skip to Main Content

Samenvatting

Contendro I Holst is een in 1997 geboren bruine zoon van de zeer invloedrijke Holsteinse hengst Contender (1984, V. Cor de la Bryère SF). In zijn afstamming is de befaamde fokhengst Ramiro Z Holst dubbel vastgelegd en komt de Angloarabische hengst Ramzes x zelfs vijf keer voor.
Contendro I is in 1999 goedgekeurd en geprimeerd door het Holsteinse stamboek en daarna ook goedgekeurd c.q. erkend door het Beierse-, Hannoveraanse-, Oldenburgse-, Oldenburg-International-, Rijnlandse-, KWPN-, Selle Français-, Zweedse- en Nieuw Zeelandse stamboek.
Na zijn goedkeuring door het Holsteinse stamboek heeft Contendro I in 2000 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen en dat onderzoek als de beste van de 39 deelnemende hengsten afgesloten.
Contendro I is tot en met 2013 in Duitsland beschikbaar geweest voor de fokkerij. Eind 2014 is hij gekocht door Groupe France Elevage en naar Frankrijk gegaan.
Tot 2018 heeft Contendro I circa 3500 nakomelingen gebracht, die vaak een uitstekend exterieur hebben. In Duitsland is 18% van de in een stamboek opgenomen dochters staatspremiemerrie geworden en bij het KWPN heeft 80 % van de 25 ingeschreven fokmerries van Contendro I tenminste het sterpredicaat behaald.

Van Contendro I zijn tot 2018 39 dochters moeder van een goedgekeurde hengst geworden en 82 zonen zijn goedgekeurd voor de fokkerij.
Meer dan de helft van de goedgekeurde zonen heeft echter nauwelijks of geen bijdrage aan de fokkerij geleverd. Diverse zonen hebben weliswaar zelf weer goedgekeurde hengsten gebracht, maar die hebben in vrijwel alle gevallen ernstig teleurgesteld in de fokkerij.
Welllicht dat sommige stamboekorganisaties in hun haast om toch vooral een Contendro I zoon of kleinzoon te kunnen goedkeuren te gemakkelijk een dekbrevet hebben weggegeven.
Zonen van Contendro I die tot 2018 zelf enkele succesvolle zonen hebben gebracht zijn Captain Fire Holst (2001) en Codex One Hann (2002).

Contendro I is een sublieme producent van succesvolle springpaarden. Tot 2018 heeft hij meer dan 1900 wedstrijdpaarden gebracht en daarvan zijn er tenminste 350 gestart in internationale springconcoursen over hndernissen van 1.40 m of hoger. De 25 meest succesvolle nakomelingen hebben samen meer dan € 5.800.000 gewonnen.
Opvallende springpaarden zijn de hengsten Codex One, die met Christian Ahlmann o.a. de Grand Prix van Aken 2014 won en een winsom heeft van € 1.500.000, en Callahan, die met Abdullah Alsharbatly in 2014 het springconcours tijdens de Aziatische Spelen in Incheon won.
Ook de ruin Conthendrix Holst is met zijn eigenaar André Thieme zeer succesvol geweest. De combinatie won onder ander de Grand Prix van Saugerties en heeft een winsom van € 863.000.

Contendro’s zoon Colandro Holst heeft inmiddels ook verschillende succesvolle springpaarden gebracht. Zijn meest succesvolle nakomeling is de ruin Cor Bakker KWPN met een winsom van € 311.600.

Voorkomen en afstamming

Contendro I DE321210149897 Holst (V. Contender Holst) is een zwartbruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren op 11 maart 1997 en is gefokt door Manfred Birchler uit Bilten, dat in Zwitserland tussen het Meer van Zürich en het Walenmeer in het kanton Glarus ligt.
Contendro I is een broer van de hengst Contendro II Holst (2001).

De vader van beide hengsten is de donkerbruine hengst Contender Holst. Hij is op 17 februari 1984 op het in de Oostzee gelegen eiland Fehmarn geboren en heeft een stokmaat van 170 cm. Contender is gefokt door Niko Detlef.
De vader van Contender is de donkerbruine hengst Calypso II Holst (V. Cor de la Bryère SF), die in 1974 is geboren en de moeder van Contender is de bruine, 1.70 cm grote, merrie Gofine Holst (1970, V. Ramiro Z Holst).

Contender was een hengst met fantastisch mooie lijnen en veel charme. Hij had een goed exterieur en een goede balans en regelmaat in zijn bewegingen, waarbij zijn stap ruimer had mogen zijn. Zoals op basis van zijn afstamming mocht worden verwacht had hij een zeer goede aanleg als springpaard.

Hij is in november 1986 in Neumünster door het Holsteinse stamboek goedgekeurd en uitgeroepen tot reserve kampioen van de keuring. Tegelijkertijd heeft het Rijnlandse stamboek hem erkend.
In juli 1987 heeft het Oldenburgse stamboek Contender erkend en in het najaar van 1987 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen, dat hij van de 45 deelnemende hengsten als hoogst gewaardeerde hengst beëindigde.
Na het onderzoek heeft het Hannoveraanse stamboek Contender goedgekeurd en later hebben het Selle Français stamboek en het KWPN hem erkend.
Contender is in januari 2014 overleden. Hij heeft meer dan 1400 fokmerries en bijna 200 goedgekeurde hengsten achtergelaten.

De moeder van Contendro I en Contendro II is de bruine merrie Bravo Holst (1987, V. Reichsgraf Holst), die ook de moeder is van de hengsten Caretano Holst (1992, V. Caretino Holst) en Cassito Holst (2006, V. Cassiano Holst). Ook is ze de tweede moeder van de hengsten Cosimo M Holst (2010, V. Conway II Holst) en Casello van de Helle Holst (2013, V. Caselito Holst).
Caretano is goedgekeurd door het Holsteinse-, het Rijnlandse-, het Zangersheide-, het Ierse Warmbloed– en het Selle Francais stamboek; Cassito is goedgekeurd door het Holsteinse- en het Ierse Warmbloedstamboek; Cosimo M door het Anglo Europese stamboek en Casello van de Helle door het Holsteinse stamboek en het BWP.

Tweede moeder van Contendro I is de zwartbruine Ofarim Holst (1977, V. Rasputin Holst). Zij is ook de moeder van de hengst Conteur Holst (1998, V. Contender Holst) en de tweede moeder van de hengsten Caballo Holst (1995, V. Coriano Holst) en Cartiano Holst (2009, V. Caretino Holst).
Conteur is goedgekeurd door het Holsteinse-, Hannoveraanse-, Beierse-, Rijnlandse- en Selle Français stamboek; Caballo door het Holsteinse stamboek en het Amerikaanse Holsteiner stamboek en Cartiano door het Holsteinse- en het Oldenburg-International stamboek.

De moederlijn is verder vorm gegeven door de hengsten Tin Rod xx (1964, V. Tin Whistle xx), Ramzes x (1937, V. Rittersporn xx), Heino Holst (1933, V. Heintze Holst) en Elegant Holst (1913, V. Lord Holst). Met Ramzes x, Heintze en Elegant staan daarmee drie stamvaders van de Holsteinse fokkerij aan de basis van Contendro I.

De hengst Ramiro Z Holst (1965, V. Raimond Holst) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Contendro I. Aan moederskant komt hij zelfs twee keer voor en zijn grootvader Ramzes x (1937, V. Rittersporn xx) komt zelfs vijf keer voor in de afstamming van Contendro I.
Ramiro Z heeft een inbreng van 25 % in de erfelijke aanleg van Contendro I.
Gerekend over acht generaties heeft Contendro I een afstamming met 45,3 % Engels- en Arabisch volbloed en 45,3 % Holsteinse stamboek.

Fokkerijcarrière

Contendro I is in oktober 1999 in Neumünster goedgekeurd en geprimeerd door het Holsteinse stamboek. In het najaar van 2000 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen, waarbij hij 131,09 punten (4e plaats) voor de dressuur, 147,29 punten (1e plaats) voor het springen en 144,70 punten (1e plaats) voor zijn totale prestatie heeft gekregen. Aan het onderzoek is deelgenomen door 39 hengsten.
Na afloop van het onderzoek heeft het Hannoveraanse stamboek Contendro I goedgekeurd en heeft het Oldenburgse stamboek hem erkend. In februari 2002 heeft het Oldenburg-International stamboek Contendro I goedgekeurd.

Het KWPN heeft Contendro I in mei 2014 erkend. Daarbij is aangegeven dat Contendro I een goed ontwikkelde hengst is die ruim voldoende in het rechthoekmodel staat met een neerwaartse romprichting. Zijn hoofd is sprekend. De nek is goed van lengte en de hals is verticaal gesteld, goed van lengte, zwaar bespierd en komt diep uit de borst. De schoft is goed ontwikkeld en ruim voldoende van lengte en de schouder is goed van lengte en ligging. De rug is ruim voldoende van lengte en bespiering maar wel gezonken (de hengst was 17 jaar op moment van beoordeling). De lendenen zijn goed bespierd en goed aangesloten en de croupe is kort en goed van ligging en bespiering; de broekspier loopt lang door. Het voorbeen is van terzijde gezien correct gesteld en van voren gezien licht toontredend. Het achterbeen is een fractie steil. De koten vóór zijn lang en wat week en de voeten zijn goed ontwikkeld en goed van vorm en kwaliteit. Het fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. De stap is actief en ruim voldoende van ruimte en de draf is ruim voldoende van ruimte en afdruk.
Ook het Beierse-, Rijnlandse-, Zweedse-, Selle Francais- en Nieuw Zeelandse stamboek hebben Contendro I toegelaten tot hun fokkerij.
Eind 2013 is Contendro I door Groupe France Elevage gekocht en in Frankrijk beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Groupe France Elevage is een fokkerijorganisatie waarvan circa 350 paardenfokkers aandeelhouder zijn.

Tot eind 2017 zijn in Duitsland 664 nakomelingen van Contendro I als fokmerrie ingeschreven in een stamboek. Van deze merries hebben er 122 het predicaat staatspremiemerrie behaald.
Horsetelex.nl heeft medio oktober 2018 1868 nakomelingen van Contendro I in zijn database staan. Daarvan heeft het Hannoveraanse stamboek er 779 geregistreerd, het Holsteinse stamboek 283, het Oldenburgse stamboek 109, het Oldenburg-International stamboek 67, het Westfaalse stamboek 50 en het Rijnlandse stamboek negen.

Het KWPN heeft tot november 2018 126 merrieveulens en 118 hengstveulens van Contendro I geregistreerd. Van de merrieveulens zijn er inmiddels 25 als fokmerrie ingeschreven in het stamboek, waaronder negen elitemerries, twee keurmerries en tien stermerries. Van Contendro I zijn 21 zonen op de hengstenkeuringen van het KWPN aangeboden, waarvan er drie zijn goedgekeurd. Uit het door het KWPN gepubliceerde genetische profiel komt naar voren dat de nakomelingen van Contendro I vaak een kort kruis hebben en een toontredende stap. De galop is ruim en dragend. Bij het vrij springen presteren ze best.

Het NRPS heeft 26 nakomelingen geregistreerd.

Volgens Hippomundo.com heeft het BWP 72 nakomelingen van Contendro I geregistreerd en het Zangersheide stamboek 53. Het SBS heeft negen nakomelingen vastgelegd.

In Frankrijk zijn tot en met 2013 56 merries geïnsemineerd met sperma van Contendro I en in de jaren 2014 – 2018 zijn 1425 merries geïnsemineerd. Tot en met 2017 zijn in Frankrijk 630 veulens van de hengst geregistreerd.

In Zweden zijn 150 merries met sperma van Contendro I geïnsemineerd en zijn 149 veulens van Contendro I geregistreerd.
Volgens Horsetelex heeft het Deense stamboek zes nakomelingen geregistreerd.

In Italië zijn van 2002 tot en met 2017 155 nakomelingen van Contendro I geregistreerd.

Sportcarrière

De sportcarrière van Contendro I is miniscuul en omvat slechts twee wedstrijden.
In 2001 is hij tweede geworden in een rijpaardenrubriek tijdens een concours in Kayhude en in 2005 heeft hij deelgenomen aan een L-springconcours in Waltrop, waarin hij de dertiende plaats bereikte. Hij heeft een winsom van € 43.

Dochters

Contendro I heeft tenminste 39 dochters die moeder van een goedgekeurde hengst zijn geworden, zoals:

Rheingold Holst staatspremiemerrie, 2001, bruin, MV, Lord Holst, is de moeder van de hengst Chin Win Holst (2006, V. Chin Chin Holst), die is goedgekeurd door het Westfaalse- en het Oldenburg-International stamboek;

Carentina Hann staatspremiemerrie, 2002, schimmel, MV. Argentinus Hann, is de moeder van de hengst Diacontinus Hann (2010, V. Diarado Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Carmen Hann, 2002, MV. Willem’s As I Hann, is de moeder van de hengst Indox Connex Hann (2009, V. Iberio I Badwu), die is goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek en ZfdP;

Cascada Hann staatspremiemerrie, 2002, bruin, MV. For Pleasure Hann, is de moeder van de hengst Stocantes Hann (2013, V. Stolzenberg Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Classic Brava Oldbg, 2002, bruin, MV. Compliment Hann, is de moeder van de hengst Coolio Hann (2010, V. Cardenio Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, het Oldenburgse- en het Oldenburg-International stamboek;

Clivia Hann, 2002, bruin, MV. Argentinus Hann, is de moeder van de hengsten Ludwig von Baden Hann (2006, V. Ludwig von Bayern Bavar) en Lord Fauntleroy Hann (2009, V. Lord Pezi Oldbg). Ludwig von Baden is goedgekeurd door het Beierse- en het Baden-Württembergse stamboek en Lord Fauntleroy door het Hannoveraanse-, Holsteinse- en Oldenburg-International stamboek;

Coletha Hann staatspremiemerrie, 2002, zwart, MV. Singular Joter Holst, is de moeder van de hengst Hunters Scendro Hann (2007, V. Scendix Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Zangersheide- en Selle Français stamboek en door het BWP;

Contendro’s Deern Hann, 2002, donkerbruin, MV. Fürst Ferdinand Hann, is de moeder van de hengst Lord Contendro Hann (2008, V. Lord Z Holst), die is goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek;

Contessa Hann staatspremiemerrie, 2002, bruin, MV. Wanderbursch II Hann, is de moeder van de hengsten Quaid Fight Hann (2011, V. Quaid I Hann) en Cascador Hann (2014, V. Cascadello I Holst). Quaid Fight is goedgekeurd door het ZfdP en Cascador door het Hannoveraanse stamboek;

Cora Hann staatspremiemerrie elite, 2002, donkerbruin, MV. Peter Pan Oldbg, is de moeder van de hengsten Caroly Oldbg (2009, V. Calido I Holst) en Corde Dacora Oldbg (2011, V. Carrico Holst). Caroly is goedgekeurd door het Westfaalse-, Rijnlandse- en Oldenburg-International stamboek en Corde Dacora door het ZfdP;

Calinka Hann staatspremiemerrie, 2003, bruin, MV. Caletto I Holst, is de moeder van de hengst Diacon OS (2010, V. Diarado Holst), die is goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek;

Cassandra Hann staatspremiemerrie, 2003, donkerbruin, MV. Raphaël Westf, is de moeder van de hengsten Commissario Hann (2007, V. Catoki Holst) en Stolz van de Helle Hann (2014, V. Stolzenberg Hann). Beide hengsten zijn goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Celine Hann staatspremiemerrie, 2003, donkerbruin, MV. Gardeoffizier Hann, is de moeder van de hengst Commander Hann (2013, V. Chacco Gold Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Cheyenne Hann, 2003, donkerbruin, MV. Graf Grannus Hann, is de moeder van de hengst Baloutendro Hann (2012, V. Baloubet du Rouet SF), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Chica de la Luna Hann, 2003, bruin, MV. Calypso II Holst, is de moeder van de hengst Countselo Hann (2011, V. Canstakko Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Contessa Lisa Hann, 2003, donkerbruin, MV. Sandro Song Oldbg, is de moeder van de hengst PM Balougraf DSP (2007, V. Balou du Rouet Oldbg), die is goedgekeurd door het Hongaarse stamboek;

That’s Jule Holst, 2003, bruin, MV. Acord II Holst, is de moeder van de hengst Crockett Holst (2015, V. Connor Holst), die is goedgekeurd door het Holsteinse-, het Baden-Württembergse stamboek en de Zuidduitse stamboeken;

Tomaga II Holst, 2003, donkerbruin, MV. Corofino I Holst, is de moeder van de hengst Doom SR Hann (2015, V. Diarado Holst), die is goedgekeurd door de Zuidduitse stamboeken;

Trezeguet Holst, 2003, donkerbruin, MV. Caletto II Holst, is de moeder van de hengst Dicontendro Holst (2011, V. Diarado Holst), die is goedgekeurd door het Canadese Warmbloed Paardenstamboek;

Wijnappel KWPN elite, 2003, donkerbruin, MV. Notaris KWPN, is de moeder van de hengst I am London Apple KWPN (2013, V. London BWP), die is goedgekeurd door het KWPN en het Saksen-Thüringse stamboek;

Cassandra Hann staatspremiemerrie, 2004, MV. Caletto I Holst, is de moeder van de hengst Streetfighter Hann (2010, V. Stakkato Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Charis M Hann staatspremiemerrie, 2004, schimmel, MV. Star Regent xx, is de moeder van de hengst Standby Hann (2009, V. Stakkato Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Connett Hann, 2004, donkerbruin, MV. Grannus Holst, is de moeder van de hengst Casual Chic RS Z Hann (2012, V. Castino Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Zangersheide stamboek;

Contendra Z van ’t Laar Zang, 2004, donkerbruin, MV. Cor de la Bryère SF, is de moeder van de hengst Pegasus van ’t Laar BWP (2015, V. Spartacus TN Hann), die is goedgekeurd door het BWP;

Herzglut Oldbg, 2004, bruin, MV. Sandro Hit Oldbg, is de moeder van de hengst BB Lord Dolcetto Oldbg (2009, V. Lordanos Holst), die is goedgekeurd door het Deense stamboek;

Urabella Holst, 2004, MV. Caletto I Holst, is de moeder van de hengst Charming Fream Holst (2008, V. Cassini II Holst), die is goedgekeurd door het Anglo Europese stamboek;

Zatendro vb KWPN, 2004, donkerbruin, MV. Ahorn Z Hann, is de moeder van de hengst Corjano Holst (2010, V. Cornet Obolensky BWP), die is goedgekeurd door het Anglo Europese stamboek;

Athendra OS staatspremiemerrie, 2005, donkerbruin, MV. Last Liberty Oldbg, is de moeder van de hengst Innovation OS (2013, V. Van Goch KWPN), die is goedgekeurd door het KWPN;

Believe Me KWPN elite, 2006, donkerbruin, MV. Heartbreaker KWPN, is de moeder van de hengst Air King KWPN (2014, V. Air Jordan Oldbg), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Oldenburg-International stamboek;

Cobina Hann, 2006, bruin, MV. Grannus Hann, is de moeder van de hengst Diatendro Hann (2011, V. Diarado Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Mecklenburgse-, Oldenburgse-, Oldenburg-International-, Rijnlandse- en Westfaalse stamboek;

Consuela Westf, 2006, bruin, MV. Lady’s King Holst, is de moeder van de hengst Cool Down Westf (2015, V. Cornet Obolensky BWP), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en de Zuidduitse stamboeken;

Contendra Westf, 2006, bruin, MV. Polydor Westf, is de moeder van de hengst Kavalier Noir Westf (2014, V. Kannan KWPN), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en de Zuidduitse stamboeken;

W-Catania II Holst, 2006, donkerbuin, MV. Schampus xx, is de moeder van de hengst Nabab de Volee Holst (2012, V. Nabab de Rêve BWP), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek en het Oldenburg-International stamboek;

Walina III Holst, 2006, donkerbruin, MV. Calato Holst, is de moeder van de hengst French Match ASK DWB (2011, V. Favorit ASK BWP), die is goedgekeurd door het Deense stamboek;

Caipirinha Hann staatspremiemerrie, 2007, bruin, MV. Werther Hann, is de moeder van de hengst Commander Hann (2013, V. Captain Morgan Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Aparte Holst, 2008, zwartbruin, MV. Calido I Holst, is de moeder van de hengst Denton Holst (2014, V. Diamant de Semilly SF), die is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek;

Carimba B Hann, 2008, bruin, MV. For Pleasure Hann, is de moeder van de hengst Cornet Phaeton Jmen Westf (2012, V. Cornet Obolensky BWP), die is goedgekeurd door het Braziliaanse stamboek;

Cosa Nostra OS, 2008, MV. Carthago Holst, is de moeder van de hengst Cariati d’Elsendam Z Zang (2015, V. Cornet Obolensky BWP), die is goedgekeurd door het BWP en

Continera Holst, 2010, donkerbruin, MV. Cassini I Holst, is de moeder van de hengst Cieran Holst (2014, V. Casall ASK Holst), die is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek.

Goedgekeurde zonen

Tweeëntachtig zonen van Contendro I zijn goedgekeurd voor de fokkerij: Captain Fire Holst (2001), Cantando Holst (2002), Carlucci Hann (2002), Charly Brown Hann (2002), Charming Boy Holst (2002), Chelsea Holst (2002), Christdorn Hann (2002), City Banking Hann (2002), Class de Luxe Hann (2002), Codex One Hann (2002), Colandro Holst (2002), Con Abajo Hann (2002), Con Crusador Hann (2002), Con Sherry Holst (2002), Conclydor Westf (2002), Condiro Hann (2002), Contenda Hann (2002), Contendro-Star Hann (2002), Contendros Bube Hann (2002), Continus Grannus Holst (2002), Corifeo Holst (2002), Count Grannus Hann (2002), Couterro Holst (2002), Valentino DDH Holst (2002), Callahan Hann (2003), Campbel Czech Hann (2003), Casanova Hann (2003), Chopin AWÖ (2003), Cointreau Hann (2003), Comte Hann (2003), Confession of Greenhill Hann (2003), Conquest Boy (Breemeersen Conquest) Hann (2003), Conte Cristo Hann (2003), Contello Westf (2003), Contendor Oldbg (2003), Czardas Hann (2003), Caboto Hann (2004), Camelot KWPN (2004), Cannavaro Hann (2004), Cronos VMC Hann (2004), Cincano Hann (2004), Contendor Hann (2004), Contido Westf (2004), Corinto VMC Hann (2004), Quid de Talma SF (2004), Cairo Oldbg (2005), Con Pleasure Hann (2005), Biscayo Oldbg (2006), Brainpower KWPN (2006), Breemeersen Crescendo Hann (2006), Coco Jambo Holst (2006), Common Sense SWB (2006), Contez AWÖ (2006), Cromwell Hann (2006), Curriculo Hann (2006), Carambow Hann (2007), Christophe Zw (2007), Cinsey Hann (2007), Contendros Hann (2007), Contratto AHHA (2007), Crown Jewel Oldbg (2007), Executive Hann (2007), Cassilias Hann (2008), Clayton Famos Oldbg (2008), Concalido Hann (2008), Confiance Oldbg (2008), Conlypso II Hann (2008), Contador ZVCH (2008), Deejay KWPN (2008), Ulixe SF (2008), Catch Fire Hann (2009), GB Casper N ZVCH (2009), Contendrix Holst (2010), Contessini Holst (2010), Count Codex Hann (2010), Carlos van de Helle Holst (2011), Conbassy Hann (2012), Confidento Hann (2013), Contensky Hann (2014), C Hann (2015), Chris DSP (2015) en Kaiser des Forêts VDL SF (2015).

Zonen die zich (nog) niet hebben waargemaakt als fokhengst
De 46 cursief vermelde hengsten hebben nog weinig of geen invloed op de fokkerij gehad en worden hieronder kort aangeduid. De overige hengsten worden daarna in aparte hoofdstukken besproken.

De hengst Charly Brown Westf (MV. Sunset Boulevard xx) is in november 2005 in Münster-Handorf goedgekeurd voor de fokkerij. De hengst is voor de fokkerij beschikbaar gesteld door hengstenstation Rohmann in Marl, maar is niet of nauwelijks gebruikt. Van Charly Brown is één wedstrijdpaard geregistreerd.

De hengst Chelsea Holst (MV. Carolus I Holst) is in juni 2006 in Wietzendorf goedgekeurd door het ZfdP. De hengst is tot 2007 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Eén nakomeling is geregistreerd als wedstrijdpaard. In 2008 is Chelsea tot op M-niveau uitgebracht in de springsport.

De hengst City Banking Hann (MV. Rio Branco Hann) is in december 2004 goedgekeurd door het ZfdP, maar verdere informatie ontbreekt. Van de hengst zijn in Duitsland geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De hengst Con Crusador Hann (MV. Lauries Crusador xx) is in oktober 2004 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek, maar is slechts kort actief geweest in de fokkerij. Van de hengst zijn twee nakomelingen bekend.

De hengst Conclydor (of Conlydor) Westf (MV. Polydor Westf) is in 2008 goedgekeurd door het Zangersheide stamboek. Ook is de hengst goedgekeurd door het Anglo Europese stamboek. Voor zover bekend zijn van hem geen nakomelingen geregistreerd.

De hengst Condiro Hann (MV. Drosselklang I Hann) is in maart 2005 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en in december 2005 erkend door het Oldenburgse stamboek. Hij heeft in het najaar van 2006 in Warendorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen en heeft daarbij 113,58 punten (7e plaats) voor de dressuur behaald, 121.82 punten (3e plaats) voor het springen en 122,76 punten (2e plaats) voor zijn totale prestatie. Aan het onderzoek hebben 23 hengsten deelgenomen. Condiro is tot en met 2008 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn drie dochters als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek. Zijn zoon Cornedo Westf (2007, MV. Pilot Westf) is door het Westfaalse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij, maar van hem zijn geen nakomelingen geregistreerd.
Zes nakomelingen van Condiro zijn geregistreerd als wedstrijdpaard en die hebben tot eind 2017 samen € 5.688 gewonnen.

