skip to Main Content

2 juni 2023

Met de publicatie van een pagina over de prestaties van de Hannoveraanse hengst Abendsport en zijn nakomelingen is verder invulling gegeven aan het overzicht van de  betekenis van de Hannoveraanse stempelhengst Alderman I.

Abendsport is in het najaar van 1938 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Hij is van 1939 tot en met 1949 door het Landgestüt Celle op het dekstation Altenbruch, bij Cuxhaven, beschikbaar gesteld voor de fokkerij.

Abendsport behoort met Feiner Kerl Hann (1919) en Almjäger I Hann (1930) tot de meest toonaangevende hengsten in de Hannoveraanse fokkerij in de veertiger jaren van de vorige eeuw. In de jaren 1939 – 1943 stonden zij alle drie op het dekstation in Altenbruch bij Cuxhaven.

Van Abendsport zijn 68 staatspremiemerries, 136 hoofdstamboekmerries en vijf stamboekmerries geregistreerd. Vijfendertig dochters zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden.
Daarnaast zijn 49 zonen goedgekeurd voor de fokkerij, waarvan er 27 vijftien of meer geregistreerde nakomelingen hebben.
De zonen die zijn goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek hebben in de fokkerij beter gepresteerd dan de zonen die zijn goedgekeurd door het Westfaalse stamboek. Geen van de zonen heeft de fokkerijprestaties van Abendsport benaderd.

Zijn meest invloedrijke zoon is Alljeder I Hann (1940).

12 mei 2023

De pagina over de hengst Cottage Son xx is vandaag geactualiseerd en daarbij is van de gegevens over de hengst Joost en zijn nakomelingen een aparte pagina gemaakt.

In vergelijking met de oude tekst over Joost is in de nieuwe pagina over Joost een hoofdstuk over de hengst S.Alba 75 toegevoegd.

5 mei 2023

Na de publicatie over de hengst Ast Hann en zijn nakomelingen is vandaag een  artikel gepubliceerd over de hengst Alter Kerl Hann. Hij is een zoon van de hengst Alderman I Hann, die één van de belangrijkste grondleggers is van de Hannoveraanse fokkerij in de 20e eeuw.

Alter Kerl is goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en is van 1917 tot en met 1926 actief geweest in de fokkerij. Van hem zijn zes dochters moeder van een goedgekeurde hengst geworden en veertien zonnen zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

Van de goedgekeurde zonen heeft Althof Hann (1919) verreweg de meeste invloed gehad. Hij is onder andere de vader van de hengsten Allerhand Hann (1924) en Alter Dessauer Hann (1925).

Allerhand is de vader van de hengst Athos Hann (1938), die tot 1960 door het Landgestüt Celle beschikbaar is gesteld voor de fokkerij. Via zijn zoon Einglas Hann (1958) en kleinzoon Eisenherz I Hann (1968) is Athos de overgrootvader van de hengst Eiger Hann (1975).
Eiger is een zeer succesvolle springpaardenleverancier geweest. Van hem zijn in Duitsland meer dan 400 wedstrijdpaarden geregistreerd, die samen in de periode 1980 – 2000, toen het prijzengeld een fractie bedroeg van de bedragen die tegenwoordig kunnen worden gewonnen, meer dan één miljoen euro hebben  gewonnen.
Eiger’s zoon Espri Hann (1981) maakte met zijn ruiter Lars Nieberg (GER) deel uit van het Duitse team dat de landenwedstrijden springen tijdens het Wereldkampioenschap 1998 in Rome en de Olympische Spelen 2000 in Sydney heeft gewonnen.

Alter Dessauer is de vader van de goede fokhengst Ast Hann (1934). Negen zonen van Ast zijn goedgekeurd voor de fokkerij, waarvan vooral Astral Hann (1939) voor de huidige rijpaardfokkerij van belang is geweest.
Van Astral hebben met name de hengst Astflug Hann (1944) en zijn zonen Eindruck II Hann (1952) en Ernö Hann (1954) hun sporen in de fokkerij verdiend.

