skip to Main Content

1949  (Goldfisch II Hann x Amateur I Trak)

 

Samenvatting:

Gotthard is een zoon van de hengst Goldfisch II (1935, V. Golammmer II Hann ) en de merrie Ampa Hann (1942, V. Amateur I Hann). Gotthard is in het najaar van 1851 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek, maar hij was toen nog erg iel en had bar weinig belangstelling van de fokkers. Pas in 1968 is zijn eerste zoon voor de fokkerij goedgekeurd en daarna zijn er nog 37 gevolgd.  Gotthard bleek goede springpaarden te produceren, waardoor op latere leeftijd zijn kinderen erg gewild waren. Dat had ook tot gevolg dat sommige zonen zijn goedgekeurd vanwege de naam van hun vader en niet vanwege hun eigen kwaliteiten.
Dat vrijwel alle stamboeken graag het bloed van Gotthard in hun fokkerijen wilden hebben blijkt ook wel uit het feit dat maar liefst 88 dochters van Gotthard moeder van een goedgekeurde hengst zijn geworden.
Opvallende zonen van Gotthard zijn Graf Gotthard Z Hann (1971) Goldstern Hann (1972), Goldstein Hann (1973), Gardestern I Hann (1974), (Glücksstern Hann (1981)) en Gepard Hann (1974).

 

Gotthard DE 331310383849 Hann

Voorkomen en afstamming

Gotthard Hann (V. Goldfisch II Hann) is een schimmel hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is geboren in 1949 en is gefokt door Richard Kords uit Achthöfen, dat circa 30 km ten noordwesten van Stade in het noorden van de Duitse deelstaat Nedersaksen ligt. Kords is ook de fokker van de bekende hengsten Lugano I Hann (1954, V. Der Löwe) en Lugano II Hann (1958).

Vader

Zijn vader Goldfisch II is een zwarte hengst zonder aftekeningen. Hij heeft een stokmaat van 169 cm en is in 1935 geboren. Hij is aangekocht door het Landgestüt Celle en is als hengst van 1939 tot en met 1958 actief geweest. Goldfisch II  heeft negen goedgekeurde zonen gebracht

Moeder

De moeder van Gotthard is de schimmel merrie Ampa Hann (1942, V. Amateur I Hann), die verantwoordelijk is voor de kleur van Gotthard. Niet alleen Amateur I (1922) was een schimmel, maar ook zijn vader Amulet II Hann (1917), grootvader Amurath I ox (1898) en overgrootvader Amurath ox (1881) waren schimmels. De betekenis van deze hengsten voor de fokkerij is beschreven in het bestand over Amurath ox.

Tweede moeder van Gotthard is de bruine Ameline Hann (1937, V. Altobitz Hann), die een stokmaat had van 169 cm en bijgedragen zal hebben aan het formaat van de nakomelingen van Gotthard.

De moederlijn is verder gevormd door dochters van de hengsten Fortissimo II Hann (1926, V. Feiner Kerl Hann), Neroli I Hann (1905, V. Nelusko Hann) en Opal Beber (1879, V. Adonis xx).
Gotthard heeft een overwegend Hannoveraanse afstamming. Gerekend over acht generaties voert hij tenminste 52,3 % Hannoveraans bloed, 21,1 % Engels- en Arabisch volbloed, 6,25 % Trakehner bloed en 5,5 % Oost-Pruisisch bloed.

 

Fokkerijcarrière

Op Horse-gate.com is een portret van Gotthard gepubliceerd en daaruit is het volgende ontleend.
Gotthard was in het najaar van 1951 bij zijn presentatie op de hengstenkeuring van het Hannoveraanse stamboek een beknopte, gedrongen hengst en lang niet de persoonlijkheid die hij later zou worden. Exterieurmatig was hij geen schoonheid en de stand van zijn voorbeen was niet correct

De Duitse paardenfokkerijexpert Werner Schockemöhle (1939 – 2000) schreef dat Gotthard op de keuring nog te iel was. Hij leek week en toonde weinig hengstuitdrukking. Zijn schouder was nog niet erg ontwikkeld en de nek nog onvoldoende gevormd. Tijdens de keuring kon niemand bevroeden welke mooie en grote persoonlijkheid Gotthard tien jaar later zou zijn. Als volgroeide hengst imponeerde Gotthard door zijn voorbeeldige nek en prachtige schouderpartij. Zelfs zijn hoofd was aansprekend, hoewel hij een paar zware kaken had meegekregen van zijn Arabische voorouders. Hij had een mooi, breed voorhoofd en een prachtig groot oog. Zijn kruis had wat langer en iets meer hellend mogen zijn. Zijn achterbenen waren goed, hoewel zijn spronggewrichten beter hadden kunnen zijn.

Gotthard is ter dekking gesteld door het Landgestüt in Celle. Wegens zijn exterieurmatige tekortkomingen is hij in de eerste jaren na zijn goedkeuring maar weinig door de fokkers gebruikt. In zijn eerste jaren als dekhengst dekte hij naast Hannoveranen ook koudbloeden en Fjordenpaarden.
Pas toen hij in het tussen Celle en Hannover liggende Hänigsen op station stond en bleek dat zijn weinige nakomelingen veel aanleg voor het springen hadden, nam de belangstelling toe en rees zijn ster als fokhengst en werkte hij zich pijlsnel op tot een zeer populaire hengst.
Door de successen in de springsport van nakomelingen als Goldika (Gerd Wiltgfang), Gonzales (Lutz Merkel), Galipolis (Gerd Wiltfang), Gonzales (Georg Ahlmann), Queensway Big Q (Harvey Smith), Golden Gate (Otto Becker), Genius (Fritz Ligges) en Goya (Hartwig Steenken en Fritz Ligges) werd Hänigsen een bedevaartplaats voor fokkers.

De verschillende hengstenkeuringscommissies zagen de jonge Gotthards eerst niet staan. Dat is ook de reden dat de eerste zoon van Gotthard pas door het Westfaalse Stamboek werd goedgekeurd toen Gotthard al 16 jaar oud was. In Hannover werd de eerste zoon van Gotthard goedgekeurd toen hij al 22 jaar oud was. Gotthard was gedurende zeven jaar de leidende hengst voor de fokkerij van springpaarden.

Goedgekeurde zonen

Zijn eerste goedgekeurde zoon was Goldberg Westf (1963) en die kwam uit zijn elfde veulenjaargang. Goldberg was wellicht ook meteen zijn best fokkende zoon, maar is na vier dekseizoenen al overleden.
Naast Goldberg hebben Graf Gotthard Z (1971) en Gardestern I Hann (1974) in Hannover goede prestaties in de fokkerij laten zien, terwijl de privéhengsten Goldpilz Hann (1972), Goldstern Hann (1972) en Godehard Hann (1974) in Oldenburg succesvol zijn geweest.
In zijn latere jaren zijn echter ook zonen van Gotthard goedgekeurd die nooit voor de fokkerij goedgekeurd hadden mogen worden, maar van de keuringscommissies alleen maar het groene licht kregen omdat het Gotthards waren.

Omdat de nakomelingen van Gotthard over het algemeen weinig souplesse hadden, ontbrak bij het overgrote deel van zijn kinderen elke vorm van een dressuurmatige aanleg.

In 1977 lieten de bevruchtingsresultaten van Gotthard veel te wensen over, waardoor is besloten de hengst terug te trekken uit de fokkerij. In 1978 zou Gotthard op de stoeterij Amselhof Walle bij Celle van een rustige oude dag gaan genieten. Hij heeft dat jaar nog wel enkele merries gedekt maar dat heeft geen veulens opgeleverd. Omdat de hengst last had van verschillende ouderdomsproblemen is hij eind 1978 op 29-jarige leeftijd gedood.
Achteraf bezien kan afgevraagd worden of de fokkerij op de juiste wijze met de nalatenschap van Gotthard is omgegaan. Zijn succes zou waarschijnlijk nog groter zijn geweest als hij meer hoog in het bloed staande merries aangeboden had gekregen. Even is er het besef geweest dat Gotthard het best presteerde bij merries met een hoog volbloedpercentage, maar zijn dochters werden vaak weer gekruist met grote hengsten met veel springaanleg, terwijl een kruising met hoger in het bloed staande hengsten wellicht tot betere resultaten zou hebben geleid. Het gevolg van één en ander is wel dat Gotthard geen eigen hengstenlijn heeft kunnen opzetten en dat de grote kwaliteiten van Gotthard niet blijvend in de fokkerij zijn vastgelegd.

Gotthard is de vader van 38 goedgekeurde zonen: Goldberg Westf (1963), Gottschalk Westf (1969), Gold Dollar Westf (1970), Goldan Hann (1971), Goldfinger Hann (1971), Gottlob Westf (1971), Goya Hann (1971), Graf Gotthard Z Hann (1971), Goldfisch Z Hann (1972), Goldpilz Hann (1972), Goldstern Hann (1972), Geronimo Hann (1973), Goldstein Hann (1973), Gottwald Hann (1973), Greenhorn Hann (1973), Gardehusar Hann (1974), Gardestern I Hann (1974), Gepard Hann (1974), Gottward Hann (1974), Gardekurassier Hann (1975), Gardeoffizier Hann (1975), Gardeulan I Hann (1975), Goldcup Hann (1975), Goldspring de Lauzelle Hann (1975), Gotha Hann (1975), Gajus Hann (1976), Genever Hann (1976), Genius Hann (1976), Godehard Hann (1976), Golden Miller Hann (1976), Goldfisch de Lauzelle Hann (1976), Gotthardsen Hann (1976), Goya II VZ Hann (1976), Gardeulan II Hann (1977), Gin Tonic Hann (1977), Gold Ferdl Hann (1977), Goldlöwe Hann (1977) en Goldschläger Z Hann (1977).

De zonen Silberberg Hann (1976, MV. Efendi Hann) en Thorn / Goldschläger Hann (1977, MV. Lasso Hann) zijn door het KWPN aangewezen voor deelname aan het verrichtingsonderzoek in Ermelo.
Silberberg heeft daar matig gepresteerd en kreeg onder andere een 5,2 voor de rijproef en een 5 voor het trainingsrapport. Na afloop van het onderzoek is hij niet opgenomen in het stamboek.
Thorn, meer bekend onder de naam Goldschläger, heeft niet aan het verrichtingsonderzoek in Ermelo deelgenomen. Later heeft het KWPN wel besloten zijn in 1981 geboren veulens te registreren.

Dochters van Gotthard

Gotthard heeft 25 dochters gebracht die het predicaat staatspremiemerrie hebben behaald.
Tenminste 88 dochters zijn moeder of tweede moeder geworden van een goedgekeurde hengst. Het betreft de volgende dochters:

1. Gotengold Hann, staatspremiemerrie, 1960, bruin, MV. Elsass Hann, is de moeder van de merries Sissi Hann (1967, V. Sermon Hann), Good Bye Z Hann (1972, V. Graphit Hann) en Abraxis Hann (1979, V. Almé SF).

Sissi is de moeder van de hengsten Grundstein I Hann (1975, V. Graphit Hann) en zijn broer Grundstein II Hann (1979).
Grundstein I is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en Grundstein II is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en het stamboek Saksen-Anhalt.
Good Bye Z is de moeder van de hengsten Adieu Z Hann (1879, V. Almé SF) en zijn broer Aladin Z Hann (1982).
Adieu Z is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en het BWP.
Aladin Z is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en het Zweedse stamboek.

Abraxis is de moeder van de hengst Contango II Oldbg (1992, V. Contango Oldbg), die is goedgekeurd door het Australisch Warmbloed Paardenstamboek;

2. Gitta Hann, 1961, zwart, MV. Freiburg Hann, is de moeder van de zwarte staatspremiemerrie Odessa Hann (1967, V. Ozean Trak) en die is de moeder van de stempelhengst Grannus Hann (1972, V. Graphit Hann);

3. Famula Bavar, 1962, MV. Fernruf Hann is de moeder van de hengst King Gotthard Bavar. King Gotthard is goedgekeurd door het Beierse stamboek en het BWP;

4. Gazelle Hann, 1962, bruin, MV. Keith Trak, is de moeder van de merrie Diana Hann (1978, V. Diskus Hann) en die is de moeder van de zwartbruine hengst Spontan Hann (1982, V. Salut Hann);

5. Goldtaube Hann, 1962, bruin, MV. Erbe Hann, is de moeder van de hengst Goldschmied Hess (1975, V. Goldtopas Trak). Goldschmied is goedgekeurd door het Hessische stamboek;

6. Gotenehre Hann, 1963, vos, MV. Intermezzo Trak, is de moeder van de hengst Sankt Gotthard SWB (1977, V. Schwalbenflug Trak). Sankt Gotthard is goedgekeurd door het Zweedse stamboek;

7. Gotenbrise Hann, 1964, schimmel, MV. Franzmann Hann, is de moeder van de schimmel merrie Lebrina Hann (1972, V. Lotse Hess) en die is de moeder van de hengst Wedding Hann (1978, V. Wedemark Hann). Wedding is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Hessische- en Westfaalse stamboek;

8. Gotin Z Hann, 1964, MV. Friesenkönig Hann, is de moeder van de bruine merries Alpha Z Hann (1977, V. Almé SF) en haar zuster Ascot Z Hann (1979).

Alpha is de moeder van de hengsten Robin I Z Hann (1983, V. Ramiro Z Holst), zijn broer Robin II Z Hann (1987), Quasimodo Z Hann (1994, V. Quick Star SF) en Chimba Z Zang (2000, V. Caretano Holst).
Robin I Z s goedgekeurd door het Zweedse stamboek, het BWP en het Selle Français.
Robin II Z is goedgekeurd door het Franse-, Italiaanse- en Deense stamboek, het Zangersheide stamboek en het Hannoveraanse stamboek.
Quasimodo Z is goedgekeurd in Rusland en Chimba Z is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek.

Ascot Z is de moeder van de hengst Ramalgo Z Hann (1984, V. Ramiro Z Holst), die is goedgekeurd door het Beierse-, Hannoveraanse- en Oldenburgse stamboek.

9. Gracia Hann, 1964, schimmel, MV. Dominus Hann, is de moeder van de hengsten Wolf Hann (1971, V. Wolfsburg Hann) en Illustro Oldbg (1981, V. Inschallah x).
Wolf is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en Illustro door het Oldenburgse stamboek en het NRPS;

10. Gerta Hann, 1965, schimmel, MV. Allwieder Hann, is de moeder van de hengst Gitano Hann (1970, V. Graphit Hann), die door het Baden-Württembergse stamboek is goedgekeurd;

11. Gondi Hann, 1965, vos, MV. Agram Hann, is de moeder van de merries Windbotin Hann (1969, V. Widerhall Hann) en Prärie Hann (1983, V. Pik Bube I Hann).

Windbotin is de moeder van de hengst Graf Sponeck Hann (1976, V. Graf Dagobert Z Hann) en Prärie is de moeder van de hengst Zacharias Hann (1991, V. Zeus SF). Beide hengsten zijn door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd;

12. Granada Hann, 1965, schimmel, MV. Nerox ox, is de moeder van de hengst Wagner Hann (1975, V. Wendekreis Hann), die door het Hannoveraanse stamboek is goedgekeurd;

13. Goldelse Hann, 1966, vos, MV. Frustra II Hann, is de moeder van de merrie Weingard Hann (1978, V. Weinstern Hann).
Weingard is de moeder van de hengsten Libertas Oldbg (1989, V. Landadel Holst) en zijn broers Lindenberg Oldbg (1991) en Landkaiser Oldbg (1993). Libertas is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek; Lindenberg door het Zuid Afrikaanse stamboek en Landkaiser door de stamboeken van Beieren, Mecklenburg, Oldenburg, Rijnland en Saksen-Thüringen;

14. Gotenlust Z Hann, 1966, schimmel, MV. Fernflug Hann, is de moeder van de merries Adatio Z Hann (1979, V. Almé SF) en haar zuster W. Alba ZH Hann (1990).

Adatio Z is de moeder van de door het Anglo-European stamboek goedgekeurde hengst Cato Z Hann (1986, V. Cor de la Bryère SF) en W. Alba ZH is de moeder van de hengst L.A. Oldbg (1989, V. Larome Holst).
L.A. is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Saksische-, Saksen-Thüringse stamboek en door het KWPN;

15. Geisha Hann, 1967, schimmel, MV. Feldhahn Hann, is de moeder van de schimmel merrie Mareille Hann (1976, V. Marbod Hann) en die is de moeder van de schimmel hengst Maronjo Hann (1984, V. Mahon Trak).
Maronjo is door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd;

16. Gondel Hann, staatspremiemerrie, 1967, vos, MV. Dominus Hann, is de moeder van de merries Wonne Hann (1974, V. Waldhorn Hann) en Gorina Hann (1984, V. Graphit Hann).

Wonne is de moeder van de vos hengst Gletscher Hann (1979, V. Glander Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Gorina is de moeder van de bruine hengst Saigon W Bavar (1994, V. Sandro Holst), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek;

17. Gotenamt Z Hann, 1967, vos, MV. Friesenkönig Hann, is de moeder van de hengst Almeto Z Hann (1982, V. Almé SF), die door het Zangersheide stamboek en het Zweedse stamboek is goedgekeurd;

18. Gotendirndl Z Hann, 1967, zwart. MV. Wolgast Hann is de moeder van de bruine hengst Aloube Z Hann (1979, V. Almé SF) en van de zwarte merrie Rheingold Z Hann (1984, V. Rebel I Z Hann).

Aloube Z is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Rheingold Z is de moeder van de donkerbruine hengst Que Pour Toi BWP (1993, V. Quidam de Revel SF), die is goedgekeurd door het Spaanse stamboek voor halfbloedpaarden CDE;

19. Gotenfrau Hann, 1967, schimmel, MV. Filmrat Hann is de moeder van de hengsten Glencoe Hann (1974, V. Pik König Hann) en Sirius Junior ZfdP (1982, V. Sirius Hann).
Glencoe is goedgekeurd door de Canadese Sport Horse Association en Sirius Junior is goedgekeurd door het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek;

20. Gotenheim Hann, 1967, schimmel, MV. Kurator II Hann, is de moeder van de schimmel hengst Waldgott Hann (1975, V. Waldhorn Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

21. Gotenjagd Hann, 1967, zwart, MV. Lugano I Hann, is de moeder van de donkerbruine merrie Grandesse Hann (1978, V. Graphit Hann).
Grandesse is de moeder van de bruine hengst West Hann (1994, V. Werther Hann) die door het Poolse Wielkopolska stamboek is goedgekeurd;

22. Gotenlore Hann, 1967, bruin, MV. Agram Hann, is de moeder van merrie Wanja Hann (1977, V. Wienerwald Hann) en Wanja is de moeder van de schimmel hengst Ironman Oldbg (1992, V. Inselfürst Oldbg).
Ironman is goedgekeurd door het Rijnlandse stamboek, het BWP, de Canadese stamboeken CWHBA en CSHA, het International Sporthorse Registry, het Oldenburg International stamboek, het American Warmblood Registry en de American Hanoverian Society;

23. Grata Hann, 1967, MV. Dollfarn Hann, is de moeder van de bruine merrie Alcyone Z Hann (1979, V. Almé SF) en van de vos merrie Duplicata Z (1980, V. Dux Hann).

Alcyone Z is de moeder van de hengst Romanus Z Zang (1985, V. Ramiro Z Holst), die door het Zweedse- en het Finse stamboek is goedgekeurd.
Duplicata Z is de moeder van de hengst Carthago II Z Zang (1995, V. Centauer Z Zang) die door het Zangersheide stamboek is goedgekeurd;

24. Gunda Hann, 1967, schimmel, MV. Ankara Hann, is de moeder van de schimmel hengst Lord Gotthard Hann (1976, V. Luciano Hann), die door het BWP is goedgekeurd;

25. Goldret Z Hann, 1968, schimmel, MV. Friesenkönig Hann, is de moeder van de schimmel merrie Adoret Z Hann (1980, V. Almé SF) en van de hengst Renomee Hann (1981, V. Ramiro Z Holst).
Adoret Z is de moeder van de hengsten Fergar Mail SF (1993, V. Laudanum xx), die door het Selle Français is goedgekeurd, en Hoggar Mail SF (1995, V. Hand in Glove xx), die is goedgekeurd door het Selle Français en het Italiaanse stamboek.
Renomee is door het Holsteinse stamboek goedgekeurd;

26. Golfamt Hann, 1968, schimmel, MV. Erbonkel Hann, is de moeder van de schimmel hengst Athlet Z Hann (1979, V. Almé SF) en van de schimmel merrie Leanda Hess (1982, V. Leander Holst).
Athlet Z is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Holsteinse stamboek, door het Zangersheide stamboek, het BWP en door het Franse (SF) en Italiaanse (SI) stamboek.
Leanda is de moeder van de schimmel hengst Calander 2 Hess (1988, V. Caruso Holst), die is goedgekeurd door het Hessische stamboek;

27. Gotendora Hann, 1968, MV. Mongole Hann, is de moeder van de bruine merrie Diska Hann (1977, V. Discus Hann) en die is de moeder van de hengst Gotspe Hann (1988, V. Gloster Hann). Gotspe is goedgekeurd door het BWP;

28. Gotenfest Hann, 1968, bruin, MV. Wahlmann Hann, is de moeder van de bruine merrie Graziella Hann (1975, V. Graphit Hann) en van de bruine hengst Greg Hann (1984, V. Graphit Hann), die is goedgekeurd door het Franse stamboek SF.
Graziella is de moeder van de donkerbruine hengst Cosino B Bavar (1998, V. Cosimus B Holst), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek;

29. Gotenmädel Hann, 1968, vos, MV. Frustra II Hann, is de moeder van de merries Garina Hann (1972, V. Graphit Hann), haar zuster Gina Hann (1975) en van hun broer Grandus Hann (1973).

Garina is de moeder van de hengst Picasso de Lauzelle Hann (1976, v. Oik König Hann), die is goedgekeurd door het BWP.
Gina is de moeder van de hengst Piccadilly Hann (1979, V. Pik König Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;
Grandus is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en het stamboek Rijnland-Pfalz-Saar.

30. Gotik Hann, 1968, bruin, MV. Feldhahn Hann, is de moeder van de hengsten Ingold Hann (1976, V. Inschallah x) en de broers First Gotthard Hann (1979, V. Furioso II SF), Fürstengold Hann (1980), Rincon Furioso Oldbg (1981) en Fürstenstolz Oldbg (1985).

Ingold is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en het stamboek Rijnland-Pfalz-Saar.
First Gotthard is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Oldenburgse stamboek.
Fürstengold, Rincon Furioso en Fürstenstolz zijn alle drie goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

31. Gudrun Z Hann, 1968, bruin, MV. Dominus Hann, is de moeder van de bruine merrie Persika Hann (1975, V. Perfekt I Haan).
Persika is de moeder van de hengsten Dominard Oldbg (1988, V. Domino Hann) en Sampras 9 Oldbg (1994, V. Sandrissimo Oldbg).
Dominard is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en het BWP en Sampras 9 door het Selle Français en het Luxemburgse stamboek;

32. Gamine Hann, 1969, bruin, MV. Pregel Trak, is de moeder van de donkerbruine merrie Luna Hann (1973, V. Lugano II Hann). Zij is de moeder van de bruine hengst Rousseau Westf (1979, V. Romadour II Westf), die is goedgekeurd oor het Westfaalse- en Rijnlandse stamboek;

33. F.Grey Lady Hann, 1969, schimmel, MV. Wulf Hann, is de moeder van de hengst Landadel Holst (1966, V. Landgraf I Holst), die is goedgekeurd door het BWP;

34. Gotin Hann, 1970, schimmel, MV. Wortschwall Hann, is de moeder van de merrie Bravo I Hann (1976, V. Black Sky xx) en de hengsten Gold Sky Hann (1977, V. Black Sky xx) en Caruso Oldbg (1988, V. Carprilli Holst).

Bravo I is de moeder van de donkerbruine hengst Convoi Hann (1990, V. Contender Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en de gezamenlijke Zuidduitse stamboekorganisaties.
Gold Sky is goedgekeurd door het Italiaanse stamboek en het BWP en Caruso is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

35. Grandiola Z Hann, 1970, schimel, MV. Ernö Hann, is de moeder van de bruine merrie Alaric Z Hann (1979, V. Almé SF). Alaric X is de moeder van de donkerbruine hengst Randel Z Hann (1984, V. Ramiro Z Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en het SBS;

36. Galaxy Hann, 1971, schimmel, MV. Duden I Han, is de moeder van de bruine merrie Luna Hann (1975, V. Landsknecht I Hann), de schimmelhengst Weiβherbst Hann (1978, V. Wendepunkt Hann) en de schimmelmerrie Wendy Hann (1987, V. Wendekreis Hann).

Luna is de moeder van de bruine hengst Landkönig Hann (1992, V. Landadel Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, het Saksische- en het Canadese Warmbloed Paardenstamboek.
Weiβherbst is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Wendy is de moeder van de vos hengst Belafonte Hann (2004, V. Belissimo M Rhein), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

37. Ganet Hann, 1971, bruin, MV. Harnisch Hann, is de moeder van de hengst Andermatt Hann (1978, V. Atlas Hann), die door het Zwitserse stamboek is goedgekeurd;

38. Gina Hann, staatspremiemerrie, 1871, bruin, MV. Winkel Hann, is de moeder van de donkerbruine merrie Graciosa Hann (1980, V. Graphit Hann) en van de hengsten Glamour Hann (1984, V. Graphit Hann) en Rex Gotthard Hann (1987, V. Raphaël Hann)
Graciosa is de moeder van de bruine hengst Golden Graf Hann (1984, V. Gold Ferdl Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Oldenburgse- en Rijnlandse stamboek.
De vos Glamour is goedgekeurd door het Beierse- en het Westfaalse stamboek en de bruine Rex Gotthard is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en het stamboek Saksen-Thüringen;

39. Goldine Z Hann, 1971, schimmel, MV. Agram Hann, is de moeder van de schimmel hengst Aerobic Z Hann (1979, V. Almé SF), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en het NRPS;

40. Goldlady Hann, staatspremiemerrie, 1971, zwart, MV. Poet xx, is de moeder van de bruine merrie Goldene Hann (1978, V. Graphit Hann) en die is de moeder van de bruine hengst Lord Charles Bavar (1988, V. Lord Incipit Bavar). Lord Charles is goedgekeurd door het Beierse stamboek en het ZfdP;

41. Golfspiel Hann, staatspremiemerrie, 1971, schimmel, MV. Efendi Hann, is de moeder van de schimmel hengst Weinstock Hann (1978, V. Wendekreis Hann). Weinstock is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

42. Grasmücke Hann, 1971, zwart, MV. Poet xx, is de moeder van de donkerbruine merrie Walla Hann (1976, V. Wendekreis Hann) en van de door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurde zwarte hengst Wiener Poët Hann (1989, V. Wienerwald Hann).
Walla is de moeder van de donkerbruine hengst Ibn Saud Oldbg (1985, V. Imperator SF), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

43. Galonka Hann, 1972, schimmel, MV. Pregel Trak, is de moeder van de donkervos merrie Fella Hann (1982, V. Freiherr Oldbg). Fella is de moeder van de hengsten Wiener Charme Hann (1986, V. Wienerwald Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek, en Casanova Hann (1990, V. Calypso II Holst), die in de Vereningde Staten is goedgekeurd;

44. Gefährtin H Hann, 1972, donkervos, MV. Wohlklang Hann, is de moeder van de merrie Alicante Z Hann (1979, V. Almé SF) en zij is de moeder van de hengsten Bernstein Hann (1983, V. Ramiro Z Holst) en zijn broer Royal Flash Hann (1984).
Bernstein is goedgekeurd door het KWPN en Royal Flash door het Zangersheide stamboek, het stamboek Rijnland-Pfalz-Saar, het Baden-Württembergse stamboek en het ZfdP;

45. Geisha Hann, 1972, schimmel, MV. Joker Hann, is de moeder van de schimmel merrie Diga Hann (1985, V. Dinar Hann). Diga is de moeder van de schimmel hengst Gralsritter II Hann (1992, V. Gralsritter Hann). Hij is in Spanje door het stamboek voor de halfbloedfokkerij op basis van oorspronkelijke Spaanse merries goedgekeurd;

46. Goldbanner Hann, staatspremiemerrie, 1972, bruin, MV. Perser xx, is de moeder van de donkerbruine merrie Patella Hann (1980, V. Prinz Gaylord Westf) en Patella is de moeder van de zwartbruine hengst Sympatico Hann (1991, V. Sandro Holst). Sympatico is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek, het Oldenburg International stamboek en het Selle Français;

47. Goldküste Hann, staatspremiemerrie, 1972, schimmel, MV. Frühsport Hann, is de moeder van de schimmel hengst Wintertag Hann (1978, V. Wittelsbach Hann). Wintertag is door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd;

48. Gottilde Hann, 1972, schimmel, MV. Steinpilz xx, is de moeder van de schimmel hengst Spartan Hann (1982, V. Servus Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Oldenburgse- en Westfaalse stamboek;

49. Göttin Hann, 1972, schimmel, MV. Steinpliz xx, is de moeder van de vos hengst Amalgan Zweibr (1987, V. Alexis Z Hann) die is goedgekeurd door het stamboek Rijnland-Pfalz-Saar, het Rijnlands stamboek en het Hannoveraanse stamboek;

50. Goyaga Hann, 1972, zwart, MV. Carolus Hann, is de moeder van de vos staatspremiemerrie First Classic Hann (1985, V. First Gotthard Hann).

First Classic is de moeder van de hengsten Prinz Charming Hann (1991, V. Prinz Gaylord Westf) en Secret Agent Hann (1995, V. Sabotage Holst).
Beide hengsten zijn in de Verenigde Staten ingezet voor de fokkerij;

51. Grande Dame Hann, 1972, schimmel, MV. Steinpilz xx, is de moeder van de schimmelmerrie Shura Hann (1979, V. Shogun xx).
Shura is de moeder van de schimmelhengst Gingerino Hann (1988, V. Grannus Hann), die is goedgekeurd door de stamboeken van Saksen-Thüringen, Brandenburg, Oldenburg en Westfalen;

52. Gaby Hann, 1973, schimmel, MV. Frustra II Hann, is de moeder van de hengsten Picard Hann (1977, V. Pik König Hann) en Wendengott Hann (1985, V. Wendekreis Hann), die beide zijn goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Gaby is ook de moeder van de staatspremiemerrie Philipa Hann (1979, V. Pik König Hann), die de moeder is van de hengsten Dobrock Hann (1983, V. Donnerwetter Hann), Rodin Hann (1986, V. Raphaël Westf) en Lanthanid Oldbg (1990, V. Landfrieden Holst).
Dobrock is door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd. Rodin is goedgekeurd door het Oldenburgse- en het Beierse stamboek en Lanthanid is goedgekeurd door het Deense stamboek;

53. Gandria Hann, staatspremiemerrie, 1973, schimmel, MV. Sermon Hann, is de moeder van de schimmel staatspremiemerrie Garde Hann (1977, V. Graphit Hann) en zij is de moeder van de schimmel hengst Frambeau Hann (1995, V. Werther Hann). Frambeau is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

54. Geralda Hann, 1973, vos, MV. Steinpilz xx, is de moeder van de vos hengsten Almé Star Zweibr (1981, V. Almé SF) en de Alpha D Zweibr (1983, V. Alexis Z Hann).
Almé Star is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Oldenburgse stamboek en Alpha D is door het Rijnland-Pfalz-Saar goedgekeurd;.

55. Gloria Hann, 1973, schimmel, MV. Wurf Hann, is de moeder van de bruine staatspremiemerrie Walzertraum Hann (1983, V. Wendekreis Hann). Walzertraum is de moeder van de broers Raphaël Son I Hann (1987, V. Raphaël Westf), die is goedgekeurd door het Beierse- en het Baden-Württembergse stamboek, en Raphaël Son II Hann (1989), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

56. Glorita Z Hann, 1973, schimmel, MV. Agram Hann, is de moeder van de hengsten Goldhard Z Zang (1982, V. Goldschläger Z Hann), Artos Z Hann (1983, V. Almé SF) en Hamlet KWPN (1989, V. I Love You SF).
Goldhard Z is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek; Artos Z door het Zangersheide stamboek, het Belgische SBS en het Selle Français en Hamlet door het SBS;

57. Goldrose Hann, 1973, zwart, MV. Wahlmann Hann, is de moeder van de hengst Gracchus Hann (1976, V. Graphit Hann) en zijn donkerbruine zuster Grey Lady Hann (1981).
Gracchus is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek.
Grey Lady is de moeder van de vos hengst Wishing Well Hann (1994, V. Werther Hann), die is goedgekeurd door het Rijnlandse stamboek;

58. Greta Hann, staatspremiemerrie, 1973, vos, MV. Winkel Hann, is de moeder van de vos broers General I Hann (1977, V. Graphit Hann) en General II Hann (1978). Beide hengsten zijn zowel door het Hannoveraanse- als het Westfaalse stamboek goedgekeurd;

59. Griseldis Hann, 1973, schimmel, MV. Trautmann Trak, is de moeder van de schimmel merries Valentine O ster KWPN (1979, V. Ramiro Z Holst) en Griseldis Westf (1984, V. Ribot Westf).
Valentine O is de moeder van de hengst Lamberti KWPN (1994, V. Landadel Holst), die is goedgekeurd door het Rijnlands stamboek.
Griseldis is de moeder van de hengst Robin L Westf (1988, V. Rodney Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek;

60. Garnison Hann, 1974, schimmel, MV. Ferdinand Hann, is de moeder van de schimmel staatspremiemerrie Wertung Hann (1982, V. Werther Hann) en die is de moeder van de vos hengst Plural Hann (1992, V. Passepartout ZfdP).
Plural is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

61. Gessy Z Hann, 1974, bruin, MV. Lasso Hann, is de moeder van de hengsten Almgold Z Hann (1979, V. Almé SF), Azett Hann (1988, V. Aladin Z Hann) en Graf Gessino Oldbg (1995, V. Golden Graf Hann) en van de merrie Cealesta Z Hann (1986, V. Cor de la Bryère SF).

Almgold Z is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Hessische stamboek; Azett door het Hannoveraanse-, Oldenburgse- en Westfaalse stamboek en door het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek en Graf Gessino door het Oldenburgse stamboek en het ZfdP.
Cealesta Z is de moeder van de bruine hengst Atom Z Hann (1981, V. Atlantus Z Holst), die door het Zangersheide stamboek is goedgekeurd;

62. Gloriose Hann, 1974, donkere vos, MV. Steinpilz xx, is de moeder van de hengst Connerfaught Hann (V. Cor de la Bryère SF), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

63. Gogo Proud Hann, 1974, schimmel, MV. Poet xx, is de moeder van de schimmel merrie Wienna Hann (1987, V. Wienerwald Gann) en die is de moeder van de zwartbruine hengst Santorin F Hann ( 1991, V. Sandro Holst). Santorin F is goedgekeurd door het ZfdP;

64. Golden Girl Hann, 1974, zwart, MV. Ferdinand Hann, is de moeder van de bruine hengst Pasqual Hann (1996, V. Pik Bube I Hann), die is goedgekeurd door het ZfdP;

65. Goldine Hann, staatspremiemerrie, 1974, vos, MV. Sender Hann, is de moeder van de bruine staatspremiemerrie Akelei Hann (1986, V. Akut Hann).
Akelei is de moeder van de donkerbruine hengsten Falkenstern I Hann (1992, V. Werther Hann) en zijn broer Falkenstern II Hann (1994). Beide hengsten zijn goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

66. Grandessa Hann, 1974, vos, MV. Friesenkönig Hann, is de moeder van de donkerbruine merrie Raguna Z Hann (1981, V. Ramiro Z Holst) en van de vos Almee 34 Hess (1982, V. Almé SF).
Raguna Z is de moeder van de hengsten Aurelius Z Hann (1985, V. Almé SF), die is goedgekeurd door het Italiaanse stamboek, en Ulior van het Wuitenshof BWP (1997, V. Sheyenne de Baugy SF), die is goedgekeurd door het Zuid-Afrikaanse stamboek.
Almfee 34 is de moeder van de hengsten Big Chief d’Ive BWP (2001, V. Quidam de Revel SF), die is goedgekeurd door het BWP, en Invento d’Ive Z Zang (2005, V. Indoctro Holst), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek;

67. Griseldis II Hann, 1974, schimmel, MV. Waidmannsdank xx, is de moeder van de hengst Wengo Hann, (1980, V. Wendepunkt Hann) en van de merrie Waconda Westf (1987, V. Wendekreis Hann).
Wengo is goedgekeurd door het BWP.
Waconda is de moeder van de zwartbruine hengst Grannus First Class Westf (1992, V. Grannus Hann), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek;

68. Gambe Hann, 1975, bruin, MV. Senat Hann, is de moeder van de hengsten Wonzerat Hann (1984, V. Wendekreid Hann) en Rex Rebell Hann (1989, V. Rebel I Z Hann), die beide door het Hannoveraanse stamboek zijn goedgekeurd.
Ook is Gambe de moeder van de vos staatspremiemerrie Chalupa Hann (1986, V. Cor de la Bryuère Holst) en die is de moeder van de in Brazilië goedgekeurde zwartbruine hengst Romancier Jmen Hann (1993, V. Ramiro Z Holst);

69. Geri Hann, 1975, schimmel, MV. Steinpilz xx, is de moeder van de merries Candy Hann (1988, V. Calypso II Holst) en haar zuster Capries Hann (1989).

Candy is de moeder van de hengsten Laptop Hann (1992, V. Loredo Holst), Fine Top Hann (1996) en Seminole Hann (2004, V. Stolzenberg Hann).
Laptop is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, het Brandenburgse-, Italiaanse- en Zweedse stamboek. Fine Top is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en Seminole is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.

Capries is de moeder van de broers Graf Top I Hann (1973, V. Graf Grannus Hann) en Graf Top II Hann (1997) en van Stakkato’s Highlight Hann (2001).
Graf Top I is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Beierse stamboek en Graf Top II door het Hannoveraanse stamboek.
Stakkato’s Highlight is goedgekeurd door de stamboeken van Hannover, Beieren, Rijnland en Zangersheide;

70. Gesiva Z Hann, 1975, schimmel, MV. Agram Hann, is de moeder van de schimmel hengst Lucky Boy D Zweibr (1993, V. Lucky Luke Holst). Lucky Boy D is goedgekeurd door het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek;

71. Glockenblume Hann, staatspremiemerrie, 1975, schimmel, MV. Wohlklang Hann, is de moeder van de hengst Goldfasan Hann (1981, V. Gardestern I Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek, en van de merrie Gräfin Hann (1984, V. Gardestern I Hann).
Grafin is de moeder van de hengst San Juan Hann (1992, V. Sandro Holst), die is goedgekeurd door de stamboeken Berlin-Brandenburg en Saksen-Anhalt;

72. Gogo Moeve Hann, 1975, vos, MV. More Magic xx, is de moeder van de bruine hengst Voltaire Hann (1979, V. Furioso II SF), die is goedgekeurd door het KWPN, het Hannoveraanse-, Oldenburgse-, Belgische BWP- en het Franse SF stamboek;

73. Goldorfe Hann, 1975, vos, MV. Guntram Hann, is de moeder van de vos merries Werga Hann (1981, V. Werther Hann) en haar zuster Wunderbare Hann (1982).

