skip to Main Content

24 november 2023

De afgelopen week is gebruikt om de pagina over de Holsteinse hengst Cantus (1981, V. Caletti I Holst) te actualiseren. De wijzigingen en aanvullingen hebben betrekking op dochters die recent moeder van een goedgekeurde hengst zijn geworden;  op actuele cijfers over aantallen geregistreerde nakomelingen en op recente sportprestaties van nakomelingen.
Omdat de Cantus zoon Cellestial een aantal hengsten heeft voortgebracht die de laatste jaren zelf succesvol zijn geweest in de fokkerij, is over Cellestial en zijn nakomelingen een eigen pagina op de website opgenomen.

Cellestial Oldbg is een schimmel hengst met een stokmaat van 170 cm. Hij is op 4 mei 1994 geboren en is gefokt door Hauke Seemann uit Nienborstel.

Cellestial is goedgekeurd door het Oldenburgse-, Oldenburg-International-, Hannoveraanse-, en het Holsteinse stamboek en ook door de stamboeken Berlijn-Brandenburg, Saksen-Anhalt en Mecklenburg.

In 2006 is hij door de Oldenburgse stamboekorganisaties uitgeroepen tot Springhengst van het Jaar. Zijn zoon Checkter OS (2013) is de Oldenburgse Springhengst van het Jaar 2021.

In 2023 is Cellestial nog actief in de fokkerij.

Van hem zijn tot eind november 2023 972 nakomelingen geregistreerd, waaronder 270 dochters die als fokmerrie zijn ingeschreven in een Duits stamboek. Van hen hebben er 29 het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.

Elf dochters van Cellestial zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden en 37 zonen zijn goedgekeurd voor de fokkerij. Tien van de goedgekeurde zonen hebben inmiddels vijftien of meer geregistreerde nakomelingen.

Cellestial is in 2004 door Rolf-Göran Bengtsson (SWE) in internationale springwedstrijden uitgebracht en heeft daarbij de Grand Prix van Bremen gewonnen.

Cellestial is een uitstekende vererver van springaanleg. Meer dan 200 nakomelingen zijn in de internationale springsport uitgebracht en zij hebben samen een winsom van circa € 1,5 miljoen.
In 2023 staat Cellestial voor het eerst op de ranglijst van de beste 100 springverervers van de World Breeding Federation of Sport Horses, maar een echte wereldtopper heeft Cellestial nog niet gebracht.
Ook enkele zonen van Cellestial hebben al goede springpaarden geproduceerd, waarbij de zoon Chap I OS met zijn wereldtopper DSP Chakaria DSP er bovenuit steekt.
De merrie DSP Chakaria heeft, gereden door Andre Thieme (GER), in 2021 bij de Olympische Spelen in Tokyo met het Duitse team de bronzen medaille gewonnen in de landenwedstrijd. Bij het Europees Kampioenschap 2021 in Riesenbeck is individueel de gouden medaille gewonnen en is met het Duitse team de zilveren medaille gewonnen in de landenwedstrijd.
Eind november 2023 heeft DSP Chakaria een winsom van € 1.558.700.

12 november 2023

Vandaag is een tweede deel van de artikelenserie  over de nakomelingen van de Hannoveraanse stempelhengst Detektiv gepubliceerd, waarbij de hengst Don Carlos Hann dit keer in het middelpunt staat.

Don Carlos Hann is een in 1962 geboren zwartbruine hengst met een stokmaat van 165 cm. Zijn vader is de hengst Dominik Hann (1957, V. Dömitz Hann) en zijn moeder is de bruine merrie Fasanenmoos Hann (1947, V. Farina Hann).

Don Carlos is in 1964 in Verden goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Later hebben ook het Rijnlandse-, het Westfaalse- en het Rijnland-Palts-Saar stamboek hem geaccepteerd voor hun fokkerijen.

In 1965 heeft hij in Westercelle deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 300 dagen, waarbij hij van de veertien deelnemende hengsten op de dertiende plaats is geëindigd. Na zijn deelname aan het verrichtingsonderzoek is hij niet in sportwedstrijden uitgebracht.

Van 1966 tot en met 1980 is Don Carlos door het Landgestüt Celle beschikbaar gesteld voor de fokkerij waarbij hij elk dekseizoen op hetzelfde dekstation in Groβenwörden, circa 20 km ten noordwesten van Stade in het noorden van Nedersaksen, heeft gestaan.

