skip to Main Content

21 juni 2022

Begin mei 2022  is een begin gemaakt met het beschrijven van de betekenis voor de fokkerij en de sport van de Hannoveraanse stempelhengst Lugano I (1954, V. Der Löwe xx). Dat heeft tot dusver geleid tot een publicatie over de hengst Lukas Hann (1962).
Inmiddels zijn we via de Lugano I-zoon Lugano van la Roche Hann aanbeland bij de Belgische legende Darco BWP (1980). Van Darco zijn circa 3500 nakomelingen geregistreerd, waaronder vele goede springpaarden.  Hij stond niet voor niets vijf jaar lang als nummer één op de WBFSH-ranglijst van beste springhengsten. Dertig nakomelingen van Darco hebben meer dan € 100.000 gewonnen.
Naast goede springpaarden heeft Darco ook 190 (!) voor de fokkerij goedgekeurde hengsten gebracht. Hoewel veel van de goedgekeurde zonen nauwelijks een bijdrage aan de fokkerij hebben geleverd, zijn sommige zonen  zeer waardevol geweest voor de fokkerij.
Eén van die invloedrijke zonen is de hengst Nonstop BWP (1990). Over hem en zijn nakomelingen is vandaag een pagina toegevoegd aan deze website.

Als fokhengst is Nonstop van 1990 tot zijn dood in 2020 actief geweest. Van hem zijn circa 1750 nakomelingen geregistreerd. Daarvan zijn 24 zonen goedgekeurd voor de fokkerij, maar slechts tien zonen hebben vijftien of meer geregistreerde nakomelingen en geen van hen heeft meer dan 100 geregistreerde nakomelingen.
Veertien dochters van Nonstop zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden.

Nonstop heeft diverse goede springpaarden gebracht en stond in 2013 op plaats 26 van de WBFSH-ranglijst van springhengsten.
Succesvolle springpaarden van Nonstop zijn Ulysse BWP (Pius Schwizer), Raging Bull Vangelis S  BWP (Robert Smith en Nayal Nassar), Abbervail van het Dingeshof BWP (Denis Lynch), Amai BWP (Michael Whitaker) en Bonzai van de Warande BWP (Juan Carlos Garcia). Het grootste succes van deze nakomelingen is de winst van Amai in de Grote Prijs van Aken.

 

 

 

24 mei 2022

De in 2014 gepubliceerde pagina over de Anglo-arabische hengst Kephir x (1932) is vandaag geactualiseerd.

Kephir x is door de Franse staatsstoeterijen van 1937 tot en met 1956 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Hij heeft meer dan 50 nakomelingen gekregen.

Met Nenuphar x (1945), Zephir x (1950), Colorado x (1952), Cataire x (1953) en Matador x (1956) heeft hij vijf zonen gegeven die zijn goedgekeurd voor de fokkerij.
Van hen heeft Matador de hengst Unicol’or x (1964) gebracht, waarvan twaalf zonen zijn goedgekeurd voor de fokkerij. De  meest invloedrijke zonen van Unicol’or x zijn Vidoc x (1969) en Phosph’or x (1981).
Vidoc x is de vader van de hengst Veritas x (1982), die in Polen een grote impuls heeft gegeven aan de Malopolska-fokkerij (Anglo-arabieren).
Van Phosph’or x (1981), zijn zeven zonen ingezet voor de fokkerij, waarvan Fusain du Defey x het meest van belang is geweest.

21 mei 2022

Vandaag is de website uitgebreid met een pagina over de Hannoveraanse hengst Lukas.

Lukas Hann is een vos hengst die in 1962 is geboren. Zijn vader is de Hannoveraanse stempelhengst Lugano I (1954, V. Der Löwe xx), die een grote rol heeft gespeeld in de omvorming van het klassieke Hannoveraanse paard.
Lukas wordt beschouwd als de best fokkende zoon van Lugano I en is de vader van 22 goedgekeurde zonen, tien hengstenmoeders en 352 als wedstrijdpaard geregistreerde nakomelingen.

Van de goedgekeurde zonen zijn in totaal circa 2500 nakomelingen geregistreerd. De zonen Luciano Hann (1971) en Laibach Hann (1973) hebben de meeste invloed in de fokkerij gehad. Van Luciano zijn acht zonen goedgekeurd voor de fokkerij en van Laibach drie.

Lukas heeft zelf geen internationaal succesvolle nakomelingen gebracht. Van de tweede generatie nakomelingen kunnen het dressuurpaard Losander Hann (1972, V. Leutnant Hann) van Gabriele Grillo en het springpaard Lorenzo Oldbg (1975. V. Luciano Hann) van Paul Schockemöhle worden genoemd.

5 mei 2022

De pagina over de hengst Carolus I Holst en zijn nakomelingen, waaronder de hengst Clinton I Holst, is geactualiseerd. Daarbij zijn over de hengsten Cintrexo  Zang, Carolus I Oldbg en Challener 29 Badwu aparte hoofdstukken toegevoegd,
Verder zijn de aantallen geregistreerde nakomelingen, geregistreerde wedstrijdpaarden, winsommen en springindexen aangepast aan de laatste publicaties.

