skip to Main Content

1968 (Consul Holst x Anblick xx)

 

 

Samenvatting

 

Joost is een bruine hengst die in 1968 in Sleeswijk-Holstein is geboren en toen de naam Comus heeft gekregen.
Zijn vader is de hengst Consul Holst (1960, V. Cottage Son xx_ en zijn moeder is de maar 157 cm grote, zwartbruine merrie Ulana Holst (1960, V. Anblick xx).

In het najaar van 1970 is Conus goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. Op de keuring is hij gekocht door de combinatie Hendriks en Waninge uit het bij Hoogeveen gelegen Zuidwolde. Zij hebben Conus op 31 januari 1971 gepresenteerd op de hengstenkeuring van het KWPN in Zuidlaren. Daar is hij goedgekeurd en geprimeerd met een 1 a premie. Bij de goedkeuring heeft het KWPN de hengst omgedoopt tot Joost. Hij is van 1971 tot en met 1988 en in 1991 tot zijn dood in september 1992 in Nederkand beschikbaar geweest voor de fokkerij. In de jaren 1989 en 1990 heeft Joost in Sleeswijk-Holstein gedekt.

Van Joost zijn ruim 1100 veulens geregistreerd.
Volgens opgave van het KWPN zijn 358 dochters van Joost als fokmerrie ingeschreven in het stamboek en van hen zijn er 33 stermerrie geworden en 55 keurmerrie; 57 dochters zijn preferent geworden en 84 zijn prestatiemerrie geworden. Meer dan 7- dochters zijn moeder of tweede mpeder van een goedgekeurd hengst geworden en zeventien zonen van Joost zijn door het KWPN uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek.

Joost en zijn goedgekeurde zonen Palfrenier, VIP en Germus R zijn uitgebracht in internationale springwedstrijden en Germus R heeft ook een aantal internationale springpaarden gebracht.

 

 

Inhoud

 

Voorkomen en afstamming
Vader
Moeder
Fokkerij- en sportcarrière
Zonen
Dochters
Nakomelingen in de sport
Zonen in de fokkerij

 

1.        Palfrenier 200 Stb KWPN

1.1.     Adonis KWPN 52800319824734

2.       Radboud 225 Stb  KWPN

3         Ultrazon 330 Stb KWPN

4.        VIP 79.08374  Stb KWPN

5.       Attent 82.00672 Stb KWPN

6.       Hay Guy KWPN 528003198700495 Stb

7.       Joker Holst 321210139687

8.        Galveston KWPN 528003198801570

9.       Germus R KWPN 528003198801572 Stb

9.1.    S.Alba 71 KWPN 528003199909554

10.    Joliot DE Holst 321210143890

 


Voorkomen en afstamming

 

Joost DE 321210396868 Holst is een bruine hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is op 28 januari 1968 geboren en is gefokt door Traugott Witt uit Süsel, dat 30 km ten noorden van Lübeck in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein ligt.

De hengst heeft bij zijn geboorte van zijn fokker de naam Conus gekregen en is later door het KWPN omgedoopt in Joost.

De hengst Loretto Holst (1932, V. Lorbeer Holst) komt drie keer voor in de afstamming van Joost en bepaalt 17,2 % van zijn genenpatroon.

Gerekend over acht generaties heeft Joost een afstamming die voor 50,8 % bestaat uit Engels volbloed en 49,2 % bestaat uit Holsteins bloed.

 

 


Vader

 

 

De vader van Joost is de bruine hengst Consul Holst. Hij is in 1960 is geboren en is gefokt door Otto Weber uit Brande-Hörnerkirchen.

Consul’s vader is de Engels volbloed hengst Cottage Son xx (1944, V. Young Lover xx) en zijn moeder is de bruine merrie Isolde Holst (1950, V. Gabriël Holst).

Tweede moeder van Consul is Banka Holst (1943, V. Lorentin Holst). Zij is ook de  moeder van de in Nederland geïmporteerde merrie Morgenster Holst (1949, V. Gabriël Holst) die de door het NWP goedgekeurde hengsten Senator NWP (1953, V. Paladijn NWP) en Sinaeda NWP (1955, V. Camillus NWP) bracht.

Consul is in het najaar van 1962 goedgekeurd door het Holsteins stamboek. Hij is van 1963 tot en met 1968 als fokhengst actief geweest in Sleeswijk-Holstein

onsul heeft een uitstekend exterieur. Hij is een goed bespierde persoonlijkheid met een goede schouderligging en een goed bewegingsmechanisme.

Hij is na het seizoen 1968 uit de fokkerij teruggetrokken omdat hij regelmatig een slecht temperament toonde.

 

 

Moeder

 

De moeder van Joost is de maar 157 cm grote, zwartbruine merrie Ulana Holst (1960, V. Anblick xx), die ook de moeder is van de door het Holsteinse stamboek goedgekeurde hengst Colt Holst (1964, V. Cromwell Holst).

Tweede moeder van Joost is de 159 cm grote Diastolchen Holst (1945, V. Loretto Holst). Zij is ook de moeder van de hengsten Anklang Holst (1958, V. Anblick xx), die is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek, Laertes Holst (1966, V. Ladykiller xx), die door het Holsteinse- en het Baden-Württembergse stamboek is goedgekeurd, en Mannerheim Holst (1971, V. Rushing Waters xx). Mannerheim is goedgekeurd door het KWPN en heeft in de herfst van 1974 aan een verrichtingsonderzoek in Sleen deelgenomen. Met 4,43 punten voor de dressuurproef, een 4 voor het vrij springen en een 5 voor de terreinrit en voor het stal-en trainingsrapport presteerde hij onvoldoende en is hij teruggetrokken uit de fokkerij. Het KWPN heeft zes veulens van hem geregistreerd.

 


Fokkerij- en sportcarrière

 

 

In het najaar van 1970 is Joost (toen nog Conus) goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. Op de keuring is hij gekocht door de combinatie Hendriks en Waninge uit het bij Hoogeveen gelegen Zuidwolde. Zij hebben hem op 31 januari 1971 gepresenteerd op de hengstenkeuring van het KWPN in Zuidlaren. Daar is hij goedgekeurd en geprimeerd met een 1 a premie. Bij de goedkeuring heeft het KWPN de hengst omgedoopt tot Joost. De hengstenkeuringscommissie liet optekenen dat Joost “een fraaie hengst is die in bijzonder goede conditie en verzorgd werd voorgesteld. Qua exterieur een aanwinst. Wanneer men beslist een aanmerking zou willen maken dan kan men misschien zeggen dat het voorbeen iets sterker zou kunnen zijn. Hij houdt echter zo veel over dat men dit gerust kan verwaarlozen”.

De combinatie Hendriks en Waninge heeft Joost na de keuring verkocht aan Leo Trommelen uit Drunen en die haalde Joost naar Noord Brabant.

Daar is Joost in 1971 voor de fokkerij beschikbaar geweest op het dekstation van Jespers in Oosteind, dat bij Oosterhout ligt. Hij heeft daar 61 merries gedekt.

Van 22 september tot en met 18 november 1971 heeft Joost deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek in Sleen. Door een huidschimmelinfectie is Joost van 1 tot 15 november niet bereden. Hij heeft wel aan de op 18 november 1971 gehouden eindbeoordeling deelgenomen, maar heeft op 3 januari 1972 in Emmeloord een herexamen afgelegd waarbij enkele eerder toegekende cijfers zijn verhoogd. Hij heeft het onderzoek afgesloten met een 7 voor de dressuurproef, een 7,5 voor de terreinproef, een 8 voor het vrij springen, het springen onder de man en de algemene indruk en een 9 voor de trekproef en het karakter. Zijn totaal puntenaantal komt uit op 161,5 punten. Van alle rijpaardhengsten die in het najaar van 1971 in Sleen en Emmeloord aan het verrichtingsonderzoek hebben deelgenomen, heeft hij met dat puntenaantal de vijfde plaats behaald.

Het KWPN heeft over de prestaties van Joost in het verrichtingsonderzoek gerapporteerd: “Goede betrouwbare verrichting doch kon ruimer zijn in de bewegingen”.

Na het verrichtingsonderzoek is Joost gekocht door de heren Brunsting uit Zweeloo en Vrieling uit Schoonebeek.

In de periode 1972 – 1976 is Joost beschikbaar geweest op het hengstenstation van Vrieling in het Drentse Schoonebeek, waar hij 577 merries heeft gedekt.

In Drenthe kreeg Joost veel merries aangeboden met bloed van Sinaeda NWP (1955, V. Camillus NWP), die nauw verwant was aan de vader van Joost. Verondersteld wordt dat deze vorm van lijnenteelt heeft bijgedragen aan de goede fokkerijresultaten van Joost.

In 1974 is een collectie veulens, enters en twenters van Joost beoordeeld. In de rapportage is sprake van een goede breedte en diepte en prima bewegingen; een fijne huid en hard beenwerk. Opmerkingen worden gemaakt over het type; ook is af en toe is een teer voorbeen waargenomen.

In 1977 is Herman Roelofs uit Den Ham mede-eigenaar van Joost geworden en is Joost verhuisd naar Stal Roelofs in Den  Ham. Enkele jaren later is Roelofs de enige eigenaar van Joost geworden.

Joost maakte daar onderdeel uit van het fokbeleid van Roelofs, die enkele bewezen gezonde fokmerries met een Groningse achtergrond gebruikte om met behulp van de hengsten Abgar xx en Joost moderne springpaarden te produceren uit merries die zowel Joost als Abgar xx in hun afstamming hebben. En in dat streven is Roelofs meer dan geslaagd. Joost heeft over het algemeen sterk gebouwde paarden gegeven die veel springaanleg hebben.

In de fokkerij is Joost vooral via zijn dochters zeer succesvol geweest en is hij op basis van zijn fokkerijprestaties in 1977 keur verklaard. In 1980 heeft het KWPN hem het preferentschap toegekend.

Het Holsteinse stamboek heeft de fokkerijcarrière van Joost goed gevolgd en heeft hem in 1989 voor twee jaar gehuurd, waardoor hij in 1989 en 1990 op het dekstation in  Siethwende, dat bij Elmshorn in Sleeswijk-Holstein ligt, beschikbaar is geweest voor de fokkerij.

In 1991 was Joost weer terug bij Stal Roelofs in Den Ham. In totaal heeft Joost bij Roelofs 887 merries gedekt.

Joost is op 10 september 1992 op 24-jarige leeftijd overleden.

Het KWPN heeft 1.116 veulens van Joost geregistreerd en in Duitsland zijn tenminste 17 nakomelingen van hem geregistreerd.

Joost is zelf door Franke Sloothaak (GER) in het midden van de jaren ’70 van de vorige eeuw uitgebracht in de internationale springsport.

Uit het genetisch profiel, dat het KWPN over Joost heeft gepubliceerd, komt naar voren dat de nakomelingen van Joost over het algemeen hard beenwerk hebben en dat vaak een toontredende stap bij de nakomelingen wordt gezien. Bij het vrij springen wordt de afdruksnelheid als vlug getypeerd.