Binnen de Hannoveraanse fokkerij moest Don  Carlos concurreren met generatiegenoten als Grande (1958), Lugano II (1958), Lukas (1962), Graphit (1965) en Gralsritter II (1965). Toch speelde die concurrentiestrijd in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw in Duitsland niet zo erg omdat de meeste fokkers hondstrouw waren aan hun vaste dekstation en het laten dekken van een merrie door een hengst die op een ander dekstation stond, maar sporadisch voorkwam.

Van Don Carlos zijn 747 nakomelingen geregistreerd, waaronder 327 dochters die als fokmerrie zijn ingeschreven in een Duits stamboek. Van hen hebben er 43 het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.
Vijfentwintig dochters zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden en zesentwintig zonen zijn goedgekeurd voor de fokkerij.
Opvallend is dat veel van de goedgekeurde zonen uit merriestammen komen die nog weinig goedgekeurde hengsten hebben voortgebracht.

In het standaardwerk “Hannoveraner; Zucht und Endwicklung der weltweit gefragten Pferde” wordt gesteld dat de hengst Dömitz met zijn zonen Domspatz en Dominik genoemd moeten worden als springpaardverervers. Hoewel Domspatz eerst vooral teleurstelde als fokhengst, kreeg hij op een tweede dekstation vooral Agram-merries te dekken en dat leverde goede springpaarden op. Dominik daarentegen bracht de hengst Don Carlos en die leverde via zijn zonen Don Juan, Dynamo, Dakar en de broers Drosselklang I en Drosselklang II harde prestatiepaarden voor de springsport. Wel hadden de meeste nakomelingen van deze hengsten goede en ervaren ruiters nodig.

Opvallend is ook dat veel zonen en kleinzonen van Don Carlos naar het buitenland zijn verkocht.
Van de hengsten die in Nederland actief zijn geweest voerde For the Moment KWPN (2010, V. Mr. Blue KWPN) via  zijn moedersvader Don Juan Hann het bloed van Don Carlos.

De meest succesvolle zonen ivan Don Carlos in de fokkerij zijn Dynamo Hann (1974), Don Juan Hann (1975) en Drosselklang II Hann (1984) en van de kleinzonen moeten Degen Westf (1980, V, Don Juan Westf), Drosselbart Hann (1990, V. Drosselklang II Hann) en Drossan Hann (1992, V. Drosselklang II Hann) worden genoemd.

Nakomelingen die in de sport hebben uitgeblonken zijn de springpaarden
Diavolo Hann, 1971, V. Don Carlos Hann, ruiter Peter Schmitz (GER);
Dollar Girl Hann, 1980, V. Dynamo Hann, ruiters Thomas Fuchs (SUI) en Nick Skelton (GBR);
Dulf Hann, 1988, V. Don Juan Hann, ruiter Lesley McNaught (SUI);
(Dobel’s) Frechdachs Hann, 1991, V. Drosselklang II Hann, ruiters Otto Becker (GER) en Michael Whitaker (GBR);
Donnerlitchen Hann, 1994, V. Drosselklang II Hann, ruiter Meredith Beerbaum-Michaels (GER);
Don Cesar Westf, 1997, V. Drossan Hann, ruiters  Candice King (USA) en David Will (GER) en
Delloren Hann, 2000, V. Drosselklang II Hann, ruiters Franziska Baum – Gundlach (GER) en Nasser Al Ghazali (QAT)

en de dressuurpaarden
Dondolo Hann, 1984, V. Don Carlo Hann, ruiters Christine Doan (AUS) en dr. Sven-Günter Rothenberger (GER)) en
Durgo Westf, 1984, V. Degen Westf, ruiter Martin Schaudt (GER).

Don Carlos is in 1981 overleden.

 

17 oktober 2023

Vandaag is de geactualiseerde pagina over de hengst Corrado I Holst en zijn nakomelingen gepubliceerd. Op de pagina is over vier zonen van Corrado I een eigen hoofdstuk geschreven en verder zijn verschillende dochters die moeder van een goedgekeurde hengst zijn geworden en enkele nog niet eerder genoemde goedgekeurde zonen toegevoegd. Ook zijn  aantallen geregistreerde  nakomelingen en gewonnen prijzengeld geactualiseerd.
De informatie over de zonen Corofino I Holst, Coronado Holst en Indorado is uit de pagina over Corrado I gehaald en overgebracht naar  eigen pagina’s van over deze hengsten.

