skip to Main Content

1949  (Goldfisch II Hann x Amateur I Trak)

 

Samenvatting:

Gotthard is een zoon van de hengst Goldfisch II (1935, V. Golammmer II Hann ) en de merrie Ampa Hann (1942, V. Amateur I Hann). Gotthard is in het najaar van 1951 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek, maar hij was toen nog erg iel en had bar weinig belangstelling van de fokkers. Pas in 1968 is zijn eerste zoon voor de fokkerij goedgekeurd en daarna zijn er nog 37 gevolgd.  Gotthard bleek goede springpaarden te produceren, waardoor op latere leeftijd zijn kinderen erg gewild waren. Dat had ook tot gevolg dat sommige zonen zijn goedgekeurd vanwege de naam van hun vader en niet vanwege hun eigen kwaliteiten.
Dat vrijwel alle stamboeken graag het bloed van Gotthard in hun fokkerijen wilden hebben blijkt ook wel uit het feit dat maar liefst 88 dochters van Gotthard moeder van een goedgekeurde hengst zijn geworden.
Opvallende zonen van Gotthard zijn Graf Gotthard Z Hann (1971) Goldstern Hann (1972), Goldstein Hann (1973), Gardestern I Hann (1974), (Glücksstern Hann (1981)) en Gepard Hann (1974).

 

 

Voorkomen en afstamming

 

Gotthard Hann (V. Goldfisch II Hann) is een schimmel hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is geboren in 1949 en is gefokt door Richard Kords uit Achthöfen, dat circa 30 km ten noordwesten van Stade in het noorden van de Duitse deelstaat Nedersaksen ligt. Kords is ook de fokker van de bekende hengsten Lugano I Hann (1954, V. Der Löwe) en Lugano II Hann (1958).

Vader

Zijn vader Goldfisch II is een zwarte hengst zonder aftekeningen. Hij heeft een stokmaat van 169 cm en is in 1935 geboren. Hij is aangekocht door het Landgestüt Celle en is als hengst van 1939 tot en met 1958 actief geweest. Goldfisch II  heeft negen goedgekeurde zonen gebracht

Moeder

De moeder van Gotthard is de schimmel merrie Ampa Hann (1942, V. Amateur I Hann), die verantwoordelijk is voor de kleur van Gotthard. Niet alleen Amateur I (1922) was een schimmel, maar ook zijn vader Amulet II Hann (1917), grootvader Amurath I ox (1898) en overgrootvader Amurath ox (1881) waren schimmels. De betekenis van deze hengsten voor de fokkerij is beschreven op de pagina over Amurath ox.

Tweede moeder van Gotthard is de bruine Ameline Hann (1937, V. Altobitz Hann), die een stokmaat had van 169 cm en bijgedragen zal hebben aan het formaat van de nakomelingen van Gotthard.

De moederlijn is verder gevormd door dochters van de hengsten Fortissimo II Hann (1926, V. Feiner Kerl Hann), Neroli I Hann (1905, V. Nelusko Hann) en Opal Beber (1879, V. Adonis xx).
Gotthard heeft een overwegend Hannoveraanse afstamming. Gerekend over acht generaties voert hij tenminste 52,3 % Hannoveraans bloed, 21,1 % Engels- en Arabisch volbloed, 6,25 % Trakehner bloed en 5,5 % Oost-Pruisisch bloed.

 

Fokkerijcarrière

Op Horse-gate.com is een portret van Gotthard gepubliceerd en daaruit is het volgende ontleend.
Gotthard was in het najaar van 1951 bij zijn presentatie op de hengstenkeuring van het Hannoveraanse stamboek een beknopte, gedrongen hengst en lang niet de persoonlijkheid die hij later zou worden. Exterieurmatig was hij geen schoonheid en de stand van zijn voorbeen was niet correct

De Duitse paardenfokkerijexpert Werner Schockemöhle (1939 – 2000) schreef dat Gotthard op de keuring nog te iel was. Hij leek week en toonde weinig hengstuitdrukking. Zijn schouder was nog niet erg ontwikkeld en de nek nog onvoldoende gevormd. Tijdens de keuring kon niemand bevroeden welke mooie en grote persoonlijkheid Gotthard tien jaar later zou zijn. Als volgroeide hengst imponeerde Gotthard door zijn voorbeeldige nek en prachtige schouderpartij. Zelfs zijn hoofd was aansprekend, hoewel hij een paar zware kaken had meegekregen van zijn Arabische voorouders. Hij had een mooi, breed voorhoofd en een prachtig groot oog. Zijn kruis had wat langer en iets meer hellend mogen zijn. Zijn achterbenen waren goed, hoewel zijn spronggewrichten beter hadden kunnen zijn.

Gotthard is ter dekking gesteld door het Landgestüt in Celle. Wegens zijn exterieurmatige tekortkomingen is hij in de eerste jaren na zijn goedkeuring maar weinig door de fokkers gebruikt. In zijn eerste jaren als dekhengst dekte hij naast Hannoveranen ook koudbloeden en Fjordenpaarden.
Pas toen hij in het tussen Celle en Hannover liggende Hänigsen op station stond en bleek dat zijn weinige nakomelingen veel aanleg voor het springen hadden, nam de belangstelling toe en rees zijn ster als fokhengst en werkte hij zich pijlsnel op tot een zeer populaire hengst.
Door de successen in de springsport van nakomelingen als Goldika (Gerd Wiltgfang), Gonzales (Lutz Merkel), Galipolis (Gerd Wiltfang), Gonzales (Georg Ahlmann), Queensway Big Q (Harvey Smith), Golden Gate (Otto Becker), Genius (Fritz Ligges) en Goya (Hartwig Steenken en Fritz Ligges) werd Hänigsen een bedevaartplaats voor fokkers.

De verschillende hengstenkeuringscommissies zagen de jonge Gotthards eerst niet staan. Dat is ook de reden dat de eerste zoon van Gotthard pas door het Westfaalse Stamboek werd goedgekeurd toen Gotthard al 16 jaar oud was. In Hannover werd de eerste zoon van Gotthard goedgekeurd toen hij al 22 jaar oud was. Gotthard was gedurende zeven jaar de leidende hengst voor de fokkerij van springpaarden.

Goedgekeurde zonen

Zijn eerste goedgekeurde zoon was Goldberg Westf (1963) en die kwam uit zijn elfde veulenjaargang. Goldberg was wellicht ook meteen zijn best fokkende zoon, maar is na vier dekseizoenen al overleden.
Naast Goldberg hebben Graf Gotthard Z (1971) en Gardestern I Hann (1974) in Hannover goede prestaties in de fokkerij laten zien, terwijl de privéhengsten Goldpilz Hann (1972), Goldstern Hann (1972) en Godehard Hann (1974) in Oldenburg succesvol zijn geweest.
In zijn latere jaren zijn echter ook zonen van Gotthard goedgekeurd die nooit voor de fokkerij goedgekeurd hadden mogen worden, maar van de keuringscommissies alleen maar het groene licht kregen omdat het Gotthards waren.

Omdat de nakomelingen van Gotthard over het algemeen weinig souplesse hadden, ontbrak bij het overgrote deel van zijn kinderen elke vorm van een dressuurmatige aanleg.

In 1977 lieten de bevruchtingsresultaten van Gotthard veel te wensen over, waardoor is besloten de hengst terug te trekken uit de fokkerij. In 1978 zou Gotthard op de stoeterij Amselhof Walle bij Celle van een rustige oude dag gaan genieten. Hij heeft dat jaar nog wel enkele merries gedekt maar dat heeft geen veulens opgeleverd. Omdat de hengst last had van verschillende ouderdomsproblemen is hij eind 1978 op 29-jarige leeftijd gedood.

Achteraf bezien kan afgevraagd worden of de fokkerij op de juiste wijze met de nalatenschap van Gotthard is omgegaan. Zijn succes zou waarschijnlijk nog groter zijn geweest als hij meer hoog in het bloed staande merries aangeboden had gekregen. Even is er het besef geweest dat Gotthard het best presteerde bij merries met een hoog volbloedpercentage, maar zijn dochters werden vaak weer gekruist met grote hengsten met veel springaanleg, terwijl een kruising met hoger in het bloed staande hengsten wellicht tot betere resultaten zou hebben geleid. Het gevolg van één en ander is wel dat Gotthard geen eigen hengstenlijn heeft kunnen opzetten en dat de grote kwaliteiten van Gotthard niet blijvend in de fokkerij zijn vastgelegd.

Gotthard is de vader van 38 goedgekeurde zonen: Goldberg Westf (1963), Gottschalk Westf (1969), Gold Dollar Westf (1970), Goldan Hann (1971), Goldfinger Hann (1971), Gottlob Westf (1971), Goya Hann (1971), Graf Gotthard Z Hann (1971), Goldfisch Z Hann (1972), Goldpilz Hann (1972), Goldstern Hann (1972), Geronimo Hann (1973), Goldstein Hann (1973), Gottwald Hann (1973), Greenhorn Hann (1973), Gardehusar Hann (1974), Gardestern I Hann (1974), Gepard Hann (1974), Gottward Hann (1974), Gardekurassier Hann (1975), Gardeoffizier Hann (1975), Gardeulan I Hann (1975), Goldcup Hann (1975), Goldspring de Lauzelle Hann (1975), Gotha Hann (1975), Gajus Hann (1976), Genever Hann (1976), Genius Hann (1976), Godehard Hann (1976), Golden Miller Hann (1976), Goldfisch de Lauzelle Hann (1976), Gotthardsen Hann (1976), Goya II VZ Hann (1976), Gardeulan II Hann (1977), Gin Tonic Hann (1977), Gold Ferdl Hann (1977), Goldlöwe Hann (1977) en Goldschläger Z Hann (1977).

De zonen Silberberg Hann (1976, MV. Efendi Hann) en Thorn / Goldschläger Hann (1977, MV. Lasso Hann) zijn door het KWPN aangewezen voor deelname aan het verrichtingsonderzoek in Ermelo.
Silberberg heeft daar matig gepresteerd en kreeg onder andere een 5,2 voor de rijproef en een 5 voor het trainingsrapport. Na afloop van het onderzoek is hij niet opgenomen in het stamboek.
Thorn, meer bekend onder de naam Goldschläger, heeft niet aan het verrichtingsonderzoek in Ermelo deelgenomen. Later heeft het KWPN wel besloten zijn in 1981 geboren veulens te registreren.

Dochters van Gotthard

Gotthard heeft 25 dochters gebracht die het predicaat staatspremiemerrie hebben behaald.
Tenminste 88 dochters zijn moeder of tweede moeder geworden van een goedgekeurde hengst. Het betreft de volgende dochters:

Gotengold Hann, staatspremiemerrie, 1960, bruin, MV. Elsass Hann, is de moeder van de merries Sissi Hann (1967, V. Sermon Hann), Good Bye Z Hann (1972, V. Graphit Hann) en Abraxis Hann (1979, V. Almé SF).
Sissi is de moeder van de hengsten Grundstein I Hann (1975, V. Graphit Hann) en zijn broer Grundstein II Hann (1979).
Grundstein I is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en Grundstein II is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en het stamboek Saksen-Anhalt.
Good Bye Z is de moeder van de hengsten Adieu Z Hann (1879, V. Almé SF) en zijn broer Aladin Z Hann (1982).
Adieu Z is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en het BWP.
Aladin Z is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en het Zweedse stamboek.
Abraxis is de moeder van de hengst Contango II Oldbg (1992, V. Contango Oldbg), die is goedgekeurd door het Australisch Warmbloed Paardenstamboek;

 

Gitta Hann, 1961, zwart, MV. Freiburg Hann, is de moeder van de zwarte staatspremiemerrie Odessa Hann (1967, V. Ozean Trak) en die is de moeder van de stempelhengst Grannus Hann (1972, V. Graphit Hann);

 

Famula Bavar, 1962, MV. Fernruf Hann is de moeder van de hengst King Gotthard Bavar. King Gotthard is goedgekeurd door het Beierse stamboek en het BWP;

 

Gazelle Hann, 1962, bruin, MV. Keith Trak, is de moeder van de merrie Diana Hann (1978, V. Diskus Hann) en die is de moeder van de zwartbruine hengst Spontan Hann (1982, V. Salut Hann);

 

Goldtaube Hann, 1962, bruin, MV. Erbe Hann, is de moeder van de hengst Goldschmied Hess (1975, V. Goldtopas Trak). Goldschmied is goedgekeurd door het Hessische stamboek;

 

Gotenehre Hann, 1963, vos, MV. Intermezzo Trak, is de moeder van de hengst Sankt Gotthard SWB (1977, V. Schwalbenflug Trak). Sankt Gotthard is goedgekeurd door het Zweedse stamboek;

 

Gotenbrise Hann, 1964, schimmel, MV. Franzmann Hann, is de moeder van de schimmel merrie Lebrina Hann (1972, V. Lotse Hess) en die is de moeder van de hengst Wedding Hann (1978, V. Wedemark Hann). Wedding is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Hessische- en Westfaalse stamboek;

 

Gotin Z Hann, 1964, MV. Friesenkönig Hann, is de moeder van de bruine merries Alpha Z Hann (1977, V. Almé SF) en haar zuster Ascot Z Hann (1979).
Alpha is de moeder van de hengsten Robin I Z Hann (1983, V. Ramiro Z Holst), zijn broer Robin II Z Hann (1987), Quasimodo Z Hann (1994, V. Quick Star SF) en Chimba Z Zang (2000, V. Caretano Holst).
Robin I Z s goedgekeurd door het Zweedse stamboek, het BWP en het Selle Français.
Robin II Z is goedgekeurd door het Franse-, Italiaanse- en Deense stamboek, het Zangersheide stamboek en het Hannoveraanse stamboek.
Quasimodo Z is goedgekeurd in Rusland en Chimba Z is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek.
Ascot Z is de moeder van de hengst Ramalgo Z Hann (1984, V. Ramiro Z Holst), die is goedgekeurd door het Beierse-, Hannoveraanse- en Oldenburgse stamboek.

 

Gracia Hann, 1964, schimmel, MV. Dominus Hann, is de moeder van de hengsten Wolf Hann (1971, V. Wolfsburg Hann) en Illustro Oldbg (1981, V. Inschallah x).
Wolf is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en Illustro door het Oldenburgse stamboek en het NRPS;

 

Gerta Hann, 1965, schimmel, MV. Allwieder Hann, is de moeder van de hengst Gitano Hann (1970, V. Graphit Hann), die door het Baden-Württembergse stamboek is goedgekeurd;

 

Gondi Hann, 1965, vos, MV. Agram Hann, is de moeder van de merries Windbotin Hann (1969, V. Widerhall Hann) en Prärie Hann (1983, V. Pik Bube I Hann).
Windbotin is de moeder van de hengst Graf Sponeck Hann (1976, V. Graf Dagobert Z Hann) en Prärie is de moeder van de hengst Zacharias Hann (1991, V. Zeus SF). Beide hengsten zijn door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd;

Granada Hann, 1965, schimmel, MV. Nerox ox, is de moeder van de hengst Wagner Hann (1975, V. Wendekreis Hann), die door het Hannoveraanse stamboek is goedgekeurd;

Goldelse Hann, 1966, vos, MV. Frustra II Hann, is de moeder van de merrie Weingard Hann (1978, V. Weinstern Hann).
Weingard is de moeder van de hengsten Libertas Oldbg (1989, V. Landadel Holst) en zijn broers Lindenberg Oldbg (1991) en Landkaiser Oldbg (1993). Libertas is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek; Lindenberg door het Zuid Afrikaanse stamboek en Landkaiser door de stamboeken van Beieren, Mecklenburg, Oldenburg, Rijnland en Saksen-Thüringen;

 

Gotenlust Z Hann, 1966, schimmel, MV. Fernflug Hann, is de moeder van de merries Adatio Z Hann (1979, V. Almé SF) en haar zuster W. Alba ZH Hann (1990).
Adatio Z is de moeder van de door het Anglo-European stamboek goedgekeurde hengst Cato Z Hann (1986, V. Cor de la Bryère SF) en W. Alba ZH is de moeder van de hengst L.A. Oldbg (1989, V. Larome Holst).
L.A. is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Saksische-, Saksen-Thüringse stamboek en door het KWPN;

 

Geisha Hann, 1967, schimmel, MV. Feldhahn Hann, is de moeder van de schimmel merrie Mareille Hann (1976, V. Marbod Hann) en die is de moeder van de schimmel hengst Maronjo Hann (1984, V. Mahon Trak).
Maronjo is door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd;

Gondel Hann, staatspremiemerrie, 1967, vos, MV. Dominus Hann, is de moeder van de merries Wonne Hann (1974, V. Waldhorn Hann) en Gorina Hann (1984, V. Graphit Hann).
Wonne is de moeder van de vos hengst Gletscher Hann (1979, V. Glander Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Gorina is de moeder van de bruine hengst Saigon W Bavar (1994, V. Sandro Holst), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek;

Gotenamt Z Hann, 1967, vos, MV. Friesenkönig Hann, is de moeder van de hengst Almeto Z Hann (1982, V. Almé SF), die door het Zangersheide stamboek en het Zweedse stamboek is goedgekeurd;

Gotendirndl Z Hann, 1967, zwart. MV. Wolgast Hann is de moeder van de bruine hengst Aloube Z Hann (1979, V. Almé SF) en van de zwarte merrie Rheingold Z Hann (1984, V. Rebel I Z Hann).
Aloube Z is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Rheingold Z is de moeder van de donkerbruine hengst Que Pour Toi BWP (1993, V. Quidam de Revel SF), die is goedgekeurd door het Spaanse stamboek voor halfbloedpaarden CDE;

Gotenfrau Hann, 1967, schimmel, MV. Filmrat Hann is de moeder van de hengsten Glencoe Hann (1974, V. Pik König Hann) en Sirius Junior ZfdP (1982, V. Sirius Hann).
Glencoe is goedgekeurd door de Canadese Sport Horse Association en Sirius Junior is goedgekeurd door het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek;

Gotenheim Hann, 1967, schimmel, MV. Kurator II Hann, is de moeder van de schimmel hengst Waldgott Hann (1975, V. Waldhorn Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Gotenjagd Hann, 1967, zwart, MV. Lugano I Hann, is de moeder van de donkerbruine merrie Grandesse Hann (1978, V. Graphit Hann).
Grandesse is de moeder van de bruine hengst West Hann (1994, V. Werther Hann) die door het Poolse Wielkopolska stamboek is goedgekeurd;

Gotenlore Hann, 1967, bruin, MV. Agram Hann, is de moeder van merrie Wanja Hann (1977, V. Wienerwald Hann) en Wanja is de moeder van de schimmel hengst Ironman Oldbg (1992, V. Inselfürst Oldbg).
Ironman is goedgekeurd door het Rijnlandse stamboek, het BWP, de Canadese stamboeken CWHBA en CSHA, het International Sporthorse Registry, het Oldenburg International stamboek, het American Warmblood Registry en de American Hanoverian Society;

Grata Hann, 1967, MV. Dollfarn Hann, is de moeder van de bruine merrie Alcyone Z Hann (1979, V. Almé SF) en van de vos merrie Duplicata Z (1980, V. Dux Hann).
Alcyone Z is de moeder van de hengst Romanus Z Zang (1985, V. Ramiro Z Holst), die door het Zweedse- en het Finse stamboek is goedgekeurd.
Duplicata Z is de moeder van de hengst Carthago II Z Zang (1995, V. Centauer Z Zang) die door het Zangersheide stamboek is goedgekeurd;

Gunda Hann, 1967, schimmel, MV. Ankara Hann, is de moeder van de schimmel hengst Lord Gotthard Hann (1976, V. Luciano Hann), die door het BWP is goedgekeurd;

Goldret Z Hann, 1968, schimmel, MV. Friesenkönig Hann, is de moeder van de schimmel merrie Adoret Z Hann (1980, V. Almé SF) en van de hengst Renomee Hann (1981, V. Ramiro Z Holst).
Adoret Z is de moeder van de hengsten Fergar Mail SF (1993, V. Laudanum xx), die door het Selle Français is goedgekeurd, en Hoggar Mail SF (1995, V. Hand in Glove xx), die is goedgekeurd door het Selle Français en het Italiaanse stamboek.
Renomee is door het Holsteinse stamboek goedgekeurd;

Golfamt Hann, 1968, schimmel, MV. Erbonkel Hann, is de moeder van de schimmel hengst Athlet Z Hann (1979, V. Almé SF) en van de schimmel merrie Leanda Hess (1982, V. Leander Holst).
Athlet Z is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Holsteinse stamboek, door het Zangersheide stamboek, het BWP en door het Franse (SF) en Italiaanse (SI) stamboek.
Leanda is de moeder van de schimmel hengst Calander 2 Hess (1988, V. Caruso Holst), die is goedgekeurd door het Hessische stamboek;

Gotendora Hann, 1968, MV. Mongole Hann, is de moeder van de bruine merrie Diska Hann (1977, V. Discus Hann) en die is de moeder van de hengst Gotspe Hann (1988, V. Gloster Hann). Gotspe is goedgekeurd door het BWP;

Gotenfest Hann, 1968, bruin, MV. Wahlmann Hann, is de moeder van de bruine merrie Graziella Hann (1975, V. Graphit Hann) en van de bruine hengst Greg Hann (1984, V. Graphit Hann), die is goedgekeurd door het Franse stamboek SF.
Graziella is de moeder van de donkerbruine hengst Cosino B Bavar (1998, V. Cosimus B Holst), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek;

Gotenmädel Hann, 1968, vos, MV. Frustra II Hann, is de moeder van de merries Garina Hann (1972, V. Graphit Hann), haar zuster Gina Hann (1975) en van hun broer Grandus Hann (1973).
Garina is de moeder van de hengst Picasso de Lauzelle Hann (1976, v. Oik König Hann), die is goedgekeurd door het BWP.
Gina is de moeder van de hengst Piccadilly Hann (1979, V. Pik König Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;
Grandus is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en het stamboek Rijnland-Pfalz-Saar.

Gotik Hann, 1968, bruin, MV. Feldhahn Hann, is de moeder van de hengsten Ingold Hann (1976, V. Inschallah x) en de broers First Gotthard Hann (1979, V. Furioso II SF), Fürstengold Hann (1980), Rincon Furioso Oldbg (1981) en Fürstenstolz Oldbg (1985).
Ingold is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en het stamboek Rijnland-Pfalz-Saar.
First Gotthard is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Oldenburgse stamboek.
Fürstengold, Rincon Furioso en Fürstenstolz zijn alle drie goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

Gudrun Z Hann, 1968, bruin, MV. Dominus Hann, is de moeder van de bruine merrie Persika Hann (1975, V. Perfekt I Haan).
Persika is de moeder van de hengsten Dominard Oldbg (1988, V. Domino Hann) en Sampras 9 Oldbg (1994, V. Sandrissimo Oldbg).
Dominard is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en het BWP en Sampras 9 door het Selle Français en het Luxemburgse stamboek;

Gamine Hann, 1969, bruin, MV. Pregel Trak, is de moeder van de donkerbruine merrie Luna Hann (1973, V. Lugano II Hann). Zij is de moeder van de bruine hengst Rousseau Westf (1979, V. Romadour II Westf), die is goedgekeurd oor het Westfaalse- en Rijnlandse stamboek;

F.Grey Lady Hann, 1969, schimmel, MV. Wulf Hann, is de moeder van de hengst Landadel Holst (1966, V. Landgraf I Holst), die is goedgekeurd door het BWP;

 

Gotin Hann, 1970, schimmel, MV. Wortschwall Hann, is de moeder van de merrie Bravo I Hann (1976, V. Black Sky xx) en de hengsten Gold Sky Hann (1977, V. Black Sky xx) en Caruso Oldbg (1988, V. Carprilli Holst).
Bravo I is de moeder van de donkerbruine hengst Convoi Hann (1990, V. Contender Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en de gezamenlijke Zuidduitse stamboekorganisaties.
Gold Sky is goedgekeurd door het Italiaanse stamboek en het BWP en Caruso is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

Grandiola Z Hann, 1970, schimel, MV. Ernö Hann, is de moeder van de bruine merrie Alaric Z Hann (1979, V. Almé SF). Alaric X is de moeder van de donkerbruine hengst Randel Z Hann (1984, V. Ramiro Z Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en het SBS;

Galaxy Hann, 1971, schimmel, MV. Duden I Han, is de moeder van de bruine merrie Luna Hann (1975, V. Landsknecht I Hann), de schimmelhengst Weiβherbst Hann (1978, V. Wendepunkt Hann) en de schimmelmerrie Wendy Hann (1987, V. Wendekreis Hann).
Luna is de moeder van de bruine hengst Landkönig Hann (1992, V. Landadel Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, het Saksische- en het Canadese Warmbloed Paardenstamboek.
Weiβherbst is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Wendy is de moeder van de vos hengst Belafonte Hann (2004, V. Belissimo M Rhein), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Ganet Hann, 1971, bruin, MV. Harnisch Hann, is de moeder van de hengst Andermatt Hann (1978, V. Atlas Hann), die door het Zwitserse stamboek is goedgekeurd;

Gina Hann, staatspremiemerrie, 1871, bruin, MV. Winkel Hann, is de moeder van de donkerbruine merrie Graciosa Hann (1980, V. Graphit Hann) en van de hengsten Glamour Hann (1984, V. Graphit Hann) en Rex Gotthard Hann (1987, V. Raphaël Hann)
Graciosa is de moeder van de bruine hengst Golden Graf Hann (1984, V. Gold Ferdl Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Oldenburgse- en Rijnlandse stamboek.
De vos Glamour is goedgekeurd door het Beierse- en het Westfaalse stamboek en de bruine Rex Gotthard is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en het stamboek Saksen-Thüringen;

Goldine Z Hann, 1971, schimmel, MV. Agram Hann, is de moeder van de schimmel hengst Aerobic Z Hann (1979, V. Almé SF), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en het NRPS;

 

Goldlady Hann, staatspremiemerrie, 1971, zwart, MV. Poet xx, is de moeder van de bruine merrie Goldene Hann (1978, V. Graphit Hann) en die is de moeder van de bruine hengst Lord Charles Bavar (1988, V. Lord Incipit Bavar). Lord Charles is goedgekeurd door het Beierse stamboek en het ZfdP;

Golfspiel Hann, staatspremiemerrie, 1971, schimmel, MV. Efendi Hann, is de moeder van de schimmel hengst Weinstock Hann (1978, V. Wendekreis Hann). Weinstock is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Grasmücke Hann, 1971, zwart, MV. Poet xx, is de moeder van de donkerbruine merrie Walla Hann (1976, V. Wendekreis Hann) en van de door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurde zwarte hengst Wiener Poët Hann (1989, V. Wienerwald Hann).
Walla is de moeder van de donkerbruine hengst Ibn Saud Oldbg (1985, V. Imperator SF), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

 

Galonka Hann, 1972, schimmel, MV. Pregel Trak, is de moeder van de donkervos merrie Fella Hann (1982, V. Freiherr Oldbg). Fella is de moeder van de hengsten Wiener Charme Hann (1986, V. Wienerwald Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek, en Casanova Hann (1990, V. Calypso II Holst), die in de Vereningde Staten is goedgekeurd;

Gefährtin H Hann, 1972, donkervos, MV. Wohlklang Hann, is de moeder van de merrie Alicante Z Hann (1979, V. Almé SF) en zij is de moeder van de hengsten Bernstein Hann (1983, V. Ramiro Z Holst) en zijn broer Royal Flash Hann (1984).
Bernstein is goedgekeurd door het KWPN en Royal Flash door het Zangersheide stamboek, het stamboek Rijnland-Pfalz-Saar, het Baden-Württembergse stamboek en het ZfdP;

Geisha Hann, 1972, schimmel, MV. Joker Hann, is de moeder van de schimmel merrie Diga Hann (1985, V. Dinar Hann). Diga is de moeder van de schimmel hengst Gralsritter II Hann (1992, V. Gralsritter Hann). Hij is in Spanje door het stamboek voor de halfbloedfokkerij op basis van oorspronkelijke Spaanse merries goedgekeurd;

Goldbanner Hann, staatspremiemerrie, 1972, bruin, MV. Perser xx, is de moeder van de donkerbruine merrie Patella Hann (1980, V. Prinz Gaylord Westf) en Patella is de moeder van de zwartbruine hengst Sympatico Hann (1991, V. Sandro Holst). Sympatico is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek, het Oldenburg International stamboek en het Selle Français;

Goldküste Hann, staatspremiemerrie, 1972, schimmel, MV. Frühsport Hann, is de moeder van de schimmel hengst Wintertag Hann (1978, V. Wittelsbach Hann). Wintertag is door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd;

Gottilde Hann, 1972, schimmel, MV. Steinpilz xx, is de moeder van de schimmel hengst Spartan Hann (1982, V. Servus Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Oldenburgse- en Westfaalse stamboek;

Göttin Hann, 1972, schimmel, MV. Steinpliz xx, is de moeder van de vos hengst Amalgan Zweibr (1987, V. Alexis Z Hann) die is goedgekeurd door het stamboek Rijnland-Pfalz-Saar, het Rijnlands stamboek en het Hannoveraanse stamboek;

Goyaga Hann, 1972, zwart, MV. Carolus Hann, is de moeder van de vos staatspremiemerrie First Classic Hann (1985, V. First Gotthard Hann).
First Classic is de moeder van de hengsten Prinz Charming Hann (1991, V. Prinz Gaylord Westf) en Secret Agent Hann (1995, V. Sabotage Holst).
Beide hengsten zijn in de Verenigde Staten ingezet voor de fokkerij;

Grande Dame Hann, 1972, schimmel, MV. Steinpilz xx, is de moeder van de schimmelmerrie Shura Hann (1979, V. Shogun xx).
Shura is de moeder van de schimmelhengst Gingerino Hann (1988, V. Grannus Hann), die is goedgekeurd door de stamboeken van Saksen-Thüringen, Brandenburg, Oldenburg en Westfalen;

Gaby Hann, 1973, schimmel, MV. Frustra II Hann, is de moeder van de hengsten Picard Hann (1977, V. Pik König Hann) en Wendengott Hann (1985, V. Wendekreis Hann), die beide zijn goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Gaby is ook de moeder van de staatspremiemerrie Philipa Hann (1979, V. Pik König Hann), die de moeder is van de hengsten Dobrock Hann (1983, V. Donnerwetter Hann), Rodin Hann (1986, V. Raphaël Westf) en Lanthanid Oldbg (1990, V. Landfrieden Holst).
Dobrock is door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd. Rodin is goedgekeurd door het Oldenburgse- en het Beierse stamboek en Lanthanid is goedgekeurd door het Deense stamboek;

Gandria Hann, staatspremiemerrie, 1973, schimmel, MV. Sermon Hann, is de moeder van de schimmel staatspremiemerrie Garde Hann (1977, V. Graphit Hann) en zij is de moeder van de schimmel hengst Frambeau Hann (1995, V. Werther Hann). Frambeau is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Geralda Hann, 1973, vos, MV. Steinpilz xx, is de moeder van de vos hengsten Almé Star Zweibr (1981, V. Almé SF) en de Alpha D Zweibr (1983, V. Alexis Z Hann).
Almé Star is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Oldenburgse stamboek en Alpha D is door het Rijnland-Pfalz-Saar goedgekeurd;.

Gloria Hann, 1973, schimmel, MV. Wurf Hann, is de moeder van de bruine staatspremiemerrie Walzertraum Hann (1983, V. Wendekreis Hann). Walzertraum is de moeder van de broers Raphaël Son I Hann (1987, V. Raphaël Westf), die is goedgekeurd door het Beierse- en het Baden-Württembergse stamboek, en Raphaël Son II Hann (1989), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Glorita Z Hann, 1973, schimmel, MV. Agram Hann, is de moeder van de hengsten Goldhard Z Zang (1982, V. Goldschläger Z Hann), Artos Z Hann (1983, V. Almé SF) en Hamlet KWPN (1989, V. I Love You SF).
Goldhard Z is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek; Artos Z door het Zangersheide stamboek, het Belgische SBS en het Selle Français en Hamlet door het SBS;

Goldrose Hann, 1973, zwart, MV. Wahlmann Hann, is de moeder van de hengst Gracchus Hann (1976, V. Graphit Hann) en zijn donkerbruine zuster Grey Lady Hann (1981).
Gracchus is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek.
Grey Lady is de moeder van de vos hengst Wishing Well Hann (1994, V. Werther Hann), die is goedgekeurd door het Rijnlandse stamboek;

Greta Hann, staatspremiemerrie, 1973, vos, MV. Winkel Hann, is de moeder van de vos broers General I Hann (1977, V. Graphit Hann) en General II Hann (1978). Beide hengsten zijn zowel door het Hannoveraanse- als het Westfaalse stamboek goedgekeurd;

Griseldis Hann, 1973, schimmel, MV. Trautmann Trak, is de moeder van de schimmel merries Valentine O ster KWPN (1979, V. Ramiro Z Holst) en Griseldis Westf (1984, V. Ribot Westf).
Valentine O is de moeder van de hengst Lamberti KWPN (1994, V. Landadel Holst), die is goedgekeurd door het Rijnlands stamboek.
Griseldis is de moeder van de hengst Robin L Westf (1988, V. Rodney Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek;

Garnison Hann, 1974, schimmel, MV. Ferdinand Hann, is de moeder van de schimmel staatspremiemerrie Wertung Hann (1982, V. Werther Hann) en die is de moeder van de vos hengst Plural Hann (1992, V. Passepartout ZfdP).
Plural is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Gessy Z Hann, 1974, bruin, MV. Lasso Hann, is de moeder van de hengsten Almgold Z Hann (1979, V. Almé SF), Azett Hann (1988, V. Aladin Z Hann) en Graf Gessino Oldbg (1995, V. Golden Graf Hann) en van de merrie Cealesta Z Hann (1986, V. Cor de la Bryère SF).
Almgold Z is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Hessische stamboek; Azett door het Hannoveraanse-, Oldenburgse- en Westfaalse stamboek en door het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek en Graf Gessino door het Oldenburgse stamboek en het ZfdP.
Cealesta Z is de moeder van de bruine hengst Atom Z Hann (1981, V. Atlantus Z Holst), die door het Zangersheide stamboek is goedgekeurd;

Gloriose Hann, 1974, donkere vos, MV. Steinpilz xx, is de moeder van de hengst Connerfaught Hann (V. Cor de la Bryère SF), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Gogo Proud Hann, 1974, schimmel, MV. Poet xx, is de moeder van de schimmel merrie Wienna Hann (1987, V. Wienerwald Gann) en die is de moeder van de zwartbruine hengst Santorin F Hann ( 1991, V. Sandro Holst). Santorin F is goedgekeurd door het ZfdP;

Golden Girl Hann, 1974, zwart, MV. Ferdinand Hann, is de moeder van de bruine hengst Pasqual Hann (1996, V. Pik Bube I Hann), die is goedgekeurd door het ZfdP;

Goldine Hann, staatspremiemerrie, 1974, vos, MV. Sender Hann, is de moeder van de bruine staatspremiemerrie Akelei Hann (1986, V. Akut Hann).
Akelei is de moeder van de donkerbruine hengsten Falkenstern I Hann (1992, V. Werther Hann) en zijn broer Falkenstern II Hann (1994). Beide hengsten zijn goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Grandessa Hann, 1974, vos, MV. Friesenkönig Hann, is de moeder van de donkerbruine merrie Raguna Z Hann (1981, V. Ramiro Z Holst) en van de vos Almee 34 Hess (1982, V. Almé SF).
Raguna Z is de moeder van de hengsten Aurelius Z Hann (1985, V. Almé SF), die is goedgekeurd door het Italiaanse stamboek, en Ulior van het Wuitenshof BWP (1997, V. Sheyenne de Baugy SF), die is goedgekeurd door het Zuid-Afrikaanse stamboek.
Almfee 34 is de moeder van de hengsten Big Chief d’Ive BWP (2001, V. Quidam de Revel SF), die is goedgekeurd door het BWP, en Invento d’Ive Z Zang (2005, V. Indoctro Holst), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek;

Griseldis II Hann, 1974, schimmel, MV. Waidmannsdank xx, is de moeder van de hengst Wengo Hann, (1980, V. Wendepunkt Hann) en van de merrie Waconda Westf (1987, V. Wendekreis Hann).
Wengo is goedgekeurd door het BWP.
Waconda is de moeder van de zwartbruine hengst Grannus First Class Westf (1992, V. Grannus Hann), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek;

Gambe Hann, 1975, bruin, MV. Senat Hann, is de moeder van de hengsten Wonzerat Hann (1984, V. Wendekreid Hann) en Rex Rebell Hann (1989, V. Rebel I Z Hann), die beide door het Hannoveraanse stamboek zijn goedgekeurd.
Ook is Gambe de moeder van de vos staatspremiemerrie Chalupa Hann (1986, V. Cor de la Bryuère Holst) en die is de moeder van de in Brazilië goedgekeurde zwartbruine hengst Romancier Jmen Hann (1993, V. Ramiro Z Holst);

Geri Hann, 1975, schimmel, MV. Steinpilz xx, is de moeder van de merries Candy Hann (1988, V. Calypso II Holst) en haar zuster Capries Hann (1989).
Candy is de moeder van de hengsten Laptop Hann (1992, V. Loredo Holst), Fine Top Hann (1996) en Seminole Hann (2004, V. Stolzenberg Hann).
Laptop is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, het Brandenburgse-, Italiaanse- en Zweedse stamboek. Fine Top is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en Seminole is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Capries is de moeder van de broers Graf Top I Hann (1973, V. Graf Grannus Hann) en Graf Top II Hann (1997) en van Stakkato’s Highlight Hann (2001).
Graf Top I is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Beierse stamboek en Graf Top II door het Hannoveraanse stamboek.
Stakkato’s Highlight is goedgekeurd door de stamboeken van Hannover, Beieren, Rijnland en Zangersheide;

Gesiva Z Hann, 1975, schimmel, MV. Agram Hann, is de moeder van de schimmel hengst Lucky Boy D Zweibr (1993, V. Lucky Luke Holst). Lucky Boy D is goedgekeurd door het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek;

Glockenblume Hann, staatspremiemerrie, 1975, schimmel, MV. Wohlklang Hann, is de moeder van de hengst Goldfasan Hann (1981, V. Gardestern I Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek, en van de merrie Gräfin Hann (1984, V. Gardestern I Hann).
Grafin is de moeder van de hengst San Juan Hann (1992, V. Sandro Holst), die is goedgekeurd door de stamboeken Berlin-Brandenburg en Saksen-Anhalt;

Gogo Moeve Hann, 1975, vos, MV. More Magic xx, is de moeder van de bruine hengst Voltaire Hann (1979, V. Furioso II SF), die is goedgekeurd door het KWPN, het Hannoveraanse-, Oldenburgse-, Belgische BWP- en het Franse SF stamboek;

Goldorfe Hann, 1975, vos, MV. Guntram Hann, is de moeder van de vos merries Werga Hann (1981, V. Werther Hann) en haar zuster Wunderbare Hann (1982).
Werga is de moeder van de zwarte hengst Glenfiddich Hann (1993, V. Graf Grannus Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek, en van de zwarte merrie Gwendolyn Hann (1995, V. Graf Grannus Hann). Gwendolyn is de moeder van de zwarte hengst Spotlight Hann (1999, V. Stakkato Hann). die door het Zangersheide stamboek en het Selle Français is goedgekeurd.
Wunderbare is de moeder van de bruine hengst Gralswachter Hann (1990, V. Gralsritter Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Gonzaline Hann, 1975, donkerbruin, MV. Cypern Hann, is de moeder van de bruine hengst Furioso Z Hann (1979, V. Furioso II SF) en van zijn zusters Full of Power Hann (1980) en Furore Hann (1982).
Furioso Z is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en het BWP.
De bruine Full of Power is de moeder van de zwarte hengst Broadstone Chicago Hann (1990, V. Calypso II Holst), die is goedgekeurd door de British Hanoverian Horse Society.
De donkere vos Furore is de moeder van de hengsten Andiamo Hann (1986, V. Absatz Hann) en Quantas de L Oldbg (1996, V. Quattro B SF).
Andiamo is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Mecklenburgse-, Oldenburgse-, Rijnlandse- en Westfaalse stamboek en Quantas de L is goedgekeurd door het Oldenburgse- en het Baden-Württembergse stamboek;

Gose Hann, 1975, vos, MV. Steinpilz xx, is de moeder van de hengst Wirt Hann (V. Werther Hann), die is goedgekeurd door de American Warmbloood Registry;

Griseldis Hann, staatspremiemerrie, 1975, bruin, MV. Steinpilz xx, is de dochter van de bruine merrie Gretchen Hann (1980, V. Graphit Hann) en die is de moeder van de hengst Frappant Hann (1988, V. Werther Hann). Frappant is door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd;

Gandria Z Hann, 1976, schimmel, MV. Wolfsburg Hann, is de moeder van een aantal broers en zuster waaronder de hengst Amaretto D I Zweibr (1982, V. Alexis Z Hann), de merrie Alexa Zweibr (1985) en de hengsten Apricot D II Zweibr (1992) en Amaretto IV DZ Zweibr (1993).
De schimmel Amaretto D I is goedgekeurd door het Beierse-, het Hannoveraanse stamboek en het KWPN. De acceptatie van Amaretto I door het KWPN heeft nog tot discussie geleid omdat uit bloedgroepenonderzoek is gebleken dat vader Alexis Z geen zoon van de hengst Almé kan zijn.
Alexa is de moeder van de vos Citizenguard Taalex Bavar (2004, V. Tangelo van de Zuuthoeve BWP), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek en het stamboek Rijnland-Pfalz-Saar International.
De schimmel Apricot D II is goedgekeurd door het Beierse stamboek en het stamboek Rijnland-Pfalz-Saar.
De donker vos Amaretto IV DZ is goedgekeurd door het stamboek Rijnland-Pfalz-Saar, het Rijnlands stamboek en het ZfdP;

Garbe Hann, 1976, vos, MV. Marcio xx, is de moeder van de bruine hengst Pablo van Berkenbroeck Westf (1991, V. Pit I Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek;

Ghana Hann, 1976, schimmel, MV. Dominus Hann, is de moeder van de zwarte merrie Gilana Oldbg (1988, V. Lord Liberty Holst) en van de vos hengst Corghano Oldbg (1990, V. Cordalme Z Oldbg).
Gilana is de moeder van de zwarte hengst Caravazzo Oldbg (2002, V. Cordalme Z Oldbg), die is goedgekeurd door het Oldenburg International stamboek.
Corghano is goedgekeurd door het Oldenburgs- en het Rijnlands stamboek;

Glutsonne Hann, 1976, schimmel, MV. Steinpilz xx, is de moeder van de bruine hengst Aufstieg Hann (1993, V. Absatz Hann), die is goedgekeurd door het Hessische stamboek;

Gogo Witch Hann, 1976, schimmel, MV. Wicht Hann, is de moeder van de schimmel merrie Zafira Oldbg (1987, V. Zeus SF).
Zafira is de moeder van de hengsten Con Zeus Bavar (2003, V. Concept Holst) en de schimmel Leonitas Bavar (2001, V. Leone xx).
Con Zeus is goedgekeurd door het Beierse- en het Italiaanse stamboek en Leonitas is goedgekeurd door het Beierse-, Luxemburgse- en Italiaanse stamboek;

Golden Gate Hann, staatspremiemerrie, 1976, MV. Lasso Hann, is de moeder van de bruine merrie Layola Hann (1981, V. Laibach Hann) en van de hengst C’Est la Vie Hann (1986, V. Cor de la Bryère SF).
Layola is de moeder van de hengsten Atrejou Hann (1987, V. Absatz Hann) en Law and Order Hann (1991, V. Landadel Holst).
Atrejou is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en Law and Order is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Oldenburgse stamboek.
C’Est la Vie is door het Rijnlands stamboek en het Belgische SBS goedgekeurd;

Gottlinde Hann, 1976, zwart, MV. Gazal I ox, is de moeder van de bruine hengsten Amalfi Hann (1980, V. Absatz Hann) en Friedensherr Hann (1988, V. Wanderer Hann). Beide hengsten zijn goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Govinja Hann, 1976, bruin, MV. Almhügel Hann, is de moeder van de bruine hengst Woronesch Hann (1980, V. Wendekreis Hann). Hij is goedgekeurd door de stamboeken van Hannover, Oldenburg, Rijnland en Saksen-Anhalt;

Goldina Hann, 1977, donkerbruin, MV. Traumgeist xx, is de moeder van de zwartbruine hengst Wienergold Hann (1982, V. Wienerwald Hann), zijn schimmel zuster Wiener Gold Hann (1986) en de bruine merrie Costa Rica Hann (1988, V. Castro Holst).
Wienergold is goedgekeurd door het BWP.
Wiener Gold is de moeder van de door het ZfdP goedgekeurde schimmel hengst Cowaldsky Hann (2006, V. Cornet Obolensky BWP).
Costa Rica is de moeder van de hengst Lastro Hann (1993, V. Landadel Holst);

Gondola Hann, 1977, vos, MV. Adlerschild xx, is de moeder van de schimmel merrie Gandria Hann (1994, V. Genever Hann) en die is de moeder van de schimmel hengst Etrusco Hann (1998, V. Escudo I Hann).
Etrusco is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Zweedse stamboek;

Gosa Hann, 1977, schimmel, MV. Eljen Hann, is de moeder van de schimmel hengst Graphitano Hann (1994, V. Graphit Hann), die is goedgekeurd door het ZfdP en het Franse stamboek Selle Français en

Greetje Hann, 1977, schimmel, MV. Cypern Hann, is de moeder van de schimmel hengst Goethe Hann (1983, V. Graphit Hann). Goethe is door het Hessische stamboek goedgekeurd.

Opvallend is dat veel van bovengenoemde dochters een moeder hebben die afstamt van de hengsten Friesenkönig Hann (1938, V. Feiner Kerl Hann), Agram Hann (1939, V. Alkoven I Hann), Dominus Hann (1944, V. Dominant Hann) of Steinpilz xx (1950, V. Blasius xx).
De goedgekeurde hengsten die uit de dochters van Gotthard zijn voortgekomen hebben opvallend vaak de hengst Graphit Hann (1964, V. Grande Hann) als vader.

Nakomelingen in de sport

De Duitse Hippische Sportbond (FN) registreert vanaf 1976 de sportresultaten van de nakomelingen van hengsten. Ervan uitgaande dat de eerste nakomelingen van Gotthard in 1956 in sportwedstrijden zijn uitgebracht en dat de laatste jaargang nakomelingen van Gotthard vanaf omstreeks 1982 in sportwedstrijden is uitgebracht, is het bij de FN beschikbare overzicht van de nakomelingen van Gotthard verre van volledig.
Volgens de gegevens van de FN zijn 398 nakomelingen van Gotthard als sportpaard geregistreerd. Van hen zijn er 65 in de klasse S springen uitgekomen en twee zijn gestart in de klasse S dressuur. De nakomelingen hebben samen € 889.975 gewonnen. In werkelijkheid zal het aantal wedstrijdpaarden en het door hen gewonnen geldbedrag aanzienlijk hoger zijn.

Succesvolle nakomelingen in de sport zijn onder andere:

Genius Hann, ruin, 1964, MV. Lugano I Hann, is door Fritz Ligges (GER) met succes internationaal uitgebracht;

Girl Z Hann, merrie, 1964, MV. Friesenkönig Hann, is met Paul Schockemöhle (GER) internationaal succesvol geweest;

Gonzales 3 Hann, ruin, 1964, MV. Friesenkönig Hann, is door Lutz Merkel (GER) internationaal uitgebracht;

Galipolis / St. Georg 4 Hann, ruin, 1968, MV. Pik As xx, is door Gerd Wiltfang (GER) uitgebracht in internationale wedstrijden en heeft een winsom van € 23.364;

Golden Gate Hann, ruin, 1968, MV. Pik As xx, heeft met Otto Becker (GER) diverse successen geboekt. De ruin heeft een winsom van € 35.409;

Goya Hann, ruin, 1969, MV. Wahlmann Hann, is door Hartwig Steenken (GER) en, na zijn overlijden, door Fritz Ligges (GER) met zeer veel succes internationaal uitgebracht. De ruin behaalde 42 overwinningen in S springwedstrijden. Vooral in de puissancewedstrijden, die in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw zeer populair waren, zijn veel overwinningen geboekt. Goya heeft een winsom van € 166.589;

Golden Ass Hann, 1970, ruin, MV. Pik As xx, is onder de naam Queensway Big Q door Harvey Smith (GBR), David Broome (GBR) en Terry Rudd (GBR) met veel succes in internationale wedstrijden uitgebracht;

Goldfink Hann, hengst, 1970, MV. Winkel Hann, heeft met Gary Gillespie (GBR) diverse internationale successen geboekt. Op You Tube is te zien hoe de combinatie de puissance tijdens het concours in Wembley Londen 1980 won door over een muur met een hoogte van 2,19 m te springen;

Graf Sieno Hann, ruin, 1972, MV. Senat Hann, is door Ulrich Meyer zu Bexten (GER) in internationale wedstrijden uitgebracht;

Gitano Hann, ruin, 1973, MV. Dominus Hann, heeft met Tjerk Nagel (GER) vele successen geboekt;

Gosputin Hann, ruin, 1973, MV. Dominus Hann, is met Fritz Ligges (GER) succesvol geweest;

Gordon Ass Hann, ruin, 1975, MV. Aspirant Hann, heeft met Hans-Heinrich Quellen (GER) en Alfons Klöpper (GER) in Duitse wedstrijden vele successen geboekt. De ruin heeft een winsom van € 21.534;

Golden Miller Hann, hengst, 1976, MV. Adlerschild xx, is door Albert Riesenbeck met succes in Duitse wedstrijden uitgebracht. De hengst heeft een winsom van € 12.870 en

Gotthard Ass Hann, ruin, 1976, MV. Grande Hann, is door Tjark Nagel (GER) internationaal uitgebracht. Daarna is de ruin door verschillende andere ruiters gestart in Duitse wedstrijden. De ruin heeft een winsom van € 46,267.

 

Zonen in de fokkerij

1. Goldberg DE 341410169563 Hann

Goldberg Hann (V. Gotthard Hann) is een schimmel hengst. Hij is op 22 april 1963 geboren en is gefokt door H.H. Schmidt.
De moeder van Goldberg is de bruine staatspremiemerrie Elfendolde Hann (1952, V. Elsaβ Hann) en tweede moeder is de bruine Ferninsel Hann (1945, V. Feinkorn Hann).
Goldberg heeft een Hannoveraanse afstamming met, gerekend over acht generaties, inbreng van 2,3 % Engels volbloed en 3,1 % Arabisch volbloed.
De Hannoveraanse hengsten Alderman I Hann (1909, V. Alnok Hann) en Fling Hann (1911, V. Flingarth Hann) komen respectievelijk negen en zes keer voor in de afstamming van Goldberg.
Goldberg is in het najaar van 1965 in Verden goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. Hij is van 1966 tot zijn vroege dood in 1969 actief geweest in de fokkerij.
Tenminste acht dochters van Goldberg zijn moeder of tweede moeder geworden van een goedgekeurde hengst, zoals:

Gondel Z Hann, 1967, vos, MV. Frühlicht I Westf, is de moeder van de merrie Luci Hann (1978, V. Lucino Westf). Luci is de moeder van de hengst Lajos Oldbg (1989, V. Larinero Holst), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

Gaby Z Rhein, 1968, bruin, MV. Firnschnee Westf, is de moeder van de vos merrie Arabelle Z Rhein (1976, V. Almé SF) en die is de moeder van de hengst Ralme Z Hann (Ramiro Z Holst). Ralme Z is goedgekeurd door het Zweedse stamboek;

Gastdirndl Westf, 1968, schimmel, MV. Widukind ox, is de moeder van de merrie Wacustah Hann (1972, V. Widerhall Hann) en die is moeder van de hengst Son Siro ZfdP (1986, V. Sirius Hann). Son Siro is goedgekeurd door het ZfdP;

Gisela Hann, 1968, schimmel, MV. Fernzauber Westf, is de moeder van de hengst Ramberg Z Hann (1982, V. Ramiro Z Holst). Ramberg Z is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en het BWP;

Goldika Hann, 1968, vos, MV. Soldner Westf, is de moeder van de hengsten Altano Z Hann (1981, V. Almé Z SF) en zijn broer Antares Z Hann (1985).
Altano Z is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en het Rijnlandse stamboek.
Antares Z is goedgekeurd door het Argentijnse- en het Braziliaanse stamboek;

Golden Gate Westf, staatspremiemerrie, 1969, schimmel, MV. Papayer xx, is de moeder van de schimmel hengst Prinz Gaylord Westf (1974, V. Perlkönig I Westf), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek, en van de bruine merrie Ragna Z Hann (1985, V. Ramiro Z Holst).
Ragna Z is de moeder van de hengsten Farcetto Hann (1990, V. Faust Z Hann) en Larrox Z Zang (2004, V. Le Sauvage Holst)
Farcetto is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en Larrox Z door het Canadese Warmbloed Paarden Stamboek;

Goldzauber Z Hann, 1969, bruin, MV. Fernzauber Westf, is de moeder van de bruine merries Galina Oldbg (1980, V. Grundstein I Hann) en Alexa Hann (1982, V. Almé SF).
Galina is de moeder van de door het Oldenburgse stamboek goedgekeurde bruine hengst Song of Joy Oldng (1988, V. San Carlos Hann).
Alexa is de moeder van de schimmel hengst Calme P Hann (2001, V Calido I Holst), die is goedgekeurd door het Baden-Württembergse-, het Beierse- en het Oostenrijkse stamboek;

Goldia Westf, 1970, schimmel, MV. Sünder xx, is de moeder van de bruine merrie Piconda Westf ( 1974, V. Perlkönig I Westf) en haar schimmel zuster Perlitha Westf (1980).
Piconda is de moeder van de bruine hengst Disco-King Wetf (1991, V. Disco-Star Westf), die door het Rijnlandse stamboek is goedgekeurd.
Perlitha is de moeder van de schimmel hengst Fürst Grey Westf (1994, V. Florestan I Rhein), die door het Westfaalse- en het Rijnlandse stamboek is goedgekeurd.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 77 nakomelingen van Goldberg geregistreerd die in 1976 of later in sportwedstrijden zijn uitgekomen. Twaalf nakomelingen zijn uitgekomen in de klasse S springen. De nakomelingen hebben samen € 225.623 gewonnen.