 

 

Zonen

 

 

Joost heeft met Palfrenier KWPN (1974), Radboud KWPN (1975), Ultrazon KWPN (1978), Unesco KWPN (1978), Vasco KWPN (1979), Vesuvius KWPN (1979), VIP KWPN (1979), Attent KWPN (1982), Cuberthus KWPN (1984), Druberthus KWPN (1985), Evert KWPN (1986), Hay Guy KWPN (1987), Joker Holst (1987), Galveston KWPN (1988), Germus R KWPN (1988), Goliath KWPN (1988) en Joliot Holst (1990) zeventien zonen gebracht die zijn uitgenodigd voor het verrichtingsonderzoek of zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

De cursief vermelde hengsten hebben weinig aan de fokkerij toegevoegd en worden hieronder kort aangeduid. De overige hengsten worden verderop in de tekst in afzonderlijke hoofdstukken besproken.

Van de KWPN-hengsten zijn Unesco, Vasco, Vesuvius, Cuberthus, Evert en Goliath na afloop van het verrichtingsonderzoek in Ermelo niet opgenomen in het stamboek. VIP (MV. Abgar xx) en Druberthus (MV. Abgar xx)  hebben nooit deelgenomen aan het verrichtingsonderzoek. VIP heeft als internationaal springpaard zijn prestatievermogen echter ruimschoots laten zien. Wat er met Druberthus is gebeurd is onbekend.

Unesco (MV. Apalatin Sprt) heeft in 1982 als vierjarige hengst deelgenomen aan het verrichtingsonderzoek in Ermelo. Zijn moeder is de meervoudig nationaal kampioen Palatina keur preferent prestatie KWPN, die ook de moeder is van de goedgekeurde hengst Zion KWPN (1981, V. Lucky Boy xx).

Unesco presteerde goed in het onderzoek. Zijn laagste cijfer was een 7 voor de terreinproef. Op de officieuze ranglijst van de verrichtingsjury bereikte hij de elfde plaats van de 24 hengsten die het onderzoek hebben afgerond. Na afloop van het onderzoek is Unesco goedgekeurd voor de fokkerij, maar later is dat door het KWPN teruggedraaid omdat zijn spermakwaliteit onvoldoende bleek te zijn.

Vasco (MV. Lucky Boy xx) heeft aan het verrichtingsonderzoek in 1982 deelgenomen en dat afgesloten met vrijwel allemaal zevens en één zes voor zijn karakter. Op een officieuze ranglijst van de verrichtingsjury eindigde hij op plaats 19 van de 24 hengsten die het onderzoek hebben afgemaakt. Na afloop van het onderzoek is hij niet ingeschreven in het stamboek.

Een jaar later heeft hij opnieuw aan het verrichtingsonderzoek deelgenomen en sloot dat onderzoek af met een 6,5 voor de draf en het springen onder de man, een 6,9 voor de rijproef en een 8 voor het stalgedrag. Voor alle andere onderdeken scoorde hij een 7. Van de 22 hengsten die het onderzoek hebben afgemaakt kwam Vasco bij de verrichtingsjury op de 15e plaats. De hengstenkeuringscommissie van het KWPN was niet overtuigd van de kwaliteit van Vasco en besloot opnieuw om hem niet in te schrijven in het stamboek.

Vesuvius (MV. Amor Sgldt) heeft in 1982 aan het verrichtingsonderzoek deelgenomen, maar heeft dat onderzoek voortijdig beëindigd en heeft daarbij uitstel gekregen tot 1983.
In 1983 heeft hij opnieuw aan het verrichtingsonderzoek deelgenomen, maar heeft hij aan het einde van de toelatingsperiode het onderzoek beëindigd.

Cuberthus (MV. Abgar xx) heeft in 1987 aan het verrichtingsonderzoek deelgenomen. Hij heeft het onderzoek afgesloten met een 5 voor de stap, een 7 voor de galop en het stalgedrag en een 8 voor het karakter. Voor alle andere onderdelen is hij gewaardeerd met een 6. Hij eindigde volgens de verrichtingsjury als 28e van de 33 hengsten die het onderzoek volledig hebben afgerond en is door de hengstenkeuringscommissie van het KWPN niet opgenomen in het stamboek.

Evert (MV. Abgar xx) heeft in 1989 aan het verrichtingsonderzoek deelgenomen maar is bij de tweede tussenbeoordeling afgevoerd.

Galveston (MV. Pericles xx) heeft in 1991 deelgenomen aan het verrichtingsonderzoek maar is na de tweede tussenbeoordeling afgevoerd. Later is Galveston goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek.

Goliath (MV. Maykel KWPN) heeft in 1991 deelgenomen aan het verrichtingsonderzoek. Hij heeft wegens veterinaire problemen tijdens het onderzoek enige tijd rust gehad en is daarna door zijn eigenaren teruggetrokken uit het onderzoek.

 

 

Dochters

 

 

Volgens opgave van het KWPN zijn 358 dochters van Joost als fokmerrie ingeschreven in het stamboek en van hen zijn er 33 stermerrie geworden en 55 keurmerrie; 57 dochters zijn preferent geworden en 84 zijn prestatiemerrie geworden.

In Duitsland zijn 43 nakomelingen van Joost als wedstrijdpaard geregistreerd en die hebben samen € 119.407 aan prijzengeld gewonnen.

Meer dan 70 dochters van Joost zijn moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst geworden, zoals:

Nadine keur preferent KWPN, 1972, bruin, MV. Wachtmeester Sgldt, is de moeder van een anonieme hengst (1982, V. Blanc Rivage xx), die in 1985 is uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek in Ermelo. Tijdens het onderzoek is hij aan het einde van de toelatingsperiode afgewezen.

Ook is ze de tweede moeder van de hengsten Damocles KWPN (1985, V. Voltaire Hann) en Arik KB KWPN (2005, V. Vancouver SF).

Damocles is goedgekeurd door het KWPN en Arik KB is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek en het ZfdP;

Nireina ster preferent prestatie KWPN, 1972, bruin, MV. Artilleur SF, is de moeder van de bruine hengst Sultan KWPN (1987, V. Marinier SF), die door het KWPN is goedgekeurd. Ze is ook de tweede moeder van de hengsten Conveyer KWPN (1984, V. Ulft KWPN) en Rivaldi KWPN (1998, V. Gribaldi KWPN).
Conveyer is goedgekeurd door het KWPN en Rivaldi door het Deense stamboek;

Obarla keur preferent prestatie KWPN, 1973, bruin, MV. Senner NWP,  is de moeder van de hengst Darignier La Silla KWPN (1985, V. Marinier SF), die is goedgekeurd door het Mexicaanse stamboek.

Oecarla ster preferent prestatie KWPN, 1973, schimmel, MV. Wagner Holst, is de tweede moeder van de hengst Humboldt KWPN (1989, V. Zeoliet KWPN), die in 1992 door het KWPN is uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek. Hij heeft in dat onderzoek voor de basisgangen, de rijproef en het springen een beoordeling van 6 of 6,5 gekregen en is na afloop van het onderzoek niet opgenomen in het stamboek. Daarna is hij goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek, maar dat heeft geen nakomelingen van hem geregistreerd.

Ohonny ster preferent KWPN, 1973, bruin, MV. Senner NWP, is de tweede moeder van de hengsten Faldo KWPN (1987, V. Purioso Oldbg), Jamaica KWPN (1991, V. Enrico x), Faldo (1993, V. Purioso Oldbg) en Medaldo KWPN (1994, V. Epilot Westf).
Faldo is goedgekeurd door het KWPN. Jamaica is in 1994 door het KWPN uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek, maar heeft daarin met een 5 en een 6 voor het springen matig gepresteerd en is daarna niet opgenomen in het stamboek. Laldo is goedgekeurd door het Ierse sportpaarden stamboek en Medaldo is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek. Van hem heeft het AES in 1999 drie nakomelingen geregistreerd;

Oreade keur preferent KWPN, 1973, MV. Gambrinus Holst, is de tweede moeder van de hengsten Dageraad KWPN (1985, V. Ramiro Z Holst) en Isper KWPN (1990, V. Jasper KWPN),
Dageraad is goedgekeurd door het KWPN en Isper door het Beierse stamboek;

Paola ster preferent KWPN, 1974, MV. Nicolas xx, is de moeder van de hengst Horava KWPN (1989, V. Calypso SF), die in 1992 door het KWPN is uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek. Hij is na enkele weken door zijn eigenaar teruggetrokken uit dat onderzoek;

Pegina keur KWPN, 1974, MV. Acrobaat Sgldt, is de tweede moeder van de bruine hengst Gabor KWPN (1988, V. Weratosthenes KWPN), die is goedgekeurd door het KWPN;

Picarla keur preferent prestatie KWPN, 1974, bruin, MV. Wagner Holst, is de moeder van de hengsten Zucarlos KWPN (1981, V. Oldenburg Oldbg) en Jucarlos KWPN (1991, V. Zuidhorn KWPN).
Zucarlos is goedgekeurd door het Canadese Sportpaarden stamboek en Jucarlos door het Anglo-Europese stamboek en het Portugese rijpaarden stamboek. Picarla is ook de tweede moeder van de hengst Mr. Blue KWPN (1988, V. Couperus KWPN), die door het KWPN is goedgekeurd;

Postara ster KWPN, 1974, MV. Rigoletto Holst, is de tweede moeder van de bruine hengsten K. Zostara KWPN (1992, V. Nimmerdor KWPN) en  Picasso NRPS (1994, V. Prince Paradiso KWPN).
Zostara is goedgekeurd door het Belgische SBS stamboek en Picasso door het NRPS;

Pucarla keur preferent prestatie KWPN, 1974, MV. Camper NWP, is de tweede moeder van de hengsten Sir Carlos KWPN (1999, V. Welt Hit II Oldbg) en Zucarlos KWPN (2004, V. Casco Holst).
Sir Carlos is door het KWPN uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek maar dat heeft niet geresulteerd in opname in het stamboek en Zucarlos is goedgekeurd door het Selle Français;

Raniki keur KWPN, 1975, bruin, MV. Kassander Trak, is de tweede moeder van de hengsten Consul KWPN (1984, V. Nimmerdor KWPN), zijn broer Nebraska Z KWPN (1985) n Franaut KWPN (1987, V. Astronaut KWPN).
Consul is goedgekeurd door het KWPN en het KWPN-Noord Amerika. Nebraska Z en Franaut zijn uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek. Nebraska heeft niet aan het onderzoek deelgenomen en Franaut heeft het onderzoek in 1990 na de tweede tussenbeoordeling beëindigd.

