2015 door Rainer Korber (RSA) in een internationale 1.45 m wedstrijd in Midrand uitgebracht.

94. Carthano I Z DE421000023404 Holst

Carthano I Z Holst (V. Contender Holst) is een bruine henst met een stokmaat van 169 cm. Hij is op 1 mei 2004 geboren en is gefokt door Maren Puls uit Granderheide, dat ongeveer 25 km ten oosten van Hamburg in Sleeswijk-Holstein ligt.
Carthano I is een broer van de hengst Carthano II Holst (2008), die weinig invloed op de fokkerij heeft gehad.
De moeder van beide Carthano’s is de bruine merrie G-Catania Holst (1992, V. Carthago Holst). Zij is ook de moeder van de hengst Catiago Holst (2002, V. Cambridge Holst), die slechts enkele nakomelingen heeft gebracht.
Tweede moeder is de bruine Alegre Holst (1986, V. Leonardo I Holst).
Gerekend over acht generaties heeft Carthano I een afstammng met 49,2 % Holsteins bloed en 44,5 % Engels- en Arabisch bloed.

Carthano I is in november 2006 in Neumünster goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en in de na de keuring gehouden veiling voor € 200.000 verkocht aan stoeterij Zangersheide in Lanaken. Vanaf dat moment is de hengst Carthano I Z genoemd. In september 2009 heeft het Zangersheide stamboek Carthano I Z goedgekeurd voor de fokkerij.
In Duitsland zijn geen nakomelingen van Carthano I Z geregistreerd. Het Zangersheide stamboek heeft in de jaren 2008 – 2011 75 nakomelingen van Carthano I Z geregistreerd en in 2015 nog één. Het BWP heeft acht nakomelingen geregistreerd en het SBS één.

De schimmel zoon Cathino Dmeers Z Zang (2010, MV. Concorde KWPN) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek, maar het AES heeft geen nakomelingen van hem geregistreerd. Zowel het Zangersheide stamboek als het BWP hebben ieder één nakomeling van hem geregistreerd.

95. Chekandino DE421000116104 Holst

Chekandino Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is op 10 maart 2004 geboren en is gefokt door Nico Detlef van het eiland Fehmarn, die ook Chekandino’s vader Contender heeft gefokt.
De moeder van Chekandino is de bruine merrie Libelle V Holst (1996, V. Quidam de Revel SF). Zij is ook de moeder van de hengst Capanos Holst (2000, V. Coronado Holst), die door het Holsteinse stamboek is goedgekeurd.
Tweede moeder van Chekandino is de bruine staatspremiemerrie Goldküste I Holst (1992, V. Lord Holst). Zij is ook de tweede moeder van de door het Anglo-Europese stamboek goedgekeurde hengst Love You EB Z Zang (2012, V. Levisonn Holst).
De merrie Gofine Holst (1970, V. Ramiro Z Holst) is zowel de moeder van vader Contender, als de grootmoeder van moeder Libelle V en heeft daarmee een inbreng van 37,5 % in de erfelijke aanleg van Chekandino.
Gerekend over acht generaties heeft Chekandino een afstamming met 50,8 % Engels- en Arabisch volbloed, 35,2 % Holsteins bloed en 13,3 % Selle Français bloed.

Chekandino is in december 2006 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. Ook het Oldenburg-International- en het Beierse stamboek hebben de hengst toegelaten tot hun fokkerij.
In oktober 2007 heeft Chekandino in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij behaalde daarbij 7,56 (7,67) punten voor de dressuur, 8,26 (7,81) punten voor het springen en 8,09 (7,86) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 30 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
In de nazomer van 2008 heeft Chekandino in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen waarin hij gewaardeerd is met 86,66 punten (16e plaats) voor de dressuur, 108,54 punten (5e plaats) voor het springen en 95,23 punten (13e plaats) voor zijn totale prestatie. Aan het onderzoek is deelgenomen door 25 hengsten.

Chekandino is tot 2015 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Tot eind 2018 zijn drie dochters van hem als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek,

Zijn zoon Chris Oldbg (2008, MV. Argentinus Hann) is in 2010 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. Fokmerries of wedstrijdpaarden zijn eind 2018 nog niet van hem geregistreerd.

Chekandino is in de jaren 2008 – 2015 tot op S-niveau uitgebracht in de springsport en heeft een winsom van € 1.586.
Chekandino heeft een dressuurindex van 96 met een betrouwbaarheid van 81 % en een springindex van 127 met een betrouwbaarheid van 80 %.