1 mei 2023

Vandaag is een pagina over de Hannoveraanse hengst Ast (1934, V. Alter Dessauer Hann) toegevoegd aan de website.  Hij behoort tot de vijfde generatie nakomelingen van de Hannoveraanse grondlegger Alderman I (1909).
Ast is onder andere de vader van de hengst Astral Hann (1939), die via zijn zoon Astflug Hann (1944) en zijn zonen Eindruck II Hann (1952) en Ernö Hann (1954) van belang zijn  geweest voor de huidige rijpaardfokkerij.
Over Astflug en zijn nakomelingen is eerder al een pagina toegevoegd aan deze website.

19 april 2023

Vandaag is de pagina over de hengst Topol ox en zijn nakomelingen licht aangepast (voorzien van een inhoudsopgave)

18 april 2023

Astflug Hann is een in 1944 geboren donkerbruine zoon van de hengst Astral Hann (1939, V. Ast Hann) Hij behoort tot de zesde generatie nakomelingen van de hengst Alderman I  Hann (1909). Zijn moeder is de bruine merrie Frauenwürde Hann (1934, V. Flügelmann I Hann). De Hannoveraanse grondleggers Alderman I en Fling komen respectievelijk vijf en twee keer voor in de afstamming van Astflug.

Van Astflug zijn 23 staatspremiemerries, 83 hoofdstamboekmerries, zeven stamboekmerries en twaalf goedgekeurde zonen geregistreerd. Vijf dochters van Astflug zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden.

Van de zonen zijn vooral Eindruck II Hann (1952) en Ernö Hann (1954) van belang geweest voor de fokkerij.

Eindruck II heeft met Ehrenschild Hann (1956) een zoon die verder vorm heeft gegeven aan de voortzetting van de door hem zelf gestarte E-hengstenlijn. Ehrenschild is de vader van de hengst Ehrensold Westf (1969), waarna de hengstenlijn via Ehrentusch Rhein (1984) en Estobar Westf (2004) naar Escolar Westf (2009) loopt. Uit de lijn zijn inmiddels veel goede dressuurpaarden voortgekomen.

Ernö heeft 26 dochters die moeder zijn geworden van een goedgekeurde hengst en acht zonen die actief zijn geweest in de fokkerij. Van de zonen heeft Utrillo Hann (1962) de meeste invloed gehad op de Europese rijpaardenfokkerij. Hij is op tweejarige leeftijd naar Zweden verkocht en heeft zich daar ontwikkeld als een zeer belangrijke stempelhengst.

Van Utrillo zijn in Zweden 929 nakomelingen geregistreerd; twintig dochters van Utrillo zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden en veertien zonen zijn goedgekeurd voor de fokkerij. Van de zonen hebben vooral Chagall SWB (1966), Kaliber SWB (1974) en Maraton SWB (1976) hun sporen verdiend in de fokkerij.

14 april 2023

Vandaag is de pagina over de Anglo-arabische hengst Thailand x, waarin vooral zijn zoon Fayriland II x en zijn nakomelingen worden besproken, geactualiseerd.

13 april 2023

Nadat op 16 maart 2023 een pagina over de Zweedse dressuurhengst Chagall SWB aan de website is toegevoegd is daar vandaag een pagina bijgekomen over de hengst Utrillo Hann  en zijn nakomelingen. Utrillo is de vader van Chagall, maar ook van vele ander Zweedse paarden.

Utrillo is een in 1962 geboren bruine Hannoveraanse hengst die op tweejarige leeftijd naar Zweden is gegaan en daar van grote invloed is geweest op de Zweedse paardenfokkerij.

Zijn vader is de zwarte hengst Ernö Hann (1954, V. Astflug Hann) en zijn moeder is de vos merrie Anisette Hann (1953, V. Anilin Hann).
Opvallend aan de afstamming van Utrillo is dat hij zowel via zijn vader als via zijn moeder een flinke dosis Arabisch volbloed, en daarmee hardheid, heeft meegekregen.

