skip to Main Content

1980 (Lugano van la Roche Hann x Codex Holst)

 

De informatie over Darco omvat 181 pagina’s A4. Voor de techniek van deze website geeft dat problemen en daarom is er voor gekozen om de informatie op deze website te verdelen over twee pagina’s.

Op de pagina Darco BWP A worden de afstamming van Darco, zijn fokkerijgeschiedenis, een overzicht van zijn goedgekeurde zonen, een overzicht van zijn dochters die moeder van een goedgekeurde hengst zijn geworden, een beschrijving van de goedgekeurde zonen die (nog) weinig of geen invloed op de fokkerij hebben gehad en de sportprestaties van Darco en van zijn nakomelingen besproken.

Op de pagina Darco BWP B worden de 85 zonen besproken die tenminste vijftien geregistreerde nakomelingen hebben.

 

Samenvatting

Darco BWP is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is op 12 juni 1980 geboren en is gefokt door Martinus Paesen uit Peer.
Hij komt voort uit een paring van de hengst Lugano van la Roche Hann (1963, V. Lugano I Hann) met de donkerbruine merrie Ocoucha BWP (1968, V. Codex Holst).

Darco is in het voorjaar van 1983 aangeboden op de hengstenkeuring van het BWP.  Het exterieur van Darco was verre van aansprekend, waardoor de hengstenkeuringscommissie grote aarzelingen had om de hengst goed te keuren. Zijn prestaties bij het vrij springen waren echter zeer overtuigend zodat de jury feitelijk niet anders kon dan Darco tot de fokkerij toe te laten.

Ook de Belgische fokkers hadden grote aarzelingen om Darco voor hun fokkerij te gebruiken. Pas toen zijn oudste nakomelingen goed presteerden in de springsport werd Darco een populaire fokhengst.

Zelf vormde Darco met zijn vaste ruiter Ludo Philippaerts (BEL) van 1988 tot en met 1993 een zeer succesvolle combinatie in de internationale springsport, die diverse Grand Prix- en World Cup wedstrijden heeft gewonnen.

Van Darco zijn circa 3500 nakomelingen geregistreerd, waarvan velen uitstekende springpaarden bleken te zijn. Een dertigtal nakomelingen heeft in hun sportcarrière meer dan € 100.000 gewonnen.

De meest succesvolle nakomelingen zijn Sapphire BWP (Mclain Ward), Vonka A BWP (Daniel Deusser). Winningmood van de Arenberg BWP (Luciana Diniz), Amaretto d’Arco BWP (Shane Sweetnam), Copin van de Broy BWP (Gregory Wathelet en Marcus Ehning), Iron Man van de Padenborre BWP (Gregory Wathelet) en Freaky Liefhebber KWPN (Jacqueline Steffens).

De jaarlijks door de World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) gepubliceerde ranglijst van meest succesvolle fokhengsten werd bij de springhengsten van 2007 tot en met 2011 aangevoerd door Darco.

In de fokkerij zijn 115 dochters van Darco moeder van een goedgekeurde hengst geworden en zijn 192 zonen zijn goedgekeurd voor de fokkerij. Van de goedgekeurde zonen hebben er 85 vijftien of meer geregistreerde nakomelingen.

De meest succesvolle zonen en kleinzonen van Darco in de fokkerij zijn Fedor BWP (1989), Nonstop BWP (1990), Parco BWP (1992), Douglas KWPN (1998) (inclusief zijn zoon Dallas VDL BWP 2008), Ogano Sitte SBS (1998) (inclusief zijn zoon Aganix du Seigneur SBS (2006)) en Bamako de Muze BWP (2001).

Van de hengsten Nonstop BWP, Douglas KWPN, Ogano Sitte SBS en Aganix du Seigneur SBS zijn aparte pagina’s op deze website gepubliceerd.

 

Voorkomen en afstamming

Darco BWP (V. Lugano van la Roche Hann) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is op 12 juni 1980 geboren en is gefokt door Martinus Paesen uit Peer, dat circa 30 km ten noorden van Hasselt en 30 km ten westen van Maaseik in de Belgische provincie Limburg ligt.

Gerekend over acht generaties heeft Darco een afstamming met 35,2 % Hannoveraans bloed, 25,8 % Engels- en Arabisch volbloed, 14,1 % Gelders bloed en 12,5 % Holsteins bloed.

 

 

Vader

 

De vader van Darco is de 163 cm grote vos hengst Lugano van la Roche Hann. Hij is in april 1963 geboren en is gefokt door E. Börger uit Loxstedt, dat net ten zuiden van Bremerhaven in het noorden van Nedersaksen ligt.

De vader van Lugano van la Roche is de vos hengst Lugano I Hann (1954, V. Der Löwe xx).
Lugano I is in het najaar van 1957 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en is van 1958 – 1971 voor de fokkerij beschikbaar geweest op een stoeterij in Nesse bij Bremerhaven en vanaf 1972 is hij gestationeerd in Altenbruch bij Cuxhaven.

Lugano I was ongetwijfeld de beste zoon van Der Löwe xx en is één van de belangrijkste fokhengsten uit de geschiedenis van de Hannoveraanse fokkerij. Lugano I bracht mooie paarden met fijne bewegingen, die heel geschikt bleken voor wedstrijden voor jonge paarden. Hij was een succesvolle fokhengst die 31 hengstenmoeders, meer dan 70 staatspremiemerries en 34 goedgekeurde hengsten, heeft afgeleverd.

De moeder van Lugano van la Roche is de vos merrie Adlerflut Hann (1952, V. Ableger I Hann) en tweede moeder is de vos Dichterspiel Hann (1944, V. Dwinger Hann).

In de afstamming van Lugano van la Roche komt de Engels volbloedhengst Adeptus xx (1880), die de grootvader is van de stempelhengst Alderman Hann (1909) tenminste tien keer voor, en de hengst Flingarth (1906), die één van de grondleggers is van de Hannoveraanse fokkerij, tenminste zeven keer.

Lugano van la Roche is in november 1965 goedgekeurd door het BWP en benoemd tot Ambassadeur van het BWP. Hij is tot en met 1988 actief geweest in de fokkerij en in die jaren heeft hij zich ontwikkeld tot één van de voornaamste vormgevers van de moderne rijpaardfokkerij in België.

Het BWP heeft 347 dochters van Lugano van la Roche als fokmerrie ingeschreven in het stamboek en 724 nakomelingen zijn opgenomen in het veulenboek. Daarnaast zijn negen goedgekeurde hengsten in het stamboek ingeschreven. In totaal betreft dat 1080 nakomelingen.

Darco is zonder meer de meest succesvolle nakomeling van Lugano van de Roche.

 


Moeder

 

De moeder van Darco is de donkerbruine Ocoucha BWP (1968, V. Codex Holst) en tweede  moeder is de bruine Latoucha BWP (1965, V. Faust Sgldt).
De moederlijn is voornamelijk Gelders en is verder opgebouwd met bijdragen van de hengsten Ulex Sgldt, Graaf van Wittenstein Sgldt, Reclame DPS, Sultan II NSTg, Ebert GrPS, Doliver GrPS, Johan GrPS en Charles OF. Stammoeder is de hulpboekmerrie Lotje I NSTg (1901).

 


Fokkerijcarrière

Op de website www.bokt.nl staat een uitgebreid overzicht van de sport- en fokkerijcarrière van Darco. Onderstaande gegevens zijn daar deels aan ontleend.

Darco is in het voorjaar van 1983 aangeboden op de hengstenkeuring van het BWP.  Het exterieur van Darco was verre van aansprekend, waardoor de hengstenkeuringscommissie grote aarzelingen had om de hengst goed te keuren. Zijn prestaties bij het vrij springen waren echter zeer overtuigend zodat de jury feitelijk niet anders kon dan Darco tot de fokkerij toe te laten.

Zijn nogal onstuimige karakter en mindere exterieur zorgden ervoor dat Darco de eerste jaren niet populair was bij de fokkers. Na het eerste dekseizoen heeft het BWP  41 veulens van Darco ingeschreven, maar in de jaren daarna zijn jaarlijks gemiddeld maar achttien veulens geregistreerd. Pas nadat Darco de World Cupwedstrijden in Londen en ’s-Hertogenbosch had gewonnen en zijn oudste nakomelingen over springaanleg bleken te beschikken, kwam hij als fokhengst weer meer in de belangstelling te staan.

Het BWP heeft 2541 nakomelingen van Darco geregistreerd, waaronder 43 goedgekeurde hengsten, 202 dochters die als fokmerrie zijn ingeschreven in het stamboek en 2296 nakomelingen die in een veulenboek zijn geregistreerd.

Darco is ook goedgekeurd, c.q erkend door het KWPN-, SBS-, NRPS-, Selle Français-, Holsteinse-, Oldenburgse-, Wesffaalse-, SI-Unire- en het Amerikaanse Warmbloed stamboek.

Het KWPN heeft 470 veulens (278 merries en 192 hengsten) van Darco geregistreerd. Van de dochters zijn er 27 als fokmerrie ingeschreven in het stamboek, waaronder één elitemerrie, vier keurmerries en acht stermerries. Eén merrie heeft het preferent predicaat ontvangen en acht nakomelingen zijn prestatiemerrie geworden.

Het SBS heeft 215 nakomelingen van Darco geregistreerd en het NRPS heeft drie hengstveulens van Darco vastgelegd. Het Selle Français stamboek heeft 104 nakomelingen van Darco geregistreerd.

Volgens de database van Horsetelex heeft het Zangersheide stamboek 165 Darco-nakomelingen geregistreerd en hebben het Holsteinse stamboek, de beide Oldenburgse stamboeken, het Holsteinse- en het Westfaalse stamboek respectievelijk 12, 31, 32 en 18 nakomelingen van Darco geregistreerd. Anderzijds zijn in Duitsland 371 nakomelingen van Darco geregistreerd als wedstrijdpaard, maar dat zijn niet alleen nakomelingen die bij een Duits stamboek zijn geregistreerd.
Het SI-Unire stamboek heeft 151 nakomelingen vastgelegd.

In de database van het Anglo-Europese stamboek staan 340 paarden die een vader hebben waar de naam Darco in voorkomt. Naar schatting zal circa de helft een zoon of dochter zijn van Darco, maar het AES registreert ook paarden die al bij een ander stamboek zijn geregistreerd, waardoor het aantal uniek door het AES geregistreerde  nakomelingen van Darco moeilijk is vast te stellen.

In totaal kan het aantal Darco nakomelingen op circa 3500 worden geschat.

 


Dochters

 

Volgens gegevens van de Horsetelex database zijn tot juni 2022 de hierna genoemde 115 dochters van  Darco moeder geworden van een goedgekeurde hengst:

Miss Iris BWP, 1989, donkere vos, MV. Echo de Thurin SF, is de moeder van de hengst Charmeur Z Zang (1998, V. Calvaro Z Holst), die is goedgekeurd door het RBP bonte paardenstamboek;

Mistery BWP, 1989, donkerbruin, MV. Weltcup II Westf, is de moeder van de hengst F-Darco’s Legacy BWP (2005, V. Contender Holst), die is goedgekeurd door het BWP in Noord-Amerika;

Nachtegaal BWP elite, 1990, schimmel, MV. Alcanar xx, is de moeder van de hengst Dawson van ‘t Nachtegalenhof BWP (2003, V. Pierrot KWPN), die is goedgekeurd door het BWP;

Nancledra des Pres BWP, 1990, donkerbruin, MV. African Drum xx, is de moeder van de hengst Eldorado KWPN (2009, V. Tangelo van de Zuuthoeve BWP), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek;

Navarra van Overis BWP, 1990, bruin, MV. Ramiro Z Holst, is de moeder van de hengst Chapeau de Overis Zang (2010, V. Casper van Erpekom Z Zang), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Nefista van de Ruitershoeve BWP, 1990, bruin, MV.  Gibramino SF, is de moeder van de hengsten Orlando KWPN (1996, V. Heartbreaker KWPN) en zijn broer Versace van de Ruitershoeve BWP (1998).
Orlando is goedgekeurd door het BWP, SBS-, en het Zangersheide-, Hannoveraanse-, Holsteinse-, Oldenburg-International-, Rijnlandse-. Selle Français-, SI-Unire- en Zweedse stamboek en Versace van de Ruitershoeve is goedgekeurd door het BWP, het SBS en het Selle Français stamboek;

Nevina de Laubry BWP, 1990, bruin, MV. Flügel van la Roche Hann, is de moeder van de hengsten Touarek HSH (2000, V. Nota Bene HSH) en Bad Boy HSH (2005, V. Corofino II Holst). Touarek is goedgekeurd door het Hongaarse stamboek en Bad Boy door het Hongaarse stamboek en het BWP;

Nibb-it de Nadarca BWP, 1990, vos, MV. Egostern Hann, is de moeder van de hengst Ebony van den Bisschop BWP (2005, V. Heartbreaker KWPN), die is goedgekeurd door het Zangersheide- en het Anglo-Europese stamboek;

Nike de Forme BWP, 1990, bruin, MV. Hedjaz SF, is de moeder van de hengst Spartacus de Forme BWP (1995, V. Next Owl van de Gulden BWP), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Nikita du Parc BWP, 1990, donkerbruin, MV. Askan de Lauzelle BWP, is de moeder van de hengst Hot Shot vh Dingenshof Z Zang (2005, V. Heartbreaker KWPN), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Noblesse II de Joyvalle BWP, 1990, vos, MV. Pedro xx, is de moeder van de hengst Davidoff du Bois BWP, (2003, V. Major de la Cour SF), die is goedgekeurd door het SBS;

Noblesse van het Lambroeck BWP, 1990, bruin, MV. Fürst Ferdinand Hann, is de moeder van de hengst Terror BWP (1996, V. Capital Holst), die is goedgekeurd door het Estlandse stamboek;

Orchidee van de Tombeele BWP, 1991, bruin, MV. Etna du Linon SF, is de moeder van de hengst Dante de Joter BWP (2003, V. Clinton Holst), die is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek;

Ovanna van de Heffinck BWP, 1991, bruin, MV. Furioso Z Hann, is de moeder van de hengsten Upsilon van de Heffinck BWP (1997, V. Clinton Holst) en Figurant van de Heffinck BWP (2005, V. Cartier van de Heffinck Holst). Upsilon van de Heffinck is goedgekeurd door het BWP en Figurant van de Heffinck door het Anglo-Europese stamboek;

Jafna des Cinq Chenes SBS, 1993, bruin, MV. Quat’sous SF, is de moeder van de hengst  Nimble des Cinq Chenes SBS (1997, V. Fidji des Fleury SBS), die is goedgekeurd door het SBS;

Jolie Darco de la Ferme SBS, 1993, vos, MV. Wake Up Sir xx, is de moeder van de hengsten Schilling SBS (2002, V. Kashmir van Schuttershof SBS) en Viking SBS (2005, V. Chin Chin Holst), die beiden zijn goedgekeurd door het SBS;

Rozie BWP, 1994, bruin, MV. Montevideo xx, is de moeder van de hengst Don Camarco van de Vijf Bunders BWP (2003, V. Cumano Holst), die is goedgekeurd door het Zuid Afrikaanse Warmbloedstamboek;

Giada Saura SI-Unire, 1995, vos, MV. Porto Rafti xx, is de moeder van de hengsten Rialto des Isles SF (2005, V. Zandor Z Rhein) en Casanova des Isles SF (2012, V. Flipper d’Elle SF).
Rialto des Isles is goedgekeurd door het Franse stamboek voor Europese sportpaarden en Casanova des Isles is goedgekeurd door het Selle Français stamboek;

Sabrienne BWP, 1995, donkerbruin, MV. Tamara BWP, is de moeder van de hengst Winstone van het Lindehof BWP (1999, V. Bon Ami SBS), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Santana van Overis BWP, 1995, vos, MV. Le Mexico SF, is de moeder van de hengst Anhang OS (2012, V. Vigo d’Arsouilles BWP), die is goedgekeurd door het Brandenburgse stamboek;

Sapphire BWP, 1995, donkere vos, MV. Hedjaz SF, is de moeder van de hengsten Akropolis van ’t Merelsnest BWP (2000, V. Voltaire Hann), New York BC BWP/NAD (2013, V. Presley Boy KWPN), Olympic Jac BC BWP/NAD (2014, V. Baloubet du Rouet SF), Omano BC BWP/NAD (2014, V. Cumano Holst) en Petrossian BC BWP/NAD (2015, V. For Pleasure Hann).
Akropolis van ’t Merelsnest is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek en de overige vier hengsten zijn goedgekeurd door het BWP in Noord-Amerika;

