skip to Main Content

7 juli 2020

Vandaag is een overzicht gepubliceerd van de betekenis van de hengst Corrado I Holst. (1985) voor de fokkerij en de springsport.  Corrado I  behoort met Calypso I Holst (1973), Calypso II Holst (1974), Calando I Holst (1974), Caletto I Holst (1975), Caletto II Holst (1978) en Corland Holst (1989) tot de belangrijkste zonen van fokkerijgrootheid Cor de la Bryère SF (1968).
Corrado I is de vader van de stempelhengsten Coriano Holst (1990) en Clinton Holst (1993) en van vele succesvolle springpaarden, waarvan de merrie Corradina Holst (Carsten Otto Nagel) met een winsom van meer dan € 1 miljoen de meest succesvolle is. Voor de Nederlandse fokkerij is daarnaast de Corrado-zoon Indorado Holst (1990) ven belang geweest,

Back To Top