De meest succesvolle nakomelingen zijn:

De vos ruin Gaylord Westf, 1968, MV. Papayer xx, die door Hendrik Snoek (GER) jarenlang in internationale springwedstrijden is uitgebracht en in de periode 1976 – 1982 18 internationale overwinningen en een winsom van € 107.933 heeft behaald en

De schimmel staatspremiemerrie Golden Gate Westf, 1969, MV. Papayer xx, die door Lutz Merkel (GER) tot mei 1980 internationaal in springwedstrijden is uitgebracht. Daarna hebben Bernhard Kamps (GER) en Wolfgang Brinkmann (GER) de merrie in veelal Duitse wedstrijden tot september 1983 nog gereden. Golden Gate heeft een winsom van € 49.975.

2. Gottschalk DE 341410184469 Westf

De zwarte hengst Gottschalk Westf (V. Gotthard Hann) heeft een stokmaat van 167 cm. Hij is geboren in 1969.
Zijn moeder is de zwarte merrie Landprinzessin Hann (1963, V. Lugano I Hann) en tweede moeder is de zwartbruine Altbild Hann (1947, V. Altmärker Hann).
Gottschalk heeft een Hannoveraanse afstamming met, gerekend over acht generaties, 18,75 % Engels- en Arabisch volbloed. De hengst Alderman I Hann (1909, V. Alnok Hann) komt zes keer voor in zijn afstamming.
Gottschalk is in het najaar van 1971 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. Hij heeft in 1973 in Warendorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek en is tot en met 1983 actief geweest in de fokkerij.
Zes zonen van hem zijn goedgekeurd voor de fokkerij. Dat zijn Orthos Westf (1973), Golf Westf (1974), Golan Rhein (1975), Goldrausch I Westf (1976), Guttenberg Westf (1976) en Goldrausch II Westf (1977).

Tenminste dertien dochters zijn moeder of tweede moeder geworden van een goedgekeurde hengst, zoals:

Genua Z Westf, 1973, schimmel, MV. Ramzes x, is de moeder van de schimmel hengst Ferdel Hann (1980, V. Fürst Ferdinand Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Goldika Westf, staatspremiemerrie, 1973, donkerbruin, MV. Fifikus Westf, is de moeder van de hengst Prinz Paradox Westf (1980, V. Paradox I Westf) en de broers Regen I Westf (1986, V. Renoir I Westf) en Regen II (1991) en van de zwarte zusters Akita Westf (1987, V. Akitos xx) en Akira Westf (1989).
Prinz Paradox is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en de broers Regen I en II zijn goedgekeurd door het Beierse stamboek.
Akita is de moeder van de donkerbruine hengst Escobar Westf (1997, V. Ehrentusch Rhein), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek.
Akira is de moeder van de zwartbruine hengst Rodenstock I Badwu (1993, V. Romanoff J Bavar), die door het Beierse stamboek is goedgekeurd;

 Gerona Z Westf, 1974, schimmel, MV. Roderich Holst, is de moeder van de zwarte hengst Grandera Hann (1987, V. Grannus Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Oldenburgse- en Westfaalse stamboek;

Girl Westf, 1974, vos, MV. Cyrus Westf, is de moeder van de vos hengst Perrier Westf (1989, V. Pit I Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse- en het Rijnlandse stamboek;

Goldi Westf, 1974, MV. Remus I Westf, is de moeder van de vos merrie Winette Westf (1979, V. Windesi xx) en Winette is de moeder van de hengst Dreamdancer Westf (1990, V. Diamantino Westf). Dreamdancer is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek;

Goldie Westf, 1974, zwart, MV. Dompfaff West, is de moeder van de zwartbruine merrie Ma Soeur Westf (1981, V. Massud xx) en die is de moeder van de zwartbruine hengst Gisel SI (1997, V. Suvereto xx). Gisel is door het Italiaanse stamboek goedgekeurd;

Gräfin Westf, staatspremiemerrie, 1974, schimmel, MV. Ducker Westf, is de moeder van de schimmel hengst Pfeffer Westf (1979, V. Paradox I Westf) en zijn zuster, de vos merrie Prinzes Westf (1989).
Pfeffer is goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek.
Prinzes is de moeder van de vos hengst Peking Westf (2001, V. Polytraum Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse- en het Rijnlandse stamboek;

Great Lady Westf, 1975, bruin, MV. Ramzes x, is de moeder van de zwartbruine hengst Prestige W Bavar (1991, V. Piaster Bavar), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek;

Goldfee Westf, 1976, donkerbruin, MV. Radetzky Westf, is de moeder van de donkerbruine hengst Adria C Westf (1987, V. Apart Westf). Adria C is goedgekeurd door het Italiaanse stamboek;

Godrika Westf, 1978, MV. Dompfaff Westf, is de moeder van de zwarte merrie Rhonda Venezia Westf (1994, V. Rosenkavalier Westf) en die is de moeder van de zwarte hengst Fürst Fantasy Westf (2003, V. Fürst Heinrich Westf). Fürst Fantasy is door het Westfaalse stamboek goedgekeurd;

 

Grafin Westf, 1982, donkerbruin, MV. Sacramento xx, is de moeder van de donkerbruine hengst Startrek AES (1996, V. Quick Star SF). Startrek is door het Anglo European stamboek goedgekeurd;

Geromee Westf, 1983, donkerbruin, Goldlack I Westf, is de moeder van de bruine merrie Poulette Westf (1987, V. Pinocchio Westf). Poulette is de moeder van de donkerbruine hengst Focus Westf (1991, V. Florestan I Rhein), die is goedgekeurd door het Westfaalse- en het Rijnlandse stamboek en

Champagne B KWPN, ster, 1984, vos, MV. Almé SF, is de moeder van de vos hengst Paltaire KWPN (1997, V. Voltaire Hann). Paltaire is goedgekeurd door het Hongaarse stamboek.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 298 nakomelingen van Gottschalk als wedstrijdpaard geregistreerd, Zij hebben samen een winsom van € 418.624.
De meest succesvolle nakomeling is de bruine ruin Graziano Hess (1980, MV. Perser xx), die door Helena Stormanns (GER) en Peter Weinberg (GER) in internationale springwedstrijden is uitgebracht. De ruin heeft een winsom van € 45.515.

2.1. Orthos Westf   DE341410019974 / KWPN 199 Stb

De schimmel hengst Orthos Westf (V. Gottschalk Westf) heeft een stokmaat van 166 cm. Hij is op 6 mei 1973 geboren en is gefokt door B. Rehr uit Everswinkel, dat tussen Münster en Warendorf in de deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Orthos is de schimmel staatspremiemerrie Rivalin Westf (1965, V. Radetzky Westf), die ook de moeder is van de vos hengst Frühlingsball Westf (1970, V. Frühling Westf).
Tweede moeder is de bruine merrie Dorette Westf (1955, V. Drall Westf).
Orthos heeft in hoofdzaak een Hannoveraanse afstamming met inbreng van 18,0 % Engels volbloed. De hengst voert ook Arabisch-, Westfaals- en Oost Pruisisch bloed.
Orthos is in februari 1971 in Utrecht als vierjarige hengst door het KWPN goedgekeurd voor de fokkerij. Van de vijf in 1971 goedgekeurde vierjarige hengsten is hij als vijfde geplaatst. Het KWPN heeft daarbij gepubliceerd dat hij een goedsoortige hengst is met een lang middenstuk.
In het najaar van 1977 heeft hij in Sleen deelgenomen aan een verrichtings-onderzoek van 70 dagen. In het trainingsrapport is er sprake van dat de stap soms onregelmatig is, maar uit de waardering van 7.86 voor de rijproef blijkt dat niet. Orthos is af en toe wat flegmatiek en presteert goed bij de springonderdelen. Het vrij springen en de terreinrit tijdens het verrichtingsonderzoek zijn gewaardeerd met een negen. Als springpaard heeft hij veel aanleg en als dressuurpaard voldoende aanleg. In totaal behaalde Orthos 166,08 punten en eindigde daarmee als vierde van de 31 aan het onderzoek deelnemende hengsten.
Bij het in 1980 uitgevoerde afstammelingenonderzoek waarbij veulens, enters en twenters zijn beoordeeld, blijkt dat de veulens over het algemeen weinig schoft hebben, maar dat op latere leeftijd de schoftontwikkeling voldoende is. De stap is bij de meeste nakomelingen tamelijk kort.
Op basis van het onderzoekresultaat blijft Orthos beschikbaar voor de fokkerij, Ook op latere beoordelingsmomenten is Orthos door het KWPN gehandhaafd als fokhengst.
Orthos is in augustus 1996 overleden in verband met een aandoening aan de koker.
Het KWPN heeft 767 veulens uit 1087 dekkingen van de hengst geregistreerd. Eén zoon is aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, maar heeft daar niet aan deelgenomen.
Van de dochters zijn er 158 als fokmerrie ingeschreven in het stamboek. Van hen zijn er 27 stermerrie en 12 keurmerrie geworden. Twaalf fokmerries hebben het preferentschap behaald en 21 dochters hebben het prestatiepredicaat onbtvangen

Zes dochters zijn de moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst geworden:

Ursula KWPN, ster preferent prestatie, 1978, schimmel, MV. Courville xx, is de moeder van de broers Royal Bravour KWPN (1983, V. Ramiro Z Holst) en Damiro KWPN (1985).
Damiro is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek, het NRPS en het Franse stamboek Selle Français;


Valanta KWPN, keur preferen
t, 1979, bruin, MV. Marco Polo Trak is de moeder de bruine keurmerrie Nalanta KWPN (1995, V. Farrington KWPN). Nalanta is de moeder van de vos hengst Ganador KWPN (2011, V. Vivaldi KWPN), die is goedgekeurd door het Anglo European Studbook;

Viola KWPN keur preferent prestatie, 1979, schimmel, MV. Jashin KWPN, is de moeder van de bruine merrie Celesta KWPN keur preferent (1984, V. Notaris KWPN).
Celesta is de moeder van de hengsten Zyprius KWPN (1997, V. Zeus SF) en Unistar KWPN (2001, V. Voltaire Hann).
Zyprius is goedgekeurd door het Anglo European Studbook en Unistar door het KWPN;

Wadorette KWPN, keur preferent, 1980, MV. Exilio xx, is de moeder van de hengst Paradestar KWPN (1987, V. Pik Ramiro Hann), die is goedgekeurd door het Rijnlandse stamboek;

Wina KWPN, keur prestatie, 1980, schimmel, MV. Sinaeda NWP, is de moeder van de hengst Cavalier KWPN (1984, V. Maykel KWPN).
Cavalier is goedgekeurd door het KWPN en het Oldenburgse-, Westfaalse-, Beierse-, Rijnlandse-, Franse- en Italiaanse stamboek en

Zadina KWPN, 1981, vos, MV. Uppercut xx, is de moeder van de schimmel merrie Darnia NRPS preferent (1985, V. Illustro Oldbg). Darnia is de moeder van de schimmel hengst Boforce van de Woefslaghoeve EASP (2004, V. Bojar Holst). Boforce van de Woefslaghoeve is goedgekeurd door het Europees Arabisch Stamboek voor Shagya paarden en het International Heavy Warmblood Studbook.
Van de nakomelingen van Orthos is de schimmel ruin Everest Sure Thing KWPN (1980, MV. Rigoletto Holst) in de Groot Brittannië en de Verenigde Staten in internationale springwedstrijden uitgebracht.
Eind 2015 heeft Orthos een dressuurindex van 74 met een betrouwbaarheid van
79 % en een springindex van 101 met een betrouwbaarheid van 92 %.

2.2. Golf DE 341410268774 Westf

Golf Westf (V. Gottschalk Westf) is een vos hengst met een stokmaat van 165 cm. De hengst is in 1974 geboren en is gefokt door Heinrich Lükens uit Drensteinfurt, dat circa 25 km ten zuiden van Münster in de deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Golf is Astria Westf (1970, V. Angelo xx ) en tweede moeder is Goldfee Westf (1959, V. Goldstern Mecklb).
Golf komt uit een Mecklenburgse moederlijn waarvan slechts enkele generaties bekend zijn. Zijn vaderskant is vooral Hannoveraans gefokt. Gerekend over acht generaties voert hij 32,0 % Engels volbloed.
Golf is in het najaar van 1976 door het Westfaalse stamboek goedgekeurd. De hengst is alleen in 1977 actief geweest in de fokkerij.
Van Golf zijn 21 nakomelingen als sportpaard geregistreerd. Zij hebben samen €een winsom van € 15.606.

2.3. Golan DE 343430004775 Rhein

De vos hengst Golan Rhein (V. Gottschalk Westf) heeft een stokmaat van 166 cm.
Hij is in 1975 geboren en is gefokt door Albert Classen uit Viersen, dat enkele kilometers ten noorden van Mönchengladbach in de deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt.
Moeder van Golan is de schimmel Larissa Hann (1968, V, Lasso Hann). Larissa is ook de tweede moeder van de hengst Calayo ZfdP (2002, V. Charming Irco Westf).
Tweede moeder van Golan is de bruine staatspremiemerrie Weintaube Hann (1963, V. Weingau Hann).
Golan is een Hannoveraans gefokte hengst met, gerekend over acht generaties, een aandeel van 14,1 % Engels- en Arabisch volbloed en 10,2 % Trakehner bloed.
Golan is in het najaar van 1977 door het Westfaalse- en Rijnlandse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij en is van 1978 tot en met 1981 door het Landgestüt in Warendorf beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Golan’s dochter Goda Rhein (1981) is de moeder van de donkerbruine hengst Tramino Rhein (1989, V. Traumprinz Oldbg). Tramino is goedgekeurd door het Westfaalse- en Rijnlandse stamboek en door het Canadese stamboek CWHBA.

Van Golan zijn 81 nakomelingen geregistreerd als sportpaard. Zij hebben samen een winsom van € 62.081.

2.4. Goldrausch I DE 341410133876 Westf

Goldrausch I Westf (V. Gottschalk Westf) is een bruine hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is geboren op 1 april 1976 en is gefokt door Josef Schulze-Hesseler uit Beckum, dat circa 20 km ten zuiden van Warendorf in Noordrijn-Westfalen ligt.
Goldrausch I is een broer van Goldrausch II (zie hfdst. 2.6.).
De moeder van beide hengsten is de bruine merrie Goldammer Westf (1970, V. Goldberg Westf, zie hfdst 1.). Omdat zowel Goldberg als Gottschalk zonen van de stempelhengst Gotthard zijn, fungeert Gotthard twee keer als grootvader van de hengsten Goldrausch I en II en is 50 % van hun genenpatroon door Gotthard bepaald.
Tweede moeder van Goldrausch is de bruine merrie Reni Westf (1965, V. Remus I Westf).
Goldrausch I heeft een Hannoveraanse afstamming met, gerekend over acht generaties, met inbreng van 11,7 % Engels- en Arabisch volbloed.

Goldrausch I is eind 1979 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en is van 1980 tot en met 1987 actief geweest in de fokkerij.
Van hem zijn 125 nakomelingen als sportpaard geregistreerd en die hebben samen een winsom van € 165.542.
De vos ruin Gyssmo Westf (1985, MV. Frühling Westf) is de meest winnende nakomeling. Hij is door door de Zwitsers Jürg Friedli wn Lesley McNaught in internationale springwedstrijden uitgebracht. Alleen in Duitse wedstrijden heeft hij een winsom van € 39.643 behaald.

2.5. Guttenberg DE 341410131076 Westf

De vos hengst Guttenberg Westf (V. Gottschalk Westf) staat ook bekend als Gutenberg. Hij is in 1976 geboren en is gefokt door Bernhard Pohlmann uit Ennigerloh, dat circa 10 km ten zuiden van Warendorf in de deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Guttenberg is de merrie Roulett Westf (1966, V. Ramzes x) en tweede merrie is Dixi Westf (1956, V. Dompfaff Westf). Dixi is ook de moeder van de schimmel hengst Raubritter West (1964, V. Ramzes x), die door het Westfaalse stamboek is goedgekeurd.
Door de inbreng van moedersvader Ramzes x heeft Guttenberg, gerekend over acht generaties, een aandeel van 33,6 % Engels- en Arabisch volbloed in de afstamming, Het Hannoveraanse bloed heeft met 55,5 % de overhand.

Guttenberg is eind 1978 goedgekeurd door het stamboek van Baden-Württemberg en is van 1979 tot 1986 vooral in Beieren actief geweest in de fokkerij.
Zijn dochter Hawaï Badwu (1981, MV. Himalaja Trak) is de moeder van de hengst Electric Badwu (2003, V. Epikur Hann), die door het Deense stamboek is goedgekeurd.
Van Guttenberg zijn 98 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard en die hebben samen € 58.015 aan prijzengeld gewonnen.
Eind 2015 heeft Guttenberg een dressuurindex van 91 met een betrouwbaarheid 72 %. Een springindex is niet gepubliceerd.

2.6. Goldrausch II DE 341410113677 Westf

Goldrausch II Westf (V. Gottschalk Westf) is een donkerbruine hengst heeft een stokmat van 172 cm. Hij is in 1977 geboren 1976 en is gefokt door Josef Schulze-Hesseler uit Beckum, dat circa 20 km ten zuiden van Warendorf in Noordrijn-Westfalen ligt.
Goldrausch II is een broer van Goldrausch I (zie hfdst. 2.4.).
De moeder van beide hengsten is de bruine merrie Goldammer Westf (1970, V. Goldberg Westf, zie hfdst 1.). Omdat zowel Goldberg als Gottschalk zonen van de stempelhengst Gotthard zijn, fungeert Gotthard twee keer als grootvader van de hengsten Goldrausch I en II en is 50 % van hun genenpatroon door Gotthard bepaald.
Tweede moeder van Goldrausch II is de bruine merrie Reni Westf (1965, V. Remus I Westf).
De hengst heeft een Hannoveraanse afstamming met, gerekend over acht generaties, met inbreng van 11,7 % Engels- en Arabisch volbloed.

Goldrausch II is in het najaar van 1979 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en is van 1980 tot en met 1993 in Westfalen actief geweest in de fokkerij.
Zijn bruine dochter Ghana, staatspremiemerrie, Westf (1982, V. Panther x) is de moeder van de zwarte hengst Parador Westf (1996, V. Pik Labionics Hann), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek.
De Duitse Hippische Sportbond heeft 287 nakomelingen van Goldrausch II geregistreerd als sportpaard. Zij hebben samen € 339.610 gewonnen.
In 1990 was Goldrausch II de hengst met de meest winnende nakomelingen van alle hengsten die vanaf 1980 actief zijn geweest in de Duitse fokkerij.
Voor een belangrijk deel was dat te danken aan:

de bruine merrie Almox Gazelle Westf (1981, MV. Lucifer Westf), die door Ludger Beerbaum (GER) in de jaren 1989 – 1991 in internationale springwedstrijden is uitgebracht en in totaal € 76.935 heeft gewonnen en

de bruine ruin Rocco Westf (1981, MV. Furioso’s Sohn Oldbg), die door Rudolf Könemund (GER) en Marco Illbruck (GER) in internationale wedstrijden is uitgebracht. Rocco heeft een winsom van € 30.939.

Eind 2015, als de jongste nakomelingen van Goldrausch II inmiddels 21 jaar oud zijn, heeft Goldrausch II een dressuurindex van 71 met een betrouwbaarheid van 84 % en een springindex van 75 met een betrouwbaarheid van 77 %.

3. Gold Dollar DE 341410190570 Westf

De schimmel hengst Gold Dollar Westf (V. Gotthard Hann) heeft een stokmaat van 171 cm. Hij is in 1970 geboren en is gefokt door Friedrich Hemme uit Zeven, dat halverwege Bremen en Hamburg in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Gold Dollar is de vos staatspremiemerrie Eugenia Hann (1966, V. Efendi Hann). Zij is ook de tweede noeder van de hengst Weinstock Hann (1978, V. Wendekreis Hann).
Tweede moeder van Gold Dollar is de vos staatspremiemerrie Majorin Hann (1962, V. Markant Hann).
Gerekend over acht generaties voert Gold Dollar 76,6 % Hannoveraans bloed en 15,6 % Engels- en Arabisch volbloed.
De hengst Alderman I Hann (1909, V. Alnok Hann) komt maar liefst twaalf keer voor in de afstamming van Gold Dollar.

Gold Dollar is in het najaar van 1971 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en is van 1973 tot en met 1990 actief geweest in de fokkerij.
Zijn zonen Ghandi Westf (1975), Gotano Westf (1982) en Glen More Westf (1986) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.
Tenminste tien dochters zijn moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst geworden, zoals:

Gibraltar Westf, 1974, schimmel, MV. Duellant Hann, is de moeder van de vos hengst Grande Gold Westf (1977, V. Grande Hann). Grande Gold is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en het stamboek van Saksen-Anhalt;

Ghana Westf, 1975, MV. Lucius xx, is de moeder van de merrie Variola Bavar (1981, V. Varus Hann) en die is de moeder van de vos hengst Wonder World Bavar (1989, V. Weltmeyer Hann). Wonder World is goedgekeurd door het Beierse stamboek en het ZfdP;

Uduela Westf, ster preferent, 1978, schimmel, MV. Pilatus Westf, is de moeder van de schimmel merrie Cuduela KWPN ster preferent prestatie (1984, V. Amor Holst). Cuduele is de moeder van de schimmel hengst Habsburg KWPN (1989, V. Burggraaf KWPN), die is goedgekeurd door het KWPN, en van de bruine hengst Non Stop R KWPN (1995, V. Lux Z Hann). Non Stop R is goedgekeurd door het Zweedse stamboek en het Zangersheide stamboek;

Gemona Westf, 1979, schimmel, MV. Ben Shirin xx, is de moeder van de schimmel merrie Gipsi Westf (1983, V. Grande Gold Westf) en die is de moeder van de hengst Golliath Life ZfdP (1999, V. Giorgio Westf). Golliath Life is goedgekeurd door het ZfdP;

Genua Wstf, 1979, schimmel, MV. Pilatus Westf, is de moeder van de merrie Petuneia BH (1986, V. Potential Westf) en die is de moeder van de bruine hengst Lucius Jmen BH (1997, V. Lendel Jmen Holst). Lucius Jmen is goedgekeurd door het Braziliaanse stamboek;

6. Grandola Westf, 1979, schimmel, MV. Pilatus Westf, is de moeder van de schimmel hengst Pont du Gard Westf (1983, V. Pontius Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek;

7. Gela Westf, 1980, schimmel, MV. Planet Westf, is de moeder van de schimmel hengst Parabellum Westf (1988, V. Pilatus Westf);

8. Wirbelau KWPN, keur, 1980, MV. Abgar xx, is de moeder van de schimmel hengst Indigoliet KWPN (1990, V. Mytens xx), die is goedgekeurd door het NRPS;

9. Glamour Westf, 1982, schimmel, MV. Pilatus Westf, is de moeder van de vos hengst Princ Glamour Westf (1988, V. Pilatus Westf). Princ Glamour is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek;

10. Gretel Hann, 1984, schimmel, MV. Pikör Hann, is de moeder van de door het Oldenburgse stamboek goedgekeurde schimmel hengst Parcidor Oldbg (1995, V. Polydor Westf) en van de schimmelmerrie Angelina Westf (1997, V. Angelo Z Hann). Angelina is de moeder van de schimmel hengst Corneby Westf (2006, V. Cornet Obolensky BWP), die is goedgekeurd door het Oldenburg International stamboek en het Saksische stamboek.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 264 nakomelingen van Gold Dollar als wedstrijdpaard geregistreerd. Van hen zijn er vier in de klasse S dressuur uitgekomen en 18 in de klasse S springen. De nakomelingen hebben samen een winsom van € 207.332, maar geen van de nakomelingen heeft meer dan € 10.000 gewonnen.

Eind 2015 heeft Golden Dollar een dressuurindex van 61 met een betrouwbaarheid van 83 % en een springindex van 85 met een betrouwbaarheid van 78 %.

3.1. Ghandi DE 341410014375 Westf

Ghandi Westf (V. Gold Dollar Westf) is een schimmel hengst die in 1975 is geboren.
Hij is gefokt door Kunibert Münch uit Datteln, dat bij Recklinghausen ten noorden van het Ruhrgebied ligt.
De moeder van Ghandi is de bruine staatspremiemerrie Duela Hann (1961, V. Duellant Hann). Zij is ook de moeder van de stempelhengst Pilatus Westf (1965, V. Perseus Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en door het KWPN, en ze is de tweede moeder van de hengsten Grande Gold Westf (1977, V. Grande Hann) en Götterfunke AWÖ (1989, V. Ben Shirin xx).
Tweede moeder van Ghandi is de bruine staatspremiemerrie Formehre Hann (1948, V. Folgsam Hann). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Amadeo Westf (1971, V. Adlerruf Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek.
Gandhi is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 83,6 % Hannoveraans bloed en 9,4 % Engels volbloed voert. De hengst Alderman I Hann (1909, V. Alnok Hann) komt twaalf keer voor in de afstamming van Gandhi.

Gandhi is voor de fokkerij goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek, maar is alleen in 1978 gebruikt in de fokkerij. Daarna is Ghandi gecastreerd.
Van hem zijn zeven nakomelingen als sportpaard geregistreerd en die hebben samen € 3.864 gewonnen.

3.2. Gotano DE 341410173782 Westf

De schimmel hengst Gotano Westf (V. Gold Dollar Westf) is in 1982 geboren. Hij is gefokt door Manfred Remmler uit Castrop-Rauxel, dat tussen Bochum en Dortmund in het Ruhrgebied ligt.
De moeder van Gotano is de schimmel merrie Mona Westf (1975, V. Milan Westf) en tweede moeder is de zwarte Goldwand (1955, V. Goldmann Hann).
Over acht generaties gerekend heeft Gotano een bloedopbouw met 76,6 % Hannoveraans bloed en 12,5 % Engels volbloed.

Gotano heeft in 1986 deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek in Medingen. Hij begaalde 132,94 punten waarmee hij van de 52 deelnemende hengsten de tweede plaats behaalde. Daarne is hij in november 1986 in Münster-Handorf door het Westfaalse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij, maar van hem zijn geen nakomelingen geregistreerd. Wel is hij in de jaren 1988 – 1992 door Olaf Nowak (GER) uitgebracht in klasse M dresuurwedstrijden.

3.3. Glen More DE 341410811686 Westf

Glen More Westf (V. Gold Dollar Westf) is een schimmel hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is op 30 april 1986 geboren en is gefokt door Kunibert Münch uit Datteln, dat bij Recklinghausen ten noorden van het Ruhrgebied ligt.
Glen More staat ook wel bekend als The Silver Prince.
De moeder van Glen More is de vos merrie Puebla Westf (1976, V. Pilatus Westf). Zij is een zuster van de hengst Pontius Westf (1974, V. Pilatus Westf) en ze is de tweede moeder van de hengst Princ Glamour Westf (1988, V. Pilatus Westf)
Tweede moeder van Glen More is de vos Goldlady Hann (1968, V. Grande Hann).
Gerekend over acht generaties voert Glen More 78,9 % Hannoveraans bloed en 13,3 % Engels volbloed.
De hengst Goldsläger II Meckl (1909, V. Paris Meckl) komt acht keer voor in de afstamming van Glen More.

Glen More is in oktober 1988 in Münster-Handorf door het Westfaalse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij.
In 1989 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 66 deelnemende hengsten is hij in de dressuurgerichte onderdelen vierde geworden en in de op het springen gerichte onderdelen vijfde. In de totaalstand eindigde hij met 138,98 punten op de eerste plaats.
Voor zover bekend zijn van Glen More in Europa geen nakomelingen geregistreerd en is hij geëxporteerd naar de Verenigde Staten.

4. Goldan DE 331311306571 Hann

De zwarte hengst Goldan Hann (V. Gotthard Hann) is geboren in 1971. Hij is gefokt door Dorothea Bähre uit Northeim dat circa 20 km ten noorden van Göttingen in het zuidoosten van de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Goldan is de donkerbruine merrie Ilka Hann (1966, V. Impuls Trak). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Grannus G Westf (1990, V. Grannus Hann), die door het Westfaalse stamboek is goedgekeurd.
Tweede moeder van Goldan is de bruine Altane Hann (1958, V. Altan Trak).
Goldan heeft een Hannoveraanse vader en komt uit een moederlijn die voor een belangrijk deel door Trakehner bloed is gevormd. Gerekend over acht generaties voert Goldan 44,5 % Hannoveraans bloed, 32,8 % Trakehner bloed en 12,5 % Engels volbloed.

Goldan is goedgekeurd door het Oldenburgse- en het Rijnlandse stamboek, maar is niet veel gebruikt door de fokkers. Voor zover bekend zijn er alleen in 1978 en 1979 nakomelingen van hem geregistreerd. Negen nakomelingen zijn in wedstrijdverband gestart en zij hebben samen € 7.801 aan prijzengeld gewonnen.

5. Goldfinger DE 331311323971 Hann / 515 SWB / DH238

Goldfinger Hann (V. Gotthard Hann) is een zwarte hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is op 16 mei 1971 geboren en is gefokt door Heinrich Hagemann uit Pattensen, dat circa 10 km ten zuiden van Hannover ligt.
De moeder van Goldfinger is de donkerbruine merrie Marcona Hann (1964, V. Marconi Hann) en tweede moeder is de zwarte Schwanenruhe Hann (1948, V. Schwarzgold Hann).
Goldfinger is een Hannoveraans gefokte hengst, die gerekend over acht generaties, tenminste 71,9 % Hannoveraans bloed en 14,8 % Engels volbloed voert. De Hannoveraanse stempelhengsten Alderman I (1909, V.. Alnok Hann) en Fling (1911, V. Flingarth Hann) komen respectievelijk zes en zeven keer in zijn afstamming voor.

Goldfinger is in oktober 1973 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. In 1974 is hij goedgekeurd door het Zweedse stamboek en is voor de fokkerij beschikbaar gesteld op het centrum van de Zweedse fokkerij in Flyinge. In de jaren 1975 – 1981 heeft hij in Denemarken ter dekking gestaan en vanaf 1982 in Duitsland. Hij is in 1988 overleden.

Uit het dekjaar 1974 heeft het Zweedse stamboek 39 nakomelingen van Goldfinger geregistreerd en in latere jaren nog twaalf.
Van de nakomelingen uit zijn Deense periode is zijn zoon Granada DWB (1976) goedgekeurd voor de fokkerij.
Zijn dochter Theresa-Madonna DWB (1977, MV. Drumhead xx) is de moeder van de hengsten Fame DWB (1982, V. Flamingo Holst) en Daions DWB (1988, V. Diamond DWB). Fame is goedgekeurd in Finland en Daions in Denemarken.
Uit de jaren dat Goldfinger actief was in de Duitse fokkerij heeft de Duitse Hippische Sportbond 103 wedstrijdpaarden geregistreerd. Samen hebben die € 30.661 gewonnen.
Eind 2015 heeft Goldfinger in Duitsland een dressuurindex van 47 met een betrouwbaarheid van 84 % en een springindex van 57 met een betrouwbaarheid van 78 %.

5.1. Granada DWB

De hengst Granada DWB (V. Goldfinger Hann) is in 1976 in Denemarken geboren.
Zijn moeder is de bruine merrie Senta DWB (1964, V. Securius Hann) en tweede moeder is de bruine Tokita DWB (1959, V. Tokajer SWB).
Granada is een overwegend Hannoveraans gefokte hengst met invloeden van Engels volbloed (7 %), Trakehnen (9 %) en Zweden (5 %).
Granada is goedgekeurd door het Deense stamboek en is korte tijd actief geweest in de Deense fokkerij. Daarna is hij geëxporteerd naar Australië, waar hij is geregistreerd door de Australian Warmblwood Horse Association.

6. Gottlob DE 341410194471 Westf

Gottlob Westf (V. Gotthard Hann) is een bruine hengst net een stokmaat van 166 cm. Hij is in 1971 geboren en is gefokt door Otto Herbes uit Hattingen, dat ten zuiden van Bochum aan de Ruhr ligt.
Gottlob is een broer van de hengsten Geronimo Hann (1973, zie hfdst. 12) en Goldcup Hann (1975, zie hfdst. 23).
De moeder van deze drie hengsten is de vos merrie Mayana Hann (1959, V. Marcio xx) en tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Flintenrose Hann (1944, V. Flintglas Hann).
Gottlob is een Hannoveraans gefokte hengst die vooral door inbreng van moedersvader Marcio xx hoog in het bloed staat.
Gerekend over acht generaties voert hij 57,3 % Hannoveraans bloed en 28,7 % Engels volbloed.

Gottlob is eind 1973 goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en is van 1974 tot en met 1982 actief geweest in de fokkerij.
Twee dochters van hem zijn tweede moeder geworden van een goedgekeurde hengst, zoals:

Galina Westf, staatspremiemerrie, 1978, MV. Renaldo Westf, is de moeder van de bruine staatspremiemerrie Pretina Westf (1988, V. Pinocchio Westf) en die is de moeder van de hengst Landlob Westf (2002, V. Lancer III Holst). Landlob is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en

Granate Westf, 1982, schimmel, MV. Furioso’s Sohn Hess, is de moeder van de schimmel zusters Zarina I Westf (1986, V. Zeus SF) en Zarina II Westf (1987).
Zarina I is de moeder van de donkerbruine hengst Lausitz Westf (1995, V. Lord Calerto Holst), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek.
Zarina II is de moeder van de hengst Fritz Tigliolese SI (1980, V. Tay Devil xx) en is goedgekeurd in Italië.

Van Gottlob zijn 199 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Hun gezamenlijke winsom bedraagt € 179.773.

7. Goya DE 331310071671 Hann

De zwarte hengst Goya Hann (V. Gotthard Hann) heeft een stokmaat van 166 cm. Hij is in 1971 geboren en is gefokt door Jürgen Heumann uit Vordorf circa 15 km ten noorden van Braunschweig in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Goya is de zwarte merrie Doma Hann (1963, V. Domspatz Hann) en tweede moeder is de staatspremiemerrie Angelhülle Hann (1947, V. Antritt Hann).
Goya is een klassiek gefokte Hannoveraanse hengst die, gerekend over acht generaties 83,6 % Hannoverans bloed en 2,3 % Engels volbloed voert.

Goya is in het najaar van 1973 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en is van 1974 tot en met 1982 actief geweest als fokhengst. In 1974 heeft hij in Westercelle deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek.
Zes zonen van hem zijn goedgekeurd voor de fokkerij: Goldgraf SWB (1975), Gajus Hann (1976), Godewind Hann (1976), Golan Oldbg (1976), Goldjunge Oldbg (1976) en Goya van de Breemeersen Hann (1976).

Verschillende dochters van Goya zijn moeder of tweede moeder geworden van een goedgekeurde hengst. Dat betreft:


Goldika OF
, 1975, schimmel, MV. Mozart Hann, is de moeder van de zwarte merrie Goldmädel Hann (1978, V. Goldlöwe Hann) en die is de moeder van de zwarte hengst Graf Grannus Hann (1988, V. Grannus Hann). Graf Grannus is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Holsteinse-, Rijnlandse-, Beierse- en Italiaanse stamboek;

Golgatha Hann, 1975, schimmel, MV. Agram Hann, is de moeder van de schimmelmerrie Weltgirl Hann (1987, V. Weltenbummler Hann). Weltgirl is de moeder van de schimmel hengst Sacramento Boy Hann (1993, V. Sandro Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Goldi Hann, 1976, vos, MV. Fernjäger Hann, is de moeder van de vos merrie Gigantin Hann (1980, V. Grannus Hann) en die is de moeder van de vos hengsten Winterstar Hann (1984, V. Wittenberg Hann) en For Pleasure Hann (1986, V. Furioso II Oldbg).
Winterstar is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Zuid Afrikaanse stamboek. For Pleasure is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Belgische SBS-, Italiaanse-, Franse- , Westfaalse-, Oldenburgse-, Rijnlandse- en Holsteinse stamboek;

Grandezza Hann, 1976, schimmel, MV. Sudan xx, is de moeder van de zusters Granya Hann (1981, V. Grande Hann) en Gifted Hann (1982) en van de schimmel hengst Rudelsburg Hann (1989, V. Ritual Hann).
Granya is de moeder van de vos hengst Zagreb Hann (1999, V. Zacharias Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Gifted is de moeder van de vos hengst Bordeaux Hann (1987, V. Bolero Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
De hengst Rudelsburg is goedgekeurd door de stamboeken van Hannover, Berlin-Brandenburg en Saksen-Anhalt;

Gybsi Hann, 1976, schimmel, MV. Agami xx, is de moeder van de bruine merrie Präludium Bavar (1981, V.Pilot Westf). Präludium is de moeder van de donkerbruine hengst L’Arc de Triomphe Oldbg (1999, V. Landor S Oldbg), die is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Franse-, Italiaanse- en het Zangersheide stamboek;

Viola II Oldbg, 1976, zwart, MV. Vierzehnender xx, is de moeder van de donkerbruine hengst Rabaco Oldbg (1993, V. Raphaël Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse- en het Rijnlandse stamboek;

In Duitsland zijn 64 nakomelingen van Goya geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben zij € 76.648 aan prijzengeld gewonnen.

7.1. Goldgraf DE 333330051075 Oldbg / SWB 667

Goldgraf Oldbg (V. Goya Hann) is een schimmel hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is geboren in 1975 en is gefokt door Maximilian Graf von Merveldt uit Vechta, dat in Nedersaksen ligt.
De moeder van Goldgraf is de donkerbruine volbloed merrie Hafod Adams xx (1969, V. Bounteous xx) en tweede moeder is de schimmel Grey Idol xx (1954, V. Grey Sovereign xx).
Goldgraf is een halfbloed hengst die, gerekend over acht generaties, 50,8 % Engels volbloed in zijn afstamming heeft en 46,9 % Hannoveraans bloed.
Goldgraf is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en heeft in Duitsland deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek waar hij 99,83 punten behaalde.
In 1982 is hij geëxporteerd naar Zweden.
In 1983 is hij goedgekeurd door het Zweedse stamboek. Daarbij is aangegeven dat Goldgraf een zeer goed type heeft met een goede schoft en een goede balans. De stap is goed en de draf zou overtuigender moeten zijn.
Hij is van 1983 tot zijn dood in 1994 actief geweest in de Zweedse fokkerij. Het Zweedse stamboek heeft 134 nakomelingen van hem geregistreerd.

7.2. Gajus DE 331311304176 Hann

De schimmel hengst Gajus Hann (V. Goya Hann) heeft een stokmaat van 162 cm.
Hij is in 1976 geboren en is gefokt door Diedrich Schröder uit Bremervörde dat tussen Bremerhaven en Stade in het noorden van de deelstaat Nedersaksen.
De moeder van Gajus is de bruine merrie Couplet Hann (1967, V. Cypern Hann). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Furioso Z Hann (1979, V. Furioso II SF)
Tweede moeder van Gajus is de bruine staatspremiemerrie Kunigunde Hann (1961, V. Kurator II Hann).
Gajus is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 77,3 % Hannoveraans, 11,7 % Engels- en Arabisch volbloed en 9,4 % Trakehner bloed voert.

Gajus is in 1978 in Verden door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij. Later heeft ook het Beierse stamboek en het Zwitserse stamboek de hengst goedgekeurd. Gajus is aangekocht door het Beierse Haupt- en Landgestüt in Schwaiganger.
In 1979 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Hij behaalde 111,45 punten en is daarmee van de 31 deelnemende hengsten op de elfde plaats geëindigd.
Gajus is van 1980 tot en met 2002 actief geweest in de fokkerij.
Zijn zoon Gajus G Hann (1986) is goedgekeurd voor de fokkerij.

Drie dochters zijn moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst geworden. Dat betreft:

Florina F Bavar, 1980, zwartbruin, MV. Krokus Bavar, is de moeder van de zwartbruine merrie Florenza A Bavar (1988, V, Papageno Westf) en die is de moeder van de hengst Corpano Bavar (2007, V. Cordius M Bavar). Corpano is goedgekeurd door het Beierse- en Baden-Württembergse stamboek en onder de naam Coeur de Noblesse M is hij goedgekeurd door het Zwitserse stamboek;

Gräfin Hann, 1983, donkerbruin, MV. Wohlan Hann, is de moeder van de donkerbruine staatspremiemerrie Alice Hann (1987, V. Airport Hann) en die is de moeder van de zwarte hengst Weltart Hann (1994, V. Weltmeyer Hann). Weltart is goedgekeurd door het Rijnlandse stamboek en

Agathe Bavar, 1986, bruin, MV. Winnipeg Bavar, is de moeder van de schimmel hengst Calvin Bavar (1997, V. Calvero Bavar).

Van Gajus zijn 160 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen tot en met 2015 € 67.105 gewonnen.
Eind 2015 heeft Gajus een dressuurindex van 66 met een betrouwbaarheid van 86 % en een springindex van 65 % met een betrouwbaarheid van 80 %.

7.2.1. Gajus G 810448386 Hann

Gajus G Hann (V. Gajus Hann) is een vos hengst die in 1986 is geboren.
De moeder van Gajus G is de vos merrie Ukraine Bavar (1975, V. Gobelin Bavar) en tweede moeder is Uganda Bavar (1969, V. Kassio Trak).
Gajus G is een hoog in het bloed staande Hannoveraanse hengst die een vrij korte moederlijn heeft. Gerekend over acht generaties heeft Gajus G een bloedvoering die bestaat uit 39,8 % Hannoveraans bloed, 31,25 % Engels volbloed en 11,7 % Trakehner bloed; 12,5 % van de bloedvoering is onbekend.

Gajus G is goedgekeurd door het ‘Westfaalse- en het Beierse stamboek, maar heeft in de fokkerij nauwelijks invloed gehad.

7.3. Godewind DE 331310115876 Hann

De schimmel hengst Godewind Hann (V. Goya Hann) heeft een stokmaat van 167 cm. Hij is geboren op 20 februari 1976 en is gefokt door Friedrich Wilharm uit Stadthagen, dat circa 40 km ten westen van Hannover in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Godewind is de zwarte merrie Sklavin Hann (1966, V. Sellhorn Hann) en tweede moeder is de donkerbruine Kemenate Hann (1957, V. Keith Trak).
Gerekend over acht generaties voert Godewind 77,3 % Hannoveraans-, 15,6 % Trakehner- en 3,9 % Engels volbloed.
Godewind is in het najaar van 1978 goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Oldenburgse stamboek en is in de jaren 1979 – 1982 in Duitsland actief geweest in de fokkerij.
Daarna is hij verkocht naar Canada waar hij nog een aantal jaren voor de fokkerij is ingezet.
Veel invloed op de fokkerij heeft hi niet gehad.

7.4. Golan DE 333330009176 Oldbg

Golan Oldbg (V. Goya Hann) is eeen schimmel hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is geboren in 1976 en is gefokt door Arnold Döller uit Visbek, dat vijftien kilometer ten noorden van Vechta in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Golan is de zwarte merrie Orsetta Oldbg (1958, V. Ferdinand Hann) en tweede moeder is de donkerbruine Orsika VII Oldbg (1950, V. Frido Oldbg).
Golan is een Hannoveraans gefokte hengst die stamt uit een Oldenburgse moederlijn.
Gerekend over acht generaties voert hij 68,0 % Hannoveraans- en tenminste 18,75 % Oldenburgs bloed. Ook voert hij 2,3 % Engels- en Arabisch volbloed.

Golan is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en het Belgisch Warmbloed Paardenstamboek.
In Duitsland is Golan van 1979 tot en met 1984 actief geweest in de fokkerij. Van hem zijn vijftien nakomelingen als sportpaard geregistreerd. Samen hebben die € 30.705 aan prijzengeld gewonnen.
De meest succesvolle nakomeling is de door Leon Melchior gefokte Golo Z (1980, MV. Martinez Hann), die met Carolin Völker is uitgekomen in de lichte toer dressuur en een winsom heeft van € 18.803.

In 1984 is Golan door Franke Sloothaak uitgebracht in internationale springconcoursen. De combinatie won o.a. wedstrijden in Aachen, Rotterdam en Leeuwarden. Golan heeft een winsom van € 15.699.

7.5. Goldjunge DE 333330011776 Oldgb

De schimmel hengst Goldjunge Oldbg (V. Goya Hann) heeft een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren in 1976 en is gefokt door Otto Espelage uit Vechta.
De moeder van Goldjunge is de donkerbruine merrie Ehrina Oldbg (1971, V. Duellgraf Hann) en tweede moeder is de zwarte staatspremiemerrie Ehrwenta Oldbg (1961, V. Lützow Oldbg).
Goldjunge is afkomstig uit een Oldenburgse moederlijn waarvan slechts twee generaties bekend zijn.
Gerekend over acht generaties voert 71,1 % Hannoveraans bloed, tenminste 10,9 % Oldenburgs bloed en 1,6 % Engels volbloed.

Goldjunge is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en het Belgisch Warmbloed Paardenstamboek, maar voor zover bekend zijn van hem geen nakomelingen geregistreerd.
In 1984 is Goldjunge door Kurt Maier (GER) uitgebracht in M springwedstrijden.

7.6. Goya van de Breemeersen Hann / W00001321 BWP.

Goya van de Breemeersen Hann (V. Goya Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is op 29 juni 1976 geboren en is gefokt door Günter Pott uit Bad Oeynhausen, dat circa 15 km ten zuidwesten van Minden in het noorden van de deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van de hengst is Doloris Hann (1971, V. Dultus Hann) en tweede moeder is de bruine Voline Hann (1965, V. Valentino xx). Voline is ook de moeder van de hengst Wendenburg Hann (1976, V. Wendekreis Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Gerekend over acht generaties voert Goya van de Breemeersen 80,0 % Hannoveraans bloed, 13,3 % Engels volbloed en 4,7 % Arabisch volbloed.
De hengst is gekocht door stoeterij De Breemeersen van Maarten en Donaat Brondeel in Aalter, dat tussen Gent en Brugge in België ligt. Zij hebben hem gepresenteerd op de hengstenkeuring van het BWP, waar hij in december 1979 is goedgekeurd.
Goya van de Breemeersen is alleen in 1980 actief geweest in de fokkerij. In 1981 heeft het BWP vijf nakomelingen van hem geregistreerd.

8. Graf Gotthard Z DE 331311308671 Hann / W00001231 BWP/
290 Stb KWPN

De schimmel hengst Graf Gotthard Z Hann (V. Gotthard Hann) heeft een stokmaat van 166 cm. Hij is op 29 april 1971 geboren en is gefokt door Willi Baars uit Edemissen, dat tussen Hannover en Braunschweig in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Adlergöttin Hann (1959, V. Abglanz Trak) en tweede moeder is de bruine Donauharfe Hann (1952, V. Doktorand I Hann).
Graf Gotthard Z is een Hannoveraans gefokte hengst uit een moederlijn met een forse scheut Trakehner bloed. Gerekend over acht generaties voert hij 64,1 % Hannoveraans bloed, 19,5 % Trakehner bloed en 10,9 % Engels- en Arabisch volbloed. De hengst Alderman I Hann (1909, V. Alnok Hann) komt zes keer voor in de afstamming van Graf Gotthard Z.

Hij is goedgekeurd door het BWP en is van 1976 – 1979 op stoeterij Zangersheide in Lanaken beschikbaar geweest voor de fokkerij. In 1980 heeft hij in Nederland op een dekstation gestaan en daarna is hij geëxporteerd naar Verenigde Staten.
Van Graf Gotthard zijn in België 16 nakomelingen geregistreerd en het KWPN heeft 29 veulens van hem vastgelegd. Ook het Hannoveraanse- en het Rijnlandse stamboek hebben nakomelingen geregistreerd. Vijf zonen van Graf Gotthard zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

Voor uitgebreide informatie over Graf Gotthard Z en zijn nakomelingen wordt verwezen naar het bestand Graf Gotthard Z Hann.

9. Goldfisch Z DE 331311325572 Hann

Goldfisch Z Hann (V. Gotthard Hann) is een schimmel hengst met een stokmaat van 172 cm. Hij is geboren in 1972 en is gefokt door Heinrich Brandes uit Uetze-Hänigsen, dat circa 30 km ten oosten van Hannover ligt.
Goldfisch Z wordt ook wel aangeduid als Goldfisch II of in de sport als Gambrinus 20.
Zijn moeder is de zwarte merrie Wortgräfin Hann (1966, V. Wortschwall Hann). Tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Freiehe Hann (1950, V. Freiburg Hann), die ook de derde moeder is van de hengst Grannus Hann (1972, V. Graphit Hann).
Goldfisch Z is een Hannoveraans gefokte hengst met een afstamming waarin de hengst Fling Hann (1911, V. Flingarth Hann) vijf keer voorkomt en de hengst Alderman I Hann (1909, V. Alnok Hann) zes keer.
Gerekend over acht generaties voert Goldfisch Z 80,5 % Hannoveraans bloed en 5,5 % Engels- en Arabisch volbloed.
Goldfisch Z is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek, maar heeft nauwelijks invloed gehad op de fokkerij.
De Duitse Hippische Sportbond heeft in de jaren 1978 – 1980 acht nakomelingen als wedstrijdpaard geregistreerd. Samen hebben die een winsom van € 7.866.

10. Goldpilz DE 331310074372 Hann

De schimmel hengst Goldpilz Hann (V. Gotthard Hann) heeft een stokmaat van 162 cm. Hij is geboren op 20 mei 1972 en is gefokt door Hans-Heinrich Schmidt uit Uetze, dat ongeveer 35 km ten oosten van Hannover ligt.
De moeder van Goldpilz is de vos merrie Starlet Hann (1967, V. Steinpilz xx). Zij is ook de tweede moeder van de hengsten Almé Star Zweibr (1981, V. Almé SF) en Alpha D Zweibr (1982, V. Alexis Z Hann). Almé Star is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Oldenburgse stamboek en Alpha D is goedgekeurd door het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek.
Tweede moeder van Goldpilz is de vos Domgräfin Hann (1963, V. Dominus Hann).
Goldpilz is een Hannoveraans gefokte hengst. De stempelhengst Alderman I Hann (1909, V. Alnok Hann) komt acht keer voor in de afstamming van Goldpilz en de hengst Fling Hann (1911, V. Flingarth Hann) zes keer.
Gerekend over acht generaties voert Goldpilz 61,7 % Hannoveraans bloed en 28,9 % Engels volbloed.