2 mei 2022

Vandaag is een overzicht over de betekenis van de hengst Foudroyant II xx op de website geplaatst.

 Foudroyant II is een in Frankrijk geboren Engels volbloed die is gekocht door de Franse staatsstoeterijen en van 1944 tot 1960 op de staatsstoeterij in St. Lô in Normandië beschikbaar is gesteld voor de fokkerij.

Foudroyant II is de moedersvader van de hengst Sans Souci SF, die in Nederland op een dekstation stond en naar Frankrijk is terug gegaan, waarna Jean-Marc Rozier (FRA) met hem in 1971 de Grand Prix van Aken won en een jaar later zevende werd op de Olympische Spelen in München. Sans Souci is later weer teruggekeerd naar Nederland, maar de Nederlandse fokkers hadden niet veel belangstelling voor hem

Via zijn dochters komt Foudroyant II xx onder andere voor in de afstammingen van de hengsten Le Mexico SF (1970), Narcos II SF (1979) en Nuriël SF(1979).

Foudroyant II heeft met Brûle Tout SF en Condor SF twee zonen gebracht die van belang zijn geweest voor de fokkerij.

Brûle Tout heeft in Frankrijk verschillende zonen gebracht, die door de Franse staatsstoeterijen beschikbaar zijn gesteld voor de fokkerij.

Condor is tot en met 1967 in Duitsland en Denemarken actief geweest in de fokkerij. Van hem zijn zestien zonen goedgekeurd voor de fokkerij en die zestien zonen hebben samen 37 goedgekeurde kleinzonen gebracht. Omdat zij zijn goedgekeurd in een tijd dat de omvorming van de fokkerij van landbouwpaard naar rijpaard in volle gang was en zij vrijwel allemaal vertegenwoordigers waren van het klassieke Oldenburgse paard, is hun rol in de fokkerij zeer beperkt gebleven.
De Condor kleinzoon Content Oldbg (1955, V. Consul Oldbg) is in Nederland goedgekeurd door het NWP.

Enkele Condor nakomelingen zijn goedgekeurd door het Deens-Oldenburgse stamboek dat zich richtte op de fokkerij van het klassieke zware warmbloedpaard.

Voorts is het opvallend dat diverse nakomelingen van Condor zijn goedgekeurd door het Hessische stamboek, terwijl in Hessen toch geen zware zeeklei is te vinden waar een sterk landbouwpaard goed gebruikt kon worden. Wellicht dat hier vanuit de bosbouw vraag naar sterke werkpaarden was.

De Condor-zoon  Cabinett Oldbg is verkocht naar het toenmalige Oost Duitsland. Daar is zijn zoon Canton Sachs (1968) een belangrijke hengst geworden in de fokkerij van zware warmbloedpaarden in Saksen en Thüringen.

20 april 2022

De pagina over de Holsteinse stempelhengst Capitol I is geactualiseerd, waarbij de fokkerijgegevens en sportresultaten van de nakomelingen zijn bijgewerkt.

Tevens is van de Capitol-zoon Calato een eigen pagina aangemaakt.

7 april 2022

Vandaag is een pagina over de hengst Jovial SWB toegevoegd aan de website. Het betreft een stukje Zweedse fokkerijgeschiedenis.

Jovial SWB is een hoog in het bloed staande bruine hengst die in 1952 in Zweden is geboren. Zijn vader is de Engels volbloed hengst Bohème xx (1928) en zijn moeder is de merrie Mascotte SWB (1940), die tenminste 75 % volbloed in de afstamming voert.
Bohème xx gaat in zijn vaderlijn terug naar de belangrijke hengst Stockwell xx (1849).

Jovial heeft met zijn zeventien zonen, tien kleinzonen en drie achterkleinzonen, die allen actief zijn geweest in de Zweedse fokkerij, een enorme bijdrage geleverd aan de modernisering van de Zweedse fokkerij.
Samen zijn ze in de periode 1957 – 2003 vader geworden van 6331 in Zweden geregistreerde veulens. Gerekend over 47 jaren komt dat meer op gemiddeld 135 veulens/jaar, waarbij dan voorbij wordt gegaan van de veulens die de dochters van Jovial of één van zijn (klein)zonen hebben gebracht.
In de Zweedse fokkerij, waar jaarlijks circa 1200 veulens worden geregistreerd, betekent het dat er vrijwel geen fokmerries zijn die vrij van Jovial-bloed zijn.

Van de Jovial zonen heeft Ceylon SWB (1966) de meeste invloed op de fokkerij gehad. Van hem zijn ruim 900 nakomelingen geregistreerd, waaronder vier goedgekeurde zonen en vier hengstenmoeders. Daarnaast is Ceylon vader van een aantal goede dressuurpaarden.
De Ceylon-zoon Chirlon SWB (1989) heeft als dressuurpaard enige tijd in Nederland verbleven, waarbij hij ook is ingezet voor de fokkerij, Het KWPN heeft 21 nakomelingen van hem geregistreerd.

