skip to Main Content

29 december 2034

In 2019 is de pagina over de hengst Calido I Holst op deze website gepubliceerd.  Onlangs is Calido I  op 32-jarige leeftijd overleden.  Omdat diverse nakomelingen van Calido I sinds 2019 in de fokkerij en de sport voor de nodige ontwikkelingen hebben gezorgd is de pagina over Calido I aangepast en geactualiseerd.

Calido I is goedgekeurd of erkend door het Holsteinse-, Hannoveraanse-, Oldenburg-International-, Oldenburgse-, Rijnlandse-, Beierse- en Zweedse stamboek.

Tot eind 2023 zijn 2450 nakomelingen van Calido I in Duitsland geregistreerd, waaronder 624 dochters die als fokmerrie zijn ingeschreven in een Duits stamboek. Van de dochters hebben er 76 het predicaat staatspremiemerrie ontvangen.

Daarnaast zijn 93 dochters van Calido I moeder van een goedgekeurde hengst geworden, maar de meeste van deze kleinzonen van Calido I hebben in de fokkerij weinig gebracht. Als meest succesvolle kleinzoon uit een dochter van Calido I kan de door het Westfaalse stamboek goedgekeurde Captain Fire Holst (2001, V. Contendro I Holst) worden genoemd.

Maar liefst 103 zonen van Calido I zijn goedgekeurd voor de fokkerij, maar meer dan de helft daarvan heeft (nog) geen of een zeer geringe bijdrage aan de fokkerij geleverd. Gezien de leeftijd van veel zonen bestaat de mogelijkheid dat sommigen zich alsnog waarmaken als fokhengst.
Geen van zijn goedgekeurde zonen heeft tot dusver kans gezien zelf een hengstenlijn op te bouwen. Van de zonen Crelido en Odermus zijn meer dan 700 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard.
De in de fokkerij meest veelbelovende zonen van Calido I zijn Charisma Holst (1996), Coup de Coeur Holst (1997), Cero I Holst (2001), Cormint Holst (2002) en Carenzo Hann (2003).
Gezien de enorme kansen die Calido I heeft gekregen om zijn stempel op de fokkerij te drukken, moet worden vastgesteld dat zijn prestaties als leverancier van goede fokpaarden teleurstellend is.

Dat ligt anders als het gaat om zijn bijdrage als leverancier van springpaarden, want tot eind 2023 heeft de Duitse Hippische Sportbond 1973 nakomelingen van Calido I geregistreerd als wedstrijdpaard. Zij hebben samen een winsom van € 4.995.297, waarbij moet worden opgemerkt dat geldprijzen die door buitenlandse ruiters met nakomelingen van Calido I zijn behaald op wedstrijden buiten Duitsland niet in deze statistiek zijn meegenomen.
Horsetelex meldt in november 2023 dat 450 nakomelingen zijn uitgebracht in 1.40 m springconcoursen of hoger en dat vijf nakomelingen zijn gestart in Grand Prix dressuurwedstrijden. Drie nakomelingen zijn uitgekomen in  CCI**** wedstrijden, .hetgeen betekent dat circa 23 % van de geregistreerde wedstrijdpaarden van Calido I op internationaal niveau uitkomt of is uitgekomen.

Back To Top