96. Cosmeo DE 421000284404 Holst / DVH 929 / 25299 SWB

Cosmeo Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is geboren op 19 mei 2004 en is gefokt door Angela Jansen uit Wacken, dat circa 20 km ten noordwesten van Itzehoe in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Cosmeo is de bruine merrie Edda Holst (1990, V. Caletto I Holst). Zij is ook de moeder van de hengst Castillo van Berkenbroeck Holst (2002, V. Coronado Holst) en tweede moeder van de hengst Catzwalk AHHA (2008, V. Cunningham Holst). Castillo van Berkenbroeck is goedgekeurd door het BWP en Catzwalk door het BWP in Noord Amerika.
Tweede moeder van Cosmeo is de bruine Ariane Holst (1986, V. Lord Holst).
De hengst Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) is de grootvader van zowel de vader als de moeder van Cosmeo en heeft daarmee een inbreng van 25 % in de erfelijke aanleg van Cosmeo
Gerekend over acht generaties heeft Cosmeo een afstamming met 46,1 % Engels- en Arabisch volbloed en 43,8 % Holsteins bloed.

Cosmeo is in november 2006 in Neumünster goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. Het Deense stamboek heeft Cosmeo in 2007 goedgekeurd, Nadat Cosmeo in 2007 in Vilhelmsborg heeft deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 35 dagen is hij in maart 2008 definitief goedgekeurd door het Deense stamboek.

In 2008 heeft ook het Zweedse stamboek Cosmeo goedgekeurd en in juli 2009 heeft Cosmeo in Elmlohe aan een springconcours deelgenomen waarvoor hij een waardering van 8,60 punten heeft gekregen. Daarmee heeft de hengst ook voldaan aan de verrichtingseisen in Duitsland.
In 2008, 2009 en 2011 heeft het Deense stamboek in totaal achttien veulens van Cosmeo beoordeeld. Gerapporteerd is dat de veuens zeer uniform en harmonieus zijn gebouwd. Ze hebben een goed type, een uitdrukkingsvol hoofd, een voldoende lange hals en een schuine schouder. Sommige veulens hebben weinig schoft. Het kruis is tamelijk lang en goed gevormd. Cosmeo is volgens het Deense stamboek breed inzetbaar in de springpaardenfokkerij en levert veulens met harmonie, ras en een correct fundament.
Het Deense stamboek heeft in de periode 2008 – 2013 145 nakomelingen van hem geregistreerd.
In Zweden zijn in de jaren 2009 – 2013 94 nakomelingen geregistreerd.

Zijn zoon Casanova Hästak DWB (2013) is door zowel het Deense- als het Zweedse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij.

Tot eind 2018 zijn 19 nakomelingen van Cosmeo uitgebracht in de internationale springsport.

Cosmeo is in 2012 door Andreas Schou (DEN) in internationale springwedstrijden uitgebracht. Van begin 2013 tot juni 2014 is Jørgen Hallundbæk (DEN) met Cosmeo uitgekomen en daarna is Andreas Schou tot september 2014 weer met de hengst gaan rijden. De combinatie heeft een tweede plaats behaald in een 1.35 m wedstrijd in Herlufmagle. Vervolgens is Hallundbæk met Cosmeo gestart in Oldenburg en Vilamoura. Vanaf maart 2015 is de hengst uitgebracht door Christiaan Schou (DEN). De combinatie is derde geworden in een 1.35 m wedstrijd in Vilamoura. In maart 2016 is Gabrielle Strigel (DEN) met Cosmeo gestart. Cosmeo heeft een winsom van circa € 1.500.

96.1. Casanova Hästak 208333DW1301111 DWB / DVH 1231

Casanova Hästak DWB (V. Cosmeo Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is geboren op 2 mei 2013 en is gefokt door Carsten Carstensen uit Rodekro, dat bij Abenrå in het zuidoosten van Jutland in Denemarken ligt.
De moeder van Casanova Hästak is de donkerbruine merrie Diana DWB (2004, V. Diamant de Semilly SF). Zij is ook de moeder van de hengst Hattrick DWB (2010, V. Heartbeat KWPN), die is goedgekeurd door het Deense stamboek.
Tweede moeder van Casanova Hästak is de bruine merrie Queen DWB (1999, V. Quidam de Revel SF). Zij is ook de moeder van de hengsten Diamant de Revel DWB (2005, V. Diamant de Semilly SF) en Akando DWB (2006, V. A’khan Z Hann).
Diamant de Revel is goedgekeurd door het Deense- en het Zweedse stamboek en Akando door het Deense stamboek.
De moederlijn van Casanova Hästak heeft een NWP-oorsprong.
Gerekend over acht generatie heeft Casanova Hästak een afstamming met 43,0 % Engels- en Arabisch volbloed, 26,6 % Holsteins bloed en 26,6 % Selle Français bloed.

Casanova Hästak is in maart 2016 goedgekeurd door het Deense stamboek. Hij heeft in november 2016 in Vilhelmsborg deelgenomen aan een aanlegtest van 35 dagen voor springhengsten en dat met 835,6 punten succesvol afgesloten. In maart 2017 is hij in Herning definitief goedgekeurd door het Deense stamboek.
In december 2018 is het aantal geregistreerde nakomelingen nog niet gepubliceerd.