De schimmel hengst Corrado I Holst behoort met Calypso I Holst (1973), Calypso II Holst (1974), Calando I Holst (1974), Caletto I Holst (1975), Caletto II Holst (1978) en Corland Holst (1989) tot de belangrijkste zonen van fokkerijgrootheid Cor de la Btyère SF (1968).

De moeder van Corrado I is de veel bloed voerende schimmel Soleil Holst (1980, V. Capitol I Holst). Verder in de moederlijn staan Maestoso xx, Frivol xx en Fanal Holst. Corrado I heeft een afstamming met, over acht generaties berekend. 64 % Engels- en Arabisch volbloed.

Corrado I is in 1988 goedgekeurd voor de fokkerij en heeft datzelfde jaar uitstekend gepresteerd bij het verrichtingsonderzoek, waar zijn prestaties bij het vrij springen en zijn aanleg als springpaard gewaardeerd zijn met 10,0 punten.
Corrado I is van 1993 tot en met 1997 onder de naam San Patrignano Corrado door Franke Sloothaak (GER) met veel succes in internationale springconcoursen uitgebracht en heeft een, voor de eind jaren negentig, hoge winsom van bijna € 300.000.
Corrado I is tot zijn dood in april 2018, toen hij wegens een koliekaanval is geëuthanaseerd, beschikbaar  geweest voor de fokkerij.

Naar schatting heeft Corrado I circa 2000 geregistreerde nakomelingen, waarvan 89 dochters moeder van een goedgekeurde hengst zijn geworden en 84 zonen zijn goedgekeurd voor de fokkerij. Van de goedgekeurde zonen hebben er 42 meer dan vijftien geregistreerde nakomelingen.
In Duitsland zijn ruim 1100 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard. De meest succesvolle nakomeling is Corradina Holst (Carsten\Otto Nagel), die een winsom heeft van meer dan € 1,1 miljoen. Andere succesvolle nakomelingen zijn Clinton Holst (Dirk Demeersman), Cantaro Holst (Sheikh Ali Al Thani) en Unita ASK Holst (Rolf-Göran Bengtsson).

Van de goedgekeurde zonen hebben Corofino Holst (1989), Coriano Holst (1990), Coronado Holst (1990), Indorado Holst (1990) en Clinton Holst (1993) een eigen stempel op de fokkerij kunnen drukken.
Met Clinton, zijn zoon Cornet Obolensky BWP (1999) en die zijn zoon Comme Il Faut Westf (2005) heeft Corrado I een eigen hengstenlijn opgebouwd.
Van al deze genoemde (achter)(klein)zonen is op deze website een eigen pagina te vinden.

 

 

15 oktober 2023

Bij het actualiseren van de pagina over de hengst Corrado I Holst en zijn nakomelingen is besloten om de gegevens over zijn zoon Indorado Holst en zijn nakomelingen op te nemen in een aparte pagina Indorado Holst.

Indorado Holst is een schimmel hengst die in 1990 in Sleeswijk-Holstein is geboren.
Zijn vader is de stempelhengst Corrado I Holst (1985, V. Cor de la Bryère SF), die met zijn zonen Corofino Holst (1989), Coriano Holst (1990), Coronado Holst (1990), Indorado Holst (1990) en vooral Clinton Holst (1993) grote invloed heeft gehad op de rijpaardfokkerij.
De moeder van Indorado is de bruine merrie Aida Holst (1986, V. Ahorn Z Hann), waarmee het waardevolle bloed van de hengst Almé SF is ingekruist, en verderop in de moederlijn van Indorado duikt opnieuw Cor de la Bryère SF op.

Wiepke van de Lageweg (VDL Stud) heeft Indorado als veulen gekocht. In 1993 is hij goedgekeurd door het KWPN en later ook door het Selle Français stamboek. Daarnaast heeft het Zangersheide stamboek een aantal nakomelingen van Indorado geregistreerd.