Goldpilz is in 1974 goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Baden-Württembergse stamboek. Hij heeft in 1975 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek, waar hij 105,03 punten behaalde. Hij beëindigde daarmee het onderzoek als 22e van de 65 deelnemende hengsten.
Goldpilz is van 1975 tot en met 1999 actief geweest in de fokkerij.
Zijn zonen Goldkap S Hann (1996), Grossglockner Hann (1977), Gibraltar Hann (1978), en Goldkorn Badwu (1989) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

Enkele dochters zijn moeder of tweede moeder geworden van een goedgekeurde hengst, zoals:

Rudore II Oldbg, 1976, schimmel, MV. Waidmannsheil Hann, is de moeder van de hengst Weltgotthard AAFE (1981, V. Welt As Hann) en van zijn bruine zuster Rudira Oldbg (1982).
Weltgotthard is goedgekeurd door het Argentijnse stamboek en Rudira is de moeder van de schimmel hengst D-Day Oldbg (1992, V. Donnerschwee Oldbg), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek, het KWPN en het Zweedse stamboek;

Randita Oldbg staatspremiemerrie, 1977, vos, MV. Furioso II SF, is de moeder van de bruine hengst Rubirando Oldbg (1990, V. Rubinstein I Westf), die is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Hannoveraanse- en Beierse stamboek;

Alice Oldbg, 1978, schimmel, MV. Furioso II SF, is de moeder van de vos merrie Astella Oldbg (1994, V. Feiner Stern Hann) en die is de moeder van de vos hengst Wolkenlos Oldbg (2000, V. Wolkentanz II Hann). Wolkenlos is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

Golden Delicious Hann, 1978, bruin, MV. Furioso II SF, is de moeder van de schimmel hengst Renaissance Oldbg (1984, V. Ramino Westf), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

Goldin Oldbg, 1978, vos, MV. Vollkorn xx, is de moeder van de vos hengst Rebell Junior Hann (1992, V. Rebel I Z Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en het ZfdP;

Gluckauf Hann, 1980, schimmel, MV. Wrede Hann, is de moeder van de vos merrie Well Advised Hann (1991, V. Werther Hann) en van de schimmel hengst Winner M Hann (1987, V. Wienerwald Hann).|
Well Advised is de moeder van de donkerbruine hengst San Giorgio Oldbg (1999, V. Sandro Hit Oldbg), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en het stamboek Rijnland-Pfalz-Saar.
Winner M is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en

Gisette de Tur Badwu, 1985, schimmel, MV. Anselm Badwu, is de moeder van de bruine merrie Santana de Tur Badwu (1989, V. Salut Hann) en die is de moeder van de bruine hengst Alvero de Tur Badwu (1995, V. Acord II Holst).
Alvero de Tur is goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 352 nakomelingen van Goldpilz geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben die € 688.125 gewonnen.

Succesvolle nakomelingen zijn:|

 Gammon Oldbg, ruin, 1977, MV. More Magic xx, is in de jaren 1988 – 1998 in de international springsport uitgebracht door John en Louise Whitaker (GBR). Met John won Gammon o.a. een wedstrijd in Hamburg 1989, de GP Wolfsburg 1992, de GP Calgary 1992 en de GP Arnhem 1993.
Als lid van het Britse team heeft de combinatie de zilveren medaille gewonnen bij het Europees Kampioenschap 1993 in Gijon. In 1994 is deelgenomen aan het Wereldkampioenschap in Den Haag en is de landenwedstrijd in Bad Aachen gewonnen.
In 1996 en 1997 heeft Louise Whitaker met Gammon deelgenomen aan de Europese Kampioenschappen voor Jonge Ruiters.
In 1998 heeft John Whitaker met Gammon, die toen 22 jaar oud was, de Hickstead Derby gewonnen.
Alleen in de wedstrijden in Duitsland heeft Gammon een winsom van € 190.385;

Gringo Oldbg, ruin, 1977, MV. Adorno Hann, is door Heinrich-Wilhelm Johannsmann (GER) aangereden tot S niveau springen. In mei 1985 is de ruin overgenomen door Kurt Gravemeier (GER), die internationaal met hem is gestart. Vanaf 1991 is Toni Haβmann (GER) de ruin in nationale Duitse wedstrijden gaan rijden. Gringo heeft een winsom van € 60.498.

Goderich Hann, ruin, 1978, MV. Pannier xx, is door Gerhard Westphal (GER)
aangereden tot op S niveau springen. Daarna heeft Tjark Nagel (GER) Goderich in internationaal verband uitgebracht. Vanaf juni 1988 zijn Gudrun Hackel – Berger en Karin Hackel met Goderich in de klasse M gestart. Goderich heeft een winsom van € 43.784.

Eind 2015 heeft Goldpilz een dressuurindex van 72 met een betrouwbaarheid van 80 % en een springindex van 104 met een betrouwbaarheid van 90 %.

10.1 Goldkap DE331310200876 Hann

Goldkap Hann (V. Goldpilz Hann) is een vos hengst die in 1976 is geboren.
Hij is gefokt door Diedrich Fick uit Buxtehude, dat ongeveer 20 km ten zuidwesten van Hamburg in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Goldkap is de vos merrie Amata Hann (1969, V. Argus Hann) en tweede moeder is de vos Drüsenfichte Hann (1959, V. Drusus Hann).
Goldkamp is een Hannoveraans gefokte hengst. Gerekend over acht generaties voert hij 77,3 % Hannoveraans bloed en 15,6 % Engels volbloed.
Goldkap is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en is alleen in 1979 actief geweest in de fokkerij.
Van hem zijn vijf nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben die € 3.797 aan prijzengeld gewonnen.

10.2. Grossglockner DE 331310125077 Hann

De schimmel hengst Grossglockner Hann (V. Goldpilz Hann) heeft een stokmaat van 173 cm. Hij is in 1977 geboren en is gefokt door Dagmar Meyer – Schmeling uit Stipsdorf, dat bij Bad Segeberg in Schleswig Holstein ligt.
Grossglockner is een broer van de hengst Gibraltar Hann (1978, zie hfdst. 10.3)
De moeder van de hengst is de bruine merrie Kapriole Hann (1973,V. Kaspar Trak). Tweede moeder is de bruine Friederike Hann (1961, V. Frustra II Hann), die ook de moeder is van de door het Hessische stamboek goedgekeurde donkerbruine hengst Imperial Hess (1967, V. Impuls Trak).
Gerekend over acht generaties voert Grossglockner 57,8 % Hannoveraans bloed, 25 % Engels volbloed en en 7,8 % Arabisch bloed.

Grossglockner is in1979 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en heeft in 1980 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Hij heeft dat onderzoek afgesloten met 122,54 punten, waarmee hij op de negende plaats kwam van de 67 deelnemende hengsten.
De hengst is van 1980 tot en met 1990 actief geweest in de fokkerij.

Enkele dochters van Grossglockner zijn moeder of tweede moeder geworden van een goedgekeurde hengst, zoals:

Goldika Hann, 1982, vos, MV. Götz Hann, is de moeder van de bruine merrie Gina Hann (1986, V, Gernegross xx) en die is de moeder van de vos hengst Can Can Hann (1995, V. Carbid Hann). Can Can is goedgekeurd door het stamboek Berlin-Brandenburg;

Berinata Oldbg, 1983, vos, MV. Artus Oldbg, is de moeder van de bruine Scarlett Oldbg (1991, V. Sandro Holst) en die is de moeder van de bruine hengst Lorezi Oldbg (2006, V. Lord Pezi Oldbg). Lorezi is goedgekeurd door het Oldenburg International stamboek, het Saksische- en het Brandenburgse stamboek;


Miss Glockner Oldbg
, 1984, bruin, MV. Bucephalos xx, is de moeder van de hengs Can Do L Westf (2003, V. Cornet Obolensky BWP). Can Do L is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

Noreen Hann, 1989, vos, MV. Nebelwerfer Hann, is de moeder van de bruine merrie Ladylike S Oldbg (1983, V. Landfrieden Holst) en die is de moeder van de zwartbruine hengst Lac Leman S Zweibr (1998, V. Lord Nobel S Oldbg). Lac Leman S is goedgekeurd door het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek en

Grazia Oldbg, 1990, donkerbruin, MV. Miracolo xx, is de moeder van de schimmel merrie Cassiopeia Badwu (1997, V. Carolus I Holst) en die is de moeder van de schimmel hengst Cornet’s All Out Westf (2012, V. Cornet Obolensky BWP). Cornet’s All Out is goedgekeurd door de gezamenljke Zuidduitse stamboeken.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 180 nakomelingen van Grossglockner als wedstrijdpaard geregistreerd. Zij hebben samen € 424.518 gewonnen.

Succesvolle nakomelingen zijn:

Ghandy Hann, merrie,1985, schimmel, MV. Wolf Hann, is door Josef Elbers (GER) en Hans Arkenbout (NED) in springwedstrijden aangereden tot S niveau. Daarna is de merrie door Paul Darragh (IRL) en Otto Becker (GER) in internationale wedstrijden uitgebracht. Ghandy heeft een winsom van € 34.915 en

Gracie B Hann, merrie, 1989, schimmel, MV. Gardas Daarna is van 1994 tot en met 2007 door Andrea, Anke en Marika Bruns (GER) in springwedstrijden in Duitsland uitgebracht. De merrie is vooral in jachtconcoursen succesvol geweest en heeft 79 overwinningen in de klasse M en 8 in de klasse S behaald. Ze heeft een winsom van € 35.558;

Gustav M2 Oldbg, ruin, 1992, bruin, MV. Weltmeister Hann, is door Britta Scheel (GER) aangereden tot de klasse M springen. In 1998 heeft Ludger Beerbaum de ruin overgenomen en is er tot en met 2000 internationaal mee gestart. De combinatie won o.a. in 2000 een wedstrijd in Arnhem.   Gustav M2 heeft een winsom van € 27.490.

Eind 2015 heef Grossglockner een dressuurindex van 75 met een betrouwbaarheid van 83 % en een springindex van 115 met een betrouwbaarheid van 81 %.

10.3. Gibraltar DE 331310116578 Hann

Gibraltar Hann (V. Goldpilz Hann) is een grote schimmel hengst met een stokmaat van 164 cm. Hij is op 25 maart 1978 geboren en is gefokt door Dagmar Meyer – Schmeling uit Stipsdorf, dat bij Bad Segeberg in Schleswig-Holstein ligt.
Gibraltar is een broer van de hengst Grossglockner Hann (1977, zie hfdst. 10.2)
De moeder van beide hengsten is de bruine merrie Kapriole Hann (1973,V. Kaspar Trak). Tweede moeder is de bruine Friederike Hann (1961, V. Frustra II Hann), die ook de moeder is van de door het Hessische stamboek goedgekeurde donkerbruine hengst Imperial Hess (1967, V. Impuls Trak).
Gerekend over acht generaties voert Gibraltar 57,8 % Hannoveraans bloed, 25 % Engels volbloed en en 7,8 % Arabisch bloed

Gibraltar is in 1980 in Oldenburg goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Ook het stamboek Baden-Württemberg heeft hem toegelaten tot de fokkerij. Hij heeft in 1981 in Marbach deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek en heeft dat onderzoek als zevende van de 25 deelnemende hengsten afgesloten.
Gibraltar is van 1981 tot en met 2003 actief geweest in de fokkerij. Tot en met 1988 is hij hoofdzakelijk actief geweest in Baden-Württemberg en daarna binnen het Hannoveraanse stamboek.
Zijn zoon Gibraleon Hann (1990) is goedgekeurd voor de fokkerij.

Enkele van zijn dochters zijn moeder of tweede moeder geworden van een goedgekeurde hengst, zoals:

Genua Hann, 1990, vos, MV. Gardestern I Hann, is de moeder van de vos hengst Witty Boy Hann (2002, V. Waterford Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Galina E Hann, 1991, schimmel, MV. Absatz Hann, is de moeder van de bruine hengst Langer Jan Hann (2000, V. Landclassic Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Gipsy Adam Hann, 1991, zwart, MV. Domspatz Hann, is de moeder van de donkerbruine hengst Pius Paccelli Hann (1995, V. Prestige Pilot Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Finse stamboek en

Gambit Hann, 1992, donkerbruin, MV. Futuro SF, is de moeder van de merrie Greath Dream Berl-Brandenb en die is de moeder van de schimmel hengst Annicard Berl-Brandenb (2003, V. All-in One Hann). Annicard is goedgekeurd door het stamboek Berlin-Brandenburg.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 159 nakomelingen van Gibraltar geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben die tot en met 2015 € 97.793 gewonnen.

De meest succesvolle nakomeling is de zwarte ruin Gregory Badwu, 1987, MV. Kronprinz xx, die met Beate Netz (GER) is uitgebracht in Grand Prix dressuur-wedstrijden en enkele keren in internationaal verband is gestart. Gregory heeft een winsom van € 20.740.

Eind 2015 heeft Gibraltar een dressuurindex van 83 met een betrouwbaarheid van 89 % en een springindex van 93 met een betrouwbaarheid van 85 %.

Gibralter is zelf door Klaus Günther in M en S springwedstrijden in Duitsland gestart en heeft een winsom van € 7.233.

10.3.1. Gibraleon DE 331316518690 Hann

De schimmel hengst Gibraleon Hann (V. Gibraltar Hann) heeft een stokmaat van 168 cm. Hij is in 1990 geboren en is gefokt door Willi Ehlers uit Walsrode, dat 50 km ten oosten van Bremen ligt.
De moeder van Gibraleon is de vos merrie Top of Tower Hann (1985, V. Titus Oldbg) en tweede moeder is de vos Almenrose Hann (1977, V. Absatz Hann).. Almenrose is ook de tweede moeder van de hengst Langer Jan Hann (2000, V. Landclassic Hann), die door het Hannoveraanse stamboek is goedgekeurd.
Gibraleon is een hoog in het bloed staande hengst waarin, naast Engels- en Arabisch volbloed genen uit de Hannoveraanse-, Trakehner-, Oldenburgse- en Franse fokkerij bijeen zijn gebracht.
Gerekend over acht generaties voert hij 40,6 % Engels volbloed, 3,9 % Arabisch- en Angloarabisch bloed, 29,7 % Hannoveraans bloed en 14,8 % Trakehner bloed.

Gibraleon is in december 1992 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en in januari 1994 is hij erkend door het Oldenburgse stamboek. Hij is tot en met 2014 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
In 1993 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Voor de dressuurgerichte onderdelen kreeg hij 97,78 punten, waarmee hij 27e is geworden van de 53 deelnemende hengsten en voor de op het springen gerichte onderdelen scoorde hij 135,21 punten waarmee hij de derde plaats in nam. In de eindstand is hij met 121,73 punten zesde geworden.

Tot en met 2015 zijn 23 dochters van hem als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en drie van hen zijn bekroond tot staatspremiemerrie.

Zijn dochter Grille Hann, staatspremiemerrie, 1994, schimmel, MV. Wendekreis Hann, is de moeder van de hengst Chalone Hann (2006, V. Chalan Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.

De Duitse Hippische Sportbond heeft tot en met 2020 81 nakomelingen geregistreerd als sportpaard en die hebben samen € 51.377 gewonnen.

Eind 2015 heeft Gibraleon een dressuurindex van 83 met een betrouwbaarheid van 79 % en een springindex van 97 met een betrouwbaarheid van 88 %.

Gibraleon is in de jaren 1994 – 2006 door Antje Ehlers (GER) uitgebracht in springwedstrijden klasse L en M in Duitsland. De hengst heeft € 6.173 aan prijzengeld gewonnen.

10.4. Goldkorn DE 373732046689 Badwu

Goldkorn Badwu (V. Goldpilz Hann) is een schimmel hengst die in 1989 is geboren. Hij is gefokt door Jost Binder uit Herrenberg, dat 35 km ten zuidwesten van Stuttgart in de deelstaat Baden-Württemberg ligt.
De moeder van Goldkorn is de vos Koralle Badwu (1971, V. Kornett II Trak) en tweede moeder is Amanda Württ (1967, V. Adjutant Trak).
Goldkorn komt uit een moederlijn die stamt uit Baden-Württemberg, maar veel Trakehner invloeden heeft.
Gerekend over acht generaties voert Goldkorn 35,9 % Hannoveraans bloed, 21,1 % Trakehner bloed, 21,9 % Engels volbloed en 4,7 Arabisch volbloed.

Goldkorn is in oktober 1991 in Marbach goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek. Hij heeft in 1992 in Marbach deelgenomen aan en verrichtingsonderzoek en dat afgesloten met 93,44 punten.
Na 1992 is de hengst niet meer voor de fokkerij beschikbaar gesteld, Vier nakomelingen van hem zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben die € 364 gewonnen.

11. Goldstern DE331310073872 Hann

De bruine hengst Goldstern Hann (V. Gotthard Hann) heeft een stokmaat van 172 cm. Hij is geboren op 17 februari 1972 en is gefokt door Meinhard Remmers uit Ihlow, dat 15 km ten oosten van Emden in Ost-Friesland ligt.
De moeder van Goldstern is de bruine Waidgefährtin Hann (1968, V. Waidmannsdank xx) en tweede moeder is de vos staatspremiemerrie Dichtermuse Hann (1963, V. Diskant Hann). Dichtermuse is ook de tweede moeder van de donkerbruine hengst Wümmestern Hann (1985, V. Werther Hann).
Goldstern is een Hannoveraans gefokte hengst met een tamelijk hoog volbloed aandeel.
Gerekend over acht generaties voert Goldstern 62,5 % Hannoveraans bloed en 28,1 % Engels volbloed.

Goldstern is in 1974 in Oldenburg goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. Later heeft ook het Hannoveraanse stamboek de hengst goedgekeurd.
In 1974 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Hij behaalde 96,46 punten, waarmee hij 41e van de 66 deelnemende hengsten is geworden.
Goldstern is van 1975 tot en met 1997 als hengst actief geweest in de fokkerij.
H
ij heeft tenminste vijftien staatspremiemerries gebracht en een aantal dochters van hem is moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst geworden, zoals:

Bartscha Oldbg, 1976, MV. Manolete xx, is de moeder van de bruine hengst Goldglanz Oldbg (1981, V. Goldlöwe Hann), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;


Goldelfe Hann
, 1976, bruin, MV. Amselkönig II Hann, is de moeder van de bruine hengst Colin d’Or Hann (1986, V. Consul Holst), die is goedgekeurd door het Zwitserse stamboek;

 

Goldblatt Hann, 1978, bruin, MV. Romulus II Westf, is de moeder van de bruine hengst Feiner Stern Hann (1983, V. Freiherr Oldbg), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Oldenburgse-, Westfaalse-, Rijnlandse-, Beierse- en Franse (SF) stamboek;

Gerdinchen Hann, 1979, zwart, MV. Alexander Hann, is de moeder van de zwarte merrie Disco Queen Hann (1987, V. Diskus Hann) en die is de moeder van de hengsten Lord Lohengrin Hann (2001, V. Lordanos Holst) en zijn broer Lordigo Hann (2002).
Lord Lohengrin is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en Oldenburgse stamboek, het Oldenburg International stamboek en het Zangersheide stamboek.
Lordigo is goedgekeurd door het Anglo European stamboek;

Goeteborg Hann, 1979, donkerbruin, MV. Mongole Hann, is de moeder van de bruine merrie Fairplay Hann (1984, V. Fernal Hann) en zij is de moeder van de bruine hengst Geysir Hann (1990, V. Grannus Hann). Geysir is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.

Goldkrone Hann, 1979, bruin, MV. Pik König Hann, is de moeder van de donkerbruine hengst Donnerschall Oldbg (1990, V. Donnerhall Oldbg), die is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Hannoveraanse-, Mecklenburgse- en Westfaalse stamboek;

Godoleva Oldbg, 1980, zwartbruin. MV. Futuro SF, is de moeder van de hengst Paavo N Rhein (1986, V. Polydor Westf) en van zijn broers Puschkin D Rhein (1988) en Potsdam Rhein (1989).
De bruine Paavo N is goedgekeurd door het Rijnlandse stamboek.
De zwarte Puschkin D is goedgekeurd door het Rijnlandse- en het Westfaalse stamboek en de zwarte Potsdam is goedgekeurd door het Rijnlandse-, Westfaalse- en Beierse stamboek;

Goldperle Hann, 1980, zwart, MV. Götz Hann, is de moeder van de bruine merrie Goldfee Bavar (1992, V. Pilot Westf) en die is de moeder van de bruine broers Grand Pilot I Bavar (1997, V. Gambrinus Bavar), Grand Pilot II Bavar (2002) en Grand Pilot III Bavar(2005).
Grand Pilot I (alias Eurocommerce Pennsylvania) is goedgekeurd door het Oldenburgse- en Brandenburgse stamboek en door de gezamenlijke Zuidduitse stamboeken.
Grand Pilot II en Grand Pilot III zijn goedgekeurd door het Beierse stamboek;

Guernika Westf, 1980, vos, MV. Radetzky Westf, is de moeder van de vos merrie Zarah Westf (1990, V. Zeus SF) en de vos staatspremiemerrie Pasadena Westf (1991, V. Pilot Westf).
Zarah is de moeder van de bruine hengst Limited Edition Westf (1996, V. Lancer III Holst), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en het Canadese Warmbloed Paardenstamboek.
Pasadena is de moeder van de broers Cornet’s Stern Westf (2003, V. Cornet Obolensky BWP) en Cotopaxi Westf (2004) en van de hengst Cornedo Westf (2007, V. Cornado I Westf).
Cornet’s Stern is goedgekeurd door het Beierse-, Oldenburgse-, Rijnlandse- en Zweedse stamboek en door het Oldenburg International stamboek. Cotopaxi is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en Cornedo is goedgekeurd door het Oldenburg International stamboek;

Tamarona Oldbg, staatspremiemerrie, 1980, MV. Adrian xx, is de moeder van de bruine hengsten Le Cou Cou Oldbg (1986, V. Landadel Holst) en Sunrise Oldbg (1992, V. Silvio I Oldbg)
Le Cou Cou is goedgekeurd door het ZfdP en het Oldenburgse-, Hannoveraanse- en Westfaalse stamboek.
Sunrise is goedgekeurd door het Oldenburgse-. Hannoveraanse-, Saksische- en Brandenburgse stamboek;

Gaby Hann, 1981, vos, MV. Diplomat Hann, is de moeder van de vos hengst Pelegrino Westf (1991, V. Pit I Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek;

Goldfeder Hann, 1981, vos, MV. Wittelsbach Hann, is de moeder van de bruine merrie Pia Hann (1989, V. Pygmalion ZfdP) en die is de moeder van de bruine hengst Stakkato Hann (1993, V. Spartan Hann). Stakkato is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Beierse- en Holsteinse stamboek en door het Belgische SBS, het Italiaanse SI en het Franse SF stamboek.

Gräfin DWP, 1981, MV. Goya Hann, is de moeder van de merrie Gitte DWP en die is de moeder van de zwartbruine hengst Mix Max DWP (2001, V. Milan DWP). Mix Max is goedgekeurd door het Deense en het Zweedse stamboek;

Zallicante KWPN, 1981, donkerbruin, MV. Furioso II SF, is de moeder van de bruine ster merrie Ulinda KWPN (2001, V. Furore KWPN) en die is de moeder van de bruine hengst Baldosco MMH KWPN (2006, V. Vincenzo KWPN). Baldosco MMH is goedgekeurd door het Letse stamboek;

Aurora Oldbg, 1982, bruin, MV. Abraham Hann, is de moeder van de bruine hengst Anchorman Oldbg (1996, V. Argentinus Hann), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

Feeling BWP, 1982, bruin, MV. Argentan I Hann, is de moeder van de broers Alco BWP (2000, V. Codex Holst) en Codex Junior BWP (2002). Beide hengsten zijn goedgekeurd door het Selle Français;

Goldfein Hann, 1982, vos, MV. Escort xx, is de moeder van de broers Grundgold I Zweibr (1986, Grundstein II Hann) en Grundgold II Zweibr (1987).
Grundgold I is goedgekeurd door het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek en Grundgold II is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Rijnlandse- en Saksische stamboek en door het Zangersheide stamboek;

Sarina Oldbg, 1982, donkerbruin, MV. Ballyboy xx, is de moeder van de donkerbruine hengst Pro Savage Oldbg (1996, V. Pilox Westf), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

Fabienne Oldbg, 1984, bruin, MV. Thymian xx, is de moeder van de bruine staatspremiemerrie Fariell Oldbg (1992, V. Freiherr Oldbg) en die is de moeder van de zwarte hengst Shepard Hit Oldbg (2002, V. Sandro Hit Oldbg), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

Goldi Hann, staatspremiemerrie, 1984, zwartbruin, MV. Prinz Gaylord Westf, is de moeder van de hengsten Amman Zweibr (1992, V. Argentinus Hann) en
Weinglanz Oldbg (1994, V. Welt As Oldbg),
Amman is goedgekeurd door het stamboek Rijnland-Pfalz-Saar, het Oldenburgse- en het Hannoveraanse stamboek.
Weinglanz is goedgekeurd door het stamboek Rijnland-Pfalz-Saar.

Gloria Hann, 1984, donkerbruin, MV. Perfekt II Hann is de moeder van de merrie Anna-Paola Hann (1988, Argentinus Hann) en die is de moeder van de vos hengst Oek KWPN (1996, V. Concorde KWPN). Oek is goedgekeurd door het BWP;

Elfengold Hann, 1985, bruin, MV. Luciano Hann, is de moeder van de staatspremiemerrie Elfenschein Oldbg (1991, V. Figaro Oldbg) en van de donkerbruine hengst De Vito Oldbg (1999, V. De Niro Hann).
Elfenschein is de moeder van de hengsten De Kuyper Oldbg (2001, V. De Niro Hann) en Razzmataz Oldbg (2002, V. Raphaël Westf)
De Vito, De Kuyper en Razzmataz zijn alle drie goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

Fiorella Hann, 1985, bruin, MV. Freiherr Oldbg, is de moeder van de bruine merrie Fiorina Oldbg (1994, V. Arhentinus Hann) en die is de moeder van de bruine hengst Gambrinus Son Bavar (2006, V. Gambrinus Bavar). Gambrinus Son is goedgekeurd door het Beierse stamboek en de samenwerkende Zuidduitse stamboeken;


Gina Hann
, 1985, zwartbruin, MV. Steinklee Hann, is de moeder van de donkerbruine hengst Condor M Hann (1990, V. Contender Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse, Beierse-, Oldenburgse- en Westfaalse stamboek;

Gloria Hann, 1985, vos, MV. Novum xx, is de moeder van de vos hengst Red Rossini Hann (1995, V. Rubinstein I Westf), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Airline Westf, 1986, vos, MV. Romadour II Westf, is de moeder van de donkerbruine merrie Udine Westf (1991, V. Upan la Jarthe x) en die is de moeder van de hengsten Alpachino Berl-Brandenb (1995, V. Argentinus Hann), Rabenstein Westf (1998, V. Rubinstein I Westf) en Liaison As Westf (2001, V. Lancer III Holst).
Alpachino is goedgekeurd door het Brandenburgse- en het Hannoveraanse stamboek. Rabenstein en Liaison As zijn beiden goedgekeurd door het Westfaalse stamboek;

Goldi Hann, 1987, donkerbruin, MV. Wendland II Hann, is de moeder van donkerbruine hengst Lambada van Berkenbroeck Oldbg (1998, V. Levantos I Holst), die is goedgekeurd door het BWP;

Goldne Freiheit Hann, 1987, donkerbruin, MV. Freiherr Oldbg is de moeder van de donkerbruine hengst Flaviotore D Oldbg (2003, V. Flemmingh Holst), die door het Oldenburgse stamboek is goedgekeurd;

Meerstern Oldbg, staatspremiemerrie, 1987, bruin, MV. Makuba xx, is de moeder van de vos hengst Sinatra Gold Oldbg (1993, V. Silvio I Oldbg) en van de donkerbruine merrie Meerdonata Oldbg (1998, V. Donatello I Oldbg).
Sinatra Gold is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek.
Meerdonata is de moeder van de door het Oldenburgse stamboek goedgekeurde zwarte hengst Fontaine Oldbg (2004, V. Florencio I Westf);

Goldy Z Hann, 1988, MV. onbekend, is de moeder van Quinsley Z Zang (1994, V. Quick Star SF) en die is de moeder van de vos hengst Cambridge Z Zang (1997, V. Carthago Holst). Cambridge Z is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek;

Sonne Hann, 1990, donkerbruin, MV. Saloniki Hann, is de moeder van de donkerbruine hengst Landeck Oldbg (1995, V. Landadel Holst), die is goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek;

Raffaela Oldbg, 1990, bruin, MV. Makuba xx, is de moeder van de donkerbruine hengst Simba Oldbg (1990, V. Silvio I Oldbg), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

Goldmarie Hann, 1991, bruin, MV. Goldfasan Hann, is de moeder van de bruine hengst Weltclassicer Oldbg (2002, V. Wolkentanz II Hann), die is goedgekeurd door het Oldenburgse-, het Saksische- en het Brandenburgse stamboek;

Willonka Oldbg, 1991, vos, MV. Waldschütz Hann, is de moeder van de bruine hengst Capone AWHA (1996, V. Caprilli Holst), die is goedgekeurd door het Australische Warmbloed Paardenstamboek;

Zillvana Oldbg, 1992, vos, MV. Insulaner Oldbg, is de moeder van de bruine hengst Loredus Oldbg (2002, V. Lordanos Holst), die is goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek en het stamboek Oldenburg International;

Golden Star Oldbg, 1994, bruin, MV. Sandro Holst, is de moeder van de bruine merrie Golden Truth Oldbg (1998, V. Donnerschwee Oldbg). Zij is de moeder van de zwarte hengst Zodiakus Oldbg (2013, V. Glock’s Zonik DWB), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en

Goldfee Hann, 1994, donkerbruin, MV. Mon Fils xx, is de moeder van de donkerbruine hengst Showdown Hann (2002, V. Sandro Hit Oldbg), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Oldenburgse- en Westfaalse stamboek.

Goldstern’s zonen Goldrian Hann (1977), Godfather Hann (1978), Goldmohn Hann (1979), Goldfürst Oldbg (1980), Golduro Oldbg (1981), Gossudar Hann (1981), Golem Hann (1982), Glorieux Oldbg (1985), Going for Gold Oldbg (1985), Godfather Oldbg (1990) en Goldkäfer Hann (1991) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 744 nakomelingen van Goldstern geregistreerd als wedstrijdpaard en die hebben samen tot eind 2020 € 1.199.221 gewonnen. Van de nakomelingen zijn er 63 uitgekomen in de klasse S springen en zeven in de klasse S dressuur.

Succesvolle nakomelingen zijn:

Galwan Hann, ruin, 1982, donkervos, MV. Abhang II Hann, is door Richard Hannöver (GER) en Rainer Schmerglatt (GER) in de periode 1989 – 1997 in Duitsland uitgebracht in springwedstrijden klasse S. Galwan heeft een winsom van € 34.514;

Gipfelstürmer Hann, ruin, 1982, vos, MV. Sender Hann, is in 1988 en 1989 door Susanne Behring (GER) in springwedstrijden tot en met S niveau uitgebracht.
In 1990 en 1991 is de ruin in internationale springwedstrijden uitgebracht door John Whitaker (GBR). Van 1992 – 1998 heeft Holger Hetzel (GER) de ruin uitgebracht. De combinatie won in 1993 de GP Lanaken en in 1994 de GP Düsseldorf. Gipfelstürmer heeft een winsom van € 183.670;

Grando Westf, ruin, 1989, vos, MV. Usus Westf, is in de jaren 1997 tot en met 2003 door Rudolf Könemund (GER) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In 2000 is de tweede plaats behaald in de GP Lissabon. Grando heeft een winsom van € 83.928.

Eind 2020 heeft Goldstern een dressuurindex van 83 met een betrouwbaarheid van 94 % en een springindex van 96 met een betrouwbaarheid van 96 %.

1
1.1. Goldrian DE 331310105377 Hann

Goldrian Hann (V. Goldstern Hann) is een bruine hengst net een stokmaat van 167 cm. Hij is in 1977 geboren en is gefokt door Siegfried Buhl uit Syke, dat ongeveer 20 km ten zuiden van Bremen in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Goldrian is de merrie Masslieb Hann (1972, V. Matrose Hann) en tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Franziska Hann (1961, V. Frustra II Hann).
Franziska is ook de tweede moeder van de hengsten Argwohn I Hann (1973, V. Argus Hann), zijn broer Argwohn II Hann (1976) en van Lavendel Hann (1977, V. Libanon Hann) en Bold Grande Hann (1982, V. Bolero Hann).
Goldrian is een hoog in het bloed staande, Hannoveraans gefokte hengst. Gerekend over acht generaties voert hij 65,6 % Hannoveraans bloed en 29,7 % Engels volbloed.

Goldrian is in 1979 in Oldenburg door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd. In 1980 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Hij heeft dat onderzoek met 95,54 punten als 41e van de 65 deelnemende hengsten beëindigd. Vervolgens is hij in de jaren 1981 – 1986 actief geweest in de fokkerij.

Zijn dochter Gina Oldbg (1987, MV. Rinaldo Hess) is de moeder van de merrie Roxane Oldbg (1984, V. Rhodos Holst) en die is de moeder van de donkerbruine hengst Feuerwasser Oldbg (2004, V. Feuerwerk Oldbg), Feuerwasser is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en het Oldenburg International stamboek.

Van Goldrian zijn 25 nakomelingen geregistreerd als sportpaard. Hun gezamenlijke winsom bedraagt € 28.291.

11.2. Godfather DE 331310147478 Hann

De schimmel hengst Godfather Hann (V. Goldstern) heeft een stokmaat van 166 cm.
Hij is in 1978 geboren en is gefokt door Heinrich Kruse uit Ganderkesee, dat bij Delmenhorst in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van de hengst is de schimmel Kurheldin Hann (1962, V. Kurier Hann) en tweede moeder is de schimmel Lanolin Hann (1956, V. Lateran Trak). Lanolin is ook de tweede moeder van de hengst Magnet Hann (1964, V. Marconi Hann).
Godfather heeft zijn schimmel kleur niet alleen te danken van Gotthard omdat zijn moeder en haar beide ouders ook de schimmelkleur hebben.
Godfather komt uit een moederlijn met veel Arabische- en Trakehner invloeden. Gerekend over acht generaties voert hij 48,2 % Hannoveraans bloed, 20,3 % Engels volbloed, 13,3 % Arabisch bloed en 10,9 % Trakehner invloed.

Godfather is in Denemarken goedgekeurd voor de fokkerij en is tot midden jaren negentig van de vorige eeuw actief geweest in de fokkerij. Hij heeft daarnaast deelgenomen aan internationale springwedstrijden.
Van zijn nakomelingen heeft de ruin Water Dancer DWB (1993) in Duitsland successen behaald in het springen. Gereden door Peter Dieckmann (GER) heeft hij zeven springwedstrijden in de klasse S gewonnen en een winsom van € 13.779 behaald.
Over de prestaties van Godfather in de sport en de fokkerij is op internet weinig informatie te vinden.

11.3. Goldmohn DE 333339817179 Oldbg

Goldmohn Oldbg (V. Goldstern Hann) is een zwartbruine hengst die in 1979 is geboren. Hij is gefokt door Hans Dasenbrock uit Vechta, dat ten zuiden van Oldenburg in Nedersaksen ligt.
De moeder van Goldmohn is de donkerbruine merrie Toggita III Oldbg (1970, V. Makuba xx) en tweede moeder is de zwarte Toggita Oldbg (1959, V. Oriënt Oldbg).
Goldmohn is afkomstig uit een klassieke Oldenburgse moederlijn waar hengsten als Oriënt Oldbg (1953, V. Ordensritter Oldbg), Lutz Oldbg (1941, V. Ludwart Oldng), Gelmund Oldbg (1935, V. Gerolstein Oldbg) en Reichmann Oldbg (1926, V. Reich Oldbg) aan hebben bijgedragen. Om de lijn te moderniseren is Goldmohn’s grootmoeder in 1969 bij de volbloed Makuba xx gebracht.
Gerekend over acht generaties voert Goldmohn 39,8 % volbloed (Engels en Arabisch), 32,8 % Hannoveraans bloed en 25 % Oldenburgs bloed.

De hengst is in 1981 in Oldenburg door het Oldenburgse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij, maar is voor zover bekend niet actief geweest in de fokkerij.

11.4. Goldfürst DE 333330300880 Oldbg

De zwarte hengst Goldfürst Oldbg (V. Goldstern Hann) heeft een stokmaat van 165 cm. Hij is in 1980 geboren en is gefokt door Alfons Austing uit Damme, dat tussen Vechta en Osnabrück in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Goldfürst is de zwartbruine merrie Donrena Oldbg (1971, V. Donkosak Hann) en tweede moeder is de schimmel Urena III Oldbg (1967, V. More Magic xx).
Goldfürst komt uit een klassieke Oldenburgse moederlijn waar door de inbreng van de volbloed More Magic xx een scheut volbloed aan is toegevoegd.
Gerekend over acht generaties voert Goldfürst 54,7 % Hannoveraans bloed, 27,3 % Engels volbloed en 12,5 % Oldenburgse stamboek.

Goldfürst is in oktober 1982 ln Oldenburg door het Oldenburgse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij. Hij heeft in 1983 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen en sloot dat onderzoek af met 117.59 punten. Hij kwam daarmee van de 54 deelnemende hengsten op de 14e plaats.
Goldfürst is in Duitsland nauwelijks actief geweest in de fokkerij en is geëxporteerd naar de Verenigde Staten waar hij een aantal jaren is gebruikt voor de fokkerij.
De Duitse stamboeken hebben twaalf in de Verenigde Staten geboren dochters als fokmerrie ingeschreven.

11.5. Golduro DE 304048039681 Oldbg

Golduro Oldbg (V. Goldstern Hann) is een donkerbruine hengst die in 1981 is geboren. Hij is gefokt door Renate Hüsemann uit Bohmte, dat ongeveer 20 km ten noordoosten van Osnabrück ligt.
Zijn moeder is de bruine merrie Belinda Oldbg (1970, V. Futuro SF). Zij is ook de moeder van de bruine hengst Lamar Oldbg (1991, V. Landadel Holst), die is goedgekeurd door het ZfdP, Bovendien is Belinda tweede moeder van de hengsten Stedinger Oldbg (2000, V. Sandro Hit Oldbg) en Donninger Oldbg (2000, V. Donnerschwee Oldbg). Stedinger is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Hannoveraanse- en Rijnlandse stamboek en ook door het Zweedse- en het Franse SF stamboek en Donninger is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek.
Tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Besinda II Oldbg (1964, V. Adonis xx). Zij is ook de moeder van de hengst Waldsee Oldbg (1973, V. Waldschütz Hann), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek.

Golduro komt uit een klassieke Oldenburgse moederlijn waar hengsten als Oriënt Oldbg (1953, V. Ordensritter Oldbg), Hildeband Oldbg (1942, V. Hildegar Oldbg) en Siegfürst Oldbg (1942, V. Signal Oldbg) aan hebben bijgedragen. Door de inbreng van de volbloed Adonis xx en de Franse halfbloedhengst Futuro is de moederlijn omgevormd om te kunnen voldoen aan de eisen die aan een sportpaard worden gesteld. Gerekend over acht generaties voert Golduro 39,8 % Engels volbloed, 32,8 % Hannoveraans bloed, 12,5 % Oldenburgs bloed en 10,2 % Frans bloed.
Golduro is verkocht naar Oostenrijk en is daar door het Oostenrijks Warmbloed Paardenstamboek AWÖ goedgekeurd voor de fokkerij. Over zijn verrichtingen in de fokkerij is niet veel bekend.

11.6. Gossudar Hann

De vos hengst Gossudar Hann (V. Goldstern Hann) is in 1981 geboren. Hij is gefokt door Gabriele Breckweg uit Dötlingen, dat tussen Cloppenburg en Bremen in Nedersaksen ligt.
Zijn moeder is Waidspiel Hann (1972, V. Waidwerk Hann) en tweede moeder is een in 1960 geboren dochter van Aumund Hann.
Gerekend over acht generaties voert Gossudar 56,3 % Hannoveraans bloed en 32,8 % Engels volbloed.
Gossudar is verkocht naar Italië en daar goedgekeurd door het Sella Italiana stamboek. Het stamboek heeft tien nakomelingen van hem geregistreerd.

11.7. Golem DE 331310358682 Hann

Golem Hann (V. Goldstern Hann) is een bruine hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is in 1982 geboren en is gefokt door Franz Kotschofsky uit Visbek, dat circa 15 km ten noorden van Vechta in Nedersaksen ligt.
De moeder van de hengst is de donkerbruine Waliserin Hann (1975, V. Wicht Hann). Zij is ook de tweede moeder van de zwarte hengst Lord Lorenzo Oldbg (1993, V. Lord Liberty Holst).
De tweede moeder is de vos Maritza Hann (1969, V. Marconi Hann).
Golem is een een Hannoveraans gefokte hengst. De hengst Feiner Kerl Hann (1919, V. Fling Hann) komt zeven keer voor in zijn afstamming en de stempelhengst Fling Hann (1911, V. Flingarth Hann) zelfs twaalf keer.
Gerekend over acht generaties voert Golem 68,0 % Hannoveraans bloed en 25,8 % Engels volbloed.

Golem is in 1984 in Oldenburg goedgekeurd door het Hessische stamboek en het ZfdP. In 1985 heeft hij deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek in Adelheidsdorf. Voor de dressuurgerichte onderdelen behaalde hij 90,64 punten, waarmee hij 31e werd van de 56 deelnemende hengsten. In de op het springen gerichte onderdelen behaalde hij 136,80 punten en dat was goed voor een derde plaats. In de eindstand is hij 22e geworden met 109,37 punten.
Golem is van 1985 tot 1999 actief geweest in de fokkerij.
Twintig dochters van Golm zijn als fokmerrie opgenomen in een stamboek en één daarvan is staatspremiemerrie geworden.
De bruine dochter Geneva Hess 91992, MV. Exquisit Hann) is de moeder van de slechts 155 cm grote, bruine merrie Goyana Hess (1999, V. Gralshüter Hann) en die is de moeder van de bruine hengst FBW Coneli Badwu (2002, V. Candillo Holst). FBW Coneli is goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek. Van de zonen van Golem is Gorbi Hess (1987) goedgekeurd voor de fokkerij.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 90 nakomelingen van Golem geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen een winsom van € 114.232.
De donkerbruine ruin Gento Hess (1983) is in de jaren 2000 – 2005 door Armin en Luisa Himmelreich (GER) in internationale springwedstrijden uitgebracht. Daarna is de ruin door verschillende andere ruiters in Duitse wedstrijden uitgebracht. Gento heeft een winsom van € 57.843.

Eind 2020 heeft Golem een dressuurindex van 62 met een betrouwbaarheid van 71 %.

 

11.7.1 Gorbi DE 361610620587 Hess

De bruine hengst Gorbi Hess (V. Golem Hann) heeft een stokmaat van 164 cm. Hij is geboren op 24 april 1987 en is gefokt door Heinrich Hartmann uit Erbach, dat 30 km ten oosten van Heppenheim in het Odenwald in de Duitse deelstaat Hessen ligt.
De moeder van Gorbi is de bruine merrie Wile Hann (1974, V. Wendekreis Hann) en tweede moeder is de bruine Wilka Trak (1970, V. Magnet Trak).
Gorbi is een Hannoveraans gefokte hengst met in zijn afstamming tien keer de hengst Feiner Kerl Hann (1919, V. Fling Hann).
Gerekend over acht generaties voert Gorbi 58,6 % Hannoveraans bloed, 21,9 % Engels volbloed en 12,5 % Trakehner bloed.

Gorbi is in oktober 1989 in Darmstadt goedgekeurd door het Hessische stamboek. In 1990 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Voor de dressuurgerichte onderdelen is hij met 118,89 punten twaalfde geworden van de 70 deelnemende hengsten en bij de op het springen gerichte onderdelen is hij 19e geworden met 110,92 punten. Gorbi heeft het onderzoek als elfde afgesloten met 118,53 punten.
Hij is tot en met 2008 actief geweest in de fokkerij. Vijftien dochters van hem zijn als fokmerrie opgenomen in een stamboek en 32 nakomelingen zijn als sportpaard geregistreerd. De nakomelingen hebben samen € 16.036 aan prijzengeld gewonnen.
Gorbi is zelf uitgebracht in gestandaardiseerde springwedstrijden en heeft € 490 gewonnen.
Eind 2020 heeft Gorbi een dressuurindex van 80 met een betrouwbaarheid van 74 %.

11.8. Glorieux DE 333330322485 Oldbg

Glorieux Oldbg (V. Goldstern Hann) is een zwarte hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is op 14 april 1985 geboren en is gefokt door Gisela Schockemöhle uit Lohne, dat vijf kilometer ten zuiden van Vechta in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Glorieux is de bruine staatspremiemerrie Ehrwenna II Oldbg (1976, V. Paladin x).
Tweede moeder is de merrie Ehrwenna Oldbg (1970, V. Vollkorn xx) en zij is ook de moeder van de hengst Widukind Oldbg (1975, V. Waldschütz Hann).
Glorieux komt uit een Oldenburgse moederlijn waarin via de hengsten Vollkorn xx (1961, V. Neckar xx) en Paladin x (1970, V. Pancho II x) Engelse-, Arabische- en Anglo-arabische volbloedgenen aan zijn toegevoegd.
Gerekend over acht generaties voert Glorieux 38,3 % Engels volbloed, 17,2 % Arabisch- en Anglo-arabisch bloed en 32,8 % Hannoveraans bloed.

Glorieux is in november 1987 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en erkend door het Rijnlandse stamboek. In 1988 heeft het Westfaalse stamboek de hengst goedgekeurd en in 1989 heeft het Hannoveraanse stamboek dat ook gedaan. Later hebben ook het Baden-Württembergse- en het Beierse stamboek en het stamboek Rijnland-Palts-Saar Glorieux goedgekeurd.

In 1988 won hij het “Bundeschampionat” voor Duitse rijpaarden en in het najaar van 1989 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij presteerde goed en behaalde voor de dressuurgerichte onderdelen 139,03 punten waarmee hij de derde plaats behaalde van de 66 deelnemende hengsten. Bij de op het springen gerichte onderdelen behaalde hij de zestiende plaats met 114,98 punten. In de totaalstand eindigde Glorieux als tweede met 137,60 punten.
Hij is van 1989 tot 2007 beschikbaar geweest voor de fokkerij

Van Glorieux zijn 251 dochters  als fokmerrie ingeschreven in een stamboek, waarbij 25 merries staatspremiemerrie zijn geworden.
Dochters die moeder of tweede moeder zijn geworden van een goedgekeurde hengst zijn:

Gloriett Oldbg, 1990, vos, MV. Akzent II Hann, is de moeder van de donkerbruine merrie Rhapsodie Oldbg (1996, V. Rohdiamant Oldbg) en van de bruine hengst Linolando Bavar (1998, V. Lafitte Bavar).
Rhapsodie is de moeder van de vos hengst Dumbledore Oldbg (2004, V. Davignon II Hann), die is goedgekeurd door het Spaanse stamboek voor niet Spaanse rassen (CDE) en Linolando is goedgekeurd door het Beierse stamboek;

Glorieuze Oldbg, 1990, bruin, MV. Calypso I Holst, is de moeder van de hengst Caretino Glory BWP (1998, V. Cheenook Holst) en van de bruine merrie Gloria van de Zuuthoeve BWP (2006, V. Thunder van de Zuuthoeve BWP).
Caretino Glory is goedgekeurd door het Anglo European stamboek en het Sportpaarden Stamboek in Groot Brittannië.
Gloria van de Zuuthoeve is de moeder van de vos hengst Excellent van de Zuuthoeve SBS (2010, V. Tangelo van de Zuuthoeve BWP), die is goedgekeurd door het BWP;

Gloria Oldbg, 1991, vos, V. Abraham Hann, is de moeder van de vos hengst Atesch Oldbg (1994, V. Alabaster Hann), die is goedgekeurd door het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek;

Gloria Hann, 1991, V. Grundstein I Hann, is de moeder van de vos merrie Jaybee Desiree AWHA en die is de moeder van de vos hengst Jaybee Alto AWHA (2008, V. Alabaster Hann). Jaybee Alto is goedgekeurd door het Australische Warmbloed Paardenstamboek;

Gloriette Hann, 1992, zwartbruin, MV. Acapulco Hann, is de moeder van de donkerbruine merrie Real Surprise Hann en die is de moeder van de zwarte hengst Surprise de Sol Hann 2009, V. Soliman Hann). Surprise de Sol is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek;

Glory Dream Hann, staatspremiemerrie, 1992, vos, MV. Sydney Holst, is de moeder van de bruine hengst Rob Roy Hann (2004, V. Rubin Royal Old Oldbg), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Gioia Hann, staatspremiemerrie, 1993, donkerbruin, MV. Dynamo Hann, is de moeder van de donkerbruine hengst Sambuca Oldbg (2002, V. Sunny-Boy Oldbg), die is goedgekeurd door het Canadese Warmbloed Paardenstamboek en

Finale’s Glorias Bavar, 1995, donkerbruin, MV. Poseidon Westf, is de moeder van de donkerbruine hengst D’Artagnan Classic Bavar (2000, Davignon I Hann), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek.

Van de zonen zijn Geronimo Hann (1990), Grundsteins Erbe Hann (1990), Garejev Hann (1991), Godot Oldbg (1992), Gloriosus Oldbg (1993), Gershwin’s First Hess (1996), Guloso Hann (1996) en Glorioso Noir Hann (1997) goedgekeurd voor de fokkerij. Vrijwel alle goedgekeurde zonen hebben teleurgesteld in de fokkerij.

Tot eind 2020 heeft de Duitse Hippische Sportbond 443 nakomelingen van Glorieux als wedstrijdpaard geregistreerd. Samen hebben die  een winsom behaald van € 301.301.

De meest succesvolle nakomeling is

Grundsteins Erbe Hann, goedgekeurde hengst (zie hfdst 11.8.2.), 1990, vos, MV. Grundstein I Hann, is onder de naam Eurocommerce Rome door Wim, Gerco en Ben Schröder (NED) in de internationale springsport uitgebracht. De hengst heeft in de wedstrijden in Duitsland een winsom van € 34.962 behaald.

Eind 2020 heeft Glorieux een dressuurindex van 102 met een betrouwbaarheid van 95 % en een springindex van 82 met een betrouwbaarheid van 95 %.

11.8.1. Geronimo DE331310851490 Hann

De zeer grote zwarte hengst Geronimo Hann (V. Glorieux Oldbg) heeft een stokmaat van 180 cm. Hij is geboren op 19 mei 1990 en is gefokt door Hans Jochen Brinkmann uit Emsdetten, dat tussen Rheine en Münster in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van de hengst is de vos merrie Argentina Hann (1977, V. Argentan I Hann) en tweede moeder is de bruine Dominika Hann (1969, V. Dominikaner III Hann).
Geronimo is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 51,6 % Hannoveraans bloed, 21.1 % Engels volbloed, 10,9 % Arabisch- en Anglo-arabisch bloed en 9,4 % Trakehner bloed voert.
Geronimo is geexporteerd naar Canada en heeft daar aan een tweedaags verrichtingsonderzoek deelgenomen. Daarbij zijn de zeer ruime basisgangen en de goede springmanieren opgevallen en behaalde hij een score van 78,05 %. Het Canadese sportpaarden stamboek CSHA heeft hem goedgekeurd voor de fokkerij.
Geronimo is niet veel in de sport uitgekomen omdat hij bij een val op het ijs een gewrichtsband heeft gescheurd. De hengst is in november 2010 overleden.
Over zijn fokkerijprestaties is weinig bekend.

