skip to Main Content

17 juni 2023

Vandaag is een pagina over de Hannoveraanse hengst Alkoven I en zijn nakomelingen toegevoegd aan de website.

Alkoven I is een bruine hengst met een stokmaat van 167 cm. Zijn moeder is de bruine merrie Costane Hann (1907, V. Commandeur Hann) en tweede moeder is de bruine Lorelei Hann (1901, V. Lorval Hann).

Alkoven’s vader is de vos hengst Alderman I Hann. Hij is in 1909 in het noorden van Nedersaksen geboren.
Alderman I wordt algemeen gezien als de stamvader van de Hannoveraanse A-hengstenlijn, ondanks dat zijn vader Alnok Hann (1988) en grootvader Adeptus xx (1880) die lijn in Duitsland hebben opgezet. Alderman I heeft echter met zijn 110 goedgekeurde zonen, waarvan er 71 in Hannover hebben gedekt, er voor gezorgd dat de A-hengstenlijn net voor en net na de tweede wereldoorlog de leidende hengstenlijn in Hannover werd, hetgeen er toe leidde dat meer dan  20 % van het Hannoveraanse hengstenbestand tot de Alderman I nafok behoorde. Door de krimp van het merriebestand en de omvorming van landbouwpaard naar rijpaard liep dat percentage snel terug. Vermoedelijk speelde daarbij ook een rol dat de nakomelingen van Alkoven, de meest invloedrijke zoon van Alderman I,  weliswaar krachtige, maar lang niet altijd regelmatige bewegingen hadden. Dat zal één van de redenen zijn dat het aantal goedgekeurde kleinzonen van Alderman I relatief gering is.

Zoals hiervoor al is aangegeven is Alkoven I de meest invloedrijke zoon van Alderman I. Hij heeft zestien zonen gebracht die van belang zijn geweest voor de fokkerij, waarvan de hengst Abendsport Hann (1935) in de fokkerij het best heeft gepresteerd. Elders op deze website is een afzonderlijke pagina aan Abendsport en zijn nakomelingen gewijd.
Een tweede befaamde zoon van Alkoven I is de hengst Agram Hann (1939). Hij staat er om bekend dat hij veel zeer goede springpaarden bracht. In de fokkerij is echter weinig van hem overgebleven.

Back To Top