Het KWPN heeft ruim 1600 veulens van Indorado geregistreerd en het Zangersheide stamboek circa dertig.
Tweeëntwintig dochters zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden en 20 zonen zijn goedgekeurd voor de fokkerij. Slechts zes goedgekeurde zonen hebben meer dan vijftien geregistreerde nakomelingen, waarvan Radisson KWPN de meeste invloed heeft gehad.

Indorado heeft een bescheiden internationale springcarrière gehad. Verschillende nakomelingen van hem hebben een winsom van meer dan € 100.000. Voorbeelden daarvan zijn Eurocommerce Lanapoule KWPN (Gerco Schröder NED), Eurocommerce Milano KWPN (Gerco Schröder NED), Bo J KWPN (Kevin Jochems NED) en Doraindo KWPN (Kaitlin Campbell USA).

13 oktober 2023

Bij het actualiseren van de pagina over de hengst Corrado I Holst en zijn nakomelingen is besloten om de gegevens over zijn zoon Coronado I Holst en zijn nakomelingen op te nemen in een aparte pagina Coronado I Holst.

Coronado I is een schimmel hengst die in 1990 is geboren. Hij is gefokt door Peter Heinrich Johannsen uit Högelm dat in het noordwesten van Sleeswijk-Holstein ligt.

De vader van Coronado I Holst is de 175 cm grote schimmel hengst Corrado I Holst.

Hij is een succesvol internationaal springpaard en een invloedrijke fokhengst geweest. In Duitsland zijn 1514 nakomelingen van Corrado geregistreerd. Hij heeft 89 dochters gebracht  die moeder van een goedgekeurde hengst zijn geworden en 84 zonen die zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

De moeder van Coronado I is de vos merrie Zaala Holst (1985, V. Rebel I Z Hann).

Coronado I is in oktober 1992 in Neumünster goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. In 1993 heeft hij in Adelheidsdorf deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen dat hij als 25e van de 53 deelnemende hengsten heeft afgesloten.

In maart 1993 is Coronado I tijdens een extra keuring in Herning goedgekeurd door het Deense stamboek.

In oktober 2008 is het elitepredicaat aan Coronado I toegekend.

Coronado I is van 1993 tot en met 2007 beschikbaar geweest voor de fokkerij. In 1993 en van 2003 – 2005 heeft hij in Denemarken op een hengstenstation gestaan; in 1994 en 1995 en van 1999 tot met 2002 in Duitsland; in 1996 en 1997 in België; in 2006 in Spanje en in 2007 in Italië.

Van Coronado I zijn ruim 700 nakomelingen geregistreerd, waaronder achttien dochters die moeder van een goedgekeurde hengst zijn geworden en achttien zonen die zijn goedgekeurd voor de fokkerij.

De Duitse Hippische Sportbond heeft 272 nakomelingen van Coronado geregistreerd als wedstrijdpaard .Zij hebben samen € 594.757 gewonnen.

Van de achttien goedgekeurde zonen hebben er acht meer dan vijftien geregistreerde nakomelingen. Enkele daarvan zijn actief geweest in de Deense fokkerij en een paar anderen in Polen, België en Engeland.

De meest succesvolle nakomelingen van de zonen van Coronado zijn de merries Sydney VIII Holst (2002, V. Carry Holst), die door Steve Guerdat (SUI) is uitgebracht in de springsport en een winsom heeft van € 205.000 en Ascona M Holst (2002, V. Cassaro Holst), waar Tim Price (NZL) de zware eventingwedstrijden in Tattersalls en Luhmühlen heeft gewonnen.

9 oktober 2023

Bij het actualiseren van de pagina over de hengst Corrado I Holst en zijn nakomelingen is besloten over de gegevens over zijn zoon Corofino I Holst en zijn nakomelingen op te nemen in een aparte pagina Corofino I Holst.

Corofino I Holst is een schimmel hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is in 1999 geboren en is gefokt door Hobe Bernhard uit Kollmar, dat in Sleeswijk Holstein ligt.
Zijn vader is de 175 cm grote schimmel hengst Corrado I Holst (1985, V. Cor de la Bryère SF) en zijn moeder is de bruine staatspremiemerrie Valeska IV Holst (1983, V. Fernando U Holst).