De hengst Contenda is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en is vlak daarna naar Australië gegaan, waar hij is goedgekeurd door de Australische stamboeken AWHA, ACE en ANSA. Veel informatie over zijn fokkerijprestaties is niet beschikbaar. In 2013 en 2014 heeft Shane Rose (AUS) Contenda uitgebracht in internationale eventingwedstrijden. De combinatie won twee CIC* wedstrijden en een CIC** wedstrijd in Albury NSW.

De hengst Contendro-Star Hann (MV. Rabino Holst) is in de jaren 2011 – 2015 door Josef Jonas Sprehe (GER) in internationae springwedstrijden uitgebracht. In december 2013 is de hengst goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek en januari 2015 door het Hannoveraanse stamboek. Hij is tot 2016 beschikbaar geweest voor de fokkerij, maar is nauweijks gebruikt. Van de hengst is één nakomeling als wedstrijdpaard geregistreerd.

De hengst Corifeo Holst (MV. Silvano N Holst) heeft in 2005 in Münster-Handorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij behaalde 107 punten voor de dressuur, 94 punten voor het springen en 101 punten voor zijn totale prestatie. De hengst is van 2006 tot en met 2013 tot op Intermediair I -niveau uitgebracht in dressuurwedstrijden en heeft een winsom van € 6.409.
In januari 2013 is Corifeo goedgekeurd door het Holsteinse stamboek, maar de hengst is maar één jaar beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De hengst Campbel Czech Hann (MV. Argentan I Hann) is in 2008 goedgekeurd door het Tsjechische stamboek. De hengst heeft in de herfst van 2008 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij behaalde 106,08 punten (10e plaats) voor de dressuur, 142,46 punten (1e plaats) voor het springen en 128,92 punen (2e plaats) voor de totale verrichting. Twee testruiters hebben tijdens het onderzoek de hengst voor het springen van een parcours een tien gegeven. In december 2008 heeft het Hannoveraanse stamboek Campbel Czech goedgekeurd. In Duitsland zijn twee dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.
Zijn zoon Carison Hann (2008, MV. Graf Czech Hann) heeft in het najaar van 2011 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen en behaalde daarbij 7,30 (7,42) punten voor de dressuur, 7,28 (7,48) punten vor het springen en 7,32 (7,45) punten voor de totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 30 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Hij is in 2013 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Zowel Campbel Czech als Carison zijn actief geweest in de Tsjechische fokkerij, maar over hun fokkerijprestaties is weinig informatie beschikbaar.
Van Campbel Czech zijn in Duitsland vijf nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard.
Campbel Czech heeft onder de naam Campbel met Marcus Ehning (GER) diverse successen behaald in de internationale springsport (zie hfdst. Nakomelingen in de sport) en heeft een winsom van € 83.800.
Carison is in de jaren 2014 – 2018 door Marius Klus (CZE) in de internationale springsport uitgebracht. De combinatie won in 2016 de Grand Prix van Michalowice; in 2017 een wedstrijd in Ebreichsdorf en in 2018 is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Olomouc. In oktober 2018 heeft Carison een winsom van € 32.400.
De hengst Casanova Hann (MV. Grannus Hann) heeft in de zomer van 2007 in Schlieckau deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waar hij 88,31 punten (20e plaats) voor de dressuur heeft gekregen, 98.69 punten (14e plaats) voor het springen en 89,31 punten (21e plaats) voor zijn totale prestatie. Aan het onderzoek is deelgenomen door 27 hengsten. In november 2009 heeft het ZfdP de hengst goedgekeurd voor de fokkerij. Hij is tot 2015 beschikbaar geweest, maar van hem zijn in Duitsland geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De hengst Chopin AWÖ (MV. Almox Prints Trak) is goedgekeurd door het Oostenrijkse paardenstamboek. Van de hengst zijn enkele nakomelingen bekend.
Chopin is in de jaren 2013 – 2015 door Stella Hagelstam (FIN) uitgebracht in Grand Prix dressuurwedstrijden. De combinatie heeft zowel in 2013 als in 2014 tweede plaatsen behaald in Grand Prix wedstrijden in Ypäjä. In 2015 zijn twee derde plaatsen behaald in Barcelona. Chopin heeft een winsom van circa € 3.380.

De hengst Cointreau Hann (MV. Carbid Hann) is in 2006 goedgekeurd door het Deense en het Zweedse stamboek. In Denemarken is hij twee jaar beschikbaar geweest en zijn geen veulens van hem geregistreerd. In Zweden is Cointreau alleen in 2006 beschikbaar geweest en is één nakomeling geregistreerd. Ook is een in Noorwegen geregistreerde nakomeling bekend.

De hengst Confession of Greenhill Hann (MV. Waldstar xx) is goedgekeurd door het Anglo Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingen geregistreerd.

De hengst Czardas Hann (MV. Grannus Hann) heeft in de herfst van 2006 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij behaalde daarbij 93,72 punten (23e plaats) voor de dressuur, 107,74 punten (16e plaats) voor het springen en 98,40 punten (21e plaats) voor zijn totale prestatie. Aan het onderzoek is deelgenomen door 38 hengsten. In april 2007 heeft het Hannoveraanse stamboek Czardas goedgekeurd voor de fokkerij. Hij is maar enkele jaren ingezet voor de fokkerij en is daarna uitgebracht in internationale springconcoursen (zie onder Nakomelingen in de sport).
Van Czardas is één dochter als fokmerrie opgenomen in een stamboek en twee nakomelingen zjn in Duitsland geregistreerd als wedstrijdpaard.
De hengst Caboto Hann (MV. Escudo I Hann) heeft van november 2006 tot oktober 2007 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsinderzoek van 300 dagen. Hij kreeg een beoordeling van 87,40 punten (24e plaats) voor de dressuur, 129,15 punten (3e plaats) voor het springen en 106,13 punten (12e plaats) voor de totale prestatie. Aan het onderzoek is deelgenomen door 52 hengsten. De hengst is vervolgens goedgekeurd door het Canadese Sportpaarden stamboek CSHA. Over zijn fokkerijprestaties in Canada is geen informatie beschikbaar.

De hengst (Z.) Camelot KWPN (MV. Raphael Westf) heeft op de KWPN hengstenkeuring in 2007 de tweede bezichtiging gehaald en is daarna verkocht naar Canada. De hengst is goedgekeurd door het Canadese Sportpaarden stamboek. Over zijn fokkerijprestaties is geen informatie beschikbaar.

De hengst Cannavaro Hann (MV. Freiherr Oldbg) is in november 2006 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. Hij heeft in het najaar van 2007 in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen en behaalde daarbij 119,08 punten (5e plaats) voor de dressuur, 122,52 punten (2e plaats) voor het springen en 119,87 punten (5e plaats) voor de totale prestatie. Aan het onderzoek is deelgenomen door 17 hengsten. Na het onderzoek is de hengst verkocht aan de Bellaire Dressage Stable op het Mornington Peninsula, Victoria, Australië. In de jaren 2008 – 2011 heeft hij op keruringen en in wedstrijden goede resultaten geboekt. Over zijn fokkerijprestaties is geen informatie beschikbaar.

De hengst Cronos VMC Hann (MV. Don Juan Hann) is in oktober 2006 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Hij is in 2008 in Italië ingezet in de fokkerij en daardoor zijn in 2009 in Italië vijf nakomelingen geregistreerd. In de zomer van 2009 heeft hij in Schlieckau deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen waarbij hij 83,32 punten ( 23e plaats) voor de dressuur, 104,90 punten (12e plaats) voor het springen en 92,18 punten (23e plaats) voor zijn totale prestatie heeft gekregen. Aan het onderzoek is deelgenomen door 30 hengsten. In Duitsland zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden van Cronic VMC geregistreerd.

De hengst Cincano Hann (MV. Matcho x) is in oktober 2006 goedgekeurd en geprimeerd door het Hannoveraanse stamboek, maar voor zover bekend is hij niet beschikbaar geweest voor de fokkerij.

De hengst Contendor Hann (MV. Escudo I Hann) is goedgekeurd door het Mexicaanse stamboek La Silla. Over zijn fokkerijprestaties is geen informatie beschikbaar.

De hengst Caïro Oldbg (MV.Silvio I Holst) heeft in de herfst van 2008 in Schlieckau deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij behaalde 7,39 (7,75) punten voor de dressuur, 8,29 (7,98) punten voor het springen en 7,86 (7,90) punten voor de totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 36 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. In april 2009 is CaÏro goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. De hengst is daarop slechts één jaar beschikbaar geweest voor de fokkerij. In februari 2014 heeft het Hannoveraanse stamboek Caïro goedgekeurd. Van de hengst zijn in Duitsland geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd. Caïro is verkocht naar Iran.

De hengst Con Pleasure Hann (MV. For Pleasure Hann) is in december 2007 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en erkend door het Oldenburg-International stamboek. In de herfst van 2008 heeft hij in Moritzburg deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 7,94 (7,75) punten voor de dressuur, 7,65 (7,62) punten voor het springen en 7,80 (7,77) voor de totale prestatie scoorde. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 15 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. Con Pleasure is alleen in 2008 beschikbaar geweest voor de fokkerij, maar van hem zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.
In de jaren 2010 – 2012 is Con Pleasure in Duitsland tot op M-niveau uitgebracht in de springsport. Medio 2012 is hij verkocht naar Finland. In de jaren 2013 – 2017 is Nelli Pajuharju (FIN) met de hengst gestart in internationale springwedstrijden. De combinatie heeft in 2017 een wedstrijd in Helsinki gewonnen. Con Pleasure heeft een winsom van circa € 1.600.

De hengst Coco Jambo Holst (MV. Contender Holst) is in 2008 goedgekeurd door het Holsteinse-, Thüringse- en Saksen-Thüringse stamboek en erkend door het Oldenburgse- en het Oldenburg-International stamboek. Hij heeft in de herfst van 2009 in Münster-Handorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waarbij hij voor de dressuur 7,06 (7,48) punten scoorde, voor het springen 7,83 (7,63) punten en voor de totale prestatie 7,53 (7,67) punten, Tussen haakjes zijn de gemiddelde waarderingen vermeld van de 36 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
Coco Jambo is alleen in 2009 ingezet in de fokkerij.Van hem zijn vijf wedstrijdpaarden geregistreerd.

De hengst Contez AWÖ (MV. Cantus Holst) is goedgekeurd door het Oostenrijkse stamboek. Over zijn prestaties in de fokkerij is niet veel bekend.

De hengst Cromwell Hann (MV. Imperator SF) is in januari 2009 in München-Riem goedgekeurd door het Beierse stamboek en de Zuidduitse stamboeken. In oktober 2010 heeft de hengst in München-Riem deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij behaalde 7,68 (7,89) voor de dressuur, 8,03 (8,03) punten voor het springen en 7,96 (8,11) punten voor de totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde waarderingen vermeld van de 29 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. Uit de details van de beoordeling blijkt dat Cromwell een tien heeft gekregen voor het karakter.
Van Cromwell zijn geen fokmerries geregistreerd; wel zijn drie wedstrijdpaarden bekend en zijn zoon Coer Pour RS Westf (2013, MV. Scarlatti Hess) is door het Westfaalse stamboek goedgekeurd.
Coer Pour heeft in het najaar van 2016 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek voor springhengsten van 50 dagen en is daar gewaardeerd met 7,55 punten. Met die beoordeling is hij als 32e geëindigd van de 33 hengsten die het onderzoek hebben voltooid. Coer Pour RS is volgens de Duitse FN, de koepelorganisatie voor de paardenfokkerij in Duitsland, in 2018 voor het eerst beschikbaar gesteld voor de fokkerij, maar dezelfde organisatie meldt in zijn database dat Coer Pour RS is geruind.

De hengst Carambow Hann (MV. Grannus Hann) is goedgekeurd door het Anglo Europese Stamboek, maar dat heeft geen nakomelingen van de hengst geregistreerd. Later is de hengst gecastreerd.

De hengst Christophe Zw (MV. Parlando I Westf) heeft in 2012 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Daarbij behaalde hij 6,70 (7,42) punten voor de dressuur, 7,54 (7,67) punten voor het springen en 7,02 (7,53) voor de totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 31 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen. In de gedetailleerde uitslag valt op dat Christophe voor “Rittigkeit” slechts een waardering van 5,5 heeft gekregen terwijl de gemiddelde waardering 7,08 bedroeg. In februari 2013 is de hengst in Standenbuhl goedgekeurd door het Rijnland-Palts-Saar stamboek. Hij is tot 2017 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Zijn prestaties in de fokkerij moeten worden afgewacht.

De hengst Crown Jewel Oldbg (MV. Frühling Oldbg) is goedgekeurd door het Anglo Europese stamboek, maar dat heeft geen nakomelingen van hem geregistreerd.

De hengst Executive Hann (MV. Gullit Hann) is in 2010 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. De hengst heeft in de herfst van 2011 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waar hij 7,71 (7,42) punten voor de dressuur scoorde, 7,99 (7,48) punten voor het springen kreeg en 7,79 (7,45) punten voor zijn totale prestatie behaalde. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 30 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Executive is niet of nauwelijks beschikbaar geweest voor de fokkerij. Er zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden van hem geregistreerd.
In februari en maart 2014 is de hengst door Karim Elzoghby (EGY) in internationale springwedstrijden uitgebracht. De combinatie won ex aequo twee 1.30 m wedstrijden in Vejer de la Frontera. Vanaf april 2014 is Stephanie Brugman (NED) met Executive gestart en in 2015 is Sebastian Adams (GER) met de hengst uitgekomen. In de jaren 2016 – 2018 is Executive door verschillende ruiters in nationale Duitse wedstrijden uitgebracht. Executive heeft een winsom van circa € 1.700.

De hengst Clayton Famos Oldbg (MV. Landwerder S Oldbg) is in januari 2011 in München-Riem goedgekeurd door de Zuidduitse stamboeken, het Baden-Württembergse stamboek en het Beierse stamboek en is een maand later erkend door het Oldenburgse- en het Oldenburg-International stamboek. Hij heeft in november 2011 in Zweibrücken deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 7,33 (7,51) punten voor de dressuur, 8,35 (8,03) punten voor het springen en 7,98 (7,89) punten voor zijn totale prestatie heeft behaald. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 23 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. Clayton Famos is alleen in 2011 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn in Duitsland geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De hengst Concalido Hann (MV. Calido I Holst) is in november 2010 goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek. Hij is in 2012 in Verden Hannoveraans kampioen van de vierjarige springpaarden geworden en daarna via de PSI-veiling in Ankum verkocht aan Opleidingscentrum LEE AG in Bernhardzell, dat bij Sankt Gallen in het noordwesten van Zwitserland ligt. Concalido is enkele jaren ingezet in de Zwitserse fokkerij maar zijn invloed op de fokkerij is gering.

De hengst Confiance Oldbg (MV. Ladinos I Holst) is in november 2010 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. In mei 2012 heeft hij in Schlieckau deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waarbij hij voor de dressuur is gewaardeerd met 7,30 (7,53) punten, voor het springen met 8,30 (7,89) en voor zijn totale prestatie met 7,73 (7,71). Tussen haakjes zijn de gemiddelde waarderingen vermeld van de 19 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen.
In december 2012 is Confiance erkend door het Oldenburg-International stamboek.
De hengst is in 2013 voor het laatste beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Tot eind 2017 zijn geen fokmerries van Confiance geregistreerd. Zijn zoon Cocobell Oldbg (2012, MV. Cornet Obolensky BWP) is in novermber 2014 goedgekeurd door het Brandenburgse stamboek en een nog anonieme Westfaalse zoon (2012, MV. Cornet Obolensky BWP) is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek.
Cocobell heeft in de herfst van 2015 in Adelheidsdorf een matige aanlegtest afgelegd waar hij een waardering van 7,11 punten heeft behaald terwijl de gemiddelde beoordeling van de 33 deelnemende hengsten 7,62 punten bedroeg.
De anonieme Westfaalse zoon van Confiance heeft tot eind 2017 nog niet aan een aanlegtest deelgenomen.
De Duitse Hippische Sportbond heeft tot eind 2017 vijf nakomelingen van Confiance als wedstrijdpaard vastgelegd. Zij hebben samen € 1.080 gewonnen.

De hengst Conlypso II Hann (MV. Calypso II Holst) is goedgekeurd door het Anglo Europese stamboek, maar dat heeft geen nakomelingen van hem geregistreerd.

De hengst Deejay KWPN (MV. Clinton Holst) is goedgekeurd door het Anglo Europese stamboek, maar dat heeft geen nakomelingen van hem geregistreerd.

De hengst Catch Fire Hann (MV. Cavalier Hann) is in oktober 2011 goedgekeurd door het Rijnland-Palts-Saar stamboek. In maart 2012 heeft hij in Schlieckau deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen waarbij hij 7,59 (7,65) punten voor de dressuur, 8,55 (7,87) punten voor het springen en 8,13 (7,79) punten voor zijn totale prestatie behaalde. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 23 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
In de zomer van 2012 heeft hij in Schlieckau deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij behaalde daarbij 8,66 (7,53) punten voor de dressuur, 8,73 (7,89) punten voor het springen en 8,70 (7,71) punten voor zijn totale verrichting. Tussen haakjes zijn de gemiddelde punten vermeld van de 19 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen.
In oktober 2012 heeft ook het Hannoveraanse stamboek Catch Fire goedgekeurd, maar het is onduidelijk of de hengst in 2013 beschikbaar is gesteld voor de fokkerij. Tot eind 2017 zijn van de hengst geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.
Onder de naam Caprisonne is de hengst van 2013 tot en met 2018 door Manuel Fehlhaber (GER) tot op 1.30 m niveau uitgebracht in de springsport. Caprisonne heeft een winsom van € 4.200.

De hengst GB Casper N ZVCH (MV. Leandro Holst) heeft in de herfst van 2012 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij behaalde 6,49 (7,42) punten voor de dressuur, 7,11 (7.67) punten voor het springen en 6,66 (7,53) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde waarderingen vermeld van de 31 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Na het onderzoek heeft het ZVCH de hengst in november 2012 goedgekeurd. GB Casper N is alleen in 2013 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Van hem zijn enkele nakomelingen bekend.

De hengst Contendrix Holst (MV. Carinjo HDC Holst) is in 2016 door Msciwoj Kiecon (POL) in internationale springwedstrijden voor jonge paarden uitgebracht. De combinatie won in 2016 een wedstrijd in Michalowice en in 2017 is een tweede plaats behaald in een jachtwedstrijd in Ciekocinko. In 2018 is de hengst uitgebracht door Toni Hassman (GER). In maart is de derde plaats behaald in een wedstrijd in Dortmund en in juli is een vierde plaats behaald in Valkenswaard. Eind oktober 2018 heeft Contendrix een winsom van € 18.500.
In januari 2018 is Contendrix goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en erkend door het Oldenburg International stamboek en in april 2018 heeft het Holsteinse stamboek de hengst goedgekeurd. De prestaties in de fokkerij moeten worden afgewacht.

De hengst Contessini Holst (MV. Cassini I Holst) is in 2013 goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek. Hij heeft in het najaar van 2013 in Marbach deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waar hij 8,04 (7,57) punten voor de dressuur, 8,80 (7.68) punten voor het springen en 8,35 (7,69) punten voor zijn totale prestatie heeft behaald. Tussen haakjes zijn de gemiddelde waarderingen vermeld van de 23 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Na afloop van het onderzoek heeft het Baden-Württembergse stamboek Contessini goedgekeurd. De hengst is in 2014 niet meer beschikbaar gesteld voor de fokkerij. In 2015 is hij internationaal gestart in springwedstrijden voor jonge paarden.
De hengst Count Codex Hann (MV. Glückspilz Hann) is in oktober 2012 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. De hengst is verkocht naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij door Gornall Equestrian in Kirk Hammerton, dat ten westen van York in North Yorkshire ligt, beschikbaar wordt gesteld voor de fokkerij. Over zijn prestaties in de fokkerij is (nog) geen informatie beschikbaar.
De hengst Carlos van de Helle Holst (MV. Exkurs Holst) is goedgekeurd door het SBS en is vanaf 2017 voor de fokkerij beschikbaar in Frankrijk. In 2018 is één veulen geregistreerd en zijn zes merries met sperma van de hengst geïnsemineerd. De resultaten in de fokkerij moeten worden afgewacht.

De hengst Conbassy Hann (MV. Embassy I Hann) is een broer van de hieronder genoemde Confidento en is eind 2014 goedgekeurd en geprimeerd door het Mecklenburgse stamboek en het Oldenburg-International stamboek.
De hengst heeft in januari en februari 2016 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek voor springhengsten van 50 dagen, waar hij is gewaardeerd met 8,69 punten. In 2018 is diepvriessperma van Conbassy beschikbaar bij Paul Schockemöhle in Mühlen. De prestaties van Conbassy in de fokkerij moeten worden afgewacht. Hij is in 2018 in L springwedstrijden uitgebracht.

De hengst Confidento Hann (MV. Embassy I Hann) is een broer van de hierboven genoemde Conbassy en is in oktober 2015 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Hij heeft in 2016 in Marbach deelgenomen aan een aanlegtest van veertien dagen waar hij is gewaardeerd met 7,53 punten. Confidento is in 2017 en 2018 voor de fokkerij beschikbaar gesteld door het Hessische Landgestüt Dillenburg en is eind 2018 te koop aangeboden. Vermoedelijk is hij erg weinig gebruikt.

De hengst Contensky Hann (MV. Cornet Obolensky BWP) is in december 2016 goedgekeurd door het ZfdP. Nadere informatie over zijn fokkerijcarrière ontbreekt.
Een nog anonieme Hannoveraanse zoon (MV. Stakkato Hann), die is gefokt door Heinrich Bremer jr. is in november 2017 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Nadere informatie over zijn fokkerijcarrière ontbreekt.

De hengst Chris DSP (MV. Argentinus Hann) is in januari 2018 goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek. Hij heeft in mei 2018 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van veertien dagen en is daarbij gewaardeerd met 7,18 punten voor de dressuur, 8,23 punten voor het springen en 7,78 punten voor zijn totale prestatie. Nadere informatie over zijn fokkerijcarrière ontbreekt.

Nakomelingen in de sport
Tot eind 2017 zijn in Duitsland 1890 nakomelingen van Contendro I als wedstrijdpaard geregistreerd. Zij hebben samen € 6.296.895 gewonnen, waabij moet worden opgemerkt dat de Duitse Hippische Sportbond bij de registratie van de winsommen de resultaten van niet-Duitse ruiters alleen meetelt als die in wedstrijden in Duitsland zijn behaald. De resultaten van Duitse ruiters worden altijd meegenomen, ongeacht de plaats waar de wedstrijden worden gehouden.

Horsetelex.nl heeft 58 nakomelingen van Contendro I geregistreerd die in 1.60 m springwedstrijden zijn uitgekomen en 281 andere nakomelingen die in 1.40 m wedstrijden zijn gestart. Vijf nakomelingen staan te boek als Grand Prix dressuurpaard en vijf anderen zijn in de Prix St. George of Intermediair dressuurwedstrijden gestart. Elf nakomelingen zijn in drie of vier sterren eventingwedstrijden gestart.

Horsetelex houdt een ranking bij op basis van de uitslagen van internationale wedstrijden sinds eind 2014. Volgens die ranking hebben de nakomelingen van Contendro I tot medio oktober 2018 samen € 4.066.898 gewonnen, maar dat is een onderschatting van de werkelijke winsom omdat veel nakomelingen van Contendro I al voor 2015 goede sportresultaten hebben behaald.
Onderstaand worden 25 succesvolle nakomelingen van Contendro I, die meer dan
€ 60.000 hebben gewonnen, kort besproken. Samen hebben deze 25 nakomelingen tot medio oktober 2018 € 5.806.425 gewonnen.

Holiday by Solitour (voorheen Consens) Holst, ruin, 2001, schimmel, MV. Cascavelle Holst, fokker Michael Eitel uit Freihung, is in 2008 door Janne Friederike Meyer – Zimmermann (GER) in internationale wedstrijden uitgebracht. De combinatie heeft in 2008 een wedstrijd in Arezzo en in 2009 wedstrijden in Offenburg en Neumünster gewonnen. In 2010 is de derde plaats behaald in de Grand Prix van Hagen. In 2011 is een wedstrijd tijdens het CHIO in Aken gewonnen en is in Balve het Duitse kampioenschap voor amazones behaald. Bovendien is de derde plaats behaald in de Grand Prix van Frankfurt.
Vanaf 2013 is de ruin gereden door Carsten-Otto Nagel (GER). De combinatie is in 2013 tweede geworden in de Grand Prix van Sommerstorf en heeft het klassement van de Mühlen Riders Tour gewonnen. In 2014 is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Neumünster en in 2015 is de Grand Prix van Nörten-Hardenberg gewonnen en is de derde plaats behaald in de Grand Prix van München.
Holiday by Solitour heeft een winsom van € 280.000;

Caballito Oldbg, ruin, 2002, zwart, V. Argentinus Hann, fokker Susanne Wöbbeking uit Bückeburg, is vanaf november 2009 door Erika Lickhammer – van Helmond (SWE) in internationale springwedstrijden uitgebracht. De combinatie heeft in 2010 de Grand Prix van Neeroeteren gewonnen en in 2011 een wedstrijd in Bonheiden. Vanaf augustus 2011 is Andres Rodriguez (VEN) met Caballito uitgekomen.
In 2012 zijn de Grand Prix van Ocala FL en een World Cup wedstrijd in Bogota gewonnen. Bovendien is een derde plaats behaald in de Grand Prix van Wellington FL. In 2013 is een wedstrijd in Calgary Spruce Meadows AB gewonnen en is de tweede plaats behaald in een World Cup wedstrijd in Langley BC. Later in het jaar zijn nog twee wedstrijden Langley BC, waaronder een World Cup kwalificatiewedstrijd, een jachtwedstrijd in Burbank CA en een wedstrijd in Las Vegas NV gewonnen.
In 2014 zijn overwiningen geboekt in Canteleu,, Arezzo en Calgary Stampede Park en zijn tweede plaatsen behaald in de Grand Prix’s van Wellington FL, Le Touquet en Arezzo.
In 2015 heeft de combinatie overwinningen behaald in Wellington FL (2x), Barcelona en Tryon NC.
In 2016 en 2017 is Caballito uitgebracht door Clementine Goutal (USA). De combinatie heeft in 2017 wedstrijden in Tubbergen en Ommen gewonnen.
Caballito heeft een winsom van € 445.000;

Codex One Hann, hengst, 2002, bruin, MV. Glückspilz Hann, fokker Wilhelm Berghorn uit Stolzenau, is vanaf 2008 door Karl Brocks (GER) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In 2009 is de combinatie in Lanaken vierde geworden bij het Wereldkampioenschap voor zevenjarige springpaarden. In 2010 is een wedstrijd in Spannenberg gewonnen.
In 2011 is Christian Ahlmann (GER) de hengst gaan rijden. De combinatie won in mei 2011 een wedstrijd in Nörten-Hardenberg en in december de Grand Prix van Frankurt. In 2012 is de derde plaats behaald in de Grand Prix van Sankt Gallen, de tweede plaats in de Grand Prix van Münster en is met het Duitse team de tweede plaats behaald in de landenwedstrijd tijdens het CHIO Aken. In 2013 is de Grand Prix van Hamburg gewonnen, is de derde plaats behaald in de Grand Prix van Zürich en de tweede plaats in de Grand Prix van Chantilly. Bij het Europese kampioenschap in Herning is de combinate13e geworden. In 2014 zijn de Grand Prix van Aken
(€ 330.000) en de Grand Prix van Valkenswaard (€ 100.000) gewonnen en is bij de World Equestrian Games in Caen de 30e plaats bereikt. In 2015 is de vierde plaats behaald in de Grand Prix van ‘s-Hertogenbosch en is de Grand Prix van Stuttgart gewonnen. In 2016 zijn de Grand Prix’s van Basel en Neumünster gewonnen en is de derde plaats behaald in de Grand Prix van Doha. In 2017 is de Grand Prix van Berlijn gewonnen en is een tweede plaats behaald in de Grand Prix van Valkenswaard. Codex One heeft een winsom van € 1.517.500.
Codex One heeft zijn sportcarrière gecombineerd met een carrière als fokhengst (zie hoofdstuk 7.)