11.8.2. Grundsteins Erbe DE 331310843190 Hann

Grundsteins Erbe Hann (V. Glorieux Oldbg) is een vos hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is op 5 april 1990 geboren en is gefokt door Gisela Schockmöhle uit Lohne, dat vijf kilometer ten zuiden van Vechta in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Groβe Liebe Hann (1979, V. Grundstein I Hann). Zij is ook de moeder van de hengsten Ghostwind Hann (1984, V. Godehard Hann), Fortunatus Hann (1987, V. Futuro SF) en Glorioso Noir Hann (1997, V. Glorieux Oldbg, zie hfdst. 11.8.8.).
Tweede moeder van Grundsteins Erbe is de bruine Luna Hann (1975, V. Landsknecht I Hann), die ook de moeder is van de hengst Landkönig Hann (1992, V. Lanadel Holst).
Grundsteins Erbe is een Hannoveraanse gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 60,2 % Hannoveraans bloed, 18,0 % Engels volbloed en 10,9 % Arabisch- en Anglo-arabisch bloed voert.

Grundsteins Erbe is in de laatste maanden van 1992 goedgekeurd door het Oldenburgse-, het Hannoveraanse- en het Brandenburgse stamboek. Later hebben ook het Baden-Württembergse stamboek en het Anglo European stamboek hem goedgekeurd.
Hij heeft in het najaar van 1993 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Aan het onderzoek is deelgenomen door 53 hengsten en Grundsteins Erbe is in de dressuurgerichte onderdelen 18e geworden met 109,25 punten. Voor de op het springen gerichte onderdelen behaalde hij 120,89 punten en dat leverde een negende plaats op. In de eindstand bereikte de hengst de negende plaats met 120.14 punten.

Grundsteins Erbe is van 1993 tot 2004 actief geweest in de fokkerij.

Zijn dochter Grundsteinslady Hann (2004, MV. Luxus Hann) is de moeder van de zwartbruine hengst De Bravo Oldbg (2005, V. Balou du Rouet Oldbg), die is goedgekeurd door het Oldenburgse- en het Mecklenburgse stamboek.

Grundsteins Erbe is in 1998 aangekocht door de springstal Eurocommerce uit Lochem en is in de jaren 1999 – 2006 onder de naam Eurocommerce Roma door Wim, Gerco en Ben Schröder (NED) in de internationale springsport uitgebracht. De hengst heeft in de wedstrijden in Duitsland een winsom van € 34.962 behaald.

Dde Duitse Hippische Sportbond heeft 48 nakomelingen van Grundsteins Erbe als wedstrijdpaard geregistreerd. Samen hebben die tot en met 2020 € 20.665 gewonnen.

Een succesvolle nakomeling is de vos ruin Potomak Oldbg (1996, MV. Venator xx) die door Urszula Kalincinska (POL) in de jaren 2007 – 2015 in de internationale springsport is uitgebracht.

Eind 2015 heeft Grundsteins Erbe een dressuurindex van 94 met een betrouwbaarheid van 78 % en een springindex van 111 met een betrouwbaarheid van 81 %.

11.8.3. Garejev DE 331310871991 Hann

De zwartbruine hengst Garejev Hann (V. Glorieux Oldbg) heeft een stokmaat van 166 cm. Hij is in 1991 geboren en is gefokt door Horst Rudnick uit Sternberg, dat tussen Schwerin en Güstrow in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ligt.
De moeder van de hengst is de donkerbruine merrie Paola Hann (1984, V. Pik Bube I Hann) en tweede moeder is de staatspremiemerrie Dunja Hann (1970, V. Diolen Hann).
Dunja is ook de moeder van de zwartbruine hengst Pik Royal Hann (1983, V. Pik Bube I Hann) en ze is de tweede moeder van de hengsten Pik Kaiser Hann (1983, V. Pik Bube I Hann), Davignon I Hann (1988, V. Donnerhall Oldbg), Placido-Sun Oldbg (1990, V. Placido Oldbg) en Davignon II Hann (1992, V. Donnerhall Oldbg).

Garejev heeft in het najaar van 1994 in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij behaalde voor de dressuurgerichte onderdelen 111,63 punten, waarmee hij zevende is geworden van de 26 deelnemende hengsten. Voor de op het springen gerichte onderdelen heeft hij 100,44 punten behaald, hetgeen een 13e plaats opleverde. Garejev heeft het onderzoek op de elfde plaats afgesloten met een puntenaantal van 104,41.

Garejev is verkocht naar Oostenrijk en is daar door de Moosbachhof in Natternbach beschikbaar gesteld voor de fokkerij en tot op hoge leeftijd uitgebracht in de internationale springsport
In december 2002 en april 2003 hebben het Mecklenburgse- en het Oldenburgse stamboek de hengst erkend.
Garejev heeft weinig invloed op de fokkerij gehad.

11.8.4. Godot DE 333330860092 Oldbg

Godot Oldbg (V. Glorieux Oldbg) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 161 cm.
Hij is in 1992 geboren en is gefokt door Maria Weltmeyer uit Lengerich, dat vijftien km ten zuidwesten van Osnabrück in de deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Godot is de bruine merrie Rustica Westf (1998, V. Regress Westf).
Zij is ook de tweede moeder van de hengsten Fashion S Oldbg (1992, V. Feinbrand Oldbg) en Sir Charles Oldbg (1997, V. Sion KWPN).
Tweede moeder van Godot is de vos merrie Dolly Westf (1965, V. Ducker Westf).
Godot stamt uit een Westfaalse moederlijn, maar in zijn afstamming heeft het Hannoveraanse bloed de overhand.
Gerekend over acht generaties voert hij 50,8 % Hannoveraans bloed, 18,75 % Engels volbloed, 11,7 % Arabisch- en Anglo-arabisch bloed en 10,2 % Westfaals bloed.

Godot is in november 1994 goedgekeurd door het ZfdP en is in 1995 beschikbaar gesteld voor de fokkerij, maar hij is niet of nauwelijks door de fokkers gebruikt. Tot en met 2003 is hij af en toe uitgebracht in dressuurwedstrijden in de klasse L.

11.8.5. Gloriosus DE 333330867293 Oldbg

De zwarte hengst Gloriosus Oldbg (V. Glorieux Oldbg) heeft een stokmaat van 166 cm. Hij is geboren in 1993 en is gefokt door Dieter van Oesen uit Berne, dat ter hoogte van Oldenburg aan de linkeroever van de Weser ligt.
De moeder van de hengst is de zwartbruine Marguella II Oldbg (1976, V. Venator xx). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Waliser Oldbg (1989, V. Walldorf I Hann).
Tweede moeder van Gloriosus is Marguella Oldbg (1992, V. Cardinal xx).
Gloriosus is afkomstig uit een hoog in het bloed staande Oldenburgse moederlijn. De volbloed Athanasius xx komt vijf keer voor in zijn afstamming.
Gerekend over acht generaties voert Gloriosus 55,5 % Engels volbloed, 10,2 % Arabisch- en Anglo-arabisch volbloed, 16,4 % Hannoveraans bloed en 10,2 % Oldenburgs bloed.

Gloriosus is eind 1996 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en een paar maanden later door het Mecklenburgse stamboek. Hij is tot en met 2012 voor de fokkerij beschikbaar gesteld door het Mecklenburgse Landgestüt in Redefin.
In het najaar van 1996 heeft hij in Redefin deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij behaalde voor de dressuurgerichte onderdelen 117,39 punten en behaalde daarmee de vierde plaats van 24 deelnemende hengsten. In de op het springen gerichte onderdelen is hij met 118,64 punten zesde geworden. In de eindstand is hij derde geworden met 122,52 punten.

Gloriosus is tot S niveau uitgebracht in springwedstrijden en heeft € 1.542 aan prijzengeld gewonnen.
Van Gloriosus  zijn 41 dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek en zijn zoon Goldoni Meckl (2000) is goedgekeurd voor de fokkerij.

De Duitse Hippische Sportbond heeft  77 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen tot en met 2020 € 39.103 gewonnen.

Eind 2020 heeft Gloriosus een dressuurindex van 82 met een betrouwbaarheid van 86 % en een springindex van 82 met een betrouwbaarheid van 85 %.

11.8.5.1. Goldoni DE427270171200 Meckl

Goldoni Meckl (v. Gloriosus Oldbg) is een vos hengst die in 2000 is geboren. Hij is gefokt door Claufia Jalaβ uit Lübtheen, dat 60 km ten zuidwesten van Schwerin in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommeren ligt.
De moeder van Goldoni is de vos merrie Dusty Meckl (1989, V. Dularus Meckl) en tweede moeder is Moskita Meckl (1979, V. Mistral II Meckl).
Goldoni is afkomstig uit een Mecklenburgse moederlijn. Gerekend over acht generaties wordt zijn afstamming voor 47,7 % gevormd door Engels-, Arabisch- en Anglo-arabisch volbloed, 32,0 % Hannoveraans bloed en 10,2 % Mecklenburgs bloed.

Goldoni is in september 2003 in Redefin goedgekeurd voor de fokkerij. Hij is tot en met 2005 door het Mecklenburgse Landgestüt Redefin beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Eén dochter is als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en vier nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 621 gewonnen.

11.8.6. Gershwin’s First DE 361610000996 Hess

De donkerbruine hengst Gershwin’s First Hess is in 1996 geboren. Hij is gefokt door de maatschap Adam en Hartmut Trier-Wahl uit Wartenberg, dat circa 20 km ten noordwesten van Fulda in de Duitse deelstaat Hessen ligt.
De moeder van de hengst is de donkerbruine elitemerrie Ramira Hann (1991, V. Rabanus Holst) en tweede moeder is Wildrose Hann (1983, V. Wanderer Hann).
Gershwin’s First is een hoog in het bloed staande Hannoveraanse hengst met inbreng van Holsteinse- en Trakehner accenten. Gerekend over acht generaties voert hij 29,7 % Engels volbloed, 10,2 % Arabisch- en Anglo-arabisch bloed, 25,8 % Hannoveraans bloed en 12,5 % Holsteins bloed.

Gershwin’s First is in november 1999 voor de fokkerij goedgekeurd door het ZfdP.
Hij heeft in het voorjaar van 2000 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen, waarbij hij zeer matig presteeerde. Hij heeft het onderzoek met slechts 80,40 punten als 29e van de 37 deelnemende hengsten afgesloten.
Gershwin’s First is daarna niet meer beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Wel is hij in de jaren 2005 – 2010 door Jürgen Jahn (GER) in dressuurwedstrijden klasse S uitgebracht. Hij is enkele keren gestart in Intermediair I wedstrijden en heeft een winsom van € 3.247.

11.8.7. Guloso DE 331310824996 Hann

Guloso Hann (V. Glorieux Oldbg) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is in 1996 geboren en is gefokt door Dirk Oing uit Menslage, dat circa 35 km ten zuidwesten van Cloppenburg in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Guloso is de vos staatspremiemerrie Attika Hann (1980, V. Azur Hann), die ook de moeder is van de vos hengsten Weltadel I Hann (1990, V. Weltmeyer Hann) en zijn broer Weltadel II Hann (1992).
Tweede moeder van Guloso is Albi Hann (1971, V. Adlerfarn II Hann).
Guloso is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 50,8 % Hannoveraans bloed en 35,9 % Engels-, Arabisch- en Anglo-arabisch volbloed voert.

Guloso is in oktober 1998 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Het Zweedse stamboek heeft één dochter van hem geregistreerd.

11.8.8. Glorioso Noir DE 331310814097 Hann

De grote, donkerbruine hengst Glorioso Noir Hann (V. Glorieux Oldbg) heeft een stokmaat van 175 cm. Hij is op 31 mei 1997 geboren en is gefokt door Heinrich Gerriets uit Wilhelmshaven, dat in Ost Friesland in het noorden van de Duitse deelstaat Nedersaksen ligt.
Glorioso Noir is een broer van de hengst Grundstein’s Erbe Hann (zie hfdst 11.8.2.).
Hun moeder is de bruine merrie Groβe Liebe Hann (1979, V. Grundstein I Hann), die ook de moeder is van de hengsten Ghostwind Hann (1984, V. Godehard Hann) en Fortunatus Hann (1987, V. Futuro SF).
Tweede moeder van Glorioso Noir is de bruine Luna Hann (1975, V. Landsknecht I Hann) en zij is ook de moeder van de hengst Landkönig Hann (1992, V. Landadel Holst).
Glorioso Noir is een Hannoveraanse gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 60,2 % Hannoveraans bloed, 18,0 % Engels volbloed en 10,9 % Arabisch- en Anglo-arabisch bloed voert.

Glorioso Noir is in oktober 1999 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
In het najaar van 2000 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Voor de dressuurgerichte onderdelen is hij met 110,54 punten van alle 40 deelnemende hengsten als elfde geëindigd. In de op het springen gerichte onderdelen is hij met 108,62 eveneens elfde geworden. Hij heeft het onderzoek afgesloten op de elfde plaats met 110.44 punten.

Glorioso Noir is daarna geëxporteerd naar de Verenigde Staten en is daar ingezet voor de fokkerij. In september 2005 heeft het Rijnland-Palts-Saar stamboek de hengst in de Verenigde Staten goedgekeurd. Ook het Amerikaanse Hannoveraanse stamboek heeft hem goedgekeurd. Later is hij verkocht naar Canada, waar het Canadese Sportpaardenstamboek de hengst heeft goedgekeurd. Hij heeft verschillende succesvolle nakomelingen gebracht.
De Duitse stamboeken hebben vijf dochters van hem als fokmerrie geregistreerd.

11.9. Going for Gold DE 333330356785 Oldbg

Going for Gold Oldbg (V. Goldstern Hann) is een bruine hengst die in 1985 is geboren. Hij is gefokt door Renate Schwerter uit Lohne, dat net ten zuiden van Vechta in de deelstaat Nedersaksen ligt.
Moeder van de hengst is de lichtbruine merrie Rotilda Oldbg (1972, V. Ballyboy xx) en tweede moeder is de bruine Rotelna II Oldbg (1967, V. Miracolo xx).
Going for Gold is afkomstig uit een oude Oldenburgse moederlijn, die vanaf 1966 met de inbreng van Miracolo xx (1958, V. Tantième xx) en Ballyboy xx (1965, V. Ballymoss xx) is gemoderniseerd.
Gerekend over acht generaties voert Going for Gold 53,1 % volbloed, 32,8 % Hannoveraans bloed en 10,9 % Oldenburgs bloed.

Going for Gold is eind 1987 door het Oldenburgse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij.
Hij heeft in 1989 in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek waarbij hij slecht presteerde en met slechts 72,49 punten als 61e van de 70 deelnemende hengsten eindigde. Hij is daarna niet meer beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Voor zover bekend zijn er geen nakomelingen van de hengst geregistreerd.

11.10. Godfather DE 333330306890 Oldbg

De bruine hengst Godfather Oldbg (V. Goldstern Hann) is in 1990 geboren en is gefokt door Renate Schwerter uit Lohne, dat net ten zuiden van Vechta in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Godfather is de bruine merrie Brunette Oldbg (1975, V. Futuro SF). Zij is ook de tweede moeder van de goedgekeurde broers Paavo N Rhein (1986, V. Polydor Westf), Pushlin D Rhein (1988) en Potsdam Rhein (1989).
Tweede moeder van Godfather is is de donkerbruine staatspremiemerrie Brunane IV Oldbg (1969, V. Makuba xx). Zij is tevens de tweede moeder van de hengst Akteur Oldbg (1977, V. Aktuell Oldbg), zijn broer Al Martino Oldbg (1983) en van de hengst Alassio Badwu (1996, V. Alabaster Hann).
Gerekend over acht generaties voert Godfather 39,1 % Engels volbloed, 32,8 % Hannoveraans bloed, 12,5 % Oldenburgs bloed en 9,4 % Frans SF bloed.

Godfather heeft in het najaar van 1994 in Adelhheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Voor de dressuurgerichte onderdelen behaalde hij 124,61 punten waarme hij van de 53 deelnemende hengsten de vijfde plaats behaalde. Voor de op het springen gerichte onderdelen kreeg hij 114,26 punten en dat betekende een twaalfde plaats. In de eindrangschikking is hij met 121,51 punten op de zesde plaats terecht gekomen.

Na het verrichtingsonderzoek is Godfather in december 1994 goedgekeurd door het Hessische stamboek en een maand later ook door het Oldenburgse stamboek.
Over de fokkerijresultaten van Godfather in Duitsland is niet veel bekend.
Het KWPN heeft één dochter opgenomen in het stamboek en die heeft de predicaten elite, preferent en prestatie behaald. Daarnaast zijn 18 nakomelingen van hem in register A geregistreerd
In België zijn vier nakomelingen van Godfather geregistreerd.

In de jaren 2010 – 2015 is de bruine ruin Ashdale Futuro KWPN (1995, MV. Dageraad KWPN) door Dominic Webb (GBR) in internationale springwedstrijden uitgebracht.

11.11. Goldkäfer DE 331310346791 Hann

Goldkäfer Hann (V. Goldstern Hann) is een donkerbruine hengst die in 1991 is geboren. Hij is gefokt door Georg Kok uit Bunderhee, dat in Nedersaksen op enkele kilometers van het in Nederland gelegen Nieuweschans ligt.
Zijn moeder is de vos staatspremiemerrie Freiheit Hann (1982, V. Freiheit Oldbg) en tweede moeder is de vos staatspremiemerrie Adana Hann (1975, V. Absatz Hann).
Gerekend over acht generaties voert Goldkäfer 58,6 % Hannoveraans bloed, 17,2 % Engels- en Arabisch volbloed en 6,25 % Trakehner bloed.

Goldkäfer is in oktober 1993 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en in januari 1994 door de stamboeken Saksen-Anhalt, Berlin-Brandenburg en Brandenburg-Anhalt.
In de herfst van 1994 heeft hij deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Voor de dressuurmatige onderdelen behaalde hij 95,56 punten, waarmee hij op de 23e plaats kwam van de 36 deelnemende hengsten. Voor de op het springen gerichte onderdelen heeft hij 102,54 punten behaald en dat leverde de 17e plaats op. In de eindstand heeft hij 98,42 punten behaald waarmee hij de 18e plaats in nam.
Goldkäfer is tot en met 2012 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn 38 dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en daarvan zijn er vijf staatspremiemerrie geworden.

Tot en met 2020 heeft de Duitse Hippische Sportbond 70 nakomelingen als wedstrijdpaard geregistreerd. Samen hebben die € 20.854 aan prijzengeld gewonnen.
Goldkäfer heeft eind 2020 een dressuurindex van 91 met een betrouwbaarheid van 84 %.

12. Geronimo DE 331311315973 Hann

De vos hengst Geronimo Hann (V. Gotthard Hann) heeft een stokmaat van 170 cm. Hij is geboren in 1973 en is gefokt door Hermann Meyer uit Nordleda, dat bij Cuxhaven in het noorden van de deelstaat Nedersaksen ligt.
Geronimo is een broer van de hengsten Gottlob Hann (1971, zie hfdst. 6.) en Goldcup Hann (1975, zie hfdst. 23.).
De moeder van deze drie hengsten is de vos merrie Mayana Hann (1959, V. Marcio xx) en tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Flintenrose Hann (1944, V. Flintglas Hann).
Geronimo is een Hannoveraans gefokte hengst die vooral door inbreng van moedersvader Marcio xx ruim 25 % volbloed in zijn afstamming heeft.
Gerekend over acht generaties voert hij 57,3 % Hannoveraans bloed en 28,7 % Engels volbloed.

Geronimo is in het najaar van 1975 in Verden door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd. Daarna is hij ook door het Westfaalse stamboek goedgekeurd.
In de herfst van 1976 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek dat hij met 104,31 punten heeft afgesloten.
Geronimo is van 1976 tot en met 1983 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Enkele dochters van hem zijn moeder of tweede moeder geworden van een goedgekeurde hengst, zoals:

Gerdauen Hann, 1978, vos, MV. Dachs Westf, is de moeder van de vos hengst Andante Zweibr (1992, V. Alexis Z Hann), die is goedgekeurd door het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek en

Granne Westf, 1978, MV. Dachs Westf, is de moeder van de vos hengst Punch Line Westf (1983, V. Postillon Westf), die door het Ierse Sportpaarden Stamboek is goedgekeurd.

Zijn zonen Gottwart Hann (1978), Golan Westf (1981) en Gera Hann (1984) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 145 nakomelingen van Geronimo geregistreerd als wedstrijdpaard en samen hebben die een winsom van € 186.145.

De meest succesvolle nakomeling is de donkerbruine ruin Geronimo Westf (1979, MV. Ultimo xx), die in de jaren 1985 – 1988 door Lutz Goessing (GER) en Heinrich-Wilhelm Johannsmann (GER) is uitgebracht in internationale springconcoursen. De ruin blonk uit in puissancewedstrijden en heeft een winsom van € 39.775.

12.1. Gottward DE 331310126278 Hann

Gottward Hann (V. Geronimo Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 172 cm. Hij is op 9 maart 1978 geboren en is gefokt door Hermann Tuepker uit Ibbenbüren, dat 20 km ten westen van Osnabrück in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Gottward is de vos merrie Duftquelle Hann (1972, V. Duft II Hann) en tweede moeder is de bruine Altistin Hann (1968, V. Adlerfarn II Hann).
Gottward is een Hannoveraanse hengst die gerekend over acht generaties 71,1 % Hannoveraans bloed en 20,3 % Engels volbloed voert.

Gottward is in 1981 goedgekeurd door het Rijnland-Palts-Saar stamboek. Hij heeft in 1982 in Munster-Handorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen, waar hij slechts 70,6 punten behaalde.
Gottward is tot en met 1991 beschikbaar geweest voor de fokkerij en heeft met Graf Gatsby Zweibr (1987) één goedgekeurde zoon gebracht.

Van zijn nakomelingen zijn er 29 geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen een winsom van € 12.726.

12.1.1. Graf Gatsby DE 351510044587 Zweibr

De vos hengst Graf Gatsby Zweibr (V. Gottward Zweibr) heeft een stokmaat van 167 cm. Hij is in 1987 geboren en is gefokt door Helmut Horn uit Stadecken-Elsheim, dat circa 15 km ten zuidwesten van Mainz in de Duitse deelstaat Rijnland-Paltz ligt.
De moeder van de hengst is de schimmel Jennifer DWB (1974, V. Islander Trak) en tweede moeder is Beauty DWB (1968, V. Maykop ox).
Graf Gatsby is afkomstig uit een moederlijn waarvan niet veel bekend is. Hij is een Hannoveraans gefokte hengst met een groot volbloed aandeel en Trakehner accenten. Gerekend over acht generaties voert hij 37,5 % Hannoveraans bloed, 34,4 % Engels- en Arabisch volbloed en 10,9 % Trakehner bloed. Van de afstamming is 12,5 % onbekend.

Graf Gatsby is in oktober 1990 goedgekeurd door het Rijnland-Palts-Saar stamboek. In 1991 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Daar behaalde hij 107,85 punten voor de dressuurgerichte onderdelen waarmee hij de 25e plaats in nam van de 72 deelnemende hengsten. Bij de op het springen gerichte onderdelen is hij met 94,04 punten 41e geworden. In de eindstand heeft hij met 102,38 punten de 33e plaats behaald.
Graf Gatsby is ruim tien jaar beschikbaar geweest voor de fokkerij maar is niet veel gebruikt. Van hem zijn twee dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek en dertien nakomelingen zijn uitgebracht in sportwedstrijden. Die nakomelingen hebben samen € 3.836 gewonnen.

12.2. Golan DE 341410942581 Westf

Golan Westf (V. Geronimo Hann) is een bruine hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is in 1981 geboren en is gefokt door Reinhold Schürmann uit Oer-Erkenschwick dat bij Recklinghausen aan de noordoost kant van het Ruhrgebied ligt.
De moeder van Golan is de bruine merrie Melodie Westf (1977, V. Milan Westf) en tweede moeder is de schimmel Datscha Westf (1973, V. Dreiklang Westf).
Golan is een Hannoveraans gefokte hengst met enige Westfaalse inbreng.
Gerekend over acht generaties voert hij 67,2 % Hannoveraans bloed en 23,4 % Engels volbloed.

Golan is in november 1983 door het Westfaalse stamboek goedgekeurd. In 1985 heeft hij in Münster-Handorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Voor de op de dressuur gerichte onderdelen behaalde hij 109,51 punten en voor de op het springen gerichte onderdelen 112,21 punten. Hij beëindigde het onderzoek met 106,16 punten.
Golan is tot en met 1990 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Twee dochters van hem zijn in een stamboek ingeschreven als fokmerrie.
Tien nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard en zij hebben samen € 4.568 gewonnen.
Golan is zelf uitgebracht in de klasse M springen en heeft een winsom van € 1.261.

12.3. Gera DE 331310071784 Hann

De schimmel hengst Gera Hann (V. Geronimo Hann) heeft een stokmaat van 167 cm. Hij is op 8 februari 1984 geboren en is gefokt door Manfred Wilgeroth uit Königslutter am Elm, dat 20 km ten oosten van Braunschweig in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Gera is de schimmel merrie Erle Hann (1975, V. Efendi Hann) en tweede moeder is de bruine Ablösung Hann (1964, V. Abhang I Hann).
Gera is een Hannoveraans gefokte hengst. De stempelhengst Alderman I Hann (1909, V. Alnok Hann) komt twaalf keer voor in zijn afstamming.
Gerekend over acht generaties voert Gera 69,5 % Hannoveraans bloed en 16,4 % Engels volbloed.

Gera is in februari 1995 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en erkend door het Westfaalse stamboek. Ook het ZfdP heeft Gera geaccepteerd voor de fokkerij.

In het najaar van 1997 heeft hij in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen, war hij matig heeft gepresteerd. Hij behaalde 106,26 punten voor de op de dressuur gerichte onderdelen waarmee hij 21e van de 47 deelnemende hengsten is geworden. Voor de op het springen gerichte onderdelen heeft hij 87,98 punten behaald en dat leverde de 37e plaats op. In de eindstand is hij met 97,11 punten 31e geworden.

Gera is tot en met 2008 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Twee dochters van hem zijn als fokmerrie opgenomen in een stamboek en veertien nakomelingen zijn geregistreerd als sportpaard. De nakomelingen hebben samen € 3.535 gewonnen.
Gera is zelf uitgebracht in springwedstrijden klasse S en heeft € 2.798 gewonnen.

13. Goldstein DE 331311311773 Hann

Goldstein Hann (V. Gotthard Hann) is een bruine hengst met een stokmaat van 171 cm. Hij is in 1973 geboren en is gefokt door Jürgen Klussmann uit Burgdorf, dat circa 25 km ten noordoosten van Hannover ligt.
De moeder van Goldstein is de vos merrie Stienchen Hann (1967, V. Steinpilz xx) en tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Winkelkrone Hann (1963, V. Winkel Hann).
Goldstein is afkomstig uit een oude Hannoveraanse moederlijn waar door gebruik van de hengst Steinpilz xx (1950, V. Blasius xx) in 1967 Engels volbloed is ingebracht. De Hannoveraanse stempelhengsten Fling Hann (1911, V. Flingarth Hann) en Alderman I Hann (1909, V. Alnok Hann) komen elk acht keer voor in zijn afstamming.
Gerekend over acht generaties voert Goldstein 62,5 % Hannoveraans bloed en 30,5 % Engels- en Arabisch volbloed.

Goldstein is in 1975 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en heeft in 1976 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Hij heeft daarbij 108,77 punten behaald waarmee hij tiende van de dertig deelnemende hengsten is geworden.
Goldstein is tot en met 1985 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Hij heeft met Golan Hann (1979), Goldschatz Hann (1980), Gotland Hann (1981), Ganelun Hann (1984) en Grenoble Hann (1985) vijf goedgekeurde zonen gebracht.

Tenminste twintig dochters zijn moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst geworden. Opvallend zijn daarbij combinaties van Goldstein met de Anglo0arabische hengst Matcho x (1978, V. Pancho II x) en de Hannoveraanse hengst Pik König Hann (1968, V. Pik As xx).
Het gaat o.a. om de volgende dochters van Goldstein:

Galante Hann, 1978, vos, MV. Pik König Hann, is de moeder van de donkerbruine hengst Mon Cherie Hann 91985, V. Matcho x), die is goedgekeurd door het Westfaalse- en het Rijnlandse stamboek;

Gloriette Hann, 1978, zwart, MV. Almhügel Hann, is de moeder van de broers Max M Hann (1985, V. Matcho x) en Supermax Matcho Hann (1986). Max M is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Oldenburgse stamboek en Supermax Macho is goedgekeurd door het Deense stamboek;

Grandezza Hann, 1978, bruin, MV. Pik König Hann, is de moeder van de bruine elite merrie Gerda Bavar ( 1991, V. Polarstern Westf) en die is de moeder van de donkerbruine hengst Alvarado Bavar (1995, V. Acord’s Son R Bavar). Alvarado is uitgebracht in Grand Prix dressuur en is goedgekeurd door het Beierse stamboek;

Goldeiche Hann, 1979, bruin, MV. Adlerblick Hann, is de moeder van de vos hengst Mister A Hann (1984, V. Matcho x). Mister A is uitgebracht in Grand Prix dressuur en is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Granada Hann, 1979, vos, MV. Pik König Hann, is de moeder van de vos hengst Mazarin Hann (1987, V. Matcho x), die is goedgekeurd door het Westfaalse- en het Zweedse stamboek;

Grossfürstin Hann, 1979, vos, MV. Abhang III Hann, is de moeder van de broers Mangan Hann (1985, V. Matcho x) en Matchero Hann (1986). Mangan is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en Matchero door het BWP;

Gala Hann, 1980, donkerbruin, MV. Pik König Hann, is de moeder van de zwartbruine hengst Ravallo Hann (1986, V. Raphael Westf). Ravallo was de winnaar van zijn verrichtingsonderzoek en is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Westfaalse-, Rijnlandse-, Beierse-, Brandenburgse- en Finse stamboek;

 

 Gepetta Hann, 1980, donkerbruin, MV. Dirk Hann, is de moeder van de schimmel hengst Westwall Hann (1984, V. Westwind Hann), die door het Hannoveraanse stamboek is goedgekeurd;

Goldammer Hann, 1980, vos, MV. Abhang III Hann, is een zuster van Gera (zie onder 11) en de moeder van de broers Golden Rush (1984, V. Grenadier Hann) en Grimaldi Hann (1985).
Golden Rush, die ook onder de naam Garde de Coeur bekend staat, en Grimaldi zijn beide goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek.

Goldfee Hann, 1980, donkerbruin, MV. Don Carlos Hann, is de moeder van de zwarte staatspremiemerrie Mireille Hann (1984, V. Matcho x), de bruine hengst Magic Boy Hann (1985, V. Matcho x) en de zwarte staatspremiemerrie Maestra Hann (1989, V. Matcho x).
Mireille is de moeder van de donkerbruine hengst Feuerbrand (1990, V. Wanderer Hann) en zijn broer Whitney Hann (1992). Feuerbrand is goedgekeurd door de stamboeken Hannover, Saksen-Thüringen, Saksen Anhalt en Berlin-Brandenburg.
Whitney is door het Hannoveraanse stamboek en het BWP goedgekeurd en
Magic Boy door het Hannoveraanse-, het Mecklenburgse-, Saksische- en Beierse stamboek.
Maestra is de moeder van een door het Hannoveraanse stamboek in 2006 goedgekeurde naamloze hengst (2004, V. Wolkenstein II Hann) waar niets meer van is vernomen;

Gera Hann, 1981, vos, MV. Abhang III Hann, is de zuster van Goldammer (zie onder 9) en de moeder van de vos staatspremiemerrie Milva Hann (1992, V. Matcho x) . Milva is de moeder van de vos hengst Wild Dance Hann (1997, V. Wolkenstein II Hann), die is goedgekeurd door de stamboeken van Hannover, Brandenburg, Oldenburg, Saksen-Anhalt en door het Canadese Warmbloed Paardenstamboek;

Gina Hann, 1981, donkerbruin, MV. Pik König Hann, is de moeder van de schimmel hengst D’Artagnan Hann (1988, V. Daktylus Hann), die door het Hannoveraanse- en het Australische stamboek is goedgekeurd;

Goldi Hann, 1981, vos, MV. Der Löwe xx, is de moeder van de vos staatspremiemerrie Weltdame Hann (1989, V. Weltmeyer Hann) en die is de moeder van de vos hengst Weserstar S (1994, V. Westerland Hann). Weserstar S is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en het Oostenrijkse stamboek;

Goldina Hann, 1981, donkerbruin, MV. Kurier Hann, is de moeder van de broers Wandervogel I Hann (1985, V. Wanderer Hann), Wandervogel II Hann (1989) en Wandervogel III Hann (1991). Alle drie hengsten zijn goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en Wandervogel II is ook goedgekeurd door het stamboek Saksen-Anhalt;

Gotik Hann, 1981, donkerbruin, MV. Elm Hann, is de moeder van de bruine hengst Wandergesell Hann (1985, V. Wanderer Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Gambina Hann, 1982, donkerbruin, MV. Pik König Hann, is de moeder van de bruine hengst Wiener Hann (1989, V. Wanderer Hann), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en het stamboek Rijnland-Pfalz-Saar;

Gasparone Hann, 1984, MV. Pik König Hann, is de moeder van de hengst Mon Cher Hann (1992, V. Matcho x), die is goedgekeurd door het Westfaalse- en het Rijnlandse stamboek;

Gilde Hann, 1984, bruin, MV. Pik König Hann, is de moeder van de bruine hengst Ludger Hann (1998, V. Laptop Hann), die is goedgekeurd door het Poolse Sportpaardenstamboek;

Gordon Hann, 1984, bruin, MV. Leutnant Hann, is de moeder van de vos merrie Mona Westf (1994, V. Matcho x) en die is de moeder van de bruine hengst Don Matcho van de Roshoeve Westf (2005, V. Don Christobal Westf). Don Matcho van de Roshoeve is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en het BWP en

Godiva Hann, 1985, MV. Pik König Hann, is de moeder van de donkerbruine merrie Mascha Hann (1989, V. Matcho x) en haar broer Marcolini Hann (1991), die is goedgekeurd door het Saksische stamboek.
Mascha is de moeder van de donkerbruine hengst Rheingau Rhein (1995, V. Rheinblick Rhein), die is goedgekeurd door het Rijnlandse-, het Westfaalse- en het Hannoveraanse stamboek.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 203 nakomelingen van Goldstein geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben die € 111.943 gewonnen.

Eind 2020 heeft Goldstein een dressuurindex van 81 met een betrouwbaarheid van 72 % en een springindex van 71 met een betrouwbaarheid van 85 %.

13.1. Golan DE 331314608979 Hann

De zwarte hengst Golan Hann (V. Goldstein Hann) heeft een stokmaat van 155 cm.
Hij is in 1979 geboren en is gefokt door Heinrich Oelrich uit Osten, dat op circa 20 km van Stade in het noorden van Nedersaksen ligt.
De moeder van Golan is de bruine merrie Donna Elvira Hann (1974, V. Don Carlos Hann). Zij is ook de moeder van Golan’s donkerbruine zuster Goldfee Hann (1980) en die is de moeder van de bruine hengst Magic Boy Hann (1985, V. Matcho x).
Tweede moeder van Golan is Elbamt (1968, V. Ernö Hann).
Holan is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 75 % Hannoveraans bloed en 18,0 % Engels- en Arabisch volbled voert.

Golan is in 1982 goedgekeurd door het stamboek Rijnland-Palts-Saar en heeft datzelfde jaar in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen waar hij 103,56 punten behaalde.
Hij is tot en met 1991 beschikbaar geweest voor de fokkerij en heeft met zijn zoon Gawan Zweibr (1984) één goedgekeurde hengst gebracht.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 42 nakomelingen van Golan geregistreerd als wedstrijdpaard en die hebben samen € 25.871 gewonnen.

13.1.1. Gawan DE 351510048184 Zweibr

Gawan Zweibr (V. Golan Hann) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is op 10 april 1984 geboren en is gefokt door Augustin Stricker uit Wissen, dat in het noordoosten van de Duitse deelstaat Rijnland-Pfalz op circa 70 km van Bonn ligt.
De moeder van de hengst is de zwartbruine elitemerrie Gawan Zweibr (1978, V. Praefectus xx). Tweede moeder is Finy Zweibr (1967, V. Feuerwerk Zweibr) en zij is ook de tweede moeder van de hengst Westfeuer Zweibr (1985, V. Westrich Hann).
Gawan is een Hannoveraans gefokt hengst die, gerekend over acht generaties, 38,3 % Hannoveraans bloed, 33,6 % Engels- en Arabisch volbloed en 10,9 % Oldenburgs bloed.
Hij heeft in 1988 in München Riem deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen en heeft het onderzoek afgesloten met 90,26 punten.

Van 1989 tot 1995 is Gawan door Birgit Schirmer (GER) uitgebracht in de dressuursport waarbij de Prix St. George het hoogst bereikte niveau is geweest. Gawan heeft een winsom van € 6.979.

In 1993 is Gawan in Viernheim, dat bij Mannheim ligt, goedgekeurd door het ZfdP
Hij is tot en met 1995 beschikbaar geweest voor de fokkerij, maar heeft niet of nauwelijks gedekt.

13.2. Goldschatz 314601880 Hann

De zwarte hengst Goldschatz Hann (V. Goldstein Hann) is in 1980 geboren. De hengst is gefokt door Walter Peters uit Stinstedt, dat tussen Bremerhaven en Stade in het noorden van de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van de hengst is de zwarte staatspremiemerrie Kurtraube Hann (1973, V. Kurier Hann). Tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Almtraube Hann (1962, V. Almhügel III Hann), die via haar dochter Gloriette Hann (1978, V. Goldstein Hann) ook de tweede moeder is van de broers Max M Hann (1985, V. Matcho x) en Supermax Matcho Hann (1986). Max M is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Oldenburgse stamboek en Supermax Macho is goedgekeurd door het Deense stamboek.
Goldschatz komt uit een oude Hannoveraanse moederlijn waarin via de hengst Kurier Hann (1950, V. Kurde x) Anglo-arabisch bloed is gebracht.
Gerekend over acht generaties voert hij 66,4 % Hannoveraans bloed, 18,0 % Engels volbloed en 10,2 % Arabisch bloed.
Goldschatz is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek, maar heeft geen invloed op de fokkerij gehad.

13.3. Gotland DE 331314627581 Hann

Gotland Hann (V. Goldstein Hann) is een bruine hengst die in 1981 is geboren. Hij is gefokt door Klaus Föge uit Wingst, dat tussen Cuxhaven en Stade in het noorden van Nedersaksen ligt.
De moeder van Gotland is de bruine merrie Pipeline Hann (1975, V. Pik König Hann). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Ramiro’s Match Westf (1988, V. Ramiro’s Son I Holst), die is goedgekeurd door het Berlin-Brandenburgse stamboek.
Tweede moeder van Gotland is de bruine Festa Hann (1963, V. Ferdinand Hann).
Gotland is afkomstig uit een oude Hannoveraanse moederlijn waar via de hengst Pik König Hann (1968, V. Pik As xx) een scheut volbloed is ingekruist.
Gerekend over acht generaties voert Gotland 63,3 % Hannoveraans bloed en 30,5 % Engels- en Arabisch bloed.

Gotland heeft van eind 1983 tot en met september 1984 in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen. Na afloop van het onderzoek is hij goedgekeurd door de stamboeken Berlin-Brandenburg en Saksen-Anhalt. Gotland is tot en met 1987 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Zijn zonen Goldschatz Berl.-Brandenb (1985), Gotenstern DDR (1985), Gordian Berl.-Brandenb (1985) en Good Dream Berl.-Brandenb (1988) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.
Twaalf dochters van Gotland zijn als fokmerrie opgenomen in een stamboek en twee van hen hebben het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.
Vier dochters zijn moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst geworden, zoals:

Feige Berl.-Brandenb, 1985, donkerbruin, MV. Sekurit Meckl, is de moeder van de bruine hengst Anfänger Berl.-Brandenb (1990, V. Anflug Trak), die is goedgekeurd door het Berlin-Brandenburg stamboek;

Prophetin Brand, 1985, MV. Duell II Hann, is de moeder van de vos hengst Silberstern DDR (1989, V. Silberschein Berl.-Brandenb) die is goedgekeurd door het Brandenburgse stamboek;

Schwarzdrossel Berl.-Brandenb, 1985, zwartbruin, MV. Adept Hann, is de moeder van de bruine merrie Lazina Berl.-Brandenb (1998, V. Landcolt B Holst) en die is de moeder van de donkerbruine hengst Marowo’s Asgard Berl.-Brandenb (2002, V. Askari Holst). Marowo’s Asgard is goedgekeurd door het Berlin-Brandenburgse stamboek en

Primadonna Brand, 1988, vos, MV. Sekurit Meckl is de moeder van de vos staatspremiemerrie Poesi Brand (1992, V. Brentano II Hann), van de hengsten Caprigold Berl.-Brandenb (1994, V. Caprimond Trak) en Frühtau Berl.-Brandenb (1995, V. Frühlingsbote Westf) en van de merrie Première Berl.-Brandenb (1998, V. Granulit Hess).
Poesi is de moeder van de broers Samba Hit I Berl.-Brandenb (1998, V. Sandro Hit Oldenb), Samba Hit II Berl.-Brandenb (2002), Samba Hit III Berl.-Brandenb (2003), Samba Hit IV DSP (2006) en Samba Hit V DSP (2008).
Samba Hit I is goedgekeurd door de gezamenlijke Zuidduitse stamboeken, het Mecklenburgse-, Hannoveraanse-, Oldenburgse- en Westfaalse stamboek en door het Zweedse stamboek.
Samba Hit II is goedgekeurd door de gezamenlijke Zuidduitse stamboeken, het Oldenburgse stamboek en het Franse SF-stamboek.
Samba Hit III is goedgekeurd door het Oldenburgse- en Westfaalse stamboek en door het Franse SF-stamboek. Samba Hit IV is goedgekeurd door het Berlin-Brandenburg stamboek en Samba Hit V is goedgekeurd door de gezamenlijke Zuidduitse stamboeken.
Caprigold en Frühtau zijn goedgekeurd door het Berlin-Brandenburg stamboek en het stamboek Saksen-Anhalt.
Première is de moeder van de vos hengst Qualiano DSP (2005, V. Quando-Quando Oldbg), die is goedgekeurd door het Berlin-Brandenburg stamboek en de gezamenlijke Zuidduitse stamboeken.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 24 nakomelingen van Gotland geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben die een winsom van € 7.507.

 

13.3.1. Goldschatz DE 305054000585 Berl.-Brandenb

De donkerbruine hengst Goldschatz Berl.-Brandenb (V. Gotland Hann) heeft een stokmaat van 169 cm. Hij is in 1985 geboren en is gefokt door het Brandenburgse Haupt- en Landgestüt in Neustadt/Dosse, dat circa 90 km ten noordwesten van Berlijn in de deelstaat Brandenburg ligt.
De moeder van Goldschatz is de schimmel Umkehr Berl.-Brandenb (1975, V. Komet Meckl) en tweede moeder is de merrie Umsicht Berl.-Brandenb (1971, V. Senatus Hann). Umsicht is ook de moeder van de schimmel hengst Ajax Berl.-Brandenb (1980, V. Alexander Hann), die is goedgekeurd door het Poolse Wielkopolska stamboek.
Goldschatz komt uit een Brandenburgse moederlijn waarvan verschillende voorouders onbekend zijn.
Gerekend over acht generaties voert hij tenminste 62,5 % Hannoveraans bloed en tenminste 14,8 % Engels- en Arabisch volbloed. Circa 10 % van zijn bloedvoering is onbekend.

Van eind 1987 tot en met september 1988 heeft Goldschatz in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen. Hij behaalde 98,74 punten, waarmee hij de 19e plaats bereikte van de 35 deelnemende hengsten.
Goldschatz is een tiental jaren jaren actief geweest in de fokkerij.
Van zijn dochters zijn er 31 als fokmerrie opgenomen in een stamboek en vijf van hen zijn staatspremiemerrie geworden.

Zijn dochter Melitta Berl.-Brandenb, 1990, MV. Leuchtpfeil SA, is de moeder van de hengsten Rosenprinz Berl.-Brandenb (1996, V. Rohdiamant Oldb), Sommerwind Berl.-Brandenb (2001, V. Sommerhit Berl.-Brandenb) en Levkoi DSP (2003, V. Levisto Z Holst).
Rosenprinz en Sommerwind zijn goedgekeurd door door de stamboeken Berlin-Brandenburg en Saksen-Anhalt en Levkoi is goedgekeurd door de samenwerkende Zuidduitse stamboeken DSP.

Zijn zoon Germanicus L Berl.-Brandenb (1993) is goedgekeurd voor de fokkerij.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 49 nakomelingen van Goldschatz geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben die € 20.979 gewonnen.

Eind 2020 heeft Goldschatz een dressuurindex van 60 met een betrouwbaarheid van 79 %.

13.3.1.1. Germanicus L DE 357570080693 Berl.-Brandenb

Germanicus L Berl.-Brandenb (V. Goldschatz Berl.-Brandenb) is een donkerbruine hengst die in 1993 is geboren. Hij is gefokt door Helmut Lüdtke uit Gloevzin, dat tien km ten noorden van Perleberg in de Duitse deelstaat Brandenburg ligt.
De moeder van de hengst is de merrie Distel Meckl (1987, V. Divisor Meckl) en tweede moeder is Gladiole Meckl (1983, V. Grollus xx).
Germanicus is een Mecklenburgs gefokte hengst met, gerekend over acht generaties, ruim 30% Hannoveraans bloed en 20 % Engels- en Arabisch volbloed.
Hij is in december 2000 door het Mecklenburgse stamboek goedgekeurd, maar is niet veel gebruikt in de fokkerij en al vrij snel gecastreerd.
Eén dochter van hem is als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.

13.3.2. Gotenstern DE 305054000985 DDR

De vos hengst Gotenstern DDR (V. Gotland Hann) is in 1985 geboren en is gefokt door het Brandenburgse Haupt- en Landgestüt in Neustadt/Dosse.
De moeder van de hengst is de vos merrie Passion Brand (1981, V. Sekurit Meckl) en tweede moeder is Pagode DDR (1976, V. Guam SA).
De bloedopbouw van de moederlijn van Gotenstern loopt niet verder terug dan tot zijn grootmoeder Pagode, waardoor 12,5 % van zijn afstamming onbekend is.
In zijn afstamming overheerst het Hannoveraanse bloed. Gerekend over acht generaties voert hij in elk geval 63,3 % Hannoveraans bloed, 14,1 % volbloed en 7,0 % Trakehner bloed.

Gotenstern is in november 1990 in Radegast goedgekeurd door de stamboek Saksen-Anhalt en Brandenburg-Anhalt. Hij heeft in 1991 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Voor de op de dressuur gerichte onderdelen kreeg hij 87,66 punten waarmee hij 51e van de 72 deelnemende hengsten is geworden. Bij de op het springen gerichte onderdelen is hij met 83,16 punten 54e geworden. In de eindstand nam hij de 52e plaats in met 84,3 punten
Voor zover bekend is Gotenstern alleen in 1991 actief geweest in de fokkerij. Van hem zijn acht dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en elf nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben die € 442 gewonnen.

13.3.3. Gordian DE 305050147285 Berl.-Brandenb

Gordian Berl.-Brandenb (V. Gotland Hann) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is geboren op 27 april 1985 en is gefokt door het Brandenburgse Haupt- en Landgestüt in Neustadt/Dosse.
De moeder van Gordian is de merrie Caraffe DDR (V. Furioso SA). Tweede moeder is de vos Cansade II DDR (1976, V. Adept Hann), die ook de moeder is van de schimmel hengst Konvent DDR (1986, V. Kolibri Meckl). Konvent is goedgekeurd door het Saksische- en het Brandenburgse stamboek.
Gordian is een Hannoveraans gefokte hengst. Gerekend over acht generaties voert hij 64,1 % Hannoveraans bloed, 19,5 % volbloed en 12,5 % Trakehner bloed.

In de zomer van 1988 heeft Gordian in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij behaalde 106,14 punten waarmee hij 15e is geworden van de 35 deelnemende hengsten. Na afloop van het onderzoek is Gordian goedgekeurd door de stamboeken Berlin-Brandenburg en Saksen-Anhalt.
Gordian is tot en met 1999, vooral in Thüringen, actief geweest in de fokkerij. Van hem zijn 24 dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.
Van zijn nakomelingen zijn er 51 geregistreerd als wedstrijdpaard en die hebben samen € 25.148 gewonnen.

13.3.4. Good Dream DE 305054001888 Berl.-Brandenb

De zwarte hengst Good Dream Berl.Brandenb (V. Gotland Hann) is in 1988 geboren. Hij is gefokt door het Brandenburgse Haupt- en Landgestüt in Neustadt/Dosse.
De moeder van Good Dream is de bruine Nordsicht Berl.-Brandenb (1984, V. Sekurit Meckl) en tweede moeder is Nordsee Berl.-Brandenb (1969, V. Duell II Hann).
Van de moederlijn van Good Dream zijn alleen de gegevens bekend van zijn moeder en tweede moeder, maar hun verdere afstamming is niet bekend.
Gerekend over acht generaties voert Good Dream 63,3 % Hannoveraans bloed, 14,1 % volbloed en 7,0 % Trakehner bloed; 12,5 % van de afstamming is onbekend.

De stamboeken Berlin-Brandenburg, Brandenburg-Anhalt en Saksen-Anhalt hebben Good Dream in november 1990 goedgekeurd. In het najaar van 1991 heeft hij in Neustadt/Dosse deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen.
Voor de op de dressuur gerichte onderdelen is hij van de 34 deelnemende hengsten met 128,73 punten derde geworden. Voor de op het springen gerichte onderdelen scoorde hij 115,29 punten hetgeen een tiende plaats opleverde. In de eindstand heeft hij de zevende plaats bereikt met 121,98 punten.

Good Dream is in 1994 ook door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd en is tot en met 2000 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Van hem zijn 28 dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek. Eén dochter is staatspremiemerrie geworden.

Zijn dochter Farina Berl.-Brandenb, 1993, MV. Glimmer Berl.-Brandenb, is de moeder van de merrie Galekianka Berl.-Brandenb (2001, V. Glenn Almé KWPN) en zij is de moeder van de schimmel hengst Callame DSP (2010, V. Callado Holst). Callame is goedgekeurd door de gezamenlijke Zuidduiste stamboeken DSP.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 53 nakomelingen als wedstrijdpaard geregistreerd. De nakomelingen hebben samen € 34.958 gewonnen.
Eind 2015 heeft Good Dream een dressuurindex van 79 met een betrouwbaarheid van 78 % en een springindex van 89 met een betrouwbaarheid van 82 %.

Zelf is Good Dream enkele keren in S springwedstrijden uitgebracht. In de klasse M heeft hij zeven overwinningen geboekt. Hij heeft een winsom van € 3.834.

13.4. Ganelun DE 331314603184 Hann

Ganelun Hann (V. Goldstein Hann) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is op 11 maart 1984 geboren en is gefokt door Werner Eggers uit Hemmoor, dat circa 25 km ten noordwesten van Stade in het noorden van de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Ganelun is de zwarte merrie Lolita Hann (1978, V. Lombard Hann) en tweede moeder is de schimmel Kaiserin Hann (1972, V. Kurier Hann). Kaiserin is ook de moeder van de hengsten Lortzing Hann (1979, V. Lombard Hann) en Echnaton Hann (1985, V. Eichendorff Hann).
Ganelun is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 65,6 % Hannoveraans bloed voert. Daarnaast bestaat zijn afstamming voor 26,6 % Engels volbloed en 5,5, % Arabisch volbloed.

Ganelun is in november 1986 door het Westfaalse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij.
In de herfst van 1987 heeft hij in Münster-Handorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Over het resultaat van het onderzoek zijn de bronnen op intermet niet eenduidig. De Duitse Hippische Sportbond meldt dat Ganelun het matige resultaat van 88,81 heeft behaald en daarmee 17e is geworden.
Volgens Sporthorse-Data heeft hij voor de op de dressuur gerichte onderdelen 130,22 punten behaald en voor de op het springen gerichte onderdelen 79,22 punten. In de eindstand zou hij 116,8 hebben behaald.

Ganelun is tot en met 1998 als hengst actief geweest. Eén dochter van hem is als fokmerrie opgenomen in een stamboek en 46 nakomelingen zijn als wedstrijdpaard geregisteerd. De nakomelingen hebben tot eind 2015 samen € 6.182 aan prijzengeld gewonnen.