Werga is de moeder van de zwarte hengst Glenfiddich Hann (1993, V. Graf Grannus Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek, en van de zwarte merrie Gwendolyn Hann (1995, V. Graf Grannus Hann). Gwendolyn is de moeder van de zwarte hengst Spotlight Hann (1999, V. Stakkato Hann). die door het Zangersheide stamboek en het Selle Français is goedgekeurd.

Wunderbare is de moeder van de bruine hengst Gralswachter Hann (1990, V. Gralsritter Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

74. Gonzaline Hann, 1975, donkerbruin, MV. Cypern Hann, is de moeder van de bruine hengst Furioso Z Hann (1979, V. Furioso II SF) en van zijn zusters Full of Power Hann (1980) en Furore Hann (1982).
Furioso Z is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en het BWP.

De bruine Full of Power is de moeder van de zwarte hengst Broadstone Chicago Hann (1990, V. Calypso II Holst), die is goedgekeurd door de British Hanoverian Horse Society.
De donkere vos Furore is de moeder van de hengsten Andiamo Hann (1986, V. Absatz Hann) en Quantas de L Oldbg (1996, V. Quattro B SF).
Andiamo is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Mecklenburgse-, Oldenburgse-, Rijnlandse- en Westfaalse stamboek en Quantas de L is goedgekeurd door het Oldenburgse- en het Baden-Württembergse stamboek;

75. Gose Hann, 1975, vos, MV. Steinpilz xx, is de moeder van de hengst Wirt Hann (V. Werther Hann), die is goedgekeurd door de American Warmbloood Registry;

76. Griseldis Hann, staatspremiemerrie, 1975, bruin, MV. Steinpilz xx, is de dochter van de bruine merrie Gretchen Hann (1980, V. Graphit Hann) en die is de moeder van de hengst Frappant Hann (1988, V. Werther Hann). Frappant is door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd;

77. Gandria Z Hann, 1976, schimmel, MV. Wolfsburg Hann, is de moeder van een aantal broers en zuster waaronder de hengst Amaretto D I Zweibr (1982, V. Alexis Z Hann), de merrie Alexa Zweibr (1985) en de hengsten Apricot D II Zweibr (1992) en Amaretto IV DZ Zweibr (1993).

De schimmel Amaretto D I is goedgekeurd door het Beierse-, het Hannoveraanse stamboek en het KWPN. De acceptatie van Amaretto I door het KWP heeft nog tot discussie geleid omdat uit bloedgroepenonderzoek is gebleken dat vader Alexis Z geen zoon van de hengst Almé kan zijn.

Alexa is de moeder van de vos Citizenguard Taalex Bavar (2004, V. Tangelo van de Zuuthoeve BWP), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek en het stamboek Rijnland-Pfalz-Saar International.
De schimmel Apricot D II is goedgekeurd door het Beierse stamboek en het stamboek Rijnland-Pfalz-Saar.
De donker vos Amaretto IV DZ is goedgekeurd door het stamboek Rijnland-Pfalz-Saar, het Rijnlands stamboek en het ZfdP;

78. Garbe Hann, 1976, vos, MV. Marcio xx, is de moeder van de bruine hengst Pablo van Berkenbroeck Westf (1991, V. Pit I Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek;

79. Ghana Hann, 1976, schimmel, MV. Dominus Hann, is de moeder van de zwarte merrie Gilana Oldbg (1988, V. Lord Liberty Holst) en van de vos hengst Corghano Oldbg (1990, V. Cordalme Z Oldbg).

Gilana is de moeder van de zwarte hengst Caravazzo Oldbg (2002, V. Cordalme Z Oldbg), die is goedgekeurd door het Oldenburg International stamboek.
Corghano is goedgekeurd door het Oldenburgs- en het Rijnlands stamboek;

80. Glutsonne Hann, 1976, schimmel, MV. Steinpilz xx, is de moeder van de bruine hengst Aufstieg Hann (1993, V. Absatz Hann), die is goedgekeurd door het Hessische stamboek;

81. Gogo Witch Hann, 1976, schimmel, MV. Wicht Hann, is de moeder van de schimmel merrie Zafira Oldbg (1987, V. Zeus SF).
Zafira is de moeder van de hengsten Con Zeus Bavar (2003, V. Concept Holst) en de schimmel Leonitas Bavar (2001, V. Leone xx).
Con Zeus is goedgekeurd door het Beierse- en het Italiaanse stamboek en Leonitas is goedgekeurd door het Beierse-, Luxemburgse- en Italiaanse stamboek;

82. Golden Gate Hann, staatspremiemerrie, 1976, MV. Lasso Hann, is de moeder van de bruine merrie Layola Hann (1981, V. Laibach Hann) en van de hengst C’Est la Vie Hann (1986, V. Cor de la Bryère SF).
Layola is de moeder van de hengsten Atrejou Hann (1987, V. Absatz Hann) en Law and Order Hann (1991, V. Landadel Holst).
Atrejou is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en Law and Order is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Oldenburgse stamboek.
C’Est la Vie is door het Rijnlands stamboek en het Belgische SBS goedgekeurd;

83. Gottlinde Hann, 1976, zwart, MV. Gazal I ox, is de moeder van de bruine hengsten Amalfi Hann (1980, V. Absatz Hann) en Friedensherr Hann (1988, V. Wanderer Hann). Beide hengsten zijn goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

84. Govinja Hann, 1976, bruin, MV. Almhügel Hann, is de moeder van de bruine hengst Woronesch Hann (1980, V. Wendekreis Hann). Hij is goedgekeurd door de stamboeken van Hannover, Oldenburg, Rijnland en Saksen-Anhalt;

85. Goldina Hann, 1977, donkerbruin, MV. Traumgeist xx, is de moeder van de zwartbruine hengst Wienergold Hann (1982, V. Wienerwald Hann), zijn schimmel zuster Wiener Gold Hann (1986) en de bruine merrie Costa Rica Hann (1988, V. Castro Holst).

Wienergold is goedgekeurd door het BWP.
Wiener Gold is de moeder van de door het ZfdP goedgekeurde schimmel hengst Cowaldsky Hann (2006, V. Cornet Obolensky BWP).
Costa Rica is de moeder van de hengst Lastro Hann (1993, V. Landadel Holst);

86. Gondola Hann, 1977, vos, MV. Adlerschild xx, is de moeder van de schimmel merrie Gandria Hann (1994, V. Genever Hann) en die is de moeder van de schimmel hengst Etrusco Hann (1998, V. Escudo I Hann).
Etrusco is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Zweedse stamboek;

87. Gosa Hann, 1977, schimmel, MV. Eljen Hann, is de moeder van de schimmel hengst Graphitano Hann (1994, V. Graphit Hann), die is goedgekeurd door het ZfdP en het Franse stamboek Selle Français en

88. Greetje Hann, 1977, schimmel, MV. Cypern Hann, is de moeder van de schimmel hengst Goethe Hann (1983, V. Graphit Hann). Goethe is door het Hessische stamboek goedgekeurd.

Opvallend is dat veel van bovengenoemde dochters een moeder hebben die afstamt van de hengsten Friesenkönig Hann (1938, V. Feiner Kerl Hann), Agram Hann (1939, V. Alkoven I Hann), Dominus Hann (1944, V. Dominant Hann) of Steinpilz xx (1950, V. Blasius xx).
De goedgekeurde hengsten die uit de dochters van Gotthard zijn voortgekomen hebben opvallend vaak de hengst Graphit Hann (1964, V. Grande Hann) als vader.

Resultaten in de sport
De Duitse Hippische Sportbond (FN) registreert vanaf 1976 de sportresultaten van de nakomelingen van hengsten. Ervan uitgaande dat de eerste nakomelingen van Gotthard in 1956 in sportwedstrijden zijn uitgebracht en dat de laatste jaargang nakomelingen van Gotthard vanaf omstreeks 1982 in sportwedstrijden is uitgebracht, is het bij de FN beschikbare overzicht van de nakomelingen van Gotthard verre van volledig.
Volgens de gegevens van de FN zijn 398 nakomelingen van Gotthard als sportpaard geregistreerd. Van hen zijn er 65 in de klasse S springen uitgekomen en twee zijn gestart in de klasse S dressuur. De nakomelingen hebben samen € 889.975 gewonnen. In werkelijkheid zal het aantal wedstrijdpaarden en het door hen gewonnen geldbedrag aanzienlijk hoger zijn.

Succesvolle nakomelingen in de sport zijn onder andere:

Genius Hann, ruin, 1964, MV. Lugano I Hann, is door Fritz Ligges (GER) met succes internationaal uitgebracht;

Girl Z Hann, merrie, 1964, MV. Friesenkönig Hann, is met Paul Schockemöhle (GER) internationaal succesvol geweest;

Gonzales 3 Hann, ruin, 1964, MV. Friesenkönig Hann, is door Lutz Merkel (GER) internationaal uitgebracht;

Galipolis / St. Georg 4 Hann, ruin, 1968, MV. Pik As xx, is door Gerd Wiltfang (GER) uitgebracht in internationale wedstrijden en heeft een winsom van € 23.364;

Golden Gate Hann, ruin, 1968, MV. Pik As xx, heeft met Otto Becker (GER) diverse successen geboekt. De ruin heeft een winsom van € 35.409;

Goya Hann, ruin, 1969, MV. Wahlmann Hann, is door Hartwig Steenken (GER) en, na zijn overlijden, door Fritz Ligges (GER) met zeer veel succes internationaal uitgebracht. De ruin behaalde 42 overwinningen in S springwedstrijden. Vooral in de puissancewedstrijden, die in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw zeer populair waren, zijn veel overwinningen geboekt. Goya heeft een winsom van € 166.589;

Golden Ass Hann, 1970, ruin, MV. Pik As xx, is onder de naam Queensway Big Q door Harvey Smith (GBR), David Broome (GBR) en Terry Rudd (GBR) met veel succes in internationale wedstrijden uitgebracht;

Goldfink Hann, hengst, 1970, MV. Winkel Hann, heeft met Gary Gillespie (GBR) diverse internationale successen geboekt. Op You Tube is te zien hoe de combinatie de puissance tijdens het concours in Wembley Londen 1980 won door over een muur met een hoogte van 2,19 m te springen;

Graf Sieno Hann, ruin, 1972, MV. Senat Hann, is door Ulrich Meyer zu Bexten (GER) in internationale wedstrijden uitgebracht;

Gitano Hann, ruin, 1973, MV. Dominus Hann, heeft met Tjerk Nagel (GER) vele successen geboekt;

Gosputin Hann, ruin, 1973, MV. Dominus Hann, is met Fritz Ligges (GER) succesvol geweest;

Gordon Ass Hann, ruin, 1975, MV. Aspirant Hann, heeft met Hans-Heinrich Quellen (GER) en Alfons Klöpper (GER) in Duitse wedstrijden vele successen geboekt. De ruin heeft een winsom van € 21.534;

Golden Miller Hann, hengst, 1976, MV. Adlerschild xx, is door Albert Riesenbeck met succes in Duitse wedstrijden uitgebracht. De hengst heeft een winsom van € 12.870 en

Gotthard Ass Hann, ruin, 1976, MV. Grande Hann, is door Tjark Nagel (GER) internationaal uitgebracht. Daarna is de ruin door verschillende andere ruiters gestart in Duitse wedstrijden. De ruin heeft een winsom van € 46,267.

 

Zonen in de fokkerij

1. Goldberg DE 341410169563 Hann

Goldberg Hann (V. Gotthard Hann) is een schimmel hengst. Hij is op 22 april 1963 geboren en is gefokt door H.H. Schmidt.
De moeder van Goldberg is de bruine staatspremiemerrie Elfendolde Hann (1952, V. Elsaβ Hann) en tweede moeder is de bruine Ferninsel Hann (1945, V. Feinkorn Hann).
Goldberg heeft een Hannoveraanse afstamming met, gerekend over acht generaties, inbreng van 2,3 % Engels volbloed en 3,1 % Arabisch volbloed.
De Hannoveraanse hengsten Alderman I Hann (1909, V. Alnok Hann) en Fling Hann (1911, V. Flingarth Hann) komen respectievelijk negen en zes keer voor in de afstamming van Goldberg.
Goldberg is in het najaar van 1965 in Verden goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. Hij is van 1966 tot zijn vroege dood in 1969 actief geweest in de fokkerij.
Tenminste acht dochters van Goldberg zijn moeder of tweede moeder geworden van een goedgekeurde hengst, zoals:

1. Gondel Z Hann, 1967, vos, MV. Frühlicht I Westf, is de moeder van de merrie Luci Hann (1978, V. Lucino Westf). Luci is de moeder van de hengst Lajos Oldbg (1989, V. Larinero Holst), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

2. Gaby Z Rhein, 1968, bruin, MV. Firnschnee Westf, is de moeder van de vos merrie Arabelle Z Rhein (1976, V. Almé SF) en die is de moeder van de hengst Ralme Z Hann (Ramiro Z Holst). Ralme Z is goedgekeurd door het Zweedse stamboek;

3. Gastdirndl Westf, 1968, schimmel, MV. Widukind ox, is de moeder van de merrie Wacustah Hann (1972, V. Widerhall Hann) en die is moeder van de hengst Son Siro ZfdP (1986, V. Sirius Hann). Son Siro is goedgekeurd door het ZfdP;

4. Gisela Hann, 1968, schimmel, MV. Fernzauber Westf, is de moeder van de hengst Ramberg Z Hann (1982, V. Ramiro Z Holst). Ramberg Z is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en het BWP;

5. Goldika Hann, 1968, vos, MV. Soldner Westf, is de moeder van de hengsten Altano Z Hann (1981, V. Almé Z SF) en zijn broer Antares Z Hann (1985).
Altano Z is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en het Rijnlandse stamboek.
Antares Z is goedgekeurd door het Argentijnse- en het Braziliaanse stamboek;

6. Golden Gate Westf, staatspremiemerrie, 1969, schimmel, MV. Papayer xx, is de moeder van de schimmel hengst Prinz Gaylord Westf (1974, V. Perlkönig I Westf), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek, en van de bruine merrie Ragna Z Hann (1985, V. Ramiro Z Holst).
Ragna Z is de moeder van de hengsten Farcetto Hann (1990, V. Faust Z Hann) en Larrox Z Zang (2004, V. Le Sauvage Holst)
Farcetto is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en Larrox Z door het Canadese Warmbloed Paarden Stamboek;

7. Goldzauber Z Hann, 1969, bruin, MV. Fernzauber Westf, is de moeder van de bruine merries Galina Oldbg (1980, V. Grundstein I Hann) en Alexa Hann (1982, V. Almé SF).
Galina is de moeder van de door het Oldenburgse stamboek goedgekeurde bruine hengst Song of Joy Oldng (1988, V. San Carlos Hann).
Alexa is de moeder van de schimmel hengst Calme P Hann (2001, V Calido I Holst), die is goedgekeurd door het Baden-Württembergse-, het Beierse- en het Oostenrijkse stamboek;

8. Goldia Westf, 1970, schimmel, MV. Sünder xx, is de moeder van de bruine merrie Piconda Westf ( 1974, V. Perlkönig I Westf) en haar schimmel zuster Perlitha Westf (1980).
Piconda is de moeder van de bruine hengst Disco-King Wetf (1991, V. Disco-Star Westf), die door het Rijnlandse stamboek is goedgekeurd.
Perlitha is de moeder van de schimmel hengst Fürst Grey Westf (1994, V. Florestan I Rhein), die door het Westfaalse- en het Rijnlandse stamboek is goedgekeurd.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 77 nakomelingen van Goldberg geregistreerd die in 1976 of later in sportwedstrijden zijn uitgekomen. Twaalf nakomelingen zijn uitgekomen in de klasse S springen. De nakomelingen hebben samen € 225.623 gewonnen.

De meest succesvolle nakomelingen zijn:

De vos ruin Gaylord Westf, 1968, MV. Papayer xx, die door Hendrik Snoek (GER) jarenlang in internationale springwedstrijden is uitgebracht en in de periode 1976 – 1982 18 internationale overwinningen en een winsom van € 107.933 heeft behaald en

De schimmel staatspremiemerrie Golden Gate Westf, 1969, MV. Papayer xx, die door Lutz Merkel (GER) tot mei 1980 internationaal in springwedstrijden is uitgebracht. Daarna hebben Bernhard Kamps (GER) en Wolfgang Brinkmann (GER) de merrie in veelal Duitse wedstrijden tot september 1983 nog gereden. Golden Gate heeft een winsom van € 49.975.

2. Gottschalk DE 341410184469 Westf

De zwarte hengst Gottschalk Westf (V. Gotthard Hann) heeft een stokmaat van 167 cm. Hij is geboren in 1969.
Zijn moeder is de zwarte merrie Landprinzessin Hann (1963, V. Lugano I Hann) en tweede moeder is de zwartbruine Altbild Hann (1947, V. Altmärker Hann).
Gottschalk heeft een Hannoveraanse afstamming met, gerekend over acht generaties, 18,75 % Engels- en Arabisch volbloed. De hengst Alderman I Hann (1909, V. Alnok Hann) komt zes keer voor in zijn afstamming.
Gottschalk is in het najaar van 1971 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. Hij heeft in 1973 in Warendorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek en is tot en met 1983 actief geweest in de fokkerij.
Zes zonen van hem zijn goedgekeurd voor de fokkerij. Dat zijn Orthos Westf (1973), Golf Westf (1974), Golan Rhein (1975), Goldrausch I Westf (1976), Guttenberg Westf (1976) en Goldrausch II Westf (1977).

Tenminste dertien dochters zijn moeder of tweede moeder geworden van een goedgekeurde hengst, zoals:

1. Genua Z Westf, 1973, schimmel, MV. Ramzes x, is de moeder van de schimmel hengst Ferdel Hann (1980, V. Fürst Ferdinand Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

2. Goldika Westf, staatspremiemerrie, 1973, donkerbruin, MV. Fifikus Westf, is de moeder van de hengst Prinz Paradox Westf (1980, V. Paradox I Westf) en de broers Regen I Westf (1986, V. Renoir I Westf) en Regen II (1991) en van de zwarte zusters Akita Westf (1987, V. Akitos xx) en Akira Westf (1989).

Prinz Paradox is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en de broers Regen I en II zijn goedgekeurd door het Beierse stamboek.
Akita is de moeder van de donkerbruine hengst Escobar Westf (1997, V. Ehrentusch Rhein), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek.
Akira is de moeder van de zwartbruine hengst Rodenstock I Badwu (1993, V. Romanoff J Bavar), die door het Beierse stamboek is goedgekeurd;

3. Gerona Z Westf, 1974, schimmel, MV. Roderich Holst, is de moeder van de zwarte hengst Grandera Hann (1987, V. Grannus Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Oldenburgse- en Westfaalse stamboek;

4. Girl Westf, 1974, vos, MV. Cyrus Westf, is de moeder van de vos hengst Perrier Westf (1989, V. Pit I Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse- en het Rijnlandse stamboek;

5. Goldi Westf, 1974, MV. Remus I Westf, is de moeder van de vos merrie Winette Westf (1979, V. Windesi xx) en Winette is de moeder van de hengst Dreamdancer Westf (1990, V. Diamantino Westf). Dreamdancer is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek;

6. Goldie Westf, 1974, zwart, MV. Dompfaff West, is de moeder van de zwartbruine merrie Ma Soeur Westf (1981, V. Massud xx) en die is de moeder van de zwartbruine hengst Gisel SI (1997, V. Suvereto xx). Gisel is door het Italiaanse stamboek goedgekeurd;

7. Gräfin Westf, staatspremiemerrie, 1974, schimmel, MV. Ducker Westf, is de moeder van de schimmel hengst Pfeffer Westf (1979, V. Paradox I Westf) en zijn zuster, de vos merrie Prinzes Westf (1989).
Pfeffer is goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek.
Prinzes is de moeder van de vos hengst Peking Westf (2001, V. Polytraum Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse- en het Rijnlandse stamboek;

8. Great Lady Westf, 1975, bruin, MV. Ramzes x, is de moeder van de zwartbruine hengst Prestige W Bavar (1991, V. Piaster Bavar), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek;

9. Goldfee Westf, 1976, donkerbruin, MV. Radetzky Westf, is de moeder van de donkerbruine hengst Adria C Westf (1987, V. Apart Westf). Adria C is goedgekeurd door het Italiaanse stamboek;

10. Godrika Westf, 1978, MV. Dompfaff Westf, is de moeder van de zwarte merrie Rhonda Venezia Westf (1994, V. Rosenkavalier Westf) en die is de moeder van de zwarte hengst Fürst Fantasy Westf (2003, V. Fürst Heinrich Westf). Fürst Fantasy is door het Westfaalse stamboek goedgekeurd;

11. Grafin Westf, 1982, donkerbruin, MV. Sacramento xx, is de moeder van de donkerbruine hengst Startrek AES (1996, V. Quick Star SF). Startrek is door het Anglo European stamboek goedgekeurd;

12. Geromee Westf, 1983, donkerbruin, Goldlack I Westf, is de moeder van de bruine merrie Poulette Westf (1987, V. Pinocchio Westf). Poulette is de moeder van de donkerbruine hengst Focus Westf (1991, V. Florestan I Rhein), die is goedgekeurd door het Westfaalse- en het Rijnlandse stamboek en

13. Champagne B KWPN, ster, 1984, vos, MV. Almé SF, is de moeder van de vos hengst Paltaire KWPN (1997, V. Voltaire Hann). Paltaire is goedgekeurd door het Hongaarse stamboek.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 298 nakomelingen van Gottschalk als wedstrijdpaard geregistreerd, Zij hebben samen een winsom van € 418.624.
De meest succesvolle nakomeling is de bruine ruin Graziano Hess (1980, MV. Perser xx), die door Helena Stormanns (GER) en Peter Weinberg (GER) in internationale springwedstrijden is uitgebracht. De ruin heeft een winsom van € 45.515.

2.1. Orthos Westf / 199 Stb

De schimmel hengst Orthos Westf (V. Gottschalk Westf) heeft een stokmaat van 166 cm. Hij is op 6 mei 1973 geboren en is gefokt door B. Rehr uit Everswinkel, dat tussen Münster en Warendorf in de deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Orthos is de schimmel staatspremiemerrie Rivalin Westf (1965, V. Radetzky Westf), die ook de moeder is van de vos hengst Frühlingsball Westf (1970, V. Frühling Westf).
Tweede moeder is de bruine merrie Dorette Westf (1955, V. Drall Westf).
Orthos heeft in hoofdzaak een Hannoveraanse afstamming met inbreng van 18,0 % Engels volbloed. De hengst voert ook Arabisch-, Westfaals- en Oost Pruisisch bloed.
Orthos is in februari 1971 in Utrecht als vierjarige hengst door het KWPN goedgekeurd voor de fokkerij. Van de vijf in 1971 goedgekeurde vierjarige hengsten is hij als vijfde geplaatst. Het KWPN heeft daarbij gepubliceerd dat hij een goedsoortige hengst is met een lang middenstuk.
In het najaar van 1977 heeft hij in Sleen deelgenomen aan een verrichtings-onderzoek van 70 dagen. In het trainingsrapport is er sprake van dat de stap soms onregelmatig is, maar uit de waardering van 7.86 voor de rijproef blijkt dat niet. Orthos is af en toe wat flegmatiek en presteert goed bij de springonderdelen. Het vrij springen en de terreinrit tijdens het verrichtingsonderzoek zijn gewaardeerd met een negen. Als springpaard heeft hij veel aanleg en als dressuurpaard voldoende aanleg. In totaal behaalde Orthos 166,08 punten en eindigde daarmee als vierde van de 31 aan het onderzoek deelnemende hengsten.
Bij het in 1980 uitgevoerde afstammelingenonderzoek waarbij veulens, enters en twenters zijn beoordeeld, blijkt dat de veulens over het algemeen weinig schoft hebben, maar dat op latere leeftijd de schoftontwikkeling voldoende is. De stap is bij de meeste nakomelingen tamelijk kort.
Op basis van het onderzoekresultaat blijft Orthos beschikbaar voor de fokkerij, Ook op latere beoordelingsmomenten is Orthos door het KWPN gehandhaafd als fokhengst.
Orthos is in augustus 1996 overleden in verband met een aandoening aan de koker.
Het KWPN heeft 767 veulens uit 1087 dekkingen van de hengst geregistreerd. Eén zoon is aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, maar heeft daar niet aan deelgenomen.
Van de dochters zijn er 157 als fokmerrie ingeschreven in het stamboek. Van hen zijn er 27 stermerrie en 12 keurmerrie geworden. Twaalf fokmerries hebben het preferentschap behaald.

Zes dochters zijn de moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst geworden:

1. Ursula KWPN, ster preferent prestatie, 1978, schimmel, MV. Courville xx, is de moeder van de broers Royal Bravour KWPN (1983, V. Ramiro Z Holst) en Damiro KWPN (1985).
Damiro is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek, het NRPS en het Franse stamboek Selle Français;

2. Valanta KWPN, keur preferent, 1979, bruin, MV. Marco Polo Trak is de moeder de bruine keurmerrie Nalanta KWPN (1995, V. Farrington KWPN). Nalanta is de moeder van de vos hengst Ganador KWPN (2011, V. Vivaldi KWPN), die is goedgekeurd door het Anglo European Studbook;

3. Viola KWPN keur preferent prestatie, 1979, schimmel, MV. Jashin KWPN, is de moeder van de bruine merrie Celesta KWPN keur preferent (1984, V. Notaris KWPN).
Celesta is de moeder van de hengsten Zyprius KWPN (1997, V. Zeus SF) en Unistar KWPN (2001, V. Voltaire Hann).
Zyprius is goedgekeurd door het Anglo European Studbook en Unistar door het KWPN;

4. Wadorette KWPN, keur preferent, 1980, MV. Exilio xx, is de moeder van de hengst Paradestar KWPN (1987, V. Pik Ramiro Hann), die is goedgekeurd door het Rijnlandse stamboek;

5. Wina KWPN, keur prestatie, 1980, schimmel, MV. Sinaeda NWP, is de moeder van de hengst Cavalier KWPN (1984, V. Maykel KWPN).
Cavalier is goedgekeurd door het KWPN en het Oldenburgse-, Westfaalse-, Beierse-, Rijnlandse-, Franse- en Italiaanse stamboek en

6. Zadina KWPN, 1981, vos, MV. Uppercut xx, is de moeder van de schimmel merrie Darnia NRPS preferent (1985, V. Illustro Oldbg). Darnia is de moeder van de schimmel hengst Boforce van de Woefslaghoeve EASP (2004, V. Bojar Holst). Boforce van de Woefslaghoeve is goedgekeurd door het Europees Arabisch Stamboek voor Shagya paarden en het International Heavy Warmblood Studbook.
Van de nakomelingen van Orthos is de schimmel ruin Everest Sure Thing KWPN (1980, MV. Rigoletto Holst) in de Groot Brittannië en de Verenigde Staten in internationale springwedstrijden uitgebracht.
Eind 2015 heeft Orthos een dressuurindex van 74 met een betrouwbaarheid van
79 % en een springindex van 101 met een betrouwbaarheid van 92 %.

2.2. Golf DE 341410268774 Westf

Golf Westf (V. Gottschalk Westf) is een vos hengst met een stokmaat van 165 cm. De hengst is in 1974 geboren en is gefokt door Heinrich Lükens uit Drensteinfurt, dat circa 25 km ten zuiden van Münster in de deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Golf is Astria Westf (1970, V. Angelo xx ) en tweede moeder is Goldfee Westf (1959, V. Goldstern Mecklb).
Golf komt uit een Mecklenburgse moederlijn waarvan slechts enkele generaties bekend zijn. Zijn vaderskant is vooral Hannoveraans gefokt. Gerekend over acht generaties voert hij 32,0 % Engels volbloed.
Golf is in het najaar van 1976 door het westfaalse stamboek goedgekeurd. De hengst is alleen in 1977 actief geweest in de fokkerij.
Van Golf zijn 21 nakomelingen als sportpaard geregistreerd. Zij hebben samen €een winsom van € 15.606.

2.3. Golan DE 343430004775 Rhein

De vos hengst Golan Rhein (V. Gottschalk Westf) heeft een stokmaat van 166 cm.
Hij is in 1975 geboren en is gefokt door Albert Classen uit Viersen, dat enkele kilometers ten noorden van Mönchengladbach in de deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt.
Moeder van Golan is de schimmel Larissa Hann (1968, V, Lasso Hann). Larissa is ook de tweede moeder van de hengst Calayo ZfdP (2002, V. Charming Irco Westf).
Tweede moeder van Golan is de bruine staatspremiemerrie Weintaube Hann (1963, V. Weingau Hann).
Golan is een Hannoveraans gefokte hengst met, gerekend over acht generaties, een aandeel van 14,1 % Engels- en Arabisch volbloed en 10,2 % Trakehner bloed.
Golan is in het najaar van 1977 door het Westfaalse- en Rijnlandse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij en is van 1978 tot en met 1981 door het Landgestüt in Warendorf beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Golan’s dochter Goda Rhein (1981) is de moeder van de donkerbruine hengst Tramino Rhein (1989, V. Traumprinz Oldbg). Tramino is goedgekeurd door het Westfaalse- en Rijnlandse stamboek en door het Canadese stamboek CWHBA.

Van Golan zijn 81 nakomelingen geregistreerd als sportpaard. Zij hebben samen een winsom van € 62.081.

2.4. Goldrausch I DE 341410133876 Westf

Goldrausch I Westf (V. Gottschalk Westf) is een bruine hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is geboren op 1 april 1976 en is gefokt door Josef Schulze-Hesseler uit Beckum, dat circa 20 km ten zuiden van Warendorf in Noordrijn-Westfalen ligt.
Goldrausch I is een broer van Goldrausch II (zie hfdst. 2.6.).
De moeder van beide hengsten is de bruine merrie Goldammer Westf (1970, V. Goldberg Westf, zie hfdst 1.). Omdat zowel Goldberg als Gottschalk zonen van de stempelhengst Gotthard zijn, fungeert Gotthard twee keer als grootvader van de hengsten Goldrausch I en II en is 50 % van hun genenpatroon door Gotthard bepaald.
Tweede moeder van Goldrausch is de bruine merrie Reni Westf (1965, V. Remus I Westf).
Goldrausch I heeft een Hannoveraanse afstamming met, gerekend over acht generaties, met inbreng van 11,7 % Engels- en Arabisch volbloed.

Goldrausch I is eind 1979 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en is van 1980 tot en met 1987 actief geweest in de fokkerij.
Van hem zijn 125 nakomelingen als sportpaard geregistreerd en die hebben samen een winsom van € 165.542.
De vos ruin Gyssmo Westf (1985, MV. Frühling Westf) is de meest winnende nakomeling. Hij is door door de Zwitsers Jürg Friedli wn Lesley McNaught in internationale springwedstrijden uitgebracht. Alleen in Duitse wedstrijden heeft hij een winsom van € 39.643 behaald.

2.5. Guttenberg DE 341410131076 Westf

De vos hengst Guttenberg Westf (V. Gottschalk Westf) staat ook bekend als Gutenberg. Hij is in 1976 geboren en is gefokt door Bernhard Pohlmann uit Ennigerloh, dat circa 10 km ten zuiden van Warendorf in de deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Guttenberg is de merrie Roulett Westf (1966, V. Ramzes x) en tweede merrie is Dixi Westf (1956, V. Dompfaff Westf). Dixi is ook de moeder van de schimmel hengst Raubritter West (1964, V. Ramzes x), die door het Westfaalse stamboek is goedgekeurd.
Door de inbreng van moedersvader Ramzes x heeft Guttenberg, gerekend over acht generaties, een aandeel van 33,6 % Engels- en Arabisch volbloed in de afstamming, Het Hannoveraanse bloed heeft met 55,5 % de overhand.

Guttenberg is eind 1978 goedgekeurd door het stamboek van Baden-Württemberg en is van 1979 tot 1986 vooral in Beieren actief geweest in de fokkerij.
Zijn dochter Hawaï Badwu (1981, MV. Himalaja Trak) is de moeder van de hengst Electric Badwu (2003, V. Epikur Hann), die door het Deense stamboek is goedgekeurd.
Van Guttenberg zijn 98 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard en die hebben samen € 58.015 aan prijzengeld gewonnen.
Eind 2015 heeft Guttenberg een dressuurindex van 91 met een betrouwbaarheid 72 %. Een springindex is niet gepubliceerd.

2.6. Goldrausch II DE 341410113677 Westf

Goldrausch II Westf (V. Gottschalk Westf) is een donkerbruine hengst heeft een stokmat van 172 cm. Hij is in 1977 geboren 1976 en is gefokt door Josef Schulze-Hesseler uit Beckum, dat circa 20 km ten zuiden van Warendorf in Noordrijn-Westfalen ligt.
Goldrausch II is een broer van Goldrausch I (zie hfdst. 2.4.).
De moeder van beide hengsten is de bruine merrie Goldammer Westf (1970, V. Goldberg Westf, zie hfdst 1.). Omdat zowel Goldberg als Gottschalk zonen van de stempelhengst Gotthard zijn, fungeert Gotthard twee keer als grootvader van de hengsten Goldrausch I en II en is 50 % van hun genenpatroon door Gotthard bepaald.
Tweede moeder van Goldrausch II is de bruine merrie Reni Westf (1965, V. Remus I Westf).
De hengst heeft een Hannoveraanse afstamming met, gerekend over acht generaties, met inbreng van 11,7 % Engels- en Arabisch volbloed.

Goldrausch II is in het najaar van 1979 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en is van 1980 tot en met 1993 in Westfalen actief geweest in de fokkerij.
Zijn bruine dochter Ghana, staatspremiemerrie, Westf (1982, V. Panther x) is de moeder van de zwarte hengst Parador Westf (1996, V. Pik Labionics Hann), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek.
De Duitse Hippische Sportbond heeft 287 nakomelingen van Goldrausch II geregistreerd als sportpaard. Zij hebben samen € 339.610 gewonnen.
In 1990 was Goldrausch II de hengst met de meest winnende nakomelingen van alle hengsten die vanaf 1980 actief zijn geweest in de Duitse fokkerij.
Voor een belangrijk deel was dat te danken aan:

de bruine merrie Almox Gazelle Westf (1981, MV. Lucifer Westf), die door Ludger Beerbaum (GER) in de jaren 1989 – 1991 in internationale springwedstrijden is uitgebracht en in totaal € 76.935 heeft gewonnen en

de bruine ruin Rocco Westf (1981, MV. Furioso’s Sohn Oldbg), die door Rudolf Könemund (GER) en Marco Illbruck (GER) in internationale wedstrijden is uitgebracht. Rocco heeft een winsom van € 30.939.

Eind 2015, als de jongste nakomelingen van Goldrausch II inmiddels 21 jaar oud zijn, heeft Goldrausch II een dressuurindex van 71 met een betrouwbaarheid van 84 % en een springindex van 75 met een betrouwbaarheid van 77 %.

3. Gold Dollar DE 341410190570 Westf

De schimmel hengst Gold Dollar Westf (V. Gotthard Hann) heeft een stokmaat van 171 cm. Hij is in 1970 geboren en is gefokt door Friedrich Hemme uit Zeven, dat halverwege Bremen en Hamburg in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Gold Dollar is de vos staatspremiemerrie Eugenia Hann (1966, V. Efendi Hann). Zij is ook de tweede noeder van de hengst Weinstock Hann (1978, V. Wendekreis Hann).
Tweede moeder van Gold Dollar is de vos staatspremiemerrie Majorin Hann (1962, V. Markant Hann).
Gerekend over acht generaties voert Gold Dollar 76,6 % Hannoveraans bloed en 15,6 % Engels- en Arabisch volbloed.
De hengst Alderman I Hann (1909, V. Alnok Hann) komt maar liefst twaalf keer voor in de afstamming van Gold Dollar.

Gold Dollar is in het najaar van 1971 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en is van 1973 tot en met 1990 actief geweest in de fokkerij.
Zijn zonen Ghandi Westf (1975), Gotano Westf (1982) en Glen More Westf (1986) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.
Tenminste tien dochters zijn moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst geworden, zoals:

1. Gibraltar Westf, 1974, schimmel, MV. Duellant Hann, is de moeder van de vos hengst Grande Gold Westf (1977, V. Grande Hann). Grande Gold is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en het stamboek van Saksen-Anhalt;

2. Ghana Westf, 1975, MV. Lucius xx, is de moeder van de merrie Variola Bavar (1981, V. Varus Hann) en die is de moeder van de vos hengst Wonder World Bavar (1989, V. Weltmeyer Hann). Wonder World is goedgekeurd door het Beierse stamboek en het ZfdP;

3. Uduela Westf, ster preferent, 1978, schimmel, MV. Pilatus Westf, is de moeder van de schimmel merrie Cuduela KWPN ster preferent prestatie (1984, V. Amor Holst). Cuduele is de moeder van de schimmel hengst Habsburg KWPN (1989, V. Burggraaf KWPN), die is goedgekeurd door het KWPN, en van de bruine hengst Non Stop R KWPN (1995, V. Lux Z Hann). Non Stop R is goedgekeurd door het Zweedse stamboek en het Zangersheide stamboek;

4. Gemona Westf, 1979, schimmel, MV. Ben Shirin xx, is de moeder van de schimmel merrie Gipsi Westf (1983, V. Grande Gold Westf) en die is de moeder van de hengst Golliath Life ZfdP (1999, V. Giorgio Westf). Golliath Life is goedgekeurd door het ZfdP;

5. Genua Wstf, 1979, schimmel, MV. Pilatus Westf, is de moeder van de merrie Petuneia BH (1986, V. Potential Westf) en die is de moeder van de bruine hengst Lucius Jmen BH (1997, V. Lendel Jmen Holst). Lucius Jmen is goedgekeurd door het Braziliaanse stamboek;

6. Grandola Westf, 1979, schimmel, MV. Pilatus Westf, is de moeder van de schimmel hengst Pont du Gard Westf (1983, V. Pontius Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek;

7. Gela Westf, 1980, schimmel, MV. Planet Westf, is de moeder van de schimmel hengst Parabellum Westf (1988, V. Pilatus Westf);

8. Wirbelau KWPN, keur, 1980, MV. Abgar xx, is de moeder van de schimmel hengst Indigoliet KWPN (1990, V. Mytens xx), die is goedgekeurd door het NRPS;

9. Glamour Westf, 1982, schimmel, MV. Pilatus Westf, is de moeder van de vos hengst Princ Glamour Westf (1988, V. Pilatus Westf). Princ Glamour is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek;

10. Gretel Hann, 1984, schimmel, MV. Pikör Hann, is de moeder van de door het Oldenburgse stamboek goedgekeurde schimmel hengst Parcidor Oldbg (1995, V. Polydor Westf) en van de schimmelmerrie Angelina Westf (1997, V. Angelo Z Hann). Angelina is de moeder van de schimmel hengst Corneby Westf (2006, V. Cornet Obolensky BWP), die is goedgekeurd door het Oldenburg International stamboek en het Saksische stamboek.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 264 nakomelingen van Gold Dollar als wedstrijdpaard geregistreerd. Van hen zijn er vier in de klasse S dressuur uitgekomen en 18 in de klasse S springen. De nakomelingen hebben samen een winsom van € 207.332, maar geen van de nakomelingen heeft meer dan € 10.000 gewonnen.

Eind 2015 heeft Golden Dollar een dressuurindex van 61 met een betrouwbaarheid van 83 % en een springindex van 85 met een betrouwbaarheid van 78 %.