Constantin B Hann, ruin, 2002, donkerbruin, MV. Espri Hann, fokker Helmut Bischof uit Beverstedt, is vanaf 2010 door Hans-Dieter Dreher (GER) uitgebracht in internationale springwedstrijden. In 2010 is een wedstrijd gewonnen in San Lazaro di Savena. In 2011 zijn overwinningen geboekt in Pioltello (2x), Mannheim, Balve, Rio de Janeiro (2x) en Lyon en in 2012 is gewonnen in Basel (2x), Amriswil, Mannheim, Balve, Rio de Janeiro, Wenen en Stuttgart. In 2013 zijn zeges behaald in Basel (3x), Braunschweig, Aken en San Giovanni.
Vanaf juni 2014 is Constantin B gereden door Gabriele Thoma (GER). De combinatie won in 2014 wedstrijden in Chantilly (2x), Humlikon en Gorla Minore. In 2015 is gewonnen in Dortmund en Mannheim en in 2016 is nog een wedstrijd in Chantilly gewonnen. Constanton B heeft een winsom van € 222.800.
Mr Whoopy Hann, hengst, 2002, bruin, MV. Watzmann Hann, fokker Mts H. & G. Wilking uit Stemwede, is vanaf 2008 door Duncan McFarlane (NZL) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In 2012 heeft de combinate twee World Cup wedstrijden in Thermal CA en Sacramentourieta CA en een 1.45 m wedstrijd in Thermal CA gewonnen. In 2013 is de tweede plaats behaald in een World Cup wedstrijd in Del Mar CA. In januari 2014 is Mr Whoopy verkocht aan de Copernicus Stables van de heer Coulter en heeft zijn dochter Saer Coulter (USA) de hengst het gehele jaar uitgebracht, met een 24e plaats als beste prestatie.
In 2015 is Harrie Smolders met Mr Whoopy uitgekomen.
Mr Whoopy heeft een winsom van € 106.350;

NZB Campino Hann, ruin, 2002, bruin, MV. Pinkus Hann, fokker Hans-Jürgen Abel uit Bremervörde, is in 2009 door Ben Leuwer (GER) uitgebracht in het CIC* Bonn-Rodderberg.
Vanaf 2010 is Mark Todd (NZL) met de ruin uitgekomen in internationale eventingwedstrijden. In 2010 is het CCI** Hartpury gewonnen. In 2011 is een tweede plaats behaald in het CIC** Saumur en een derde plaats in het CCI*** Boekelo en in 2012 is de combinatie tweede geworden in het CIC*** Houghton Hall.
In 2014 is in het CIC*** Belton de vierde plaats behaald; in het CIC***Burnham Market de derde en is het CIC*** Houghton Hall gewonnen. In 2015 zijn overwinningen geboekt in CIC*** Tattersalls en het CIC*** Ballindenisk en in 2016 is de zevende plaats behaald in het CCI**** Lexington KY. In 2017 is de vierde plaats behaald in het CCI****Badminton.
Medio oktober 2018 heeftr NZB Campino een winsom van € 82.000;

Queen Mary Holst, merrie, 2002, bruin, MV. Caretino Holst, fokker Joachim Tietz uit Diekhusen-Fahrstedt, is vanaf december 2010 door Jan Wernke (GER) uitgebracht in de internationale springsport. In 2011 zijn tweede plaatsen behaald in de Grand Prix’s van Oldenburg en Dortmund en is een wedstrijd in Parijs gewonnen. Ook is met het Duitse team de landenwedstrijden bij het CSIO Bratislava gewonnen. In 2013 is de overwinning behaald in de Grand Prix van Offenburg en is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Neustadt/Dosse. In 2015 zijn overwinningen geboekt in Schwerin en Hagen en in 2016 heeft de combinatie gewonnen in Dortmund en Sommerstorf. In 2018 is een tweede plaats behaald in Spangenberg. Medio oktober heeft Queen Mary een winsom van € 277.500;

Callahan Hann, hengst, 2003, donkerbruin, MV. For Pleasure Hann, fokker Joachim Tobaben uit Buxtehude, is in november 2010 door Cameron Hanley (IRL) in internationale springwedstrijden uitgebracht. Vanaf februari 2011 is Gerco Schröder (NED) met de hengst uitgekomen. In 2013 heeft de combinatie een wedstrijd in Stockhom gewonnen en is de vierde plaats behaald in een wedstrijd in Londen Olympia Park.
Van april 2014 tot oktober 2014 is Abdullah Alsharbatly (KSA) Callahan gaan rijden. De combinatie won in 2014 de Grand Prix van Ciekocinko, een puissancewedstrijd in Windsor en wedstrijden in Ebreichsdorf, Poznan, Wettenhall en Ciekocinko. In september 2014 is in Incheon de individuele wedstrijd op de Asian Games gewonnen en met het team van Saoudi-Arabië is de zilveren medaille in de landenwedstrijd gewonnen.
Van oktober 2014 tot maart 2015 en van oktober 2015 tot eind 2017 is Callahan uitgebracht door Ahmand Saber Hamcho (SYR). Tussen door heeft Alsharbatly Callahan uitgebracht op de concoursen in Gijon, waar twee wedstrijden zijn gewonnen, en Rome. Hamcho heeft met Callahan in februari 2016 een derde plaats behaald in de Grand Prix van Al Ain. Medio oktober 2018 heeft Callahan een winsom van € 213.800.
Callahan heeft zijn sportcarrière gecombineerd met een carrière als fokhengst (zie hoofdstuk 16.)

Campbel Hann, hengst, 2003, bruin, MV. Argentan I Hann, fokker Heinz Saborowski uit Ihliënworth, is in februari 2010 door Marcus Ehning (GER) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In 2010 zijn wedstrijden in Dortmund, Aken en Donaueschingen gewonnen en in 2011 is een overwinning behaald in Leipzig. In 2012 is gewonnen in Odense en twee keer in Frankfurt en in 2013 is de overwinning behaald in een équipewedstrijd in Aken.
Vanaf september 2013 is Campbel drie maanden gereden door Eirin Bruheim (NOR) waarbij een zevende plaats de beste prestatie was. In 2014 is Jorge Matte Capdevila (CHI) met Campbel uitgekomen. De combinatie is vijfde geworden in de Grand Prix van Vimeiro.
In 2015 is Campbel niet in internationaal verband utgebracht; wel is hij twee keer van eigenaar gewisseld.
In 2016 is Campbel door Ava de Caster (USA) in Wellington uitgebracht in enkele wedstrijden voor kinderen over 1.20 m. Campbel heeft een winsom van € 83.800;

Comtessa 88 Hann staatspremiemerrie, 2003, bruin, MV. Acord II Hann, fokker Erich Mohrfeld uit Espelkamp, is in 2009 door Jennifer Maubach (GER) in internationale springwedstrijden voor junioren uitgebracht. In 2010 is Miriam Schneider (GER) met de merrie internationaal gestart en vanaf 2013 heeft Henrik Griese (GER) Comtessa uitgebracht. In 2014 zijn de Grand Prix’s van Oliva en Mannheim en wedstrijden in Oliva en Steinhagen gewonnen. In 2016 is een tweede plaats behaald in een wedstrijd in Steinhagen.
Comtessa 88 heeft een winsom van € 82.400;

Corenso Holst, ruin, 2003, bruin, MV. Candillo Holst, fokker Christiane Kuhn uit Eggstedt, is in het najaar van 2011 door Ferenc Szentirmai (UKR) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In 2013 heeft de combinatie een World Cup wedstrijd gewonnen in Sharjah en is in de World Cup wedstrijd in Dubai de tweede plaats behaald. In 2014 zijn in de World Cup wedstrijden in Abu Dhabi en Sharjah respectevelijk de tweede en derde plaats behaald. In 2015 is een tweede plaats behaald in Arezzo.
Vanaf november 2015 is Corenso gereden door Theresa Krapf (GER). In 2016 heeft de combinatie een derde plaats behaald in Wiener Neustadt.
In de maanden augustus – oktober 2016 heeft Philip Rüping (GER) de ruin uitgebracht en daarna is Martina Bernini (ITA) met Corenso uitgekomen. Een zesde plaats was de beste prestatie van de combinatie.
Vanaf april 2018 heeft Géraldine Straumann (SUI) Corenso uitgebracht in 1.30 m wedstrijden.
Corenso heeft een winsom van € 94.000.

Corvin 18 Hann, ruin, 2003, donkerbruin, MV. Athletico Holst, fokker Katja Ahlemann – Wobbe uit Hellwege, is in maart 2011 door Martin Haunhorst (GER) in Arezzo uitgebracht in de internationale springsport.
Vanaf mei 2011 is Tim Rieskamp Goedeking (GER) de ruin gaan rijden. In 2012 zijn de Grand Prix van Steinhagen en een wedstrijd in Arezzo gewonnen en is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Porto Allegre. In 2015 zijn overwinningen behaald in Hagen en Wiesbaden.
Corvin heeft een winsom van € 122.100;

Czardas 30 Hann, hengst, 2003, bruin, MV. Grannus Hann, fokker Irmgard Overhey uit Isernhagen, is van juni – oktober 2012 door Matthias Gude (GER) uitgebracht in internationale springwedstrijden.
Vervolgens is de hengst verkocht aan een Israëlische eigenaar en is de hengst van september 2013 tot maart 2014 uitgebracht door Mclain Ward (USA) en daarna is Kirsten Coe (USA) tot eind 2015 met Czardas gestart. Coe heeft met de hengst in 2014 tweede plaatsen behaald in wedstrijden in Calgary Spruce Meadows en Bromont QC en een derde plaats in een World Cup wedstrijd in Rockwood ON. In 2015 is een vierde plaats behaald in een World Cup wedstrijd in Del Mar CA.
In februari en maart 2016 is Alberto Michan (MEX) zonder veel succes met Czardas uitgekomen en daarna is hij uitgebracht door Karina Aziz (CAN). Aziz heeft met Czardas in 2016 een derde plaats behaald in de Grand Prix van Roeser.
Eind juni 2017 is Juan Carlos Garcia (ITA) met de hengst gestart op een wedstrijd in Olomouc en in 2018 heeft Jack Dodd (IRL) de hengst uitgebracht. Successen hebben zij niet behaald.
Medio oktober 2018 heeft Czardas 30 een winsom van € 123.000.
Czardas is ook enkele jaren, zonder veel succes, ingezet voor de fokkerij;
Tabea 20 Holst, merrie, 2003, bruin, MV. Fernando I Holst, fokker Günter Eim uit Hölzbunge, is in 2013 door Katja van Ginkel (GER) in de internationale springsport uitgebracht.
In het najaar van 2013 is Philipp Weishaupt (GER) de merrie gaan rijden. In maart 2014 heeft de combinatie de Grand Prix van Braunschweig gewonnen.
In de periode mei 2014 – oktober 2016 is Mohammed Talaat (EGY) met de merrie gestart. De combinatie is in 2015 vierde geworden in een World Cup wedstrijd in Doha.
Vanaf november 2016 is Tadahiro Hayashi (JPN) Tabea gaan rijden. De combinatie is in september 2018 tweede geworden in een wedstrijd in Bonheiden.
Tabea 20 heeft medio oktober 2018 een winsom van € 109.000;

Conthendrix Holst, ruin, 2004, schimmel, MV. Cor de la Bryère SF, fokker Hans-Otto Krohn uit Marne, is vanaf mei 2011 door zijn eigenaar André Thieme (GER) in de internationale springsport uitgebracht. In 2014 is met het Duitse team de landenwedstrijd tijdens het CSIO Falsterbo gewonnen. In 2015 is in maart de derde plaats behaald in de Grand Prix van Ocala FL. Tijdens het concours in Ocala zijn verder nog een eerste en twee tweede plaatsen behaald. Met het Duitse team is de landenwedstrijd tijdens het CSIO Sopot gewonnen en later is de derde plaats behaald in de Grand Prix van Groβ Viegeln. In 2016 zijn derde plaatsen behaald in de Grand Prix’s van Ocala FL en Paderborn en een tweede plaats in een World Cup wedstrijd in Leszno. In 2017 is een overwinning geboekt in Neustadt/Dosse. In maart is de tweede plaats behaald in een World Cup wedstrijd in Ocala FL en enkele weken daarna zijn in Ocala een derde plaats ($ 130.000) en een vierde plaats ($ 110.000) behaald. In september 2017 is de Grand Prix van Saugerties NY (€ 330.000) gewonnen.
In juni 2018 is Conthendrix verkocht aan Carole en Mary Looke (USA). In juli 2018 heeft Maty Looke de ruin uitgebracht in enkele 1.45 m wedstrijden in Del Mar CA. Conthendrix heeft een winsom van € 863.000;

Townhead Annie Hann (Hello Annie), merrie, 2004, bruin, MV. For Pleasure Hann, fokker Joachim Tobaben uit Buxtehude, is in 2013 door Tina Fletcher (GBR) in de internationale springsport uitgebracht.
Van oktober 2013 tot september 2017 is Scott Brash (GBR) met de merrie uitgekomen. In 2014 zijn wedstrijden in Lyon en Madrid (2x) gewonnen en is de vijfde plaats behaald in de Grand Prix van Parijs. In 2015 zijn wedstrijden in Cannes en Monte Carlo en een jachtwedstrijd in Londen Olympia gewonnen en zijn tweede plaatsen behaald in jachtwedstrijden in Hong Kong en Los Angeles CA. In 2017 zijn overwinningen geboekt in Bordeaux en Monte Carlo.
Vanaf september 2017 komt Emma Stoker (GBR) met Townhead Annie uit. De combinatie heeft in 2018 gewonnen in Ciekocinko (2x), Knokke en Vilamoura.
Medio oktober 2018 heeft Townhead Anne een winsom van € 350.000;

Captain Holst, hengst, 2006, bruin, MV. Caretino Holst, fokker Frank Neumann uit Auscker, is in 2013 in internationale springwedstrijden uitgebracht door Lukasz Apple (POL). Vanaf januari 2014 is de hengst gereden door Kevin Gielen (BEL). In 2015 heeft de combinatie in mei een wedstrijd in Samorin gewonnen en in september is in Samorin de vierde plaats behaald in de Grand Prix. In 2017 is twee keer een tweede plaats behaald in Opglabbeek en is later in het jaar is ook een tweede plaats behaald in de Grand Prix van Opglabbeek.
Medio oktober 2018 heeft Captain een winsom van € 63.875.

Contiki SWB, ruin, 2006, schimmel, MV. Calido I Holst, fokker Thomasine Thurén uit Skurup, is in juni 2014 door Nicolas Dello Joio (USA) internationaal gestart in springwedstrijden. In augustus 2014 heeft de combinatie twee wedstrijden gewonnen in Rockwood ON. In 2015 zijn wedstrijden in Wellington FL, Calgary Spruce Meadows gewonnen.
In de eerste helft van 2018 is de ruin gereden door Jens Vandenberk (BEL). De combinatie won drie wedstrijden in Opglabbeek.
In juni heeft Paulo Stewart (BRA) met Contiki een wedstrijd in Geesteren gewonnen en vanaf eind juni 2018 is Richard Kierkegaard (ARG) met de ruin uitgekomen en heeft een wedstrijd in Valkenswaard gewonnen.
Medio oktober 2010 heeft Contiki een winsom van € 80.600.

Copperfield Hann, ruin, 2006, bruin, MV. Drosselklang II Hann, fokker Gaby Huntemann uit Wagenfeld, is in 2013 door Christian Temme (GER) uitgebracht in wdstrijden voor jonge paarden.
In 2015 is de ruin zonder veel succes gereden door Andreas Kreuzer (GER), Philip Rüping (GER), Oleksandr Onyschenko (UKR) en Therese Krapf (GER). In 2016 is Rüping met de ruin uitgekomen. De combinatie won de Grand Prix van Geesteren en is tweede geworden in de Grand Prix’s van Hagen am Teutoburger Wald en van Wiesbaden.
Vanaf maart 2017 is Andrzej Oplatek (POL) met Copperfield gestart. In 2017 heeft de combinatie een World Cup wedstrijd in Poznan gewonnen.
Copperfield heeft een winsom van € 115.600;

Cinsey Hann, hengst, 2007, bruin, MV. For Pleasure Hann, fokker André Vagts uit Bargstedt, is in februari 2014 internationaal uitgebracht door Laura Klaphake (GER). De combinatie won meteen twee wedstrijden zonder barrage in Oliva-Valencia. In 2015 is in Aken een tweede plaats behaald en is een wedstrijd in Wierden gewonnen.
Vanaf juli 2015 is Athina Onassis (GRE) de hengst gaan rijden. In december 2016 is de derde plaats behaald in een World Cup wedstrijd in Al Rayyan.
In juni en juli 2017 is Alberto Zorzo (ITA) met Cinsey uitgekomen. De combinatie is tweede geworden in een wedstrijd in Parijs. Daarna heeft Athina Onassis de hengst zonder succes uitgebracht tot juli 2018 toen Edwina Tops – Alexander hem is gaan rijden. Zij behaalde met Cinsey een zevende en een negende plaats.
Medio oktober 2017 heeft Cinsey een winsom van € 66.000.
Cinsey heeft zijn sportcarrière gecombineerd met een carrière als fokhengst (zie hoofdstuk 30.);

Contendros 2 Hann, hengst, 2007, donkerbruin, MV. Drosselklang II Hann, fokker Wilhelm Berghorn uit Stolzenau, heeft in 2013 in Lanaken zonder succes deelgenomen aan het Wereldkampioenschap voor zesjarige paarden.
In 2015 is hij door Andres Azcarraga (MEX) uitgebracht in internationale springwedstrijden. In 2016 is de combinatie in Calgary Spruce Meadows derde en vierde geworden in wedstrijden voor ruiters tot 25 jaar. In februari 2017 is de Grand Prix van San Miguel de Allende gewonnen; in mei 2017 is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Coapexpan en in november 2017 is de derde plaats behaald in de Grand Prix van Mexico City. In 2018 is de vierde plaats behaald in de Grand Prix van Wellington FL; zijn twee tweede plaatsen behaald in Coapexpan en is een overwinning geboekt in Knokke.
Eind oktober 2018 heeft Contendros 2 een winsom van € 120.700.
Contendros 2 heeft zijn sportcarrière gecombineerd met een carrière als fokhengst (zie hoofdstuk 31.);

Cool Hand Luke Oldbg, ruin, 2007, bruin, MV. Argentinus Hann, fokker Hein Thalen uit Bockhorn, is in 2014 door Jan Wernke (GER) in internationale springwedstrijden voor jonge paarden uitgebracht. In de maanden augustus – oktober 2014 is Markus Beerbaum met de ruin gestart. In de eerste vijf maanden van 2015 is Peter Clemens met Cool Hand Luke uitgekomen. Van juni 2015 tot juni 2016 is Markus Beerbaum weer met hem gestart en is de Grand Prix van Villach gewonnen.
In de maanden juni – september 2016 is Marlon Modolo Zanotelli (BRA) met Cool Hand Luke gestart. De combinatie is tweede geworden in het kampioenschap van Ommen en heeft een wedstrijd in Opglabbeek en de Grand Prix van Zandhoven gewonnen.
Vanaf oktober 2016 heeft Markus Beerbaum de ruin weer uitgebracht. In 2018 is de combinatie vierde geworden in de Grand Prix van Hagen am Teutoburger Wald en met het Duitse team is de tweede plaats behaald in de landenwedstrijd tijdens het CHIO Rotterdam.
Medio oktober 2018 heeft Cool Hand Luke een winsom van € 117.000;

Chipmunk FRH Hann, ruin, 2008, bruin, MV. Heraldik xx, fokker Sabine en Hilmer Meyer – Kulenkampff uit Engeln, is in 2014 door Julia Krajewski (GER) in internationale eventingwedstrijden uitgebracht. De combinatie heeft in 2014 het CIC*Helvoirt gewonnen en in 2015 zijn overwinningen geboekt in het CIC*Kreuth, het CIC*Everswinkel en het CIC** Breda. In 2016 waren er zeges in het CIC**Kreuth, het CIC**Langenhagen-Twenge en het CCI***Strzegom. In 2017 is de tweede plaats behaald in het CIC*** Wiesbaden en de derde plaats in het CCI*** Blenheim. In 2018 zijn overwinningen geboekt in het CIC*** Marbach, het CCI***Bramham en het CCI*** Aken. Bij het Wereldkampioenschap Eventing in Tyron is met het Duitse team de vijfde plaats in de landenwedstrijd behaald en individueel is de 39e plaats behaald.
Medio oktober 2018 heeft Chipmunk FRH een winsom van € 85.800;

Cosby OS, ruin, 2008, bruin, MV. Landadel Holst, fokker Marc Ostendorf uit Cloppenburg, is in 2014 door Marcel Wolf (GER) in de internationale springsport uitgebracht.
In 2016 heeft Werner Muff (SUI) de hengst uitgebrach. In december 2016 heeft de combinatie een wedstrijd in Genève gewonnen. In 2017 is een tweede plaats behaald in Villach en een derde plaats in de Grand Prix van Crans Montana. In 2017 zijn de Grand Prix van Cervia, een wedstrijd in Nörten-Hardenberg, twee wedstrijden in Sankt Gallen en een wedstrijd in Groβ Viegeln gewonnen.
Medio oktober 2018 heeft Cosby een winsom van € 104.400 en

Skara Glen’s Presence AHHA (Calendro LLWB), hengst, 2008, bruin, MV. Nekton Holst, fokker La Ferme LL Warmblood in Mirabel QU, is in mei 2015 door Paul O’Shea (IRL) in Drammen uitgebracht in de internationale springsport. In 2017 is de combinatie tweede geworden in de Grand Prix’s van Wellington FL en Upperville VA. In 2018 is een tweede plaats behaald in een wedstrijd in Falsterbo.
Medio oktober 2018 heeft de hengst een winsom van € 80.200.

Indexen en rankings

Contendro I heeft in Duitsland een dressuurindex van 118 met een betrouwbaarheid van 95 % en een springindex van 128 met een betrouwbaarheid van 99 %.
Het KWPN heeft een springindex van 129 met een betrouwbaarheid van 86 % gepubliceerd en in Frankrijk is een springindex van 117 met een betrouwbaarheid van 91 % gepubliceerd.
De World Breeding Federation of Sport Horses (WBFSH) publiceert jaarlijks ranglijsten van de beste dressuur-, spring- en eventing hengsten.
Contendro I heeft tot dusver op de ranglijst van springhengsten de volgende plaatsen ingenomen:
jaar plaats punten
2011 52 1655
2012 13 4645
2013 10 4882
2014 8 6947
2015 16 6617
2016 21 5631
2017 19 5545
2018 16 6485

In de ranglijst voor eventinghengsten
2011 72 178
2012 10 380
2013 16 331
2014 3 708
2015 1 999
2016 1 1189
2017 1 1185
2018 1 1298

Zonen die hebben bijgedragen aan de fokkerij

1. Captain Fire DE421000210601 Holst

Captain Fire Holst (V. Contendro I Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 170 cm. Hij is geboren in 2001 en is gefokt door Klaus Grothmann uit Brunsbüttel, dat in Sleeswijk-Holstein bij de monding van de Elbe op de noordelijke oever ligt.
De moeder van Captain Fire is de bruine staatspremiemerrie Magic Lady II Holst (1997, V. Calido I Holst). Zij is ook de tweede moeder van de hengsten Contessini Holst (2010, V. Contendro I Holst), Casting de Hus Holst (2011, V. Catoki Holst), Quadrossini Holst (2012, V. Quadros Holst), Denton Holst (2014, V. Diamant de Semilly SF) en Cornessini Holst (2015, V. Cornet Obolensky BWP).
Contessini is goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek; Casting de Hus en Denton zijn goedgekeurd door het Holsteinse stamboek; Quadrossini is goedgekeurd door het Westfaalse- en het Anglo Europese stamboek en Cornessini is goedgekeurd door het Tsjechische- en het Slowaakse stamboek.