In 2016 is de hengst ook goedgekeurd door het Zweedse stamboek. Daarbij is zijn type gewaardeerd met een negen, het exterieur van hoofd, hals en lichaam met een acht, het fundament met een acht, de stap met een zes en de draf met een vijf.
Hij is omschreven als een lang gelijnde hengst met een lange goed gestelde hals, een goede schouder, een tamelijk lange rug en een goed gevormd kruis. De stand van de voorbenen is nauw. De stap is krachtig maar kort en gespannen, waarbij de hengst achter soms breed gaat. De draf is zeer kort.
De galop is gewaarderd met een 8,5 en bij het vrij springen is voor zowel de springtechniek als voor het temperament een 9,5 gegeven.

In Zweden zijn in 2016 en 2017 148 merries geïnsemineerd met sperma van Casanova Hästak en daaruit zijn tot eind 2018 79 nakomelingen geregistreerd.

96. Chello III VDL DE 421000020405 Holst

Chello III VDL Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is op 25 mei 2005 geboren en is gefokt door Dirk Hansen uit Ottenbüttel, dat enkele kilometers ten noorden van Itzehoe in Sleeswijk-Holstein ligt.
Chello III VDL is een broer van de hengsten Chello I Holst (1998, zie hfdst. 51. ) en Chello II Holst (2000, zie hfdst. 70).
De moeder van deze drie broers is de donkerbruine merrie Gracia III Holst (1992, V. Sandro Holst). Zij is ook de moeder van de broers Castelan I Holst (2007, V. Casiro I Holst) en Castelan II Holst (2008) en de tweede moeder van de hengsten Scentender Hann (2007, V. Scendix Hann), Gunfire PJ Hann (2012, V. Grey Top Hann), Central Park Holst (2013, V. Casall ASK Holst), Aperol PJ Hann (2014, V. Asti Spumante Oldbg) en Confire PJ Hann (2015, V. Calido I Holst).
Castelan I is goedgekeurd door het Holsteinse-, Hannoveraanse-, Oldenburg-International- en Beierse stamboek en Castelan II is goedgekeurd door het Holsteinse-, Oldenburg-International-, Brandenburgse- en Westfaalse stamboek. Scentender Hann, Gunfire PJ Hann, Aperol PJ Hann en Confire PJ Hann zijn goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en Central Park is goedgekeurd door het Holsteinse- en het Hannoveraanse stamboek.

Volgens een KWPN-rapportage is Gracia III een voldoende ontwikkelde, goed in het rechthoeksmodel staande merrie, die iets neerwaarts is gebouwd. Ze beschikt over uitstraling. Het hoofd is sprekend en heeft bloeduitdrukking. De hoofd/hals verbinding doet iets zwaar aan, waarbij de nek wel voldoende lengte heeft. De hals is goed van lengte. De bespiering in de bovenlijn zou iets mooier kunnen. De schoft is normaal ontwikkeld. De schouder is voldoende van lengte maar zou schuiner mogen liggen. De rug is goed van vom en de lendenen zijn goed aangesloten en sterk van bespiering. De croupe is voldoende hellend en iets kort. Het voorbeen is van opzij bezien een fractie hol. In stand is Gracia III onderstandig. Het achterbeen is correct gesteld, waarbij het spronggewricht iets geproninceerder zou kunnen zijn. De kootstand is iets steil en de hoeven zijn smal. Het beenwerk toont voldoende kwaliteit en is iets fijn. Gracia III heeft een iets toontredende stand, Haar stap is krachtig en voldoende ruim
Tweede moeder van Chello III VDL is de vos merrie Werona Holst (1984, V. Cor de la Bryère SF). Zij is ook de tweede moeder van de weinig invloed hebbende hengst Conlanc Holst (2005, V. Contender Holst).
De hengsten Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) en Ramiro Z Holst (1965, V. Raimond Holst) komen zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Chello IIII VDL en hebben een inbreng in zijn erfelijke aanleg van respectievelijk 25% en 18,75 %.
Gerekend over acht generaties heeft Chello III VDL een afstamming met 49,2 % Engels- en Arabisch volbloed en 35,2 % Holsteins bloed.

Chello III VDL is in februari 2008 op de hengstenkeuring in ’s-Hertogenbosch aangewezen om aan het verrichtingsonderzoek deel te nemen. In de maanden maart, april en mei heeft Chello III VDL in Ermelo deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen.
Het KWPN heeft daarbij Chello III VDL omschreven als een goed ontwikkelde hengst die goed in het springpaardenmodel is gebouwd. Zijn romprichting is neerwaarts. Het hoofd is sprekend. De hals is goed van lengte en voldoende van vorm en bespiering. De schoft is ruim voldoende ontwikkeld. De schouder is goed van lengte en ligging. De rug is goed van lengte en gezonken. De lendenen zijn voldoende aangesloten. De croupe is ruim voldoende van lengte en ligging en goed van bespiering. Het voorbeen is voldoende van lengte en correct gesteld. Het achterbeen is lang. Het fundament is goed ontwikkeld en ruim voldoende van kwaliteit. De voeten zijn goed ontwikkeld.