Reina  keur KWPN, 1975, zwart, MV.  Senner NWP, is de tweede moeder van de hengsten Jupilot KWPN (1991, V. Epilot Westf), van de  broers Regent KWPN (1998, V. Kennedy KWPN) en Uptown KWPN (2001) en van de broers Vazal KWPN (2002, V. Jazz KWPN) en Winston KWPN (2003).
-Jupilot is goedgekeurd door het KWPN en het Beierse stamboek.
Regent is in 2001 door het KWPN uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek maar is niet opgenomen in het stamboek en Uptown is goedgekeurd door het KWPN, het Oldenburgse- en het Westfaalse stamboek en ook door de samenwerkende Zuidduitse stamboeken.
Vazal is goedgekeurd door het Selle Français stamboek en Winston is uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek, maar is daarna niet opgenomen in het stamboek;

Sianne keur prestatie KWPN, 1976, zwartbruin, MV.  Uniek NWP, is de tweede moeder van de hengst Kobalt KWPN (1992, V. Elmshorn Holst), die door het KWPN is uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek. Hij is in het onderzoek tijdens een uitgestelde tussenbeoordeling afgewezen;

Signorita keur preferent prestatie KWPN, 1976, bruin, MV. Wagner Holst, is de moeder van de zwartbruine hengst Jappeloup KWPN (1991, V. Elmshorn Holst), die door het KWPN is uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek, maar daar niet aan heeft deelgenomen. Later is hij onder de naam Jourdan een Grand Prix dressuurpaard geworden;

Silandra KWPN prestatie sport, 1976, bruin, MV. Rigoletto Holst, is de moeder van de hengst On Target KWPN (1996, V. Concorde KWPN), die in de Verenigde Staten is goedgekeurd door het Rijnland-Palts-Saar stamboek;

Sonja pref KWPN, 1976, zwart, MV. Balthazar NWP, is de tweede moeder van de bonte hengst Tobiano BWP (2000, V. Orlando van de Heftinck BWP), die is goedgekeurd door het BWP;

Sorka keur KWPN, 1976, bruin, MV. Pericles xx, is de tweede moeder van de zwarte hengst Jersey KWPN (1991, V. Equador KWPN), die is goedgekeurd door het Tsjechische stamboek, en van de zwartbruine hengst Neptunus KWPN (1995, V. Impuls KWPN), die door het KWPN  is uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek, maar niet is opgenomen in het stamboek;

Telandra KWPN, 1977, zwartbruin, MV. Rigoletto Holst, is de moeder van de anonieme hengst (1981, V. Kibrahim SF) die door het KWPN  is uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek, maar na drie weken zijn deelname aan het onderzoek al heeft beëindigd;

Tomelia KWPN, 1977, bruin, MV. Indicator KWPN, is de tweede moeder van de bruine hengst Nomelia H KWPN (1995, V. Ahorn KWPN), die door het KWPN is uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek, maar niet is opgenomen in het stamboek;

Tosulia ster preferent KWPN, 1977, schimmel, MV. Eratosthenes xx, is de tweede moeder van de bruine hengst Jambo M KWPN (1991, V. Concorde KWPN). die is goedgekeurd door de Belgische stamboeken BWP en SBS;

Trea prestatie KWPN, 1977, vos, MV. Markies Holst, is de tweede moeder van de vos hengst Adagio II KWPN (2005, V. Indoctro KWPN), die door het Anglo- Europese stamboek is goedgekeurd;

True Bella KWPN, 1977, zwart, MV. Abgar xx, is de moeder van de bonte hengst Sando Paso N KWPN (1984, V. Samber KWPN), die is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en het ZfdP;

Ubiena prestatie KWPN, 1978, bruin, MV. Rigoletto Holst, is de moeder van de bruine hengst Jack-a-Dandy KWPN (1991, V. Ramiro Z Holst), die is goedgekeurd door het BWP Noord Amerika en het Rijnland-Palts-Saar International stamboek;

Ukelien ster preferent KWPN, 1978, MV. Courville xx, is de tweede moeder van de door het Anglo-Europese stamboek goedgekeurde hengsten Megabyte KWPN (1994, V. Concorde KWPN) en Ramzes KWPN (1998, V. Corland Holst);

Ursula KWPN, 1978, donkerbruin, MV. Le Faquin xx, is de tweede moeder van de hengsten Mr.Majestic  AES (2000, V. Concorde KWPN) en  Wieland KWPN (2003, V. Celano Holst). Mr. Majestic is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek en Wieland is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek;

Uvonda keur preferent prestatie KWPN, 1978, schimmel, MV. Rigoletto Holst, is de moeder van de vos hengst Duvon KWPN (1985, V. Purioso Oldbg), die door het KWPN is uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek. Duvon heeft het onderzoek na 85 dagen voortijdig beëindigd en is niet opgenomen in he stamboek;

Veronique keur preferent prestatie KWPN, 1979, bruin, MV. Rigoletto Holst, is de  tweede moeder van de hengsten Goldfinger KWPN (1988, V. Matcho x),  Kanton KWPN (1992, V. Burggraaf Holst) en Unitair KWPN (2001, V. Voltaire Hann).
Goldfinger is in 1991 door het KWPN uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek, maar heeft niet aan dat onderzoek deelgenomen.
Kanton is door het KWPN uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek in Ermelo. Hij heeft het onderzoek afgesloten met drie zessen en een 6,5 voor de basisgangen en de rijproef en twee zevens voor het springen. Voor de hengstenkeuringscommissie was dat niet voldoende om hem in te schrijven in het stamboek.
Unitair is goedgekeurd door het KWPN;

Vriepels keur preferent prestatie KWPN, 1979, bruin, MV. Pastrocio xx, is de tweede moeder van de bruine hengst Luxels KWPN (1995, V. Lux Hann), die is goedgekeurd door het Oldenburgse stamboek;

Woludine ster preferent KWPN, 1980, donkerbruine, MV. Lucky Boy xx, is de moeder van de hengsten Vechta KWPN (1991, V. Voltaire Hann) en zijn broer Voltucky KWPN 1993). echta is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Deense- en Ierse stamboek,
Voltucky is goedgekeurd door het Britse sportpaarden stamboek;

Worina keur preferent prestatie KWPN, 1980, MV. Porter Holst, is de tweede moeder van de zwartbruine hengst Zenith KWPN (22004, V. Lupicor KWPN), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Zaniki ster preferent prestatie KWPN, 1981, bruin, MV. Kassander Trak, is de moeder van de hengst Ekstein KWPN en ze is de tweede moeder van de hengst Heartdancer H KWPN (2012, V. Dakar VDL KWPN).
Ekstein is goedgekeurd door het KWPN en Heartdancer H door het Anglo-Europese stamboek;

Zasjade ster KWPN, 1981, MV. Garant Holst, is de moeder van de vos hengst Gagarin KWPN (1988, V. Apollonios xx), die door het KWPN is uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek in Ermelo. Bij de eerste tussenbeoordeling is hij voor de basisgangen gewaardeerd met twee zessen en een 6,5 en voor het springen met een 7,5. Na afloop van de tweede tussenbeoordeling is hij afgewezen.

Zeliki keur preferent prestatie KWPN, 1981, MV. Magneet Trak, is de moeder van de bruine hengst Equador KWPN ( 1986, V. Voltaire Hann), die is goedgekeurd door het KWPN;

Zellie KWPN, 1981, donkerbruin, MV. Abgar xx, is de moeder van de hengsten I.Sellie KWPN (1990, V. Ladalco Holst) en Pico Bello KWPN (1997, V. Calvados SF).
I. Sellie is uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek, maar heeft niet aan dat onderzoek deelgenomen.
Pico Bello is goedgekeurd door het Australische Warmbloed Paarden stamboek;

Zitty KWPN, 1981, schimmel, MV. Abgar xx, is de tweede moeder van de zwartbruine hengst La Paz R KWPN (1987, V. Ladalco Holst) en van de schimmel hengst Littus R KWPN (1993, V. Concorde KWPN).
La Paz R is goedgekeurd door het Westfaalse-, Rijnlandse- en Baden-Württembergse stamboek en door het NRPS.
Littus T is in 1996 tijdens de KWPN-hengstenkeuring uitgeroepen tot kampioen van de driejarige rijpaardhengsten en uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek in Ermelo. Hij heeft het onderzoek voortijdig beëindigd en is niet opgenomen in het stamboek;

Zolinda keur preferent prestatie KWPN, 1981, MV. Lucky Boy xx, is de moeder van de hengsten Dramiro KWPN (1985, V. Ramiro Z Holst) en Interest/Idaho KWPN (1990, V. Nimmerdor KWPN).
Dramiro is goedgekeurd door het Schotse sportpaarden stamboek.
Interest is door het KWPN uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek in Ermelo. Hij heeft het onderzoek afgesloten met een 6, 6,5 en 7 voor de basisgangen, een 6 voor de rijproef, 5,5 voor het springen onder de man en een 7 voor het vrij springen. Voor het karakter, het stalgedrag en het trainingsrapport heeft de hengst de cijfers 8, 9 en 8 gekregen. Op grond van zijn verrichtingen is Interest niet opgenomen in het stamboek. Later is de hengst onder de naam Idaho goedgekeurd door het BWP en het Rijnlands stamboek;

Andine ster KWPN, 1982, zwart, MV. Courville xx, is de moeder van de zwarte hengst Gianti KWPN (1988, V. Burggraaf Holst), die is goedgekeurd door het Mexicaanse La Silla stamboek. Ook is ze de tweede moeder van de zwarte hengst Edorado KWPN (2009, V. Diarado Holst), die is goedgekeurd door het Mecklenburgse stamboek en het Oldenburg International stamboek;

Aresa-Lady preferent prestatie KWPN, 1982, donkerbruin, MV. Courville xx, is de moeder van de hengsten Hudson KWPN (1989, V. Mytens xx), Nitendo KWPN (1990, V. Nimmerdor KWPN) en zijn broer Offspring KWPN (1996).
Hudson is door het KWPN uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek. Hij heeft in 1993 aan het onderzoek deelgenomen maar heeft na enkele weken de deelname aan het onderzoek afgebroken.
Nitendo is goedgekeurd door het Saksische stamboek en Offspring is door het Britse Sportpaarden stamboek goedgekeurd.
Aresa-Lady is ook de tweede moeder van de hengsten Pacific KWPN (1997, V. Corland Holst), Radisson KWPN (1998, V. Indorado KWPN), R. Dionisus KWPN (1998, V. Indoctro Holst) en Zaval KWPN (2004, V. Chin Chin Holst).
Pacific en Radisson zijn goedgekeurd door het KWPN. Radisson is ook goedgekeurd door het Zweedse stamboek en R. Dionisus is goedgekeurd door het Italiaanse stamboek SI. Zaval is door het KWPN uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek, maar dat heeft niet geleid door een opname in het stamboek.