3.1. Ghandi DE 341410014375 Westf

Ghandi Westf (V. Gold Dollar Westf) is een schimmel hengst die in 1975 is geboren.
Hij is gefokt door Kunibert Münch uit Datteln, dat bij Recklinghausen ten noorden van het Ruhrgebied ligt.
De moeder van Ghandi is de bruine staatspremiemerrie Duela Hann (1961, V. Duellant Hann). Zij is ook de moeder van de stempelhengst Pilatus Westf (1965, V. Perseus Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en door het KWPN, en ze is de tweede moeder van de hengsten Grande Gold Westf (1977, V. Grande Hann) en Götterfunke AWÖ (1989, V. Ben Shirin xx).
Tweede moeder van Ghandi is de bruine staatspremiemerrie Formehre Hann (1948, V. Folgsam Hann). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Amadeo Westf (1971, V. Adlerruf Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek.
Gandhi is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 83,6 % Hannoveraans bloed en 9,4 % Engels volbloed voert. De hengst Alderman I Hann (1909, V. Alnok Hann) komt twaalf keer voor in de afstamming van Gandhi.

Gandhi is voor de fokkerij goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek, maar is alleen in 1978 gebruikt in de fokkerij. Daarna is Ghandi gecastreerd.
Van hem zijn zeven nakomelingen als sportpaard geregistreerd en die hebben samen € 3.864 gewonnen.

3.2. Gotano DE 341410173782 Westf

De schimmel hengst Gotano Westf (V. Gold Dollar Westf) is in 1982 geboren. Hij is gefokt door Manfred Remmler uit Castrop-Rauxel, dat tussen Bochum en Dortmund in het Ruhrgebied ligt.
De moeder van Gotano is de schimmel merrie Mona Westf (1975, V. Milan Westf) en tweede moeder is de zwarte Goldwand (1955, V. Goldmann Hann).
Over acht generaties gerekend heeft Gotano een bloedopbouw met 76,6 % Hannoveraans bloed en 12,5 % Engels volbloed.

Gotano heeft in 1986 deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek in Medingen. Hij begaalde 132,94 punten waarmee hij van de 52 deelnemende hengsten de tweede plaats behaalde. Daarne is hij in november 1986 in Münster-Handorf door het Westfaalse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij, maar van hem zijn geen nakomelingen geregistreerd. Wel is hij in de jaren 1988 – 1992 door Olaf Nowak (GER) uitgebracht in klasse M dresuurwedstrijden.

3.3. Glen More DE 341410811686 Westf

Glen More Westf (V. Gold Dollar Westf) is een schimmel hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is op 30 april 1986 geboren en is gefokt door Kunibert Münch uit Datteln, dat bij Recklinghausen ten noorden van het Ruhrgebied ligt.
Glen More staat ook wel bekend als The Silver Prince.
De moeder van Glen More is de vos merrie Puebla Westf (1976, V. Pilatus Westf). Zij is een zuster van de hengst Pontius Westf (1974, V. Pilatus Westf) en ze is de tweede moeder van de hengst Princ Glamour Westf (1988, V. Pilatus Westf)
Tweede moeder van Glen More is de vos Goldlady Hann (1968, V. Grande Hann).
Gerekend over acht generaties voert Glen More 78,9 % Hannoveraans bloed en 13,3 % Engels volbloed.
De hengst Goldsläger II Meckl (1909, V. Paris Meckl) komt acht keer voor in de afstamming van Glen More.

Glen More is in oktober 1988 in Münster-Handorf door het Westfaalse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij.
In 1989 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 66 deelnemende hengsten is hij in de dressuurgerichte onderdelen vierde geworden en in de op het springen gerichte onderdelen vijfde. In de totaalstand eindigde hij met 138,98 punten op de eerste plaats.
Voor zover bekend zijn van Glen More in Europa geen nakomelingen geregistreerd en is hij geëxporteerd naar de Verenigde Staten.

4. Goldan DE 331311306571 Hann

De zwarte hengst Goldan Hann (V. Gotthard Hann) is geboren in 1971. Hij is gefokt door Dorothea Bähre uit Northeim dat circa 20 km ten noorden van Göttingen in het zuidoosten van de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Goldan is de donkerbruine merrie Ilka Hann (1966, V. Impuls Trak). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Grannus G Westf (1990, V. Grannus Hann), die door het Westfaalse stamboek is goedgekeurd.
Tweede moeder van Goldan is de bruine Altane Hann (1958, V. Altan Trak).
Goldan heeft een Hannoveraanse vader en komt uit een moederlijn die voor een belangrijk deel door Trakehner bloed is gevormd. Gerekend over acht generaties voert Goldan 44,5 % Hannoveraans bloed, 32,8 % Trakehner bloed en 12,5 % Engels volbloed.

Goldan is goedgekeurd door het Oldenburgse- en het Rijnlandse stamboek, maar is niet veel gebruikt door de fokkers. Voor zover bekend zijn er alleen in 1978 en 1979 nakomelingen van hem geregistreerd. Negen nakomelingen zijn in wedstrijdverband gestart en zij hebben samen € 7.801 aan prijzengeld gewonnen.

5. Goldfinger DE 331311323971 Hann / 515 SWB / DH238

Goldfinger Hann (V. Gotthard Hann) is een zwarte hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is op 16 mei 1971 geboren en is gefokt door Heinrich Hagemann uit Pattensen, dat circa 10 km ten zuiden van Hannover ligt.
De moeder van Goldfinger is de donkerbruine merrie Marcona Hann (1964, V. Marconi Hann) en tweede moeder is de zwarte Schwanenruhe Hann (1948, V. Schwarzgold Hann).
Goldfinger is een Hannoveraans gefokte hengst, die gerekend over acht generaties, tenminste 71,9 % Hannoveraans bloed en 14,8 % Engels volbloed voert. De Hannoveraanse stempelhengsten Alderman I (1909, V.. Alnok Hann) en Fling (1911, V. Flingarth Hann) komen respectievelijk zes en zeven keer in zijn afstamming voor.

Goldfinger is in oktober 1973 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. In 1974 is hij goedgekeurd door het Zweedse stamboek en is voor de fokkerij beschikbaar gesteld op het centrum van de Zweedse fokkerij in Flyinge. In de jaren 1975 – 1981 heeft hij in Denemarken ter dekking gestaan en vanaf 1982 in Duitsland. Hij is in 1988 overleden.

Uit het dekjaar 1974 heeft het Zweedse stamboek 39 nakomelingen van Goldfinger geregistreerd en in latere jaren nog twaalf.
Van de nakomelingen uit zijn Deense periode is zijn zoon Granada DWB (1976) goedgekeurd voor de fokkerij.
Zijn dochter Theresa-Madonna DWB (1977, MV. Drumhead xx) is de moeder van de hengsten Fame DWB (1982, V. Flamingo Holst) en Daions DWB (1988, V. Diamond DWB). Fame is goedgekeurd in Finland en Daions in Denemarken.
Uit de jaren dat Goldfinger actief was in de Duitse fokkerij heeft de Duitse Hippische Sportbond 103 wedstrijdpaarden geregistreerd. Samen hebben die € 30.661 gewonnen.
Eind 2015 heeft Goldfinger in Duitsland een dressuurindex van 47 met een betrouwbaarheid van 84 % en een springindex van 57 met een betrouwbaarheid van 78 %.

5.1. Granada DWB

De hengst Granada DWB (V. Goldfinger Hann) is in 1976 in Denemarken geboren.
Zijn moeder is de bruine merrie Senta DWB (1964, V. Securius Hann) en tweede moeder is de bruine Tokita DWB (1959, V. Tokajer SWB).
Granada is een overwegend Hannoveraans gefokte hengst met invloeden van Engels volbloed (7 %), Trakehnen (9 %) en Zweden (5 %).
Granada is goedgekeurd door het Deense stamboek en is korte tijd actief geweest in de Deense fokkerij. Daarna is hij geëxporteerd naar Australië, waar hij is geregistreerd door de Australian Warmblwood Horse Association.

6. Gottlob DE 341410194471 Westf

Gottlob Westf (V. Gotthard Hann) is een bruine hengst net een stokmaat van 166 cm. Hij is in 1971 geboren en is gefokt door Otto Herbes uit Hattingen, dat ten zuiden van Bochum aan de Ruhr ligt.
Gottlob is een broer van de hengsten Geronimo Hann (1973, zie hfdst. 12) en Goldcup Hann (1975, zie hfdst. 23).
De moeder van deze drie hengsten is de vos merrie Mayana Hann (1959, V. Marcio xx) en tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Flintenrose Hann (1944, V. Flintglas Hann).
Gottlob is een Hannoveraans gefokte hengst die vooral door inbreng van moedersvader Marcio xx hoog in het bloed staat.
Gerekend over acht generaties voert hij 57,3 % Hannoveraans bloed en 28,7 % Engels volbloed.

Gottlob is eind 1973 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en is van 1974 tot en met 1982 actief geweest in de fokkerij.
Twee dochters van hem zijn tweede moeder geworden van een goedgekeurde hengst, zoals:

1. Galina Westf, staatspremiemerrie, 1978, MV. Renaldo Westf, is de moeder van de bruine staatspremiemerrie Pretina Westf (1988, V. Pinocchio Westf) en die is de moeder van de hengst Landlob Westf (2002, V. Lancer III Holst). Landlob is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en

2. Granate Westf, 1982, schimmel, MV. Furioso’s Sohn Hess, is de moeder van de schimmel zusters Zarina I Westf (1986, V. Zeus SF) en Zarina II Westf (1987).
Zarina I is de moeder van de donkerbruine hengst Lausitz Westf (1995, V. Lord Calerto Holst), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek.
Zarina II is de moeder van de hengst Fritz Tigliolese SI (1980, V. Tay Devil xx) en is goedgekeurd in Italië.

Van Gottlob zijn 199 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Hun gezamenlijke winsom bedraagt € 179.773.

7. Goya DE 331310071671 Hann

De zwarte hengst Goya Hann (V. Gotthard Hann) heeft een stokmaat van 166 cm. Hij is in 1971 geboren en is gefokt door Jürgen Heumann uit Vordorf circa 15 km ten noorden van Braunschweig in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Goya is de zwarte merrie Doma Hann (1963, V. Domspatz Hann) en tweede moeder is de staatspremiemerrie Angelhülle Hann (1947, V. Antritt Hann).
Goya is een klassiek gefokte Hannoveraanse hengst die, gerekend over acht generaties 83,6 % Hannoverans bloed en 2,3 % Engels volbloed voert.

Goya is in het najaar van 1973 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en is van 1974 tot en met 1982 actief geweest als fokhengst. In 1974 heeft hij in Westercelle deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek.
Zes zonen van hem zijn goedgekeurd voor de fokkerij: Goldgraf SWB (1975), Gajus Hann (1976), Godewind Hann (1976), Golan Oldbg (1976), Goldjunge Oldbg (1976) en Goya van de Breemeersen Hann (1976).

Verschillende dochters van Goya zijn moeder of tweede moeder geworden van een goedgekeurde hengst. Dat betreft:

1. Goldika OF, 1975, schimmel, MV. Mozart Hann, is de moeder van de zwarte merrie Goldmädel Hann (1978, V. Goldlöwe Hann) en die is de moeder van de zwarte hengst Graf Grannus Hann (1988, V. Grannus Hann). Graf Grannus is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Holsteinse-, Rijnlandse-, Beierse- en Italiaanse stamboek;

2. Golgatha Hann, 1975, schimmel, MV. Agram Hann, is de moeder van de schimmelmerrie Weltgirl Hann (1987, V. Weltenbummler Hann). Weltgirl is de moeder van de schimmel hengst Sacramento Boy Hann (1993, V. Sandro Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

3. Goldi Hann, 1976, vos, MV. Fernjäger Hann, is de moeder van de vos merrie Gigantin Hann (1980, V. Grannus Hann) en die is de moeder van de vos hengsten Winterstar Hann (1984, V. Wittenberg Hann) en For Pleasure Hann (1986, V. Furioso II Oldbg).
Winterstar is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Zuid Afrikaanse stamboek. For Pleasure is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Belgische SBS-, Italiaanse-, Franse- , Westfaalse-, Oldenburgse-, Rijnlandse- en Holsteinse stamboek;

4. Grandezza Hann, 1976, schimmel, MV. Sudan xx, is de moeder van de zusters Granya Hann (1981, V. Grande Hann) en Gifted Hann (1982) en van de schimmel hengst Rudelsburg Hann (1989, V. Ritual Hann).
Granya is de moeder van de vos hengst Zagreb Hann (1999, V. Zacharias Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Gifted is de moeder van de vos hengst Bordeaux Hann (1987, V. Bolero Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
De hengst Rudelsburg is goedgekeurd door de stamboeken van Hannover, Berlin-Brandenburg en Saksen-Anhalt;

5. Gybsi Hann, 1976, schimmel, MV. Agami xx, is de moeder van de bruine merrie Präludium Bavar (1981, V.Pilot Westf). Präludium is de moeder van de donkerbruine hengst L’Arc de Triomphe Oldbg (1999, V. Landor S Oldbg), die is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Franse-, Italiaanse- en het Zangersheide stamboek;

6. Viola II Oldbg, 1976, zwart, MV. Vierzehnender xx, is de moeder van de donkerbruine hengst Rabaco Oldbg (1993, V. Raphaël Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse- en het Rijnlandse stamboek;

In Duitsland zijn 64 nakomelingen van Goya geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben zij € 76.648 aan prijzengeld gewonnen.

7.1. Goldgraf DE 333330051075 Oldbg / SWB 667

Goldgraf Oldbg (V. Goya Hann) is een schimmel hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is geboren in 1975 en is gefokt door Maximilian Graf von Merveldt uit Vechta, dat in Nedersaksen ligt.
De moeder van Goldgraf is de donkerbruine volbloed merrie Hafod Adams xx (1969, V. Bounteous xx) en tweede moeder is de schimmel Grey Idol xx (1954, V. Grey Sovereign xx).
Goldgraf is een halfbloed hengst die, gerekend over acht generaties, 50,8 % Engels volbloed in zijn afstamming heeft en 46,9 % Hannoveraans bloed.
Goldgraf is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en heeft in Duitsland deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek waar hij 99,83 punten behaalde.
In 1982 is hij geëxporteerd naar Zweden.
In 1983 is hij goedgekeurd door het Zweedse stamboek. Daarbij is aangegeven dat Goldgraf een zeer goed type heeft met een goede schoft en een goede balans. De stap is goed en de draf zou overtuigender moeten zijn.
Hij is van 1983 tot zijn dood in 1994 actief geweest in de Zweedse fokkerij. Het Zweedse stamboek heeft 134 nakomelingen van hem geregistreerd.

7.2. Gajus DE 331311304176 Hann

De schimmel hengst Gajus Hann (V. Goya Hann) heeft een stokmaat van 162 cm.
Hij is in 1976 geboren en is gefokt door Diedrich Schröder uit Bremervörde dat tussen Bremerhaven en Stade in het noorden van de deelstaat Nedersaksen.
De moeder van Gajus is de bruine merrie Couplet Hann (1967, V. Cypern Hann). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Furioso Z Hann (1979, V. Furioso II SF)
Tweede moeder van Gajus is de bruine staatspremiemerrie Kunigunde Hann (1961, V. Kurator II Hann).
Gajus is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 77,3 % Hannoveraans, 11,7 % Engels- en Arabisch volbloed en 9,4 % Trakehner bloed voert.

Gajus is in 1978 in Verden door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij. Later heeft ook het Beierse stamboek en het Zwitserse stamboek de hengst goedgekeurd. Gajus is aangekocht door het Beierse Haupt- en Landgestüt in Schwaiganger.
In 1979 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Hij behaalde 111,45 punten en is daarmee van de 31 deelnemende hengsten op de elfde plaats geëindigd.
Gajus is van 1980 tot en met 2002 actief geweest in de fokkerij.
Zijn zoon Gajus G Hann (1986) is goedgekeurd voor de fokkerij.
Drie dochters zijn moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst geworden. Dat betreft:

1. Florina F Bavar, 1980, zwartbruin, MV. Krokus Bavar, is de moeder van de zwartbruine merrie Florenza A Bavar (1988, V, Papageno Westf) en die is de moeder van de hengst Corpano Bavar (2007, V. Cordius M Bavar). Corpano is goedgekeurd door het Beierse- en Baden-Württembergse stamboek en onder de naam Coeur de Noblesse M is hij goedgekeurd door het Zwitserse stamboek;

2. Gräfin Hann, 1983, donkerbruin, MV. Wohlan Hann, is de moeder van de donkerbruine staatspremiemerrie Alice Hann (1987, V. Airport Hann) en die is de moeder van de zwarte hengst Weltart Hann (1994, V. Weltmeyer Hann). Weltart is goedgekeurd door het Rijnlandse stamboek en

3. Agathe Bavar, 1986, bruin, MV. Winnipeg Bavar, is de moeder van de schimmel hengst Calvin Bavar (1997, V. Calvero Bavar).

Van Gajus zijn 160 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen tot en met 2015 € 67.105 gewonnen.
Eind 2015 heeft Gajus een dressuurindex van 66 met een betrouwbaarheid van 86 % en een springindex van 65 % met een betrouwbaarheid van 80 %.

7.2.1. Gajus G 810448386 Hann

Gajus G Hann (V. Gajus Hann) is een vos hengst die in 1986 is geboren.
De moeder van Gajus G is de vos merrie Ukraine Bavar (1975, V. Gobelin Bavar) en tweede moeder is Uganda Bavar (1969, V. Kassio Trak).
Gajus G is een hoog in het bloed staande Hannoveraanse hengst die een vrij korte moederlijn heeft. Gerekend over acht generaties heeft Gajus G een bloedvoering die bestaat uit 39,8 % Hannoveraans bloed, 31,25 % Engels volbloed en 11,7 % Trakehner bloed; 12,5 % van de bloedvoering is onbekend.

Gajus G is goedgekeurd door het ‘Westfaalse- en het Beierse stamboek, maar heeft in de fokkerij nauwelijks invloed gehad.

7.3. Godewind DE 331310115876 Hann

De schimmel hengst Godewind Hann (V. Goya Hann) heeft een stokmaat van 167 cm. Hij is geboren op 20 februari 1976 en is gefokt door Friedrich Wilharm uit Stadthagen, dat circa 40 km ten westen van Hannover in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Godewind is de zwarte merrie Sklavin Hann (1966, V. Sellhorn Hann) en tweede moeder is de donkerbruine Kemenate Hann (1957, V. Keith Trak).
Gerekend over acht generaties voert Godewind 77,3 % Hannoveraans-, 15,6 % Trakehner- en 3,9 % Engels volbloed.
Godewind is in het najaar van 1978 goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Oldenburgse stamboek en is in de jaren 1979 – 1982 in Duitsland actief geweest in de fokkerij.
Daarna is hij verkocht naar Canada waar hij nog een aantal jaren voor de fokkerij is ingezet.
Veel invloed op de fokkerij heeft hi niet gehad.

7.4. Golan DE 333330009176 Oldbg

Golan Oldbg (V. Goya Hann) is eeen schimmel hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is geboren in 1976 en is gefokt door Arnold Döller uit Visbek, dat vijftien kilometer ten noorden van Vechta in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Golan is de zwarte merrie Orsetta Oldbg (1958, V. Ferdinand Hann) en tweede moeder is de donkerbruine Orsika VII Oldbg (1950, V. Frido Oldbg).
Golan is een Hannoveraans gefokte hengst die stamt uit een Oldenburgse moederlijn.
Gerekend over acht generaties voert hij 68,0 % Hannoveraans- en tenminste 18,75 % Oldenburgs bloed. Ook voert hij 2,3 % Engels- en Arabisch volbloed.

Golan is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en het Belgisch Warmbloed Paardenstamboek.
In Duitsland is Golan van 1979 tot en met 1984 actief geweest in de fokkerij. Van hem zijn vijftien nakomelingen als sportpaard geregistreerd. Samen hebben die € 30.705 aan prijzengeld gewonnen.
De meest succesvolle nakomeling is de door Leon Melchior gefokte Golo Z (1980, MV. Martinez Hann), die met Carolin Völker is uitgekomen in de lichte toer dressuur en een winsom heeft van € 18.803.

In 1984 is Golan door Franke Sloothaak uitgebracht in internationale springconcoursen. De combinatie won o.a. wedstrijden in Aachen, Rotterdam en Leeuwarden. Golan heeft een winsom van € 15.699.

7.5. Goldjunge DE 333330011776 Oldgb

De schimmel hengst Goldjunge Oldbg (V. Goya Hann) heeft een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren in 1976 en is gefokt door Otto Espelage uit Vechta.
De moeder van Goldjunge is de donkerbruine merrie Ehrina Oldbg (1971, V. Duellgraf Hann) en tweede moeder is de zwarte staatspremiemerrie Ehrwenta Oldbg (1961, V. Lützow Oldbg).
Goldjunge is afkomstig uit een Oldenburgse moederlijn waarvan slechts twee generaties bekend zijn.
Gerekend over acht generaties voert 71,1 % Hannoveraans bloed, tenminste 10,9 % Oldenburgs bloed en 1,6 % Engels volbloed.

Goldjunge is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en het Belgisch Warmbloed Paardenstamboek, maar voor zover bekend zijn van hem geen nakomelingen geregistreerd.
In 1984 is Goldjunge door Kurt Maier (GER) uitgebracht in M springwedstrijden.

7.6. Goya van de Breemeersen Hann / W00001321 BWP.

Goya van de Breemeersen Hann (V. Goya Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is op 29 juni 1976 geboren en is gefokt door Günter Pott uit Bad Oeynhausen, dat circa 15 km ten zuidwesten van Minden in het noorden van de deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van de hengst is Doloris Hann (1971, V. Dultus Hann) en tweede moeder is de bruine Voline Hann (1965, V. Valentino xx). Voline is ook de moeder van de hengst Wendenburg Hann (1976, V. Wendekreis Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Gerekend over acht generaties voert Goya van de Breemeersen 80,0 % Hannoveraans bloed, 13,3 % Engels volbloed en 4,7 % Arabisch volbloed.
De hengst is gekocht door stoeterij De Breemeersen van Maarten en Donaat Brondeel in Aalter, dat tussen Gent en Brugge in België ligt. Zij hebben hem gepresenteerd op de hengstenkeuring van het BWP, waar hij in december 1979 is goedgekeurd.
Goya van de Breemeersen is alleen in 1980 actief geweest in de fokkerij. In 1981 heeft het BWP vijf nakomelingen van hem geregistreerd.

8. Graf Gotthard Z DE 331311308671 Hann / W00001231 BWP/
290 Stb KWPN

De schimmel hengst Graf Gotthard Z Hann (V. Gotthard Hann) heeft een stokmaat van 166 cm. Hij is op 29 april 1971 geboren en is gefokt door Willi Baars uit Edemissen, dat tussen Hannover en Braunschweig in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Adlergöttin Hann (1959, V. Abglanz Trak) en tweede moeder is de bruine Donauharfe Hann (1952, V. Doktorand I Hann).
Graf Gotthard Z is een Hannoveraans gefokte hengst uit een moederlijn met een forse scheut Trakehner bloed. Gerekend over acht generaties voert hij 64,1 % Hannoveraans bloed, 19,5 % Trakehner bloed en 10,9 % Engels- en Arabisch volbloed. De hengst Alderman I Hann (1909, V. Alnok Hann) komt zes keer voor in de afstamming van Graf Gotthard Z.

Hij is goedgekeurd door het BWP en is van 1976 – 1979 op stoeterij Zangersheide in Lanaken beschikbaar geweest voor de fokkerij. In 1980 heeft hij in Nederland op een dekstation gestaan en daarna is hij geëxporteerd naar Verenigde Staten.
Van Graf Gotthard zijn in België 16 nakomelingen geregistreerd en het KWPN heeft 29 veulens van hem vastgelegd. Ook het Hannoveraanse- en het Rijnlandse stamboek hebben nakomelingen geregistreerd. Vijf zonen van Graf Gotthard zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

Voor uitgebreide informatie over Graf Gotthard Z en zijn nakomelingen wordt verwezen naar het bestand Graf Gotthard Z Hann.

9. Goldfisch Z DE 331311325572 Hann

Goldfisch Z Hann (V. Gotthard Hann) is een schimmel hengst met een stokmaat van 172 cm. Hij is geboren in 1972 en is gefokt door Heinrich Brandes uit Uetze-Hänigsen, dat circa 30 km ten oosten van Hannover ligt.
Goldfisch Z wordt ook wel aangeduid als Goldfisch II of in de sport als Gambrinus 20.
Zijn moeder is de zwarte merrie Wortgräfin Hann (1966, V. Wortschwall Hann). Tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Freiehe Hann (1950, V. Freiburg Hann), die ook de derde moeder is van de hengst Grannus Hann (1972, V. Graphit Hann).
Goldfisch Z is een Hannoveraans gefokte hengst met een afstamming waarin de hengst Fling Hann (1911, V. Flingarth Hann) vijf keer voorkomt en de hengst Alderman I Hann (1909, V. Alnok Hann) zes keer.
Gerekend over acht generaties voert Goldfisch Z 80,5 % Hannoveraans bloed en 5,5 % Engels- en Arabisch volbloed.
Goldfisch Z is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek, maar heeft nauwelijks invloed gehad op de fokkerij.
De Duitse Hippische Sportbond heeft in de jaren 1978 – 1980 acht nakomelingen als wedstrijdpaard geregistreerd. Samen hebben die een winsom van € 7.866.

10. Goldpilz DE 331310074372 Hann

De schimmel hengst Goldpilz Hann (V. Gotthard Hann) heeft een stokmaat van 162 cm. Hij is geboren op 20 mei 1972 en is gefokt door Hans-Heinrich Schmidt uit Uetze, dat ongeveer 35 km ten oosten van Hannover ligt.
De moeder van Goldpilz is de vos merrie Starlet Hann (1967, V. Steinpilz xx). Zij is ook de tweede moeder van de hengsten Almé Star Zweibr (1981, V. Almé SF) en Alpha D Zweibr (1982, V. Alexis Z Hann). Almé Star is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Oldenburgse stamboek en Alpha D is goedgekeurd door het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek.
Tweede moeder van Goldpilz is de vos Domgräfin Hann (1963, V. Dominus Hann).
Goldpilz is een Hannoveraans gefokte hengst. De stempelhengst Alderman I Hann (1909, V. Alnok Hann) komt acht keer voor in de afstamming van Goldpilz en de hengst Fling Hann (1911, V. Flingarth Hann) zes keer.
Gerekend over acht generaties voert Goldpilz 61,7 % Hannoveraans bloed en 28,9 % Engels volbloed.

Goldpilz is in 1974 goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Baden-Württembergse stamboek. Hij heeft in 1975 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek, waar hij 105,03 punten behaalde. Hij beëindigde daarmee het onderzoek als 22e van de 65 deelnemende hengsten.
Goldpilz is van 1975 tot en met 1999 actief geweest in de fokkerij.
Zijn zonen Goldkap S Hann (1996), Grossglockner Hann (1977), Gibraltar Hann (1978), en Goldkorn Badwu (1989) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.
Enkele dochters zijn moeder of tweede moeder geworden van een goedgekeurde hengst, zoals:

1. Rudore II Oldbg, 1976, schimmel, MV. Waidmannsheil Hann, is de moeder van de hengst Weltgotthard AAFE (1981, V. Welt As Hann) en van zijn bruine zuster Rudira Oldbg (1982).
Weltgotthard is goedgekeurd door het Argentijnse stamboek en Rudira is de moeder van de schimmel hengst D-Day Oldbg (1992, V. Donnerschwee Oldbg), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek, het KWPN en het Zweedse stamboek;

2. Randita Oldbg staatspremiemerrie, 1977, vos, MV. Furioso II SF, is de moeder van de bruine hengst Rubirando Oldbg (1990, V. Rubinstein I Westf), die is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Hannoveraanse- en Beierse stamboek;

3. Alice Oldbg, 1978, schimmel, MV. Furioso II SF, is de moeder van de vos merrie Astella Oldbg (1994, V. Feiner Stern Hann) en die is de moeder van de vos hengst Wolkenlos Oldbg (2000, V. Wolkentanz II Hann). Wolkenlos is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

4. Golden Delicious Hann, 1978, bruin, MV. Furioso II SF, is de moeder van de schimmel hengst Renaissance Oldbg (1984, V. Ramino Westf), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

5. Goldin Oldbg, 1978, vos, MV. Vollkorn xx, is de moeder van de vos hengst Rebell Junior Hann (1992, V. Rebel I Z Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en het ZfdP;

6. Gluckauf Hann, 1980, schimmel, MV. Wrede Hann, is de moeder van de vos merrie Well Advised Hann (1991, V. Werther Hann) en van de schimmel hengst Winner M Hann (1987, V. Wienerwald Hann).|
Well Advised is de moeder van de donkerbruine hengst San Giorgio Oldbg (1999, V. Sandro Hit Oldbg), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en het stamboek Rijnland-Pfalz-Saar.
Winner M is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en

7. Gisette de Tur Badwu, 1985, schimmel, MV. Anselm Badwu, is de moeder van de bruine merrie Santana de Tur Badwu (1989, V. Salut Hann) en die is de moeder van de bruine hengst Alvero de Tur Badwu (1995, V. Acord II Holst).
Alvero de Tur is goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 352 nakomelingen van Goldpilz geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben die € 683.947 gewonnen.
Succesvolle nakomelingen zijn:|

 Gammon Oldbg, ruin, 1977, MV. More Magic xx, is in de jaren 1988 – 1998 in de international springsport uitgebracht door John en Louise Whitaker (GBR). Met John won Gammon o.a. een wedstrijd in Hamburg 1989, de GP Wolfsburg 1992, de GP Calgary 1992 en de GP Arnhem 1993.
Als lid van het Britse team heeft de combinatie de zilveren medaille gewonnen bij het Europees Kampioenschap 1993 in Gijon. In 1994 is deelgenomen aan het Wereldkampioenschap in Den Haag en is de landenwedstrijd in Bad Aachen gewonnen.
In 1996 en 1997 heeft Louise Whitaker met Gammon deelgenomen aan de Europese Kampioenschappen voor Jonge Ruiters.
In 1998 heeft John Whitaker met Gammon, die toen 22 jaar oud was, de Hickstead Derby gewonnen.
Alleen in de wedstrijden in Duitsland heeft Gammon een winsom van € 186.238;

Gringo Oldbg, ruin, 1977, MV. Adorno Hann, is door Heinrich-Wilhelm Johannsmann (GER) aangereden tot S niveau springen. In mei 1985 is de ruin overgenomen door Kurt Gravemeier (GER), die internationaal met hem is gestart. Vanaf 1991 is Toni Haβmann (GER) de ruin in nationale Duitse wedstrijden gaan rijden. Gringo heeft een winsom van € 60.397;

Goderich Hann, ruin, 1978, MV. Pannier xx, is door Gerhard Westphal (GER)
aangereden tot op S niveau springen. Daarna heeft Tjark Nagel (GER) Goderich in internationaal verband uitgebracht. Vanaf juni 1988 zijn Gudrun Hackel – Berger en Karin Hackel met Goderich in de klasse M gestart. Goderich heeft een winsom van € 43.784.

Eind 2015 heeft Goldpilz een dressuurindex va 65 met een betrouwbaarheid van 88 % en een springindex van 104 met een betrouwbaarheid van 85 %.

10.1 Goldkap DE331310200876 Hann

Goldkap Hann (V. Goldpilz Hann) is een vos hengst die in 1976 is geboren.
Hij is gefokt door Diedrich Fick uit Buxtehude, dat ongeveer 20 km ten zuidwesten van Hamburg in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Goldkap is de vos merrie Amata Hann (1969, V. Argus Hann) en tweede moeder is de vos Drüsenfichte Hann (1959, V. Drusus Hann).
Goldkamp is een Hannoveraans gefokte hengst. Gerekend over acht generaties voert hij 77,3 % Hannoveraans bloed en 15,6 % Engels volbloed.
Goldkap is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en is alleen in 1979 actief geweest in de fokkerij.
Van hem zijn vijf nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben die € 3.797 aan prijzengeld gewonnen.

10.2. Grossglockner DE 331310125077 Hann

De schimmel hengst Grossglockner Hann (V. Goldpilz Hann) heeft een stokmaat van 173 cm. Hij is in 1977 geboren en is gefokt door Dagmar Meyer – Schmeling uit Stipsdorf, dat bij Bad Segeberg in Schleswig Holstein ligt.
Grossglockner is een broer van de hengst Gibraltar Hann (1978, zie hfdst. 10.3)
De moeder van de hengst is de bruine merrie Kapriole Hann (1973,V. Kaspar Trak). Tweede moeder is de bruine Friederike Hann (1961, V. Frustra II Hann), die ook de moeder is van de door het Hessische stamboek goedgekeurde donkerbruine hengst Imperial Hess (1967, V. Impuls Trak).
Gerekend over acht generaties voert Grossglockner 57,8 % Hannoveraans bloed, 25 % Engels volbloed en en 7,8 % Arabisch bloed.

Grossglockner is in1979 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en heeft in 1980 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Hij heeft dat onderzoek afgesloten met 122,54 punten, waarmee hij op de negende plaats kwam van de 67 deelnemende hengsten.
De hengst is van 1980 tot en met 1990 actief geweest in de fokkerij.

Enkele dochters van Grossglockner zijn moeder of tweede moeder geworden van een goedgekeurde hengst, zoals:

1. Goldika Hann, 1982, vos, MV. Götz Hann, is de moeder van de bruine merrie Gina Hann (1986, V, Gernegross xx) en die is de moeder van de vos hengst Can Can Hann (1995, V. Carbid Hann). Can Can is goedgekeurd door het stamboek Berlin-Brandenburg;

2. Berinata Oldbg, 1983, vos, MV. Artus Oldbg, is de moeder van de bruine Scarlett Oldbg (1991, V. Sandro Holst) en die is de moeder van de bruine hengst Lorezi Oldbg (2006, V. Lord Pezi Oldbg). Lorezi is goedgekeurd door het Oldenburg International stamboek, het Saksische- en het Brandenburgse stamboek;

3. Miss Glockner Oldbg, 1984, bruin, MV. Bucephalos xx, is de moeder van de hengs Can Do L Westf (2003, V. Cornet Obolensky BWP). Can Do L is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

4. Noreen Hann, 1989, vos, MV. Nebelwerfer Hann, is de moeder van de bruine merrie Ladylike S Oldbg (1983, V. Landfrieden Holst) en die is de moeder van de zwartbruine hengst Lac Leman S Zweibr (1998, V. Lord Nobel S Oldbg). Lac Leman S is goedgekeurd door het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek en

5. Grazia Oldbg, 1990, donkerbruin, MV. Miracolo xx, is de moeder van de schimmel merrie Cassiopeia Badwu (1997, V. Carolus I Holst) en die is de moeder van de schimmel hengst Cornet’s All Out Westf (2012, V. Cornet Obolensky BWP). Cornet’s All Out is goedgekeurd door de gezamenljke Zuidduitse stamboeken.
De Duitse Hippische Sportbond heeft 180 nakomelingen van Grossglockner als wedstrijdpaard geregistreerd. Zij hebben samen € 421.980 gewonnen.
Succesvolle nakomelingen zijn:

Ghandy Hann, merrie,1985, schimmel, MV. Wolf Hann, is door Josef Elbers (GER) en Hans Arkenbout (NED) in springwedstrijden aangereden tot S niveau. Daarna is de merrie door Paul Darragh (IRL) en Otto Becker (GER) in internationale wedstrijden uitgebracht. Ghandy heeft een winsom van € 32.559 en

Gracie B Hann, merrie, 1989, schimmel, MV. Gardas Daarna is van 1994 tot en met 2007 door Andrea, Anke en Marika Bruns (GER) in springwedstrijden in Duitsland uitgebracht. De merrie is vooral in jachtconcoursen succesvol geweest en heeft 79 overwinningen in de klasse M en 8 in de klasse S behaald. Ze heeft een winsom van € 35.500;

Gustav M2 Oldbg, ruin, 1992, bruin, MV. Weltmeister Hann, is door Britta Scheel (GER) aangereden tot de klasse M springen. In 1998 heeft Ludger Beerbaum de ruin overgenomen en is er tot en met 2000 internationaal mee gestart. De combinatie won o.a. in 2000 een wedstrijd in Arnhem.
Gustav M2 heeft een winsom van € 27.490.

Eind 2015 heef Grossglockner een dressuurindex van 75 met een betrouwbaarheid van 83 % en een springindex van 115 met een betrouwbaarheid van 81 %.

10.3. Gibraltar DE 331310116578 Hann

Gibraltar Hann (V. Goldpilz Hann) is een grote schimmel hengst met een stokmaat van 164 cm. Hij is op 25 maart 1978 geboren en is gefokt door Dagmar Meyer – Schmeling uit Stipsdorf, dat bij Bad Segeberg in Schleswig-Holstein ligt.
Gibraltar is een broer van de hengst Grossglockner Hann (1977, zie hfdst. 10.2)
De moeder van beide hengsten is de bruine merrie Kapriole Hann (1973,V. Kaspar Trak). Tweede moeder is de bruine Friederike Hann (1961, V. Frustra II Hann), die ook de moeder is van de door het Hessische stamboek goedgekeurde donkerbruine hengst Imperial Hess (1967, V. Impuls Trak).
Gerekend over acht generaties voert Gibraltar 57,8 % Hannoveraans bloed, 25 % Engels volbloed en en 7,8 % Arabisch bloed

Gibraltar is in 1980 in Oldenburg goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Ook het stamboek Baden-Württemberg heeft hem toegelaten tot de fokkerij. Hij heeft in 1981 in Marbach deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek en heeft dat onderzoek als zevende van de 25 deelnemende hengsten afgesloten.
Gibraltar is van 1981 tot en met 2003 actief geweest in de fokkerij. Tot en met 1988 is hij hoofdzakelijk actief geweest in Baden-Württemberg en daarna binnen het Hannoveraanse stamboek.
Zijn zoon Gibraleon Hann (1990) is goedgekeurd voor de fokkerij.
Enkele van zijn dochters zijn moeder of tweede moeder geworden van een goedgekeurde hengst, zoals:

1. Genua Hann, 1990, vos, MV. Gardestern I Hann, is de moeder van de vos hengst Witty Boy Hann (2002, V. Waterford Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

2. Galina E Hann, 1991, schimmel, MV. Absatz Hann, is de moeder van de bruine hengst Langer Jan Hann (2000, V. Landclassic Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

3. Gipsy Adam Hann, 1991, zwart, MV. Domspatz Hann, is de moeder van de donkerbruine hengst Pius Paccelli Hann (1995, V. Prestige Pilot Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Finse stamboek en

4. Gambit Hann, 1992, donkerbruin, MV. Futuro SF, is de moeder van de merrie Greath Dream Berl-Brandenb en die is de moeder van de schimmel hengst Annicard Berl-Brandenb (2003, V. All-in One Hann). Annicard is goedgekeurd door het stamboek Berlin-Brandenburg.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 159 nakomelingen van Gibraltar geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben die tot en met 2015 € 97.708 gewonnen.
De meest succesvolle nakomeling is de zwarte ruin Gregory Badwu, 1987, MV. Kronprinz xx, die met Beate Netz (GER) is uitgebracht in Grand Prix dressuur-wedstrijden en enkele keren in internationaal verband is gestart. Gregory heeft een winsom van € 20.740.

Eind 2015 heeft Gibraltar een dressuurindex van 83 met een betrouwbaarheid van 89 % en een springindex van 93 met een betrouwbaarheid van 85 %.