Sibelle BWP, 1995, vos, MV. Goldfisch de Lauzelle Hann, is de moeder van de hengst Whisker BWP (1999, V. Clinton Holst), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Daphne Z Zang, 1996, bruin, MV. Landetto Holst, is de moeder van de hengsten Armani van Overis Z Zang (2005, V. Air Jordan Oldbg) en Moncler van Overis BWP (2012, V. Kannan GFE KWPN). Armani van Overis Z is goedgekeurd door het Zangersheide- en het Selle Français stamboek en Moncler van Overis door het Zangersheide stamboek;

Olympic Queen KWPN keur preferent prestatie, 1996, bruin, MV. Wisconsin KWPN, is de moeder van de hengst Edinburgh KWPN (2009, V. Vleut KWPN), die is goedgekeurd door het KWPN;

Tabora van het Kapelhof BWP, 1996, bruin, MV. Feinschnitt I van de Richter Hann, is de moeder van de hengst Sire Darco d’Athena Z Zang (2016, V. Syrius de Bavoz SF), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Tessa van het Neerveld BWP, 1996, vos, MV. Acrobat Hann, is de moeder van de hengst Djoko Z Zang (2016, V. Dominator Z Zang), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek;

Tesse BWP, 1996, bruin, MV. Sultan KWPN, is de moeder van de hengst Cappucino BWP (2002, V. Heartbreaker KWPN), die is goedgekeurd door het BWP in Noord-Amerika;

Tridentia BWP
, 1996, vos, MV. Voltaire Hann, is de moeder van de hengsten Watch Me van ’t Zorgvliet BWP (1999, V. Heartbreaker KWPN), zijn broer Danger van ’t Zorgvliet  (2003) en Dynamite van ;t Zorgvliet BWP (2003, V. Chin Chin Holst).
Watch Me van ’t Zorgvliet en Dynamite van ’t Zorgvliet zijn goedgekeurd door het BWP en Danger van ’t Zorgvliet is goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek;

Jolly Girl de Kervec SF, 1997, vos, MV. Jalisco B SF, is de moeder van de hengsten Tammouz Kervec SF (2007, V. Kannan GFE KWPN), Upercut Kervec SF (2008, V. Diamant de Semilly SF) en zijn broers Uto Kervec SF (2008) en Vitot Kervec (2009), die alle vier zijn goedgekeurd door het Selle Français stamboek;

Narcotique de Muze II SBS, 1997, bruin, MV. Chin Chin Holst, is de moeder van de hengsten Quel Hero de Muze SBS (2000, V. Power Light Hann), Querlybet Hero SBS (2000, V. Baloubet du Rouet SF), Farouk de la Pomme BWP (2005, V. Vigo d’Arsouilles BWP), Gaillard de la Pomme BWP (2006, V. Nabab de Reve BWP) en Giovanni de la Pomme BWP (2006, V. Shindler de Muze SBS).
Quel Hero de Muze is goedgekeurd door het BWP, Querlybet Hero door het BWP, het SBS en het Selle Français stamboek; Farouk de la Pomme door het Anglo-Europese stamboek; Gaillard de la Pomme door het SBS en Giovanni de la Pomme  door het Selle Français- en het Anglo-Europese stamboek;

Narcotique du Houssoit SBS, 1997, donkerbruin, MV. Gaverdi x, is de moeder van de hengst Atlantys by Wisbecq SBS (2006, V. Argentinus Hann), die is goedgekeurd door het SBS en het Anglo-Europese stamboek;

NEC Plus Ultra de Leuze SBS, 1997, vos, MV. Nicias III SF, is de moeder van de hengsten Best of NEC M-G C Leuze SBS (2007, V. Indocto Holst) en Messenger VF CWHBA (2013, V. Monte Bellini Westf). Best of NED M-G C Leuze is goedgekeurd door het SBS en Messenger VF door het KWPN on Noord-Amerika;

Nialta-Sitte SBS, 1997, bruin, MV. Avontuur KWPN, is de moeder van de hengst Sherman-Sitte SBS (2002, V. Kannan GFE KWPN), die is goedgekeurd door het SBS;

Ukase ter Putte BWP, 1997, bruin, MV. Quidam de Revel SF, is de moeder van de hengsten Elvis ter Putte BWP (2004, V. Diamant de Semilly SF) en zijn broer Favorit ASK BWP (2005).
Elvis ter Putte is goedgekeurd door het BWP en het Selle Français stamboek en Favorit ASK door het Hannoveraanse-, Oldenburg-International-, Deense en Zweedse stamboek;

Ulive van ‘t Zorgvliet BWP, 1997, zwartbruin, MV. Concorde KWPN, is de moeder van de hengst Baluga BWP (2002, V. Baloubet du Rouet SF), die is goedgekeurd door het Westfaalse-, Beierse- en ZfdP-stamboek;

Una BWP, 1997, donkerbruin, MV. Flügel van la Roche Hann, is de moeder van de hengst Baron Cento van de Heldenlaan BWP (2001, V. Cento Holst), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en het Anglo-Europese stamboek;

Undercover R BWP, 1997, bruin, MV. Rigoletto Holst, is de moeder van de hengst Dida di Darco Z Zang (2014, V. Diamant de Semilly SF), die is goedgekeurd door het BWP;

Untoucheble BWP, 1997, bruin, V. Jashin KWPN, is de moeder van de hengst Guidarc Westf (2000, V. Guidam SF), die is goedgekeurd door het Westfaalse- en het Selle Français stamboek;

Urca de Jucaso BWP, 1997, vos, MV. Feo de Lauzelle Hann), is de moeder van de hengst Kaid H Z Zang (2014, V. Kannan GFE KWPN), die is goedgekeurd door het SBS;

Operette du Pachis SBS, 1998, bruin, MV. Roemer Westf, is de moeder van de hengst Saturne du Pachis SBS (2002, V. Kashmir van Schutterhof SBS), die is goedgekeurd door het SBS;

Vasnura van het Moleneind BWP, 1998, donkerbruin. MV. Codexco BWP, is de moeder van de hengst Chopin van het Moleneind BWP (2002, V. Quick Star SF) , die is goedgekeurd door het BWP;

Verona van het Kunselhof BWP, 1998, bruin, MV. Contender Holst, is de moeder van de hengst Mandus van het Kunselhof BWP (2012, V. Coupe de Coeur Holst), die is goedgekeurd door het BWP;

Via Darco BWP, 1998, vos, MV. Laudanum xx, is de moeder van de hengsten Ibabco BWP (2008, V. Nabab de Reve BWP) en Kiekeboe BWP (2010, V. Diamant de Semilly SF). Ibabco is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en Kiekeboe door het BWP;

Viagra 2000 Z BWP, 1998, donkerbruin, MV. Ramiro Z Holst, is de moeder van de hengst Landiamo S BWP (2011, V. Andiamo NRPS), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Viancara van de Zuuthoeve BWP, 1998, bruin, MV. Ramiro Z Holst, is de moeder van de hengst Fausto Horta BWP (2005, V. Quidam de Revel SF), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Vienna BWP, 1998, zwartbruin, MV. Voltaire Hann, is de moeder van de hengst IQ du Marais DD BWP (2008. V. For Pleasure Hann), die is goedgekeurd door het BWP;

Vipsy BWP, 1998, vos, MV. Eindruck van het Novahof Hann, is de moeder van de hengst Bonapart BWP (2001. V. Utrillo van de Heffinck BWP), die is goedgekeurd door het BWP;

Vitanic BWP, 1998, vos, MV, Ramiro Z Holst, is de moeder van de hengst Hugo Zang (2011, V. Heartbreaker KWPN), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Vive les Filles BWP, 1998, donkerbruin, MV. Burggraaf Holst, is de moeder van de hengst Kanjer 111 BWP (2011, V. Echo van het Neerenbosch BWP), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Vodka-Orange de Muze BWP, 1998, bruin, MV. Jalisco B SF, is de moeder van de hengsten Bacardi-Orange de Muze BWP (2001, V. Cento Holst) en Bacardi-Rhum de Muze BWP (2001, V. Kannan GFE KWPN). Bacardi-Orange de Muze is goedgekeurd door het BWP en Bacardo-Rhum de Muze door het BWP en het Anglo-Europese stamboek;

Volympia van ’t Heike BWP, 1998, vos, MV. Lugano van la Roche Hann, is de moeder van de hengst Magnum van ’t Heike BWP (2012, V. Cornet Obolensky BWP), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek;

Panama du Seigneur SBS, 1999, bruin, MV. Heartbreaker KWPN, is de moeder van de hengsten Tic Tac SBS (2003, V. Clinton Holst), Vivaldi du Seigneur SBS (2005, V. Chellani Z Holst), Boyfriend du Seigneur SBS (2007, V. Calvaro Z Holst) en Cander Panama VDK Zang (2018, V. Cornet Obolensky BWP).
Tic Tac en  Cander Panama VDK zijn goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek; Vivaldi du Seigneur door het SBS, het Zangersheide stamboek en het Selle Français stamboek en Boyfriend du Seigneur is goedgekeurd door het Luxemburgse stamboek;

Phaline K du Kulterken SBS, 1999, bruin, MV. Quito de Bausst SF, is de moeder van de hengsten Ewout K BWP (2004, V. Wolfgang KWPN) en Fire Dancer K SBS (2011, V. Deauville van T&L BWP), die beiden door het SBS zijn goedgekeurd;

Poker d’As de Leuze SBS, 1999, donkerbruin, MV. Nicias III SF, is de moeder van de hengst Beau Mec M-G C Leuze SBS (2007, V. Argentinus Hann), de is goedgekeurd door het SBS;

Pomme d’Api van’t Polderland SBS, 1999, bruin, MV. Admiraal Z Hann, is de moeder van de hengst Comme d’Api vd Hacienda Zang (2003, V. Cumano Holst), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Pupiblue du Ruisseau SBS, 1999, bruin, MV. Ramiro Z Holst, is de moeder van de hengst Chat Botte du Ruisseau Z Zang (2008, V. Casall Holst), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en het KWPN;

Wega van ’t Gestelhof BWP. 1999, vos, MV. Ramiro Z Holst, is de moeder van de hengst Jasper BWP (2009, V. Heartbreaker KWPN), die is goedgekeurd door het Holsteinse- en het Oldenburg-International stamboek;

Wendelin BWP, 1999, donkerbruin, MV. Voltaire Hann, is de moeder van de hengst Caluna’s Carento BWP (2002, V. Caretano Holst), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek;

Wendelina v’t Merelsnest BWP, 1999, bruin, MV. Hedjaz SF, is de moeder van de hengsten Edjaz van ’t Merelsnest BWP (2004, V. Nabab de Reve BWP) en zijn broers Glasgow-W vh Merelsnest BWP (2004) en Koblenz-W van ’t Merelsnest BWP (2010). Edjaz van ’t Merelsnest is goedgekeurd door het BWP en het Zangersheide stamboek; Glasgow-W vh Merelsnest is goedgekeurd door het Selle Français-, Oldenburgse-, Hannoveraanse-, Holsteinse-. NRPS en Anglo-Europese stamboek en Koblenz-W van ’t Merelsnest is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek;

Whitney PB BWP, 1999, vos, MV. Raimond KWPN, is de moeder van de hengst Del Piero P&B BWP (2003, V. Heartbreaker KWPN), die is goedgekeurd door het BWP;

Wide Awake van de Noordheuvel BWP, 1999, vos, MV, Hibrahim von Pferdhein SF, is de moeder van de hengst Heartbreak ZH BWP (2005, V. Heartbreaker KWPN), die is goedgekeurd door het Tsjechische- en het Slowaakse stamboek;

Wieke BWP, 1999, vos, MV. A. Lucky One KWPN, is de moeder van de hengst Balco Westf (2018, V. Balou du Rouet Oldbg), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek;

Win Luck de Gelvaux BWP, 1989, donkerbruin, MV. A Lucky One KWPN, is de moeder van de hengst Cache Coeur AES (2014, V. Best of Opus Dei Z Zang), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Wintina Deux BWP, 1999, vos, MV. Taktiek BWP, is de moeder van de hengst Itackie Deux BWP (2008, V. Kashmir van Schuttershof SBS), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Withney van de Kiekenhoef BWP, 1999, donkerbruin, MV. Grannus Hann, is de moeder van de hengst Kanndarco OS (2013, V. Kannan GFE KWPN), die is goedgekeurd door het Oldenburg-International-. het Rijnlandse- en het Westfaalse stamboek;

Witske van de Wateringhoeve BWP, 1999, vos, MV. Lys de Darmen SF, is de moeder van de hengsten Carabas van de Wateringhoeve BWP (2002, V. Toulon BWP) en Joepie van de Wateringhoeve BWP (2009, V. Echo van het Neerenbosch BWP), die beiden zijn goedgekeurd door het BWP;

Woody van het Lindehof BWP, 1999, vos, MV. Ramiro Z Holst, is de moeder van de hengst Evian van het Scheefkasteel BWP (2004, V. Couleur Rubin Oldbg), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Angela vd Wezelse Heihoeve BWP, 2000, ruin, MV. Landetto Holst, is de moeder van de hengst Amazing van Berkenbroeck Z Zang (2014, V. Arko III Oldbg), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Anka van de Torrehoeve BWP, 2000, bruin, MV. Zeus SF, is de moeder van de hengst Jackpot de Mauretus BWP (2009, V. Lord Z Holst), die is goedgekeurd door het Braziliaanse stamboek;

Annabell van het Lindenhof BWP, 2000, donkerbruin, MV. Randel Z Hann, is de moeder van de hengst Salton van het Lindenhof BWP (2003, V. Bon Ami SBS), die is goedgekeurd door het BWP en het Selle Français stamboek;

Dansa Westf, 2000, zwartbruin, MV. Zymbal I Oldbg, is de moeder van de hengst Cansler Westf (2009, V. Call Me Number One Westf), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Darco’s Girl Westf, 2000, donkerbruin, MV. Continue Oldbg, is de moeder van de hengst Empire State Hann (2016, V. Embassy Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Donna Oldbg, 2000, donkerbruin, MV. Cicero Holst, is de moeder van de hengst Dynamite UK AES (2012, V. Diamant de Landetta OS), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Belle Fleur BWP, 2001, schimmel, MV. Brave Johnny xx, is de moeder van de hengst Cocodrillo Z Zang (2011, V. Candrillo Holst), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Bethsabee van de Maltahoeve BWP, 2001, vos, MV. Skippy II SF, is de moeder van de hengst Socrates van den Bosdam BWP (2018, V. Eras Ste Hermelle SBS), die is goedgekeurd door het BWP;

Betina van Paemel BWP, 2001, donkere vos, MV. Randel Z Hann, is de moeder van de hengsten  Che Guevara van Paemel Z Zang (2005, V. Carthago Holst) en Mambo van Paemel BWP (2012, V. Ugano Sitte SBS). Che Guevara is goedgekeurd door het BWP en Mambo van Paemel door het Zangersheide stamboek;

Big Bang van de Duvelshoeve BWP, 2001, vos, MV. Sheyenne de Baugy SF, is de moeder van de hengst Festo van Paemel BWP (2005, V. Cicero Z van Paemel Zang), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Bijou van de Vijfheide BWP, 2001, vos, MV. Laudanum xx, is de moeder van de hengst Bulls Run’s Faustino de Tili BWP (2005, V. Berlin Holst), die is goedgekeurd door het SBS en het Anglo-Europese stamboek;

Brown Girl van het Lindenhof BWP, 2001, bruin, MV. Lys de Darmen SF, is de moeder van de hengst A Sexy Back Pleville Z Zang (2006, V. Air Jordan Oldbg), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Risette du Bosquetiau SBS, 2001, bruin, MV. Albion du Chene Brule SBS, is de moeder van de hengst Joker du Bosquetiau SBS (2015, V. Sea Coast Don’t Touch Tijl Hero Holst), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Caloubette Fravanca BWP, 2002, zwartbruin, MV. Baloubet du Rouet SF, is de moeder van de hengst Tjesto DC BWP (2019, V. Emerald van ’t Ruytershof BWP), die is goedgekeurd door het BWP;

Capricieuse van het Oude Hof BWP, 2002, vos, MV. Quidam de Revel SF, is de moeder van de hengst Eureka de Joan SF (2014, V. Canturo Holst), die is goedgekeurd door het Selle Français stamboek;

Celine van Paemel BWP, 2002, bruin, MV. Remondo Westf, is de moeder van de hengst Jazmir d’Eygendom BWP (2009, V. Kashmir van Schuttershof SBS), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Cherrymoon BWP, 2002, bruin, MV. Ramiro Z Holst, is de moeder van de hengst Equador-N.C. SBS (2010, V. Nabab de Reve BWP), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek;