Asanette KWPN, 1982, schimmel, MV. Abgar xx, is de tweede moeder van de bruine hengst Magic Darco KWPN (1994, V. Darco BWP) en de schimmel hengst Calvino Z KWPN (1997, V. Clavin Holst).
Magic Darco is goedgekeurd door het BWP. Calvino Z is door het KWPN uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek, maar dat heeft niet geleid tot opname in het stamboek. Daarna is de hengst goedgekeurd door het Zangersheide stamboek;

Asilithya KWPN, 1982, schimmel, MV. Abgar xx, is de tweede moeder van de donkerbruine hengst Bo Jangles A KWPN (2006, V. Larino KWPN), die is goedgekeurd door het Tsjechische stamboek;

Aumonia preferent prestatie KWPN, 1982, bruin, MV. Abgar xx, is de moeder van Umonia KWPN (2002, V. Voltaire Hann), die door het KWPN is uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek, maar dat heeft niet geleid tot opname van hem in het stamboek;

Balina ster preferent prestatie KWPN, 1983, donkerbruin, MV. Abgar xx, is de moeder van de bruine hengst Jorn KWPN (1991, V. Ahorn KWPN), die is goedgekeurd door het KWPN;

Barleen KWPN, 1983, schimmel, MV. Abgar xx, is de tweede moeder van de hengsten Romeo KWPN (1998, V. Voltaire Hann) en Twister B KWPN (2000, V. Concorde KWPN). Romeo is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek en Twister B door het Argentijnse stamboek;

Bellie KWPN, 1983, donkerbruin, MV. Abgar xx, is de tweede moeder van de bruine hengst Zwitser W KWPN (2004, V. Germus R KWPN), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Bilithya keur preferent prestatie KWPN, 1983, schimmel, MV. Abgar xx, is de moeder van de hengsten Ramazotti KWPN (1991, V. Ramiro Z Holst) en Kapsones KWPN (1992, V. Grannus Hann).
Ramazotti is goedgekeurd door het ZfdP en Kapsones door het Anglo- Europese stamboek.
Bilithya is ook de tweede moeder van de schimmel hengst Kingston KWPN (1992, V. Topas KWPN) en de bruine hengst Great Gamble KWPN (2011, V. Brainpower KWPN).
Kingston is goedgekeurd door het KWPN en Great Gamble door het Anglo- Europese stamboek;

Bitty KWPN, 1983, schimmel, MV. Abgar xx, is de tweede moeder van de schimmel hengst Hidalgo van de Molenberg BWP (2007, V. Darco BWP), die is goedgekeurd door het BWP;

Bruijer ster KWPN, 1983, bruin, MV. Marco Polo Trak, is de moeder van de bruine hengst Fjurfretter KWPN (1987, V. Zeoliet KWPN), die door het KWPN is uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek. De hengst heeft een dag voor de tussenbeoordeling de deelname aan het onderzoek beëindigd op basis van zijn eigen verrichtingen en vanwege de kwaliteit van zijn moeder;

Bubertha ster KWPN, 1983, zwart, MV. Abgar xx, is de moeder van de schimmel hengst Parlando KWPN (1997, V. Indorado Holst), die is goedgekeurd door het Hongaarse stamboek;

Campari ster preferent prestatie KWPN, 1984, bruin, MV. Marco Polo Trak, is de tweede moeder van de vos hengst Pomme de Jus KWPN (1997, V. Jus de Pomme BWP), die is goedgekeurd door het Argentijnse stamboek;

Carion ster preferent prestatie KWPN, 1984, bruin, MV. Abgar xx, is de moeder van de donkerbruine hengst Maestro KWPN (1994, V. Contango Oldbg), die is goedgekeurd door het KWPN;

Carrera la Silla KWPN ster sport, 1984, bruin, MV. Abgar xx, is de moeder van de hengst Carusso LS La Silla SLS (2002, V. Montebello la Silla Westf), die is goedgekeurd door het Selle Français- en het Mexicaanse La Silla stamboek;

Cicky keur preferent KWPN, 1984, schimmel, MV. Abgar xx, is de tweede moeder van de hengsten Don Jovi KWPN (2004, V. Don Ruto Oldbg), Filithyio KWPN (2010, V. Lord Leatherdale Rhein) en zijn broer Likedale KWPN (2012). De drie genoemde hengsten zijn goedgekeurd door het NRPS;

Cubertha keur prestatie KWPN, 1984, donkerbruin, MV. Abgar xx, is de moeder van de bruine hengsten Nubertus T KWPN (1990, V. Nimmerdor KWPN) en Rubert R KWPN (1998, V. Mermus R KWPN).
Nubertus T is goedgekeurd door het NRPS.  Rubert R is op de KWPN-hengstenkeuring 1987 als vierde van de driejarige rijpaardhengsten geplaatst en is door het KWPN uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek. Dat heeft niet geleid tot opname in het stamboek. Daarna is hij goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en is hij een succesvol internationaal springpaard geworden.
Cubertha is ook de tweede moeder van de bruine hengst K. Rubertha 52 KWPN (1992, V. Calando I Holst), die is goedgekeurd door het Anglo- Europese stamboek;

Dadermie prestatie KWPN, 1985, zwartbruin, MV.  Abgar xx, is de tweede moeder van drie hengsten: de donkerbruine Nobel KWPN (1985, V. Haarlem KWPN), de schimmel R. Adermie 58 KWPN (1985, V. Calido I Holst) en de schimmel E. Adermie R54 KWPN (2009, V. Mr. Blue KWPN).
Nobel is door het KWPN uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek, maar heeft daar niet aan deelgenomen;
R, Adermie 58 is goedgekeurd door het Deense stamboek en E. Adermie R54 is door het KWPN uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek, maar dat heeft niet geleid tot opname van hem in het stamboek;

Daiseij keur sport KWPN, 1985, bruin, MV. Heidelberg Holst, is de moeder van de  bruine hengst Mayco KWPN(1984, V. Libero H Holst). Mayco is door het KWPN uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek, maar heeft niet aan dat onderzoek deelgenomen;

Desiree pref KWPN, 1985, bruin, MV. Abgar xx, is de tweede moeder van de hengst Cordox SWB (2007, V. Cordiall Hann), die is goedgekeurd door het Zweedse stamboek;

Dubertha keur preferent sport KWPN, 1985, zwart, MV. Abgar xx, is de moeder van de hengst Thierry KWPN (2000, V. Burggraaf Holst), die is uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek, maar dat heeft niet geleid tot opname van de hengst in het stamboek.
Dubertha is de tweede moeder van de donkerbruine hengst Romo KWPN (1998, V. Carthago Holst), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek;

Dulisina preferent prestatie KWPN, 1985, bruin, MV. Abgar xx, is de moeder van de hengsten Vegas KWPN (1994, V. Voltaire Hann) en T. Ulisina 60 KWPN (2000, V. Mermus R KWPN).
Vegas is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en het KWPN.
Ulisina 60 is door het KWPN uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek, maar dat heeft niet geleid tot een goedkeuring voor de fokkerij;

Dwarla KWPN, 1985, schimmel, MV. Abgar xx, is de moeder van de hengst Larwus W NRPS (1990, V. Ladalco Holst), die is goedgekeurd door het NRPS;

Eadermie prestatie KWPN, 1986, bruin, MV. Abgar xx, is de tweede moeder van de hengsten Udermus KWPN (2001, V. Heartbreaker KWPN) en zijn broer Vadermus KWPN (2002). Beide hengsten zijn door het KWPN uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek, maar dat heeft voor geen van beide hengsten geresulteerd in een goedkeuring voor de fokkerij;

Eamelusiena prestatie KWPN, 1986, bruin, MV. Abgar xx, is de moeder van de donkerbruine hengst Namelus R KWPN (1995, V. Concorde KWPN), die is goedgekeurd door het KWPN, het Holsteinse stamboek, het Oldenburg International stamboek, het Zangersheide stamboek en het Selle Français stamboek.
Eamelusiena is ook de tweede moeder van de donkerbruine hengst Udor KWPN (2001, V. Germus R) en van de bruine hengst George KWPN (2011, V. Vittorio KWPN).
Udor is door het KWPN uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek, maar dat heeft niet geleid tot inschrijving in het stamboek. Udor is wel goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en het Anglo-Europese stamboek.  George is goedgekeurd door het KWPN;

Elseroodnoot keur preferent prestatie KWPN, 1986, donkerbruin, MV. Abgar xx, is de moeder van de bruine hengst Wannick WH KWPN (2003, V. Heartbreaker KWPN), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Esther keur KWPN, 1986, zwart, MV. Legaat KWPN, is de tweede moeder van de zwartbruine hengsten Special Graaf KWPN (1999, V. Burggraaf Holst) en  Special K IV AES (2005, V. Kannan KWPN) en de zwarte hengst Valiant KWPN (2002, V. Oklund KWPN),
Special Graaf is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek, Special K IV door het Anglo-Europese stamboek en Valiant door het Belgische stamboek SBS;

Ewaola ster preferent prestatie KWPN, 1986, zwartbruin, MV. Abgar xx, is de tweede moeder van de schimmelhengst Barrichello KWPN (2006, V. Campione Holst). Barrichello is door het KWPN uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek in Stegerden, maar bij de tussenbeoordeling heeft hij zijn deelname aan het onderzoek beëindigd;

Ezelusiena KWPN, 1986, zwart, MV. Abgar xx, is de moeder van de hengst Narciso Cad’Oro AAFE (1996, V. Calambo Holst), die is goedgekeurd door het Argentijnse stamboek;

Brasilia III Holst, 1987, MV. Coriolan Holst , is de moeder van de hengst Clairobscur Holst (1994, V. Cantus Holst), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek;

Fvonia prestatie KWPN, 1987, bruin, MV. Abgar xx, is de tweede moeder van de schimmel hengst Adonus KWPN (2005, V. Sydney KWPN), die door het Anglo-Europese stamboek is goedgekeurd;

Gbubertha KWPN, 1988, schimmel, MV. Abgar xx, is de moeder van de schimmel hengst Titanic KWPN (2000, V. Cavalier KWPN), die door het Anglo-Europese stamboek is goedgekeurd;

Gerbera KWPN, 1988, donkerbruin, MV. Rigoletto Holst, is de tweede moeder van de donkerbruine hengst Eagle KWPN (2009, V. Canturano I Holst), die door het KWPN is uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek. Dat heeft echter niet geleid tot een opname van Eagle in het stamboek;

Gulter KWPN, 1988, bruin, MV. Le Val Blanc xx, is de tweede moeder van de bruine hengst Sidaan KWPN (1999, V. Peter Pan ISH), die door het Schotse Sportpaarden stamboek is goedgekeurd;

Ruberth 14 preferent prestatie KWPN, 1989, MV. Abgar xx, is de tweede moeder van de bruine hengst Dexter R KWPN (2008, V. Namelus R KWPN), die is goedgekeurd door het KWPN;

Herania KWPN, 1989, bruin, MV. Nabuur KWPN, is de tweede moeder van de bruine hengst Cardenio VDL KWPN (2013, V. Cardento Holst), die is goedgekeurd door het NPRS;

Huvola keur prestatie KWPN, 1989, bruin, MV. Rigoletto Holst, is de moeder van de bruine hengst Anmarsch KWPN (2005, V. Ultimo KWPN), die door het KWPN is uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek. Hij heeft in 2009 als vierjarige aan het onderzoek, maar is na afloop niet opgenomen in het stamboek;

Eiche I Holst, staatspremiemerrie, 1990, MV. Lago Maggiore Holst, is de tweede moeder van de hengst Cabachon Holst (2004, V. Casall ASK Holst), die is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Hannoveraanse-, Mecklenburgse-, Deense-, Zweedse-, Noorse-  en Oldenburg International stamboek;

Elysee II Holst, 1990. bruin, MV. Ladalco Holst, is de moeder van de schimmel hengst Challenger Holst (200, V. Carthago Holst), die is goedgekeurd door het Mexicaanse stamboek;

Ferinia B Holst, 1991, bruin, MV. Landmeister Holst, is de moeder van de hengst Contutto Holst (2007, V. Cartani Holst), die is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek.

Folia II Holst, 1991, bruin, MV. Ladalco Holst, is de moeder van de hengsten Carloni Holst (1996, V. Come On Holst), Acorino Holst (2001, V. Axorado I Holst) en Chin Top Holst (2007, V. Chin Chin Holst).
Carloni is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek, Acorino door het Amerikaanse Holsteiner stamboek en het Canadese Warmbloed Paardenstamboek en Chin Top door het Holsteinse- en het Zweedse stamboek en

Katosca keur preferent prestatie KWPN, 1992, MV. Abgar xx, is de moeder van de bruine hengst Ocordo KWPN (1996, V. Concorde KWPN). Ocordo is door het KWPN uitgenodigd om deel te nemen aan het verrichtingsonderzoek, maar dat heeft niet geleid tot opname in het stamboek. Later is hij in de Verenigde Staten als hengst ingezet in de fokkerij.