Tweede moeder van Captain Fire is de bruine Dithmarschen Holst (1989, V. Silvano N Holst). Zij is ook de moeder van de hengsten Charakter Holst (1996, V. Calido I Holst), Corifeo Holst (2002, V. Contendro I Holst) en Colorido Holst (2005, V. Casado Holst).
Charakter is goedgekeurd door het Holsteinse-, Westfaalse-, en Rijnlandse stamboek en door het ZfdP. Corifeo is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en Colorido is goedgekeurd door het Holsteinse- en het Baden-Württembergse stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Captain Fire een afstamming met 53,1 % Holsteins bloed en 25,2 % Engels- en Arabisch volbloed.

Captain Fire is in december 2003 goedgekeurd en geprimeerd door het Westfaalse stamboek. In het voorjaar van 2004 heeft hij in Münster-Handorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 8,38 punten voor de dressuur, 8,75 punten voor het springen en 8,52 voor de totale prestatie scoorde.
In januari 2007 heeft het Holsteinse stamboek Captain Fire goedgekeurd. In december 2007 heeft het Oldenburgse stamboek de hengst erkend en in december 2012 heeft het Oldenburg-International stamboek dat ook gedaan.
Captain Fire is tot en met 2017 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
De hengst is door Henrik von Eckermann (GER) aangereden tot op S-niveau en in 2009 door Marco Kutscher (GER) op concoursen in Verona en Parijs internationaal uitgebracht. Hij heeft een winsom van € 9.953.

Tot eind 2017 zijn 58 dochters van Captain Fire als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek. Acht merries zijn staatspremiemerries geworden en twee dochters zijn de moeder van een goedgekeurde hengst geworden:

Clarissa WM Westf staatspremiemerrie, 2009, bruin, MV. Cornet Obolensky BWP, is de moeder van de hengst Cornet’s Fire Z Westf (2014, V. Comme Il Faut Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse- en het Zangersheide stamboek en

Capone Westf, 2011, donkerbruin, MV. Polytraum Westf, is de moeder van de hengst Belico Royal Westf (2015, V. Bellini Royal Westf), die is goedgekeurd door het ZfdP.
Elf zonen van Captain Fire zijn goedgekeurd voor de fokkerij. Dat betreft: Captain Chancy Westf (2006), Captain Brownie Westf ( 2008), Captain Jack Westf (2008), Captain Kirk DSP (2008), Captain Collin Westf (2009), Captain Fleurop Westf (2009), Captain Olympic DSP (2009), Cavalier Westf (2009), Conan Westf (2009), Colincor Westf (2010), Calderon Westf (2011), Capitol S Westf (2014).
De cursief vermelde hengsten hebben nog weinig of geen invloed op de fokkerij gehad en worden hieronder kort aangeduid. Captain Chancy en Captain Jack worden in hoofdstukken 1.1. en 1.2. besproken.

De hengst Captain Brownie Westf (MV. Levantos I Holst) is eind 2010 en begin 2011 goedgekeurd door het Westfaalse-, Saksen-Thüringse-. Saksische- en Brandenburgse stamboek. In oktober 2011 heeft hij in Moritzburg deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar zijn prestaties zijn gewaardeerd met 7,88 (7,25) punten voor de dressuur, 7,88 (7,46) punten voor het springen en 7,96 (7,48) punten voor zijn totale verrichting. Tussen haakjes zijn de gemiddelde waarderingen vermeld van de 21 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. Captain Brownie is alleen in 2011 en 2012 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Eén nakomeling staat als wedstrijdpaard geregistreerd.
De hengst Captain Kirk DSP (MV. Golden Joy J Budj) is in januari 2011 goedgekeurd door de Zuiduitse stamboeken, het Baden-Württembergse stamboek en het Beierse stamboek. Captain Kirk is een broer van de hengst Captain Olympic DSP (2009, zie onder). Hij heeft eind 2011 in Zweibrücken deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen waar hij 7,87 (7,51) punten voor de dressuur, 7,68 (8,03) punten voor het springen en 7,94 (7,89) punten voor de totale prestatie heeft gekregen. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 23 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. Captain Kirk is alleen in 2011 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Twee nakomelingen van hem zijn als wedstrijdpaard geregistreerd.
In oktober 2012 heeft Captain Kirk in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Later is Captain Kirk gecastreerd en in 2018 is hij in 1,30 m springconcoursen uitgebracht.

De hengst Captain Collin Westf (MV. Collin L Oldbg) heeft in oktober en november 2012 in Münster-Handorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij kreeg een waardering van 7.99 (7,44) punten voor de dressuur, 8,25 (7,62) punten voor het springen en 8,15 (7,63) punten voor de totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 22 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. Captain Collin was de hengst met de hoogste punten van alle deelnemende hengsten.
In december 2012 is Captain Collin goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. In het najaar van 2015 heeft hij in Schlieckau deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waar hij van de 31 deelnemende hengsten als elfde eindigde met een beoordeling van 7,94 punten. In de jaren 2012 – 2018 is de hengst tot op M-niveau uitgebracht in de dressuursport. Medio oktober 2018 heeft hij een winsom van € 1.227.
Eind 2017 is één nakomeling van Captain Collin geregistreerd als wedstrijdpaard. De hengst is tot en met 2017 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

De hengst Captain Fleurop Westf (MV. Fleurop Westf) is in januari 2012 goedgekeurd door de Zuidduitse stamboeken, het Baden-Württembergse stamboek en het Beierse stamboek. De hengst zou eind 2012 deelnemen aan een aanlegtest van 30 dagen in München-Riem, maar heeft dat niet gedaan De indruk bestaat dat de hengst niet of slechts zeer kort beschikbaar is geweest voor de fokkerij. Wedstrijdpaarden of fokmerries zijn van hem niet geregistreerd. Hij is in 2014 in L-dressuurwedstrijden uitgebracht.

De hengst Captain Olympic DSP (MV. Golden Joy J Budj) is in januari 2012 goedgekeurd door de Zuidduitse stamboeken, het Baden-Württembergse- en het Beierse stamboek. Hij is een broer van de hengst Captain Kirk DSP (2008, zie boven) en heeft in het najaar van 2012 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij behaalde 8,15 (7,65) punten voor de dressuur, 8,45 (7,70) punten voor het springen en 8,23 (7,69) punten voor zijn totale prestatie, Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 23 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen.
Tot eind 2017 zijn drie dochters van de hengst als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en daarvan zijn er twee staatspremiemerrie geworden. Twee nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard.
In de jaren 2013 – 2017 is de hengst door Heiko Brehmer tot op 1.40 m.-niveau uitgebracht in de springsport. Medio oktober 2018 heeft Captain Olympic een winsom van € 5.315. De hengst is in 2018 voor de fokkerij beschikbaar bij het Landgestüt van Brandenburg in Neustadt/Dosse.

De hengst Cavalier Westf (MV. Polydor Westf) is in augustus 2017 door het Westfaalse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij. De hengst is eigendom van de Oekraiense stoeterij Zhaschkow en wordt daar gebruikt voor de fokkerij.

De hengst Conan Westf (MV. Cornet Obolensky BWP) is in juni 2015 goedgekeurd door het ZfdP. Zijn prestaties in de fokkerij moeten worden afgewacht.

De hengst Colincor Westf (MV. Cornet Obolensky BWP) is in november 2012 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. In de zomer van 2013 heeft Colincor in Schlieckau deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij behaalde 7,31 (7,44) punten voor de dressuur, 8,55 (7,52) punten voor het springen en 7,99 (7,52) punten voor de totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 24 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Colincor is tot en met 2017 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Tot eind 2017 zijn nog geen nakomelingen als fokmerrie of wedstrijdpaard geregistreerd. Wel is zijn zoon Cyrillis Westf (2015, MV. Numero Uno KWPN) in december 2017 door het Rijnland-Palts-Saar stamboek goedgekeurd.

De hengst Calderon West (MV. Quidam de Revel SF) is in november 2013 door het Westfaalse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij. Over zijn fokkerijresultaten en eventuele aanlegtesten of verrichtingsonderzoekn waar hij aan heeft deelgenomen is geen informatie beschikbaar.

De hengst Capitol S Westf (MV. Cornet Obolensky BWP) is goedgekeurd door het Letse- en het Litouwse stamboek en in Rusland. Zijn fokkerijprestaties moeten worden afgewacht.

Tot eind 2017 heeft de Duitse Hippische Sportbond 331 nakomelingen van Captain Fire geregistreerd als wedstrijdpaard en daarvan zijn er 25 uitgekomen in springconcoursen van 1.30 m of hoger.
De nakomelingen hebben tot en met 2017 samen € 240.553 gewonnen.

De meest succesvolle nakomeling is tot dusver SIG Captain America Westf, ruin, 2009, bruin, MV. Collin L Oldbg, fokker Gut Darβ HDS GmbH & Co KG uit Born. De ruin is in 2016 door Felix Hassmann (GER) uitgebracht in internationale wedstrijden voor jonge paarden, waarbij wedstrijden in Schwerin, Eschweiler en Sommerstorf zijn gewonnen. In 2017 zijn overwinningen geboekt in Offenburg en Hagen am Teutoburger Wald en ook is de Grand Prix van Moorsele gewonnen. In 2018 heeft de combinatie in Neumünster gewonnen.
Vanaf juni 2018 is Shota Ogomori (JPN) met de ruin uitgekomen. De combinatie won in Knokke en heeft de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Samorin.
SIG Captain America heeft medio oktober 2018 een winsom van € 53.450.

Captain Fire heeft een dressuurindex van 126 met een betrouwbaarheid van 85 % en een springindex van 134 met een betrouwbaarheid van 92 %.

1.1. Captain Chancy DE441411278906 Westf

Captain Chancy Westf (V. Captain Fire Westf) is een bruine hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is op 19 maart 2006 geboren en is gefokt door Champions Home Ltd in Kiev, Oekraïne.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Larissa Westf (1990, V. Landadel Holst) en tweede moeder is de bruine Finte Westf (1985, V. Feuerschein II Westf). Gerekend over acht generaties heeft Captain Chancy een afstamming met 43,8 % Holsteins bloed, 32,8 % Engels- en Arabisch volbloed en 10,9 % Westfaals bloed.

Captain Chancy is in november 2008 in Münster-Handorf goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en uitgeroepen tot kampioen van de keuring. In 2009 is hij als pachthengst door het Warendorfse Landgestüt beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van medio augustus tot eind oktober heeft de hengst in Warendorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij behaalde 111,90 punten (9e plaats) voor de dressuur, 132,48 punten (2e plaats) voor het springen en 128,13 punten voor zijn totale prestatie. Met dat puntenaantal heeft hij van de 25 deelnemende hengsten het onderzoek als tweede afgesloten.

Captain Chancy is tot en met 2013 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Tot eind 2017 zijn in Duitsland twee dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek, waarvan er één het predicaat staatspremiemerrie heeft verkregen.
Negentien nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard en zij hebben tot eind 2017 samen € 2.688 gewonnen.
Onder de naam Pikeur Captain Chancy is de hengst in 2013 en 2014 tot op S-niveau uitgebracht in de springsport. Hij heeft een winsom van € 3.292.

1.2. Captain Jack DE441410888708 Westf

Captain Jack Westf (V. Captain Fire Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 176 cm. Hij is geboren op 13 maart 2008 en is gefokt door Antonius Richter uit Hopsten, dat circa 15 km ten noordoosten van Rheine in het noordwesten van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Captain Jack is de vos merrie Freude Westf (1997, V. Ferragamo Rhein) en tweede moeder is de vos Arielle Hann (1993, V. Argentinus Hann),
Gerekend over acht generaties heeft Captain Jack een afstamming met 31,3 % Holsteins bloed, 28,1 % Hannoveraans bloed en 21,9 % Engels- en Arabisch volbloed.

Captain Jack is in november 2010 in Münster-Handorf goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en is vanaf 2011 door het Landgestüt in Warendorf beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Hij heeft van medio augustus tot eind november 2011 in Warendorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waar hij 7,90 (7,77) punten voor de dressuur, 8,17 (7,72) punten voor het springen en 7,99 (7,73) punten voor zijn totale prestatie heeft gekregen. Tussen haakjes zijn de gemiddelde waarderingen vermeld van de 28 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen.
In 2013 heeft Captain Jack in Lanaken deelgenomen aan het Wereldkampioenschap voor vijfjarige springpaarden, waar hij als 34e de finale heeft beëindigd. Vervolgens is hij tot op S-niveau in nationale Duitse springwedstriijden uitgebracht. Eind 2017 heeft de hengst een winsom van € 7.636. In 2018 is de hengst door Laura Hinkman (GER) in internationale wedstrijden voor jonge paarden uitgebracht.

Tot en met 2017 zijn twee dochters van de hengst als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek. Veertig nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard en zij hebben tot eind 2017 samen € 1.766 gewonnen.

Captain Jack heeft een dressuurindex van 115 met een betrouwbaarheid van 79 % en een springindex van 127 met een betrouwbaarheid van 77 %.

2. Cantando DE331314401102 Hann

Cantando Hann (V. Contendro I Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is in 2002 geboren en is gefokt door Friedrich Niemeyer uit Petershagen, dat tien km ten noorden van Minden in het noorden van Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Cantando is de bruine merrie Jindy Hann (1991, V. Pilot Westf) en tweede moeder is de bruine Cindy Holst (1977, V. Cor de la Bryère SF).
De hengst Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Cantando en heeft een inbreng van 18,75 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Cantando een afstamming met 39,8 % Engels- en Arabisch volbloed, 23,4 % Holsteins bloed en 18,0 % Hannoveraans bloed.

Cantando is in oktober 2004 in Verden door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij. In mei en juni 2005 heeft hij in München-Riem deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij behaalde daarbij 7,64 punten voor de dressuur, 8,03 punten voor het springen en 7,92 punten voor zijn totale prestatie. Na afloop van de test is Cantando goedgekeurd door het Beierse stamboek. Hij is tot 2012 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
In de jaren 2006 – 2012 is Cantando door diverse ruiters tot op M-niveau uitgebracht in de springsport. Hij heeft een winsom van € 1.266.

Tot en met 2017 zijn volgens gegevens van de Duitse Hippische Sportbond geen dochters van Cantando als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek. Wel zijn 27 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 3.366 gewonnen.

3. Carlucci DE431314414802 Hann

Carlucci Hann (V. Contendro I Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is geboren op 20 maart 2002 en is gefokt door Joachim Beckmann uit Freiburg, dat 35 km ten noorden van Stade in het noorden van Nedersaksen op de westelijke oever van de Elbe ligt.
De moeder van Carlucci is de bruine staatspremiemerrie Grace Hann (1988, V. Glücksstern Hann) en tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Jerubina Hann (1980, V. Jet Stream xx).
Gerekend over acht generaties heeft Carlucci een afstamming met 41,4 % Engels- en Arabisch volbloed, 28,9 % Hannoveraans bloed en 23,4 % Holsteins bloed.

Carlucci heeft in het najaar van 2005 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek, waar hij 108,64 punten (12e plaats) voor de dressuur scoorde, 115,79 punten (11e plaats) voor het springen en 114,54 punten (10e plaats) voor zijn totale prestatie. Na afloop van het onderzoek heeft het Hannoveraanse stamboek Carlucci goedgekeurd voor de fokkerij.
Carlucci is in 2007 op de elite veiling in Verden voor een record bedrag gekocht door stoeterij Sprehe in Löningen en is tot en met 2012 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
De hengst is van 2006 tot en met 2014 uitgebracht in springwedstrijden, waarbij Carlucci in 2014 door Tobias Meyer in internationale wedstrijden is uitgebracht. De combinatie won wedstrijden in Lanaken en München-Riem. Carlucci heeft een winsom van € 16.098.

Van Carlucci zijn elf dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek. Twee van deze dochters zijn staatspremiemerrie geworden.
Zijn zoon Carlo OS (2009, MV. Cessna Oldbg) is in oktober 2011 goedgekeurd door het Rijnland-Palts-Saar stamboek, maar van hem zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 54 nakomelingen van Carlucci geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2017 hebben zij samen € 21.266 gewonnen.

4. Charming Boy DE421000032402 Holst

Charming Boy Holst (Contendro I Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren op 14 april 2002 en is gefokt door Tanja Keller uit Hechthausen, dat circa 20 km ten westen van Stade in het noorden van Nedersaksen ligt.
De moeder van Charming Boy is de schimmel merrie Farabella Holst (1991, V. Caletto I Holst). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Charming Dream Holst (2008, V. Cassini II Holst), die is goedgekeurd door het Anglo Europese stamboek. Tweede moeder van Charming Boy is de schimmel Parabella Holst (1978, V. Silbersee SF).
Gerekend over acht generaties heeft Charming Boy een afstamming met 42,2 % Engels- en Arabisch volbloed, 42,2 % Holsteins bloed en 11,7 % Selle Français bloed.

Charming Boy heeft in de herfst van 2005 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij behaalde 7,65 punten voor de dressuur, 9,16 punten voor het springen en 8,46 punten voor zijn totale prestatie. Na afloop van de test is de hengst goedgekeurd en geprimeerd door het Oldenburg-International stamboek. Het Oldenburgs stamboek heeft de hengst erkend.

In het najaar van 2006 heeft Charming Boy in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Daar behaalde hij van de 38 deelnemende hengsten in de dressuur de zesde plaats met 119,36 punten. Bij het springen presteerde de hengst met 144,33 punten het beste van alle deelnemende hengsten en voor zijn totale verrichting behaalde hij 136,37 punten, waarmee hij als tweede het onderzoek beëindigde. Na afloop van het onderzoek heeft het Hannoveraanse stamboek Charming Boy goedgekeurd en in januari 2008 heeft ook het Holsteinse stamboek de hengst goedgekeurd. Nadat de hengst in 2013 is verkocht naar Zweden heeft het Zweedse stamboek de hengst goedgekeurd, maar is hij niet meer ingezet in de fokkerij.

Charming Boy is van 2002 – 2012 in Duitsland tot op S-niveau in de springsport uitgebracht, waarbij hij € 4.559 heeft gewonnen.
In 2013 en 2014 is hij zonder veel succes door Victoria Wallenstam (SWE) in internationale wedstrijden uitgebracht.
Van Charming Boy zijn in Duitsland 22 dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek, waarbij drie dochters het predicaat staatspremiemerrie hebben behaald.
In Zweden zijn twee nakomelingen van de hengst geregistreerd.
De Duitse Hippische Sportbond heeft 106 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2017 hebben die samen € 58.951 gewonnen.

Charming Boy heeft een dressuurindex van 103 met een betrouwbaarheid van 86 % en een springindex van 111 met een betrouwbaarheid van 80 %.

5. Christdorn DE431314418802 Hann

Christdorn Hann (V. Contendro I Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren op 18 april 2002 en is gefokt door Elmire Terfoorth uit Halle, dat de grootste stad in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt is.
De moeder van Christdoorn is de bruine staatspremiemerrie Glücksmünze Hann (1988, V. Glücksstern Hann) en tweede moeder is de bruine merrie Wolga Hann (1980, V. Wendekreis Hann). Omdat Glücksstern een Wendekreis moeder heeft, is Glücksmünze ingeteelt op de hengst Wendekreis Hann (1967, V. Ferdinand Hann). De merrie Wolga is ook de tweede moeder van de hengst Larogno Hann (2003, V. Lauries Crusador xx), die door het Hannoveraanse stamboek is goedgekeurd.
Gerekend over acht generaties heeft Christdorn een afstamming met 38,3 % Hannoveraans bloed, 32,0 % Engels- en Arabisch volbloed en 23,4 % Holsteins bloed.

Christdorn is in oktober 2004 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. In 2005 heeft hij in Adelheidsdorf met 47 andere hengsten deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen. Zijn prestaties zijn gewaardeerd met 101,55 punten (20e plaats) voor de dressuur, 127,01 punten (5e plaats) voor het springen en 116,49 punten (7e plaats) voor de totale verrichting.
In november 2006 heeft het Baden-Württembergse stamboek Christdorn goedgekeurd.

Christdorn is in de jaren 2014 – 2017 door Gerrit Nieberg (GER) internationaal uitgebracht, waarbij in 2015 overwinningen zijn behaald in Geesteren, Roosendaal en Münster en in 2017 in Ciecocinko.
Christdorn heeft medio oktober 2018 een winsom van € 35.500.

Tot eind 2017 is één dochter van Christdorn als fokmerrie opgenomen in een stamboek. De Duitse Hippische Sportbond heeft 30 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard, die samen € 6.654 hebben gewonnen.

Christdorn heeft een drressuurindex van 107 met een betrouwbaarheid van 76 % en een springindex van 130 met een betrouwbaarheid van 76 %.

6. Class de Luxe DE431310858402 Hann

Class de Luxe Hann (V. Contendro I Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 171 cm. Hij is geboren op 12 april 2002 en is gefokt door Dieter Kuhlmann uit Wanderup, dat tien km ten zuiden van Flensburg in het noorden van Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Sheila Hann (1998, V. Stakkato Hann) en tweede moeder is de bruine Gran Geste Hann (1993, V. Grannus Hann). Gran Geste is ook de moeder van de hengst Qualität Hann (2007, V. Quidam de Revel SF), die door het Hannoveraanse- en het Oldenburg-International stamboek is goedgekeurd.
Gerekend over acht generaties heeft Class de Luxe een afstamming met 35,2 % Hannoveraans bloed, 26,6 % Engels- en Arabisch volbloed, 23,4 % Holsteins bloed en 9,4 % Trakehner bloed.

Class de Luxe is in november 2004 goedgekeurd door het Mecklenburgse- en het Brandenburgse stamboek en in januari 2005 door het Oldenburg-International stamboek. In maart 2005 heeft hij in Radegast deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 7,41 punten voor de dressuur, 8,28 punten voor het springen en 7,92 punten voor zijn totale prestatie heeft behaald.
In november 2006 heeft het Hannoveraanse stamboek Class de Luxe goedgekeurd en in april 2007 heeft het Oldenburgse stamboek de hengst erkend. Tenslotte heeft het Holsteinse stamboek Class de Luxe op 8 januari 2014 goedgekeurd.

Class de Luxe is vanaf 2011 door Herbert Ulonska uitgebracht in internationale springwedstrijden. De combinatie heeft in 2013 een wedstrijd in Oliva-Valencia gewonnen. De hengst heeft eind 2017 een winsom van € 9.179.
In 2018 is Class de Luxe voor de fokkerij beschikbaar op het hengstenstation Maas J. Hell in Klein Offenseth.

Tot eind 2017 zijn van Class de Luxe drie dochters als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek.
Dochter Code Luna Westf, 2008, bruin, MV. Carry Wind Holst, is de moeder van de hengsten Harrison Westf (2012, V. Harley VDL KWPN) en Cemal Westf (2013, V. Comme Il Faut Westf), die beide zijn goedgekeurd door het Rijnland-Palts-Saar stamboek.

Zijn zoon Class Classic OS (2006, MV. La Piko S Oldbg) is in januari 2009 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. In de herfst van 2009 heeft hij in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij behaalde daarbij 7,44 (7,77) punten voor de dressuur, 7,93 (7,88) punten voor het springen en 7,79 (7,95) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van 32 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
Eind 2017 zijn van de hengst nog geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De Duitse Hippische Sportbond heeft tot eind 2017 30 nakomelingen van Class de Luxe geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen een winsom van € 16.905.

7. Codex One DE431314403702 Hann

Codex One Hann (V. Contendro I Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is op 1 april 2002 geboren en is gefokt door Wilhelm Berghorn uit Stolzenau, dat circa 15 km ten zuiden van Nienburg in Nedersaksen ligt.

De moeder van Codex One is de donkerbruine staatspremiemerrie Gipsy Hann (1994, V. Glückspilz Hann). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Contendros 2 Hann (2007, V. Contendro I Holst, zie hfdst 31.), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Mecklenburgse-, Oldenburgse-, Oldenburg-International-, Rijnlandse- en Westfaalse stamboek. Tweede moeder van Codex One is de vos Elfenmärchen Hann (1988, V. Egerländer Hann).
Gerekend over acht generaties heeft Codex One een afstamming met 35,9 % Hannoveraans bloed, 33,6 % Engels- en Arabisch volbloed en 23,4 % Holsteins bloed.

Codex One is in oktober 2004 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. In oktober 2007 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Hij heeft daar een beoordeling gekregen van 6,83 (7,23) punten voor de dressuur, 8,58 (8,03) punten voor het springen en 7,76 (7,68) punten voor de totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de vijftien hengsten die aan de test hebben deelgenomen. Uit de gedetailleerde cijfers blijkt dat de draf van Codex One tijdens de test is beoordeeld met een 5,5 en tijdens het examen met een 6. Voor de springaanleg heeft hij een 9,5 gekregen.
In 2008 hebben het Oldenburgse stamboek en het Oldenburg-International stamboek Codex One erkend.

Codex One Hann is vanaf 2008 door Karl Brocks (GER) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In 2009 is de combinatie in Lanaken vierde geworden bij het Wereldkampioenschap voor zevenjarige springpaarden en in 2010 is een wedstrijd in Spannenberg gewonnen.
In 2011 is Christian Ahlmann (GER) de hengst gaan rijden. De combinatie won in mei 2011 een wedstrijd in Nörten-Hardenberg en in december de Grand Prix van Frankurt. In 2012 is de derde plaats behaald in de Grand Prix van Sankt Gallen, de tweede plaats in de Grand Prix van Münster en is met het Duitse team de tweede plaats behaald in de landenwedstrijd tijdens het CHIO Aken. In 2013 is de Grand Prix van Hamburg gewonnen, is de derde plaats behaald in de Grand Prix van Zürich en de tweede plaats in de Grand Prix van Chantilly. Bij het Europese kampioenschap in Herning is de combinate13e geworden. In 2014 zijn de Grand Prix van Aken
(€ 330.000) en de Grand Prix van Valkenswaard (€ 100.000) gewonnen en is bij de World Equestrian Games in Caen de 30e plaats bereikt. In 2015 is de vierde plaats behaald in de Grand Prix van ‘s-Hertogenbosch en is de Grand Prix van Stuttgart gewonnen. In 2016 zijn de Grand Prix’s van Basel en Neumünster gewonnen en is de derde plaats behaald in de Grand Prix van Doha. In 2017 is de Grand Prix van Berlijn gewonnen en is een tweede plaats behaald in de Grand Prix van Valkenswaard. Codex One heeft een winsom van € 1.517.500.