Corofino I is in 1991 goedgekeurd door het Holsteinse stamboek. In 1992 heeft hij in Medingen deelgenomen aan een verrichtingsonderzoek van 100 dagen, dat hij als vierde van de 40 deelnemende hengsten heeft afgesloten.

Corofino I is tot en met 1998 door het Holsteinse stamboek in Duitsland beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Daarna is hij goedgekeurd door het Italiaanse stamboek en is hij tot 2005 in Italië beschikbaar geweest. Van 2006 tot en met 2013 is Corofino I actief geweest in de Franse fokkerij.

In Duitsland (571), Italië (72), Frankrijk (288) en Nederland (42) zijn samen 973 nakomelingen van Corofino I geregistreerd.

Corofino I is de vader van 42 dochters die moeder van een goedgekeurde hengst zijn geworden en van 22 goedgekeurde zonen, waarvan er tien met meer dan vijftien geregistreerde nakomelingen hebben bijgedragen aan de fokkerij.

Van de zonen heeft de door het SBS goedgekeurde Chatman Holst (1996, MV. Lord Calando Holst) in de fokkerij het best gepresteerd. Van hem zijn circa 400 nakomelingen geregistreerd. Volgens Horsetelex Results zijn tot oktober 2023 57 nakomelingen van Chatman uitgebracht in internationale springwedstrijden. Zij hebben samen tot oktober 2023 € 585.339 gewonnen.

Van de nakomelingen van Corofino I hebben de hengst Russel Holst (1995, ruiter Nick Skelton GBR) en de merrie Fresh Direct Corlato Holst (1997, ruiter Tim Stockdale GBR) als springpaard deelgenomen aan de Olympische Spelen. Meer recent boekt de hengst Vagabon des Forets SF (2009, ruiter Amre Hamcho SYR) mooie resultaten in de internationale springsport.

 

1 oktober 2023

Na de overzichten van de hengsten uit de Hannoveraanse A-lijn is nu begonnen met het bespreken van de hengsten uit de Hannoveraanse D-hengstenlijn. De grondlegger van de lijn is de hengst Detektiv Hann (1922).
De eerste bijdrage heeft betrekking op de zwarte hengst Domspatz Hann (1952). Hij behoort tot de vierde generatie nakomelingen van Detektiv.

De vader van Domspatz is de hengst Dömitz I Hann ( 1944, V. Dollart Hann) en zijn  moeder is de bruine Grafenhaus Hann (1947, V. Graf Hann).

Domspatz is in het najaar van 1955 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek en is van 1956 tot en met 1978 door het Landgestüt Celle beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Van Domspatz zijn 581 nakomelingen geregistreerd, waaronder elf staatspremiemerries, 184 hoofdstamboekmerries, 25 hengstenmoeders en vijf goedgekeurde hengsten.

Van zijn zonen heeft Diskus het best gepresteerd in de fokkerij. Van hem zijn 353 nakomelingen geregistreerd, waaronder tien dochters die moeder van een goedgekeurde hengst zijn geworden en zeven goedgekeurde hengsten.
Diskus heeft enkele uitstekende internationale springpaarden gebracht, zoals de World Cup finale winnaar The Natural Hann (1977, ruiter Katherine Burdsall – Helle, USA) en Doreen la Silla Hann (1980, ruiter Jan Tops, NED), die deelnam aan de Olympische Spelen in Seoul.

9 September 2023

Over de hengst Touchstone xx (1831, V. Camel xx) en zijn nakomelingen is een eigen pagina aangemaakt. Tot dusver werd hij besproken op de pagina over de hengst Whalebone xx (1807). Touchstone xx was niet alleen een uitstekend renpaard, maar heeft ook zijn stempel gedrukt op de fokkerij..

De pagina over de hengst Whalebone xx is voorts uitgebreid met een bespreking van de hengst Sir Hercules xx en zijn nakomelingen, waaronder St,Albans xx (1857), Alnok Hann (1888), Alderman Hann (1909), Astor Trak (1922) en Detektiv Hann (1922).