 

 

Nakomelingen in de sport

 

 

Diverse nakomelingen van Joost zijn ook internationaal in springwedstrijden uitgebracht, zoals:

 

Nobillis KWPN, ruin, 1972, MV. Equator Sgldt, is onder de naam Robin Ali uitgebracht;

Palfrenier KWPN, hengst, 1974, MV. Kassander Trak, is door Hap Hansen (USA) gereden;

Polarfahrt KWPN, merrie, 1974, MV. Porter Holst, is onder de naam Blommensteyn’s Polarfahrt door Jochem Munsterhuis (NED) en A.J. Maarse (NED) uitgebracht;

Rapide KWPN, hengst, 1975, MV. Pericles xx;

Rolf KWPN, ruin, 1975, MV. Indicator KWPN, is onder de namen Santa Nicolai en Expo Designer uitgebracht;

Unicum KWPN, hengst, 1978, MV. Marco Polo Trak, is onder de naam  Al Capone uitgebracht;

Vuberthus KWPN, hengst, 1979, MV. Abgar xx, is onder de naam VIP door  Debby Dolan (USA) gestart. De combinatie heeft o.a. deelgenomen aan de finale van de Volvo wereldbeker. De combinatie heeft diverse keren deel uitgemaakt van het Amerikaanse team in landenwedstrijden en is in 1989 derde geworden in de GP Aken;

Zebulon KWPN, hengst, 1981, MV. Abgar xx, is onder de naam Optiebeurs Zebulon uitgebracht;

Zoronto KWPN, ruin, 1981, MV. Duc de Normandie SF, is onder de naam Jonggor II door Eric Willemsz Geeroms (NED) gestart. De combinatie won in 1990 de GP Leeuwarden;

Attent KWPN, hengst, 1982, MV. Abgar xx, is onder de naam Attent ZB voor Canada uitgebracht;

Bolsienus KWPN, ruin, 1983, MV. Abgar xx, is onder de naam Barquillo gestart;

Catosca KWPN, nerrie, 1984, MV. Abgar xx, is onder de naam Osta Carpets Carrera door Jean Claude Vangeenberghe (BEL) uitgebracht. De combinatie won in 1993 de GP Aken. Later is de merrie ook onder de naam Carrera La Silla in wedstrijden uitgebracht;

Blue Chip KWPN, ruin, 1984, MV. Abgar xx, is onder de naam Roby Foulards Blue Chip door Philippe Lejeune (BEL) gereden. De combinatie heeft in 1995 o.a. deelgenomen aan de finale van de Volvo wereldbeker;

Fiod KWPN, hengst, 1987, MV. Abgar xx, is onder de naam Hay Guy door Carry Huis in ’t Veld (NED) uitgebracht;

Gadermie KWPN, merrie, 1988, MV. Abgar xx, is door Kristof Cleeren (BEL) gereden. De combinatie heeft diverse keren in landenwedstrijden deel uitgemaakt van het Belgische team;

Galveston KWPN, hengst, 1988, MV. Pericles xx, is door Diana Tate (USA) gereden;

Germus KWPN, hengst, 1988, MV. Abgar xx is door Peter Geerink (NED) in 1.50 m wedstrijden internationaal uitgebracht.

Gideon KWPN, hengst, 1988, MV. Abgar xx;

Gladstone B KWPN, ruin, 1988, MV. Normand KWPN;

Hanea KWPN, merrie, 1989, MV. Ramiro Z, is onder de naam Miss Orling uitgebracht voor Tsjechië en

Heatwave KWPN, merrie, 1989, MV. Tangelo xx, is onder de naam Little Creek’s Little Elk door Jenny Zoer (NED) uitgebracht.

Daarnaast zijn  de ruinen Pioneer KWPN (1974, MV. Amor Holst) en Dondersteen KWPN (1984, MV. Abgar xx) in de lichte tour dressuur uitgebracht.

 

 

 

Zonen in de fokkerij

 

 

1.   Palfrenier 200 Stb KWPN

 

Palfrenier KWPN (V. Joost Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is op 10 mei 1974 geboren en is gefokt door H. Migchels uit Onstwedde, dat tussen Stadskanaal en Vlagtwedde in het zuiden van de provincie Groningen ligt.

De moeder van Palfrenier is de donkerbruine ster preferente merrie Aniki KWPN (1967, V. Kassander Trak). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Ekstein KWPN (1986, V. Zion KWPN), die is goedgekeurd door het KWPN, en van de hengst Jeroblack KWPN (1991, V. Equador KWPN), die door het KWPN is uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek, maar daar niet aan heeft deelgenomen.

Tweede moeder van Palfrenier is Niki model preferent prestatie NWP (1961, V. Sinaeda NWP) en zij is ook de tweede moeder van de bruine hengst Galveston KWPN (1988, V. Joost Holst, zie hfdst. 8.).

Gerekend over acht generaties heeft Palfrenier een afstamming die voor 31,3 % bestaat uit Holsteins bloed, voor 26,6 % uit Engels- en Arabisch volbloed en voor 23,4 % Trakehner bloed.

Palfrenier is in 1977 in Utrecht door het KWPN goedgekeurd voor de fokkerij. Daarbij heeft het KWPN opgemerkt dat hij voldoende soort heeft, maar meer naar voren gebouwd zou moeten zijn. De totaal indruk is iets eenvoudig, maar de bewegingen zijn soepel en ruim. Ook is in de rapportage aangegeven dat vader Joost goed presteert in de springsport.

In het najaar van 1977 heeft Palfrenier in Sleen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 60 dagen. In het trainingsrapport wordt gesteld dat Palfrenier weinig vordering maakt en zich regelmatig verzet. Hij heeft voldoende aanleg als dressuur-, spring- en terreinpaard. Omdat Palfrenier de laatste weken van het onderzoek last van verkoudheid heeft, heeft hij eind december 1977 in een na-examen het onderzoek afgesloten. Op zijn eindlijst staat een 4,6 voor de rijproef, een 7 voor het vrij springen, een 5 voor het springen onder de man, een 9 voor de aangespannen proef en zevens voor het trainingsrapport, het karakter en het stalgedrag. Hij behaalt in totaal 132,8 punten, waarmee hij van de 31 hengsten die het onderzoek hebben afgemaakt, op de 25e plaats terecht is gekomen.

In 1980 heeft het KWPN een groep veulens, enters en twenters van Palfrenier beoordeeld. In het rapport wordt gesproken over een uniforme groep veulens, die ook als ze uit kwalitatief mindere moeders afkomstig zijn een voldoende model hebben. De veulens toonden ruime, soepele en regelmatige bewegingen. De enters waren minder uniform en enkelen hadden een arm bespierde hals of een korte, steile schouder. De stap van de jaarlingen was matig. De vier beoordeelde twenters waren aanzienlijk beter van kwaliteit.

Palfrenier is op basis van de afstammelingenkeuring gehandhaafd voor de fokkerij.

Na het dekseizoen 1981 is hij geëxporteerd naar de Verenigde Staten.

In 1987 komt Palfrenier terug in Nederland en komt hij op het dekstation van Van den Heuvel in Keldonk te staan. Een jaar later wordt Palfrenier gekocht door de heer Nijboer in Bovensmilde en verhuist hij naar Drenthe.

Eind 1993 heeft het KWPN aan de eigenaar meegedeeld dat Palfrenier zou worden afgekeurd, maar toen de eigenaar kort daarna aan het KWPN liet weten dat hij de hengst had verkocht naar Italië publiceerde het KWPN dat Palfrenier in januari 1994 was geëxporteerd naar Italië.

Toen de verkoop naar Italië niet door ging is Palfrenier verkocht aan iemand uit Nederland en omdat het KWPN niet had gepubliceerd dat de hengst was afgekeurd, wilde de nieuwe eigenaar de hengst weer beschikbaar stellen voor de fokkerij. Nadat het KWPN weigerde een dekboek af te geven, heeft de eigenaar een juridische procedure aangespannen. Volgens een publicatie van het KWPN in maart 1995 is de hengst alsnog geëxporteerd en zijn alle juridische claims ingetrokken zonder dat het KWPN enige betaling heeft verricht in de affaire.

Het KWPN heeft van Palfrenier uit 557 dekkingen 395 veulens (203 merries, 192 hengsten) geregistreerd.

Uit het genetisch profiel van Palfrenier dat het KWPN heeft gepubliceerd blijkt dat de nakomelingen van Palfrenier vaak een steile schouderligging en een steile kootstand hebben. De stap is vaak kort.Van de nakomelingen zijn de zonen Adonis KWPN (1982, MV. Godolphin xx) en Jarouska KWPN (1991, MV. Marco Polo Trak) goedgekeurd voor de fokkerij.

Adonis is goedgekeurd door het Zwitserse stamboek en Jarouska door het Noord Europese Warmbloed Paard, dat in 2010 is opgegaan in het Groninger Paard.

Enkele dochters van Palfrenier zijn moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst geworden, zoals:

Velocia KWPN, 1979, donkerbruin, MV. Thijs NWP, is de tweede moeder van de bruine hengst Urax van Generhese SBS (2004, V. Indian Gold van Castershoeve SBS);

Wilocia ster KWPN, 1980, bruin, MV. Thijs NWP, is de moeder van de donkerbruine hengst Fidalgo KWPN (1987, V. Zuidhorn KWPN), die door het KWPN is uitgenodigd om aan het verrichtingsonderzoek deel te nemen. Hij heeft het onderzoek afgesloten met cijfers van zes tot en met zeven voor de basisgangen en de rijproef. Het springen onder de man en het vrij springen is gewaardeerd met twee keer een vijf en de terreinproef met een 7,5. Voor de hengstenkeuringscommissie was de verrichting onvoldoende om de hengst op te nemen in het stamboek;

Zarenta ster preferent KWPN, 1981, bruin, MV. Lucky Boy xx, is de moeder van de bruine hengst Kazander KWPN (1992, V. Zeoliet KWPN), die door het KWPN is uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek, maar daarin bij de tussenbeoordeling is afgewezen en

Dona Paloma KWPN-NA, 1985, bruin, MV. Arbitr x, is de moeder van de bruine hengst Highlight KWPN-NA (1989, V. Argus KWPN), die door het Canadese Warmbloed Paardenstamboek is goedgekeurd.

Palfrenier is door de Amerikaan Hap Hansen in internationale springwedstrijden uitgebracht.

 

 

 

 

 

1.1.  Adonis KWPN 52800319824734 VB

 

 

Adonis KWPN (V. Palfrenier KWPN) is een bruine hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is geboren op 13 mei 1982 en is gefokt door A. Sevinga

De moeder van Adonis is de bruine merrie Uone KWPN (1978, V. Godolphin xx) en tweede moeder is Pione KWPN (1974, V. Jurist KWPN).

Gerekend over acht generaties heeft Adonis een afstamming die voor 43,75 % is opgebouwd uit Engels volbloed, 18,75 % Holsteins bloed, 12,5 % Gronings bloed en 12,5 % Trakehner bloed.

Adonis is onder de naam Adonis IX door de Zwitserse ruiter Urban Riedo in de internationale springsport uitgebracht. De combinatie heeft in 1991 onder andere deelgenomen aan de Europese Kampioenschappen voor Young Riders in Donaueschingen.

