skip to Main Content

13 november 2021

De afgelopen dagen is de pagina over de Hannoveraanse hengst Grande geactualiseerd. Daarbij zijn, voor zover dat van toepassing was, op basis van de meest recente publicaties van de FN (Duitse overkoepelende organisatie voor de paardensport en de paardenfokkerij) winsommen van hengsten of nakomelingen en dressuur-. en springindexen aangepast.
Daarnaast zijn voor de Grande zonen Gralsritter Hann en Garibaldi II Hann en kleinzoon Grenadier Hann aparte pagina’s aangemaakt.

6 november 2021

Pythagoras Trak (1927, V. Dampfross Trak) is tien jaar lang een belangrijke fokhengst geweest op het Hauptgestüt Trakehnen. Hij heeft 56 zonen afgeleverd die een rol hebben gespeeld in de fokkerij. Pythagoras zelf en 20 van zijn zonen zijn tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog of vlak daarna door oorlogsgeweld of andere oorzaken verloren gegaan.
Zijn zonen Sporn Trak, Totilas Trak, Suomar Trak en Keith Trak en de kleinzonen Goldregen Trak en Gigant Trak hebben na de oorlog bijgedragen aan de wederopbouw van de Trakehner fokkerij in West-Europa. In Rusland heeft de Pythagoras-zoon Piligrim Trak een grote rol gespeeld.

Na eerdere publicaties over de hengst Komet Trak (V. Goldregen Trak), zijn zonen Hessenstein Trak en Gunnar Trak, en over de hengsten Totilas Trak (V. Pythagoras Trak) en Marduc Trak (V, Halali Trak) is vandaag een artikel over de fokkerij van Pythagoras gepubliceerd.

1 november 2021

De pagina over de Hackney hengst Mathias HSB en zijn nakomelingen is vandaag uitgebreid met informatie over de KWPN-tuigpaardhengsten  Kane BFT KWPN (2015), Neon GSM KWPN (2018) en Norking Apple KWPN (2018).

25 oktober 2021

De pagina over de hengst Chacco-Blue Meckl is week na week de meest bezochte pagina op www. stempelhengsten.eu.
Om de bezoekers van de pagina zo actueel mogelijk te informeren is de pagina aangepast aan de laatste bekend gegevens.

22 oktober 2021

Over de nakomelingen van de zeer invloedrijke Trakehner stempelhengst Danpfross Trak (1922) zijn tot dusver artikelen geplaatst over de hengsten Hyperion Trak (1926), Abglanz Trak (1943), Abhang Trak (1953),  Absatz Trak (1960), Argentan Hann (1967), Argentinus Hann (1980), Thunder van de Zuuthoeve BWP (1996),  Akzent II Hann (1974), Pregel Trak (1958), Donauwind Trak (1965), Abdullah Trak (1971), Amor Sgldt (1959), Koss KWPN (1992). Komet Trak (1952), Hessenstein Trak (1958), Gunnar Trak (1960) en Marduc Trak ( 1977).

Vandaag is in deze rij een artikel gepubliceerd over de hengst Totilas Trak (1938).
Totilas heeft maar vijf goedgekeurde zonen gekregen, maar heeft zijn erfelijke eigenschappen vooral via zijn dochters doorgegeven. Maar liefst 22 dochters zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden en samen hebben zij 37 goedgekeurde hengsten gebracht, .

Van de Totilas-zonen is voor Nederland vooral Polarfürst Trak (1955) van belang. Zijn zonen Polaris Holst (1959) en Porter Holst (1959) zijn door Noord-Nederlandse fokkers naar Nederland gehaald en hebben bijgedragen aan de omvorming van het Nederlandse paard van een landbouwpaard naar een sportpaard. De Polaris-zoon Formateur Sgldt (1964) is in Nederland een succesvolle fokhengst geweest en zijn, in Nederland ondergewaardeerde, zoon Wagenaar KWPN (1973) is in Zwitserland veel gebruikt in de fokkerij.

De door het Trakehner stamboek gefokte Totilas-zoon Polarkreis Trak (1955) heeft in het voormalige Oost-Duitsland een eigen hengstenlijn gevormd.

De andere drie zonen van Totilas zijn van minder belang geweest.

6 oktober 2021

Vandaag is de pagina over de hengst Graf Gotthard Z Hann en zijn nakomelingen geactualiseerd.

4 oktober 2021

Vandaag is een pagina over de Trakehner hengst Marduc ( 1977, V. Halali Trak) toegevoegd aan de website.