Ciline de Darco BWP, 2002, schimmel, MC. Zeoliet KWPN, is de moeder van de hengst Andiamo vh Kapelhof Z Zang (2006, V. Andiamo NRPS), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Dorada ter Klomp Z Zang, 2002, zwartbruin, MV. Contender Holst, is de moeder van de hengst Charco 2 Westf (2009, V. Chin Quin Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek;

Sarla-Hero SBS, 2002, bruin, MV. Interadel Z KWPN, is de moeder van de hengsten Chiquitano Z Zang (2005, V. Chiquitin la Silla SLS) en Arco Darco Z Zang (2010, V. Arko III Oldbg), die beiden zijn goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Diablesse van het Lindehof BWP, 2003, bruin, MV. Flamingo BWP, is de moeder van de hengst Heidelberg van het Lindehof BWP (2007, V. Amoroso van de Helle Holst), die is goedgekeurd door het Zangersheide- en het Anglo-Europese stamboek;

Domina van ’t Merelsnest BWP, 2003, donkerbruin, MV. Voltaire Hann, is de moeder van de hengst Hector AS SF (2017, V. Diamant de Semilly SF), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek;

Delizia d’Ive Z Zang, 2004, bruin, MV. Chin Chin Holst, is de moeder van de hengst Intermezzo d’Ive Z Zang (2012, V. Indoctro Holst), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Dolce Vita DH BWP elite, 2004, bruin, MV. Saygon BWP, is de moeder van de hengst Krezip DH BWP (2010, V. Va-Vite KWPN), die is goedgekeurd door het BWP;

Esprit de Laubry BWP, 2004, vos, MV. Skippy II SF, is de moeder van de hengst Canali Z Zang (2015, V. Comme Il Faut Westf), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Etoile BWP, 2004, donkerbruin, MV. Ramiro Z Holst, is de moeder van de hengst Javaro BWP (2009, V. Calvaro Z Holst), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Fedra les Hauts BWP, 2005, schimmel, MV. Cavalier KWPN, is de moeder van de hengst Korado de Baudignies SBS (2016, V. Eldorado van de Zeshoek TN BWP), die is goedgekeurd door het SBS;

Valesca SBS, 2005, donkerbruin, MV. Frühlingshaft Westf, is de moeder van de hengst Divin du Boisset SF (2013, V. Goldfever I Hann), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek;

Gazelle van het Netehof BWP, 2006, MV. Camus Holst, is de moeder van de hengst Domino JB Z Zang (2017, V. Dominator Z Zang), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Geena van ’t Roosakker BWP, 2006, MV. Kannan GFE KWPN, is de moeder van de hengst Happy Felix Hero Z Zang (2011, V. Happy Wandor van ’t Roosakker BWP), die is goedgekeurd door het Luxemburgse- en het Anglo-Europese stamboek;

Goldika van ’t Roth BWP elite, 2006, donkerbruin, MV. Calypso III Holst, is de moeder van de hengst Rex van ’t Roth BWP (2017, V. Gemini XL xx), die is goedgekeurd door het BWP;

Donatella van de Kattevennen Z Zang, 2007, MV. Pinkus Hann, is de moeder van de hengst Caligula van de Kattevennen Z Zang (2014, V. Cardento Holst), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Happy Girl van het Lindehof BWP, 2007, schimmel, MV. Bon Ami SBS, is de moeder van de hengst Hunter van Plockroy Z Zang (2014, V. Heart Beat vd Bisschop BWP), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Idole 111 BWP, 2008, bruin, MV. Cassini I Holst, is de moeder van de hengst Mr. Idol S BWP (2012, V. Pilot Blue KWPN), die is goedgekeurd door het BWP;

Imogen de Regor BWP, 2008, donkerbruin, MV. Cento Holst, is de moeder van de hengsten Mithras de Regor BWP (2012, V. Elvis ter Putte BWP), Olympic van ’t Koningsbos BWP (2014, V. Kannan GFE KWPN) en Picasso van ‘t Koningsbos BWP ( 2015, V. Cornet Obolensky BWP).
Mithras de Regor is goedgekeurd door het BWP; Olympic van ’t Koningsbos en Picasso van ’t Koningsbos zijn goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Irania van Maarle BWP, 2008, zwartbruin, MV. Nabab de Reve BWP, is de moeder van de hengst Contador van Maarle Z Zang (2011, V. Canabis Z Holst), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Ixia van de Kruishoeve BWP, 2008, bruin, MV. Utrillo van de Heffinck BWP, is de moeder van de hengst Qadans van de Kruishoeve BWP (2016, V. De Flor 116 Z Zang), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek;

Karmen vd Bisschop BWP, 2010, bruin, MV Lys de Darmen SF, is de moeder van de hengst Cortez Blue vd Bisschop Z Zang (2018, V. Chacco-Blue Meckl), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek;

Kelly van den Bisschop BWP, 2010, bruin, MV. Peter Pan Oldbg, is de moeder van de hengst Nector vd Bisschop BWP (2013, V. Echo van ’t Spieveld BWP), die is goedgekeurd door het BWP;

Korinthe-A ’t Merelsnest BWP, 2010, bruin, MV. Voltaite Hann, is de moeder van de hengst Odysseus van ’t Merelsnest BWP (2014, V. Kannan GFE KWPN), die is goedgekeurd door het NRPS;

Darco’s Rose Hann, 2011, bruin, MV. Stakkato Gold Hann, is de moeder van de hengst Neymar VDL KWPN (2018, V. Thunder van de Zuuthoeve BWP), die is goedgekeurd door het KWPN;

Darett Holst, 2011, bruin, MV. Calato Holst, is de moeder van de hengst Casarco Holst (2016, V. Casall Holst), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Lolita vd Bisschop BWP, 2011, zwartbruin, MV. Diamant de Semilly SF, is de moeder van de hengst Polo vd Bisschop BWP (2015, V. Comme Il Faut Westf), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Luana vd Bisschop BWP, 2011, bruin, MV. Calvados SF, is de moeder van de hengst Ozark vd Bisschop BWP (2014, V. Emerald van ’t Ruytershof BWP), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek;

Megina van den Bisschop BWP, 2012, bruin, MV. Lys de Darmen SF, is de moeder van de hengst Georgio vd Bisschop Z Zang (2016, V. George Z SBS), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek;

Dark Chocolate Maxx OS, 2013, bruin, MV. Chin Chin Holst, is de moeder van de hengst Cornet’s Darco OS (2017, V. Cornet Obolensky BWP), die is goedgekeurd door het Oldenburg-International stamboek;

Farida Holst, 2013, bruin, MV. Cancara Holst, is de moeder van de hengst Codarco Holst (2017, V. Cornet Obolensky BWP), die is goedgekeurd door het Slowaakse stamboek en

Haruba Sitte SBS, 2013, vos, MV. Corland Holst, is de moeder van de hengst Kavango Sitte SBS (2016, V. Dayton Sitte SBS), die is goedgekeurd door het SBS.

 

 

Zonen

Van Darco zijn 192 zonen goedgekeurd voor de fokkerij:
Conquistador BWP (1985), Jolly Jumper BWP (1986), Fedor BWP (1987), KImball BWP (1987), Cadeau d’Arc CDE (1989), Arco delle Roane Zang (1990), Gokker van Castershoeve SBS (1990), N-Iljarco BWP (1990). Nabucco Verdi BWP (1990), NEC Plus Ultra de Septon BWP (1990), Nonstop BWP (1990), Jimtown KWPN (1991), Obelix Verdi BWP(1991), Omar BWP (1991), Elegant de Barachy SF (1992), Padarco 2 BWP (1992), Parco BWP (1992), Parco de Longpre BWP (1992), Promise BWP (1992), Quarco van het Graethemhof BWP (1993), Quidam BWP (1993), Quinten 11 (1993), Quinten van ’t Merelsnest BWP (1993), Quirio van de Heffinck BWP (1993),  Quo Vadis Verdi BWP (1993), Tornado Oldbg (1993), Ksar-Sitte SBS (1994), Magic Darco KWPN (1994), Reggi Boy BWP (1994), Rosire BWP (1994), Darius KWPN (1995), Hercules BWP (1995), Lorenzo de la Roche SBS (1995), Salamon BWP (1995), Sandoval van Erpekom BWP (1995), Tabasco van Erpekom BWP (1996), Tarco du Marais DD  BWP (1996), Tauber van het Kapelhof BWP (1996), Tornado II BWP (1996), Turbo van ’t Gestelhof BWP (1996), Mandingo la Silla BWP (1997), U-Darcor de Sjabri M BWP (1997), Ublesco BWP (1997), Udarcis BWP (1997), Udarco van Overis BWP (1997), Udo van het Maailand BWP (1997), Ulrich Z BWP (1997), Un Laubry de Muze BWP (1997), Unbelievable Darco BWP (1997), Up and Down Celle Broedersbos BWP (1997), Up to Date-M BWP (1997), Urban BWP (1997), Utabor van ‘t Gestelhof BWP (1997), Uzi BWP (1997), Dopharma’s Rusedzki (Varco) BWP (1998), Douglas KWPN (1998), Klassique du Gue SF (1998), Ogano Sitte SBS (1998), Rombouts Rascal (1998), Vallenthieno BWP (1998), Verdi van de Bokke BWP (1998), Versace BWP (1998), Vesuvius van het Moeshof BWP (1998), Vigaro Z BWP (1998), Village Born M (1998), Vincenzo van ’t Merelsnest BWP (1998), Vito BWP (1998), Vivaldi van de Kampel BWP (1998), Armani/Saffier KWPN (1999), Da Lisco BWP (1999), Danelzo Zang (1999), Sarco M KWPN (1999), Sir Neel KWPN (1999), Sirocco M KWPN (1999), Waikiki van het Moleneind BWP (1999), Wess-S BWP (1999), Wild Thing BWP (1999), Winningmood BWP (1999), Wodan BWP (1999), Wonderboy St. Ghyvan BWP (1999), Wonderful van ‘t Beugelhof BWP (1999), Accardi BWP (2000), Adonis van het Eikelbos BWP (2000), Amaretto d’Arco BWP (2000), Amor van het Lindehof BWP (2000), Ares BWP (2000), Double Up Zw (2000), B Shannon Dale Sarco St. Ghyvan BWP (2000), Bamako de Muze BWP (2000), Bariton P BWP (2001), Mr. Darcy AES (2001), Radco d’Houtveld SBS (2001), Ufo KWPN (2001), Cadarco van het Dennehof BWP (2002), Candilio BWP (2002), Ceblesse BWP (2002), Ceccotti d’Ive BWP (2002), Cerano BWP (2002), Comment van het Lindenhof (2002), Copin van de Broy BWP (2002), Darthago BWP (2002), Offley du Coty SF (2002), Ora des Dames SF (2002), Vario KWPN (2002), Dallas van Overis BWP (2003), Darcobal Fravanca BWP (2003), Darno R Z Zang (2003), Didas de l’Esperance BWP (2003), Digo OS (2003), Domino BWP (2003), Don Camillo van Paemel BWP (2003), Wydarco KWPN (2003), Dallas du Domaine Z Zang (2004), Damarco Zw (2004), Darc Rouge BWP (2004), Eclips van Erpekom BWP (2004), Econoom van het Lindehof / L.B. Eagle Eye BWP (2004), Erco van’t Roosakker BWP (2004), Davinci van Erpekom AES (2005), Farao BWP (2005), Ferrero van Overis (2005), Fideel BWP (2005), Forever d’Arco ter Linden BWP (2005), Myraco AES (2005), Flamingo van ’t Palmenhof BWP (2006), Giovanni van het Scheefkasteel BWP (2006), Goldstar Shinning S BWP (2006), Grafiti van den Bisschop BWP (2006), Lightning Darco UK AES (2006), Navarro UK AES (2006), Codarco ISH (2007), Harley van het Exelhof BWP (2007), Hercules van het Keizershof BWP (2007), Hidalgo van de Molenberg BWP (2007), Hitchcock van Overis BWP (2007), Ho Go van de Padenborre BWP (2007), Homerus van het Poeleind BWP (2007), Twister de la Pomme SF (2007), Clever-Fee des Hazalles SBS (2008), Djack KWPN (2008), Dublin van Overis Z Zang (2008), Dublin Z Zang (2008), Imagine van de Hermitage BWP (2008), Indorado van ’t Heike BWP (2008), Iron Man van de Padenborre BWP (2008), Dibadu L BWP (2009), Drogba Zang / Dabuten van Overis Z Zang (2009), Jivago d’Arsouilles BWP (2009), Jux d’Arsouilles BWP (2009), Dakar van Overis Z Zang (2010), Darco de Revel BWP (2010), DJ vd Bisschop Z Zang (2010), Don Darco de Bornival Z Zang (2010), Don Diego VM Holst (2010), Edison van Schuttershof SBS (2010), Kasparov de Septon BWP (2010), Kastaar ter Elzen BWP (2010), Keep Talking St Ghyan BWP (2010), Kronos van het Poeleind BWP (2010), Daily Motion BWP / Leon van ‘t Prinsenveld BWP (2011), Darcodello Holst (2011), Darko Z Zang (2011), Gaetano Musterd KWPN (2011), Latour VDM BWP (2011), Ledarco de Septon BWP (2011), Lugano van ‘t Steen Putje BWP (2011), NKH Darco Sun KWPN (2011), Dacarto Holst (2012), Darco Tonto UK Z (2012), Dartoni Holst (2012), Diams Brimbelles Z Zang (2012), Dixon from Second Life Z Zang (2012), Drago G.S. Zang (2012), Drops van Overis Z Zang (2012), Esman Holst (2012), Maestro van de Donkhoeve BWP (2012), Mister Darsino HR BWP (2012), Mr. Wiseguy VDB BWP (2012), Daymian Hann (2013), Irish Whisky KWPN (2013), Darco for Fun Z Hann (2014), Löwenkönig Dree Böken Hann (2014), O’Bailey vh Brouwershof BWP (2014), Odarco van het Schaeck BWP (2014), D-Isci van de Kattevennen (2015), Darcarano Holst / 27 Dubai Castlefield Holst (2015), EG Davinci Hann (2015), Kempinski BWP (2015), Darco Lazar Oldbg (2016), Euro Sport Darco Obolensky Westf (2016), Belgrade DKS Oldbg (2018) en True Colours de la Liniere BWP (2019).

De hengsten waar vijftien of meer geregistreerde nakomelingen van bekend zijn worden op de pagina Darco BWP B  besproken.  De  goedgekeurde zonen die (nog) weinig of niets aan de fokkerij hebben toegevoegd worden aan het einde van deze pagina kort aangeduid.

 


Sportcarrière Darco

 

Darco is vanaf 1985 uitgebracht in de springsport.
In 1985 won hij de finale van het Belgisch Kampioenschap voor de 5-jarige springpaarden in Gesves en dat herhaalde hij een jaar later bij de 6-jarigen. Beide keren werd Darco gereden door Ludo Philippaerts (BEL).
Van 1988 tot en met 1993 is de combinatie Darco/Ludo Philippaerts in internationale springwedstrijden uitgekomen.

In 1988 is de World Cupwedstrijd in Londen gewonnen en is de derde plaats behaald in de Grand Prix van Rotterdam.

In 1989 zijn de World Cup wedstrijd in ’s-Hertogenbosch en de Grand Prix’s van Kapellen en Gesves gewonnen. In de finale van de World Cup in Tampa en bij het Europees kampioenschap in Rotterdam is beide keren de 13e plaats behaald.

In 1990 is de Grand Prix van Lommel gewonnen en is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Calgary. In de World Cup wedstrijd in Göteborg is de derde plaats behaald en in de Grand Prix van Aken de vierde. Bij het Wereldkampioenschap in Stockholm is de combinatie zesde geworden en in de finale van de World Cup in Dortmund is de elfde plaats behaald.

In 1991 is de derde plaats behaald in de World Cup wedstrijd in Antwerpen. Bij het Europees kampioenschap in La Baule is de 16e plaats bereikt.

In 1992 is de derde plaats behaald in de World Cup wedstrijd in Göteborg en bij de Olympische Spelen in Barcelona is de combinatie zevende geworden.

In 1993 is de derde plaats behaald in de Grand Prix van Rotterdam en de vijfde plaats in de finale van de World Cup in Parijs. Bij het Europees kampioenschap in Gijon is de tiende plaats behaald.
In 1993 heeft Darco zijn sportcarrière afgesloten en is hij op stoeterij Lindehof van zijn eigenaar Martinus Paessen, ingezet voor de fokkerij.

 

Nakomelingen in de sport

Ook de nakomelingen van Darco hebben uitstekend gepresteerd in de springsport.