Over zijn prestaties in het verrichtingsonderzoek is gerapporteerd dat Chello III VDL een eerlijke, betrouwbare, iets sensibele hengst is met een ruim voldoende tot goede instelling. De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken.
De stap is zuiver en ruim voldoende van ruimte. De draf is goed van ruimte en ruim voldoende krachtig. Het gebruik van het voorbeen is vlak. De galop is gedragen en goed van ruimte. Chello III VDL heeft een goede houding en balans. De hengst springt met ruim voldoende reflexen en een goede tot zeer goede techniek. Chello III VDL lijkt voorzichtig en toont ruim voldoende tot veel vermogen. Als springpaard heeft Chello III VDL ruim voldoende tot veel aanleg en geeft hij zijn ruiter een ruim voldoende gevoel.

De prestaties van Chello III VDL zijn gewaardeerd met een 7,5 voor de stap, achten voor de draf, de galop en voor de houding en balans. Met betrekking tot het springen heeft Chello III VDL een 7,5 gekregen voor zijn reflexen, een 8,5 voor de springtechniek en een acht voor het vermogen. Ook voor de rijdbaarheid en de instelling en voor de aanleg als springpaard zijn achten gegeven. Chello III VDL heeft het onderzoek in puntenaantal als zesde van de zes deelnemende hengsten afgesloten.
Na afloop van het onderzoek heeft het KWPN de hengst goedgekeurd voor de fokkerij en ingeschreven in het stamboek.
Het KWPN verwacht dat Chello III VDL het model, de basisgangen en de springtechniek in de springpaardenfokkerij kan verbeteren.

In 2009 heeft het KWPN 25 veulens, waarvan er 20 ad random waren aangewezen, van Chello III VDL beoordeeld. Volgens het KWPN was het een uniforme collectie ruim voldoende tot goed ontwikkelde rijtypische veulens die goed in het rechthoeksmodel staan. Op stand is de romprichting neerwaarts hetgeen in beweging niet terug is te zien. De draf is goed van ruimte met een goed buigend achterbeen dat meer zou moeten ondertreden. De galop is krachtig en goed van ruimte. De veulens bewegen lichtvoetig met veel souplesse en een aansprekend front.

Chello III VDL is tot en met 2013 actief geweest in de Nederlandse fokkerij. In maart 2014 is hij door de VDL-stoeterij verkocht aan The Stallions Company in Frankrijk, waar hij op de voormalige staatsstoeterij in Rodez (departement Aveyron) beschikbaar is voor de fokkerij. In 2017 heeft dat geresulteerd in twee veulens.
Het KWPN heeft 184 dochters van de hengst geregistreerd, waarvan er 33 als fokmerrie zijn opgenomen in het stamboek. Twee merries hebben het elitepredicaat behaald; één merrie is keurmerrie geworden en tien dochters zijn stermerrie geworden.

Dochter Funita KWPN, 2010, bruin, MV. Indorado Holst, is de moeder van de hengst Jerommeke van de Zietfort KWPN (2014, V. Joop 111 BWP), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek.

Het KWPN heeft 214 zonen van Chello III geregistreerd, waarvan Felton VDL (2010) en Fetching des Mines KWPN (2010) zijn goedgekeurd voor de fokkerij. De zoon Evergreen VDL heeft in 2012 deelgenomen aan het verrichtingsonderzoek in Stegeren, maar dat heeft niet geresulteerd in goedkeuring voor de fokkerij.

De hengst Felton VDL KWPN (MV. Indoctrol Holst) heeft in 2013 deelgenomen aan het KWPN verrichtingsonderzoek. Daar is gebleken dat hij een eerlijke, betrouwbare en snel gespannen hengst met een goede instelling is. Hij heeft veel bereidheid tot werken, laat zich goed bewerken en heeft een goede mond. De stap is ruim voldoende van ruimte. De draf is tactmatig en ruim voldoende tot goed van ruimte. De galop is gedragen en goed van ruimte. Felton VDL beweegt met een goede houding en balans. Hij springt met goede reflexen en een ruim voldoende beentechniek maar zou op de sprong meer souplesse en lichaamsgebruik moeten hebben. Felton VDL lijkt voorzichtig en toont ruim voldoende vermogen. Als springpaard heeft Felton VDL ruim voldoende tot veel aanleg en geeft zijn ruiter een ruim voldoende gevoel. Voor zijn prestaties is hij beloond met cijfers variërend van 7, 7,5 tot 8. Na afloop van het onderzoek is Felton VDL goedgekeurd door het KWPN. Het KWPN heeft vier nakomelingen van hem geregistreerd. In 2014 is Felton VDL verhuurd naar Zwitserland, waar hij is goedgekeurd door het Cheval Suisse stamboek. Dat heeft in 2015 en 2016 geresulteerd in zeven Zwitserse nakomelingen. Ook het Zangersheide stamboek heeft in 2015 twee nakomelingen geregistreerd.