Adonis IX is in 1993 goedgekeurd door het Zwitserse stamboek en is tot en met 2006 actief geweest in de fokkerij in Zwitserland.

 


2.    Radboud 225 Stb  KWPN

 

Radboud KWPN (V. Joost Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 163 cm. Hij is geboren op 15 april 1975 en is gefokt door de combinatie Koers en Klingenberg uit Zweeloo, dat tussen Emmen en Beilen in de provincie Drenthe ligt.

De moeder van de hengst is de keur preferente prestatie merrie Monique KWPN (1971, V. Pericles xx). Zij heeft in totaal negentien veulens gebracht, waarvan Radboud de eerste was. De tweede moeder van Radboud is Elly ster NWP (1963, V. Victor Sgldt).
Gerekend over acht generaties heeft Radboud een afstamming die voor 50 % bestaat uit Engels volbloed. Daarnaast is er 25 % inbreng van Holsteins bloed, 11,7 % Gelders bloed en 9,4 % Frans bloed.

Radboud is opgefokt door de combinatie Nijhof, De Groot en Van de Lageweg uit respectievelijk Geesteren Gld, Bessum en Beers Fr en is op de hengstenkeuring 1978 door het KWPN uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek.

Het stamboek heeft aangegeven dat Radboud mooie lichaamsverhoudingen heeft en een goede breedte en diepte heeft. Hij heeft een mooie voorhand maar zakt in het middenstuk iets weg.

In het verrichtingsonderzoek is Radboud gespierder geworden en heeft hij meer lijn gekregen. Hij is zeer attent met een levendig orenspel. Door speelsheid pleegt hij soms verzet. Zijn stap is redelijk; de draf en galop hebben een goede impuls en zijn regelmatig. Bij het springen onder de man toont hij een goede techniek en veel vermogen. Bij het vrij springen is hij brutaal en heeft hij een zeer goede techniek. In het terrein presteert hij goed. Als dressuurpaard heeft hij ruim voldoende aanleg en als springpaard heeft hij zeer veel aanleg.

Zijn verrichtingen worden voor alle onderdelen gewaardeerd met een acht of hoger. Voor het springen onder de man krijgt Radboud een tien. Hij beëindigt het onderzoek met 170,66 punten, waarmee hij op de zesde plaats komt van de 27 hengsten die het volledige onderzoek hebben afgemaakt.

Radboud is op het dekstation van Braas in Waarland ter dekking gesteld.

In 1980 heeft het KWPN een groep veulens uit de eerste jaargang van Radboud beoordeeld. De veulens hadden een beknopte bouw en weinig type; in de verbindingen waren ze niet sterk. De schouder was vaak te kort en steil en de hals kwam vaak diep uit de borst. In beweging toonden de veulens weinig schoudervrijheid en onvoldoende kracht. Op grond van de beoordeling is Radboud afgekeurd voor de fokkerij.

Het KWPN heeft 31 merrieveulens en 24 hengstveulens van hem geregistreerd.

Enkele dochters van Radboud zijn moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst geworden, zoals:

Wala ster preferent KWPN, 1980, bruin, MV. Amor Holst, is de moeder van de bruine hengst Colonel KWPN (1984, V. Nimmerdor KWPN), die is goedgekeurd door het NRPS en

Zieni keur preferent prestatie KWPN, 1981, bruin, MV. Jurriaan KWPN, is de moeder van de bruine hengst Presztizs KWPN (1990, V. Nimmerdor KWPN), die is goedgekeurd door het Hongaarse stamboek.
Zieni is ook de tweede moeder van de hengst Troy KWPN (2000, V. Negro KWPN), die is goedgekeurd door het KWPN en in 2006 door een gesprongen aorta is overleden;

 

 

 

3.   Ultrazon 330 Stb KWPN

 

Ultrazon KWPN (V. Joost Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 166 cm.|
Hij is geboren op 7 maart 1978 en is gefokt door H. van Lom uit Voorst en H.B. van Lom uit Ruurlo.

De moeder van Ultrazon is de donkerbruine Leontien KWPN (1970, V. Amor Holst) en tweede moeder is Germaine Sprt (1965, V. Xebec xx).

De Holsteinse hengst Loretto (1932, V. Lorbeer Holst) komt vier keer voor in zijn afstamming en heeft een inbreng van 14,8 % op zijn genenpatroon.

Gerekend over acht generaties voert Ultrazon 30,1 % volbloed in zijn afstamming en 37,5 % Holsteins bloed.

Ultrazon is door de heren Van Lom en Pleyter opgefokt en vervolgens in 1991 op de hengstenkeuring in Utrecht door het KWPN uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek in Ermelo.

Het KWPN heeft aangegeven dat Ultrazon een uitgesproken foktype heeft met een goede breedte en diepte. Hij zou in de verbindingen sterker kunnen zijn. Zijn draf aan de hand is best.

Tijdens het verrichtingsonderzoek toont Ultrazon zich een zeer evenwichtige, gehoorzame hengst met een uitstekend humeur. Hij beweegt zich soepel en heeft energieke, regelmatige bewegingen. Zijn stap en draf zijn ruim voldoende, maar in draf heeft hij soms moeite om goed gesloten te blijven. De galop is zeer goed met veel draagkracht en souplesse. Bij het springen  toont hij een goede techniek. Hij heeft veel vermogen en een goed oog op de sprong.
Ultrazon heeft zeer veel plezier in het werk en zeer veel bereidheid om te werken. Hij heeft veel aanleg als dressuurpaard en zeer veel aanleg als springpaard.

De rijproef van Ultrazon is gewaardeerd met een 7,8; voor de springonderdelen kreeg hij negens en voor de terreinproef en de aangespannen proef achten. Het karakter van Ultrazon is gewaardeerd met een tien. Hij heeft het onderzoek afgesloten met 175,4 punten en daarmee kwam hij op de derde plaats van de 20 hengsten die het volledige onderzoek hebben afgemaakt.

In 1983 heeft het KWPN een groep veulens van Ultrazon beoordeeld. Het betrof een groep uniforme, goed ontwikkelde veulens. De veulens hadden een lange nek en de halsvorm en bespiering waren uitstekend. De bovenlijn was vaak enigszins gezonken en de croupe breed en gespierd. Het voorbeen zou resoluter mogen zijn en het achterbeen was goed gesteld. De veulens hadden lange koten. De stap is goed en de draf is ruim, elastisch, regelmatig en goed gedragen.

Op grond van de beoordeling is Ultrazon gehandhaafd voor de fokkerij.

Ultrazon is achtereenvolgens bij stoeterij Vosbergen in Heerde (1981 – 1985), Van Bommel in Aarle-Rixtel (1986), Gebr. ten Bosch, Driel (1987-1988) en combinatie Huizing en Brouwer in Zevenhuizen (1989-1990) beschikbaar geweest voor de fokkerij. Na het dekseizoen 1990 is hij door zijn eigenaar teruggetrokken uit de fokkerij en in november 1990 is Ultrazon overleden.

Het KWPN heeft 116 hengstveulens en 117 merrieveulens van Ultrazon geregistreerd. Van de merrieveulens zijn er 74 als fokmerrie opgenomen in het stamboek, waarvan er 14 stermerrie zijn geworden en acht keurmerrie. Eén dochter is elite merrie geworden en drie merries zijn preferent geworden. Ook zijn vier merries prestatiemerrie geworden.

Ultrazon’s dochter Belinda ster KWPN, 1983, bruin, MV. Notaris KWPN, is de moeder van de hengst Furore KWPN (1987, V. Wisconsin KWPN), die door het KWPN is uitgenodigd om aan het verrichtingsonderzoek deel te nemen. Hij heeft het onderzoek na vijf weken wegens ataxie beëindigd.

Ultrazon’s zoon Avontuur KWPN, 1982, bruin, MV. Watteau xx, is door Kathleen Raine (USA) in Grand Prix dressuurwedstrijden uitgebracht.
De combinatie heeft met het Amerikaanse team de bronzen medaille gewonnen in de landenwedstrijd bij de Wereldkampioenschappen 1994 in Den Haag. Individueel is de combinatie daar achtste geworden. Zowel in 1994 als in 1995 heeft de combinatie deelgenomen aan de finale van de wereldbeker, met een 5e en een 8e plaats als resultaat.

Uit het genetisch profiel van Ultrazon komt naar voren dat zijn nakomelingen vaak een lage schoft hebben.

 

 

 

4.  VIP 79.08374  Stb KWPN

 

 

VIP KWPN (V. Joost Holst) heeft bij zijn geboorte de naam Vuberthus gekregen. Hij is een zwartbruine hengst met een stokmaat van 163 cm, die op 16 februari 1979 is geboren. De hengst is gefokt door Stal Roelofs uit Den Ham.

De moeder van VIP is de bruine merrie Rubertha ster prestatie KWPN (1975,  V. Abgar xx). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Nuberthus R KWPN ( 1990, V. Nimmerdor KWPN), die is goedgekeurd door het NRPS, en van de hengst Zazou KWPN (2004, V. Tolan R KWPN), die is goedgekeurd door het KWPN.

De tweede moeder van VIP is de donkerbruine Nubertha keur preferent KWPN (1972, V. Wagner Holst).

Gerekend over acht generaties heeft V.I.P. een volbloedpercentage van 53,1 % en daarnaast bestaat 31,25 % van zijn pedigree uit Holsteins bloed.

In 1981 was de Amerikaanse ruiter en trainer Steve Stephens in Nederland op zoek naar goede paarden en raakte bij Stal Roelofs in Den Ham onder de indruk van de toen pas tweejarige Vuberthus. Hij kocht de hengst en importeerde hem in de Verenigde Staten waar de naam werd gewijzigd in VIP.

VIP werd daar door Stephens aangereden en getraind en in 1986 won de combinatie Stephens – VIP het kampioenschap van de American Grand Prix Association.
Daarna is VIP door de amazone Debby Dolan (USA) in de wedstrijdsport uitgebracht.

De combinatie Dolan – VIP maakte in de jaren 1987 – 1990 in landenwedstrijden met grote regelmaat deel uit van de Amerikaanse équipe. De équipe won met VIP in 1987 de landenwedstrijden in Calgary en Toronto en in 1989 in Rome. In 1988 is in Mexico de tweede plaats behaald, evenals in 1989 in Hickstead.

Individueel heeft Debby Dolan met VIP in 1989 de derde plaats behaald in de Grote Prijs van Aken en won de combinatie in 1990 de Amerikaanse selectiewedstrijd voorafgaand aan de wereldkampioenschappen in Stockholm. Zowel in 1990 als in 1991 is de cyclus van wereldbekerwedstrijden aan de Amerikaanse oostkust gewonnen en in 1992 is de Grand Prix I Love New York gewonnen.

VIP is op de Hilltop Farm in Colora, dat tussen Baltimore en Philadelphia in de staat Maryland ligt, beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Hij heeft daar een aanzienlijk aantal merries gedekt. Van zijn nakomelingen is de hengst Viceroy III SHBGB (1990) goedgekeurd door het Britse sportpaardenstamboek SHBGB.

Op 13 november 2002 is VIP op de Hilltop Farm ten gevolge van een hartstilstand overleden.

 

 

5.  Attent 82.00672 Stb KWPN

 

 

Attent KWPN (V. Joost Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is geboren op 17 maart 1982 en is gefokt door H.J.A. Jansen uit Enter, dat ten zuidwesten van Almelo in de provincie Overijssel ligt.