Ganelun is in de jaren 1988 – 1990 uitgebracht in springwedstrijden tot op M niveau. Hij heeft een winsom van € 952.

13.5. Grenoble DE 331314621485 Hann

De zwarte hengst Grenoble Hann (V. Goldstein Hann) heeft een stokmaat van 169 cm. Hij is in 1985 geboren en is gefokt door Georg Drewes uit Osten, dat circa 25 km ten noordwesten van Stade in het noorden van Nedersaksen ligt.
De moeder van Grenoble is de donkerbruine Wiepke Hann (1975, V. Wedekind Hann). Tweede moeder is de bruine merrie Forstheim Hann (1967, V. Frustra II Hann), die ook de moeder is van de door het Hannoveraanse- en het Westfaalse stamboek goedgekeurde hengst Werbefunk Hann (1978, V. Wedekind Hann).
Grenoble is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 74,2 % Hannoveraans bloed en 22,7 % volbloed voert.

De hengst is in oktober 1987 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. In 1988 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een 300 dagen durend verrichtingsonderzoek, waar hij voor de op de dressuur gerichte onderdelen 97,78 punten behaalde. Daarmee kwam hij op de 22e plaats van de 38 deelnemende hengsten. Voor de op het springen gerichte onderdelen scoorde hij 114,00 punten en dat was goed voor de tiende plaats. In de eindrangschikking is hij 18e geworden met een puntenaantal van 105,76.
Grenoble is tot en met 1996 als hengst actief geweest. Tien dochters van hem zijn als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en één van die merries is staatspremiemerrie geworden.
De Duitse Hippische Sportbond heeft 32 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 8.517 gewonnen.

Grenoble heeft zelf vier overwinningen behaald in springwedstrijden in de klasse M en is ook enkele keren in de klasse S uitgebracht. Hij heeft een winsom van € 1.930.
Eind 2015 heeft Grenoble  een springindex van 69 met een betrouwbaarheid van 70 %.

14. Gottwalt DE 331311337573 Hann

Gottwalt Hann (V. Gotthard Hann) is een bruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is in 1973 geboren en is gefokt door Heinrich Ebeling uit Laatzen, dat enkele kilometers ten zuiden van Hannover ligt.
De moeder van Gottwalt is de vos merrie Grafenliebe Hann (1962, V. Guntram Hann) en tweede moeder is de vos staatspremiemerrie Adlerbucht Hann (1952, V. Ableger I Hann).
Gottwalt is een Hannoveraans gefokte hengst. Gerekend over acht generaties voert hij tenminste 78,9 % Hannoveraans bloed met daarnaast 8,6 % volbloed.
De Hannoveraanse stempelhengst Alderman I Hann (1909, V. Alnok Hann) komt acht keer voor in zijn afstamming. De hengst Amateur Hann (1922, V. Amulett II Hann) komt zowel aan moederskant als aan vaderskant in de afstamming voor en bepaalt voor 15,6 % het genenpatroon van Gottwalt.

Gottwalt is in 1975 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en heeft in 1976 deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Hij is tot en met 1985 als hengst actief geweest in Westfalen.
In de sport is Gottwalt met succes uitgebracht in de klasse M springen, waarbij hij 19 wedstrijden won en 12 keer tweede werd. Hij heeft een winsom van € 7.512.

Gottwalt heeft drie goedgekeurde zonen gebracht: Godeward Westf (1978), Golo Westf (1978) en Granat Westf (1979).
Volgens verschillende berichten waren de nakomelingen van Gottwalt moeilijk te rijden maar konden ze zeer goed springen.
De Duitse Hippische Sportbond heeft 112 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard en die hebben samen € 130.557 gewonnen.

14.1. Godeward DE 341410245978 Westf

De schimmel hengst Godeward Westf (V. Gottwalt Hann) heeft een stokmaat van 168. Hij is in 1978 geboren en is gefokt door Heinz Rohmann uit Marl, dat bij Recklinghausen ten noorden van het Ruhrgebied ligt.
De moeder van Godeward is de merrie Tirade Westf (1964, V. Ramzes x). Tweede moeder is de bruine Tirolerin Westf (1960, V. Pernod xx), die ook de moeder is van de hengst Ribot Westf (1981, V. Raubritter Westf). Ribot is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek.
Godeward heeft een hoog in het bloed staande moeder waardoor hij, gerekend over acht generaties, 46,9 % Hannoveraans bloed, 30,5 % Engels volbloed en 14,1 % Arabisch bloed voert.

Godeward is in 1981 in Münster door het Westfaalse stamboek goedgekeurd. Hij heeft datzelfde jaar in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek waarbij hij 98,72 punten heeft behaald. Van de 49 deelnemende hengsten kwam hij daamee op de 31e plaats.
Godeward heeft maar enkele jaren ter dekking gestaan. Van zijn nakomelingen zijn er drie uitgebracht in de sport en die hebben samen € 1.189 gewonnen.

14.2. Golo DE 341410055778 Westf

Golo Westf (V. Gottwalt Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is in 1978 geboren en is gefokt door Heinrich Boland uit Bocholt, dat ten zuiden van de Gelderse plaats Aalten vlak over de Nederlands-Duitse grens in Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Golo is de bruine merrie Pomona Westf (1973, V. Perseus Westf) en tweede moeder is Ariola Westf (1961, V. Alpdruck Westf).
Golo komt uit een Westfaalse moederlijn die terug loopt tot 1938, maar veel Hannoveraanse invloed kent. Gerekend over acht generaties voert Golo 64,1 % Hannoveraans bloed, 18,75 % Engels volbloed en 6,25 % Arabisch volbloed.

Golo is in 1980 in Dillenburg goedgekeurd door het Hessische stamboek en is van 1981 tot en met 1986 actief geweest in de fokkerij.
De Duitse Hippische Sportbond heeft 56 nakomelingen van Golo geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben een gezamenlijke winsom van € 27.382.

14.3. Granat DE 341410307179 Westf

De bruine hengst Granat Westf (V. Gottwalt Hann) heeft een stokmaat van 162 cm. Hij is geboren in 1979 en is gefokt door Bernhard Wiebringhaus uit Marl, dat bij Recklinghausen ten noorden van het Ruhrgebied in Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Granat is de bruine merrie Fliegette Westf (1965, V. Flirt Westf). Zij is ook de moeder van de hengst Prometheus Westf (1971, V. Perseus Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek.
Tweede moeder van Granat is de merrie Fortuna Westf (1957, V. Fips Hann).
Granat is afkomstig uit een Westfaalse moederlijn die terug gaat tot 1926 maar heeft een hoofdzakelijk Hannoveraanse afstamming. Gerekend over acht generaties voert hij 75,8 % Hannoveraans bloed, 5,5 % Westfaals bloed en 3,1 % volbloed.

Granat is in 1981 in Münster door het Westfaalse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij. In 1983 heeft hij in Münster-Handorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek waarbij hij 116,55 punten behaalde.
Granat heeft tot en met 1985 in Westfalen ter dekking gestaan. Daarna is hij goedgekeurd door het Beierse stamboek en is hij tot en met 1991 actief geweest in Beieren.
Zijn dochter Espanjola Bavar (1981, MV. Cato Oldbg) is de moeder van de vos hengst Rotlicht Bavar (1994, V. Rosetti Bavar), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 45 nakomelingen van Granat geregistreerd als sportpaard. Zij hebben samen € 30.231 gewonnen.

Granat is zelf vanaf 1984 uitgebracht in de springsport. Vanaf 1987 is hij door Georg en Herbert Löhr (GER) in hoofdzakelijk Beierse wedstrijden in de klasse S gestart. Granat behaalde elf overwinningen in de klasse S en heeft een winsom van € 16.785.

15. Greenhorn DE 331311317973 Hann

Greenhorn Hann (V. Gotthard Hann) is een schimmel hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is op 26 maart 1973 geboren en is gefokt door Hans-Otto Ahrens uit Meinersen, dat ongeveer 20 km ten zuidoosten van Celle in de deelstaat Nedersaksen ligt.
Greenhorn is een broer van de hengst Gottward Hann (1974, zie hfdst. 19.)
De moeder van beide hengsten is de vos Landfestung Hann (1967, V. Lasso Hann) en tweede moeder is de schimmel staatspremiemerrie Harmonie Hann (1958, V. Hassan ox).
Greenhorn heeft zowel via zijn vader als via zijn moeder Hannoveraans- en Trakehner bloed en Engels- en Arabisch volbloed ontvangen.
Gerekend over acht generaties voert hij 59,4 % Hannoveraans bloed, 12,5 % Trakehner bloed, 3,9 % Engels volbloed en 18,75 % Arabisch volbloed.

Greenhorn is in het najaar van 1975 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en heeft in 1976 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Hij behaalde daarbij 93 punten en is 20e van de dertig deelnemende hengsten geworden.
Vervolgens is Greenhorn tot en met 1985 door het Landgestüt in Celle beschikbaar gesteld voor de fokkerij.

Enkele dochters van Greenhorn zijn moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst geworden, zoals:

1. Gracia Hann,1978, bruin, MV. Pik König Hann, is de moeder van de bruine merrie Salicia Hann (1987, V. Saloniki Hann) en die is de moeder van de hengst Daiquiri Hann (1991, V. Drosselklang Hann). Daiquiri is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

2. Griselda Hann, 1978, schimmel, MV. Kurland I Hann, is de moeder van de schimmel hengst Louella Inschallah III BHHS, die is goedgekeurd door het Sportpaarden stamboek in Groot Brittannië;

3. Gelinda Hann, 1979, bruin, MV. Saloniki Hann, is de moeder van de vos staatspremiemerrie Anastasia Hann (1983, V. Aristokrat Hann) en die is de moeder van de bruine hengst Walkingshow Hann (1987, V. Wenzel I Hann). Walkingshow is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

4. Granita Hann, 1979, vos, V. Efendi Hann, is de moeder van de bruine merrie Westy Hann (1991, V. Wertschatz Hann). Westy is de moeder van de vos hengst Jappelloup van het Dauwhof BWP (2009, V. Echo van het Neerenbosch), die is goedgekeurd door het BWP;

5. Gravosa Hann, 1981, bruin, MV. Wendekreis Hann, is de moeder van de vos merrie Divina AES (1987, V. Dynamo Hann). Divina is de moeder van de vos hengst Torpenhow Luc AES (2008, V. It’s the Business KWPN), die is goedgekeurd door het Anglo European stamboek;

6. Granne Bavar, 1981, donkerbruin, MV. Efendi Hann, is de moeder van de hengst Raferty Bavar (1992, V. Raueck I Bavar), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek en

7. Gerlinde Hann, 1985, vos, MV. Libanon Hann, is de moeder van de vos merrie Luciane Hann (1995, V. Lauries Crusador xx) en die is de moeder van de vos hengst Why Not Hann (2001, V. White Star Hann). Why Not is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.

Greenhorn heeft met zijn zoon Gottwald Hann (1978) één goedgekeurde hengst gebracht.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 211 nakomelingen van Greenhorn als wedstrijdpaard geregistreerd. Zij hebben samen € 122.189 aan prijzengeld gewonnen. Eind 2015 heeft Greenhorn een dressuurindex van 50 met een betrouwbaarheid van 80 % en een springindex van 82 met een betrouwbaarheid van 76 %.

15.1. Gottwald DE 331313411678 Hann

De schimmel hengst Gottwald Hann (V. Greenhorn Hann) heeft een stokmaat van 167 cm. Hij is op 19 april 1978 geboren en is gefokt door Jürgen Elfers uit Estorf, dat circa 25 km ten westen van Stade in het noorden van Nedersaksen ligt.
De moeder van Gottwald is de schimmel Efta Hann (1973, V. Efendi Hann) en tweede moeder is de bruine Dollarperle Hann (1956, V. Dollart Hann).
Dollarperle is ook de tweede moeder van de hengst Perlit Westf (1972, V. Perseus Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek.
Gottwald is een Hannoveraanse gefokte hengst. Gerekend over acht generaties voert hij 80,5 % Hannoveraans bloed en 9,4 % Engels- en Arabisch volbloed.

Gottwald is eind 1980 goedgekeurd door het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek. Hij heeft in 1981 in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek maar presteerde daar zeer matig. Hij behaalde slechts 80,29 punten waarmee hij 46e van de 49 deelnemende hengsten is geworden.
Gottwald is tot 1988 bij het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek actief geweest. Daarna heeft het stamboek Saksen-Anhalt hem goedgekeurd en is hij nog tot en met 1992 in Saksen ingezet voor de fokkerij. In de jaren tot 1996 is hij nog sporadisch door stoeterij Zangersheide gebruikt.
Zijn dochter Grandezzo SA (1992, MV. Opal Trak) is de moeder van de bruine hengst Coolman SA (1997, V. Calmero Holst). Coolman is goedgekeurd door het stamboek Saksen-Anhalt.

Van Gottwald zijn 75 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen een winsom van € 27.320.

16. Gardehusar DE 331311304174 Hann

Gardehusar Hann (V. Gotthard Hann) is een homozygote schimmel hengst met een stokmaat van 164 cm. Hij is in 1974 geboren en is gefokt door Ludwig, jonkheer van Elverfeldt uit Willebadessen, dat 25 km ten zuidoosten van Paderborn in de deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van de hengst is de bruine Lametta Hann (1969, V. Lasso Hann) en tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Marain Hann (1962, V. Marconi Hann). Marain is ook de moeder van de door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurde hengsten Lakai Hann (1967, V. Lasso Hann) en Graphito Hann (1976, V. Graphit Hann).
Gardehusar komt voort uit een Hannoveraanse moederlijn met Trakehner accenten.
Gerekend over acht generaties voert hij 64,1 % Hannoveraans bloed, 10,9 % Trakehner bloed, 10,9 % Engels volbloed en 6,25 % Arabisch volbloed. De Hannoveraanse stempelhengst Fling (1911, V. Flingarth Hann) komt tien keer in zijn afstamming voor.

De hengst is in het najaar van 1976 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en heeft in 1977 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Hij behaalde 110 punten, waarmee hij negende van de 28 deelnemende hengsten is geworden.
Gardehusar is vaaf 1978 tot en met 1983 door het Landgestüt in Celle beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Zijn schimmel dochter Gina Hann (1980, MV. Dietward II Hann) is de moeder van de donkerbruine merrie Lacfonda Hann (1994, V. Lavauzelle x) en die is de moeder van de zwarte hengst Wolkenstar Hann (2000, V. Wolkenstein II Hann). Wolkenstar is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.

Gardehusar heeft met zijn zoon Graditz (1979) één goedgekeurde hengst gebracht.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 122 nakomelingen van Gardehusar geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 107.016 gewonnen.

16.1. Graditz DE 331318211479 Hann

De schimmel hengst Graditz Hann (V. Gardehusar Hann) heeft een stokmaat van 168 cm. Hij is in 1979 geboren en is gefokt door Wermer Meyer-Kisker uit Melle, dat 20 km ten oosten van Osnabrück in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Graditz is de zwarte staatspremiemerrie Arnika Hann (1973, V. Argentan I Hann). Zij is ook de moeder van de hengsten Graphitan Han (1983, V. Graphit Hann) en Latent Hann (1985, V. Lanthan Hann). De donkerbruine Graphitan is goedgekeurd door het ZfdP en de zwarte Latent is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Oldenburgse stamboek.
Tweede moeder van Graditz is de bruine Elfenheimat Hann (1963, V. Ehrenschild Hann).

Graditz is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 75 % Hannoveraans bloed en 14,1 % Trakehner bloed voert. Het volbloedpercentage in zijn afstamming bedraagt 9,4 %.
De hengst is in het najaar van 1981 goedgekeurd door het Hessische stamboek en is van 1982 tot en met 1987 als hengst actief geweest in de Hessische fokkerij.
Van hem zijn 43 nakomelingen geregistreerd als sportpaard en die hebben een gezamenlijke winsom van € 18.301.

17. Gardestern I DE 331311319174 Hann

Gardestern I Hann (V. Gotthard Hann) is een schimmel hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is in 1974 geboren en is gefokt door Leon Melchior uit Lanaken, dat bij Maastricht in Belgisch Limburg ligt.
Gardestern I is een broer van de hengst Gardestern II Hann (1975, zie hfdst. 24.), die ook bekend staat als Goldspring de Lauzelle.
De moeder van beide hengsten is de zwartbruine merrie Assya Hann (1963, V. Almhügel III Hann). Assya is tevens de tweede moeder van de bruine hengst Woronesch Hann (1980, V. Wendekreis Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Oldenburgse-, Rijnlandse- en Saksische stamboek.
Tweede moeder van Gardestern I is de donkerbruine Amselgirl Hann (1958, V. Amselkönig II Hann).
Gardestern I is een klassiek Hannoveraans gefokte hengst met, gerekend over acht generaties, slechts 5,5 % volbloed in de afstamming. Daarnaast voert hij 83,6 % Hannoveraans bloed.

De hengst is in 1976 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en heeft in 1977 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Voor zijn prestaties tijdens het onderzoek kreeg hij 112,07 punten, waarmee hij zevende werd van de 28 deelnemende hengsten.
Gardestern I is als hengst actief geweest vanaf 1978 tot dat hij in 1983 op negenjarige leeftijd overleed.

Hij heeft negen goedgekeurde hengsten gebracht: Louella Gardammer Hann (1979), Egostern Hann (1981), Gimpel Hann (1981), Glücksstern Hann (1981), Goldfasan Hann (1981), Gratulant Hann (1981), Grison II Hann (1982), Gardestar Hann (1984) en Gran Fernando Hann (1984).

Ruin 20 dochters zijn moeder of tweede moeder geworden van een goedgekeurde hengst.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 227 nakomelingen van Gardestern I geregistreerd als wedstrijdpaard, waarvan er 27 in de klasse S springen zijn uitgekomen. Samen hebben de nakomelingen in Duitse wedstrijden € 294.517 gewonnen.

De meest succesvolle nakomeling is de merrie Gipsy Lady (1980, MV. Davos Hann), die van 1988 tot en met 1991 door Hugo Simon (AUT) in de internationale springsport is uitgebracht. De combinatie nam o.a. deel aan de Olympische Spelen 1988 in Seoel.
Daarna hebben Sören Pedersen (DEN), Manfred Scheid (GER), Sheila White (IRL) en Oliver Ross (GER) de merrie nog tot en met 1996 in springwedstrijden uitgebracht. Gipsy Lady heeft in de in Duitsland gehouden wedstrijden € 38.808 aan prijzengeld gewonnen.

Eind 2020 heeft Gardestern I een dressuurindex van 81 met een betrouwbaarheid van 78 % en een springindex 101 met een betrouwbaarheid van 88 %.

Voor uitgebreide informatie over Gardestern IHann en zijn nakomelingen wordt verwezen naar de pagina GardesternI Hann op deze website www.stempelhengsten.eu.

18. Gepard DE 331311305574  Hann

Gepard Hann (V. Gotthard Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 170 cm. Hij is in 1974 geboren en is gefokt door Erich Cassens uit Emden, dat aan de Eems in het noordwesten van Nedersaksen ligt.
De moeder van Gepard is de vos staatspremiemerrie Feretria Hann (1962, V. Florentiner II Hann) en tweede moeder is de vos Felicitas Hann (1950, V. Frundsberg Hann). Felicitas is ook de tweede moeder van de bruine hengst Darius Hann (1978, V. Darling Hann), die is goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek.
Gepard is een Hannoveraanse hengst die, gerekend over acht generaties, 84,4 % Hannoveraans bloed voert en 6,25 % Engels- en Arabisch volbloed.
De hengst Alderman I Hann (1909, V. Alnok Hann) komt acht keer voor in de afstamming van Gepard.

Gepard is in 1976 door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd en heeft in 1977 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij behaalde daarin 106,50 punten, waarmee hij 21e is geworden van de 63 deelnemende hengsten.

Gepard is ook goedgekeurd door het Oldenburgse-, Baden-Württembergse- en Saksische stamboek en door het Rijnland-Palts-Saar stamboek.
Hij was eigendom van Paul Schockemöhle en stond op zijn ten noorden van Verden gelegen stoeterij Calveslage, waar hij van 1977 tot en met 1997 actief is geweest in de fokkerij. Van hem zijn 203 dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek. Vier merries hebben het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.

Diverse dochters zijn moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst geworden, zoals:


Grace Hann,
1978, schimmel, MV. Cottage Son xx, is de moeder van de vos hengst Rauhreif Bavar (1988, V. Raueck I Bavar), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek;

Grazie Hann, 1978, bruin, MV. Chabeli xx, is de moeder van de door het Oldenburgse stamboek goedgekeurde broers Dimenos I Hann (1986, V. Domino Hann) en Dimenos II (1989) en van de bruine merrie Gracias Oldbg (1991). Gracias is de moeder van de donkerbruine hengst Quifilio Oldbg (1994, V. Quick Star SF), die door het Hongaarse Sportpaarden stamboek is goedgekeurd;

Gepioso Hann, 1979, vos, MV. Furioso II SF, is de moeder van de bruine merrie Gethsemane Oldbg (1984, V. Domino Hann) en die is de moeder van de bruine hengst Peter Pan ISH (1991, V. Pilot Westf). Peter Pan is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Brandenburgse- en Rijnlandse stamboek en door het KWPN;

Ginerva Hann, 1979, zwart, MV. Winnetou Hann, is de moeder van de donkerbruine hengst Lake Placid Oldbg (1985, V. Latus I Holst), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

Glücksadler Hann, 1979, vos, MV. Adlerblick Hann, is de moeder van de vos hengst Belcanto Bavar (1989, V. Bolschoi Hann), die door het Beierse stamboek is goedgekeurd;

Diana Bavar, 1980, MV. Durst Westf, is de moeder van de merrie Dunja Bavar (1974, V. Leopold Bavar). Dunja is de moeder van de donkerbruine hengst Wetten Dass Bavar (1994, V. Welt As Oldbg). Wetten Dass is goedgekeurd door het Beierse stamboek;

Eliza Oldbg, 1980, vos, MV. Romancero xx, is de moeder van de zwarte merrie Galaxie Oldbg (1984, V. Golan Oldbg) en die is de moeder van de door het Oldenburgse stamboek goedgekeurde hengst Sandman Oldbg (1992, V. Sandro Holst);

Gestreitin Hann, 1980, bruin, MV. Wettstreit Hann, is de moeder van de bruine merrie Gesella Oldbg (1985, V. Favorit Oldbg). Gesella is de moeder van de vos keur hengst Grantanus Oldbg (1993, V. Grand Canyon Hann), die door het Oldenburgse stamboek is goedgekeurd;

Gibsy Hann, 1980, bruin, MV. Wettstreit Hann, is de moeder van de bruine hengst Gerald Hann (1983, V. Gepard Hann, zie hfdst. 18.9.) en de donkerbruine hengst Sao Paulo Oldbg (1987, V. Sandro Holst).
Gerald is goedgekeurd door het Oldenburgse- en het Rijnlandse stamboek en Sao Paulo is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Hannoveraanse- en Rijnlandse stamboek;

Goldika Badwu, 1980, vos, MV. Granit Oldbg, is de moeder van de vos hengst Ligold Holst (1991, V. Liostro Holst) en de donkerbruine hengst Canard Croa (1995, V. Calypso Holst). Beide hengsten zijn goedgekeurd door het Kroatische stamboek;

Gardenia Hann, 1981, vos, MV. Granit Oldbg, is de moeder van de bruine hengst Landfürst Oldbg (1985, V. Landgraf I Holst) en de donkerbruine hengst Sadenio Oldbg (1987, V. Sandro Holst).
Landfürst is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en Sadenio door het Oldenburgse-, het Hannoveraanse- en het Berlin-Brandenburgse stamboek;

Georgette Hann, 1981, vos, MV. Granit Oldbg, is de moeder van de zwarte merrie Georgette II Oldbg (1984, V. Domino Hann) en die is de moeder van de donkerbruine hengst Sandrissimo Oldbg (1988, V. Sandro Holst). Sandrissimo is goedgekeurd door het Oldenburgse- en het Hessische stamboek;

Grazie Hann, 1981, bruin, MV. Frustra II Hann, is de moeder van de bruine merrie Any Go Westf (1991, V. Anmarsch Westf). Any Go is de moeder van de bruine hengst Funny Face W Westf (2010, V. For Contest Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek;

Gepard’s Girl Oldbg, 1982, zwart, MV. Panther x, is de moeder van de bruine hengst Cossino Bavar (1986, V. Cosinus B Holst), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek en het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek;

Gesette Hann, 1982, vos, MV. Granit Oldbg, is de moeder van de vos hengst Gragenit Oldbg (1989, V. Grannus Hann), die is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Beierse-, Hannoveraanse-, Mecklenburgse- en Rijnlandse stamboek;

Greta Hann, 1982, donkere vos, MV. Granit Oldbg, is de moeder van de donkerbruine staatspremiemerrie Greta Oldbg (1988, V. Sandro Holst) en van de schimmel merrie Compact Badwu (1998, V. Cento Holst).
Greta Oldbg is de moeder van de de bruine hengst Le Sandro OS (2002, V. Landjunge Holst). Le Sandro is goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek en door het ZfdP.
Compact is de moeder van de vos hengst Lacento Bavar (2009, V. Landry Bavar), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek;

Kea Oldbg, 1982, donkerbruin, MV. Unicum van de Schoutehoef Sgldt, is de moeder van de bruine merrie Sandra Badwu (1986, V. Sandro Holst) en die is de moeder van de bruine hengst Risandro Badwu (1990, V. Ricardo Holst).
Risandro is goedgekeurd door de samenwerkende Zuidduitse stamboeken;

Tus Nelke Bavar, 1982, MV. Fabulus Holst, is de moeder van de zwartbruine staatspremiemerrie Tamara Bavar (1988, V. Piaster Bavar) en van haar broers Pirano I Bavar (1989), Pirano Forte Bavar (1991) en Pirano Presto Bavar (1994).
Tamara is de moeder van de bruine hengst Chacolot Bavar (1997, V. Caretello B Holst), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek.
Pirano en Pirano Forte zijn goedgekeurd door het Beierse stamboek en Pirano Presto is goedgekeurd door het ZfdP, het Saksische- en het Berlin-Brandenburgse stamboek;

Belami Oldbg, 1983, vos, MV. Granit Oldbg, is de moeder van de vos merrie Gretchen KWPN (1988, V. Aram KWPN). Gretchen is de moeder van de bruine hengst Ginger del Cetona SI (1996, V. Lysander Holst), die is goedgekeurd door het Italiaanse stamboek;

Gelbkatze Oldbg, 1983, vos, MV. Ballyboy xx, is de moeder van de broers Silvio I Oldbg (1987, V. Sandro Holst) en Silvio II Oldbg (1990).
Silvio I is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Baden-Württembergse-, Hannoveraanse-. Rijnlandse- en Westfaalse stamboek. Buiten Duitsland is hij goedgekeurd door de Belgische stamboeken BWP en SBS, door het Italiaanse stamboek SI en het Franse stamboek SF.
Silvio II is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek, het KWPN en het Italiaanse stamboek;

Genova Hann, 1983, donkervos, MV. Wohlstand Hann, is de moeder van de bruine hengst Landino Oldbg (1987, V. Lancelot Holst), die is goedgekeurd door het ZfdP;

Goldburg Hann, 1983, vos, MV. Granit Oldbg, is de moeder van de zwartbruine merrie Goldburg II Oldbg (1986, V. Sandro Holst) en die is de moeder van de donkerbruine hengst Lasangos Oldbg (1990, V. Latus I Holst). Lasangos is goedgekeurd door het Oldenburgse- en het Westfaalse stamboek;

Gwendi Oldbg, 1983, bruin, MV. Winnetou Hann, is de moeder van de bruine merrie Gwendisa Oldbg (1989, V. Sandro Holst) en die is de moeder van de door het Saksische stamboek goedgekeurde bruine hengst Cowondo Z Zang (1994, V. Continue Oldbg);

Antenne II Oldbg, 1984, bruin, MV. Adlerorden Westf, is de moeder van de hengsten Sandro Song Oldbg (1988, V. Sandro Holst), NN Oldbg (2003, V. Sando Hit Oldbg) en Shalom Hann (2008, V. Sir Donnerhall I Oldbg) en van de vos merrie All Day Long Oldbg (1991, V. Aldatus Z Oldbg).
Sando Song is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Hannoveraanse-, Mecklenburgse- en Westfaalse stamboek.
De in 2003 geboren anonieme zoon is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek en Shalom is goedgekeurd door de samenwerkende Zuidduitse stamboeken en door het Oldenburgse- en Mecklenburgse stamboek.
All Day Long is de moeder van de bruine hengst Lord Lancer Oldbg (1999, V. Lancer II Holst) en van de donkerbruine hengst Sandro B Hann (2000, V. Sandro Hit Oldbg).
Lord Lancer is goedgekeurd door het Rijnlandse stamboek en Sandro B door het Anglo European stamboek;

Finette Oldbg, staatspremiemerrie, 1984, vos, MV. Furioso II SF, is de moeder van de vos merrie K. Doris Day Oldbg keur preferent sport en die is de moeder van de donkerbruine hengst Wonderboy D.D.H. KWPN (2003, V. Welt Hit Oldbg). Wonderboy D.D.H. is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

Genera Hann, 1984, bruin, MV. Wendland I Hann, is de moeder van de bruine merrie Paulina Hann (1988, V. Pilot Westf). Paulina is de moeder van de schimmel Copperphild Westf (2004, V. Cornet Obolensky BWP), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek;

Granada Oldbg, 1984, vos, MV. Grande Hann, is de moeder van de donkerbruine hengst Sandro Song Oldbg (1988, V. Sandro Holst), die is goedgekeurd door het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek;

 

Guantanamera Oldbg, 1984, zwart, MV. Domspatz Hann, is de moeder van de donkerbruine merrie Guinea Oldbg (1988, V. Sandro Holst) en die is de moeder van de bruine hengst Wait Watcher KWPN (2003, V. Carnute SF). Wait Watcher is goedgekeurd door het Anglo Europese stamboek;

 

Pamele Oldbg, 1984, zwart, MV. Paradox I Westf, is de moeder van de door het Oldenburgse stamboek goedgekeurde hengsten Landsmann Oldbg (1988, V. Landsdown Holst) en Quardinus Oldbg (1994, V. Quick Star SF);

Winnie Oldbg, 1984, bruin, MV. Wicht Hann, is de moeder van de donkerbruine hengst Skorpio Oldbg (1988, Sandro Holst), die is goedgekeurd door het Oldenburgse- en het Hannoveraanse stamboek;

Galina Westf, 1985, bruin, MV. Adlerflügel Hann, is de moeder van de donkerbruine hengst Saliner Oldbg ( 1993, V . Sando Song Oldbg), die is goedgekeurd door het Zuid Afrikaanse Warmbloed Paardenstamnoek

Gambia Hann, 1985, zwart, MV. Sansibar Hann, is de moeder van de hengst Intercooler Hann (1989, V. Imperator SF), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek;

Georgina Oldbg, 1985, vos, MV. Goldlack I Westf, is de moeder van de donkerbruine hengst Sandras Oldbg (1988, V. Sandro Holst), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek en de samenwerkende Zuidduitse stamboeken;

Lanolin Oldbg, 1985, donkerbruin, MV. Lavendel Hann, is de moeder van de merrie Grandonna Oldbg (1991, V. Grannus Hann). Grandonna is de moeder van de vos hengst Gerre van de Litzemaere BWP (2006, V. Up to Date Miltoo BWP), die is goedgekeurd door het Anglo European stamboek en

Lisandra Oldbg, 1985, donkerbruin, MV. Lindberg Hann, is de moeder van de bruine merrie Aldandra Oldbg (1990, V. Aldatus Z Oldbg). Aldandra is de moeder van de bruine hengst Qualdandro Z Zang (1994, V. Quick Stop SF), die is goedgekeurd door het Hannoveaanse-, Westfaalse-, Oldenburgse-, Rijnlandse- en Mecklenburgse stamboek. Daarnaast is Qualdandro ook goedgekeurd door de samenwerkende Zuidduitse stamboeken en door het Oldenburg International stamboek;

 

Van de zonen van Gepard zijn Gottdinand Hann (1978), Genius Hann (1979), Gaylord Hann (1980), Gebhard Bavar (1980), Gigolo Oldbg (1980), Gonzo I Hann (1980), Gepardi Hann (1981), All the Gold Hann (1982), Gerald Hann (1983), Gecko Oldbg (1984), Genial Hann (1984) en Golden Deister Hann (1984) goedgekeurd voor de fokkerij. Zoals uit de hoofdstukken 18.1. tot en met 18.12. blijkt is hun invloed op de fokkerij over het algemeen zeer gering geweest.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 453 nakomelingen van Gepard geregistreerd als wedstrijdpaard, waaronder 38 nakomelingen die in de klasse S zijn uitgebracht.
De nakomelingen hebben samen € 416.314 gewonnen.

Gepard heeft verschillende nakomelingen gebracht die in internationaal verband zijn uitgebracht, zoals de hengsten Gaylord Hann (1980), Gonzo I Hann (1980) en All the Gold Hann (1982). Volgens bepaalde bronnen heeft hij twaalf Grand Prix springpaarden gebracht.

In nationale wedstrijden is de ruin Geronimo Zweibr (1992, MV. Malteser Holst) opgevallen. In de jaren 2001-2009 is die door Frank Wagner (GER) in Duitsland uitgebracht in springwedstrijden klasse S, waarbij vooral in puissancewedstrijden successen zijn geboekt. De combinatie heeft 19 wedstrijden gewonnen en heeft een winsom van € 22.718.


18.1.  Gottdinand   DE 3101949135178  Hann / W00001351 BWP

De vos hengst Gottdinand Hann (V. Gepard Hann) heeft een stokmaat van 166 cm. Hij is op 19 mei 1978 geboren en is gefokt door Paul Schockemöhle uit Steinfeld, dat 15 km ten zuiden van Vechta in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Gottdinand is de merrie Flensburg Z Hann (1966, V. Ferdinand Hann) en tweede moeder is een dochter van de hengst Scholwin Hann (1959).
Gottdinand komt voort uit een korte Hannoveraanse moederlijn die terug loopt tot 1959. Gerekend over acht generaties voert hij 76,4 % Hannoveraans bloed waarbij moet worden opgemerkt dat 12,5 % van de afstamming onbekend is.

Gottdinand is op 29 november 1980 door het Belgisch Warmbloed Paardenstamboek goedgekeurd voor de fokkerij. Hij heeft alleen in 1981 en 1982 in België gedekt maar is maar weinig gebruikt. Er zijn zeven nakomelingen van hem geregistreerd.


18.2.  Genius  DE 331310137679  Hann

Genius Hann (V. Gepard Hann) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 173 cm. Hij is geboren op 8 mei 1979 en is gefokt door Paul Schockemöhle uit Steinfeld, dat 15 km ten zuiden van Vechta in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Genius is de bruine merrie Welfenglück Hann (1962, V. Welf Hann). Welfengluck staat ook wel bekend onder de naam Wartburg.
Tweede moeder is de donkerbruine Drüsengrotte Hann (1957, V. Drusus Hann).
Genius is een klassiek gefokte Hannoveraanse hengst die, gerekend over acht generaties, 83,6 % Hannoveraans bloed en 5,5 % Engels- en Arabisch volbloed voert.

Genius is verkocht naar Polen en is daar van 1985 tot en met 2001 actief geweest in de fokkerij. In Polen zijn 155 nakomelingen van hem geregistreerd.
Zijn zonen Giermek SP (1988), Genius CZWB (1989) en Orion WLKP (1997) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.
Enkele dochters zijn moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst geworden, zoals:

Enigma WLKP, 1987, MV. Wisus x, is de moeder van de bruine merrie Eneida WLKP (1992, V. Fanimo KWPN) en die is de moeder van de donkerbruine hengst Efez WLKP (1997, V. Czuwaj WLKP). Efez is goedgekeurd door het Wielkopolska (WLKP) stamboek;

 

Sangara WLKP, 1987, MV. Jantar WLKP, is de moeder van de hengst Sofix WLKP (1992, V. Fanimo KWPN), die is goedgekeurd door drie Poolse stamboekorganisaties;

 

Silesia Pol, 1988, MV. Mehari xx, is de moeder van de schimmel merrie Salwa SP (1995, V. Leandro Holst) en die is de moeder van de schimmel hengst Salut SP (2001, V. Le Voltaire KWPN). Salut is goedgekeurd door het Poolse sportpaardenstamboek SP en

 

Wela WLKP, 1989, MV. Self WLKP, is de moeder van de bruine hengst Winchester WLKP (1993, V. Toledo xx). Winchester is goedgekeurd door het WLKP.

 

 

18.3.   Gaylord   DE 331310861080  Hann

De zwarte hengst Gaylord Hann (V. Gepard Hann) heeft een stokmaat van 165 cm. Hij is geboren in 1980 en is gefokt door Paul Schockemöhle uit Steinfeld, dat 15 km ten zuiden van Vechta in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Gaylord is de bruine merrie Walpurgis Hann (1977, V. Wettstreit Hann) en tweede moeder is Flenburg Z Hann (1966, V. Ferdinand Hann). Flensburg Z is ook de moeder van de hengst Gottdinand Hann (1978, V. Gepard Hann, zie hfdst. 8.1.).
Gaylord komt voort uit een korte Hanoveraanse moederlijn die terug loopt tot 1959. Gerekend over acht generaties voert hij tenminste 85,9 % Hannoveraans bloed waarbij  moet worden opgemerkt dat 6,25 % van zijn afstamming onbekend is.

Gaylord is verkocht naar de Verenigde Staten. Daar is hij eerst zes jaar als privéhengst gebruikt en daarna is hij door de Prospect Hill Farm in Wishek, Noord Dakota, Verenigde Staten, beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Over zijn fokkerijprestaties is geen informatie beschikbaar.


18.4.  Gebhard  DE 381816024880  Bavar

 

Gebhard Bavar (V. Gepard Hann) is een bruine hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is in 1980 geboren en is gefokt door Hans Holzeder uit Malching, dat circa 40 km ten zuiden van Passau aan de oever van de Inn in de deelstaat Beieren ligt.
De moeder van Gebhard is de merrie Gwendolyn Bavar (1976, V. King Gotthard Bavar) en tweede moeder is de staatspremiemerrie Goldi Hann (1956, V. Goldfalk Hann). Goldi is ook de moeder van de donkerbruine hengst Nordfalk Bavar (1971, V. Nathusius Bavar), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek.
Gebhard is een Hannoveraans gefokte hengst die voort komt uit een moederlijn die terug loopt tot 1884.
Gerekend over acht generaties voert Gebhard 87,5 % Hannoveraans bloed en 7,0 % Engels- en Arabisch volbloed. Hij is ingeteeld op Gotthard, die in de afstamming voorkomt als grootvader en als betovergrootvader, waardoor Gotthard voor  31,3 % het genenpatroon van Gebhard bepaalt.

Gebhard is in het najaar van 1982 door het Beierse stamboek goedgekeurd en heeft in 1983 in München-Riem deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij heeft het onderzoek als derde van de 29 deelnemende hengsten afgerond.
Gebhard heeft twee dochters die moeder zijn geworden van een goedgekeurde hengst:

Gladys AWÖ, 1984, bruin, MV. Wiener Dom Hann, is de moeder van de donkerbruine hengst Cordego AWÖ (1990, V. Corde Holst). Cordego is goedgekeurd door het Oostenrijkse stamboek AWÖ, en

Ronda Bavar, 1985, MV. Rasso Westf, is de moeder van de bruine hengst Avantage L Bavar (1991, V. Abydos Bavar), die is goedgekeurd door het ZfdP.

Zijn zoon Geronimo Bavar (1987) is goedgekeurd voor de fokkerij en 43 nakomelingen van Gebhard zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen een winsom van € 9.957.


18.4.1.  Geronimo    DE 381811588087   Bavar

De hengst Geronimo Bavar (V. Gebhard Bavar) is in 1987 geboren. Hij is gefokt door Richard Schubert uit Perach, dat circa 10 km ten noorden Burghausen aan de Inn in de deelstaat Beieren ligt.
De moeder van Geronimo is de bruine merrie Luna Bavar (1975, V. Kassius Trak) en tweede moeder is Layla Bavar (1962, V. Nardus xx).
Geronimo komt uit een korte moederlijn die terug loopt tot 1962. Daardoor is 16 % van zijn afstamming onbekend. Hij heeft een overwegend Hannoveraanse afstamming met inbreng van de Trakehner fokkerij en Engels volbloed.
Gerekend over acht generaties voert Geronimo tenminste 45,3 % Hannoveraans bloed, 17,2 % Engels volbloed en 16,4 % Trakehner bloed.

Geronimo is in oktober 1990 in München-Riem goedgekeurd door het Beierse stamboek. In 1991 heeft hij aan gestandaardiseerde springwedstrijden deelgenomen. Voor zover bekend is hij niet actief geweest in de fokkerij.


18.5.  Gigolo   DE 333330860780  Oldbg

Gigolo Oldbg (V. Gepard Hann) is een bruine hengst met een stokmaat van 168 cm.
Hij is in 1980 geboren en is gefokt door Paul Schockemöhle uit Steinfeld, dat 15 km ten zuiden van Vechta in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Gigolo is Farina Oldbg (1968, V. Adlerfarn I Hann) en tweede moeder is een in 1963 geboren dochter van Ferdinand Hann.
Gigolo is geëxporteerd naar de Verenigde Staten en daar ingezet voor de fokkerij. In augustis 2004 heeft het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek Gigolo goedgekeurd. Over zijn fokkerijprestaties is geen informatie beschikbaar.


18.6.  Gonzo I  DE 331316569080 Hann

De donkerbruine hengst Gonzo I Hann (V. Diskant Hann) heeft een stokmaat van 173 cm. Hij is in 1980 geboren en is gefokt door Ulrich Kasselmann uit Vechta, dat in de deelstaat Nedersaksen ligt.
Gonzo I is een broer van de hengst Golden Deister Hann (1984, zie hfdst 18.12.).
De moeder van beide hengsten is de donkerbruine merrie Dietgart Hann (1973, V. Diskant Hann) en tweede moeder is de bruine Adlerklette Hann (1960, V. Adlerschild xx). Adlerklette is ook de moeder van het befaamde springpaard Deister Hann (1971, V. Diskant Hann), waarmee Paul Schockemöhle grote successen in de springsport heeft geboekt.
De moederlijn van Gonzo I Ioopt terug tot halverwege de 19e eeuw. In 1959 is gebruik gemaakt van de volbloedhengst Adlerschild xx (1943, V. Ferro xx) om de stam aan te passen aan de eisen die de sport aan een paard stelt.
Gerekend over acht generaties voert Gonzo I  71,9 % Hannoveraans bloed en 18,0 % Engels- en Arabisch volbloed.

Gonzo I is eind 1983 en begin 1984 goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Oldenburgse stamboek.
In 1983 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij behaalde 109,54 punten, waarmee hij 19e werd van de 54 deelnemende hengsten.
In  december 1986 heeft ook het Westfaalse stamboek Gonzo I goedgekeurd.
Gonzo I is van 1987 – 1994 als hengst actief geweest in Duitsland. Daarna is hij verkocht naar de Verenigde Staten, waar hij van 1995 tot 1997 de meest gebruikte rijpaardhengst is geweest. Hij is in het najaar van 2000 overleden, maar daarna zijn met diepvriessperma van hem nog diverse merries bevrucht.

De Duitse stamboekorganisaties hebben 68 dochters van Gonzo I als fokmerrie opgenomen in een stamboek.
Zijn zonen Galaxy Zweibr (1999) en Gatsby Oldbg (1999) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

De dochter Gundi Westf, 1989, V. Paradox I Westf, is de moeder van de staatspremiemerrie Fantastica Westf (2002, V. Fürst Heinrich Westf). Fantastica is de moeder van de donkerbruine hengst Romulus von Nymphenburg Westf (2009, V. Rock Forever I Westf), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 131 nakomelingen van Gonzo I geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 82.368 aan prijzengeld gewonnen.

Eind 2015 heeft Gonzo I een dressuurindex van 90 met een betrouwbaarheid van 86 % en een springindex van 100 met een betrouwbaarheid van 80 %.

Gonzo I is zelf door Franke Sloothaak (GER) in internationale springwedstrijden uitgebracht. Vooral in puissancewedstrijden zijn daarbij successen geboekt.


18.6.1.  Galaxy   516009699  Zweibr

Galaxy Hann (V. Gonzo I Hann) is een bruine hengst met een stokmaat van 161 cm.
Hij is in 1999 in de Verenigde Staten geboren.
Zijn moeder is de donkerbruine Starstruck III Westf (1991, V. Starman Westf) en tweede moeder is de zwartbruine Long Stemmed xx (1983, V. Nalees Rialto xx).
Galaxy heeft een afstamming die voor 40 % uit Engels volbloed bestaat.
Hij is in de Verenigde Staten goedgekeurd door het Rijnland-Palts-Saar stamboek.
Over zijn verrichtingen in de fokkerij is geen informatie gevonden.

 

18.6.2.   Gatsby   DE 333331572899  Oldbg /  W00246702 BWP

De zwate hengst Gatsby Oldbg (V. Gonzo I Hann) is geboren op 20 februari 1999. Hij is gefokt door Gumz Farm in de Amerikaanse staat Indiana.
De moeder van Gatsby is de volbloedmerrie Kalua Song xx (1987, V. Seattle Song xx) en tweede moeder is de vos Lei of Stars xx (1980, V. Hawaii xx).
Gatsby heeft een bloedopbouw die voor 56,25 % uit Engels volbloed bestaat en voor 39,8 % uit Hannoveraans bloed.

Hij is op 27 september 2001 in de Verenigde Staten goedgekeurd door het Rijnland-Palts-Saar stamboek, dat één fokmerrie van hem heeft geregistreerd.
Op 28 augustus 2005 heeft ook het Belgisch Warmbloed Paardenstamboek Gatsby goedgekeurd. Het BWP heeft 25 nakomelingen van hem geregistreerd.
In 2007 heeft hij in Batavia, Ohio deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen en daarbij goed gepresteerd.

Later is Gatsby verkocht naar Canada, waar het Canadese Warmbloed Paardenstamboek hem heeft goedgekeurd. Ook het Oldenburg International stamboek heeft de hengst goedgekeurd.

 

18.7.  Gepardi   DE331310870981  Hann

 

Gepardi Hann (V. Gepard Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is in 1981 geboren en is gefokt door Paul Schockemöhle uit Steinfeld, dat 15 km ten zuiden van Vechta in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Gepardi is de vos merrie Golda II Oldbg (1977, V. Granit Oldbg) en tweede moeder is de bruine Welfenglück Hann (1962, V. Welf Hann). Welfenglück is ook de moeder va de hengst Genius Hann (1979, V. Gepard Hann, zie hfdst. 18.2.).
Gepardi komt voort uit een Hannoveraanse moederlijn die tot het begin van de 19e eeuw terug loopt. Gerekend over acht generaties voert hij 83,6 % Hannoveraans bloed en 3,9 % Engels- en Arabisch volbloed.

Gepardi is in december 1983 in Verden goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. Ook het stamboek Berlin-Brandenburg heeft hem goedgekeurd.
In 1984 heeft hij in Warendorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen, waarbij hij gewaardeerd is met 93,70 punten.
Gepardi is van 1984 tot en met 2004 als hengst actief geweest in de fokkerij.
Van hem zijn twee dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek.
De Duitse Hippische Sportbond heeft 28 nakomelingen van Gepardi als wedstrijdpaard geregistreerd. Tot eind 2015 hebben zij samen € 36.939 gewonnen.

Gepardi is in de jaren 1989 – 1994 door Reinhard Schill (GER) en in 1996 door Katja Ehleben (GER) in de klasse S springen uitgebracht. Hij heeft € 9.648 gewonnen.

 

18.8.   All the Gold   DE 331310861882  Hann

 

De vos hengst All the Gold Hann (V. Gepard Hann) heeft een stokmaat van 170 cm. Hij is in 1982 geboren en is gefokt door Paul Schockemöhle uit Steinfeld, dat 15 km ten zuiden van Vechta in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Wedda Oldbg (1976, V. Wettstreit Hann) en tweede moeder is de donkervos volbloedmerrie Edda xx (1970, V. Methane xx).
All the Gold is afkomstig uit een volbloedmoederstam maar zijn beide grootvaders zijn Hannoveraans, waardoor het Hannoveraanse bloed in zijn afstamming overheerst.
Gerekend over acht generaties voert hij 68,75 % Hannoveraans bloed en 28,1 % Engels- en Arabisch volbloed.
All the Gold heeft in 1984 deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen in Münster-Handorf. Voor de op de dressuur gerichte onderdelen behaalde hij 88,06 punten en voor de op het springen gerichte onderdelen 112, 61. Hij heeft het onderzoek als 13e van de 25 deelnemende hengsten afgesloten met 102,22 punten.
Na afloop van het onderzoek is hij in Vechta goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek.

In 1986 is hij door Jessammy Rouson uit Keswick, Virginia, naar de Verenigde Staten gehaald en enige tijd daarna verkocht aan de Craighead Farm in Novelty, dat ongeveer 30 km ten oosten van Cleveland in de staat Ohio ligt.
In de jaren 1986 – 1993 heeft hij meerder kampioenschappen behaald in wedstrijden voor hunters. Na 1993 is hij niet meer in wedstrijden uitgebracht en alleen ingezet voor de fokkerij. Hij is zeven jaar lang leidend vaderpaard geweest in de Amerikaanse hunterklassen. Zijn nakomelingen hebben meer dan $ 300.000 gewonnen.

In december 2007 is de hengst terug getrokken uit de fokkerij.
Ass the Gold is op de Craighead Farm gebleven tot zijn dood op 19 september 2011.


18.9.   Gerald  DE 331310867183  Hann

 

Gerald Hann (V. Gepard Hann) is een bruine hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is geboren is 1983 en is gefokt door Paul Schockemöhle uit Steinfeld, dat 15 km ten zuiden van Vechta in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Gerald is de bruine merrie Gipsy Hann (1980, V. Gepard Hann). Zij is ook de moeder van de donkerbruine hengst Sao Paulo Oldbg (1987, V. Sandro Holst), die is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Hannoveraanse- en Rijnlandse stamboek.
Tweede moeder van Gerald is de donkerbruine merrie Wendela Hann (1976, V. Wettstreit Hann).
Gerald is ingeteeld op de hengst Gepard Hann (1974, V. Gotthard Hann), die zowel zijn vader als zijn moedersvader is. Gepard bepaalt daarme voor 75 % het genenpatroon van Gerald. De hengst Flügelmann Hann (1929, V. Flavius Hann) komt zeven keer voor in de afstamming van Gerald.
Gerekend over acht generaties voert hij 92,2 % Hannoveraans bloed en 2,3 % Engels- en Arabisch volbloed.

Gerald is in november 1985 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. Ook is hij goedgekeurd door het Rijnlandse stamboek.
In het najaar van 1986 heeft hij in Warendorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Voor de op de dressuur gerichte onderdelen behaalde hij 123,92 punten en voor de op het springen gerichte onderdelen 130,55.
In de totaalstand heeft hij met een puntenaantal van 127,57 de tweede plaats bereikt van de 18 deelnemende hengsten.

Gerald is van 1986 – 1988 actief geweest in de fokkerij. Hij is op een bizarre manier overleden toen hij uit joligheid of uit ongehoorzaamheid met zijn ruiter in een sloot sprong en daarbij zijn nek brak.
Vier dochters van Gerald zijn als fokmerrie opgenomen in een stamboek.
Negen nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben zij een winsom van € 4.788.
Zelf is Gerald verschillende keren uitgebracht in gestandaardiseerde springproeven waarmee hij € 342 heeft gewonnen.

 

18.10.  Gecko  DE 333330867384 Oldbg

De bruine hengst Gecko Oldbg (V. Gepard Hann) is in 1984 geboren. Hij is gefokt door Paul Schockemöhle uit Steinfeld, dat 15 km ten zuiden van Vechta in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Gecko is de donkerbruine merrie Fürstin Hann (1975, V. Fürst Ferdinand Hann) en tweede moeder is de zwarte Gaza Hann (1968, V. Gazal VII ox).
Gecko is een Hannoveraans gefokte hengst uit een moederlijn die maar terugloopt tot 1940.
Gerekend over acht generaties voert hij 76,6 % Hannoveraans bloed en 14,8 % Arabisch- en Engels volbloed.