30 Augustus 2023

De pagina over de hengst  Caletto II is geactualiseerd. De aangepaste gegevens  hebben vooral betrekking op aantallen geregistreerde nakomelingen en geregistreerde wedstrijdpaarden. Ook zijn enkele merries die moeder van een goedgekeurde hengst zijn geworden toegevoegd.
Bovendien is een apart hoofdstuk opgenomen over de hengst Gino H KWPN (2011, V. Calvino Z Zang), die is goedgekeurd door het Anglo-Europese stamboek en waarvan het BWP, het Zangershede stamboek en het KWPN nakomelingen hebben geregistreerd.
Het hoofdstuk over  Calvino Z is aangevuld met enkele nakomelingen die succesvol zijn geweest in de springsport.

25 Augustus 2023

In december 2022 is Stempelhengsten.eu begonnen met het in kaart brengen van de betekenis van de hengst Alderman I Hann voor de moderne rijpaardfokkerij.
Dat heeft geleid tot publicaties over de hengsten Escudo I Hann, Espri Hann, Eisenherz Hann, Escolar Westf, Ehrentusch Rhein, Eindruck II Hann, Chagall SWB, Utrillo Hann, Astflug Hann, Ast Hann, Alter Kerl Hann, Abendsport Hann, Alkoven Hann, Almjäger I Hann en Alpenflug II Hann en hun nakomelingen. Vandaag is deze rij publicaties afgesloten met een publicatie over stamvader Alderman I Hann en zijn nakomelingen.
Alle publicaties  omvatten samen 543 pagina’s A4, waarbij 442 hengsten worden besproken.

Opvallend is dat in het huidige Hannoveraanse hengstenbestand geen vertegenwoordiger uit de Alderman I hengstenlijn meer beschikbaar is. Wel is de lijn in de Westfaakse- en de KWPN-fokkerij (Osaka KWPN) nog beschikbaar.

Een samenvatting van de betekenis van Alderman I voor de fokkerij volgt hieronder.

Alderman I is een in 1909 geboren Hannoveraanse hengst die als grondlegger van de Hannoveraanse A-hengstenlijn wordt beschouwd.
Zijn vader is de hengst Alnok Hann (1888, V. Adeptus xx) en zijn moeder Germanna Hann (1904) is een dochter van de hengst Gessler Hann (1896, V. Fantast Hann).

Alderman I is in het najaar van 1911 goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Hij is van 1912 tot en met 1932 door het Landgestüt Celle beschikbaar gesteld voor de fokkerij, waarbij hij de gehele periode op een dekstation in Drochtersen heeft gestaan. In 1932 is Alderman I afgevoerd en gedood.

Volgens het standaardwerk “Hannoveraner; Zucht und Entwicklung der weltweit geprägten Pferde” dat in 2016 door FN Verlag in Warendorf is uitgegeven, zijn van Alderman I 110 zonen goedgekeurd voor de fokkerij. Op basis van de beschikbare databases komt Stempelhengsten.eu tot 33 zonen die vader zijn geworden van vijftien of meer geregistreerde fokmerries.

De meest invloedrijke zonen van Alderman I zijn Alter Kerl Hann (1914), Alkoven Hann (1917), Alfur Hann (1918), Alstergold Hann (1920) en Alpenflug II Hann )1923).

Alter Kerl Hann heeft veertien goedgekeurde zonen gebracht, waarvan Althof Hann (1919) verreweg de meeste invloed heeft gehad. Hij is onder andere de vader van de hengsten Allerhand Hann (1924) en Alter Dessauer Hann (1925).

Allerhand is de vader van de hengst Athos Hann (1938), die tot 1960 door het Landgestüt Celle beschikbaar is gesteld voor de fokkerij. Via zijn zoon Einglas Hann (1958) en kleinzoon Eisenherz I Hann (1968) is Athos de overgrootvader van de succesvolle springpaardenleverancier  Eiger Hann (1975).

Eiger is een zeer succesvolle springpaardenleverancier geweest. Van hem zijn in Duitsland meer dan 400 wedstrijdpaarden geregistreerd, die samen in de periode 1980 – 2000, toen het prijzengeld nog een fractie bedroeg van de bedragen die tegenwoordig kunnen worden gewonnen, meer dan één miljoen euro hebben  gewonnen.

Eiger’s zoon Espri Hann (1981) maakte met zijn ruiter Lars Nieberg (GER) deel uit van het Duitse team dat de landenwedstrijden springen tijdens het Wereldkampioenschap 1998 in Rome en de Olympische Spelen 2000 in Sydney heeft gewonnen.