De hengst Fetching des Mines KWPN (MV. Indoctro Holst) is goedgekeurd door het Belgische SBS stamboek, dat in de jaren 2016 – 2018 in totaal negen nakomelingen van hem heeft geregistreerd.

Tot eind 2018 zijn 17 nakomelingen van Chello III in internationale springwedstrijden uitgebracht. Grote overwinningen zijn door hen nog niet behaald.

Chello III heeft een springindex van 113 met een betrouwbaarheid van 85 %.
Uit het door het KWPN gepubliceerde genetische profiel komt naar voren dat veel nakomelingen van Chello III een week verloop van de rug en de lendenen vertonen. Vaak wordt ook een weke kootstand, lage verzenen en/of voos beenwerk vastgesteld. De stap en draf van de nakomelingen zijn vaak ruim en soepel en ze hebben veelal een dragende galop. Bij het springen tonen ze een goede beentechniek.

98. Cloney DE 421000245305 Holst

Cloney Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 173 cm. Hij is op 16 juni 2005 geboren en is gefokt door maatschap Klaus en Nicole Ringel uit Wedel, dat ten westen van Hamburg op de noordelijke oever van de Elbe in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Cloney is de bruine merrie Pia R Holst (2000, V. Lascadell Holst) en tweede moeder is de bruine Lara XIII Holst (1996, V. Carthago Holst).
Gerekend over acht generaties heeft Cloney een afstamming met 47,7 % Engels- en Arabisch volbloed en 46,9 % Holsteins bloed.

Cloney heeft van eind 2007 tot oktober 2008 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen. Hij behaalde daarbij 99,53 punten (10e plaats) voor de dressuur, 129,62 punten (1e plaats) voor het springen en 114,87 punten (6e plaats) voor zijn totale prestatie. Voor rijdbaarheid (“Rittigkeit”) heeft Cloney slechts 6,33 punten gekregen terwijl de gemiddelde waardering van de 38 deelnemende hengsten 7,10 bedroeg. Na afloop van het onderzoek is Cloney goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
In februari 2011 heeft het Oldenburg-International stamboek Cloney erkend.

Tot eind 2018 zijn 18 dochters van Cloney als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek. Drie dochters hebben het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.

Zijn zoon Clavinius Hann (2013) is in oktober 2014 door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij. Hij heeft in de herfst van 2015 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waarbij hij 6,64 (7,23) punten voor de dressuur, 8,20 (7,77) punten voor het springen en 7,47 (7,62) punten voor zijn totale prestatie heeft behaald. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 33 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. Zijn prestaties in de fokkerij moeten worden afgewacht.

De Duitse Hippische Sportbond heeft tot eind 2017 65 nakomelingen van Cloney geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben tot eind 2018 samen € 28.509 gewonnen.

Clooney is vanaf 2009 uitgebracht in de springsport en is in 2016 door Carsten Biermann (GER) in internationale wedstrijden gestart. Hij heeft een winsom van € 12.346.
Cloney heeft een dressuurindex van 101 met een betrouwbaarheid van 82 % en een springindex voor 149 (!) met een betrouwbaarheid van 85 %.

99. Contenaro DE421000280805 Holst

Contenaro Holst (V.Contender Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is op 15 april 2005 geboren en is gefokt door Ariana Denker uit Wesenberg, dat tussen Bad Oldesloe en Lübeck in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Contenaro is de zwartbruine merrie Simple Oldbg (1992, V. Sevillano xx) en tweede moeder is de bruine Zippel Holst (1985, V. Landgraf I Holst).
Gerekend over acht generaties heeft Contenaro een afstamming met 60,9 % Engels- en Arabisch volbloed en 32,0 % Holsteins bloed.

Contenaro is in november 2007 goedgekeurd en geprimeerd door het Holsteinse stamboek en begin 2008 erkend door het Saksische- en het Thüringse stamboek. Ook de andere Zuidduitse stamboeken hebben Contenaro tot hun fokkerij toegelaten.
In oktober 2008 heeft hij in Moritzburg deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waarbij hij is beloond met 7,26 (7,75) punten voor de dressuur, 7,71 (7,62) punten voor het springen en 7,60 (7,77) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 15 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
In augustus en september 2009 heeft Contenaro in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 54 dagen, waarbij tijdens het onderzoek het karakter, het temperament, de bereidheid om te werken en de lichaamsbouw allen gewaardeerd zijn met een tien. Hij heeft het onderzoek afgesloten met 106,40 punten (7e plaats) voor de dressuur, 127,01 punten (2e plaats) voor het springen en 120,60 punten (3e plaats) voor zijn totale prestatie. Aan het onderzoek is deelgenomen door 18 hengsten.
In 2018 staat Contenaro op het Saksische Landgestüt in Moritzburg beschikbaar voor de fokkerij.