Gecko is in november 1986 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. In het najaar van 1987 heeft hij in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Voor de op de dressuur gerichte onderdelen behaalde hij met 102,96 punten de 25e plaats van de 47 deelnemende hengsten. Bij de op het springen gerichte onderdelen is hij 20e geworden met 103,27 punten. In de eindstand is hij 21e geworden met 103,88 punten.

In juli 1988 heeft het Hannoveraanse stamboek Gecko goedgekeurd.
De hengst is in 1989 voor het laatst beschikbaar geweest voor de fokkerij, maar is weinig gebruikt door de fokkers.
Drie dochters van hem zijn als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en twee nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard.


18.11. Genial    DE 331310864084  Hann 

Genial Hann (V. Gepard Hann) is een vos hengst die in 1984 is geboren. Hij is gefokt door Willi Meyer uit  Steyerberg, dat 15 km ten zuidwesten van Nienburg in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Genial is de schimmel merrie Cora Hann (1977, V. Cardinal xx). Zij is ook de moeder van de schimmel hengst Santini Hann (1992, V. Sandro Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Tweede moeder van Genial is de schimmel Latana Hann (1965, V. Lateran Trak).
Door de inbreng van zijn vader heeft Genial een afstamming waarin het Hannoveraanse bloed overheerst. Via zijn moeder zijn Engels- en Arabisch volbloed en Trakehner bloed toegevoegd.
Gerekend over acht generaties voert Genial 57,0 % Hannoveraans bloed, 31,25 % Engels- en Arabisch volbloed en 9,4 % Trakehner bloed.

Genial is in november 1986 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek, maar hij is niet actief geweest in de fokkerij. In 1988 heeft hij aan rijpaardwedstrijden deelgenomen en vanaf 1991 tot 1995 is hij uitgebracht in dressuurwedstrijden klasse B en L. Hij heeft een winsom van € 970.

 

18.12.  Golden Deister  DE 331310863084  Hann

De  vos hengst Golden Deister Hann (V. Gepard Hann) is in 1984 geboren. Hij is gefokt door Ulrich Kasselmann uit Vechta, dat in de deelstaat Nedersaksen ligt.

Golden Deister is een broer van de hengst Gonzo I Hann (1984, zie hfdst 18.6.).

De moeder van beide hengsten is de donkerbruine merrie Dietgart Hann (1973, V. Diskant Hann) en tweede moeder is de bruine Adlerklette Hann (1960, V. Adlerschild xx). Adlerklette is ook de moeder van het befaamde springpaard Deister Hann (1971, V. Diskant Hann), waarmee Paul Schockemöhle (GER) grote successen in de springsport heeft geboekt.

De moederlijn van Golden Deister Ioopt terug tot halverwege de 19e eeuw. In 1959 is gebruik gemaakt van de volbloedhengst Adlerschild xx (1943, V. Ferro xx) om de stam aan te passen aan de eisen die de sport aan een paard stelt.

Gerekend over acht generaties voert Golden Deister  71,9 % Hannoveraans bloed en 18,0 % Engels- en Arabisch volbloed.

Golden Deister is in november 1986 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. In het najaar van 1988 heeft hij in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij behaalde voor de op de dressuur gerichte onderdelen 113.45 punten, waarmee hij 21e is geworden van de 73 deelnemende hengsten. Bij de op het springen gerichte onderdelen behaalde hij met 96,49 punten de 43e plaats. In de eindrangschikking stond hij 29e met 105,76 punten.

In februari 1993 heeft ook het Hannoveraanse stamboek Golden Deister goedgekeurd.
Golden Deister is pas in 1996 beschikbaar gesteld voor de fokkerij en heeft gedekt tot en met 2003.
Zeven dochters van hem zijn als fokmerrie opgenomen in een stamboek en 34 nakomelingen zijn door de Duitse Hippische Sportbond geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben die  € 6.873 gewonnen.

Eind 2015 heeft Golden Deister een dressuurindex van 79 met een betrouwbaarheid van 72 %.

Golden Deister is van 1990 tot en met 2000 in springwedstrijden tot op M niveau uitgebracht. Hij heeft een winsom van € 2.006.


19.  Gottward  DE 331311317974   Hann

Gottward Hann (V. Gotthard Hann) is een schimmel hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is op 28 maart 1974 geboren en is gefokt door Hans-Otto Ahrens uit Meinersen, dat 50 km ten oosten van Hannover in Nedersaksen ligt.

Gottward is een broer van de hengst Greenhorn Hann (1973, zie hfdst. 15.)

De moeder van beide hengsten is de vos Landfestung Hann (1967, V. Lasso Hann) en tweede moeder is de schimmel staatspremiemerrie Harmonie Hann (1958, V. Hassan ox).

Gottward heeft zowel via zijn vader als via zijn moeder Hannoveraans- en Trakehner bloed en Engels- en Arabisch volbloed ontvangen.

Gerekend over acht generaties voert hij 59,4 % Hannoveraans bloed, 12,5 % Trakehner bloed, 3,9 % Engels volbloed en 18,75 % Arabisch volbloed.

Gottward is in 1975 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Hij heeft in 1980 in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij behaalde 118,27 punten en daarmee is hij van de 41 deelnemende hengsten op de achtste plaats terecht gekomen.

Later heeft ook het Beierse stamboek Gottward goedgekeurd.
Gottward is van 1977 – 1993 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Twee dochters zijn moeder geworden van een goedgekeurde hengst:

Gipsy Hess, 1983, bruin, MV. Elan Trak, is de moeder van de bonte hengst Stanhope Diddicoy Hess (1988, V. Ico KWPN), die is goedgekeurd door het Britse sportpaardenstamboek en

Gipsy-Lady Hess, 1984, MV. Furioso’s Sohn Hess, is de moeder van de schimmel hengst Candarin J Hess (1991, V. Calderon Hann), die is goedgekeurd door het Hessische- en het Beierse stamboek.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 126 nakomelingen van Gottward geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 102.415 gewonnen.

Gottward is zelf in L springwedstrijden uitgebracht.

 

20.  Gardekürassier   DE 331311306075  Hann

De schimmel hengst Gardekürassier Hann heeft een stokmaat van 169 cm. Hij is in 1975 geboren en is gefokt door Gustav Neddermeyer uit Pattensen, dat circa tien kilometer ten zuiden van Hannover ligt.
De moeder van de hengst is de vos merrie Wonne Hann (1968, V. Wohlklang Hann) en tweede moeder is de vos staatspremiemerrie Cyrenaika Hann (1959, V. Cyklon Trak).
De Hannoveraanse moederlijn van Gardekürassier dateert van omstreeks 1870.  Door in 1958 gebruik te maken van de hengst Cyklon Trak (1943, V. Helikon Trak) is er meer bloed in de moederlijn gebracht.
Gerekend over acht generaties voert Gardekürassier  65,6 % Hannoveraans bloed, 16,4 % Engels- en Arabisch volbloed en 9,4 % Trakehner bloed.

Gardekürassier is in het najaar van 1977 in Hunnesrück goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. In 1978 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Hij behaalde 102,82 punten en werd daarmee 16e van de 30 deelnemende hengsten.
Hij is van 1979 tot en met 1995 door het Landgestüt Celle beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Een aantal dochters is moeder of tweede moeder van een goedgekeude hengst geworden, zoals:

Gajana Hann, 1980, schimmel, MV. Grande Hann, is de moeder van de merrie Pretty Lady Hann (1985, V. Picard Hann) en die is de moeder van de schimmel hengst World Boy Hann (1990. V. Watzmann Hann). World Boy is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Gardespiel Hann, 1981, schimmel, MV. Waldmeister Hann, is de moeder van de vos staatspremiemerrie Weira Hann (1989, V. Wenzel II Hann) en van de schimmel hengst Faszination Hann (1998, V. Fabriano Hann).
Weira is de moeder van de zwarte broers Nocturno Hann (1997, V. Natiello xx) en Nobleman Hann (1999)
Nocturno is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Saksische stamboek en Nobleman door het Hannoveraanse- en het Deense stamboek.
Faszination is goedgekeurd door het Italiaanse stamboek;

Granny Hann, 1981, schimmel, MV. Der Löwe xx. is de moeder van de zwartbruine hengst Achenbach Hann (1988, V. Abajo xx), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Gritta Hann, 1983, schimmel, MV. Steinklee Hann, is de moeder van de donkerbruine staatspremiemerrie Laura Hann (2003, V. Landor S Oldbg).
Laura is de moeder van de bruine hengst Lexi Schätzchen Hann (2008, V. Lexi Lugar Oldbg) die is goedgekeurd door het ZfdP;

Galja Hann, 1984, vos, MV. Luxor Hann, is de moeder van de hengst Espor Hann (1990, V. Espri Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en

Girl Hann, 1990, bruin, MV. Diadem Hann, is de moeder van de bruine merrie Cill Hann (1995, V. Calypso II Holst). Cill is de moeder van de bruine hengst Liverno Hann (2011, V. Livello Holst), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek.

Gardekürassier heeft met  Guderian Hann (1982) en Gerome Hann (1983) twee goedgekeurde zonen gebracht.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 259 nakomelingen van hem geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben zij een winsom van € 196.579.

De vos ruin Grip-Tape Hann, 1981, V. Carolus Hann, is door Christophe von Daehne (GER) en Katharina Bethmann (GER) uitgebracht in Intermediair I dressuurwedstrijden. De ruin heeft een winsom van € 15.999.

Gardekürassier is in 1999 overleden.

 

20.1.  Guderian   DE331311705282  Hann

Guderian Hann (V. Gardekürassier Hann) is een bruine hengst die in 1982 is geboren. Hij is gefokt door Heinrich Schmidt uit Seelze, dat net ten westen van Hannover ligt.
De moeder van Guderian is de vos merrie Watka Hann (1976, V. Waterloo Hann) en tweede moeder is de vos staatspremiemerrie  Auerbild Hann (1965, V. Aumund Hann).

Auerbild is ook de tweede moeder van de hengsten Dagon Hann (1980, V. Dirk Hann), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek, en Maestro Hann (1986, V. Maat I Hann), die is goedgekeurd door het Deense stamboek.
De Hannoveraanse moederlijn van Guderian loopt terug tot omstreeks 1835. In 1959 is een begin gemaakt met de modernisering van de stam door gebruik te maken van de hengst Wurf Hann (1962, V. Futurist I Hann), die 37,5 % volbloed voerde.
Gerekend over acht generaties voert Guderian 75,0 % Hannoveraans bloed en 12,5 % Engels- en Arabisch volbloed.

Guderian is op jonge leeftijd verkocht naar de Verenigde Staten, waar hij in 1986 is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Hij heeft diverse goede sportpaarden gebracht.

Guderian is door Rebecca Langwost – Barlow uitgebracht in Grand Prix dressuurwedstrijden en heeft ook aan pré-olympische eventingwedstrijden deelgenomen.
Guderian is omstreeks 1995 overleden.

 

20.2.  Gerome DE 331311715183  Hann

De grote bruine hengst Gerome Hann (V. Gardekürassier Hann) heeft een stokmaat van 178 cm. Hij is in 1983 geboren en is gefokt door Heinrich Heimberg uit Isernhagen, dat circa tien kilometer ten noorden van Hannover ligt.
De moeder van Gerome is de bruine merrie Malta Hann (1975, V. Matrose Hann) en tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Sanfte Hann (1970, V. Senator Hann).  Sanfte is ook de tweede moeder van de door het Saksische stamboek goedgekeurde hengst Rauhreif S Bavar (1983, V. Rubinstein I Westf).
Gerome is een Hannoveraans gefokte hengst die via moedersvader Matrose Hann (1966, V. Marcio xx ) een hoeveelheid Engels volbloedgenen toegevoegd heeft gekregen.

Gerekend over acht generaties voert hij 64,1 % Hannoveraans bloed, 21,9 % Engels- en Arabisch volbloed en 9,4 % Trakehner bloed.

Gerome is in februari 1986 in Adelheidsdorf goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en heeft datzelfde jaar in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen.
Voor de op de dressuur gerichte onderdelen behaalde hij 98,69 punten,waarmee hij 18e is geworden van de 32 deelnemende hengsten. Bij de op het springen gerichte onderdelen is hij met 110,76 punten tiende geworden. Hij heeft het onderzoek afgesloten op de vijftiende plaats met 102,81 punten.
Gerome is tot 2005 beschikbaar geweest voor de fokkerij, maar is nauwelijks door de fokkers gebruikt.
Eén dochter is als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en vijftien nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben die € 617 gewonnen.

Eind 2015 heeft Gerome een dresuurindex van 64 met een betrouwbaarheid van 74 b%. Een springindex is niet gepubliceerd.


21.  Gardeoffizier DE 331311334575  Hann

 

Gardeoffizier Hann (V. Gotthard Hann) is een zwarte hengst met een stokmaat van 172 cm. Hij is in 1975 geboren en is gefokt door Hans-Joachim Schrader uit Algermissen, dat circa 25 km ten zuidoosten van Hannover in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Gardeoffizier is de zwarte staatspremiemerrie Florett Hann (1964, V. Ferdinand Hann). Zij is ook de moeder van de bruine hengst Traumulus Hann (1970, V. Traumgeist xx), die is goedgekeurd door het ZfdP.

Tweede moeder van Gardeoffizier is de zwarte staatspremiemerrie Goldprinzess Hann (1949, V, Goldfisch II Hann).
Gardeoffizier komt uit een Hannoveraanse moederlijn waarvan de oorsprong omstreeks 1850 ligt.
Hij is overwegend Hannoveraans gefokt met een geringe inbreng van volbloed en Trakehner bloed. De hengst Goldfisch II Hann (1935, V. Goldammer II Hann) is aan vaderskant de grootvader van Gardeoffizier en aan moederskant de overgrootvader, waardoor hij een inbreng van 37,5 % heeft op het genenpatroon van Gardeoffizier. Gerekend over acht generaties voert Gardeofficier 81,25 % Hannoveraans bloed en 7,0 % Engels- en Arabisch volbloed.

Gardeoffizier is in 1977 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. In 1978 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen. Voor zijn pestaties in het onderzoek heeft hij 104,26 punten gekregen en daarmee is hij van de 30 deelnemende hengsten als vijftiende geëindigd.
De hengst is van 1979 tot en met 1996 actief geweest in de fokkerij, waarbij hij in de ten zuidoosten van Hamburg liggende plaatsen Hohnstorf en Winsen ter dekking heeft gestaan. De nakomelingen van Gardeoffizier hadden een goed karakter en waren plezierig in de omgang.

Enkele dochters zijn moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst geworden, zoals:

 

Gala du Val du Geer BWP, 1981, zwart, MV. Duktus Hann, is de moeder van de donkerbruine merrie Niagara du Val du Geer BWP (1990, V. Skippy II SF). Niagara du Val du Geer is de moeder van de bruine hengst Golden Boy du Val du Geer SBS (2012, V. Kannan KWPN), die is goedgekeurd door het Belgische stamboek SBS;

Galante Hann, 1981, vos, MV. Absatz Hann, is de moeder van de donkere vos hengst Western Song Hann (1987, V. Western Star Hann) en van de merrie Die Galante Oldbg (1999, V. De Niro Hann).
Western Song is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Die Galante is de moeder van de door het Mecklenburgse stamboek goedgekeurde broers Sir Galanto Hann (2005, V. Stedinger Hann) en Sir Galanto II Hann (2006);

Garonne Hann, 1981, vos, MV. Winnetou Hann, is de moeder van de schimmelmerrie Athlanta Hann (1995, V. Athletico Holst). Athlanta is de moeder van de bruine hengst Ablesco AES (2006, V. Ublesco BWP), die door het Anglo European stamboek is goedgekeurd;

Galate Hann, 1982, zwart, MV. Pik As xx, is de moeder van de vos staatspremiemerrie Fidelity Hann (1995, V. Foxhunter Hann). Fidelity is de moeder van de vos hengst Easy Hunter Hann (2002, V. Embassy I Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Grandezza Hann, staatspremiemerrie, 1982, zwart, MV. Sender Hann, is de moeder van de zwarte tweelingbroers Escondido Hann (1998, V. Escudo I Hann) en GB Escondido Hann.
Escondido is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en GB Escondido door het Zwitserse stamboek;

Goldi Hann, 1984, zwart, MV. Traunstein Hann, is de moeder van de staatspremiemerries Caprice Hann (1992, V. Charmeur Hann) en Sylvie Hann (1995, V. Singular Joter Holst).
Caprince is de moeder van de bruine hengst Lauries Charmeur Hann (2006, V. Lauries Crusador xx), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek.
Sylvie is de moeder van de zwarte hengst Cuzzoni Hann (2007, V. Calido I Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Great Lady Hann, staatspremiemerrie, 1984, donkerbruin, MV. Lions xx, is de moeder van de donkerbruine staatspremiemerrie Wichita Hann (1991, V. Weltmeyer Hann). Wichita is de moeder van de zwartbruine hengst Ruben II Hann (1997, V. Rohdiamant Oldbg), die is goedgekeurd door het Anglo European stamboek en

 

Galaxie Hann, 1986, vos, MV. Pikör Hann, is de moeder van de vos merrie Babalou Hann ( 1994, V. Borneo Hann). Babalou is de moeder van de vos hengst Woycek Hann (2003, V. Welser Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.

Tenminste vijf dochters van Gardeoffizier hebben het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.

De zonen Glockenklang Hann (1982) en Garcon Hann (1985) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 267 nakomelingen geregistreed als wedstrijdpaard. Vijf van hen zijn uitgebracht in de klasse S dressuur en 15 in de klasse S springen. Gezamenlijk hebben de nakomelingen € 343.119 gewonnen.
De meest succesvolle nakomeling is de goedgekeurde hengst Garcon Hann (zie hfdst. 21.2.), die een winsom heeft van € 97.226.

Eind 2015 heeft Gardeoffizier een dressuurindex van 77 met een betrouwbaarheid van 83 % en een springindex van 79 met een betrouwbaarheid van 90 %.


21.1.  Glockenklang   DE 331311609782  Hann

 

De zwarte hengst Glockenklang Hann (V. Gardeofizier Hann) heeft een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren in 1982 en is gefokt door Manfred Bock uit Scharnebeck, dat circa tien kilometer ten noorden van Lüneburg in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Mowe Hann (1977, V. Mozart Hann) en tweede moeder is de bruine Steinpracht Hann (1973, V. Steinbock Hann).
Glockenklang is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 72,7 % Hannoveraans bloed en 21,1 % Engels- en Arabisch volbloed voert.
Glockenklang is in februari 1985 in Adelheidsdorf door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd. In hetzelfde jaar heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Voor de op de dressuur gerichte onderdelen behaalde hij 105,45 punten waarmee hij 15e werd van de 34 deelnemende hengsten. Voor de op het springen gerichte onderdelen werd hij met 119,67 punten zesde. In de eindstand nam hij met 111,04 punten de achtste plaats in.

Glockenklang is door het Landgestüt Celle tot en met 1993 beschikbaar gesteld voor de fokkerij.

Van hem zijn 40 dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek en daarvan zijn er twee tot staatspremiemerrie bevorderd.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 71 van zijn nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 112.419 gewonnen.
De meest succesvolle nakomeling is de bruine ruin Gyon Hann (1994, MV. Grenadier Hann). Hij is van 2001 – 2006 door Steffen Engfer (GER) en van 2007 – 2011 door Esther Forkert (GER) in nationale Duitse wedstrijden uitgebracht in de klasse S springen. Gyon won 24 wedstrijden in de klasse S en heeft € 37.135 gewonnen.

Eind 2015 heeft Glockenklang een dressuurindex van 50 met een betrouwbaarheid van 77 % en een springindex van 110 met een betrouwbaarheid van 80 %.

Glockenklang is in 1994 overleden.

 

21.2.  Garcon  DE 331311613585  Hann

Garcon Hann (V. Gardeoffizier Hann) is een zwartbruine hengst met een stokmaat van 172 cm. Hij is in 1985 geboren en hij is gefokt door Michael Prange uit Düsseldorf.
De moeder van Garcon is de bruine staatspremiemerrie Doris Hann (1974, V. Dominik xx) en tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Elli Hann (1969, V. Eindruck II Hann). Elli is ook de tweede moeder van de bruine hengst Volonter-T CZWB (1997, v. Voltaire Hann), die is goedgekeurd door het Tsjechische-, het Hannoveraanse- en het Beierse stamboek. Ook het stamboek van Saksen-Thüringen en de samenwerkende Zuidduitse stamboekorganisaties hebben Volonter-T goedgekeurd.
Garcon is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 64,8 % Hannoveraans bloed en 27,3 % Engels- en Arabisch volbloed voert.

Garcon is in december 1995 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Een jaar later heeft het Oldenburgse stamboek hem erkend. Garcon heeft via de wedstrijdsport voldaan aan de verrichtingseisen die de Duitse wetgeving aan goedgekeurde hengsten stelt.

In 1991 is Garcon Bundeschampion (Duits kampioen) van de zesjarige rijpaarden geworden.
Hij is van 1996 tot 2009 actief geweest in de fokkerij, maar door zijn sportactiviteiten is hij gedurende langere perioden niet beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Vier dochters van hem zijn als fokmerrie opgenomen in een stamboek. Eén van de dochters heeft het predicaat staatspremiemerrie behaald.
De Duitse Hippische Sportbond heeft tien nakomelingen van hem geregistreerd als wedstrijdpaard. Tot eind 2015 hebben die samen € 2.922 gewonnen.

Garcon is van 1990 tot 2008 actief geweest in de dressuursport. In de jaren 1990 – 1992 heeft Matthias Vatter (GER) de hengst aangereden tot S niveau. In 1993 heeft Vatter voor het eerst met hem aan een Prix St. George wedstrijd deelgenomen en in 1994 is de combinatie gestart op Intermediair I – niveau.
In het najaar van 1994 is Nadine Capellmann (GER) de hengst gaan rijden. In mei 1995 is de combinatie in de Grand Prix gestart.
In juli 1997 is de hengst overgenomen door Klaus Balkenhol (GER).
De combinatie Balkenhol – Garcon won in 1995 onder andere de Grand Prix wedstrijden in Spangenberg, Stuttgart en Stockholm. In 1996 zijn de World Cup kwalificatie in Göteborg en de Grand Prix in Münster gewonnen. Bij de World Cup finale in Gothenburg is de derde plaats behaald.
In 1997 heeft Ellen Bontje (NED) de hengst gereden met winst in de Grand Prix in Rhede.
In de jaren 1998 – 2000 heeft Anja Plönzke (GER) Garcon in nationale (Duitse) wedstrijden uitgebracht en in 2004 heeft Amandine Prevost (BEL) hem onder de naam Tannenhof”s Garcon in dressuurwedstrijden voor junioren in Duitsland en Nederland uitgebracht. Tot 2008 is Garcon uitgebracht in wedstrijdverband en in 2014 is hij op het bedrijf van Amandine Prevost overleden.
Garcon heeft een winsom van €  97.220.

 

22. Gardeulan I DE331311324075  Hann

De bruine hengst Gardeulan I Hann (V. Gotthard Hann) heeft een stokmaat van 168 cm. Hij is in 1975 geboren en is gefokt door Joachim Kemmer uit Winsen, dat circa 15 km ten noordwesten van Celle in de deelstaat Nedersaksen ligt.
Gardeulan I is een broer van Gardeulan II (1977, zie hfdst. 35.).
De moeder van beide hengsten is de bruine merrie Waldrun Hann (1968, V. Waidmannsdank xx). Ze is ook de moeder van de bruine hengst Grandus Rhein (1978, V. Grande Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Rijnlandse stamboek, en ze is de tweede moeder van de vos hengst Wengo Hann (1980, V. Wendepunkt Hann), die is goedgekeurd door het BWP.
Tweede moeder van Gardeulan I is de bruine staatspremiemerrie Felsengräfin Hann (1962, V. Ferdinand Hann).

Gardeulan I is een Hannoveraans gefokte hengst uit een moederstam die terug is te traceren tot omstreeks 1900. De hengst Fling Hann (1911. V. Flingarth Hann) komt vijf keer voor in zijn afstamming en de hengst Alderman Hann (1909, V. Alnok Hann) vier keer.
Gerekend over acht generaties voert Gardeulan I 61,7 % Hannoveraans bloed en 30,5 % Engels- en Arabisch volbloed.Gardeulan I is in 1977 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Hij heeft in 1978 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek en behaalde daarbij 108,81 punten. Van de 30 aan het onderzoek deelnemende hengsten bereikte hij de tiende plaats.
Gardeulan I is van 1979 tot en met 1995 actief geweest in de fokkerij. Daarna is nog dieprvriesperma van hem gebruikt.

Enkele dochters van Gardeulan I zijn moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst geworden, zoals:

Galina Hann, 1980, vos, MV. Cardinal xx, is de moeder van de bruine hengst Entrée Hann (1986, V. Ernherzog Hann), die is goedgekeurd door het Westfaalse-, Rijnlandse- en Rijnland-Palts-Saar stamboek;


Gala Hann
, 1981, bruin, MV. Perfekt I Hann, is de moeder van de donkerbruine hengst Preussenulan Hann (1990, V. Pik Bube I Hann), die is goedgekeurd door het stamboek Saksen-Anhalt;

Gina Hann, 1981, bruin, MV. Furioso II SF, is de moeder van de donkerbruine hengst Lim ZfdP (1999, V. Limbus Holst), die is goedgekeurd door het ZfdP;

Gorki Hann, 1981, bruin, MV. Steinpilz xx, is de moeder van bruine hengst Sir Salut Hann (1985, V. Salut Hann), die is goedgekeurd door het Letse stamboek;

Symphonie Hann, 1981, MV. Cardinal xx, is de moeder van de merrie Allouette Oldbg (1999, V. Amerillo Oldbg). Allouette is de moeder van de bonte hengst Spectrum Oldbg (1996, V. Rainbow ZfdP), die is goedgekeurd door het Amerikaanse Warmbloed Paardenstamboek, het Rijnland-Palts-Saar Internationale stamboek en het Oldenburgse stamboek;

Gila Hann, 1984, MV. Grande Hann, is de moeder van de bruine staatspremiemerrie Laura P Hann (1993, V. Lauries Crusador xx).
Laura P is de moeder van de hengsten Galino Hann (1998, V. Graf Grannus Hann), Wyclef Jones Hann (1999, V. Weltmeyer Hann) en Ratino Hann (2006, V. Rousseau KWPN), die alle drie zijn goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Gardena Hann, 1985, bruin, MV. Aktuell Hann, is de moeder van de vos merrie Drossellady Hann (1992, Drosselklang II Hann) en die is de moeder van de schimmel hengst Calidros R Hann (2009, V. Calido I Holst). Calidros R is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.

Gatsby Hann, 1985, bruin, MV. Wendekreis Hann, is de moeder van de donkerbruine merrie Cleopatra Hann (1990, V. Consul Trak). Cleopatra is de moeder van de zwarte hengst Don Frederico Hann (1997, V. Donnerhall Oldbg) die is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Beierse- en Rijnlandse stamboek en ook door het Zweedse- en het Franse stamboek;

Game Lady Hann, 1989, zwartbruin, MV. Picard Hann, is de moeder van de donkerbruine hengst C-Jay Hann (2004, V. Contendro I Holst). die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Gloria Hann, 1990, bruiin, MV. Darling Hann, is de moeder van de vos staatspremiemerrie Elli Hann (1997, V. Espri Hann). Elli is de moeder van een anonieme hengst (2009, V. Clinton Holst) die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek maar vervolgens van het toneel is verdwenen;

Gabi Hann, 1991, bruin, MV. Don Carlos Hann, is de moeder van de bruine merrie Gilett Sachs (1998, V. Lavall I Holst). Gilett is de moeder van de bruine hengst FST Dipylon DSP (2004, V. Dinglinger Westf ), die is goedgekeurd door de stamboeken Saksen, Saksen-Thüringen, Brandenburg en Beieren;

Jera Hann, 1991, bruin, MV. Lemon xx, is de moeder van de vos merrie Novita KWPN (1996, V. Alabaster Hann). Novita is de moeder van de hengsten Machoman KWPN (2001, V. Manhattan KWPN) en Raphaell KWPN (2003, V. Ronaldo Oldbg).
Machoman en Raphaell zijn beide goedgekeurd door het Internationale stamboek voor zware warmbloedpaarden (IHW) en

Grandiose Hann, 1998, bruin, MV. Jupiter I SA, is de moeder van de bruine hengst Stakkanto Hann (2008, V. Stakkato Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.

Tenminste vier dochters zijn benoemd tot staatspremiemerrie en de zonen Gardegeneral  Hann (1980) en Glenn Miller Hann (1985) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 323 nakomelingen van Gardeulan I geregistreerd als wedstrijdpaard. Drie daarvan zijn uitgebracht in de klasse S dressuur en 12 in de klasse S springen. Samen hebben de nakomelingen een winsom van € 215.472.

Eind 2015 heeft Gardeulan I een dressuurindex van 64 met een betrouwbaarheid van 88 % en een springindex van 87 met een betrouwbaarheid van 94 %.

 

22.1.  Gardegeneral  DE 331317113480 Hann

 

Gardegeneral Hann (V. Gardeulan I Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 174 cm. Hij is geboren in 1980 en is gefokt door Jörg Vallan uit Winkelsett dat een kleine 10 km ten oosten van Wildeshausen in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Gardegeneral is de bruine merrie Wilde Hann (1973, V. Winkel Hann) en tweede moeder is de bruine Axella Hann (1964, V. Axtfeld Hann).
Gardegeneral is afkomstig uit een Hannoveraanse moederstam die terug loopt tot 1915. In 1934 zijn via de hengst General xx (1916, V. Nuage xx) volbloedeigenschappen aan de stam toegevoegd. Ook via vader Gardeulan I heeft Gardegeneraal volbloedgenen ontvangen. De afstamming van de hengst is echter overwegend Hannoveraans.

Gerekend over acht generaties voert hij 79,7 % Hannoveraans bloed en 15,6 % Engels- en Arabisch volbloed.

Gardegeneral is in november 1982 in Oldenburg voor de fokkerij goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. Hij heeft in 1983 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek waarbij hij 100,37 punten heeft behaald. Hij is daarmee 30e geworden van de 54 deelnemende hengsten.

Gardegeneraal is tot 1990 in Duitsland beschikbaar geweest voor de fokkerij en is toen naar de Tervete stoeterij in Letland gegaan, waar hij nog verschillende jaren actief is geweest in de fokkerij.
In Duitsland zijn 32 dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek en vier daarvan zijn staatspremiemerrie geworden.
Twee dochters zijn moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst geworden:

Ex Libress Oldbg, 1984, bruin, MV. Waldlöwe Hann, is de moeder van de bruine hengst Remy Martin Pur S Oldbg (1992, V. Rubinstein I Westf), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek en

Gundega LWB, 1993, MV. Gudrons LWB, is de moeder van de merrie Volga LWB (1998, V. Vintas Trak). Volga is de moeder van de bruine broers Kvando LWB (2005, V. Calano Holst) en Kelvins LWB (2008). Beide hengsten zijn goedgekeurd door het Letse stamboek.

Zijn zonen Gorden Rouge (1984) en Gepatits (1992) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

Van Gardegeneraal zijn in Duitsland 82 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Vier van hen zijn uitgebracht in de klasse S springen en drie in de klasse S dressuur. Zij hebben samen € 60.581 gewonnen.

De merrie Can Fly so High LWB (2004, MV. Cento Holst) is in internationale springwedstrijden uitgebracht door Felix Schneider (GER) en Iciar Aznar (ESP).

Eind 2015 heeft Gardegeneral een dressuurindex van 63 met een betrouwbaarheid van 80 % en een springindex van 89 met een betrouwbaarheid van 72 %.


22.1.1.  Gordon Rouge DE 333330329584  Oldbg

De vos hengst Gordon Rouge Oldbg (V. Gardegeneral Hann) in in 1984 geboren en is gefokt door Wilhelm Middelbeck uit Wildeshausen in Nedersaksen.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Wiltana Oldbg (1972, V. Volturno Oldbg) en tweede moeder is de vos Wildka Hann (1967, V. Wulf Hann).
Gordon Rouge heeft een overwegend Hannoveraanse afstamming. Gerekend over acht generaties bestaat zijn afstamming voor 60,9 % uit Hannoveraans bloed en voor 28,1 % uit Engels volbloed.

Gordon Rouge is in november 1986 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. Hij heeft in het najaar van 1988 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij presteerde zeer matig en behaalde voor de op de dressuur gerichte onderdelen 80,96 punten. Van de 56 deelnemende hengsten kwam hij daarmee op de 43e plaats. Voor de op het springen gerichte onderdelen kreeg hij 103,93 punten en daarmee is hij 23e geworden. In de eindstand nam hij met 88,99 punten de 40e plaats in.
Na het verricgtingsonderzoek is Gordon Rouge niet meer beschikbaar gesteld voor de fokkerij.

Hij is van 1989 tot en met 1992 uitgebracht in de springsport en is in die jaren door Stefan Kopp (GER) aangereden tot S niveau. Hij heeft een winsom van € 3.445.

22.1.2.  Gepatits H 218 LWB

Gepatits LWB (V. Gardegeneral Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 175 cm. Hij is in 1992 geboren en is gefokt door de Tervete Agrofirma in Tervete, dat circa 100 km ten zuidwesten van Riga in Letland ligt.
De moeder van de hengst is Pernava Hann (1987, V. Prizrak ox) en tweede moeder is de merrie Valle Hann (1983, V. Vdumcivij LWB).
Aan de hengst Prizrak ox zit nog een heel verhaal vast. Hij is in de winter van 1996 tegen een andere hengst geruild en terecht gekomen op een stoeterij in Vilnius in Litouwen. Daar hebben Loek Post (Nederland) en Christina Jarnar (België) de hengst gekocht. Vlak nadat hij naar België is vervoerd en nog voordat hij in België een merrie had gedekt, is Prizrak door een fout van een dierenarts op 26-jarige leeftijd overleden. Na vele langdurige juridische processen heeft het Hof van Cassatie in België de dierenarts veroordeeld tot het betalen van een bedrag van € 620.000 (!) aan de eigenaren.

Van de fokkerijprestaties van Gepatits is niet heel veel bekend. Wel is duidelijk dat hij tenminste tot en met 2000 is ingezet in de fokkerij en onder andere door het Letse stamboek goedgekeurde bruine hengst Geibls LBW (2001, MV. Grafolog Rushann) heeft gebracht.

 

22.2.  Glenn Miller  DE 331317104385  Hann

De vos hengst Glenn Miller Hann  (V. Gardeulan I Hann) heeft een stokmaat van 171 cm. Hij is in 1985 geboren en is gefokt door Annemarie Pfeil uit Bremerhaven, dat in het noorden van de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Glenn Miller is de bruine merrie Grace Hann (1979, V. Grande Hann) en de tweede moeder is de bruine Fassade Hann (1968, V. Ferdinand Hann).
Fassade is ook de moeder van de bruine merrie Wienerin Hann (1975, V. Wolfsburg Hann) en van de broers Grand Ferdinand I (1977, V. Grande Hann) en Grand Ferdinand II Hann (1978).

Wienerin is de moeder van de vos hengst Garant Hann (1981, V. Garibaldi II Hann), die is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Hannoveraanse-, Beierse- en Rijnland-Palts-Saar stamboek.
De bruine Grand Ferdinand I is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en de vos Grand Ferdinand II is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Glenn Miller is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 73,4 % Hannoveraans bloed en 21,1 % Engels- en Arabisch volbloed voert.

Glenn Miller is in oktober 1987 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Hij heeft in het najaar van 1989 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Voor de op de dressuur gerichte onderdelen heeft hij 115,91 punten behaald en daarmee kwam hij op de 15e plaats van van de 66 deelnemende hengsten. Voor de op het springen gerichte onderdelen behaalde hij de 51e plaats met 85,32 punten. In de eindstand nam Glenn Miller de 21e plaats in met 109,37 punten.
Van Glenn Miller zijn geen nakomelingen geregistreerd. In rijpaardproeven heeft hij € 50 aan prijzengeld gewonnen.


23.   Goldcup DE 331311316275  Hann

Goldcup Hann (V. Gotthard Hann) is een schimmel hengst die in 1975 is geboren. Hij is gefokt door Roman Matysik uit Hannover.

Goldcup is een broer van de hengsten Gottlob Hann (1971, zie hfdst. 6.) en Geronimo Hann (1973, zie hfdst. 12.).

De moeder van deze drie hengsten is de vos merrie Mayana Hann (1959, V. Marcio xx) en tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Flintenrose Hann (1944, V. Flintglas Hann).

Goldcup is een Hannoveraans gefokte hengst die vooral door inbreng van moedersvader Marcio xx 28,7 % volbloed in zijn afstamming heeft.

Gerekend over acht generaties voert hij daarnaast 57,3 % Hannoveraans bloed.

Goldcup is in het najaar van 1977 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en is van 1978 tot en met 1989 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Van Goldcup zijn 145 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard en zij hebben samen € 183.268 gewonnen.

De meest succesvolle nakomeling is de vos ruin Granat Rhein, die met Hannelore Heiβ (GER), Manfred Nettekoven (GER) en Edgar Langen (GER) in de periode 1986 – 1997 in springwedstrijden klasse M en klasse S in Duitsland is uitgebracht. Granat won 30 wedstrijden in de klasse M en 10 in de klasse S. Hij heeft een winsom van € 24.626.


24.  Goldspring de Lauzelle DE 331311330375  Hann / 1272 HGT BWP

De schimmelhengst Goldspring de Lauzelle Hann (V. Gotthard Hann) heeft een stokmaat van 173 cm. Hij is op 7 april 1975 geboren en is gefokt door dr. Volkmar Schueler uit Burgdorf, dat 20 km ten noordoosten van Hannover ligt.

Goldspring de Lauzelle staat ook bekend onder de naam Gardestern II en is een broer van de hengst Gardestern I Hann (1974, zie hfdst. 17).

De moeder van beide hengsten is de zwartbruine merrie Assya Hann (1963, V. Almhügel III Hann). Assya is tevens de tweede moeder van de bruine hengst Woronesch Hann (1980, V. Wendekreis Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Oldenburgse-, Rijnlandse- en Saksische stamboek.

Tweede moeder van Gardestern I is de donkerbruine Amselgirl Hann (1958, V. Amselkönig II Hann).

Goldspring de Lauzelle is een klassiek Hannoveraans gefokte hengst met, gerekend over acht generaties, slechts 5,5 % volbloed in de afstamming.  Daarnaast voert hij 83,6 % Hannoveraans bloed.

Goldspring de Lauzelle is eind 1977 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en het Belgisch Warmbloed Paardenstamboek. Hij is van 1978 – 1996 actief geweest in de Belgische paardenfokkerij. Van de hengst zijn 601 nakomelingen geregistreerd.

Verschillende dochters zijn moeder of tweede moeder geworden van een goedgekeurde hengst, zoals:

Caprice de Lauzelle BWP, 1979, bruin, MV. Flügel van la Roche Hann, is de moeder van de bruine merrie Touch Me de Lauzelle BWP (1996, V. Renville KWPN) en die is de moeder van de vos hengst Cash de Laubry Z Zang (2004, V. Coriano Holst). Cash de Laubry Z is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek;

Cherie-Gotard BWP, 1979, schimmel, MV. Gustav xx, is de moeder van de hengsten Goldioso BWP (1983, V. Furioso Z), Hyflyer BWP (1984, V. Fantastique SF) en Ultimo Tibri BWP (1997, V. Querelle SF).
Goldioso is goedgekeurd door het BWP, Hyflyer door het Mexicaanse stamboek en Ultimo Tibri door het Anglo European stamboek;

Ekster BWP, 1981, schimmel, MV. Seneka I Hann, is de moeder van de bruine merrie Ula BWP (1997, V. Larome Holst). Ula is de moeder van de bruine hengst El-Thuder BWP (2004, V. Thunder van de Zuuthoeve BWP), die is goedgekeurd door het Anglo Europese stamboek;

Eurospring BWP, 1981, schimmel, MV. Widukind de Lauzelle Hann, is de moeder van de schimmel merrie Hevalientje BWP (2007, V. Kashmir van ’t Schuttershof BWP). Hevalientje is de moeder van de vos hengst C-Calvaro HC Zang (2011, V. Calvaro Z Holst), die is goedgekeurd door het Anglo Europese stamboek;

Heidi van het Appelsvoordehof BWP, 1984, bruin, MV. Alcanar xx, is de moeder van de zwartbruine merrie Regina-S BWP (1994, V. Feinschnitt I van de Richter Hann). Regina-S is de moeder van de zwartbruine hengst Raging Bull Vangelis S BWP (1998, V. Nonstop BWP), die is goedgekeurd door het BWP en het AES;

Knappe van Heyvelde BWP,1987, vos, MV. Lugano van la Roche Hann, is de moeder van de bruine hengst Tolano van ’t Riethof BWP (1996, V. Chin Chin Holst). Tolano van ’t Riethof is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en het Anglo European stamboek;

Oeshi BWP, 1991, schimmel, MV. Feo de Lauzelle Hann, is de moeder van de schimmel hengst Toshi BWP (1996, V. Skippy II SF). Toshi is goedgekeurd door het BWP;

Paloma de Lauzelle BWP, 1992, bruin, MV. Lugano van la Roche Hann, is de moeder van de schimmel hengst Garfield de Tiji BWP (2006, V. Quasimodo Z Zang). Garfield de Tiji is goedgekeurd door het SBS.

Van de zonen van Goldspring de Lauzelle zijn Candidat BWP (1979), Donbito van de Helle BWP (1980) en Edellmeister van het Lommelhof BWP (1981) goedgekeurd voor de fokkerij.


24.1.  Candidat  1372 HGT BWP

Candidat BWP (V. Goldspring de Lauzelle Hann) is een grauwschimmel hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is geboren op 3 juni 1979 en is gefokt door Frans Nuthals uit Sint Joris Weert, dat circa 10 km ten zuiden van Leuven in de provincie Vlaams Brabant in België ligt.
De moeder van Candidat is de zwartbruine merrie Überjägerin BWP (1974, V. Widukind de Lauzelle Hann) en tweede moeder is de zwartbruine Elfenliebe Hann (1962, V. Ernö Hann). Elfenliebe is ook de tweede moeder van de hengsten Brutus BWP (1978, V. Wotan I Hann), Descuidado de la Bastide SBS (1987, V. Abakan la Silla SF) en Fozby Flop de la Bastide SBS (1989, V. Skippy II SF) .
Brutus is goedgekeurd door het BWP, Descuidado de la Bastide door het SBS en Fozby Flop de la Bastide door het Italiaanse stamboek.
Candidat is een traditioneel gefokte Hannoveraanse hengst. Gerekend over acht generaties voert hij 87,5 % Hannoveraans bloed en 8,6 % Engels- en Arabisch volbloed.

Candidat is op 24 maart 1982 door het BWP goedgekeurd voor de fokkerij. In 1982 is hij in BWP-verband actief geweest en daarna heeft hij tot 1987 in SBS-verband de fokkerij gediend.

Het BWP heeft  tien nakomelingen van hem geregistreerd en het SBS 72.

Zijn dochter Brillante de la Fontaine SBS, 1985, MV. A l’Honneur SF, is de moeder van de vos hengst Grignoteur de la Fontaine SBS (1990, V. Quat’Sous SF), die is goedgekeurd door het SBS, BWP, Selle Français en het Zangersheide stamboek.

 

24.2.  Donbito van de Helle 1388 HGT BWP

 

De vos hengst Donbito van de Helle BWP (V.  Goldspring de Lauzelle Hann) heeft een stokmaat van 167 cm. Hij is geboren op 15 april 1980 en is gefokt door Paul Mais uit Putte, dat circa 15 km ten oosten van Mechelen in de provincie Antwerpen in België ligt.
De moeder van Donbito van de Helle is de donkerbruine merrie Luna Hann (1976, V. Lombard Hann) en tweede moeder is de donkerbruine Marbel Hann (1969, V. Marmor Hann).
Donbito van de Helle is een Hannoveraans gefokte hengst. De stempelhengst Goldschläger II Meckl (1909, V. Paris Meckl) komt zeven keer voor in zijn afstamming. De moederlijn van Dorbito van de Helle is door de inbreng van de hengst Kurland II Hann (1952, V. Kurde x), Marmor Hann (1962, V. Marcio xx) en Lombard Hann (1969, V. Lugano II Hann) omgevormd om meer te kunnen voldoen aan de eisen die aan sportpaarden worden gesteld.
Gerekend over acht generaties voert Donbito van de Helle 77,3 % Hannoveraans bloed en 18,0 % Engels- en Arabisch volbloed.

Donbito van de Helle is op 13 november 1982 door het BWP goedgekeurd voor de fokkerij en is van 1983 tot en met 1985 in België beschikbaar geweest voor de fokkers. Het BWP heeft 19 nakomelingen van hem geregistreerd. Van 1991 tot en met 2008 heeft hij in Italië gedekt. Het Italiaanse stamboek heeft 83 nakomelingen van hem geregistreerd.

Zijn dochter Juliska BWP, 1986, MV. Sudan Hann, is de moeder van de vos hengst Karamel de Lauture SF (1998, V. Gribaldi Trak), die is goedgekeurd door het Franse stamboek SF.

Zijn zoon Don Albert Bon Dell’Orchidea SI (1994) is door het Italiaaanse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij.

De vos dochter Onda di Valmarina IS, 2001, MV. Almé SF, is in de jaren 2010 – 2012 door Claudio Minardi (ITA) uitgebracht in internationale springwedstrijden.

 

24.2.1.  Don Albert Bon Dell’Orchidea SI 49709P

Don Albert Bon Dell’Orchidea SI (V. Donbito van de Helle BWP) is een donkerbruine hengst die in 1994 is geboren. Hij is gefokt door stoeterij Dell’Orchidea in Italië.
De moeder van de hengst is de bruine merrie La Bonita Holst (1984, V. Lagos Holst) en tweede moeder is de zwarte Ladelle Hann (1974, V. Domspatz Westf).
Ladelle is ook de moeder van de donkerbruine hengst Laudatios Oldbg, die is goedgekeurd door het Mecklenburgse- en het Oldenburgse stamboek.
Don Albert Bon Dell’Orchidea komt voort uit een Hannoveraanse moederlijn. De stam is door het gebruik van de hengst Lavendel Hann (1960, V. Lateran Trak) verrijkt met Trakehner bloed en door het gebruik van de hengst Lagos Holst (1977, V. Ladykiller xx) is Holsteins bloed en Engels volbloed aan de stam toegevoegd.
Gerekend over acht generaties voert Don Albert Bon Dell’Orchidea 54,7 % Hannoveraans bloed en 25 % Engels- en Arabisch volbloed.
Hij is goedgekeurd door het Selle Italia stamboek.
Van hem zijn in de jaren 2002 – 2004 zeven nakomelingen geregistreerd.

 

24.3.  Edellmeister van het Lommelhof   1408 HGT BWP

De schimmel hengst Edellmeister van het Lommelhof BWP (V. Goldspring de Lauzelle Hann) heeft een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren op 1 februari 1981 en is gefokt door Francois van Duffel uit Balen, dat circa 25 km ten zuidoosten van Turnhout in de provincie Antwerpen ligt.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Mona-Lisa 1 BWP (1977, V. Matrose Hann) en tweede moeder is de donkerbruine Weinschenke Hann (1967, V. Weingau Hann).
Weinschenke is ook de moeder van de hengst Matrox Hann (1975, V. Matrose Hann).
Edellmeister van het Lommelhof is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 78,9 % Hannoveraans bloed en 16,4 % Engels- en Arabisch volbloed voert.

De hengst is op 12 november 1983 door het Belgisch Warmbloed Paardenstamboek goedgekeurd. Hij is in de jaren 1984 – 1986 in België beschikbaar geweest voor de fokkerij. Het BWP heeft 25 nakomelingen van hem geregistreerd.

Tenminste twee dochters zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden, zoals:

Illiaca BWP, 1985, bruin, MV. onbekend, is de moeder van de vos hengst Caster BWP (2002, V. Triomphe de Muze BWP). Caster is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en

 

Jessy BWP, 1986, donkerbruin, MV. Wendekreis Hann, is de moeder van de bruine hengst Vialli BWP (1998, V. Quorum de Laubry BWP). Vialli is goedgekeurd door het BWP.

 

25.  Gotha DE331311324275  Hann

 

Gotha Hann (V. Gotthard Hann) is een donkerbruine hengst die is geboren in 1975. Hij is gefokt door Franz-Hubert Trienekens uit Korbach, dat 60 km ten westen van Kassel in de deelstaat Hessen ligt.
De moeder van Gotha is de bruine merrie Piroschka Hann (1967, V. Piruet Trak) en tweede moeder is de bruine Funkenhalde Hann (1953, V. Fumar Hann).
Gotha is afkomstig uit een Hannoveraanse moederlijn die tot omstreeks 1830 is terug te volgen. Via moedersvader Piruet Trak (1855, V. Bambus Trak) is Trakehner bloed aan de moederlijn toegevoegd.
Gerekend over acht generaties voert Gotha 59,4 % Hannoveraans bloed, 13,3 % Trakehner bloed, 5,5 % Oost Pruisisch bloed en 10,9 % Engels- en Arabisch volbloed.

Gotha  is in het najaar van 1977 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en is van 1978 tot 1991 actief geweest in de fokkerij.
De Duitse Hippische Sportbond heeft 79 nakomelingen van Gotha als wedstrijdpaard geregistreerd. Samen hebben zij € 66.877 gewonnen.

Gotha is in de jaren 1984 – 1986 door Jan ter Halle (GER) en Achaz von Buchwaldt (GER) in internationale springwedstrijden uitgebracht. Hij heeft € 3.530 aan prijzengeld gewonnen

.

26.   Gajus   DE331311304176  Hann

 

De schimmel hengst Gajus Hann (V. Gotthard Hann) heeft een stokmaat van 162 cm. Hij is in 1976 geboren en is gefokt door Heinrich Beutner uit Meinersen, dat tussen Hannover en Gifhorn in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Gajus is de bruine merrie Couplet Hann (1967, V. Cypern Hann). Zij is ook de tweede moeder van de bruine hengst Furioso Z Hann (1979, V. Furioso II SF), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en het BWP.
Tweede moeder van Gajus is de bruine staatspremiemerrie Kunigunde Hann (1961, V. Kurator II Hann).
De Hannoveraanse moederlijn van Gajus loopt terug tot circa 1880. In 1960 is gebruik gemaakt van de hengst Kurator II Hann (1953, V. Kurde x), waardoor de moederlijn verrijkt is met Anglo-arabisch bloed. In de volgende generatie is via de hengst Cypern Hann (1955, V. Cyklon Trak) Trakehner bloed aan de stam toegevoegd.
Gerekend over acht generaties voert Gajus 66,4 % Hannoveraans bloed, 14,8 % Engels- en Arabisch bloed en 9,4 % Trakehner bloed.

Gajus is in 1978 in Verden door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij en heeft in 1979 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Hij behaalde 111,45 punten, waarmee hij negende van de 31 deelnemende hengsten is geworden.
Vervolgens is hij van 1980 tot en met 2002 actief geweest in de fokkerij.

Zijn bruine dochter Gute Hann,  1990, V. Goya Hann,  is de moeder van de bruine staatspremiemerrie Esmeralda Hann (1998, V. Escudo I Hann) en die is de moeder van de bruine hengst Schroeder Hann (2004, V. Sandro Hit Oldbg).
Schroeder is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Oldenburgse- en Westfaalse stamboek en door het Oldenburg International stamboek, het BWP en het Canadese Warmbloed Paardenstamboek.

Van Gajus zijn in Duitsland 160 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Van hen zijn vier nakomelingen uitgebracht in de klasse S springen. Samen hebben de nakomelingen tot eind 2015 € 67.495 gewonnen.

Eind 2015 heeft Gajus een dressuurindex van 75 met een betrouwbaarheid van 76 % en een springindex van 80 met een betrouwbaarheid van 84 %.