Espri heeft met zijn zoon Escudo I Hann (1991) een  uitstekende fokhengst gebracht die diverse goed springpaarden heeft geleverd. Escudo’s achterkleinzoon King Edward BWP (2010, V. Edward Hann) heeft in 2021 met Henrik von Eckermann (SWE) een gouden team medaille gewonnen op de Olympische Spelen in Tokyo en de combinatie is in 2022 in Herning wereldkampioen springen geworden.

Alter Dessauer is de vader van de goede fokhengst Ast Hann (1934). Negen zonen van Ast zijn goedgekeurd voor de fokkerij, waarvan vooral Astral Hann (1939) voor de huidige rijpaardfokkerij van belang is geweest.

Van Astral hebben met name de hengst Astflug Hann (1944) en zijn zonen Eindruck II Hann (1952) en Ernö Hann (1954) hun sporen in de fokkerij verdiend.

De hengstenlijn Eindruck II Hann – Ehrenschild Hann (1956) – Ehrensold Westf (1969) – Ehrentusch Rhein (1984) – Estobar NRW Westf (2004) – Escolar Westf (2009), zijn zonen Escamillo Rhein (2018) en Osaka P KWPN (2019) en de Escolar kleinzoon Extreme US Oldbg (2019), waarvan in 2023 de laatstgenoemde vijf hengsten nog voor de fokkerij beschikbaar zijn, is de enige resterende actieve hengstenlijn die rechtstreeks terug loopt naar Alderman I.

Ernö Hann heeft met zijn zoon Utrillo Hann (1962) en kleinzoon Chagall SWB (1966) het Alderman I-bloed wijd verbreid in Zweden.

Alkoven Hann is de vader van de hengst Abendsport Hann (1935) en Agram Hann (1939). Abensport wordt gezien als de wellicht belangrijkste vertegenwoordiger van de Alderman-lijn in en net na de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft 45 goedgekeurde hengsten gebracht die van belang zijn geweest voor de fokkerij. De meest invloedrijke daarvan is Alljeder I Hann (1940).
Agram is de vader van drie hengsten en een groot aantal goede springpaarden.

Alfur Hann is vader van elf goedgekeurde zonen, waarvan er negen zich hebben bewezen in de fokkerij. Van Alfur en zijn zonen zijn circa 800 fokmerries geregistreerd.

Alstergold Hann is vader van negentien goedgekeurde zonen, waarvan er tien vijftien of meer geregistreerde fokmerries hebben. Van Alstergold en zijn zonen zijn in totaal meer dan 1000 fokmerries geregistreerd.

Alpenflug II Hann is de vader van de hengsten Hamlet Hann (1929) en Almjäger I Hann (1930). Hamlet heeft in Zweden met zijn zoon Biarritz SWB (1944) en kleinzoon Abbe SWB (1964) een eigen hengstenlijn opgebouwd. Almjäger I is in Duitsland een succesvolle hengst geweest met 27 zonen die waardevol zijn geweest voor de fokkerij. De belangrijkste zonen van Almjäger I zijn Anfechter Hann (1935) en Almhüter I Hann (1937).

In het hiervoor aangeduide standaardwerk over de Hannoveraanse fokkerij wordt aangegeven dat in de jaren 1935 -1950 circa 20 % van het Hannoveraanse hengstenbestand bestond uit hengsten uit de Alderman I – lijn. In die periode was de hengst Abendsport Hann de belangrijkste representant van de Alderman-lijn. Door de mechanisatie in de landbouw, waardoor het aantal paarden sterk verminderde, en de omvorming van een landbouwpaard naar een sportpaard, nam de invloed van de Alderman-lijn in het hengstenbestand in Hannover af tot 4,1 % in 1983. Verondersteld wordt dat de invloed van de Alderman-lijn harder terugliep dan andere hengstenlijnen in Hannover omdat de nakomelingen van Alkoven Hann en Abendsport Hann de naam hadden dat hun bewegingen weliswaar krachtig waren, maar niet altijd regelmatig.
In 2023 is het Alderman-aandeel in het Hannoveraanse hengstenbestand teruggelopen naar 0 %. Alleen in Westfalen en bij het KWPN (Osaka) zijn in 2023 nog hengsten beschikbaar die in mannelijke lijn rechtsreeks teruglopen maar Alderman I.

 

Back To Top