Tot eind 2018 zijn 23 dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en daarvan hebben vier merries het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.
Zijn dochter Belle Fleur Holst, 2009, MV. Cassini I Holst, is de moeder van de hengst Cornetaro Holst (2016, V. Cornet Obolensky BWP), die is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek.

De Duitse Hippische Sportbond heeft tot eind 2018 91 nakomelingen van Contenaro geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 32.347 gewonnen.

Contenaro heeft een dressuurindex van 101 met een betrouwbaarheid van 89 % en een springindex van 108 met een betrouwbaarheod van 87 %.

 

100. Crusander DE421000025905 Holst

Crusander Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is geboren op 14 april 2005 en is gefokt door Wencke Westphalen – Fehrs uit Nutteln, dat ongeveer 15 km ten noordwesten van Itzehoe in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Crusander is de bruine staatspremiemerrie Gina-Ginelli Holst (1992, V. Alcatraz Holst) en tweede moeder is de vos Uletta I Holst ( 1982, V. Calvados II Holst).
De hengst Cor de la Bryère SF (1868, V. Rantzau xx) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Crusander en heeft een inbreng van 18,75 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Crusander een afstamming met 41,4 % Holsteins bloed, 39,1 % Engels- en Arabisch volbloed en 10,2 % Selle Français bloed.

Crusander is in november 2007 goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. In december 2009 heeft het Mecklenburgse stamboek de hengst erkend en in december 2011 hebben ook het Oldenburgse- en het Oldenburg-International stamboek Crusander erkend.
Crusander heeft in de herfst van 2009 in Redefin deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen waarbij hij 8,24 (7,49) punten voor de dressuur heeft gekregen, 8,80 (8,04) voor het springen en 8,75 (7,95) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 22 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. Bij de test heeft Crusander voor zowel zijn bereidheid om te werken als voor zijn lichaamsbouw een tien gekregen.

Crusander is tot en met 2012 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn drie dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek en één daarvan is staatspremiemerrie geworden.
De Duitse Hippische Sportbond heeft tot eind 2018 17 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben zijn € 4.634 gewonnen.

Crusander is in de jaren 2010 tot en met 2012 tot op M-niveau uitgebracht in de springsport. Hij heeft een winsom van € 1.515.

Crusander heeft een springindex van 131 met een betrouwbaarheid van 72 %.

101. Contelido DE421000197606 Holst

Contelido Holst (V. Contender Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is op 3 mei 2006 geboren en is gefokt door Klaus-Wilhelm Kühl uit Holstenniendorf, dat tussen Heide en Itzehoe in het westen van Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Contelido is de schimmel merrie Lady-Calido Holst (1996, V. Calido I Holst) en tweede moeder is de bruine Diana XI Holst (1989, V. Corleone Holst).
Gerekend over acht generaties heeft Contelido een afstamming met 52,3 % Holsteins bloed en 36,7 % Engels- en Arabisch volbloed.

Contelido is in oktober 2008 goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en anderhalve maand later erkend door het Oldenburgse- en het Oldenburg-International stamboek.
In de zomer van 2009 heeft Contelido in Schlieckau deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Daar heeft hij 114,88 punten (6e plaats) voor de dressuur behaald, 127,22 punten (4e plaats) voor het springen en 124,02 punten (5e plaats) voor zijn totale prestatie. Tijdens de eindbeoordeling is het vrij springen van Contelido gewaardeerd met een tien (gemiddelde waardering 8,11). Aan het onderzoek is deelgenomen door 30 hengsten.

In januari 2010 heeft het Westfaalse stamboek Contelido goedgekeurd voor de fokkerij.
Contelido is tot 2016 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Tot eind 2018 zijn zes dochters van hem als fokmerrie ingeschreven in een stamboek. Eén dochter heeft het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 14 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2018 hebben die samen € 2.129 gewonnen.

Contelido is van 2010 tot en met 2012 tot op M-niveau in de springsport uitgebracht. Hij heeft een winsom van € 1.718.

Contelido heeft een dressuurindex van 110 met een betrouwbaarheid van 77 % en een springindex van 127 met een betrouwbaarheid van 75 %.

102. Chellano Alpha Z 056015Z55785408 Zang

Chellano Alpha Z Zang (V. Contender Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is op 25 juli 2008 geboren en is gefokt door Karola Boley uit Lutzhorn, dat vijftien km ten noordoosten van Elmshorn in Sleeswijk-Holstein ligt.
Chellano Alpha Z is een broer van de hengsten Chellano Z Holst (1995, zie hfdst. 27.) en Chellano II Holst (2010, zie hfdst. 105.).

