skip to Main Content

7 april 2022

Vandaag is een pagina over de hengst Jovial SWB toegevoegd aan de website. Het betreft een stukje Zweedse fokkerijgeschiedenis.

Jovial SWB is een hoog in het bloed staande bruine hengst die in 1952 in Zweden is geboren. Zijn vader is de Engels volbloed hengst Bohème xx (1928) en zijn moeder is de merrie Mascotte SWB (1940), die tenminste 75 % volbloed in de afstamming voert.
Bohème xx gaat in zijn vaderlijn terug naar de belangrijke hengst Stockwell xx (1849).

Jovial heeft met zijn zeventien zonen, tien kleinzonen en drie achterkleinzonen, die allen actief zijn geweest in de Zweedse fokkerij, een enorme bijdrage geleverd aan de modernisering van de Zweedse fokkerij.
Samen zijn ze in de periode 1957 – 2003 vader geworden van 6331 in Zweden geregistreerde veulens. Gerekend over 47 jaren komt dat meer op gemiddeld 135 veulens/jaar, waarbij dan voorbij wordt gegaan van de veulens die de dochters van Jovial of één van zijn (klein)zonen hebben gebracht.
In de Zweedse fokkerij, waar jaarlijks circa 1200 veulens worden geregistreerd, betekent het dat er vrijwel geen fokmerries zijn die vrij van Jovial-bloed zijn.

Van de Jovial zonen heeft Ceylon SWB (1966) de meeste invloed op de fokkerij gehad. Van hem zijn ruim 900 nakomelingen geregistreerd, waaronder vier goedgekeurde zonen en vier hengstenmoeders. Daarnaast is Ceylon vader van een aantal goede dressuurpaarden.
De Ceylon-zoon Chirlon SWB (1989) heeft als dressuurpaard enige tijd in Nederland verbleven, waarbij hij ook is ingezet voor de fokkerij, Het KWPN heeft 21 nakomelingen van hem geregistreerd.

In 2002 zijn de hengst Labrador SWB en zijn zoon Uttini SWB voor het laatst actief geweest in de fokkerij en daarmee is de hengstenlijn van Jovial uitgestorven.

Back To Top