Tot eind 2017 zijn vier dochters van Codex One als fokmerrie ingeschreven in de Duits stamboek. Twee van hen zijn staatspremiemerrie geworden.
Zijn zonen Cantona TN Zang (2013), I Am Codex Zang (2013), Compire Z Zang (2015) en Condor One Z Rhein (2015) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

Cantona TN en I Am Codex worden beschreven in de hoofdstukken 7.1. en.7.2.
De hengst Compire Z is in maart 2018 goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en Condor One Z is in november 2017 in Münster-Handorf goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. Hun fokkerijprestaties moeten worden afgewacht.

Tot eind 2017 heeft de Duitse Hippische Sportbond dertien nakomelingen van Codex One geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 2.036 gewonnen. Het Zangersheide stamboek heeft in de jaren 2011 – 2017 22 nakomelingen van Codex One geregistreerd.

7.1. Cantona TN (vh Cornet Z) 056015Z55689513 Zang

Cantona TN Zang (V. Codex One Hann) is een bruine hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is geboren op 27 mei 2013 en is gefokt door Martien van der Bruggen uit Goirle, dat net ten zuiden van Tilburg in Noord-Brabant ligt. De hengst heeft bij zijn geboorte de naam Cornet Z gekregen maar die is bij de goedkeuring door het KWPN gewijzigd in Cantona TN. Als veulen is de hengst op de veiling in Borculo verkocht.

De moeder van Cantona TN is de schimmel merrie Claudia Z Zang (2001, V. Caretano Holst). Zij is ook de moeder van de hengsten Arizona Z Zabg (2005, V. Couleur Rubin Oldbg) en Cameron Z Zang (2009, V. Cicero Z van Paemel Zang).
Arizona Z is goedgekeurd door het Selle Français stamboek en Cameron Z door het Zangersheide stamboek.
Volgens het door het KWPN gepubliceerde moederrapport is Claudia Z een ruim voldoende ontwikkelde, evenredig gebouwde en aansprekende merrie die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staat. Ze heeft een stokmaat van 164 cm. Haar hoofd is sprekend met een mooi oog. De nek is goed van lengte met een correcte hoofd-halsverbinding. De hals is goed van vorm, lengte en bespiering. De schoft is goed ontwikkeld maar zou langer door mogen lopen. De schouder is steil en iets kort. De rug is goed van lengte en bespiering. De lendenen zijn goed bespierd en goed aangesloten. De croupe is iets hellend en ruim voldoende van lengte. Het voorbeen is correct gesteld. Het achterbeen is correct gesteld maar iets lang. De koten zijn week gesteld. De hoeven zijn iets smal met correct ontwikkelde verzenen. Het fundament is goed ontwikkeld, passend bij de merrie en heeft voldoende kwaliteit. De stap is zuiver, actief en ruim voldoende van ruimte en lichaamsgebruik. De draf is goed van ruimte en afdruk met een goed gebruik van het achterbeen en een goed lichaamsgebruik. De galop is goed van ruimte, afdruk en lichaamsgebruik.
Tweede moeder van Cantona TN is de schimmel Larthago KWPN preferent prestatie sport (1993, V. Carthago Holst). Zij is ook de moeder van de hengsten Cevin Z Zang (1997, V. Coriall Holst), Harley VDL KWPN (2001, V. Heartbreaker KWPN), Dimitri Z Zang (2009, V. Diarado Holst), Casago I Holst (2011, V. Casall ASK Holst) en zijn broer Casago II Holst (2013). Bovendien is ze de tweede moeder van de hengst Castellani Z Zang (2008, V. Canturano I Holst).
Cevin Z is goedgekeurd dor het Britse Sportpaarden stamboek en het Anglo Europese stamboek; Harley VDL door het KWPN, het NRPS, het SBS, het Rijnlandse-, Beierse- Westfaalse-, Selle Italia Unire- en het Anglo Europese stamboek; Dimitri Z door het Zangersheide – en het Deense stamboek; Casago I door het Holsteinse stamboek en het KWPN; Casago II door het Zangersheide stamboek en het Anglo Europese stamboek en Castellani Z door het Oldenburgse stamboek.

Begin februari 2016 heeft het KWPN Cantona TN op de hengstenkeuring in
’s-Hertogenbosch aangewezen om deel te nemen aan het verrichtingsonderzoek.

Het KWPN heeft Cantona TN omschreven als een goed ontwikkelde rijtypische hengst die goed in het rechthoeksmodel staat. Zijn hoofd is aansprekend met veel expressie. De nek is goed van lengte met een correcte hoofd-halsverbinding. De hals is goed van vorm en lengte en zeer goed van bespiering. De schouder is goed van lengte en goed van ligging. De schoft is ruim voldoende tot goed ontwikkeld en ruim voldoende van lengte. De rug is goed van lengte, matig bespierd en iets gezonken. De lendenen zijn goed aangesloten en goed bespierd. De croupe is goed van ligging, ruim voldoende van lengte en voldoende tot ruim voldoende van bespiering. De broekspier is voldoende van lengte. Het voorbeen is van terzijde gezien correct gesteld en van voren gezien licht frans. Het achterbeen is correct gesteld. De koten zijn voldoende van lengte en iets steil gesteld. Het fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. De voeten zijn goed ontwikkeld en smal met hoge verzenen.
Cantona TN is in september 2017 onder de naam Cornet Z goedgekeurd door het Zangersheide stamboek.

In de herfst van 2017 heeft Cantona TN in Ermelo deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van drie weken. Daarover heeft het KWPN gepubliceerd dat
Cantona TN een eerlijke, betrouwbare en ongecompliceerde hengst is met een goede tot zeer goede instelling. De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich zeer goed rijden. Hij heeft een goede mond. De stap is voldoende van ruimte. De draf is voldoende van ruimte met voldoende souplesse. De galop is lichtvoetig en goed van ruimte waarbij de hengst makkelijk changeert. In beweging heeft de hengst een goede houding en balans. Cantona TN springt goed met het lichaam naar boven en toont goede tot zeer goede reflexen. De hengst springt met een goede beentechniek, waarbij het voorbeen soms wat lang blijft en maakt de sprong achter goed af. Cantona TN lijkt voorzichtig en toont veel tot zeer veel vermogen. Als springpaard heeft Cantona TN veel tot zeer veel aanleg en geeft zijn ruiter een zeer goed gevoel.

De prestaties van Cantona TN zijn gewaardeerd met zessen voor de stap en de draf, een 8,5 voor de galop en een acht voor de houding en balans. Voor de springtechniek is een acht gegeven en de reflexen, het vermogen en de instelling zijn gewaardeerd met een 8,5. Voor de rijdbaarheid heeft hij een negen ontvangen en de aanleg als springpaard is gewaardeerd met een 8,5. Cantona TN was de hoogst gewaardeerde hengst van de vier vierjarige springhengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen.
Na afloop van het onderzoek heeft het KWPN Cantona TN goedgekeurd voor de fokkerij.
Het KWPN verwacht dat Cantona TN het model kan verbeteren en reflexen, techniek en atletisch vermogen kan toevoegen aan de springpaardenfokkerij.

Later hebben ook het Zweedse- en het Anglo Europese stamboek de hengst goedgekeurd.
De fokkerijprestaties van Cantina TN moeten worden afgewacht.

7.2. I Am Codex 056015Z55689313 Zang

I Am Codex Zang (V. Codex One Hann) is een bruine hengst met een stokmaat van 164 cm. Hij is geboren op 5 maart 2013 en is gefokt door Martien van der Bruggen uit Goirle, dat net ten zuiden van Tilburg in Noord-Brabant ligt.
De moeder van I Am Codex is de bruine merrie Capitola Z Zang (1998, V. Calvaro Z Holst). Zij is ook de moeder van de door het Zangersheide goedgekeurde hengst Cliff Zang (2008, V. Casall ASK Holst).
Volgens het KWPN is Capitola Z een ruim voldoende ontwikkelde, sterk bespierde, kortbenige merrie, die goed in het rechthoeksmodel staat. Ze heeft een stokmaat van 164 cm. Haar hoofd is normaal gevormd met iets zware kaken. De nek is kort met een zware hoofd-halsverbinding. De hals is goed gevormd en goed bespierd maar iets kort. De schoft is goed ontwikkeld. De schouder is steil en goed van lengte. De rug is iets week maar goed bespierd. De lendenen zijn goed bespierd en ruim voldoende aangesloten. De croupe is iets hellend en goed van lengte. De schenkel is sterk bespierd. Het voorbeen is licht bokbenig. Het achterbeen is correct gesteld. De kootstand is correct; de koten zijn goed van lengte. De hoeven zijn iets smal met goed ontwikkelde verzenen. Het fundament is hard en goed ontwikkeld. De stap is zuiver en goed van ruimte met ruim voldoende lichaamsgebruik. De draf is goed van ruimte met een goed achterbeen gebruik. De galop is sterk met een goed achterbeen gebruik en goed van ruimte.

Tweede moeder van I Am Codex is de schimmel Manni Holst (1994, V. Capitol I Holst). Zij is ook de moeder van de hengsten Sylvain KWPN (1999, V. Baloubet du Rouet SF) en zijn broer Bratt Z Zang (2001).
Sylvian is goedgekeurd door het Rijnland-Palts-Saar International stamboek en Bratt Z is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en het Canadese Warmbloed stamboek.

I Am Codex is in februari 2016 door het KWPN aangewezen om aan het verrichtingsonderzoek deel te nemen.
Het KWPN heeft de hengst omschreven als een matig ontwikkelde hengst die voldoende in het rechthoeksmodel staat. Zijn hoofd is voldoende sprekend. De nek is kort met een zware hoofd-hals verbinding. De hals is voldoende van vorm, matig van lengte en voldoende van bespiering. De schoft is ruim voldoende ontwikkeld en goed van lengte. De schouder is voldoende van ligging en lengte. De rug is voldoende van lengte en goed bespierd. De lendenen zijn voldoende van lengte, goed van bespiering en goed aangesloten. De croupe is licht hellend, ruim voldoende van lengte en goed bespierd. De broekspier is ruim voldoende tot goed van lengte. Het voorbeen is correct gesteld. Het achterbeen is iets steil gesteld. De koten zijn wat kort en correct gesteld. Het fundament is ruim voldoende tot goed ontwikkeld en zeer goed van kwaliteit. De voeten zijn smal, goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. De verzenen zijn iets hoog.
I Am Codex heeft in het voorjaar van 2016 in Ermelo deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. In het door het KWPN gepubliceerde onderzoekrapport wordt gesteld dat I Am Codex een eerlijke en betrouwbare, ongecompliceerde hengst met een goede instelling is. Hij heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed tot zeer goed bewerken. De stap is voldoende ruim en de draf is beperkt van ruimte. Het gebruik van het voorbeen in draf is vlak. In stap en draf heeft de hengst een beperkte schoudervrijheid, een matige souplesse en een goede houding. De galop is krachtig, goed van ruimte en heeft een goede balans. I Am Codex springt met zeer veel afdruk en goed met het lichaam naar boven en heeft de kwaliteit om boven de sprong naar voren te kunnen doorschakelen. De hengst springt met veel lichaamsgebruik en een goede techniek. De sprong wordt achter goed afgemaakt. I Am Codex lijkt voorzichtig en toont veel tot zeer veel vermogen. Als springpaard heeft I Am Codex veel tot zeer veel aanleg en geeft zijn ruiter een zeer goed gevoel.
Zijn prestaties zijn gewaardeerd met zessen voor de stap en de draf en een 8,5 voor de galop. Voor de houding en balans is een acht gegeven. De instelling van de hengst is beloond met een acht en alle andere springgerelateerde facetten (reflexen, techniek, vermogen, rijdbaarheid en aanleg als springpaard) zijn met 8,5 gewaardeerd. Met genoemde cijfers heeft I Am Codex het onderzoek afgesloten als hoogst gewaardeerde hengst van de zestien hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen.
Het KWPN verwacht dat I Am Codex de reflexen, de techniek en het vermogen in de springpaardenfokkerij kan verbeteren. Merries dienen langgelijnd te zijn en bloed te vertonen.
Tot medio oktober 2018 heeft het kWPN drie merrieveulens van I Am Codex geregistreerd.

De fokkerijprestaties van I Am Codex moeten worden afgewacht.

8. Colandro DE421000321502 Holst

Colandro Holst (V. Contendro I Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 164 cm. Hij is geboren op 7 juni 2002 en is gefokt door Pieter Dolfsma uit Kampen.
De moeder van Colandro is de donkerbruine staatspremiemerrie J-Ohara Holst (1994, V. Calando I Holst). Zij is ook de moeder van de hengst Carett Holst (2005, V. Caretino Holst) en tweede moeder van de hengst Condillo Holst (2005, V. Contender Holst). Carett is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en Condillo door het Zangersheide stamboek.

Tweede moeder van Colandro is de donkerbruine Wurzel Holst (1984, V. Romino Holst). Zij is ook de moeder van de hengsten Chaka Khan Holst (1989, V. Cor de la BRyère SF) en Locarno Holst (1996, V. Lord Calidos Holst). Chaka Khan is goedgekeurd door het Rijnland-Palts-Saar stamboek, het BWP en het Amerikaanse Holsteiner stamboek en Locarno is goedgekeurd door het Anglo Europese stamboek.
De hengsten Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) en Ramiro Z Holst (1965, V. Raimond Holst) komen zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Colandro en hebben beide een inbreng van 18,75 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Colandro een afstamming met 45,3 % Holsteins bloed en 41,4 % Engels- en Arabisch volbloed.

Colandro is in oktober 2004 in Neumünster goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en uitgeroepen tot tweede reserve kampioen.
In 2005 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen waarin hij 7,35 punten voor de dressuur, 9,10 punten voor het springen en 8,24 punten voor zijn totale prestatie kreeg.
In 2005 heeft hij in Adelheidsdorf ook deelgenomen aan een 100 dagen durend verrichtingsonderzoek. Daarin kreeg hij voor de dressuur 103 punten, voor het springen 126 punten en voor de totale prestatie 117 punten. Hij heeft het onderzoek als vierde van de 32 deelnemende hengsten afgesloten.

In 2008 is Colandro tot op M-niveau in springwedstrijden uitgebracht. Hij heeft een winsom van € 172.
Tot eind 2017 zijn zeven dochters van Colandro als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek. Eén van de merries is staatspremiemerrie geworden.
Dochter Binja KWPN, 2006, donkerbruin, MV. Legaat KWPN, is de moeder van de hengst Hascal KWPN (2012, V. Wizzerd WV KWPN), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek.

Colandro is enkele jaren voor de fokkerij beschikbaar geweest op het hengstenstation van Jan Boeve in Heerde. Het KWPN heeft 356 nakomelingen van Colandro geregistreerd.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 43 nakomelingen van Colandro geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 42.333 gewonnen.

Volgens Horsetelex.nl zijn dertig nakomelingen van Colandro uitgebracht in 1.40 m springconcoursen of hoger.
De meest succesvolle nakomelingen zijn:

Buckle Up KWPN, ruin, 2006, donkerbruin, MV. Caretino Holst, fokker M. Verschoor uit Haarle, is in 2013 door Ole Kristoffer Meland (NOR) in de internationale springsport uitgebracht. In 2013 heeft de combinatie een wedstrijd in Oslo gewonnen. In 2014 zijn overwinningen geboekt in Drammen, Sopot en Budapest en in 2015 is de Grand Prix van Odense gewonnen.
Vanaf januari 2016 is Shanie Sweetnam met Buckle Up gestart. In 2016 is tijdens het CHIO Wellington FL met het Ierse team de landenwedstrijd gewonnen en daarnaast is individueel een overwinning behaald. Ook is een vierde plaats behaald in een wedstrijd in Tryon NC. In 2017 is een vierde plaats behaald in Wellington FL en in 2018 zijn twee vierde plaatsen behaald in Lexington KY.
Begin november 2018 heeft Buckle Up een winsom van € 100.500;

Chapter Holst, ruin, 2006, bruin, MV. Cheenook Holst, fokker Lodewijk van Weeghel uit Kamperveen, is in juni 2013 in internationale springwedstrijden uitgebracht door Björn Egberink (NED). Vanaf juni 2013 is de ruin uitgebracht Aleksandr Belekhov (RUS). In 2014 ts een vierde plaats behaald in een jachtwedstrijd in Helsinki. In 2015 is een wedstrijd in Sint Petersburg gewonnen en in 2016 is in het Maxima Park in Moskou een overwinning geboekt en is een derde plaats behaald in Helsinki. In 2017 zijn wedstrijden in Sint Petersburg en Moskou, Maxima Park en een World Cup wedstrijd in Zagare gewonnen. In 2018 is opnieuw in Sint Petersburg gewonnen.
Chapter heeft begin november 2018 een winsom van € 52.300;

Collin KWPN, ruin, 2007, donkerbruin, MV. Amethist KWPN, fokker V.G. Jansen of Lorkeers uit Den Ham, is in 2014 door Luiz Francisco dw Azevedo (BRA) in internationale springwedstrijden uitgebracht. De combinatie is in 2016 tweede geworden in een wedstrijd in La Coruña en heeft later de Grand Prix van Arezzo gewonnen. In 2017 is een wedstrijd in Wellington FL gewonnen en zijn tweede plaatsen behaald in een wedstrijden in Bridgehampton NY en Tryon NC. In 2018 is een tweede plaats behaald in een wedstrijd in Samorin. Begin november 2018 heeft Collin een winsom van € 65.600;

Cor Bakker KWPN, ruin, 2007, donkerbruin, MV. Quattro B SF, fokker Annelies Bakker uit Heerde, is begin 2015 door Alberto Aldana (MEX) uitgebracht in een internationale springwedstrijd. Vanaf april 2015 is Fernando Martinez Sommer (MEX) met de ruin gestart. In 2016 is een wedstrijd in Mexico City gewonnen; is een tweede plaats behaald in een wedstrijd in Coapexpan en een vierde plaats in Rockwood ON. In 2017 is een tweede plaats behaald in de Grand Prix van San Miguel de Allende en zijn derde plaatsen behaald in de Grand Prix’s van Balvanera en Calgary Spruce Meadows. In 2018 is een tweede plaats behaald in Wellington FL en is een overwinning behaald in Coapexpan.
Begin november 2018 heeft Cor Bakker een winsom van € 311.600.
In Duitsland heeft Colandro een dressuurindex van 105 met een betrouwbaarheid van 81 % en een springindex van 128 met een betrouwbaarheid van 81 %.

9. Con Abajo DE331314400302 Hann

Con Abajo Hann (V. Contendro I Holst) is een zwartbruine hengst met een stokmaat van 172 cm. Hij is op 14 februari 2002 geboren en is gefokt door Wilhelm Fohring uit Diepholz, dat circa 15 km ten zuiden van Vechta in Nedersaksen ligt.
De moeder van Con Abajo is de palomino merrie Alicia Hann (1993, V. Achenbach Hann) en tweede moeder is de zwartbruine Disney Hann (1987, V. Diskus Hann).
Gerekend over acht generaties heeft Con Abajo een afstamming met 41,4 % Engels- en Arabisch volbloed, 28,1 % Hannoveraans bloed en 23,4 % Holsteins bloed.

Con Abajo is in januari 2005 in Mümchen-Riem goedgekeurd door het Beierse stamboek. In maart 2005 heeft hij in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waarbij hij 8,50 punten voor de dressuur en 8,25 punten voor het springen heeft gescoord.
Con Abajo is tot 2010 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn geen fokmerries geregistreerd in een stamboek. Wel heeft de Duitse Hippische Sportbond 17 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben tot eind 2017 samen een winsom van € 13.981.

Con Abajo is van 2006 tot en met 2016 tot op S-niveau uitgebracht in de springsport. In 2014 is Benjamin Wulschner met hem in Linz-Ebelsberg en Ebreichsdorf in internationale wedstrijden gestart. De hengst heeft een winsom van € 5.937.

10. Con Sherry DE421000023402 Holst

Con Sherry Holst (V. Contendro I Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is op 6 april 2002 geboren en is gefokt door Gert Wichmann uit Wensin, dat circa tien km ten noordoosten van Bad Segeberg in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Con Sherry is de bruine merrie Fabel Holst (1991, V. Calypso I Holst) en tweede moeder is de bruine Lunette Holst (1974, V. Sherry Netherland xx).
De hengst Calypso II Holst (1974, V. Cor de la Bryère SF), een broer van Calypso I, is de grootvader van Contendro I, waardoor Cor de la Bryère zowel aan vaders- als aan moederskant voorkomt in de afstamming van Con Sherry en een inbreng heeft van 18,75 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Con Sherry een afstamming met 46,1 % Engels- en Arabisch volbloed en 43,0 % Holsteins bloed.

Con Sherry is in november 2004 in Neumünster goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. Veertien dagen later hebben het Berlin-Brandenburg stamboek en het Saksen-Anhalt stamboek de hengst erkend.
Later hebben ook het Baden-Württembergse-, het Beierse- en het Rijnlanse stamboek Con Sherry toegelaten tot hun fokkerij.
In maart 2005 heeft Con Sherry in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar zijn prestaties zijn gewaardeerd met 7,85 punten voor de dressuur, 8,54 punten voor het springen en 8,27 punten voor zijn totale presteren.
In het najaar van 2006 heeft de hengst in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hierbij behaalde Con Sherry 120,49 punten (5e plaats) voor de dressuur, 140,78 punten (2e plaats) voor het springen en 135,97 punten (3e plaats) voor zijn totale prestatie. Aan het onderzoek is deelgenomen door 38 hengsten.
In de jaren 2006 – 2008 is Con Sherry tot op M-niveau uitgebracht in springconcoursen. Hij heeft € 1.226 gewonnen.

Con Sherry is in 2018 voor de fokkerij beschikbaar bij het Brandenburgse Landgestüt in Neustad/Dosse.
Tot eind 2017 zijn van hem 68 dochters als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek. Elf dochters hebben het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.
Dochter Nonin DSP, 2008, bruin, MV. Carpaccio Holst, is de moeder van de hengst Landskron DSP (2012, V. Lahnstein DSP), die is goedgekeurd door de Zuidduitse stamboeken.

Van Con Sherry zijn de zonen Consotho DSP (2006) en Conturio DSP (2007) goedgekeurd voor de fokkerij.

De hengst Consotho (MV. Lesotho Holst) is in 2009 goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek. Hij heeft in november 2009 in Radegast deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij een beoordeling heeft gekregen van 7,63 (7,55) punten voor de dressuur, 7,76 (8,11) punten voor het springen en 7,82 (7,96) punten voor de totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 17 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
Consotho is tot 2011 actief geweest in de fokkerij. Er zijn twee dochters, waaronder één staatspremiemerrie, van hem als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek. Acht nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot en met 2017 hebben die samen € 2.115 gewonnen.

De hengst Conturio wordt in hoofdstuk 10.1 besproken.

Tot eind 2017 heeft de Duitse Hippische Sportbond 187 nakomelingen van Con Sherry geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 146.196 gewonnen.
Con Sherry heeft een dressuurindex van 109 met een betrouwbaarheid van 91 % en een springindex van 119 met een betrouwbaarheid van 87 %.

10.1. Conturio DE456370204407 DSP

Conturio DSP (V. Con Sherry Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is op 19 maart 2007 geboren en is gefokt door Heinz Sauermilch uit Tucheim, dat circa 40 km ten oosten van Maagdenburg in Saksen-Anhalt ligt.
De moeder van Conturio is de bruine merrie Zauberfee SB Berl-Brand (2000, V. Zenturio KWPN) en tweede moeder is de schimmel Konny SA (1990, V. Kolibri Meckl).
Gerekend over acht generaties heeft Conturio een afstamming met 38,3 % Engels- en Arabisch volbloed, 28,3 % Holsteins bloed en 10,2 % Hannoveraans bloed.

Conturio is in november 2009 goedgekeurd door het Baden-Württembergse-, Brandenburgse-, Saksen-Thüringse-, Saksische- en het Thüringse stamboek.
In november 2010 heeft hij in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen waar hij 7,88 (7,84) punten voor de dressuur heeft gekregen, 7,78 (7,89) punten voor het springen en 7,87 (7,95) punten voor de totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 21 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. In de maanden augustus – oktober 2012 heeft Conturio in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Daar is hij voor de dressuur gewaardeerd met 8,05 (7,65) punten, voor het springen met 7,96 (7,70) punten en voor de totale prestatie met 8,04 (7,69) punten. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 23 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen.
Van 2012 tot en met 2018 is Conturio tot op M-niveau uitgebracht in springwedstrijden. Medio oktober 2018 heeft hij een winsom van € 3.275.

Conturio is in 2018 voor de fokkerij beschikbaar bij het Brandenburgse Landgestüt in Neustad/Dosse.

Tot eind 2017 zijn tien dochters van Conturio als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek. Eén van de dochters heeft het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.
De Duitse Hippische Sportbond heeft tot eind 2017 20 nakomelingen van Conturio geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 857 gewonnen.
Conturio heeft een springindex van 110 met een betrouwbaarheid van 74 %

11. Contendros Bube DE331314439902 Hann

Contendros Bube Hann (V. Contendros I Holst) is een zwartbruine hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is op 9 mei 2002 geboren en is gefokt door Friedrich-Wilhelm Maack uit Glückstadt, dat circa 20 km ten noordwesten van Elmshorn op de oostelijke oever van de Elbe ligt.
De moeder van Contendros Bube is de schimmel staatspremiemerrie Pik Bube’s Girl Hann (1984, V. Pik Bube I Hann). Zij is ook de moeder van de hengst Diorello Hann (1993, V. Davignon I Hann) en tweede moeder van de hengsten Don Bosco Hann (1993, V. Donnerhall Oldbg) en Don Crusador Hann (1998, V. Don Bosco Hann).
Diorello en Don Bosco zijn goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek, Don Crusador door het Hannoveraanse-, Rijnlandse- en Selle Français stamboek.