 

27.   Genever   DE 331311310376   Hann

 

Genever Hann (V. Gotthard Hann) is een schimmel hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is in 1976 geboren en is gefokt door Ulrich Heuer uit Bienenbütel, dat circa 20 km ten zuiden van Lüneburg in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Genever is de bruine volbloedmerrie Freia xx (1967, V. Alpsee xx) en tweede moeder is de merrie Freiin xx (1959, V. Asterios xx).
Door de volbloedmoederstam is Genever een hoog in het bloed staande hengst.
Gerekend over acht generaties voert hij 38,3 % Hannoveraans bloed en 55,5 % Engels- en Arabisch bloed.

Genever is in 1978 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en heeft in 1979 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Dat onderzoek heeft hij met 130,78 punten afgesloten op de tweede plaats van de 31 deelnemende hengsten.
Daarna is hij vanaf 1980 tot en met 1994 in de fokkerij actief geweest.
Zijn zoon Graf Landau Hann (1984) is goedgekeurd voor de fokkerij.
Enkele van zijn dochters zijn moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst geworden, zoals:

Grand Lady Hann, staatspremiemerrie, 1983, schimmel, MV. Admiral I Hann, is de moeder van de vos staatspremiemerrie Blue Lady Hann, 1988, V. Bogenschütze Hann) en van de schimmel hengst Ramazotti Hann (2003, V. Rubin Royal Old Oldbg).
Blue Lady is de moeder van de vos hengst Weltbogen Hann (1993, V. Weltmeyer Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek, en van de vos hengst Louis Vutton Hann (2005, V. Lauries Crusador xx), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse, Deense en Noorse stamboek.
Ramazotti is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Gilly Hann, 1985, bruin, MV. Löwen As Hann, is de moeder van de zwarte hengst Galayo la Silla Oldbg (1992, V. Grannus Hann), die is goedgekeurd door het Baden-Württembergse-, Beierse-, Hessische-, Rijnlandse-, Saksen-Thüringse-, Westfaalse- en Zwitserse stamboek;

 

Griotte SCSL, 1990, vos, MV. Diplomat Hann, is de moeder van de donkerbruine merrie Ortie G SCSL (1994, V. Olisco SF) en Ortie G is de moeder van de donkerbruine hengst Gibi du Gibet SCSL (2001, V. Kannan KWPN). Gibi du Gibet is goedgekeurd door het Luxemburgse stamboek SCSL;

Goyana Hann, 1993, bruin, MV. Lanthan Hann, is de moeder van de schimmel hengst Coconut Cream Hann (2007, V. Cassini II Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

 

Grenadine Hann, 1993, schimmel, MV. Pik König Hann, is de moeder van de schimmel hengst Dr. Pepper Hann (2001, V. Drosselklang II Hann), die door het Canadese Warmbloed Paardenstamboek is goedgekeurd;

 

Gandria Hann, 1994, schimmel, MV. Gotthard Hann, is de moeder van de schimmel hengst Etrusco Hann (1998, V. Escudo I Hann), die door het Hannoveraanse- en het Zweedse stamboek is goedgekeurd.

 

De Duitse Hippische Sportbond heeft 160 nakomelingen van Genever geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben in Duitse wedstrijden samen € 271.891 gewonnen.

Succesvolle nakomelingen zijn:

Galant Hann, ruin, 1983, schimmel, MV. Nomade Hann, is in de periode 1990 – 1999 door Franz Göck (GER) uitgebracht in Duitse springwedstrijden. De combinatie is 90 keer geplaatst in wedstrijden in de klasse S en heeft 19 wedstrijden gewonnen. Galant heeft een winsom van € 51.355 en

Genius Hann, ruin, 1983, schimmel, MV. Don Carlos Hann, is door Dirk Hafemeister (GER), Thomas Frühmann (AUT) en Jose Madariaga (MEX) in internationale springwedstrijden uitgebracht.
Frühmann heeft met de ruin in 1991 de Grand Prix in Wiesbaden gewonnen. In 1992 heeft de combinatie de finale van de Wereldbeker springen in Del Mar gewonnen en is deelgenomen aan de Olympische Spelen in Barcelona. Als lid van het Oostenrijkse team is de zilveren medaille in de landenwedstrijd springen gewonnen.
Madariaga heeft met Genius deelgenomen aan de Wereldruiterspelen 1994 in Den Haag en aan de Olympische Spelen 1996 in Atlanta. In Atlanta is de 14e plaats bereikt in het individuele springconcours.
Genius heeft in wedstrijden in Duitsland € 75.909 gewonnen en

Gina Ginelli Hann, merrie, 1994, bruin, MV. Lanthan Hann, is door Jens Rensen (GER) in de jaren 2001 – 2003 uitgebracht in S springwedstrijden in Duitsland. In de jaren 2004 – 2007 heeft Rene Tebbel (GER) de merrie in internationale springwedstrijden uitgebracht. Gina Ginelli heeft een winsom van € 47.492.

Eind 2015 heeft Genever een dressuurindex van 73 met een betrouwbaarheid van 76 % en een springindex van 93 met een betrouwbaarheid van 88 %.

 

27.1.  Graf Landau  DE 331318019484  Hann

De schimmel hengst Graf Landau Hann (V. Genever Hann) heeft een stokmaat van 165 cm. Hij is in 1984 geboren en is gefokt door Erika Kuwert uit Mülhein an der Ruhr, dat net ten zuiden van Oberhausen in het Ruhrgebied ligt.
De moeder van Graf Landau is de donkerbruine merrie Wendekind Hann (1977, V. Wendekreis Hann) en tweede moeder is de bruine Goldkind Hann (1970, V. Götz Hann).
Graf Landai komt uit een relatief jonge Hannoveraanse moederlijn. De lijn startte in 1936 met een dochter van Filmkönig uit een onbekende merrie. Vervolgens is voor twee generaties de hengst Futurist I Hann (1933, V. Flak Hann) gebruikt en daarna de hengst Götz Hann (1971, V. Gong Hann). Zowel Futurist I als Götz hebben een afstamming met 25 % volbloedaandeel. Moedersvader Wendekreis voert nauwelijk volbloed in de afstamming, maar vader Genever heeft daarentegen ruim 55 % volbloedaandeel in de afstamming.
Voor Graf Landau betekent één en ander dat hij, gerekend over acht generaties, een afstamming met 62,5 % Hannoveraans bloed en 32,8 % volbloed heeft.

Graf Landau is in oktober 1986 in Verden door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd. Later hebben ook het Rijnlandse stamboek en het Australisch Warmbloed stamboek hem goedgekeurd.
In 1987 heeft hij in Warendorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Hij behaalde daarin van de 17 deelnemende hengsten de negende plaats met 98,17 punten.
Graf Landau is van 1988 tot en met 1992 in Duitsland beschikbaar geweest voor de fokkerij en is daarna verkocht naar Australie, waar hij nog verschillende jaren als hengst actief is geweest.

In Duitsland zijn negen dochters van hem als fokmerrie opgenomen in een stamboek en twee van hen zijn staatspremiemerrie geworden. Ook zijn van hem 23 nakomelingen door de Duitse Hippische Sportbond geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen een winsom van € 12.601

.Succecvolle Australische nakomelingen zijn:

Kolora Stud Genoa AWAH, merrie, 1994, schimmel, MV. Head over Heels xx, is door Peter Macmahon (AUS) uitgebracht op de Wereldruiterspelen 2006 in Aachen en op de Olympische Spelen 2008 in Hong Kong. Op beide wedstrijden maakte de combinatie deel uit van het Australische springteam;

Gershwin E AWAH, hengst, 1996, vos, MV. Head over Heels xx, is in 2014 door Samanha Bartlett (AUS) in enkele Grand Prix wedstrijden dressuur uitgebracht.

 

28.  Genius   DE 331311347676  Hann

Genius Hann (V. Gotthard Hann) is een schimmel hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is in 1976 geboren en is gefokt door Inge Hansen uit Burgdorf, dat ongeveer 20 km ten noordoosten van Hannover in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Genius is de vos merrie Lupenpalme Hann (1960, V. Lugano I Hann) en tweede moeder is de vos Dichterbraut Hann (1945, V. Dwinger Hann).
De moederstam van Genius is slechts terug te traceren tot zijn  overgrootmoeder die in 1933 is geboren. Daardoor is 7,8 % van zijn afstamming onbekend. Gerekend over acht generaties voert Genius 65,6 % Hannoveraans bloed  en 18,0 % Engels- en Arabisch volbloed.

Genius is in 1980 goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Rijnland-Palts-Saar stamboek. Hij heeft in 1981 in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen en heeft dat met 109,5 punten als 16e van de 49 deelnemende hengsten afgesloten.
Hij is van 1981 tot en met 1989 actief geweest in de fokkerij.

Van zijn dochters is de donkervos staatspremiemerrie Genua Zweibr, 1985, MV. Capitano Holst, de moeder van de vos hengst Alexej Zweibr (1993, V. Alexis Z Hann), die is goedgekeurd door het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek.

Genius’ zonen Genf Zweibr (1983) en Garfield Zweibr (1984) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

Van Genius zijn 127 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 92.646 aan prijzengeld gewonnen.

Eind 2015 heeft Genius een dressuurindex van 71 met een betrouwbaarheid van 70 %.

 

28.1.   Genf  DE 351510012483 Zweibr

De schimmel hengst Genf Zweibr (V. Genius Hann) heeft een stokmaat van 165 cm. Hij is geboren op 31 maart 1983 en is gefokt door Horst-Ludwig Körner uit Kirkel dat tussen Neunkirchen en Zweibrücken in de Duitse deelstaat Saarland ligt.
De moeder van Genf is de vos merrie Kurde Zweibr (1971, V. Kurpfalz Hann) en tweede moeder is de vos Gisela Zweibr (1952, V. Norius Zweibr).
Van Gisela is de moeder nog wel bekend, maar over haar ouders is geen informatie beschikbaar.

Gerekend over acht generaties voert Genf 56,3 % Hannoveraans bloed en 12,5 % Engels- en Arabisch volbloed.

Genf is in oktober 1985 in Merzig goedgekeurd door het Rijnland-Palts-Saar stamboek en is tot en met 2009 actief geweest in de fokkerij.
In het najaar van 1986 heeft hij in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Voor de op de dressuur gerichte onderdelen heeft hij 112,19 punten gekregen waarmee hij op de 17e plaats van de 52 deelnemende hengsten terecht is gekomen. Zijn prestaties in de op het springen gerichte onderdelen zijn gewaardeerd met 131,62 punten en dat was goed voor de vierde plaats. In de eindstand is hij met 123,31 punten als achtste geëindigd.

Van Genf zijn 16 dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek. Zijn zoon Gatun Zweibr (1989) is goedgekeurd voor de fokkerij.
De Duitse Hippische Sportbond heeft 59 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard en zij hebben samen € 80.586 gewonnen.
Eind 2020 heeft Genf een  springindex van 84 met een betrouwbaarheid van81 %.

Genf is van 1987 tot en met 1992 door Frank Andreas (GER)  in de springsport uitgebracht, waarbij vanaf 1991 in de klasse S is uitgekomen. Hij heeft een winsom van € 7.917.

 

28.1.1.  Gatun  DE 351510013989  Zweibr

Gatun Zweibr (V. Genf Zweibr) is een vos hengst met een stokmaat van 162 cm. Hij is in 1989 geboren en is gefokt door Georg Schulte-Lünzum uit Buckow, dat 30 km ten noordwesten van Brandenburg in de Duitse deelstaat Brandenburg ligt.
De moeder van Gatun is de vos merrie Granate Westf (1981, V. Grande Gold Westf) en tweede moeder is de vos Parodie Westf (1977, V. Pilatus Westf).
Gatun is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties 65,6 % Hannoveraans bloed en 11,7 % Engels- en Arabisch volbloed voert.
Gatun is in januari 1992 in Koblenz goedgekeurd door het Rijnland-Palts-Saar stamboek. Hij heeft in de zomer van 1992 in Marbach deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Voor de op de dressuur gerichte onderdelen heeft hij 106,83 punten behaald en daarmee is hij veertiende geworden van de 45 deelnemende hengsten. Voor de op het springen gerichte onderdelen heeft hij 93,63 punten behaald, waarmee hij op de 26e plaats kwam. In de eindstand is Gatun op de 17e plaats terecht gekomen met 103,47 punten.
Gatun is van 1992 tot 2009 beschikbaar geweest voor de fokkerij maar is nauwelijks gebruikt door de fokkers. Van hem zijn negen nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard en die hebben samen € 8.626 gewonnen.

Gatun is in de jaren 1993 – 2005 uitgebracht in de klasse M dressuur en de klasse M springen en heeft een winsom van € 6.158.

 

28.2.   Garfield   DE 351510014984  Zweibr

De schimmel hengst Garfield Zweibr (V. Genius Hann) heeft een stokmaat van 168 cm.
Hij is in 1984 geboren en is gefokt door Oscar Riedinger uit Homburg, dat in de Duitse deelstaat Rijnland-Pfalz ligt.
De moeder van Garfield is de bruine merrie Pipocca Zweibr (1978, V. Picasso Hann) en tweede moeder is Dueblette Zweibr (1973, V. Duellfürst Hann). De verdere moederstam bestaat uit Trakehner merries.
De bloedvoering van Garfield is in hoofdzaak Hannoveraans. De stempelhengst Detektiv Hann (1922, V. Desmond Hann) komt vijf keer voor in de afstamming van Garfield.

Garfield is in januari 1987 in Koblenz goedgekeurd. Hij heeft in het najaar van 1987 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen, waar hij een bijzonder trieste prestatie leverde. Voor de op de dressuur gerichte onderdelen is hij gewaardeerd met 78,71 punten en voor de op het springen gerichte onderdelen kreeg hij 43,33 punten. Hij heeft het onderzoek beëindigd met 62,39 punten en daarmee heeft hij als 43e van de 45 deelnemende hengsten het onderzoek afgesloten.

Garfield is alleen in 1987 ingezet voor de fokkerij.
Twee dochters van hem zijn als fokmerrie opgenomen in het stamboek. Eén dochter is geregistreerd als wedstrijdpaard en die heeft een winsom van € 4.650.
Garfield is zelf uitgebracht in L springwedstrijden en heeft € 1.030 gewonnen.

 

29.   Godehard  DE 331311304876  Hann

Godehard Hann (V. Gotthard Hann) is een schimmel hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is in 1976 geboren en is gefokt door Fr. Wilhelm Linnemann uit Groß Twülpstedt, dat circa 10 km ten oosten van Wolfsburg in de deelstaat Nedersaksen ligt.

Moeder van de hengst is de schimmel Alsterkunde Hann (1963, V. Artur Hann). Zij is ook de tweede moeder van de schimmelhengst Winterstern Westf (1985, V. Weinberg Westf), die is goedgekeurd door het Rijnlandse stamboek.
Tweede moeder van Godehard is de schimmel Weinfee Hann (1969, V. Weingeist Hann), die ook de moeder is van de schimmel hengst Valentinus Hann (1969, V. Valentino xx). Valentinus is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek.
Godehard is een Hannoveraans gefokte hengst. De stempelhengsten Alderman I Hann (1909, V. Alnok Hann) en Fling Hann (1911, V. Flingarth Hann) komen respectievelijk negen en acht keer voor in zijn afstamming.
Gerekend over acht generaties heeft Godehard een afstamming met 71,9 % Hannoveraans bloed, 11,7 % Trakehner bloed en 8,6 % Engels- en Arabisch volbloed.

Godehard is in 1978 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. In 1979 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Hij is daarin van de 60 deelnemende hengsten met 115,80 punten op de vijfde plaats geëindigd.
Hij is van 1979 tot en met 1991 beschikbaar geweest voor de fokkerij.

Verschillende dochters zijn moeder of tweede moeder geworden van een goedgekeurde hengst, zoals:

Godette Hann, 1981, schimmel, MV. Grande Hann, is de moeder van de schimmel merrie Classic Time Oldbg (1991, V. Classiker Holst). Classic Time is de moeder van de bruine hengst Little Love Oldbg (1995, V. Landadel Holst), die is goedgekeurd door het ZfdP;

 

Golden Gate Hann, 1981, schimmel, MV. Der Löwe xx, is de moeder van de schimmel merrie Ganim Hann (2001, V. Graf Grannus Hann ). Ganim is de moeder van de de schimmel hengst Salz der Erde Hann (2009, V. Stakkato Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

 

Goldika Hann, 1981, Hann, zwartbruin, MV. Waidmannsheil Hann, is de moeder van de hengst Faustus Fellini Hann (1987, V. Friedericus Rex Hann) en van de donkerbruine merrie Lamour Hess (1995, V. Le Cou Cou Oldbg).
Faustus Fellini is goedgekeurd door het ZfdP en het Hannoveraanse- en het Oldenburgse stamboek.
Lamour is de moeder van de door het Luxemburgse stamboek goedgekeurde hengst Sid SCSL (2010, V. Sandopan x);

 

Frau Godiva BWP, 1982, schimmel, MV. Don Carlos Hann, is de moeder van de vos merrie Ushuaia BWP (1997, V. Narcos II SF). Ushuaia is de moeder van de vos hengst Happydam BWP (2007, V. Quidam de Revel SF), die is goedgekeurd door het Anglo European stamboek;

 

Goldine Hann, 1983, schimmel, MV. Domspatz Hann, is de moeder van de schimmel merrie Tessina van het Lindenhof BWP (1996, V. Weltmeyer II Hann). Tessina van het Lindenhof is de moeder van de bruine hengst Jack van Liedekerkebos BWP (2009, V. Cicero Z van Paemel BWP), die is goedgekeurd door het BWP;

 

Fureida II Hann, staatspremiemerrie, 1985, schimmel, MV. Furioso II SF, is de moeder van de merrie Faithful Oldbg (1998, V. Aurel Holst), de broers Landwerder S Oldbg (1990, V. Landadel Holst), Landor S Oldbg (1991) en Lagoheidor G Oldbg (1992), de zusters Heideblüte Oldbg (1993, V. Landadel Holst) en de staatspremiemerrie Heideglück Oldbg (1996), de hengst Coulthard Oldbg (1998, V. Corofino I Holst) en de merries Heidefee Oldbg (2000, V. Concetto I Oldbg) en Furetta OS (2001, V. Landjunge Holst)Faithful is de moeder van de bruine hengst Cesaro Oldbg (2001, V. Celano Holst), die is goedgekeurd door het Saksische- en het Berlin-Brandenburgse stamboek.
Landwerder S is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en door het BWP.
Landor S is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Hannoveraanse-, Rijnlandse Berlin-Brandenburgse-, Beierse-, Saksische-, Italiaanse-, Zweedse-, Deense- en Franse stamboek.
Lagoheidor G is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Hannoveraanse-, Baden-Württembergse- en Beierse stamboek.
Heideblüte is de moeder van de bruine hengst Livestream Oldbg (2010, V. Lordanos Holst), die is goedgekeurd door het Oldenburgs- en het Oldenburgs International stamboek.
Heideglück is de moeder van de zwarte hengst Incello Oldbg (2000, V. Indoctro Holst), die is goedgekeurd door het Oldenburgse- en Westfaalse stamboek en door het Oldenburgs International stamboek.
De schimmel Coulthard is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek.
Heidefee is de moeder van de bruine hengst Ludwigs Concept OS (2007, V. Ludwigs As Oldbg), die is goedgekeurd door het Deense stamboek.
Furetta is de moeder van de donkerbruine hengst Kumano Oldbg (2004, V. Kannan KWPN), die is goedgekeurd door het Canadese Sportpaarden stamboek CSHA en

 

White Dance DWB, 1989, schimmel, MV. Antrieb xx, is de moeder van de bruine hengst Party Dance DWB (2003, V. Cajus DWB), die is goedgekeurd door het Deense stamboek.

 

Acht zonen van Godehard zijn goedgekeurd voor de fokkerij. Dat betreft Germane Hann (1981), Greystoke Hann (1981), Godewind Hann (1982), Godewind Hess (1982), Gershwin Oldbg (1983), Godewin Hann (1983), Ghostwind Hann (1984) en Gayus Hann (1990).

De Duitse Hippische Sportbond heeft 331 nakomelingen van Godehard geregistreerd als wedstrijdpaard. Van hen zijn er 48 uitgebracht in de klasse S springen en één in de klasse S dressuur. Samen hebben de nakomelingen € 568.957 gewonnen.
Succesvolle nakomelingen zijn:

Nordic Venture Oldbg, 1981, schimmel, MV. Colorado x, is door Katie Monahan – Prudent (USA) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In 1989 is de combinatie tweede geworden in de GP Aachen;

Godin Hann, hengst, 1985, schimmel, MV. Gardestern I Hann, is door Hans-Joachim Giebel (GER) aangereden tot de klasse S. De combinatie heeft in de jaren 1994 – 1996 in Duitse wedstrijden elf overwinningen geboekt in de klasse S. Godin heeft een winsom van € 22.650;

Montanes Go On Hann, merrie,1985, schimmel, MV. Diplomat Hann, is door Karsten Huck (GER) in 1992 naar de klasse S springen gereden en is gestart in Duitse en Deense wedstrijden. In 1995 heeft Horst-Thorben Rüder (GER) de merrie overgenomen en is met haar tot en met 1997 uitgekomen in internationale wedstrijden. Montanes Go On heeft een winsom van € 25.163 en

Good Sweeny Hann, ruin, 1986, schimmel, MV. Wolf Hann, is van 1992 tot 1999 door Barbara Steurer-Collee (GER) in springwedstrijden uitgebracht. In 1994 is voor het eerst in de klasse S gestart. Met uitzondering van enkele wedstrijden in Luxemburg en Oostenrijk is altijd in Duitse wedstrijden gestart en meestal in de klasse M. Good Sweeny heeft een winsom van € 23.148.

Eind 2015 heeft Godehard een dressuurindex van 51 met een betrouwbaarheid van 82 % en een springindex van 100 met een betrouwbaarheid van 93 %.

29.1.    Germane  DE 331310827181  Hann

De bruinschimmel hengst Germane Hann (V. Godehard Hann) heeft een stokmaat van 172 cm. Hij is in 1981 geboren en is gefokt door Hans Ehlers uit Süstedt, dat circa 25 km ten zuiden van Bremen in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Germane is de bruine merrie Landbahn Hann (1968, V. Lasso Hann). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Diamont Hann (1976, V. Dürkheim Hann). Diamont is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en het Amerikaanse Hannoveraanse stamboek.

Tweede moeder van Germane is Erlenkunde Hann (1957, V. Erzfeind Hann).
Germane is een Hannoveraans gefokte hengst die afkomstig is uit een moederlijn die terug loopt naar 1942. Door in 1967 gebruik te maken van de hengst Lasso Hann (1961, V. Lateran Trak) is Trakehner bloed en Arabisch volbloed aan de stam toegevoegd.
Gerekend over acht generaties heeft Germane een afstamming die voor 68,75 % uit Hannoveraans bloed bestaat, voor 16,4 % uit Trakehner bloed en voor 6,25 % uit Engels- en Arabisch volbloed bestaat.

Germane is in 1983 in Oldenburg goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek voor de fokkerij. In 1984 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Hij heeft dat onderzoek afgesloten met 92,51 punten, waarmee hij van de 70 deelnemende hengsten de 46e plaats bereikte.
Germane is goedgekeurd door het Hessische stamboek en is van 1984 tot en met 1993 in de fokkerij actief geweest in de deelstaat Hessen.
Van Germane zijn 31 dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek. Eén van die merries heeft het predikaat staatspremiemerrie ontvangen.
De Duitse Hippische Sportbond heeft 77 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard en die hebben samen € 22.614 gewonnen.
Eind 2015 heeft Germane een dressuurindex van 62 met een betrouwbaarheid van 70 %. Een springindex is niet gepubliceerd.

 

29.2.  Greystoke Hann

Greystoke Hann (V. Godehard Hann) is een schimmel hengst met een stokmaat van 170 cm. Hij is in 1981 geboren in de Verenigde Staten en is gefokt door L. Nagy.
De moeder van Greystoke is de bruine staatspremiemerrie  Doreen Hann (1974, V. Diplomat Hann) en tweede moeder is de vos staatspremiemerrie Alsterwelt Hann (1959, V. Abhang I Hann).
Alsterwelt is ook de moeder van de schimmel hengst Lago Hann (1968, V. Lasso Hann) en tweede moeder van de schimmel hengst Abraham Hann (1972, V. Absatz Hann)
Lago is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Deense stamboek en Abraham is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Oldenburgse stamboek.

Greystone is afkomstig uit een zeer oude Hannoveaanse moederlijn waar in 1958 door het gebruik van de hengst Abhang I Hann (1953, V. Abglanz Trak) genen van het Trakehner ras aan zijn toegevoegd.
Gerekend over acht generaties voert Greystoke 78,9 % Hannoveraans bloed, 15,6 % Trakehner bloed en 2,3 % Engels- en Arabisch volbloed.

Greystoke is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek, maar over zijn fokkerijprestaties is geen informatie beschikbaar.

 

29.3.  Godewind   DE 331310822482   Hann

De schimmelhengst Godewind Hann (V. Godehard Hann) is in 1982 geboren. Hij is gefokt door Hans-Gerd Hüfken uit Grömitz, dat circa 45 km ten noorden van Lübeck in de Duitse deelstaat Schleswig-Holstein aan de Oostzeekust ligt.
De moeder van Godewind is de bruine merrie Pimpernelle Hann (1974, V. Pik König Hann). Zij is ook de tweede moeder van de donkerbruine hengst Adios Hann (1994, V. Acord II Holst), die is goedgekeurd door het Deense stamboek.

Tweede moeder van Godewind is de bruine Elske Hann (1968, V. Eindruck II Hann).
Godewind is afkomstig uit een Hannoveraanse moederstam die omstreeks 1850 is ontstaan. Door het gebruik van Pik König Hann (1968, V. Pik As xx) is de stam in 1973 verrijkt met volbloedgenen.
Gerekend over acht generaties heeft Godewind een afstamming die voor 71,9 % bestaat uit Hannoveraans bloed en voor 16,4 % uit Engels- en Arabisch volbloed.

Godewind is in januari 1985 goedgekeurd door het ZfdP. In hetzelfde jaar heeft hij in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Hij behaalde daarbij 100,01 punten, waarmee hij 21e van de 37 deelnemende hengsten is geworden.

Over zijn verrichtingen in de fokkerij is geen informatie beschikbaar.

Godewind is in de periode 1986 – 1999 in de springsport uitgebracht, waarbij hij voornamelijk op B- en L-niveau is uitgebracht. Vier keer is hij geplaatst in een springconcours in de klasse M. Godewind heeft een winsom van € 5.793.

 

29.4.  Godewind   04319820790 Hess

Goewind Hann (V. Godehard Hann) is een schimmel hengst met een stokmaat van 172 cm. Hij is op 6 maart 1982 in Duitsland geboren.
De moeder van Godewind is de merrie Lukretia Oldbg (V. Löwen As Hann) en tweede moeder is de merrie Steinburg Hann(1963, V. Steinpilz xx).
De hengst is verkocht naar Zwitserland en is daar goedgekeurd door het Zwitserse stamboek ZVCH. Hij heeft in 1989 in Zwitserland deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek.

Via zijn dochter Retina (1991) is hij de grootvader van de hengst Comet As ZVCH (2000, V. Cockney II Holst), die in Zwitserland een tamelijk succesvolle hengst in de fokkerij is.

 

29.5.  Gershwin  DE 333330832583 Oldbg

De schimmel hengst Gershwin Oldbg (V. Godehard Hann) heeft een stokmaat van 168 cm. Hij is in 1983 geboren en is gefokt door Adelheid Pellenwessel uit Damme, dat tussen Osnabrück en Vechta in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Gershwin is de bruine merrie Mannitu Oldbg (1972, V. Nachtflug xx) en tweede moeder is de zwartbruine Manita II Oldbg (1959, V. Oriënt Oldbg).
Gershwin is afkomstig uit een oude Oldenburgse merriestam die dateert van omstreeks 1890. De stam is door de inbreng van de Engels volbloed Nachtflug xx (1962, V. Orsini xx) in 1971 voorzien van moderne sportgenen.
Vanwege zijn vader voert Gershwin, gerekend over acht generaties, 39,1 % Hannoveraans bloed. Vooral via zijn moeder heeft hij een afstamming met 27,3 % Engels- en Arabisch bloed en 25 % klassiek Oldenburgs bloed.

Gershwin is in november 1985 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. In het najaar van 1986 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Voor de op de dressuur gerichte onderdelen behaalde hij slechts 86,25 punten waarmee hij 37e is geworden van de 53 deelnemende hengsten. Bij de op het springen gerichte onderdelen heeft hij 108,12 punten behaald en dat leverde een 17e plaats op. In de eindstand heeft hij de 36e plaats bereikt met 89,50 punten.
Door het geringe puntenaantal is Gershwin in Duitsland niet beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Hij is van 1987 tot en met 1993 uitgebracht in gestandaardiseerde springproeven en in springwedstrijden in de klasse B en L. Daarbij heeft hij € 2.945 gewonnen. Daarna is hij verkocht naar Italië, waar hij heeft gedekt op het agrarische bedrijf van Dagmar Elisabeth Wald Stanzel in Caldana, dat hij Grosseto in Toscane ligt.

Het Italiaanse stamboek heeft in de jaren 2000 – 2008 elf nakomelingen van hem geregistreerd.

 

29.6.  Godewin   DE 331310833083  Hann

Godewin Hann (V. Godehard Hann) is een schimmel hengst die in 1983 is geboren. Hij is gefokt door Heiko Oltmanns uit Westerstede, dat 25 km ten noordwesten van Oldenburg in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Godewin is de bruine merrie Donna Hann (1973, V. Domspatz Hann). Zij is ook de moeder van de bruine hengst Aventinus Hann (1985, V. Argentinus Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Oldenburgse stamboek.
Tweede moeder is de bruine Landelle Hann (1967, V. Lavendel Hann). Zij is ook de tweede moeder van de donkerbruine hengst Laudatios Oldbg (1989, V. Laudatus Oldbg), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek.

De Hannoveraanse moederstam waar Godewin uit voort komt is terug te traceren tot  circa 1875. Honderd jaar later is met het gebruiken van de hengst Lavendel Hann (1960, V. Lateran Trak) de stam gemoderniseerd met Trakehner bloed.
Gerekend over acht generaties heeft Godewin een afstamming die voor 80,5 % uit Hannoveraans bloed, 10,9 % Trakehner bloed en 4,7 % Engels- en Arabisch volbloed bestaat.

Godewin is in november 1985 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek. In 1986 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek waar 53 hengsten aan hebben deelgenomen. Voor de op de dressuur gerichte onderdelen behaalde hij 93,55 punten waarmee hij de 31e plaats bereikte. Voor de op het springen gerichte onderdelen is hij gewaardeerd met 103,13 punten wat een 23e plaats opleverde. In de eindstand is hij 32e geworden met 92,94 punten.
Godewin is maar enkele jaren actief geweest in de fokkerij en is weinig gebruikt door de fokkers. Van hem is één dochter als fokmerrie opgenomen in een stamboek en vier nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. Hun gezamenlijke winsom bedraagt € 40.

 

29.7.  Ghostwind    331310828384 Hann

Ghostwind Hann (V. Godehard Hann) is een schimmel hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is 1984 geboren en is gefokt door Elmer Gerriets uit Wilhelmshaven, dat ongeveer 50 km ten noorden van Oldenburg in de deelstaat Nedersaksen ligt.

De moeder van Ghostwind is de bruine merrie Groβe Liebe Hann (1979, V. Grundstein I Hann). Zij is ook de moeder van de hengsten Fortunatus Hann (1987, V. Futuro SF) en de broers Grundstein’s Erbe Hann (1990. V. Glorireux Hann, zie hfdst. 11.8.2.) en Glorioso Noir Hann (1997, zie hfdst 11.8.8.).

Tweede moeder van Ghostwind  is de bruine Luna Hann (1975, V. Landsknecht I Hann) en zij is ook de moeder van de hengst Landkönig Hann (1992, V. Landadel Holst).

Ghostwind is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 82,8 % Hannoveraans bloed en 10,2 % Trakehner bloed.

Ghostwind is verkocht naar de Verenigde Staten en is daar ingezet voor de fokkerij. Over zijn prestaties is geen informatie beschikbaar.

 

29.8.   Gayus   331310852390   Hann

Gayus Hann (V. Godehard Hann) is een schimmel hengst met een stokmaat van 170 cm. Hij is in 1990 geboren en is gefokt door Erwin Breidert uit Erzhausen, dat circa 20 km ten zuiden van Frankfurt am Main in de deelstaat Hessen ligt.
De moeder van Gayus is de donkerbruine merrie Admira Hann (1983, V. Akzent I Hann) en tweede moeder is de bruine Adlerbank Hann (1968, V. Adlerfarn II Hann).  De Hannoveraanse moederlijn van Gayus is omstreeks 1930 ontstaan. In 1963 is de lijn met Trakehner bloed veredeld door de hengst Ceylon Hann (1957, V. Cyklon Trak) te gebruiken en vervolgens is door de hengst Adlerfarn II Hann ( 1960, V. Adlerschild xx) een dosis volbloed toegevoegd. Daarna heeft Akzent I Hann (1973, V. Absatz Hann) opnieuw Trakehner bloed aangevoerd.
Gerekend over acht generaties heeft Gayus een afstamming die voor 65,6 % met Hannoveraans bloed is opgebouwd. Verder is 17,2 % Engels- en Arabisch volbloed en 14,9 % Trakehner bloed aanwezig.

Gayus is vanaf 1994 uitgebracht in de springsport. In 1998 is Jörg Kreutzmann (GER) met hem in de klasse S gestart. In 1999 heeft Mario Walter (GER) hem in S-wedstrijden uitgebracht en in de jaren 2002 – 2004 is Karl-Heinz Swaab met Gayus in de klasse S gestart. Voor, tussen en na genoemde ruiters heeft Sonja Hage (GER) de hengst in L- en M-wedstrijden uitgebracht. Gayus heeft een winsom van € 19.508.

In april 2005 is Gayus goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek en in februari 2007 ook door het Hannoveraanse stamboek. Het ZfdP heeft Gayus eveneens toegelaten tot de fokkerij.
Eén dochter van Gayus is als fokmerrie opgenomen in een stamboek en drie nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 311 gewonnen.

 

30.   Golden Miller DE 331311305076  Hann

De vos hengst Golden Miller Hann (V. Gotthard Hann) heeft een stokmaat van 169 cm. Hij is geboren op 7 februari 1976 en is gefokt door Claus Schridde sr. uit Peine, dat tussen Hannover en Braunschweig in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Golden Miller is de bruine merrie Adlerbuste Hann (1964, V. Adlerschild xx) en tweede moeder is de donkerbruine staatspremiemerrie Axtwarte Hann (1957, V. Axtfeld Hann).
De Hannoveraanse moederlijn van Golden Miller is slechts vijf generaties lang en stamt uit 1941. Gerekend over acht generaties heeft Golden Miller een afstamming met 60,9 % Hannoveraans bloed en 30,5 % Engels- en Arabisch volbloed.

Golden Miller is in het najaar van 1978 goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek.

In 1980 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Hij behaalde 106,67 punten waarmee hij 26e is geworden van de 67 deelnemende hengsten.
In 1993 heeft het Mecklenburgse stamboek Golden Miller goedgekeurd.

Hij is tot en met 2001 actief geweest in de fokkerij.

Met zijn zoon Farao Meckl (1995) heeft Golden Miller een goedgekeurde hengst gebracht.
Enkele dochters van hem zijn moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst geworden, zoals:


Goldika Hann
, 1979, MV. Vierzehnender xx, is de moeder van de bruine staatspremiemerrie Pik Lady Hann (1992, V. Pik Bube I Hann) en die is de moeder van de zwarte hengst Lauries As Hann (2002, V. Londonderry Hann).
Lauries As is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Oldenburgse-, Westfaalse- en Rijnlandse stamboek;


Goldika Oldbg,
1988, vos, MV. Aktuell Hann, is de moeder van de vos merrie Good Silver Oldbg (1993, V. Silvio I Oldbg) en zij is de moeder van de vos hengst Dorano Oldbg (2003, V. Dormello Oldbg). Dorano is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en


Golina Meckl
, 1995, vos, MV. Ussuri xx, is de moeder van de door het Mecklenburgse stamboek goedgekeurde schimmel hengst Celebes Meckl (2005, V. Cellestal Oldbg).

De Duitse Hippische Sportbond heeft 72 nakomelingen van Golden Miller geregistreerd. Samen hebben die  € 154.617 gewonnen.

Succesvolle nakomelingen zijn:

Ganowe Meckl, ruin, 1994, bruin, MV. Santos Meckl, is door André Thieme (GER) in de jaren 2002 – 2005 in S springconcoursen in Duitsland en Polen uitgebracht. De combinatie heeft 18 overwinningen behaald. Ganowe heeft een winsom van € 26.777;

Royal Beach Farao Meckl, goedgekeurde hengst (zie hfdst 30.1.), 1995, vos, is door Richard Spooner (USA) en Chris Pratt (USA) in internationale springwedstrijden in de Verenigde Staten uitgebracht en

Galan Meckl, ruin. 1997, vos, MV. Filibert Meckl, is vanaf 2002 in de springsport uitgebracht. Van 2005 tot en met 2009 is hij met Heiko Schmidt (GER) in internationale wedstrijden uitgebracht. Hij heeft achttien overwinningen behaald in de klasse S, waaronder veel puissancewedstrijden. Galan heeft een winsom van € 39.519.

Eind 2020 heeft Golden Miller een springindex van 103 met een betrouwbaarheid van 84 %

 

30.1.  Farao  DE  327270159995  Meckl

Farao Meckl (V. Golden Miller Hann) is een vos hengst die in 1995 is geboren. Hij is gefokt door Petra Ballerstädt uit Quassel, dat circa 60 km ten zuidwesten van Schwerin in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommeren ligt.
De moeder van Farao is de vos merrie Atlantis Meckl (1989, V. Apollo Berl-Brandenb).

Zij is ook de moeder van de bruine hengst Little Rock Meckl (1999, V. Landfriese II Oldbg) en de bruine hengst Quin OS (2002, V. Quick Star SF).
Little Rock is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek en Quin door het Zweedse- en het Mecklenburgse stamboek.
Tweede moeder van Farao is de vos staatspremiemerrie Mona Lisa Meckl (1979, V. Monsun x).
Farao stamt uit een Mecklenburgse moederlijn die omstreeks 1920 is ontstaan en waar veel Hannoveraans bloed is ingekruist.
Gerekend over acht generaties voert Farao 59,4 % Hannoveraans bloed, 27,3 % Engels- en Arabisch volbloed en 7,8 % Trakehner bloed.

Farao is in 2002 onder de naam Royal Beach Farao door de Egyptische ruiter Karim El-Zoghby in internationale wedstrijden uitgebracht in de klasse S. Later dat jaar is de hengst gereden door de Poolse ruiter Bohdan Sas-Jaworski.
Daarna is de hengst verkocht naar de Verenigde Staten, waar het Oldenburgse stamboek hem heeft goedgekeurd voor de fokkerij.
In de Verenigde Staten hebben Richard Spooner (USA) en Chris Pratt (USA) hem uitgebracht in internationale springwedstrijden.
In 2016 is de hengst nog actief in de fokkerij.


31.  Goldfisch de Lauzelle DE 331311343976 Hann

De vos hengst Goldfisch de Lauzelle Hann (V. Gotthard Hann) heeft een stokmaat van 165 cm. Hij is op 10 juni 1976 geboren en is gefokt door Asta Klussmann uit Burgdorf, dat circa 25 km ten noordoosten van Hannover in de deelstaat Nedersaksen ligt.

De moeder van Goldfisch de Lauzelle is de vos merrie Winkelreich Hann (1966, V. Winkel Hann). Winkelreich is ook de tweede moeder van de broers General I Hann (1977, V. Graphit Hann) en General II Hann (1978) en van de hengsten Glamour Hann (1984, V. Graphit Hann) en Rex Gotthard Hann (1987, V. Raphael Westf).

De broers Generaal I en General II zijn goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Westfaaalse stamboek; Glamour is goedgekeurd door het Beierse- en het Westfaalse stamboek en Rex Gotthard is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en het stamboek Saksen-Thüringen.
Tweede moeder van Goldfisch de Lauzelle is de vos Winzergunst Hann (1957, V. Wiking Hann).
Goldfisch de Lauzelle is een Hannoveraans gefokte hengst. De stempelhengst Alderman I Hann (1909, V. Alnok Hann) komt maar liefst tien keer voor in zijn afstamming.
Gerekend over acht generaties heeft Goldfisch de Lauzelle een afstamming die voor 82,0 % bestaat uit Hannoveraans bloed en 7,0 % Engels- en Arabisch volbloed.

Goldfisch de Lauzelle is op 2 december 1978 goedgekeurd door het Belgisch Warmbloed Paardenstamboek. Hij is van 1979 tot en met 1987 als hengst actief geweest in België.
Volgens Hippomundo.com heeft het BWP 288 nakomelingen van hem geregistreerd en hebben andere stamboeken nog 17 nakomelingen geregistreerd.

Drie zonen van hem zijn goedgekeurd voor de fokkerij: Edelman van de Helle BWP (1981), Einblick van Lommelhof BWP (1981) en Fürst BWP (1982).
Dochters die moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst zijn geworden zijn:

Delfine van het Jagershof BWP, 1980, vos, MV. Widukind de Lauzelle Hann, is de moeder van de vos merrie Isaura van het Jagershof BWP (1985, V. Lugano van la Roche Hann). Isaura van het Jagershof is de moeder van de bruine hengst Prince de Revel BWP (1992, V. Quidam de Revel SF), die is goedgekeurd door het BWP;

Edelweiss de Lauzelle BWP, 1981, vos, MV. Flügel van la Roche Hann, is de moeder van de vos hengst Napoleon M.D. BWP (1990, V. Skippy II SF), die is goedgekeurd door het Italiaanse stamboek;

Elize de Lauzelle BWP, 1981, bruin, MV. Lugano van la Roche Hann, is de moeder van de donkerbruine merrie Jade de Ri d’Asse BWP (1986, V. Feo Hann) en van de vos merrie Kristalys du Ri d’Asse BWP (1987, V. Lys de Darmen SF).
Jade de Ri d’Asse is de moeder van de vos hengst Premium de Laubry BWP (1992, V. Galoubet A SF) en van de bruine hengst Nikolaas van de Heemstede BWP (1990, V. Skippy II SF). Premium de Laubry is goedgekeurd door het BWP en Nikolaas van de Heemstede door het Hongaarse stamboek.
Kristalys du Ri d’Asse is de moeder van de bruine hengst Rubens du Ri d’Asse BWP (1994, V. Argentinus Hann), die is goedgekeurd door het BWP;

Falkenjagdt AAFE, 1982, MV. Goldfalk Hann, is de moeder van de vos merrie Rye Grass Dolce Vita AAFE (1986, V. Cor BWP) en van de merrie Rye Grass Fey AAFE (1988, V. Gamin F BWP).
Rye Grass Dolce Vita is de moeder van de bruine hengst Henry Jota Dakar BWP (2001, V. Gafurio SF), die is goedgekeurd door de Amerikaanse afdeling van het BWP.
Rye Grass Fey is de moeder van de hengst Silver Patacon Hirviendo AAFE (1992, V. Chiron Z Zang), die is goedgekeurd door het Argentijnse stamboek AAFE;

 

Ginka BWP, 1983, vos, MV. Goldfalk Hann, is de moeder van de vos merrie Sibelle BWP (1995, V. Darco BWP). Sibelle is de moeder van de bruine hengst Whisker BWP (1999, V. Clinton Holst), die is goedgekeurd door het Anglo Europese stamboek.

Nakomelingen die zich in de sport hebben onderscheiden zijn:

Fastast de Cumul BWP, ruin, 1982, vos,   Lugano van la Roche Hann, is door Dirk Demeersman (BEL) uitgebracht in internationale springwedstrijden en

Honig BWP, 1984, ruin, vos, MV. Pik König Hann, is door Antonio Vozone (POR) uitgebracht in internationale springwedstrijden. De combinatie heeft o.a. deelgenomen aan het Europees Kampioenschap 1995 in Sankt Gallen.

31.1.   Edelman van de Helle W-001410-HGT  BWP

Edelman van de Helle BWP (V. Goldfisch de Lauzelle Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is op 16 februari 1982 geboren en is gefokt door Paul Mais uit Putte, dat tussen Mechelen en Heist op den Berg in de provincie Antwerpen in België ligt.

De moeder van de hengst is de vos merrie Ladonca Hann (1976, V. Lugano I Hann) en tweede moeder is de donkerbruine Diola Hann (1967, V. Don Carlos Hann).
Diola Hann is ook de moeder van de merries Mon Cherie Hann (1972, V. Matador Hann), staatspremiemerrie Liara Hann (1973, V. Lugano I Hann) en Wenna Hann (1979, V. Wörmann Hann). Ook is ze de moeder van de bruine ruin Lexikon Hann (1974, V. Lugano I Hann), waarmee Monica Theodorescu (GER) vele internationale dressuur successen heeft geboekt.
Mon Cherie is de moeder van de hengsten Wenzel I Hann (1976, V. Wörmann Hann), Empire Oldbg (1977, V, Einblick Hann), Wenrico Hann (1977, V. Wendekreis Hann) en Wenzel II Hann (1980, V. Wörmann Hann). Wenzel I Hann en Wenzel II Hann zijn goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek, Empire Oldbg door het Oldenburgse stamboek en Wenrico door het Hannoveraanse- en het Oldenburgse stamboek.
Liara is de moeder van de door het BWP goedgekeurde hengst Einblick II Hann (1979, V. Einblick Hann).
Wenna is de moeder van de hengst Abu Simbel Oldbg (1994, V. Acapulco Hann), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek.

Edelman van de Helle is afkomstig uit een uitstekend fokkende Hannoveraanse moederstam die omstreks 1880 is gevormd.
In 1975 is besloten de stam te verrijken met Engels volbloed en is gekozen voor de halfbloedhengst Lugano I Hann (1954, V. Der Löwe xx).
Gerekend over acht generaties voert Edelman van de Helle 79,7 % Hannoveraans bloed en 17,2 % Engels- en Arabisch volbloed.

Edelman van de Helle is op 12 november 1983 goedgekeurd door het BWP, maar er zijn geen nakomelingen van hem geregistreerd.

 

31.2.  Einblick v Lommelhof   W-001411-HGT BWP 

De vos hengst Einblick van Lommelhof BWP (V. Goldfisch de Lauzelle Hann) heeft een stokmaat van 165 cm. Hij is op 8 mei 1981 geboren en is gefokt door Francois van Duffel uit Balen, dat bij Mol in het oosten van de Belgische provincie Antwerpen ligt.
De moeder van Einblick v Lommelhof is de vos merrie Grandinor Hann (1976, V. Grande Hann). Zij is ook de tweede moeder van de donkerbruine hengst Hercules Z Zang (2012, V. Hintrico Bormes BWP), die door het Zangersheide stamboek is goedgekeurd.
Tweede moeder van Einblick v Lommelhof is de donkere vos staatspremiemerrie Ellinor Hann (1965, V. Ernö Hann). Zij is ook de moeder van de broers Magnet Hann (1973, V. Matrose Hann) en Mellinor Hann (1974) en tweede moeder van de hengst Metternich Hann (1990, V. Matcho x).
Magnet is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en Mellinor door het BWP. Metternich is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Rijnlandse stamboek.

De afstamming van Einblick v Lommelhof is Hannoveraans met slechts een klein percentage volbloed. Zowel via zijn vader als via zijn moeder stamt hij af van de Hannoveraanse stempelhengst Goldfisch II Hann (1935, V. Goldammer II Hann). Gerekend over acht generaties voert hij 90,6 % Hannoveraans bloed en 4,7 % Engels- en Arabisch volbloed.

Einblick v Lommelhof is op 12 november 1983 goedgekeurd door het BWP. Hij is in 1984 actief geweest in de fokkerij, maar is maar weinig gebruikt. Het BWP heeft in 1985 één dochter van hem geregistreerd.

 

31.3  Fürst   W-001434-HGT  BWP

Fürst BWP (V. Goldfisch de Lauzelle Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is op 25 maart 1982 geboren en is gefokt door Jan Aegten uit Bocholt, dat in de Belgische provincie Limburg ligt.
De moeder van Fürst is de donkere vos merrie Winde BWP (1976, V. Goldfalk Hann) en tweede moeder is de vos Siganga BWP (1972, V. Flügel van la Roche Hann).
Flügel komt voort uit een tamelijk korte Hannoveraanse moederlijn die zijn oorsprong omstreeks 1940 heeft gevonden. De stam kent nauwelijks inbreng van Engels- of Arabisch volbloed.
Gerekend over acht generaties voert Fürst daardoor 90,6 % Hannoveraans bloed en 4,7 % Engels- en Arabisch volbloed.

Fürst is op 13 oktober 1984 goedgekeurd door het BWP. Hij is in 1985 en 1986 actief geweest in de Belgische fokkerij. Het BWP heeft 17 nakomelingen van hem geregistreerd.

 

32.   Gotthardsen   DE331311311776  Hann 

De schimmel hengst Gotthardsen Hann (V. Gotthard Hann) heeft een stokmaat van 167 cm. Hij is op 20 maart 1976 geboren en is gefokt door Heinrich Wehrs uit Burgdorf, dat circa 25 km ten noordoosten van Hannover in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van de hengst is de vos staatspremiemerrie Sonate Hann (1968, V. Sender Hann) en tweede moeder is de bruine Alpenbuche Hann (1962, V. Afghane Hann).
De Hannoveraanse moederstam van Gotthardsen is omstreeks 1935 gevormd en heeft enige Trakehner invloeden ondergaan.
Gerekend over acht generaties voert Gotthardsen 72,7 % Hannoveraans bloed, 11,7 % Trakehner bloed en 6,25 % Engels- en Arabisch volbloed.

Gotthardsen is in het najaar van 1978 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek
Hij heeft in 1979 in München-Riem deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Van de 19 deelnemende hengsten eindigde hij op de achtste plaats.
Gotthardsen is in 1979 en 1980 in Beieren en van 1987 tot en met 1996 in Hannover en België actief geweest in de fokkerij. Daarna is van hem jarenlang diepvriessperma beschikbaar gesteld. Enkele dochters van Gotthardsen zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden, zoals:

Budleia II Bavar, 1981, Mv. Nardus xx, is de moeder van de hengst Pop Art Bavar (1995, V. Poseidon Westf), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek;

Gwenda Hann, 1989, MV. Akzent II Hann, is de moeder van de bruine hengst Ratzeputz Hann (1995, V. Ramiro’s Son II Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Sari van Essene BWP, 1995, MV. Pachat II SF, is de moeder van de donkerbruine hengst Extra van Essene BWP (2004, V. Diamant de Semilly SF), die is goedgekeurd door het BWP.

Gottthardsen heeft met zijn zoon Gismo Z Zang (2010) één goedgekeurde hengst gebracht.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 134 nakomelingen van hem als wedstrijdpaard geregistreerd. Zij hebben samen € 149.526 gewonnen.

De ruin Gustoo Hann (1980, MV. Mordskerl xx) is door Jürgen Wenzel (GER) en Peter Pickl (GER) uitgebracht in S springwedstrijden in Duitsland en boekte daarbij 38 overwinningen. Gustoo heeft een winsom van € 47.684.

Eind 2015 heeft Gotthardsen in Duitsland een dressuurindex van 65 met een betrouwbaarheid van 84 % en een springindex van 107 met een betrouwbaarheid van 89 %.

Van 1981 tot en met 1986 is Gotthardsen uitgebracht in de springsport. Met de ruiter Eric Wauters (BEL) heeft hij in 1985 deelgenomen aan het Europees Kampioenschp in Dinard en in 1986 aan de finale van de World Cup in Göteborg. Daarnaast heeft hij in diverse concoursen succcessen geboekt. Bij het CHIO Rotterdam heeft hij de puissancewedstrijd gewonnen.