De moeder van deze hengsten is de schimmel staatspremiemerrie Fayence Holst (1991, V. Cor de la Bryère SF). Zij is daarnaast ook de moeder van de hengst Avalon Holst (2002, V. Aloubé Holst) en ze is de tweede moeder van de hengst Conado C Holst (2008, V. Contender Holst). Fayence is een zuster van de hengsten Corrado I Holst en Corrado II Holst (zie onder).
Avalon is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek en Conado C is goedgekeurd door het BWP. Beide hengsten zijn nauwelijks van invloed geweest op de fokkerij.
Tweede moeder van Chellano Alpha Z is de schimmel Soleil Holst (1980, V. Capitol I Holst). Zij is ook de moeder van de hengsten Corrado I Holst (1985, V. Cor de la Bryère SF) en zijn broer Corrado II Holst (1992) en ze is de tweede moeder van de hengsten Connor Holst (2006, V. Casall ASK Holst) en Charlot de Hus SF (2012, V. Conrad de Hus Holst).
Zowel Corrado I als Corrado II zijn goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en het Selle Français stamboek, Connor is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en het Saksen-Thüringse stamboek en Charlot de Hus door het Anglo Europese stamboek
De hengst Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) is zowel grootvader als overgrootvader van Chellano Alpha Z en heeft daardoor een inbreng van 37,5 % in die zijn erfelijke eigenschappen.
Gerekend over acht generaties heeft Chellano Alpha Z een afstamming met 52.3 % Engels- en Arabisch volbloed, 33,6 % Holsteins bloed en 11,7 % Selle Français bloed.

Chellano Alpha Z is in september 2011 goedgekeurd door het Zangersheide stamboek. Sinsdien wordt de hengst door stoeterij Zangersheide beschikbaar gesteld voor de fokkerij.

Volgens Hippomundo.com heeft het Zangersheide stamboek van 2013 tot en met 2017 84 nakomelingen van hem geregistreerd, waaronder de hengsten Cash Z Zang (2013), Chelis HC Z Zang (2013), Cosmos Z Zang (2013), Cappucino JW vd Moerhoeve Z Zang (2014) en Crackchou de Queen Z Zang (2015).

De hengst Cash Z Zang (MV. Vingino KWPN) is in maart 2016 goedgekeurd door het Zangersheide stamboek. Zijn prestaties in de fokkerij moeten worden afgewacht.

De hengst Chelis HC Z Zang (MV. Canadian River Holst) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. Zijn prestaties in de fokkerij moeten worden afgewacht.

De hengst Cosmos Z Zang (MV. Artos Z Hann) is in september 2016 goedgekeurd door het Zangersheide stamboek. Cosmos Z is in 2018 voor de fokkerij beschikbaar bij hengstenstation Zuuthoeve in Lier. Zijn prestaties in de fokkerij moeten worden afgewacht.

De hengst Cappucino JW vd Moerhoeve Z Zang (MV. President KWPN) is goedgekeurd door het BWP. Daarbij heeft het BWP aangegeven dat Cappucino JW vd Moerhoeve Z voldoende rijtypisch is gemaakt maar meer hengstuitstraling kon hebben. Hij is wat neerwaarts gebouwd. De hals kon meer lengte hebben en mooier gevormd zijn. De schoft is goed gelegen. In het middenstuk is hij sterk gemaakt. Het beenwerk is sterk en goed ontwikkeld. Het is correct gesteld en heeft voldoende lengte. De voeten zijn goed gevormd. De stap is wat kort en met wat weinig afdruk. De draf is voldoende ruim maar wat weinig gestuwd. De galop is voldoende ruim, maar mist wat evenwicht. Op de harde bodem hebben de bewegingen wat weinig afdruk. In 2018 zijn vier nakomelingen geregistreerd.

De hengst Crackchou de Queen Z Zang (MV. Diamant de Semilly SF) is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek. Zijn prestaties in de fokkerij moeten worden afgewacht.

103. Consall B DE421000187308 Holst

Consall B Holst (V. Contender Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 175 cm. Hij is in 2008 geboren en is gefokt door Walter Blochel uit Lägerdorf, dat enkele kilometers ten zuiden van Itzehoe in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Consall B is de bruine staatspremiemerrie Unavera B Holst (2004, V. Casall ASK Holst) en tweede moeder is de schimmel staatspremiemerrie Primavera B Holst (2000, V. Coronado Holst).
Gerekend over acht generaties heeft Consall B een afstamming met 50 % Holsteins bloed en 40,6 % Engels- en Arabisch volbloed.
Consall B is goedgekeurd door het Ierse Warmbloedstamboek WSI en is door de Ierse stoeterij Morningsite in Scarriff beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Volgens Horsetelex.nl heeft het WSI in de jaren 2012 – 2014 vijftien nakomelingen van de hengst geregistreerd. Ook het Anglo-Europese stamboek heeft twee nakomelingen geregistreerd.
Consall B is in 2015 overleden.