Tweede moeder van Contendros Bube is de schimmel staatspremiemerrie Juvel Holst (1972, V. Moltke I Holst). Zij is ook de moeder van de hengsten Delta’s Bubka Hann (1986, V. Pik Bube I Hann), Ramiro’s Son I Westf (1980, V. Ramiro Z Holst) en zijn broer Ramiro’s Son II Holst (1990).
Delta’s Bubka is goedgekeurd door het ZfdP; Ramiro’s Son I door het Westfaalse stamboek en Ramiro’s Son II door het Holsteinse- en het Hannoveraanse stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Contendros Bube een afstamming met 45,3 % Holsteins bloed, 34,4 % Engels- en Arabisch volbloed en 13,3 % Hannoveraans bloed.

Contendros Bube is in oktober 2004 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. In 2005 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen. Daar is hij gewaardeerd met 138,69 punten (2e plaats) voor de dressuur, 100,03 punten (22e plaats) voor het springen en 128,00 punten (3e plaats) voor de totale prestatie.
De hengst is tot en met 2011 actief geweest in de fokkerij.

In 2012 en 2013 is de hengst door Sarah Runge (GER) uitgebracht in internationale dressuurwedstrijden voor jonge ruiters. De combinatie heeft drie wedstrijden in Vejer de la Frontera en twee in Saumur gewonnen. De hengst heeft € 3.405 gewonnen.
Van Contendros Bube zijn 57 dochters als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek en zeven dochters hebben het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.
Zijn zoon Casanova LDS (2012) is goedgekeurd voor de fokkerij (zie hfdst 11.1.)
De Duitse Hippische Sportbond heeft 144 nakomelingen van Contendros Bube geregistreerd als wedstrijdpaard en tot eind 2017 hebben die samen € 30.431 gewonnen.

Contendros Bube heeft een dressuurindex van 122 met een betrouwbaarheid van 80 % en een springindex van 102 met een betrouwbaarheid van 84 %.

11.1. Casanova LDS DE431319101812 Hann

Casanova LDS LDS Hann (V. Contendros Bube Hann) is een bruine hengst die op 13 maart 2012 is geboren. Hij is gefokt door Aalke Lübbers uit Rheede, dat ter hoogte van de Groningse plaats Vlagtwedde op enkele kilometers van de grens tussen Nederland en Duitsland in Nedersaksen ligt.
De moeder van Casanova LDS is de vos merrie Lavendel Hann (2009, V. Lauries Crusador xx). Zij is ook de moeder van de hengst Dohnanyi Hann (2014, V. De Niro Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Tweede moeder van Casanova LDS is de schimmel Rubina Hann (1984, V. Rubinstein I Westf).
Gerekend over acht generaties heeft Casanova LDS een afstamming met 44,5 % Engels- en Arabisch volbloed, 24,2 % Holsteins bloed en 19,5 % Hannoveraans bloed.
Casanova LDS is via de elite veulen veiling 2012 in Verden verkocht en is in 2013 op de Britse nationale keuring als eerste geplaatst. In 2014 is de hengst goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. De hengst is in 2018 voor de fokkerij beschikbaar bij de Stallion AI Services in Whitchurch in het graafschap Shropshire in Engeland.
In de jaren 2017 en 2018 heeft het AES dertien nakomelingen van de hengst geregistreerd.

12. Continus Grannus DE431314418502 Hann

Continus Grannus Hann (V. Contendro I Holst) is een zwartbruine hengst met een stokmaat van 173 cm.
Hij is geboren op 31 maart 2002 en is gefokt door Zuchthof Hanstedt in Northeim, dat circa 25 km ten noorden van Göttingen in het zuidoosten van Nedersaksen ligt.
De moeder van Continus Grannus is de bruine staatspremiemerrie Adessa Hann (1992, V. Argentinus Hann) en tweede moeder is de zwarte Gitta Hann (1986, V. Grannus Hann). Gitta is ook de tweede moeder van de hengst Scandiano Hann (1995, V. Sando Holst), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en door het ZfdP.
Gerekend over acht generaties heeft Continus Grannus een afstamming met 34,4 % Hannoveraans bloed, 26,6 % Engels- en Arabisch volbloed, 23,4 % Holsteins bloed en 10,9 % Trakehner bloed.

Continus Grannus is in november 2004 in Münster-Handorf goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en staat bij de deelnemers aan een aanlegtest in maart 2005 in Münster-Handorf, maar de Duitse Hippische Sportbond heeft geen resultaat van de hengst in die test gepubliceerd. Wel heeft de hengst in 2007 in het kader van de verrichtingsverplichtingen twee keer deelgenomen aan een springconcours. Daar is hij gewaardeerd met 8,2 en 8,0 punten.
In 2009 is de hengst twee keer door Rene Tebbel (GER) in internationale springwedstrijden uitgebracht en in 2010 heeft Pablo Barrios (VEN) Continus Grannus uitgebracht in een 1.45 m wedstrijd in Calgary Spruce Meadows. De hengst heeft € 3.064 gewonnen.

Continus Grannus is tot met 2009 actief geweest in de fokkerij. Van hem zijn 22 dochters als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek.
De zonen Coland Westf (2006), Contidor Westf (2006), Continental Westf (2007) en Continus Stern OS (2010) zijn goedgekeurd voor de fokkerij, maar veel invloed op de fokkerij hebben zij niet gehad.

De hengst Coland Westf (MV. Lanadel Holst) is in 2008 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en erkend door het Oldenburgse- en het Oldenburg-International stamboek. Hij heeft in de herfst van 2009 in Münster-Handorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen waar hij 7,36 (7,48) punten voor de dressuur, 7,31 (7,53) punten voor het springen en 7,41 (7,67) punten voor zijn totale prestatie heeft gekregen. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 36 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
Coland is alleen in 2009 en 2010 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn geen dochters geregistreerd als fokmerrie. Wel zijn vijf nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard.

De hengst Contidor Westf (MV. Polydor Westf) is in december 2008 goedgekeurd door het Oldenburgse- en het Oldenburg-International stamboek. In maart 2009 heeft het Mecklenburgse stamboek de hengst erkend. Contidor is maar één jaar beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn twee dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en zijn vier nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2017 hebben die samen € 315 gewonnen.

De hengst Continental Westf (MV. Lamoureux I Rhein) is goedgekeurd door het Anglo Europese stamboek, dat één nakomeling van hem heeft geregistreerd.

De hengst Continus Stern OS (MV. Lordanos Holst) heeft in november 2013 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Daar heeft hij een waardering van 7,28 (7,48) punten voor de dressuur, 9,10 (7,59) voor het springen en 8,22 (7,68) voor zijn totale prestatie gekregen. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 34 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. In december 2013 is Continus Stern goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek. In december 2014 heeft het Hannoveraanse stamboek de hengst erkend en in januari 2015 heeft het Westfaalse stamboek Continus Stern goedgekeurd.
De hengst is tot en met 2015 beschikbaar geweest voor de fokkerij. In oktober 2018 zijn van hem nog geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.
In de jaren 2014 – 2016 is de hengst tot op M-niveau uitgebracht in de springsport. Hij heeft een winsom van € 2.538.

De Duitse Hippische Sportbond heeft van Continus Grannus 106 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot en met 2017 hebben die samen € 52.544 gewonnen.

13. Count Grannus DE431314437502 Hann

Count Grannus Hann (V. Contendro I Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren op 1 april 2002 en is gefokt door Heinrich Ramsbrock uit Menslage, dat circa 25 km ten zuidwesten van Cloppenburg in Nedersaksen ligt.
De moeder van Count Grannus is de bruine merrie Gräfin Grannia Hann (1998, V. Graf Grannus Hann). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Contensky Hann (2014, V. Contendro I Holst), die is goedgekeurd door het ZfdP en nauwelijks invloed heeft gehad op de fokkerij.
Tweede moeder van Count Grannus is de schimmel Prinzess Hann (1987, V. Picard Hann).
Gerekend over acht generaties heeft Count Grannus een afstamming met 35,2 % Hannoveraans bloed, 28,9 % Engels- en Arabisch volbloed en 23,4 % Holsteins bloed.

Count Grannus is in oktober 2004 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Hij heeft in 2005 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen, waar hij 118,78 punten (7e plaats) voor de dressuur, 129,29 punten (3e plaats) voor het springen en 127,05 punten (5e plaats) voor zijn totale prestatie behaalde. Aan het onderzoek is deelgenomen door 48 hengsten.

Count Grannus is van 2006 tot en met 2015 tot op S-niveau uitgebracht in de springsport. Hij heeft een winsom van € 14.213.

De hengst is door het Nedersaksische Landgestüt in Celle tot 2015 beschikbaar gesteld voor de fokkerij, Het laatste jaar heeft hij in Calgary Spruce Meadows gestaan.
Van Count Grannus zijn 55 dochters als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek en daarvan zijn vijf merries staatspremiemerrie geworden.
Dochter Contessa Hann, 2007, zwartbruin, MV. Brandenburger Oldbg, is de moeder van de hengst Gallardo Hann (2013, V. Galayo la Silla Oldbg), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 194 nakomelingen van Count Grannus als wedstrijdpaard geregistreerd. Eind 2017 hebben zij samen € 77.516 gewonnen.

Count Grannus heeft een dressuurindex van 102 met een betrouwbaarheid van 88 % en een springindex van 104 met een betrouwbaarheid van 85 %.

14. Couterro DE421000402402 Holst

Couterro Holst (V. Contendro I Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is geboren op 23 april 2002 en is gefokt door Alois Url uit Hauzenberg, dat circa 15 km ten noordoosten van Passau in Beieren ligt.
De moeder van Couterro is de schimmel Noblesse U Holst (1998, V. Cassini I Holst) en tweede moeder is de bruine Zalmaria Holst (1985, V. Landgraf I Holst). Zalmaria is ook de moeder van de hengst Antony U Holst (2002, V. Acord II Holst) en tweede moeder van de hengst Cesandro Holst (2012, V. Cero I Holst). Antony U is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en Cesandro is goedgekeurd door het Zuidduitse- en het Mecklenburgse stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Couterro een afstamming met 50,8 % Holsteins bloed en 42,2 % Engels- en Arabisch volbloed.

Couterro is in december 2004 in Kreuth goedgekeurd door het ZfdP en in 2005 is hij onder de naam Couterro U goedgekeurd door het Belgische SBS.
In 2008 heeft Couterro twee 1.20 m wedstrijden in Lummen gewonnen.
Couterro is tot en met 2011 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Het SBS heeft 52 nakomelingen van de hengst geregistreerd, het BWP 29 en het Zangersheide stamboek acht. In Duitsland zijn geen fokmerries geregistreerd.
Wel heeft de Duitse Hippische Sportbond drie nakomelingen als wedstrijdpaard geregistreerd, maar die hebben alle drie een SBS geboortebewijs.

15. Valentino DDH 276421000084302 Holst

Valentino DDH Holst (V. Contendro I Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is op 16 maart 2002 geboren en is gefokt door Hans-Otto Krohn uit Kaiser-Wilhelm-Koog, dat circa vijftien km ten noordwesten van Brunsbüttel bij de monding van de Elbe in Sleeswijk-Holstein ligt.
De moeder van Valentino DDH is de merrie Germania IV Holst (1992, V. Corrado I Holst). Zij is ook de moeder van de hengst Cappucino van de Helle Holst (2004, V. Casall ASK Holst), die is goedgekeurd door het NRPS.
Tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Karibik Holst (1973, V. Fra Diavolo xx). Zij is ook de moeder van de hengsten Lord Byron Holst (1991, V. Lord Holst) en Cappucino Holst (1995, V. Carthago Holst). Lord Byron is goedgekeurd door het Holsteinse- en het Beierse stamboek en Cappucino is goedgekeurd door het Berlin-Brandenburgse- en het Zweedse stamboek.
De hengst Cor de la Bryère SF (1968, V. Rantzau xx) komt zowel aan vaders- als aan moederskant voor in de afstamming van Valentino DDH en heeft een inbreng an 18,75 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Valentino DDH een afstamming met 46,9 % Holsteins bloed en 43,0 % Engels- en Arabisch volbloed.

Valentino DDH is in februari 2005 door het KWPN aangewezen om aan het verrichtingsonderzoek deel te nemen. Door een hoefkneuzing kon de hengst in 2005 niet aan het voorjaarsonderzoek deel nemen. Hij heeft daarop in het najaar van 2005 aan het onderzoek deelgenomen, maar heeft zijn deelname voortijdig moeten beëindigen.
In maart 2006 heeft Valentino DDH in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 8.30 punten heeft ontvangen voor de dressuur, 8,77 voor het springen en 8,61 voor zijn totale prestatie.
In april 2006 is de hengst goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. Valentino DDH is tot en met 2008 actief geweest in de fokkerij.

In Duitsland zijn geen fokmerries van Valentino DDH in een stamboek opgenomen. Het KWPN heeft 65 veulens van Valentino DDH geregistreerd; het NRPS één en het Anglo Europese stamboek ook één.

De Duitse Hippische Sportbond heeft tien nakomelingen, waaronder verschillende paarden die bij een stamboek buiten Duitsland geregistreerd staan, als wedstrijdpaard vastgelegd. Zij hebben tot eind 2017 samen € 16.731 gewonnen.

Volgens Horsetelex.nl zijn zes nakomelingen van Valentino DDH uitgekomen in 1.40 m springconcoursen of hoger.

De meest succesvolle nakomeling is Boucheron KWPN, ruin, 2006, bruin, MV. Burggraaf Holst, fokker J. Franken uit Heelweg, die sinds maart 2015 door Graham Babes (GBR) in internationale springconcoursen is uitgebracht. De combinatie heeft in 2015 twee wedstrijden in Villeneuve-Loubet gewonnen. In 2017 zijn de Grand Prix’s van Jardy en Bonheiden gewonnen en is de overwinning behaald in een wedstrijd in St.Lô. In 2018 is een wedstrijd in Opglabbeek gewonnen en is met het Britse team de landenwedstrijd tijdens het Europees kampioenschap voor Young Riders in Fontainebleau gewonnen. Boucheron heeft medio oktober 2018 een winsom van € 71.650.

In 2013 en 2014 heeft Bart Bles (NED) Valentino DDH uitgebracht in internationale springconcoursen met een maximale hoogte variërend van 1.30 m – 1.40 m. Een elfde plaats is de beste prestatie van de combinatie geweest.

16. Callahan DE431314405603 Hann

Callahan Hann (V. Contendro I Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is op 29 maart 2003 geboren en is gefokt door Joachim Tobaben uit Buxtehude, dat circa 20 km ten zuidoosten van Stade in het noorden van Nedersaksen ligt.
Callahan is een broer van de hengst Corinto VMC Hann (zie hfdst. 23.)
De moeder van beide hengsten is de vos staatspremiemerrie Flair Hann (1994, V. For Pleasure Hann). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Stocantes Hann (2013, V. Stolzenberg Hann). Zowel Corinto VMC als Stocantes zijn goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Tweede moeder van genoemde hengsten is de bruine staatspremiemerrie Ascona Hann (1977, V. Argentan I Hann).
Gerekend over acht generaties heeft Callahan een afstamming met 53,9 % Holsteins bloed en 28,1 % Engels- en Arabisch volbloed.

Callahan is in 2006 door het KWPN aangewezen om aan het verrichtingsonderzoek deel te nemen, maar dat heeft niet geleid tot een goedkeuring voor de fokkerij door het KWPN.
In 2007 is de hengst onder de naam Callahan VDL goedgekeurd door het Zweedse stamboek. Het stamboek heeft het type van Callahan VDL gewaardeerd met een negen, voor het hoofd, de hals en het lichaam is een acht gegeven en het fundament is gewaardeerd met een zeven. Voor de stap en de draf is in beide gevallen een zes gegeven en voor de galop een acht.
De hengst is door het Zweedse stamboek omschreven als een goed ontwikkelde- en goed geproportioneerde hengst met een natuurlijke persoonlijkheid. Hij heeft een mooi hoofd en een goed gevormde hals, die diep uit de borst komt. De schoft is tamelijk kort en het kruis is goed gevormd. De hengst heeft voor een toontredende stand en achter een recht achterbeen. De stap is krachtig maar tamelijk kort en weinig elastisch. De hengst heeft een krachtige draf die niet al te ruim is en weinig souplesse heeft. De galop heeft zeer veel balans, ritme en ontspanning.

In de jaren 2007 – 2011 zijn in Zweden 366 merries geïnsemineerd met sperma van Callahan VDL en dat heeft geleid tot 248 geregistreerde veulens.
Het KWPN heeft 22 nakomelingen van Callahan VDL geregistreerd in Register A.

Callahan’s zoon Hatsjoe KWPN (2012, MV. Vingino KWPN) is voor de fokkerij goedgekeurd door het Anglo Europese stamboek, maar tot oktober 2018 zijn nog geen nakomelingen van hem geregistreerd.

Volgens Horsetelex.nl zijn dertien nakomelingen van Callahan VDL uitgebracht in internationale springwedstrijden.

In 2009 is Callahan VDL in Zweden nationaal kampioen bij de 6-jarige springpaarden geworden. De hengst is in november 2010 door Cameron Hanley (IRL) in internationale springwedstrijden uitgebracht. Onder de naam Eurocommerce Callahan is Gerco Schröder (NED) vanaf februari 2011 met de hengst uitgekomen. In 2013 heeft de combinatie een wedstrijd in Stockholm gewonnen en is de vierde plaats behaald in een wedstrijd in Londen Olympia Park. Van april 2014 tot oktober 2014 is Abdullah Alsharbatly (KSA) Callahan gaan rijden. De combinatie won in 2014 de Grand Prix van Ciekocinko, een puissancewedstrijd in Windsor en wedstrijden in Ebreichsdorf, Poznan, Wettenhall en Ciekocinko. In september 2014 is in Incheon de individuele wedstrijd op de Asian Games gewonnen en met het team van Saoudi-Arabië is de zilveren medaille in de landenwedstrijd gewonnen.
Van oktober 2014 tot maart 2015 en van oktober 2015 tot eind 2017 is Callahan uitgebracht door Ahmand Saber Hamcho (SYR). Tussen door heeft Alsharbatly Callahan uitgebracht op de concoursen in Gijon, waar twee wedstrijden zijn gewonnen, en Rome. Hamcho heeft met Callahan in februari 2016 een derde plaats behaald in de Grand Prix van Al Ain. Medio oktober 2018 heeft Callahan een winsom van € 213.800.

17. Comte DE431319101303 Hann

Comte Hann (V. Contendro I Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is op 17 februari 2003 geboren en is gefokt door Rolf Eggerking uit Brinkum, dat bij Leer in het noordwesten van Nedersaksen ligt.
De moeder van Comte is de vos staatspremiemerrie Granulita 2 Hann (1997, V. Granulit Hann). Zij is ook de moeder van de hengst Cipriani Hann (2010, V. Cassini II Holst), die door het Westfaalse stamboek is goedgekeurd.
Tweede moeder van Comte is de bruine Elinda Hann (1991, V. Landadel Holst). Zij is ook de moeder van de hengsten August der Starke Hann (1995, V. Argentinus Hann) en zijn broer August der Dritte Hann (2003). August der Starke is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en August der Dritte door het Oldenburgse-, Hannoveraanse- en Mecklenburgse stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Comte een afstamming met 37,5 % Holsteins bloed, 34,4 % Engels- en Arabisch volbloed en 15,6 % Hannoveraans bloed.

Comte heeft in 2006 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen. Zijn prestaties zijn gewaardeerd met 110,24 punten (10e plaats) voor de dressuur, 130,42 punten (2e plaats) voor het springen en 124,67 punten (6e plaats) voor zijn totale prestatie. Aan het onderzoek is deelgenomen door 47 hengsten. Na afloop van het onderzoek is Comte voor de fokkerij goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Comte is voor de fokkerij beschikbaar gesteld door het Nedersaksische Landgestüt in Celle. De hengst is van 2007 tot 2013 tot op M-niveau uitgebracht in springwedstrijden. Hij heeft een winsom van € 3.464.

Tot en met 2017 zijn 58 dochters van hem als fokmerrie opgenomen in een stamboek en daarvan hebben er 17 het predicaat staatspremiemerrie behaald.
Comte’s zonen Comte’s Bube Hann (2009) en Casanova M2 Hann (2009) zijn door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij, maar van hen zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De Duitse Hippische Sportbond heeft tot en met 2017 145 nakomelingen van Comte geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 37.163 gewonnen.

18. Conquest Boy (Breemeersen Conquest) DE431311505003 Hann

Conquest Boy Hann (V. Contendro Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is geboren op 17 mei 2003 en is gefokt door Hendrik Könemann uit Thomasburg, dat vijftien kilometer ten oosten van Lüneburg in Nedersaksen ligt.
De moeder van Conquest Boy is de donkerbruine merrie Escada Hann (1998, V. Escudo I Hann) en tweede moeder is de donkerbruine Chantal III Hann (1988, V. Landlord Holst).
Gerekend over acht generaties heeft Conquest Boy een afstamming met 37,5 % Engels- en Arabisch volbloed, 26,6 % Holsteins bloed en 21,1 % Hannoveraans bloed.

Conquest Boy is in oktober 2005 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. In september en oktober 2006 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingonderzoek van 70 dagen. Hij behaalde daarbij 100,71 punten (14e plaats) voor de dressuur, 120,16 punten (5de plaats) voor het springen en 110.80 punten (8e plaats) voor zijn totale verrichting. Aan het onderzoek is deelgenomen door 29 hengsten.

Tot en met 2017 zijn in Duitsland nog geen fokmerries van Conquest Boy geregistreerd. Eén nakomeling is als wedstrijdpaard geregistreerd.
Het BWP heeft in de jaren 2007 – 2012 16 nakomelingen van de hengst, die in België Breemeersen Conquest wordt genoemd, vastgelegd. Ook het SBS heeft een nakomeling geregistreerd.

Conquest Boy is eigendom van de Pool Slawomir Pietrzak. In Polen zijn vier nakomelingen van de hengst geregistreerd door het Poolse sportpaardenstamboek.

19. Conte Cristo DE431314410603 Hann

Conte Cristo Hann (V. Contendro I Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is op 21 februari 2003 geboren en is gefokt door Friedhelm Mahnke uit Grasberg, dat circa 15 km ten noorden van Bremen in Nedersaksen ligt.
De moeder van Conte Cristo is de bruine staatspremiemerrie Gräfin Crispa Hann (1997, V. Graf Grannus Hann) en tweede moeder is de bruine Crispa Hann (1988, V. Calypso II Holst).
De hengst Calypso II Holst (1974, V. Cor de la Bryère SF) is zowel aan vaders- als aan moederskant één van de overgrootvaders van Conte Cristo en heeft daarmee een inbreng van 25 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Conte Cristo een afstamming met 31,25 % Engels- en Arabisch volbloed, 29,7 % Holsteins bloed en 25 % Hannoveraans bloed.

Conte Cristo is in oktober 2005 in Verder goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Brandenburgse stamboek. In februari 2006 heeft ook het Beierse stamboek de hengst goedgekeurd. Hij heeft in het najaar van 2006 in München-Riem deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Zijn prestaties zijn gewaardeerd met 7,70 punten voor de dressuur, 8,85 punten voor het springen en 8,38 punten voor zijn totale prestatie. In de herfst van 2008 heeft Con Cristo in Schlieckau deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waar hij 119,39 punten (7e plaats) voor de dressuur behaalde, 122,43 punten (5e plaats) voor het springen en 126,60 punten (3e plaats) voor zijn totale prestatie.

Conte Cristo is tot 2012 voor de fokkerij beschikbaar gesteld door het Beierse Landgestüt Schwaiganger. Hij is in de jaren 2007 – 2010 tot op S-nveau uitgebracht in springwedstrijden.

Tot eind 2017 zijn van Conte Cristo nog geen fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek.
De Duitse Hippische Sportbond heeft 38 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard en zij hebben samen tot eind 2017 € 15.459 gewonnen.

20. Contello DE441411304903 Westf

Contello Westf (V. Contenro I Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 170 cm. Hij is op 13 maart 2003 geboren en is gefokt door mts. Heinz en Elisabeth Schulte uit Ahlen, dat 25 km ten zuidoosten van Münster in Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Contello is de bruine merrie Parodie Westf (1991, V. Pilot Westf).
Zij is ook de tweede moeder van de hengsten Non Plus Ultra Westf (2009, V. Numero Uno KWPN) en zijn broers No Surrender Westf (2010) en Novelo Jmen Westf (2011) en van Emerald jr. Westf (2014, V. Emerald van ’t Ruytershof BWP).
Tweede moeder van Contello is de bruine Amalfi Westf (1979, V. Abajo xx).
Gerekend over acht generaties heeft Contello een afstamming met 38,3 % Engels- en Arabisch volbloed, 25,8 % Hannoveraans bloed en 23,4 % Holsteins bloed.

Contello is in november 2005 in Münster-Handorf goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en heeft in november 2006 in Münster-Handorf deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waarvan de Duitse Hippische Sportbond het resultaat niet heeft gepubliceerd.
Contello is in de jaren 2008 – 2012 tot op S-niveau uitgebracht in de springsport. Hij heeft een winsom van € 10.669.

Contello is tot en met 2013 actief geweest in de fokkerij. Tot eind 2017 zijn acht dochters van hem als fokmerrie opgenomen in een stamboek.

Dochter Chiara Westf, 2007, vos, MV. Polydor Westf, is de moeder van de hengst Balous Bonito Westf (2014, V. Balous Bellini DSP), die is goedgekeurd door het ZfdP.

De Duitse Hippische Sportbond heeft tot eind 2017 51 nakomelingen van Contello geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 17.126 gewonnen.

Contello heeft een dressuurindex van 88 met een betrouwbaarheid van 73 % en een springndex van 110 met een betrouwbaarheid van 71 %.

21. Contendor DE433331537103 Oldbg

Contendor Oldbg (V. Contendro Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 164 cm. Hij is geboren op 19 februari 2003 en is gefokt door dr. Michael Lühs uit Wagenfeld, dat 30 km ten zuidoosten van Verden in Nedersaksen ligt.
De moeder van Contender is de bruine merrie Classic Girl Hann (1997, V. Compliment Hann). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Coolio Hann (2010, V. Cardenio Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Oldenburgse- en Oldenburg-International stamboek.
Tweede moeder is de vos Santana Hann (1977, V. Servus Hann) en zij is ook de tweede moeder van de hengst Cala Millor Hann (1998, V. Carbid Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Oldenburgse stamboek.
De hengst Calypso II Holst (1974, V. Cor de la Bryère SF) is zowel aan vaders- als aan moederskant één van de overgrootvaders van Contendor en heeft daarmee een inbreng van 25 % in zijn erfelijke aanleg.
Gerekend over acht generaties heeft Contendor aan afstamming met 29,7 % Holsteins bloed, 28,9 % Hannoveraans bloed en 28,1 % Engels- en Arabisch volbloed.