 

32.1.  Gismo Z   056015Z55773310  Zang

 

Gismo Z Zang (V. Gotthardsen Hann) is een zwartbruine hengst met een stokmaat van 174 cm. Hij is geboren op 6 april 2010 en is gefokt door Wilfried Rutten uit de gemeente Laakdal, dat bij Westerlo in de Belgische provincie Antwerpen ligt.
De moeder van Gismo Z is de bruine merrie Lady Z Zang (2002, V. Langata Son Hann) en tweede moeder is de donkere vos Perdita Z Zang (1999, V. Puccini Hann).
Gismo Z is afkomstig uit een van oorsprong Gelderse moederstam die is ontstaan omstreeks 1930. Daarna is enkele generaties Gronings bloed toegevoerd en vervolgens meerdere keren Hannoveraans-, Westfaals- of Holsteins bloed.
Gerekend over acht generaties heeft Gismo Z een afstamming die bestaat uit 50 % Hannoveraans bloed, 20,3 % Engels- en Arabisch volbloed, 12,5 % Holsteins bloed en 6,25 % Trakehner bloed.

Gismo Z is in 2014 goedgekeurd door het Anglo Europese stamboek.

Hij heeft zelf deelgenomen aan het wereldkampioenschap springen voor vijfjarige paarden in Lanaken.

 

33.   Goya II VZ   DE 331311301476   Hann  

 

De schimmel hengst Goya II VX Hann (V. Gotthard Hann) heeft een stokmaat 164 cm. Hij is in 1976 gewonnen en is gefokt door Ehrhard Ahrens uit Meinersen, dat tien km ten westen van Gifhorn in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Goya II VZ is de donkerbruine Erntekrone Hann (1971, V. Einhard Hann). Tweede moeder is de vos Sternchen Hann (1958, V. Steinpilz xx), die ook de moeder is van de door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurde hengst Elch Hann (1965, V. Eljen Hann).
Goya II VZ komt uit een oude Hannoveraanse moederlijn die tot omstreeks 1840 is te traceren. In 1952 is al de beslissing genomen om de stam te veredelen en is de keus gevallen op de Engels volbloed Cormoran xx (1942, V. Ferro xx) en voor de volgende generatie is de volbloed Steinpilz xx (1950, V. Blasius xx) als vaderpaard gekozen.

Met de afstamming van vader Gotthard heeft dat tot gevolg dat Goya II VZ, gerekend over acht generaties, 67,2 % Hannoveraans bloed en 26,6 % Engels- en Arabisch volbloed voert.

Goya II VZ is goedgekeurd door het Zwitserse stamboek ZVCH en heeft van 1990 tot en met 1997 ter dekking gestaan. Zijn zoon Gowell I ZVCH is goedgekeurd door het Zuid Afrikaanse Warmbloed Paardenstamboek.


34.   Gardeulan II  DE 331311320577  Hann

 

Gardeulan II Hann (V. Gotthard Hann) is een schimmel hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is in 1977 geboren en is gefokt door Joachim Kemmer uit Winsen, dat 15 km ten noordwesten van Celle in de deelstaat Nedersaksen ligt.

Gardeulan II is een broer van Gardeulan I (1975, zie hfdst. 22.).

De moeder van beide hengsten is de bruine merrie Waldrun Hann (1968, V. Waidmannsdank xx). Ze is ook de moeder van de bruine hengst Grandus Rhein (1978, V. Grande Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Rijnlandse stamboek, en ze is de tweede moeder van de vos hengst Wengo Hann (1980, V. Wendepunkt Hann), die is goedgekeurd door het BWP.

Tweede moeder van Gardeulan I is de bruine staatspremiemerrie Felsengräfin Hann (1962, V. Ferdinand Hann).

Gardeulan I is een Hannoveraans gefokte hengst uit een moederstam die terug is te traceren tot omstreeks 1900. De hengst Fling Hann (1911. V. Flingarth Hann) komt vijf keer voor in zijn afstamming en de hengst Alderman Hann (1909, V. Alnok Hann) vier keer.

Gerekend over acht generaties voert Gardeulan II 61,7 % Hannoveraans bloed en 30,5 % Engels- en Arabisch volbloed.

Gardeulan II is in het najaar van 1979 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Hij heeft in 1980 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek waarbij hij van de 33 deelnemende hengsten met een puntentotaal van 106,96 als 13e eindigde.
Gardeulan II is van 1980 tot en met 1998 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Hij heeft met zijn zonen Grand As Hann (1987), Gardeur Hann (1988) en Galano Hann (1992) drie goedgekeurde hengsten gebracht.

Van zijn dochters zijn er ten minste vijf bevorderd tot staatspremiemerrie en zeven zijn moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst geworden:

Gardeliebe Hann, 1982, bruin, MV. Götz Hann, is de moeder van de donkerbruine hengst Airplane D Zweibr (1992, V. Alexis Z Hann), die is goedgekeurd door het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek;

Gina Hann, staatspremiemerrie, 1982, bruin, MV. Waidmannsdank xx, is de moeder van de donkerbruine hengst Larengos Hann (1994, V. Landadel Holst). Larengos is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Gadina Hann, 1984, bruin, MV. Perser xx, is de moeder van de zwarte hengst Don Aqui Hann (1998, V. Don Bosco Hann) en van de bruine merrie Wujiwoo Hann (2006, V. Wogenbrecher Hann).
Don Aqui is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, het Rijnlandse- en het Brits Hannoveraanse stamboek.
Wujiwoo is de moeder van de schimmel hengst Casparo Hann (2011, V. Coup de Coeur Holst), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek;

Gardelady Hann, 1984, bruin, MV. Harnisch Hann, is de moeder van de bruine staatspremiemerrie Arkona Hann (1992, V. Archipel Hann). Arkona is de moeder van de door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurde bruine hengst Cui Bona Hann (1992, V. Cardid Hann);

 

Gelinotte Hann, staatspremiemerrie, 1984, schimmel, MV. Abseits Hann, is de moeder van de zwarte hengst Angard Hann (1991, V. Archipel Hann). Angard is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, het Finse- en het Zweedse stamboek;

 

Gardeprinzess Hann, 1985, bruin, MV. Steinpilz xx, is de moeder van de bruine merrie Feine Prinzess Hann (1989, V. Freisturm Hann). Feine Prinzess is de moeder van de vos hengst Dohlenberg Hann (1999, V. Drosselklang II Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en

 

Gotin Hann, 1989, schimmel, MV. Woldemar Hann, is de moeder van de zwarte merrie Gyvenchy Hann (1996, V. Grannox Westf). Gyvenchy is de moeder van de bonte hengst Ritmo de la Vida ZfdP (2000, V. Rainboy ZfdP), die is goedgekeurd door het ZfdP.

 

De Duitse Hippische Sportbond heeft 253 nakomelingen van Gardeulan II als wedstrijdpaard geregistreerd. Van hen zijn er 15 uitgekomen in S-springwedstrijden en één in S-dressuurwedstrijden. Samen hebben ze € 286.368 gewonnen.

Succesvolle nakomelingen zijn:

Gardolino Hann, ruin, 1985, MV. Altenwalde Hann, is van 1990 tot en met 2000 door Imke Harms (GER) uitgebracht in de springsport, Vanaf 1992 is de combinatie in de klasse S gestart. In 1992 is onder andere deelgenomen aan wedstrijden in Polen en Italië en in 1993 en 1994 aan wedstrijden in Tsjechië. De combinatie heeft 23 overwinningen behaald in de klasse S en heeft € 59.416 aan prijzengeld gewonnen en

Ginger Hann, merrie, 1989, MV. Waidmannsdank xx, is van 1997 tot en met 2002 door Andreas Dibowski (GER) in veelzijdigheidswedstrijden uitgebracht. In 2000 is het CCI***Boekelo gewonnen en in 2001 is de tweede plaats behaald in het CCI***Hamburg-Horn en is deelgenomen aan het Europees Kampioenschap Veelzijdigheid in Pau. In 2002 is de vierde plaats behaald in het CCI**** Badminton.
In 2003 en 2004 heeft Frank Ostholt (GER) de merrie uitgebracht. De nieuwe combinatie is in 2003 tweede geworden in het CCI***Boekelo. Ginger heeft een winsom van € 51.555.

Eind 2015 heeft Gardeulan II een dressuurindex van 68 met een betrouwbaarheid van 84 % en een springindex van 88 met een betrouwbaarheid van 93 %.

34.1.  Grand As  DE 331317303287  Hann

 

De schimmel hengst Grand As Hann (V. Gardeulan II Hann) heeft een stokmaat van 165 cm. Hij is op 8 mei 1987 geboren en is gefokt door Fritz Lüpkemann uit Steyerberg, dat 10 km van Nienburg in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Grand As is de vos merrie Petra Hann (1979, V. Pik Junge Hann) en tweede moeder is de vos Albanin Hann (1974, V. Arsenik Hann).

Grand As is een Hannoveraans gefokte hengst die zowel via de vader als de moeder genen van het Engels volbloed heeft meegekregen.
Gerekend over acht generaties voert hij 66,4 % Hannoveraans bloed en 27,3 % Engels- en Arabisch volbloed.

Grand As is in 1989 geëxporteerd naar Polen en heeft daar in 1990 deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen, waarbij hij als zesde van 39 deelnemende hengsten is geëindigd. In 1994 is hij verkocht naar de Verenigde Staten.
In 2001 is hij door het Rijnland-Palts-Saar stamboek in de Verenigde Staten goedgekeurd voor de fokkerij.

In Polen zijn van hem 29 nakomelingen geregistreerd, waaronder zijn goedgekeurde zonen Dżentelmen WLKP (1990), Tik Tak WLKP (1990), Good Luck SP (199), Pikador SP (1993) en Trawers SP (1994).
Over de fokkerijprestaties van Grand As in de Verenigde Staten is geen informatie beschikbaar.


34.1.1.   Dżentelmen  1956 WLKP

 

Dżentelmen WLKP (V. Grand As Hann) is een bruine hengst met een stokmaat van 170 cm. Hij is geboren in 1990 en is gefokt door de Poolse staatsstoeterij Nowa Wioska in Gardeja, dat 120 km ten zuiden van Gdansk in de Poolse provincie Pommeren ligt.
De moeder van Dżentelmen is de merrie Dunka WLKP (1984, V. Piolun WLKP) en tweede moeder is Derna WLKP (1981, V. Arak WLKP).
Dżentelmen heeft een volbloedpercentage van 48,5 %.
Hij is van 1995 tot en met 2013 actief geweest in de fokkerij. Van hem zijn in Polen 58 nakomelingen geregistreerd. Van hen zijn er 29 geregistreerd als Wielkopolska, waaronder zijn zoon Talizman (1997). De overige nakomelingen zijn geregistreerd als Pools sportpaard.
Dżentelmen is in 2016 overleden.

 

34.1.1.1.  Talizman   88 G Ol  WLKP

 

De donkerbruine hengst Talizman WLKP (V. Dżentelmen WLKP) heeft een stokmaat van 171 cm. Hij is op 10 december 1997 geboren en is gefokt door de Poolse staatstoeterij Nowa Wioska in Gardeja, dat 120 km ten zuiden van Gdansk in de Poolse provincie Pommeren ligt.
De moeder van Talizman is de zwarte merrie Terra Rossa WLKP (1985, V. Jankes xx). Zij is ook de moeder van de hengst Trawers SP (1994, V. Grand As Hann, zie hfdst 35.1.5.).
Tweede moeder van Talizman is de zwarte Tercyna WLKP (1974, V. Cirrus WLKP).
Het volbloedpercentage van de afstamming van Talizman bedraagt 56,17 %.

Talisman is van 2002 tot en met 2005 ingezet voor de fokkerij van Wielkopolska paarden en dat heeft geresulteerd in 10 geregistreerde nakomelingen. In 2010 is ook nog een Pools sportpaard van hem geregistreerd.

 

34.1.2.   Tik Tak   44 G El  WLKP

 

Tiktak WLKP (V. Grand As Hann) is een schimmel hengst die is geboren in 1990.
Hij is gefokt door de Poolse staatstoeterij Nowa Wioska in Gardeja, dat 120 km ten zuiden van Gdansk in de Poolse provincie Pommeren ligt.
De moeder van Tik Tak is de bruine merrie Tilla WLKP (1986, V. Labirynt xx) en tweede moeder is de vos Tajga III WLKP (1976, V. Fresk WLKP).
Het volbloedpercentage van Tik Tak bedraagt 60,31 %.
Tik Tak is van 1993 tot en met 2005 ingezet voor de fokkerij.
Van hem zijn 51 nakomelingen geregistreerd; zes van hen zijn als Wielkopolska ingeschreven en 45 als Pools sportpaard.

 

 

34.1.3.  Good Luck  2465 SP

 

De schimmel hengst Good Luck SP (V. Grand As Hann) heeft een stokmaat van 169 cm. Hij is op 26 november 1993 geboren en is gefokt door de Poolse staatstoeterij Nowa Wioska in Gardeja, dat 120 km ten zuiden van Gdansk in de Poolse provincie Pommeren ligt.
Zijn moeder is de bruine merrie Gondolera WLKP (1982, V. Arak WLKP). Zij is ook de moeder van de hengst Giacomo WLKP (1999, V. Niels KWPN).

Tweede moeder van  Good Luck is de bruine Godecja WLKP (1967, V. Hulajpol WLKP).
De hengst heeft een volbloedpercentage van 45,21 %. Good Luck is van 1997 tot en met 2006 actief geweest in de fokkerij. Van hem zijn 14 Wielkopolska nakomelingen geregistreerd en 44 Poolse sportpaarden.

 

 

34.1.4.  Pikador  2207  SP

 

Pikador SP (V. Grand As Hann) is een vos hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is in 1993 geboren en is gefokt door de Poolse staatstoeterij Nowa Wioska in Gardeja, dat 120 km ten zuiden van Gdansk in de Poolse provincie Pommeren ligt.
De moeder van Pikador is de donkerbruine Presja WLKP (1987, V. Duran Berl-Brandb). Tweede moeder is de bruine Piwonia I WLKP (1970, V. Wenden WLKP).
Zijn afstamming is voor 33,52 % bepaald door Engels- of Arabisch volbloeds.
Pikador is van 1997 tot en met 2010 ingezet in de fokkerij.
Van hem zijn 18 nakomelingen geregistreerd, Twaalf van hen zijn geregistreerd als Wielkopolska en zes als Pools sportpaard.

 

34.1.5.  Trawers SP

 

De bruine hengst Trawers SP (V. Grand As Hann) heeft een stokmaat van 169 cm. Hij is in 1994 geboren en is gefokt door de Poolse staatstoeterij Nowa Wioska in Gardeja, dat 120 km ten zuiden van Gdansk in de Poolse provincie Pommeren ligt.
De moeder van Trawers is de zwarte merrie Terra Rossa WLKP (1985, V. Jankes xx). Zij is ook de moeder van de hengtst Talizman WLKP (1997, V. Grand As Hann, zie hfdst 35.1.1.1.).

Tweede moeder van Trawers is de zwarte Tercyna WLKP (1974, V. Cirrus WLKP).

Het volbloedpercentage van de afstamming van Trawers bedraagt 52,17 %.
Trawers is van 1999 tot en met 2007 ingezet voor de fokkerij. Hij heeft 26 geregistreerde nakomelingen gebracht. Daarvan zijn er tien als Wielkopolska geregistreerd en 16 als Pools sportpaard.

 

 

34.2.  Gardeur  DE 331317302288 Hann

 

Gardeur Hann (V. Gardeulan II Hann) is een bruine hengst die in 1988 is geboren, Hij is gefokt door Jürgen Schmidt uit Rohrsen, dat een paar kilometer ten noorden van Nienburg in Nedersaksen ligt.
De moeder van Gardeur is de zwartbruine merrie Elesse Hann (1983, V. Eistanz Hann) en tweede moeder is de schimmel Gazelle Hann (1969, V. Gotthard Hann).
Gardeur komt uit een Hannoveraanse moederlijn die terugloopt tot 1933. Opvallend is dat de hengst Gotthard Hann (1959, V. Goldfisch II Hann) aan vaderskant de grootvader en aan moederskant een overgrootvader is. Dat houdt in dat 37,5 % van de erfelijke aanleg van Gardeur door Gotthard is bepaald.
Gerekend over acht generaties heeft Gardeur een afstamming die voor 64,8 % bestaat uit Hannoveraans bloed en voor 26,6 % uit Engels- en Arabisch volbloed.

In 1991 heeft Gardeur in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen. Bij dat onderzoek behaalde hij 104,63 punten voor de op de dressuur gerichte onderdelen. Daarmee is hij 17e geworden van de 40 deelnemende hengsten. Bij de op het springen gerichte onderdelen is hij 14e geworden met 107,31 punten. In de eindstand nam hij de 15e plaats in met 105,81 punten.
Na afloop van het onderzoek heeft het Hannoveraanse stamboek Gardeur goedgekeurd.

Gardeur is verkocht naar het Verenigd Koninkrijk en daar goedgekeurd door het Britse Hannoveraanse stamboek. Over zijn fokkerijprestaties is niet veel meer bekend dan dat hij in de jaren 1997 – 2000 enkele nakomelingen heeft gebracht.

 

34.3.  Galano  DE 331317301492  Hann

 

De bruine hengst Galano Hann (V. Gardeulan II Hann) is in 1992 geboren. Hij is gefokt door Willi Berghorn uit Raddestorf, dat circa 25 km ten noorden van Minden in Nedersaksen ligt.
De moeder van Galano is de zwarte merrie Delante Hann (1983, V. Delano Hann) en tweede moeder is de schimmel Dekadenz Hann (1978, V. Diskus Hann).
Galano is afkomstig uit een zeer oude Hannoveraanse moederstam die omstreeks 1820 is ontstaan.
Gerekend over acht generaties voert hij 79,7 % Hannoveraans bloed en 10,2 % Engels- en Arabisch volbloed.
Galano heeft in 1995 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen.
Hij behaalde voor de op de dressuur gerichte onderdelen 99,60 punten, waarmee hij 16e is geworden van de 43 deelnemende hengsten. Bij de op het springen gerichte onderdelen werd hij met 104,42 punten 18e. In de eindstand nam hij de 20e plaats in met 100,79 punten.
Na afloop van het onderzoek heeft het Hannoveraanse stamboek Galano goedgekeurd voor de fokkerij, maar voor zover bekend zijn er geen nakomelingen van hem geregistreerd.
Van 1996 tot en met 2004 is Galano onder de naam Galano D.H. door zes verschillende ruiters tot op M niveau uitgebracht in de springsport. Galano heeft een winsom van € 2.664.


35. Gin Tonic DE 331311329877  Hann

 

Gin Tonic Hann (V. Gotthard Hann) is een schimmel hengst met een stokmaat van 164 cm. Hij is in 1977 geboren en is gefokt door Hans-Heinrich Köneke uit Henstedt-Ulzburg, dat 35 km ten noorden van Hamburg in de deelstaat Schleswig-Holstein ligt.
De moeder van Gin Tonic is de schimmel merrie Abendpoesi Hann (1963, V. Abhang II Hann) en tweede moeder is de schimmel Ahnenpracht Hann (1959, V. Agram Hann).
Gin Tonic is een Hannoveraans gefokte hengst. De hengst Amateur I Hann (1922, V. Amulett Hann) komt drie keer voor in de afstamming van Gin Tonic en heeft een invloed van 17,2 % op zijn genenpatroon.
De hengst Alderman I Hann (1909, V. Alnok Hann) komt zeven keer voor in de afstamming van Gin Tonic.
Gerekend over acht generaties voert Gin Tonic 71,9 % Hannoveraans bloed, 11,7 % Trakehner bloed en 8,6 % Engels- en Arabisch volbloed.

Gin Tonic is in 1979 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en heeft in 1980 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek. Daarbij behaalde hij 107,76 punten en is hij 14e van de 33 deelnemende hengsten geworden.
Vervolgens is hij van 1981 tot en met 1986 door het Landgestüt Celle beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
De zonen Garcon Hann (1983) en Giovanni Hann (1984) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

Van Gin Tonic zijn 74 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben die € 36.492 gewonnen.


35.1  Garcon
   DE 331317901683 Hann

 

De vos hengst Garcon Hann (V. Gin Tonic Hann)  is in 1983 geboren. Hij is gefokt door Helmut Rieche uit Buchhagen, dat ongeveer 45 km ten zuiden van Hannover in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Garcon is de zwarte staatspremiemerrie Waldfee Hann (1976, V. Waldhorn Hann) en tweede moeder is de schimel Alida Hann (1966, V. Absatz Hann).

Garcon komt voort uit een Hannoveraanse moederlijn en zijn afstamming is ook overwegend Hannoveraans getint, hoewel de hengst Goldschläger I Meckl (1909, V. Paris Meckl) zes keer voor komt in zijn afstamming.
Gerekend over acht generaties bestaat de afstamming voor 59,4 % uit Hannoveraans bloed, 18,0 % uit Trakehner bloed en 20,3 % uit Engels- en Arabisch volbloed.

Garcon is in februari 1986 in Adelheidsdorf goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.

In oktober 1986 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen. Hij behaalde bij de op de dressuur gerichte onderdelen met 97,92 punten de 19e plaats van de 32 deelnemende hengsten en is bij de op het springen gerichte onderdelen 25e geworden met 88,80 punten. In de eindstand is hij 20e geworden met 95,92 punten.

Garcon is ook goedgekeurd door het Hessische stamboek. De Duitse Hippische Sportbond heeft vier nakomelingen van Garcon als wedstrijdpaard geregistreerd. Eén van die vier heeft € 36 aan prijzengeld gewonnen en de anderen hebben geen prijs gewonnen.
Op latere leeftijd is Garcon verkocht naar het Verenigd Koninkrijk, waar in de jaren 1998 – 2005 verschillende nakomelingen van hem zijn geregistreerd.

 

35.2.  Giovanni   DE 331317900384   Hann

 

Giovanni Hann (V. Gin Tonic Hann) is een donkerbruine hengst die in 1984 is geboren.
Hij is gefokt door Wilhelm Siekmann uit Emmerthal dat enkele kilometers ten zuiden van Hameln in Nedersaksen ligt.
De moeder van Giovanni is de bruine merrie Trauma Hann (1970, V. Traumgeist xx) en tweede moeder is de zwarte Serpentine Hann (1964, V. Sergius Hann).
Giovanni komt uit een Hannoveraanse moederlijn die omstreeks 1900 is gevormd.
Gerekend over acht generaties voert Giovanni 60,9 % Hannoveraans bloed,  27,3 % Engels- en Arabisch volbloed en 9,4 % Trakehner bloed.

Giovanni heeft in 1987 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen. Hij behaalde voor de op de dressuur gerichte onderdelen 95,58 punten en een 24e plaats van de 40 deelnemende hengsten. Voor de op het springen gerichte onderdelen heeft hij 93,20 punten behaald en dat leverde een 23e plaats op. In de eindstand heeft Giovanni de 25e plaats bereikt met 95,19 punten.

Na afloop van het onderzoek heeft het Hannoveraanse stamboek Giovanni goedgekeurd.
Voor zover bekend is hij echter niet ingezet in de fokkerij.

 

36.  Gold Ferdl  DE331311312777  Hann

De schimmel hengst Gold Ferdl Hann (V. Gotthard Hann) heeft een stokmaat van 166 cm. Hij is op 13 maart 1977 geboren en hij is gefokt door Inge Kemmer uit Winsen, dat ongeveer 15 kilometer ten noordwesten van Celle in Nedersaksen ligt.
De moeder van Gold Ferdl is de zwarte merrie Fiesta-Mexicana Hann (1966, V. Ferdinand Hann). Zij is ook de tweede moeder van de bruine hengsten Wendepunkt Hann (1977, V. Wendekreis Hann) en Pasqual Hann (1986, V. Pik Bube I Hann).
Wendepunkt is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en Pasqual door het ZfdP.

Tweede moeder van Gold Ferdl is de bruine staatspremiemerrie Meerfürstin Hann (1961, V. Marcio xx). Zij is ook de moeder van de bruine hengst Damokles Hann (1971, V. Davos Hann), de donkerbruine hengst Wendelin I Hann (1974, V. Wendekreis Hann) en zijn broers Wendelin II Hann (1978) en Wendelin III Hann (1983).
Meerfürstin is ook de tweede moeder van de zwarte hengst Patriarch I Bavar (1988, V. Piaster Bavar).
Damokles is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek en Wendelin I en Wendelin II door het Hannoveraanse stamboek. Wendelin III is in de Verenigde Staten goedgekeurd voor de fokkerij.
Patriarch I is goedgekeurd door het Beierse- en het Baden-Württembergse stamboek.

Gold Ferdl is afkomstig uit een goed fokkende Hannoveraanse moederlijn.
Gerekend over acht generaties bestaat de afstamming van Gold Ferdl voor 70,3 % uit Hannoveraans bloed en voor 19,5 % uit Engels- en Arabisch volbloed.

De hengst is in 1979 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Hij heeft in 1980 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek en heeft dat onderzoek als 18e van de 67 deelnemende hengsten met 113,36 punten afgesloten.
Gold Ferdl is van 1981 tot en met 2000 actief geweest in de fokkerij.
Zijn zonen Goldwelt Oldbg (1982) en Golden Graf Hann (1984) zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 183 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. De nakomelingen hebben samen € 167.730 gewonnen.

De zwartbruine ruin Gold Cup Oldbg (1982, MV. Waidmannsheil Hann) is door dr. Karen Betz (GER) in de jaren 1988 – 1999 aangereden tot op Grand Prix dressuur niveau. De combinatie is 110 keer geplaatst in S dressuurwedstrijden, waarbij 14 keer een overwinning is behaald. In 2000 en 2001 heeft Natalie Betz (GER) de ruin uitgebracht in B-, L-, en M-dressuurwedstrijden.  Gold Cup heeft een winsom van  € 24.969.

Eind 2020 heeft Gold Ferdl een dressuurindex van 71 met een betrouwbaarheid van 79 % en een springindex van 76 met een betrouwbaarheid van 87 %.

Gold Ferdl is zelf uitgebracht in springconconcoursen in de klassen B en L en heeft € 823 gewonnen.

 

36.1.   Goldwelt  DE 333330112882   Oldbg

 

Goldwelt Oldbg (V. Gold Ferdl Hann) is een bruine hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is in 1982 geboren en is gefokt door Ewald Giese uit Emstek, dat tien kilometer ten oosten van Cloppenburg in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Goldwelt is de bruine merrie Kurina Oldbg (1974, V. Furioso II SF) en tweede moeder is de bruine Kunde V Oldbg (1967, V. Miracolo xx).
De moederlijn van Goldwelt dateert van omstreeks 1920. In 1966 is besloten de stam te veredelen door de hengst Miracolo xx (1958, V. Tantième xx) te gebruiken. In de volgende generatie is de hengst Furioso II SF (1965, V. Furioso xx) gebruikt.
Door één en ander heeft Goldwelt, gerekend over acht generaties, een afstamming met 38,3 % Hannoveraans bloed, 35,9 % Engels- en Arabisch volbloed en 12,5 % Oldenburgs bloed.

Goldwelt is in november 1984 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en vrij kort daarna verkocht naar de Verenigde Staten. In december 1986 heeft hij in de Verenigde Staten deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek, waar hij 104,8 punten behaalde. Hij heeft het onderzoek als zevende van de twaalf deelnemende hengsten beëindigd.
De Duitse stamboekorganisaties hebben vier dochters van hem als fokmerrie ingeschreven.

 

36.2.  Golden Graf   DE 331316975284  Hann

 

De bruine hengst Golden Graf Hann (V. Golden Ferdl Hann) heeft een stokmaat van 166 cm. Hij is in 1984 geboren en is gefokt door Günter Heppes uit Burgdorf, dat circa 25 km ten oosten van Hannover ligt.
De moeder van Golden Graf is de donkerbruine Graciosa Hann (1980, V. Graphit Hann) en tweede moeder is de bruine staatspremiemerrie Gina Hann (1971, V. Gotthard Hann).
De hengst Gotthard Hann (1949, V. Goldfisch II Hann) is aan vaderskant de grootvader van Golden Graf en aan moederskant de overgrootvader. Daardoor draagt hij voor 37,5 % bij aan de erfelijke eigenschappen van Golden Graf.
Gerekend over acht generaties voert Golden Graf 83,6 % Hannoveraans bloed en 10,2 % Engels- en Arabisch bloed.

Golden Graf heeft in 1988 deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek in Warendorf. Voor de op de dressuur gerichte onderdelen behaalde hij 97,54 punten en voor de op het springen gerichte onderdelen 96,55 punten. Hij heeft het onderzoek afgesloten met 97,86 punten, waarmee hij op de negende plaats van de 18 deelnemende hengsten is geëindigd.
In december 1989 is hij goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en later erkend door het Oldenburgse- en het Rijnlandse stamboek.
Golden Graf is jarenlang voor de fokkerij beschikbaar geweest, maar is niet heel veel gebruikt door de fokkers.

Zijn zoon Graf Gessino Oldbg (1995) is goedgekeurd voor de fokkerij en zeven dochters van Golden Graf zijn als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.
Van zijn nakomelingen zijn er 39 als wedstrijdpaard geregistreerd. Samen hebben die € 5.252 aan prijzengeld gewonnen.

In de jaren 1990 – 1997 is Golden Graf tot op L niveau uitgebracht in dressuurwedstrijden. Hij heeft daarbij € 1.747 gewonnen.

 

36.2.1.  Graf Gessino   DE 333336877095  Oldbg

 

Graf Gessino Oldbg (V. Golden Graf Hann) is een bruine hengst die in 1995 is geboren. Hij is gefokt door Johanna Heppes uit Hilter am Teutoburgerwald, dat circa 15 km ten zuiden van Osnabrück ligt in de deelstaat Nedersaksen.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Gessy Z Hann (1974, V. Gotthard Hann). Zij is ook de moeder van de hengsten Almgold Z Hann (1979, V. Almé SF) en Azett Hann (1987, V. Aladin Z Hann) en de tweede moeder van de hengst Atom Z Hann (1991, V. Atlantus Z Holst).
Almgold Z is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Hessische stamboek.

Azett is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Oldenburgse-, Westfaalse- en het Rijnlands-Palts-Saar stamboek en Atom Z is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek.
Tweede moeder van Graf Gessino is de bruine merrie Larissa Hann (1968, V. Lasso Hann). Zij is ook de moeder van de hengst Goldschläger Hann (1977, V. Gotthard Hann, zie hfdst. 38.), die is goedgekeurd door het BWP, KWPN en het Zangersheide stamboek.
Graf Gessino is ingeteeld op de hengst Gotthard Hann (1949, V. Goldfisch II Hann), die via de moeder zijn grootvader en via de vader de overgrootvader is. Dat betekent dat Gotthard 37,5 % van de erfelijke eigenschappen van Graf Gessino heeft bepaald.
Graf Gessino heeft een Hannoveraanse moederstam die terug loopt tot 1940.
Gerekend over acht generaties voert hij 82,0 % Hannoveraans bloed en 7,8 % Engels- en Arabisch volbloed.

Graf Gessino heeft in 1999 in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Voor de op de dressuur gerichte onderdelen behaalde hij 95,01 punten en daarmee is hij 34e van de 53 deelnemende hengsten geworden. Bij de op het springen gerichte onderdelen is hij met 94,39 punten 35e geworden. In de eindstand nam hij de 31e plaats in met 96,29 punten

In juni 2000 is hij in Wietzendorf goedgekeurd door het ZfdP en in januari 2001 heeft het Oldenburgse stamboek hem erkend.
Graf Gessino is tot en met 2012 beschikbaar geweest voor de fokkerij, maar is niet veel gebruikt. Vier nakomelingen van hem zijn geregistreerd als wedstrijdpaard en zij hebben samen € 22 gewonnen.
Graf Gressino is zelf in B- en L-springwedstrijden uitgebracht en heeft € 416 gewonnen.

 

37.  Goldlöwe  DE 331311323177  Hann

 

De blauwschimmel hengst Goldlöwe Hann (V. Gotthard Hann) heeft een stokmaat van 164 cm. Hij is op 15 maart 1977 geboren en is gefokt door Klaus Hollmann uit Hassendorf, dat circa 25 km ten noorden van Verden in de deelstaat Nedersaksen ligt.
De moeder van Goldlöwe is de vos staatspremiemerrie Le Paris Hann (1972, V. Der Löwe xx) en tweede moeder is de vos Weichsel Hann (1964, V. Weiβgerber Hann).
Goldöwe is afkomstig uit een Hannoveraanse moederlijn die terug loop tot 1929.
Door in 1971 er voor te kiezen om de merrie Weichsel te laten dekken door de volbloed Der Löwe is de moederlijn gemoderniseerd.
De stempelhengst Fling Hann (1911, V. Flingarth Hann) komt acht keer voor in de afstamming van Goldlöwe.
Gerekend over acht generaties heeft hij een afstamming die voor 60,9 % bestaat uit Hannoveraans bloed en voor 30,5 % uit Engels- en Arabisch volbloed.

Goldlöwe is in 1979 in Oldenburg goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek.
Hij heeft in 1980 deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek in Adelheidsdorf. Dat onderzoek heeft hij als winnaar van 67 deelnemende hengsten afgesloten met 134,24 punten.
Goldlöwe is van 1980 tot 1988 in Duitsland als fokhengst actief geweest. Daarna is hij verkocht naar Zweden, waar hij tot zijn dood in 2005 is ingezet voor de fokkerij.

Zijn zonen Goldglanz Oldbg (1981), Gesandt Hann (1982), Gottlöwe Hann (1982) en Goldgraf Oldbg (1983) zijn goedgekeurd voor de fokkerij

Tenminste vijf dochters zijn moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst geworden, zoals:

 

Goldmädel Hann, 1978, zwart, MV. Goya Hann, is de moeder van de zwarte hengst Graf Grannus Hann (1988, V. Grannus Hann), die is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Holsteinse-, Rijnlandse-, Beierse- en Italiaanse stamboek;

 

Gitarre Hann, 1982, donkerbruin, MV. Absatz Hann, is de moeder van de schimmel merrie Well in Time Hann (1986, V. Wenzel II Hann). Well in Time is de moeder van de hengst St. Ludwigs Delpheron Hann (2008, V. Diamond Hit Oldbg), die is goedgekeurd door het Rijnland-Palts-Saar stamboek;

 

Gotik Hann, 1982, vos, MV. Lugano I Hann, is de moeder van de donkerbruine merrie Liveshow Rhein (1990, V. Larome Holst) en zij is de moeder van de donkerbruine hengst Corlago Badwu (1995, V. Coriolan Holst). Corlago is goedgekeurd door het Baden-Württembergse stamboek;

 

Havanna Oldbg, 1982, donkerbruin, MV. Venator xx, is de moeder van de broers Relevant Hann (1991, V. Rubinstein I Westf) en Revan Oldbg (1999).
Relevant is een Grand Prix dressuurpaard en is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Hannoveraanse-, Rijnlandse- en Beierse stamboek. Revan is goedgekeurd door het Oldenburgse- en het Beierse stamboek en

 

Goldica Hann staatspremiemerrie, 1984, bruin, MV. Traugott Hann, is de moeder van de vos staatspremiemerrie Ballerina Hann (1990, V. Bolero Hann) en van de bruine hengst Libero Star Hann (1997, V. Libero H Holst).
Ballerina is de moeder van de hengsten Waikiki I Hann (1996, V. Weltmeyer Hann) en Romantik-Boy Hann (1998, V. Rubinstein I Westf). Waikiki is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en Romantik-Boy door het Westfaalse stamboek.
Libero Star is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek.

De Duitse Hippische sportbond heeft uit de Duitse periode van Goldlöwe 170 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Samen hebben zijn een prijzengeld van € 239.303 gewonnen.

Succesvolle nakomelingen zijn:

Gothar Rhein, ruin, 1979, schimmel, MV. Damhirsch Hann, is door Peter Weinberg (GER) in internationale springwedstrijden uitgebracht;

Goldfire Hann, ruin, 1981, bruin, MV. Sudan xx, is door Lieselotte Ebrecht (GER) in de jaren 1992 – 1997 in Duitsland uitgebracht in Grand Prix dressuurwedstrijden. Goldfire heeft een winsom van € 41.579 en

Didi Hann, merrie, 1983, schimmel, MV. Domspatz Hann, is in 1991 door Hermann-Josef Klöpper (GER) uitgebracht in internationale springwedstrijden. De combinatie won een wedstrijd in Donaueschingen en heeft € 28.419 aan prijzengeld gewonnen.

Eind 2020 heeft Goldlöwe een dressuurindex van 78 met een betrouwbaarheid van 78 % en een springindex van 69 met een betrouwbaarheid van 85 %.

In de jaren 1992 – 2005 heeft Goldlöwe in Zweden  232 merries gedekt en daaruit zijn  144 veulens geregistreerd. Het aantal dekkingen en registraties uit de jaren 1989 – 1991 is niet bekend.
Van de in Zweden geboren nakomelingen hebben er 112 aan sportwedstrijden deelgenomen; 97 zijn in de springsport uitgebracht, 34 in de dressuursport en tien in de eventingsport. Op basis van de resultaten van zijn nakomelingen heeft Goldlöwe in Zweden een dressuurindex van 83 en een springindex van 93.


37.1.  Goldglanz   DE 333330304281  Oldbg

Goldglanz Oldbg (V. Goldlöwe Hann) is een bruine hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is in 1981 geboren en is gefokt door Franz Stute uit Werl, dat tussen Dortmund en Soest in de deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt.
De moeder van Goldglanz is de bruine merrie Batschia Oldbg (1976, V. Goldstern Hann) en tweede moeder is de bruine Bastia Oldbg (1963, V. Manolete xx).

De moederstam van de hengst is Oldenburgs en loopt terug tot 1937.

Goldglanz is ingeteeld op de hengst Gotthard Hann (1949, V. Goldammer II Hann), die zowel grootvader als overgrootvader van hem is.
Gerekend over acht generaties voert Goldglanz 50 % Hannoveraans bloed, 34,4 % Engels- en Arabisch volbloed en 12,5 % Oldenburgs bloed.

Goldglanz is in 1983 in Oldenburg door het Oldenburgse stamboek goedgekeurd. In 1984 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Van de 70 deelnemende hengsten heeft hij daarbij de 20e plaats bereikt met 112,47 punten.
Eén dochter van Goldglanz is in een Duits stamboek ingeschreven als fokmerrie en drie nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. Die drie hebben samen € 2.365 gewonnen.


37.2.  Gesandt  DE 331310378782  Hann

De vos hengst Gesandt Hann (V. Goldlöwe Hann) heeft een stokmaat van 168 cm. Hij is in 1982 geboren en is gefokt door Reinholt Dreis uit Ulmen, dat op tien kilometer afstand van Daun in de Eifel ligt.
De moeder van Gesandt is de vos merrie Nelke Hann (1975, V. Nomade Hann) en tweede moeder is de vos staatspremiemerrie Wolgaflamme Hann (1963, V. Wöhler Hann). Wolgaflamme is ook de moeder van de bruine hengst Direktor Hann (1982, V. Duft II Hann) en de vos hengst Nabucco Hann (1979, V. Nomade Hann) en ze is de tweede moeder van de vos hengst Lebensmann Hann (1986, V. Lungau Hann). Direktor, Nabucco en Lebensmann zijn alle drie door het Hannoveraanse stamboek goedgekeurd.
Gesandt is een Hannoveraans gefokte hengst die, gerekend over acht generaties, 65,6 % Hannoveraans bloed en 27,3 % Engels- en Arabisch volbloed in zijn afstamming voert.

Gesandt is in februari 1985 in Bad Kreuznacht goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en heeft later dat jaar in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Voor de op de dressuur gerichte onderdelen heeft hij 115,35 punten en de 14e plaats van de 56 deelnemende hengst behaald. Voor de op het springen gerichte onderdelen is Gesandt met 110,55 punten 15e geworden.
In de eindstand nam hij de 16e plaats in met 116,33 punten.
Gesandt is tot en met 1994 beschikbaar geweest voor de fokkerij, maar is niet veel gebruikt door de fokkers. Van hem zijn 13 dochters als fokmerrie opgenomen in een stamboek en twaalf nakomelingen zijn geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen € 1.190 gewonnen.

 

37.3.  Gottlöwe   DE 3140142741504  Hann / W0001504 BWP

 

Gottlöwe Hann (V. Goldlöwe Hann) is een donkerbruine hengst met een stokmaat van 170 cm. Hij is op 25 februari 1982 in België geboren.
Zijn moeder is de schimmel merrie Donkosakin Hann (1974, V. Don Carlos Hann) en tweede moeder is de schimmel merrie Maifee Hann (1966, V. Maigraf xx). Maifee is ook de moeder van de zwarte hengst Don Juan Westf (1971, V. Don Carlos Hann), die is goedgekeurd door het Westfaalse stamboek.
Gottlöwe is een Hannoveraans gefokte hengst. Gerekend over acht generaties heeft hij een afstamming met 66,4 % Hannoveraans bloed en 28,9 % Engels- en Arabisch volbloed.
Hij is op 29 oktober 1988 in de Verenigde Staten goedgekeurd door het Belgisch Warmbloed Paardenstamboek. Het BWP heeft drie nakomelingen van hem geregistreerd.

 

37.4.  Goldgraf   333330334383  Oldbg

 

De donkerbruine hengst Goldgraf Oldbg (V. Goldlöwe Hann) is in 1983 geboren. Hij is gefokt door Maximilian Graaf von Meerveldt uit Vechta, Nedersaksen.
De moeder van de hengst is de bruine staatspremiemerrie Rigesca Oldbg (1978, V. Pascha Oldbg). Zij is ook de moeder van de bruine hengst Austrianer Oldbg (1986, V. Aktuell Hann), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek.

Tweede moeder van Goldgraf is de bruine merrie Riga Oldbg (1972, V. Futuro SF), die ook de moeder is van de bruine hengst Telstar Oldbg (1983, V. Tiro SF). Telstar is goedgekeurd door het Oldenburgse- en het Rijnlandse stamboek.
Goldgraf is afkomstig uit een van oorsprong Hannoveraanse moederlijn die vanaf 1957 door het Oldenburgse stamboek wordt geregistreerd.
In 1956 is besloten de Westfaalse hengst Radetzky Westf (1951, V. Ramzes x) te gebruiken, waardoor Anglo-arabisch bloed aan de lijn is toegevoegd. In 1971 is besloten de hengst Futuro SF (1966, V. Furioso xx) te gebruiken en daarmee is Engels volbloed en Frans bloed aan de stam toegevoegd.
Gerekend over acht generaties voert Goldgraf  45,3 % Hannoveraans bloed en 43,0 % Engels- en Arabisch volbloed in zijn afstamming.

Goldgraf is in 1985 in Oldenburg door het Oldenburgse stamboek goedgekeurd voor de fokkerij maar is, voor zover bekend, niet als fokhengst actief geweest.


38.  Goldschläger Z   DE 331311309077  Hann

Goldschläger Z Hann (V. Gotthard Hann) is een appelschimmel hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is op 6 maart 1977 geboren en is gefokt door Heinrich Edeler uit Lehrte, dat ongeveer 15 km ten oosten van Hannover ligt.
Goldschläger Z staat bij het KWPN bekend onder de naam Thorn.
De moeder van Goldschläger Z is de bruine merrie Larissa Hann (1968, V. Lasso Hann). Zij is ook de tweede moeder van de hengsten Almgold Z Hann (1979, V. Almé SF), Azett Hann (1987, V. Aladin Z Hann) en Graf Gessino Oldbg (1995, V. Golden Graf Hann, zie hfdst. 36.2.1.).
Almgold Z is goedgekeurd door het Hannoveraanse- en het Hessische stamboek.
Azett is goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Oldenburgse-, Westfaalse- en Rijnland-Palts-Saar stamboek en Graf Gressino is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek en het ZfdP.
De tweede moeder van Goldschläger Z is de vos Avenue Hann (1963, V. Agram Hann).
Goldschläger Z is afkomstig uit een Hannoveraanse moederlijn waar via de hengst Lasso Hann (1961, V. Lateran Trak) Trakehner genen aan zijn toegevoegd.
De stempelhengst Fling Hann (1911, V. Flingarth Hann), komt zeven keer voor in zijn afstamming.
Gerekend over acht generaties voert Goldschläger Z 70,3 % Hannoveraans-, 10,9 % Trakehner- en 10,2 % Engels- en Arabisch volbloed.

Golfschläger Z is op 15 december 1979 in Oud Heverlee goedgekeurd door het Belgisch Warmbloed Paardenstamboek en heeft in de jaren 1980 – 1983 in BWP-verband gedekt.

In 1980 is Goldschläger, samen met de hengsten Ramiro Z Holst (1965, V. Raimond Holst), Almé Z SF (1966, V. Ibrahim SF) en Fürst Ferdinand Hann (1967, V. Ferdinand Hann), in een overeenkomst tussen de Belgische bouwondernemer en paardenfokkei Leon Melchior en de Nederlandse minister van Landbouw en Visserij Fons van der Stee, verkocht aan de Nederlandse staat. De vier hengsten zijn daarop gehuisvest op het nieuwe paardenproefbedrijf in Brunssum. Goldschläger is daar echter al snel weer verdwenen en heeft in 1980 ter dekking gestaan in Grathem en van 1981 tot en met 1983 in België. Daarna is hij verkocht naar Canada.

Goldschläger (Thorn) is in 1980 in Nederland op basis van de toenmalige Paardenwet 1939 goedgekeurd door het KWPN. Omdat de hengst daarna niet is aangeboden voor een verrichtingsonderzoek heeft het KWPN de hengst niet opgenomen in een stamboek. In juli 1981 is besloten dat desondanks de in 1981 geboren nakomelingen door het KWPN geregistreerd kunnen worden.
In 1981 heeft Goldschläger in Oud Heverlee aan een verrichtingsonderzoek deelgenomen. Hij behaalde 147,55 punten (73,77 %) en werd daarmee derde van 11 deelnemende vierjarige hengsten.

Het BWP heeft 125 nakomelingen van hem geregistreerd en het KWPN 41. Ook het Hannoveraanse stamboek, het Canadese sportpaarden stamboek en het Argentijnse stamboek hebben nakomelingen van Goldschläger geregistreerd.

Zijn zonen Goldhard Z Zang (1982), Halbin von H AAFE (1984) en Goldrush II CSHA zijn goedgekeurd voor de fokkerij.
Verschillende dochters zijn moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst zoals:


Zamora KWPN
, 1981, schimmel, MV. African Drum xx, is de moeder van de bruine merrie Kamora BWP (1987, V. Feo Hann). Kamora is de moeder van de bruine hengst Armitages Boy Oldbg (2002, V. Armitage Oldbg). Armitages Boy is goedgekeurd door het Franse stamboek SF;

 

Feuergold van het Bekersveld BWP, 1982, schimmel, MV. Weingau Hann, is de moeder van de schimmel hengst Quickfeuer van Koekshof BWP (1993, V. Heartbreaker KWPN). Quickfeuer van Koekshof is goedgekeurd door het BWP en het Rijnlands stamboek;

Frauke van Lozerheide BWP, 1982, schimmel, MV. Huzaar Sgldt, is de moeder van de schimmel hengst L’Orage van Lozerheide BWP (1988, V. Admiraal Z Hann), die is goedgekeurd door het SBS;

Goldmund Z Hann, 1982, bruin, MV. Almé SF, is de moeder van de bruine merrie Cassandra Z Oldbg (1986, Cor de la Bryere SF) en die is de moeder van de bruine hengst Landcord KWPN (1990, V. Landadel Holst). Landcord is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

Girolles de Cortils BWP, 1983, schimmel, MV. Mellinor Hann, is de moeder van de hengst Terra Bigua AAFE (1993, V. Azalon Chetardie x), die is goedgekeurd door het Argentijnse stamboek;

Gonja BWP, 1993, schimmel, MV. Codex Holst, is de moeder van de schimmel Spinelle BWP (1994, V. Corsaire de Vauban SF). Spinelle is de moeder van de bruine hengst Hermes BWP (2007, V. Chopin van het Moleneind BWP), die is goedgekeurd door het BWP en

Candy KWPN, 1984, schimmel, MV. Lector KWPN, is de moeder van de bruine hengst Fanimo KWPN (1987, V. Animo KWPN). Fanimo is goedgekeurd door het Poolse Wielskopolska stamboek.

38.1.  Goldhard Z Hann

De schimmelhengst Goldhard Z Hann (V. Goldschläger Hann) heeft een stokmaat van 168 cm. Hij is op 20 april 1982 geboren en is gefokt door Leon Melchior uit Lanaken, dat vlak bij Maastricht in België ligt.
De moeder van Goldhard Z is de schimmel merrie Glorita Z Hann ( 1973, V. Gotthard Hann). Glorita Z is ook de moeder van de hengsten Artos Z Hann (1983, V. Almé SF) en Hamlet Hann (1989, V. I Love You SF). Artos Z is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek, het Selle Français en het Belgische SBS en Hamlet is goedgekeurd door het SBS.

De tweede moeder van Goldhard Z is de schimmel Akita Hann (1963, V. Agram Hann).
Zij is ook de tweede moeder van de hengsten Aerobic Z Hann (1979, V. Almé SF) en Lucky Boy D Zweibr (1993, V. Lucky Luke Holst).

Aerobic Z is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en het NRPS en Lucky Boy D door het Rijnland-Pfalz-Saar stamboek.

Goldhard Z is zwaar ingeteeld op de hengst Gotthard Hann (1949, V. Goldfisch II Hann), die zowel via vaderskant als via moederskant de grootvader is van Goldhard Z.
De Hannoveraanse hengst Amateur I Hann (1922, V. Amulet Hann) komt vier keer in de afstamming van Goldhard Z voor.
Gerekend over acht generaties heeft Goldhard Z een afstamming die voor 70,3 % uit Hannoveraans bloed, voor 8,6 % uit Engels- en Arabisch bloed en voor 7,0 % uit Holsteins bloed bestaat.
Goldhard Z is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en na zijn verkoop naar het Verenigd Koninkrijk ook door het Britse Warmbloed Paarden stamboek BWBS.
Over zijn betekenis voor de Britse fokkerij is niet veel bekend.

 

38.2.  Halbin von H   W001494 HGT  BWP  / 56026 AAFE

Halbin von H BWP (V. Goldschläger Z Hann) is een schmmel hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren op 10 april 1984 en is gefokt door Jozef Agren uit Hechtel, dat in Belgisch Limburg ligt.
De moeder van Halbin von H is de zwartbruine merrie Albina BWP (1977, V. Alcanar xx) en tweede moeder is de donkerbruine Pella BWP (1989, V. Flügel van la Roche Hann).
De moederlijn van Halbin von H loopt maar terug tot 1961, waardoor een deel van de afstamming van Halbin von H onbekend is. Vermoedelijk is er sprake van een verdere afstamming met Gronings- of Gelders bloed.
Gerekend over acht generaties voert Halbin von H 50 % Hannoveraans bloed en 28,9 % Engels- en Arabisch volbloed.
Halbin von H is verkocht naar Argentinië en is daar van 1987 tot en met 1992 in gezet voor de fokkerij. Er zijn tenminste 65 nakomelingen van hem geregistreerd.
Zelf is Halbin von H met succes uitgebracht in de springsport in Argentinië en won daar onder andere de Grand National.

 

38.3.   Goldrush II  512975 CSHA

 

De schimmel hengst Goldrush CSHA (V. Goldschläger Hann) heeft een stokmaat van 172 cm. Hij is op 23 juni 1998 geboren en is gefokt door Annelies Horn van de Kendall Farms in Campbellcroft, dat circa 100 km ten oosten van Toronto in Ontario, Canada ligt.
De moeder van Goldrush II is de schimmel merrie Duktuana Hann (1983, V. Duktus Hann) en de tweede moeder is de bonte Luftwaffe Hann (1973, V. Lugano II Hann).
Goldrush II komt voort uit een Hannoveraanse moederlijn die stamt uit 1925.
Gerekend over acht generaties heeft Goldrush II een afstamming die voor 75,8 % bestaat uit Hannoveraans bloed en voor 13,3 % uit Engels- en Arabisch volbloed.

Goldrush II is door het Canadese Sportpaarden stamboek goedgekeurd, maar over zijn prestaties in de fokkerij is weinig informatie beschikbaar.

Back To Top