Marduc is van 1980 tot zijn dood in 1995 actief geweest in de Duitse fokkerij. Van hem zijn 116 dochters als fokmerrie ingeschreven in een Duits stamboek. Daarnaast heeft Marduc elf goedgekeurde zonen gebracht en zijn 263 nakomelingen geregistreerd als wedstrijdpaard.
Marduc is daarmee één van de belangrijkste Trakehner hengsten van de jaren ’80 en ’90 van de 20e  eeuw.

Zijn zonen Anduc Trak (107 fokmerries, negen goedgekeurde zonen en 266 wedstrijdpaarden), Lehndorff’s Trak (110 fokmerries, 5 goedgekeurde zonen en 221 wedstrijdpaarden) en Herzzauber Trak (63 fokmerrie, vier goedgekeurde zonen en 68 wedstrijdpaarden in Duitsland en onbekende aantallen in Canada en de Verenigde Staten) hebben goed gepresteerd in de fokkerij.

De zoon Malteser Gold Trak heeft diverse goedkeurde zonen en kleinzonen gebracht die door hun palomino haarkleur zeer geliefd waren bij “kleurenfokkers”,
Overigens was ook de homozygote bonte Anduc-kleinzoon Camaro Trak in trek bij “kleurenfokkers”, omdat al zijn nakomelingen bont waren.

15 september 2021

Zoals gisteren al is aangekondigd is vandaag een nieuwe pagina over de hengst Gardestern I Hann gepubliceerd. De nu gepubliceerde tekst is een geactualiseerde versie van de tekst die tot gisteren deel uitmaakte van de pagina over de hengst Gotthard Hann en zijn nakomelingen.

14 september 2021

De enkele jaren geleden gepubliceerde pagina over de Hannoveraanse springpaardenleverancier Gotthard Hann (1949, V. Goldfisch II Hann) is hersteld (de gegevens over een aantal zonen van Gotthard was weggevallen) en geactualiseerd.
De actualisering heeft vooral betrekking  op de fokwaarden en in sommige gevallen op het bedrag van door de nakomelingen van een hengst gewonnen prijzen.
Voorts wordt over de hengst Gardestern I Hann en zijn negen goedgekeurde zonen een aparte pagina gemaakt. Die pagina zal binnenkort worden gepubliceerd.

10 september 2021

Vandaag is een nieuwe pagina over de Trakehner hengst Komet toegevoegd aan de website.

Komet is een in 1952 geboren zwarte hengst  uit een paring van de hengst  Goldregen Trak (1943, V. Creon Trak) met de Cancara-dochter Kokette Trak. Zowel zijn vader als zijn moeder zijn gefokt door het Hauptgestüt Trakehnen.

Komet is in de jaren 1955 – 1961 op de stoeterij Panker in Sleeswijk-Holstein ingezet voor de fokkerij. Van 1962 tot 1975 heeft hij op het Beierse Landgestüt Achselschwang ter dekking gestaan.

Met zijn succesvolle zonen Hessenstein Trak (1958), Gunnar Trak (1960), Herbstglanz Trak (1961) en Herbststurm Trak (1962)  heeft Komet veel invloed gehad in de wederopbouw van de Trakehner fokkerij in het na-oorlogse West Duitsland.

Over de prestaties van de hengsten Hessenstein en Gunnar zijn aparte pagina’s gepubliceerd op deze website.

In Nederland heeft zijn zoon Doruto Trak (1962) als leverancier van dressuurpaarden furore gemaakt.

Daarnaast is via zijn zoon Karaat Trak (1962), de kleinzonen Hessel Trak (1964, V. Hessenstein Trak), Amagun Trak (1968, V. Gunnar Trak), Jagermeester Trak (1968, V. Herbststurm Trak), Klavier Trak (1969, V. Gunnar Trak), Meteoor Trak (1971, V. Herbststurm Trak) en Mozart Trak (1973, V. Gunnar Trak) en de achterkleinzonen Ontario Trak (1973, V. Herzbube Trak), Natron KWPN (1974, V. Jagermeester Trak) en Nautilus KWPN (1974, V. Jagermeester Trak) het waardevolle bloed van Komet volop in de Nederlandse fokkerij vertegenwoordigd.

In de sport succesvolle nakomelingen van Komet zijn Ideaal KWPN (1975, V. Doruto Trak) en Antony Hann (1986, V. Argonaut Trak).

Back To Top