Gibralter is zelf door Klaus Günther in M en S springwedstrijden in Duitsland gestart en heeft een winsom van € 7.233.

10.3.1. Gibraleon DE 331316518690 Hann

De schimmel hengst Gibraleon Hann (V. Gibraltar Hann) heeft een stokmaat van 168 cm. Hij is in 1990 geboren en is gefokt door Willi Ehlers uit Walsrode, dat 50 km ten oosten van Bremen ligt.
De moeder van Gibraleon is de vos merrie Top of Tower Hann (1985, V. Titus Oldbg) en tweede moeder is de vos Almenrose Hann (1977, V. Absatz Hann).. Almenrose is ook de tweede moeder van de hengst Langer Jan Hann (2000, V. Landclassic Hann), die door het Hannoveraanse stamboek is goedgekeurd.
Gibraleon is een hoog in het bloed staande hengst waarin, naast Engels- en Arabisch volbloed genen uit de Hannoveraanse-, Trakehner-, Oldenburgse- en Franse fokkerij bijeen zijn gebracht.
Gerekend over acht generaties voert hij 40,6 % Engels volbloed, 3,9 % Arabisch- en Angloarabisch bloed, 29,7 % Hannoveraans bloed en 14,8 % Trakehner bloed.

Gibraleon is in december 1992 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en in januari 1994 is hij erkend door het Oldenburgse stamboek. Hij is tot en met 2014 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
In 1993 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Voor de dressuurgerichte onderdelen kreeg hij 97,78 punten, waarmee hij 27e is geworden van de 53 deelnemende hengsten en voor de op het springen gerichte onderdelen scoorde hij 135,21 punten waarmee hij de derde plaats in nam. In de eindstand is hij met 121,73 punten zesde geworden.

Tot en met 2015 zijn 23 dochters van hem als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en drie van hen zijn bekroond tot staatspremiemerrie.
Zijn dochter Grille Hann, staatspremiemerrie, 1994, schimmel, MV. Wendekreis Hann, is de moeder van de hengst Chalone Hann (2006, V. Chalan Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.

De Duitse Hippische Sportbond heeft tot en met 2015 81 nakomelingen geregistreerd als sportpaard en die hebben samen € 48.519 gewonnen.

Eind 2015 heeft Gibraleon een dressuurindex van 83 met een betrouwbaarheid van 85 % en een springindex van 122 met een betrouwbaarheid van 84 %.

Gibraleon is in de jaren 1994 – 2006 door Antje Ehlers (GER) uitgebracht in springwedstrijden klasse L en M in Duitsland. De hengst heeft € 6.173 aan prijzengeld gewonnen.

10.4. Goldkorn DE 373732046689 Badwu

Goldkorn Badwu (V. Goldpilz Hann) is een schimmel hengst die in 1989 is geboren. Hij is gefokt door Jost Binder uit Herrenberg, dat 35 km ten zuidwesten van Stuttgart in de deelstaat Baden-Württemberg ligt.
De moeder van Goldkorn is de vos Koralle Badwu (1971, V. Kornett II Trak) en tweede moeder is Amanda Württ (1967, V. Adjutant Trak).
Goldkorn komt uit een moederlijn die stamt uit Baden-Württemberg, maar veel Trakehner invloeden heeft.
Gerekend over acht generaties voert Goldkorn 35,9 % Hannoveraans bloed, 21,1 % Trakehner bloed, 21,9 % Engels volbloed en 4,7 Arabisch volbloed.

Goldkorn is in oktober 1991 in Marbach goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek. Hij heeft in 1992 in Marbach deelgenomen aan en verrichtingsonderzoek en dat afgesloten met 93,44 punten.
Na 1992 is de hengst niet meer voor de fokkerij beschikbaar gesteld, Vier nakomelingen van hem zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben die € 364 gewonnen.

11. Goldstern DE331310073872 Hann

De bruine hengst Goldstern Hann (V. Gotthard Hann) heeft een stokmaat van 172 cm. Hij is geboren op 17 februari 1972 en is gefokt door Meinhard Remmers uit Ihlow, dat 15 km ten oosten van Emden in Ost-Friesland ligt.
De moeder van Goldstern is de bruine Waidgefährtin Hann (1968, V. Waidmannsdank xx) en tweede moeder is de vos staatspremiemerrie Dichtermuse Hann (1963, V. Diskant Hann). Dichtermuse is ook de tweede moeder van de donkerbruine hengst Wümmestern Hann (1985, V. Werther Hann).
Goldstern is een Hannoveraans gefokte hengst met een tamelijk hoog volbloed aandeel.
Gerekend over acht generaties voert Goldstern 62,5 % Hannoveraans bloed en 28,1 % Engels volbloed.

Goldstern is in 1974 in Oldenburg goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. Later heeft ook het Hannoveraanse stamboek de hengst goedgekeurd.
In 1974 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Hij behaalde 96,46 punten, waarmee hij 41e van de 66 deelnemende hengsten is geworden.
Goldstern is van 1975 tot en met 1997 als hengst actief geweest in de fokkerij.
Hij heeft tenminste vijftien staatspremiemerries gebracht en een aantal dochters van hem is moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst geworden, zoals:

1. Bartscha Oldbg, 1976, MV. Manolete xx, is de moeder van de bruine hengst Goldglanz Oldbg (1981, V. Goldlöwe Hann), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

2. Goldelfe Hann, 1976, bruin, MV. Amselkönig II Hann, is de moeder van de bruine hengst Colin d’Or Hann (1986, V. Consul Holst), die is goedgekeurd door het Zwitserse stamboek;

3. Goldblatt Hann, 1978, bruin, MV. Romulus II Westf, is de moeder van de bruine hengst Feiner Stern Hann (1983, V. Freiherr Oldbg), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Oldenburgse-, Westfaalse-, Rijnlandse-, Beierse- en Franse (SF) stamboek;

4. Gerdinchen Hann, 1979, zwart, MV. Alexander Hann, is de moeder van de zwarte merrie Disco Queen Hann (1987, V. Diskus Hann) en die is de moeder van de hengsten Lord Lohengrin Hann (2001, V. Lordanos Holst) en zijn broer Lordigo Hann (2002).
Lord Lohengrin is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en Oldenburgse stamboek, het Oldenburg International stamboek en het Zangersheide stamboek.
Lordigo is goedgekeurd door het Anglo European stamboek;

5. Goeteborg Hann, 1979, donkerbruin, MV. Mongole Hann, is de moeder van de bruine merrie Fairplay Hann (1984, V. Fernal Hann) en zij is de moeder van de bruine hengst Geysir Hann (1990, V. Grannus Hann). Geysir is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.

6. Goldkrone Hann, 1979, bruin, MV. Pik König Hann, is de moeder van de donkerbruine hengst Donnerschall Oldbg (1990, V. Donnerhall Oldbg), die is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Hannoveraanse-, Mecklenburgse- en Westfaalse stamboek;

7. Godoleva Oldbg, 1980, zwartbruin. MV. Futuro SF, is de moeder van de hengst Paavo N Rhein (1986, V. Polydor Westf) en van zijn broers Puschkin D Rhein (1988) en Potsdam Rhein (1989).
De bruine Paavo N is goedgekeurd door het Rijnlandse stamboek.
De zwarte Puschkin D is goedgekeurd door het Rijnlandse- en het Westfaalse stamboek en de zwarte Potsdam is goedgekeurd door het Rijnlandse-, Westfaalse- en Beierse stamboek;

8. Goldperle Hann, 1980, zwart, MV. Götz Hann, is de moeder van de bruine merrie Goldfee Bavar (1992, V. Pilot Westf) en die is de moeder van de bruine broers Grand Pilot I Bavar (1997, V. Gambrinus Bavar), Grand Pilot II Bavar (2002) en Grand Pilot III Bavar(2005).
Grand Pilot I (alias Eurocommerce Pennsylvania) is goedgekeurd door het Oldenburgse- en Brandenburgse stamboek en door de gezamenlijke Zuidduitse stamboeken.
Grand Pilot II en Grand Pilot III zijn goedgekeurd door het Beierse stamboek;

9. Guernika Westf, 1980, vos, MV. Radetzky Westf, is de moeder van de vos merrie Zarah Westf (1990, V. Zeus SF) en de vos staatspremiemerrie Pasadena Westf (1991, V. Pilot Westf).
Zarah is de moeder van de bruine hengst Limited Edition Westf (1996, V. Lancer III Holst), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en het Canadese Warmbloed Paardenstamboek.
Pasadena is de moeder van de broers Cornet’s Stern Westf (2003, V. Cornet Obolensky BWP) en Cotopaxi Westf (2004) en van de hengst Cornedo Westf (2007, V. Cornado I Westf).
Cornet’s Stern is goedgekeurd door het Beierse-, Oldenburgse-, Rijnlandse- en Zweedse stamboek en door het Oldenburg International stamboek. Cotopaxi is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en Cornedo is goedgekeurd door het Oldenburg International stamboek;

10. Tamarona Oldbg, staatspremiemerrie, 1980, MV. Adrian xx, is de moeder van de bruine hengsten Le Cou Cou Oldbg (1986, V. Landadel Holst) en Sunrise Oldbg (1992, V. Silvio I Oldbg)
Le Cou Cou is goedgekeurd door het ZfdP en het Oldenburgse-, Hannoveraanse- en Westfaalse stamboek.
Sunrise is goedgekeurd door het Oldenburgse-. Hannoveraanse-, Saksische- en Brandenburgse stamboek;

11. Gaby Hann, 1981, vos, MV. Diplomat Hann, is de moeder van de vos hengst Pelegrino Westf (1991, V. Pit I Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek;

12. Goldfeder Hann, 1981, vos, MV. Wittelsbach Hann, is de moeder van de bruine merrie Pia Hann (1989, V. Pygmalion ZfdP) en die is de moeder van de bruine hengst Stakkato Hann (1993, V. Spartan Hann). Stakkato is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Beierse- en Holsteinse stamboek en door het Belgische SBS, het Italiaanse SI en het Franse SF stamboek.

13. Gräfin DWP, 1981, MV. Goya Hann, is de moeder van de merrie Gitte DWP en die is de moeder van de zwartbruine hengst Mix Max DWP (2001, V. Milan DWP). Mix Max is goedgekeurd door het Deense en het Zweedse stamboek;

14. Zallicante KWPN, 1981, donkerbruin, MV. Furioso II SF, is de moeder van de bruine ster merrie Ulinda KWPN (2001, V. Furore KWPN) en die is de moeder van de bruine hengst Baldosco MMH KWPN (2006, V. Vincenzo KWPN). Baldosco MMH is goedgekeurd door het Letse stamboek;

15. Aurora Oldbg, 1982, bruin, MV. Abraham Hann, is de moeder van de bruine hengst Anchorman Oldbg (1996, V. Argentinus Hann), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

16. Feeling BWP, 1982, bruin, MV. Argentan I Hann, is de moeder van de broers Alco BWP (2000, V. Codex Holst) en Codex Junior BWP (2002). Beide hengsten zijn goedgekeurd door het Selle Français;

17. Goldfein Hann, 1982, vos, MV. Escort xx, is de moeder van de broers Grundgold I Zweibr (1986, Grundstein II Hann) en Grundgold II Zweibr (1987).
Grundgold I is goedgekeurd door het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek en Grundgold II is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Rijnlandse- en Saksische stamboek en door het Zangersheide stamboek;

18. Sarina Oldbg, 1982, donkerbruin, MV. Ballyboy xx, is de moeder van de donkerbruine hengst Pro Savage Oldbg (1996, V. Pilox Westf), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

19. Fabienne Oldbg, 1984, bruin, MV. Thymian xx, is de moeder van de bruine staatspremiemerrie Fariell Oldbg (1992, V. Freiherr Oldbg) en die is de moeder van de zwarte hengst Shepard Hit Oldbg (2002, V. Sandro Hit Oldbg), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

20. Goldi Hann, staatspremiemerrie, 1984, zwartbruin, MV. Prinz Gaylord Westf, is de moeder van de hengsten Amman Zweibr (1992, V. Argentinus Hann) en
Weinglanz Oldbg (1994, V. Welt As Oldbg),
Amman is goedgekeurd door het stamboek Rijnland-Pfalz-Saar, het Oldenburgse- en het Hannoveraanse stamboek.
Weinglanz is goedgekeurd door het stamboek Rijnland-Pfalz-Saar.

21. Gloria Hann, 1984, donkerbruin, MV. Perfekt II Hann is de moeder van de merrie Anna-Paola Hann (1988, Argentinus Hann) en die is de moeder van de vos hengst Oek KWPN (1996, V. Concorde KWPN). Oek is goedgekeurd door het BWP;

22. Elfengold Hann, 1985, bruin, MV. Luciano Hann, is de moeder van de staatspremiemerrie Elfenschein Oldbg (1991, V. Figaro Oldbg) en van de donkerbruine hengst De Vito Oldbg (1999, V. De Niro Hann).
Elfenschein is de moeder van de hengsten De Kuyper Oldbg (2001, V. De Niro Hann) en Razzmataz Oldbg (2002, V. Raphaël Westf)
De Vito, De Kuyper en Razzmataz zijn alle drie goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

23. Fiorella Hann, 1985, bruin, MV. Freiherr Oldbg, is de moeder van de bruine merrie Fiorina Oldbg (1994, V. Arhentinus Hann) en die is de moeder van de bruine hengst Gambrinus Son Bavar (2006, V. Gambrinus Bavar). Gambrinus Son is goedgekeurd door het Beierse stamboek en de samenwerkende Zuidduitse stamboeken;

24. Gina Hann, 1985, zwartbruin, MV. Steinklee Hann, is de moeder van de donkerbruine hengst Condor M Hann (1990, V. Contender Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse, Beierse-, Oldenburgse- en Westfaalse stamboek;

25. Gloria Hann, 1985, vos, MV. Novum xx, is de moeder van de vos hengst Red Rossini Hann (1995, V. Rubinstein I Westf), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

26. Airline Westf, 1986, vos, MV. Romadour II Westf, is de moeder van de donkerbruine merrie Udine Westf (1991, V. Upan la Jarthe x) en die is de moeder van de hengsten Alpachino Berl-Brandenb (1995, V. Argentinus Hann), Rabenstein Westf (1998, V. Rubinstein I Westf) en Liaison As Westf (2001, V. Lancer III Holst).
Alpachino is goedgekeurd door het Brandenburgse- en het Hannoveraanse stamboek. Rabenstein en Liaison As zijn beiden goedgekeurd door het Westfaalse stamboek;

27. Goldi Hann, 1987, donkerbruin, MV. Wendland II Hann, is de moeder van donkerbruine hengst Lambada van Berkenbroeck Oldbg (1998, V. Levantos I Holst), die is goedgekeurd door het BWP;

28. Goldne Freiheit Hann, 1987, donkerbruin, MV. Freiherr Oldbg is de moeder van de donkerbruine hengst Flaviotore D Oldbg (2003, V. Flemmingh Holst), die door het Oldenburgse stamboek is goedgekeurd;

29. Meerstern Oldbg, staatspremiemerrie, 1987, bruin, MV. Makuba xx, is de moeder van de vos hengst Sinatra Gold Oldbg (1993, V. Silvio I Oldbg) en van de donkerbruine merrie Meerdonata Oldbg (1998, V. Donatello I Oldbg).
Sinatra Gold is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek.
Meerdonata is de moeder van de door het Oldenburgse stamboek goedgekeurde zwarte hengst Fontaine Oldbg (2004, V. Florencio I Westf);

30. Goldy Z Hann, 1988, MV. onbekend, is de moeder van Quinsley Z Zang (1994, V. Quick Star SF) en die is de moeder van de vos hengst Cambridge Z Zang (1997, V. Carthago Holst). Cambridge Z is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek;

31. Sonne Hann, 1990, donkerbruin, MV. Saloniki Hann, is de moeder van de donkerbruine hengst Landeck Oldbg (1995, V. Landadel Holst), die is goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek;

32. Raffaela Oldbg, 1990, bruin, MV. Makuba xx, is de moeder van de donkerbruine hengst Simba Oldbg (1990, V. Silvio I Oldbg), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

33. Goldmarie Hann, 1991, bruin, MV. Goldfasan Hann, is de moeder van de bruine hengst Weltclassicer Oldbg (2002, V. Wolkentanz II Hann), die is goedgekeurd door het Oldenburgse-, het Saksische- en het Brandenburgse stamboek;

34. Willonka Oldbg, 1991, vos, MV. Waldschütz Hann, is de moeder van de bruine hengst Capone AWHA (1996, V. Caprilli Holst), die is goedgekeurd door het Australische Warmbloed Paardenstamboek;

35. Zillvana Oldbg, 1992, vos, MV. Insulaner Oldbg, is de moeder van de bruine hengst Loredus Oldbg (2002, V. Lordanos Holst), die is goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek en het stamboek Oldenburg International;

36. Golden Star Oldbg, 1994, bruin, MV. Sandro Holst, is de moeder van de bruine merrie Golden Truth Oldbg (1998, V. Donnerschwee Oldbg). Zij is de moeder van de zwarte hengst Zodiakus Oldbg (2013, V. Glock’s Zonik DWB), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en

37. Goldfee Hann, 1994, donkerbruin, MV. Mon Fils xx, is de moeder van de donkerbruine hengst Showdown Hann (2002, V. Sandro Hit Oldbg), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Oldenburgse- en Westfaalse stamboek.

Goldstern’s zonen Goldrian Hann (1977), Godfather Hann (1978), Goldmohn Hann (1979), Goldfürst Oldbg (1980), Golduro Oldbg (1981), Gossudar Hann (1981), Golem Hann (1982), Glorieux Oldbg (1985), Going for Gold Oldbg (1985), Godfather Oldbg (1990) en Goldkäfer Hann (1991) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 744 nakomelingen van Goldstern geregistreerd als wedstrijdpaard en die hebben samen tot eind 2015 € 1.195.609 gewonnen. Van de nakomelingen zijn er 63 uitgekomen in de klasse S springen en zeven in de klasse S dressuur.

Succesvolle nakomelingen zijn:

Galwan Hann, ruin, 1982, donkervos, MV. Abhang II Hann, is door Richard Hannöver (GER) en Rainer Schmerglatt (GER) in de periode 1989 – 1997 in Duitsland uitgebracht in springwedstrijden klasse S. Galwan heeft een winsom van € 34.514;

Gipfelstürmer Hann, ruin, 1982, vos, MV. Sender Hann, is in 1988 en 1989 door Susanne Behring (GER) in springwedstrijden tot en met S niveau uitgebracht.
In 1990 en 1991 is de ruin in internationale springwedstrijden uitgebracht door John Whitaker (GBR). Van 1992 – 1998 heeft Holger Hetzel (GER) de ruin uitgebracht. De combinatie won in 1993 de GP Lanaken en in 1994 de GP Düsseldorf. Gipfelstürmer heeft een winsom van € 183.670;

Grando Westf, ruin, 1989, vos, MV. Usus Westf, is in de jaren 1997 tot en met 2003 door Rudolf Könemund (GER) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In 2000 is de tweede plaats behaald in de GP Lissabon. Grando heeft een winsom van € 83.928.

Eind 2015 heeft Goldstern een dressuurindex van 75 met een betrouwbaarheid van 96 % en een springindex van 106 met een betrouwbaarheid van 95 %.

11.1. Goldrian DE 331310105377 Hann

Goldrian Hann (V. Goldstern Hann) is een bruine hengst net een stokmaat van 167 cm. Hij is in 1977 geboren en is gefokt door Siegfried Buhl uit Syke, dat ongeveer 20 km ten zuiden van Bremen in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Goldrian is de merrie Masslieb Hann (1972, V. Matrose Hann) en tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Franziska Hann (1961, V. Frustra II Hann).
Franziska is ook de tweede moeder van de hengsten Argwohn I Hann (1973, V. Argus Hann), zijn broer Argwohn II Hann (1976) en van Lavendel Hann (1977, V. Libanon Hann) en Bold Grande Hann (1982, V. Bolero Hann).
Goldrian is een hoog in het bloed staande, Hannoveraans gefokte hengst. Gerekend over acht generaties voert hij 65,6 % Hannoveraans bloed en 29,7 % Engels volbloed.

Goldrian is in 1979 in Oldenburg door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd. In 1980 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Hij heeft dat onderzoek met 95,54 punten als 41e van de 65 deelnemende hengsten beëindigd. Vervolgens is hij in de jaren 1981 – 1986 actief geweest in de fokkerij.

Zijn dochter Gina Oldbg (1987, MV. Rinaldo Hess) is de moeder van de merrie Roxane Oldbg (1984, V. Rhodos Holst) en die is de moeder van de donkerbruine hengst Feuerwasser Oldbg (2004, V. Feuerwerk Oldbg), Feuerwasser is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en het Oldenburg International stamboek.

Van Goldrian zijn 25 nakomelingen geregistreerd als sportpaard. Hun gezamenlijke winsom bedraagt € 28.356.

11.2. Godfather DE 331310147478 Hann

De schimmel hengst Godfather Hann (V. Goldstern) heeft een stokmaat van 166 cm.
Hij is in 1978 geboren en is gefokt door Heinrich Kruse uit Ganderkesee, dat bij Delmenhorst in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van de hengst is de schimmel Kurheldin Hann (1962, V. Kurier Hann) en tweede moeder is de schimmel Lanolin Hann (1956, V. Lateran Trak). Lanolin is ook de tweede moeder van de hengst Magnet Hann (1964, V. Marconi Hann).
Godfather heeft zijn schimmel kleur niet alleen te danken van Gotthard omdat zijn moeder en haar beide ouders ook de schimmelkleur hebben.
Godfather komt uit een moederlijn met veel Arabische- en Trakehner invloeden. Gerekend over acht generaties voert hij 48,2 % Hannoveraans bloed, 20,3 % Engels volbloed, 13,3 % Arabisch bloed en 10,9 % Trakehner invloed.

Godfather is in Denemarken goedgekeurd voor de fokkerij en is tot midden jaren negentig van de vorige eeuw actief geweest in de fokkerij. Hij heeft daarnaast deelgenomen aan internationale springwedstrijden.
Van zijn nakomelingen heeft de ruin Water Dancer DWB (1993) in Duitsland successen behaald in het springen. Gereden door Peter Dieckmann (GER) heeft hij zeven springwedstrijden in de klasse S gewonnen en een winsom van € 13.779 behaald.
Over de prestaties van Godfather in de sport en de fokkerij is op internet weinig informatie te vinden.

11.3. Goldmohn DE 333339817179 Oldbg

Goldmohn Oldbg (V. Goldstern Hann) is een zwartbruine hengst die in 1979 is geboren. Hij is gefokt door Hans Dasenbrock uit Vechta, dat ten zuiden van Oldenburg in Nedersaksen ligt.
De moeder van Goldmohn is de donkerbruine merrie Toggita III Oldbg (1970, V. Makuba xx) en tweede moeder is de zwarte Toggita Oldbg (1959, V. Oriënt Oldbg).
Goldmohn is afkomstig uit een klassieke Oldenburgse moederlijn waar hengsten als Oriënt Oldbg (1953, V. Ordensritter Oldbg), Lutz Oldbg (1941, V. Ludwart Oldng), Gelmund Oldbg (1935, V. Gerolstein Oldbg) en Reichmann Oldbg (1926, V. Reich Oldbg) aan hebben bijgedragen. Om de lijn te moderniseren is Goldmohn’s grootmoeder in 1969 bij de volbloed Makuba xx gebracht.
Gerekend over acht generaties voert Goldmohn 39,8 % volbloed (Engels en Arabisch), 32,8 % Hannoveraans bloed en 25 % Oldenburgs bloed.

De hengst is in 1981 in Oldenburg door het Oldenburgse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij, maar is voor zover bekend niet actief geweest in de fokkerij.

11.4. Goldfürst DE 333330300880 Oldbg

De zwarte hengst Goldfürst Oldbg (V. Goldstern Hann) heeft een stokmaat van 165 cm. Hij is in 1980 geboren en is gefokt door Alfons Austing uit Damme, dat tussen Vechta en Osnabrück in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Goldfürst is de zwartbruine merrie Donrena Oldbg (1971, V. Donkosak Hann) en tweede moeder is de schimmel Urena III Oldbg (1967, V. More Magic xx).
Goldfürst komt uit een klassieke Oldenburgse moederlijn waar door de inbreng van de volbloed More Magic xx een scheut volbloed aan is toegevoegd.
Gerekend over acht generaties voert Goldfürst 54,7 % Hannoveraans bloed, 27,3 % Engels volbloed en 12,5 % Oldenburgse stamboek.

Goldfürst is in oktober 1982 ln Oldenburg door het Oldenburgse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij. Hij heeft in 1983 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen en sloot dat onderzoek af met 117.59 punten. Hij kwam daarmee van de 54 deelnemende hengsten op de 14e plaats.
Goldfürst is in Duitsland nauwelijks actief geweest in de fokkerij en is geëxporteerd naar de Verenigde Staten waar hij een aantal jaren is gebruikt voor de fokkerij.
De Duitse stamboeken hebben twaalf in de Verenigde Staten geboren dochters als fokmerrie ingeschreven.

11.5. Golduro DE 304048039681 Oldbg

Golduro Oldbg (V. Goldstern Hann) is een donkerbruine hengst die in 1981 is geboren. Hij is gefokt door Renate Hüsemann uit Bohmte, dat ongeveer 20 km ten noordoosten van Osnabrück ligt.
Zijn moeder is de bruine merrie Belinda Oldbg (1970, V. Futuro SF). Zij is ook de moeder van de bruine hengst Lamar Oldbg (1991, V. Landadel Holst), die is goedgekeurd door het ZfdP, Bovendien is Belinda tweede moeder van de hengsten Stedinger Oldbg (2000, V. Sandro Hit Oldbg) en Donninger Oldbg (2000, V. Donnerschwee Oldbg). Stedinger is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Hannoveraanse- en Rijnlandse stamboek en ook door het Zweedse- en het Franse SF stamboek en Donninger is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek.
Tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Besinda II Oldbg (1964, V. Adonis xx). Zij is ook de moeder van de hengst Waldsee Oldbg (1973, V. Waldschütz Hann), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek.

Golduro komt uit een klassieke Oldenburgse moederlijn waar hengsten als Oriënt Oldbg (1953, V. Ordensritter Oldbg), Hildeband Oldbg (1942, V. Hildegar Oldbg) en Siegfürst Oldbg (1942, V. Signal Oldbg) aan hebben bijgedragen. Door de inbreng van de volbloed Adonis xx en de Franse halfbloedhengst Futuro is de moederlijn omgevormd om te kunnen voldoen aan de eisen die aan een sportpaard worden gesteld. Gerekend over acht generaties voert Golduro 39,8 % Engels volbloed, 32,8 % Hannoveraans bloed, 12,5 % Oldenburgs bloed en 10,2 % Frans bloed.
Golduro is verkocht naar Oostenrijk en is daar door het Oostenrijks Warmbloed Paardenstamboek AWÖ goedgekeurd voor de fokkerij. Over zijn verrichtingen in de fokkerij is niet veel bekend.

11.6. Gossudar Hann

De vos hengst Gossudar Hann (V. Goldstern Hann) is in 1981 geboren. Hij is gefokt door Gabriele Breckweg uit Dötlingen, dat tussen Cloppenburg en Bremen in Nedersaksen ligt.
Zijn moeder is Waidspiel Hann (1972, V. Waidwerk Hann) en tweede moeder is een in 1960 geboren dochter van Aumund Hann.
Gerekend over acht generaties voert Gossudar 56,3 % Hannoveraans bloed en 32,8 % Engels volbloed.
Gossudar is verkocht naar Italië en daar goedgekeurd door het Sella Italiana stamboek. Het stamboek heeft tien nakomelingen van hem geregistreerd.

11.7. Golem DE 331310358682 Hann

Golem Hann (V. Goldstern Hann) is een bruine hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is in 1982 geboren en is gefokt door Franz Kotschofsky uit Visbek, dat circa 15 km ten noorden van Vechta in Nedersaksen ligt.
De moeder van de hengst is de donkerbruine Waliserin Hann (1975, V. Wicht Hann). Zij is ook de tweede moeder van de zwarte hengst Lord Lorenzo Oldbg (1993, V. Lord Liberty Holst).
De tweede moeder is de vos Maritza Hann (1969, V. Marconi Hann).
Golem is een een Hannoveraans gefokte hengst. De hengst Feiner Kerl Hann (1919, V. Fling Hann) komt zeven keer voor in zijn afstamming en de stempelhengst Fling Hann (1911, V. Flingarth Hann) zelfs twaalf keer.
Gerekend over acht generaties voert Golem 68,0 % Hannoveraans bloed en 25,8 % Engels volbloed.

Golem is in 1984 in Oldenburg goedgekeurd door het Hessische stamboek en het ZfdP. In 1985 heeft hij deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek in Adelheidsdorf. Voor de dressuurgerichte onderdelen behaalde hij 90,64 punten, waarmee hij 31e werd van de 56 deelnemende hengsten. In de op het springen gerichte onderdelen behaalde hij 136,80 punten en dat was goed voor een derde plaats. In de eindstand is hij 22e geworden met 109,37 punten.
Golem is van 1985 tot 1999 actief geweest in de fokkerij.
Twintig dochters van Golm zijn als fokmerrie opgenomen in een stamboek en één daarvan is staatspremiemerrie geworden.
De bruine dochter Geneva Hess 91992, MV. Exquisit Hann) is de moeder van de slechts 155 cm grote, bruine merrie Goyana Hess (1999, V. Gralshüter Hann) en die is de moeder van de bruine hengst FBW Coneli Badwu (2002, V. Candillo Holst). FBW Coneli is goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek. Van de zonen van Golem is Gorbi Hess (1987) goedgekeurd voor de fokkerij.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 90 nakomelingen van Golem geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen een winsom van € 114.232.
De donkerbruine ruin Gento Hess (1983) is in de jaren 2000 – 2005 door Armin en Luisa Himmelreich (GER) in internationale springwedstrijden uitgebracht. Daarna is de ruin door verschillende andere ruiters in Duitse wedstrijden uitgebracht. Gento heeft een winsom van € 57.843.

Eind 2015 heeft Golem een dressuurindex van 61 met een betrouwbaarheid van 75 % en een springindex van 82 met een betrouwbaarheod van 72 %.

11.7.1 Gorbi DE 361610620587 Hess

De bruine hengst Gorbi Hess (V. Golem Hann) heeft een stokmaat van 164 cm. Hij is geboren op 24 april 1987 en is gefokt door Heinrich Hartmann uit Erbach, dat 30 km ten oosten van Heppenheim in het Odenwald in de Duitse deelstaat Hessen ligt.
De moeder van Gorbi is de bruine merrie Wile Hann (1974, V. Wendekreis Hann) en tweede moeder is de bruine Wilka Trak (1970, V. Magnet Trak).
Gorbi is een Hannoveraans gefokte hengst met in zijn afstamming tien keer de hengst Feiner Kerl Hann (1919, V. Fling Hann).
Gerekend over acht generaties voert Gorbi 58,6 % Hannoveraans bloed, 21,9 % Engels volbloed en 12,5 % Trakehner bloed.

Gorbi is in oktober 1989 in Darmstadt goedgekeurd door het Hessische stamboek. In 1990 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Voor de dressuurgerichte onderdelen is hij met 118,89 punten twaalfde geworden van de 70 deelnemende hengsten en bij de op het springen gerichte onderdelen is hij 19e geworden met 110,92 punten. Gorbi heeft het onderzoek als elfde afgesloten met 118,53 punten.
Hij is tot en met 2008 actief geweest in de fokkerij. Vijftien dochters van hem zijn als fokmerrie opgenomen in een stamboek en 32 nakomelingen zijn als sportpaard geregistreerd. De nakomelingen hebben samen € 16.036 aan prijzengeld gewonnen.
Gorbi is zelf uitgebracht in gestandaardiseerde springwedstrijden en heeft € 490 gewonnen.
Eind 2015 heeft Gorbi een dressuurindex van 89 met een betrouwbaarheid van 81 % en een springindex van 93 met een betrouwbaarheid van 73 %.

11.8. Glorieux DE 333330322485 Oldbg

Glorieux Oldbg (V. Goldstern Hann) is een zwarte hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is op 14 april 1985 geboren en is gefokt door Gisela Schockemöhle uit Lohne, dat vijf kilometer ten zuiden van Vechta in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Glorieux is de bruine staatspremiemerrie Ehrwenna II Oldbg (1976, V. Paladin x).
Tweede moeder is de merrie Ehrwenna Oldbg (1970, V. Vollkorn xx) en zij is ook de moeder van de hengst Widukind Oldbg (1975, V. Waldschütz Hann).
Glorieux komt uit een Oldenburgse moederlijn waarin via de hengsten Vollkorn xx (1961, V. Neckar xx) en Paladin x (1970, V. Pancho II x) Engelse-, Arabische- en Anglorabische volbloedgenen aan zijn toegevoegd.
Gerekend over acht generaties voert Glorieux 38,3 % Engels volbloed, 17,2 % Arabisch- en Angloarabisch bloed en 32,8 % Hannoveraans bloed.

Glorieux is in november 1987 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en erkend coor het Rijnlandse stamboek. In 1988 heeft het Westfaalse stamboek de hengst goedgekeurd en in 1989 heeft het Hannoveraanse stamboek dat ook gedaan. Later hebben ook het Baden-Württembergse- en het Beierse stamboek en het stamboek Rijnland-Pfalz-Saar Glorieux goedgekeurd.

In 1988 won hij het “Bundeschampionat” voor Duitse rijpaarden en in het najaar van 1989 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij presteerde goed en behaalde voor de dressuurgerichte onderdelen 139,03 punten waarmee hij de derde plaats behaalde van de 66 deelnemende hengsten. Bij de op het springen gerichte onderdelen behaalde hij de zestiende plaats met 114,98 punten. In de totaalstand eindigde Glorieux als tweede met 137,60 punten.
Hij is van 1989 tot 2007 beschikbaar geweest voor de fokkerij

Tot eind 2015 zijn 268 dochters van Glorieux als fokmerrie ingeschreven in een stamboek, waarbij 29 merries staatspremiemerrie zijn geworden.
Dochters die moeder of tweede moeder zijn geworden van een goedgekeurde hengst zijn:

1. Gloriett Oldbg, 1990, vos, MV. Akzent II Hann, is de moeder van de donkerbruine merrie Rhapsodie Oldbg (1996, V. Rohdiamant Oldbg) en van de bruine hengst Linolando Bavar (1998, V. Lafitte Bavar).
Rhapsodie is de moeder van de vos hengst Dumbledore Oldbg (2004, V. Davignon II Hann), die is goedgekeurd door het Spaanse stamboek voor niet Spaanse rassen (CDE) en Linolando is goedgekeurd door het Beierse stamboek;

2. Glorieuze Oldbg, 1990, bruin, MV. Calypso I Holst, is de moeder van de hengst Caretino Glory BWP (1998, V. Cheenook Holst) en van de bruine merrie Gloria van de Zuuthoeve BWP (2006, V. Thunder van de Zuuthoeve BWP).
Caretino Glory is goedgekeurd door het Anglo European stamboek en het Sportpaarden Stamboek in Groot Brittannië.
Gloria van de Zuuthoeve is de moeder van de vos hengst Excellent van de Zuuthoeve SBS (2010, V. Tangelo van de Zuuthoeve BWP), die is goedgekeurd door het BWP;

3. Gloria Oldbg, 1991, vos, V. Abraham Hann, is de moeder van de vos hengst Atesch Oldbg (1994, V. Alabaster Hann), die is goedgekeurd door het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek;

4. Gloria Hann, 1991, V. Grundstein I Hann, is de moeder van de vos merrie Jaybee Desiree AWHA en die is de moeder van de vos hengst Jaybee Alto AWHA (2008, V. Alabaster Hann). Jaybee Alto is goedgekeurd door het Australische Warmbloed Paardenstamboek;

5. Gloriette Hann, 1992, zwartbruin, MV. Acapulco Hann, is de moeder van de donkerbruine merrie Real Surprise Hann en die is de moeder van de zwarte hengst Surprise de Sol Hann 2009, V. Soliman Hann). Surprise de Sol is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek;

6. Glory Dream Hann, staatspremiemerrie, 1992, vos, MV. Sydney Holst, is de moeder van de bruine hengst Rob Roy Hann (2004, V. Rubin Royal Old Oldbg), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

7. Gioia Hann, staatspremiemerrie, 1993, donkerbruin, MV. Dynamo Hann, is de moeder van de donkerbruine hengst Sambuca Oldbg (2002, V. Sunny-Boy Oldbg), die is goedgekeurd door het Canadese Warmbloed Paardenstamboek en

8. Finale’s Glorias Bavar, 1995, donkerbruin, MV. Poseidon Westf, is de moeder van de donkerbruine hengst D’Artagnan Classic Bavar (2000, Davignon I Hann), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek.

Van de zonen zijn Geronimo Hann (1990), Grundsteins Erbe Hann (1990), Garejev Hann (1991), Godot Oldbg (1992), Gloriosus Oldbg (1993), Gershwin’s First Hess (1996), Guloso Hann (1996) en Glorioso Noir Hann (1997) goedgekeurd voor de fokkerij. Vrijwel alle goedgekeurde zonen hebben teleurgesteld in de fokkerij.

Tot eind 2015 heeft de Duitse Hippische Sportbond 440 nakomelingen van Glorieux als wedstrijdpaard geregistreerd. Samen hebben die tot eind 2015 een winsom behaald van € 298.681.
Succesvolle nakomelingen zijn:

Grundsteins Erbe Hann, goedgekeurde hengst (zie hfdst 11.8.2.), 1990, vos, MV. Grundstein I Hann, is onder de naam Eurocommerce Rome door Wim, Gerco en Ben Schröder (NED) in de internationale springsport uitgebracht. De hengst heeft in de wedstrijden in Duitsland een winsom van € 34.962 behaald en

Gesine Hann, merrie, 1995, MV. Weltglanz Hann, is door John Anderson (CAN) in internationale springwedstrijden uitgebracht.

Eind 2015 heeft Glorieux een dressuurindex van 108 met een betrouwbaarheid van 97 % en een springindex van 87 met een betrouwbaarheid van 95 %.

11.8.1. Geronimo DE331310851490 Hann

De zeer grote zwarte hengst Geronimo Hann (V. Glorieux Oldbg) heeft een stokmaat van 180 cm. Hij is geboren op 19 mei 1990 en is gefokt door Hans Jochen Brinkmann uit Emsdetten, dat tussen Rheine en Münster in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van de hengst is de vos merrie Argentina Hann (1977, V. Argentan I Hann) en tweede moeder is de bruine Dominika Hann (1969, V. Dominikaner III Hann).
Geronimo is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 51,6 % Hannoveraans bloed, 21.1 % Engels volbloed, 10,9 % Arabisch- en Angloarabisch bloed en 9,4 % Trakehner bloed voert.
Geronimo is geexporteerd naar Canada en heeft daar aan een tweedaags verrichtingsonderzoek deelgenomen. Daarbij zijn de zeer ruime basisgangen en de goede springmanieren opgevallen en behaalde hij een score van 78,05 %. Het Canadese sportpaarden stamboek CSHA heeft hem goedgekeurd voor de fokkerij.
Geronimo is niet veel in de sport uitgekomen omdat hij bij een val op het ijs een gewrichtsband heeft gescheurd. De hengst is in november 2010 overleden.
Over zijn fokkerijprestaties is weinig bekend.