De moeder van Attent is de schimmelmerrie Tilinda keur preferent prestatie sport KWPN (1977, V. Abgar xx). Zij is ook de tweede moeder van de schimmel hengst Goodlord NRPS (1993, V. Goodtimes KWPN), die is goedgekeurd door het NRPS.  Tweede moeder van Attent is de donkerbruine Ilinda ster preferent prestatie KWPN (1967, V. Stefan NWP).

De hengst Loretto Holst (1932, V. Lorbeer Holst) komt vijf keer voor in de afstamming van Attent en bepaalt 9,2 % van zijn genenpatroon.

Gerekend over acht generaties voert Attent 50 % Engels volbloed, 28,1 % Holsteins bloed en 9,4 % Oldenburgs bloed.

Attent is op de hengstenkeuring 1985 door het KWPN uitgenodigd om aan het verrichtingsonderzoek deel te nemen. Daarbij is vermeld dat Attent voldoende soort en maat heeft. Zijn hals is matig gespierd, de bovenlijn is iets week en de lendenen zouden gespierder kunnen zijn. Attent heeft kwaliteit in de onderdanen.

Tijdens het verrichtingsonderzoek laat hij zich kennen als een eerlijke, speelse hengst die tamelijk wisselvallig in het gebruik is. tegen het einde van het onderzoek is hij evenwichtiger geworden. De stap is voldoende ruim, maar heeft weinig ritme en regelmaat. De draf zou meer tact moeten hebben en de galop is ruim maar nogal gehaast. Ook bij het springen presteert hij wisselvallig; wel heeft hij een goed oog op de sprong. Attent heeft voldoende aanleg als dressuurpaard en veel aanleg als springpaard.

Hij heeft het onderzoek afgesloten met een zes en twee keer 6,5 voor de basisgangen en een zes voor de rijproef. Voor de springonderdelen heeft hij een acht en een 8,5 behaald. Zijn karakter is met een zeven gewaardeerd.

Op de officieuze ranglijst van de verrichtingsjury is hij van de 24 hengsten die het gehele onderzoek hebben volbracht op de 16e plaats terecht gekomen.

De KWPN hengstenkeuringscommissie heeft na het onderzoek besloten om de eerste zeventien hengsten goed te keuren voor de fokkerij.

Attent heeft in 1985 zes merries gedekt en het KWPN heeft daaruit drie veulens geregistreerd.

De hengst is in het voorjaar van 1986 gecastreerd en is daarna als Attent ZB door Piet Raymakers (NED) in internationale springwedstrijden uitgebracht. In 1991 is Attent als springpaard verkocht naar Canada.

 

 

6.  Hay Guy KWPN 528003198700495 Stb 

 

 

Hay Guy KWPN (V. Joost KWPN) is een zwarte hengst met een stokmaat van 161 cm. Hij is op 12 maart 1987 geboren en is gefokt door G.W. Kruitbosch uit Lemele, dat ongeveer 10 km ten zuiden van Ommen in de provincie Overijssel ligt.

De hengst heeft bij zijn geboorte de naam Fiod gekregen. Zijn moeder is de zwartbruine merrie Volsiena prestatie KWPN (1979, V. Abgar xx). Zij is ook de moeder van de zwartbruine hengst Overmars KWPN (1986, V. Fedor BWP), die door het KWPN is uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek, en door het Anglo-Europese stamboek is goedgekeurd.

Tweede moeder van Hay Guy is de bruine Olsiena KWPN (1973, V. Wagner Holst).

Gerekend over acht generaties heeft Hay Guy een afstamming met een aandeel van 53,1 % Engels volbloed,  30,5 % Holsteins bloed en 7,0 % Oldenburgs bloed.

Op vierjarige leeftijd is de toen nog Fiod hetende hengst gekocht door Carry Huis in ’t Veld (NED), die hem onder de naam Hay Guy en later als Tio Pepe Hay Guy heeft uitgebracht in de internationale springsport. De combinatie heeft aan verschillende wedstrijden voor de Volvo FEI World Cup deelgenomen.

Op de KWPN-hengstenkeuring 1996 is Hay Guy uitgenodigd voor deelname aan een kort gedragsonderzoek van acht dagen. Daarin bleek hij een eerlijke hengst die graag bereid is te werken. Zijn stap en draf zijn  voldoende en hij heeft een lichtvoetige galop. Hij heeft een goede springtechniek en veel vermogen. Hay Guy geeft zijn ruiter een zeer goed gevoel. Na afloop van het onderzoek is de hengst opgenomen in het stamboek en daarmee toegelaten tot de fokkerij.

In 1998 zijn zes jaarlingen en twee veulens van Hay Guy beoordeeld. Het bleken amper voldoende ontwikkelde, tamelijk kortbenige dieren te zijn. De bespiering is over het algemeen goed. Wel zijn er opmerkingen gemaakt over de steile schouderligging en de platte croupe van de nakomelingen. De achterbenen zijn vaak gebogen.

In 2001 is de beoordeling van de driejarige nakomelingen niet uitgevoerd omdat Hay Guy minder dan tien driejarige nakomelingen had.

Omdat er in 2002 slechts negen nakomelingen van de hengst bij het KWPN zijn geregistreerd en geen van die negen aan een keuring heeft deelgenomen, is Hay Guy in januari 2003 op wacht gezet.

In januari 2006 heeft het KWPN de wachtstatus van Hay Guy bevestigd.

In totaal heeft het KWPN vijftien nakomelingen van de hengst geregistreerd. Twee nakomelingen zijn als fokmerrie opgenomen in het stamboek.

 

 

7.  Joker DE 321210139687  Holst

 

Joker Holst (V. Joost Holst) is een zwartbruine hengst. Hij is op 17 februari 1987 geboren en is gefokt door Ernst Borβim uit Wattenbek, dat circa vijftien km ten noorden van Neumünster in Sleeswijk-Holstein ligt.

De moeder van Joker is de bruine staatspremiemerrie Vera Holst (1983, V. Cor de la Bryère SF). Zij is ook de moeder van de hengsten C. Biscuit of Greenhill Holst (2005, V. Cassini I Holst), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek, en Snapjet DSP (2012, V. Stalypso Hann), die is goedgekeurd door het Beierse stamboek.

Tweede moeder van Joker is de bruine staatspremiemerrie Marona Holst (1975, V. Wildfeuer Holst).

De hengst Loretto Holst (1932, V. Lorbeer Holst) komt zeven keer voor in de afstamming van Joker en bepaalt 11,5 % van het genenpalet van Joker.

Gerekend over acht generaties heeft Joker een volbloedpercentage van 48,4 %. Verder bestaat zijn afstamming voor 40,6 % uit Holsteins bloed en 7,8 % uit Frans bloed.

Joker heeft in het najaar van 1991 in Münster-Handorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen. Daarin behaalde hij voor de op de dressuur gerichte onderdelen 100,86 punten, waarmee hij 23e is geworden van de 60 deelnemende hengsten. Bij de op het springen gerichte onderdelen is hij met 115,99 punten elfde geworden. In de totaalstand nam hij de 21e positie in met 106,51 punten.

Joker is in november 1995 voor de fokkerij goedgekeurd door het ZfdP en in februari 2001 is hij door het Hessische stamboek erkend. Ook het Hannoveraanse stamboek heeft Joker toegelaten tot de fokkerij. Joker is tot en met 2008 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Eén dochter van Joker is als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 35 nakomelingen van hem geregistreerd als wedstrijdpaard. De nakomelingen hebben gezamenlijk € 24.945 gewonnen.

Zelf is Joker van 1992 tot en met 2005 actief geweest in de springsport in Duitsland. Hij heeft dertien overwinningen behaald in de klasse S en een winsom van € 27.188.

 

 

 8.   Galveston 88.01570 KWPN

 

Galveston KWPN (V. Joost Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren op 4 april 1988 en is gefokt door C. Hennis en L.H. Schokker uit Oostermeer, dat circa tien km ten noorden van Drachten in de provincie Friesland ligt.

De moeder van de hengst is de donkerbruine merrie Wiki keur preferent prestatie KWPN (1980, V. Pericles xx). Zij is ook de tweede moeder van de zwartbruine hengst Diodati d’Kri Kri KWPN (2008, V. Namelus R KWPN), die is goedgekeurd door het Internationale Zware Warmbloedpaardenstamboek IHW.

Tweede moeder van Galveston is Niki model preferent prestatie NWP (1961, V. Sinaeda NWP), die ook de tweede moeder is van de hengst Palfrenier KWPN (1974, V. Joost Holst, zie hfdst. 1.).

De hengst Loretto Holst (1932, V. Lorbeer Holst) komt vijf keer voor in de afstamming van Galveston en bepaalt 9,8 % van zijn genenpalet.

Gerekend over acht generaties voert Galveston 50 % Engels volbloed, 31,25 % Holsteins bloed en 10,2 % Groninger bloed.

Galveston is opgefokt door Wiepke van de Lageweg uit Beers (Fr) en in 1991 op de hengstenkeuring door het KWPN uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek in Ermelo. In dat onderzoek is hij bij de tweede tussenbeoordeling afgewezen.

In het najaar van 1993 heeft Galveston deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen in Adelheidsdorf. Van de 53 deelnemende hengsten is hij bij de op de dressuur gerichte onderdelen 19e geworden met 106,57 punten en bij de op het springen gerichte onderdelen tiende met 120,71 punten. In de eindstand is hij op de tiende plaats terecht gekomen met 118,70 punten.

Na afloop van het onderzoek is hij door het Oldenburgse stamboek goedgekeurd.

In 1994 is Galveston in L- en M-springconcoursen uitgebracht, waarbij hij € 1.535 heeft gewonnen.

Galveston is alleen in 1994 actief geweest in de Saksische fokkerij. In Duitsland zijn tien dochters van hem als fokmerrrie opgenomen in een stamboek en zijn 24 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen €  29.592 aan prijzengeld gewonnen.

 

 

 9.  Germus R 528003198801572 Stb  KWPN

 

Germus R KWPN (V. Joost Holst) is een bruine hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is op 15 februari 1988 geboren en is gefokt door Stal Roelofs uit Den Ham, dat acht kilometer ten zuidoosten van Ommen in de provincie Overijssel ligt.

De moeder van Germus R is de donkerbruine merrie Zermie ster prestatie KWPN (1981, V. Abgar xx). Zij is een voldoende rijtypische merrie met een sprekend hoofd die zich in beweging mooier maakt. Ze heeft een ruime en soepele stap. In draf zou ze meer schoudervrijheid mogen hebben en het achterbeengebruik zou krachtiger moeten zijn.

Tweede moeder van Germus R is de bruine Dermie keur preferent prestatie KWPN (1968, V. Rigoletto Holst).

De hengst Lorbeer Holst (1919, V. Elegant Holst) komt zes keer voor in de afstamming van Germus R.

Gerekend over acht generaties heeft Germus R een afstamming met 56,25 % Engels- en Arabisch volbloed en 31,25 % Holsteins bloed.

Germus R is door het KWPN op de hengstenkeuring 1991 uitgenodigd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek in Ermelo.

Het KWPN heeft gemeld dat Germus R een langgelijnde, moderne rijpaardhengst is die nog wat hoogbenig aandoet. De hengst heeft ras en kwaliteit maar zou in de verbindingen sterker mogen zijn.