Horse Telex Results houdt sinds oktober 2014 alle resultaten bij de de internationale dressuur-, spring- en eventing wedstrijden. Uit die administratie blijkt dat in de periode oktober 2014 tot september 2022 413 nakomelingen in internationale wedstrijden zijn gestart en dat zij samen € 4.978.138 hebben gewonnen.
Hierbij moet bedacht worden dat de eerste nakomelingen van Darco in 1984 zijn geboren en dat zij vanaf omstreeks 1991 in internationale wedstrijden zijn uitgekomen. In de overzicht van Horse Telex Results ontbreken daardoor de resultaten van 23 jaar. De werkelijke winsom van de nakomelingen van Darco is daarom aanzienlijk hoger.

Succesvolle nakomelingen van Darco zijn:

Kalief BWP, ruin, 1987, donkerbruin, MV. Goldfisch de Lauzelle Hann, fokker Henri Aegte.
De ruin is door Eric Wauters (BEL) is 1998 bij de World Equestrian Games in Rome uitgebracht in het springen. Individueel is de 78e plaats behaald en met het Belgsiche team is in de landenwedstrijd de 13e plaats behaald.
Met het Belgische team is in 1998 in Lissabon de landenwedstrijd gewonnen.

King Darco BWP, ruin, 1987, zwartbruin, MV. Flügel van la Roche Hann, fokker Eddy Hermans.
King Darco is de jaren 1995 – 1997 door Ludo Philippaerts (BEL) in internationale springconcoursen uitgebracht.
In 1995 zijn de Grand Prix’s in Helsinki en Parijs-Porte Versailles en de World Cup wedstrijd in Oslo gewonnen. Met het Belgische team is de landenwedstrijd in Kiskunhalas gewonnen. Derde plaatsen zijn behaald in de Grand Prix’s van Royan en Maastricht. Bij het Europese Kampioenschap in Sankt Gallen is de zesde plaats behaald.
In 1996 is in Bavikhove het Belgisch kampioenschap gewonnen en zijn tweede plaatsen behaald in de World Cup wedstrijden in Parijs-Bercy en Londen. In de finale van de World Cup in Genève is de tiende plaats behaald en bij de Olympische Spelen is Atlanta is de combinatie twintigste geworden.
In 1997 is de Grand Prix van Eindhoven gewonnen.

Neron de la Tourelle BWP, ruin, 1990, bruin, MV. Blickfänger  BWP, fokker Gabriel Leger.
De ruin is van november 1997 tot februari 2001 door Ludger Beerbaum (GER) in internationale springconcoursen uitgebracht. In 1997 is een wedstrijd in Wenen gewonnen. In 1998 zijn derde plaatsen behaald in de Grand Prix’s van ’s-Hertogenbosch en Bremen en in de World Cup wedstrijd in Berlijn. Ook is de vierde plaats in de Grand Prix van Cannes behaald.
In 1999 zijn de Grand Prix’s van Hamburg en Hachenburg gewonnen en zijn daarnaast overwinningen behaald in Neumünster (2x), Moorsele, Modena (2x), Aken, Nörten-Hardenberg (2x), Balve, Calgary en Gijon. Ook is de derde plaats behaald in de Grand Prix van Valkenswaard.
In 2000 zijn wedstrijden in Bad Oeynhausen, Bremen, Berlijn en Zürich gewonnen.
Neron de la Tourelle heeft een winsom van € 268.618.

Non Stop BWP, hengst, 1990, donkerbruin, MV. Carneval Holst, fokker Johan van Oost,
De hengst heeft in 1996 in Gesves het Belgisch kampioenschap voor zesjarige paarden gewonnen en is internationaal door Nelson Pessoa (BRA) en Tony Hassmann (GER) uitgebracht. In 1998 heeft Pessoa met de hengst een wedstrijd in Hamburg gewonnen en in 2000 heeft Hassmann een overwinning behaald in Poznan. De combinatie heeft vooral successen behaald in puissancewedstrijden.

Otterongo van de Kopshoeve BWP, ruin, 1991, vos, MV. Hedjaz, fokker Jozef Poets.
De ruin is onder de naam Verelst Otterongo van de Kopshoeve door Ludo Philippaerts (BEL) van 1999 tot medio 2002 in internationale springwedstrijden uitgebracht.
In 1999 zijn tweede plaatsen behaald in de World Cup wedstrijd in Moskou en in de Grand Prix van Parijs-Porte Versailles.
In 2000 zijn overwinningen behaald in de Grand Prix’s van Parijs-Bercy, Aken, de German Masters in Stuttgart, de Rolex GP in Genève en de Landrover GP in Genève en in de World Cup wedstrijd in Mechelen.
Tweede plaatsen zijn behaald in de Grand Prix’s van Bologna en Mechelen en in de World Cup wedstrijd in Genève.
Bij de Olympische Spelen in Sydney is de vierde plaats behaald en in Las Vegas is de vijfde plaats behaald in de finale van de World Cup.
In 2001 is de zilveren medaille gewonnen bij het Europese Kampioenschap in Arnhem en zijn overwinningen behaald in de Grand Prix van Zürich en in de World Cup wedstrijden in Bordeaux, Parijs-Bercy en Mechelen.
Tweede plaatsen zijn behaald in de World Cup wedstrijd in Göteborg en Genève en in de Grand Prix van Calgary. Bij de World Cup finale in Göteborg is de negende plaats bereikt.
In 2002 is een overwinning behaald in de World Cup kwalificatie in Parijs-Bercy en is de tweede plaats behaald in de World Cup wedstrijd in Bordeaux.

Parco BWP, hengst, 1992, schimmel, MV. Attack Z Hann, fokker Jan Bongaerts.
De hengst is van 2000 tot en met 2006 door Ludo Philippaerts (BEL) in de internationale springsport uitgebracht.
In 2000 is in Kapellen het Kampioenschap van België gewonnen en zijn tweede plaatsen behaald in de Grand Prix’s van Bologna en Mechelen.
In 2001 zijn overwinningen behaald in de World Cup wedstrijden in Bordeaux en Parijs-Bercy. Als lid van het Belgische team zijn de landenwedstrijden in Aken en Dublin gewonnen. In de Grand Prix van Luik is de tweede plaats behaald.
In 2002 is de Grand Prix van Luik gewonnen en is in de finale van de World Cup in Leipzig de elfde plaats bereikt.
In 2003 is een World Cup kwalificatie in ’s-Hertogenbosch gewonnen en zijn tweede plaatsen behaald in de Wold Cup wedstrijd in Vigo en in de Grand Prix van Stuttgart. Bij de Europese Kampioenschappen in Donaueschingen is zowel individueel als met het Belgische team de vierde plaats behaald.
Met het Belgische team is de tweede plaats behaald in de landenwedstrijd tijdens het CHIO Aken. Bij de finale van de World Cup in Las Vegas is de zevende plaats behaald.
In 2004 is de vierde plaats behaald bij de Olympische Spelen in Athene en bij de World Cup wedstrijd in Parijs is de tweede plaats behaald.
In 2005 is bij de World Cup wedstrijd in Parijs de derde plaats behaald en bij de finale van de World Cup in Las Vegas is de combinatie negende geworden. In de Grand Prix van Bordeaux is de derde plaats behaald. Bij de Europese Kampioenschappen in San Patrignano is de 29e plaats bereikt.
In 2006 zijn overwinningen behaald in de Global Champions Tour wedstrijden in Monte Carlo en Estoril en in de finale in Lanaken.
Bij het Wereldkampioenschap in Aken is individueel de negende plaats bereikt en is met het Belgische team de zevende plaats behaald in de landenwedstrijd.

Cevo Socrates (Socrates van de Padenborre) BWP, ruin, 1995, vos, MV. Chin Chin Holst, fokker Andre Leemans.
De ruin is in 2003 door Steve Guerdat (SUI) in de internationale springsport uitgebracht en daarna is Edwina Tops – Alexander (AUS) met Socrates uitgekomen. In 2006 is een wedstrijd in Pforzheim gewonnen In 2010 is de World Cup wedstrijd in Vigo en een wedstrijd in Londen – Olympia  gewonnen en is tijdens de finale van de World Cup in Genève de tweede plaats behaald in de Grand Prix. In het eindklassement van de World Cup is de 34e plaats bereikt.  In 2011 is een overwinning behaald in een jachtwedstrijd in Wiesbaden en zijn tweede plaatsen behaald in wedstrijden in Vigo en ’s-Hertogenbosch.  Cevo Socrates heeft een winsom van tenminste € 250.000.


Sapphire
(Safari van ’t Merelsnest) BWP, merrie, 1995, donkere vos, MV. Hedjaz SF, fokker Walter van Bunder.
Sapphire is door Mclain Ward (USA) van 2006 tot maart 2011 in internationale springconcoursen uitgebracht.
In 2006 is bij de World Equestrian Games in Aken individueel de zevende plaats behaald en is met het Amerikaanse team de zilveren medaille gewonnen in de landenwedstrijd.
In 2008 is bij de Olympische Spelen in Hong Kong individueel de zevende plaats behaald en is met het Amerikaanse team de gouden medaille behaald in de landenwedstrijd. In oktober 2008 is in Washington een World Cup wedstrijd gewonnen.
In 2009 zijn in Wellington FL een Grand Prix en een World Cup wedstrijd gewonnen en is in april in Las Vegas NV de overwinning behaald in de finale van de World Cup. Later in het jaar zijn zowel in Bridgehampton NY als in Calgary een Grand Prix en een tweede wedstrijd gewonnen.
In 2010 zijn de Grand Prix’s van Rome en Bridgehampton gewonnen. Bij de World Equestrian Games in Lexington is individueel de tiende plaats behaald. Ook met het Amerikaanse team is in de landenwedstrijd de tiende plaats behaald.
In 2011 is met het Amerikaanse team de landenwedstrijd in Wellington FL gewonnen.

Tauber van het Kapelhof BWP, hengst, 1996, zwart, MV. Pinkus Hann, fokker Jan Winters.
De hengst is van 2007 tot maart 2013 door Ludo Philippaerts (BEL) in internationale springwedstrijden uitgebracht.
In 2007 zijn overwinningen behaald in wedstrijden in Vigo, Valkenswaard, La Coruña en Mechelen. In 2008 zijn overwinningen behaald in wedstrijden in Arezzo en Sao Paulo en is de tweede plaats behaald in de Derby van La Baule. In 2009 zijn wedstrijden in Cannes, Monte Carlo en Aken gewonnen. Ook is een tweede plaats behaald in Rio de Janeiro. In 2010 zijn zeges geboekt in Mechelen en Arezzo (2x) en in 2011 zijn wedstrijden in Calgary en Helsinki gewonnen. Tauber van de Kapelhof heeft een winsom va circa € 120.000.

Tempete van het Lindehof BWP, ruin, 1996, zwartbruin, MV. Almhügel de Lauzelle BWP, fokker Martinus Paesen.
De ruin is vanaf 2004 door Eric Lamaze (CAN) in internationale springconcoursen uitgebracht. In februari 2004 heeft Lamaze met Tempete de Grand Prix van Wellington FL gewonnen. Daarna zijn tweede plaatsen behaald in een World Cup wedstrijd in Bromont QC en in een jachtwedstrijd in Caledon ON en is de derde plaats behaald in de Grand Prix van Bromont QC. Met het Amerikaanse team is de landenwedstrijd tijdens het CSIO Wellington FL gewonnen.
In 2005 is een wedstrijd in Wellington FL gewonnen. In april is deelgenomen aan de finale van de World Cup in Las Vegas, waar de zestiende plaats is behaald. Later in het jaar is een wedstrijd in Calgary, Spruce Meadows gewonnen en is de derde plaats behaald in een World Cup wedstrijd in Blainville QC.
In 2008 en 2009 is de ruin gereden door Marie Hecart (FRA), waarbij een derde plaats is behaald in de Grand Prix van Bromont QC. In de herfst van 2009 is Lamaze opnieuw met Tempete uitgekomen.

Thesaura van het Lindenhof BWP, merrie, 1996, bruin, MV. Lys de Darmen SF, fokker Pierre de Breucker.
Thesaura is van 2005 tot juli 2013 door Mark Armstrong (GBR) is de internationale springsport uitgebracht.
In 2005 zijn wedstrijden gewonnen in Leeuwarden en Hickstead en is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Vejer de la Frontera.
In 2006 is de derde plaats behaald in de Grand Prix van Vejer de la Frontera. Met het Britse team is de tweede plaats behaald in de landenwedstrijd in Calgary.
In 2007 is de tweede plaats behaald in de World Cup wedstrijd in Amsterdam en in 2008 is de tweede plaats in de Grand Prix van Lissabon behaald.
In 2009 is een wedstrijd in Hickstead gewonnen en is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Luik.
In 2010 is de Grand Prix van Vejer de la Frontera gewonnen en zijn derde plaatsen behaald in de Grand Prix van Bethune en in een wedstrijd in Vejer de la Frontera.
In 2011 is de tweede plaats behaald in een wedstrijd in Vejer de la Frontera en de derde plaats in een wedstrijd in Calgary-Spruce Meadows AB.
In 2012 zijn twee overwinningen geboekt in wedstrijden in Valkenswaard en is een tweede plaats behaald in een wedstrijd in Geesteren.
In 2013 zijn in wedstrijden in Rotterdam een eerste, een derde en een vierde plaats behaald en zijn in Londen een tweede en een vierde plaats behaald.
Thesaura heeft een winsom van circa € 150.000.

Narcotique de Muze II SBS, merrie, 1997, bruin, MV. Chin Chin Holst, fokker Joris de Brabander.
De merrie is vanaf 2006 door Eric Lamaze (CAN) in de internationale springsport uitgebracht, waarbij in 2006 overwinningen zijn behaald in wedstrijden in Wellington FL, Calgary-Spruce Meadows AB en Ottawa ON. Bij een andere wedstrijd in Calgary-Spruce Meadows AB is de tweede plaats behaald.
In 2007 zijn overwinningen behaald in Tampa Bay FL, Calgary-Spruce Meadows AB (3x), Vancouver-Langley BC (3x), Toronto ON (2x) en Wellington FL.
Tweede plaatsen zijn behaald in Charlotte NC, Calgary-Spruce Meadows AB (2x), Vancouver-Langley  BC (3x) en Toronto ON.
In 2008 zijn wedstrijden in Wellington FL, Madrid (2x), Calgary-Spruce Meadows AB (3x), Caen en Toronto ON gewonnen.
In 2009 is een overwinning behaald in Wellington FL en zijn in wedstrijden in Green Cove Springs FL en Calgary-Spruce Meadows tweede plaatsen behaald.

Ublesco BWP, hengst, 1997, donkerbruin, MV. Flamingo BWP, fokker Jan Luyten. Ublesco is in de jaren 2007 – 2011 door Cara Raether Carey (USA) uitgebracht in de internationale springsport. In 2007 is met het Amerikaanse team de bronzen medaille gewonnen in de landenwedstrijd tijdens de Pan-American Games in Rio de Janeiro. In 2009 is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Calgary Spruce Meadows AB en de derde plaats in de Grand Prix van Tampa FL.
In 2010 is een overwinning behaald in een wedstrijd in Syracuse NY en zijn tweede plaatsen behaald in de Commonwealth Grand Prix in Lexington KY en in een wedstrijd in Dublin. Ook is de derde plaats behaald in de Grand Prix van Haarlemmermeer in Hoofddorp. Ublesco heeft een winsom van circa € 142.000.

Vonka A BWP, merrie, 1998,  donkerbruin, MV. Fantastique SF, fokker Karel Aerts.
Vonka is vanaf 2007 tot februari 2011 door Daniel Deusser (GER) in internationale springwedstrijden uitgebracht.
In 2007 zijn wedstrijden in Cannes en Zuidlaren gewonnen en zijn tweede plaatsen behaald in Estoril en Sao Paulo.
In 2008 zijn overwinningen behaald in Antwerpen, Cannes, La Coruña, Münster en Deauville en zijn tweede plaatsen behaald in Hasselt, Estoril, La Coruña (2x), Valkenswaard, Deauville en de Grand Prix van Sao Paulo.
In 2009 zijn wedstrijden in Göteborg, Braunschweig, ’s-Hertogenbosch, Valencia, Wiesbaden, Luik en Mechelen gewonnen en zijn tweede plaatsen behaald in Valencia en Parijs.
In 2010 zijn overwinningen behaald in Leipzig, Valencia, Cannes, San Remo, La Coruña, Madrid (2x), Barcelona, Oslo en Lyon. Daarnaast zijn tweede plaatsen behaald in ’s-Hertogenbosch, Estoril, La Coruña en Madrid.
In 2011 is een wedstrijd in Amsterdam gewonnen.
Vanaf mei 2011 tot september 2013 is Kamal Abdullah Bahamdan (KSA)met de merrie gestart, waarbij in 2012 een wedstrijd in Abu Dhabi is gewonnen en in 2013 een tweede plaats is behaald in Arnhem. Van de 25 internationale overwinningen van Vonka A zijn er negentien  behaald in jachtwedstrijden. Vonka A heeft een winsom van circa € 255.000.