Contendor is in november 2005 in Vechta door het Oldenburgse stamboek goedgekeurd, maar voor zover bekend is hij niet beschikbaar gesteld voor de fokkerij maar verkocht naar Polen. In Polen hebben het Poolse sportpaarden stamboek en het Wielkopolska stamboek Contendor goedgekeurd.
In de jaren 2008 – 2013 zijn 58 nakomelingen van de hengst in Polen geregistreerd. Zijn zoon Konor WLKP (2009, MV. Correro Holst) is goedgekeurd voor de fokkerij, maar van hem zijn geen nakomelingen geregistreerd.

Contendor is in 2013 door Tomasz Jasinski (POL) in internationale dressuurwedstrijden voor junioren uitgebracht. Daarbij is onder andere in Compiègne deelgenomen aan het Europees kampioenschap dressuur voor junioren, waar de 48e plaats is behaald.

In 2014 is Contendor terug naar Duitsland gegaan, waar hij door Kim-Carolien Hagen (GER) is uitgebracht in nationale dressuurwedstrijden. In 2017 is de combinatie in een Prix St. George wedstrijd gestart. In oktober 2018 heeft Contedor een winsom van € 1.750.

22. Contido 826002004054151 AES

Contido AES (V. Contendro I Holst) is een donkerbruine hengst die is geboren in 2004. De hengst is gefokt door Oemer Boyar van Baaren uit Kürten, dat ruim 20 km ten noordoosten van Keulen in Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Contido is de bruine merrie Conny Westf (1998, V. Calido I Holst) en tweede moeder is de bruine Parodie Westf (1993, V. Pilot Westf).
Gerekend over acht generaties heeft Contido een afstamming met 42,2 % Holsteins bloed, 31,5 % Engels- en Arabisch volbloed en 14,8 % Hannoveraans bloed.

Contido is in 2008 goedgekeurd door het Anglo Europese stamboek (AES) en is in Engeland actief geweest in de fokkerij. In de jaren 2009 – 2017 heeft het AES elf nakomelingen van Contido geregistreerd.

23. Corinto VMC DE431314428804 Hann

Corinto VMC Hann (V. Contendro Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren in 2004 en is gefokt door Joachim Tobaben uit Buxtehude, dat ten zuidwesten van Hamburg op circa 20 km van Stade in Nedersaksen ligt.
Corinto VMC is een broer van de hengst Callahan Hann (zie hfdst. 16), die door het Zweedse stamboek is goedgekeurd.
De moeder van beide hengsten is de vos staatspremiemerrie Flair Hann (1994, V. For Pleasure Hann). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Stocantes Hann (2013, V. Stolzenberg Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Tweede moeder van Corinto VMC is de bruine staatspremiemerrie Ascona Hann (1977, V. Argentan I Hann).
Gerekend over acht generaties heeft Corinto een afstamming met 53,9 % Holsteins bloed en 28,1 % Engels- en Arabisch volbloed.

Corinto VMC is in oktober 2006 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en in 2008 door het SI-Unire stamboek. In het najaar van 2008 heeft Corinto VMC in Schlieckau deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Daar is hij gewaardeerd met 102,54 punten (17e plaats) voor de dressuur, 113,47 punten (10e plaats) voor het springen en 108,48 punten (13e plaats) voor de totale prestatie. Bij het afsluitende examen heeft Corinto VMC een tien gekregen voor het vrij springen. Aan het onderzoek is deelgenomen door 39 hengsten.

Corinto VMC is van 2008 tot 2017 actief geweest in de Italiaanse fokkerij. SI Unire heeft 66 nakomelingen van hem geregistreerd.

24. Quid de Talma 25000104408577S SF

Quid de Talma SF (V. Contendro I Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren op 20 februari 2004 en is gefokt door drs. Michel Guiot van Haras de Talma in Grandpré, dat ruim 10 km ten oosten van Vouziers in het Franse departement Ardennes ligt.
De moeder van Quid de Talma is de bruine merrie Noa de Talma SF (2001, V. Nidor Platière SF). Tweede moeder is de bruine Querel des Etangs SF (1982, V. Cor de Chasse SF) en zij is ook de tweede moeder van de door het Selle Français stamboek goedgekeurde hengst Negus de Talma SF (2001, V. Quick Star SF).
Gerekend over acht generaties heeft Quid de Talma een afstamming met 43,75 % Engels- en Arabisch volbloed, 23,4 % Holsteins bloed en 23,4 % Selle Français bloed.

Quid de Talma is vanaf januari 2008 in Frankrijk toegelaten tot de fokkerij. Op 15 juni 2015 heeft het Selle Français stamboek de hengst formeel goedgekeurd. In de periode 2008 – 2017 zijn 124 merries geïnsemineerd meet sperma van Quid de Talma en in 2018 voorlopig vier.
Tot en met 2017 zijn in Frankrijk 75 veulens van de hengst door het Selle Français stamboek geregistreerd. Drie andere veulens zijn vastgelegd als “Cheval de Selle” of “Origine Constatee” en vijf door buitenlandse stamboekorganisaties.
Zijn zoon Alto de Talma SF (2010) is goedgekeurd voor de fokkerij (zie hfdst.24.1.).
Van de nakomelingen zijn er tot eind oktober 2018 29 uitgebracht in springwedstrijden, vijf in samengestelde wedstrijden en drie in dressuurwedstrijden.

Quid de Talma is vanaf 2012 door Rudy Cock (FRA) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In 2012 is een derde plaats behaald in de Grand Prix van Le Pin au Haras en in 2013 is een derde plaats behaald in de Grand Prix van Genainville.
Vanaf mei 2014 is Maia Stange Røsholm (NOR) met de hengst uitgekomen. De combinatie is in 2015 tweede geworden in een wedstrijd in Ciecocinko.
Eind oktober 2018 heeft Quid de Talma een winsom van € 47.000.
Quid de Talma heeft in Frankrijk een springindex van 118 met een betrouwbaarheid van 81 %.

24.1. Alto de Talma 25000110393718E SF

Alto de Talma SF (V. Quid de Talma SF) is een bruine hengst met een stokmaat van 170 cm. Hij is geboren op 10 mei 2010 en is gefokt door drs. Michel Guiot van Haras de Talma in Grandpré, dat ruim 10 km ten oosten van Vouziers in het Franse departement Ardennes ligt.
De moeder van Alto de Talma is de vos merrie Thessalie de Talma SF (2007, V. Quaprice Bois Margot Holst). Zij is ook de moeder van de hengst Baikal de Talma SF (2011, V. Catoki Holst), die is goedgekeurd door het Selle Français stamboek.
Tweede moeder is de vos Etoile du Chateau SF (1992, V. Le Tot de Semilly SF). Zij is ook de moeder van de hengsten Qapitol de Montsec SF (2004, V. Robin II Z Hann), Regent de Montsec SF (2005, V. Quaprice Bois Margot SF) en
Astro de Pleville SF (2010, V. Chin Chin Holst) en ze is de tweede moeder van de hengst Uraeus Blanc SF (2008, V. Nabab de Rêve SF). Alle genoemde hengsten zijn goedgekeurd door het Selle Français stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Alto de Talma een afstamming met 43,0 % Engels- en Arabisch volbloed, 32,0 % Selle Francais bloed en 19,5 % Holsteins bloed.

Alto de Talma is in oktober 2014 goedgekeurd door het Selle Français stamboek.
In de jaren 2015 – 2017 zijn 30 merries geïnsemineerd met zaad van Alto de Talma. In 2018 is vooralsnog één merrie geïnsemineerd.
Tot en met 2017 zijn 21 veulens van de hengst geregistreerd.

25. Biscayo 276433331532306 Stb Oldbg

Biscayo Oldbg (V. Contendro I Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren op 29 mei 2006 en is gefokt door J. Albers uit Valthermond, dat vijftien km ten noorden van Emmen in de provincie Drenthe ligt.

De moeder van Biscayo is de bruine merrie Sinessa Holst (2002, V. Lux Hann). Zij is door het KWPN omschreven als een voldoende ontwikkelde, voldoende rijtypische merrie die voldoende in het rechthoekmodel is gebouwd. Haar hoofd is voldoende sprekend, maar iets lang. De nek is ruim voldoende van lengte met een iets zware hoofd-hals aanzet. De hals is ruim voldoende van lengte en arm bespierd in de bovenlijn. De schoft is ruim voldoende ontwikkeld. De schouder is steil en voldoende van lengte. De rug is week. De lendenen zijn week en matig aangesloten. Het kruis is kort, iets horizontaal gelegen met een korte broekspier. Het voor- en achterbeen zijn correct gesteld. De koten zijn zowel voor als achter week. De voeten zijn voldoende ontwikkeld met lage verzenen. Het fundament is voldoende ontwikkeld, maar zou droger moeten zijn. De stap is actief en goed van ruimte. De draf is voldoende van ruimte en souplesse. De galop is ruim met een matige souplesse en een matige schoudervrijheid.

Tweede moeder van Biscayo is de schimmel Notre Dame II Holst (1998, V. Cassini I Holst). Zij is ook de moeder van de hengst Vingino KWPN (2002, V. Voltaire Hann), die is goedgekeurd door het KWPN, het Oldenburgs-, het Oldenburg-International-, het Zuidduitse- en het Zangersheide stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Biscayo een afstamming met 46,9 % Holsteins bloed, 38,3 % Engels- en Arabisch volbloed en 11,7 % Selle Français bloed.

Biscayo is in februari 2009 door het KWPN aangewezen om aan het verrichtingsonderzoek deel te nemen. De hengst is door her KWPN omschreven als een goed ontwikkelde hengst die ruim voldoende in het springpaardenmodel staat met een neerwaartse romprichting. Zijn hoofd is voldoende sprekend. De nek is kort. De hals is voldoende van lengte en komt diep uit de borst. De schoft is goed ontwikkeld met een matige aansluiting naar de hals. De schouder is voldoende van lengte en ligging. De rug is goed van lengte en bespiering. De lendenen zouden beter aangesloten moeten zijn. De croupe is kort en hellend. Het voorbeen is ruim voldoende van lengte en onderstandig. Het achterbeen is correct gesteld. Het fundament is goed ontwikkeld en ruim voldoende van kwaliteit. De voeten zijn goed van vorm en ontwikkeling.

Oorspronkelijk stond de hengst bij het KWPN in het register A geregistreerd onder de naam Bontendro, maar toen bij de goedkeuring bleek dat de hengst een Oldenburgs brandmerk droeg, heeft het KWPN de registratie ingetrokken.

Biscayo heeft in het najaar van 2009 in Stegerden deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van zeven weken. Het KWPN heeft daarover gepubliceerd dat
Biscayo een eerlijke, betrouwbare enigszins flegmatieke hengst is. Hij heeft ruim voldoende bereidheid tot werken; laat zich ruim voldoende bewerken en heeft een goede mond. De stap is matig van ruimte en heeft weinig tact. De draf is voldoende van ruimte maar weinig krachtig. De galop is krachtig en goed van ruimte. Biscayo heeft ruim voldoende reflexen en een goede techniek. Hij lijkt voldoende voorzichtig en toont veel vermogen. Als springpaard heeft Biscayo veel aanleg en geeft zijn ruiter een ruim voldoende tot goed gevoel.

De prestaties tijdens het onderzoek zijn gewaardeerd met een zes voor de stap, een 6,5 voor de draf, een acht voor de galop en een zeven voor de houding en balans. De reflexen zijn gewaardeerd met een zeven, de springtechniek met een acht en het vermogen met een 8,5. Voor de rijdbaarheid en instelling is een 7,5 gegeven en de aanleg als springpaard heeft een acht opgeleverd/
Met deze beoordeling heeft Biscayo het onderzoek als vierde van de zes deelnemende hengsten afgesloten.
Na afloop van het onderzoek heeft het KWPN Biscayo goedgekeurd voor de fokkerij en ingeschreven in het stamboek.
Verwacht wordt dat Biscayo de techniek, het vermogen en de rijdbaarheid in de springpaardenfokkerij kan verbeteren bij merries die voldoende “bloed” tonen.

In september 2011 is een groep veulens van Biscayo door het KWPN beoordeeld. Volgens de rapportage was het een uniforme collectie, voldoende tot ruim voldoende ontwikkelde hoogbenige veulens, die ruim voldoende in het springpaardenmodel zijn gebouwd en ras en uitstraling hebben. De stap is voldoende van ruimte. De draf is ruim voldoende van ruimte. De galop is goed van ruimte met een goed gebruik van het achterbeen. In beweging blijven de veulens hoog in de croupe en kunnen goed schakelen.

Tot en met 2018 heeft het KWPN 94 hengstveulens en 106 merrieveulens van Biscayo geregistreerd. Tot en met 2018 zijn 22 dochters als fokmerrie ingeschreven in het stamboek, waaronder twee elitemerries, twee keurmerries en zes stermerries.
Van de zonen is Gino KWPN (2011) in 2014 door het KWPN goedgekeurd (zie hfdst. 25.1.) en is Icarus V KWPN (2013, MV. Caretino Holst) in september 2016 door het Zangersheide stamboek goedgekeurd voor de fokkerij.
Van Icarus V zijn in oktober 2018 nog geen nakomelingen geregistreerd. Hij is in 2018 door Thomas Mertens (BEL) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In Ommen is een wedstrijd voor vijfjarige paarden gewonnen.

Biscayo is in 2013 door Nathalie van der Mei (NED) in Drachten uitgebracht in internationale springwedstrijden voor jonge paarden. In 2015 is Juulia Jyläs (FIN) met de hengst uitgekomen en is een wedstrijd in Arezzo gewonnen. De hengst heeft een winsom van € 1.125.

Biscayo heeft een springindex van 123 met een betrouwbaarheid van 81 %. Volgens het door het KWPN gepubliceerde genetische profiel komen een arm bespierde hals, een hoge schoft, een week verloop van de lendenen, een kort kruis, een bokbenige stand, weke koten en lage verzenen vaak voor bij nakomelingen van Biscayo.
Ook een toontredende stap wordt vaak gezien. Bij het vrij springen presteren de nakomelingen goed, waarbij vooral de souplesse waarmee wordt gesprongen in het oog valt.

25.1. Gino 528003201105046 Stb KWPN

Gino KWPN (V. Biscayo Oldbg) is een bruine hengst met een stokmaat van 171 cm. Hij is geboren op 24 mei 2011 en is gefokt door Nico Duineveld uit Hem, dat tussen Hoorn en Enkhuizen in de provincie Noord-Holland ligt.
Gino is volgens het KWPN een royaal ontwikkelde hengst die goed in het rechthoeksmodel staat. Zijn hoofd is aansprekend. De nek heeft ruim voldoende lengte. De hals is goed van lengte en ruim voldoende van vorm en bespiering. De schoft is ruim voldoende ontwikkeld en heeft ruim voldoende lengte. De schouder is goed van lengte en ligging. De rug is goed van lengte en ruim voldoende van bespiering. De lendenen zijn ruim voldoende van bespiering en goed aangesloten. De croupe is hellend en voldoende van lengte en bespiering. De broekspier is ruim voldoende van lengte. Het voor- en achterbeen zijn correct gesteld. De koten zijn correct gesteld en goed van lengte. Het fundament is goed ontwikkeld en voldoende van kwaliteit. De voeten zijn goed van vorm en kwaliteit. Rechtsvoor zijn de verzenen hoger dan linksvoor.

De moeder van Gino is de donkerbruine merrie Vrouwe Bureveld KWPN elite preferent (2002, V. Burggraaf Holst). Volgens een KWPN-rapportage is zij een goed ontwikkelde merrie die ruim voldoende tot goed in het rechthoeksmodel staat en een stokmaat heeft van 169 cm. De nek is goed van lengte met een correcte hoofd-halsverbinding. De hals is verticaal gesteld en ruim voldoende van lengte en bespiering. De schouder is goed van lengte en ligging. De schoft is goed ontwikkeld en goed van lengte. De rug is goed van lengte en goed van bespiering. De lendenen zijn goed bespierd en goed aangesloten. De croupe is hellend en ruim voldoende van lengte. Het voorbeen is correct gesteld. Het achterbeen is sabelbenig.
De kootstand is week. Het fundament is goed ontwikkeld en voldoende van kwaliteit.
De voeten zijn breed met lage verzenen.
De stap is goed van ruimte. De draf is goed van ruimte, matig krachtig en zou meer gedragen moeten zijn. De galop is voldoende van ruimte en zou ook meer afdruk en balans moeten hebben.

Tweede moeder van Gino is de bruine Tara KWPN elite preferent (1866, V. Le Mexico SF),
Gerekend over acht generaties heeft Gino een afstamming met 39,1 % Holsteins bloed, 32,8 % Engels- en Arabisch volbloed en 22,7 % Selle Français bloed.

Gino is in februari 2014 door het KWPN aangewezen om aan het verrichtingsonderzoek deel te nemen.
Hij heeft in oktober en november 2014 in Ermelo aan een verrichtingsonderzoek van zeven weken deelgenomen en daarover is het volgende gerapporteerd: “Gino is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede instelling. De hengst heeft veel bereidheid tot werken, laat zich goed bewerken en heeft een goede mond. De stap is voldoende van ruimte. De draf is ruim voldoende van ruimte. De galop is krachtig, ruim voldoende gedragen en goed van ruimte. In beweging heeft de hengst een goede houding en ruim voldoende balans. Gino springt met goede reflexen en een goede springtechniek. De hengst zou zowel in beweging als op de sprong meer souplesse moeten hebben. Gino lijkt voorzichtig en toont veel vermogen. Als springpaard heeft Gino veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.”.

De prestaties van Gino zijn gewaardeerd met een zes voor de stap, een zeven voor de draf en een acht voor de galop. Voor de houding en balans is een 7,5 gegeven. Alle springfacetten (reflexen, techniek, vermogen, rijdbaarheid en instelling en de aanleg als springpaard zijn gewaardeerd met achten.
Aan het onderzoek is deelgenomen door 12 hengsten en in puntenaantal is Gino als vijfde geëindigd.
Na afloop van het onderzoek heeft het KWPN Gino goedgekeurd en ingeschreven in het stamboek.

In de nazomer van 2017 heeft het KWPN een een aantal veulens van Gino beoordeeld. Daarover is meegedeeld dat het een collectie goed ontwikkelde, aansprekende, hoogbenige veulens was, die goed in het rechthoeksmodel staan met enkele keren een neerwaartse romprichting. De veulens hebben een sprekend hoofd. De stand van het achterbeen is enkele keren lang. De stap is doorgaans correct en ruim voldoende van ruimte. De draf heeft een goede beentechniek en is ruim voldoende tot goed van ruimte en souplesse. De galop is ruim voldoende tot goed van ruimte en afdruk en heeft voldoende souplesse.

Het KWPN verwacht dat Gino het model, de reflexen en de rijdbaardheid in de springpaardenfokkerij kan verbeteren.

Tot eind oktober 2018 heeft het KWPN veertien veulens van Gino geregistreerd.

26. Brainpower 528003200611392 Stb. KWPN

Brainpower KWPN (V. Contendro I Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren op 7 mei 2006 en is gefokt door W.F.M. van Gestel uit Hooge Mierde, dat in de provincie Noord-Brabant ligt op ruim 30 km ten zuiden van Tilburg en vlak aan de Nederlands-Belgische grens.

Het KWPN heeft vastgelegd dat Brainpower een goed ontwikkelde hengst is die meer lengte in het lichaam zou moeten hebben. Zijn hoofd is ruim voldoende sprekend. De hals is ruim voldoende van lengte en iets zwaar bespierd in de onderlijn. De schoft is ruim voldoende ontwikkeld en goed van lengte. De schouder is voldoende van lengte en ligging. De rug is kort en ruim voldoende bespierd. De lendenen zijn matig aangesloten. De croupe is kort en hellend waarbij de broekspier langer moet doorlopen. Het voorbeen is goed van lengte en licht toontredend. Het achterbeen is correct gesteld, een fractie lang. Het fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. De voeten zijn voldoende van vorm en ontwikkeling.

De moeder van Brainpower is de bruine merrie Soterma KWPN keur preferent prestatie (1999, V. Guidam SF). Zij is een merrie die goed in het rechthoeksmodel staat met een iets neerwaartse romprichting. Het hoofd is voldoende sprekend. De nek is voldoende licht. De hals is mooi gespierd en voldoende lang. De schoft is goed ontwikkeld. De schouder is voldoende schuin en goed van lengte. De rug is goed gespierd. De lendenen zijn goed gespierd. De croupe is voldoende hellend en goed van lengte. Het voor- en achterbeen zijn goed gesteld. De kootstand is goed. De hoeven zijn goed ontwikkeld met iets weinig verzenen. Het fundament is goed van kwaliteit en droog. De stap is goed zuiver met een goede ruimte. De draf is voldoende ruim en voldoende gedragen. De galop is goed gedragen en voldoende ruim.
Tweede moeder is de zwartbruine Berma KWPN keur preferent prestatie (1983, V. Nimmerdor KWPN). Zij is ook de moeder van de hengsten Edgar KWPN (1986, V. Jasper KWPN), die is goedgekeurd door het SBS, en zijn broer Ibermo KWPN (1990), die is goedgekeurd door het SBS en het Zwitserse stamboek ZVCH.

Gerekend over acht generaties heeft Brainpower een afstamming met 46,1 % Engels- en Arabisch volbloed, 30,5 % Holsteins bloed en 14,8 % Selle Français bloed.

Brainpower is in februari 2009 door het KWPN aangewezen om aan het verrichtingsonderzoek deel te nemen. Hij heeft in het najaar van 2009 in Stegeren deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van zeven weken.
Volgens een door het KWPN gepubliceerde rapportage is Brainpower een eerlijke, snel gespannen, maar wel betrouwbare hengst. De hengst heeft veel bereidheid tot werken, laat zich ruim voldoende bewerken en heeft een goede mond. Als de hengst ontspannen is hebben de stap en draf voldoende ruimte en souplesse. De galop is goed van ruimte, krachtig, gedragen en heeft veel souplesse. Brainpower springt met zeer goede reflexen, een goede tot zeer goede techniek waarbij opvalt dat de hengst met zeer veel lichaamsgebruik springt en de sprong achter zeer goed afmaakt. Brainpower lijkt voorzichtig en toont zeer veel vermogen. Als springpaard heeft Brainpower zeer veel aanleg en geeft hij zijn ruiter een zeer goed gevoel.

De prestaties van de hengst zijn gewaardeerd met zessen voor de stap en de draf en een negen voor de galop. Voor de houding en balans is een acht gegeven. De springtechniek en de rijdbaarheid en instelling hebben een 8,5 opgeleverd en de reflexen, het vermogen en de aanleg als springpaard zijn allen gewaardeerd met een negen. Van de zes hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen was Brainpower in puntenaantal de beste.

Na afloop van het onderzoek heeft het KWPN Brainpower goedgekeurd en ingeschreven in het stamboek.

In augustus 2011 heeft het KWPN een groep veulens van Brainpower beoordeeld. Daarover is gerapporteerd dat het een uiforme collectie, goed ontwikkelde veulens met veel uitstraling was, die ruim voldoende in het springpaardenmodel staan en een neerwaartse romprichting hebben. De stap is voldoende van ruimte, maar moet meer souplesse hebben. De draf is ruim voldoende van ruimte en souplesse. De veulens galopperen makkelijk aan. De galop is lichtvoetig, krachtig en goed van ruimte. In beweging waarderen de veulens zich op.

Het KWPN verwacht dat Brainpower de galoppade kan verbeteren en bij het springen reflexen en atletisch vermogen kan toevoegen aan de springpaardenfokkerij. Merries dienen goed in het rechthoeksmodel te staan.

Tot eind oktober 2018 heeft het KWPN 82 hengstveulens en 88 merrieveulens van Brainpower geregistreerd.
Van de dochters zijn er tot die tijd achttien als fokmerrie opgenomen in het stamboek en daarvan hebben vijf merries het elitepredicaat behaald, één het keurpredicaat en zeven het sterpredicaat.
Van de zonen van Brainpower zijn Great Gamble MB KWPN (2011, MV. Concorde KWPN) en Holland’s Pride OMHG KWPN (2012, MV. Corland Holst) goedgekeurd door het Anglo Europese stamboek. Van deze hengsten zijn tot oktober 2018 nog geen nakomelingen geregistreerd.

Uit het door het KWPN gepubliceerde genetisch profiel komt naar voren dat een korte hals, een lage schoft en een kort kruis vaak bij nakomelingen van Brainpower worden gezien. Ook komt een bokbenige stand van het voorbeen veel voor.
Veel nakomelingen laten bij het vrij springen een uitstekende beentechniek zien.

Brainpower is van januari 2012 tot augustus 2013 door Julian Kraay (NED) in internationale springwedstrijden uitgebracht. Van oktober 2013 tot januari 2015 is Willem Greve (NED) met de hengst gestart. De combinatie heeft in 2013 een wedstrijd in Wierden gewonnen.
In februari 2015 heeft Charlie Jacobs (USA) de hengst uitgebracht in enkele wedstrijden in Wellington FL. Brainpower heeft een winsom van € 1.740.

Brainpower heeft een springindex van 130 met een betrouwbaarheid van 81 %.

27. Cresendo Boy (Breemeersen Crescendo) DE431312338306 Hann

Crescendo Boy Hann (V. Contendro I Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat 171 cm. Hij is geboren op 4 juni 2006 en is gefokt door Hans-Günter Berner uit Bienenbüttel, dat vijftien km ten zuiden van Lüneburg in Nedersaksen ligt.
De moeder van Crescendo Boy is de donkerbruine staatspremiemerrie Sally Hann (1993, V. Salieri Hann) en tweede moeder is de bruine Piroschka Hann (1989, V. Pik Bube I Hann). Piroschka is ook de moeder van de hengsten Salisbury Hann (1995, V. Salieri Hann) en Dornkaart Hann (2006, V. Don Primero Oldbg).
Salisbury is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en Dornkaart door het Australische Warmbloedstamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Crescendo Boy een afstamming met 31,2 % Hannoveraans bloed, 32,8 % Engels- en Arabisch volbloed en 23,4 % Holsteins bloed.