In het verrichtingsonderzoek laat hij zich kennen als een attente, tamelijk kijkerige hengst met een goed humeur. Hij heeft een regelmatige stap en draf, die beide ruimer zouden mogen zijn. De galop heeft veel souplesse en is goed gedragen, Bij het springen toont hij veel vermogen. maar presteert hij nogal wisselvallig. Germus R heeft veel bereidheid om te werken. Hij heeft voldoende aanleg als dressuurpaard en tamelijk veel aanleg als springpaard.

Hij sluit het onderzoek af met een zeven, een 7,5 en een acht voor de basisgangen. Voor de rijproef krijgt hij een 5,5 en voor de springonderdelen een acht en een 8,5.

Van de 24 hengsten die het volledige onderzoek hebben ondergaan eindigt hij in punten op de tiende plaats.
Na afloop van het onderzoek is Germus R ingeschreven in het stamboek en toegelaten tot de fokkerij.

In 1993 is een groep veulens van Germus R beoordeeld. Het was een groep voldoende tot goed ontwikkelde veulens, waarvan het achterbeen beter zou moeten ondertreden en waarvan ook de schoudervrijheid royaler zou moeten zijn.

In februari 1995 bleek Germus R onvruchtbaar, maar van 1998 tot en met 2007 is hij weer beschikbaar gesteld voor de Nederlandse fokkerij.

In 2008 heeft Germus R in Ierland gedekt.

Het KWPN heeft 181 hengstveulens en 164 merrieveulens van Germus R geregistreerd.

Van de zonen zijn S Alba R KWPN (1999), Udor KWPN (2001) en Zwitzer W KWPN (2004) goedgekeurd voor de fokkerij.

S.Alba 71 is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek. Hij wordt verderop in de tekst in hoofdstuk 9.1. besproken. Udor en Zwitzer W zijn goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek maar geen van deze hengsten heeft invloed gehad op de fokkerij.

Van de dochters van Germus R zijn er 74 als fokmerrie ingeschreven door het KWPN. Twaalf daarvan zijn stermerrie geworden en zeven keurmerrie. Germus R heeft vijf elitemerries, twee preferente merries en zestien prestatiemerries  gebracht.

Drie dochters zijn moeder of tweede moeder van een goedgekeurde hengst geworden:

Zarah 11 KWPN, 1999, bruin, MV. Rebel I Z Hann is de moeder van de schimmel hengst Indian Gold KWPN (2013, V. Cassini Hold Holst), die is goedgekeurd door het KWPN;

Zarah 18 KWPN, 2000, bruin, MV. Rebel I Z Hann is de tweede moeder van de donkerbruine hengst Gringo KWPN (2011, V. Catoli Holst) en

Z. Rubertha 9 KWPN, 2004, zwartbruin, MV. Voltaire Hann, is de moeder van de hengst Caddy R KWPN (2007, V. Lord Z Holst), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek.

Uit het genetisch profiel dat het KWPN heeft gepubliceerd blijkt dat veel nakomelingen van Germus R een steile kootstand, smalle hoeven en hoge verzenen  hebben. Bij het vrij springen zijn ze voorzichtig en is hun afzet vooral naar boven.

Germus R is door Peter Geerink (NED) in 1.50 m wedstrijden internationaal uitgebracht.

Nakomelingen van hem die goed hebben gepresteerd in de springsport zijn:

K KWPN, ruin, 1992, MV. Nurprimus Hann, is onder de naam Phoenix door Domenico Morosoli (ITA) gereden;

Buberth keur sport KWPN, merrie, 1993, MV. Nimmerdor KWPN, is onder de naam Balaboeska DDH uitgebracht door Jeroen Dubbeldam (NED);

Medoc II KWPN, ruin, 1994, MV. Ladalco Holst, heeft onder Rossen Raitchev (BUL) deelgenomen aan de wereldruiterspelen 2002 in Jerez en aan de Olympische Spelen 2004 in Athene;

Sinia KWPN, ruin, 1994, MV. Caretino Holst, is door Luca Onofti (ITA) uitgebracht;

Nambia 56 KWPN, ruin, 1999, MV. Contender Holst, is onder de naam Silvester V door Willie Melliger (SUI) en Kyle King (USA) uitgebracht;

Alba 54 KWPN, ruin, 2001, MV. Pit I Westf, is onder de naam U.S.A. door Martine Rodenburgh (NED) uitgebracht;

Umonia KWPN, merrie, 2001, MV. Mermus R KWPN, is door Mette Henriksen (DEN) uitgebracht;

Udor KWPN, hengst, 2001, MV. Coriander Holst, is door Don Kortrink (NED) gestart. De combinatie heeft in 2011 een wedstrijd over twee manches in Parijs gewonnen;

Vasco KWPN, ruin, 2002, MV. Larome Holst, is door Bert Rutten (NED) gestart;

Ware Wieger KWPN, hengst, 2003, MV. Amethyst KWPN, is door Masoud Mokarinezhad (IRI) en Marcel Ewen (LUX) uitgebracht;

Zidane KWPN, ruin, 2004, MV. Landwind II B Holst, is door Connor Drain (IRL) gereden;

Zivolda KWPN, merrie, 2004, MV. Zeus SF, is onder de naam Zazou uitgebracht door Teddy van de Rijt (NED);

Zodelia KWPN, merrie, 2004, MV. Libero H Holst, is door Luc Grognuz (SUI) en Arnaud-Philippe Bonvin (SUI) gestart;

A.Amelusiena KWPN, ruin, 2005, MV. Calando I Holst, is uitgebracht door Anne-Sophie Hemeryck-Godart (FRA) en

Andalina KWPN, merrie, 2005, MV. Indorado KWPN, is gereden door Marcus Hågglund (SWE) en Josephine Wahlgren (SWE).

De ruin Jackattack KWPN , 2003, MV. Jasper KWPN,is door Loretta Joynson (GBR) uitgebracht in verschillende CIC** wedstrijden.

 

 

 

 

9.1.  S.Alba 71 KWPN 528003199909554

 

 

S.Alba 71 KWPN (V. Germus R KWPN) is een bruine hengst die op 19 juli 1999 is geboren. Hij is gefokt door Stal Roelofs uit Den Ham, dat ten zuidoosten van Ommen in de provincie Overijssel ligt.
De moeder van S.Alba 71 is de schimmel merrie O.Alba 5 KWPN preferent prestatie. Zij is ook de moeder van de hengst V. Alba R KWPN (2002, V. Rubert R KWPN), die is goedgekeurd door het Zangersheide stamboek.
Tweede moeder is de schimmel Alba Holst ster prestatie (1986, V. Lord Holst). Zij is ook de moeder van de hengsten Joliot Holst (1990, zie hfdst.10.) en Latinus Holst (1991, V. Landgraf I Holst) en ze is de tweede moeder van de hengsten Charleston VDL KWPN (2008, V. Canturo Holst), Elliott KWPN (2008, V. Casall Holst) en Goodwin KWPN (2011, V. Quadros 3 Holst).
Latinus is goedgekeurd door het Tsjechische stamboek, Charleston VDL door het NRPS, Elliott door het Zweedse stamboek en Goodwin door het Hongaarse stamboek.

Gerekend over acht generaties heeft S.Alba 71 een afstamming met 44,5 % Engels- en Arabisch volbloed, 26,6 % Holsteins bloed en 11,7 % Hannoveraans bloed.

S.Alba 71 komt uit de stam waar ook de Grand Prix-hengsten Corland en Celano zijn voortgekomen.

S Alba 81 is in 2002 goedgekeurd door het Zangersheide Studbook.

Volgens de Horsetelex database heeft het Zangersheide stamboek zes nakomelingen van S.Alba 71 geregistreerd en het KWPN heeft twaalf nakomelingen van hem geregistreerd.

 

 

10.  Joliot DE 321210143890  Holst

 

 

Joliot Holst (V. Joost Holst) is een schimmel hengst met een stokmaat van 169 cm. Hij is in 1990 geboren en is gefokt door prof.dr. Hartwig Schmidt uit Borsfleth, dat tussen Elmshorn en Itzehoe in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein vlak aan de Elbe ligt.

De moeder van Joliot is de schimmel merrie Alba ster prestatie Holst (1986, V. Lord Holst). Zij is ook de moeder van de hengst Latinus Holst (1991, V. Landgraf I Holst), die is goedgekeurd door het Tsjechische stamboek.

Ook is ze de tweede moeder van de hengsten S.Alba 71 KWPN (1999, V. Germus R KWPN, zie hfdst, 9.1.), V.Alba 69 KWPN (2002, V. Rubert R KWPN), Charleston VDL KWPN (2008, V. Canturo Holst), Elliot KWPN (2009, V. Casall ASK Holst) en Goodwin KWPN (2011, V. Quadros Holst)

S.Alba 71 en V.Alba 69 zijn goedgekeurd door het Zangersheide stamboek en Charleston VDL is goedgekeurd door het NRPS. Elliot is door het KWPN uitgenodigd om aan het verrichtingsonderzoek deel te nemen, maar is goedgekeurd door het Zweedse stamboek en Goodwin is goedgekeurd door het Hongaarse stamboek.

Tweede moeder van Joliot is de schimmel staatspremiemerrie Ibylle Holst (1972, V. Moltke I Holst). Zij is ook de moeder van de hengst Laurin Holst (1985, V. Ladalco Holst), die is goedgekeurd door het Holsteinse-, Zweedse-, Noorse- en Ierse stamboek. Ook is ze de tweede moeder van de hengsten Coretto Holst (1992, V. Corrado I Holst) en Landetto Holst (1987, V. Landgraf I Holst).

Coretto is goedgekeurd door het Rijnlands stamboek en het ZfdP en Landetto is door het KWPN uitgenodigd om aan het verrichtingsonderzoek deel te nemen en is goedgekeurd door het Holsteinse stamboek en het BWP.

De hengst Cottage Son xx is aan vaderskant een overgrootvader van Joliot en aan moederskant een betovergrootvader. Daardoor heeft hij voor 18,8 % het genenpalet van Joliot bepaald.

Gerekend over acht generaties heeft Joliot een afstamming met 50 % Engels volbloed en 46,9 % Holsteins bloed. De resterende 3,1 % bestaat uit Arabisch volbloed.

Joliot is in oktober 1992 goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. In 1993 heeft hij deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen in Adelheidsdorf. In dat onderzoek heeft hij slecht gepresteerd. Van de 53 deelnemende hengsten is hij met 77,30 punten op de 44e plaats geëindigd, waardoor hij niet in de fokkerij kon worden ingezet omdat daarvoor tenminste 90 punten vereist waren.

De hengst is vervolgens door Reinhold en Christoph Distel (GER) uitgebracht in de springsport, waar hij in de jaren 1999 – 2006 succesvol is geweest in M- en S-springwedstrijden en een winsom heeft behaald van € 8.252.

Omdat hij via de sport aan de wettelijke prestatie-eisen had voldaan, hebben het Hessische- en het Oldenburgse stamboek Joliot in 2001, respectievelijk 2002 goedgekeurd, c.q. erkend.

Joliot is tot en met 2009 actief geweest in de fokkerij.

Vier dochters van hem zijn als fokmerrie opgenomen in het stamboek en 40 nakomelingen zijn door de Duitse Hippische Sportbond geregistreerd als wedstrijdpaard. Die hebben tot en met 2022 samen € 27.840 gewonnen.

 

 

Afgesloten op 19 mei 2023.

Back To Top