Winningmood van de Arenberg BWP, hengst, 1999, schimmel, MV. Cassini I Holst, fokker Harrie Theeuwes.
De hengst is in 2007 door Ludo Philippaerts voor het eerst uitgebracht in de internationale springsport.
In 2008 boekt de combinatie overwinningen in de World Cup wedstrijd in Mechelen en in een wedstrijd in Sao Paulo. Daarnaast is een tweede plaats behaald in de Grand Prix van Hasselt en een derde plaats in de Grand Prix van Bordeaux.
In 2009 is maart een wedstrijd in ’s-Hertogenbosch gewonnen. In april heeft de combinatie zonder succes deelgenomen aan de World Cup finale in Las Vegas. Vanaf mei 2009 is Winningmood uitgebracht  door Luciana Diniz (POR).
In 2010 is bij de finale van de World Cup in Genève de vierde plaats in de eindstand behaald en in de Grand Prix van Aken is de zesde plaats behaald.
In 2011 zijn wedstrijden gewonnen in Vigo en Lyon en is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Estoril. Ook zijn tweede plaatsen behaald in wedstrijden in Pforzheim en Hamburg. In de World Cup wedstrijd in Oslo en de Grand Prix van Aken zijn respectievelijk de derde en de vierde plaats behaald.
Bij het Europese Kampioenschap in Madrid is de combinatie negende geworden.
In 2012  is de tweede plaats behaald in Basel en de derde in de World Cup wedstrijd in Stuttgart.
In 2013 is de combinatie derde geworden in de Grand Prix van Estoril en is in Aken een tweede plaats behaald. Zowel in de Grand Prix van Wenen als in de World Cup wedstrijd in Oslo is de vierde plaats behaald. Bij het Europees Kampioenschap in Herning is de zestiende plaats bereikt.
In 2014 is de Grand Prix van Ebreichsdorf gewonnen.
In 2015 zijn overwinningen behaald in de Grand Prix’s van Madrid (€ 105.600) en Wenen (€ 100.000) en in een wedstrijd in Basel. Ook is de vijfde plaats behaald in de Grand Prix van ’s-Hertogenbosch.
In 2016 is een derde plaats behaald in een wedstrijd in Basel en een vijfde in de Grand Prix van Wenen.
In 2017 is een Global Champions League wedstrijd in Chantilly gewonnen en is een wedstrijd in Calgary-Spruce Meadows AB als derde afgesloten.
In april 2018 is Winningmood is Parijs voor het laatst in wedstrijdverband uitgebracht. Hij heeft een winsom van € 1.057.000.

Amaretto d’Arco BWP, hengst, 2000, donkerbruin, MV. Tenor Manciais SF, fokker Luc de Snerck.
De hengst is vanaf 2007 tot september 2013 door Shane Sweetnam (IRL) in internationale springconcoursen uitgebracht. In 2007 heeft de combinatie een overwinning behaald in Blaye en in 2008 is een wedstrijd in Vittel gewonnen.
In 2009 is de tweede plaats  behaald een World Cup wedstrijd in Green Cove Springs FL en is met het Ierse team is in de landenwedstrijd in Wellington FL de tweede plaats behaald.
In 2010 zijn tweede plaatsen behaald in een wedstrijd in Pforzheim en met het Ierse team in de landenwedstrijd in Calgary AB.
In 2011 is met het Ierse de overwinning behaald in de landenwedstrijd in La Baule en is in de landenwedstrijden in Aken en Dublin de tweede plaats behaald. Bij het Europese kampioenschap in Madrid is de combinatie als 17e geëindigd.
In 2012 is een wedstrijd in Wellington FL gewonnen en zijn in de World Cup wedstrijden in Calgary-Spruce Meadows AB en Bridgehampton NY tweede plaatsen behaald. In de World Cup wedstrijd in Harrisburg PA is de derde plaats behaald. Met het Ierse team is in de landenwedstrijden in Wellington FL en Calgary AB de tweede plaats behaald. In 2013 is de derde plaats behaald in een World Cup wedstrijd in Wellington FL. Bij de finale van de World Cup in Göteborg is de 34e plaats bereikt.
Van oktober 2013 tot december 2015 is de hengst uitgebracht door Katherine A. Dinan (USA). De combinaties is in 2015 vijfde geworden in wedstrijden in Saugerties NY en  New York-North Salem NY.
Amaretto d’Arco heeft een winsom van € 325.350.

Bijou van de Vijfheide BWP, merrie, 2001, vos, MV. Laudanum xx, fokker Noella Wouters.
De merrie is in de jaren 2008 – 2011 door Trevor Coyle (IRL) in internationale springwedstrijden uitgebracht. De combinatie heeft in 2009 de Grand Prix van Herselt gewonnen en is tweede geworden in de Grand Prix van Hulsterlo. In 2011 is een wedstrijd in Schilde-’s Gravenwezel gewonnen.  Vanaf januari 2012 is Guy Williams (GBR) met de merrie uitgekomen, waarbij in 2012 wedstrijden in Amsterdam, La Baule, Aken (2x), Millstreet (2x) en Mechelen zijn gewonnen. Tweede plaatsen zijn behaald in La Baule, Bourg-en-Bresse en Londen-Olympia.
In 2013 is een overwinning behaald in een wedstrijd in Hickstead en zijn tweede plaatsen behaald in Lummen, St. Gallen, Aken. Hickstead en Birmingham (2x). Eind 2013 is de merrie verkocht naar Saoedi-Arabië, waar Abdulrahman Alrahji (KSA) Bijou van de Vijfheide tot maart 2016 heeft uitgebracht. De combinatie heeft in 2015 een wedstrijd in Al Ain gewonnen.
Bijou van de Vijfheide heeft een winsom van € 127.060.

Bonanza van Paemel BWP, ruin, 2001, donkerbruin, MV. Sheyenne de Baugy SF, fokker Luc van Eeckhoudt.
De ruin is in 2010 door Frantz Ducci (BEL) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In 2011 en 2012 is Grégoire Oberson (SUI) zonder veel succes met Bonanza van Paemel gestart.
Van april 2013 tot maart 2017 is Catherine Pasmore (USA) met de ruin uitgekomen. De combinatie is in 2013 vierde geworden in een World Cup wedstrijd in Wellington FL.
In 2014 is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Lissabon en de vierde in de Grand Prix’s van Wiesbaden en La Coruña en in de World Cup wedstrijd in Sacramento CA.
In 2015 is de combinatie derde geworden in de Grand Prix van Roeser.
Bonanza van Paemel heeft een winsom van € 124.840.

Copin van de Broy BWP, hengst, 2002, donkerbruin, MV. Brown Boy KWPN, fokker Stal de Broy Lecoque – Engelbosch.
De hengst is in de jaren 2009 –  2011 door Gregory Wathelet (BEL) uitgebracht in internationale springwedstrijden. In 2009 is de combinatie tweede geworden in een wedstrijd in Wisbecq. In 2010 zijn de Grand Prix van Welkenraedt en een wedstrijd in Wiener Neustadt gewonnen en is met het Belgische team de landenwedstrijd tijdens het CSIO Bratislava gewonnen.
In 2011 is de World Cup wedstrijd in Mechelen gewonnen. Ook zijn tweede plaatsen behaald in de Grand Prix van Ascona en in een wedstrijd in Mechelen en is de vierde behaald in de Grand Prix van Luik. Bij het Europese Kampioenschap in Madrid is de 24e plaats bereikt.
In de jaren 2012 en 2013 is Marcus Ehning (GER) met de hengst gestart, waarbij in 2012 de Grand Prix van Nörten-Hardenberg is gewonnen en met het Duitse team overwinningen zijn behaald in de landenwedstrijden in Rome en Rotterdam.
In de World Cup wedstrijd in Verona is de zesde plaats behaald en in de finale van de World Cup in ’s-Hertogenbosch is de zevende plaats in de eindstand bereikt.
In 2013 zijn tweede plaatsen behaald in de Grand Prix’s van Falsterbo en Hickstead en in wedstrijden in Hannover en Dortmund. In de World Cupwedstrijden in ‘s-Hertogenbosch en Oslo is de combinatie als derde geëindigd. Bij de finale van de World Cup in Göteborg is de 23e plaats behaald.
Vanaf januari 2014 is Copin van de Broy gereden door Quentin Judge (USA), waarbij in 2014 een wedstrijd is gewonnen in Gijon en in Calgary-Spruce Meadows AB een derde en een vierde  plaats zijn behaald. Bij de finale van de World Cup in Göteborg is de combinatie als 29e geëindigd.
Na maart 2016 is de hengst in januari 2020 nog twee keer in een wedstrijd uitgebracht, met een  46e plaats als beste resultaat.
Copin van de Broy heeft een winsom van € 547.125.

D’Atlantique – Royale BWP, ruin, 2003, bruin, MV. Kannan GFE KWPN, fokker Jeanine en Bert Luyten – Knaepen.
D’Atlantic – Royale heeft in 2008 in Lanaken deelgenomen aan het Wereldkampioenschap voor vijfjarige springpaarden, waarbij de veertiende plaats is bereikt. In de jaren 2010  – 2016 heeft François Mathy jr. (BEL) de ruin in de internationale springsport uitgebracht. De combinatie is in 2011 tweede geworden in wedstrijden in Ebreichsdorf, Tétouan en Salzburg. In 2012 is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Kiel en in de World Cup wedstrijd in Mechelen.
In 2013 is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Valencia –  Oliva en in 2014 zijn de tweede plaatsen behaald in wedstrijden in Mégève en Riyahd en is een derde plaats behaald in een World Cup wedstrijd in Toronto ON.
In 2015 is alleen aan enkele wedstrijden in België deelgenomen. In 2016 zijn de Grand Prix van Asten en een wedstrijd in Villach-Treffen gewonnen.
In 2017 en 2018 is D’Atlantique – Royale gereden door Peter Moloney (IRL), waarbij in 2017 een overwinning is behaald in een wedstrijd Harthill-Bolesworth en derde plaatsen zijn behaald in Eschweiler en Lummen. In de Grand Prix van Knokke is de combinatie als vierde geëindigd.
In 2018 zijn de Grand Prix van Bonheiden en wedstrijden in Arezzo en Bonheiden gewonnen en is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Arezzo.
D’Atlantique – Royale heeft een winsom van € 250.400.

Dona Evita BWP, merrie, 2003, bruin, MV. Fleuri du Manoir SF, fokker Brutsaert Trading BVBA.
Dona Evita is in 2010 door Eric van der Vleuten (NED) in internationale springwedstrijden uitgebracht. Van februari tot september 2011 is Laura Kraut (USA) met de merrie gestart. De combinatie heeft daarbij een wedstrijd in Dublin gewonnen.
Van oktober 2011 tot maart 2014 is Dona Evita gereden door ZKH Prins Abdullah Bin Moteb Al Saud (KSA). In 2014 is de combinatie eerste geworden in een wedstrijd in Al Ain en tweede in een wedstrijd in Sharjah.
Van augustus 2014 tot maart 2013 is Bander Binmahfouz (KSA) met de merrie gestart, met twee vijfde plaatsen als beste resultaat. Van november 2015 tot en met december 2020 is Dona Evita uitgebracht door Khaled Almobty (KSA). De combinatie heeft in 2015 een wedstrijd in Riyadh gewonnen. In 2016 zijn overwinningen behaald in Al Rayyan (2x), Doha-Al Sarqab, Valkenswaard. Rabat, Al Jadida en Lichtenvoorde en is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Lichtenvoorde. In 2017 zijn bij de Aziatische Indoor Spelen in Ashgabat twee wedstrijden gewonnen terwijl met het Saoedische team ook de landenwedstrijd is gewonnen. In 2018 zijn de World Cup wedstrijd in Ryadh en wedstrijden in Sharjah en Knokke gewonnen en zijn tweede plaatsen behaald in Abu Dhabi, Sharjah en Al Ain (2x). In 2019 is een wedstrijd in Kronenberg gewonnen en in 2020 is de tweede plaats behaald in een wedstrijd in Ryadh. Dona Evita heeft een winsom van € 224.700.

L.B. Eagle Eye BWP, hengst, 2004, bruin, MV. Cento Holst, fokker stoeterij Lindehof.
De hengst is in 2011 door Jos Lansink (BEL) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In 2012 is Michael Vreys (BEL) enkele keren met Eagle Eye gestart en vanaf januari 2013 is de hengst uitgebracht door Christina Liebherr (SUI).
De combinatie is in 2015 derde geworden in een teamwedstrijd in Valkenswaard. In 2016 is de derde plaats behaald in de Grand Prix van Ascona, vierde in de Grand Prix van Mannheim en de vijfde in de Grand Prix van Monte Carlo. In 2017 zijn vierde plaatsen behaald in Zürich en Al Ain. In 2018 is de vierde plaats behaald in de Grand Prix van Chevenez en in 2019 is de derde plaats bereikt in de wedstrijd in Offenburg.
L.B. Eagle Eye heeft een winsom van € 164.900.

Forever d’Arco ter Linden BWP, hengst, 2005, bruin, Tenor Manciais SF, fokker Luc de Snerck.
De hengst is in 2012 door Nicola Philippaerts (BEL) uitgebracht in internationale springwedstrijden. De combinatie heeft in 2013 een wedstrijd in Arezzo gewonnen.
In 2014 zijn tweede plaatsen behaald in wedstrijden in Lummen en Lanaken. Ook is met het Belgische team de landenwedstrijd bij het CSIO Rome gewonnen.
In 2015 is de derde plaats behaald in een World Cup wedstrijd in Washington DC en de vierde plaats in de Grand Prix van Hamburg.
In 2016 is een wedstrijd in Sopot gewonnen en zijn derde plaatsen behaald in wedstrijden in Stockholm en Mechelen. Bij de finale van de World Cup in Göteborg is de dertiende plaats behaald.
Vanaf juli 2017 is Thibault Philippaerts (BEL) enkele keren met de hengst uitgekomen en daarna is Olivier Philippaerts (BEL) tot september 2018 met Forever d’Arco ter Linden gestart. In juni 2018 is de combinatie tweede geworden in wedstrijden in Rotterdam en Knokke.
Van oktober 2018 tot oktober 2020 is Anthony Philippaerts (BEL) met de hengst uitgekomen. In november 2018 heeft de combinatie de Grand Prix van Opglabbeek gewonnen.
In 2019 zijn de Grand Prix van Gorla Minore en een wedstrijd in Brussel gewonnen.
Forever d’Arco ter Linden heeft een winsom van € 170.450.

HH Fleur BWP, merrie, 2005, vos, MV. Bon Ami SBS, fokker Jos Scheelen.
HH Fleur is in 2014 door Maclain Ward (USA) uitgebracht in internationale springconcoursen. In het voorjaar van 2015 is Marc Bettinger (GER) met de merrie gestart, waarbij in wedstrijden in Vilamoura een eerste, een tweede en een derde plaats zijn behaald. Van juli 2015 tot juli 2017 is Werner Muff (SUI) met HH Fleur gestart. De combinatie heeft in 2016 een Grand Prix wedstrijd in Megève gewonnen en heeft tweede plaatsen behaald in de Grand Prix’s in Verbier, Humlikom en Pöttmes en in wedstrijden in Lummen en Kiel. In 2017 is een derde plaats behaald in een wedstrijd in Basel. Van juli 2017 tot september 2020 is de merrie uitgebracht door Jörg Naeve (GER), waarbij in 2018 de tweede plaats is behaald in de Grand Prix van Herlufmagle. In 2019 zijn tweede plaatsen behaald in wedstrijden in Dubai,  Sharjah en Wiesbaden en in 2020 is een derde plaats behaald in een wedstrijd in Sharjah.  HH Fleur heeft een winsom van € 157.640.