104. Camirez FZ 380007000143501 SI-Unire

Camirez FZ SI-Unire (V. Contender Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 170 cm. Hij is in 2010 geboren en is gefokt door Franca Zanetti uit Preganziol, dat 20 km ten noorden van Venetië in Italië ligt.
De moeder van Camirez FZ is de schimmel merrie Indira FZ SI-Unire (2003, V. Indorado Holst) en tweede moeder is de bruine Isanca BWP (1985, V. Carneval Holst).
De hengst Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Camirez FZ en heeft een inbreng van 25 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Camirez FZ een afstamming met 41,4 % Holsteins bloed, 35,2 % Engels- en Arabisch volbloed en 11,7 % Selle Français bloed.
Camirez FZ is in 2012 goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en in 2013 door het SBS- en het SI-Unire stamboek, Het SI-Unire stamboek heeft in 2014 en 2016 in totaal dertien nakomelingen van Camirez FZ geregistreerd. Het Zangersheide stamboek heeft twee nakomelingen geregistreerd en het KWPN en het SBS elk één.

Camirez FZ is in 2015 door Stefan Corten (BEL) in Lanaken uitgebracht in het wereldkampioenschap voor vijfjarige springpaarden, waar de combinatie twee keer foutloos bleef en in de finale de 47eplaats bereikte.
Van maart – juni 2017 is Bart van der Maat (NED) met de hengst gestart in internationale springwedstrijden, waarna Rolf-Göran Bengtsson (SWE) de hengst is gaan rijden. In 2018 zijn achtereenvolgens Frederike Staack (GER), Anna Maria Kuhlmann (GER), Nadège Janssen (BEL) en opnieuw Kuhlmann met Camirez FZ uitgekomen. Tot eind 2018 heeft Camirez FZ € 530 gewonnen.

105. Chellano II 276421000422410 Holst

Chellano II Holst (V. Contender Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is geboren op 8 juni 2010 en is gefokt door Karola Boley uit Lutzhorn, dat vijftien km ten noordoosten van Elmshorn in Sleeswijk-Holstein ligt.
Chellano II is een broer van de hengsten Chellano Z Holst (1995, zie hfdst. 27.) en Chellano Alpha Z Zang (2010, zie hfdst. 102.).
De moeder van deze hengsten is de schimmel staatspremiemerrie Fayence Holst (1991, V. Cor de la Bryère SF). Zij is daarnaast ook de moeder van de hengst Avalon Holst (2002, V. Aloubé Holst) en ze is de tweede moeder van de hengst Conado C Holst (2008, V. Contender Holst). Fayence is een zuster van de hengsten Corrado I Holst en Corrado II Holst (zie onder).
Avalon is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek en Conado C is goedgekeurd door het BWP. Beide hengsten zijn nauwelijks van invloed geweest op de fokkerij.
Tweede moeder van Chellano II is de schimmel Soleil Holst (1980, V. Capitol I Holst). Zij is ook de moeder van de hengsten Corrado I Holst (1985, V. Cor de la Bryère SF) en zijn broer Corrado II Holst (1992) en ze is de tweede moeder van de hengsten Connor Holst (2006, V. Casall ASK Holst) en Charlot de Hus SF (2012, V. Conrad de Hus Holst).
Zowel Corrado I als Corrado II zijn goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en het Selle Français stamboek, Connor is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en het Saksen-Thüringse stamboek en Charlot de Hus door het Anglo-Europese stamboek
De hengst Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) is zowel grootvader als overgrootvader van Chellano II en heeft daardoor een inbreng van 37,5 % in die zijn erfelijke eigenschappen.
Gerekend over acht generaties heeft Chellano II een afstamming met 52.3 % Engels- en Arabisch volbloed, 33,6 % Holsteins bloed en 11,7 % Selle Français bloed.

Chellano II is in 2014 goedgekeurd door het SBS-stamboek.

Het SBS heeft twee nakomelingen van Chellano II geregistreerd, het Zangersheide stamboek ook twee en het BWP heeft zes nakomelingen vastgelegd.

Chellano II is in het voorjaar van 2016 door Audrey Paris (FRA) op een internationaal springconcours in Lummen uitgebracht. In november en december 2016 is Maxime Tips (BEL) met de hengst gestart. In oktober 2017 is eerst Constant van Paesschen (BEL) met Chellano II uitgekomen, waarbij een wedstrijd in Oliva,Valencia is gewonnen. Daarna is Cyril Cools (BEL) met Chellano II gestart. In januari 2018 is Louis Le Grelle (BEL) in drie wedstrijden gestart met de hengst en de rest van het jaar is Constant van Paesschen weer met hem uitgekomen.
Eind 2018 heeft Chellano II een winsom van € 917.

 

Afgesloten op 27 december 2018

Back To Top