11.8.2. Grundsteins Erbe DE 331310843190 Hann

Grundsteins Erbe Hann (V. Glorieux Oldbg) is een vos hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is op 5 april 1990 geboren en is gefokt door Gisela Schockmöhle uit Lohne, dat vijf kilometer ten zuiden van Vechta in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Groβe Liebe Hann (1979, V. Grundstein I Hann). Zij is ook de moeder van de hengsten Ghostwind Hann (1984, V. Godehard Hann), Fortunatus Hann (1987, V. Futuro SF) en Glorioso Noir Hann (1997, V. Glorieux Oldbg, zie hfdst. 11.8.8.).
Tweede moeder van Grundsteins Erbe is de bruine Luna Hann (1975, V. Landsknecht I Hann), die ook de moeder is van de hengst Landkönig Hann (1992, V. Lanadel Holst).
Grundsteins Erbe is een Hannoveraanse gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 60,2 % Hannoveraans bloed, 18,0 % Engels volbloed en 10,9 % Arabisch- en Angloarabisch bloed voert.

Grundsteins Erbe is in de laatste maanden van 1992 goedgekeurd door het Oldenburgse-, het Hannoveraanse- en het Brandenburgse stamboek. Later hebben ook het Baden-Württembergse stamboek en het Anglo European stamboek hem goedgekeurd.
Hij heeft in het najaar van 1993 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Aan het onderzoek is deelgenomen door 53 hengsten en Grundsteins Erbe is in de dressuurgerichte onderdelen 18e geworden met 109,25 punten. Voor de op het springen gerichte onderdelen behaalde hij 120,89 punten en dat leverde een negende plaats op. In de eindstand bereikte de hengst de negende plaats met 120.14 punten.

Grundsteins Erbe is van 1993 tot 2004 actief geweest in de fokkerij.
Zijn dochter Grundsteinslady Hann (2004, MV. Luxus Hann) is de moeder van de zwartbruine hengst De Bravo Oldbg (2005, V. Balou du Rouet Oldbg), die is goedgekeurd door het Oldenburgse- en het Mecklenburgse stamboek.

Grundsteins Erbe is in 1998 aangekocht door de springstal Eurocommerce uit Lochem en is in de jaren 1999 – 2006 onder de naam Eurocommerce Roma door Wim, Gerco en Ben Schröder (NED) in de internationale springsport uitgebracht. De hengst heeft in de wedstrijden in Duitsland een winsom van € 34.962 behaald.

Tot eind 2015 heeft de Duitse Hippische Sportbond 48 nakomelingen van Grundsteins Erbe als wedstrijdpaard geregistreerd. Samen hebben die tot en met 2015 € 19.495 gewonnen.
Een succesvolle nakomeling is de vos ruin Potomak Oldbg (1996, MV. Venator xx) die door Urszula Kalincinska (POL) in de jaren 2007 – 2015 in de internationale springsport is uitgebracht.

Eind 2015 heeft Grundsteins Erbe een dressuurindex van 100 met een betrouwbaarheid van 84 % en een springindex van 116 met een betrouwbaarheid van 81 %.

11.8.3. Garejev DE 331310871991 Hann

De zwartbruine hengst Garejev Hann (V. Glorieux Oldbg) heeft een stokmaat van 166 cm. Hij is in 1991 geboren en is gefokt door Horst Rudnick uit Sternberg, dat tussen Schwerin en Güstrow in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ligt.
De moeder van de hengst is de donkerbruine merrie Paola Hann (1984, V. Pik Bube I Hann) en tweede moeder is de staatspremiemerrie Dunja Hann (1970, V. Diolen Hann).
Dunja is ook de moeder van de zwartbruine hengst Pik Royal Hann (1983, V. Pik Bube I Hann) en ze is de tweede moeder van de hengsten Pik Kaiser Hann (1983, V. Pik Bube I Hann), Davignon I Hann (1988, V. Donnerhall Oldbg), Placido-Sun Oldbg (1990, V. Placido Oldbg) en Davignon II Hann (1992, V. Donnerhall Oldbg).
Garejev heeft in het najaar van 1994 in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij behaalde voor de dressuurgerichte onderdelen 111,63 punten, waarmee hij zevende is geworden van de 26 deelnemende hengsten. Voor de op het springen gerichte onderdelen heeft hij 100,44 punten behaald, hetgeen een 13e plaats opleverde. Garejev heeft het onderzoek op de elfde plaats afgesloten met een puntenaantal van 104,41.
Garejev is verkocht naar Oostenrijk en is daar door de Moosbachhof in Natternbach beschikbaar gesteld voor de fokkerij en tot op hoge leeftijd uitgebracht in de internationale springsport
In december 2002 en april 2003 hebben het Mecklenburgse- en het Oldenburgse stamboek de hengst erkend.
Garejev heeft weinig invloed op de fokkerij gehad.

11.8.4. Godot DE 333330860092 Oldbg

Godot Oldbg (V. Glorieux Oldbg) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 161 cm.
Hij is in 1992 geboren en is gefokt door Maria Weltmeyer uit Lengerich, dat vijftien km ten zuidwesten van Osnabrück in de deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Godot is de bruine merrie Rustica Westf (1998, V. Regress Westf).
Zij is ook de tweede moeder van de hengsten Fashion S Oldbg (1992, V. Feinbrand Oldbg) en Sir Charles Oldbg (1997, V. Sion KWPN).
Tweede moeder van Godot is de vos merrie Dolly Westf (1965, V. Ducker Westf).
Godot stamt uit een Westfaalse moederlijn, maar in zijn afstamming heeft het Hannoveraanse bloed de overhand.
Gerekend over acht generaties voert hij 50,8 % Hannoveraans bloed, 18,75 % Engels volbloed, 11,7 % Arabisch- en Angloarabisch bloed en 10,2 % Westfaals bloed.
Godot is in november 1994 goedgekeurd door het ZfdP en is in 1995 beschikbaar gesteld voor de fokkerij, maar hij is niet of nauwelijks door de fokkers gebruikt. Tot en met 2003 is hij af en toe uitgebracht in dressuurwedstrijden in de klasse L.

11.8.5. Gloriosus DE 333330867293 Oldbg

De zwarte hengst Gloriosus Oldbg (V. Glorieux Oldbg) heeft een stokmaat van 166 cm. Hij is geboren in 1993 en is gefokt door Dieter van Oesen uit Berne, dat ter hoogte van Oldenburg aan de linkeroever van de Weser ligt.
De moeder van de hengst is de zwartbruine Marguella II Oldbg (1976, V. Venator xx). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Waliser Oldbg (1989, V. Walldorf I Hann).
Tweede moeder van Gloriosus is Marguella Oldbg (1992, V. Cardinal xx).
Gloriosus is afkomstig uit een hoog in het bloed staande Oldenburgse moederlijn. De volbloed Athanasius xx komt vijf keer voor in zijn afstamming.
Gerekend over acht generaties voert Gloriosus 55,5 % Engels volbloed, 10,2 % Arabisch- en Angloarabisch volbloed, 16,4 % Hannoveraans bloed en 10,2 % Oldenburgs bloed.

Gloriosus is eind 1996 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en een paar maanden later door het Mecklenburgse stamboek. Hij is tot en met 2012 voor de fokkerij beschikbaar gesteld door het Mecklenburgse Landgestüt in Redefin.
In het najaar van 1996 heeft hij in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij behaalde voor de dressuurgerichte onderdelen 117,39 punten en behaalde daarmee de vierde plaats van 24 deelnemende hengsten. In de op het springen gerichte onderdelen is hij met 118,64 punten zesde geworden. In de eindstand is hij derde geworden met 122,52 punten.

Gloriosus is tot S niveau uitgebracht in springwedstrijden en heeft € 1.542 aan prijzengeld gewonnen.
Tot en met 2015 zijn 41 dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek en is zijn zoon Goldoni Meckl (2000) goedgekeurd voor de fokkerij.

De Duitse Hippische Sportbond heeft tot en met 2015 76 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen tot en met 2015 € 37.354 gewonnen.

Eind 2015 heeft Gloriosus een dressuurindex van 88 met een betrouwbaarheid van 90 % en een springindex van 92 met een betrouwbaarheid van 88 %.

11.8.5.1. Goldoni DE427270171200 Meckl

Goldoni Meckl (v. Gloriosus Oldbg) is een vos hengst die in 2000 is geboren. Hij is gefokt door Claufia Jalaβ uit Lübtheen, dat 60 km ten zuidwesten van Schwerin in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ligt.
De moeder van Goldoni is de vos merrie Dusty Meckl (1989, V. Dularus Meckl) en tweede moeder is Moskita Meckl (1979, V. Mistral II Meckl).
Goldoni is afkomstig uit een Mecklenburgse moederlijn. Gerekend over acht generaties wordt zijn afstamming voor 47,7 % gevormd door Engels-, Arabisch- en Angloarabisch volbloed, 32,0 % Hannoveraans bloed en 10,2 % Mecklenburgs bloed.
Goldoni is in september 2003 in Redefin goedgekeurd voor de fokkerij. Hij is tot en met 2005 door het Mecklenburgse Landgestüt Redefin beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Eén dochter is als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en vier nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 621 gewonnen.

11.8.6. Gershwin’s First DE 361610000996 Hess

De donkerbruine hengst Gershwin’s First Hess is in 1996 geboren. Hij is gefokt door de maatschap Adam en Hartmut Trier-Wahl uit Wartenberg, dat circa 20 km ten noordwesten van Fulda in de Duitse deelstaat Hessen ligt.
De moeder van de hengst is de donkerbruine elitemerrie Ramira Hann (1991, V. Rabanus Holst) en tweede moeder is Wildrose Hann (1983, V. Wanderer Hann).
Gershwin’s First is een hoog in het bloed staande Hannoveraanse hengst met inbreng van Holsteinse- en Trakehner accenten. Gerekend over acht generaties voert hij 29,7 % Engels volbloed, 10,2 % Arabisch- en Angloarabisch bloed, 25,8 % Hannoveraans bloed en 12,5 % Holsteins bloed.
Gershwin’s First is in november 1999 voor de fokkerij goedgekeurd door het ZfdP.
Hij heeft in het voorjaar van 2000 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen, waarbij hij zeer matig presteeerde. Hij heeft het onderzoek met slechts 80,40 punten als 29e van de 37 deelnemende hengsten afgesloten.
Gershwin’s First is daarna niet meer beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Wel is hij in de jaren 2005 – 2010 door Jürgen Jahn (GER) in dresuurwedstrijden klasse S uitgebracht. Hij is enkele keren gestart in Intermediair I wedstrijden en heeft een winsom van € 3.247.

11.8.7. Guloso DE 331310824996 Hann

Guloso Hann (V. Glorieux Oldbg) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is in 1996 geboren en is gefokt door Dirk Oing uit Menslage, dat circa 35 km ten zuidwesten van Cloppenburg in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Guloso is de vos staatspremiemerrie Attika Hann (1980, V. Azur Hann), die ook de moeder is van de vos hengsten Weltadel I Hann (1990, V. Weltmeyer Hann) en zijn broer Weltadel II Hann (1992).
Tweede moeder van Guloso is Albi Hann (1971, V. Adlerfarn II Hann).
Guloso is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 50,8 % Hannoveraans bloed en 35,9 % Engels-, Arabisch- en Angloarabisch volbloed voert.
Guloso is in oktober 1998 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Het Zweedse stamboek heeft één dochter van hem geregistreerd.

11.8.8. Glorioso Noir DE 331310814097 Hann

De grote, donkerbruine hengst Glorioso Noir Hann (V. Glorieux Oldbg) heeft een stokmaat van 175 cm. Hij is op 31 mei 1997 geboren en is gefokt door Heinrich Gerriets uit Wilhelmshaven, dat in Ost Friesland in het noorden van de Duitse deelstaat Nedersaksen ligt.
Glorioso Noir is een broer van de hengst Grundstein’s Erbe Hann (zie hfdst 11.8.2.).
Hun moeder is de bruine merrie Groβe Liebe Hann (1979, V. Grundstein I Hann), die ook de moeder is van de hengsten Ghostwind Hann (1984, V. Godehard Hann) en Fortunatus Hann (1987, V. Futuro SF).
Tweede moeder van Glorioso Noir is de bruine Luna Hann (1975, V. Landsknecht I Hann) en zij is ook de moeder van de hengst Landkönig Hann (1992, V. Landadel Holst).
Glorioso Noir is een Hannoveraanse gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 60,2 % Hannoveraans bloed, 18,0 % Engels volbloed en 10,9 % Arabisch- en Angloarabisch bloed voert.

Glorioso Noir is in oktober 1999 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. In het najaar van 2000 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Voor de dressuurgerichte onderdelen is hij met 110,54 punten van alle 40 deelnemende hengsten als elfde geëindigd. In de op het springen gerichte onderdelen is hij met 108,62 eveneens elfde geworden. Hij heeft het onderzoek afgesloten op de elfde plaats met 110.44 punten.
Glorioso Noir is daarna geëxporteerd naar de Verenigde Staten en is daar ingezet voor de fokkerij. In september 2005 heeft het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek de hengst in de Verenigde Staten goedgekeurd. Ook het Amerikaanse Hannoveraanse stamboek heeft hem goiedgekeurd. Later is hij verkocht naar Canada, waar het Canadese Sportpaardenstamboek de hengst heeft goedgekeurd. Hij heeft verschillende succesvolle nakomelingen gebracht.
De Duitse stamboeken hebben vijf dochters van hem als fokmerrie geregistreerd.

11.9. Going for Gold DE 333330356785 Oldbg

Going for Gold Oldbg (V. Goldstern Hann) is een bruine hengst die in 1985 is geboren. Hij is gefokt door Renate Schwerter uit Lohne, dat net ten zuiden van Vechta in de deelstaat Nedersaksen ligt.
Moeder van de hengst is de lichtbruine merrie Rotilda Oldbg (1972, V. Ballyboy xx) en tweede moeder is de bruine Rotelna II Oldbg (1967, V. Miracolo xx).
Going for Gold is afkomstig uit een oude Oldenburgse moederlijn, die vanaf 1966 met de inbreng van Miracolo xx (1958, V. Tantième xx) en Ballyboy xx (1965, V. Ballymoss xx) is gemoderniseerd.
Gerekend over acht generaties voert Going for Gold 53,1 % volbloed, 32,8 % Hannoveraans bloed en 10,9 % Oldenburgs bloed.

Going for Gold is eind 1987 door het Oldenburgse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij. Hij heeft in 1989 in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek waarbij hij slecht presteerde en met slechts 72,49 punten als 61e van de 70 deelnemende hengsten eindigde. Hij is daarna niet meer beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Voor zover bekend zijn er geen nakomelingen van de hengst geregistreerd.

11.10. Godfather DE 333330306890 Oldbg

De bruine hengst Godfather Oldbg (V. Goldstern Hann) is in 1990 geboren en is gefokt door Renate Schwerter uit Lohne, dat net ten zuiden van Vechta in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Godfather is de bruine merrie Brunette Oldbg (1975, V. Futuro SF). Zij is ook de tweede moeder van de goedgekeurde broers Paavo N Rhein (1986, V. Polydor Westf), Pushlin D Rhein (1988) en Potsdam Rhein (1989).
Tweede moeder van Godfather is is de donkerbruine staatspremiemerrie Brunane IV Oldbg (1969, V. Makuba xx). Zij is tevens de tweede moeder van de hengst Akteur Oldbg (1977, V. Aktuell Oldbg), zijn broer Al Martino Oldbg (1983) en van de hengst Alassio Badwu (1996, V. Alabaster Hann).
Gerekend over acht generaties voert Godfather 39,1 % Engels volbloed, 32,8 % Hannoveraans bloed, 12,5 % Oldenburgs bloed en 9,4 % Frans SF bloed.

Godfather heeft in het najaar van 1994 in Adelhheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Voor de dressuurgerichte onderdelen behaalde hij 124,61 punten waarme hij van de 53 deelnemende hengsten de vijfde plaats behaalde. Voor de op het springen gerichte onderdelen kreeg hij 114,26 punten en dat betekende een twaalde plaats. In de eindrangschikking is hij met 121,51 punten op de zesde plaats terecht gekomen.
Na het verrichtingsonderzoek is Godfather in december 1994 goedgekeurd door het Hessische stamboek en een maand later ook door het Oldenburgse stamboek.
Over de fokkerijresultaten van Godfather in Duitsland is niet veel bekend.
Het KWPN heeft één dochter opgenomen in het stamboek en die heeft de predicaten elite, preferent en prestatie behaald. Daarnaast zijn 18 nakomelingen van hem in register A geregistreerd
In België zijn vier nakomelingen van Godfather geregistreerd.

In de jaren 2010 – 2015 is de bruine ruin Ashdale Futuro KWPN (1995, MV. Dageraad KWPN) door Dominic Webb (GBR) in internationale springwedstrijden uitgebracht.

11.11. Goldkäfer DE 331310346791 Hann

Goldkäfer Hann (V. Goldstern Hann) is een donkerbruine hengst die in 1991 is geboren. Hij is gefokt door Georg Kok uit Bunderhee, dat in Nedersaksen op enkele kilometers van het in Nederland gelegen Nieuweschans ligt.
Zijn moeder is de vos staatspremiemerrie Freiheit Hann (1982, V. Freiheit Oldbg) en tweede moeder is de vos staatspremiemerrie Adana Hann (1975, V. Absatz Hann).
Gerekend over acht generaties voert Goldkäfer 58,6 % Hannoveraans bloed, 17,2 % Engels- en Arabisch volbloed en 6,25 % Trakehner bloed.

Goldkäfer is in oktober 1993 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en in januari 1994 door de stamboeken Saksen-Anhalt, Berlin-Brandenburg en Brandenburg-Anhalt.
In de herfst van 1994 heeft hij deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Voor de dressuurmatige onderdelen behaalde hij 95,56 punten, waarmee hij op de 23e plaats kwam van de 36 deelnemende hengsten. Voor de op het springen gerichte onderdelen heeft hij 102,54 punten behaald en dat leverde de 17e plaats op. In de eindstand heeft hij 98,42 punten behaald waarmee hij de 18e plaats in nam.
Goldkäfer is tot en met 2012 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn 89 dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en daarvan zijn er elf staatspremiemerrie geworden.
Tot en met 2015 heeft de Duitse Hippische Sportbond 68 nakomelingen als wedstrijdpaard geregistreerd. Samen hebben die € 18.576 aan prijzengeld gewonnen.
Goldkäfer heeft eind 2015 een dressuurindex van 91 met een betrouwbaarheid van 88 % en een springindex van 96 met een betrouwbaarheid van 78 %.

12. Geronimo DE 331311315973 Hann

De vos hengst Geronimo Hann (V. Gotthard Hann) heeft een stokmaat van 170 cm. Hij is geboren in 1973 en is gefokt door Hermann Meyer uit Nordleda, dat bij Cuxhaven in het noorden van de deelstaat Nedersaksen ligt.
Geronimo is een broer van de hengsten Gottlob Hann (1971, zie hfdst. 6.) en Goldcup Hann (1975, zie hfdst. 23.).
De moeder van deze drie hengsten is de vos merrie Mayana Hann (1959, V. Marcio xx) en tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Flintenrose Hann (1944, V. Flintglas Hann).
Geronimo is een Hannoveraans gefokte hengst die vooral door inbreng van moedersvader Marcio xx ruim 25 % volbloed in zijn afstamming heeft.
Gerekend over acht generaties voert hij 57,3 % Hannoveraans bloed en 28,7 % Engels volbloed.

Geronimo is in het najaar van 1975 in Verden door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd. Daarna is hij ook door het Westfaalse stamboek goedgekeurd.
In de herfst van 1976 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek dat hij met 104,31 punten heeft afgesloten.
Geronimo is van 1976 tot en met 1983 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Enkele dochters van hem zijn moeder of tweede moeder geworden van een goedgekeurde hengst, zoals:

1. Gerdauen Hann, 1978, vos, MV. Dachs Westf, is de moeder van de vos hengst Andante Zweibr (1992, V. Alexis Z Hann), die is goedgekeurd door het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek en

2. Granne Westf, 1978, MV. Dachs Westf, is de moeder van de vos hengst Punch Line Westf (1983, V. Postillon Westf), die door het Ierse Sportpaarden Stamboek is goedgekeurd.

Zijn zonen Gottwart Hann (1978), Golan Westf (1981) en Gera Hann (1984) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.De Duitse Hippische Sportbond heeft 145 nakomelingen van Geronimo geregistreerd als wedstrijdpaard en samen hebben die een winsom van € 186.185.
De meest succesvolle nakomeling is de donkerbruine ruin Geronimo Westf (1979, MV. Ultimo xx), die in de jaren 1985 – 1988 door Lutz Goessing (GER) en Heinrich-Wilhelm Johannsmann (GER) is uitgebracht in internationale springconcoursen. De ruin blonk uit in puissancewedstrijden en heeft een winsom van € 39.775.

12.1. Gottwart DE 331310126278 Hann

Gottwart Hann (V. Geronimo Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 172 cm. Hij is op 9 maart 1978 geboren en is gefokt door Hermann Tuepker uit Ibbenbüren, dat 20 km ten westen van Osnabrück in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Gottwart is de vos merrie Duftquelle Hann (1972, V. Duft II Hann) en tweede moeder is de bruine Altistin Hann (1968, V. Adlerfarn II Hann).
Gottwart is een Hannoveraanse hengst die gerekend over acht generaties 71,1 % Hannoveraans bloed en 20,3 % Engels volbloed voert.

Gottwart is in 1981 goedgekeurd door het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek. Hij heeft in 1982 in Munster-Handorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen, waar hij slechts 70,6 punten behaalde.
Gottwart is tot en met 1991 beschikbaar geweest voor de fokkerij en heeft met Graf Gatsby Zweibr (1987) één goedgekeurde zoon gebracht.

Van zijn nakomelingen zijn er 29 geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen een winsom van € 12.726.

12.1.1. Graf Gatsby DE 351510044587 Zweibr

De vos hengst Graf Gatsby Zweibr (V. Gottwart Zweibr) heeft een stokmaat van 167 cm. Hij is in 1987 geboren en is gefokt door Helmut Horn uit Stadecken-Elsheim, dat circa 15 km ten zuidwesten van Mainz in de Duitse deelstaat Rijnland-Paltz ligt.
De moeder van de hengst is de schimmel Jennifer DWB (1974, V. Islander Trak) en tweede moeder is Beauty DWB (1968, V. Maykop ox).
Graf Gatsby is afkomstig uit een moederlijn waarvan niet veel bekend is. Hij is een
Hannoveraans gefokte hengst met een groot volbloed aandeel en Trakehner accenten. Gerekend over acht generaties voert hij 37,5 % Hannoveraans bloed, 34,4 % Engels- en Arabisch volbloed en 10,9 % Trakehner bloed. Van de afstamming is 12,5 % onbekend.

Graf Gatsby is in oktober 1990 goedgekeurd door het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek. In 1991 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Daar behaalde hij 107,85 punten voor de dressuurgerichte onderdelen waarmee hij de 25e plaats in nam van de 72 deelnemende hengsten. Bij de op het springen gerichte onderdelen is hij met 94,04 punten 41e geworden. In de eindstand heeft hij met 102,38 punten de 33e plaats behaald.
Graf Gatsby is ruim tien jaar beschikbaar geweest voor de fokkerij maar is niet veel gebruikt. Van hem zijn twee dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek en dertien nakomelingen zijn uitgebracht in sportwedstrijden. Die nakomelingen hebben samen € 3.756 gewonnen.

12.2. Golan DE 341410942581 Westf

Golan Westf (V. Geronimo Hann) is een bruine hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is in 1981 geboren en is gefokt door Reinhold Schürmann uit Oer-Erkenschwick dat bij Recklinghausen aan de noordoost kant van het Ruhrgebied ligt.
De moeder van Golan is de bruine merrie Melodie Westf (1977, V. Milan Westf) en tweede moeder is de schimmel Datscha Westf (1973, V. Dreiklang Westf).
Golan is een Hannoveraans gefokte hengst met enige Westfaalse inbreng.
Gerekend over acht generaties voert hij 67,2 % Hannoveraans bloed en 23,4 % Engels volbloed.

Golan is in november 1983 door het Westfaalse stamboek goedgekeurd. In 1985 heeft hij in Münster-Handorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Voor de op de dressuur gerichte onderdelen behaalde hij 109,51 punten en voor de op het springen gerichte onderdelen 112,21 punten. Hij beëindigde het onderzoek met 106,16 punten.
Golan is tot en met 1990 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Twee dochters van hem zijn in een stamboek ingeschreven als fokmerrie. Tien nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard en zij hebben samen € 4.568 gewonnen.
Golan is zelf uitgebracht in de klasse M springen en heeft een winsom van € 1.261.

12.3. Gera DE 331310071784 Hann

De schimmel hengst Gera Hann (V. Geronimo Hann) heeft een stokmaat van 167 cm. Hij is op 8 februari 1984 geboren en is gefokt door Manfred Wilgeroth uit Königslutter am Elm, dat 20 km ten oosten van Braunschweig in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Gera is de schimmel merrie Erle Hann (1975, V. Efendi Hann) en tweede moeder is de bruine Ablösung Hann (1964, V. Abhang I Hann).
Gera is een Hannoveraans gefokte hengst. De stempelhengst Alderman I Hann (1909, V. Alnok Hann) komt twaalf keer voor in zijn afstamming.
Gerekend over acht generaties voert Gera 69,5 % Hannoveraans bloed en 16,4 % Engels volbloed.

Gera is in februari 1995 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en erkend door het Westfaalse stamboek. Ook het ZfdP heeft Gera geaccepteerd voor de fokkerij.
In het najaar van 1997 heeft hij in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen, war hij matig heeft gepresteerd. Hij behaalde 106,26 punten voor de op de dressuur gerichte onderdelen waarmee hij 21e van de 47 deelnemende hengsten is geworden. Voor de op het springen gerichte onderdelen heeft hij 87,98 punten behaald en dat leverde de 37e plaats op. In de eindstand is hij met 97,11 punten 31e geworden.
Gera is tot en met 2008 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Twee dochters van hem zijn als fokmerrie opgenomen in een stamboek en veertien nakomelingen zijn geregistreerd als sportpaard. De nakomelingen hebben samen € 3.450 gewonnen.
Gera is zelf uitgebracht in springwedstrijden klasse S en heeft € 2.798 gewonnen.
Eind 2015 heeft Gera een dressuurindex van 58 met een betrouwbaarheid van 75 %. Een springindex is niet van hem gepubliceerd.

13. Goldstein DE 331311311773 Hann

Goldstein Hann (V. Gotthard Hann) is een bruine hengst met een stokmaat van 171 cm. Hij is in 1973 geboren en is gefokt door Jürgen Klussmann uit Burgdorf, dat circa 25 km ten noordoosten van Hannover ligt.
De moeder van Goldstein is de vos merrie Stienchen Hann (1967, V. Steinpilz xx) en tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Winkelkrone Hann (1963, V. Winkel Hann).
Goldstein is afkomstig uit een oude Hannoveraanse moederlijn waar door gebruik van de hengst Steinpilz xx (1950, V. Blasius xx) in 1967 Engels volbloed is ingebracht. De Hannoveraanse stempelhengsten Fling Hann (1911, V. Flingarth Hann) en Alderman I Hann (1909, V. Alnok Hann) komen elk acht keer voor in zijn afstamming.
Gerekend over acht generaties voert Goldstein 62,5 % Hannoveraans bloed en 30,5 % Engels- en Arabisch volbloed.

Goldstein is in 1975 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en heeft in 1976 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Hij heeft daarbij 108,77 punten behaald waarmee hij tiende van de dertig deelnemende hengsten is geworden.
Goldstein is tot en met 1985 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Hij heeft met Golan Hann (1979), Goldschatz Hann (1980), Gotland Hann (1981), Ganelun Hann (1984) en Grenoble Hann (1985) vijf goedgekeurde zonen gebracht.

Tenminste twintig dochters zijn moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst geworden. Opvallend zijn daarbij combinaties van Goldstein met de Angloarabische hengst Matcho x (1978, V. Pancho II x) en de Hannoveraanse hengst Pik König Hann (1968, V. Pik As xx).
Het gaat o.a. om de volgende dochters van Goldstein:

1. Galante Hann, 1978, vos, MV. Pik König Hann, is de moeder van de donkerbruine hengst Mon Cherie Hann 91985, V. Matcho x), die is goedgekeurd door het Westfaalse- en het Rijnlandse stamboek;

2. Gloriette Hann, 1978, zwart, MV. Almhügel Hann, is de moeder van de broers Max M Hann (1985, V. Matcho x) en Supermax Matcho Hann (1986). Max M is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Oldenburgse stamboek en Supermax Macho is goedgekeurd door het Deense stamboek;

3. Grandezza Hann, 1978, bruin, MV. Pik König Hann, is de moeder van de bruine elite merrie Gerda Bavar ( 1991, V. Polarstern Westf) en die is de moeder van de donkerbruine hengst Alvarado Bavar (1995, V. Acord’s Son R Bavar). Alvarado is uitgebracht in Grand Prix dressuur en is goedgekeurd door het Beierse stamboek;

4. Goldeiche Hann, 1979, bruin, MV. Adlerblick Hann, is de moeder van de vos hengst Mister A Hann (1984, V. Matcho x). Mister A is uitgebracht in Grand Prix dressuur en is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

5. Granada Hann, 1979, vos, MV. Pik König Hann, is de moeder van de vos hengst Mazarin Hann (1987, V. Matcho x), die is goedgekeurd door het Westfaalse- en het Zweedse stamboek;

6. Grossfürstin Hann, 1979, vos, MV. Abhang III Hann, is de moeder van de broers Mangan Hann (1985, V. Matcho x) en Matchero Hann (1986). Mangan is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en Matchero door het BWP;

7. Gala Hann, 1980, donkerbruin, MV. Pik König Hann, is de moeder van de zwartbruine hengst Ravallo Hann (1986, V. Raphael Westf). Ravallo was de winnaar van zijn verrichtingsonderzoek en is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Westfaalse-, Rijnlandse-, Beierse-, Brandenburgse- en Finse stamboek;

8. Gepetta Hann, 1980, donkerbruin, MV. Dirk Hann, is de moeder van de schimmel hengst Westwall Hann (1984, V. Westwind Hann), die door het Hannoveraanse stamboek is goedgekeurd;

9. Goldammer Hann, 1980, vos, MV. Abhang III Hann, is een zuster van Gera (zie onder 11) en de moeder van de broers Golden Rush (1984, V. Grenadier Hann) en Grimaldi Hann (1985).
Golden Rush, die ook onder de naam Garde de Coeur bekend staat, en Grimaldi zijn beide goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek.

10. Goldfee Hann, 1980, donkerbruin, MV. Don Carlos Hann, is de moeder van de zwarte staatspremiemerrie Mireille Hann (1984, V. Matcho x), de bruine hengst Magic Boy Hann (1985, V. Matcho x) en de zwarte staatspremiemerrie Maestra Hann (1989, V. Matcho x).
Mireille is de moeder van de donkerbruine hengst Feuerbrand (1990, V. Wanderer Hann) en zijn broer Whitney Hann (1992). Feuerbrand is goedgekeurd door de stamboeken Hannover, Saksen-Thüringen, Saksen Anhalt en Berlin-Brandenburg.
Whitney is door het Hannoveraanse stamboek en het BWP goedgekeurd en
Magic Boy door het Hannoveraanse-, het Mecklenburgse-, Saksische- en Beierse stamboek.
Maestra is de moeder van een door het Hannoveraanse stamboek in 2006 goedgekeurde naamloze hengst (2004, V. Wolkenstein II Hann) waar niets meer van is vernomen;

11. Gera Hann, 1981, vos, MV. Abhang III Hann, is de zuster van Goldammer (zie onder 9) en de moeder van de vos staatspremiemerrie Milva Hann (1992, V. Matcho x) . Milva is de moeder van de vos hengst Wild Dance Hann (1997, V. Wolkenstein II Hann), die is goedgekeurd door de stamboeken van Hannover, Brandenburg, Oldenburg, Saksen-Anhalt en door het Canadese Warmbloed Paardenstamboek;

12. Gina Hann, 1981, donkerbruin, MV. Pik König Hann, is de moeder van de schimmel hengst D’Artagnan Hann (1988, V. Daktylus Hann), die door het Hannoveraanse- en het Australische stamboek is goedgekeurd;

13. Goldi Hann, 1981, vos, MV. Der Löwe xx, is de moeder van de vos staatspremiemerrie Weltdame Hann (1989, V. Weltmeyer Hann) en die is de moeder van de vos hengst Weserstar S (1994, V. Westerland Hann). Weserstar S is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en het Oostenrijkse stamboek;

14. Goldina Hann, 1981, donkerbruin, MV. Kurier Hann, is de moeder van de broers Wandervogel I Hann (1985, V. Wanderer Hann), Wandervogel II Hann (1989) en Wandervogel III Hann (1991). Alle drie hengsten zijn goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en Wandervogel II is ook goedgekeurd door het stamboek Saksen-Anhalt;

15. Gotik Hann, 1981, donkerbruin, MV. Elm Hann, is de moeder van de bruine hengst Wandergesell Hann (1985, V. Wanderer Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

16. Gambina Hann, 1982, donkerbruin, MV. Pik König Hann, is de moeder van de bruine hengst Wiener Hann (1989, V. Wanderer Hann), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en het stamboek Rijnland-Pfalz-Saar;

17. Gasparone Hann, 1984, MV. Pik König Hann, is de moeder van de hengst Mon Cher Hann (1992, V. Matcho x), die is goedgekeurd door het Westfaalse- en het Rijnlandse stamboek;

18. Gilde Hann, 1984, bruin, MV. Pik König Hann, is de moeder van de bruine hengst Ludger Hann (1998, V. Laptop Hann), die is goedgekeurd door het Poolse Sportpaardenstamboek;

19. Gordon Hann, 1984, bruin, MV. Leutnant Hann, is de moeder van de vos merrie Mona Westf (1994, V. Matcho x) en die is de moeder van de bruine hengst Don Matcho van de Roshoeve Westf (2005, V. Don Christobal Westf). Don Matcho van de Roshoeve is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en het BWP en

20. Godiva Hann, 1985, MV. Pik König Hann, is de moeder van de donkerbruine merrie Mascha Hann (1989, V. Matcho x) en haar broer Marcolini Hann (1991), die is goedgekeurd door het Saksische stamboek.
Mascha is de moeder van de donkerbruine hengst Rheingau Rhein (1995, V. Rheinblick Rhein), die is goedgekeurd door het Rijnlandse-, het Westfaalse- en het Hannoveraanse stamboek.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 203 nakomelingen van Goldstein geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben die € 111.975 gewonnen.

Eind 2015 heeft Goldstein een dressuurindex van 72 met een betrouwbaarheid van 91 % en een springindex van 68 met een betrouwbaarheid van 87 %.

13.1. Golan DE 331314608979 Hann

De zwarte hengst Golan Hann (V. Goldstein Hann) heeft een stokmaat van 155 cm.
Hij is in 1979 geboren en is gefokt door Heinrich Oelrich uit Osten, dat op circa 20 km van Stade in het noorden van Nedersaksen ligt.
De moeder van Golan is de bruine merrie Donna Elvira Hann (1974, V. Don Carlos Hann). Zij is ook de moeder van Golan’s donkerbruine zuster Goldfee Hann (1980) en die is de moeder van de bruine hengst Magic Boy Hann (1985, V. Matcho x).
Tweede moeder van Golan is Elbamt (1968, V. Ernö Hann).
Holan is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 75 % Hannoveraans bloed en 18,0 % Engels- en Arabisch volbled voert.

Golan is in 1982 goedgekeurd door het stamboek Rijnland-Pfalz-Saar en heeft datzelfde jaar in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen waar hij 103,56 punten behaalde.
Hij is tot en met 1991 beschikbaar geweest voor de fokkerij en heeft met zijn zoon Gawan Zweibr (1984) één goedgekeurde hengst gebracht.
De Duitse Hippische Sportbond heeft 42 nakomelingen van Golan geregistreerd als wedstrijdpaard en die hebben samen € 25.916 gewonnen.

13.1.1. Gawan DE 351510048184 Zweibr

Gawan Zweibr (V. Golan Hann) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is op 10 april 1984 geboren en is gefokt door Augustin Stricker uit Wissen, dat in het noordoosten van de Duitse deelstaat Rijnland-Pfalz op circa 70 km van Bonn ligt.
De moeder van de hengst is de zwartbruine elitemerrie Gawan Zweibr (1978, V. Praefectus xx). Tweede moeder is Finy Zweibr (1967, V. Feuerwerk Zweibr) en zij is ook de tweede moeder van de hengst Westfeuer Zweibr (1985, V. Westrich Hann).
Gawan is een Hannoveraans gefokt hengst die, gerekend over acht generaties, 38,3 % Hannoveraans bloed, 33,6 % Engels- en Arabisch volbloed en 10,9 % Oldenburgs bloed.
Hij heeft in 1988 in München Riem deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen en heeft het onderzoek afgesloten met 90,26 punten.

Van 1989 tot 1995 is Gawan door Birgit Schirmer (GER) uitgebracht in de dressuursport waarbij de Prix St. George het hoogst bereikte niveau is geweest. Gawan heeft een winsom van € 6.979.
In 1993 is Gawan in Viernheim, dat bij Mannheim ligt, goedgekeurd door het ZfdP
Hij is tot en met 1995 beschikbaar geweest voor de fokkerij, maar heeft niet of nauwelijks gedekt.

13.2. Goldschatz 314601880 Hann

De zwarte hengst Goldschatz Hann (V. Goldstein Hann) is in 1980 geboren. De hengst is gefokt door Walter Peters uit Stinstedt, dat tussen Bremerhaven en Stade in het noorden van de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van de hengst is de zwarte staatspremiemerrie Kurtraube Hann (1973, V. Kurier Hann). Tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Almtraube Hann (1962, V. Almhügel III Hann), die via haar dochter Gloriette Hann (1978, V. Goldstein Hann) ook de tweede moeder is van de broers Max M Hann (1985, V. Matcho x) en Supermax Matcho Hann (1986). Max M is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Oldenburgse stamboek en Supermax Macho is goedgekeurd door het Deense stamboek.
Goldschatz komt uit een oude Hannoveraanse moederlijn waarin via de hengst Kurier Hann (1950, V. Kurde x) Angloarabisch bloed is gebracht.
Gerekend over acht generaties voert hij 66,4 % Hannoveraans bloed, 18,0 % Engels volbloed en 10,2 % Arabisch bloed.
Goldschatz is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek, maar heeft geen invloed op de fokkerij gehad.

13.3. Gotland DE 331314627581 Hann

Gotland Hann (V. Goldstein Hann) is een bruine hengst die in 1981 is geboren. Hij is gefokt door Klaus Föge uit Wingst, dat tussen Cuxhaven en Stade in het noorden van Nedersaksen ligt.
De moeder van Gotland is de bruine merrie Pipeline Hann (1975, V. Pik König Hann). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Ramiro’s Match Westf (1988, V. Ramiro’s Son I Holst), die is goedgekeurd door het Berlin-Brandenburgse stamboek.
Tweede moeder van Gotland is de bruine Festa Hann (1963, V. Ferdinand Hann).
Gotland is afkomstig uit een oude Hannoveraanse moederlijn waar via de hengst Pik König Hann (1968, V. Pik As xx) een scheut volbloed is ingekruist.
Gerekend over acht generaties voert Gotland 63,3 % Hannoveraans bloed en 30,5 % Engels- en Arabisch bloed.