Giovanni van het Scheefkasteel BWP, hengst, 2006, vos, MV. Perhaps BWP, fokker Johan Hubrechts.
De hengst is in het voorjaar van 2014 door Lieven Devos (BEL) in Valencia-Oliva in de internationale springsport uitgebracht. Van april 2014 tot en met april 2016 is Pius Schwizer (SUI) met de hengst uitgekomen. In februari 2015 is de Silver Tour in Ebreichsdorf gewonnen; in juni 2015 is de zesde plaats in de Grand Prix van Rotterdam behaald; in augustus 2015 is met het Zwitserse team de tweede plaats behaald in de landenwedstrijd tijdens het CHIO Hickstead en in september is de achtste plaats behaald in de Grand Prix van Wenen.
Van januari 2017 tot september 2020 heeft Lieven Devos de hengst weer gereden, waarbij in 2017 derde plaatsen zijn behaald in wedstrijden in Valencia-Oliva en Lummen. In 2018 is een wedstrijd in Roeser gewonnen en zijn tweede plaatsen behaald in een Grand Prix in Moorsele en een wedstrijd in Bonheiden.
Giovanni van het Scheefkasteel heeft een winsom van € 100.000.

Codarco ISH, hengst, 2007, bruin, MV. Orame KWPN, fokker Thomas O’Brien.
Codarco is in 2012 en 2013 door zijn fokker in Lanaken uitgebracht in het Wereldkampioenschap voor vijf-, c.q. zesjarige springpaarden. Daarbij is in 2012 de vijfde plaats in de finale behaald. In 2014 is de hengst internationaal uitgebracht door Billy Twomey (IRL), waarbij een wedstrijd in Villach-Treffen is gewonnen en derde plaatsen zijn behaald in wedstrijden in Lyon en Keysoe. Van januari 2015 tot maart 2018 is Codarco uitgebracht door Chloe Reid (USA).
In 2015 is de Grand Prix van Riesenbeck gewonnen en zijn tweede plaatsen behaald in wedstrijden in Pforzheim en Damme-Neuenwalde. In 2016 zijn tweede plaatsen veroverd in twee wedstrijden in Ocala FL, waaronder een kwalificatiewedstrijd voor de World Cup-finale en zijn twee derde plaatsen behaald in Wellington FL. In de Grand Prix van Wellington FL is de zevende plaats behaald.
In 2017 is met het Amerikaanse team de tweede plaats behaald in de landenwedstrijd in Wellington FL. Individueel is de derde plaats behaald in de Grand Prix van Falsterbo en de zevende plaats in de World Cup wedstrijd in Helsinki.
Codarco heeft een winsom van € 175.812.

 

Dublin van Overis Z Zang, hengst, 2008, vos, MV. Kashmir van Schuttershof SBS, fokker Gerald Lenarts.
De hengst heeft in 2013 en 2014 in Lanaken zonder succes deelgenomen aan het Wereldkampioenschap voor vijf-, c.q. zesjarige springpaarden.
In 2015 is Michael van den Bosch (BEL) met Dublin van Overis Z in verschillende wedstrijden gestart met een elfde plaats als beste prestatie en in 2016 is Jan Motmans (BEL) met de hengst uitgekomen, waarbij de combinatie de Derby van Lummen heeft gewonnen.
Van augustus 2016 tot augustus 2017 is Dublin van Overis Z niet in internationale wedstrijden gestart. Van augustus 2017 tot maart 2018 heeft Marit Haarr Skollerud (NOR) de hengst uitgebracht, waarbij een derde plaats is behaald in een wedstrijd in Zürich. Daarna is Karel Cox (BEL) van maart 2018 tot juni 2019 met de hengst gestart. De combinatie heeft tweede plaatsen behaald in de Grand Prix van Vejer de la Frontera en in een wedstrijd in Doha-Al Shaqab. Ook is een derde plaats behaald in Chantilly en zijn vierde plaatsen behaald in Doha-Al Shaqab en Sjanghai.
Vanaf juni 2019 is de hengst gereden door Jorge Matte Capdevila (CHI). De combinatie is in 2020 vijfde geworden in de Grand Prix van Wellington FL.
Begin juni 2022 heeft Dublin van Overis Z een winsom van € 157.025.

Iron Man van de Padenborre BWP, hengst, 2008, zwartbruin, MV. Chin Chin Holst, fokker Andre Leemans.
De hengst is van april 2014 tot mei 2015 door Stefan Corten (BEL) in internationale springrubrieken uitgebracht. Vanaf september 2015 is de hengst gereden door Gregory Wathelet (BEL), In 2016 is een derde plaats behaald in een wedstrijd in Vilamoura en in 2017 zijn tweede plaatsen behaald in de Grand Prix van Opglabbeek en in een wedstrijd in Linz-Ebelsberg.
In 2018 zijn wedstrijden in Luik en Parijs gewinnen en is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Opglabbeek. Bij de finale van de Global Champions League in Praag is met een dertiende plaats nog € 15.400 verdiend.
In 2019 is de tweede plaats behaald in de World Cup wedstrijd in Bordeaux. In de Grand Prix’s van La Baule en Villach-Treffen zijn de vijfde, respectievelijk de tiende plaats behaald.
In 2020 is de overwinning behaald in de Grand Prix van Saint Tropez en in 2022 zijn wedstrijden in Parijs (2x), Rome en Londen gewonnen.
Iron Man van de Padenborre heeft eind augustus 2022 een winsom van € 263.737.

Idarquithago BWP, ruin, 2008, bruin, MV. Quidam de Revel SF, fokker Jan Wuytack.
Idarquithago is in april 2014 door Kim Colaers (BEL) in Lummen uitgebracht in enkele internationale springconcoursen. Daarna hebben Thiago Ribas de Costa (BRA) en Olivier Philippaerts (BEL) de ruin in Duinkerken en Drachten zonder succes uitgebracht. Van maart 2016 tot december 2021 is Andrea Herck (ROU) met Idarquithago uitgekomen, waarbij in maart vier 1.25 m wedstrijden in Villeneuve-Loubet zijn gewonnen. Later in het jaar is een wedstrijd in Cagnes-sur-Mer gewonnen. In 2017 is een World Cup wedstrijd in Bojourishte gewonnen en is in een World Cup wedstrijd in Siauliai de tweede plaats behaald. Daarnaast zijn overwinningen behaald in wedstrijden in Villeneuve-Loubet en Bojourishte en zijn tweede plaatsen behaald in Villeneuve-Loubet en Tallinn.
In 2018 is een teamwedstrijd in Zagreb gewonnen en in januari  2019 is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Villeneuve-Loubet.  In december 2019 zijn bij wedstrijden in Villeneuve-Loubet twee eerste-, vier tweede- en  twee derde plaatsen behaald. In 2020 zijn in januari in Villeneuve-Loubet drie eerste-, twee tweede- en drie derde plaatsen behaald en in december zijn nog een eerste en een tweede plaats behaald.
In december 2021 is de ruin in Budapest uitgebracht door Gyula Szuhai jr (HUN).
Idarquithago heeft een winsom van € 141.364

Indiana van ‘t Heike BWP, merrie, 2008, donkerbruin, MV. Nabab de Reve BWP, fokker Karel Boonen.
De merrie is van december 2014 tot mei 2015 door Pieter Kenis (BEL) in de internationale springsport uitgebracht, waarbij een tweede plaats is behaald in een wedstrijd in Lier.
Van december 2015 tot september 2016 is de merrie gereden door Nick Vrins (BEL). De combinatie is vierde geworden in een wedstrijd in Valkenswaard.
Van april 2017 tot november 2019 is Ruiji Liang (CHN) met Indiana van ’t Heike gestart. De combinatie heeft in 2017 een World Cup wedstrijd in Beijing-Chaoyang Park gewonnen en is in een World Cup wedstrijd in Beijing-Chaoyang Park, in de Grand Prix’s van Beijing-Equuleus en Guangzhou en in een Tabel A wedstrijd in Beijing-Equuleus als tweede geëindigd. In 2018 en 2019 is een achtste plaats de beste orestatie geweest. Tussen door heeft Gillis Thomas (BEL) de merrie van november 2018 tot april 2019 en in de maanden juli – september 2019 in wedstrijden uitgebracht, waarbij in juli 2019 een tweede plaats is behaald in een wedstrijd in Valkenswaard. Indiana van ’t Heike heeft een winsom van € 100.023.

Freaky Liefhebber KWPN, hengst, 2010, bruin, MV. Litho KWPN, fokker Martien  Liefhebber.
De hengst is in mei 2017 door Guillaume Rolland Billecart (FRA) in enkele Franse wedstrijden uitgebracht in de internationale springsport. Daarna heeft Jacqueline Steffens (CAN) de hengst vanaf mei 2019 in springwedstrijden gereden. In  2019 is de combinatie tweede geworden in een wedstrijd bij de Deeridge Farm in Wellington FL. In 2021 zijn overwinningen behaald in teamwedstrijden in Traverse City MI, Rockwood ON, Caledon ON en Thermal  CA.
In 2022 is een wedstrijd in Calgary-Spruce Meadows AB gewonnen en zijn derde plaatsen behaald in de Grand Prix’s van Wellington FL en Ottawa ON. Met het Canadese team is de tweede plaats behaald in een landenwedstrijd in Coapexpan.
Freaky Liefhebber heeft op 1 september 2022 een winsom van € 277.200.

Darc de Lux Holst, hengst, 2011, bruin, MV. Contender Holst, fokker Morten Augustin.
De hengst is in 2017 door Martin Dinesen Neergaard (DEN) in internationale springconcoursen uitgebracht. Van januari 2018 tot september 2019 is Jannike West- Schou (DEN) met Darc de Lux uitgekomen. In 2019 is een wedstrijd in Valencia-Oliva gewonnen. Vanaf september 2019 heeft Andreas Schou (DEN) de hengst gereden.   In 2020 is met het Deense team de landenwedstrijd tijdens het CSIO Vejer de la Frontera gewonnen en is de vierde plaats behaald in de Grand Prix van Vilamoura.
In 2021 is bij de Olympische Spelen in Tokyo de 47e plaats bereikt en later in het jaar is de tweede plaats behaald in de Grand Prix van Vilamoura.
In 2022 is de vierde plaats behaald in de Grand Prix van Opglabbeek.
Begin september 2022 heeft Darc de Lux een winsom van € 104.236.

Darius de Kezeg Z Zang, ruin, 2011, vos, MV. Heartbreaker KWPN, fokker E.A.R.L. Elevage de Kezeg.
De ruin is in 2016 door Christophe Könemann (GER) in de internationale springsport uitgebracht, waarbij een wedstrijd in San Giovanni in Marignano is gewonnen. In 2017 is de tweede plaats behaald in een wedstrijd in Gorla Minore.
In de maanden januari – maart 2018 is Camilla Ernst (DEN) met Darius de Kezeg Z uitgekomen, waarbij twee wedstrijden in Valencia-Oliva zijn gewonnen. In april, mei en juni 2018 is Cedric Bellanger (FRA) met de ruin gestart. De combinatie heeft overwinningen behaald in Valencia-Oliva (2x), Sancourt, Busto Arsizio (2x) en Vichy (2x). In april, mei en juni 2019 zijn Pius Schwizer (SUI) en Florence Schwizer-Seydoux (SUI) met de ruin gestart, waarbij Pius met hem in St Gallen een eerste en een tweede plaats heeft behaald.
Van augustus 2019 tot augustus 2020 is David Will (SUI) met de ruin in wedstrijden gestart. In 2019 is een overwinning behaald in Ising am Chiemsee. In 2020 zijn eerste plaatsen behaald in wedstrijden in Abu Dhabi, Saint Tropez en Opglabbeek en is in Sharjah twee keer een tweede plaats behaald.
Van september 2020 tot juni 2021 is Denis Lynch (IRL) met Darius de Kezeg uitgekomen, waarbij een tweede plaats in een wedstrijd in Mannheim de beste prestatie is geweest. Van juni 2021 tot februari 2022 heeft Richard Vogel (GER) de ruin gereden. De combinatie heeft een wedstrijd in Pinneberg gewonnen en heeft derde plaatsen behaald in de Grand Prix van Coapexpan en in een tweede wedstrijd in Coapexpan. Vanaf maart 2022 is Stephanie Garrett (USA) met Darius de Kezeg gestart. Bij de Noord Amerikaanse kampioenschappen in Traverse City MI is de combinatie met het team van de Verenigde Staten (zone 2) vierde geworden in de ploegenwedstrijd.
Darius de Kezeg heeft begin september 2022 een winsom van € 120.815.

 

Beroemd

Darco werd bij leven een legende genoemd en werd gehuldigd als de eerste Ambassadeur van het BWP. In de woonplaats van zijn eigenaar Martinus Paesen, de gemeente Peer (Limburg), werd een bronzen standbeeld voor hem opgericht en werd hij gehuldigd tot ereburger.

Op 19 juni 2006 kwam echter een einde aan zijn leven. Door een ongeluk op stal waarbij hij een dijbeen brak en de gewrichtsbanden van de linkerknie scheurde, was er geen andere keuze dan hem in te laten slapen.

 


Rankings

De World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) publiceert sinds 2000 rankings voor succesvolle producenten van dressuur-, spring- en eventingpaarden. Onderstaand wordt, voor zover de ranking nog is te achterhalen, een overzicht gegeven van de WBFSH-ranking van Darco als producent van springpaarden.

Dat de term “levende legende” geen overdreven kreet was, bewees de ranking van de WBFSH (World Breeding Federation for Sporthorses) in november 2007. Bij de bekendmaking van de ranking voor fokhengsten over het jaar 2007 stond Darco postuum op de eerste plaats en ook de volgende vier jaren leidde Darco de WBFSH-ranglijst van meest succesvolle springhengsten.

Jaar Ranking Punten
2000 8
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 1 5722
2008 1 8411
2009 1 10406
2010 1
2011 1 11307
2012
2013 7 6232
2014 26 4259
2015 15 6640
2016 23 5433
2017 25
2018
2019
2020 35 2123
2021 58 2067

 

Zonen die (nog) weinig of niets aan de fokkerij hebben bijgedragen


Van de 192 zonen van Darco die zijn goedgekeurd voor de fokkerij hebben 85 hengsten vijftien of meer geregistreerde nakomelingen.
De resterende 107 goedgekeurde hengsten worden onderstaand kort aangeduid.

Opvallend is dat van de goedgekeurde Darco-zonen die weinig of niets aan de fokkerij hebben toegevoegd, er 60 zijn goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. In veel gevallen hebben de betrokken hengsten maar een korte goedkeuringstermijn gehad omdat de eigenaar geen belnag meer hechtte aan een giedkeuring of omdat niet werd voldaan aan de door het Anglo-Europese stamboek gestelde (financiële) eisen. Vaak zijn deze door het AES goedgekeurde hengsten  in de internationale springsport uitgebracht maar ze komen vrijwel altijd voort uit de fokkerij van andere stamboekorganisaties. Omdat ze zelf ook nauwelijks een bijdrage aan de fokkerij hebben geleverd mogen hun sportsuccessen niet gezien worden als een bewijs van de kwaliteit van de springpaardenfokkerij van het Anglo-Europese stamboek.

 

De hengst Conquistador BWP (1985, MV. Emir du Mesnil SF) is goedgekeurd door het Spaanse stamboek voor niet-Spaanse rassen (CDE). Van de hengst zijn vier nakomelingen bekend waaronder zijn in Spanje ook door het CDE goedgekeurde zoon Coronel CDE (1997, MV, Nantoung SF). Van Coronel is één nakomeling bekend.

De hengst Jolly Jumper BWP (1986, MV. Tommy BWP) is verkocht naar Italië, waar acht nakomelingen van hem zijn geregistreerd.

De hengst Cadeau d’Arc CDE (1989, MV. onbekend) is goedgekeurd door het Spaanse stamboek voor niet-Spaanse rassen (CDE). Van de hengst zijn twee door het CDE geregistreerde nakomelingen bekend.

De hengst Arco delle Roane Zang (1990, MV. Montblanc KWPN) is in Italië gefokt door stoeterij Brotto Sante Giorgio. In de jaren 1994 – 2000 zijn in Italië negen nakomelingen van de hengst geregistreerd.

De hengst Gokker van Castershoeve SBS (1990, MV. Hus KWPN) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. Het AES heeft één nakomeling van de hengst geregistreerd.

De hengst N-Iljarco BWP (1990, MV. Lys de Darmen BWP) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingen geregistreerd.

De hengst Nabucco Verdi BWP (1990, MV. Matrose Hann) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingen geregistreerd.

De hengst Parco de Longpre BWP (MV. Brave Johnny xx) is in de periode 2002 – 2009 in Frankrijk ingezet in de fokkerij en heeft 21 merries op natuurlijke wijze gedekt. Van Parco de Longpre zijn veertien veulens geboren, waarvan het Selle Français stamboek er negen heeft geregistreerd. De resterende vijf veulens staan als Cheval de Selle te boek.

De hengst Quidam BWP (MV. Flügel van la Roche Hann) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek, dat in1998 één nakomeling van Quidam heeft geregistreerd.

De hengst Quinten BWP (MV. Guignolet SF) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. Het AES heeft in 2003 één nakomeling van Quinten geregistreerd.