In 1965 heeft het Zweedse stamboek Utrillo goedgekeurd. Daarbij is aangegeven dat hij een interessante hengst is die een forse lichaamsbouw en adel met elkaar verbindt. Hij heeft een goed gevormde hals, een tamelijk weinig ontwikkelde schoft en een goede achterhand. Zijn bewegingen zijn ruim en hebben souplesse.

Utrillo is van 1965 tot en met 1984 actief geweest in de Zweedse fokkerij, waarbij  929 nakomelingen van hem zijn geregistreerd.
Twintig dochters van hem zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden en veertien zonen zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

Van de zonen hebben vooral Chagall SWB (1966), Kaliber SWB (1974) en Maraton SWB (1976) hun sporen verdiend in de fokkerij.
Chagall en zijn nakomelingen zijn uitgebreid besproken op de eerder gepubliceerde pagina.

Kaliber SWB is 23 jaar actief geweest in de Zweedse fokkerij. Van hem zijn 1104 nakomelingen geregistreerd. Negen zonen van hem zijn goedgekeurd voor de fokkerij, waaronder de door het NRPS goedgekeurde Allegretto SWB.

Maraton SWB is van 1979 tot 2008 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn 1447 nakomelingen geregistreerd. Hij heeft zes goedgekeurde zonen gebracht, waarvan Magini SWB (1982) met zijn zoon Briar SWB (1991) en kleinzoon Biggles SWB (1998) de meeste invloed heeft gehad.

Briar is door Jan Brink (SWE) uitgebracht in internationale Grand Prix dressuurwedstrijden. De combinatie heeft aan drie Olympische Spelen deelgenomen. Bij het Europees kampioenschap dressuur 2003 in Hickstead is de zilveren medaille gewonnen en twee jaar later is bij het EK in Hagen zowel individueel als met het Zweedse team de bronzen medaille gewonnen.
Briar is ook goedgekeurd door het Hannoveraanse-, Oldenburgse-, Duitse Sportpaarden stamboek en door het KWPN. Hij heeft diverse goed presterende internationale dressuurpaarden afgeleverd, waardoor hij in 2004 de leidende positie innam op de door de World Breeding Federation of Sport Horses jaarlijks gepubliceerde lijst van best verervende dressuurhengsten.

Door de langdurige- en succesvolle  fokkerijcarrières van Utrillo en zijn zonen zullen er in de tamelijk kleine Zweedse fokkerij nog maar weinig fokmerries zijn die volledig vrij zijn van Utrillo=bloed.

Utrillo is in november 1984 overleden.

20 maart 2023

Vandaag is de pagina over de Arabische volbloedhengst Manganate ox geactualiseerd.

16 maart 2023

In de beschrijving van de betekenis voor de fokkerij van de Hannoveraanse hengst Alderman I en zijn nakomelingen zijn recentelijk pagina’s over de hengsten Eindruck II Hann (1952), Ehrentusch Rhein (1984) en Escolar  Westf (2009) aan de website toegevoegd.
Vandaag is beginnen met het beschrijven van de nazaten van de hengst Ernö Hann (1954), die via Althof Hann, Alter Dessauer Hann, Ast Hann, Astral Hann en Astflug Hann eveneens tot de hengstenlijn van Alderman I Hann behoort.
Via zijn zoon Utrillo Hann (1962) heeft  Ernö veel betekend voor de Zweedse rijpaardenfokkerij. In dat verband is als eerste bijdrage  een pagina over de Zweedse dressuurhengst Chagall SWB (1966) aan de website toegevoegd.

Chagall is de vader van de Olympische dressuurpaarden Gauguin de Lully ZVCH (1975, amazone Christine Stückelberger), Chirac SWB (1977, amazone Louise Nathhorst) en Leroy SWB  (1981, amazone Ann Behrenfors), maar heeft ook via zijn vijf goedgekeurde zonen vele goed dressuurpaarden aan de Zweedse fokkerij geleverd.

Back To Top