Gotland heeft van eind 1983 tot en met september 1984 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen. Na afloop van het onderzoek is hij goedgekeurd door de stamboeken Berlin-Brandenburg en Saksen-Anhalt. Gotland is tot en met 1987 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Zijn zonen Goldschatz Berl.-Brandenb (1985), Gotenstern DDR (1985), Gordian Berl.-Brandenb (1985) en Good Dream Berl.-Brandenb (1988) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.
Achttien dochters van Gotland zijn als fokmerrie opgenomen in een stamboek en vier van hen hebben het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.
Vier dochters zijn moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst geworden, zoals:

1. Feige Berl.-Brandenb, 1985, donkerbruin, MV. Sekurit Meckl, is de moeder van de bruine hengst Anfänger Berl.-Brandenb (1990, V. Anflug Trak), die is goedgekeurd door het Berlin-Brandenburg stamboek;

2. Prophetin Brand, 1985, MV. Duell II Hann, is de moeder van de vos hengst Silberstern DDR (1989, V. Silberschein Berl.-Brandenb) die is goedgekeurd door het Brandenburgse stamboek;

3. Schwarzdrossel Berl.-Brandenb, 1985, zwartbruin, MV. Adept Hann, is de moeder van de bruine merrie Lazina Berl.-Brandenb (1998, V. Landcolt B Holst) en die is de moeder van de donkerbruine hengst Marowo’s Asgard Berl.-Brandenb (2002, V. Askari Holst). Marowo’s Asgard is goedgekeurd door het Berlin-Brandenburgse stamboek en

4. Primadonna Brand, 1988, vos, MV. Sekurit Meckl is de moeder van de vos staatspremiemerrie Poesi Brand (1992, V. Brentano II Hann), van de hengsten Caprigold Berl.-Brandenb (1994, V. Caprimond Trak) en Frühtau Berl.-Brandenb (1995, V. Frühlingsbote Westf) en van de merrie Première Berl.-Brandenb (1998, V. Granulit Hess).

Poesi is de moeder van de broers Samba Hit I Berl.-Brandenb (1998, V. Sandro Hit Oldenb), Samba Hit II Berl.-Brandenb (2002), Samba Hit III Berl.-Brandenb (2003), Samba Hit IV DSP (2006) en Samba Hit V DSP (2008).
Samba Hit I is goedgekeurd door de gezamenlijke Zuidduitse stamboeken, het Mecklenburgse-, Hannoveraanse-, Oldenburgse- en Westfaalse stamboek en door het Zweedse stamboek.
Samba Hit II is goedgekeurd door de gezamenlijke Zuidduitse stamboeken, het Oldenburgse stambioek en het Franse SF-stamboek.
Samba Hit III is goedgekeurd door het Oldenburgse- en Westfaalse stamboek en door het Franse SF-stamboek. Samba Hit IV is goedgekeurd door het Berlin-Brandenburg stamboek en Samba Hit V is goedgekeurd door de gezamenlijke Zuidduitse stamboeken.

Caprigold en Frühtau zijn goedgekeurd door het Berlin-Brandenburg stamboek en het stamboek Saksen-Anhalt.

Première is de moeder van de vos hengst Qualiano DSP (2005, V. Quando-Quando Oldbg), die is goedgekeurd door het Berlin-Brandenburg stamboek en de gezamenlijke Zuidduitse stamboeken.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 24 nakomelingen van Gotland geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben die een winsom van € 7.335.

Eind 2015 heeft Gotland een dressuurindex van 87 met een betrouwbaarheid van 73 %. Een springindex is niet gepubliceerd.

13.3.1. Goldschatz DE 305054000585 Berl.-Brandenb

De donkerbruine hengst Goldschatz Berl.-Brandenb (V. Gotland Hann) heeft een stokmaat van 169 cm. Hij is in 1985 geboren en is gefokt door het Brandenburgse Haupt- en Landgestüt in Neustadt/Dosse, dat circa 90 km ten noordwesten van Berlijn in de deelstaat Brandenburg ligt.
De moeder van Goldschatz is de schimmel Umkehr Berl.-Brandenb (1975, V. Komet Meckl) en tweede moeder is de merrie Umsicht Berl.-Brandenb (1971, V. Senatus Hann). Umsicht is ook de moeder van de schimmel hengst Ajax Berl.-Brandenb (1980, V. Alexander Hann), die is goedgekeurd door het Poolse Wielkopolska stamboek.
Goldschatz komt uit een Brandenburgse moederlijn waarvan verschillende voorouders onbekend zijn.
Gerekend over acht generaties voert hij tenminste 62,5 % Hannoveraans bloed en tenminste 14,8 % Engels- en Arabisch volbloed. Circa 10 % van zijn bloedvoering is onbekend.

Van eind 1987 tot en met september 1988 heeft Goldschatz in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen. Hij behaalde 98,74 punten, waarmee hij de 19e plaats bereikte van de 35 deelnemende hengsten.
Goldschatz is een tiental jaren jaren actief geweest in de fokkerij.
Van zijn dochters zijn er 38 als fokmerrie opgenomen in een stamboek en negen van hen zijn staatspremiemerrie geworden.

Zijn dochter Melitta Berl.-Brandenb (1990, MV. Leuchtpfeil SA) is de moeder van de hengsten Rosenprinz Berl.-Brandenb (1996, V. Rohdiamant Oldb), Sommerwind Berl.-Brandenb (2001, V. Sommerhit Berl.-Brandenb) en Levkoi DSP (2003, V. Levisto Z Holst).
Rosenprinz en Sommerwind zijn goedgekeurd door door de stamboeken Berlin-Brandenburg en Saksen-Anhalt en Levkoi is goedgekeurd door de samenwerkende Zuidduitse stamboeken DSP.

Zijn zoon Germanicus L Berl.-Brandenb (1993) is goedgekeurd voor de fokkerij.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 49 nakomelingen van Goldschatz geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben die € 20.988 gewonnen.

Eind 2015 heeft Goldschatz een dressuurindex van 63 met een betrouwbaarheid van 81 % en een springindex van 60 met een betrouwbaarheid van 72 %.

13.3.1.1. Germanicus L DE 357570080693 Berl.-Brandenb

Germanicus L Berl.-Brandenb (V. Goldschatz Berl.-Brandenb) is een donkerbruine hengst die in 1993 is geboren. Hij is gefokt door Helmut Lüdtke uit Gloevzin, dat tien km ten noorden van Perleberg in de Duitse deelstaat Brandenburg ligt.
De moeder van de hengst is de merrie Distel Meckl (1987, V. Divisor Meckl) en tweede moeder is Gladiole Meckl (1983, V. Grollus xx).
Germanicus is een Mecklenburgs gefokte hengst met, gerekend over acht generaties, ruim 30% Hannoveraans bloed en 20 % Engels- en Arabisch volbloed.
Hij is in december 2000 door het Mecklenburgse stamboek goedgekeurd, maar is niet veel gebruikt in de fokkerij en al vrij snel gecastreerd.
Eén dochter van hem is als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.

13.3.2. Gotenstern DE 305054000985 DDR

De vos hengst Gotenstern DDR (V. Gotland Hann) is in 1985 geboren en is gefokt door het Brandenburgse Haupt- en Landgestüt in Neustadt/Dosse.
De moeder van de hengst is de vos merrie Passion Brand (1981, V. Sekurit Meckl) en tweede moeder is Pagode DDR (1976, V. Guam SA).
De bloedopbouw van de moederlijn van Gotenstern loopt niet verder terug dan tot zijn grootmoeder Pagode, waardoor 12,5 % van zijn afstamming onbekend is.
In zijn afstamming overheerst het Hannoveraanse bloed. Gerekend over acht generaties voert hij in elk geval 63,3 % Hannoveraans bloed, 14,1 % volbloed en 7,0 % Trakehner bloed.

Gotenstern is in november 1990 in Radegast goedgekeurd door de stamboek Saksen-Anhalt en Brandenburg-Anhalt. Hij heeft in 1991 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Voor de op de dressuur gerichte onderdelen kreeg hij 87,66 punten waarmee hij 51e van de 72 deelnemende hengsten is geworden. Bij de op het springen gerichte onderdelen is hij met 83,16 punten 54e geworden. In de eimdstand nam hij de 52e plaats in met 84,3 punten
Voor zover bekend is Gotenstern alleen in 1991 actief geweest in de fokkerij. Van hem zijn 15 dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en elf nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben die € 442 gewonnen.

13.3.3. Gordian DE 305050147285 Berl.-Brandenb

Gordian Berl.-Brandenb (V. Gotland Hann) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is geboren op 27 april 1985 en is gefokt door het Brandenburgse Haupt- en Landgestüt in Neustadt/Dosse.
De moeder van Gordian is de merrie Caraffe DDR (V. Furioso SA). Tweede moeder is de vos Cansade II DDR (1976, V. Adept Hann), die ook de moeder is van de schimmel hengst Konvent DDR (1986, V. Kolibri Meckl). Konvent is goedgekeurd door het Saksische- en het Brandenburgse stamboek.
Gordian is een Hannoveraans gefokte hengst. Gerekend over acht generaties voert hij 64,1 % Hannoveraans bloed, 19,5 % volbloed en 12,5 % Trakehner bloed.

In de zomer van 1988 heeft Gordian in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij behaalde 106,14 punten waarmee hij 15e is geworden van de 35 deelnemende hengsten. Na afloop van het onderzoek is Gordian goedgekeurd door de stamboeken Berlin-Brandenburg en Saksen-Anhalt.
Gordian is tot en met 1999, vooral in Thüringen, actief geweest in de fokkerij. Van hem zijn 27 dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.
Van zijn nakomelingen zijn er 51 geregistreerd als wedstrijdpaard en die hebben samen € 25.153 gewonnen.
Eind 2015 heeft Gordian een dressuurindex van 69 met een betrouwbaarheid van 73 %. Een springindex is niet gepubliceerd.

13.3.4. Good Dream DE 305054001888 Berl.-Brandenb

De zwarte hengst Good Dream Berl.Brandenb (V. Gotland Hann) is in 1988 geboren. Hij is gefokt door het Brandenburgse Haupt- en Landgestüt in Neustadt/Dosse.
De moeder van Good Dream is de bruine Nordsicht Berl.-Brandenb (1984, V. Sekurit Meckl) en tweede moeder is Nordsee Berl.-Brandenb (1969, V. Duell II Hann).
Van de moederlijn van Good Dream zijn alleen de gegevens bekend van zijn moeder en tweede moeder, maar hun verdere afstamming is niet bekend.
Gerekend over acht generaties voert Good Dream 63,3 % Hannoveraans bloed, 14,1 % volbloed en 7,0 % Trakehner bloed; 12,5 % van de afstamming is onbekend.

De stamboeken Berlin-Brandenburg, Brandenburg-Anhalt en Saksen-Anhalt hebben Good Dream in november 1990 goedgekeurd. In het najaar van 1991 heeft hij in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen.
Voor de op de dressuur gerichte onderdelen is hij van de 34 deelnemende hengsten met 128,73 punten derde geworden. Voor de op het springen gerichte onderdelen scoorde hij 115,29 punten hetgeen een tiende plaats opleverde. In de eindstand heeft hij de zevende plaats bereikt met 121,98 punten.
Good Dream is in 1994 ook door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd en is tot en met 2000 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Van hem zijn 50 dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek. Vier dochters zijn staatspremiemerrie geworden.
Zijn dochter Farina Berl.-Brandenb (1993, MV. Glimmer Berl.-Brandenb) is de moeder van de merrie Galekianka Berl.-Brandenb (2001, V. Glenn Almé KWPN) en zij is de moeder van de schimmel hengst Callame DSP (2010, V. Callado Holst). Callame is goedgekeurd door de gezamenlijke Zuidduiste stamboeken DSP.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 53 nakomelingen als wedstrijdpaard geregistreerd. De nakomelingen hebben samen € 34.945 gewonnen.
Eind 2015 heeft Good Dream een dressuurindex van 83 met een betrouwbaarheid van 85 % en een springindex van 97 met een betrouwbaarheid van 78 %.

Zelf is Good Dream enkele keren in S springwedstrijden uitgebracht. In de klasse M heeft hij zeven overwinningen geboekt. Hij heeft een winsom van € 3.834.

13.4. Ganelun DE 331314603184 Hann

Ganelun Hann (V. Goldstein Hann) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is op 11 maart 1984 geboren en is gefokt door Werner Eggers uit Hemmoor, dat circa 25 km ten noordwesten van Stade in het noorden van de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Ganelun is de zwarte merrie Lolita Hann (1978, V. Lombard Hann) en tweede moeder is de schimmel Kaiserin Hann (1972, V. Kurier Hann). Kaiserin is ook de moeder van de hengsten Lortzing Hann (1979, V. Lombard Hann) en Echnaton Hann (1985, V. Eichendorff Hann).
Ganelun is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 65,6 % Hannoveraans bloed voert. Daarnaast bestaat zijn afstamming voor 26,6 % Engels volbloed en 5,5, % Arabisch volbloed.

Ganelun is in november 1986 door het Westfaalse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij.
In de herfst van 1987 heeft hij in Münster-Handorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Over het resultaat van het onderzoek zijn de bronnen op intermet niet eenduidig. De Duitse Hippische Sportbond meldt dat Ganelun het matige resultaat van 88,81 heeft behaald en daarmee 17e is geworden.
Volgens Sporthorse-Data heeft hij voor de op de dressuur gerichte onderdelen 130,22 punten behaald en voor de op het springen gerichte onderdelen 79,22 punten. In de eindstand zou hij 116,8 hebben behaald.
Ganelun is tot en met 1998 als hengst actief geweest. Eén dochter van hem is als fokmerrie opgenomen in een stamboek en 46 nakomelingen zijn als wedstrijdpaard geregisteerd. De nakomelingen hebben tot eind 2015 samen € 6.151 aan prijzengeld gewonnen.
Eind 2015 heeft Ganelun een dressuurindex van 64 met een betrouwbaarheid van 78 % en een springindex van 65 met een betrouwbaarheid van 70 %.

Ganelun is in de jaren 1988 – 1990 uitgebracht in springwedstrijden tot op M niveau. Hij heeft een winsom van € 952.

13.5. Grenoble DE 331314621485 Hann

De zwarte hengst Grenoble Hann (V. Goldstein Hann) heeft een stokmaat van 169 cm. Hij is in 1985 geboren en is gefokt door Georg Drewes uit Osten, dat circa 25 km ten noordwesten van Stade in het noorden van Nedersaksen ligt.
De moeder van Grenoble is de donkerbruine Wiepke Hann (1975, V. Wedekind Hann). Tweede moeder is de bruine merrie Forstheim Hann (1967, V. Frustra II Hann), die ook de moeder is van de door het Hannoveraanse- en het Westfaalse stamboek goedgekeurde hengst Werbefunk Hann (1978, V. Wedekind Hann).
Grenoble is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 74,2 % Hannoveraans bloed en 22,7 % volbloed voert.

De hengst is in oktober 1987 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. In 1988 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een 300 dagen durend verrichtingsonderzoek, waar hij voor de op de dressuur gerichte onderdelen 97,78 punten behaalde. Daarmee kwam hij op de 22e plaats van de 38 deelnemende hengsten. Voor de op het springen gerichte onderdelen scoorde hij 114,00 punten en dat was goed voor de tiende plaats. In de eindrangschikking is hij 18e geworden met een puntenaantal van 105,76.
Grenoble is tot en met 1996 als hengst actief geweest. Tien dochters van hem zijn als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en één van die merries is staatspremiemerrie geworden.
De Duitse Hippische Sportbond heeft 32 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 8.517 gewonnen.

Grenoble heeft zelf vier overwinningen behaald in springwedstrijden in de klasse M
en is ook enkele keren in de klasse S uitgebracht. Hij heeft een winsom van € 1.930.
Eind 2015 heeft Grenoble een dressuurindex van 63 met een betrouwbaarheid va 78 % en een springindex van 70 met een betrouwbaarheid van 72 %.

14. Gottwalt DE 331311337573 Hann

Gottwalt Hann (V. Gotthard Hann) is een bruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is in 1973 geboren en is gefokt door Heinrich Ebeling uit Laatzen, dat enkele kilometers ten zuiden van Hannover ligt.
De moeder van Gottwalt is de vos merrie Grafenliebe Hann (1962, V. Guntram Hann) en tweede moeder is de vos staatspremiemerrie Adlerbucht Hann (1952, V. Ableger I Hann).
Gottwalt is een Hannoveraans gefokte hengst. Gerekend over acht generaties voert hij tenminste 78,9 % Hannoveraans bloed met daarnaast 8,6 % volbloed.
De Hannoveraanse stempelhengst Alderman I Hann (1909, V. Alnok Hann) komt acht keer voor in zijn afstamming. De hengst Amateur Hann (1922, V. Amulett II Hann) komt zowel aan moederskant als aan vaderskant in de afstamming voor en bepaalt voor 15,6 % het genenpatroon van Gottwalt.

Gottwalt is in 1975 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en heeft in 1976 deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Hij is tot en met 1985 als hengst actief geweest in Westfalen.
In de sport is Gottwalt met succes uitgebracht in de klasse M springen, waarbij hij 19 wedstrijden won en 12 keer tweede werd. Hij heeft een winsom van € 7.512.

Gottwalt heeft drie goedgekeurde zonen gebracht: Godeward Westf (1978), Golo Westf (1978) en Granat Westf (1979).
Volgens verschillende berichten waren de nakomelingen van Gottwalt moeilijk te rijden maar konden ze zeer goed springen.
De Duitse Hippische Sportbond heeft 112 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard en die hebben samen € 130.557 gewonnen.

14.1. Godeward DE 341410245978 Westf

De schimmel hengst Godeward Westf (V. Gottwalt Hann) heeft een stokmaat van 168. Hij is in 1978 geboren en is gefokt door Heinz Rohmann uit Marl, dat bij Recklinghausen ten noorden van het Ruhrgebied ligt.
De moeder van Godeward is de merrie Tirade Westf (1964, V. Ramzes x). Tweede moeder is de bruine Tirolerin Westf (1960, V. Pernod xx), die ook de moeder is van de hengst Ribot Westf (1981, V. Raubritter Westf). Ribot is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek.
Godeward heeft een hoog in het bloed staande moeder waardoor hij, gerekend over acht generaties, 46,9 % Hannoveraans bloed, 30,5 % Engels volbloed en 14,1 % Arabisch bloed voert.

Godeward is in 1981 in Münster door het Westfaalse stamboek goedgekeurd. Hij heeft datzelfde jaar in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek waarbij hij 98,72 punten heeft behaald. Van de 49 deelnemende hengsten kwam hij daamee op de 31e plaats.
Godeward heeft maar enkele jaren ter dekking gestaan. Van zijn nakomelingen zijn er drie uitgebracht in de sport en die hebben samen € 1.189 gewonnen.

14.2. Golo DE 341410055778 Westf

Golo Westf (V. Gottwalt Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is in 1978 geboren en is gefokt door Heinrich Boland uit Bocholt, dat ten zuiden van de Gelderse plaats Aalten vlak over de Nederlands-Duitse grens in Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Golo is de bruine merrie Pomona Westf (1973, V. Perseus Westf) en tweede moeder is Ariola Westf (1961, V. Alpdruck Westf).
Golo komt uit een Westfaalse moederlijn die terug loopt tot 1938, maar veel Hannoveraanse invloed kent. Gerekend over acht generaties voert Golo 64,1 % Hannoveraans bloed, 18,75 % Engels volbloed en 6,25 % Arabisch volbloed.

Golo is in 1980 in Dillenburg goedgekeurd door het Hessische stamboek en is van 1981 tot en met 1986 actief geweest in de fokkerij.
De Duitse Hippische Sportbond heeft 56 nakomelingen van Golo geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben een gezamenlijke winsom van € 27.382.

14.3. Granat DE 341410307179 Westf

De bruine hengst Granat Westf (V. Gottwalt Hann) heeft een stokmaat van 162 cm. Hij is geboren in 1979 en is gefokt door Bernhard Wiebringhaus uit Marl, dat bij Recklinghausen ten noorden van het Ruhrgebied in Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Granat is de bruine merrie Fliegette Westf (1965, V. Flirt Westf). Zij is ook de moeder van de hengst Prometheus Westf (1971, V. Perseus Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek.
Tweede moeder van Granat is de merrie Fortuna Westf (1957, V. Fips Hann).
Granat is afkomstig uit een Westfaalse moederlijn die terug gaat tot 1926 maar heeft een hoofdzakelijk Hannoveraanse afstamming. Gerekend over acht generaties voert hij 75,8 % Hannoveraans bloed, 5,5 % Westfaals bloed en 3,1 % volbloed.

Granat is in 1981 in Münster door het Westfaalse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij. In 1983 heeft hij in Münster-Handorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek waarbij hij 116,55 punten behaalde.
Granat heeft tot en met 1985 in Westfalen ter dekking gestaan. Daarna is hij goedgekeurd door het Beierse stamboek en is hij tot en met 1991 actief geweest in Beieren.
Zijn dochter Espanjola Bavar (1981, MV. Cato Oldbg) is de moeder van de vos hengst Rotlicht Bavar (1994, V. Rosetti Bavar), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 45 nakomelingen van Granat geregistreerd als sportpaard. Zij hebben samen € 30.231 gewonnen.

Granat is zelf vanaf 1984 uitgebracht in de springsport. Vanaf 1987 is hij door Georg en Herbert Löhr (GER) in hoofdzakelijk Beierse wedstrijden in de klasse S gestart. Granat behaalde elf overwinningen in de klasse S en heeft een winsom van € 16.785.

15. Greenhorn DE 331311317973 Hann

Greenhorn Hann (V. Gotthard Hann) is een schimmel hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is op 26 maart 1973 geboren en is gefokt door Hans-Otto Ahrens uit Meinersen, dat ongeveer 20 km ten zuidoosten van Celle in de deelstaat Nedersaksen ligt.
Greenhorn is een broer van de hengst Gottward Hann (1974, zie hfdst. 19.)
De moeder van beide hengsten is de vos Landfestung Hann (1967, V. Lasso Hann) en tweede moeder is de schimmel staatspremiemerrie Harmonie Hann (1958, V. Hassan ox).
Greenhorn heeft zowel via zijn vader als via zijn moeder Hannoveraans- en Trakehner bloed en Engels- en Arabisch volbloed ontvangen.
Gerekend over acht generaties voert hij 59,4 % Hannoveraans bloed, 12,5 % Trakehner bloed, 3,9 % Engels volbloed en 18,75 % Arabisch volbloed.

Greenhorn is in het najaar van 1975 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en heeft in 1976 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Hij behaalde daarbij 93 punten en is 20e van de dertig deelnemende hengsten geworden.
Vervolgens is Greenhorn tot en met 1985 door het Landgestüt in Celle beschikbaar gesteld voor de fokkerij.

Enkele dochters van Greenhorn zijn moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst geworden, zoals:

1. Gracia Hann,1978, bruin, MV. Pik König Hann, is de moeder van de bruine merrie Salicia Hann (1987, V. Saloniki Hann) en die is de moeder van de hengst Daiquiri Hann (1991, V. Drosselklang Hann). Daiquiri is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

2. Griselda Hann, 1978, schimmel, MV. Kurland I Hann, is de moeder van de schimmel hengst Louella Inschallah III BHHS, die is goedgekeurd door het Sportpaarden stamboek in Groot Brittannië;

3. Gelinda Hann, 1979, bruin, MV. Saloniki Hann, is de moeder van de vos staatspremiemerrie Anastasia Hann (1983, V. Aristokrat Hann) en die is de moeder van de bruine hengst Walkingshow Hann (1987, V. Wenzel I Hann). Walkingshow is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

4. Granita Hann, 1979, vos, V. Efendi Hann, is de moeder van de bruine merrie Westy Hann (1991, V. Wertschatz Hann). Westy is de moeder van de vos hengst Jappelloup van het Dauwhof BWP (2009, V. Echo van het Neerenbosch), die is goedgekeurd door het BWP;

5. Gravosa Hann, 1981, bruin, MV. Wendekreis Hann, is de moeder van de vos merrie Divina AES (1987, V. Dynamo Hann). Divina is de moeder van de vos hengst Torpenhow Luc AES (2008, V. It’s the Business KWPN), die is goedgekeurd door het Anglo European stamboek;

6. Granne Bavar, 1981, donkerbruin, MV. Efendi Hann, is de moeder van de hengst Raferty Bavar (1992, V. Raueck I Bavar), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek en

7. Gerlinde Hann, 1985, vos, MV. Libanon Hann, is de moeder van de vos merrie Luciane Hann (1995, V. Lauries Crusador xx) en die is de moeder van de vos hengst Why Not Hann (2001, V. White Star Hann). Why Not is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.

Greenhorn heeft met zijn zoon Gottwald Hann (1978) één goedgekeurde hengst gebracht.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 211 nakomelingen van Greenhorn als wedstrijdpaard geregistreerd. Zij hebben samen € 122.189 aan prijzengeld gewonnen. Eind 2015 heeft Greenhorn een dressuurindex van 50 met een betrouwbaarheid van 80 % en een springindex van 82 met een betrouwbaarheid van 76 %.

15.1. Gottwald DE 331313411678 Hann

De schimmel hengst Gottwald Hann (V. Greenhorn Hann) heeft een stokmaat van 167 cm. Hij is op 19 april 1978 geboren en is gefokt door Jürgen Elfers uit Estorf, dat circa 25 km ten westen van Stade in het noorden van Nedersaksen ligt.
De moeder van Gottwald is de schimmel Efta Hann (1973, V. Efendi Hann) en tweede moeder is de bruine Dollarperle Hann (1956, V. Dollart Hann).
Dollarperle is ook de tweede moeder van de hengst Perlit Westf (1972, V. Perseus Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek.
Gottwald is een Hannoveraanse gefokte hengst. Gerekend over acht generaties voert hij 80,5 % Hannoveraans bloed en 9,4 % Engels- en Arabisch volbloed.

Gottwald is eind 1980 goedgekeurd door het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek. Hij heeft in 1981 in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek maar presteerde daar zeer matig. Hij behaalde slechts 80,29 punten waarmee hij 46e van de 49 deelnemende hengsten is geworden.
Gottwald is tot 1988 bij het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek actief geweest. Daarna heeft het stamboek Saksen-Anhalt hem goedgekeurd en is hij nog tot en met 1992 in Saksen ingezet voor de fokkerij. In de jaren tot 1996 is hij nog sporadisch door stoeterij Zangersheide gebruikt.
Zijn dochter Grandezzo SA (1992, MV. Opal Trak) is de moeder van de bruine hengst Coolman SA (1997, V. Calmero Holst). Coolman is goedgekeurd door het stamboek Saksen-Anhalt.

Van Gottwald zijn 75 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen een winsom van € 27.320.

16. Gardehusar DE 331311304174 Hann

Gardehusar Hann (V. Gotthard Hann) is een homozygote schimmel hengst met een stokmaat van 164 cm. Hij is in 1974 geboren en is gefokt door Ludwig, jonkheer van Elverfeldt uit Willebadessen, dat 25 km ten zuidoosten van Paderborn in de deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van de hengst is de bruine Lametta Hann (1969, V. Lasso Hann) en tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Marain Hann (1962, V. Marconi Hann). Marain is ook de moeder van de door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurde hengsten Lakai Hann (1967, V. Lasso Hann) en Graphito Hann (1976, V. Graphit Hann).
Gardehusar komt voort uit een Hannoveraanse moederlijn met Trakehner accenten.
Gerekend over acht generaties voert hij 64,1 % Hannoveraans bloed, 10,9 % Trakehner bloed, 10,9 % Engels volbloed en 6,25 % Arabisch volbloed. De Hannoveraanse stempelhengst Fling (1911, V. Flingarth Hann) komt tien keer in zijn afstamming voor.

De hengst is in het najaar van 1976 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en heeft in 1977 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Hij behaalde 110 punten, waarmee hij negende van de 28 deelnemende hengsten is geworden.
Gardehusar is vaaf 1978 tot en met 1983 door het Landgestüt in Celle beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Zijn schimmel dochter Gina Hann (1980, MV. Dietward II Hann) is de moeder van de donkerbruine merrie Lacfonda Hann (1994, V. Lavauzelle x) en die is de moeder van de zwarte hengst Wolkenstar Hann (2000, V. Wolkenstein II Hann). Wolkenstar is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.

Gardehusar heeft met zijn zoon Graditz (1979) één goedgekeurde hengst gebracht.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 122 nakomelingen van Gardehusar geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 107.016 gewonnen.

16.1. Graditz DE 331318211479 Hann

De schimmel hengst Graditz Hann (V. Gardehusar Hann) heeft een stokmaat van 168 cm. Hij is in 1979 geboren en is gefokt door Wermer Meyer-Kisker uit Melle, dat 20 km ten oosten van Osnabrück in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Graditz is de zwarte staatspremiemerrie Arnika Hann (1973, V. Argentan I Hann). Zij is ook de moeder van de hengsten Graphitan Han (1983, V. Graphit Hann) en Latent Hann (1985, V. Lanthan Hann). De donkerbruine Graphitan is goedgekeurd door het ZfdP en de zwarte Latent is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Oldenburgse stamboek.
Tweede moeder van Graditz is de bruine Elfenheimat Hann (1963, V. Ehrenschild Hann).

Graditz is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 75 % Hannoveraans bloed en 14,1 % Trakehner bloed voert. Het volbloedpercentage in zijn afstamming bedraagt 9,4 %.
De hengst is in het najaar van 1981 goedgekeurd door het Hessische stamboek en is van 1982 tot en met 1987 als hengst actief geweest in de Hessische fokkerij.
Van hem zijn 43 nakomelingen geregistreerd als sportpaard en die hebben een gezamenlijke winsom van € 18.301.

17. Gardestern I DE 331311319174 Hann

Gardestern I Hann (V. Gotthard Hann) is een schimmel hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is in 1974 geboren en is gefokt door Leon Melchior uit Lanaken, dat bij Maastricht in Belgisch Limburg ligt.
Gardestern I is een broer van de hengst Gardestern II Hann (1975, zie hfdst. 24.), die ook bekend staat als Goldspring de Lauzelle.
De moeder van beide hengsten is de zwartbruine merrie Assya Hann (1963, V. Almhügel III Hann). Assya is tevens de tweede moeder van de bruine hengst Woronesch Hann (1980, V. Wendekreis Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Oldenburgse-, Rijnlandse- en Saksische stamboek.
Tweede moeder van Gardestern I is de donkerbruine Amselgirl Hann (1958, V. Amselkönig II Hann).
Gardestern I is een klassiek Hannoveraans gefokte hengst met, gerekend over acht generaties, slechts 5,5 % volbloed in de afstamming. Daarnaast voert hij 83,6 % Hannoveraans bloed.

De hengst is in 1976 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en heeft in 1977 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Voor zijn prestaties tijdens het onderzoek kreeg hij 112,07 punten, waarmee hij zevende werd van de 28 deelnemende hengsten.
Gardestern I is als hengst actief geweest vanaf 1978 tot dat hij in 1983 op negenjarige leeftijd overleed.

Hij heeft negen goedgekeurde hengsten gebracht: Louella Gardammer Hann (1979), Egostern Hann (1981), Gimpel Hann (1981), Glücksstern Hann (1981), Goldfasan Hann (1981), Gratulant Hann (1981), Grison II Hann (1982), Gardestar Hann (1984) en Gran Fernando Hann (1984).

Diverse dochters zijn moeder of tweede moeder geworden van een goedgekeurde hengst, zoals:

1. Galatea Hann, 1979, donkerbruin, MV. Wiesenbaum xx, is de moeder van de donkerbruine hengst Ragtime Hann (1987, V. Raphaël Westf) en van zijn zuster, de vos staatspremiemerrie Regina Hann (1988).
Ragtime is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek, het Rijnlandse stamboek en het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek.
Regina is de moeder van de hengst Black Tie Hann (2002, V. Baroncelli Hann). Black Tie is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek, het Oldenburg International stamboek en het Amerikaanse Hannoveraanse stamboek;

2. Gardegirl Hann, 1979, schimmel, MV. Lombard Hann, is de moeder van de zwartbruine merrie Janina Hann (1984, V. Jet Stream xx). Janina is de moeder van de donkerbruine hengst Walk of Fame S Hann (2004, V. Wolkenstein II Hann). Walk of Fame S is in 2006 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek, maar kort daarna gecastreerd;

3. Gesine Hann, 1980, donkerbruin, MV. Wendekreis Hann, is de moeder van de vos hengst Wogenbrecher Hann (1985, V. Werther Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Westfaalse- en Rijnlandse stamboek;

4. Gaby Hann, 1981, schimmel, MV. Einglas Hann, is de moeder van de schimmel hengst Walioso Hann (1998, V. Waldstar Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

5. Garantie Hann, 1981, schimmel, MV. Waidmannsdank xx, is de moeder van de schimmel merrie Wasti Hann (1991, V. Wanderer Hann). Wasti is de moeder van de door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurde broers Ballerino Hann (2004, V. Baroncelli Hann) en B II Hann (2006);

6. Gardena Hann, 1981, zwart, MV. Wendekreis Hann, is de moeder van de merrie Farina Hann (1986, v. Furioso II SF) en die is de moeder van de vos hengst Leitstern Hann (1990, V. Landfürst Oldbg). Leitstern is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

7. Goldfee Hann, 1981, donkerbruin, MV.Wiesenbaum xx, is de moeder van de vos merrie Genua Hann (1990, V. Gibraltar Hann). Genua is de moeder van de vos hengst Witty Boy Hann (2002, V. Waterford Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

8. Goldika Hann, 1981, bruin, MV. Ferdinand Hann, is de moeder van de bruine hengst Grandenstern Hann (1986, V. Grande Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

9. Gaspara Hann, 1982, zwart, MV. Wendekreis Hann, is de moeder van de zwarte hengst Menotti Hann (1988, V. Matcho x), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

10. Gespielin Hann, 1982, schimmel, MV. Domspatz Hann, is de moeder van de zwartbruine hengst Lancaster Hann (1997, V. Libero H Holst), die door het Anglo European stamboek is goedgekeurd;

11. Greitel Hann, 1982, zwart, MV. Ferdinand Hann, is de moeder van de donkerbruine merrie Laurie Hann (1995, V. Lauries Crusador xx) en die is de moeder van de zwarte hengst Lord Laurie Hann (2006, V. Lord Loxley I Rhein). Lord Laurie is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Oldenburgse stamboek;

12. Galana Hann, 1983, schimmel, MV. Wendekreis Hann, is de moeder van de bruine merrie Famm Hann (1989, V. Forrest xx) en die is de moeder van de broers Sir Shutterfly Hann (2002, V. Silvio I Oldbg) en Salut Bonheur Hann (2004).
Sir Shutterfly is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Rijnlandse-, Westfaalse-, Hannoveraanse, Mecklenburgse- en Oldenburg international stamboek. Ook het Franse Selle Français heeft de hengst goedgekeurd.
Salut Bonheur is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

13. Garde Hann, 1983, schimmel, MV. Wendekreis Hann, is de moeder van de schimmel hengst Lancia van de Helle BWP (1988, V. Matcho x), die is goedgekeurd door het BWP;

14. Gardena Hann, 1983, bruin, MV. Maikater I Hann, is de moeder van de donkerbruine hengst Liberty Son Oldbg (1989, V. Lord Liberty Holdt). Liberty Son is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Oldenburgse-, Westfaalse-, Saksische- en Saksen-Thüringse stamboek;

15. Gipsy Hann, 1983, bruin, MV. Wendekreis Hann, is de moeder van de vos hengst Borneo Hann (1987, V. Bolero Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

16. Gipsy Hann, 1983, donkerbruin, MV. Wiesenbaum xx, is de moeder van de zwarte hengst Piment Hann (1989, V. Pinkus Hann), die is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek;

17. Gardefee Hann, 1984, schimmel, MV. Wiesenbaum xx, is de moeder van de bruine hengst Le Clou Hann (2001, V. Lauries Crusador xx), die is goedgekeurd door het Zwitserse stamboek;

18. Gräfin Hann, 1984, bruin, MV. Gotthard Hann, is de moeder van de donkerbruine hengst San Juan Hann (1992, V. Sandro Holst), die is goedgekeurd door het Berlin-Brandenburgse stamboek;

19. Granate Hann, 1984, donkerbruin, MV. Lavendel Hann, is de moeder van de bruine staatspremiemerrie Candy Hann (1990, V. Contender Holst) en die is de moeder van de zwarte hengst Subway Hann (1995, V. Singular Joter Holst).
Subway is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en

20. Grandessa Hann, 1984, zwart, MV. Waidmannsdank xx, is de moeder van de merries Scarlett H Hann (1993, V. Sandro Holst) en Fraganzia H Hann (1996, V. Freedom Z Hann).
De zwartbruine staatspremiemerrie Scarlett H is de moeder van de hengsten Lando Star Hann (1999, V. Landor S Oldbg) en Graf Sandro Hann (2003, V. Graf Top I Hann). Lando Star is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en Graf Sandro is goedgekeurd door het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek.
De zwarte merrie Fraganzia H is de moeder van de donkerbruine hengst Carenzo Hann (2003, V. Calido I Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 227 nakomelingen van Gardestern I geregistreerd als wedstrijdpaard, waarvan er 27 in de klasse S springen zijn uitgekomen. Samen hebben de nakomelingen in Duitse wedstrijden € 294.517 gewonnen.
De meest succesvolle nakomeling is de merrie Gipsy Lady (1980, MV. Davos Hann), die van 1988 tot en met 1991 door Hugo Simon (AUT) in de internationale springsport is uitgebracht. De combinatie nam o.a. deel aan de Olympische Spelen 1988 in Seoel.
Daarna hebben Sören Pedersen (DEN), Manfred Scheid (GER), Sheila White (IRL) en Oliver Ross (GER) de merrie nog tot en met 1996 in springwedstrijden uitgebracht. Gipsy Lady heeft in de in Duitsland gehouden wedstrijden € 38.808 aan prijzengeld gewonnen.

Eind 2015 heeft Gardestern I een dressuurindex van 66 met een betrouwbaarheid van 90 % en een springindex 112 met een betrouwbaarheid van 88 %.

17.1. Louella Gardammer DE 331313212779 Hann

De donkerbruine hengst Louelle Gardammer Hann (V. Gardestern I Hann) heeft een stokmaat van 173 cm. Hij is geboren op 20 maart 1979 en is gefokt door Johann Heinrich Feil uit Krommendeich, dat vlak bij de uitmonding van de Elbe in het noorden van Nedersaksen ligt.
Moeder van de hengst is de donkerbruine Dilemma Hann (1971, V. Duktus Hann) en tweede moeder is de zwarte Waidmannsbraut Hann (1967, V. Waidmannsdank xx).
Louella Gardammer is een Hannoveraans gefokte hengst die uit een moederlijn komt waar in 1967 via de de hengst Waidmannsdank xx volbloedgenen aan zijn toegevoegd. Gerekend over acht generaties voert Louella Gardammer 76,6 % Hannoveraans bloed en 18,0 % Engels- en Arabisch volbloed.

Louella Gardammer is goedgekeurd door het Anglo European stamboek en is van 1994 tot en met 2006 in het Verenigd Koninkrijk actief geweest in de fokkerij. Het AES heeft 25 nakomelingen van hem geregistreerd.