De hengst Rosire BWP (MV. Oula Owl xx) is in maart 1997 goedgekeurd door het BWP en is alleen in 1998 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Het BWP heeft elf veulens van Rosire geregistreerd.

De hengst Hercules BWP (ex San Paulo R) (MV. Ramiro Z Holst) is goedgekeurd door het Spaanse stamboek voor niet-inheemse rassen (CDE). Het CDE heeft in de jaren 2000 -2002 in totaal drie veulens van de hengst geregistreerd.

De hengst Lorenzo de la Roche SBS (MV. I Love You SF) is goedgekeurd door het SBS. Het stamboek heeft in de jaren 2009 – 2012 in totaal 10 nakomelingen van de hengst geregistreerd.

De bonte hengst Sandoval van Erpekom BWP (MV. Samber KWPN) wordt ook Bullands Sandoval genoemd. Het Anglo-Europees stamboek heeft dertien Engelse nakomelingen van de hengst geregistreerd, maar volgens de database van het AES is de hengst zelf niet goedgekeurd door het AES.

De hengst Mandingo la Silla BWP (MV. Chin Chin Holst) is bij zijn geboorte in België Up-Sky d’Ive genoemd. De hengst is goedgekeurd door het Mexicaanse La Silla stamboek. De Horsetelex database noemt vijf door het La Silla stamboek geregistreerde veulens van de hengst.

De hengst Urban BWP (MV.  Rex Magna xx) is goedgekeurd door het Oostenrijkse- en het Luxemburgse stamboek. Over de fokkerijprestaties van Urban is geen informatie beschikbaar.

De hengst Dopharma’s Rusedzki (Varco) BWP (MV. Concorde KWPN) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. Het AES heeft in 2005 één nakomeling van hem geregistreerd.
Onder de naam Rusedski II is de hengst in 2008 en 2009 door Robert Whitaker (GBR) in de internationale springsport uitgebracht. De combinatie heeft een wedstrijd in Birmingham gewonnen. Van mei 2010 tot augustus 2012 zijn Geir Gulliksen (NOR) en Marie Valdar Longem (NOR) met de hengst uitgekomen en van oktober 2012 tot augustus 2015 is Iselin Gjendemsjø (NOR) met Rusedski II gestart. In 2013 is een wedstrijd in Vejer de la Frontera gewonnen en in 2015 zijn overwinningen behaald in Asten en Geesteren. Van oktober 2015 tot juni 2016 is Alxander Housen (BEL) met de hengst uitgekomen, waarbij twee overwinningen zijn behaald in wedstrijden in Chevenez. Van mei 2017 tot augustus 2018 zijn Lily en Julia Engelsman (NED) met Rusedski II gestart. Lily heeft wedstrijden in Wierden (2x), Fontainebleau en Hagen am Teutoburger Wald  (2x) gewonnen en Julia heeft overwinningen behaald in Opglabbeek en Lichtenvoorde.

De hengst Klassique du Gue SF (MV. Uriel SF) heeft in 2004 in Frankrijk twee merrie gedekt en daaruit zijn in 2005 door het Selle Français stamboek twee veulens geregistreerd.

De hengst Rombouts Rascal KWPN (MV. Libero H Holst) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingen bekend.

De hengst Vallenthieno BWP (MV. Ferrum SF) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingen bekend.

De hengst Versace BWP (MV. Remondo Westf) is goedgekeurd door het Canadese Sportpaarden stamboek. Over zijn fokkerij prestaties is geen informatie beschikbaar.

De hengst Village Born M BWP (MV. Cantus Holst) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingen bekend.

De hengst Armani KWPN (oorspronkelijke naam Saffier) (MV. Animo KWPN) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingen bekend.

De  hengst Sarco M KWPN (MV. Almé SF) is in maart 2003 in München-Riem goedgekeurd door het Beierse stamboek. Hij heeft in het  najaar van 2004 in München-Riem deelgenomen aan een aanlegtest van 30 dagen, waarbij zijn prestaties zijn gewaardeerd met 7,87 punten. Daarmee is hij van de acht deelnemende hengsten als zesde geëindigd.
In Duitsland is van Sarco M één nakomeling geregistreerd als wedstrijdpaard.

De hengst Sirocco M KWPN (MV. Almé SF) is goedgekeurd door het toenmalige Schotse Sportpaarden stamboel. Van de hengst zijn geen nakomelingen bekend.

De hengst Waikiki van het Moleneind BWP (MV. Scherif d’Elle SF) is in januari 2002 goedgekeurd door het BWP. Het BWP heeft in 2003 en 2004 in totaal vier veulens van de hengst geregistreerd.

De hengst Wodan BWP (MV. Paladin des Ifs SF) is in januari 2013 goedgekeurd door het Selle Français stamboek en is vanaf 2014 in Frankrijk ingezet voor de fokkerij. Tot en met 2021 zijn vijftien merries geïnsemineerd met diepvriessperma van hem en zijn elf veulens geregistreerd. Daarvan zijn er tien vastgelegd door het Selle Français stamboek en één als Cheval de Selle.

De hengst Adonis van het Eikelbos BWP (MV. Voltaire Hann) is goedgekeurd door het BWP in Noord-Amerika en is voor de fokkerij beschikbaar in California. Het BWP heeft zowel in 2020 als in 2021 een nakomeling van de hengst geregistreerd.

De hengst Amor van het Lindehof BWP (MV. Feinschnitt I van de Richter Hann) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingen belend.
Hij is van september 2008 tot juni 2009 door Markus Fuchs (SUI) in internationale springwedstrijden uitgebracht. Van oktober 2009 tot september 2011 is Athur Gustavo da Silva (SUI) met de hengst gestart, waarbij overwinningen zijn behaald in wedstrijden in Offenburg, Villeneuve – Loubet, Sainte Cécile, Arezzo en Drammen. Van oktober 2011 tot december 2013 is de hengst gereden door Lucia Le Jeune – Vicini (ITA), Michelle Mehli (SUI), Jesus Varela Bellido (ESP) en Blai Capvevila (ESP) met een elfde plaats als beste prestatie.

De hengst Ares BWP (MV. First Made xx) is volgens Horsetelex goedgekeurd door het Argentijnse stamboek en heeft het Zangersheide stamboek vier nakomelingen van de hengst geregistreerd. In de database van het Argentijnse stamboek komt echter geen hengst met de naam Ares voor.

De hengst Double Up 2 Zw (MV. Dorian Hann) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. Het AES heeft in 2009 en 2010 in totaal twee nakomelingen van de hengst geregistreerd. Het KWPN heeft vijf in 2012 geboren nakomelingen van de hengst, die allen zijn gefokt door Tinto, geregistreerd in Register B.

De hengst Bariton P BWP (MV. Pacht II SF) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. Het AES heeft geen nakomelingen van de hengst geregistreerd. Volgens de Horsetelex database heeft het Zangersheide stamboek in 2009, 2014 en 2015 in totaal drie veulens van de hengst geregistreerd.
De hengst is in 2013 en 2014 door Shaun Neill (RSA) in enkele internationale springwedstrijden uitgebracht.

De hengst Candilio BWP (MV. Landkaiser Oldbg) is goedgekeurd door het Selle Français stamboek. Hij is van 2008 tot 2010 in Frankrijk beschikbaar geweest voor de fokkerij. Met zijn sperma zijn vier merries geïnsemineerd en de ontstane embryo’s zijn getransplanteerd. Van de hengst zijn twee nakomelingen geregistreerd.

De hengst Ceccotti d’Ive BWP (MV. Chin Chin Holst) is goedgekeurd door het Mexicaanse La Silla stamboek. Voor zover bekend zijn van hem zeven nakomelingen geregistreerd.

De hengst Cerano BWP (MV. Sheyenne de Baugy SF) is in maart 2005 goedgekeurd door het BWP. Het BWP heeft in 2006 vier veulens van de hengst geregistreerd.

De hengst Comment van het Lindehof BWP (MV. Cento Holst) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. Het AES heeft in de jaren 2019 – 2021 zes nakomelingen van de hengst geregistreerd.

De hengst Darthago BWP (stamboeknaam Chester-S) (MV. Carthago Z Holst) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek.
Het BWP heeft zowel in 2014 als in 2020 een veulen van de hengst geregistreerd en volgens de database van Horsetelex heeft het Zangersheide stamboek vijf nakomelingen vastgelegd. Het AES heeft geen veulens van Darthago geregistreerd.

De hengst Offley du Coty SF (MV. Quidam de Revel SF) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingen bekend.

De hengst Ora des Dames SF (MV. Papillon Rouge SF) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingen geregistreerd.

De hengst Vario KWPN (MV. Burggraaf Holst) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. De hengst is in 2011 aan een Mexicaanse eigenaar verkocht en is in Mexico ingezet voor de fokkerij. De Horsetelex database noemt vijf nakomelingen. In 2014 is Julio David Vainer (MEX) met de hengst in internationale springwedstrijden gestart waarbij een wedstrijd in Coapexpan is gewonnen. In 2015 is José Antonio Chedraui Eguia (MEX) met de hengst in een wedstrijd in Guadalajara gestart.

De hengst Dallas van Overis BWP (MV. Concorde KWPN) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. In 2009 en 2010 zijn in Nieuw Zeeland twee nakomelingen van hem geregistreerd en in 2011 en 2013 heeft het AES twee broers in het veulenboek ingeschreven.

De hengst Darcobal Fravanca BWP (MV. Baloubet du Rouet SF) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek, dat één nakomeling van hem heeft geregistreerd. Darcobal Fravanka is gecastreerd en is van maart 2016 tot november 2019 door Lori Hanan (GBR), Anna Plat (GBR), Samantha Sellers (GBR) en Joanna McGlory (GBR) in internationale springwedstrijden uitgebracht. Hij heeft een winsom van € 2.135.

De hengst Digo OS (V. Calando I Holst) is in maart 2007 in Lentföhrden goedgekeurd door het ZfdP stamboek. De hengst heeft in het najaar van 2007 in Marbach deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen, waarbij hij 88,83 punten (14e plaats) heeft behaald voor de dressuur, 94,67 punten (13e plaats) voor het springen en 89,38 punten (13e plaats) voor zijn totale prestatie. Aan het onderzoek hebben 21 hengsten deelgenomen. In het onderzoek heeft de hengst een tien gekregen voor zijn karakter en 5,67 punten voor de draf. Van Digo zijn geen nakomelingen bekend.

De hengst Don Camillo van Paemel BWP (MV. Remondo Westf) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek, maar van de hengst zijn geen nakomelingen bekend.
Don Camillo van Paemel BWP is van april 2011 tot oktober 2012 door Thiago Ribas da Costa (BRA) uitgebracht in internationale springwedstrijden. De combinatie heeft in 2011 een wedstrijd in Bonheiden gewonnen en in 2012 een wedstrijd in Beervelde. Van oktober 2013 tot november 2015 is Carolina Aulicino Maciel (BRA) met de hengst gestart met een 10e plaats als beste prestatie.

De hengst Wydarco KWPN (MV. Lancelot KWPN) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingen bekend.

De hengst Dallas du Domaine Z Zang (MV. Calido I Holst) is in september 2015 goedgekeurd door het Zangersheide stamboek, maar van de hengst zijn geen nakomelingen bekend.
Hij is van oktober 2011 tot augustus 2014 door Wesley Heydens (NED) uitgebracht in internationale springwedstrijden. De combinatie heeft in januari 2013 tweede plaatsen behaald in de Grand Prix van Amsterdam en in een wedstrijd in San Giovanni in Marignano. In 2014 is een overwinning behaald in een wedstrijd in Enschede en is de tweede plaats behaald in een wedstrijd in Franconville.
Vanaf augustus 2014 is Suus Kuyten (NED) met de hengst uitgekomen in wedstrijden. In 2015 zijn tweede plaatsen behaald in wedstrijden in Brussel, Tetouan en La Curuña. In 2016 zijn tweede plaatsen behaald in Eindhoven, Arnhem, Beervelde, Opgabbeek en Lichtenvoorde en in 2021 is een overwinning behaald in een wedstrijd in Lier.
Dallas du Domaine Z heeft eind augustus 2022 een winsom van € 86.200.

De hengst Eclips van Erpekom BWP (MV. Calimero KWPN) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. Het AES heeft in de jaren 2010 –  2013 in totaal vier veulens van hem geregistreerd.

De hengst Farao BWP (MV. Campus Holst) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingen bekend. In de jaren 2012 -2014 en in 2019 is de hengst door verschillende ruiters in internationale springwedstrijden uitgebracht. Een achtste plaats is de beste prestatie.

De hengst Ferrero van Overis BWP (MV. Calvados SF) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. Het AES heeft één nakomeling van de hengst geregistreerd.
De hengst is van september 2012 tot juni 2017 met zes onderbrekingen door Alonso Valdez Prado (PER) uitgebracht in internationale springconcoursen. De combinatie heeft een wedstrijd gewonnen bij de Pan-Amerikaanse Spelen 2015 in Toronto. In vier van de onderbrekingen heeft Jeroen Dubbeldam (NED) de hengst uitgebracht in wedstrijden, met een vijfde plaats in een wedstrijd in 2014 in Frankfurt als beste prestatie. In de andere onderbrekingen is Annelies Vorsselmans met Ferrero van Overis gestart. Van juli 2017 tot april 2018 zijn Aleksandr Onishchenko (UKR), Ulrich Kirchhoff (UKR), Jonna Ekberg (SWE) en Alvaro Munoz Escassi (ESP) met de hengst uitgekomen.

De hengst Fideel BWP (MV. Corrado I Holst) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. Volgens de database van Horsetelex heeft het Zangersheide stamboek twee nakomelingen van Fideel geregistreerd.

De hengst Myraco AES (MV. Diamond Serpent ISH) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingen bekend.

De hengst Flamingo van ’t Palmenhof BWP (MV. Gold Sky Hann) is goedgekeurd  geweest door het Anglo-Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingen bekend.

De hengst Giovanni van het Scheefkasteel BWP (MV. Perhaps BWP) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingen bekend.
De hengst is door Lieven Devos (BEL) en Pius Schwizer (SUI) in de internationale springsport uitgebracht. Hij heeft een winsom van € 100.000.
In het hoofdstuk Nakomelingen in de sport is een overzicht opgenomen van zijn prestaties.

De hengst Goldstar Shinning S BWP (MV. Zeus SF) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. Het BWP heeft in de jaren 2012 – 2016 acht nakomelingen van de hengst geregistreerd.

De hengst Grafiti van den Bisschop BWP (MV. Lys de Darmen SF) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. Het AES heeft één nakomeling van de hengst geregistreerd en volgens de database van Horsetelex heeft het Zangersheide zeven nakomelingen vastgelegd. Ook het NRPS heeft een nakomeling geregistreerd.

De hengst Lightning Darco UK AES (MV. King KWPN) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. Het AES heeft in 2014 en in 2020 een veulen van de hengst geregistreerd.
In 2013 heeft Sarah Toussaint (BEL) de hengst in internationale springwedstrijden uitgebracht.

De hengst Navarro UK AES (MV. Rox de la Touche SF) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingen bekend.
Hij is van september 2012 tot april 2021 door Thiago Ribas da Costa (BRA), Mike van Olst (BEL), Neriska Prinsloo (RSA), Thierry Goffinet (BEL), Damien Plume (BEL), Abdullah Alsharbatly (KSA), Natale Chiaudani (ITA), Karolina Jalonen (FIN) en Bander Binmahfouz (KSA) in internationale springwedstrijden uitgebracht.
Goffinet heeft met de hengst in de jaren 2015 – 2017 overwinningen behaald in wedstrijden in Vichy, Megève (2x), Beervelde, Roosendaal, Lanaken (2x), Geesteren, Bonheiden, Opglabbeek, Vilamoura (2x) en Samorin.
Navarro UK heeft een winsom van € 65.034.

De hengst Codarco ISH (MV. Orame KWPN) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingen belend.
Hij is in 2012 en 2013 door Thomas O’Brien (IRL) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In 2014 is de hengst internationaal uitgebracht door Billy Twomey (IRL), waarbij een wedstrijd in Villach-Treffen is gewonnen en derde plaatsen zijn behaald in wedstrijden in Lyon en Keysoe. Van januari 2015 tot maart 2018 is Codarco uitgebracht door Chloe Reid (USA).
In 2015 is de Grand Prix van Riesenbeck gewonnen en zijn tweede plaatsen behaald in wedstrijden in Pforzheim en Damme-Neuenwalde. In 2016 zijn tweede plaatsen veroverd in twee wedstrijden in Ocala FL, waaronder een kwalificatiewedstrijd voor de World Cup en zijn twee derde plaatsen behaald in Wellington FL. In de Grand Prix van Wellington FL is de zevende plaats behaald.
In 2017 is met het Amerikaanse team de tweede plaats behaald in de landenwedstrijd in Wellington FL. Individueel is de derde plaats behaald in de Grand Prix van Falsterbo en de zevende plaats in de World Cup wedstrijd in Helsinki. Codarco heeft een winsom van € 175.812. De hengst is in 2018 overleden.