In 2002 zijn de hengst Labrador SWB en zijn zoon Uttini SWB voor het laatst actief geweest in de fokkerij en daarmee is de hengstenlijn van Jovial uitgestorven.

27 maart 2022

De pagina over de hengst Corland Holst is geactualiseerd, waarbij enkele dochters van Corland die moeder van een goedgekeurde hengst zijn geworden, zijn toegevoegd.
Ook zijn de rapporten over de in januari 2022 door het KWPN goedgekeurde hengst Napardi KWPN (V. Apardi KWPN) toegevoegd.

Een nieuw hoofdstuk is aangemaakt voor de Corland-zoon Tibetin des Forets SF (2007). De moederlijn van deze hengst is met bijdragen van Voltaire Hann, Le Tot de Semilly SF,  Jalisco SF,  Uriel SF , Ibrahim SF en Ultimate xx zeer sterk op de springsport gericht.

Verder zijn fokkerijcijfers, springindexen, etc, aangepast.

25 maart 2022

Vandaag is een pagina over de hengst Defence xx aan de wedsite toegevoegd.

Defence xx is een bruine Engelse volbloedhengst uit de beginjaren van de geregistreerde paardenfokkerij. Hij is in 1824 geboren  en behoorde tot de vierde generatie na de hengst Eclipse xx (1764), die samen met Herod xx (1758) en Matchem xx (1748), als grondlegger van de fokkerij van de Engels volbloed wordt gezien.

De nalatenschap van Defence xx in de fokkerij bestaat enerzijds uit een tak warmbloedhengsten die vooral in Oldenburg, Oost Friesland en Nederland furore heeft gemaakt als koetspaard en anderzijds uit een tak Engels volbloeds waaruit in Frankrijk zeer succesvolle renpaarden zijn voortgekomen.

In de karossierstak heeft de hengst Agamemnon Oldbg (1863) een belangrijke rol gespeeld. Samen met zijn zonen Magnat Oldbg (1874) en Jago Oldbg (1877) heeft hij Oldenburg, Oost Friesland en vooral het noorden van Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw van moderne koets- en landbouwpaarden voorzien.
Het bloed van Agamemnon is nog altijd terug te vinden in de afstamming van diverse Gelderse paarden, maar de rechtstreekse hengstenlijn van Agamemnon is met het overlijden van de hengst Bernhard OFS/GPS in 1934 uitgestorven.

In de Engels volbloed tak van Defence xx spelen de hengsten The Emperor xx (1841), Monarque xx (1852), Prestige xx (1903) en Sardanapale xx (1911) een belangrijke rol.
The Emperor xx maakte de oversteek van Engeland naar Frankrijk. Zijn zoon  Monarque xx was één van de beste renpaarden die tot het midden van de 19e eeuw in Frankrijk waren gefokt en leverde in de fokkerij met Gladiateur xx (1862) het beste renpaard van de eeuw af.
Prestige bleef als twee- en driejarig renpaard ongeslagen en had een winsom van ruim Ffr 350.000, hetgeen in 1906 een gigantisch bedrag was. Zijn zoon Sardanapale xx verdiende op de renbaan ruim Ffr 1.000.000. Ook in de fokkerij was Sardanapale xx succesvol en werd in Frankrijk twee keer de hengst met de best presterende nakomelingen in een jaar.

Het bloed van Sardanapale xx komt nog altijd in de afstamming van diverse rijpaarden voor, maar met de dood van de hengst Invincible SF (1952, V. L’Alcazar xx) in 1976 is de rechtstreekse mannelijke lijn van Defence xx uitgestorven.

19 maart 2022

De informatie over Cornet Obolensky omvat 175 pagina’s A4. Voor de techniek van deze website geeft dat problemen en daarom is er voor gekozen om de informatie op deze website te verdelen over twee pagina’s.
Op de pagina Cornet Obolensky BWP A worden de afstamming van Cornet Obolensky, zijn fokkerijgeschiedenis, een overzicht van de goedgekeurde zonen, een overzicht van zijn dochters die moeder van een goedgekeurde hengst zijn geworden, een beschrijving van de goedgekeurde zonen die (nog) weinig of geen invloed op de fokkerij hebben gehad en de sportprestaties van zijn nakomelingen besproken.
Op de pagina Cornet Obolensky BWP B worden de 64 zonen besproken die tenminste vijftien geregistreerde nakomelingen hebben.

De tot dusver over Cornet Obolensky gepubliceerde informatie dateerde van het voorjaar van 2020. Sindsdien zijn nieuwe zonen en kleinzonen van Cornet Obolensky goedgekeurd, hebben zijn  nakomelingen nieuwe resultaten behaald in de sport en zijn er nieuwe springindexen gepubliceerd.
Om die redenen is de informatie over Cornet Obolensky geactualiseerd.

Back To Top