Crescendo Boy is in oktober 2008 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. In het najaar van 2009 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij behaalde daarbij 111,91 punten (8e plaats) voor de dressuur, 114,07 punten (9e plaats) voor het springen en 119,28 punten (5e plaats) voor zijn totale prestatie. Aan de test is deelgenomen door 31 hengsten. In de detailbeoordelingen valt het cijfer voor het springen van terreinhindernissen uit de toon. Crescendo Boy heeft daarvoor 5,33 punten gekregen terwijl het gemiddelde cijfer van de 31 deelnemende hengsten 7,43 bedroeg. Het cijfer voor het vrij springen geeft het omgekeerde beeld. Crescendo Boy kreeg daarvoor 9,33 punten en het gemiddelde van alle deelnemers bedroeg 7,70.

Na het verrichtingsonderzoek is de hengst verkocht naar België, waar hij onder de naam Breemeersen Crescendo vanaf 2009 beschikbaar is voor de fokkerij.

Het BWP heeft aangegeven dat Breemeersen Crescendo een ruim ontwikkelde rijtypische hengst is die goed in het rechthoekmodel staat en veel uitstraling heeft. Zijn hals is goed van lengte en vorm. Hij is een hoogbenige hengst met goed bot. In het achterbeen is hij wat steil gesteld. De stap is ruim. Hij draaft goed bergopwaarts en neemt voldoende ruimte, maar kan achteraan iets sneller zijn. Op de harde bodem laat hij goede bewegingen zien. In de galop is hij ruim en kan hij goed schakelen. Hij springt met een voldoende techniek en bascule. Het vermogen is goed. Onder het zadel heeft Breemeersen Crescendo een goede mentaliteit en laat hij zich goed bewerken. Zijn stap is ruim. Hij draaft ruim en met oprichting, maar is achteraan iets traag. De galop is goed van ruimte en goed gesprongen. Bij het springen onder het zadel is hij attent. Hij basculeert voldoende en hij heeft voldoende vermogen.

Van februari 2013 tot juni 2017 is Breemeersen Crescendo door Donaat Brondeel (BEL) in internationale springwedstrijden uitgebracht. De combinatie is in 2015 derde geworden in de Derby van Lier. Breemeersen Crescendo heeft € 6.040 aan prijzengeld gewonnen.

Het BWP heeft tot en met 2018 248 nakomelingen van Breemeersen Crescendo geregistreerd. Het SBS heeft twee nakomelingen geregistreerd en het Zangersheide stamboek één. In Duitsland zijn geen fokmerries of wedstrijdpaarden van de hengst geregistreerd.
De zoon Kigali van ’t Hulsthof BWP (2010, MV. Stew Boy BWP) is goedgekeurd door het Anglo Europese stamboek, maar van hem zijn geen nakomelingen geregistreerd.

28. Common Sense 752004040601574 SWB

Common Sense SWB (V. Contendro I Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is geboren op 29 april 2006 en is gefokt door Britten Werner uit Lönsboda, dat 90 km ten zuidwesten van Vaxjö in het zuiden van Zweden ligt.
De moeder van Common Sense is de bruine merrie Caracole SWB (2002, V. Cardento Holst) en tweede moeder is de vos Europa SWB (1993, V. Electro KWPN). Gerekend over acht generaties heeft Common Sense een afstamming met 38,3 % Engels- en Arabisch volbloed, 35,9 % Holsteins bloed en 9,4 % Zweeds bloed.

Common Sense is in 2009 goedgekeurd door het Zweedse stamboek. Bij de keuring aan de hand zijn voor het type en voor het hoofd, de hals en het lichaam twee negens gegeven. Voor het fundament is een zeven gegeven, voor de stap een negen en voor de draf een zeven.
Hij is omschreven als een goed ontwikkelde, hoogbenige hengst met een uitdrukkingsvol hoofd, een goed gevormde hals, een schuine schouder en een lage schoft. De rug is goed gevormd en de croupe is hellend. De stap is ontspannen en zuiver en de draf is regelmatig en ontspannen maar heeft weinig draagkracht.

Bij het verrichtingsonderzoek zijn de basisgangen gewaardeerd met een negen voor de stap, een zeven voor de draf en een acht voor de galop. Het temperament en de potentiële mogelijkheden van de hengst zijn gewaardeerd met een acht; voor het vrij springen is een negen gegeven en het springen onder de man was bijzonder slecht en heeft een één opgeleverd.
De springresultaten onder de man van Common Sense waren voor het Zweedse stamboek reden om de hengst niet voor de jaren na 2009 goed te keuren.

In de zomer van 2011 heeft Common Sense in Schlieckau deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Daarbij behaalde hij 8,54 (7,90) punten voor de dressuur, 9,12 (7,89) punten voor het springen en 8,76 (7,90) punten voor de totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 25 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Common Sense was daarbij de hengst met de hoogste beoordeling.

In 2012 heeft Common Sense opnieuw aan een verrichtingsonderzoek in Zweden deelgenomen. Voor het exterieur (type, lichaam en fundament) kreeg hij twee achten en een zeven. De stap is gewaardeerd met een negen en de draf met een zeven.
Na onderzoek is Common Sense opnieuw toegelaten tot de Zweedse fokkerij.

Common Sense is in 2009 en in de jaren 2012 – 2014 in Zweden beschikbaar geweest voor de fokkerij. Er zijn 271 merries met zijn sperma geïnsemineerd en daaruit zijn 187 veulens geregistreerd.
Eind 2014 is Common Sence verkocht aan de Woodacres Stables in Terryville CT, Verenigde Staten. In augustus 2015 is de hengst door Chris Sørensen (CAN) in een internationaal springconcours in Rockwood ON uitgebracht.

29. Curriculo DE431310588306 Hann

Curriculo Hann (V. Contendro I Holst) is een ruine hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is geboren op 27 april 2006 en is gefokt door Jurgen Hattebuhr uit Burgwedel, dat 20 km ten noorden van Hannover in Nedersaksen ligt.|
De moeder van Curriculo is de bruine staatspremiemerrie Starlight Hann (1999, V. Stakkato Hann). Zij is ook de moeder van de hengst Granturo Hann (2005, V. Graf Top I Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Tsjechische stamboek. Tweede moeder van Curriculo is de vos merrie Paola Westf (1989, V. Pilot Westf). Zij is ook de moeder van de hengsten Grandilot Hann (1992, V. Grandeur Hann), Rascin Hann (1995, V. Ramiro Z Holst) en Shrek d’Enfer Hann (2001, V. Stakkato Hann) en ze is de tweede moeder van de hengst Arturo van de Helle BWP (2000, V. Caesar van de Helle Holst).
Grandilot is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Oldenburgse-, Westfaalse- en Beierse stamboek; Rascin door het Hannoveraanse stamboek, het Zangersheide stamboek en het KWPN en Shrek d’Enfer door het Luxemburgse stamboek. Arturo van de Helle is goedgekeurd door het BWP.
Gerekend over acht generaties heeft Curriculo een afstamming met 30,5 % Hannoveraans bloed, 28,9 % Engels- en Arabisch volbloed en 23,4 % Holsteins bloed.

Curriculo is in februari 2009 in München-Riem goedgekeurd door het Beierse stamboek. Hij heeft in oktober 2008 in München-Riem deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 8,21 (7,87) punten voor de dressuur, 9,24 (8,33) punten voor het springen en 8,66 (8,18) voor zijn totale prestatie heeft gekregen. Tussen haakjes zijn de gemiddelde waarderingen vermeld van de achttien hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
Curriculo heeft tijdens de test een tien gekregen voor zijn aanleg als springpaard.

Ook het Baden-Württembergse stamboek en het Brandenburgse stamboek hebben Curriculo toegelaten tot hun fokkerij. De hengst is tot 2017 actief geweest als fokhengst. Tot eind 2017 zijn in Duitsland nog geen fokmerries van Curriculo geregistreerd. Wel zijn elf nakomelingen als wedstrijdpaard geregistreerd. Zij hebben samen € 1.518 gewonnen.

30. Cinsey DE431310056707 Hann

Cinsey Hann (V. Contendro I Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 169 cm.
Hij is op 17 mei 2007 geboren en is gefokt door Andre Vagts uit Bargstedt, dat 20 km ten zuiden van Stade in het noorden van Nedersaksen ligt.
De moeder van Cinsey is de zwarte merrie Franciska V Hann (1995, V. For Pleasure Hann) en tweede moeder is de bruine Adria Hann (1989, V. Akzent I Hann).
Gerekend over acht generaties heeft Cinsey een afstamming met 32,0 % Engels- en Arabisch volbloed, 28,1 % Hannoveraans bloed en 23,4 % Holsteins bloed.

Cinsey is in november 2009 in Redefin door het Mecklenburgse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij. In november 2010 heeft hij in Radegast deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waar hij 7,70 (7,56) punten voor de dressuur kreeg, 9,35 (8,35) punten voor het springen en 8,62 (8,02) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde waarderingen vermeld van de 15 hengsten die aan de test hebben deelgenomen. Uit de gedetailleerde cijfers blijkt dat Cinsey voor zowel zijn karakter als zijn aanleg als springpaard een tien heeft gekregen.

In januari 2011 is Cinsey goedgekeurd door het Brandenburgse- en het Saksen-Thüringse stamboek. In december 2012 is de hengst erkend door het Oldenburgse- en het Oldenburg-International stamboek en in januari 2013 heeft het Hannoveraanse stamboek de hengst goedgekeurd. Cinsey is tot 2016 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Tot eind 2017 zijn zes dochters van hem als fokmerrie opgenomen in een Duits stamboek.
Zijn zoon Crawley Meckl (2012, MV. Champion de Cord Holst) is in 2016 goedgekeurd door het Brandenburgse stamboek en is ook geaccepteerd door het Mecklenburgse stamboek. Crawley heeft in de herfst van 2016 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 50 dagen, waar hij is gewaardeerd met 8,85 punten. Zijn prestaties in de fokkerij moeten worden afgewacht. In 2018 is de hengst uitgebracht in 1.20 m springwedstrijden.

De Duitse Hippische Sportbond heeft tot en met 2017 30 nakomelingen van Cinsey geregistreerd als wedstrijdpaard. Ze hebben samen € 2.576 gewonnen.

Cinsey heeft een dressuurindex van 114 met een betrouwbaarheid van 70 % en een springindex van 141 met een betrouwbaarheid van 72 %.

31. Contendros DE431310064107 Hann

Contendros Hann (V. Contendro I Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 171 cm. Hij is geboren op 24 april 2007 en is gefokt door Wilhelm Berghorn uit Stolzenau, dat tussen Minden en Nienburg ten westen van Hannover in Nedersaksen ligt.
De moeder van Contendros is de donkerbruine staatspremiemerrie Diaspora Hann (2000, V. Drosselklang II Hann) en tweede moeder is de donkerbruine staatspremiemerrie Gipsy Hann (1994, V. Glückspilz Hann). Gipsy is ook de moeder van de hengst Codex One Hann (2002, V. Contendro I Holst, zie hfdst. 7).
Gerekend over acht generaties heeft Contendros een afstamming met 40,6 % Hannoveraans bloed, 28,9 % Engels- en Arabisch volbloed en 23,4 % Holsteins bloed.

Contendros is in het najaar van 2009 goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Brandenburgse stamboek en erkend door het Oldenburgse- en het Oldenburg-International stamboek.
Eind 2010 heeft de hengst in Schlieckau deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen. Daar zijn de prestatie gewaardeerd met 6,89 (7,73) punten voor de dressuur, 8,55 (7,96) punten voor het springen en 7,69 (7,91) punten voor de totale verrichting. Tussen haakjes zijn de gemiddelde waarderingen vermeld van de 49 hengsten die aan de test hebben deelgenomen.
In februari 2011 heeft het Mecklenburgse stamboek de hengst erkend. Ook het Rijnlandse- en Westfaalse stamboek en de Zuid Duitse stamboeken hebben Contendros toegelaten tot hun fokkerij.
Contendros is tot 2013 in Duitsland beschikbaar geweest voor de fokkerij. Begin 2014 heeft eigenaar Paul Schockemöhle de hengst verkocht aan de Mexicaanse familie Azcarraga.
Contendros is onder de naam Contendros 2 uitgebracht in de internationale springsport. In 2013 heeft hij zonder succes in Lanaken deelgenomen aan het Wereldkampioenschap voor zesjarige paarden. In 2015 is hij door Andres Azcarraga (MEX) uitgebracht. In 2016 is de combinatie in Calgary Spruce Meadows derde en vierde geworden in wedstrijden voor ruiters tot 25 jaar. In februari 2017 is de Grand Prix van San Miguel de Allende gewonnen; in mei 2017 is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Coapexpan en in november 2017 is de derde plaats behaald in de Grand Prix van Mexico City. In 2018 is de vierde plaats behaald in de Grand Prix van Wellington FL; zijn twee tweede plaatsen behaald in Coapexpan en is een overwinning geboekt in Knokke. Eind oktober 2018 heeft Contendros 2 een winsom van € 120.700.

In Duitsland zijn 18 dochters van de hengst als fokmerrie opgenomen in een stamboek en twee merries zijn staatspremiemerrie geworden.
Zijn zoon Con Argrandos Hann (2002, MV. Argentinus Hann) is in 2014 goedgekeurd door het Westfaalse- en het Hannoveraanse stamboek. Hij heeft tot eind 2017 niet aan een verrichtingstest deelgenomen en van hem zijn in Duitsand geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd. Con Agrandos is in 2018 uitgebracht in M-springwedstrijden.
De Duitse Hippische Sportbond heeft tot eind 2017 69 nakomelingen van Contendros geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 15.072 gewonnen.

Contendros heeft een springindex van 132 met een betrouwbaarheid van 78 %.

32. Contratto 840003214100407 AHHA

Contratto AHHA (V. Contendro I Holst) is een zwartbruine hengst met een stokmaat van 163 cm. Hij is op 8 april 2007 geboren en is gefokt door Alexandra J. Naftzger – Books uit Ballwin MO, dat een voorstad is van St. Louis in de Amerikaanse staat Missouri.
De moeder van Contratto is de donkerbruine merrie Gaia Holst (1992, V. Lord Calando Holst) en tweede moeder isde zwartbruine Wally III Holst (1983, V. Caletto II Holst).
Wally III is ook de moeder van de hengst Country Man Holst (1995, V. Calido I Holst), die door het Argentijnse stamboek is goedgekeurd, en ze is de tweede moeder van de in Brazilië goedgekeurde hengst Landario Jmen Holst (1998, V. Lennon Holst).
Gerekend over acht generaties heeft Contratto een afstamming met 46,9 % Holsteins bloed en 43,8 % Engels- en Arabisch volbloed.

Contratto is goedgekeurd door het Amerikaanse Holsteiner stamboek, het Amerikaanse Hannoveraanse stamboek, het Internationale Sportpaarden stamboek, het Oldenburgs stamboek in Noord Amerika, het Rijnland-Palts-Saar-Internationsl stamboek en het Belgische SBS.

In 2012 heeft Contratto deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen in de Silver Creek Farms in Broken Arrow, dat een voorstad is van Tulsa in de Amerikaanse staat Oklahoma. Tijdens het onderzoek kreeg de hengst een 9,5 voor het vrij springen, 9,25 voor het springen onder de man en negens voor temperament, bereidheid om te werkem, terreingalop en voor zijn bouw.
In 2018 is de hengst beschikbaar bij Marquis Sport Horses in Glencoe, Missouri.

Horsetelex.nl vermeldt 21 nakomelingen van de hengst, die zijn geregistreerd door zeven verschillende stamboekorganisaties.

33. Cassillias DE431310210008 Hann

Cassillias Hann (V. Contendro I Holst) is een donkerbruine hengst me een stokmaat van 167 cm. Hij is in 2008 geboren en is gefokt door Pferdezucht dr. Jacobs uit Bierbergen, dat bij Hohenhameln tussen Hannover, Braunschweig en Hildesheim in Nedersaksen ligt. De moeder van Cassillias is de zwartbruine merrie Spirit Hann (2003, V. Stakkato Hann) en tweede moeder is de bruine Le Joli Westf (1993, V. Landadel Holst). Le Joli is ook de tweede moeder van de hengst Singular LS La Silla SLS (2006, V. Fergar Mail SF), die is goedgekeurd door het Selle Français stamboek, het Zweedse stamboek en het KWPN.
Gerekend over acht generaties heeft Cassillias een afstamming met 32,0 % Engels- en Arabisch volbloed, 29,7 % Holsteins bloed en 25 % Hannoveraans bloed.

Cassillias heeft in de nazomer van 2011 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Hij behaalde 8,39 (7,57) punten voor de dressuur, 8,48 (7,20) voor het springen en 8,37 (7,40) punten voor de totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 16 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Cassillias heeft van alle deelnemende hengsten het onderzoek als de hoogst gewaardeerde hengst afgesloten.

Cassillias is na afloop van het onderzoek goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en is tot 2014 actief geweest in de fokkerij>

In 2013 en 2016 is Cassillias onder de naam Cassillias PJ uitgebracht in L springconcoursen. Hij heeft een winsom van € 721.

Tot eind 2017 zijn elf dochters als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek, waarbij vier fokmerries het predicaat staatspremiemerrie hebben behaald.

Een nog anonieme Hannoveraanse zoon (2015, MV. Balou du Rouet Oldbg) is in november 2017 in Münster-Handorf door het Westfaalse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij. Zijn prestaties in de fokkerij moeten worden afgewacht.

Tot eind 2017 heeft de Duitse Hippische Sportbond 23 nakomelingen van Cassillas geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 547 gewonnen.

34. S.M. Contador ZVCH

S.M. Contador ZVCH (V. Contendro I Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren op 1 juni 2008 en is gefokt door Eliano Meroni uit Rancate, dat bij Mendrisio in het zuiden van Zwitserland ligt.
De moeder van S.M. Contador is de vos merrie Nacre du Seigneur Z Zang (2002, V. Nabab de Rêve BWP) en tweede moeder is de vos merrie Atlanta Sitte Z Zang (1995, V. Aramis de la Cense SF).
Atlanta Sitte Z is ook de tweede moeder van de hengsten Aganix du Seigneur SBS (2006, V. Ogano Sitte SBS), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en het Anglo Europese stamboek, en Button Sitte SBS (2007, V. Ogano Sitte SBS), die is goedgekeurd door het SBS en de Zwitserse stamboeken ZVCH en Cheval Suisse.
Gerekend over acht generaties heeft S.M. Contador een afstamming met 41,4 % Engels- en Arabisch volbloed, 28,1 % Selle Français bloed en 23,4 % Holsteins bloed.

Het Zwitserse stamboek ZVCH heeft S.M. Contador omschreven als een middelgrote hengst met een zeer harmonsich model, een expressief hoofd, een goede hals en een lange schuin liggende schouder. De achterhand is uitstekend bespierd en heeft een lang doorlopende broekspier. De stap is ruim en de galop bergopwaarts. De hengst is ontspannen en attent. Hij wil graag werken en heeft een positieve uitstraling.
S.M. Contador is in 2011 goedgekeurd door het ZVCH en is in 2012 en 2013 actief geweest in de Zwitserse fokkerij.
Horsetelex.com heeft vijftien nakomelingen van S.M. Contador in de database staan.

35. Ulixe 25000108121186Y SF

Ulixe SF (V. Contendro Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren op 1 april 2008 en is gefokt door Jean Lefebvre uit Signy-L’Abbaye, dat 20 km ten westen van Charleville-Mézières in het Franse departement Ardennes ligt.
De moeder van Ulixe is de koffievos merrie Rassilia Ixe SF (2005, V. Helios de la Cour II SF). Tweede moeder is de bruine Juliana Ixe SF (1997, V. Voltaie Hann) en zij is ook de moeder van de hengst Tonixe SF (2007, V. Diamant de Semilly SF), die is goedgekeurd door het Selle Français stamboek en het BWP.
De moederlijn van Ulixe komt voort uit een Franse draversstam (Christine II, 1968).
Gerekend over acht generaties heeft Ulixe een afstamming met 37,5 % Engels- en Arabisch volbloed, 28,1 % Selle Français bloed en 23,4 % Holsteins bloed.

Ulixe is in de jaren 2011 – 2014 actief geweest in de Franse fokkerij. In die jaren zijn 187 merries geïnsemineerd met zijn sperma en daaruit zijn 114 veulens geboren. Van de veulens zijn er 107 geregistreerd door het Selle Français stamboek, drie door het Zangersheide stamboek en vier zijn geregistreerd als “origine constatee”.
Van de nakomelingen zijn er tot en met oktober 2018 41 gestart in een springwedstrijd, zeven in een samengestelde wedstrijd en twee in een dressuurwedstrijd.

Ulixe is in 2012 en 2013 uitgebracht in springwedstrijden. Hij heeft € 248 gewonnen.

36. Kaiser des Forets VDL 25000115246741E SF

Kaiser des Forets VDL (V. Contendro I Holst) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is geboren op 29 mei 2015 en is gefokt door Fabrice Paris van de SCEA Paris Elevage des Forets in Couvains. Couvains ligt circa 10 km ten noordoosten van St.-Lô in het Normandische departement Manche in Frankrijk.
De moeder van Kaiser des Forets VDL is de vos merrie Lavande des Forets SF (1999, V. Le Tot de Semilly SF). Volgens een door het KWPN gepubliceerde omschrijving is zij een matig ontwikkelde vos merrie met een stokmaat van 158 cm. Haar hoofd is sprekend met een mooi oog. De nek is kort met een zware hoofd-halsverbinding. De hals is horizontaal aangezet, voldoende van lengte en arm van bespiering. De schoft is ruim voldoende ontwikkeld en ruim voldoende van lengte. De schouder is ruim voldoende van lengte en steil van ligging. De rug is voldoende van lengte en goed van bespiering. De lendenen zijn sterk bespierd en goed aangesloten. De croupe is iets recht van ligging, kort en voldoende van bespiering. De broekspier is ruim voldoende van lengte. Het voorbeen is van voren gezien toontredend, en van terzijde gezien correct gesteld. Het achterbeen is correct gesteld. De koten zijn ruim voldoende van lengte en correct gesteld. De hoeven zijn goed ontwikkeld en goed van kwaliteit met lage verzenen. Het fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit.
Lavande des Forets wordt sinds 2006 gebruikt voor embryotransplantatie en tot en met oktober 2018 is zij 46 keer geïnsemineerd en zijn 27 embryo’s van haar overgeplaatst naar een draagmoeder. Dat heeft achttien veulens opgeleverd. Lavande des Forets heeft zelf nog geen veulen op de wereld gezet.

Tweede moeder van Kaiser des Forets VDL is de bruine Grace des Forets SF (1994, V. Papillon Rouge SF). Zij is ook de moeder van de hengst Un Diamant des Forets SF (2008, V. Diamant de Semilly SF), die is goedgekeurd door het Selle Français stamboek.
Gerekend over acht generaties heeft Kaiser des Forets VDL een afstamming met 38,2 % Engels- en Arabisch volbloed, 32,8 % Selle François bloed en 23,4 % Holsteins bloed.

Kaiser des Forets VDL is in februari 2018 door het KWPN in ’s-Hertogenbosch aangewezen om aan het verrichtingsonderzoek deel te nemen.
Het KWPN heeft de hengst daarbij omschreven als een goed ontwikkelde hengst die goed in het rechthoeksmodel staat. Zijn hoofd is aansprekend met een vriendelijk oog. De nek is goed van lengte met een iets zware hoofd-halsverbinding. De hals is wat horizontaal aangezet, goed van lengte en ruim voldoende van bespiering. De schouder is goed van lengte en een fractie steil van ligging. De schoft is goed ontwikkeld en ruim voldoende van lengte. De rug is goed van lengte en ruim voldoende bespierd. De lendenen zijn goed aangesloten en goed bespierd. De croupe is goed van ligging, ruim voldoende van lengte en goed van bespiering. De broekspier is goed van lengte. Het voorbeen is van terzijde gezien correct gesteld en van voren gezien correct gesteld. Het achterbeen is correct gesteld. De koten zijn ruim voldoende van lengte en correct gesteld. Het fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. De voeten zijn goed ontwikkeld, iets breed van vorm, goed van kwaliteit met correct ontwikkelde verzenen.

In het voorjaar van 2018 heeft Kaiser des Forets VDL in Ermelo deelgenomen aan een verichtingsonderzoek van 70 dagen. Uit het KWPN-onderzoekrapport komt naar voren dat de hengst een eerlijke, betrouwbare en ongecompliceerde hengst met een goede instelling is. Hij heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed tot zeer goed bewerken. De stap is voldoende tot ruim voldoende van ruimte. De draf is voldoende tot ruim voldoende van ruimte. De galop is goed van ruimte met ruim voldoende afdruk. In beweging gaat de hengst wat op de voorhand en heeft een ruim voldoende balans. Kaiser des Forets VDL springt ruim voldoende tot goed met het lichaam naar boven. De hengst springt met een gelijkmatige beentechniek en maakt de sprong achter goed af. Kaiser des Forets VDL lijkt voorzichtig en toont ruim voldoende lichaamsgebruik en veel vermogen. Als springpaard heeft Kaiser de Forets VDL ruim voldoende tot veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
De prestaties van de hengst zijn gewaardeerd met een zeven voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 7,5 voor de galop en een zeven voor de houding en balans. Voor zowel de reflexen als voor de techniek is een 7,5 gegeven. Het vermogen en de instelling zijn gewaardeerd met een acht; de rijdbaarheid met een 8,5 en de aanleg als springpaard met een 7,5.
Na afloop van het onderzoek heeft het KWPN Kaiser des Forets goedgekeurd en ingeschreven in het stamboek.
Zijn prestaties in de fokkerij moeten worden afgewacht.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Back To Top