17.2. Egostern DE 331313200981 Hann / W00001428 BWP

Egostern Hann (V. Gardestern I Hann) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is geboren op 4 maart 1981 en is gefokt door Friedrich Beckmann uit
Freiburg, dat in het noorden van Nedersaksen op de linkeroever van de Elbe ligt.
De moeder van Egostern is de bruine merrie Westlady Hann (1976, V. Wendekreis Hann) Tweede moeder is de vos Waldfee Hann (1972, V. Wiesenbaum xx), die ook de moeder is van de bruine hengst Glücksfall Hann (1987, V. Glücksstern Hann) en de tweede moeder is van de bruine hengst Realist Star Hann (1991, V. Ritual Hann).
Glücksfall is door het Britse Hannoveraanse stamboek goedgekeurd en Realist Star is door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd.
Egostern is afkomstig uit een oude Hannoveraanse moederstam die vanaf omstreeks 1850 bekend is. Gerekend over acht generaties voert hij 80,5 % Hannoveraans bloed en 14,8 % Engels- en Arabisch bloed.

Egostern is op 12 november 1983 goedgekeurd door het Belgisch Warmbloed Paardenstamboek en is van 1984 tot en met 1987 in België actief in de fokkerij geweest. Volgens Hippomundo.com heeft het BWP 32 nakomelingen van hem geregistreerd.
De bruine dochter Jessica BWP (1986, MV. Echo de Thurin SF) is de moeder van de vos merrie Nibb-it de Nadarca BWP (1990, V. Darco BWP) en die is de moeder van de bruine hengst Ebony van den Bisschop BWP (2004, V. Heartbreaker KWPN). Ebony van de Heartbreaker heeft op de KWPN-hengstenkeuring de tweede bezichtiging gehaald en is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en het Anglo European Stamboek.

17.3. Gimpel DE 331313218481 Hann

De schimmel hengst Gimpel Hann (V. Gardestern I Hann) heeft een stokmaat van 167 cm. Hij is op 8 mei 1981 geboren en is gefokt door Heino Sommerfeld uit Neuhaus, dat ongeveer 25 km ten oosten van Cuxhaven in het noorden van Nedersaksen ligt.
De moeder van Gimpel is de bruine merrie Wiesenliebe Hann (1975, V. Wiesenbaum xx). Zij is ook de moeder van de hengsten Thaddaeus Hann (1985, V. Tannenberg Hann) en Le Copain Hann (1992, V. Lauries Crusador xx) en de tweede moeder van de hengsten Piment Hann (1989, V. Pinkus Hann) en Le Clou Hann (2001, V. Lauries Crusador xx).
Thaddaeus is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek, Le Copian door het Rijnlandse stamboek, Piment door het Mecklenburgse stamboek en Le Clou door het Zwitserse stamboek.
Tweede moeder van Gimpel is de donkerbruine Drina Hann (1969, V. Duktus Hann).
Gimpel is een Hannoveraans gefokte hengst die vooral door toedoen van moedersvader Wiesenbaum xx, gerekend over acht generaties, 28,9 % Engels- en Arabisch volbloed in de afstamming heeft Ook voert hij 65,6 % Hannoveraans bloed.

Gimpel is in de herfst van 1983 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Hij heeft in het voorjaar van 1984 in de toenmalige Deutsche Demokratische Republik gedekt en heeft daarna in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij behaalde 121,63 punten waarmee hij 5e is geworden van de 34 deelnemende hengsten. Gimpel heeft tot en met 1993 in Hannover ter dekking gestaan.
In februari 1994 heeft het stamboek van Saksen-Anhalt de hengst goedgekeurd,waarna hij tot en met 1999 in de Saksische fokkerij actief is geweest.

Van Gimpel zijn 115 dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek. Acht van die merries zijn bekroond tot staatspremiemerrie.
Enkele dochters zijn moeder of tweede moeder geworden van een goedgekeurde hengst, zoals:

1. Gietanja Hann, 1987, schimmel, MV. Winnetou Hann, is de moeder van de bruine merrie Watanja Hann (1995, V. Wanderkönig Hann) en die is de moeder van de schimmel hengst Conte Bianco Hann (2013, V. Contagio Holst). Conte Bianco is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

2. Godiva Hann, 1987, donkerbruin, MV. Godehard Hann, is de moeder van de
bruine merrie Sissi de la Cour BWP (1995, V. Major de la Cour SF) en die is de moeder van de bruine hengst Worldbreaker de la Liebri BWP (1999, V. Heartbreaker KWPN). Worldbreaker de la Liebri is goedgekeurd door het BWP;

3. Golda Hann, 1987, bruin, MV. Don Carlos Hann, is de moeder van de schimmel hengst Liberty Hann (1995, V. Lauries Crusador xx), die is goedgekeurd door het Canadese sportpaarden stamboek;

4. Gesa Hann, 1988, donkerbruin, MV. Graphit Hann, is de moeder van de zwartbruine hengst Cardano Hann (1992, V. Calypso II Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Rijnlandse stamboek;

5. Goldika Hann, 1990, donkerbruin, MV. Eisenherz II Hann, is de moeder van de bruine merrie Clio Hann (1997, V. Chasseur I Hann) en die is de moeder van de donkerbruine hengst Adlanteur Hann (2000, V. Adlantus AS Hann). Adlanteur is goedgekeurd door het Oldenburg International stamboek;

6. Garabella Hann, 1992, bruin, MV. Argentan I Hann, is de moeder van de schimmel hengst Entertainment Hann (1998, V. Espri Hann), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek.

Van de zonen van Gimpel zijn Gigion Berl.-Brandenb (1985), Gin Fizz Hann (1987) Grischa Hann (1987) en Grömitz Hann (1990) goedgekeurd voor de fokkerij.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 207 nakomelingen van Gimpel geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben die € 363.471 gewonnen.

Succesvolle nakomelingen zijn:

Gordini Hann, ruin, 1987, schimmel, MV. Wrede Hann, is door Rudolf Arnold (GER) in de jaren 1994 – 2002 uitgebracht in Duitse springwedstrijden en heeft vele successen geboekt in puissancewedstrijden. De combinatie won 31 wedstrijden in de klasse S. Gordini heeft een winsom van € 42.052 en

Loro Piana Gorgias Hann, ruin, 1989, bruin, MV. Emigrant Hann, is in de jaren 1996 – 2000 door Lars Nieberg uitgebracht in internationale springwedstrijden. De ruin heeft 9 wedstrijden in de klasse S gewonnen en heeft een winsom van € 69.971.

Eind 2015 heeft Gimpel een dressuurindex van 67 met een betrouwbaarheid van 91 % en een springindex van 103 met een betrouwbaarheid van 90 %.

17.3.1. Gigion 305054010985 Berl.-Brandenb

Gigion Berl.-Brandenb (V. Gimpel Hann) is een vos hengst die in 1985 is geboren. Hij is gefokt door Angelika Bethke uit Altruppin, dat circa 60 km ten noorden van Berlijn in de deelstaat Brandenburg ligt.
De moeder van Gigion is de vos merrie Inkalied II Berl.-Brandenb (1977, V. Intendant Meckl) en tweede moeder is Domfeier I Berl-Brandenb (1972, V. Dominik Meckl).
Gigion is afkomstig uit een oude moederlijn uit Brandenburg maar heeft veel Hannoveraanse invloeden. Gerekend over acht generaties bestaat zijn afstamming voor 62,5 % uit Hannoveraans bloed, 16,4 % uit Engels volbloed en 10,9 % uit Trakehner bloed.
Gigion is goedgekeurd door het stamboek Berlin-Brandenburg maar heeft in de fokkerij nauwelijks invloed gehad.

17.3.2. Gin Fizz DE 331313908487 Hann

De schimmel hengst Gin Fizz Hann (V. Gimpel Hann) heeft een stokmaat van 167 cm. Hij is in 1987 geboren en is gefokt door Wilhelm Brunckhorst uit Buxtehude, dat ten zuidwesten van Hamburg in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder is de vos staatspremiemerrie Arlina Hann (1971, V. Absatz Hann) en tweede moeder is de vos staatspremiemerrie Wanda Hann (1961, V. Weiler Hann). Wanda is ook de moeder van de in Zuid Afrika goedgekeurde hengst Anschluβ Hann (1977, V. Absatz Hann) en ze is de tweede moeder van de bruine hengst Waldhuter Hann (1973, V. Waldhorn Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Gin Fizz is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 66,4 % Hannoveraans bloed, 15,6 % Engels volbloed en 11,7 % Trakehner bloed in de afstamming heeft.

Gin Fizz is in november 1989 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. In 1990 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek waarbij hij voor de dressuur gerichte onderdelen 100,26 punten behaalde. Daarmee heeft hij van de 36 deelnemende hengsten de 18e plaats behaald. Bij de op het springen gerichte onderdelen is hij met 101.73 punten 18e geworden. In de totaalstand is Gin Fizz als 19e geëindigd met 100,36 punten.
In 1990 is hij niet meer beschikbaar gesteld voor de fokkerij.

17.3.3. Grischa DE 331313908087 Hann

Grischa Hann (V. Gimpel Hann) is een donkerbruine hengst die in 1987 is geboren. Hij is gefokt door Hinrich Krentzel uit Lilienthal, dat circa tien kilometer ten noorden van Bremen in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Grischa is de donkerbruine Modistin Hann (1976, V. Matrose Hann) en tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Erlenkraft Hann (1959, V. Ernö Hann).
Grischa is een Hannoveraans gefokte hengst. Gerekend over acht generaties voert hij 68,0 % Hannoveraans bloed en 29,7 % Engels- en Arabisch volbloed.

Grischa is in februari 1990 goedgekeurd door het Beierse stamboek, maar is, voor zover bekend, niet actief geweest in de fokkerij.

17.3.4. Grömitz DE 331313908190 Hann

De schimmel hengst Grömitz Hann (V. Gimpel Hann) heeft een stokmaat van 164 cm. Hij is in 1990 geboren en is gefokt door Bernhard Kropp uit Bremen.
De moeder van Grömitz is de vos merrie Gordina Hann (1985, V. Grand Ferdinand II Hann) en tweede moeder is de bruine Prosita Hann (1975, V. Pikör Hann).
Grömitz Hann is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, een afstamming heeft die voor 70,3 % uit Hannoveraans bloed en voor 23,4 % uit Engels- en Arabisch bloed bestaat.

Grömitz is in oktober 1992 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en heeft in 1993 in Medingen deelgenomen aan een verrichtingonderzoek van 100 dagen.
Bij het onderzoek heeft hij voor de dressuur gerichte onderdelen slechts 72,83 punten behaald, waarmee hij 43e van de 44 deelnemende hengsten is geworden. Bij de op het springen gerichte onderdelen heeft hij met 90,27 punten en een 30e plaats ook matig gepresteerd. In de eindrangschikking is hij als 41e geklasseerd met 72,77 punten.
Grömitz is na het onderzoek niet meer beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Eén dochter van hem is als fokmerrie opgenomen in het stamboek en acht nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben die een winsom van € 4.266.
Grömitz is in de jaren 1994 – 2004 uitgebracht in de springsport. Hij heeft tot op M niveau deelgenomen aan wedstrijden en heeft een winsom van € 2.810.

17.4. Glücksstern DE 331313210781 Hann

Glücksstern Hann (V. Gardestern I Hann) is een bruine hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is geboren op 28 februari 1981 en is gefokt door Jürgen Kühlke uit Krummendeich, dat in het noorden van Nedersaksen halverweg Stade en Cuxhaven aan de oever van de Elbe ligt.
De moeder van de hengst is de donkerbruine Wiesenfreude Hann (1975, V. Wendekreis Hann). Zij is ook de moeder van de merrie Galana Hann (1983, V. Gardestern I Hann, zie hfdst. 17.).
Tweede moeder van Glücksstern is de bruine staatspremiemerrie Wiesenpracht Hann (1971, V. Wiesenbaum xx).
Glücksstern is een Hannoverans gefokte hengst. De hengst Goldschläger II Meckl (1909, V. Paris Meckl) komt zes keer voor in zijn afstamming. In de klassieke Hannoveraanse moederlijn is in 1971 door de inbreng van de Engels volbloed Wiesenbaum xx (1963, V. Birkhahn xx) een scheut volbloed gebracht. In de moederlijn zijn de springgenen van de hengst Ferdinand Hann (1941, V. Ferrara Hann) dubbel vastgelegd.
Gerekend over acht generaties voert Glücksstern 80,5 % Hannoveraans bloed en 11,7 % Engels- en Arabisch volbloed.

Glücksstern is in oktober 1983 in Verden door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij. Daarbij is hij uitgeroepen tot kampioen van zijn jaargang.
In 1984 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een 100 dagen durend verrichtingsonderzoek. Hij behaalde 115,99 puntenen en dat resulteerde in een negende plaats van de 34 deelnemende hengsten.
Glücksstern is van 1985 tot en met 1987 actief geweest in de fokkerij en is wegens een borstblessure uit de fokkerij teruggetrokken.

Van de dochters van Glücksstern zijn er 55 als fokmerrie opgenomen in een stamboek en daarvan zijn er acht staatspremiemerrie geworden.
Dochters die moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst zijn geworden zijn:

1. Geraldine Hann, 1986, bruin, MV. Perfekt I Hann, is de moeder van de vos hengst Clousseau Hann (1998, V. Charon Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Clousseau was reservekampioen van de Hannoveraanse hengstenkeuring 2000;

2. Gräfin O Hann, staatspremiemerrie, 1986, bruin, MV. Grande Hann, is de moeder van de vos hengst White Star Hann (1993, V. Weltmeyer Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Oldenburgse stamboek;

3. Glücksdame Hann, 1987, bruin, MV. Jet Stream xx, is de moeder van de donkerbruine hengst Laurion Hann (1992, V. Landadel Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Oldenburgse-, Beierse- en Rijnlandse stamboek;

4. Glückselfe Hann, 1987, bruin, MV. Wendekreis Hann, is de moeder van de donkerbruine merrie Grannus Girl Hann (1992, V. Grannus Hann) en die is de moeder van de donkerbruine hengst California 19 Oldbg (2009, V. Cornet’s Prinz Westf). California is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek;

5. Gesa Hann, 1988, bruin, MV. Pikör Hann, is de moeder van de donkerbruine hengst Pablo’s Glück Hann (1993, V. Pablo Westf), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

6. Glamour Hann, 1988, MV. Wendekreis Hann, is de moeder van de bruine merrie Raja Hann (1995, V. Rohdiamant Oldbg) en die is de moeder van de bruine hengst Longton Hann (2007, V. Locksley I Hann). Longton is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

7. Glücksfee Hann, staatspremiemerrie, 1988, MV. Argentan I Hann, is de moeder van de donkerbruine staatspremiemerrie Grandessa Hann (1992, V. Grannus Hann), de bruine merrie Landfee Hann (1994, V. Landadel Holst) en haar bruine broer Landauer Hann (1995).
Grandessa is de moeder van de bruine hengst Bonaventura Hann (2006, V. Balou du Rouet Oldbg), die door het Hannoveraanse stamboek is goedgekeurd.
Landfee is de moeder van de bruine hengst Eco del Castegno SI (2001, V. Burggraaf Holst), die door het Italiaanse stamboek is goedgekeurd en
Landauer is goedgekeurd door het Westfaalse- en het Rijnlandse stamboek.

8. Glücksmünze Hann, staatspremiemerrie, 1988, MV. Wendekreis Hann, is de moeder van de bruine hengst Christdorn Hann (2002, V. Contendro I Holst). Christdorn is goedgekeurd door het Hannoveraanse- het Baden-Württembergse- en het Zwitserse stamboek;

9. Glückswenda Hann, 1988, MV. Grande Hann, is de moeder van de bruine staatspremiemerrie Rita Hann (1992, V. Rio Branco Hann) en die is de moeder van de donkerbruine hengst Easy Boy Hann (1998, V. Escudo II Hann) en de bruine hengst City Banking Hann (2002, V. Contendro I Holst).
Easy Boy is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en City Banking door het Oldenburgse stamboek;

10. Grace Hann, staatspremiemerrie, 1988, bruin, MV. Jet Stream xx, is de moeder van de donkerbruine hengst Carlucci Hann (2002, V. Contendro I Holst). Carlucci is goedgekeurd door de stamboeken van Hannover, Beieren, Berlin-Brandenburg, Oldenburg, Oldenburg International en Rijnland.

Van de zonen van Glücksstern zijn Glücksfall Hann (1987), Glücksgriff Hann (1987), Glückspilz Hann (1987), Glückstaler I Hann (1987), Glückstag Hann (1988) en Glückstaler II Hann (1988) goedgekeurd voor de fokkerij.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 84 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen een winsom van € 51.532.
Eind 2015 heeft Glücksstern een dressuurindex van 86 met een betrouwbaarheid van 90 % en een springindex van 95 met een betrouwbaarheid van 86 %.

17.4.1. Glücksfall DE 331313202987 Hann

De bruine hengst Glücksfall Hann (V. Glücksstern Hann) heeft een stokmaat van 163 cm. Hij is op 10 maart 1987 geboren en is gefokt door Werner Haack uit Freiburg, dat in het noorden van Nedersaksen op de westelijke oever van de Elbe ligt.
De moeder van de hengst is de vos Waldfee Haan (1972, V. Wiesenbaum xx). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Egostern Hann (1981, V. Gardestern I Hann, zie hfdst. 17.2.), die is goedgekeurd door het BWP, en van de bruine hengst Realist Star Hann (1991, V. Ritual Hann), die is goedgekeurd door het Beierse-, Hannoveraanse-, Holsteinse-, Oldenburgse- en Rijnlandse stamboek.

Tweede moeder van Glücksfall is de vos staatspremiemerrie Elfe Hann (1966, V. Einglas Hann). Zij is ook de moeder van de door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurde vos hengst Wittelsbach Hann (1971, V. Wiesenbaum xx) en tweede moeder van de broers Glückstaler I Hann (1987, V. Glücksstern Hann, zie hfdst. 17.4.4.) en Glückstaler II Hann (1988, zie hfdst.17.4.6.), van de hengst Glückstag Hann (1988, V. Glücksstern Hann, zie hfdst. 17.4.5.) en van de schimmel hengst Walioso Hann (1998, V. Waltstar xx), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Glücksfall is een Hannoveraans gefokte hengst uit een moederlijn waar in 1972 Engels volbloedgenen aan zijn toegevoegd.
Gerekend over acht generaties bestaat zijn afstamming voor 63,3 % uit Hannoveraans bloed en 35,2 % Engels- en Arabisch volbloed.

Glücksfall is in maart 1990 in Darmstadt goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Later is hij ook door het Hessisiche stamboek goedgekeurd. Hij heeft in 1991 in München-Riem deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Voor de op de dressuur gerichte onderdelen behaalde hij 97,10 punten waarmee hij de 20e plaats behaalde van de 35 deelnemende hengsten. Voor de op het springen gerichte onderdelen behaalde hij 107,85 punten waarmee hij de twaalfde plaats in nam. In de eindrangschikking behaalde hij de 17e plaats met 102,62 punten.
Glücksfall is enkele jaren in Duitsland actief geweest in de fokkerij en is daarna verkocht naar het Verenigd Koninkrijk. Daar is hij goedgekeurd door het Brits Hannoveraanse stamboek en heeft daar diverse jaren gedekt. Op 25 februari 2015 is hij op Witcham House Farm in Wicham, dat ten noorden van Cambridge ligt, overleden.
In Duitsland zijn drie dochters van Glücksfall als fokmerrie opgenomen in een stamboek.

17.4.2. Glücksgriff DE 331313208187 Hann

Glücksgriff Hann (V. Glücksstern Hann) is een schimmel hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren in 1987 en is gefokt door Dionys Hofmann uit Darmstadt, dat in de Duitse deelstaat Hessen ligt.
De moeder van de hengst is de schimmel Gruga Westf (1970, V. Goldberg Westf) en tweede moeder is de schimmel Fortuna Westf (1965, V. Flirt Westf).
Glücksgriff is een Hannoveraans gefokte hengst. Hij komt uit een moederlijn waar al in 1954 via de hengst Der Löwe xx (1944, V. Wahnfried xx) Engels volbloedgenen aan zijn toegevoegd.
Gerekend over acht generaties voert Glücksgriff 77,3 % Hannoveraans bloed en en 14,1 % Engels- en Arabisch volbloed.

Glücksgriff is in november 1989 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en daarbij uitgeroepen tot de kampioen van zijn jaargang. In de herfst van 1990 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij behaalde voor de op de dressuur gerichte onderdelen 116,70 punten waarmee hij zevende is geworden van de 36 deelnemende hengsten. Bij de op het springen gerichte onderdelen is hij twaalfde geworden met 114,40 punten. Hij heeft het onderzoek als elfde beëindigd met een puntenaantal van 117,06.

Glücksgriff is van 1991 tot en met 2000 actief geweest in de fokkerij.
Van hem zijn 58 dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek. Vier van deze dochters zijn staatspremiemerrie geworden.
De schimmel dochter Glücksfee Hann (1992, V. Arkansas Hann) is de moeder van de schimmel Breemeersen Adorado Hann (2002, V. Acorado I Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek, de Belgische stamboeken BWP en SBS en het Franse stamboek Selle Français.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 99 nakomelingen van Glücksgriff geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben tot eind 2015 samen een winsom van € 37.442.
De merrie Graziana Hann (1994, V. Espri Hann) is in de internationale springsport uitgebracht en de schimmel ruin Galapagos Hann (1997, V. Borneo Hann) is uitgekomen in Intermediair I dressuurwedstrijden.

Eind 2015 heeft Glücksgriff een dressuurindex van 86 met een betrouwbaarheid van 90 % en een springindex van 95 met een betrouwbaarheid van 86 %.

17.4.3. Glückspilz DE 331313205587 Hann

De bruine hengst Glückspilz Hann (V. Glücksstern Hann) heeft een stokmaat van 166 cm. Hij is geboren op 30 maart 1987 en is gefokt door Hans-Adolf Ahrens uit Osten, dat circa 25 km ten noordwesten van Stade in het noorden van Nedersaksen ligt.
De moeder van Glückspilz is de bruine merrie Poesi Hann (1973, V. Perfekt I Hann). Zij is ook de moeder van de merrie Geraldine Hann (1986, V. Glücksstern Hann, zie hfdst. 17.4.) die de moeder van de hengst Cluseau Hann (1998, V. Charon Hann) is.
Tweede moeder van Glückspilz is de vos Sybille Hann (1969, V. Senegal Hann).
Glückspilz is afkomstig uit een Hannoveraanse moederlijn die in 1965 door inbreng van de Engelse volbloedhengst Der Löwe xx al is gemoderniseerd. In 1973 is via de hengst Perfekt I Hann (1968, V. Perser xx) opnieuw Engels volbloed toegevoegd.
Gerekend over acht generaties voert Glückspilz 68,0 % Hannoveraans bloed en 25,8 % Engels- en Arabisch volbloed.

Glückspilz is in november 1989 in Verden door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij. Hij heeft in 1990 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een 300 dagen durend verrichtingsonderzoek. Voor de op de dressuur gerichte onderdelen is hij met 108,46 punten twaalfde geworden van de 36 deelnemende hengsten en bij de op het springen gerichte onderdelen behaalde hij 130,82 punten, waarmee hij tweede werd. In de eindrangschikking nam hij met 118,61 de achtste plaats in.

Glückspilz is van 1991 tot 2013 actief geweest in de fokkerij.
Van hem zijn tot en met 2015 206 dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek en 27 dochters zijn staatspremiemerrie geworden.
Tenminste dertien dochters zijn moeder of grootmoeder van een goedgekeurde hengst geworden:

1. Gescha Hann, 1992, donkerbruin, MV. Graphit Hann, is de moeder van de broers Competent Hann (1996, V. Compliment Hann) en Campo Grande Hann (1997) en hun zuster Caroline Hann (1998).
De bruine Competent is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en erkend door het Rijnlandse stamboek.
De donkerbruine Campo Grande is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Later heeft ook het ZfdP hem toegelaten tot de fokkerij.
De bruine Carolina is de moeder van de schimmel hengst Chalet’s Erbe Hann (2009, V. Chalet Hann), die is goedgekeurd door de samenwerkende Zuidduitse stamboeken;

2. Griseldis Hann, staatspremiemerrie, 1992, schimmel, MV. Calypso II Holst, is de moeder van de schimmel hengst Simplex Hann (2003, V. Stakkato Hann). Simplex is goedgekeurd door het Tsjechische warmbloedpaardenstamboek;

3. Ghana Hann, 1993, bruin, MV. Caletto I Holst, is de moeder van de donkerbruine staatspremiemerrie Farina Westf (1998, V. Florestan I Rhein). Farina is de moeder van de zwarte hengst Rockford Westf (2002, V. Rubin Royal Old Oldbg) en van zijn zwartbruine broer Rubinio B Westf (2003).
Rockford is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek.
Rubinio B is uitgebracht in Grand Prix dressuurwedstrijden en is goedgekeurd door het Westfaalse-, Rijnlandse-, Hannoveraanse- en Oldenburgse stamboek;

4. Gila Hann, 1993, bruin, MV. Milan Westf, is de moeder van de vos merrie Let’s Fly Hann (2005, V. Le Primeur Hann) en die is de moeder van de vos hengst Quidamo SW Badwu (2010, V. Quidam de Revel SF). Quidamo SW is goedgekeurd door het Zwitserse stamboek;

5. Glücksburg Hann, 1993, bruin, MV. Landadel Holst, is de moeder van de donkerbruine hengst For Life’s Memory Hann (1998, V. For Pleasure Hann), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

6. Gera Hann, 1994, bruin, MV. Picard Hann, is de moeder van de bruine hengst For West Hann (1998, V. Fabriano Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

7. Gipsy Hann, staatspremiemerrie, 1994, donkerbruin, MV. Egerländer Hann, is de moeder van de donkerbruine staatspremiemerrie Diaspora Hann (2000, V. Drosselklang II Hann) en van het internationale springpaard en goedgekeurde hengst Codex One Hann (2002, V. Contendo I Holst).
Diaspora is de moeder van de donkerbruine hengst Contendros 2 (2007, V. Contendro I Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Mecklenburgse-, Oldenburgse-, Rijnlandse- en Westfaalse stamboek en door het Oldenburg International stamboek;
Codex One is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.

8. Giselle Hann, staatspremiemerrie, 1994, bruin, MV. Dagobert Hann, is de moeder van de zwartbruine merrie Stanny Hann (2005, V. Stedinger Oldbg) en die is de moeder van de zwartbruine hengst Dark Jewel Hann (2010, V. Dancier Hann). Dark Jewel is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

9. Gaia Hann, 1995, donkerbruin, MV. Garibaldi II Hann, is de moeder van de vos staatspremiemerrie Reika Hann (2001, V. Rotspon Hann). Reika is de moeder van de vos hengst Don Rouge Royal Hann (2010, V. Don Frederico Hann), die is goedgekeurd door het Oostenrijkse stamboek;

10. Gigi Hann, staatspremiemerrie, 1995, bruin, MV. Avus Hann, is de moeder van de bruine hengst Count Codex Hann (2010, V. Contendro I Holst);

11. Glücksdame Hann, 1995, bruin, MV. Grand Royal Hann, is de moeder van de zwartbruine hengst Rivallino Hann (1999, V. Rosentau Hann), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

12. Gazelle Hann, 1996, bruin, MV. Diadem Hann, is de moeder van de zwarte hengst Doringcourt Hann (2003, V. Dressage Royal Oldbg) en van de hengst Devotion Hann (2009, V. Don Frederico Hann).
Doringcourt is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en door het ZfdP en Devotion is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en

13. Gazelle Hann, 1996, donkerbruin, MV. Rebel I Z Hann, is de moeder van de zwartbruine hengst Lopez Hann (2009, V. Lordanos Hann), die is goedgekeurd door het Finse stamboek.

Van de zonen van Glückspilz zijn Glückscup Hann (1992), Glücksgraf Hann (1992), Griffon Hann (1992), Glücksstein Hann (1993), Glückstreffer Hann (1993), Grand Hann (1993), Gymnastic Star Hann (1993), Gallipoli Hann (1994), Gilligan Hann (1995), Gasconi Hann (1996) en Glücksprinz Hann (1996) goedgekeurd voor de fokkerij.
Wellicht met uitzondering van Gymnastic Star heeft geen van de goedgekeurde zonen de verwachtingen kunnen waarmaken. Vooral hun resultaten bij het verrichtingsonderzoek waren zeer teleurstellend.

Van Glückspilz zijn 329 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2015 hebben zij samen € 199.580 aan prijzengeld gewonnen.

De meest succesvolle nakomeling is de bruine ruin Gordito Hann (1992, MV. Wolfsburg Hann). Hij is in de jaren 1999 – 2011 door Tim Rethemeier (GER) in Duitse springwedstrijden klasse S uitgebracht. De combinatie boekte zeven overwinningen en 19 tweede plaatsen en heeft een winsom van € 40.992.
Giorgio Hann (1993, MV. Bismarck Hann), Willibald Geniestreich Hann (1994, MV. Graphit Hann) en Greystoke Hann (1995, MV. Wenzel II Hann) zijn nakomelingen van Glückspilz die internationaal zijn uitgebracht.

17.4.3.1. Glückscup Hann (1992)

Glückscup Hann (V. Glückspilz Hann) is een bruine hengst die in 1992 is geboren.
De moeder van de hengst is de vos merrie Wedemark Hann (1988, V. World Cup III Hann) en tweede moeder is de vos staatspremiemerrie Acacia Hann (1983, V. Akzent II Hann).
Glückscup is een Hannoveraans gefokte hengst met enige Trakehner invloeden. Gerekend over acht generaties voert hij 64,1 % Hannoveraans bloed, 28,1 % Engels volbloed en 7,0 % Trakehner bloed.
Glückscup is goedgekeurd door het Zuid Afrikaans warmbloedpaardenstamboek.

17.4.3.2. Glücksgraf DE 331311301492 Hann

De bruine hengst Glücksgraf Hann (V. Glückspliz Hann) is in 1992 geboren. Hij is gefokt door Heinrich Schierding uit Lahstedt, dat tussen Hildesheim en Braunschweig in Nedersaksen ligt.
De moeder van de hengst is de vos merrie Garina Hann (1985, V. Graphit Hann).
Zij is ook de tweede moeder van de door het Beierse stamboek goedgekeurde bruine hengst La Calypso Bavar (2001, V. Lanciano Westf) en van de vos hengst De Bruyne Hann (2012, V. Dannebrog Hann), die in oktober 2014 is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek maar daarna uit het zicht is verdwenen.
Tweede moeder van Glücksgraf is de bruine Grandezza Hann (1975, V. Gotthard Hann).
Glücksgraf is afkomstig uit een oude Hannoveraanse moederlijn en is, buiten de inbreng van Engels volbloed, vrijwel volledig Hannoveraans gefokt. Gerekend over acht generaties voert hij 73,4 % Hannoveraans boek en 20,3 % Engels volbloed.
Glücksgraf is in oktober 1995 in Adelheidsdorf goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek maar is, voor zover bekend niet actief geweest in de fokkerij. Hij is van 1998 tot 2001 uitgebracht in dressuurwedstrijden tot op M niveau en heeft een winsom van € 383.

17.4.3.3. Griffon DE 331311300392 Hann

Griffon Hann (V. Glückspilz Hann) is een bruine hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is in 1992 geboren en is gefokt door dr. Karl-Otto Jacobs uit Hohenhameln, dat 35 km ten zuidoosten van Hannover in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Griffon is de vos merrie Werina Hann (1987, V. Werther Hann).
Tweede moeder is de vos staatspremiemerrie Carina Hann (1976, V. Cavalier Hann).
Griffon is afkomstig uit een klassieke Hannoveraanse moederlijn die terug loopt tot halverwege de 19e eeuw. Door de inbreng van Cavalier Hann (1971, V. Cardinal xx)
in 1976 en van Werther Hann (1973, V. Wendekreis Hann) in 1987 zijn volbloedgenen in de moederlijn gebracht. Mede daardoor voert Griffon, gerekend over acht generaties, 72,7 % Hannoveraans bloed en 25 % Engels volbloed.

Griffon is in oktober 1994 in Münster-Handorf goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. In 1995 heeft hij in Münster-Handorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij presteerde daarin matig en behaalde 95,17 punten voor de op de dressuur gerichte onderdelen, waarmee hij 36e is geworden van de 59 deelnemende hengsten. Bij de op de springen gerichte onderdelen is hij 42e geworden met 82,49 punten en in de eindstand nam hij met 86,78 punten de 42e plaats in.
Na het verrichtingsonderzoek is Griffon niet meer beschikbaar gesteld voor de fokkerij. In de jaren 1997 – 2001 is hij uitgebracht in B en L dressuur- en springwedstrijden en heeft hij € 407 gewonnen.

17.4.3.4. Glücksstein DE 331316116693 Hann

De bruine hengst Glücksstein Hann (V. Glückspilz Hann) is in 1993 geboren. Hij is gefokt door Henning Schrader uit Blender, dat circa acht kilometer ten westen van Verden in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Glücksstein is de vos Antje Hann (1987, V. Augustinus xx) en tweede moeder is de vos Wespe Hann (1983, V. Werther Hann).
Glücksstein is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 80,5 % Hannoveraans bloed en 15,6 % Engels volbloed voert.

Glücksstein is in oktober 1995 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. In 1997 heeft het Oldenburgse stamboek de hengst erkend.
Hij heeft in 1997 in Medingen deelgenomen aan een verrichtingenonderzoek van 100 dagen. Voor de op de dressuur gerichte onderdelen heeft hij 130,00 punten behaald waarmee hij derde van de 29 deelnemende hengsten is geworden. Voor de op het springen gerichte onderdelen heeft hij slechts 75,95 punten behaald en dat leverde een 25e plaats op. In de eindstand is hij vijfde geworden met 113,95 punten.
Voor zover bekend is Glücksstein na het verrichtingsonderzoek niet meer beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Hij is in de jaren 1996 – 2006 tot op M niveau uitgebracht in dressuurwedstrijden en heeft een winsom van € 801.

17.4.3.5. Glückstreffer DE 331311323493 Hann

Glückstreffer Hann (V. Glückspilz Hann) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 164 cm. Hij is in 1993 geboren en is gefokt door Heinrich Wehrs uit Burgdorf, dat tussen Hannover en Celle in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van de hengst is de donkerbruine staatspremiemerrie Calmia Hann (1989, V. Calypso II Holst). Zij is ook de moeder van de broers Starost Hann (1999, V. Stakkato Hann) en Starost II Hann (2000), die beide door het Hannoveraanse stamboek zijn goedgekeurd.
Tweede moeder van Glückstreffer is de schimmel Paloma Hann (1984, V. Picard Hann).
In de afstamming van Gluckstreffer domineert het Hannoveraanse bloed, maar is ook een hoeveelheid Holsteins bloed opgenomen. Gerekend over acht generaties bestaat zijn afstamming voor 51,6 % uit Hannoveraans bloed, voor 26,6 % uit Engels volbloed en voor 12,5 % uit Holsteins bloed.

Glückstreffer is in oktober 1995 door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd. Hij heeft in 1996 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen en, evenals enkele halfbroers van hem, daarin teleurstellend gepresteerd. Voor de op de dressuur gerichte onderdelen is hij met 87,51 punten 26e geworden van de 35 deelnemende hengsten en voor de op het springen gerichte onderdelen behaalde hij 97,18 punten, waarmee hij 17e is geworden. In de totaalstand is hij met 90,27 punten op de 26e plaats terecht gekomen.
Glückstreffer is daarna niet meer beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Hij is in de jaren 2004 tot 2013 verschillende keren uitgebracht in springwedstrijden tot op M niveau en heeft een winsom van € 1.151.

17.4.3.6. Grand 49 G WL

De bruine hengst Grand Hann (V. Glückspilz Hann) is in 1993 geboren. Hij is gefokt door Petra Burchhard uit Nienhagen, dat aan Adelheidsdorf grenst en net ten zuiden van Celle in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Grand is de donkerbruine merrie Wildspatz Hann (1988, V. Werther Hann) en tweede moeder is Divina Z Hann (1972, V. Domspatz Hann).
Grand is afkomstig uit een oude klassieke Hannoveraanse moederlijn die tot omstreeks 1820 terug loopt. Meer sportgenen zijn in de moederstam gebracht door in 1967 de halfbloed Arabisch hengst Harnisch Hann (1959, V. Hassan ox) te gebruiken en door het gebruik van de hengst Werther Hann (1973, V. Wendekreis Hann), die een volbloedpercentage van 25 heeft.
Gerekend over acht generaties voert Grand 75 % Hannoveraans bloed en 21,9 % Engels- en Arabisch volbloed.

Grand is goedgekeurd door het Poolse Wielkopolska stamboek en door het Poolse sportpaardenstamboek. In Polen zijn in de periode 1997 – 2002 in totaal zeven nakomelingen van Grand geregistreerd.

17.4.3.7. Gymnastic Star DE 331311350893 Hann

Gymnastic Star Hann (V. Gluckspilz Hann) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is in 1993 geboren en is gefokt door Franz Borman sr. uit Harsum, dat tien kilometer ten noorden van Hildesheim in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Creasy Hann (1988, V. Calypso II Holst). Zij is ook de tweede moeder van de schimmel hengst Avagon Hann (2003, V. Acorado II Hann), die door het Hannoveraanse stamboek is goedgekeurd.
Tweede moeder van Gymnastic Star is de vos staatspremiemerrie Wenita Hann (1980, V. Werther Hann).
Gerekend over acht generaties voert Gymnastic Star 54,7 % Hannoveraanse bloed, 23,4 % Engels volbloed en 12,5 % Holsteins bloed.

Gymnastic Star in in 1996 goedgekeurd door het ZfdP en heeft in het najaar van 1997 in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Voor de op de dressuur gerichte onderdelen behaalde hij 115,28 punten en daarmee werd hij zevende van de 33 deelnemende hengsten. Bij de op het springen gerichte onderdelen werd hij vierde mer 124,30 punten. In de totaalstand nam hij de vierde plaats in met 123,23 punten.
Enkele weken na het verrichtingsonderzoek heeft het Hannoveraanse stamboek de hengst goedgekeurd voor de fokkerij. Van hem is in Duitsland één dochter als fokmerrie opgenomen in een stamboek.

In 1998 is hij verkocht aan de Kinnordy stoeterij in Canbooya, Queensland, Australië.
Daar is hij onder de naam Gymnastik Star goedgekeurd door het Australische Warmbloedpaardenstamboek en het Hannoveraane stamboek in Australië, terwijl ook het Nieuw Zeelandse stamboek hem heeft goedgekeurd.
Na verloop van tijd is de hengst verkocht aan Stella Stud in Ellangowan, Queensland, Australie. Daar is hij in januari 2016 overleden.