De hengst Harley van het Exelhof BWP (MV. Levantos I Holst) is in maart 2011 goedgekeurd door het BWP. Ook het SBS heeft de hengst toegelaten tot zijn fokkerij. Het BWP heeft zes nakomelingen van de hengst geregistreerd. Ook het Zangersheide stamboek heeft een nakomeling van de hengst geregistreerd en het Canadese Sportpaarden stamboek heeft tenminste twee nakomelingen ingeschreven.
In 2018 en 2019 is Kelly Hirsch (CAN) met de hengst in internationale springconcoursen in Calgary uitgekomen.

De hengst Hercules van het Keizershof BWP (MV. Ramiro Z Holst) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingen bekend.

De hengst Hidalgo van de Molenberg BWP (MV. Latano I Holst) is in augustus 2011 goedgekeurd door het BWP in Noord-Amerika. Van de hengst is één nakomeling geregistreerd.

De hengst Hitchcock van Overis BWP (MV. Corrado I Holst) is goedgekeurd door het Ierse- en het Canadese Warmbloed Paardenstamboek. In Canada zijn tenminste twee nakomelingen van de hengst geregistreerd.

De hengst Ho Go van de Padenborre BWP (MV. Chin Chin Holst) is in januari 2010 goedgekeurd door het BWP. Het BWP heeft geen nakomelingen van de hengst geregistreerd. Wel zijn in Frankrijk twee veulens van de hengst geboren, waarvan er één is geregistreerd door het Selle Français stamboek en de andere als Origine Constatee is geregistreerd.

De hengst Homerus van het Poeleind BWP (MV. Cash Holst) is goedgekeurd door het Zuid-Afrikaanse stamboek. Volgens de database van Horsetelex zijn van de hengst veertien nakomelingen geregistreerd.

De hengst Clever-Fee des Hazalles SBS (MV. Alcatraz Westf) is goedgekeurd door het SBS, dat drie nakomelingen van de hengst heeft geregistreerd.
Van februari 2014 tot maart 2018 is Clever Fee des Hazalles door Fabienne Daigneux – Lange (BEL) in internationale springwedstrijden uitgebracht. De combinatie is in 169 wedstrijden gestart en heeft veel foutloze parcoursen afgelegd, maar door een gebrek aan snelheid zijn weinig prijzen gewonnen. De beste prestatie was een tweede prijs in een wedstrijd in 2018 in Vejer de la Frontera. Clever-Fee des Hazalles heeft een winsom van € 937.

De hengst Djack KWPN (MV. Hemmingway Holst) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingen bekend.
In 2015 is Blandine Galet – Roux (FRA) met de hengst in drie internationale springwedstrijden gestart.

De hengst Dublin Z Zang (MV. Animo KWPN) is goedgekeurd door het NRPS. Van de hengst zijn geen nakomelingen bekend.

De hengst Indorado van’t Heike BWP (MV. Cassini I Holst) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingen bekend.

De hengst Drogba Zang (stamboeknaam Dabuten van Overis Z) (MV. Jus de Pomme BWP) is in juni 2013 in Wietzendorf goedgekeurd door het ZfdP. In het najaar van 2013 heeft hij in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Daarbij heeft hij 6,38 (7,46) punten gescoord voor de dressuur, 7,70 (7,65) punten voor het springen en 7,17 (7,64) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 36 hengsten die het onderzoek hebben afgewerkt. Drogba heeft het onderzoek als 36e afgesloten.
Hij is tot en met 2020 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van Drogba is één dochter als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek en vier nakomelingen zijn in Duitsland geregistreerd als wedstrijdpaard.
In 2016 en 2017 is de hengst onder zijn stamboeknaam Dabuten van Overis Z in de internationale springsport uitgebracht. Hij heeft, inclusief de nationale wedstrijden, een winsom van € 6.395.

De hengst Jivago d’Arsouilles BWP (MV. Quidam de Revel SF) is in maart 2012 goedgekeurd door het BWP. Het BWP heeft in de periode 2013 – 2015 dertien veulens van hem geregistreerd en het Zangersheide stamboek heeft volgens de Horsetelex database één nakomeling vastgelegd.
Jivago d’Arsouilles is in de jaren 2016 – 2019 door Gilles Dunon (BEL), Brecht Bille (BEL) en Joris Vergauwen (BEL) in internationale springwedstrijden in België uitgebracht. In 2017 is Vergauwen met de hengst derde geworden in de Grand Prix van Lier.

De hengst Jux d’Arsouilles BWP (MV. Heartbreaker KWPN) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingen bekend.

De hengst Dakar van Overis Z Zang (MV. Lys de Darmen SF) is in 2013 goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. Het AES heeft in de jaren 2014 – 2017 tien nakomelingen van de hengst geregistreerd.

De hengst DJ vd Bisschop Z Zang (MV. Carthago Holst) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingen bekend.

De hengst Don Darco di Bornival Z Zang (MV. Air Jordan Z Oldbg) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek, Van de hengst zijn geen nakomelingen bekend.

De hengst Don Diego VM Holst (MV. Caretino Holst) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingen bekend.

De hengst Edison van Schuttershof SBS (MV. Tenor Manciais SF) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingen bekend. Van 2017 – 2020 is de hengst door Gilles Thomas in internationale springwedstrijden uitgebracht. De combinatie is tweede geworden in een wedstrijd in Lier. In 2019 zijn overwinningen behaald in wedstrijden in Mechelen, Lier, Opglabbeek, Maubeuge, Valkenswaard. Edison van Schuttershof heeft een winsom van € 43.500.

De hengst Kasparov de Septon BWP (MV. Chin Chin BWP) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingen bekend.

De hengst Kastaar Ter Elzen BWP (MV. Voltaire Hann) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingen bekend.

De hengst Keep Talking St Ghyvan BWP (MV. Voltaire Hann) is goedgekeurd geweest door het  Anglo-Europese stamboek. Vande hengst zijn geen nakomelingen bekend.

De hengst Kronos van het Poeleind BWP (MV. Cash Holst) is goedgekeurd door het Zuid-Afrikaanse Warmbloed stamboek. De Horsetelex database noemt éen nakomeling van de hengst.

De hengst Daily Motion BWP (stamboeknaam Leon van ‘t Prinsenveld) (MV. Quival Holst) is in november 2013 in Münster-Handorf goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. Hij heeft in het najaar van 2014 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 70 dagen. Daarbij is hij gewaardeerd met 7,68 (7,47) punten voor de dressuur, 8,33 (7,76) punten voor het springen en 8,06 (7,71) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 23 hengsten die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Daily Motion heeft het onderzoek als vierde afgesloten.
De hengst is tot en met 2018 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Tot en met 2021 zijn twee dochters als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek.
Zijn zoon Don Paolo Westf (MV. Captain Fire Holst) is in juni 2019 in Grevenbroich goedgekeurd door het ZfdP. Hij heeft in september 2020 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een aanlegtest van veertien dagen, waarbij hij 7,08 punten heeft behaald voor de dressuur, 7,13 punten voor het springen en 7,28 punten voor zijn totale prestatie. De fokkerijresultaten van Don Paolo moeten worden afgewacht.
Van Daily Motion zijn tot en met 2021 elf nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 1.931 gewonnen.

De hengst Darko Z Zang (V. Darco BWP) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingen bekend.

De hengst Gaetano Musterd KWPN (MV. For Pleasure Hann) is in 2014 goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek en in maart 2016 ook door het BWP. Het AES heeft vier nakomelingen van de hengst geregistreerd.

De hengst Ledarco de Septon BWP (MV. Chin Chin Holst) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. Het AES heeft in 2016 en 2017 negen nakomelingen van de hengst geregistreerd.
Ledarco de Septon is in 2016 door Eric Van der Vleuten jr (NED) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In 2017 zijn Annika Axelsson (SWE) en Antonia Andersson (SWE) met de hengst uitgekomen.

De hengst Lugano van ’t Steen Putje BWP (MV. Feinschnitt I van de Richter Hann) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingen bekend.
De hengst is van 2017 tot en met 2022 door Bert en Tim Prouvé (BEL) in internationale springwedstrijden uitgebracht. Begin september 2022 heeft de hengst een winsom van € 1.948.

De hengst NKH Darco Son KWPN (MV. Voltaire Hann) is in oktober 2014 in Wächtersbach goedgekeurd door het Saksen-Thüringse stamboek. In 2016 is NKH Darco Son in de Verenigde Staten goedgekeurd door het Westfaalse- en Oldenburgse stamboek. De hengst is tot en met 2018 beschikbaar geweest in de fokkerij. De database van Horsetelex noemt zes nakomelingen van NKH Darco Son.
In de jaren 2018 – 2021 is NKH Darco Son uitgebracht in internationale sportwedstrijden. In 2018 heeft Mathis Schwentker (GER) een jachtwedstrijd in Las Vegas NV gewonnen. In 2019 – 2021 is Christian Heineking (GER) met de hengst gestart, waarbij derde plaatsen zijn behaald in de Grand Prix’s van Thermal CA en Lexington KY. NKH Darco Son heeft een winsom van € 80.640.

De hengst Dacarto Holst (MV. Concorde KWPN) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingen bekend.

De hengst Darco Tonto UK Z Zang (MV. King KWPN) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. In 2018 heeft het Anglo-Europese stamboek zes nakomelingen van de hengst geregistreerd.

De hengst Diams Brimbelles Z Zang (MV. Dimenos I Oldbg) is goedgekeurd door het Selle Français stamboek. In 2020 zijn in Frankrijk vier merries geïnsemineerd met zijn sperma. Daaruit zijn twee veulens geregistreerd.

De hengst Dixon from Second Life Z Zang (MV. Skippy II SF) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingenbekend.

De hengst Drago G.S. Z Zang (MV. Corrado I Holst) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. Het Zangersheide stamboek heeft drie nakomelingen van de hengst geregistreerd.

De hengst Drops van Overis Z Zang (MV. Ahorn KWPN)is in december 2016 in Verden goedgekeurd door het ZfdP. De hengst is in 2018 zonder succes door Kirubel Tesfaye (GER) in Lanaken uitgebracht in het Wereldkampioenschap voor zesjarige paarden. In 2021 en 2022 is Thomas Wittemer (GER) met de hengst gestart in S-springwedstrijden in Duitsland. Hij heeft begin september 2022 een winsom van € 9.020.
Van de hengst zijn nog geen fokmerries of wedstrijdpaarden geregistreerd.

De hengst Esman Holst (MV. Cassini I Holst) is goedgekeurd door het Tsjechisch- en het Slowaakse stamboek. Van de hengst zijn enkele nakomelingen bekend.

De hengst Maestro van de Donkhoeve BWP (MV. Calvaro Z Holst) is in december 2014 in Kreuth goedgekeurd door het ZfdP.
In Duitsland is één nakomeling van de hengst geregistreerd als wedstrijdpaard.

De hengst Mister Darsino HR BWP (MV. Cassini II Holst) is goedgekeurd geweest door het Anglo-Europese stamboek. Van de hengst zijn geen nakomelingen bekend.

De hengst Mr. Wiseguy VDB BWP (MV. Cuchino Z Zang) is in maart 2022 goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. Zijn fokkerijprestaties moeten worden afgewacht.

De hengst Daymian Hann (MV. Clarimo Holst) heeft in mei 2016 in Schlieckau deelgenomen aan een aanlegtest van veertien dagen. Hij heeft daarbij een waardering van 7,50 punten ontvangen. De gemiddelde waardering van de 28 deelnemende hengsten bedroeg 7,81 punten. Daymian heeft de test als 23e afgesloten.
Daymian is in april 2021 in Dagobertshausen goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek .In juni 2021 is hij beoordeeld bij het afleggen van enkele springparcoursen.
In december 2021 heeft het Holsteinse stamboek Daymian ook goedgekeurd. De fokkerijprestaties van de hengst moeten worden afgewacht.
Daymian is van oktober 2019 tot mei 2021 door David Will (GER) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In 2000 is de combinatie in Aken tweede geworden in een wedstrijd voor jonge paarden en in 2021 is tweede plaats behaald in de Grand Prix van Oliva-Valencia.
Vanaf mei 2021 is Richard Vogel (GER) met de hengst uitgekomen. In 2022 is een wedstrijd gewonnen in Riesenbeck en zijn tweede plaatsen behaald in Riesenbeck en Balve. Begin september 2022 heeft Daymian een winsom van € 8.238.

De hengst Irish Whisky KWPN (MV. Voltaire KWPN) is in november 2015 in Münster-Handorf goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en in het voorjaar van 2016 in Lanaken door het Zangersheide stamboek.
Volgens de database van Horsetelex heeft het Zangersheide stamboek tot september 2022 acht nakomelingen van de hengst geregistreerd. In Duitsland zijn vijf nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard.

De hengst Löwenkönig Dree Böken Hann (MV. King Kolibri Hann) is in oktober 2016 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Brandenburg – Anhalt stamboek. In april 2017 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een aanlegtest van veertien dagen. Daarbij heeft hij 6,54 (7,11) punten gescoord bij de dressuur, 8.00 (7,84) punten bij het springen en 7,40 (7,62) punten voor zijn totale prestatie. Tussen haakjes zijn de gemiddelde puntenaantallen vermeld van de 28 hengsten die de test volledig hebben afgewerkt. Löwenkönig Dree Böken heeft de test als 20e beëindigd.
In maart 2018 heeft de hengst in Verden een driedaagse sporttest voor springhengsten afgelegd. Daarbij is hij gewaardeerd met 7,75 punten, waarmee hij tiende is geworden van de tien aan de test deelnemende hengsten. In april 2019 heeft hij in Münster-Handorf voor de tweede keer deelgenomen aan een driedaagse sporttest. Daarbij is hij gewaardeerd met een score van 8,54 waarmee hij de beste hengst was van de drie deelnemende hengsten.
Na afloop van de test heeft het Oldenburg-International stamboek Löwenkönig Dree Böken goedgekeurd.
De Horsetelex database noemt twee nakomelingen van de hengst.

De hengst Odarco van het Schaeck BWP (MV. Vigo d’Arsouilles BWP) is in januari 2017 goedgekeurd door het BWP.  Het BWP heeft in 2018 drie veulens van de hengst geregistreerd en het KWPN heeft in 2019 één veulen van de hengst vastgelegd.

De hengst D-Isci van de Kattevennen Zang (MV. Carthago Holst) is goedgekeurd door het Anglo- Europese stamboek. Van de hengst zijn nog geen nakomelingen bekend.

De hengst Darcarano Holst (MV. Lavall II Holst) is in november 2017 in Redefin goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek.
De hengst is onder de naam 27 Dubai Castlefield door Georgia Tame (GBR) uitgebracht in de springsport.
Van de hengst zijn geen nakomelingen bekend.

De hengst EG Davinci Hann (MV. Valentino KWPN) is in oktober 2017 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
In 2020 is EG Davinci als ruin door Ellie Guy (GBR),Sean Cubitt (IRL) en Ciaran Nallon (IRL) uitgebracht in internationale springconcoursen en in 2021 zijn Enrico Bellina (GBR) en Kim Emmen (NED) met de ruin gestart.
Nakomelingen van EG Davinci zijn niet bekend.

De hengst Darco Lazar Oldbg (MV. Verdi TN KWPN) is in maart 2019 in Polen goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. De hengst is slechts enkele jaren goedgekeurd geweest, maar van hem zijn geen nakomelingen bekend.

De hengst Euro Sport Darco Obolensky Westf  (MV. Cornet Obolensky BWP) is in maart 2019 goedgekeurd door het BWP.
Het KWPN heeft in 2022 een veulen van de hengst geregistreerd. Ook het Nieuw Zeelands Warmbloed Paardenstamboek heeft een nakomeling van de hengst geregistreerd.

De hengst Belgrade DKS Oldbg (MV. Montender KWPN) is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. Vande hengst zijn nog geen nakomelingen bekend.

De hengst Tru Colours de la Linière BWP (MV. Golden Hawk BWP) is in januari 2022 goedgekeurd door het BWP. Zijn prestaties in de fokkerij moeten worden afgewacht.

 

Afgesloten op 13 september 2022

Back To Top