skip to Main Content

15 mei 2020

De opmaak van de in 2018 gepubliceerde informatie over Contender Holst is aangepast en de grote hoeveelheid informatie (247 pagina’s A4) is verdeeld over twee pagina’s (Contender Holst A en Contender Holst B), In Contender Holst A wordt aandacht besteed aan de hengst Contender, zijn fokkerij- en sportcarrière, zijn dochters die moeder van een goedgekeurde hengst zijn geworden en zijn nakomelinge die succesvol zijn geweest in de sport. Aandacht wordt voorts besteed aan zijn 32 voor de fokkerij van belang zijnde zonen die zijn geboren in de jaren 1988 – 1995 en aan de 78 goedgekeurde  zonen die zich niet hebben waargemaakt in de fokkerij.
In Contender Holst B wordt aandacht besteed aan de 73 voor de fokkerij van belang zijnde zonen die zijn geboren in de periode 1996 -2010.

13 mei 2020

Vandaag is het artikel over de hengst Cassini I Holst en zijn nakomelingen geactualiseerd.

5 mei 2020

In september 2017 is een verhaal gepubliceerd over de betekenis van de hengst Cassini I Holst en zijn nakomelingen voor de fokkerij en de sport. Daarin is ook aandacht besteed aan de hengst Berlin Holst.  Sinds september 2017 is de invloed van Berlin aanzienlijk toegenomen, Meer zonen van de hengst zijn goedgekeurd voor de fokkerij, meer dochters zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden en meer nakomelingen hebben goed gepresteerd in de springsport. Berlin behoort volgens de WBFSH inmiddels tot de tien best verervende springhengsten van de wereld.  Om die reden is vandaag een artikel over de betekenis van Berlin en zijn nakomelingen voor de fokkerij en de sport gepubliceerd.

23 april 2020

Als eerste artikel over de betekenis van de Holsteinse hengst Corrado I (V. Cor de la Bryère SF) is vandaag een overzicht gepubliceerd van de betekenis van de nog jonge hengst Comme Il Faut Westf (V. Cornet Obolensky BWP). Comme Il Faut is een achterkleinzoon van Corrado I en is erkend door het KWPN.

22 maart 2020

Vandaag is een geheel geactualiseerd bestand over Carthago Holst en zijn nakomelingen gepubliceerd. Carthago heeft zelf met Jos Lansink als springpaard aan de Olympische Spelen van Atlanta en Sydney deelgenomen. Hij is een zeer invloedrijke fokhengst en bracht goedgekeurde hengsten en 85 dochters die moeder van een goedgekeurde hengst zijn geworden.
Van de vele nakomelingen die als springpaard de kost hebben verdiend, springen Cash Holst (1996/ Marco Kutscher) en  Mylord Carthago HB SF (2000/ Penelope Leprevost) met winsommen van respectievelijk € 1.350.000 en € 900.00 eruit.
Bij de goedgekeurde zonen van Carthago springen Colman Holst (1996), Cicero Z van Paemel Zang (2000) en Mylord Carthago SF (2000) in het oog.

Colman heeft tot 2020 46 goedgekeurde hengsten geleverd, waarvan er 17 meer dan vijftien nakomelingen hebben. Daarnaast heeft hij 16 hengstenmoeders en 226 internationale springpaarden gegeven, die samen bij € 4 miljoen hebben gewonnen. Zijn succesvolste nakomelingen zijn LB Convall Holst (€ 1.268.000 / Philip Weishaupt) en Catwalk IV Holst ( € 1.067.000 / Robert Whitaker). Op de WNFSH-ranglijst van springhengsten heeft Colman de 24e plaats bereikt.

Cicero Z van Paemel heeft tot 2020 40 goedgekeurde hengsten geleverd, waarvan er drie meer dan vijftien nakomelingen hebben.  Ook heeft hij zeven hengstenmoeders en 354 internationale springpaarden gegeven, die samen € 2,67 miljoen hebben gewonnen. Zijn succesvolste nakomelingen zijn Jewel de Kwakenbeek BWP (€ 226.000 / Max Thirquin) en Eristov KWPN (212.200 / Jordan Coyle). Op d WBFSH-ranglijst voor springhengsten heeft Cicero Z van Paemel de 18e plaats bereikt.

Mylord Carthago heeft tot 2020 33 goedgekeurde hengsten gebracht, waarvan er vier meer dan vijftien nakomelingen hebben. Hij heeft daarnaast twee moeders van een goedgekeurde hengst gebracht en 332 internationale springpaarden die samen € 3,4 miljoen hebben gewonnen. Zijn meest succesvolle nakomelingen zijn Timon d’Aure SF (€ 596.500 / Alexis Deroubaix) en Twentytwo des Biches SF (€ 457.000 / Romain Duguet) Op de WBFSH heeft Mylord Carthago de tiende plaats bereikt.

6 maart 2020

Het bestand over de hengst Carolus Holst is geactualiseerd. Toegevoegd zijn enkele nieuwe hengstenmoeders van de hengst Clinton I Holst en een overzicht van de carrière van de hengst Hardwell KWPN. Ook zijn aantallen geregistreerde fokmerries, en behaalde winsommen geactualiseerd.

3 maart 2020

De laatste jaren zijn van verschillende zonen en kleinzonen van Gribaldi (Totilas, Glock’s Toto jr., Millenium en Grey Flanell) zonen goedgekeurd.  Daarom is het bestand Gribaldi geactualiseerd en is over de hengst Totilas een eigen bestand aangemaakt.

20 februari 2020

Het overzicht van de betekenis van de volbloedhengst Pasteur xx is geactualiseerd.

18 februari 2020

Over de betekenis van de hengsten Rantzau xx en Birkhahn xx zijn aparte en geactualiseerde overzichten gepubliceerd.  Eerder werden deze hengsten beschreven in verhalen over de hengsten Bay Ronald xx (Rantzau xx) en Herold xx (Birkhahn xx).

Back To Top