Gymnastik Star heeft met zijn zoon Kinnordy Gym Bello AWHA (2001) een voor de fokkerij goedgekeurde hengst gebracht. Daarnaast heeft hij diverse goed presterende sportpaarden gebracht, zoals:

Good as Gold AWHA, ruin, 2000, bruin, MV. Black Zephyr xx, is door Brett Parberry (AUS) uitgebracht in Grand Prix dressuurwedstrijden;

Gymstar One NZ, ruin, 2000, MV. Daktylus Hann, is door Penny Castle (NZL) en Connie Bookless (AUS) uitgebracht in Grand Prix dressuurwedstrijden. Penny Castle won met de ruin in 2011 de Grand Prix van de CDI*** wedstrijd in Feilding;

Kinnordy Gera AWHA, merrie, 2000, bruin, MV. Graf Landau Hann, is door Bill Noble (NZL) uitgebracht in Grand Prix dressuurwedstrijden;

Kinnordy Gallium AWHA, merrie, 2002, MV. Graf Landau Hann, is door Jenny Scotter (NZL) uitgebracht in Intermediair I proeven;

Kinnordy Gyron AWHA, ruin, 2002, schimmel, MV. Graf Landau Hann, is door Kailiea Goyen (AUS) uitgebracht in Intermediair I wedstrijden;

Kinnordy Gambia AWHA, merrie, 2003, bruin, MV. Daktylus Hann, is door Charlotte Price (GBR) uitgebracht in CIC/CCI *** en **** wedstrijden. De combinatie won in 2014 de CIC*** wedstrijd in Warwick, Queensland, Australië;

Kinnordy Gatow AWHA, ruin, bruin, MV. Winterkönig Hann, heeft met Michaela Martindale (AUS) in 2015 het CIC***Perth International, West Australië gewonnen. In 2014 was de combinatie in dezelfde wedstrijd tweede en

Kinnordy Glogau AWHA, merrie, 2003, schimmel, MV. Graf Landau Hann, is door Victoria Welch (AUS) uitgebracht in Grand Prix dressuurwedstrijden.

17.4.3.8. Gallipoli DE 331311314294 Hann

De donkerbruine hengst Gallipoli Hann (V. Glückspilz Hann) is in 1994 geboren. Hij is gefokt door Conrad Dormann uit Peine, dat halverwege Hannover en Braunschweig in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van de hengst is de bruine Danna Hann (1988, V. Darling Hann) en tweede moeder is de vos merrie Tosca-Bella Hann (1984, V. Trapper Hann).
Gallipoli komt voort uit een oude Hannoveraanse moederlijn die terug loopt tot 1920. Omstreeks 1970 is begonnen met de omvorming naar meer sportpaardenbloed door gebruik te maken van de volbloedhengst Traumgeist xx (1953, V. Goody xx) en in 1984 is dat gevolgd door inbreng van de Hannoveraanse hengst Trapper (1973, V. Traugott Hann), die een afstamming heeft met een volbloedaandeel van 25 %.
Gerekend over acht generaties voert Gallipoli 68,75 % Hannoveraans bloed, 22,7 % Engels volbloed en 7,0 % Trakehner bloed.

Gallipoli is in oktober 1996 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. In 1997 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen. Hij behaalde voor de op de dressuur gerichte onderdelen 96,17 punten hetgeen een 22e plaats opleverde van de 41 deelnemende hengsten. Voor de op het springen gerichte onderdelen kwam hij met 102.30 punten op de 16e plaats. Hij heeft het onderzoek afgesloten op de 18e plaats met 99,19 punten.
Gallipoli is tot en met 2001 actief geweest in de fokkerij. Van hem zijn zes dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek.

17.4.3.9. Gilligan DE 331316101095 Hann

Gilligan Hann (V. Glückspilz Hann) is een bruine hengst die in 1995 is geboren. Hij is gefokt door Friedrich Vespermann uit Goslar, dat circa 50 km ten zuiden van Braunschweig in het noorden van het Harzgebergte in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Gilligan is de vos staatspremiemerrie Assistentin Hann (1991, V. Augustinus xx) en tweede moeder is de bruine Anastasia Hann (1970, V. Asiate Hann).
Gerekend over acht generaties heeft Gilligan een afstamming die voor 56,6 % uit Hannoveraans- en voor 38,3 % uit Engels volbloed bestaat.

Gilligan is in december 1997 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. In 1999 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Voor de op de dressuur gerichte onderdelen ontving hij 112,14 punten, waarmee hij van de 53 deelnemende hengsten op de 17e plaats terecht kwam. Bij de op de springen gerichte onderdelen presteerde Gilligan ondermaats met een beoordeling va 75,06 punten en plaats 46 tot gevolg. In de totaalstand is hij als 35e geëindigd met 92,92 punten.
Gilligan is daarna niet meer beschikbaar gesteld voor de fokkerij.

17.4.3.10. Gasconi DE 331316302696 Hann

De bruine hengst Gasconi Hann (V. Glückspilz Hann) is in 1996 geboren. Hij is gefokt door Annelie Robert uit Breitenbach, dat tussen Alsfeld en Bad Hersfeld in de deelstaat Hessen ligt.
De moeder van Gasconi is de bruine merrie Waldivia Hann (1980, V. Wiesengrund Hann) en tweede moeder is de bruine Amsel Hann (1967, V. Aberwiyz II Hann).

Gasconi komt uit een Hannoveraanse merriestam die terug loopt tot omstreeks 1900.
Aan de moederstam zijn sinds 1939 in elke generatie vernieuwende genen toegevoegd. Dat is begonnen met het gebruik van de halfbloed hengst Geitflug Hann (1930, V. Gibraltar xx), waardoor Engels volbloedgenen zijn toegevoegd. Daarna zijn via de hengst Kurland I Hann (1951, V. Kurde x) Arabische volbloedgenen toegevoegd en weer een generatie later zijn via de hengst Aberwitz II Hann (1961, V. Abhang I Hann) Trakehner genen toegevoegd. Vervolgens is de hengst Wiesengrund Hann (1972, V. Wiesenbaum xx) gebruikt. Dat fokbeleid heeft tot resultaat dat, gerekend over acht generaties, Gasconi 60,2 % Hannoveraans bloed, 33,6 % Engels- en Arabisch volbloed en 5,5 % Trakehner bloed voert.

Gasconi is in oktober 1998 in Alsfeld goedgekeurd door het Hessische stamboek maar heeft in de fokkerij nauwelijks invloed gehad.
In de jaren 2003 – 2008 is Gasconi door Christopher Martin tot op S-niveau in springwedstrijden uitgebracht. Hij heeft een winsom van € 794.

17.4.3.11. Glücksprinz DE 331316006096 Hann

Glücksprinz Hann (V. Glückspilz Hann) is een bruine hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is in 1996 geboren en is gefokt door Diethard Giesecke-Bulle uit Salzgitter, dat circa 30 km ten zuidwesten van Braunschweig in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van de hengst is de bruine staatspremiemerrie Enni Hann (1982, V. Eiger II Hann). Enni is ook de tweede moeder van de bruine hengst Curator Hann (2004, V. Conteur Holst).
Tweede moeder van Glücksprinz is de donkerbruine staatspremiemerrie Babsi Hann (1976, V. Busoni xx).
Glucksprinz is een Hannoveraans gefokte hengst met Trakehner accenten. Gerekend over acht generaties voert hij 60,2 % Hannoveraans bloed, 28,1 % Engels volbloed en 10,9 % Trakehner bloed.

Glücksprinz is in oktober 1998 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en ook het Baden-Württembergse stamboek heeft hem goedgekeurd.
In het najaar van 1999 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Voor de op de dressuur gerichte onderdelen heeft hij 85,09 punten behaald. Daarmee is hij van de 53 deelnemende hengsten op de 39e plaats terecht gekomen. Bij de op het springen gerichte onderdelen is hij met 97,19 punten op de 32e plaats gekomen. In de eindstand behaalde hij de 41e plaats met 86,98 punten.
Door het matige onderzoekresulaat is Glücksprinz alleen in 1999 beschikbaar geweest voor de fokkerij, maar daarbij is hij niet of nauwelijks door de fokkers gebruikt.
In 2005 en 2006 is hij uitgebracht in L dressuurwedstrijden en daarbij heeft hij een winsom van € 374 behaald.

17.4.4. Glückstaler I DE 331313200187 Hann

De bruine hengst Glückstaler I Hann (V. Glücksstern Hann) heeft een stokmaat van 167 cm. Hij is in 1987 geboren en is gefokt door Werner Haack uit Freiburg, dat circa 40 km ten noorden van Stade op de westelijke oever van de Elbe in het noorden van Nedersaksen ligt.

Glückstaler I is een broer van de hengst Glückstaler II Han (1988, zie hfdst. 17.4.6.)
De moeder van beide hengsten is de donkerbruine Waldblume Hann (1975, V. Wiessenbaum xx).
Tweede moeder is de vos staatspremiemerrie Elfe Hann (1966, V. Einglas Hann). Zij is ook de moeder van de door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurde vos hengst Wittelsbach Hann (1971, V. Wiesenbaum xx) en ze is de tweede moeder van de hengsten Glücksfall Hann (1987, V. Glücksstern Hann, zie hfdst. 17.4.1.), Glückstag Hann (1988, V. Glücksstern Hann, zie hfdst. 17.4.5.) en van de schimmel Walioso Hann (1998, V. Waltstar xx), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.

Glückstaler I is een Hannoveraans gefokte hengst uit een moederlijn die terug loopt tot 1820. Aan de moederstam zijn in 1972 via de hengst Wiesenbaum xx (1963, V. Birkhahn xx) Engels volbloedgenen toegevoegd.
Gerekend over acht generaties bestaat de afstamming van Glückstaler I voor 63,3 % uit Hannoveraans bloed en voor 35,2 % uit Engels- en Arabisch volbloed.

Glückstaler I is in oktober 1989 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Hij heeft in 1990 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Daarbij heeft hij voor de op de dressuur gerichte onderdelen 81,26 punten behaald waarmee hij 56e van de 70 deelnemende hengsten is geworden. Zijn prestaties in de op het springen gerichte onderdelen zijn gewaardeerd met 97,99 punten en dat hield een 37e plaats in. In de eindstand is hij met het schamele puntenaantal van 79,65 57e geworden.
Glückstaler I is na het verrichtingsonderzoek terug getrokken uit de fokkerij. Van hem is één dochter als fokmerrie opgenomen in een stamboek. Drie nakomelingen zijn als wedstrijdpaard geregistreerd en die hebben samen een winsom van € 293.

17.4.5. Glückstag DE 331313201488 Hann

De bruine hengst Glückstag Hann (V. Glücksstern Hann) heeft een stokmaat van 169 cm. Hij is in 1988 geboren en is gefokt door Werner Haack uit Freiburg, dat circa 40 km ten noorden van Stade op de westelijke oever van de Elbe in het noorden van Nedersaksen ligt.
De moeder van de hengst is de vos staatspremiemerrie Waldruhe Hann (1977, V. Wiesenbaum xx). Zij is ook de tweede moeder van de bruine hengst Rilke Hann (1995, V. Ritual Hann), die op de KWPN-hengstenkeuring de tweede bezichtiging heeft gehaald en is goedgekeurd door het Westfaalse- en het Rijnlandse stamboek.
Tweede moeder van Glückstag is de vos staatspremiemerrie Elfe Hann (1966, V. Einglas Hann). Zij is ook de moeder van de door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurde vos hengst Wittelsbach Hann (1971, V. Wiesenbaum xx) en ze is de tweede moeder van de hengsten Glücksfall Hann (1987, V. Glücksstern Hann, zie hfdst. 17.4.1.), de broers Glückstaler I Hann (1987, V. Glücksstern Hann, zie hfdst.7.4.4.) en Glückstaler II Hann (1988, zie hfdst. 7.4.6.) en de schimmel Walioso Hann (1998, V. Waltstar xx), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek,

Glückstag is in oktober 1990 in Münster-Handorf goedgekeurd door het Rijnlandse- en het Westfaalse stamboek. Hij heeft in 1991 in Warendorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Bij de op de dressuur gerichte onderdelen is hij tiende geworden met 91,32 punten en bij de op het springen gerichte onderdelen behaalde hij 110.78 punten, waarmee hij vijfde is geworden. In de totaalstand is hij opgenomen met 98,19 punten.
Na het onderzoek is Glückstag voor de fokkerij beschikbaar gesteld door het Landgestüt in Warendorf. Hij is tot en met 2005 in de fokkerij actief geweest, maar is na 1998 nauwelijks meer gebruikt door de fokkers.
Van hem zijn 47 dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek en één merrie is staatspremiemerrie geworden.
De Duitse Hippische Sportbond heeft 74 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 38.764 gewonnen.

Eind 2015 heeft Glückstag een dressuurindex van 83 met een betrouwbaarheid van 88 % en een springindex van 95 met een betrouwbaarheid van 81 %.

17.4.6. Glückstaler II DE 331313200588 Hann

Glückstaler II Hann (V. Glücksstern Hann) is een zwartbruine hengst die in 1988 is geboren. Hij is gefokt door Werner Haack uit Freiburg, dat circa 40 km ten noorden van Stade op de westelijke oever van de Elbe in het noorden van Nedersaksen ligt.

Glückstaler II is een broer van de hengst Glückstaler I Han (1987, zie hfdst. 17.4.4.)
De moeder van beide hengsten is de donkerbruine Waldblume Hann (1975, V. Wiessenbaum xx). Tweede moeder is de vos staatspremiemerrie Elfe Hann (1966, V. Einglas Hann). Zij is ook de moeder van de door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurde vos hengst Wittelsbach Hann (1971, V. Wiesenbaum xx) en ze is de tweede moeder van de hengsten Glücksfall Hann (1987, V. Glücksstern Hann, zie hfdst. 17.4.1.), Glückstag Hann (1988, V. Glücksstern Hann, zie hfdst. 17.4.5.) en de schimmel Walioso Hann (1998, V. Waltstar xx), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.

Glückstaler II is een Hannoveraans gefokte hengst uit een moederlijn die terug loopt tot 1820. Aan de moederstam zijn in 1972 via de hengst Wiesenbaum xx (1963, V. Birkhahn xx) Engels volbloedgenen toegevoegd.
Gerekend over acht generaties bestaat de afstamming van Glückstaler II voor 63,3 % uit Hannoveraans bloed en voor 35,2 % uit Engels- en Arabisch volbloed.

Glückstaler II is in februari 1991 in Redefin door het stamboek van Mecklenburg-Vorpommern goedgekeurd. Hij heeft in het najaar van 1991 in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen, waar hij prestaties leverde die in punten vergelijkbaar waren met de verrichtingen van zijn broer tijdens die z’n verrichtingsonderzoek.
Glückstaler II scoorde voor de op de dressuur gerichte onderdelen 88,19 punten en voor de op het springen gerichte onderdelen 64,62 punten. Van de 21 deelnemende hengsten is hij daarmee respectievelijk 16e en 20e geworden. Hij heeft het onderzoek afgesloten op de 20e plaats met 77,18 punten.
Na het onderzoek is Glückstaler II teruggetrokken uit de fokkerij.
Van hem zijn twee dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek en zes nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. Hun gezamenlijke winsom bedraagt € 1.362.
In de jaren 1993 – 2000 is Glückstaler II uitgebracht in dressuurwedstrijden tot op M-niveau. Hij heeft daarbij € 1.770 gewonnen.

17.5. Goldfasan DE 331313205381 Hann

De schimmel hengst Goldfasan Hann (V. Gardestern I Hann) heeft een stokmaat van 169 cm. Hij is in 1981 geboren en is gefokt door Horst Erxleben uit Bienenbüttel, dat 15 km ten zuiden van Lüneburg in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van de hengst is de schimmel staatspremiemerrie Glockenblume Hann (1975, V. Gotthard Hann). Zij is ook de tweede moeder van de hengst San Juan Hann (1992, V. Sandro Holst), die is goedgekeurd door de stamboeken Berlin-Brandenburg en Saksen-Anhalt.
De tweede moeder van Goldfasan is de vos Wiesenblume Hann (1968, V. Wohlklang Hann), die ook de tweede moeder is van de bruine hengst Puppenspieler Hann (1991, V. Paroli Hann). Puppenspieler is goedgekeurd door het stamboek Saksen-Anhalt.
Goldfasan is ingeteeld op de hengst Gotthard Hann(1949, V. Goldfish II Hann), die twee keer als grootvader fungeert in de afstamming van Goldfasan en daarmee 50 % va de genetische aanleg van Goldfasan bepaalt.
De Hannoveraanse moederstam van Goldfasan loopt terug tot 1937. In 1964 is via de hengst Kurator II Hann (1953, V. Kurde x) Anglo-arabisch bloed aan de stam toegevoegd.
Gerekend over acht generaties voert Goldfasan 83,6 % Hannoveraans bloed en 5,5, % Engels- en Arabisch volbloed in zijn afstamming.

Het Hannoveraanse stamboek heeft Goldfasan in januari 1984 in Adelheidsdorf goedgekeurd voor de fokkerij. In het najaar van 1984 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij behaalde 109,29 punten en is daarmee 14e geworden van de 34 deelnemende hengsten.
Daarna is hij tot 1999 door het Landgestüt Celle beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Van hem zijn 114 dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en zes dochters hebben het predicaat staatspremiemerrie behaald.
Enkele dochters zijn moeder of tweede moeder geworden van een goedgekeurde hengst, zoals:

1. Godyva Hann, 1986, zwart, MV. Lukas Hann, is de moeder van de donkerbruine Gudvya Rhein (2001, V. Grosso Z Hann). Gudvya is de moeder van de schimmel hengst Corporal VDL Westf (2006, V. Cardento Holst), die is goedgekeurd door het Zweedse stamboek;

2. Gucci Hann, 1987, schimmel, MV. Akzent II Hann, is de moeder van de bruine Goldmarie Hann (1991, V. Goldstern Hann) en die is de moeder van de bruine hengst Weltclassicer Oldbg (2002, V. Wolkentanz II Hann). Weltclassicer is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Brandenburgse- en Saksische stamboek;

3. Golden Dream Hann, 1988, vos, MV. Domspatz Hann, is de moeder van de vos hengst Zucchero Adelheid Z Zang (2001, V. Zalza Hann) en zijn vos zuster Zafira Adelheid Z Zang (2004, V. Zalza Hann).
Zucchero Adelheid Z is goedgekeurd door het Anglo European stamboek. Zafira Adelheid Z is de moeder van de vos hengst Chapot Z Zang (2008, V. Chardonnay Z Zang), die ook is goedgekeurd door het Anglo European stamboek;

4. Goldfee Hann, 1990, zwart, MV. Westwind Hann, is de moeder van de zwarte merrie Escudine Hann (1996, V. Escudo I Hann). Escudine is de moeder van de zwarte broers Sting van de Withoeve Hann (2005, V. Stolzenberg Hann) en Sheikh IT Hann (2007).
Sting van de Withoeve is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en Sheikh IT is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Oldenburgse-, Mecklenburgse-, Rijnlandse- en Westfaalse stamboek en door het Oldenburg International stamboek;

5. Gina Hann, 1992, schimmel, MV. Duktus Hann, is de moeder van de schimmel hengst Spartakus Hann (1996, V. Spartan Hann), die is goedgekeurd door het Poolse Sportpaarden stamboek en

6. Grease Hann, 1999, schimmel, MV. Silvio I Oldbg, is de moeder van de bruine broers Silvo Hann (2002, V. As di Villigana Hann) en As di Volare Hann (2003).
Silvo is goedgekeurd door het ZfdP en As di Volara is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.

De zonen Gold As Hann (1988), Gottwald Hann (1988), Gneisenau Hann (1989), Goldfarn Hann (1989) en Goldex Hann (1990) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 202 nakomelingen van Goldfasan als wedstrijdpaard geregistreerd. Tot eind 2015 hebben zij samen € 206.484 gewonnen.
Eind 2015 heeft Goldfasan een dressuurindex van 66 met een betrouwbaarheid van 92 % en een springindex van 97 met een betrouwbaarheid van 91 %.

17.5.1. Gold As DE 331317411988 Hann

Gold As Hann (V. Goldfasan Hann) is een schimmel hengst die is geboren in 1988. Hij is gefokt door Heinrich Waβmann uit Neustadt am Rübenberge, dat circa 30 km ten noordwesten van Hannover in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Gold As is de bruine merrie Liebevolle Hann (1973, V. Lugano II Hann). Zij is ook de tweede moeder van de hengsten Golden Wind Hann (1984, V. Westwinf Hann) en Goldex Hann (1990, V. Goldfasan Hann, zie hfdst. 17.5.5.).
Golden Wind is goedgekeurd door het Deense stamboek en Goldex door het Saksische stamboek.
Tweede moeder van Gold As is de bruine Eiselfe Hann (1965, V. Eindruck II Hann).
Gold As is een Hannoveraans gefokte hengst. Gerekend over acht generaties voert hij 79,7 % Hannoveraans bloed en 17,2 % Engels- en Arabisch volbloed.

Gold As is in 1990 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en heeft in 1991 in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. In het onderzoek presteerde Gold As ver beneden het vereiste niveau. Voor de op de dressuur gerichte onderdelen behaalde hij 60,97 punten en werd hij 51e van de 53 deelnemende hengsten. Voor de op het springen gerichte onderdelen kreeg hij 64,65 punten waarmee hij 49e is geworden. In de eindstand nam hij met 54,14 punten de 52e plaats in. Na het onderzoek is Gold As niet meer beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Eén dochter van hem is als fokmerrie opgenomen in een stamboek en vier nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben een gezamenlijke winsom van € 4.407.
In de jaren 1994 – 1998 is Gold As onder de naam Gold Boy tot op S-niveau uitgebracht in springwedstrijden. Hij heeft daarbij € 3.717 gewonnen.

17.5.2. Gottwald DE 331317410588 Hann / W00001556

De bruine hengst Gottwald Hann (V. Goldfasan Hann) heeft een stokmaat van 165 cm. Hij is op 21 april 1988 geboren en is gefokt door Manfred Prophet uit Wunstorf, dat circa 20 km ten westen van Hannover in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Gottwald is de bruine staatspremiemerrie Bettina Hann (1983, V. Bumerang Hann). Tweede moeder is Wendolina Hann (1975, V. Wendekreis Hann).
Gottwald is een Hannoveraans gefokte hengst die uit een moederlijn komt die terug loopt tot omstreeks 1900. In 1969 zijn via de hengst Der Löwe xx (1944, V. Wahnfried xx) Engels volbloedgenen aan de moederlijn toegevoegd en in 1983 is dat nog een keer gebeurd toen gebruik is gemaakt van de hengst Bumerang Hann (1976, V. Ballyboy xx).
Gerekend over acht generaties heeft Gottwald een afstamming die voor 70,3 % bestaat uit Hannoveraans bloed en voor 23,4 % uit Engels- en Arabisch volbloed.

Gottwald is in november 1990 in Wickrath door het Rijnlands stamboek goedgekeurd voor de fokkerij. Na afloop van de keuring is hij gekocht door stoeterij de Breemeersen in Aalter, België.
Op 4 mei 1991 is hij in Oud Heverlee door het Belgisch Warmbloed Paardenstamboek goedgekeurd. Ook het Hannoveraanse stamboek heeft hem goedgekeurd.
Gottwald is tot 2011 in België actief geweest in de fokkerij. Van hem zijn tenminste 508 nakomelingen, vrijwel allemaal door het BWP, geregistreerd.

Enkele dochters zijn moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst geworden, zoals:

1. Parme van de Bosvelden BWP, 1992, donkerbruin, MV. Lugano van la Roche Hann, is de moeder van de bruine hengst Condor-Gucci van het Burghof BWP (2006, V. Wandor van de Mispelaere BWP), die door het BWP is goedgekeurd;

2. Qevita BWP, 1993, bruin, MV. Landfürst Oldbg, is de moeder van de hengst Evito van de Mispelaere BWP (2004, V. Wandor van de Mispelaere BWP), die door het Anglo European stamboek is goedgekeurd en

3. Winde van het Kapelhof BWP, 1999, zwart, MV. Lugano van la Roche Hann, is de moeder van de bruine merrie Donna Clara van het Kapelhof BWP (2003, V. Orlando van de Heftinck BWP) en die is de moeder van de zwarte hengst Garlic van het Kapelhof BWP (2006, V. Tauber van het Kapelhof BWP). Garlic van het Kapelhof is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek.

Zijn zonen Parcival BWP (1992) en By me Best BWP (2001) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

Verschillende nakomelingen zijn internationaal uitgebracht, zoals:

Picaso van ’t Ravennest BWP, hengst, 1992, zwartbruin, MV. Lugano van la Roche, is door Thomas Velin (DEN) uitgebracht in internationale springwedstrijden;

(Vila Vita) Quick van de Breemeersen BWP, hengst, 1993, MV. Hardi BWP, is in de jaren 2008 – 2010 door Francesco Rocha (POR) in internationale springwedstrijden uitgebracht;

(M@B) Samourai BWP, ruin, 1995, MV. Hardi BWP, is in de periode 2007 – 2013 door Wim Matthys (BEL) uitgebracht in internationale eventing wedstrijden en

(Horsemolen) Guus W BWP, 2006, MV. Lys de Darmen SF, is in 2012 en 2013 door Marilyn Wuytack (BEL) in internationale eventing wedstrijden uitgebracht.

Gottwald is zelf vanaf 1995 door Lode Brondeel (BEL) in internationale springwedstrijden voor junioren uitgebracht. Later heeft Grant Wilson (NZL) de hengst in de internationale springsport uitgebracht en zich gekwalificeerd voor deelname een de Wereldruiterspelen 1998 in Rome.

17.5.2.1. Parcival 056002W00123833 BWP

Parcival BWP (V. Gottwald Hann) is een bruine hengst met een stokmaat van 170 cm. Hij is geboren op 3 april 1992 en is gefokt door Luc Igo uit Pellenberg, dat enkele kilometers ten oosten van Leuven in de provincie Vlaams-Brabant in België ligt.
De moeder van Parcival is de zwarte elitemerrie Domenika BWP (1977, V. Don Carlos Hann). Zij is ook de moeder van de hengsten Edelkind van de Breemeersen BWP (1981, V. Galan Hann), die is goedgekeurd door het BWP, en Gano van de Breemeersen BWP (1983, V. Lugano van la Roche Hann), die is goedgekeurd door het Italiaanse stamboek. Bovendien is ze de tweede moeder van de hengsten
Freshman BWP (1995, V. For Pleasure Hann) en Verdi van de Bokke BWP (1998, V. Darco BWP). Freshman is goedgekeurd door het Saksische- en het Saksen-Thüringse stamboek en Verdi van de Bokke is goedgekeurd door het BWP.
Tweede moeder van Parcival is de bruine Wetluga Hann (1972, V. Wedekind Hann). Zij is ook de moeder is van de zwarte hengst Donator Hann (1978, V. Don Carlos Hann), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek.
Parcival is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 79,7 % Hannoveraans bloed en 14,8 % Engels- en Angloarabisch volbloed voert.

Hij is op 25 maart 1995 door het Belgisch Warmbloed Paardenstamboek goedgekeurd en is tot en met 2005 in België actief geweest in de fokkerij.
Volgens Hippomundo.com zijn van Parcival 103 nakomelingen geregistreerd.
Zijn dochter Tulipe BWP (1996, MV. Hays xx) is de moeder van de schimmel hengst Hold on Tight BWP (2007, V. Cassini II Holst), die door het Zangersheide stamboek is goedgekeurd.

17.5.2.2. By me Best W00198733 BWP

De bruine hengst By me Best BWP (V. Gottwald Hann) heeft een stokmaat van 163 cm. Hij is op 24 maart 2001 geboren en is gefokt door Danny Mortier uit Zuienkerke, dat ten noorden van Brugge in de provincie West Vlaanderen in België ligt.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Luga van de Breemeersen BWP (1988, V.Lugano van la Roche Hann).
Tweede moeder is de zwarte elitemerrie Domenika BWP (1977, V. Don Carlos Hann). Zij is ook de moeder van de hengsten Edelkind van de Breemeersen BWP (1981, V. Galan Hann), die is goedgekeurd door het BWP, Gano van de Breemeersen BWP (1983, V. Lugano van la Roche Hann), die is goedgekeurd door het Italiaanse stamboek, en Parcival BWP (1992, V. Gottwald Hann, zie hfdst 17.5.2.1.). Bovendien is ze de tweede moeder van de hengsten Freshman BWP (1995, V. For Pleasure Hann) en Verdi van de Bokke BWP (1998, V. Darco BWP). Freshman is goedgekeurd door het Saksische- en het Saksen-Thüringse stamboek en Verdi van de Bokke is goedgekeurd door het BWP.
By me Best is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 78,9 % Hannoveraans bloed en 17,2 % Engels- en Angloarabisch bloed voert.

Hij is op 17 januari 2002 door het Belgisch Warmbloed Paardenstamboek goedgekeurd voor de fokkerij, maar voor zover bekend zijn er geen nakomelingen van hem geregistreerd.

17.5.3. Gneisenau DE 331317413489 Hann

Gneisenau Hann (V. Goldfasan Hann) is een vos hengst die in 1989 is geboren. Hij is gefokt door Christel Scharnhorst uit Garnsen, dat een paar kilometer ten noordwesten van Hannover ligt.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Annika Hann (1981, V. Aderlass Hann) en tweede moeder is de bruine Gladiole Hann (1972, V. Glander Hann).
Gneisenau is afkomstig uit een Hannoveraanse moederlijn die terug is te traceren tot 1939. In 1960 zijn via de hengst Valentino xx (1950, V. Nuvolari xx) volbloedgenen aan de lijn toegevoegd.
Gerekend over acht generaties voert Gneisenau 72,7 % Hannoveraans bloed en 14,1 % Engels- en Arabisch volbloed.
Hij is in november 1991 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en heeft in 1992 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen.
Van de 43 deelnemende hengsten is hij bij de op de dressuur gerichte onderdelen 21e geworden met 93,52 punten. Bij de op het springen gerichte onderdelen behaalde hij 112,57 punten, waarmee hij 11e is geworden. In de eindstand heeft hij de 17e plaats bereikt met 100,79 punten.
Gneisenau is niet actief geweest in de fokkerij.

17.5.4. Goldfarn DE 331317402889 Hann

De vos hengst Goldfarn Hann (V. Goldfasan Hann) heeft een stokmaat van 163 cm. Hij is geboren op 1 maart 1989 en hij is gefokt door Werner Wegener uit Wunstorf, dat circa 25 km ten westen van Hannover in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Goldfarn is de schimmel Bellevue Hann (1984, V. Bumerang Hann) en tweede moeder is de schimmel Serenade Hann (1976, V. Sansibar Hann).
De moederlijn van Goldfarn loopt terug tot halverwege de 19e eeuw en toen al is gebruik gemaakt van een Engels volbloed hengst. Voor de modernisering van de stam is in 1976 gebruik gemaakt van de halfbloedhengst Sansibar Hann (1971, V. Sudan xx) en in 1984 van de halfbloedhengst Bumerang Hann (1976, V. Ballyboy xx).
Gerekend over acht generaties voert Goldfarn 69,5 % Hannoveraans bloed en 23,4 % Engels- en Arabisch volbloed.

Goldfarn is in november 1991 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en erkend door het Saksische stamboek.
Hij heeft in 1992 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Bij de op de dressuur gerichte onderdlen is hij van de 39 deelnemende hengsten 13e geworden met 109,96 punten en voor de op het springen gerichten onderdelen kreeg hij 109,88 punten waarmee hij eveneens 13e werd. In de eindstand kwam hij op de elfde plaats met 110,44 punten.

Goldfarn is van 1992 tot en met 1999 in Saksen en Thüringen actief geweest in de fokkerij. Van hem zijn 41 dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek en drie dochters zijn bevorderd tot staatspremiemerrie.
Zijn dochter Lolita Sathu (1995, V. Direcus Sathu) is de moeder van de hengst Blue Balou DSP (2002, V. Balou du Rouet Oldbg), die is goedgekeurd door het DSP (samenwerkende Zuidduite stamboeken) en het Saksische stamboek.

Van de zonen is Golden Power Sathu (1995) goedgekeurd voor de fokkerij.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 43 nakomelingen van de hengst geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben die € 12.782 gewonnen.

Eind 2015 heeft Goldfarn een dressuurindex van 87 met een betrouwbaarheid van 83 % en een springindex van 80 met een betrouwbaarheid van 77 %.

17.5.4.1. Golden Power DE 367670033695 Sathu

Golden Power Sathu (V. Goldfarn Hann) is een vos hengst die in 1995 is geboren. Hij is gefokt door Armin Becker uit Ilmtal-Weinstraβe, dat circa 20 km ten zuiden van Erfurt in de Duitse deelstaat Thüringen ligt.
De moeder van de hengst is de merrie Naphrodite III Sathu (1984, V. Don Carlos Meckl).
Tweede moeder is Nymphe Sathu (1972, V. Greif Trak), die ook de tweede moeder is van de zwarte hengst Lars Sathu (1984, V. Lenz SA). Lars is goedgekeurd door het Saksische stamboek.
Golden Power heeft een afstamming waarin het Hannoveraanse bloed overheerst. Via zijn moeder is een aanzienlijke hoeveelheid Trakehner bloed toegevoegd.
Gerekend over acht generaties voert Golden Power 56,25 % Hannoveraans bloed, 24,2 % Trakehner bloed en 14,8 % Engels- en Arabisch volbloed.

Golden Power is in november 1997 in Moritzburg goedgekeurd door het Thüringse stamboek en het Saksen-Thüringse stamboek. In 1998 heeft hij in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Voor de op de dressuur gerichte onderdelen heeft hij 105,02 punten behaald, waarmee hij achtste is geworden van de 22 deelnemende hengsten. Voor de op het springen gerichte onderdelen kreeg hij 94,24 punten en werd hij twaalfde. In de eindstand nam hij de elfde plaats in met 101.22 punten.
Golden Power heeft tot en met 2001 gedekt. Twee dochters van hem zijn als fokmerrie opgenomen in een stamboek. Zes nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard en die hebben samen € 1.188 gewonnen.

17.5.5. Goldex DE 331317406590 Hann

De donkerbruine hengst Goldex Hann (V. Goldfasan Hann) heeft een stokmaat van 164 cm. Hij is in 1990 geboren en is gefokt door Heinrich Wassmann uit Neustadt am Rübenberge dat circa 30 km ten noordwesten van Hannover in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Goldex is de donkerbruine Diska Hann (1978, V. Dirk Hann). Zij is ook de moeder van de hengst Golden Wind Hann (1984, V. Westwind Hann), die is goedgekeurd door het Deense stamboek.
Tweede moeder van Goldex is de bruine merrie Liebevolle Hann (1973, V. Lugano II Hann), die ook de moeder is van de schimmel hengst Gold As Hann (1988, V. Goldfasan Hann, zie hfdst. 17.5.1.).
Goldex is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 82,0 % Hannoveraans bloed en 10,9 % Engels- en Arabisch volloed voert.

Goldex is in oktober 1992 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en heeft in 1993 Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen. Voor de op de dressuur gerichte onderdelen scoorde hij 103,79 punten, waarmee hij 15e werd van de 51 deelnemende hengsten. Voor de op het springen gerichte onderdelen kreeg hij 100,98 punten en dat betekende een 18e plaats. In de eindstand nam Goldex met 102,47 punten de 16e plaats in.
In februari 1994 heeft het stamboek Saksen-Anhalt Goldex erkend. De hengst is tot 2011 ingezet in de fokkerij.
Van hem zijn 31 dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek en daarvan zijn vier dochters staatspremiemerrie geworden.
De Duitse Hippische Sportbond heeft 38 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben die tot eind 2015 € 24.556 gewonnen.
Eind 2015 heeft Goldex een dressuurindex van 75 met een betrouwbaarheid van 78 % en een springindex van 89 met een betrouwbaarheid 78 %.

17.6. Gratulant Hann

Gratulant Hann (V. Gardestern I Hann) is een schimmel hengst die in 1981 is geboren. Hij is gefokt door dr. Max Schulz-Stellenfleth uit Freiburg, dat in het noorden van de deelstaat Nedersaksen op de westelijke oever van de Elbe ligt.
De moeder van Gratulant is de vos staatspremiemerrie Gloria Hann (1975, V. Grande Hann). Tweede moeder is de bruine Mascha Hann (1961, V. Marcio xx). Zij is ook de moeder van de door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurde hengst Gran Marcio Hann (1972, V. Grande Hann) en ze is de tweede moeder van de hengsten Waldheim Hann (1975, V. Wendekreis Hann) en Apell Hann (1976, V. Argus Hann). Waldheim is goedgekeurd door het BWP en Apell door het Hannoveraanse stamboek.
Gratulant is een Hannoveraanse gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 78,1 % Hannoveraans bloed en 16,4 % Engels- en Arabisch volbloed voert.
De hengst is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en is vervolgens van het toneel verdwenen.

17.7. Grison II W00001447 BWP

De schimmel hengst Grison II Hann (V. Gardestern I Hann) heeft een stokmaat van 165 cm. Hij is op 2 april 1982 geboren en is gefokt door Hans-Georg Mahler uit Neuhaus, dat 25 km ten oosten van Cuxhaven ligt in het noorden van de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Grison II is de bruine merrie Wendy Hann (1975, V. Wendekreis Hann) en tweede moeder is een in 1967 geboren dochter van de hengst Einglas Hann.
De Hannoveraanse moederlijn waar Grison II uit voortkomt loop terug naar 1898. Gerekend over acht generaties voert hij 83,6 % Hannoveraans bloed en 10,9 % Engels- en Arabisch volbloed.

Grison II is op 13 oktober 1984 door het Belgisch Warmbloed Paardenstamboek goedgekeurd voor de fokkerij. Hij is in 1985 en 1986 in België actief geweest in de fokkerij. Van hem zijn 41 nakomelingen geregistreerd.

17.8. Gardestar DE 331313208884 Hann

Gardestar Hann (V. Gardestern I Hann) is een schimmel hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is in 1984 geboren en is gefokt door Horst Kühlcke uit Oberndorf, dat circa 40 km ten noorden van Stade in het noorden van de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Gardestar is de donkerbruine Wendola Hann (1976, V. Wendekreis Hann) en tweede moeder is de zwarte staatspremiemerrrie Havaria Hann (1964, V. Hassan ox). Havaria is ook de moeder van de hengsten Gabriel Hann (1968, V. Grande Hann) en Washington Hann (1977, V. Wendekreis Hann). Gabriel is goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek en Washington door het Hannoveraanse stamboek.
Gardestern is een Hannoveraans gefokte hengst. De tot het midden van de 19e eeuw teruglopende Hannoveraanse moederlijn is in 1964 gemoderniseerd door het gebruik van de Arabische volbloedhengst Hassan ox (1951, V. Hazard ox).
Gerekend over acht generaties voert Gardestern 78,9 % Hannoveraans bloed en 14,8 % Engels- en Arabisch bloed.

Gardestar is in oktober 1986 in Münster-Handorf goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. Hij heeft echter geen verrichtingsonderzoek afgerond en is alleen in 1987 en 1988 actief geweest in de fokkerij.
Van hem zijn twee dochters als fokmerie opgenomen in een stamboek en zeven nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen een winsom van € 2.096.

17.9. Gran Fernando DE 331313231584 Hann

De zwarte hengst Gran Fernando Hann (V. Gardestern I Hann) heeft een stokmaat van 165 cm. Hij is op 5 juni 1984 geboren en is gefokt door Peter van Borstel uit Krummendeich, dat in het noorden van Nedersaksen vlak bij de monding van de Elbe ligt.
De moeder van Gran Fernando is de zwarte merrie Fernelse Hann (1965, V. Ferdinand Hann) en tweede moeder is de zwarte Angerfriede Hann (1959, V. Athos Hann).
Gran Fernando is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 83,6 % Hannoveraans bloed voert en 7,0 % Engels- en Arabisch volbloed.
Gran Fernando is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en heeft enkele jaren in Zwitserland ter dekking gestaan. Later is hij verkocht naar Zuid Afrika.
Over zijn prestaties in de fokkerij is niet veel bekend.

Back To Top